Küçük Çaplı Projeler İçin Hibe Yönetmeliği Prensip olarak 5000,00 `ya kadar proje hibeleri için

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küçük Çaplı Projeler İçin Hibe Yönetmeliği Prensip olarak 5000,00 `ya kadar proje hibeleri için"

Transkript

1 Küçük Çaplı Projeler İçin Hibe Yönetmeliği Prensip olarak 5000,00 `ya kadar proje hibeleri için Hibe Olanakları Hakkında Sorular ve Cevapları (Lütfen teşvik olanakları ile ilgili ek bilgileri de dikkate alınız.) 1. Değişim programlarının genel koşulları ile ilgili bilinmesi gereken şeyler nelerdir? 2. Hangi değişim türü için hangi hibe yönetmeliği dikkate alınmalıdır? 3. Hangi tür projelere hibe sağlanır? Hangi kapsamda? 4. Hibenin miktarı ne kadardır? 5. Neye, nasıl hibe verilmektedir? 6. Başvuru süreci: Başvuru formu nereye ve nasıl sunulur? Başvuru formlarını nerede bulabilirim? 7. Başvuru süreleri: Başvuru formu ne zaman sunulur? Hibe başvurusu hangi sürede işlem görür? 8. Ne kadar süreli projeler için hibe almak mümkündür? 9. Hibeden kimler yararlanabilir? 10. Hibeden kimler yararlanamaz? 11. Farklı fonlardan ek hibe almak amacıyla başka yerlere de başvuru yapılabilir mi? 12. Üç ülke veya çok sayıda ülkerden katılımcıları kapsayan programlar da hibe alabilir mi? 13. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya nın ismi ne zaman ve nerede belirtilmelidir? 14. Katılımcıların sigortalanmasından kim sorumludur? 15. Hibe ödemeleri ne zaman ve nasıl yapılır? 16. Bir proje iptal edilirse ya da tüm hibe miktarı harcanmadı ise ne olur? 17. Projelerin kalite güvencesi nasıl kayıt altına alınır? 18. Hibe hakkında kim, nasıl karar veriyor? 19. Şahsıma ait bilgilerle ne yapılıyor?

2 1. Değişim programlarının genel koşulları ile ilgili bilinmesi gereken şeyler nelerdir? Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, Türkiye ve Almanya arasında gençlik değişimini daha yoğun hale getirmeyi; bir yandan somut programlar sayesinde bir yandan da mevcut programları bir araya getirmek suretiyle karşılıklı değişim olanaklarını iyileştirmeyi istemektedir. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya'nın amacı, her iki ülkede karşılıklı anlayışı artırmak ve ilişkileri daha da güçlendirmektir. Prensip olarak Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya'nın amacına uygun tüm değişim programları ve projeler hibe alabilir. Hibe verilen proje türleri ve hibe yönetmeliği hakkında daha ayrıntılı bilgiyi hibe yönetmeliğinde bulabilirsiniz. 2. Hangi değişim türü için hangi hibe yönetmeliği dikkate alınmalıdır? Hibe verilen tüm projeler için Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya'nın hibe yönetmeliği geçerlidir. Prensip olarak 5000,00 ya kadar verilen proje destekleri için Küçük Çaplı Projeler İçin Hibe Yönetmeliği ve ilgili açıklamalar geçerlidir. Gençlik Köprüsü Türkiye- Almanya'nın sağladığı kaynaklar prensip olarak Türkiye-Almanya gençlik değişimi kapsamındaki bütün projeler için kullanılabilir. 3. Hangi tür projelere hibe sağlanır? Hangi kapsamda? Hangi kapsamda? Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, Almanya ve Türkiye arasında gerçekleştirilen değişim türlerinin çeşitliliğini ve görünürlüğünü artırmayı hedeflemektedir. Gençlik Köprüsü Türkiye- Almanya, gençler (12-30 yaş grubu) arasında her alanda ve her düzeydeki değişime ve de gençlik kuruluşları, okullar ve gençlik değişimi alanında etkin olan kurum ve kuruluşların işbirliğine ve bu alanda sorumluluk taşıyan uzmanların hizmet içi eğitimine hibe verir. Aşağıda belirtilen alanlardaki projelere prensip olarak tüm vergiler dahil 5000,00 ya kadar hibe verilir: Okul dışı gençlik değişimi (gençlik buluşmaları) Uzman değişimi Öğrenci değişimi Kardeş okul programları Üniversite öğrencileri değişimi Çalışma kampları ve gönüllü hizmet projeleri Türkiye-Almanya arası gençlik değişim projelerinin hayata geçirilmesine ve kalitesinin yükseltilmesine yarayan hazırlık ve değerlendirme buluşmaları da hibe kapsamı dahilindedir. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, yukarıda belirtilen projelerin yanı sıra özel durumlarda yenilikçi pilot projeleri ve eğitimleri de Hibe Yönetmeliği ndeki kurallarına uygun bir biçimde daha yüksek bir miktarla destek ediyor. 4. Hibenin miktarı ne kadardır? 2

3 Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, projeleri prensip olarak 5000,00 ya kadar teşvik etmektedir. Hibe ödemeleri projenin amacına bağlı olarak proje hibe anlaşmasıyla tanımlanır. Hibenin uygun ve idareli kullanılması zorunludur. Sadece Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya tarafından onaylanmış olan harcamalar karşılanır. 5. Neye, nasıl hibe verilmektedir? Teşvik, tamamlayıcı finansman, ihtiyaç açığının karşılanması veya ihtiyacın tamamının finansmanı şeklinde prensip olarak 5000,00 ya kadar ödenebilir. Hibeler, sadece destek alan kuruluşun belirlenen proje kapsamında yaptığı harcamaların karşılanması için verilir. Hibeler genelde tamamlayıcı finansman olarak verilir. Finansmanın türü konusunda, yönetmelikte önceden belirlenmemişse onay safhasında karar verilir. Tamamlayıcı ve İhtiyaç Açığı Finansmanı Hibe, bir masraf ve finansman planına dayanılarak tamamlayıcı finansman ya da ihtiyaç açığı finansmanı olarak verilir. İhtiyaç açığı finansmanında, başvuru sahipleri uygun bir öz katkıda (örneğin katılımcı katkısı biçiminde) bulunmaları gerekir. Farklı kaynaklardan veya başka destek kuruluşlarından alınan destekler, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya tarafından verilen hibeden etkilenmez. Aynı anda birbirinden bağımsız farklı kaynaklardan destek sağlanması mümkündür. Başvuru yapan her kuruluş, başka kaynaklardan sağladığı desteğe tamamlayıcı bir ek hibe için başvurabilir. Bu kapsamda başvuran kuruluşun da öz kaynak yatırması gerektiği ve diğer üçüncül bir kaynaktan hibe almak için başvuruda bulunmuş olması önemlidir. Öz kaynak, katılımcılardan (gençler, gençlik çalışanları ve öğretmenlerden) olabileceği gibi, Almanya ve Türkiye den örgüt ve okullardan da sağlanabilir. Üçüncül kaynaklar ise, diğer kaynaklardan (Almanya da Çocuk ve Gençlik Teşvik Planı (Kinder und Jugendförderplan), Türkiye de ve Almanya da Erasmus+ ve Türkiye de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen hibeler ve benzeri) ya da sponsorlardan (yerel dernek ya da firmalardan finansal destek, ücretsiz müze girişleri, ücretsiz salon kullanımı, indirimli uçak bileti ve benzeri) sağlanan desteklerdir. Finansman açıkları, katılımcıların ödeyecekleri katılım payının yanısıra diğer vakıflardan veya sponsorlardan (örneğin şirketler ve bankalardan) alınacak paralarla kapatılabilir. Katılımcıların katılım payı ödemeleri, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya tarafından teşvik edilen projeler için de öngörülmektedir. Ancak gerekçe gösterilip ilgili kanıtların sunulması halinde istisnai durumlarda katılımcıların ödemeleri gereken katılım payı üstlenilebilir. Tam Finansman İstisnai durumlarda yenilikçi projelere tam finansman desteği de verilebilir. Bu ve benzer harcamalar için hibe başvurusu yapılabilir: 3

4 Gençlerin ve projeden sorumlu kişilerin hazırlık ve değerlendirme toplantıları Ziyaret ve karşı ziyaret için gerekli seyahat masrafları Konaklama ve program masrafları (konaklama, beslenme, gerekli sigortalar, giriş paraları, çalışmada kullanılan malzemeler) Çevirmenlere ve konuşmacılara ödenecek ücretler Proje kapsamındaki benzer harcamalar Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, sizi diğer hibe olanakları hakkında bilgilendirmekten memnuniyet duyar. 6. Başvuru süreci: Başvuru formu nereye ve nasıl sunulur? Başvuru formlarını nerede bulabilirim? Başvuruların doğrudan Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya'ya yapılması gerekmektedir. Almanya`da kayıtlı kuruluşların Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya'nın Almanya Program Ofisi ne, Türkiye`de kayıtlı kuruluşların ise Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya'nın Türkiye Program Ofisi ne başvurmaları gerekmektedir. Ancak başvuru formunda belirtilen bilgiler ve açıklamalar uyarınca eksiksiz doldurulan ve gerekli belgelerin de eklenmesiyle Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya'ya sunulan başvurular değerlendirilir. Veri tabanımıza kayıtlı kullanıcılar, bütün başvuru formları ve başvuru hakkındaki açıklamaları internet sitemizde bulabilirler. 7. Başvuru süreleri: Başvuru formu ne zaman sunulur? Teşvik başvurusu hangi sürede işlem görür? Bütün yıl boyunca Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya'ya başvuruda bulunulabilir. Hibe başvurunuzu en geç projenizin başlama tarihinden üç ay önce yapmalısınız. İşlem süresi, proje başvurunuzun verilişinden itibaren, eğer bütün belgeler eksiksiz ibraz edilmişse, yaklaşık üç aydır. 8. Ne kadar süreli projeler için hibe almak mümkündür? Prensip olarak çeşitli proje formatları ve hibe süreleri için hibe verilir. Hibenin başlama tarihi ve süresi hibe anlaşmasında belirlenir. 9. Hibeden hangi kuruluşlar yararlanabilir? Yürütücü olarak başvuru yapabilecek kurum ve kuruluşlar: 1.) Almanya'da hibe olanaklarını vergi indirimine neden olan faaliyetler için kullanan kamu yararına faaliyet gösteren özel hukuk ya da kamu hukukuna tabi tüzel kişilikler; 2.) Türkiye de sivil toplum kuruluşu statüsüne sahip kuruluşlar, üniversiteler ve devlet okulları ile dernek ve vakıf üniversite ve okulları. 4

5 10. Hibeden kimler yararlanamaz? Aşağıda sayılan programlar hibe dışında kalmaktadır: Folklör ekipleri, korolar ve gençlik orkestra turları Yurtdışına yapılan tek taraflı kültür ve araştırma gezileri Ağırlıklı olarak turistik nitelik taşıyan geziler Dinlenme gezisi niteliği taşıyan programlar Buluşma özelliği taşımayan sınıf gezileri Tek kişilik dil kursları veya yurtdışı üniversite tahsil ikameti Yurtdışında çocuk bakıcılığı ikameti Siyasi parti politikası doğrultusundaki projeler Ticari özellik taşıyan projeler Sürekli çalışma ilişkileri (personel kadroları) İnşaat yatırımları 11. Farklı fonlardan ek teşvik almak amacıyla başka yerlere de başvuru yapılabilir mi? Evet. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, Türkiye-Almanya arasında bir gençlik değişim projesi hayata geçirmek için farklı kaynaklardan destek alma olanağını kullanan proje yürütücülerini desteklemektedir. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya'nın vereceği hibe, Federal Almanya Çocuklara ve Gençlere Yardım Yasası (Kinder und Jugendförderplan) veya Türkiye ve Almanya da AB Gençlik Programı nın kaynakları (Erasmus+) ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen hibeler ve benzeri kaynaklarla birleştirilerek de kullanılabilir. Almanya da Federal hükümetin diğer birimlerinin sunduğu kaynaklardan, eyalet ve yerel kaynakların desteğinden de yararlanmak için başvuruda bulunmak mümkündür. Özel kişi ve kuruluşların vereceği destekler de Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya'nın hibesi ile birlikte kullanılabilir. 12. Üç ülke veya çok sayıda ülkeden katılımcıları kapsayan programlar da teşvik alabilir mi? Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya sadece iki ülke arasındaki değişim programlarına ve Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya açısından anlam taşıyan projeleri teşvik etmektedir. 13. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya`nın ismi ne zaman ve nerede belirtilmelidir? Proje ürünü olarak ortaya çıkan tüm yayınlarda Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya tarafından sağlanan hibe uygun bir şekilde belirtilmeli ve Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya'nın logosu tüm yayınlara basılmalıdır. İstendiği takdirde Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, kurumsal kimlikte kullanılan logo ve yazı biçimlerini dijital olarak hizmete sunar. Mevcut kullanım hakkı sadece proje yürütücüsüne ait değildir ve her an iptal edilebilir. Yürütücü, logoda değişiklik yapma veya başka bir biçimde kullanma yetkisine sahip değildir. 5

6 14. Katılımcıların sigortalanmasından kim sorumludur? Katılımcıların muhtemel bir kazaya, hastalığa ve tazminat talebine karşı yeterince sigorta edilmesinden esas olarak tüm proje yürütücüleri sorumludur. Türkiye'de hayata geçirilecek programlarda Almanya dan her bir katılımcı yurtdışı sağlık sigortasına sahip olmak zorundadır. Almanya'da hayata geçirilecek programlarda yine Türkiye den her bir katılımcı yurtdışı sağlık sigortasına sahip olmak zorundadır. Sigorta, vize alınabilmesi için şart koşulmaktadır. Bütün katılımcılar için bir ortak grup sigortası yapma olanağı mevcuttur. Sigorta masrafları için Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya'ya hibe başvurusu yapılabilir. 15. Hibe ödemeleri ne zaman ve nasıl yapılır? Proje hibe sözleşmesinin imzalanması ile birlikte proje yürütücüsü tarafından bütün hibe süresini kapsayan bir ödeme planı yapılmak zorundadır. Bunun için Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya'nın hazırladığı Kaynak Talebi' formunun kullanılması gerekir. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, ödemeleri ancak yazılı talep üzerine Euro olarak ilgili kurumun bankadaki Euro hesabına havale etmektedir. Ödeme planında öngörülen para ihtiyacı ödeme tarihinden dört hafta önce Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya'dan talep edilmek zorundadır. Tüm gerekli belgelerin hazır olması ve incelemelerin başarıyla tamamlanması halinde, proje yürütücüsü tarafından yapılan kaynak talebi formunun ulaşmasının üzerinden en geç dört hafta geçmeden ödemenin %70 i yapılacaktır. Hibe süresinin bitiminden itibaren iki ay içinde tüm harcama belgeleri ve detaylı bir proje raporu iletilmelidir. Kalan miktar, harcama belgelerinin iletilmesi ve incelenmesinden sonra ödenir. 16. Bir proje iptal edilirse ya da tüm hibe miktarı harcanmadı ise ne olur? Proje hibe onayı alındıktan sonra programın iptal edilmesi gerekiyorsa bu durumun en kısa sürede Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya ya bildirilmesi gerekmektedir. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya tarafından verilecek destek, proje hibe sözleşmesinde kurallara bağlanmıştır. Amaca bağlı hibe, projenin iptal edilmesi durumunda geri ödenmek zorundadır. Lütfen programda yapılan değişiklikleri ve katılımcı sayısındaki değişikliği de mümkün olduğunca çabuk bildiriniz. Bunun sonucunda kullanılmayacak paralar, ihtiyacı olan başka proje yürütücülerinin kullanımına sunulabilir. Bu konuda bizimle etkin iş birliği yapmanız önemlidir. Çünkü Gençlik Köprüsü Türkiye- Almanya'nın hizmetindeki kaynaklar sınırlıdır ve ancak böylelikle mümkün olduğunca çok başvurunun hibeden yararlanması sağlanabilecektir. Kullanılmayan hibe ödemelerinin en geç son harcama raporu ile birlikte ve Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya tarafından verilen proje numarasını belirtmek suretiyle Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya'nın, Almanya dan başvurulan projeler için Almanya daki hesabına, Türkiye den başvurulan projeler için ise Türkiye deki Euro hesabına geri ödenmesi gerekir. Proje yürütücüsü, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya'nın parayı geri talep etme hakkı bağlamında zaman aşımı nedeniyle itiraz hakkından feragat edecektir. 6

7 17. Projelerin kalite güvencesi nasıl kayıt altına alınır? Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, projelerin değerlendirilmesi için kullanılacak bir değerlendirme formu sunmaktadır. 18. Hibe hakkında kim, nasıl karar veriyor? Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, başvuruları iki ülkede bulunan program bürolarının ortak çalışması ile inceler ve değerlendirir. Başvurulan projeler aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilir: Başvurunun geçerli sürelere uygun olarak yapılması zorunludur. Başvuru formu, eksiksiz doldurulmuş halde ve bütün gerekli belgeler ile birlikte verilmek zorundadır. Biçimsel ve görünür hatalarda Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, başvuru tarihini onaylamakla birlikte, gerekli belgelerin verilebilmesi için on günlük bir süre tanımaktadır. İstenen belgeler sürenin bitiş tarihine kadar verilmemişse proje reddedilir. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, başvuruları değerlendirirken biçimsel şartların (başvurunun eksiksiz yapılmış olması vb.) yanı sıra projelerin niteliğine de dikkat etmekte ve bu bağlamda proje taslağını, proje ortaklarını, hazırlığı, yöntemi ve projenin ulaşabileceği etki alanını dikkate almaktadır. Ayrıca başvuruda bulunan kuruluşun ve proje ortaklarının belirleyici özellikleri, amaçları, çalışma yöntemleri ve hedef grupları da incelenmektedir. 19. Şahsıma ait bilgilerle ne yapılıyor? Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya ve Stiftung Mercator GmbH, anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için gerekli olan kişisel bilgileri kaydetme ve muhafaza etme hakkına sahiptirler. Ayrıca başvuruların incelenmesi ile istatistik ve değerlendirme amacıyla Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya ve onun tarafından yetkilendirilmiş temsilciler, kurumlar ve proje ortakları da, üçüncül merciler sayılmaksızın, bu verileri saklama, işleme ve kullanma hakkına sahiptirler. Bunun dışında bilgiler, üçüncü mercilere aktarılmayacaktır. Kişisel bilgilerin saklanması, işlenmesi ve aktarılması konusunda veri gizliliğine dair yasal hükümler dikkate alınır. Bu rıza beyanı her zaman rızayı veren tarafından iptal edilebilir. Bu durumda başvurulan hibenin kullanılması ya da daha fazla kullanılması sözkonusu değildir. 7

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Mevlana Değişim Programı na Kimler Katılabilir? Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER GENEL VE ĐDARĐ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BĐLGĐ VE RAPOR SAĞLAMA

Detaylı

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK Üyelik Koşulları 1. GİRİŞ 1.1 Bu Üyelik Koşulları, RCI a bağlı olan bir tatil planı veya tesiste («Bağlı Tesis») konaklama ünitesine sahip olmaya, oturmaya veya kullanmaya yasal hakkı («Tatil Sahipliği»)

Detaylı

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ GENEL ŞARTLAR BÖLÜM A HUKUKİ VE İDARİ HÜKÜMLER MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ II.1.1 Yararlanıcıların genel yükümlülükleri ve rolleri Yararlanıcılar: (b) (c) Projenin Sözleşmenin

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç 1. Amaç Bu kılavuz, gözlemsel ilaç çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi için asgari şartları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 2. Tanım Gözlemsel ilaç çalışmaları, ilaçların Türkiye

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

Dernek olarak AB projesi yapmak istiyoruz bu konuda izlenecek yol ile yardım alabileceğimiz kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Dernek olarak AB projesi yapmak istiyoruz bu konuda izlenecek yol ile yardım alabileceğimiz kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi verebilir misiniz? SIKÇA SORULAN SORULAR Dernek olarak AB projesi yapmak istiyoruz bu konuda izlenecek yol ile yardım alabileceğimiz kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Öncelikle, taslak bir projeniz olup

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ?

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? Bakıma Muhtaçlık hakkında Sorular ve Cevaplar Bakıma Muhtaç Bireylere Ev Ortamında Bakım ve Yaşam Desteği Bakıma muhtaç bireyin bakımını üstlenen aile fertleri hangi teşviklerden

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum ĐÇĐNDEKĐLER 1 1 1 2 2 Fasıl 1- Genel Hükümler Madde 1 Konu Madde 2 Đzlenecek Hedefler Madde 3 Hukuki Çerçeve Madde 4 Konvansiyonel Çerçeve Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı