Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku"

Transkript

1 Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku

2

3 Hasan Tahsin GÖKCAN Yargıtay Tetkik Hakimi HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ve TAZMİNAT HUKUKU Destekten Yoksunluk Tazminatı, Tedavi-Bakım ve Yol Giderleri, Zamanaşımı, Faiz, Islah, Yetki, Yargı Yolu, vb. Konularda Açıklama ve Kararlar Küçüğün, Akıl Hastasının, Adam Çalıştıranın, Hayvan Tutanın, Yapı Malikinin Ev Başkanının, Taşınmaz Malikinin, Çevreyi Kirletenin, vb. Sorumlulukları Yayın Yoluyla Kişiliğe Saldırıdan Doğan Tazminat Davaları Hakaret, Haksız Şikayet, Öldürme, Yaralama, Taşınmaza Zarar Verme, Ecrimisil, Elatma, vb. Nedenlerle Açılan Tazminat Davaları Fikir ve Sanat Eseri Haklarına Haksız Saldırı Nedeniyle Tazminat Davaları Haksız Tahliye, Haksız Haciz ve Tedbirden Doğan Davalar Tapu ve İcra İşlemlerinden, Haksız Tutuklamadan, Belediye ve Diğer İdarelerin Eylemlerinden Doğan Zararlar ve Devletin Sorumluya Rücu Hakkı Memurun, Milletvekilinin, Bakanın, Hakimin, Noterin Sorumluluğu Hazine, Köy, Belediye Mallarına ve Ormana Verilen Zararlar, Kaçak Avlanma, Kaçak Elektrik-Su Kullanımı, Haksız Elatma ve Yararlanma vb. Kamu Görevlilerince İdareye Verilen Zararların Tazmini Ankara, 2010

4 Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku Hasan Tahsin Gökcan Hukuk Kitapları Dizisi: 875 ISBN Üçüncü Baskı: Temmuz Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: Ömer Candan Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli İSTANBUL Tel: (0-212) Şube: Strazburg Cd. No:23 Sıhhiye - ANKARA Tel: (0312) / Web Adresi: E posta: Baskı: Sözkesen Matbaacılık, Tel: (0 312)

5 Mesleki çalışmalarımda olduğu gibi, kitabın hazırlanmasında da zamanlarından çaldığım, sevgili eşim ve çocuklarıma

6

7 Önsöz Haksız fiiller, sorumluluk hukuku içerisinde önemli ve geniş bir yer kaplamaktadır. İnsanlık tarihinde ilk önceleri geçerli olan zarara uğrayan katlanır fikrinden, kusuruyla zarar veren öder anlayışına geçişle başlayan kusura dayalı sorumluluk ilkesi, sorumluluk hukukunun en eski ve temel kuralıdır. Buna karşın, geniş anlamda haksız fiil kavramı içerisine, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan ve kusurun aranmadığı bir objektif sorumluluk nedeni olan kusursuz sorumluluk konusu da girmektedir. Bilim ve teknolojinin gelişmesi sonucu, insan hayatını tehdit eden kimi faaliyetlerden doğan zararlar bakımından, kusur bulunmasa dahi sorumluluğun var olabileceği anlayışı hukuk sistemlerinde yerleşmiştir. Bu sorumluluk fikrine karşı, zararın oluşmasında kusuru olmayan masum kişi sorumlu tutulamaz sözleriyle yapılan itirazlara verilen anlamlı cevap şu olmuştur; zarar gören daha masumdur. Kusursuz sorumluluğun dayandığı ilkenin, sahip olan riski üstlenir veya her nimetin bir külfeti vardır anlayışına dayandığı söylenebilir. Günümüzde özellikle her türlü taşıtların işletilmesi ile çeşitli tesis ve teknolojik girişimlerin yürütülmesi dolayısıyla kusursuz sorumluluk alanı son derece genişlemiş ve kusur sorumluluğunun alanını da daraltmış bulunmaktadır. Kitabın ilk bölümünde haksız fiile dayalı hukuki sorumluluk konusu ele alınmış, Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun başta olmak üzere kanunlarımızdaki başlıca kusurlu ve kusursuz sorumluluk nedenleri incelenmiştir. İkinci bölümde ise, tazminat hukukunun temel konuları olan, maddi ve manevi tazminatın belirlenmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili açıklamalar, doktrin ve yargı kararları ışığında yapılmıştır. Üçüncü bölümde, çeşitli sorumluluk nedenleri açısından kişilere ve mal varlığına verilen zararlara yer verilmiştir. Dördüncü bölüm, tazminat davalarında uygulanan usul hükümleriyle ilgilidir. İncelenen her konunun sonunda ilgili Yargıtay kararları sistematik bir biçimde sunulmuş ve son kısımda kavramlar dizini eklenmiştir. Üçüncü baskıda, yayın tarihine kadar verilmiş olan Yargıtay kararları incelenmiş, çok sayıda yeni karar eklenmiştir. İçeriğini daha iyi yansıtması amacıyla okuyucudan gelen istekle kitabın adında değişiklik yapılmıştır. Çalışmam sırasında desteklerini gördüğüm tüm meslektaşlarıma, konuyla ilgili hukukun gelişmesinde yargısal çalışmalarıyla önemli katkıları bulunan, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Özel Dairelerinin çok değerli başkan ve üyelerine, hakimlerine şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Kitabın tüm hukuk uygulayıcısı ve araştırmacılarına yararlı olmasını diliyor, titiz çalışmalarıyla yayını okuyucuya ulaştırmayı üstlenen Seçkin Yayınevi adına Aytaç Seçkin ve Koray Seçkin ile yayınevi çalışanlarına ve özellikle sayfa ve kapak tasarımını yapan Ayşegül Genç, Ömer Candan ve İsmail Çam a teşekkür ediyorum. Hasan Tahsin GÖKCAN

8

9 İçindekiler Önsöz... 7 Kısaltmalar BİRİNCİ BÖLÜM HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK BİRİNCİ KISIM KUSURA DAYALI HUKUKİ SORUMLULUK I. KAVRAMLAR VE HUKUKİ SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI A. Borç İlişkisi Kavramı B. Sorumluluk Hukuku Kavramı C. Borçlar Kanununa Göre Hukuki Sorumluluğun Kaynakları II. HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI A. Kavram B. Haksız Fiilin Unsurları Davranış / Fiil Unsuru Hukuka Aykırılık Unsuru a. Hukuka Aykırı Fiiller aa. BK nın 41/I. Maddesine Göre Hukuka Aykırılık Teşkil Eden Hâller bb. Ahlaka Aykırı Bir Fiille Kasten Başkasına Zarar Vermek (BK.41/II) b. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Hâller aa. Kanunun Verdiği Yetkinin Kullanılması/Görevin İcrası bb. Kişinin Rızası cc. Üstün Bir Kamu Yararının Bulunması aaa. Haber Verme Hakkı bbb. Eleştiri ve Yorum Yapma ve Yayma Hakkı ccc. İlim ve Sanatı Yayma Hakkı ddd. İddia ve Savunma Hakkı (Hak Arama Özgürlüğü) dd. Üstün Özel Yararın Bulunması aaa. Meşru Müdafaa bbb. Zaruret Hali ccc. Kendi Hakkını Korumak için Kuvvet Kullanma (BK m.52/ii) ddd. Vekaletsiz İş Görme (BK m.413) Kusur Unsuru a. Kavram b. Kusurun Türleri aa. Kast aaa. Vasıtasız/Doğrudan Kast bbb. Dolaylı/İhtimali Kast bb. İhmal (Taksir)... 43

10 10 Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku c. Kusurun İspatı d. Haksız Fiil Ehliyetinin Varlığı Zarar Unsuru a. Kavram b. Maddî Zarar aa. Genel Olarak bb. Maddi Zararın Türleri aaa. Fiili Zarar bbb. Mahrum Kalınan Kar c. Manevî Zarar İlliyet Bağı a. Kavram b. İlliyet Bağını Kesen Nedenler aa. Mücbir Sebepler bb. Zarar Görenin Ağır Kusuru cc. Üçüncü Şahsın Davranışı İlliyet (Nedensellik) Bağı ile İlgili Kararlar III. HUKUKİ SORUMLULUKLA İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER A. Müteselsil (Zincirleme/Dayanışmalı) Sorumluluk Genel Olarak Tam Teselsül (BK 50) a. Madde Metni b. Sorumluluğun Şartları aa. Kişiye İlişkin Şartlar bb. Eyleme İlişkin Şartlar cc. Zarara İlişkin Şart c. Tam Teselsülün Sonuçları Eksik Teselsül (BK 51) a. Madde Metni b. Sorumluluğun Şartları c. Eksik Teselsülün Sonuçları Müteselsil Sorumlunun Rücu Hakkı a. Genel Olarak b. Tam Teselsülde Rücu aa. Rücuunun Şart ve Hükümleri bb. Tam Teselsüldeki Rücuda Zamanaşımı cc. Faiz c. Eksik Teselsülde Rücu aa. Rücuunun Şart ve Hükümleri bb. Eksik Teselsüldeki Rücuda Zamanaşımı cc. Faiz Müteselsil Sorumlulukla İlgili Kararlar B. Haksız Fiil Borçlusunun Mirasçılarının Sorumluluğu... 89

11 İçindekiler Yasal Düzenleme Mirasçıların Sorumluluğunun Mahiyeti Borçtan Kurtuluş Yolu Olarak Mirası Ret İlgili Kararlar C. Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesine Etkisi (BK. M.53) Hukuk Mahkemesinin Bağımsız Olduğu Hususlar Hukuk Mahkemesinin Bağımlı Olduğu Konular İlgili Kararlar D. Ceza Davasında Şikayetten Vazgeçmenin Tazminata Etkisi Açıklama a. 765 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre b Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre İlgili Kararlar E. Yabancı Unsurlu Haksız Fiillerde Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun Uygulanması IV. DEVLETİN VE KAMU GÖREVLİLERİNİN KUSUR SORUMLULUĞU A. İdari Eylem ve İşlemlerden Devletin (İdarenin) Sorumluluğu Kusursuz Sorumluluk Kusur Sorumluluğu a. Hizmet Kusuru Nedeniyle Sorumluluk b. Hizmet Kusuru - Kişisel Kusur Ayırımı c. Görevlinin Kişisel Kusuru Nedeniyle Sorumluluk d. Davanın Kime Karşı Açılacağı ve Yargı Yolu Sorunu aa. Kişisel Kusura Dayalı Davalar bb. Hizmet Kusuru Nedeniyle Açılacak Davalar aaa. Genel Kural; İdari Yargı Yerlerinin Yetkisi bbb. Fiili Yol veya Haksız Fiil Sayılan Eylemlerde Adli Yargının Yetkisi ccc. Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Kamu Kuruluşlarının Eylemleri Nedeniyle Kişilere Verilen Zararların Tazmini Konusunda Adli Yargının Yetkisi ddd. Motorlu Araçların İşletilmesinden Doğan Zararlar Nedeniyle Adli Yargının Yetkisi İdare veya Kişilere Karşı Açılacak Davalarla İlgili Kararlar a. İdareye Karşı Haksız Fiil Nedeniyle Açılan Davalarla İlgili Kararlar b. Kişisel Kusuru Nedeniyle Memura Karşı Açılan Davalarla İlgili Kararlar aa. Yargı Kararının Uygulanmamasından Doğan Hukuki Sorumluluk aaa. Sorumluluğun Yasal Temeli ve Mahiyeti bbb. Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi ile İlgili Kararlar bb. Sicil Amirinin, Haksız Yere Olumsuz Sicil veya Ceza Vermesi cc. Haksız Teşftiş veya Soruşturma Raporu ya da Tutanağı Düzenlenmesi dd. Diğer Kişisel Kusur Nedenleri İle Açılan Davalarla İlgili Kararlar Devletin Sorumlulara Rücu Hakkı a. Devletin Rücu Hakkının Hukuki Dayanakları ve Niteliği b. Zamanaşımı ve Faiz Devletin Zarar Sorumlusu Kişilere ve Memura Rücu Davasıyla İlgili Kararlar

12 12 Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku B. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Milletvekillerinin Görevleri Dolayısıyla Haksız Fiil Sorumlulukları Cumhurbaşkanının Haksız Fiil Sorumluluğu İlgili Kararlar Başbakan ve Bakanların Haksız Fiil Sorumlulukları İlgili Kararlar Milletvekillerinin Haksız Fiil Sorumluluğu a. Milletvekili Dokunulmazlığı b. Milletvekili Sorumsuzluğu Milletvekilleriyle İlgili Kararlar C. Hakimlerin Hukuki Sorumlulukları Sorumluluğun Yasal Dayanağı, Mahiyeti ve Kapsamı a. İlgili Yasal Hükümler b. Sorumluluğun Mahiyeti ve Kapsamı Sorumluluk Nedenleri Sorumluluğun Şartları Görevli Mahkeme ve Usul Hükümleri İlgili Kararlar D. Cumhuriyet Savcılarının Hukuki Sorumlulukları V. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUK A. Yasal Düzenleme B. Haksız Kazanılanın Geri Alınması İle İlgili Kararlar İKİNCİ KISIM KUSURSUZ (OBJEKTİF) HUKUKİ SORUMLULUK I. KUSURSUZ SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ A. Genel Olarak B. Sebep Sorumluluğu Olağan Sebep Sorumluluğu Tehlike Sorumluluğu C. Hukuka Uygun Müdahalelerden Doğan Sorumluluk II. BORÇLAR KANUNUNDAKİ KUSURSUZ SORUMLULUK NEDENLERİ A. Zaruret Halinde Başkasına Zarar Verenin Sorumluluğu (BK. M.52/2) İlgili Yasa Hükmü Sorumlulukla İlgili Açıklama B. Temyiz Gücü Olmayanın Sorumluluğu (BK m. 54) Sorumluluğun Şartları İlgili Kararlar C. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (BK m. 55) Genel Açıklamalar ve BK Madde ile Farkı

13 İçindekiler Sorumluluğun Şartları a. Sorumluluğun Genel Şartları b. Sorumluğun Özel Şartları Adam Çalıştıranın Yardımcı Kişiye Rücuu Zamanaşımı Adam Çalıştıranın Sorumluluğu ile İlgili Kararlar (BK. 55) D. Hayvan İdare Edenin/Tutanın Sorumluluğu (BK m. 56) Genel Açıklamalar Sorumluluğun Şartları a. Hayvan İdare Etme İlişkisi b. Zarar, Hayvanın Hareketinden Doğmalıdır c. Hayvan İdare Edenin Kurtuluş Kanıtı Getirmesi Hayvan İdare Edenin Rücu Hakkı Hayvan Tutanın Sorumluluğu ile İlgili Kararlar E. Yapı Malikinin Sorumluluğu (BK. M. 58) Sorumluluğun Niteliği ve Kapsamı Malikin Zarar Tehlikesini Giderme Yükümlülüğü Yapı Eserinin Verdiği Zarardan Doğan Sorumluluğun Şartları a. Genel Şartlar b. Özel Şartlar aa. Bir Yapı Eseri (Bina veya İnşa Eseri) Bulunmalıdır bb. Sorumlu ile Yapı Eseri Arasında Mülkiyet İlişkisi Bulunmalıdır cc. Yapı Eserinin Yapımında Bozukluk veya Bakımında Eksiklik Olmalıdır Yapı Malikinin Rücu Hakkı Yapı Eseri (Bina vs.) Maliki ile İlgili Kararlar (BK. 58) F. Otel ve Han İşletenlerin Sorumluluğu(BK. 478) Boçlar Kanununun İlgili Maddeleri Sorumluluk Hakkında Genel Açıklama G. Garaj ve Genel Ahır İdare Edenin Sorumluluğu Borçlar Kanununun İlgili Hükümleri Sorumlulukla İlgili Genel Açıklama III. MEDENİ KANUNDAKİ KUSURSUZ SORUMLULUK NEDENLERİ A. Ev (Aile) Başkanının Sorumluluğu (MK M. 369) Sorumluluğun Mahiyeti Ev Başkanı ve Aile Kavramları Sorumluluğun Şartları a. Bir Zarar Doğmalıdır b. Kurtuluş Kanıtı Getirilememiş Olmalıdır c. Uygun İlliyet Bağı Bulunmalıdır Zamanaşımı Davalı Sıfatı

14 14 Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku Ev (Aile) Başkanının Sorumluluğu ile İlgili Kararlar B. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu (MK. m.730) Sorumluluğun Hukuki Niteliği ve Kapsamı Hukuka Aykırı Taşkın Kullanımdan Doğan Sorumluluk (MK. 730/I) a. Tedbir İstemi ve Tazmin Sorumluluğunun Şartları aa. Bir Taşınmaz Mal Kullanılmalıdır bb. Mülkiyet Hakkı Hukuka Aykırı Biçimde Taşkın Kullanılmalıdır cc. Zararla Taşkın Kullanım Arasında İlliyet Bağı Bulunmalıdır b. Tazmin Sorumluluğu c. Tehlikenin Giderilmesi ve Eski Halin İadesi Hukuka Uygun Taşkın Kullanım Nedeniyle Sorumluluk Davacı ve Davalı Sıfatı a. Davacı Sıfatı b. Davalı Sıfatı İlgili Kararlar IV. DİĞER KANUNLARDAKİ KUSURSUZ SORUMLULUK NEDENLERİ A. Çevreyi Kirletenin Sorumluluğu Sorumluluğun Niteliği ve Kapsamı Sorumluluğun Şartları İspat Yükü Tazminatın Tayini Zamanaşımı Taşınmaz ve Yapı Malikinin Sorumluluğu İle Çevre Kirlenmesinden Doğan Sorumluluklar Dolayısıyla Hakların Yarışması İlgili Kararlar B. Deniz Çevresinin Kirlenmesinden Doğan Zararların Tazmini Genel Olarak 5312 Sayılı Kanuna Göre Sorumluluk Zararın Tespiti ve Ödenmesi Zamanaşımı C. Sivil Hava Araçlarının İşletilmesinden Doğan Sorumluluk Sorumluluğun Kapsamı ve Niteliği Sorumluluğun Şartları a. Yolcuya Karşı Sorumluluk b. Üçüncü Kişilerin Uğradıkları Zarardan Sorumluluk Uluslararası Hava Taşımasından Doğan Sorumluluk D. Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu (KTK. M. 85 vd.) E. Noterlerin Hukuki Sorumluluğu Sorumluluğun Hukuki Niteliği Sorumluluğun Şartları Noterin Çalışana veya Üçüncü Kişiye Rücu Hakkı

15 İçindekiler 15 İlgili Kararlar V. DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU A. Genel Olarak Devletin Kusursuz Sorumluluğu B. Çeşitli Kanunlardaki Devletin Kusursuz Sorumluluk Nedenleri Askeri Tatbikat, Atış ve Konaklamadan Doğan Sorumluluk Askeri Tatbikatlar Nedeniyle Verilen Zararlarla İlgili Kararlar Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Gereği Tazminat Yükümlülüğü a. Tazminatın Şartları b. Devletin Zarar Sorumlusuna Rücu Hakkı ve Uygulaması c Sayılı Kanunla İlgili Kararlar Kişisel Durum (Nüfus) Sicilinin Tutulması Nedeniyle Sorumluluk a. Genel Olarak Sorumluluğun Koşulları b. İlgili Kararlar Tapu, Ticaret ve Gemi Sicillerinin Tutulması Nedeniyle Sorumluluk a. Tapu Kaydının Tutulması Nedeniyle Sorumluluk aa. Sorumluluğun Niteliği ve Kapsamı bb. Sorumluluğun Şartları cc. Görevli ve Yetkili Mahkeme dd. Zamanaşımı b. Ticaret Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumluluk c. Gemi Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumluluk Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumlulukla İlgili Kararlar Gayrimenkul İrat Senetlerinden Dolayı Sorumluluk Vesayet Dairelerinin Eylemlerinden ve Vesayet Görevlileri Tarafından Ödenemeyen Zararlardan Sorumluluk a. Yasal Hükümler ve Genel Açıklama aa. Yasal Hükümler bb. Madde Gerekçeleri cc. Genel Açıklama b. Vesayet Dairelerinin Eylemlerinden Sorumluluk c. Vasi, Kayyım ve Yasal Danışmanların Eylemlerinden Sorumluluk d. Görevli ve Yetkili Mahkeme e. Zamanaşımı İcra ve İflas Daireleri Görevlilerinin Kusurlarından Doğan Sorumluluk a. Yasal Hükümler b. Sorumluluğun Kapsamı ve Şartları İcra İflas Görevlilerinin Eylemleriyle İlgili Kararlar Haksız Tutuklama ve Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu a Sayılı CMK ve 466 Sayılı Kanun Hakkında Genel Bilgiler b Sayılı CMK Hükümlerine Göre Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat İstemi aa Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri bb Sayılı CMK Hükümlerine Göre Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları aaa. Genel Olarak

16 16 Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku bbb. Tazminat İsteminin Koşulları ccc. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler ddd. Tazminatın Geri Alınması eee. Devletin Rücu Hakkı c. 466 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Haksız Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi aa. 466 Sayılı Kanun Hükümleri bb. Tazminatın Şartları aaa. Maddi Şartlar bbb. Başvuru Şekil ve Süresine İlişkin Şartlar cc. Tazminatın Kapsamı ve Belirlenmesi Haksız Tutuklama ve Koruma Tedbirleriyle İlgili Kararlar İBK. ve Genel Kurul Kararları Daire Kararları İKİNCİ BÖLÜM HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN ZARAR VE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ VE ZAMANAŞIMI I. MADDÎ ZARAR VE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ A. Maddî Zarar ve Tazminata İlişkin Esaslar Maddî Zararın Kapsamı ve İspat Yükü Maddî Zararın Hesaplanma Tarihi Zarardan Faydaların İndirilmesi (Denkleştirme) a. Genel Olarak Denkleştirme ve İndirimde Sıra b. Zarar ve Tazminatta İndirim Sırası c. Denkleştirmenin Şartları d. Denkleştirmeye Konu Olan Yararlar Maddî Tazminatın Belirlenmesi Maddî Tazminattan İndirim Nedenleri a. Zarar Verenin Kusurunun Hafifliği veya Ek Kusuru b. Zarar Görenin Zarara Rızası c. Zarar Görenin Müterafik (Ortak / Bölüşük) Kusuru d. Tazminat Nedeniyle Zarar Verenin Malî Durumunun Kötüleşmesi e. Olayın Özelliklerinden Kaynaklanan Nedenler aa. Genel Olarak bb. Umulmayan Olaylar cc. Zarar Görenin Bünyevi İstidatı dd. Zayıf İlliyet Bağı ee. Zarar Görenin Çok Yüksek Bir Servete Sahip Olması ff. Hatır Taşıması f. İlgili Kararlar Genel Olarak Zarar ve Tazminattan İndirim Nedenleri İle İlgili Kararlar Bölüşük (Müterafik) Kusura Dayalı İndirimle İlgili Kararlar

17 İçindekiler 17 B. Eşyaya (Şeye) İlişkin Maddi Zararın Belirlenmesi Maddi Hasar ve Zararlar a. Hesaplama Yöntemi b. Zararın Kapsamı aa. Eşyanın Tamamen Tahrip Olması Nedeniyle Oluşan Zarar bb. Eşyanın Kısmen Tahrip Olması Nedeniyle Onarım Gideri cc. Değer Kaybı dd. Yoksun Kalınan Kar (Kazanç Kaybı) Eşyaya Verilen Maddi Zararla İlgili Kararlar Munzam Zarar Munzam Zarar ile İlgili Kararlar C. Vücut Bütünlüğünün İhlalinde (Yaralanmada) Zararın Belirlenmesi Genel Olarak Vücut Bütünlüğüne İlişkin Zararın Çeşitleri a. Tedavi Giderleri Tedavi Giderleri ile İlgili Kararlar b. Çalışma Gücünün Kaybı ya da Azalmasından Doğan Zararlar aa. Geçici İşgöremezlik Zararı; Tedavi ve Bakım Gideri ve Kazanç Kaybı İlgili Kararlar Tedavi ve Bakım Giderleri ile İlgili Kararlar Çalışamamaktan Doğan Kazanç Kaybı ile İlgili Kararlar bb. Sürekli İşgöremezlik Zararı (Çalışma Gücünün Sürekli Kaybı veya Azalması) cc. Çalışma Gücünün Sürekli Kaybından Doğan Zararlar İle İlgili Kararlar İşgücü Kaybının Tespitine İlişkin Raporlarla İlgili Kararlar Bakım (Bakıcı) ve Tedavi Giderleri ile İlgili Kararlar Sürekli İşgöremezlikten Doğan Kazanç Kaybı Zararı ile İlgili Kararlar Efor Kaybı Zararı ile İlgili Kararlar c. Ekonomik Geleceğin Sarsılması İlgili Kararlar d. Ulaşım /Yol ve Muhafaza Gideri Ulaşım ve Muhafaza Gideri ile İlgili Kararlar e. Yaralanma ve Sakat Kalma Halinde Zarardan İndirim Nedenleri D. Ölüm Nedeniyle Oluşan Zararlar Genel Olarak Cenaze (Defin) Giderleri Cenaze Giderleri ile İlgili Kararlar Destekten Yoksun Kalma Zararı a. Zararın Şartları aa. Destek İlişkisi Olmalıdır aaa. Kavram bbb. Destek Çeşitleri ccc. Uygulamada Karşılaşılan Destek İlişkileri bb. Bakım Gücü Bulunmalıdır cc. Bakım İhtiyacı Olmalıdır b. Destek Zararının Hesaplanmasını Etkileyen Faktörler

18 18 Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku aa. Desteğin Gelir Durumu bb. Yardımın Miktarı cc. Bakım Gücünün ve Yardımın Devam Süresi dd. Bakım İhtiyacının Devam Süresi ee. Destek Zararından İndirim Nedenleri aaa. Tasarruf Edilen Giderler bbb. Sigorta Ödemeleri ccc. Miras Geliri ddd. Evlenme Şansı ff. Destek Zararını İspat Yükü c. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması Destekten Yoksun Kalma Zararı ile İlgili Kararlar E. Maddî Tazminat Hakkının Mirasçılara Geçmesi Eşyaya Verilen Maddi Zarara İlişkin Tazminatta Beden Bütünlüğünün İhlaliyle İlgili Tazminatta Destekten Yoksun Kalma Tazminatında F. Tazminatın Döviz Olarak İstenilmesi İlgili Kararlar G. Maddî Zararda Faiz İsteği Faizin Başlangıç Tarihi Faizin Niteliği a. Kanunî Faiz b. Ticari Faiz c. Haksız Fiillerde Uygulanacak Faiz d. Faiz Oranlarını Gösteren Tablolar Faiz İsteği ve Başlangıç Tarihinin Belirtilmesi Zorunluluğu Faize Hüküm Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar Maddi Tazminatta Faizle İlgili Kararlar II. MANEVİ ZARARIN KAPSAMI, NİTELİĞİ VE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ A. Manevi Hakların Niteliği ve Kapsamı Kişilik Haklarının Nitelikleri Maddi Kişisel Değerler Mesleki ve Ticari Kişisel Değerler Manevi Kişisel Değerler a. Kişinin Adı, Görüntüsü (Resmi) ve Sesi b. Özel Hayat c. Şeref ve Haysiyet B. Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Açılabilecek Davalar Önleme Davası Durdurma Davası Tespit Davası Cevap ve Düzeltme Hakkı

19 İçindekiler Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Manevi Tazmin Yöntemleri (Tespit, Kınama, Hükmün Yayınlanması vb.) C. Manevî Tazminatın Niteliği ve Fonksiyonu D. Manevî Tazminatın Şartları E. Manevî Tazminat Davasının Tarafları Davacı a. Ölüm Nedeniyle Davacı Olanlar aa. Genel Olarak Ölenin Yakınları bb. Ana / Baba / Karı / Koca ve Çocuklar cc. Üvey Baba / Üvey Anne ve Üvey Çocuklar dd. Kardeşler ee. Nişanlı ff. Büyükanne / Büyükbaba ve Torunlar gg. Amca / Dayı / Hala / Teyze / Kayınpeder / Kayınvalide / Yenge / Yeğen hh. Akraba Olmayan Yakınlar ii. Gayrı Resmi Eş ve Çocuk b. Cismani Zarar Nedeniyle Manevi Tazminat İçin Davacı Olanlar aa. Zarar Görenin Dava Hakkı bb. Yakınların Dava Hakkı aaa. BK'nın 47. Maddesine Göre Yakınların Dava Hakkı bbb. BK nın 49. Maddesine Göre Yakınların Dava Hakkı c. Kişilik hakkının ihlali nedeniyle davacı olanlar d. Mümeyyiz (Sezgin) Küçük ve Mahcurların Dava Hakkı e. Mümeyyiz Olmayanların Dava Hakkı f. Mirasçıların Dava Açma Hakkı g. Tüzelkişilerin Dava Açma Hakkı Davalı F. Dava Açma Hakkının Devri (Temliki) G. Manevî Tazminatın Belirlenmesine İlişkin Esaslar Kusur Şart veya Engel Değildir Olayın Özellikleri Gözetilmelidir Hâkimin Takdir Hakkı Manevî Tazminatın Bütünlüğü (Bölünmezliği) Ğ. Manevî Tazminatın Hesaplanması H. Manevî Tazminatta Faiz Uygulaması Manevi Tazminatla İlgili Yargıtay Kararları Manevi Tazminatın Niteliği ve Şartları ile İlgili Kararlar BK. 47. Madde ile İlgili Kararlar BK. 49. Madde ile İlgili Kararlar Manevi Tazminatta Bölüşük (Müterafik) Kusurla İlgili Kararlar Manevi Tazminatta Faizle İlgili Kararlar III. HAKSIZ FİİLLERDE ZAMANAŞIMI VE HÜKÜMLERİ

20 20 Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku A. Borçlar Kanununun 60. Maddesi ve Kapsamı Genel Olarak Bir Yıllık Zamanaşımı Uygulaması a. Zararın Öğrenilmesi b. Failin (Sorumlunun) Öğrenilmesi On Yıllık Zamanaşımı Uygulaması Ceza Kanunundaki Zamanaşımının Uygulanması a. Genel Olarak b. Uygulama Şartları aa. Zarar Veren Fiil Suç Teşkil Etmelidir bb. Ceza Zamanaşımı Süresi Daha Uzun Olmalıdır cc. Ceza Zamanaşımı Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar c. Zamanaşımının Kesilmesi aa. Genel Olarak bb. Hukuk Davasının Açılması ve Kesilme cc. Ceza Davasının Açılması veya Ceza Davasına Katılma Ek Süre B. Zamanaşımı İle İlgili Kararlar İçtihadı Birleştirme Kararları Hukuk Genel Kurulu Kararları Özel Daire Kararları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KİŞİLİK HAKLARINA HAKSIZ SALDIRILAR NEDENİYLE AÇILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI BİRİNCİ KISIM YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI VE İLGİLİ KARARLAR I. YAYINLARLA İŞLENEN HAKSIZ FİİLLERDEN SORUMLULUK A. Genel Olarak Yayın Hakkı Nedeniyle İhlale Konu Olan Kişilik Hakları B. Yayın Özgürlüğü Nedeniyle Hukuka Uygunluk Nedenleri Genel Olarak Hukuka Uygunluk Nedenleri C. Yayın Türüne Göre Hukuki Sorumluluğun İncelenmesi Basın Kanununa Göre Hukuki Sorumluluk Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Uyarınca Yapılan Yayınlardan Dolayı Hukuki Sorumluluk Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Yasası Uyarınca Yapılan Yayınlardan Dolayı Hukuki Sorumluluk İnternet Ortamındaki Yayınlar Nedeniyle Hukuki Sorumluluk

21 İçindekiler 21 a Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri b Sayılı Kanuna Göre Hukuki Sorumluluk D. Yayın Yoluyla İşlenen Haksız Fiillerle İlgili Kararlar Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Kararları İKİNCİ KISIM KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN DİĞER HAKSIZ FİİLLER NEDENİYLE HUKUKİ SORUMLULUK I. FİKİR VE SANAT ESERLERİYLE İLGİLİ TAZMİNAT DAVALARI A. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun İlgili Hükümleri B. İlgili Kararlar II. HAKARET NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ A. Genel Olarak Hakaret Nedeniyle Kişilik Haklarının İhlali B. İlgili Kararlar Hakarete Dayalı Tazminat İstemiyle İlgili Kararlar Bir Davayla İlgili Olarak Verilen Dilekçeyle veya Mahkemede İddia ve Savunma Maksadıyla Söylenen Sözlerle Hakaret Nedeniyle Tazminat İstemi III. HAKSIZ ŞİKAYET VE İFTİRA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI A. Şikayet Hakkı ve Kötüye Kullanılması B. Haksız Şikayet ve İftira İle İlgili Kararlar IV. YALAN TANIKLIK İLE İLGİLİ KARARLAR A. Genel Olarak Yalan Tanıklık Nedeniyle İşlenilen Haksız Fiiller B. Yalan Tanıklıkla İlgili Kararlar V. HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİYLE İLGİLİ KARARLAR VI. ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASIYLA İLGİLİ KARARLAR VII. TEHDİT SUÇUYLA İLGİLİ KARARLAR VIII. HÜRRİYETİN KISITLANMASI İLE İLGİLİ KARARLAR IX. KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ X. KASITLI VEYA TAKSİRLİ ADAM ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARIYLA VE SAĞLIĞI BOZAN HAKSIZ FİİLLERLE İLGİLİ KARARLAR A. Yaşam ve Vücut Dokunulmazlığı Hakkına Yönelik Haksız Fiillerle İlgili Genel Açıklama B. İlgili Kararlar XI. DOLANDIRICILIK NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI XII. CİNSEL TACİZ, SALDIRI VEYA İSTİSMAR NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ XIII. EVLİLİKTE SADAKATSİZLİK NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ

22 22 Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku ÜÇÜNCÜ KISIM MAL VARLIĞINA ZARAR VEREN HAKSIZ FİİLLER NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI VE İLGİLİ KARARLAR I. KİŞİLERİN MAL VARLIĞINA ZARAR VEREN HAKSIZ HUKUKİ İŞLEMLER A. Haksız Tahliye Nedeniyle Hukuki Sorumluluk Sorumluluğun Yasal Temeli ve Mahiyeti a. Yasal Düzenleme b. Sorumluluğun Mahiyeti ve Zararın Kapsamı İlgili Kararlar B. Haksız Haciz ile İlgili Kararlar C. Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Hukuki Sorumluluk İhtiyati Tedbir Kurumu a. İhtiyati Tedbire İlişkin Yasal Düzenleme b. İhtiyati Tedbir Kararı ve Sona Ermesi Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat Davası a. Haksız İhtiyati Tedbir Kavramı ve Sorumluluğun Niteliği b. Tazminat Davasının Konusu ve Yargılama Usulü aa. Tazminat Davasının Konusu bb. Görevli ve Yetkili Mahkeme cc. Davanın Tarafları dd. Zamanaşımı ee. Tazminatın Teminattan Ödenmesi c. Tazminatın Şartları Menfi Tespit Davasında Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat a. Genel Olarak b. Mahkemenin Tazminata Kendiliğinden Karar Vermesi c. Mahkemenin Tazminata Karar Vermemesi İstihkak Davasında Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat Haksız Tedbirle İlgili Kararlar D. Muris Muvazaası (Miras Bırakanın Danışıklı İşlemi) Nedeniyle Tazminat İstemi E. Yedieminin Hukuki Sorumluluğu Sorumluluğun Esasları ve Hukuki Dayanağı Yediemin Yol Açtığı Zararı Tazmin Yöntemi a. Genel Mahkemelerde Tazminat Davası Açılması b. İlamsız İcra Takibi ve İtirazın İptali Davası c. İhtiyati Hacizde İcra Dairesinin Re sen Tahsil Yetkisi Yedieminin Sorumluluğu İle İlgili Kararlar II. KİŞİLERİN MAL VARLIĞINA ZARAR VEREN HAKSIZ FİİLLER A. Taşınmaza Haksız Elatma Nedeniyle Ecrimisil Davalarıyla İlgili Kararlar B. Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Tazminat (Ecrimisil) Davalarıyla İlgili Kararlar C. Komşu Taşınmazlara Haksız Fiillerle Verilen Zararlar

BİRİNCİ BÖLÜM HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK

BİRİNCİ BÖLÜM HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK İçindekiler Önsöz 7 Kısaltmalar 27 BİRİNCİ BÖLÜM HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK BİRİNCİ KISIM KUSURA DAYALI HUKUKİ SORUMLULUK I. KAVRAMUR VE HUKUKİ SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI 29 A. Borç İlişkisi Kavramı

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Gülay ÖZTÜRK Kocaeli Hakimi TEORİDE VE UYGULAMADA HASILAT KİRASI Kullandırma Akitleri Kira Akdi Türleri Hasılat Kirası Hasılat Kirasının Unsurları Tarafların Hak ve

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...vii ÖNSÖZ... ix İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Osman SOYDAL Hakim Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan SULH CEZA DAVALARI Örnekler Yardımıyla Ayrıntılı Konu Anlatımı Uygulamada

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI...

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... İçindekiler Önsöz...7 Kısaltmalar...15 Giriş... 17 Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... 19 A. Genel Olarak Para Kavramı...19 1. Paraya İlişkin Genel Ayrımlar...21

Detaylı

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Doç. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI A- YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 17 1- Yetkili Mahkeme 17 2- Görevli Mahkeme 35 Yasal Düzenleme ve İçtihatlar 40 B- DAVADA

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ÖZ-ABSTRACT... VII KISALTMALAR... XVII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1. NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ... 3 1.1. YABANCI HUKUKLARDA... 3 1.2. TÜRK

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xiii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ZAMANIN GEÇMESİNİN HAKLARA ETKİSİ VE ZAMANAŞIMI KAVRAMI I. ZAMANIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM I. KAVRAM 1 II. TARİHİ GELİŞİM 1 A. Tıp Açısından B. Hukuk Açısından III. TIBBİ MÜDAHALE ŞARTLARI 3 A. Tıbbi Müdahalenin, Tıp Mesleğini İcraya Kanunen Yetkili Kişiler Tarafından

Detaylı

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin SEMİZ TÜRK HUKUKU NDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VİCDANİ RET Ankara 2010 Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin Semiz

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK İÇİNDEKİLER GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK I. GENEL OLARAK 19 II. SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI 19 1. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk 19 2. Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk 21 3. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Aytaç ÖZELÇİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU NUN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ Spor ve Hukuk Türk Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Bir Spor Dalı Olarak Futbol

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 01.03.2017 isin@eryigithukuk.com Eşlerden birinin sadakat

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ 1. VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 21 I. Roma Hukukunda Vedia 21 II. Eski Hukukumuzda Vedia 23

Detaylı

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Dr. Murat TOPUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi İÇİNDEKİLER

Detaylı

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil BÜYÜKTARAKÇI İŞ HUKUKUNDA MEVSİMLİK İŞLER VE KAMPANYA İŞLERİ Ankara 2010 İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil Büyüktarakçı Hukuk

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI

İÇİNDEKİLER TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI İÇİNDEKİLER Önsöz III TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI 1. Konunun Takdimi ve Önemi 1 I. Konunun Takdimi 1 II. Konunun Önemi 6 Birinci Bölüm KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANACAK

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V

Detaylı

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI Prof. Dr. ŞÜKRAN ŞIPKA & Av. AYÇA ÖZDOĞAN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA SORU VE CEVAPLARLA EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI YASAL MAL REJİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİ TASFİYE İÇİNDE

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv BİBLİYOGR AFYA... xvii 1. GİRİŞ...1 2. TARİHİ GELİŞİM...3 I. İlk Çağlar...3 II. Ortaçağ Dönemi...4

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

Mirastan Mal Kaçırma

Mirastan Mal Kaçırma Mirastan Mal Kaçırma Avukat Erhan GÜNAY Yargıtay Kararları Eşliğinde Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı TAPU KAYDININ İPTAL, TESCİL DAVALARI MİRASTAN MAL KAÇIRMA (TAPULU TAŞINMAZLARDA MURİS MUVAZAASI)

Detaylı

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur)

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) Yard. Doç. Dr. Başak BAYSAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMA CETVELİ V VI XVI YARARLANILAN DERGİLER

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 İçindekiler Önsöz İkinci Baskıya Önsöz Üçüncü Baskıya Önsöz Kısaltmalar 7 9 1 3 2 5 Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 Birinci Bölüm MUVAZAA KURUMUNUN ETİMOLOJİSİ, TARİHÇESİ, TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Hükümleri Dr. Hülya Çoştan Ankara Üniversitesi, Siyasal

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 71 ÇERÇEVESİNDE TEHLİKE SORUMLULUĞU

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 71 ÇERÇEVESİNDE TEHLİKE SORUMLULUĞU Yrd. Doç. Dr. MESUT SERDAR ÇEKİN Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 71 ÇERÇEVESİNDE TEHLİKE SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 16-19 MAYIS 2013 BODRUM Grup Adı : Özel Hukuk 3. Grup (Grup Tazminat) Grup Başkanı : Canan KÜÇÜKALİ (İstanbul Hâkimi) Grup Sözcüsü : Aslı

Detaylı

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Mehmet Akif TUTUMLU Ankara Hâkimi Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Işığında Son Değişiklikler İşlenmiş Atıflı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU VE

Detaylı

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz...

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz... İçindekiler Onuncu Baskı için Önsöz... 5 ULUSLARARASI SUÇLAR 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)...25 I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER...25 II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI...25 A. Suçun Hukuki Konusu...25 B1.

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI İçindekiler Önsöz...... Kısaltmalar... Giriş... 23 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI 1. KAVRAM... 27 2. AKREDİTİFİN HUKUKÎ NİTELİĞİ...29 I. Havale Görüşü... 29

Detaylı