BELGELENDĐRME PROSEDÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELGELENDĐRME PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 SAYFA NO 1/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı GOLDCERT tarafından yürütülen denetim ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uygun ve tutarlı bir yöntem oluşturmaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür GOLDCERT tarafından gerçekleştirilen yönetim sistemleri denetim ve belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Bu prosedür sözleşmenin yapılmasından belge yayımlama ve gözetim faaliyetleri dahil tüm denetim ve belgelendirme faaliyetlerini kapsar. 3. SORUMLULUKLAR - Denetimin teklifin onaylanması sonrası planlanmasından Planlama Koordinatörü Sorumludur. - Denetim ekibinin seçilmesi ve atanmasından Operasyon Müdürü sorumludur. - Denetimin gerçekleştirilmesi ve raporlanmasından denetim ekibi (baş denetçi, denetçi, teknik uzman) sorumludur. - Denetim sonrası denetim dosyasının incelenmesi ve belgelendirme kararının verilmesinden Belgelendirme Müdürü ve ekibi sorumludur. - Belgeli firmaların takibi, askı, iptal ve geri çekme sürecinden Belgelendirme Müdürü sorumludur. - Gözetim denetimi, takip denetimi, yeniden belgelendirme denetimlerinin planlanmasından Planlama Koordinatörü sorumludur. 4. TANIMLAR Müşteri: GOLDCERT ten hizmet talebinde bulunan kuruluş Baş Denetçi: Denetim ekibine liderlik eden GOLDCERT tarafından yetkilendirilmiş denetçi Denetçi: Müşterinin uyguladığı standart şartlarını karşılanma derecesini objektif olarak değerlendirmek için gereken yeterliliğe sahip GOLDCERT tarafından yetkilendirilmiş kişi Aday Denetçi: Baş Denetçilik Eğitimini (40 saat ikinci standartta en az 24 saat) tamamlamış, Baş denetçinin talimatı ve yönetimi altında eğitim gören denetçi adayı Teknik Uzman: Denetim ekibine spesifik alanlarda (kuruluş, proses, faaliyet gibi) özel bilgi veya uzmanlık sağlayan GOLDCERT tarafından yetkilendirilmiş kişi

2 SAYFA NO 2/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA Gözlemci: Denetim ekibine katılan (iştirak eden) ancak denetim yapmayan ekip üyesi. (Örneğin akreditasyon kurumu denetçileri yada sektör uzmanları, müşteri organizasyonundan üyeler, danışmanlar, devlet görevlileri v.s. Gözlemciler denetim sırasında ve sonuç (bulgu ve uygunsuzluklar) ile ilgili bir bildirim yapamazlar.) Rehber: Denetlenen kuruluş tarafından denetim ekibini asiste eden kişi. (Rehberler denetim sırasında ve sonuç (bulgu ve uygunsuzluklar) ile ilgili bir bildirim ve müdahale yapamazlar.) Tercüman: Denetim ekibi ile Müşteri arasında çeviri işi yapan denetim ekip üyesi Denetim Ekibi: Bir yada birden fazla denetçiden oluşan gerektiğinde teknik uzmanlarla desteklenen denetimi gerçekleştiren ekip. (Denetim ekibine bir baş denetçi liderlik eder) Belgelendirme programı: GOLDCERT politika ve prosedürleri, akreditasyon standart ve rehberlerine göre yürütülen faaliyet Denetim paketi: Denetim ekibinin denetim esnasında kullanabileceği gerekli evraklar (Denetim planı, rapor, uygunsuzluk raporu vb) Belge paketi: Müşteri adına düzenlenmiş belge ile birlikte Masa bayrağı, Gönder bayrağı gibi promosyon malzemelerinin koyulduğu paket 5. UYGULAMA 5.1- Denetim Programı / Planlaması - Müşteri tarafından teklifin kabul edilmesi sonrası, Belgelendirme (1. ve 2.Aşama), Gözetim, Yeniden Belgelendirme döngüsünü kapsayan Denetim programı hazırlanır. Denetim programı hazırlanırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır. Bunlar: Yönetim sistemi standardı varsa diğer normatif dokümanlar Firma faaliyet alanı, risk grubu, tabi olunan yasal mevzuat, teknoloji unsurları Ürün Hizmet ve Prosesler Etkin çalışan sayısı (Yönetim sistemini etkileyen), Vardiya sayısı, Şube, saha, tesis sayısı Önceki denetim sonuçları Dış kaynaklı proseslerin mevcudiyeti Müşteri ve müşterinin müşterilerinin gereksinimleri ve beklentileri Her bir denetim faaliyeti için gerekil denetim süresi ve denetim ekibi yeterliliği Denetim sonuçları Müşteri hakkında geribeslemeler Müşteri bilgilerindeki değişiklikler (organizasyon, ürün, proses, yönetim sistem gibi) Yasal, GOLDCERT ve Akreditasyon Kurumu şartlarındaki değişiklikler

3 SAYFA NO 3/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - Denetimlerin planlanmasında denetim ekibi ve denetim süresi oldukça önemlidir. Denetim ekibi Operasyon Müdürü tarafından yetkinlik, uygunluk, coğrafi yer v.s. bilgiler dikkate alınarak belirlenir. Denetim ekibinde her zaman bir baş denetçi ve belgelendirilecek kapsama uygun bir yada birkaç denetçi ile gerektiğinde teknik uzmanlar yer alır. Planlama Koordinatörü; denetim ekibi, müşteri ve Operasyon Müdürü arasında koordinasyonu sağlar. - Denetim süreleri belirlenirken akreditasyon rehberleri ve belgelendirme programı (ISO 19011, ISO 17021, IAF MD1, EA-7/05, IAF MD5, TÜRKAK R40-02) dokümanları dikkate alınır. 1 günlük süre 8 saattir. Denetim gün sayıları yerinde denetimi temsil eder. Açılış Kapanış Denetçi toplantıları ile raporlama için harcanan süre toplam denetim süresinin %10 undan fazla olmamalıdır. Bundan fazla belirtilen sürelerin gerekçesi rapora yazılır. - Denetim Planında aşağıdaki hususlar yer almalıdır: Denetim hedefi ve türü Denetim standardı Denetlenen firma bilgileri (Unvan, ilgili kişi, adresler) Denetim kapsamı ve süresi (Toplantılar dahil) Saha, tesis, şantiyeler bilgisi (tarih ve yer ulaşım için harcanan süreler) Denetim ekibi bilgileri (Görev ve isimler) Gerektiğinde denetim dili - Denetim süresinde arttırma yada azaltma sözkonusu olabilir. Böyle bir durum ortaya çıktığında Planlama Koordinatörü Talep Değerlendirme ve Denetim Süresi Hesaplama Formu doldurur ve Operasyon Müdürünün onayına sunar. Değişiklik onaylanırsa planlamada nihai denetim süresi dikkate alınır. - Denetim süreleri belirtilen normal sürenin %30 undan fazla azaltılamaz. - Denetim süresi aşağıdaki durumlarda arttırılabilir: Önemli bir prosesin farklı bir yerde bulunması Çevirmen ihtiyacı olduğu durumlarda Çalışan sayısına göre çok büyük şantiye ve saha Müşterinin çok fazla yasal mevzuata tabi olması Çok karmaşık yada çok fazla ayrı prosesin olması Geçici saha ve şantiyelerin olması

4 SAYFA NO 4/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - Denetim süresi aşağıdaki durumlarda azaltılabilir: Hariç tutulan maddeler (Tasarım ve geliştirme, kalibrasyon v.s.) Düşük riskli proses ve ürünler Çalışan sayısına göre küçük şantiye ve saha Yönetim sisteminin uzun süredir uygulanması Entegre denetim gerçekleştirme (Aynı denetimde birden çok sistem belgelendirme denetimi yapma) Müşteri yönetim sistemi hakkında önbilgi sahibi olma (Başka standarda göre GOLDCERT ten belge alması) Müşterinin başka bir belgelendirme kuruluşu tarafından kısa bir süre önce belgelendirilmiş olması. Karmaşık olmayan basit prosesler Tek bir işin yapılması Tüm vardiyalarda aynı rutin standart işlerin yapılması Birçok çalışanın aynı işi yapması - Hizmet Talep Formunda verilen firma bilgilerine göre denetim ekibi ataması Operasyon Müdürü tarafından yapılır ve Planlama Koordinatörüne Denetim Ekibi Atama Formu ile iletilir. Denetim ekibi atanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir: Belgelendirme standardı ve programı Entegre denetim olup olmadığı Denetim ekip üyelerinin yeterliliği (Baş denetçi, denetçi, teknik uzman, sektör kodları, iletişim, beceri, tecrübe v.s.) Coğrafi, kültürel ve dil şartları Tarafsızlık ve çıkar çatışma riskleri - Operasyon Müdürü başvurusu alınmış ve planlaması yapılacak denetimlerin ekiplerini Yıllık Denetim Planlaması Formuna kaydeder. Böylece denetim tarihleri ve denetçilerin programları ortaya çıkar - Operasyon Müdürünün denetim ekibini atamasını müteakip Baş Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Planı Planlama Koordinatörü tarafından müşteriye iletilir ve onayı alınır. - Đstendiğinde denetim ekibi üye özgeçmişleri müşteriye sunulabilmektedir. - Tüm denetim türlerinde tek kişilik ekip de olsa bu kişi sektör kodu uygun ve Baş Denetçilik vasfına sahip olmalıdır. Sektör kodu olmaması durumunda teknik uzman ile ekip tamamlanır.

5 SAYFA NO 5/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA Belgelendirme Denetimi Planlaması Aşama Denetimi Planlaması - Đş Geliştirme bölümü tarafından hazırlanan Teklifin müşteri tarafından onaylanması sonrası Planlama Koordinatörü müşteri yetkilisi ile irtibata ( , faks, telefon) geçer ve Hizmet Talep Formunda belirtilen tarihe göre denetim planlaması yapar. Müşteri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 6 ay içinde 1.aşama denetimi kabul etmezse başvurusu iptal edilir. - Müşterinin belgelendirme faaliyet kapsamına göre TÜRKAK R40.05 rehberi ve IAF MD5 dokümanında tanımlanan risk grupları baz alınarak 1.aşama denetimin masabaşında mı yoksa müşteri sahasında mı yapılacağı belirlenir. Masabaşında gerçekleştirilecek denetimlerde de Denetim Planı hazırlanarak müşteri onayı alınarak denetim gerçekleştirilir. Bu faaliyetleri Planlama koordinatörü takip eder. - ISO 9001:2008 belgelendirme 1.Aşama denetimleri TÜRKAK rehberinde (Bakınız: / R40.05) tanımlanan risk grupları baz alınarak müşteri faaliyet kapsamı yüksek ve/veya en yüksek risk gruplarında ise müşteri sahasında, orta ve/veya düşük risk gruplarında ise müşteri saha ziyaretine gerek olmaksızın masabaşında, ISO 14001:2004 denetimleri IAF MD5 dokümanında tanımlanan risk grupları baz alınarak müşteri faaliyet kapsamı özel, orta ve/veya yüksek risk gruplarında ise müşteri sahasında, sınırlı ve/veya düşük risk gruplarında ise masabaşında ve ISO 22000: ISO 13485:2003 denetimlerinde tüm kategori ve kapsamlarda MÜŞTERĐ sahasında gerçekleştirilir. - Denetim ekibi ile müşteri koordinasyonunu, Denetim ekibinin ulaşım ve konaklama ile ilgili lojistik destek faaliyetlerini Planlama Koordinatörü organize eder. Atanan denetim ekibi bilgileri, tarihlere göre Baş denetçi tarafından oluşturulan Denetim Planının hazırlanmasına müteakip denetim ekibine ve müşteriye iletilir ve onayı alınır. - Denetim ekibine müşteriden itiraz gelirse bu faaliyetler S-P.09 Geribesleme Prosedürüne göre yürütülür. - Denetim planı ile ilgili müşteriden gelen değişiklik önerileri Baş Denetçi tarafından değerlendirilir. - Planlama Koordinatörü denetim ekibine gerekli olan denetim pakedi ve bilgilerini gönderir. - Denetim Madde de belirtilen esaslara göre yürütülür.

6 SAYFA NO 6/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA Aşama Denetimi Planlaması - 1. aşama denetim sonrası 2. aşama denetim tarihinde mutabık kalınır. 1.aşama denetimi ile 2.aşama denetimi arasındaki süre 1.aşama denetimi sırasında belirlenen hususların çözüme kavuşturulmasına yönelik müşterinin ihtiyaç duyacağı zaman dikkate alınarak belirlenir. - Olumlu bir 1. Aşama denetimi sonrası veya uygunsuzlukların kapatılması sonrası Planlama Koordinatörü müşteri yetkilisi ile irtibata ( , faks, telefon) geçer ve 2. Aşama Denetim planlaması ile ilgili teyitleşilir. - 1.aşama ile 2.aşama denetimleri birbirini takip edecek şekilde planlanabilir. 1.aşama denetimde uygunsuzluk tespit edilmişse bu uygunsuzluklar kapatılmadan 2.aşama denetimine geçilmez. 1.aşama ile 2.aşama denetimi arasındaki süre 3 ayı geçemez. Bu sürenin aşılması durumunda 2.aşama denetim planlanmayıp, 1.aşama denetim tekrar edilir. - Denetim ekibi ile müşteri koordinasyonunu, Denetim ekibinin ulaşım ve konaklama ile ilgili lojistik destek faaliyetlerini Planlama Koordinatörü organize eder. Atanan denetim ekibi bilgileri, tarihlere göre Baş denetçi tarafından oluşturulan Denetim Planının hazırlanmasına müteakip denetim ekibine ve müşteriye iletilir ve onayı alınır. - Denetim ekibine müşteriden itiraz gelirse bu faaliyetler S-P.09 Geribesleme Prosedürüne göre yürütülür. - Denetim planı ile ilgili müşteriden gelen değişiklik önerileri Baş Denetçi tarafından değerlendirilir. - Planlama Koordinatörü denetim ekibine gerekli olan denetim pakedi ve bilgilerini gönderir. - Denetim Madde de belirtilen esaslara göre yürütülür Gözetim Denetimi Planlaması - Belge geçerlilik süresi gözetim denetimlerinin başarı ile sonuçlanması şartıyla 3 yıldır. Bu süre içinde müşterinin belgelendirme şartlarını sürdürdüğünün incelenmesi için Gözetim Denetimleri gerçekleştirilir. Gözetim denetimleri müşterinin talep etmesi durumunda 6 aylık, 9 aylık yada 12 aylık periyotlarda gerçekleştirilebilmektedir. 12 aylık periyotlarda gerçekleştirilecek olan 1. ve 2. gözetim denetim tarihlerinin hesaplanmasında belgelendirme 2.aşama denetim tarihinin son günü baz alınır. 12 aylık periyotlarda yapılacak gözetim denetim tarihleri belgelendirme 2.aşama denetim tarihinin son gününden (12/24 ay) geçmeyecek şekilde belirlenir. 6 ve 9 aylık periyotlarda

7 SAYFA NO 7/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA gerçekleştirilecek gözetim denetimleri içinde ilgili ay periyoduna uygun olarak gözetim denetim tarihleri belirlenir. - Gözetim denetimleri denetim periyoduna göre belgelendirme 2.aşama denetim tarihinin son günü baz alınarak belirlenmiş olan tarihten en fazla 2 ay öncesine kadar planlanabilir. - Gözetim denetimlerinin belirlenen periyotlarda gerçekleştirilememesi durumunda MÜŞTERĐ belgesi ile ilgili Madde Askıya Alma süreci işletilir. - Planlama Koordinatörü, gözetim denetimine girilebilecek son denetim tarihinden en az 2 ay önce müşteriler ile irtibata geçer. Müşteriler telefon, yada faks yolu ile gözetim denetimi konusunda bilgilendirilir. Denetim öncesi müşteri bilgileri güncellemesi Hizmet Talep Formu ile yapılır. Bu güncel bilgilere uygun olarak ve müşteri ile yapılan görüşme sonucu mutabık kalınan tarih/lerde denetim planlaması yapılır. Gözetim denetimleri her zaman müşteri sahasında gerçekleştirilir. - Gözetim Denetiminden önce müşteriye Denetim Planı gönderilir. Denetim ekibine müşteriden itiraz gelirse bu faaliyetler Geribesleme Prosedürüne göre yürütülür. - Planlama Koordinatörü denetim ekibine gerekli olan denetim pakedi ve bilgilerini gönderir ve ulaşım-konaklama işlemlerini organize eder. - Denetim kapsamı Madde 5.7 de belirtilen esaslara göre her denetimde bakılacak ve belgelendirme sonrası bir kez bakılacak maddelere göre belirlenir Yeniden Belgelendirme Denetimi Planlaması - Yeniden belgelendirme denetimine girilebilecek son denetim tarihinden en az 2 ay önce müşteriler ile irtibata geçilir. Müşteriler telefon, yada faks yolu ile yeniden belgelendirme denetimi konusunda bilgilendirilir. - Müşteri yeniden belgelendirme talebinde bulunmaz ise belge geçerlilik süresi sonunda geçerliliğini kaybeder. Yeniden belgelendirme talebinde bulunur ise; müşteri bilgileri güncellemesi Hizmet Talep Formu ile yapılır. Bu güncel bilgilere uygun olarak Yeniden Belgelendirme ile ilgili tekliflendirme ve onay işlemleri Đş Geliştirme Prosedürüne göre yürütülür. Bu işlemler sonrası Planlama Koordinatörü müşteriler ile irtibata geçer. - Yeniden belgelendirme denetimi en geç, belgelendirme 2.aşama denetim tarihinin son günü baz alınarak 36 ayı geçmeyecek ve belirlenen 36 aylık süreden düzeltici faaliyetin maksimum kapama süresi (45 gün) kadar önce gerçekleştirilmiş olmalıdır. - Belge geçerlilik tarihinden sonraki bir tarihte denetim talep edilirse bu denetim yeniden belgelendirme değil ilk belgelendirme olarak ele alınır. 1. ve 2. aşama denetimleri uygulanır.

8 SAYFA NO 8/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - Denetim ekibi ile müşteri koordinasyonunu, Denetim ekibinin ulaşım ve konaklama ile ilgili lojistik destek faaliyetlerini Planlama Koordinatörü yürütür. Baş denetçi tarafından oluşturulan Denetim Planının hazırlanmasına müteakip müşteriye iletilir ve onayı alınır. Denetim ekibine müşteriden itiraz gelirse bu faaliyetler Geribesleme Prosedürüne göre yürütülür. Denetim Madde 5.8 de belirtilen esaslara göre yürütülür Takip Denetimi Planlaması - Belgelendirme programı denetlemelerinde denetim ekibi Takip Denetimi kararı almışsa belirtilen uygunsuzlukların giderilmiş ve buna ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmüş olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimdir. MÜŞTERĐ nin tespit edilen uygunsuzluk/lar ile ilgili belirtilen sürede düzeltici faaliyet çalışmalarını tamamladıktan sonra GOLDCERT e yazılı olarak bildirmesiyle denetim planlaması yapılır. Denetim süresi takip denetimini gerektiren hususların incelenmesi için yeterli olacak şekilde Operasyon Müdürü tarafından belirlenir ve Denetim Ekibi Atama Formunda belirtilir. Denetim ekibi belirlenirken, aksini gerektiren bir durum olmaması halinde (hastalık, ölüm, tarafsızlığı etkileyebilecek şartlar vb) önceki denetim ekibinde bulunan denetçilerden ekibin oluşturulması sağlanır. - MÜŞTERĐ nin tespit edilen uygunsuzluk/lar ile ilgili belirlenen sürede düzeltici faaliyet çalışmasını tamamlayamaması durumunda Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetlerin Yürütülmesi maddesine göre işlem yürütülür. - Takip denetimi yapılmasına karar verilen MÜŞTERĐ, gerçekleştirilecek olan takip denetimi ile ilgili tahakkuk eden hizmet bedellerini ve denetim ekibi masraflarını ödemeyi kabul eder. Bu husus teklif aşamasında Genel Hizmet Şartları ile müşteri onayı alınarak sağlanmıştır. - Denetim ekibi ile müşteri koordinasyonunu, Denetim ekibinin ulaşım ve konaklama ile ilgili lojistik destek faaliyetlerini Planlama Koordinatörü yürütür. Baş denetçi tarafından oluşturulan Denetim Planının hazırlanmasına müteakip müşteriye iletilir. - Denetim Madde 5.5 de belirtilen esaslara göre yürütülür Kısa Süreli Denetimler Planlaması - Tüm taraflardan gelen şikayetlerin araştırılması, değişiklikler (müşteri, akreditasyon standartları, rehberleri, GOLDCERT prosedürleri) ile ilgili yapılan çalışmaların doğrulanması veya askıya alınan müşteri takibi ile ilgili olarak gerçekleştirilen denetimdir. - Kısa süreli denetimin süresi, denetimin yapılmasını gerektiren hususların incelenmesi için yeterli olacak şekilde Operasyon Müdürü tarafından belirlenir.

9 SAYFA NO 9/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - Şikayet üzerine yapılan kısa süreli denetimlerde MÜŞTERĐ nin mevcut durumu değiştirmesine imkan vermeyecek bir süre önce (en fazla 1 gün önce), diğer durumlarda en az 2 gün önceden MÜŞTERĐ ye bilgi verilir ve onayı alınır. - Kısa süreli denetim için hazırlanan Denetim Planına müşteri tarafından itiraz için yeterli süre bulunamayacağı için seçilecek denetim ekibi; bir önceki denetim ekibinden farklı, tecrübeli, iletişimi kuvvetli, bilgili ve şikayet ile ilgili kısa süreli denetim gerçekleştiriliyor ise şikayet konusunu yorumlayabilecek yeterlilikte olmalıdır. (Azami hassasiyet gösterilir). - Planlama Koordinatörü denetim ekibine gerekli olan denetim pakedi ve bilgilerini gönderir ve ulaşım-konaklama işlemlerini organize eder. - MÜŞTERĐ nin denetimi kabul etmemesi halinde belgesi aktif olan müşterinin belgesi askıya, belgesi askıda olan müşterinin belgesi belgelendirme ekibi kararı ile iptal edilebilir. - Kısa süreli denetimden dolayı tahakkuk eden ücret müşteri tarafından ödenir. - Denetim Madde 5.14 de belirtilen esaslara göre yürütülür Değişiklik Denetimleri Planlaması - Belgelendirilmiş müşteriler yönetim sistemlerindeki önemli değişiklikleri en geç 15 gün içersinde GOLDCERT e Sertifika Değişiklik Talep Formu ile bildirmeleri gerekir. Bu husus ile ilgili teklif aşamasında müşteriye Genel Hizmet Şartları ile detaylı bilgi verilmektedir. - Müşteriden gelen değişiklik talebi ve müşterinin revize ticari evrakları ve uygulamalar Operasyon Müdürü tarafından incelenir ve değişiklik denetimi yapılıp yapılmayacağına karar verilir. - Aşağıdaki değişikliklerde saha incelemesi gereklidir. Bunlar: Adres değişikliği Kapsam genişletme veya daraltma (Kapsam Genişletme Denetimi MÜŞTERĐ den gelen talep üzerine gözetim denetimi ile birleştirilebilir) Firmanın başka şahıslara yada şirkete devri Kilit personel değişikliği (Karar alma, yönetim, teknik kadro) Yönetim sistemi ve proseslerdeki büyük değişiklikler - Aşağıdaki değişiklikler bir sonraki denetimde doğrulanabilir. Müşteri ticari unvan veya statü değişikliği (Kilit personel değişikliği olmadığı durumda) - Operasyon Müdürü değişiklik ile ilgili denetim kararına varırsa, bu değişiklik ile ilgili denetim planlaması yapılır. Denetim günleri Operasyon Müdürü tarafından Planlama Koordinatörüne bildirilir. Değişikliğin sebebine göre gerektiğinde MÜŞTERĐ de tam denetim gerçekleştirilebilir. - Değişiklik Denetiminden önce müşteriye Denetim Planı gönderilir. Denetim ekibine müşteriden itiraz gelirse bu faaliyetler Geribesleme Prosedürüne göre yürütülür.

10 SAYFA NO 10/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - Planlama Koordinatörü denetim ekibine gerekli olan denetim pakedi ve bilgilerini gönderir ve ulaşım-konaklama işlemlerini organize eder. - Denetim Madde 5.9 da belirtilen esaslara göre yürütülür Transfer Denetimi Planlaması - Transfer denetimi, belgeli olan ve belgesinin geçerliliği devam eden firmaların GOLDCERT e transferinin sağlanması için yapılan denetimdir. - MÜŞTERĐ tarafından transfer ile ilgili talep edilen kayıtlar, belgeler istendikten sonra Operasyon Müdürü tarafından gerçekleştirilen incelemede, potansiyel yada mevcut bir problem ile karşılaşılması, şüphe oluşması yada önceki denetim uygunsuzlukları ile ilgili kapatılan uygunsuzlukların belgelendirme firması tarafından doğrulama kayıtlarının sunulamaması durumunda denetim planlaması yapılabilir. - Denetim süresi, denetimi gerektiren hususların incelenmesi için yeterli olacak şekilde Operasyon Müdürü tarafından belirlenir ve Denetim Ekibi Atama Formunda belirtilir. - Denetim ekibi ile müşteri koordinasyonunu, Denetim ekibinin ulaşım ve konaklama ile ilgili lojistik destek faaliyetlerini Planlama Koordinatörü yürütür. Baş denetçi tarafından oluşturulan Denetim Planının hazırlanmasına müteakip müşteriye iletilir. - Denetim Madde 5.4 de belirtilen esaslara göre yürütülür Ön Denetim Opsiyoneldir. Mevcut durum ve boşluk analizi için yapılır. Müşteri tarafından başvuru aşamasında talep edilmesi durumunda en fazla 1 adam/gün lük bir denetim gerçekleştirilir. Rapor müşteriye iletilir. Denetim örneklemeye göre yapılır ve ön denetimde uygunsuzluk tespit edilmemiş olması belgelendirme denetimlerinde uygunsuzluk olmayacağı anlamına gelmez. Ön denetim, belgelendirme denetim süresini azaltıp çoğaltmayacağı gibi belgelendirme denetimi için olumlu yada olumsuz herhangi bir etki yapmaz Belgelendirme Denetimi - Belgelendirme denetimleri iki aşamadan oluşmaktadır Aşama Denetimi - Denetim planlamasından sonra 1. aşama denetiminde müşteri belgelendirme faaliyet kapsamı risk grubuna göre ISO 9001:2008 belgelendirme 1.Aşama denetimleri TÜRKAK rehberinde (Bakınız: / R40.05) tanımlanan risk grupları baz alınarak müşteri faaliyet kapsamı yüksek ve/veya en yüksek risk gruplarında ise müşteri sahasında, orta ve/veya düşük risk gruplarında ise müşteri saha ziyaretine gerek olmaksızın masabaşında, ISO 14001:2004 denetimleri IAF MD5 dokümanında tanımlanan risk grupları

11 SAYFA NO 11/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA baz alınarak müşteri faaliyet kapsamı özel, orta ve/veya yüksek risk gruplarında ise müşteri sahasında, sınırlı ve/veya düşük risk gruplarında ise masabaşında ve ISO 22000: ISO 13485:2003 denetimlerinde tüm kategori ve kapsamlarda müşteri sahasında belgelendirme şartlarının oluşup oluşmadığı (2.aşama denetim için hazırlık durumu), yönetim sisteminin kapsamı, dokümanların, kayıtların varlığı ve işletilip işletilmediği, prosesler, organizasyon, iş akışı, ürünler, yönetim sistemi ana hatları, tabi olunan standart ve mevzuat hakkında bir inceleme ve denetim gerçekleştirilir aşama denetim sonrası 2. aşama denetim tarihinde mutabık kalınır. 1.aşama denetimi ile 2.aşama denetimi arasındaki süre 1.aşama denetimi sırasında belirlenen hususların çözüme kavuşturulmasına yönelik müşterinin ihtiyaç duyacağı zaman dikkate alınarak belirlenir. 1.aşama ile 2.aşama denetimleri birbirini takip edecek şekilde planlanabilir. 1.aşama denetimde uygunsuzluk tespit edilmişse bu uygunsuzluklar kapatılmadan 2.aşama denetimine geçilmez. 1.aşama ile 2.aşama denetimi arasındaki süre 3 ayı geçemez. Bu sürenin aşılması durumunda 1.aşama denetimi tekrarlanır Masabaşında Gerçekleştirilen 1. Aşama Denetimi - Planlama koordinatörü denetim onayına istinaden gerekli dokümantasyonun müşteriden temini ve ilgili baş denetçiye ulaştırılmasını sağlar. Bunlar: Kalite El Kitabı, politikalar ve hedefler, çevre amaçları, programları Prosesler ve standardın öngördüğü prosedürler Tabi olunan yasal mevzuatlar, ilgili riskler Đç denetim kayıtları Yönetimi gözden geçirme kayıtları - Denetim Ekibi müşteri tarafından gönderilen dokümantasyonu inceler. - Dokümantasyon incelemesi ile ilgili yetersiz bilgi ve tereddütlü bir durum tespit edilirse baş denetçi 1.aşama denetiminin sahada devam ettirilmesi kararını verebilir. Bu durumda saha denetimi planlaması Madde e göre gerçekleştirilir. - Denetim sonrası baş denetçi 1.aşama Denetim Raporunu hazırlar. Herhangi bir uygunsuzluk varsa bu da Uygunsuzluk Raporu ile kayıt altına alınır. Baş denetçi Denetim Dosyası Kapak Formunda belirtilen evrakları tamamlayarak denetimin sonuçlanmasını müteakip denetim dosyasını Operasyon Müdürüne iletir. - Denetim Raporu müşteriye gönderilir ve uygunsuzluklar tespit edilmişse bunlar kapatılmadan 2.aşama denetimine geçilmez. Uygunsuzlukların kapaması ile ilgili olarak Uygunsuzluk Raporunda belirtilen hususlar müşteri tarafından dikkate alınmalıdır. - Olumlu 1. aşama denetimi veya uygunsuzlukların kapatılması sonrası Operasyon Müdürü 2. Aşama denetime geçiş kararını verir. Buna göre 2. Aşama denetim ekibini oluşturur.

12 SAYFA NO 12/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA Sahada Gerçekleştirilen 1. Aşama Denetimi - Planlanan zamanda denetim ekibi müşteri tesisine saha denetimi için gider. - Denetim açılış toplantısı ile başlar. Müşteri yetkilileri ve denetim ekibi toplantıda hazır bulunur. Denetim Katılım Formu ile katılımcılardan imzaları alınır. - Açılış toplantısı Madde e göre gerçekleştirilir. - 1.aşama denetiminde aşağıdaki hususlar denetim ekibi tarafından incelenir ve raporlanır. Bu bilgiler aynı zamanda 1.Aşama Denetim Raporunda detaylı şekilde belirtilmiştir. Bunlar: Firma bilgilerinin doğrulanması Proses tanımlamalarının mevcudiyeti Standardın öngördüğü ve organizasyon için gerekli dokümanlar ve takibi. Dış kaynaklı dokümanlar Kalite El Kitabı, politikalar, hedefler ve planlama, çevre amaçları, programları Tabi olunan yasal mevzuatlar, ilgili riskler Đç Denetim Prosesi Yönetimi Gözden Geçirme Prosesi Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler - Denetim sonunda denetim ekibi denetçi toplantısında bulgular, gözlemler, uygunsuzluklar ve objektif deliller hakkında fikir alışverişinde bulunur. Madde e göre gerçekleştirilen kapanış toplantısında Baş denetçi tarafından uygunsuzluklar ve bulgular müşteri yetkililerine iletilir. Herhangi bir uygunsuzluk varsa bu da Uygunsuzluk Raporu ile kayıt altına alınır Aşama Denetim Raporu müşteriye sunulur ve uygunsuzluklar tespit edilmişse bunlar kapatılmadan 2. aşama denetimine geçilmez. Uygunsuzlukların kapaması ile ilgili olarak Uygunsuzluk Raporunda belirtilen hususlar müşteri tarafından dikkate alınmalıdır. - Baş denetçi Denetim Dosyası Kapak Formunda belirtilen evrakları tamamlayarak denetim dosyasını Operasyon Müdürüne iletir. - Olumlu 1. aşama denetimi veya uygunsuzlukların kapatılması sonrası Operasyon Müdürü 2. Aşama denetime geçiş kararını verir. Buna göre 2. Aşama denetim ekibini oluşturur Aşama Denetimi - Olumlu bir 1. aşama denetimi veya 1.aşamadaki uygunsuzlukların kapatılmasından sonra 2. aşama denetimi gerçekleştirilir.

13 SAYFA NO 13/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - 2. Aşama denetimi müşterinin yönetim sistemi etkinliğini ve uygulamasını denetlemek için gerçekleştirilmektedir. 2. Aşama denetimi müşterinin tüm sahalarında yapılır. Çoklu alan denetimi Madde 5.15 e göre yürütülür aşama denetiminde belgelendirme programı şartlarına uygunluk denetimi örnekleme esasına göre denetim ekibi tarafından önceden mutabık kalınmış denetim planına göre gerçekleştirilir. - Denetim açılış toplantısı ile başlar. Müşteri yetkilileri ve denetim ekibi toplantıda hazır bulunur. Denetim Katılım Formu ile katılımcılardan imzaları alınır. Açılış toplantısı Madde e göre gerçekleştirilir Aşama denetiminde sahada Denetim Raporunda belirtilen hususlar ile ilgili objektif deliller, gözlemler, bulgular, uygunsuzluklar not edilir ve Denetim Raporu ve Uygunsuzluk Raporu ile kayıt altına alınır aşama denetiminde aşağıdaki hususlar Denetim Raporunda belirtilen sorulara göre incelenir. Bunlar: Dokümantasyonun standart ve müşteri kapsamına uygunluğu Belirtilen dokümanların etkin bir şekilde uygulandığı ve kayıtlarının tutulması Tabi olunan yasal şartların yerine getirilmesi Müşteri ile ilgili prosesler Operasyonel prosesler ve kontrolü Yönetimin sorumluluğu ve kaynaklar Sistemsel uygulamalar (Politika ve hedefler, programlar, Doküman-kayıt kontrolü, iç denetim, Yönetimin gözden geçirmesi, kaynaklar, iyileştirme, veri analizi, proses ve ürün-hizmet izlemesi, Planlama) - Denetim kapanış toplantısı öncesi denetim ekibi 1. Aşama ve 2. Aşama denetim bulguları, uygunsuzlukları, gözlemler ve delilleri inceler ve denetçi toplantısında denetim ile ilgili tavsiye kararı verilir. - Denetim sonunda Madde e göre kapanış toplantısı gerçekleştirilir. Baş denetçi tarafından uygunsuzluklar ve bulgular müşteri yetkililerine iletilir. Herhangi bir uygunsuzluk varsa bu da Uygunsuzluk Raporu ile kayıt altına alınır Aşama denetim sonrası denetim raporu hazırlanır ve müşteriye iletilir. Bu denetimde belgelendirme tavsiye kararı verilir. Bu karar belgelendirme, belgelendirmeme, takip denetimi yada uygunsuzlukların kapatılması sonrası belgelendirme şeklinde olabilmektedir.

14 SAYFA NO 14/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - Uygunsuzlukların kapatılması sonrası Operasyon Müdürü denetim dosyasını belgelendirme ekibine sunulmak üzere Belgelendirme Müdürüne iletir. Denetim ekibi denetim dosyasını inceler ve karar verir. Sonuç uygun ise sertifika yayımlanır. Bu faaliyetler Madde 5.16 ya göre yürütülür Açılış ve Kapanış Toplantıları - Tüm saha denetimlerinde müşteri ve denetim ekibi katılımcıları Denetim Katılım Formunu imzalarlar. Toplantılar denetim süresinin aksatılmaması için çok uzun tutulmaz. - Açılış Toplantısı: Bu toplantı denetime başlamadan önce denetim ekibi ile denetlenen müşterinin tanışması ve denetim hakkında bilgilendirme görüşmesidir. Açılış toplantısında baş denetçi müşteri katılımcıları ile aşağıdaki hususları görüşür. Denetim ekibi ve müşteri katılımcılarının tanışması ve görevlerinin belirtilmesi Denetimin Amacı: Yönetim sistemi denetimi 3. taraf bir uygunluk denetimidir. Denetimde amaç uygunluk ile ilgili kanıtların tespiti ve raporlanmasıdır. Amaç hata aramak değildir. Yönetim sisteminin mevcudiyeti ve etkinliğinin kontrolü sağlanacaktır. Denetim Planının Đncelenmesi ve Teyidi (gerektiğinde değişikliklerin yapılması) Kapanış için yer ve zaman tayini Denetim Yöntemi: Denetim örnekleme yöntemine göre gerçekleştirilmektedir. Belirtilen süre en etkin şekilde kullanılarak denetim yapılacaktır. Bu aşamada tüm doküman ve kayıtların incelenmesi bu kısıtlı zamanda mümkün değildir. Yeterli örnekleme yapılarak denetim uygunluğu yada şartların sağlanmadığına karar verilecektir. Denetim kapsamı ve hariç tutmalar Gizlilik-açıklık, tarafsızlık ve bağımsızlık hakkında bilgi Belgelendirme süreci ve tavsiye kararı hakkında bilgilendirme: Denetim ekibi belgelendirme kararını veren değil tavsiye kararı veren ekiptir. Denetim ile ilgili belgelendirme kararını Belgelendirme ekibimiz verecektir. Tavsiye kararımız ya herhangi bir uygunsuzluk yoktur belgelendirilebilir yada belgelendirme sürdürülebilir, ya tespit edilen uygunsuzlukların kapatılması sonrası belgelendirilebilir yada belgelendirme sürdürülebilir, ya yerinde incelenmesi gereken uygunsuzluk tespit edilmişse denetimin tamamı yada bir kısmı takip denetimi ile yinelenir, yada belgelendirmeme kararı şeklinde sonuç ortaya çıkmaktadır. Uygunsuzluk türleri hakkında bilgi: Denetimin amacı hata aramak değil uygunluğun fotoğrafını çekmektir ancak denetim sırasında standarttan sapmalar varsa yada

15 SAYFA NO 15/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA iyileştirme fırsatları varsa bunlar yazılı hale getirilecek ve müşteriye sunulacaktır. 2 tür uygunsuzluk vardır. Majör uygunsuzluk, minör uygunsuzluk. Majör uygunsuzluk standardın bir maddesinin gereksiniminin hiç uygulanmaması, tamamen eksik ve yanlış uygulanması şeklinde tanımlanabilir. Minör uygunsuzluk standart maddesinin genel olarak uygulanması ancak bazı kısımlarda eksik ve hata ile ortaya çıkmasıdır. Ayrıca iyileştirme fırsatları varsa bunlar denetim sonunda ve raporla müşteriye iletilir. Đyileştirme fırsatları ile ilgili denetim ekibi özel bir çözüm yöntemi belirtmeden tanımlama yapar. Đyileştirme fırsatları belgelendirmeye engel teşkil etmez ancak bir sonraki denetimde gerekli önleyici faaliyetlerin alınıp alınmadığı kontrol edilir, herhangi bir faaliyet bulunamazsa uygunsuzluk olarak ele alınabilir. Denetim ekibinin ihtiyaç duyacağı kaynakların teyidi, Saha, tesis, şantiye incelemesi için gerekli kişisel koruyucu donanım ve refekatçı temini Varsa müşteri tarafından sorulacak sorular - Kapanış Toplantısı: Denetimin tamamlanmasını müteakip gerçekleştirilen nihai durum bilgilendirme görüşmesidir. Kapanış toplantısında aşağıdaki hususlar karşılıklı görüşülür: Müşteri yönetimi ve katılımcılarına yardımlarından dolayı teşekkür Denetlenen proses, tesis, bölümler hakkında bilgilendirme Uygunsuzluklar ve iyileştirme fırsatları hakkında bilgilendirme ve mutabakat, süre bilgileri Tavsiye kararı ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirme 5.4- Transfer Denetimi - Transfer denetimi, belgeli olan ve belgesinin geçerliliği devam eden firmaların GOLDCERT e transferinin sağlanması için yapılan denetimdir. - Transfer denetiminde aşağıdaki hususlar incelenmektedir: MÜŞTERĐ, uluslararası kabul edilen (IAF-MLA) bir akreditasyon kurumundan akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenmiş, geçerli ve aktif bir belgeye sahip olmalıdır. Askıda, askıya alınma şüphesi varsa, iptal durumda olan yada belge durumunun doğrulanamadığı belgeler için uygulanamaz. Transferi talep edilen belgeyi düzenleyen Belgelendirme firması, faaliyetlerine devam ediyor olmalı ve Belgelendirme firmasının akreditasyon yetki kapsamı uygun olmalıdır. Belgeyi düzenleyen belgelendirme firmasının akreditasyon süresi geçmişse, akreditasyonu askıya alınmış yada iptal edilmişse veya ticari faaliyeti durmuşsa transfer uygulanamaz.

16 SAYFA NO 16/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA Önceki denetim ve uygunsuzluk raporları (varsa kapatılan uygunsuzlukların belgelendirme firması tarafından doğrulama kayıtları) MÜŞTERĐ tarafından sunulmalıdır. Önceki denetim raporları sunulamıyor ise transfer uygulanmaz. Önceki denetimlerde ortaya çıkan uygunsuzluklar varsa bunlar kapatılmış olmalıdır. Kapatılmamışsa transfer öncesi GOLDCERT tarafından gerçekleştirilecek denetim ile uygunsuzluklar ile ilgili MÜŞTERĐ tarafından yürütülen faaliyetlerin doğrulaması yapılır. - MÜŞTERĐ tarafından yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili sunulan kayıtlar, Operasyon Müdürü tarafından incelenir. Potansiyel yada mevcut bir problem yoksa Operasyon Müdürü yukarıdaki konular ile ilgili yaptığı incelemeler sonucu bulgularını ve kanıtları belgelendirme ekibine sunulmak üzere Belgelendirme Müdürüne iletir. - Yapılan incelemelerde önceki denetim uygunsuzlukları ile ilgili kapatılan uygunsuzlukların belgelendirme firması tarafından doğrulama kayıtları sunulamıyorsa yada incelemeler sırasında şüpheler oluşmuşsa tanımlanan problem/ler ile ilgili takip denetimi gibi denetim gerçekleştirilir. Yapılan denetim sonrası denetim dosyası Operasyon Müdürü tarafından incelenerek, belgelendirme ekibine sunulmak üzere Belgelendirme Müdürüne iletilir. - Đncelemeler uygun bulunmazsa, müşteri raporları sunamazsa veya belgelendirme firması faaliyetlerine devam etmiyorsa yeni belgelendirme başvurusu gibi ele alınır. - Karar mercii Belgelendirme Ekibidir. Bu faaliyetler Madde 5.16 ya göre yürütülür. - Transfer belgelendirmelerde sertifika geçerlilik tarihi Transfer edilen belgede belirtilen geçerlilik tarihi ile aynı tarihtir. - Gözetim Denetimleri önceki belgelendirme firmasının ara denetim periyodu baz alınarak Madde 5.7 ye uygun olarak yürütülür Takip Denetimi - Belgelendirme programı denetlemelerinde denetim ekibi Takip Denetimi kararı almışsa belirtilen uygunsuzlukların giderilmiş ve buna ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmüş olduğunun belirlenmesi için takip denetimi yapılır. - Denetimlerde sistemin genel işleyişini etkileyen uygunsuzluklar tespit edilmişse denetimin tamamı yada bir kısmı yinelenir. Nihai karar baş denetçinindir. Baş denetçi, uygunsuzluğun önemi, yerinde incelenmesi gereken bir konu olup olmadığı ve müşteri firmadaki şüphe ve yetersizliğe göre takip denetim kararı verebilir. - Takip denetimi müşteri sahasında yapılır. Denetim sonunda Baş denetçi nihai olarak tavsiye kararını müşteriye sunar.

17 SAYFA NO 17/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - Müşteri takip denetimi kapsamındaki uygunsuzluk/lar ile ilgili takip denetimi sırasında uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaz ise belgelendirme yada yeniden belgelendirme denetimi yapılmış olan bir müşteri ise Madde Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetlerin Yürütülmesi, gözetim denetimi yapılmış olan bir müşteri ise belgesi ile ilgili Madde Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi, Đptali veya Kapsam Daraltma süreçleri işletilir. - Takip denetimi raporu ve diğer denetim dosyası evrakları tamamlanarak denetçi tarafından Operasyon Müdürüne iletilir. Operasyon Müdürü dosyayı inceler ve belgelendirme ekibine sunulmak üzere Belgelendirme Müdürüne iletir. - Belgelendirme ekibi denetim dosyasını inceler ve karar (Madde 5.16) verir Belgelendirme Kararı ve Belge Yayımlama - Denetim faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra Operasyon Müdürü denetim dosyasını (denetim raporları, uygunsuzluk raporları ve düzeltmeler, başvuru dokümanları v.s.) Belgelendirme ekibine sunulmak üzere Belgelendirme Müdürüne iletir. - Belgelendirme Ekibi Madde 5.16 da belirtilen çalışma esaslarına göre faaliyetlerini yürütmektedir. - Minör ve majör tüm uygunsuzluklar varsa kapatılmadan belgelendirme, belge sürdürme, yeniden belgelendirme, kapsam genişletme v.s. yapılamaz. Uygunsuzluklar Uygunsuzluk Raporunda Baş denetçi tarafından belirtilen yönteme (Düzeltici faaliyet planı, Evrak ile, Takip denetimi, Yeniden-tekrar denetim v.s.) göre kapatılır ve baş denetçi tarafından uygunluğu teyit edilir Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetlerin Yürütülmesi - Denetim sırasında görev alan denetim ekibinin belirlediği uygunsuzluklar Uygunsuzluk Raporu ile kapanış toplantısında müşteriye sunulur ve müşteri ile mutabakat sağlanır. - Uygunsuzluklar iki türlüdür. Bunlar küçük (minör) ve büyük (majör) uygunsuzluklar olarak tanımlanır. Büyük (majör) Uygunsuzluk: Yönetim sistemi gereklerinden birinin yada daha fazlasının eksik olması yada hiç uygulanmamasıdır. Yönetim sisteminin sağlıklı çalışmasını etkileyecek eksiklik ve aksaklıkların olmasıdır. Küçük (minör) Uygunsuzluk: Yönetim sistem standart şartlarından ve/veya müşteri dokümantasyon şartlarından, yönetim sisteminin tümünü etkilemeyen sapmalar yada genel olarak uygulanan ancak bazı hususların eksikliği olarak tanımlanabilir. - Doküman bazında kapatılan minör uygunsuzluğun bir sonraki denetimde doğrulaması yapılırken uygunsuzluğun giderilmediğinin tespit edilmesi halinde uygunsuzluğun etkisine bağlı olarak minör uygunsuzluk majör uygunsuzluğa çevrilebilir.

18 SAYFA NO 18/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - Bunun dışında tavsiye niteliğinde belirtilen geliştirme-iyileştirme fırsatları Denetim Raporunda belirtilir. Đyileştirme fırsatları ile ilgili olarak müşteriden düzeltici faaliyet talebinde bulunulmaz ancak bir sonraki denetimde bir faaliyet planı ve uygulaması görülememişse uygunsuzluk olarak değerlendirilebilir. - MÜŞTERĐ, raporda belirtilen uygunsuzluklar ile ilgili olarak gerekli faaliyetleri planlar ve yürütür. Uygunsuzluk Raporunda belirtilen bilgilere göre yürütmüş olduğu faaliyetleri Baş Denetçiye iletir. Müşteri kendi düzeltici faaliyet sürecini işleterek faaliyeti tamamlar. Bu süre 45 günü geçemez. - Baş denetçi düzeltici faaliyetleri inceler ve onaylar. Gerekli gördüğü hallerde ilave bilgi, takip denetimi ve doküman isteyebilir. Müşteri tespit edilen uygunsuzluk/lar ile ilgili belirlenen sürede düzeltici faaliyet çalışmasını tamamlayamaması ve/veya takip denetimi sırasında uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaması durumunda belgelendirme ve yeniden belgelendirme denetimi yapılmış olan müşteri ise başvuru süreci yeniden başlatılır, gözetim denetimi yapılmış olan bir müşteri ise belgesi ile ilgili Madde Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi, Đptali veya Kapsam Daraltma süreci işletilir. - Denetim dosyası Operasyon Müdürüne iletilir. Operasyon Müdürü kontrolü sonrası Belgelendirme Müdürüne denetim dosyasını teslim eder. - Belgelendirme ekibi incelemesi sırasında da uygunsuzluklar tespit edilebilir, bu durumda evrak eksiklliği, kısmen yada tamamen denetim tekrarı kararı verilebilir Belgenin Düzenlenmesi ve Verilmesi - Belgelendirme, yeniden belgelendirme, transfer veya değişiklik (kapsam, adres, unvan) denetimi sonrası varsa uygunsuzlukların giderilmesi ve Belgelendirme ekibinin olumlu kararı ile Sertifika yayımlanır. Sertifika yayım tarihi belgelendirme kararı ile aynı tarihtir. - Belgelendirme Müdürü Sertifikanın basımından sorumludur. Belge üzerindeki firma ticari unvanı, kapsamı, adres bilgileri ve varsa standardın kapsam dışı maddeleri Hizmet Talep Formu, Firma ticari sicil gazetesi, faaliyet belgesi ve denetim raporlarından kontrol edilir. Sertifika no, ilk belgelendirme tarihi, geçerlilik tarihi, sertifika tarihi gibi bilgiler Belgeli Firmalar Listesine ve Belgelendirme Karar Tutanağına göre kontrol edilir ve basım gerçekleştirilir. - Sertifika geçerlilik tarihi gözetim denetimlerinin başarı ile sonuçlanması şartıyla 3 yıldır. Geçerlilik tarihi sertifika yayım tarihinden 1 gün önce olacak şekilde tanzim edilmelidir. Ör: Sertifika yayım tarihi: , Geçerlilik Tarihi: Yeniden belgelendirmelerde ilk yayım tarihi aynı kalır, sertifika yayım ve geçerlilik tarihleri değişir.

19 SAYFA NO 19/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA - Transfer belgelendirmelerde sertifika geçerlilik tarihi Transfer edilen belgede belirtilen geçerlilik tarihi ile aynı tarihtir. - Kapsam değişikliği, adres değişikliği, unvan değişikliği gibi hallerde ilk yayım tarihi ve geçerlilik tarihi aynı kalır, sertifika yayım tarihi değişir. - Sertifika no aşağıdaki şekilde verilmektedir: GC-YY-SSSS GC: GOLDCERT in kısaltması YY: Belge ilk basım yılınının son iki hanesi SSSS: Sıra no ilk numara 1000 ile başlar - Belgelendirme Müdürü bilgileri Belgeli Firmalar Listesine-Directory kaydeder. - Đdari Đşler Sorumlusu tarafından belgelendirme pakedi hazırlanır. Müşteri mali ve diğer yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra ya posta (kargo v.s.) yada elden teslimi gerçekleştirilir. - Müşteri, belgenin geçerli olduğu süre zarfında belgelendirme programına uymayı sürdürmelidir. Genel Hizmet Şartları ile bu hususlar teklif aşamasında müşteri onayı alınarak sağlanır. Ayrıca gözetim denetimleri ile müşteri yönetim sisteminin uygulandığı ve sürdürüldüğü denetlenir. - Belgenin kullanımı Madde 5.12 ye uygun olarak yürütülür Belgelendirilmiş Müşteri Bilgilerinin Đlan Edilmesi ve Müşteriler Đle Đlgili Kayıtlar - Belgelendirme Müdürü belgelendirilmiş tüm müşterilerin bilgilerini Belgeli Firmalar Listesine-Directory kaydeder ve bu listenin güncelliğini takip eder. Ayrıca bilgiler güncel olarak web sitemizde (www.goldcert.com.tr) yayımlanır. Tüm ilgili taraflar ve toplum geçerli, iptal, askı durumundaki belgeleri belirli şartlarda sorgulayabilmekte ve sonuçları görebilmektedir. - Başvuru yapan, denetimi gerçekleştirilen, belgelendirilen veya belgesi iptal edilen/geri çekilen tüm kuruluşlar dahil olmak üzere MÜŞTERĐ ler ile ilgili tüm kayıtlar S-P.06 Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak muhafaza edilir. - MÜŞTERĐ ler ile ilgili tüm kayıtlar/bilgiler gizlilik esaslarına uygun olarak muhafaza edilmektedir. MÜŞTERĐ ile ilgili bilgiler topluma açık doküman olmadıkları sürece yazılı izin olmaksızın yasal nedenle talep eden makamlar ve akreditasyon kurumu dışında üçüncü taraflara verilmez. (Şikayet üzerine yapılan denetim / değerlendirme sonuçları hakkında şikayeti yapan ilgili taraflara bilgi verilebilir).

20 SAYFA NO 20/41 YAYIN TARĐHĐ ONAYLAYAN EA 5.7- Gözetim Denetimi - Müşteriye verilen belge 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir. Bu süre zarfında müşteri belgelendirme programına (Belgelendirme standardı, GOLDCERT prosedürleri, rehberler v.s.) uymayı sürdürmelidir. Bu durumun tespiti için belirli aralıklarda (yılda en az 1 kez) gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Teklifte gözetim denetim sıklığı belirtilmiştir. - Belgenin sürdürülmesi olumlu gözetim denetimleri ile mümkündür. Gözetim denetim sıklığı belgelendirme (2. aşama) denetiminin son gününden itibaren 365 günü geçemez. - Bu denetimler ara denetimlerdir ve müşterinin yönetim sistem şartlarının sürekliliğini sağlayıp sağlamadığı denetlenmektedir. Gözetim denetimleri her zaman müşteri sahasında gerçekleştirilir. - Gözetim denetimlerinde standardın tüm maddeleri incelenmez. Ancak aşağıdaki hususlar her denetimde incelenir. Bunlar: Müşteri bilgileri değişiklikleri (Proses, revize veya ilave edilen sistem dokümanları v.s.) Yönetimin Gözden Geçirmesi Politika ve hedefler hedef gerçekleşme Đç Denetimler Müşteri Geribeslemesi Veri analizi Sürekli Đyileştirme, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Proses ve ürün izlemesi Ürün-hizmet sağlaması Bir önceki denetim uygunsuzlukları ile ilgili yapılan faaliyetlerin doğrulaması Sertifika, logo, marka ve rapor kullanımı - Yukarıda belirtilen maddeler dışında kalan maddeler 12 aylık periyotlarda yapılan gözetim denetimleri için 2 ara denetimde bölünerek denetim planlaması yapılır. Belgenin geçerlilik süresi boyunca ilgili standardın tüm maddeleri gözetim denetimlerinde en az 1 kez denetlenmiş olmalıdır. Bu bilgiler Denetim Matrisinde belirtilir. - Gözetim denetimi raporu ve diğer denetim dosyası evrakları tamamlanarak denetçi tarafından Operasyon Müdürüne iletilir. - Varsa denetimde tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili maddesinde belirtilen şartlar uygulanır. - Operasyon Müdürü dosyayı inceler ve Belgelendirme Müdürüne iletir. Gözetim denetim dosyası belgelendirme müdürü tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu faaliyetler Madde 5.16 ya göre yürütülür.

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/46 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı GOLDCERT tarafından yürütülen denetim ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uygun ve tutarlı bir yöntem

Detaylı

İŞ GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ

İŞ GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı ICS tarafından yürütülen pazarlama, iş geliştirme, teklif ve sözleşme yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uygun ve tutarlı bir yöntem oluşturmaktır. 2 KAPSAM Bu

Detaylı

GENEL HİZMET ŞARTLARI

GENEL HİZMET ŞARTLARI 1. Genel - adresinde bulunan ICS Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bundan böyle kısaca ICS olarak anılacaktır. Diğer taraftan teklifte belirtilen adreste bulunan firma MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, GOLDCERT e gelen şikayet, itiraz, öneri, talep, bildirim, memnuniyet gibi her türlü geribeslemenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

ISO 9001:2008 Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmeti Fiyat Teklifi. Tarih : Ref. No : Rev. No : 00

ISO 9001:2008 Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmeti Fiyat Teklifi. Tarih : Ref. No : Rev. No : 00 ISO 9001:2008 Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmeti Fiyat Teklifi Tarih : Ref. No : Rev. No : 00 Sayfa 1/5 Firma Adı / Unvanı : Adres/ler : Telefon : Vergi No : e-mail : Faks : Vergi Dairesi : Web : Sayın;

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ Terimler Tarifler Belgelendirme: Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf doğruluk beyanı. Gözetim: Uygunluk beyanının geçerliliğinin sürdürülebilmesi için esas alınan uygunluk

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Formu Revizyon No 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Revizyon Tarihi 16.10.2006 14.11.2006 16.02.2007 15.10.2007 07.04.2008 02.01.2010 01.03.2011 01.06.2012 03.09.2013 Revizyon Sebebi ve Yeri

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6 OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI 1 / 6 1. Kapsam OSEM-Oto Bakım ve Onarım Merkezi Yeterlilik Belgelendirmesi Standardı, OSEM Sertifikasyon A.Ş. (OSEM) tarafından

Detaylı

Adam Gün: bir denetçinin denetme için harcayacağı 1 günlük zaman dilimidir. Bir Denetim Günü tipik olarak 8 saatlik normal çalışma günüdür.

Adam Gün: bir denetçinin denetme için harcayacağı 1 günlük zaman dilimidir. Bir Denetim Günü tipik olarak 8 saatlik normal çalışma günüdür. 1. AMAÇ Bu talimat, denetim ekibinin dokümante edilmiş yönetim sistem uygulamalarını yeterli şekilde denetleyebilmesi için gerekli zamanı belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 2. KAPSAM: Tüm Yönetim Sistemlerini

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR 1.AMAÇ ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME TRB nin, muayene süreci veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili,

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

BELGELENDİRME SÜRECINDE ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

BELGELENDİRME SÜRECINDE ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMSİLCİSİ KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR YAYIN TARİHİ 15.11.2016 KONTROLLÜ KOPYA KONTROLSÜZ KOPYA REVİZYON TAKİBİ HAZIRLAYAN REV

Detaylı

İŞ GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ

İŞ GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/15 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı GOLDCERT tarafından yürütülen pazarlama, iş geliştirme, teklif ve sözleşme yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Kontrol Eden: Oktay KOZANOĞLU Onaylayan: Bülent ÖZBEY Doküman No: P07-P09/Revizyon No:01/Tarih:01.02.2015 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı CERTURK e yönetim sistemi belgelendirmesi

Detaylı

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011 TALİMAT Doküman No Yayın Tarihi 15/10/2005 Ücretlendirme Talimatı Revizyon No 10 Son Rev.Tarihi 07/02/2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

SİSTEMER tarafından verilecek tüm denetim faaliyetleri için ücretlendirmeyi kapsar.

SİSTEMER tarafından verilecek tüm denetim faaliyetleri için ücretlendirmeyi kapsar. 1. AMAÇ SİSTEMER Belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirme başvurusunda bulunan firmalara belgelendirme faaliyetleri için uygulanacak olan ücret ve ödeme şartlarını belirlemektir. 2. TANIMLAR VE

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No S.PR.002 01.01.2003 04 30.04.2010 1/10 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Revizyon No Revizyon Tarihi Madde No Revizyon İçeriği 01 26.11.2003 F 008

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME

PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş veya belge hakkı verilmeyen kişi ve onların işverenlerinden veya diğer bir kesimden belgelendirme faaliyetlerine yönelik

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ PCA nın denetim, belgelendirme, operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya müşterilerle ilgili (belge ve logo kullanma gibi) yazılı veya sözlü gelen şikayet ve itirazların uygun bir

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Pendik / İstanbul VD:... Ticaret Sicil Müdürlüğü / Sicil No:.. OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ Teklif

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS ye yönetim sistemi belgesi

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 17021 standardı kapsamında TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR... 2 4. REFERANS DOKÜMANLAR... 2 4.1. Formlar... 2 4.2. Diğer Dokümanlar... 2 5. UYGULAMA... 3 5.1. İtirazlar... 3 5.1.1. Genel Sistem... 3 5.1.2. İtiraz

Detaylı

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Audit and Certification Procedure

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Audit and Certification Procedure DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Audit and Certification Procedure Doküman No KARTEPE-P14 Yayın Tarihi 10 Eyl. 2016 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi - Revizyon No: Revizyon Tarihi: Bölüm Açıklama: 00 -

Detaylı

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No : 1 / 6 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 6 1. Amaç ve Kapsam Bu prosedürün

Detaylı

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011 TALİMAT Medikal Ücretlendirme Talimatı Doküman No MD-T-070/01 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 2 Son Rev.Tarihi 01.12.2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/5 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 4.2.3 denetim Planı eklenmiş, Şikâyet ve İtirazın komitesinin üyelerinin özelliklerinde değişiklik yapıldı. 28.12.2012 02 4.1.2 maddesi revize

Detaylı

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org AMAÇ: Bu prosedürün amacı; DHBTS.OIC/SMIIC1 Helal Sertifikasyon belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardı kapsamında, DHB ye Helal Sertifikasyon belgesi almak üzere başvuruların alınması,

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS ye yönetim sistemi belgesi

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSAL YETERLİLİKLERİN GÜNCELLENMESİ VE YAPILAN GÜNCELLEMELERİN SINAV VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve Kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü FRM-002b, Rev.0 Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Adı Tarih Oluşturma Hilal AY 18.06.2017 Kontrol Selim YILMAZ 19.06.2017 Onaylama / Serbest Bırakma Burcu ÇELEBİ 20.06.2017 MS-PRO-005

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü FRM-002b, Rev.0 Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Adı Tarih Oluşturma Hilal AY 21.04.2017 Kontrol Selim YILMAZ 21.04.2017 Onaylama / Serbest Bırakma Yankı ÜNAL 25.04.2017 MS-PRO-005

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1 / 5 DAĞITIM LİSTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ( ) AKREDİTASYON KURULUŞU ( ) İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SORUMLULUKLAR 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR 4. UYGULAMA 5. REFERANSLAR ve İLGİLİ DOKÜMANLAR DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir.

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 2. TANIMLAR İtiraz: Uygunluk değerlendirmesi amaçlı yeniden denetim kararı için, belgelendirme kuruluşu veya akreditasyon

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Sayfa 1 / 5 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1 Müşteri ile İlk Temas ve Müracaat Formunun Doldurulması ve Gözden Geçirilmesi 2 5.2 Teklifin / Sözleşmenin Hazırlanması,

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından denetimlerin nasıl

Detaylı

İTİRAZ ve ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İlk Yayın Tarihi / Revizyon 06 / DOKUMAN NO NS. PR.009

İTİRAZ ve ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İlk Yayın Tarihi / Revizyon 06 / DOKUMAN NO NS. PR.009 Sayfa 1 / 5 1.AMAÇ: NETSERT in, Belgelendirme veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili, tedarikçilerden veya diğer ilgililerden gelen şikâyet ve itirazların ele alınmasıyla ilgili, değerlendirilmesi,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYONUN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR Doküman No.: P702 Revizyon No: 05 Yürürlük Tarihi: 02.01.2012

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1/5 1. REFERANSLAR TS EN ISO/IEC 17024 standardı Madde 9.8 ve 9.9 2. AMAÇ Bu prosedür; şikayet ve itirazın alınması, geçerli kılınması, araştırılması ve buna karşın gerçekleştirilecek faaliyetlerin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü DOk.No : PR-10-07 Rev.Tar. :17.07.2017 Rev. No : 02 Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Milimetrik in yürütmekte olduğu belgelendirme faaliyetlerine dair ilgili kuruluş veya taraflardan gelebilecek şikayet

Detaylı

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi.

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan 1 1 10.4.2017 T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ Değişiklik Notu Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. anketi İlgili

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU Sayfa No : 1 / 5 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 5 1.

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 03.01.2012 01 04.03.2013 2.SORUMLULUKLAR maddesi Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi, kontrol etmekten Genel Müdür sorumludur. yerine Bu prosedürün

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN AYFER YILAN ONAYLAYAN NİZAMETTİN ZENGİN 1. AMAÇ SOLİD tarafından yürütülmekte olan Sınav ve Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kuruluşlardan

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

ÜCRETLENDİRME TALİMATI

ÜCRETLENDİRME TALİMATI 1.AMAÇ: UDEM den yönetim sistemi belgelendirmesi hizmeti alan kuruluşlara uygulanacak ücretlendirmenin tarif edilmesidir. 2. KAPSAM: Bu talimat TS EN ISO/IEC 17021, ISO 22003 standardının gerekliliklerine

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM TALİMATI

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ Bu talimatın amacı; müşteri şikâyetlerinin nerede- nasıl alınacağı ve ön incelemenin ne şekilde yapılması gerektiği, şikâyetlerin kapatılması ve müşteri memnuniyetinin hangi yollarla

Detaylı

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi R10.02 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 18.08. 2014 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Turgay ÖZTÜRK Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü P-08, Revizyon 12, 07.08.2015 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin gerçekleştirilmesi için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir. 2. TANIMLAR Belgelendirme Komitesi:

Detaylı

YUMURTA ve BEYAZ ET ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI. ankara / 2014 Zİr. Yük. Müh. Dİlek Erdİn Elİvar.

YUMURTA ve BEYAZ ET ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI. ankara / 2014 Zİr. Yük. Müh. Dİlek Erdİn Elİvar. YUMURTA ve BEYAZ ET ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI ankara / 2014 Zİr. Yük. Müh. Dİlek Erdİn Elİvar Ürün TS EN 45011 AB-0010-U İYİ TARIM UYGULAMALARI Ülkemiz iyi tarım uygulamaları sertifikasyonu ile

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

EN 10210-1 Belgelendirme Programı

EN 10210-1 Belgelendirme Programı TÜV AUSTRIA TURK EN 10210-1 Belgelendirme Programı 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Rev 01 10.06.2016 Belgelendirme Programı EN ISO/IEC 17067 standart şartlarını

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedür bireysel ve grup sertifikasyonu kapsamında ITU belgelendirmesi için USB ye yapılan başvurunun nasıl değerlendirileceğini açıklar. Olası kontrol ve sertifikasyon başvurusundan alınacak

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME MÜRACAATLARI PROSEDÜRÜ

SİSTEM BELGELENDİRME MÜRACAATLARI PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, sistem belgelendirme faaliyetleri kapsamında NQS ye gelen yeni belgelendirme ve belge transferi müracaatlarının alınması, gözden geçirilerek uygunluğunun ve kabul

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; BQS tarafından yürütülmekte olan sistem belgelendirme faaliyetlerine yönelik itiraz ve şikâyetler ile belgeli kuruluşlar hakkında yapılan itiraz ve şikâyetlerde

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETİMİ

BELGELENDİRME YÖNETİMİ 1.0 AMAÇ Talep edilen belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal edilmesi ile ilgili sistem ve

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ PCA nın denetim, belgelendirme, operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya müşterilerle ilgili (belge ve logo kullanma gibi) yazılı veya sözlü gelen şikayet ve itirazların uygun bir

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ Aşama Bir Tetkik 1. Aşama Bir Tetkik İçin Genel Hazırlık Dokümantasyonunun tedarik edilmesi, Tüm mekanlara ve kayıtlara erişim (bilgi güvenliğinin bağımsız incelemelerine ilişkin raporlar ve iç denetim

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ ŞİKAYET VE İTİRAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ Page : 1 / 5 Prepared by : Gülsüm Büyüklü Approved by : Bernd Hagen 1. Amaç Bu prosedür ; müşterilerden gelen şikayet ve itirazların, değerlendirilmesi, netleştirilmesi

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ Talep edilen belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal edilmesi ile ilgili sistem ve

Detaylı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ. 07/11/2014-iSTANBUL, TÜRKİYE

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ. 07/11/2014-iSTANBUL, TÜRKİYE ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ 07/11/2014-iSTANBUL, TÜRKİYE TÜRKMEN TEKNİK İÇ ve DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Hugo-Eckener-Strasse 29, 50829 Köln Germany T:+ 49 221 16 899 184 Web: www.uni-cert.de

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDURU

ŞİKÂYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDURU YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 04.03.2013 2.SORUMLULUKLAR maddesi -Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi, kontrol etmekten Genel Müdür sorumludur. Yerine -Bu prosedürün

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar kontrolsüz dokümandır. İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar kontrolsüz dokümandır. İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kalite Yönetim Sistemi gereğince hazırlanan plana göre gerçekleştirilen iç tetkiklere yöntem belirleyerek kalite yönetim sisteminin etkinliğinin, uygulanabilirliğinin

Detaylı

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ 04 İçerik ve logo değişikliği 28.04.14 A. Çiğlez Ö. Akçam 03 İçerik değişikliği 05.09.13 Ö.Karaman Ö. Akçam 02 İçerik

Detaylı

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 GEÇİŞ TALİMATI

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 GEÇİŞ TALİMATI REVİZYON TAKİP TABLOSU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ REVİZYON SEBEBİ 00 08.03.2017 Ilk Yayın Geçiş Bilgilendirme Duyurusu Hakkında 01 21.07.2017 Güncelleme TL.19 Yayın Tarihi: 08.03.2017 Rev.No:01 Rev. Date:21.07.2017

Detaylı

SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DARALTMA PROSEDÜRÜ

SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DARALTMA PROSEDÜRÜ Revizyon No Revizyon Madde No Revizyon İçeriği 01 26.11.2003 3 Sorumluluklar bölümü tamamen değiştirildi. 4.1.1 Belgenin dondurulma süresi 4 ay olarak düzeltildi. 4.1.2 b Düzeltici faaliyet süresi 60 gün

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Sayfa: 1 / 13 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik 01 28.01.2015 Uygunsuzlukların kapatılması için net süre tanımlandı. Ara denetim,

Detaylı