ALMANYA YA TÜRK VATANDAŞLARININ GÖÇÜNÜN 51. YILI KAZANIMLAR VE TEHDİTLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALMANYA YA TÜRK VATANDAŞLARININ GÖÇÜNÜN 51. YILI KAZANIMLAR VE TEHDİTLER"

Transkript

1 ALMANYA YA TÜRK VATANDAŞLARININ GÖÇÜNÜN 51. YILI KAZANIMLAR VE TEHDİTLER Dr. Sedat Şahin* ÖZET Almanya daki Türk vatandaşlarının bu ülkedeki serüveni 1961 yılında başlamıştır. Misafir veya göçmen işçi olarak nitelendirilen bu insanlar Almanya da 51. yılını geride bıraktılar. Söz konusu göç, Almanya yla Türkiye arasındaki ilişkileri günümüzde belirleyen en önemli etken olmaktadır. Son yıllarda Almanya nın kendisini hala bir göçmen ülkesi olarak tanımlamasından sonra ve Türkiye nin Avrupa Birliği ne girme süreci, Almanya da yaşayan Türk Yurttaşlarını olumlu ve olumsuz etkilemiştir. Almanya da ki Türk Toplumu nun günümüzde ne gibi kazanımlar elde ettiği ve buna karşı hangi alanlarda olumsuz gelişmelerin yaşandığı verilerle açıklanmıştır. Sayısal verileri çok iyi analiz ederek bu veriler geleceğe ilişkin sağlıklı öngörülerin yapılanması için gereklidir. Anahtar Kelimeler: Türkler, Almanya, göç, 51.yıl, kazanım, tehditler ABSTRACT The adventure of Turkish citizens in Germany started in These people, who are qualified as guest or immigrant workers, left behind their 51 st year in Germany. This aforementioned migration is the most significant factor affecting the relationship between Turkey and Germany. In last years, after Germany has still defined itself as an immigration country and the process of Turkey s joining the European Union have affected Turkish citizens living in Germany in both positive and negative ways. The current gains of Turkish community in Germany on one hand and the areas of negative tendencies on the other hand are given with data. Analysing these statistical data is very important to obtain reliable prediction for the future. Key Words: The Turks, Germany, Immigration, 51 st Year, Advantages, Disavantages Giriş Almanya 2. Dünya Savaşı ndan sonra Konrad Adenhauer önderliğinde ekonomisini yeniden toparlamıştır. Sanılanın aksine bu toparlanma bizzat 2. Dünya * Hacettepe Üniversitesi Edeb. Fak. Alman Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi 1

2 Savaşı nda karşı cephede savaştığı ülkeler aracılığıyla olmuştur. Almanya yı savaş sonrasında işgal eden 4 ülkenin kendi aralarında düşünce ayrılığına düşmesi Alman ekonomisine olumlu yansımıştır. Sovyet Rusya nın ve Amerika Birleşik Devletleri nin ideolojik karşıtlığı Almanya nın işine yaramıştır. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri nin desteğini alan Almanya, ekonomisini yeniden canlandırmış bu çerçevede Almanya da büyük bir iş gücüne ihtiyaç duyulmuştur. (Zengin, 2010:331) Almanya yla Türkiye arasında 30 Ekim 1961 yılında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma'' imzalanmıştır. (Deutschland, 1997:46) Bu anlaşmaya dayanarak Haydarpaşa Tren İstasyonu ndan 450 kişilik ilk kafile Almanya nın Düsseldorf kentine hareket etmiş ve Alman Çalışma Bakanı tarafından davul zurna eşliğinde çiçeklerle karşılanmıştır. Almanya Türkiye den öncelikle 6500 işçi talep etmiş ve İstanbul dan hareket eden bu tren daha sonra milyonlarca insanında aynı şekilde Almanya ya göç edeceğinin ilk göstergeleri olmuştur. Yukarıdaki anlaşmanın maddeleri arasında, eğer 2 yıl sonra her iki ülkede karşılıklı göçün devam etmesini istiyorsa, gelen işçilerin Almanya da kalma süresi 3 yıllığına uzatılabilir hükmü de getirilmiştir. Fakat bu madde o günün konjüktürü içinde hiç uygulamaya konmamıştır. Dolayısıyla Almanya ya kaçak yollarla giren işci sayısıda artmış bunların büyük bir bölümünü de Türkler oluşturmuştur. Benzer bir durum 1980 den sonra daha yoğun gözlenmiştir. Yine bu maddeye dayarak 1973 yılına kadar Türk Vatandaşı istikrarlı bir şekilde Almanya ya göç etmiştir. (Alman İstatistik Dairesi, 2003:108) yılında imzalanan anlaşmaya göre bir işçinin Almanya da kalma süresi en fazla 5 yıl olarak belirlenmiştir. Fakat hiçbir Türk Vatandaşı bu maddeye dayanarak istekleri dışında Türkiye ye geri dönmemiştir. Almanya ya göç eden insanlar misafir veya göçmen işçi (Şahin, 2002:347) olarak nitelendirilmiştir. Son yıllarda ister Alman vatandaşı olsun isterse Türk vatandaşı Türk kökenli Alman kavramı misafir veya göçmen işçi kavramının yerine kullanılmaya başlamıştır. Her ne kadar bu kavramlar resmi dilde karşılık bulsa da günlük konuşma dilinde bu insanlar Almanya da Ausländer (Yabancı) ve Türkiye de ise Almancı olarak tanımlanmıştır. 2

3 Her ne kadar 1961 yılında iki ülke arasında yapılan anlaşma Türklerin Almanya da kısa süreli kalaçağını öngörse de, söz konusu anlaşmanın uygulamaya konmamasından dolayı Türkler Almanya da kalıcı olmuştur. Bunun en önemli nedeni ise Alman Ekonomisi nin kısa sürede toparlanıp büyüceğini Almanya yı destekleyen ülkeler hesaba katmamasından kaynaklanmıştır (Laschet, Alvarez, Dolzer, Hemmer, 2006:46). O dönemde Alman Ekonomisine desteği en fazla Amerika Birleşik Devletleri vermiştir. Almanya da Farklı Kuşaklar 1973 yılında iktidarda bulunan yetkililer göç olgusunun Almanya ya için bir tehdit oluşturduğunu düşünerek, göçün engellenmesi için yasa çıkardılar (Anwerbestop). Çıkarılan yasaya rağmen göç istikrarlı bir biçimde devam etmiştir. Bu ikilem göç olgusuna ilişkin tutarlı politikaların uygulanmadığı göstermektedir. Almanya nın kendisini hem göçmen ülkesi olarak tanımlaması, hem de farklı ülke yurttaşlarının Almanya ya göçünün engellenmesi o dönemim en temel sorunu olarak karşımıza çıksa da, bu sorun bilinçli olarak gözardı edilmiştir. Almanya bu ikilemi günümüzde de yaşamaktadır ile 1973 yılları arasındaki dönem 1. Kuşak misafir veya göçmen işçi dönemi olarak nitelendirilmiştir. Ünlü Alman yazar Max Frisch in İşçi bekliyorduk, insanlar geldi (Deutschland, 1999:27) sözü bu bağlamda çok anlamlıdır ve bu cümle o dönemde Türklere karşı ilgisizliğin, Almanya nın göç politikasına ilişkin ikilemin edebi metinlere yansımasıdır. 1. Kuşak 1. Kuşak Türklerin belirgin olarak özellikleri şunlardır: Almanca bilmemektedirler, Almanya da işçi olarak istihdam edilmiş ve Almanya ya belirli süre için gelmişler ve mesleki olarak genelde kalifiye olmayan kişilerden oluşmaktadır. Gelenlerin %63 nün hiçbir mesleği yoktur ve Anadolu nun farklı köylerinden Almanya gitmişlerdir. 1. Kuşağın temel gereksinmeleri dışında Alman yetkililer tarafından özel sorunları dikkate alınmamıştır. Çünkü bu süreçin geçiçi olduğu düşünülmüş belirli süreden sonra Türklerin ülkelerine geri dönecekleri öngörülmüştür. 1. Kuşak Türklerin 1964 yılı için kalifiye eleman açısından dağılımları şu şekildedir: kişiden (%37) kişi kalifiye, yani azda olsa bir mesleki eğitimi bulunmakta, kişiden (%63) hiçbiri de mesleki eğitime sahip değildir (Kongar,1989:359). 3

4 Dolayısıyla bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda Türklerin bir çoğu çalıştıkları iş yerlerinde bizzat deneyimleyerek bir meslek sahibi olmaya başlamışlardır. Çünkü o dönemde çalıştıkları yerlerde genelde çok karmaşık ya da bilgiye dayalı bir iş alanında çalışmadıkları için mesleki deneyimleri kas gücüne dayalı işlerden oluşmuştur. 1. Kuşağa ilişkin bir başka veride, yaş ortalamasının 24 (Deutschland, 1998:32). olmasıdır. Yaş ortalamasının düşük olması Türklerin Almanya da kalıcı olmalarında en önemli etkendir. Eğer yaş ortalaması o dönemde orta yaşın üzerinde olsaydı, Türklerin ülkelerine geri dönme süreci farklı olabilirdi. Medeni durumları ilk bakışta önemsiz görünsede, evlilik yoluyla ya da aile birleşiminden yararlanarak Almanya ya göçün devam etmesini sağlamıştır. Bu insanlar aynı zamanda Türk ve Alman yetkililerin ortaklaşa kurduğu İstanbul daki Sağlık Merkezi nden sağlıklı ve çalışabilir durumda olduklarına dair sağlık raporu alarak misafir işci veya göçmen statüsünü almaya hak kazanmıştır. 2. Kuşak 1974 den 1984 yılına kadar Almanya da 2. Kuşak Türkler yetişmiştir yılında Alman hükümeti Geri Dönüşü Teşvik Yasası nı (Rückkehrförderungsgesetz) meclisten geçirerek Türklerin ülkelerine belirli ücret karşılığında dönmesini teşvik etmiştir. Her ne kadar Alman yetkililer geri döneceklerin sayısını çok yüksek beklemişlerse de teşvik yasasından yararlananların sayısı o günün koşulları içinde düşük olmuştur. Bu yasadan yararlananların sayısı yaklaşık kişidir ve genelde 1. Kuşak göçmen veya misafir işçiler olmuştur. (Yıldız, 1993:7) Buna ek olarak geri dönüş yasasından yararlananlar Almanya da bir şekilde çocuklarının kalmalarını da sağlamışlardır. Almanya yla olan bağlantılarda bu anlamda bir kopukluk olmamıştır. Geri dönemeyen 2. Kuşak Türkler Almanya daki Türk varlığının devamını sağlamıştır. 2. Kuşak Türklerin en önemli özellikleri şunlardır: 1. Kuşak göçmen veya misafir işçilerin çocuklarıdır, ya Türkiye den Almanya ya aile bileşiminden yararlanarak gelmişlerdir ya da Almanya da doğmuşlardır. Kısmen Almanca öğrenmişler, Alman okuluna gitmeye başlamışlar veya Almanya ya evlenerek gelmişlerdir. 2. Kuşak ile birlikte Alman yetkililer şu gerçek ile karşı karşıya kalmıştır. Geri Dönüşü Teşvik Yasası na rağmen Türkler ülkelerine geri dönmeyeceklerdir. Bu durumun anlaşılmasından sonra Almanya daki Türklerin Alman Toplumuna 4

5 uyum (Integration) sağlaması için değişik politikalar uygulanmaya konmuştur. Uyum sorunu bugün hala Almanya için en önemli başlıktır. Uyum sorunuyla ilgili ayrıntılar Kazanımlar ve Zayıf Noktalar ve Tehditler başlığı altında derinlemesine incelenecektir. 2.Kuşak Almanya daki Türk varlığının sadece Almanya da kalıcı olmasını sağlamamış aynı zamanda da ekonomik ve sosyokültürel hayatta da varlıklarını kabul ettirmişlerdir. Başka bir ifadeyle 1. Kuşağın birikimlerini farklı bir sosyal bir yapıya dönüştürmüşlerdir. Bu dönüşüm süreci uyum sorununuda beraberinde getirmiştir. 2. Kuşak Türklere ilişkin Türk Azınlık kavramı her ne kadar kullanılsada bu kavram tanımlamada kullanım alanı bulamamıştır. Her anlamda 2. Kuşak Türkler 1. Kuşağın oluşturduğu paralel topluma karşın bizzat Almanların gündelik yaşamanın içine karışmıştır. Bu dönemde Alman toplumuyla etkileşim süreci hız kazanmış ve Türklere ilişkin yeni imgelerin oluşmasa neden olmuştur. Bu süreç tek yönlü olmamış her alanda kendini göstermiştir. Sözkonusu değişimin Türk Toplumu için getirelerinin de götürülerinin de olduğu kaçınılmazdır. Örneğin parçalanmış aile dediğimiz olgu bu anlamda dezavantaj oluşturmuş, buna karşın Türklerin gelir düzeyi oldukca artmıştır. Dolayısıyla 51. Yılı geride bırakırken 2. Kuşak için söylenecek en önemli şey bu kuşağın itici güç olduğu gerçeğidir. Daha sonraki kuşaklar kendilerini hep 2. Kuşağın toplumsal yapısına göre kendilerini şeklilendirmiştir. 3. ve 4. Kuşak 3. Kuşak Türkler 1984 yılından ve 4. Kuşak 2000 yılından sonra Almanya da yetişmeye başlamıştır. 3. ve 4. Kuşağın en önemli özelliği Almanca bilgileri yeterli derecededir. Alman toplumuna uyum sağlamışlardır. Çok kültürlü yetişmişlerdir (Multikulturell) aynı zaman da iki dilli iletişime sahiptirler (Multilingual). 1. Kuşağa göre 3. ve 4. Kuşak çok daha eğitimli ve Almanya daki sosyal ve iş yaşamının içinde yer almaktadırlar (Kaya, 2000:137). Yukarda kısaca Almanya da yaşayan Türklere ilişkin bilgiler kuşaklar arasında karşılaştırmalar yapılarak verilmiştir. 1. Kuşağın Almanya ya göç edişinin 51. Yılı geride bırakılırken 51 yılın Almanya da yaşayan Türk vatandaşlarına neler kazandırdığı ve hangi konularda sorunların yaşandığı ve bu sorunların bir tehdit oluşturduğu aşağıda birlikte ele alınmıştır. Özellikle tehdit kavramının kullanılması nedeni şudur. Almanya artan yabancı düşmanlığı ve buna bağlı şiddet olgusunun marjinalde olsa ortaya çıktığı ve yabancıların bazı durumlarda kendini güvende 5

6 hissetmediği gibi psikolojik yaklaşımlar tehdit kavramının kullanılmasına neden olmuştur. Kazanımlar Alman Yabancılar Merkezi nin (AZR) 2011 yılının verilerine göre Almanya da Türk vatandaşı yaşamaktadır. Bunlardan si Alman vatandaşlığına geçmiştir. Kadın ve erkek sayısının oranında büyük bir sapma bulunmamaktadır. Almanya da yaşayan kadın sayısı ve buna karşın erkeklerin sayısı ise dür. Almanya daki Türk varlığının sayısı 2010 yılına kadar istikrarlı bir şekilde artış göstermiştir yılına gelindiğinde Türklerin Almanya daki nüfusu az da olsa azalma eğilimine girmiştir. Bu eğilimin nedenleri arasında Almanya nın içinde bulunduğu nüfus artışı veya nüfus azalışının Almanya daki Türk Varlığı nı da etkilemesinden kaynaklanmaktadır. Almanya nın en önemli sorunlarından birisi de genel nüfusunun gittikçe yaşlanmasıdır. Türkler arasındaki nüfusun azalmasının bir nedeni de Türklerin ya Avrupa Birliğine bağlı bir ülkeye ya da Türkiye ye geri dönmesinden kaynaklanmaktadır. 1. Kuşak Türklerin nüfus dağılımı göz önünde bulundurulduğunda kadın ve erkek arasındaki fark çok belirgindir. Bu fark 51 yıl içinde yavaş yavaş kapanmaya başlamıştır. Kadın ve erkek sayısının yavaş yavaş birbirine eşitlenmesi gelecekte istikrarlı bir nüfus yapılanmasının ortaya çıkacağının göstergesidir. Almanya daki Türk nüfusunun sayısı ile ilgili bir başka gerçek ise Almanya ya İlticacı olarak göç edenlerin sayısının belirsizliğidir.çünkü sözkonusu kişilerin geneli ne Türk ne de Alman vatandaşıdır. Sözkonusu kişiler Alman veya Türk vatandaşıyla evlendiklerinde doğal olarak evlendiği kişinin vatandaşlık haklarını da kazanmaktadır. Türk Nüfusunun Alman Ekonomisine katkısı oldukça önemlidir. Almanya da 2011 yılı itibarıyla yaklaşık büyük küçük Türk işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmeler de yaklaşık kişi istihdam edilmekte ve işletmeler yıllık olarak yaklaşık 50 Milyar Avro ciroya sahiptir (Şen, 2011:165). Ekonomik girdilerinin yüksek olması diğer alanlara da yansımakta ve aynı zamanda Alman Toplumu içinde ve Alman toplumuyla barışık yeni bir toplum oluşmaktadır. Almanya bu nedenlerden dolayı kendini Göçmen Ülkesi olarak tanımlamaktadır. Bir toplumun yurtdışındaki ekonomik gücü doğal olarak istihdama yansımakta ve Türkler arasındaki işsizlik oranın aşağıya çekilmesini sağlamaktadır. Buna ek 6

7 olarak, Almanya bu girişimcilerin istihdam oranını dikkate alarak ekonomik politikalarını Türk Varlığı na yönelik oluşturmaktadır. Bu ekonomik gücün bir diğer yansıması da Türkiye ye ilişkindir. Çünkü işletme sahipleri Türkiye de de büyük küçük yatırımlar yapmaktadır. Örneğin Vural Öğer in sahip olduğu Tur Şirketleri yıllardır Almanya dan Türkiye ye milyonlarca Alman turisti getirmektedir. Buna ek olarak alım gücünün yeterli olmasından dolayı Türkler kendi evini almaktadır. Ev sahibi olan Türklerin sayısı gözle görünür şekilde artmaktadır. Almanya da bugün yaklaşık olarak Türk kökenli hane bulunmakta ve yaklaşık Türk vatandaşının kendine ait bir evi vardır (Şen 2011:193). Bunun anlamı Almanya daki Türklerin %38 i kendi evinde oturmaktadır. Hane başına düşen gelir 2020 Avro dur (Şen 2011:192). Almanya koşulları düşünüldüğünde bu miktar temel gereksinmelerinin giderilmesi ve yılda bir ay boyunca izin yapabilmek için yeterli bir orandır. Buna ilaveten 18 yaşını doldurmuş Türklerin %87 nin kendisine ait bir arabası bulunmaktadır. Aynı merkezin araştırmasına göre, Türklerin %54 ü Almanların sivil toplum kuruluşlarına katılmaktadır. Bunlardan %17,5 sportif, %12,8 siyasal, %3,4 kültürel ve %0,3 dini kuruluşlardır. Bir Türk sivil toplum örgütüne katılım oranları ise şu şekildedir: %12,8 dini, %10,8 kültürel, %8,4 sportif, %2,4 etnik temelli kuruluşlardır (Şen 2011:192). Aynı şekilde Türklerin %40 ı Almanlarla yoğun ilişkiler kurmaktadır. Dolayısıyla Türklerin Almanya daki sosyal hayata katılım oranları ki bu kuruluşlara yıllık üye aidatı ödendiği göz önünde bulundurulursa, hiç de azımsanmayacak düzeydedir. Çünkü Türklere yapılan en önemli eleştirilerin başında uyum sorunu gelmektedir. Türklerin sivil toplum kuruluşlarına katılım oranı oldukça yüksektir ve bu eleştirilerde bir turtasızlık olduğu ortadadır. Bu bağlamda sivil kuruluşlarda yer alan ve etkinlikte bulunan insanlar doğal olarak uyum konusunda psikolojik olarak hazırdır. Çünkü bu tür sivil kuruluşlar tamamen gönüllülük esasına dayalı etkinliklerde bulunmaktadır. Almanya daki Türklere ilişkin bir başka kazananımda eğitim ve öğretim alanına ilişkindir. Kazanımların istikrarlı ve kalıcı olmasını sağlayan olguda iyi donanımlı bireylerin yetişmesinden kaynaklanmaktadır. Almanya da anaokulundan liseye kadar olan öğrenci sayısı yaklaşık ve yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı 2011 verilerine göre yaklaşık kişidir (Şen 2011:193). Türk öğrencilerin Almanya daki okul sistemi içindeki oranı %43,3 ü bulmaktadır. Bu bağlamda Türk öğrencilerinin herhangi bir meslek okuluna gitmelerinin önünde de bir engel 7

8 bulunmamaktadır. Ayrıca İlköğretim 4. sınıftan itibaren eğer not ortalaması koşulunu yerine getiriyorsa Gymnasium denilen çok önemli bir okulda eğitim almalarının da önü açıktır. Bu okullara giriş notu olarak Alman Eğitim Sistemi tüm eyaletlerde Almanlarla Türklerin not ortalamasını aynı derecede hesaplamamaktadır. Bu anlamda Yabancı kökenli öğrencilerin not ortalamaları daha tolere edilebilir konumdadır. Dolayısıyla Türk öğrencilerinin gelecekte yüksek öğrenim olanağının önü de açıktır. Her ne kadar Gymnasium ve Yüksek Öğrenim gören öğrenci sayısı düşük olarak düşünülse de, Türklerin nüfus oranı temel alındığında bu sayı yaklaşık 10 yıldır istikrarlı bir şekilde aynı kalmaktadır. Başka bir ifadeyle yaklaşık 10 yıldır Almanya da Üniversite mezunu insan sayısı istikrarlı bir şekilde devam etmektedir. Türk öğrenciler Alman Eğitim sistemi içinde genel olarak meslek okullarını seçmektedir. Bir mesleki okula girmeleri daha kolay olmaktadır. Ancak sorun Türk gençlerinin neredeyse yarısı girdiği mesleki eğitimlerini kendilerinden kaynaklanan sorunlardan dolayı yarıda bırakmaktadırlar. Almanya da meslek sahip olmak çok önemlidir. Çünkü mesleki eğitim uzun vadeli politikalar dikkate alınarak ihtiyaca göre belirlenmektedir. Dolayısıyla mesleki eğitimini tamamlayanların sayısı istihdam edilenlerden fazla olmamaktadır. Bir başka olumlu gelişme ise Türkler Almanya da kendi özel okullarını açmaktadır. Hannover de Türk İşadamlarının girişimiyle VIB Özel Gymnasium açılmıştır. Bu okulun amacı Türk Öğrencileri ne ilerleme olanağı yaratacağı gibi Türklerin yoğun olarak yaşadığı kentlerde de farklı alanlarda benzer okulların açılmasına öncülük etmektir. Bir başka girişimde Almanya da Özel ilköğretim okullarının kurulmasıdır. Buna ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bir başka önemli gelişme de Almanya nın Berlin kentine ilk Türk Üniversitesi nin eğitim öğretim hayatına başlamasıdır. Bu üniversite sadece Türklere değil her ulustan öğrencilere kapısını açmıştır. Görüleceği üzere ilkokuldan üniversiteye kadar Türk varlığı Alman Eğitim Sistemi içinde Eyalet müfredatlarına bağlı kalmak koşuluyla kendine özgü eğitim programları uygulayarak eğitimlerini tamamlama olanağı bulacaktır. Türklerin okullaşma oranı eğer bir çok eyalete bu şekilde devam ederse, Alman eğitim ve öğrenim sistemi içinde kendi eğilimleri ve talepleri doğrultusunda kazanımlar elde edeceklerdir. Özel okullar bu anlamda özellikle 3. ve 4. Kuşaklar için bir dönüm noktası olacaktır. Çünkü her eyallette açılacak okullar hem 8

9 Türklerin istihdamını sağlayacak hemde o eyallette yaşayan öğrencilerin ekonomik anlamda daha az harcama yaparak eğitimlerini tamamlama olanağı olacaktır. Türkler Almanya da siyasetle de uğraşmaktadır. Farklı partilerde siyasal yaşamını sürdüren 5 tane Türk kökenli milletvekili bulunmaktadır. Yeşiller Partisi nin eş başkanı ve Sosyal Demokrat Parti nin Başkan Yardımcısı Türk kökenlidir. İki eyalete bakanlık yapan iki tane Türk vatandaşı bulunmaktadır. Farklı eyaletlerde 21 meclis üyesi yer almaktadır. Bunun dışında da Almanya yı Avrupa Parlamentosu nda üye olarak temsil eden iki tane Türk kökenli temsilci bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkler nüfus oranı itibarıyla da kendilerini temsil eden milletvekillerini hem eyalet parlamentolarına hem de Alman Meclisine gönderebilmektedir. Bunun yansımaları da her iki ülke ilişkilerinde ticaret hacmine yansımaktadır. Türkiye ile Almanya uzun süreden beri çok önemli iki ticari ortaktır yılı itibarıyla Türkiye Almanya ya 20,1 Milyar Avro luk ihraçat yaparken ithalat ise 11,7 Milyar Avro da kalmıştır. Almanya Türkiye ye en fazla otomobil, otomobil yedek parçası ve makine yedek parçaları, Türkiye den de Almanya ya en fazla tekstil, otomobil yedek parçası ve makina ithal edilmektedir. Bunun yanısıra Türkiye nin Turizm gelirlerinin %28 ni Almanlar oluşturmaktadır. Görüleceği üzere iki ülkenin ticaret hacmi oldukça yüksektir. Bu oran Almanya da yaşayan Türklerle doğrudan ilişkilidir. Çünkü Almanya da yaşayan büyük bir çoğunluk yıllık izinlerini Türkiye de geçirmekte ve bu anlamda Türkiye için döviz girdisi oluşturmaktadır. İki ülke arasında 2000 yılından itibaren yeni gelişmeler olmuştur. Almanya Türkiye den donanımlı eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet sektöründe, sağlık alanında ve bilgisayar teknolojilerinde en az lise mezunu ve Almanca bilen eleman talep etmiştir. Bu süreç henüz daha resmi imzalarla onaylanmadığı için beklemektedir. Eğer karşılıklı imzalar atılırsa ikinci göç dalgasının başlayacağını öngörmek zor değildir. Türkler açısından bakıldığında onları en çok Almanca bilmek koşulu zorlayacaktır. Bu nedenle Türkiye de bulunan Goethe Enstitüsü Merkezlerine dil öğrenmek amacıyla her yıl binlerce insan başvurmaktadır. Türk- Alman Kültür İşleri Derneği nin verilerine göre bu sayı her yıl 2000 kişiyi geçmektedir. Bu sayının yüksek olmasının bir nedeni de Almanya da yaşayıp ta Türkiye den birisiyle evlenecek olan kişilerin Almanya da Aile Birleşiminden 9

10 yaralanabilmesi için Almanca bildiğini belgelemesi zorunluluğudur. Başka bir ifadeyle Türkiye de Almanya da yaşayan biriyle evlenecek olan Türk Vatandaşları Goethe Enstitülerinin sınavına girmek zorundadır. Almanya ya gidecek olanlar Almanca bilmiyorsa Goethe Enstitüleri nin dil kursuna katılmaktadırlar. Bu durum Almanya da yaşayan Türkler için büyük bir sorundur. Çünkü bu yasa sadece Türkler için uygulanmaktadır. Almanya da yaşayan Türklerin dini inanclarını yerine getirmek amacıyla 2350 tane dini kuruluş yani cami ve cem evi bulunmaktadır. Bu kuruluşlarda imamlar ve dedeler görevlendirilmiştir. Dolayısıyla Almanya da yaşayan Türkler inanışlarının gereklerini kurumsal bir çatı altında sürdürebilmektedir. Bu bağlamda Almanya da yaşayan Türkler istedikleri takdirde ve kendileri de finanse ederse herhangi bir dini kurum kurabilme ve yönetme hakkına sahiptir. Tehditler ve Zayıf Taraflar Son yıllarda Avrupa da başlayan ekonomik krize bağlı olarak Türkler arasındaki işsizlik oranı artmaktadır. Her ne kadar bu durum Almanya da yaşayan Türk vatandaşlarından kaynaklanmıyor ise de, kriz onları direk etkilemektedir. Alman İşçi Bulma Kurumu nun açıklamasına göre 2011 yılı için Türkler arasındaki işsizlik oranı %22,2, devlet yardımı olmadan geçinemeyenlerin oranı ise %26 dır. Almanya da yaşayan Türklerin genel nüfüsa oranını düşününce işsizlik ve devlet yardımına gereksinim duyanların oranı oldukça yüksektir. Almanya da yaşayan 25 yaş altı Türk gençlerinin sayısı yaklaşık kişiyi bulmaktadır. Kriz bu anlamda bu gençlerin istihdam sorununu etkilemektedir. Buna bağlı olarak bu gençlerin %60 nın bir meslekten yoksun olduğu düşünülürse, devlet yardımına gereksinim duyanların oranı daha da artabilir. Almanya da yaşayan Türklere ilişkin bir başka tehdit ise dil sorunudur. Çünkü 3.ve 4. Kuşak Türkler ne Almancayı ne de Türkçeyi iyi bilmektedirler. Bu da iş bulmalarında çok önemli bir rol oynamaktadır. Türklerin Almanca bilmeleri iş bulmalarında temel koşuldur. Özellikle 3. ve 4. Kuşağın çok dilli (Multilingual) yapısının kazanım olarak ortaya çıkabilmesi için Anadili çok iyi bilmesi ve ikinci dil olarak Almancayı günlük dil kullanımı dışında da etkin kullanabiliyor olması gereklidir. Dile ilişkin daha önce değindiğimiz aile birleşimiyle ilgili sorun günümüzde yoğun olarak eleştirilmektedir. Çünkü bu yasa sadece Türk vatandaşlarını kapsamakta ve eşitlik ilkesiyle çelişmektedir. 10

11 Almanya da 2010 yılına göre suç işleyenlerin sayısı kişiyi bulmaktadır ve bu sayı Almanya da yaşayan yabancılara göre çok yüksektir. Suç işleme olgusu Almanya daki Türk İmajı nı direkt olarak etkilemektedir ve işsizlik oranın yüksek olmasında temel etkenlerden birisidir. Görüleceği üzere Almanyada yaşayan Türklere ilişkin tehditler veya zayıf taraflar konusunda işsizlik başta gelmektedir. Dolayısıyla ekonomiye bağlı olgular özellikle Türk gençleri için uyum sorunu içinde bir an önce halledilmesi gereken bir sorundur. Aynı zamanda işsizlik sorunu Almanya da yaşayan Türkler için kendi özel işletmelerini açmaları içinde fırsat yaratmaktadır. Sayıları i geçen küçük ve büyük işletmelerin bir çoğu bu nedenden dolayı kurulmuştur. Yukardaki paragraflardan da anlaşılacağı üzere dil sorunu ve işsizlik birbiriyle doğru orantılı unsurlardır. Bunun yanı sıra böyle bir problemin varlığı hem Türkler tarafından hem de Alman yetkililer tarafından da kabul edilmektedir. Bunun için hangi kuşaktan olursa olsun Almanya daki yetkililer Türkler için dil kursları düzenlemektedir. Bunun yanı sıra Türklerin kendi anadillerini de çok iyi bilmeleri için her yıl Türkiye den Almanya ya Almanca bilen öğretmenler gönderilmektedir. Almanya ya giden öğretmen sayısı bugün 1500 ü geçmiştir. Okutman sayısı ile 50 nin üzerindedir. Dil bilgisi bir başka soruna daha işaret etmektedir. Almanya da yaşayan Türklere ilişkin en belirgin eleştiri Türklerin Almanya ya uyum sağlayamadığı konusundadır. Bu çercevede de uyumun Almanca bilgisiyle gerçekleşeceği düşünülmektedir. Türkiye Araştırmalar Merkezi nin 2011 yılında yaptığı ankete göre Parçalanmış Aileler Almanya da yaşayan Türklerin üçüncü sıradaki sorununu oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle aile fertleri içinde Alman vatandaşı olmuş bireylerle olmamış bireyler arasındaki hukuksal statü sorun yaratmaktadır. Almanya da yaşayan Türklerin %34 ü bu ülkede 30 yıldan fazla zamandan beri yaşamaktadır. Eğer Alman vatandaşı olmamışlarsa yerel ve genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip değillerdir. Buna bağlı olarak farklı aile bireylerinin farklı statülerde olmaları yaşam biçimlerini de doğrudan etkilemektedir. Alman vatandaşlığına geçenler bu anlamda kendilerini sosyal güvenlik açısından rahat hissetmektedirler. Almanya da yaşayan Türklerin nüfusu 2011 yılından itibaren azalma eğilimi göstermektedir; kişi olan nüfus %1.8 oranında ilk defa gerilemiştir. Alman yetkililer için bu durum başta olumlu olarak algılansa da istihdam edilebilir nüfus açısından bu nüfusun istikrarlı bir şekilde artırılması 11

12 gerekliliği ortaya çıkmıştır. Çünkü Alman nüfusunun geneli yaşlılardan oluşmaktadır. Dolayısıyla Türk nüfusunun düşmesi uzun vadede Alman ekonomisi açısından olumlu görünen bir durum değildir. Bunun başka bir anlamı da eğer nüfustaki bu düşüş devam ederse Almanya tıpkı 1961 yılındaki gibi yeni bir iş göçüne gereksim duyacaktır. Almanyada yaşayan ilköğretim çağındaki Tük çocuklarının %13 ü özel eğitim görmektedir. Almanya da bu okullar malasef deliler okulu olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla bu oranın yüksek olmasının nedenleri arasında dil yine en önemli faktördür. Dilini çok iyi bilmediği ve bazı durumlarda hiç anlamadığı bir ülkede öğrencilerin doğal olarak not ortalaması istenen düzeyde olmamaktadır. Almanya da not ortalaması geleceğe ilişkin eğitim hayatında çok önemli olduğundan özel eğitim veren okula gidenlerin oranı yüksektir. Almanya da herhangi bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmuş Türk kökenli Alman vatandaşı ile Alman vatandaşı olmamış Türkler arasında da bir eşitsizlik bulunmaktadır. Çünkü Alman vatandaşlığını almış bir üniversite mezunu Avrupa Birliği ülkelerinde iş bulma açısından avantajlıyken aynı üniversitenin aynı bölümünden mezun Türk vatandaşı öncelikli olarak işe kabul edilmemektedir. Bu önemli bir sorundur. Bir başka olumsuz olarak algılanan durum ise Türklerin siyasal partilerle olan ilişkisidir. En son seçimlerde Türklerin %70 i Sosyal Demokrat veya Yeşiller Partisine oy vermiştir (Sahilyol, 2011:4). Bunun nedeni, yaşadıkları toplumun içişleriyle, yani kendilerine verilen haklarla ilgilidir. Bu durum Almanya da yaşayan Türklere ilişkin sağlıklı bir dağılımın olmadığını ortaya koymaktadır. Çünkü bu partiler dışındaki partiler, Almanya da büyük bir oy oranına sahiptir. Başka bir ifadeyle Almanya da yaşayan Türkler haklarını sadece bu partiler aracılığıyla değil, marjinal partiler dışında tüm partilerle dialoga geçerek elde etmelidir. Öyle olmadığı takdirde Türkler den oy alamayan partiler, Türk karşıtlığı nı iç politikada oy malzemesi yapmakta ve seçimler öncesinde bu durumu ön plana çıkarmaktadır. Almanya da yaşayan Türkler oy verme bakımından tamamen pragmatik bir yaklaşım sergilemektedir. Özellikle Berlin gibi büyük kentlerde milletvekilliği, meclis üyelikleri veya belediye başkanlığı seçiminde Türklerin oyları belirleyici olmaktadır. Eğer oy oranları sağlıklı bir dağılım gösterirse tüm partiler Türk 12

13 karşıtlığını yapamayacakları gibi onların hakları konusunda yeni yaklaşımlar getireceklerdir. Çünkü bu sorun başka bir sorunla bağlantılıdır. Son yıllarda Almanya da ırkçılık eğilimi artmakta ve buna bağlı olarak Türklere karşı şiddet örgütlü bir biçimde gerçekleşmektedir. Hatta işin boyutu planlı öldürmeye kadar gitmektedir. Özellikle marjinal partilerin oy oranlarını arttırması Almanya için büyük sorun oluşturmaktadır. Ekonomik kriz ise ırkçılığı artıran başka bir etken olmaktadır. Bu durum entellektüel çevrelerce bile dolaylı olarak desteklenir görünmektedir. Thilo Sarrazin in Almanya kendini yok ediyor (Deutschland schaff sich ab) adlı kitabı ve Almanya eski Başbakanlarından Helmut Schmidt in bir gazeteye verdiği röportaj bu duruma somut örneklerdir. Her iki örnekte dolaylı olarak Türklerin Almanya ya uyum konusundaki sorunlarını dolaylı olarak ırkçı bir yaklaşımla değerlendirmektedir. Yine Türklerin dil ve inançlarıyla ilgili sorunlar onların bakış açısına göre en temel iki sorunu oluşturmaktadır. Oysa en başta sorulması gereken ya da uyum sürecinde sorgulanması gereken soru şudur: Almanya ya kaç Türk vatandaşı uyum sağlayamamıştır. Uyum sorunu genel mi yoksa özel bir sorun mudur? Bu sorudan yola çıkarak verilecek cevap daha sağlıklı çözüm yollarının bulunmasına neden olacaktır. Çünkü Almanya ya uyum sağlayaman Türkler parelel toplum olarak adlandırılmaktadır. Bu durumu olumsuz olarak etkileyen bir başka faktör de son yıllarda Avrupa da gelişen dinsel karşıtlıktır. Özellikle 11 Eylül saldırısından sonra Avrupa dinsel algılamada değişiklik göstermeye başlamış ve Almanya bu konuda Avrupa Birliğini nin lokomotifi olmuştur. Sonuç Yukarıda Türklerin en temel sorunları ve kazanımları birlikte ele alınmıştır. Türklerin Almanya da gelecekte nasıl bir toplum oluşturacakları konusunda sağlıklı ve bilimsel bir yaklaşım sergilenecekse yukarıda sunulan verilerin dikkate alınması zorunluluğu vardır. Bu topluma ilişkin sosyolojik yapı analiz edilmeden Türk Varlığı nın Almanya daki geleceği konjüktürel olacaktır. En başta yapılması gereken Türklerin hem Türkçe hem de Almanca dilbilgilerini halletmektir. Bu problem halledilmediği sürece kısmen varolan uyum sorunu da devam edecektir. Bunun için her iki ülkenin eğitim politikaları tekrar düzenlenmeli ve Almanya da yaşayan Türklere göre programlar oluşturulmalıdır. Bunun içinde bir dönem Almanya da yaşamış ve Türkiye ye kesin dönüş yapmış ve eğitimli insanların deneyimleri bu programları oluştururken dikkate alınmalıdır. Buna bağlı olarak bu insanların Almanya daki sosyolojik yapısı tam anlamıyla çıkarılmalıdır. Çünkü 13

14 Almanya da yaşayan insanlar kendi içlerinde de bir paralel toplum oluşturmaktadırlar. Başka bir ifadeyle Almanya daki Türklerin kendi aralarında da duvarlar bulunmaktadır. Bu duvarlar dinsel ve etnik temellidir. Bu anlamda 1. ve 4. Kuşak arasında bir fark bulunmamaktadır. Bir toplumu anlayabilmenin yolu o toplumunun sosyolojisini ve psikolojisini iyi anlayabilmekten geçmektedir. Buna yönelik anket çalışmaları hazırlanmalı ve bu anketin sonucuna göre düzenlemeler yapılmalıdır. Bu çalışmalara göre belirlenecek olan uzun vadeli planlar ideolojik yaklaşımlardan uzak tutulmalıdır. Çünkü 51 yıldır bir başka ülkede yaşayan bir toplumun artık yaşadığı toplumun bir parçası olduğu gerçeğinin kabul edilmesi gereklidir. Almanya da yaşayan her Türk Vatandaşına dolaylı olarak önerilen ya Alman gibi ol Almanya ya uyum sağla, ya da kendi kültürel yapı değiştir anlayışının bilimsel bir yaklaşım olmadığı çok açıktır. Ekonomik krizlerin başlıca nedeni olarak da görülen bu kitle kendini güven içinde hissetmediği zaman nasıl başka bir topluma uyum sağlayaçaktır? Almanya da yaşayan Türklere ilişkin yıllardır yapılan araştırmalar sonucunda bir çok veri toplanmıştır. Bu veriler bir envanterde toplanıp sürekli güncellenmeli Alman siyasiyetcilerinin, üniversitelerin ve bizzat bu verileri oluşturan kişilerin kullanımına açılması gereklidir. Yapılan bu araştırmalar cok dar bir çevrede ele alındığı için Almanya daki Türk Varlığına ilişkin sorunlar da yine aynı çevreler tarafından çözüme ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede her iki ülkenin katılımıyla sağlanacak olan çözüm yolları geliştirilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde sadece bir ülkenin yaklaşımı kabul edildiğinden sorunlar birikerek yeni sorunlara yol açmaktadır. Bu bağlamda yapılması gereken en önemli şey sayısı belli olan bu insanlara doğrudan ulaşmaktır. Ulaşılmadığı takdirde Almanya da yaşayan Türkler başka bir ülkede mikro düzeyde paralel toplumlara ayrışacaktır yılında Hacettepe Üniveristesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde yapılan Doktora (Die Rezeption des Begriffes Heimat in drei Generationen der in Deutschland lebenden Türken, Ein Beitrag zur Soziolinguistik und Semiotik. Almanya da yasayan birinci, ikinci ve üçüncü kusak Türklerin Vatan algılaması. Göstergebilim ve Sosyodilbilim açısından bir araştırma, Sedat Şahin) çalışmasına göre hangi kuşaktan olursa olsun Almanya da yaşayan Türklerin %44 ü Türkiye yi ve %50 si de hem Türkiye yi hem de Almanya yı Vatan olarak algılamaktadır. Bunlara Almanya da doğup büyüyen kuşaklar da dahildir 14

15 (Şahin, 2009: 270). Dolayısıyla, hem Türkiye yi hem de Almaya yı vatan olarak algılayan kişilerin her iki ülkeden de vazgeçemedikleri çok açıktır. Her iki ülkenin vatan olarak algılanmasından dolayı her iki ülkenin paydaşı olan bu insanların gelecekleriyle ilgili planlar yapılırken işbirliği yapma zorunluluğu vardır. Bu işbirliği öncelikli olarak ekonomik sonra da sosyo kültürel alana ilişkin olmalıdır. Çünkü her iki ülke arasındaki ilişkileri belirleyen en önemli katma değeri Almanya da yaşayan Türk vatandaşlarının kendileri belirleyeciktir. Her iki ülke de bu bağlamda kurumsal yapıları oluşturmak mecburiyetindedir. KAYNAKÇA: AZR (2011) (Alman Yabancılar Merkezi), Ausland Ministerium Yayınevi, Berlin/Almanya. BERİL,Tufan; YILDIZ, Süleyman. (1993). Geri Dönüş sürecinde İkinci Kuşak, Hacettepe Üniversitesi Yayınları B-36, Ankara. DEUTSCHE STATISTISCHE AMT. (2003). (Alman İstatistik Dairesi); Yirmi Yıllık Kardeşlik, Franfurt Societätts Yayınevi Gmbh, Franfurt/Almanya. DEUTSCHLAND DERGİSİ. (1997). Türk-Alman Diyalogu için 16 Proje, Franfurt Societätts Yayınevi Gmbh Şubat, Franfurt/Almanya. DEUTSCHLAND DERGİSİ. (1998). Karşılıklı Saygı, Franfurt Societätts Yayınevi Gmbh Ekim, Franfurt/Almanya. DEUTSCHLAND DERGİSİ. (1999). Almanya da Görüş Çeşitliliği, Franfurt Societätts Yayınevi Gmbh Ağustos/Eylül, Franfurt/Almanya. KAYA, Ayhan. (2000). Berlin deki Küçük İstanbul, Büke Yayınları, İstanbul. KONGAR, Emre. (1989). Türkiye nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitapevi, İstanbul. LASCHET Armin, ALVAREZ José E., DOLZER Rudolf, HEMMER Hans- Rimbert (2006). Auslandinvenstitionen, Herder Yayınevi Dergisi, Almanya. SAHİLYOL, Kaan. (2011). Siyasetinde Türk Kökenli Seçmen ve Politikacılar, İKV Değerlendirme Notu, Türkiye. ŞAHİN, Sedat. (2002). Almanya da Usta bir Hiciv Sanatcısı: Kaya Yanar, Folklor/Edebiyat Dergisi 2002/4, UEM Uluslararası Eğitim Öğretim Basımevi, Ankara. ŞAHİN, Sedat. (2009). Die Rezeption des Begriffes Heimat in drei Generationen der in Deutschland lebenden Türken, Ein Beitrag zur Soziolinguistik und Semiotik. Doktora Çalışması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. ŞEN, Faruk. (2011). Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflama, Türkiye Araştırmaları Yayınları, Almanya, ZENGİN, Erkan. (2010). Türk-Alman Edebiyatına Tarihsel Bir Bakış ve bu Edebiyata İlişkin Kavramlar, Türkiyat Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Yayınları, Sayı 12, Bahar, Ankara. 15

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI Mustafa NURUAN Tacettin GÜNEŞ Rahime BEDER ŞEN Sadık GÜNEŞ Ahmet Rasim KALAYCI Mehmet

Detaylı

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 04-05 Mayıs 2011 Ankara İÇİNDEKİLER Selamlama ve Açılış 5 Jan SENKYR Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilcisi Açılış

Detaylı

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü Av.Hakan YILDIRIMOĞLU Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Endüstri Đlişkileri Müdür Yard. Giriş: Türkiye den Almanya ya 1950 li yıllardan itibaren yoğun

Detaylı

Göç, İç Göç ve Dış Göç

Göç, İç Göç ve Dış Göç Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 26 Volume: 6 Issue: 26 Bahar 2013 Spring 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇ, ENTEGRASYON

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

RUSYA DAN TÜRKİYE YE ULUSAŞIRI GÖÇ: ANTALYA DAKİ RUS GÖÇMENLER

RUSYA DAN TÜRKİYE YE ULUSAŞIRI GÖÇ: ANTALYA DAKİ RUS GÖÇMENLER Ege Coğrafya Dergisi, 19/1 (2010), 13-30, İzmir Aegean Geographical Journal, 19/1 (2010), 13-30, Izmir TURKEY RUSYA DAN TÜRKİYE YE ULUSAŞIRI GÖÇ: ANTALYA DAKİ RUS GÖÇMENLER Transnational Migration from

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü FEMALE LABOUR FORCE IN TURKEY Nurcan ÖNDER * Özet İşgücü piyasasında gerek çalışma şartları gerekse işgücüne katılımları açısından kadınların durumu ayrı bir incelemeyi

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET Hande ŞAHİN 1 Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir.

Detaylı

SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER

SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER Rapor No: 189 Nisan 2014 ISBN: 978-605-4615-87-2 Ankara - TÜRKİYE 2014 Bu raporun içeriğinin telif hakları a ait olup,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ Zekiye TAMER GENCER I ÖZET Günümüz Türkiye sinde, yaşanan çok kültürlü bir yapıdan ve bu yapının beraberinde getirdiği kültürel zenginlikten bahsetmek

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE ESNEK GÜVENCE VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Varol DUR TEZ DANIŞMANI: Sosyal Güvenlik Uzmanı Umut GÖÇMEZ Ocak 2009 I T.C.

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM

TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM Uluslararası Çalışma Örgütü TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM Hakan ERCAN ILO - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları, Uluslararası Yayın Hakkı

Detaylı

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE DE SENDİKALAŞMA EVRELERİ VE SENDİKALAŞMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR

TÜRKİYE DE SENDİKALAŞMA EVRELERİ VE SENDİKALAŞMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 Doç.Dr. Feramuz AYDOĞAN ın Anısına 161 TÜRKİYE DE SENDİKALAŞMA EVRELERİ VE SENDİKALAŞMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR Cumhuriyet Üniversitesi,Sivas Meslek

Detaylı

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI Hazırlayan Dr. Emre Erdoğan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI Gülay TOKSÖZ Seyhan ERDOĞDU Selmin KAŞKA Ekim 2012 IOM International Organization for Migration Bu araştırma, İsveç Uluslararası

Detaylı

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER TESEV YAYINLARI Yay na Haz rlayanlar: Dilek Kurban ve

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı