İzleme - göstergeler. AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Ders Haftası. Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İzleme - göstergeler. AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Ders Haftası. Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü"

Transkript

1 İzleme - göstergeler AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Ders Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü

2 Kanıta dayalı politika oluşturma araçları Gösterge değerlendirmeleri Mevcut performansın kalitesini değerlendirmek için nihai araç (olası diğer ülkelere atıf) Uygulama ile ilgili değerlendirme: tasarım, operasyon, sonuçlar gibi ana alanlarda görüntüler Süreç değerlendirmesi Etki değerlendirmesi; spesifik çıktıların değerlendirilmesi (çoğunlukla en zor olan)

3 Kanıta dayalı politika oluşturma NEDEN Ana göstergeler hatalı gidiyorsa yardımcı olur Gelecek hakkında öngörüde bulunur Atılan adımları izler (vermek durumunda olduklarını verebiliyorlar mı?) => Erken müdahaleye yardımcı olur GEREKLİLİKLER Araştırma ve gösterge takibi (değerlendirme) sürekli olmalıdır Zorluklar / tuzaklar? (yanlış yönlendirme; açıklanması zor)

4 Finlandiya da performans izlemesi Reformların takibi Özel gözlemler ve analizler; çoğunlukla yasal pakette istenir Sürekli izleme İzleme göstergelerinin seçimi Devletin parlamentoya düzenli raporlamaları Göstergeler için gereklilikler Yerinde veri toplama? Erişilebilir referans veri? Seçimin uygunluğu?

5 MSH de kullanılan Finlandiya sürekli göstergeleri Temel Göstergeler Gayri safi yurtiçi hasıla Sosyal harcama: toplam; gayri safi yurtiçi hasılanın yüzdesi; kişi başına Demografik veri: doğumda beklenen yaşam süresi; Çalışma istatistikleri: İstihdam oranı, işsizlik oranı Yoksulluk oranı cinsiyetlere göre; yaş gruplarına göre; 5 li gelir gruplarına göre Özel Göstergeler Sigorta şeması performans göstergeleri Sosyal göstergeler (örneğin bakıma alınan çocukların sayısı)

6 Bazı örnekler: temel göstergeler Demografi (nüfus) Sosyal harcama Yoksulluk oranları

7 Ireland Denmark France Luxembourg Cyprus Netherlands United Kingdom Finland Sweden Belgium Malta Slovakia Lithuania Poland EU27 Austria Portugal Romania Hungary Estonia Czech Republic Spain Greece Latvia Italy Slovenia Germany Bulgaria 26 yılında AB ülkelerinde nüfus Toplam nüfusun oranı (%),45,4,35,3,25,2,15,1,5, Proportion 65 yaş ve üstü of population nüfusun oranı aged 65 years and more Proportion 14 yaş of arası population nüfusun aged oranı - 14 years Kaynak: Eurostat 7 28/11/211 Finans ve Planlama Bölümü

8 Latvia Estonia Romania Lithuania Bulgaria Slovakia Malta Poland Cyprus Czech Republic Ireland Luxembourg Spain Slovenia Hungary Greece Portugal United Kingdom Finland EU 27 Italy Germany Austria Netherlands Denmark Belgium Sweden France 27 yılında AB ülkelerinde sosyal korumaya ilişkin toplam harcama, gayri safi yurtiçi hasıla oranı, % olarak Gayri safi yurtiçi hasıla oranı (%) Kaynak: Eurostat 8 28/11/211 Finans ve Planlama Bölümü

9 Romania Bulgaria Latvia Greece Spain Italy Estonia Lithuania United Kingdom Ireland Portugal EU27 Poland Cyprus Belgium Germany Luxembourg Malta France Finland Denmark Hungary Austria Slovenia Slovakia Sweden Czech Republic Netherlands 27 yılında AB ülkelerinde yoksulluk oranı Nüfus oranı (%) Total Toplam population nüfus Population 17 yaş aged arası nüfus - 17 years Göreceli yoksulluk ulusal medyan denkleştirilmiş harcanabilir gelirin % 6 ı olarak belirlenmiştir Kaynak: Eurostat 9 28/11/211 Finans ve Planlama Bölümü

10 Bazı özel göstergeler Emeklilik yaşı beklentisi Çalışma hayatında ortalama yıl sayısı Geri ödenen günlük hastalık teminatı

11 yaşında olanlar için emeklilik yaşı beklentisi 62,5 62, 61,5 61, 6,5 Men Erkek Women Kadın Erkek hedef Men - target Kadın - hedef Women - target 6, 59,5 Kaynak: Fin Emeklilik Merkezi 11 28/11/211 Finans ve Planlama Bölümü

12 Çalışma hayatında ortalama yıl sayısı Erkek Men Kadın Women Kaynak: Finlandiya İstatistik, TVT 12 28/11/211 Finans ve Planlama Bölümü

13 Geri ödenen hastalık günlük teminatı (hastalığa göre) Bin hastalık günlük teminatı Kas iskelet sistemi hastalıkları Diseases ve destek of doku musculosceletal system and hastalıkları connective Ruhsal bozukluklar tissue ve davranış Mental bozuklukları and behavioural disorders Yaralanmalar, zehirlenme ve bazı Injuries, poisoning and diğer dış sebepler certain other external causes Diseases Dolaşım ile of ilgili circulatory hastalıklar system Sinir sistemi hastalıkları Diseases of nervous system Tümörler Tumours Diğer sebepler Other reasons men Erkek 26 - men Erkek women Kadın 26 - women Kadın Kaynak: Finlandiya Sosyal Sigorta Kurumu 13 28/11/211 Finans ve Planlama Bölümü

14 Sosyal politikaya ilişkin AB Göstergeleri EUROSTAT veri toplama temeli oluşturur Üzerinde mutabık kalınan tanımlar karşılaştırılabilir göstergeleri sunar Komisyon Raporları performansa ilişkin görünürlük sağlar Sosyal Koruma Komitesi (SKK) Ortak Raporu üzerinde mutabık kalınan göstergeler grubuna dayanır

15 Temel göstergeler Göstergeler temel ve referans göstergelere ayrılmıştır Gösterge çalışması aşağıdakiler üzerinde yoğunlaşır: Yoksulluk ölçümü (EU22) Emeklilik yeterliliği Emeklilik şeması sürdürülebilirliği (ECOFIN: bakış açısı kamu maliyesi bakış açısıdır) Diğer ana göstergelere atıf: Kamu maliyesi İş piyasası göstergeleri Eğitim ve araştırma göstergeleri

16 EU22 Yoksulluk hedef göstergeleri Üç grup: Yoksulluk riski altındakilerin oranı (%6) Düşük iş yoğunluğu oranı (< %2) Maddi durumu çok kötü olanlar (9 üzerinden >=4) Üye Ülkeler kendi takip göstergelerini de seçebilirler

17 EU 22 üzerinde mutabık kalınan göstergeler Yoksulluk riski altında olanlar Medyan Gelir < %6 => ulusal gelir dağıtım göstergesi Maddi durumu çok kötü olanlar 9 üzerinden 4 yoksunluk göstergesi => seçilmiş RK Tissolaset bulgularına hassas Uzun vadeli işsiz hane halkı = Son 12 ayda iş piyasasına düşük (<.2) bir bağ ile bağlı ev halkı <=> Bazı zorlu gruplar (örneğin öğrenciler) 17

18 Yoksulluk ya da dışlanma riski altında olan 12 milyon insan Yoksulluk riski altında olan ~ 8 Milyon Kişi Maddi durumu çok kötü olan 4 Milyon Kişi + 2 Milyon İşsiz hanelerdeki 45 Milyon kişi + 2 Milyon

19 Finlandiya: Yoksulluk ya da dışlanma riski altında olan yaklaşık 9 kişi ~ 68 Yoksulluk riski altında olan kişi İşsiz hanelerde 33 kişi Maddi durumu çok kötü olan 18 kişi + 1

20 JAF - Ortak Değerlendirme Çerçevesi İzleme ve analiz için araçlar 1) Seçilen göstergeler dönüştürülmüş / standartlaştırılmış: [ (Gösterge AB ortalaması / Standart sapma ]*1 2) Ülkelerin doğal gruplar olarak gruplandırılması ortak zorluklar grubu 3) Her politika alanının görselleştirilmesi 4) Durumu analiz etmek ve ana zorlukları tanımlayabilmek için kullanılan referans göstergeler

21 Adım 1.3: Görselleştirme İş piyasasına katılımı artırma politika alanı Country Ülke A (ağırlıksız (unw eighted puanlar) scores) Toplam Total 2-64 Erkek Men 2-64 Kadın Women 2-64 OWs OW OW Erkek men OW OW w Kadın omen Genç Youth 2-29 Az Low yetenekli -skilled 2-64 Ulusal Non-nationals olmayan

22 Adım 1.4: Ülke gruplamaları ES BE LT EU27 DE MT HU IT RO PL EL SK IE LV BG FREE LU CZPT SI FI UK AT CY DK SE NL Standardised score (Zx1) Standartlaştırılmış puan

23 Adım 3: Öncelikler Priority Definition Yüksek Ulusal kapsam göz önünde tutulursa, bu zorluğu aşmak iyi bir iş piyasası ve sosyal çıktılar bakımından büyük farklar yaratacaktır. Orta Bu zorluğu aşmak iyi iş piyasası ve sosyal çıktılar bakımından birtakım farklılıklar yaratacaktır ve / veya bu zorluk yakın bir gelecekte ele alınmazsa büyük bir önem arz edecektir. Düşük Bu zorluğu aşmak iyi bir iş piyasası ve sosyal çıktı bakımından sadece göreceli olarak küçük farklar yaratacaktır.

24 Kriz izlemesi - örnek

25 % change / of labour force % of GDP Şekil 1 Gerçek gayri safi yurtiçi hasıla, işsizlik oranı, bütçe dengesi ve sosyal koruma harcaması: yılları arasındaki tarihi inceleme ve yılları için tahmin EU GSYH büyümesi % Bütçe dengesi (% GSYH) GDP growth % (lhs) Budget balance (%GDP) İşsizlik oranı % Sosyal koruma harcaması (GSYH%) Unemployment rate % (lhs) Social protection expenditure (%GDP) source: Ecfin (spring economic forecast 21) Kaynak: ECFIN (Bahar dönemi ekonomik tahmin 21)

26 Sosyal harcama (Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzdesi olarak) % of GDP % İşsizlik oranı Şekil 2 AB27 de, 2 27 yılları arasında sosyal yapının (GSYH yüzdesi; ileri yaş, kazazedeler ve hastalık / sağlık bakımı hariç) ve işsizlik oranının gelişimi AB27*: 24 yılına dek AB25 daha sonra AB27 Sosyal harcamanın yapısı (GSYH %) AB27 Composition of social expenditure (% of GDP) EU27* 8 Left axis: social expenditure as % of GDP; right axis: unemployment rate Unemployment Housing 4 6 Family/Children Social exclusion n.e.c. 3 Disability Unemployment rate Source: Kaynak: EU LFS EU and LFS ESPROSS; ve ESPROSS: EU27*: EU25 AB27: until24 24 e then dek EU27 AB25 daha sonra AB27

27 % change / of labour force % of GDP Finlandiya 2 FI GSYH büyümesi % Bütçe dengesi (% GSYH) GDP growth % (lhs) Budget balance (%GDP) Unemployment İşsizlik oranı rate % (lhs) Sosyal koruma harcaması (GSYH%) Social protection expenditure (%GDP) source: Kaynak: Ecfin ECFIN (spring(bahar economic dönemi forecast ekonomik 21) tahmin 21)

28 Sosyal harcama (Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzdesi olarak) % of GDP % İşsizlik oranı Finlandiya İşsizlik Unemployment Aile / Çocuklar Family/Children Engellilik Disability Konutlandırma Housing Sosyal Dışlama Social exclusion n.e.c. İşsizlik oranı Unemployment rate Sosyal harcamanın Composition of yapısı social expenditure (GSYH (% %) of GDP) Finlandiya FI Left axis: social expenditure as % of GDP; right axis: unemployment rate Source: Kaynak: EU LFS EU and LFS ESPROSS ve ESPROSS

29 % change / of labour force % of GDP Fransa FR GDP GSYH growth büyümesi % (lhs)% Budget Bütçe balance dengesi (%GDP) GSYH) Unemployment İşsizlik oranı rate % % (lhs) Social Sosyal protection koruma expenditure harcaması (GSYH%) (%GDP) source: Kaynak: Ecfin ECFIN (spring(bahar economic dönemi forecast ekonomik 21) tahmin 21)

30 Sosyal harcama (Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzdesi olarak) % of GDP % İşsizlik oranı Composition of social expenditure (% of GDP) FR Sosyal harcamanın yapısı (GSYH %) Fransa Left axis: social expenditure as % of GDP; right axis: unemployment rate 9 8 İşsizlik Unemployment Aile / Çocuklar Family/Children Disability Engellilik Konutlandırma Housing Sosyal Dışlama Social exclusion n.e.c. İşsizlik oranı Unemployment rate Source: Kaynak: EU LFS EU and LFS ESPROSS ve ESPROSS

31 % change / of labour force % of GDP İngiltere UK GDP GSYH growth büyümesi % (lhs) % Budget Bütçe balance dengesi (%GDP) GSYH) İşsizlik oranı % Sosyal koruma harcaması (GSYH%) Unemployment rate % (lhs) Social protection expenditure (%GDP) source: Kaynak: Ecfin ECFIN (spring(bahar economic dönemi forecast ekonomik 21) tahmin 21)

32 Sosyal harcama (Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzdesi olarak) % of GDP % İşsizlik oranı 1 İşsizlik Unemployment Aile / Çocuklar Family/Children Engellilik Disability Konutlandırma Housing Sosyal Dışlama Social exclusion n.e.c. İşsizlik oranı Unemployment rate Sosyal harcamanın yapısı (gayri safi yurtiçi hasılanın yüzdesi) İngiltere Composition of social expenditure (% of GDP) UK Left axis: social expenditure as % of GDP; right axis: unemployment rate Source: Kaynak: EU LFS EU and LFS ESPROSS ve ESPROSS

Finlandiya da Sosyal Güvenlik

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Finlandiya da Sosyal Güvenlik AB Eşleştirme Projesi, Ankara 6. Ders Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü İçerik Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı Rolü ve Yükümlülükleri

Detaylı

Avrupa Yükseköğretiminde Modernizasyon:

Avrupa Yükseköğretiminde Modernizasyon: Avrupa Yükseköğretiminde Modernizasyon: Giriş, Eğitimin Sürdürülmesi ve İstihdam 2014 Eurydice Raporu Eğitim ve Öğretim Bu kitap Avrupa Komisyonu'nun (Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü) mali desteğiyle

Detaylı

Avrupa. Yükseköğretiminde. Modernizasyon. Giriş, Eğitimin Sürdürülmesi ve İstihdam. Eurydice Raporu. Eğitim ve Öğretim

Avrupa. Yükseköğretiminde. Modernizasyon. Giriş, Eğitimin Sürdürülmesi ve İstihdam. Eurydice Raporu. Eğitim ve Öğretim Avrupa Yükseköğretiminde Modernizasyon Giriş, Eğitimin Sürdürülmesi ve İstihdam 2014 Eurydice Raporu Eğitim ve Öğretim Avrupa Yükseköğretiminde Modernizasyon: Giriş, Eğitimin Sürdürülmesi ve İstihdam

Detaylı

Emeklilik Politikası Reformu Finlandiya da Politika Oluşturma Örneği

Emeklilik Politikası Reformu Finlandiya da Politika Oluşturma Örneği Emeklilik Politikası Reformu Finlandiya da Politika Oluşturma Örneği AB Eşleştirme Projesi, Ankara 6. Ders Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Hedefler Sürdürülebilirliği

Detaylı

II. ÇALIŞMA OTURUMU. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rekabet Kurumu 2.Başkanı

II. ÇALIŞMA OTURUMU. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rekabet Kurumu 2.Başkanı II. ÇALIŞMA OTURUMU Başkan : Prof. Dr. Erdoğan ALKİN İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı 3. Tebliğ : Geçmişten Günümüze Türkiye Ekonomisinin Yapısal

Detaylı

Standard Eurobarometer EUROBAROMETER 71 AVRUPA BİRLİĞİNDE KAMUOYU BAHAR 2009. Bu rapor Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği için hazırlanmıştır.

Standard Eurobarometer EUROBAROMETER 71 AVRUPA BİRLİĞİNDE KAMUOYU BAHAR 2009. Bu rapor Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği için hazırlanmıştır. Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 71 AVRUPA BİRLİĞİNDE KAMUOYU BAHAR 2009 Standard Eurobarometer 71 /Bahar 2009 TNS Opinion & Social ULUSAL RAPOR KIBRIS KIBRIS TÜRK TOPLUMU Bu araştırma

Detaylı

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖDEME POLİTİKALARI Dr. Bahattin İLTER 3.SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ 14 NİSAN 2015 ANKARA

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖDEME POLİTİKALARI Dr. Bahattin İLTER 3.SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ 14 NİSAN 2015 ANKARA EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖDEME POLİTİKALARI Dr. Bahattin İLTER 3.SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ 14 NİSAN 2015 ANKARA SUNUM İÇERİĞİ Sağlık finansmanı Evde sağlık hizmetlerinin beklenen fotoğrafı Evde sağlık

Detaylı

Tütünün Vergilendirilmesi ve Yasa Dışı Ticaret

Tütünün Vergilendirilmesi ve Yasa Dışı Ticaret Toolkit 2012 TK Email Ne basit, deǧil mi? TOBTAXY (Making Tobacco Tax Trendy) Tütünün Vergilendirilmesi ve Yasa Dışı Ticaret Bu yayın, Sağlık Programı kapsamında Avrupa Birliği nden fon alan TobTaxy -

Detaylı

Euro; Parasal Birliğin Aşamaları. Parasal Birlik; 15.12.2014. Doç. Dr. Özgür TONUS. Ünite 06: Avrupa Birliği nde Ekonomik ve Parasal Birlik

Euro; Parasal Birliğin Aşamaları. Parasal Birlik; 15.12.2014. Doç. Dr. Özgür TONUS. Ünite 06: Avrupa Birliği nde Ekonomik ve Parasal Birlik Euro; İKT461 AB Türkiye İlişkileri Ünite 06: Avrupa Birliği nde Ekonomik ve Parasal Birlik Doç. Dr. Özgür TONUS Avrupa da, başlangıçta 11 ülkenin ulusal egemenliklerinin önemli bir parçası olan para basma

Detaylı

Erasmus Programı Tanıtımı ve Genel Değerlendirme

Erasmus Programı Tanıtımı ve Genel Değerlendirme Erasmus Programı Tanıtımı ve Genel Değerlendirme İlyas Ülgür Erasmus Program Koordinatörü 4 Mart 2013 Küresel bir Üniversite Nasıl Olur? Küresel bir üniversite olmak için: 1. Önemli olan bir marka olmaktır.

Detaylı

Avrupa da Okuma Eğitimi: Bağlam, Politika ve Uygulamalar

Avrupa da Okuma Eğitimi: Bağlam, Politika ve Uygulamalar BG Avrupa da Okuma Eğitimi: Bağlam, Politika ve Uygulamalar Avrupa Komisyonu Avrupa da Okuma Eğitimi: Bağlam, Politika ve Uygulamalar Bu kitap Eğitim, İşitsel-Görsel Medya ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından

Detaylı

ERASMUS+ 2014-2020 programme for Education, Training, Youth, and Sport. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi

ERASMUS+ 2014-2020 programme for Education, Training, Youth, and Sport. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi ERASMUS+ 2014-2020 programme for Education, Training, Youth, and Sport KA1 I Bireylerin Öğrenme Hareketlilikleri Amaç Bu eylem kapsamındaki

Detaylı

Türkiye de Sağlık ve İlaç Harcamaları

Türkiye de Sağlık ve İlaç Harcamaları Türkiye de Sağlık/İlaç Harcamaları ve İlaç Geri Ödeme Politikası Türkiye de Sağlık ve İlaç Harcamaları Doç. Dr. Yuanli Liu Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Doç. Dr. Yusuf Çelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Avrupa ve Avrupalılar ile ilgili. Temel bilgiler ve rakamlar

Avrupa ve Avrupalılar ile ilgili. Temel bilgiler ve rakamlar Avrupa ve Avrupalılar ile ilgili Temel bilgiler ve rakamlar İçindekiler Avrupa Birliği bir başarı hikayesi... 3 Avrupa Birliği büyüyen bir aile... 4 Kılavuz... 6 Büyüklük ve nüfus... 7 AB'nin büyüklüğü

Detaylı

Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar

Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar BG Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar Avrupa Komisyonu Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar Bu kitap Avrupa Komisyonu'nun (Eğitim ve Kültür

Detaylı

Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013)

Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013) Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013) OVERVIEW OF THE TURKISH ECONOMY(2001-2013) Fatih ACAR * Özet Türkiye Ekonomisinin 2001-2013 dönemi itibarıyla; büyüme, enflasyon, işgücü ve istihdam, kamu maliyesi,

Detaylı

YENİLİKÇİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMANI: TÜRKİYE UYGULAMASI

YENİLİKÇİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMANI: TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI YENİLİKÇİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMANI: TÜRKİYE UYGULAMASI Yüksek Lisans Tezi AYŞEGÜL ERTUĞRUL İstanbul, 2011 T.C.

Detaylı

Para Yöneticileri Derneği Toplantısı. 11 Ekim 2011 İstanbul

Para Yöneticileri Derneği Toplantısı. 11 Ekim 2011 İstanbul Para Yöneticileri Derneği Toplantısı 11 Ekim 2011 İstanbul İçerik Bilanço resesyonu Kriz Politikaları GOÜ lere sermaye hareketleri Politika problemi: finansal istikrar TCMB yeni politika bileşimi Enflasyon

Detaylı

15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ

15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ 15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ Bu bölümde Otoyol Projesinin, projenin 1. ve 2. Fazları için geçerli olan potansiyel sosyo-ekonomik etkilerinin değerlendirmesi bulunmaktadır. Değerlendirmenin

Detaylı

İDARİ VE MALİ ELKİTABI HAREKETLİLİK

İDARİ VE MALİ ELKİTABI HAREKETLİLİK İDARİ VE MALİ ELKİTABI HAREKETLİLİK ULUSAL AJANS TÜRKİYE 2005 GİRİŞ İdari ve Mali Elkitabı, yerleştirme/değişim (YE/DE) projeleri için bir yardım ve yönetim aracıdır. Bu elkitabı, Ulusal Ajans (UA), ile

Detaylı

T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT

T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT T. C. K A L K I N M A B A K A N L I Ğ I T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT ULUSLARARASI INTERNATIONAL EKONOMİK ECONOMIC GÖSTERGELER INDICATORS T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ

Detaylı

Dünyada ve Kıbrıs ın kuzeyinde yaşanan toplumsal cinsiyet temelli ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri

Dünyada ve Kıbrıs ın kuzeyinde yaşanan toplumsal cinsiyet temelli ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE SENDİKAL MÜCADELE Dünyada ve Kıbrıs ın kuzeyinde yaşanan toplumsal cinsiyet temelli ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri TOPLUMSAL CİNSİYET NEDİR? Sahip olduğumuz biyolojik

Detaylı

Avrupa da Okullarda Dil Öğretimi üzerine Önemli veriler 2012

Avrupa da Okullarda Dil Öğretimi üzerine Önemli veriler 2012 Avrupa da Okullarda Dil Öğretimi üzerine Önemli veriler 2012 Avrupa da Okullarda Dil Öğretimi Üzerine Temel Veriler 2012, 32 Avrupa ülkesindeki mevcut dil öğretim sistemlerinin tam bir resmini sağlar.

Detaylı

DEVLET BORÇLARI İÇ BORÇLAR. İç borçlanma; 24.03.2015

DEVLET BORÇLARI İÇ BORÇLAR. İç borçlanma; 24.03.2015 İKT442 Türkiye Ekonomisi Ünite 5: İç ve Dış Borçlar 198 DEVLET BORÇLARI DevleHn en önemli gelir kaynağı olan vergi gelirlerine alternahf bir kaynak haline gelmişhr. Borçlanma geçici bir kaynakrr. Ödeme

Detaylı

Theatre Theatre as empowerment methodology for IVET

Theatre Theatre as empowerment methodology for IVET Lifelong Learning Programme 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer Of Innovation Theatre Theatre as empowerment methodology for IVET [Comparative report -TÜRKİY] Deliverable 5_ WP1 Ref. num: 2013-1-IT1-LEO05-03968

Detaylı

TASLAK TÜRKÇE ÇEVİRİ. Bitiş çizgisinde: Kopenhag dan Bordeaux ya

TASLAK TÜRKÇE ÇEVİRİ. Bitiş çizgisinde: Kopenhag dan Bordeaux ya Bitiş çizgisinde: Kopenhag dan Bordeaux ya 1 Avrupa Mesleki Eğitim Alanına Doğru Mesleki Eğitim, Avrupa nın küresel ekonomide kendini yeniden konumlandırması ve yaşlanan toplumların getirdiği sosyal zorluklara

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Koruma Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Koruma Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Koruma Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara 6. Ders Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık hizmetlerindeki idari

Detaylı

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015 Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü Nisan 2015 1 SON EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Büyüme ve Ekonomik Yönetim Türkiye diğer yükselen ülkeler için çıkarılabilecek dersler

Detaylı

Açılış Konuşması. 1 Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan. Sağlık Turizmi..2 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih Kuşluvan

Açılış Konuşması. 1 Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan. Sağlık Turizmi..2 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih Kuşluvan TURİZM FAKÜLTESİ Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Kuşluvan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi Yrd. Doç.

Detaylı

TÜRKİYE NİN İSTİHDAM STRATEJİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR POLİTİKA ÖNERİSİ Hazine Müsteşarlığı Grubu

TÜRKİYE NİN İSTİHDAM STRATEJİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR POLİTİKA ÖNERİSİ Hazine Müsteşarlığı Grubu Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi Projesi (TR08IBFI03) TÜRKİYE NİN İSTİHDAM STRATEJİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR POLİTİKA ÖNERİSİ Hazine Müsteşarlığı Grubu İÇERİK 1. İSTİHDAM TERİMİ VE İLGİLİ

Detaylı