KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU-2002

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU-2002"

Transkript

1 TÜRK SANAYİ C İ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA Bİ RLİĞİ TEMSİ LCİ L İĞİ BRÜKSEL KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER VE AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU2002 TS/BXL/ Ekim 2002 KISA VADELİ HEDEFLER Geliştirilmiş Siyasi Diyalog ve Siyasi Kıstaslar Kıbrıs Helsinki zirvesi sonuçları uyarınca, siyasi diyalog çerçevesinde ve 9(a) maddesinin öngördüğü üzere, Kıbrıs sorununu çözme konusunda BM Genel Sekreteri nin başarılı bir sonuç alma çabalarının desteklenmesi Geliştirilmiş siyasi diyalog çerçevesinde ve Nisan 2002 tarihli TürkiyeAB Ortaklık Konsey inde Türkiye, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir sonuç bulunması amacıyla iki lider arasında sürdürülen doğrudan görüşmelere desteğini ifade etmeyi sürdürmüştür. TÜSİAD AVRUPA SANAYİ VE İŞVERENLER KONFEDERASYONLARI BİRLİĞİ ( UNICE ) ÜYESİDİR MERKEZ: Meşrutiyet Cad. 74, Tepebaşı İstanbul Türkiye Tel: (90) Fax: (90) AB TEMSİLCİLİĞİ: Avenue des Gaulois, Bruxelles Belçika Tel: (322) Fax: (322) ABD TEMSİLCİLİĞİ: th Street NW Washington DC USA Tel: (1) Fax: (1)

2 KISA VADELİ HEDEFLER İfade özgürlüğü Sivil toplum İşkence Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 10. maddesine uygun olarak hukuki ve anayasal güvencelerin sağlamlaştırılması Şiddet içermeyen görüşlerini dile getirmeleri sonucunda hapiste bulunan kişilerin durumlarının ele alınması Örgütlenme ve toplanma özgürlüğü alanında hukuki ve anayasal güvencelerin sağlamlaştırılması Engellenmesi yolunda önlemlerin alınması, İşkencenin önlenmesi alanında Avrupa Sözleşmesi ne uyumun sağlanması. Anayasal değişikliklerin hayata geçirilmesi amacıyla Ceza Yasasının 159. ve 312. maddelerinde yapılan değişiklikler ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları hafifletmiştir. Yasaların etkisi halen sınırlıdır. Yeni hükümlerin tutarlı bir şekilde yorumlanıp uygulandığına dair henüz yeterince işaret yoktur. Terörle Mücadele Kanunu, Basın Kanunu, Medya Kanunu ve Siyasi Partiler Yasalarında yapılan değişiklikler dernekler, basın ve yayın alanlarında kısıtlamaları hafifletmiştir. Yasaların etkisi halen sınırlıdır. Yeni hükümlerin tutarlı bir şekilde yorumlanıp uygulandığına dair henüz yeterince işaret yoktur. RTÜK kanunu ifade özgürlüğüne sıkı kısıtlamalar getirmektedir. Internet ile ilgili sansür kuralları da getirilmiştir. İfade özgürlüğü ile ilgili davalarda ceza yasalarına başvurulması tutarsız bir uygulama yaratmaktadır. Hakimlerin, davalı hakları konusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ni dikkate aldıkları hakkında yeterli bilgi yoktur. Şiddet içermeyen görüşlerini dile getirmeleri sonucunda hapiste bulunan kişilerin durumlarına değinilmemiştir. Dernekler Yasasında yapılan değişiklikler ile bazı kısıtlamalar ortadan kaldırılmıştır. Kamu görevlilerinin dernek kurması alanında engeller kaldırılmıştır.bununla birlikte, yasanın genel kısıtlayıcı yapısı yanında dernek etkinliklerinin yasaklanması için yasal zemin halen mevcuttur. Yasanın etkisi halen sınırlıdır. Yeni hükümlerin tutarlı bir şekilde yorumlanıp uygulandığına dair henüz yeterince işaret yoktur. Türkiye deki yabancı dernekler halen bazı kısıtlamalara ve sıkı denetime tabidir. Siyasi partilerin kapatılması zorlaştırılmıştır. Türk hükümeti gözlem ve rapor sunma mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda girişimde bulunmuştur. Ekonomik ve Sosyal Konsey henüz toplanmamıştır. Sivil toplumla diyalogun arttırılması amacıyla bir dizi girişimde bulunulmuştur. Sendikalara karşı kısıtlamalar sürmektedir. İşkencenin önlenmesi yönünde yasal düzenlemeler güçlendirilmiştir. Alınan önlemlere karşın işkence iddiası çerçevesinde ceza kovuşturmasının etkin bir şekilde yapılamadığı görülmektedir. 2

3 KISA VADELİ HEDEFLER Gözaltı süresi İnsan hakları ihlalleri İnsan hakları konusunda eğitim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarına uyuma devam edilmesi. Yasal yollara başvurma olanaklarının geliştirilmesi Kanunu uygulamakla görevli yetkililerin eğitimini güçlendirilmesi Mahkeme öncesi tutukluluk hali konusunda yasal düzenlemelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İşkence ile Mücadele Komitesi önerilerine uyumunda ilerleme sağlanmıştır. Tutukluluk süresi 10 günden 4 güne indirilmiştir (3 gün uzatılabilir). Bununla birlikte Devlet Güvenlik Mahkemeleri nde avukatsız tutukluluk (incommunicado ) uygulaması sürmektedir. Ocak 2002 tarihinde Türk hükümeti, olağanüstü hal bölgesindeki durum nedeniyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 5. maddesine (temel özgürlükler ve güvenlik) yönelik çekincesini kaldırmıştır. Bununla birlikte, 430 sayılı kararnamenin, Güneydoğu bölgesinde, mahkeme öncesi tutukluluk hali ve avukat hakkı alanlarına ilişkin hükümlerinin ihlal edici uygulaması endişe uyandırmaktadır. Halen yetersiz olmakla birlikte, Devlet Güvenlik Mahkemeleri yasasında tutukluların haklarının iyileştirmesi yönünde değişiklikler getirilmiştir. İlgili hükümlerin güçlendirilmesi yönünde ilerleme sağlanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hükümlerine aykırı bulunan mahkumiyet kararlarına karşı yeniden yargılama hakkı sağlanmıştır. Bununla birlikte bu hak yalnızca Ağustos 2003 ten sonra yapılacak başvurulara yönelik AİHM hükümleri için geçerlidir. Yeni düzenleme AİHM kararlarına aykırı olarak tutuklanan kişilerin medeni ve siyasi haklarının tazmini konusuna değinmemektedir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde insan haklarının korunması alanında çabalar güçlendirilmelidir. İnsan hakları ihlallerinin izlenmesi amacıyla yeni idari birimler oluşturulmuştur. Hakimler ve kanunları uygulamakla görevli yetkililer için insan hakları alanında eğitim verilmiştir. Polis okullarında eğitim süresi 9 aydan 2 yıla çıkarılmıştır. İnsan hakları alanında bilincin geliştirilmesi amacıyla AİHM kararları Türkçe olarak Polis Akademisi dergilerinde yayınlanmıştır. Polis eğitimine yönelik yeni AB Komisyonu ve Avrupa Konseyi ortak projesi 2002 sonunda başlayacaktır. 3

4 KISA VADELİ HEDEFLER Adalet sisteminin etkinliğinin arttırılması amacıyla girişimlerde bulunulmuştur. Yargı sistemi halen ağır işlemektedir. Sistemin saydamlığı ve uygulamada kesinliği konusunda sorunlar sürmektedir. Askeri mahkemelerin siviller DGM ler dahil olmak üzere sistemin uluslararası üzerinde yetkileri endişe vericidir. standartlara uyumu ve işlerliğinin geliştirilmesi Yargı sistemi İstinaf mahkemeleri oluşturulması alanında ilerleme olmamıştır. DGM lerin yetkileri konusunda değişiklikler getirilmiştir. Ancak DGM lerin işleyişi uluslararası standartlara halen uymamaktadır. Hakimlerin ve savcıların AB yasaları hakkında eğitimi İdam cezası Moratoryumun uygulanmasının sürdürülmesi Ölüm cezasının infazına karşı moratoryum korunmuştur Türk vatandaşlarının anadillerinde radyo ve Radyo televizyon yayınlarında Türkçe dışında dillerin kullanımına karşı Dil televizyon yayımı yapabilmesini kısıtlayan yasakların ortadan kaldırılmasıyla, Türk vatandaşlarının anadillerini kullanımı mevzuatın ortadan kaldırılması engelleyen hükmü iptal eden anayasa değişikliğinin uygulanması sağlanmıştır. Ekonomik kıstaslar Bölgesel dengesizlik Enflasyon ve yapısal reformlar Tüm vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının geliştirilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir yaklaşım oluşturulması. IMF ve Dünya Bankası programının uygulanmasına devam edilmesi. Bilgi eksikliği, Güneydoğu bölgesine yönelik hareket planının etkisinin değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Hükümet tarafından Mart 2001 de hazırlanan yapısal reformları ve kamu maliyesini iyileştirmeyi hedefleyen vergi ve para politikalarını da içeren ekonomik ve mali program IMF nin öngördüğü koşullar çerçevesinde uygulanmaktadır. Finans sektörü Kamu harcamalarına dikkat edilmesi Reformlara devam edilmesi. Saydamlık ve denetim mekanizmalarının sağlamlaştırılması Finans sektörünün yeniden yapılanma süreci IMF reformları ile daha da sağlamlaştırılmıştır. Bazı kamu bankaları özelleştirilmiştir. Merkez Bankası Kanununda yapılan değişikliklerle Merkez Bankası nın bağımsızlığı güçlendirilmiştir. Yeni Bankalar Kanunun uygulanması bankacılık sektörünün güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Birçok banka, Devlet Mevduat Güvencesi Fonları (State Deposit Insurance Fund) yönetimi kapsamına alınmıştır. Kamu bankaları üzerindeki siyasi etkiler azaltılmıştır. Bankalarda temkinlilik kuralları iyileştirilmiştir. 4

5 KISA VADELİ HEDEFLER Tek Pazar Mali denetim Katılım öncesi Ekonomik Program Tarım Kamu işletmeleri Şirketler Hukuku Malların dolaşımı serbest Yıllık vergi pozisyonlarının bildirimini içeren bir katılım öncesi denetim yöntemi belirlenmesi Programın sunulması Reformlara devam edilmesi Toplumsal sonuçları göz önünde bulundurarak özelleştirmeye devam edilmesi Fikri ve sınai mülkiyete ilişkin mevzuatın uyumlaştırılmasına devam edilmesi Korsanlıkla mücadelenin güçlendirilmesi Şirketler Hukuku ve muhasebe kurallarının uyumu Standartlar, sertifikalandırma, uygunluk değerlendirmesi ve markalar; Avrupa standartlarına uyumun hızlandırılması Türkiye katılım öncesi mali denetim işlemlerine katılmaktadır. Tütün alımlarında devlet tekelini sona erdirmeyi ve piyasaları serbestleştirmeyi hedefleyen yeni tütün yasası Ocak 2002 de yürürlüğe girmiştir. Tarım Bakanlığı bünyesinde yapılan yapısal reformlara devam edilmektedir. Yaptırım kapasitesinin yükseltilmesi konusunda bir ilerleme kaydedilmemiştir. Ekonomi ve tarım sektörlerinde özelleştirmelerde ilerlemeler sınırlı kalmıştır. Alkollü içki ve sigara üretimi, ithali, fiyatlaması ve dağıtımı konularında devlet tekelinin devam etmesi önemli bir sorun oluşturmaktadır ve 2002 de fikri ve sınai mülkiyet haklarının yasal yönleriyle ilgili gelişmeler olmuştur ancak bu gelişmeler henüz tamamen somutlaşmamıştır. Uygulama ve yaptırım gücü kapasitesinin arttırılması şiddetle gerekmektedir. Türkiye Patent Enstitüsü nün tamamen bağımsızlaştırılması gerekmektedir. İlaç endüstrisinde veri koruması yetersiz kalmaktadır. Korsanlıkla mücadele amaçlı 70 adet ilçe komitesi kurulmuş ve bilgilendirme kampanyası başlatılmıştır. Ancak korsanlık ve taklitçilik büyük bir sorun olmaya devam etmektedir. Şirketler Hukuku konusunda bir ilerleme sağlanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu konsolide mali rapor ve sınırlı sermaye şirketleri için enflasyon muhasebesi standartlarını belirleyen 2 adet bildiri yayınlamıştır. Ocak ve Nisan 2002 de ürünlerin teknik düzenlemeleriyle ilgili yasa yürürlüğe girmiştir.uyum süreci devam etmelidir. Türk Standartları Enstitüsü CEN, CENELEC standartlarını kabul etmiştir ancak ETSI standartları daha benimsenmemiştir. Onaylama/Uygunluk değerlendirmesi ( accreditation ) ve sertifikalandırma alanlarında bir ilerleme sağlanamamıştır. 5

6 KISA VADELİ HEDEFLER Rekabet Pazar denetim ve uygunluk değerlendirme yapılarının güçlendirilmesi Gıda, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sektörlerle ilgili çalışmaların ve Yeni Küresel Yaklaşım ilkelerini benimseyen yasal çerçeve ile ilgili çalışmalarının hızlandırması ve uygun idari altyapının oluşturulması Ticarette teknik engellerin kaldırılması Devlet yardımları alanında saydamlık ve düzenli izleme için, denetim yasalarının çıkartılması Özellikle pazar gözetimi, uygunluk değerlendirme, sertifikalandırma, standardizasyon alanlarından sorumlu olacak idari kurumların oluşturulması ve varolanların çalışmalarının etkinleştirilmesi gerekmektedir. Bu alanlarda öncelik kurum çalışanlarının eğitimine ve kurumların standart araçlarını iyileştirmeye verilmelidir. Teknik düzenlemelerle ilgili yasa çıkmış olmasına rağmen pazar içi gözetim/izleme ( inmarket surveillance ) sistemi yerine halen ön pazar gözetimi/izleme (premarket surveillance) uygulanmaktadır. Gıda sektörü ve gıda güvenliği yasaları, Aralık 2001 den itibaren ilgili AB müktesebatına uydurulmaya başlamıştır. Özellikle paketleme malzemeleri ve özel beslenme amaçlı gıdalar alanında ilerleme sağlanmıştır. Ancak halen AB müktesebatının büyük bir bölümünün benimsenmesi gerekmektedir. Gıda kontrolünü güçlendirme projesi başlamıştır. Mayıs 2002 de ilaç sektöründe AB müktesebatına uyum yolunda bir yönerge benimsendi. Ancak ilaç sektörüne ilişkin ticaret politikası problem yaratmaya devam etmektedir ve yerli mamuller lehine ayrımcı yaklaşım sürdürülmektedir. Kozmetik, deterjan, sivil kullanım amaçlı patlayıcılar, inşaat malzemeleri ve kimyasal maddeler alanındaki yasal düzenlemelerde bir ilerleme kaydedilmemiştir. Teknik engeller halen yürürlüktedir. Malların serbest dolaşımı konusunda AB müktesebatına kısmen uyum sağlanmıştır. Devlet yardımları konusunda AB müktesebatına uyum yönünde bir yasa çıkarılmamıştır. Devlet yardımları kurulu oluşturulmamıştır. Bu eksiklik rekabet alanında Ortaklık Konseyi kararlarının uygulanmasını geciktirmektedir. Türkiye tekelciliğe karşı (antitröst) yaptırımları düzenleyen yasaları çıkarmakta önemli ilerlemeler kaydetmiştir. TEKEL in alkollü içecek ve tütün sektöründeki hakim durumu devam etmektedir. Piyasanın ve yargı sisteminin rekabet konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. 6

7 KISA VADELİ HEDEFLER Kamu alımları Vergilendirme KDV ve tüketim vergisi Tarım Yapısal reformlar Saydamlık ve hesap verebilirliğin arttırılması yoluyla AB müktesebatı ile uyum sağlanmasına başlanması Özellikle oranlar, muaf alanlar, vergi kapsamı ve yapısı konularında uyuma başlaması Yeni vergilerin iş alanında vergi etiğine ve kurallarına uygun olması, ayrımcı önlemlerin ortadan kaldırılması Arazi kayıt, hayvan kimlik, bitki pasaport sistemlerinin oluşturulması Kamu alımları konusunda Ocak 2002 de yeni bir yasa çıkartılmıştır ve bu yasa Haziran ayında değiştirilmiştir Ocak ayında yürürlüğe girecek yeni yasa Türkiye nin kamu alımları konusunda AB müktesebatına uyum yolunda önemli bir adımdır. Bununla birlikte, AB müktesebatı ve yeni yasa arasındaki önemli farklılıkların uyumlulaştırılması gerekmektedir. Kamu alımları kurulu kurulmuştur. Nisan 2002 de kurumun 10 üyesi ve başkanı atanmıştır te yürürlüğe girecek yasanın etkili bir şekilde uygulanması için bu kurumun idari kapasitesinin arttırılmalıdır. Kamu ihalelerinde teklif veren yabancı şirketlere halen bazı ayrımcı kurallar uygulamaktadır. Bu alanda AB müktesebatına tam uyum için, yasa ve yönetmeliklerin değiştirilmesi yolunda çaba harcamak gerekmektedir. Bu alanda uyum çalışmaları başlamıştır ve özellikle oranlar, vergi kapsamı ve yapısı konularında ilerleme kaydedilmiştir. Yeni çıkan KDV yasası ile ithal edilen mallara sağlanan hizmet değerlerinin vergi matrahına katılması sonucunda oluşan çifte vergilendirilmenin önüne geçilmiştir. Ancak yasanın uygulamasıyla ilgili düzenlemelerin yapılması gereklidir. Türkiye de ikamet etmeyen yabancıların alışverişlerinde ödedikleri KDV miktarının iadesini sağlayan düzenlemeler yapılmıştır. KDV de % 26 ve %40 oranları AB müktesebatına uyumlu olarak kaldırılmıştır. Kalite politikaları/düzenlemeleri ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (FADN) kurulması alanında bir ilerleme kaydedilmemiştir. Tarım ürünleri ve hayvansal ürünler ile ilgili ortak pazar uygulamalarında bir ilerleme olmamıştır Türkiye, ulusal arazi ve hayvan kayıt sistemleriyle ilgili mekanizmaları kuramamıştır. Bitki pasaport sistemi ( plant passport system ) kurulmamıştır, ilgili hazırlık çalışmaları başlamamıştır. Bitki ve hayvan sağlığı alanında AB düzenlemeleri benimsenmeli ve uygulanmalıdır. 7

8 KISA VADELİ HEDEFLER Stratejik adımlar Balıkçılık Yapısal reformlar Ulaştırma Müktesebat Deniz ulaşımı Tarım pazarlarının izlenmesi ve çevresel, yapısal ve kırsal kalkınma tedbirlerinin uygulanması amacıyla idari yapının iyileştirilmesi Öncelikle hayvan ve bitki hastalıklarıyla mücadele alanında olmak üzere bitki ve hayvan sağlığı ilgili AB yasalarına uyum için uygun strateji belirlenmesi ve laboratuar testleri, denetim uygulamaları ve kurumları başta olmak üzere yaptırım kapasitesinin geliştirilmesi Oluşturulacak kaynak yönetimi politikası, teftiş ve denetim önlemleri aracılığıyla, kaynakların kullanımı, pazar ve yapısal gelişimi izleyen idari yapıların oluşturulması Balıkçı teknelerinin ve filolarının kayıtlarının iyileştirilmesi Bu alanda müktesebatın benimsenmesi konusunda program kabul edilmesi Güvenlik standartları mevzuatına uyumun başlaması, standartların uygulanması ve yaptırımı Kırsal ve ormanlık alanların kalkınmasında bir ilerleme olmamıştır. Avrupa Tarım Destek ve Güvence Fonu (EAGGF) ve Birleştirilmiş Yönetim ve Denetim Sistemleri (IACS) oluşturulması alanında bir ilerleme kaydedilmemiştir. Veterinerlik ve bitki sağlığı konularında uyum stratejileri geliştirilmiştir. Sınırlarda gıda denetimi yetkililerine yönelik eğitim programları başlatılmıştır. Gıda güvenliği ve kalitesinin etkin denetimini sağlamak amacıyla bir bildiri yayınlanmıştır. Veterinerlik, bitki sağlığı ve gıda güvenliği alanlarında AB yasalarının benimsenmesi, uygulanması ve yaptırımı konularında sınırlı ilerleme gösterilmiştir. Ortak Balıkçılık Politikası yla uyumda ilerleme kaydedilmemiştir 2001 de başlayan balıkçı tekneleri pilot kayıt sistemi uygulanmaya devam etmektedir. Ancak bu sistem halen AB müktesebatı ile tam uyum içinde değildir. Balıkçı filolarının yenileştirilmesi gerekmektedir. Stratejik bir mevzuat uyum programı oluşturulmamıştır. Ancak çok sayıda yasa taslağı hazırlanma aşamasındadır. Uygulama ile ilgili ayrıntılar ise yönetmeliklerin içeriğinde belirlenecektir. Kara ve hava ulaşımı alanlarında müktesebata uyuma yönelik hiçbir ilerleme olmamıştır. TransAvrupa Ulaştırma Ağları (TENS) alanında bir gelişme kaydedilmemiştir. Deniz ulaşımı mevzuatı uyumu ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Deniz Ulaşımı güvenliği konusunda acilen adım atılması gerekmektedir. Paris MoU (memorandum of understanding) kayıtlarına göre Türk gemi filosu güvenliği çok yüksek risk kategorisindedir ve acilen iyileştirilmesi gereklidir. Ancak henüz bu konuda bir eylem planı hazırlanmamıştır. Bazı uluslararası anlaşmaların özellikle IMO anlaşmasının benimsenmesi yolunda adım atılmıştır. 8

9 İstatistikler İstihdam ve Sosyal Politika Enerji İstatistikler ve kayıt KISA VADELİ HEDEFLER Türk bandrollü gemilerin kayıt sisteminin performansının arttırılması ve sınıflandırma kuruluşlarının izlenmesi amaçlı hareket planı hazırlanması Yönetim yapısının güçlendirilmesi Özellikle sosyal ve bölgesel istatistiklerin, nüfus, iş dünyası, dış ticaret ve tarım istatistiklerinin gelişmesi için strateji belirlenmesi İş dünyası kayıt sisteminin Avrupa standartlarına çıkarılması Müktesebat Uyum için strateji ve program geliştirilmesi İlerleme kaydedilmemiştir. Çocuk istihdamı Sosyal diyalog Sorunun çözümü yönünde çabaların güçlendirilmesi Sendikal haklara saygı ve kısıtlayıcı hükümlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak da dahil olmak üzere, etkin ve özerk bir sistem için gereken koşulların oluşturulması Sosyal partnerlerin müktesebata uyum alanında kapasite oluşturma çabalarının desteklenmesi Deniz ulaşımı idari kapasitesini attırmaya yönelik girişimde bulunulmamıştır. Yeni bir Devlet Limanları Kontrol Kurulu oluşturulmamıştır ve müfettiş kadrosu arttırılmamıştır. Türk yetkililer ve Eurostat arasında işbirliği başlamıştır de birinci yıllık çalışma planı hazırlanmıştır. İş dünyası kayıt sisteminin kurulmasında bir ilerleme kaydedilmemiştir. Devlet İstatistik Enstitüsünün eleman kadrosu ve teknik olanakları çok kalitelidir. Çocuk işçi istihdamı sayısı azalmakla beraber halen yaygın bir şekilde sürmektedir. Kurulan Çocuk Bürosu nun kurumsal ve idari kapasitesi arttırılmalıdır. Kamu görevlileri sendikaları yasası, ne toplu sözleşme ne de grev hakkı vermektedir. Sadece toplu istişare hakkı tanınmıştır. Yeni Ekonomik ve Sosyal Konsey yasası devlet temsilcilerinin çoğunlukta olması nedeniyle üç taraflı bir sosyal diyalog oluşturmakta başarısız olmuştur. Sendikaların toplu sözleşme yapabilmeleri için % 10 eşik gerekliliği sürmektedir ve böylece sendikal haklar kısıtlanmaktadır. Sosyal partnerlerin kapasite oluşturma çabalarının desteklendiğine dair hiçbir bilgi yoktur. Müktesebat Uyum için program belirlenmesi Bu konuda sistematik bir program hazırlanmamıştır. Gaz ve elektrik Bağımsız bir düzenleyici kurum kurulması Enerji iç pazarının kurulması ve pazarın serbestleştirilmesine hazırlanması Elektrik Piyasası yasasıyla, gaz sektöründen de sorumlu olacak bağımsız Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun kurulması alanında ilerleme kaydedilmiştir.. Ancak personel ihtiyacı karşılanamamıştır. Enerji iç pazarı ve enerji hizmetlerinin ana etkinlik alanında çalışmasını hazırlayan iki çerçeve yasa kabul edilmiştir. Elektrik ve doğal gaz pazarı yasalarının uygulamasına yönelik yönetmelikler hazırlanmıştır. Elektrik Piyasası Yasası nın 2003 yılında yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir. Belirlenen takvim içerisinde uygulamaya geçişin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 9

10 KISA VADELİ HEDEFLER Telekomünikasyon Bölgesel politika ve yapısal araçlar Kültürel ve Audiovisuel politikalar Çevre Adalet ve içişleri Müktesebat Denetim Sınır düzenlemesi Yasal çerçeve Kalkınma planı kıstasları Mevzuat uyumu Müktesebat Finansman Bilgilendirme Lisans, enterkoneksiyon ve evrensel hizmet alanlarında uyum, serbestleştirme yönünde çalışmalar Bağımsız düzenleyici kurumun yönetmelikleri uygulama kapasitesinin arttırılması AB kurallarına göre NUTS sınıflandırılmasının hazırlanması Etkin bir bölgesel politika geliştirilmesi Planlama süreci içinde proje seçiminde bölgesel politika kıstaslarına başvurulması Özellikle Sınırsız Televizyon yönergesine uygun olarak gereken çalışmaların yapılması Yönerge temelinde uyum programı belirlenmesi Çevresel Etki Değerlendirmesi yönergesinin kabulü Gerekli yatırımların finansmanı için uyum giderleri kamu ve özel finans kaynakları tahminlerine dayanan bir plan geliştirilmesi AB yasa ve uygulamaları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme programlarının geliştirilmesi Lisans, enterkoneksiyon ve evrensel hizmet alanlarında yeni yasa onaylanmıştır. Ancak bu yasanın müktesebata tam uyumu için daha fazla çalışma yapmak gerekmektedir. Telekom Kurulu nun idari kapasitesi arttırılmalıdır ve özellikle eğitim ve insan kaynakları konuları üzerine gidilmelidir. Telekom Kurulu halen bütçesi Hazine tarafından karşılandığı için tamamen bağımsız değildir ve bağımsızlığını sağlamak için çalışmalar arttırılmalıdır. Türk Telekom un özelleştirilmesinde ilerleme sağlanamamıştır. Devlet Planlama Teşkilatı NUTS II (Nomenclature of territorial units for statistics istatistiklere yönelik yerel birimler nomenklaturası) sınıflandırma çalışmaları tamamlanmıştır ve EUROSTAT dan onay alınmıştır. Ancak NUTSII çerçevesinde çıkarılan harita, henüz bölgesel istatistiklerin belirlenmesi, ilçeler arası koordinasyon, birleştirilmiş bölge kalkınma planları oluşturulması ve kalkınmada öncelikli bölgelerin tanımı konularında AB rekabet müktesebatına uygun kullanılmamaktadır. Geri kalmış bölgelerin önemli konularına ilişkin etkin bir bölgesel politika stratejisi geliştirilmemiştir. Bu kıstasların kullanımına henüz başlanmamıştır. Müktesebata uyum yönünde adım atılmıştır. RTÜK yasası değiştirilmiştir ve Türkçe dışındaki dillerde yayın yasağı kalkmıştır. Müktesebata tam uyum sağlanmamıştır ve önemli farklılıkların giderilmesi gerekmektedir. Çevre konusunda müktesebata uyum strateji geliştirilmiştir ve yönerge temelinde çerçeve yasası kabul edilmiştir. Çevresel Etki Değerlendirmesi yönergesi onaylanmıştır. Türkiye bu konudaki çalışmalarını sürdürmektedir. AB yasa ve uygulamaları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme programları geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilmiştir. Özellikle yasadışı göç ve yasal sığınma konuları ele alınmıştır. 10

11 KISA VADELİ HEDEFLER Gümrük İdari ve adli kapasitenin güçlendirilmesi Suçla mücadele Mevzuat uyumu Müktesebat Sınırların korunması İdari alan Örgütlü suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzlukla mücadelenin geliştirilmesi, kara para aklamanın önlenmesi kapasitesinin arttırılması Serbest bölgelerle ilgili yasalar, yeni Gümrükler Yasası ve uygulama yönetmeliğinin icrasının sağlanması Onay ve uygulama için gerekli idari kapasitenin eğitim ve bakanlıklar arası koordinasyon vasıtasıyla güçlendirilmesi İnsan ve uyuşturucu trafiğine karşı etkili sınır koruma kapasitesinin arttırılması Kamu yönetiminin modernleştirilmesinin hızlandırılması Mali denetimin etkinliğinin güçlendirilmesi Gümrüklerin işlerliğinin geliştirilmesi Vergi idaresinin modernleştirilmesi, usulsüzlükle mücadele kapasitesinin arttırılması Sınırlarda hayvan ve bitki sağlığı denetiminin geliştirilmesi Gıda denetim idaresinin yeniden yapılandırılması ve iyileştirilmesi Örgütlü suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzlukla mücadelenin geliştirilmesi, kara para aklamanın önlenmesi kapasitesinin arttırılması konulu çalışmalar sürdürülmektedir. İnsan kaçakçılığı ile mücadele konusunda yasal temeller oluşturulmuştur. Serbest bölgelerle ilgili mevzuatın uyumunda ilerleme sağlanmamıştır. Yeni gümrük kodları konusunda yaptırım ve uygulamayı güçlendirecek adımlar atılmıştır. İdari kapasitenin arttırılması konusunda daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Yeni yasa hazırlanmıştır fakat henüz TBMM de kabul edilememiştir. İç denetimi (internal audit) uyumunu sağlayacak bir kurum oluşturulmamıştır. Ödeme birimlerinde içinde denetim birimleri oluşturulmamıştır. Denetimcilerin bağımsızlığı konusunda bir ilerleme sağlanmamıştır. İç denetim standartları konulu rehber kitap hazırlanmamıştır. Mali yönetim ve denetim işlevleri ile iç denetim ve bağımsız dış denetim kavramları idari makamlarda tamamen anlaşılmamıştır. Kamu mali yönetimi ve iç denetim yasaları kabul edilmiştir ancak bağımsız dış denetim kurallarının değişimine yönelik adım atılmamıştır. Bağımsız bir yolsuzlukla mücadele koordinasyon servisi oluşturulmalıdır. 11

12 KISA VADELİ HEDEFLER Adli Program yönetimi Sistemin işlerliğinin geliştirilmesi ve adliye personelinin AB hukuku hakkında eğitilmesinin desteklenmesi Yasal, idari ve bütçe çerçevesinin benimsenmesi 12

13 ORTA VADELİ HEDEFLER İLERLEME Geliştirilmiş Siyasi Diyalog ve Siyasi Kıstaslar Komşu ülkelerle ilişkiler Helsinki zirvesi sonuçları siyasi diyalog çerçevesinde ve BM Şartının anlaşmazlıkların barışçı çözümü ilkesi uyarınca, Helsinki zirvesi sonuçlarının 4. maddesinin öngördüğü şekilde, sınır anlaşmazlıkları ve benzer sorunların çözümü konusunda çaba sarfedilmesi. Türkiye ile Yunanistan arasında ilişkiler iyileşmeye devam etmektedir. Güven arttırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi konusunda çabalar sürmektedir. Ege sorunu konusunda iki tarafın dışişleri bakanları arasında ön görüşmeler başlamıştır. İnsan hakları ve temel özgürlükler Düşünce, inanç ve din özgürlükleri Bütün bireylere, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi görüş ve din ayrımı yapılmadan hak ve özgürlüklerden yararlanma olanağı tanınması Gerekli koşulların sağlanması Temel hak ve özgürlüklerin ayrımcılık yapılmaksızın olarak tüm vatandaşlar tarafından kullanılmasına sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler yapılmıştır. Nisan 2002 tarihinde 1969 tarihli Birleşmiş Milletler Her Türlü Ayrımcılığa Karşı Mücadele Sözleşmesi onaylanmıştır. Ağustos 2002 tarihinde Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Protokolü imzalanmıştır. Medeni Kanun da ayrımcılığın önlenmesi ve kadın erkek eşitliği ilkeleri yeralmaktadır. Bununla birlikte kadınların istihdamı ile ilgili bazı sorunlar sürmektedir. Namus davalarının yargıda hafifletici sebep olmasına olanak veren düzenlemeler ise hala yürürlüktedir. Medeni Kanunda çocuk haklarına ilişkin düzenlemeler yer almıştır (boşanma halinde haklar, evlilik dışı çocuk ). Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi Protokolü nü onaylamıştır. Bununla birlikte Türkiye Avrupa Sosyal Şartındaki çocuk ve anne haklarıyla ilgili maddelere (7,17) uymamaktadır. Çocuk istihdamı sürmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi uyarınca, çingenelerle ilgili tüm hakaret içeren deyimler sözlüklerden çıkarılmıştır. Çingenelere karşı önyargılar sürmekte, buna karşı yeterince yasal güvence bulunmamaktadır. Vakıflar Kanunu nda yapılan değişiklikle din özgürlüğüne saygı ilkesi geliştirilmiştir. Bazı müslüman olmayan azınlıklar Bakanlar Kurulu kararıyla mal edinme hakkına sahip olmuşlardır.bununla birlikte dini azınlıklar, tüzel kişilik, mal edinme hakkı, din adamlarının eğitimi konularında kısıtlamalarla karşı karşıyadır. 13

14 ORTA VADELİ HEDEFLER Yasal reform İdam cezası Uluslararası Sözleşmeler Tutukluluk hali koşulları Milli Güvenlik Kurulu OHAL Kültürel haklar Anayasanın ve diğer yasaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun olarak tüm Türk vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini garanti altına almak üzere yeniden incelenmesi. Bu reformların uygulanmasının ve AB ülkelerindeki uygulamalara uygunluğunun sağlanması Kaldırılması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 6. Protokolünün onaylanması Ek protokolleriyle beraber Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi nin onaylanması Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi nin onaylanması BM nin tutuklulara karşı öngördüğü standart asgari kurallar ve diğer uluslararası kurallarının belirlediği düzeye çıkarılması AB ülkelerindeki uygulamalara uygun olarak Anayasal rolünün hükümetin danışma birimi olması Tamamen kaldırılması Kökenine bakılmaksızın tüm vatandaşların kültürel çeşitliliğinin güvenceye alınması ve kültürel haklarının garantiye alınması Eğitim alanı da dahil olmak üzere bu hakların kullanılmasını engelleyen tüm yasal düzenlemelerin kaldırılması İLERLEME Temel hak ve özgürlükler yönünde Anayasa da kısmen değişiklikler ve bir dizi yasal değişiklik yapılmıştır. Bununla birlikte anayasal ve yasal reformlar temel hak ve özgürlüklerin kullanımı açısından bir dizi önemli kısıtlama içermektedir. Özellikle ifade özgürlüğü, toplanma ve dernekleşme özgürlüğü, din özgürlüğü ve yasal tazmin konularında önemli kısıtlamalar sürmektedir. Medya Kanununa rağmen yazar, gazeteci, ve yayıncılar hakkında yasal soruşturma uygulamaları sürmektedir. Savaş halleri dışında ölüm cezası kaldırılmıştır. 6. Protokol halen imzalanmamıştır. Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi onaylanmamıştır. Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi onaylanmamıştır. Tutukluluk hali koşulları BM nin tutuklulara karşı öngördüğü standart asgari kuralları ve diğer uluslararası kurallara yakınlaştırılmıştır. Bununla birlikte bu kurallara halen tam uygun değildir. Olağanüstü hal çerçevesinde kapsanan alanlarda sorunlar sürmektedir. Gerçekleştirilen iyileştirmelere rağmen F Tipi cezaevlerindeki koşullarla ilgili sorunlar sürmektedir. Anayasal rolünde yapılan değişikliklerle Milli Güvenlik Kurulu, ilkesel olarak, bir danışma kurumu olmuştur. Sivillerin katılımının arttırılması da olmak üzere yapısında gerçekleştirilen değişikliklere rağmen, uygulamada bir farklılık görülmemektedir. Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alınan Medya Yasasında RTÜK içinde. MGK nın rolünü arttırmayı öngören hükümler yer almaktadır. Diyarbakır ve Şırnak dışındaki illerde OHAL kaldırılmıştır. Bu illerde de 2002 yılı sonuna kadar uygulamanın kaldırılması öngörülmektedir. Eğitim de dahil olmak üzere kültürel haklar alanında ilerleme sağlanmıştır. Türkçe dışında yayın ve eğitim alanındaki engeller kaldırılmıştır. Bununla birlikte uygulamada, etnik grupların dillerini ve kültürel kimliklerini ifade etmelerine yönünde ilerlemeler kısıtlı kalmıştır. 14

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

2009 YILI İLERLEME RAPORU SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

2009 YILI İLERLEME RAPORU SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ 2009 YILI İLERLEME RAPORU SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ 2. SİYASİ KRİTERLER 2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 2008 Yılı İlerleme Raporu nda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ SİYASİ KRİTERLER Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 2010 yılı İlerleme Raporu

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 27 Haziran 3 Temmuz 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 AB ÜLKELERİNDE SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI İKV NİN DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA ELE ALINDI... 2 İKV AB

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı