KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU-2002

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU-2002"

Transkript

1 TÜRK SANAYİ C İ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA Bİ RLİĞİ TEMSİ LCİ L İĞİ BRÜKSEL KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER VE AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU2002 TS/BXL/ Ekim 2002 KISA VADELİ HEDEFLER Geliştirilmiş Siyasi Diyalog ve Siyasi Kıstaslar Kıbrıs Helsinki zirvesi sonuçları uyarınca, siyasi diyalog çerçevesinde ve 9(a) maddesinin öngördüğü üzere, Kıbrıs sorununu çözme konusunda BM Genel Sekreteri nin başarılı bir sonuç alma çabalarının desteklenmesi Geliştirilmiş siyasi diyalog çerçevesinde ve Nisan 2002 tarihli TürkiyeAB Ortaklık Konsey inde Türkiye, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir sonuç bulunması amacıyla iki lider arasında sürdürülen doğrudan görüşmelere desteğini ifade etmeyi sürdürmüştür. TÜSİAD AVRUPA SANAYİ VE İŞVERENLER KONFEDERASYONLARI BİRLİĞİ ( UNICE ) ÜYESİDİR MERKEZ: Meşrutiyet Cad. 74, Tepebaşı İstanbul Türkiye Tel: (90) Fax: (90) AB TEMSİLCİLİĞİ: Avenue des Gaulois, Bruxelles Belçika Tel: (322) Fax: (322) ABD TEMSİLCİLİĞİ: th Street NW Washington DC USA Tel: (1) Fax: (1)

2 KISA VADELİ HEDEFLER İfade özgürlüğü Sivil toplum İşkence Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 10. maddesine uygun olarak hukuki ve anayasal güvencelerin sağlamlaştırılması Şiddet içermeyen görüşlerini dile getirmeleri sonucunda hapiste bulunan kişilerin durumlarının ele alınması Örgütlenme ve toplanma özgürlüğü alanında hukuki ve anayasal güvencelerin sağlamlaştırılması Engellenmesi yolunda önlemlerin alınması, İşkencenin önlenmesi alanında Avrupa Sözleşmesi ne uyumun sağlanması. Anayasal değişikliklerin hayata geçirilmesi amacıyla Ceza Yasasının 159. ve 312. maddelerinde yapılan değişiklikler ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları hafifletmiştir. Yasaların etkisi halen sınırlıdır. Yeni hükümlerin tutarlı bir şekilde yorumlanıp uygulandığına dair henüz yeterince işaret yoktur. Terörle Mücadele Kanunu, Basın Kanunu, Medya Kanunu ve Siyasi Partiler Yasalarında yapılan değişiklikler dernekler, basın ve yayın alanlarında kısıtlamaları hafifletmiştir. Yasaların etkisi halen sınırlıdır. Yeni hükümlerin tutarlı bir şekilde yorumlanıp uygulandığına dair henüz yeterince işaret yoktur. RTÜK kanunu ifade özgürlüğüne sıkı kısıtlamalar getirmektedir. Internet ile ilgili sansür kuralları da getirilmiştir. İfade özgürlüğü ile ilgili davalarda ceza yasalarına başvurulması tutarsız bir uygulama yaratmaktadır. Hakimlerin, davalı hakları konusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ni dikkate aldıkları hakkında yeterli bilgi yoktur. Şiddet içermeyen görüşlerini dile getirmeleri sonucunda hapiste bulunan kişilerin durumlarına değinilmemiştir. Dernekler Yasasında yapılan değişiklikler ile bazı kısıtlamalar ortadan kaldırılmıştır. Kamu görevlilerinin dernek kurması alanında engeller kaldırılmıştır.bununla birlikte, yasanın genel kısıtlayıcı yapısı yanında dernek etkinliklerinin yasaklanması için yasal zemin halen mevcuttur. Yasanın etkisi halen sınırlıdır. Yeni hükümlerin tutarlı bir şekilde yorumlanıp uygulandığına dair henüz yeterince işaret yoktur. Türkiye deki yabancı dernekler halen bazı kısıtlamalara ve sıkı denetime tabidir. Siyasi partilerin kapatılması zorlaştırılmıştır. Türk hükümeti gözlem ve rapor sunma mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda girişimde bulunmuştur. Ekonomik ve Sosyal Konsey henüz toplanmamıştır. Sivil toplumla diyalogun arttırılması amacıyla bir dizi girişimde bulunulmuştur. Sendikalara karşı kısıtlamalar sürmektedir. İşkencenin önlenmesi yönünde yasal düzenlemeler güçlendirilmiştir. Alınan önlemlere karşın işkence iddiası çerçevesinde ceza kovuşturmasının etkin bir şekilde yapılamadığı görülmektedir. 2

3 KISA VADELİ HEDEFLER Gözaltı süresi İnsan hakları ihlalleri İnsan hakları konusunda eğitim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarına uyuma devam edilmesi. Yasal yollara başvurma olanaklarının geliştirilmesi Kanunu uygulamakla görevli yetkililerin eğitimini güçlendirilmesi Mahkeme öncesi tutukluluk hali konusunda yasal düzenlemelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İşkence ile Mücadele Komitesi önerilerine uyumunda ilerleme sağlanmıştır. Tutukluluk süresi 10 günden 4 güne indirilmiştir (3 gün uzatılabilir). Bununla birlikte Devlet Güvenlik Mahkemeleri nde avukatsız tutukluluk (incommunicado ) uygulaması sürmektedir. Ocak 2002 tarihinde Türk hükümeti, olağanüstü hal bölgesindeki durum nedeniyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 5. maddesine (temel özgürlükler ve güvenlik) yönelik çekincesini kaldırmıştır. Bununla birlikte, 430 sayılı kararnamenin, Güneydoğu bölgesinde, mahkeme öncesi tutukluluk hali ve avukat hakkı alanlarına ilişkin hükümlerinin ihlal edici uygulaması endişe uyandırmaktadır. Halen yetersiz olmakla birlikte, Devlet Güvenlik Mahkemeleri yasasında tutukluların haklarının iyileştirmesi yönünde değişiklikler getirilmiştir. İlgili hükümlerin güçlendirilmesi yönünde ilerleme sağlanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hükümlerine aykırı bulunan mahkumiyet kararlarına karşı yeniden yargılama hakkı sağlanmıştır. Bununla birlikte bu hak yalnızca Ağustos 2003 ten sonra yapılacak başvurulara yönelik AİHM hükümleri için geçerlidir. Yeni düzenleme AİHM kararlarına aykırı olarak tutuklanan kişilerin medeni ve siyasi haklarının tazmini konusuna değinmemektedir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde insan haklarının korunması alanında çabalar güçlendirilmelidir. İnsan hakları ihlallerinin izlenmesi amacıyla yeni idari birimler oluşturulmuştur. Hakimler ve kanunları uygulamakla görevli yetkililer için insan hakları alanında eğitim verilmiştir. Polis okullarında eğitim süresi 9 aydan 2 yıla çıkarılmıştır. İnsan hakları alanında bilincin geliştirilmesi amacıyla AİHM kararları Türkçe olarak Polis Akademisi dergilerinde yayınlanmıştır. Polis eğitimine yönelik yeni AB Komisyonu ve Avrupa Konseyi ortak projesi 2002 sonunda başlayacaktır. 3

4 KISA VADELİ HEDEFLER Adalet sisteminin etkinliğinin arttırılması amacıyla girişimlerde bulunulmuştur. Yargı sistemi halen ağır işlemektedir. Sistemin saydamlığı ve uygulamada kesinliği konusunda sorunlar sürmektedir. Askeri mahkemelerin siviller DGM ler dahil olmak üzere sistemin uluslararası üzerinde yetkileri endişe vericidir. standartlara uyumu ve işlerliğinin geliştirilmesi Yargı sistemi İstinaf mahkemeleri oluşturulması alanında ilerleme olmamıştır. DGM lerin yetkileri konusunda değişiklikler getirilmiştir. Ancak DGM lerin işleyişi uluslararası standartlara halen uymamaktadır. Hakimlerin ve savcıların AB yasaları hakkında eğitimi İdam cezası Moratoryumun uygulanmasının sürdürülmesi Ölüm cezasının infazına karşı moratoryum korunmuştur Türk vatandaşlarının anadillerinde radyo ve Radyo televizyon yayınlarında Türkçe dışında dillerin kullanımına karşı Dil televizyon yayımı yapabilmesini kısıtlayan yasakların ortadan kaldırılmasıyla, Türk vatandaşlarının anadillerini kullanımı mevzuatın ortadan kaldırılması engelleyen hükmü iptal eden anayasa değişikliğinin uygulanması sağlanmıştır. Ekonomik kıstaslar Bölgesel dengesizlik Enflasyon ve yapısal reformlar Tüm vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının geliştirilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir yaklaşım oluşturulması. IMF ve Dünya Bankası programının uygulanmasına devam edilmesi. Bilgi eksikliği, Güneydoğu bölgesine yönelik hareket planının etkisinin değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Hükümet tarafından Mart 2001 de hazırlanan yapısal reformları ve kamu maliyesini iyileştirmeyi hedefleyen vergi ve para politikalarını da içeren ekonomik ve mali program IMF nin öngördüğü koşullar çerçevesinde uygulanmaktadır. Finans sektörü Kamu harcamalarına dikkat edilmesi Reformlara devam edilmesi. Saydamlık ve denetim mekanizmalarının sağlamlaştırılması Finans sektörünün yeniden yapılanma süreci IMF reformları ile daha da sağlamlaştırılmıştır. Bazı kamu bankaları özelleştirilmiştir. Merkez Bankası Kanununda yapılan değişikliklerle Merkez Bankası nın bağımsızlığı güçlendirilmiştir. Yeni Bankalar Kanunun uygulanması bankacılık sektörünün güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Birçok banka, Devlet Mevduat Güvencesi Fonları (State Deposit Insurance Fund) yönetimi kapsamına alınmıştır. Kamu bankaları üzerindeki siyasi etkiler azaltılmıştır. Bankalarda temkinlilik kuralları iyileştirilmiştir. 4

5 KISA VADELİ HEDEFLER Tek Pazar Mali denetim Katılım öncesi Ekonomik Program Tarım Kamu işletmeleri Şirketler Hukuku Malların dolaşımı serbest Yıllık vergi pozisyonlarının bildirimini içeren bir katılım öncesi denetim yöntemi belirlenmesi Programın sunulması Reformlara devam edilmesi Toplumsal sonuçları göz önünde bulundurarak özelleştirmeye devam edilmesi Fikri ve sınai mülkiyete ilişkin mevzuatın uyumlaştırılmasına devam edilmesi Korsanlıkla mücadelenin güçlendirilmesi Şirketler Hukuku ve muhasebe kurallarının uyumu Standartlar, sertifikalandırma, uygunluk değerlendirmesi ve markalar; Avrupa standartlarına uyumun hızlandırılması Türkiye katılım öncesi mali denetim işlemlerine katılmaktadır. Tütün alımlarında devlet tekelini sona erdirmeyi ve piyasaları serbestleştirmeyi hedefleyen yeni tütün yasası Ocak 2002 de yürürlüğe girmiştir. Tarım Bakanlığı bünyesinde yapılan yapısal reformlara devam edilmektedir. Yaptırım kapasitesinin yükseltilmesi konusunda bir ilerleme kaydedilmemiştir. Ekonomi ve tarım sektörlerinde özelleştirmelerde ilerlemeler sınırlı kalmıştır. Alkollü içki ve sigara üretimi, ithali, fiyatlaması ve dağıtımı konularında devlet tekelinin devam etmesi önemli bir sorun oluşturmaktadır ve 2002 de fikri ve sınai mülkiyet haklarının yasal yönleriyle ilgili gelişmeler olmuştur ancak bu gelişmeler henüz tamamen somutlaşmamıştır. Uygulama ve yaptırım gücü kapasitesinin arttırılması şiddetle gerekmektedir. Türkiye Patent Enstitüsü nün tamamen bağımsızlaştırılması gerekmektedir. İlaç endüstrisinde veri koruması yetersiz kalmaktadır. Korsanlıkla mücadele amaçlı 70 adet ilçe komitesi kurulmuş ve bilgilendirme kampanyası başlatılmıştır. Ancak korsanlık ve taklitçilik büyük bir sorun olmaya devam etmektedir. Şirketler Hukuku konusunda bir ilerleme sağlanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu konsolide mali rapor ve sınırlı sermaye şirketleri için enflasyon muhasebesi standartlarını belirleyen 2 adet bildiri yayınlamıştır. Ocak ve Nisan 2002 de ürünlerin teknik düzenlemeleriyle ilgili yasa yürürlüğe girmiştir.uyum süreci devam etmelidir. Türk Standartları Enstitüsü CEN, CENELEC standartlarını kabul etmiştir ancak ETSI standartları daha benimsenmemiştir. Onaylama/Uygunluk değerlendirmesi ( accreditation ) ve sertifikalandırma alanlarında bir ilerleme sağlanamamıştır. 5

6 KISA VADELİ HEDEFLER Rekabet Pazar denetim ve uygunluk değerlendirme yapılarının güçlendirilmesi Gıda, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sektörlerle ilgili çalışmaların ve Yeni Küresel Yaklaşım ilkelerini benimseyen yasal çerçeve ile ilgili çalışmalarının hızlandırması ve uygun idari altyapının oluşturulması Ticarette teknik engellerin kaldırılması Devlet yardımları alanında saydamlık ve düzenli izleme için, denetim yasalarının çıkartılması Özellikle pazar gözetimi, uygunluk değerlendirme, sertifikalandırma, standardizasyon alanlarından sorumlu olacak idari kurumların oluşturulması ve varolanların çalışmalarının etkinleştirilmesi gerekmektedir. Bu alanlarda öncelik kurum çalışanlarının eğitimine ve kurumların standart araçlarını iyileştirmeye verilmelidir. Teknik düzenlemelerle ilgili yasa çıkmış olmasına rağmen pazar içi gözetim/izleme ( inmarket surveillance ) sistemi yerine halen ön pazar gözetimi/izleme (premarket surveillance) uygulanmaktadır. Gıda sektörü ve gıda güvenliği yasaları, Aralık 2001 den itibaren ilgili AB müktesebatına uydurulmaya başlamıştır. Özellikle paketleme malzemeleri ve özel beslenme amaçlı gıdalar alanında ilerleme sağlanmıştır. Ancak halen AB müktesebatının büyük bir bölümünün benimsenmesi gerekmektedir. Gıda kontrolünü güçlendirme projesi başlamıştır. Mayıs 2002 de ilaç sektöründe AB müktesebatına uyum yolunda bir yönerge benimsendi. Ancak ilaç sektörüne ilişkin ticaret politikası problem yaratmaya devam etmektedir ve yerli mamuller lehine ayrımcı yaklaşım sürdürülmektedir. Kozmetik, deterjan, sivil kullanım amaçlı patlayıcılar, inşaat malzemeleri ve kimyasal maddeler alanındaki yasal düzenlemelerde bir ilerleme kaydedilmemiştir. Teknik engeller halen yürürlüktedir. Malların serbest dolaşımı konusunda AB müktesebatına kısmen uyum sağlanmıştır. Devlet yardımları konusunda AB müktesebatına uyum yönünde bir yasa çıkarılmamıştır. Devlet yardımları kurulu oluşturulmamıştır. Bu eksiklik rekabet alanında Ortaklık Konseyi kararlarının uygulanmasını geciktirmektedir. Türkiye tekelciliğe karşı (antitröst) yaptırımları düzenleyen yasaları çıkarmakta önemli ilerlemeler kaydetmiştir. TEKEL in alkollü içecek ve tütün sektöründeki hakim durumu devam etmektedir. Piyasanın ve yargı sisteminin rekabet konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. 6

7 KISA VADELİ HEDEFLER Kamu alımları Vergilendirme KDV ve tüketim vergisi Tarım Yapısal reformlar Saydamlık ve hesap verebilirliğin arttırılması yoluyla AB müktesebatı ile uyum sağlanmasına başlanması Özellikle oranlar, muaf alanlar, vergi kapsamı ve yapısı konularında uyuma başlaması Yeni vergilerin iş alanında vergi etiğine ve kurallarına uygun olması, ayrımcı önlemlerin ortadan kaldırılması Arazi kayıt, hayvan kimlik, bitki pasaport sistemlerinin oluşturulması Kamu alımları konusunda Ocak 2002 de yeni bir yasa çıkartılmıştır ve bu yasa Haziran ayında değiştirilmiştir Ocak ayında yürürlüğe girecek yeni yasa Türkiye nin kamu alımları konusunda AB müktesebatına uyum yolunda önemli bir adımdır. Bununla birlikte, AB müktesebatı ve yeni yasa arasındaki önemli farklılıkların uyumlulaştırılması gerekmektedir. Kamu alımları kurulu kurulmuştur. Nisan 2002 de kurumun 10 üyesi ve başkanı atanmıştır te yürürlüğe girecek yasanın etkili bir şekilde uygulanması için bu kurumun idari kapasitesinin arttırılmalıdır. Kamu ihalelerinde teklif veren yabancı şirketlere halen bazı ayrımcı kurallar uygulamaktadır. Bu alanda AB müktesebatına tam uyum için, yasa ve yönetmeliklerin değiştirilmesi yolunda çaba harcamak gerekmektedir. Bu alanda uyum çalışmaları başlamıştır ve özellikle oranlar, vergi kapsamı ve yapısı konularında ilerleme kaydedilmiştir. Yeni çıkan KDV yasası ile ithal edilen mallara sağlanan hizmet değerlerinin vergi matrahına katılması sonucunda oluşan çifte vergilendirilmenin önüne geçilmiştir. Ancak yasanın uygulamasıyla ilgili düzenlemelerin yapılması gereklidir. Türkiye de ikamet etmeyen yabancıların alışverişlerinde ödedikleri KDV miktarının iadesini sağlayan düzenlemeler yapılmıştır. KDV de % 26 ve %40 oranları AB müktesebatına uyumlu olarak kaldırılmıştır. Kalite politikaları/düzenlemeleri ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (FADN) kurulması alanında bir ilerleme kaydedilmemiştir. Tarım ürünleri ve hayvansal ürünler ile ilgili ortak pazar uygulamalarında bir ilerleme olmamıştır Türkiye, ulusal arazi ve hayvan kayıt sistemleriyle ilgili mekanizmaları kuramamıştır. Bitki pasaport sistemi ( plant passport system ) kurulmamıştır, ilgili hazırlık çalışmaları başlamamıştır. Bitki ve hayvan sağlığı alanında AB düzenlemeleri benimsenmeli ve uygulanmalıdır. 7

8 KISA VADELİ HEDEFLER Stratejik adımlar Balıkçılık Yapısal reformlar Ulaştırma Müktesebat Deniz ulaşımı Tarım pazarlarının izlenmesi ve çevresel, yapısal ve kırsal kalkınma tedbirlerinin uygulanması amacıyla idari yapının iyileştirilmesi Öncelikle hayvan ve bitki hastalıklarıyla mücadele alanında olmak üzere bitki ve hayvan sağlığı ilgili AB yasalarına uyum için uygun strateji belirlenmesi ve laboratuar testleri, denetim uygulamaları ve kurumları başta olmak üzere yaptırım kapasitesinin geliştirilmesi Oluşturulacak kaynak yönetimi politikası, teftiş ve denetim önlemleri aracılığıyla, kaynakların kullanımı, pazar ve yapısal gelişimi izleyen idari yapıların oluşturulması Balıkçı teknelerinin ve filolarının kayıtlarının iyileştirilmesi Bu alanda müktesebatın benimsenmesi konusunda program kabul edilmesi Güvenlik standartları mevzuatına uyumun başlaması, standartların uygulanması ve yaptırımı Kırsal ve ormanlık alanların kalkınmasında bir ilerleme olmamıştır. Avrupa Tarım Destek ve Güvence Fonu (EAGGF) ve Birleştirilmiş Yönetim ve Denetim Sistemleri (IACS) oluşturulması alanında bir ilerleme kaydedilmemiştir. Veterinerlik ve bitki sağlığı konularında uyum stratejileri geliştirilmiştir. Sınırlarda gıda denetimi yetkililerine yönelik eğitim programları başlatılmıştır. Gıda güvenliği ve kalitesinin etkin denetimini sağlamak amacıyla bir bildiri yayınlanmıştır. Veterinerlik, bitki sağlığı ve gıda güvenliği alanlarında AB yasalarının benimsenmesi, uygulanması ve yaptırımı konularında sınırlı ilerleme gösterilmiştir. Ortak Balıkçılık Politikası yla uyumda ilerleme kaydedilmemiştir 2001 de başlayan balıkçı tekneleri pilot kayıt sistemi uygulanmaya devam etmektedir. Ancak bu sistem halen AB müktesebatı ile tam uyum içinde değildir. Balıkçı filolarının yenileştirilmesi gerekmektedir. Stratejik bir mevzuat uyum programı oluşturulmamıştır. Ancak çok sayıda yasa taslağı hazırlanma aşamasındadır. Uygulama ile ilgili ayrıntılar ise yönetmeliklerin içeriğinde belirlenecektir. Kara ve hava ulaşımı alanlarında müktesebata uyuma yönelik hiçbir ilerleme olmamıştır. TransAvrupa Ulaştırma Ağları (TENS) alanında bir gelişme kaydedilmemiştir. Deniz ulaşımı mevzuatı uyumu ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Deniz Ulaşımı güvenliği konusunda acilen adım atılması gerekmektedir. Paris MoU (memorandum of understanding) kayıtlarına göre Türk gemi filosu güvenliği çok yüksek risk kategorisindedir ve acilen iyileştirilmesi gereklidir. Ancak henüz bu konuda bir eylem planı hazırlanmamıştır. Bazı uluslararası anlaşmaların özellikle IMO anlaşmasının benimsenmesi yolunda adım atılmıştır. 8

9 İstatistikler İstihdam ve Sosyal Politika Enerji İstatistikler ve kayıt KISA VADELİ HEDEFLER Türk bandrollü gemilerin kayıt sisteminin performansının arttırılması ve sınıflandırma kuruluşlarının izlenmesi amaçlı hareket planı hazırlanması Yönetim yapısının güçlendirilmesi Özellikle sosyal ve bölgesel istatistiklerin, nüfus, iş dünyası, dış ticaret ve tarım istatistiklerinin gelişmesi için strateji belirlenmesi İş dünyası kayıt sisteminin Avrupa standartlarına çıkarılması Müktesebat Uyum için strateji ve program geliştirilmesi İlerleme kaydedilmemiştir. Çocuk istihdamı Sosyal diyalog Sorunun çözümü yönünde çabaların güçlendirilmesi Sendikal haklara saygı ve kısıtlayıcı hükümlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak da dahil olmak üzere, etkin ve özerk bir sistem için gereken koşulların oluşturulması Sosyal partnerlerin müktesebata uyum alanında kapasite oluşturma çabalarının desteklenmesi Deniz ulaşımı idari kapasitesini attırmaya yönelik girişimde bulunulmamıştır. Yeni bir Devlet Limanları Kontrol Kurulu oluşturulmamıştır ve müfettiş kadrosu arttırılmamıştır. Türk yetkililer ve Eurostat arasında işbirliği başlamıştır de birinci yıllık çalışma planı hazırlanmıştır. İş dünyası kayıt sisteminin kurulmasında bir ilerleme kaydedilmemiştir. Devlet İstatistik Enstitüsünün eleman kadrosu ve teknik olanakları çok kalitelidir. Çocuk işçi istihdamı sayısı azalmakla beraber halen yaygın bir şekilde sürmektedir. Kurulan Çocuk Bürosu nun kurumsal ve idari kapasitesi arttırılmalıdır. Kamu görevlileri sendikaları yasası, ne toplu sözleşme ne de grev hakkı vermektedir. Sadece toplu istişare hakkı tanınmıştır. Yeni Ekonomik ve Sosyal Konsey yasası devlet temsilcilerinin çoğunlukta olması nedeniyle üç taraflı bir sosyal diyalog oluşturmakta başarısız olmuştur. Sendikaların toplu sözleşme yapabilmeleri için % 10 eşik gerekliliği sürmektedir ve böylece sendikal haklar kısıtlanmaktadır. Sosyal partnerlerin kapasite oluşturma çabalarının desteklendiğine dair hiçbir bilgi yoktur. Müktesebat Uyum için program belirlenmesi Bu konuda sistematik bir program hazırlanmamıştır. Gaz ve elektrik Bağımsız bir düzenleyici kurum kurulması Enerji iç pazarının kurulması ve pazarın serbestleştirilmesine hazırlanması Elektrik Piyasası yasasıyla, gaz sektöründen de sorumlu olacak bağımsız Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun kurulması alanında ilerleme kaydedilmiştir.. Ancak personel ihtiyacı karşılanamamıştır. Enerji iç pazarı ve enerji hizmetlerinin ana etkinlik alanında çalışmasını hazırlayan iki çerçeve yasa kabul edilmiştir. Elektrik ve doğal gaz pazarı yasalarının uygulamasına yönelik yönetmelikler hazırlanmıştır. Elektrik Piyasası Yasası nın 2003 yılında yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir. Belirlenen takvim içerisinde uygulamaya geçişin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 9

10 KISA VADELİ HEDEFLER Telekomünikasyon Bölgesel politika ve yapısal araçlar Kültürel ve Audiovisuel politikalar Çevre Adalet ve içişleri Müktesebat Denetim Sınır düzenlemesi Yasal çerçeve Kalkınma planı kıstasları Mevzuat uyumu Müktesebat Finansman Bilgilendirme Lisans, enterkoneksiyon ve evrensel hizmet alanlarında uyum, serbestleştirme yönünde çalışmalar Bağımsız düzenleyici kurumun yönetmelikleri uygulama kapasitesinin arttırılması AB kurallarına göre NUTS sınıflandırılmasının hazırlanması Etkin bir bölgesel politika geliştirilmesi Planlama süreci içinde proje seçiminde bölgesel politika kıstaslarına başvurulması Özellikle Sınırsız Televizyon yönergesine uygun olarak gereken çalışmaların yapılması Yönerge temelinde uyum programı belirlenmesi Çevresel Etki Değerlendirmesi yönergesinin kabulü Gerekli yatırımların finansmanı için uyum giderleri kamu ve özel finans kaynakları tahminlerine dayanan bir plan geliştirilmesi AB yasa ve uygulamaları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme programlarının geliştirilmesi Lisans, enterkoneksiyon ve evrensel hizmet alanlarında yeni yasa onaylanmıştır. Ancak bu yasanın müktesebata tam uyumu için daha fazla çalışma yapmak gerekmektedir. Telekom Kurulu nun idari kapasitesi arttırılmalıdır ve özellikle eğitim ve insan kaynakları konuları üzerine gidilmelidir. Telekom Kurulu halen bütçesi Hazine tarafından karşılandığı için tamamen bağımsız değildir ve bağımsızlığını sağlamak için çalışmalar arttırılmalıdır. Türk Telekom un özelleştirilmesinde ilerleme sağlanamamıştır. Devlet Planlama Teşkilatı NUTS II (Nomenclature of territorial units for statistics istatistiklere yönelik yerel birimler nomenklaturası) sınıflandırma çalışmaları tamamlanmıştır ve EUROSTAT dan onay alınmıştır. Ancak NUTSII çerçevesinde çıkarılan harita, henüz bölgesel istatistiklerin belirlenmesi, ilçeler arası koordinasyon, birleştirilmiş bölge kalkınma planları oluşturulması ve kalkınmada öncelikli bölgelerin tanımı konularında AB rekabet müktesebatına uygun kullanılmamaktadır. Geri kalmış bölgelerin önemli konularına ilişkin etkin bir bölgesel politika stratejisi geliştirilmemiştir. Bu kıstasların kullanımına henüz başlanmamıştır. Müktesebata uyum yönünde adım atılmıştır. RTÜK yasası değiştirilmiştir ve Türkçe dışındaki dillerde yayın yasağı kalkmıştır. Müktesebata tam uyum sağlanmamıştır ve önemli farklılıkların giderilmesi gerekmektedir. Çevre konusunda müktesebata uyum strateji geliştirilmiştir ve yönerge temelinde çerçeve yasası kabul edilmiştir. Çevresel Etki Değerlendirmesi yönergesi onaylanmıştır. Türkiye bu konudaki çalışmalarını sürdürmektedir. AB yasa ve uygulamaları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme programları geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilmiştir. Özellikle yasadışı göç ve yasal sığınma konuları ele alınmıştır. 10

11 KISA VADELİ HEDEFLER Gümrük İdari ve adli kapasitenin güçlendirilmesi Suçla mücadele Mevzuat uyumu Müktesebat Sınırların korunması İdari alan Örgütlü suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzlukla mücadelenin geliştirilmesi, kara para aklamanın önlenmesi kapasitesinin arttırılması Serbest bölgelerle ilgili yasalar, yeni Gümrükler Yasası ve uygulama yönetmeliğinin icrasının sağlanması Onay ve uygulama için gerekli idari kapasitenin eğitim ve bakanlıklar arası koordinasyon vasıtasıyla güçlendirilmesi İnsan ve uyuşturucu trafiğine karşı etkili sınır koruma kapasitesinin arttırılması Kamu yönetiminin modernleştirilmesinin hızlandırılması Mali denetimin etkinliğinin güçlendirilmesi Gümrüklerin işlerliğinin geliştirilmesi Vergi idaresinin modernleştirilmesi, usulsüzlükle mücadele kapasitesinin arttırılması Sınırlarda hayvan ve bitki sağlığı denetiminin geliştirilmesi Gıda denetim idaresinin yeniden yapılandırılması ve iyileştirilmesi Örgütlü suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzlukla mücadelenin geliştirilmesi, kara para aklamanın önlenmesi kapasitesinin arttırılması konulu çalışmalar sürdürülmektedir. İnsan kaçakçılığı ile mücadele konusunda yasal temeller oluşturulmuştur. Serbest bölgelerle ilgili mevzuatın uyumunda ilerleme sağlanmamıştır. Yeni gümrük kodları konusunda yaptırım ve uygulamayı güçlendirecek adımlar atılmıştır. İdari kapasitenin arttırılması konusunda daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Yeni yasa hazırlanmıştır fakat henüz TBMM de kabul edilememiştir. İç denetimi (internal audit) uyumunu sağlayacak bir kurum oluşturulmamıştır. Ödeme birimlerinde içinde denetim birimleri oluşturulmamıştır. Denetimcilerin bağımsızlığı konusunda bir ilerleme sağlanmamıştır. İç denetim standartları konulu rehber kitap hazırlanmamıştır. Mali yönetim ve denetim işlevleri ile iç denetim ve bağımsız dış denetim kavramları idari makamlarda tamamen anlaşılmamıştır. Kamu mali yönetimi ve iç denetim yasaları kabul edilmiştir ancak bağımsız dış denetim kurallarının değişimine yönelik adım atılmamıştır. Bağımsız bir yolsuzlukla mücadele koordinasyon servisi oluşturulmalıdır. 11

12 KISA VADELİ HEDEFLER Adli Program yönetimi Sistemin işlerliğinin geliştirilmesi ve adliye personelinin AB hukuku hakkında eğitilmesinin desteklenmesi Yasal, idari ve bütçe çerçevesinin benimsenmesi 12

13 ORTA VADELİ HEDEFLER İLERLEME Geliştirilmiş Siyasi Diyalog ve Siyasi Kıstaslar Komşu ülkelerle ilişkiler Helsinki zirvesi sonuçları siyasi diyalog çerçevesinde ve BM Şartının anlaşmazlıkların barışçı çözümü ilkesi uyarınca, Helsinki zirvesi sonuçlarının 4. maddesinin öngördüğü şekilde, sınır anlaşmazlıkları ve benzer sorunların çözümü konusunda çaba sarfedilmesi. Türkiye ile Yunanistan arasında ilişkiler iyileşmeye devam etmektedir. Güven arttırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi konusunda çabalar sürmektedir. Ege sorunu konusunda iki tarafın dışişleri bakanları arasında ön görüşmeler başlamıştır. İnsan hakları ve temel özgürlükler Düşünce, inanç ve din özgürlükleri Bütün bireylere, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi görüş ve din ayrımı yapılmadan hak ve özgürlüklerden yararlanma olanağı tanınması Gerekli koşulların sağlanması Temel hak ve özgürlüklerin ayrımcılık yapılmaksızın olarak tüm vatandaşlar tarafından kullanılmasına sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler yapılmıştır. Nisan 2002 tarihinde 1969 tarihli Birleşmiş Milletler Her Türlü Ayrımcılığa Karşı Mücadele Sözleşmesi onaylanmıştır. Ağustos 2002 tarihinde Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Protokolü imzalanmıştır. Medeni Kanun da ayrımcılığın önlenmesi ve kadın erkek eşitliği ilkeleri yeralmaktadır. Bununla birlikte kadınların istihdamı ile ilgili bazı sorunlar sürmektedir. Namus davalarının yargıda hafifletici sebep olmasına olanak veren düzenlemeler ise hala yürürlüktedir. Medeni Kanunda çocuk haklarına ilişkin düzenlemeler yer almıştır (boşanma halinde haklar, evlilik dışı çocuk ). Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi Protokolü nü onaylamıştır. Bununla birlikte Türkiye Avrupa Sosyal Şartındaki çocuk ve anne haklarıyla ilgili maddelere (7,17) uymamaktadır. Çocuk istihdamı sürmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi uyarınca, çingenelerle ilgili tüm hakaret içeren deyimler sözlüklerden çıkarılmıştır. Çingenelere karşı önyargılar sürmekte, buna karşı yeterince yasal güvence bulunmamaktadır. Vakıflar Kanunu nda yapılan değişiklikle din özgürlüğüne saygı ilkesi geliştirilmiştir. Bazı müslüman olmayan azınlıklar Bakanlar Kurulu kararıyla mal edinme hakkına sahip olmuşlardır.bununla birlikte dini azınlıklar, tüzel kişilik, mal edinme hakkı, din adamlarının eğitimi konularında kısıtlamalarla karşı karşıyadır. 13

14 ORTA VADELİ HEDEFLER Yasal reform İdam cezası Uluslararası Sözleşmeler Tutukluluk hali koşulları Milli Güvenlik Kurulu OHAL Kültürel haklar Anayasanın ve diğer yasaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun olarak tüm Türk vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini garanti altına almak üzere yeniden incelenmesi. Bu reformların uygulanmasının ve AB ülkelerindeki uygulamalara uygunluğunun sağlanması Kaldırılması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 6. Protokolünün onaylanması Ek protokolleriyle beraber Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi nin onaylanması Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi nin onaylanması BM nin tutuklulara karşı öngördüğü standart asgari kurallar ve diğer uluslararası kurallarının belirlediği düzeye çıkarılması AB ülkelerindeki uygulamalara uygun olarak Anayasal rolünün hükümetin danışma birimi olması Tamamen kaldırılması Kökenine bakılmaksızın tüm vatandaşların kültürel çeşitliliğinin güvenceye alınması ve kültürel haklarının garantiye alınması Eğitim alanı da dahil olmak üzere bu hakların kullanılmasını engelleyen tüm yasal düzenlemelerin kaldırılması İLERLEME Temel hak ve özgürlükler yönünde Anayasa da kısmen değişiklikler ve bir dizi yasal değişiklik yapılmıştır. Bununla birlikte anayasal ve yasal reformlar temel hak ve özgürlüklerin kullanımı açısından bir dizi önemli kısıtlama içermektedir. Özellikle ifade özgürlüğü, toplanma ve dernekleşme özgürlüğü, din özgürlüğü ve yasal tazmin konularında önemli kısıtlamalar sürmektedir. Medya Kanununa rağmen yazar, gazeteci, ve yayıncılar hakkında yasal soruşturma uygulamaları sürmektedir. Savaş halleri dışında ölüm cezası kaldırılmıştır. 6. Protokol halen imzalanmamıştır. Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi onaylanmamıştır. Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi onaylanmamıştır. Tutukluluk hali koşulları BM nin tutuklulara karşı öngördüğü standart asgari kuralları ve diğer uluslararası kurallara yakınlaştırılmıştır. Bununla birlikte bu kurallara halen tam uygun değildir. Olağanüstü hal çerçevesinde kapsanan alanlarda sorunlar sürmektedir. Gerçekleştirilen iyileştirmelere rağmen F Tipi cezaevlerindeki koşullarla ilgili sorunlar sürmektedir. Anayasal rolünde yapılan değişikliklerle Milli Güvenlik Kurulu, ilkesel olarak, bir danışma kurumu olmuştur. Sivillerin katılımının arttırılması da olmak üzere yapısında gerçekleştirilen değişikliklere rağmen, uygulamada bir farklılık görülmemektedir. Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alınan Medya Yasasında RTÜK içinde. MGK nın rolünü arttırmayı öngören hükümler yer almaktadır. Diyarbakır ve Şırnak dışındaki illerde OHAL kaldırılmıştır. Bu illerde de 2002 yılı sonuna kadar uygulamanın kaldırılması öngörülmektedir. Eğitim de dahil olmak üzere kültürel haklar alanında ilerleme sağlanmıştır. Türkçe dışında yayın ve eğitim alanındaki engeller kaldırılmıştır. Bununla birlikte uygulamada, etnik grupların dillerini ve kültürel kimliklerini ifade etmelerine yönünde ilerlemeler kısıtlı kalmıştır. 14

15 ORTA VADELİ HEDEFLER Ekonomik kıstaslar Tek Pazar Vergilendirme Tarım Balıkçılık Özelleştirme Tarım ve finans Emeklilik ve sosyal güvenlik Tamamlanması Reformların tamamlanması İLERLEME 2001 de bazı adımlar atılmıştır ancak 2002 de bu süreç yavaşlamıştır ve genelde sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Finans alanında yapılan reformlar devam etmektedir ve önemli ilerlemeler başarılmıştır. Tarım alanında reform süreci tamamlanmamıştır. Tarım arazileri ve hayvanlarının kayıt işlemleri alanında sınırlı bir ilerleme sağlanmıştır. Gıda işleme kurumlarının iyileştirilmesinde konusuna el atılmıştır.. Sürdürülebilirliğinin sağlanması Bu alanda ilerleme sağlanmıştır ancak öncelikli hedeflere ulaşılmamıştır. Eğitim ve sağlık Geri kalmış bölgeler ve genç nüfus başta olmak üzere, genel seviyenin yükseltilmesi Bu alanda sınırlı ilerleme sağlanmıştır. Müktesebata, Avrupa standartlarına tam Malların serbest uyum;sertifikasyon, pazarın denetimi ve uygunluk dolaşımı değerlendirme yapılarının güçlendirilmesi Önemli ilerleme kaydedilmesi gereklidir. Şirketler hukuku Müktesebata tam uyumun sağlanması Henüz müktesebata tam uyum sağlanamamıştır. Özel verilerin korunması Mevzuata tam uyum ve uygulamanın sağlanması Henüz müktesebata tam uyum sağlanamamıştır. Sermayenin serbest dolaşımı Özellikle yabancı yatırımcılara karşı kısıtlamaların ortadan kaldırılarak tam uyum sağlanması Bazı sektörlerde yabancı yatırımcılara yönelik kısıtlamalar uygulanmaya devam etmektedir. Bölgesel yardım programları da dahil olmak üzere Devlet yardımları alanında müktesebata uyum çalışmaları başlama devlet yardımları alanında müktesebata uyum aşamasındadır. Rekabet Tekel ve özel haklardan yararlanan şirketler Uyum çalışmaları başlama aşamasındadır.. konularında mevzuata uyulması Kamu alımları Müktesebata tam uyum ve uygulama ve yaptırım Yeni mevzuat müktesebat ile henüz tam uyum içinde değildir. Müktesebat Tam uyumun sağlanması Vergi alanında çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır ancak önemli farklılıklar varolmaya devam etmektedir Müktesebat Sağlık standartları Yapısal reformlar Tarım ve kırsal kalkınma politikaları alanlarında uyuma tam hazırlık Gıda işleme kurumlarının AB standartlarında modernleştirilmesi Tetkik ve teşhis olanaklarının geliştirilmesi Ortak balıkçılık politikasını uygulama kapasitesinin geliştirilmesi Bu konudaki öncelikli hedeflere ulaşılmamıştır. Müktesebata uyum tamamlanmamıştır. 15

16 ORTA VADELİ HEDEFLER Ulaştırma Ekonomik ve parasal birlik İstatistikler İstihdam ve sosyal politika Mevzuat uyumu Uygulama İç Pazar Merkez Bankası Uyum İdari Ayrımcılık Mevzuat uyumu İdari Ulusal istihdam stratejisi İLERLEME Ürünlerin kalite standartlarının ve güvenliğinin iyileştirilmesine devam Ürünlerin kalite standartlarının ve güvenliğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Kara, deniz, hava ve demiryollarında uyumun tamamlanması Özellikle denizyolları güvenliği alanında Müktesebatın uygulanması ve yaptırımına yönelik çalışmalar başlangıç mevzuatının etkin olarak uygulanması ve yaptırımı aşamasındadır. Henüz somut bir sonuç elde edilmemiştir. Özellikle deniz ve kara ulaşımında Türk filosunun, Deniz ve kara ulaşımında Türk filosu kısmen hazırdır ancak geçen son birkaç bütünleşmeye yönelik teknik kurallara hazırlanması yılda uluslararası kuralların benimsenmesi dışında pek bir şey yapılmamıştır. Avrupa Merkez Bankaları Sistemine dahil olmak için gerekli yasal değişikliklerin tamamlanması Türkiye Avrupa Merkez Bankaları Sistemine dahil değildir. Hükümetten bağımsızlığın tamamlanması TC Merkez Bankası nın bağımsızlığı takriben tamamlanmıştır. Özellikle GSİH, uyumlaştırılmış tüketici fiyatları endeksi, kısa vade göstergeleri, sosyal istatistikler, AB ye uygun yöntem ve uygulamaların geliştirilmesi konusunda çalışmalar ticaret sicilleri, ödemeler dengesi alanlarında AB ye sürdürülmektedir. uygun yöntem ve uygulamaların benimsenmesi Makroekonomik istatistiklerin müktesebata Makroekonomik istatistiklerin müktesebata uyumunun tamamlanması için uyumunun tamamlanması önemli çalışmalar yapılması gerekmektedir. Personel eğitimi ve idari kapasitenin iyileştirilmesi Devlet İstatistik Enstitüsü personeli ve teknik alt yapısı çok kalitelidir. Profesyonel hayatta cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadelede fazla bir ilerleme Kadınlara karşı ve cinsiyet, ırk, etnik köken, din, sağlanmamıştır. Ancak, Ağustos 2002 de çıkan İş Güvenliği Yasasına inanç, özürlülük, yaş ve cinsi eğilim dahil olmak cinsiyet ayrımı yapılmadığını kanıtlama yükümlülüğü ile ilgili madde üzere bütün ayrımcılık çeşitlerinin kaldırılması eklenmiştir. Sosyal politika ve istihdam alanında müktesebatın etkin uygulanması ve yaptırımının sağlanması İş hukuku, kadın erkek eşitliği, iş ortamında sağlık ve güvenlik ve kamu sağlığı alanlarında AB mevzuatının benimsenmesi İlgili konularda ve sosyal sigorta alanında koordinasyon sağlanması yönünde idari yapının güçlendirilmesi Ortak bir istihdam değerlendirme başlatarak ileride Avrupa İstihdam Stratejisine katılımın sağlanması İstihdam piyasası ve sosyal gelişmelerin izlenmesi kapasitesinin arttırılması. Sosyal politika ve istihdam alanında müktesebatın etkin uygulanması ve yaptırımının sağlanması konularında çalışılmalıdır. İş hukuku, kadın erkek eşitliği, iş ortamında sağlık ve güvenlik ve kamu sağlığı alanlarında AB mevzuatının benimsenmesi konularında daha fazla ilerleme yapılması gerekmektedir. Türkiye bu konudaki çalışmalarını hızlandırmalıdır. 16

17 ORTA VADELİ HEDEFLER Enerji İLERLEME Sosyal güvenlik Sistemin mali olarak sürdürülebilir olması yönünde Sosyal sigorta sistemlerinin mali istikrarını güvenceye alacak önlemler reformların konsolide edilmesi, üzerinde çalışılmalıdır Müktesebat Uyumun tamamlanması Enerji hizmetlerinin yeniden yapılanması ve sektörlerin serbestleştirilmesine yönelik oluşturulan takvim ve program uygulanmaktadır Enerji pazarının açılışı Eylül 2002 de gerçekleşmiştir. Doğalgaz pazarının Yeniden yapılanma ve değişik sektörlerin serbestleşmesi ise Kasım 2002 de olacaktır. serbestleştirilmesi Türk Elektrik Üretim ve Dağıtımı Kurumu yeniden yapılanmaya başlamıştır. Yapılanma BOTAŞ ın pazardaki tekelci faaliyetleri yasaklanmış ve dağıtım ağının özelleştirmesiyle sonuçlanacak yeniden yapılanma süreci başlamıştır. Yasama, yönetim ve idari kapasite uyumuna yönelik ilerlemeler enerji Yönetim ve denetimin kuvvetlendirilmesi sektöründe geri kalan alanlarda özellikle yönetmelikler çıkarılması yoluyla devam etmelidir. Telekomünikasyon Bölgesel politik ve yapısal araçlar Kültür ve Audiovisuel politikası Çevre Mevzuat uyumu AB kurallarının tamamen kabulü AB müktesebatına uyum tamamlanmamıştır. Ulusal Politika Tüm iletişim sektörünü kapsayan kapsamlı bir politika geliştirilmesi Henüz geliştirilmemiştir. Ulusal Politika Mevzuat uyumu Merci Müktesebat Bölgesel farklılıkları gidermek amacıyla ekonomik ve sosyal bütünleşme politikası oluşturulması Gerekli bütçe, izleme ve değerlendirme yöntem ve yapılarının oluşturulması Uyumun tamamlanması Bağımsız televizyon ve radyo düzenleme kurumunun gücünün arttırılması Çerçeve ve sektör mevzuatının geliştirilmesi ile uygulama ve yaptırımın sağlanması Henüz oluşturulmamıştır. Henüz oluşturulmamıştır Yeni RTÜK yasasında yabancı televizyon kanallarının programlarına uygulanan yayın standartları yasal belirsizlik ve yayın özgürlüğünü kısıtlayıcıdır. Programlama standartları tanımı, AB Sınırsız Televizyon Yönergesi ve Avrupa Konseyi, Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi nde belirlenen hükümlerden farklıdır. Bu durum yayın özgürlüğünü kısıtlayıcı yasal bir boşluk doğurmaktadır. Televizyon ve radyo düzenleme kurumunun idari kapasitesi çerçevesinde, RTÜK ün oluşumunun belirleyen yeni düzenleme, TBMM rolünü kısıtlı tutarak, Milli Güvenlik Kurulu na daha fazla ağırlık vermiştir. Bu yaklaşım kurumun bağımsızlığını ve güvenirliğini tehlikeye sokmaktadır. İlerleme gösterilmemiştir. 17

18 ORTA VADELİ HEDEFLER Gümrükler Adalet ve içişleri İdari yapı Mevzuat uyumu Eğitim programları Kurumlar Mevzuat uyumu ve müktesebat Çerçeve mevzuatı, yatay mevzuat, doğanın korunması, su kalitesi, atık idaresi ve bu alanda strateji belirlenmesi Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin tüm sektörel politikaların tanımı ve uygulamasına entegre edilmesi Çevresel etki değerlendirmesi yönergesinin uygulanması Kurumsal, idari ve izlemeye yönelik yapının kapasitesinin geliştirilmesi İzleme ağının oluşturulması, veri toplanması da olmak üzere çevresel tetkik ve diğer işlemlere olanak tanınması Özellikle serbest bölgeler, çift kullanımlı ürün ve teknolojiler sahte ve korsan mallar olmak üzere mevzuata uyum Topluluk hukuku ve Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği (AİAİ) alanında müktesebat üstüne eğitim programları geliştirilmesi Başta polisin sorumluluğunun sağlanması amacıyla, kurumların güçlendirilmesi Schengen Bilgi Sistemi ve Europol e tam katılım için verilerin korunması hakkındaki mevzuatın kabulü Vize mevzuatının ve uygulamalarının kabulü Yasadışı göçün önlenmesi amacıyla göç alanında AB müktesebatı ve uygulamalarına uyum Hiçbir ilerleme sağlanamamıştır. İLERLEME İlgili eğitim programları geliştirilmiştir. Polisin Görevleri ve Yetkileri hakkında Kanun değiştirilmiştir. Kurumların güçlendirilmesi alanında bazı gelişmeler gerçekleştirilmiştir. Yasal ve idari açıdan herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. AB vize mevzuatına uyum çalışmaları başlamıştır. İdari kapasite mevcuttur. Sınır ve havaalanlarındaki bazı vize uygulamalarının AB müktesebatına uyumu için çaba gösterilmelidir. AB standartlarına uygun bir şekilde yeni vize etiketleme sistemi hazırlıkları sürdürülmelidir. AB müktesebatı ve uygulamalarına uyum konusunda adım atılmıştır. Sınır güvenliği, kontrol noktaları, yasadışı göç ve diğer organize suçlarla mücadele konularında Birleşmiş Milletler belgeleri hazırlanmış ancak henüz onaylanmamıştır. 18

19 ORTA VADELİ HEDEFLER İdari ve adli kapasitenin güçlendirilmesi Mülteciler AB politikalarının uygulanması Schengen Sözleşmesi nin tam uygulanması için gerekli hazırlıklara başlanması ve sınır idaresinin güçlendirilmesi Uyuşturucu trafiği, organize suçlar, kara para aklama, yolsuzluk, ceza hukuku ve medeni hukuk alanlarında adli işbirliği hakkındaki müktesebatın kabulü ve bu alanlardaki uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi Sığınma hakkı konusunda 1951 Cenevre Sözleşmesi ne getirilen coğrafi çekincenin kaldırılması ve mülteciler için barınma olanaklarının ve sosyal desteğin geliştirilmesi Kamu idaresinin modernleştirilmesi, sınır idaresinin güçlendirilmesi, Schengen Sözleşmesi nin uygulanmasına hazırlık İç ve dış denetim alanında yasal çerçevenin tamamlanması İç denetim sisteminin uyumlaştırılması için, hükümet içinde merkezi bir örgüt kurulması İLERLEME Sınır idaresinin güçlendirilmesi alanında bazı çalışmalar başlamıştır ancak Schengen Anlaşmasının tamamen uygulanması yönünde hazırlıklar başlamamıştır. Schengen e uyum amacıyla bazı eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu alanlarda uygulama ve yaptırım amaçlı çalışmalar yapılmıştır Mültecilere verilen barınma olanaklarının ve sosyal desteğin geliştirilmesine yönelik olumlu adımlar atılmıştır. Cenevre Sözleşmesinde ki coğrafi çekince henüz kaldırılmamıştır. Mülteci statüsünün belirlenmesi için gerekli idari ve teknik kapasiteyi yönetecek bir kurum kurulmalıdır. Mali iç denetim alanından yeni bir yasa hazırlanmıştır fakat henüz TBMM den karar çıkmamıştır. Merkezi örgüt henüz kurulmamıştır Mali denetim Ödeme birimlerinde iç denetim birimlerinin tesisi Henüz bir ilerleme sağlanmamıştır. İlgili kurumların bağımsızlığını sağlanması Dış mali denetim AB fonlarının denetimi için talimatname ve yargı birimi Kurumların bağımsızlığı sağlanamamıştır. Bu konularda gerekli düzenlemeler, taslak halinde olan kamu mali yönetimi ve iç denetimi yasasının kabul edilmesi ile yapılacaktır. 19

20 ORTA VADELİ HEDEFLER Yerel yönetim Bölgesel kalkınma Sınır reformların tamamlanması ve bölgesel ve belediye seviyesinde yönetim) kavramlarının geliştirilmesi Bölgesel düzeyde idari yapıların oluşturulması Bölgesel kalkınma ile ilgilenen idari yapıların güçlendirilmesi. İLERLEME 20

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik, ara hedef ve koşullara ilişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 09 Kasım 2005 Ankara İpek Aydın ipek.aydin@epri.org.tr Utku Tuncay

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliğinde Türkiye nin AB Müktesebatına Uyumu Emre Gönen Stratejik Danışman Corporate & Public Strategy Advisory Group 4 Mayıs 2011 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinde

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM Öncelik 19.1 Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde,

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19 5 Kasım 2008 2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19. FASLI İLE EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR BÖLÜMÜNÜN İLGİLİ KISIMLARININ MESS UZMANLARINCA YAPILAN GAYRIRESMİ TERCÜMESİDİR

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1 Türkiye'nin 1 2 3 4 5 6 7 1 GÖÇ YÖNETİMİ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Başta AB Üye Devletleriyle olanlar olmak üzere, ülkenin bütün sınırları boyunca sınır kontrollerinin ve

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM

MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM Dr. Kerim Nida ÇALIM Daire Başkanı 05/06/2014, Erzurum AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye AB İlişkileri 1959 TR ORTAKLIK BAŞVURUSU 1963 ANKARA ANLAŞMASI 1987 TAM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI 1. KATILIM ÖNCESİ YARDIM PROGRAMI 2001 yılı sonuna kadar Türkiye ye Avrupa Birliği nin çeşitli bütçe kalemlerinden mali ve teknik işbirliğine yönelik yardımlar gelmekteydi.

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

-Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı-

-Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı- -Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı- Onaylama Türkiye, Yenilenmiş Avrupa Sosyal Şartını 27/06/2007 tarihinde onaylamış ve yenilenmiş Şart ta yer alan 98 paragraftan 91 ini kabul etmiştir (Türkiye daha önce

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

AB YAPISAL POLİTİKA. Konya, 7 Aralık k 2006

AB YAPISAL POLİTİKA. Konya, 7 Aralık k 2006 AB YAPISAL POLİTİKA ARAÇLARI Nurşen Numanoğlu Konya, 7 Aralık k 2006 27.12.2006 Avrupa Birliği i Genel Sekreterliği 1 AB YAPISAL POLİTİKALAR Yapısal politikaların n amacı; - bölgesel kalkınma eşitsizlikleriyle

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme CRC/C/TUR/Q/2-3 Dağıtım: Genel 16 Kasım 2011 Aslı: İngilizce Çocuk Hakları Komitesi Altmışıncı Oturum 29 Mayıs 15 Haziran 2012 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını taşıyan İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

tepav Nisan2016 N201611 Vizesiz Seyahat İçin Gerekenler ve Türkiye nin Durumu DEĞERLENDİRME NOTU

tepav Nisan2016 N201611 Vizesiz Seyahat İçin Gerekenler ve Türkiye nin Durumu DEĞERLENDİRME NOTU Nisan2016 N201611 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRME NOTU Vizesiz Seyahat İçin Gerekenler ve Türkiye nin Durumu (Metnin orijinali European Stability Initiative tarafından

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

AB- KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

AB- KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ AB- KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ 8 Kasım 2000 Avrupa Birliği Komisyonu, "bir yol haritası" olarak tanımlanan ve Türkiye'nin tam üyelik stratejisini tek taraflı olarak belirlediği Katılım Ortaklığı Belgesi'ni

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU KANUNLAR Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasına İlişkin

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI Dr.Şebnem GÜRBÜZ Koordinatör Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım Balıkçılık Başkanlığı 1 KAPSAM Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Ekim 2011 1 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 1. Faslın Kapsamı 2. AB Müktesebatı 3. Ulusal Mevzuat 4. Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama 5. Yapılması

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

AB Türkiye Vize Serbestleştirilmesi Süreci

AB Türkiye Vize Serbestleştirilmesi Süreci AB Türkiye Vize Serbestleştirilmesi Süreci Aralık 2013 Mayıs 2016 16 Aralık 2013 Geri Kabul Anlaşması imzalandı AB Türkiye Vize Serbestleştirilmesi Diyaloğu başladı Vize Serbestleştirilmesi Yol Haritası

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

SON DURUM T Ü R K İ Y E A B : 2014

SON DURUM T Ü R K İ Y E A B : 2014 SON DURUM T Ü R K İ Y E A B : 2014 SON DURUM T Ü R K İ Y E A B : 2014 A B K O M İ S Y O N U 2 0 1 4 T Ü R K İ Y E İ L E R L E M E R A P O R U A B K O M İ S Y O N U 2 0 1 4 T Ü R İ Y E İ L E R L E M E R

Detaylı

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT)

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT) Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 tarihli KONSEY KARARI (2006/35/AT) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz

Detaylı

A& G BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. AB 2004 İlerleme Raporu ve Vergi Mevzuatı...

A& G BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. AB 2004 İlerleme Raporu ve Vergi Mevzuatı... AB 2004 İlerleme Raporu ve Vergi Mevzuatı... Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Sevinç ALKAN BÜKE Avrupa Birliği serüveni ülkemiz için çok uzun yıllar önce başlamış olup, kolay kolay biteceğe de benzememektedir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1.1.1-Kolluk Gözetimi Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı