Türkiyede ki Peyzaj Planlama Eğitimi Üzerine Bazı Görüş ve Öneriler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiyede ki Peyzaj Planlama Eğitimi Üzerine Bazı Görüş ve Öneriler"

Transkript

1 Türkiyede ki Peyzaj Planlama Eğitimi Üzerine Bazı Görüş ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Osman UZUN Prof. Dr. Güniz AKINCI KESİM Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Düzce Giriş Anonymous (2008) a göre Peyzaj Mimarlığı, insanoğlunun, dış çevresini bilinçli bir biçimde değiştirmesi ile ilgili bir disiplin olarak tanımlamaktadır. Peyzaj Mimarlığı farklı ekolojik ve insan ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir, fonksiyonel ve estetik bir biçimde peyzajların koruma ve değerinin artırılması için peyzajın planlama, tasarım ve yönetimini içermektedir. Peyzajın çok yönlü doğası insanoğlunun onunla olan karşılıklı etkileşimi, alışılmamış genişlikte fikirlerin ortaya atılmasına, yaklaşım ve kavramların bütünleştirilmesine neden olmaktadır. Peyzaj Mimarlığı, teknoloji ve insanla ilgili bilimleri bir araya getiren, doğal bilimler ve yaratıcı sanat dalları arasındaki tarihi boşlukta bir köprüdür. Bu durum, mesleğin sadece sanat ve doğal bilimler arasında geleneksel olarak ikiye bölünmesini engellemekte, aynı zamanda insanla ilgili bilimler ve teknoloji ile bütünleşmesini de sağlamaktadır. Bu karmaşık yapı, Avrupa da disiplinin gelişmesindeki farklı yaklaşımları da açıklamaktadır. Bazı ülkelerde, peyzaj mimarlığı bahçeciliğin (horticulture) içinde yer alırken, bazı ülkelerde mimarlık, planlama ya da çevre bilimleri üzerinde çalışmakta, bazı ülkelerde ise tarım ya da ekoloji ve doğa koruma üzerine yoğunlaşmaktadır. Entelektüel kökendeki bu çeşitlilik, Avrupa da Peyzaj Mimarlığı ile ilgili eğitim ve araştırmaları yürüten farklı tipte yüksek eğitim kurumlarının oluşumuna neden olmaktadır. Bu durum sanat, tarım, ormancılık, teknik bilimler, teknoloji (planlama ve mühendislik bağlamında), mimarlık gibi geniş bir çerçevede Peyzaj Mimarlığı eğitiminin sürdürülmesini sağlamaktadır. İlk lisans programı, Kuzey Avrupa da, 1919 yılında Norveç ve 1929 yılında Almanya da yer alırken, 1990 lı yılların başından itibaren Avusturya dan İspanya ya ve Baltık Cumhuriyetlerine kadar farklı üniversitelerde yer bulmuştur. Eğitimde, Norveç, Almanya, Portekiz, Polonya ve Türkiye gibi uzun bir geleneğe sahip ülkelerde yer alan Peyzaj Mimarlığı eğitimi, son yıllarda yeni bölümlerle farklı ülkelerde de açılmaktadır (Uzun ve Akıncı Kesim 2008). Türkiye de 1933 lü yıllarda başlayan Peyzaj Mimarlığı eğitimi, özellikle 1970 li yıllardan itibaren akademik ortamlarda ivme kazanmaya başlamıştır lı yıllarda Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin ve peyzaj planlama konusunda çalışan araştırmacıların artması ile Avrupa ve ABD deki çalışmalara paralel ekolojik çakıştırma yöntemleri ve matematiksel yöntemlerin kullanıldığı akademik tezler ortaya çıkmaya başlamıştır yılı sonrasında ise peyzajın yapısının, işlevinin sorgulandığı ve plan kararlarına aktarıldığı çalışmalar ortaya konulmuştur. Bu çalışmada, peyzaj planlama çalışmaları ile Türkiye de eğitimdeki yeri ve süreci incelenmiş, sorunları ortaya konulmaya ve bazı öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Peyzaj Planlama Çalışmaları Avrupa da, her ülkenin belirli sektörlerinin çevre korumada farklı yolları izlemeleri için teşvikleri bulunmaktadır. İtalya da tarihi konular vurgulanmakta iken, Almanya da yerel ölçekte peyzaj planlarının uygulandığı görülmektedir. Almanya buna ilaveten arazi geliştirme planlarına ekolojik niteliklerle ilgili riskleri entegre etmektedir. Hollandalılar ekolojik, estetik ve ekonomik yönden bir bütünlük aramaktadır (Makhzoumi ve Pungetti 1999). Bunların aksine Akdeniz ülkelerinde, peyzaj planları doğa korumadan daha çok fiziksel planlara yakın olarak ortaya konulmaktadır. Makhzoumi ve Pungetti (1999) ye göre, bunun nedenleri; - Toplumda bireyselliğin ağır basması, toplumsal konular üzerinde özel sektörün hakimiyeti ve doğadan çok çevrenin inşa edilmesine daha fazla ilgi gösterilmesi,

2 - Ulusal koşullardan kaynaklanan politik ve sosyal problemlerin çözülmesinde ekonomik gelişmelerin hızlı olması gerekliliği. Bu genellikle yeni çevresel fikir ve hareketlerin gelişmesini engellemektedir. - İdare ve bürokrasideki zorluklar özellikle ispanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde, devam eden girişimlerin hevesinin kırılması, çalışmaların uygulanmasında sınırlamaların oluşturulması olarak sıralanmaktadır. Tüm bu koşulların altında peyzajın çevresel vizyonuna güçlükle ulaşılabilen peyzaj araştırmaları için değişmez yöntemler benimsenmiştir. Akdeniz ülkelerinde peyzaj araştırmaları çevresel planlamadan çok, fiziksel planlama yönündedir. Ayrıca peyzaj ekolojisi, peyzaj analizi ve değerlendirmelerini yapacak uzman eksikliği bulunmaktadır. Bu koşullarda, zorluklarla dolu peyzaj planlama süreci oluşmaktadır (Makhzoumi ve Pungetti 1999). Güney Avrupa da peyzaj planlamanın uygulanmasındaki başarısızlık nedeni, yerel insanların katılım ve desteğinin eksikliğidir. Bunun nedeni ekonomik özendirmelerin olmaması, zayıf eğitim ve politik yönlendirmeler olarak belirlenmektedir. Peyzaj politikalarının etkileri, amaçları ve değerleri analiz edildiğinde genellikle yetersiz bulunmaktadır. Yereldeki tartışmaların sınırlı olması ile, önlemlerin kontrolü genellikle başarısız olmaktadır. Lucas (1992) a göre, bunların çözümü için değerli kırsal alanların yönetimi için rehberler, ilkeler oluşturulup yerel seviyede uygulanmalıdır (Makhzoumi ve Pungetti 1999). Kirby (1986) e göre kuzeybatı Avrupa da yerel ve ulusal koruma grupları, gönüllülerle oluşturulmuştur. Buna ek olarak politikalar para gerektiren yoğun projelerden çok, düşük fiyatlı yerel çözümlerle ilgili olmaktadır (Makhzoumi ve Pungetti 1999). Kuzey ve Güney Avrupa ülkeleri arasındaki diğer önemli bir fark ise, çevre düzenlemelerine güneyde daha geç başlanmış olmasıdır. Güneyde, çevre ve peyzaj süreçleri yetersiz, yasal süreçler kuzey ülkelerine göre daha yavaş ilerlemektedir. Kuzey Avrupa ülkelerinde farklı fikir ve düşünceler tartışılıyorken, güneydeki ülkelerde genellikle kuzeyde ve Amerika da yapılan literatür üzerinden tartışmalar sürdürülmektedir. Bu nedenle bazı ilkeler, Akdeniz ülkelerindeki koşullarla uygun olmayan bir biçimde uygulanabilmektedir (Makhzoumi ve Pungetti 1999). Peyzaj Mimarlığı meslek disiplini, 1900 lü yıllardan itibaren öncelikle ABD ve Avrupa da önemli gelişmeler göstermiştir. Türkiye de de özellikle 1970 li yıllardan itibaren hızlı bir ivme kazanmıştır. Türkiye de Peyzaj Mimarlığı eğitimi; 1933 yılında kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde Süs Nebatları Şubesi ile başlamıştır. Ankara Üniversitesi nin 1946 yılında kurulması sonrasında, bu kuruluş içerisinde yer alan Ziraat Fakültesi bünyesinde Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü ile, Peyzaj Mimarlığı eğitiminde önemli bir gelişim sağlanmıştır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü; 1968 yılında eğitime başlamış ve ilk mezunlarını bölüm adı belirtilerek 1973 yılında vermiştir (Uzun ve ark. 1991, Kesim 1995 Kesim ve Mansuroğlu, 2000). Anonim (1967) e göre, İmar ve İskan Bakanlığı Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü Bölge Planlama Dairesince hazırlanan, Metodu ve Uygulama Yönleri ile Peyzaj Planlaması isimli çalışmada, peyzajın ve peyzaj planlamasının tanımları, diğer ülkelerdeki gelişiminin nasıl olduğu konusunda bilgiler verildikten sonra, peyzaj planının nasıl bir süreçten geçmesi gerektiği örneklerle açıklanmıştır. Sonuçta ülkemizde Peyzaj planının kapsamına giren konular 10 başlık altında toplandıktan sonra, Tabiatı Koruma ve Peyzaj Planlaması Konseyi isimli bir idari mekanizmanın hangi bakanlıklar altında ve ne şekilde kurulabileceğine ilişkin bir öneri detaylandırılmıştır. Giriş kısmında da Peyzaj planlamanın neleri kapsayacağına ilişkin başlıklar verilmiştir yılından itibaren Peyzaj Mimarlığı Meslek disiplininin olması gereken yerin geniş bir vizyonla ortaya konulduğu bu çalışmaya göre, peyzaj planlaması şu alanları kapsamaktadır; (1) Tabiatı ve Peyzajı Koruma alanlarının planlanması, (2) Kent çevresi dinlenme ve

3 entansif tarım yörelerinin şehir ihtiyaçları yönünden belirtilmesi ve korunması, (3) Tabiat ve peyzaj korunması ile ilgili yasa ve tüzüklerin hazırlanmaları, (4) Peyzajı koruma bölgeleri için düzenleme esasları ve tedbirleri hakkında teklifler getirilmesi ve bunların uygulanmasında kontrol görevi, (5) Vahşi hayvan rezervi, ilkel bitki örtüsü ve diğer ayrımlı coğrafi özelliklerinden dolayı mutlak korunmaları gereken yerlerin ayrılmaları, korunmaları ve bu gibi yerlerde avlanma rejimlerinin uygulanması, (6) Strüktür düzenleyici ve peyzaj uyumluluğu üzerinde etkenli olan sektör kararlarını alma evresinde ilgili çalışmalar ve meslekler arasında işbirliğinin sağlanması, (7) Su ve atmosfer kirletici, vejetasyonu tahrip edici ve yerine göre biyolojik ortama intibakı zor steril kitleler teşkil eden endüstri ve şehir artıkları gibi yöre zararlılarını (diyagnozlarını) tespit ile gerekli tedbirlerin alınması, (8) Su ve kara ulaşım alan ve tesisleri ile endüstri bölgelerinin tanzimi ve korunmalarında tavsiyelerde bulunulması, (9) Tabiat anıtlarının tescillerinin yapılması, korunmaları ve halka tanıtılmaları, (10) Klimatoloji, toprak ilmi, su bilgisi, vejetasyon bilgisi, mahalli haritalama, toprak muhafazası, tarla ziraatı ve bahçecilik, ormanlık alanların genişletilmeleri, yol uygulaması ve şehircilik konularında ihtiyaç olan temel araştırmaların yapılması, bu bilgilerin ait oldukları konular yönünden değerlendirilmelerine gidilmesidir. Günümüzde, Peyzaj Mimarlığı eğitimi 2009 Yılı Üniversiteye giriş puanlarına göre, 18 Üniversitenin 5 farklı Fakültesi bünyesinde (Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi) ve farklı amaçlar doğrultusunda eğitim vermektedir. Bunların 7 si Ziraat, 6 sı Orman, 2 si Mimarlık, 1 i Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 2 si Güzel Sanatlar Fakültesi dir. Verilen bu eğitim temelde aynı olmakla birlikte, birimin içinde bulunduğu hiyerarşi ve bölge özelliklerine göre bazı farklılıklar göstermektedir. Günümüzde aktif olarak 18 Peyzaj Mimarlığı Bölümünde Lisans düzeyinde öğrenci bulunmaktadır. Ziraat Fakülteleri bünyesindeki Peyzaj Mimarlığı Bölümleri nde tek anabilim dalı, Orman Fakültelerinde ise genellikle, Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği, Peyzaj Planlama ve Tasarımı, Peyzaj Teknikleri olmak üzere üç anabilim dalı, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve diğer tüm fakülteler bünyelerindeki bölümlerde tek anabilim dalı bulunmaktadır. Ayrıca Peyzaj Teknikerliği alanında, 11 Meslek Yüksekokulu Peyzaj Programı (4 ü ikinci öğretimli), 2 Meslek Yüksekokulunda Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Programı, 3 Meslek Yüksekokulunda Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı (2 si ikinci öğretimli) bulunmaktadır yılında alınan bir kararla bu programların tamamının adı Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Programı olarak değiştirilmiştir. Türkiye de genellikle yurt dışındaki farklı plancıların geliştirmiş oldukları planlama yöntemlerinin ülkemiz koşulları için geliştirilerek farklı alanlarda uygulanması yoluna gidilmiştir. Bu konuda Türkiye de yapılan çalışmalarda, Amerika Birleşik Devletlerinden McHarg (1969), Hills (1969), vb. ile Almanya dan Bucwald, Kimsted, vb. araştırmacılarla yapılan çalışmalar ve benzerleri önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye deki çalışmalara genel olarak bakıldığında, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya ekolünün baskın olması yanısıra farklı yaklaşımların da yapılan peyzaj planlama çalışmalarında etkili oldukları görülmektedir. Bu çalışmalara bazı örnekler verilebilmektedir. - Plan karelere dayanan ve çalışılan ölçeğin detayına göre farklı karelerde peyzaj planlamaya ilişkin olası tüm kültürel ve doğal peyzaj elemanlarının plana yansıtılmış olduğu matematiksel modellemelerin yapıldığı çalışmalardır. - Ekolojik birimler temelinden yola çıkılarak ölçekle ilgili olarak ortaya konulan ekolojik birimler yardımıyla planlamanın geliştirilmesidir. - Coğrafi Bilgi Sistemlerinin gelişimi ile birlikte planlama ya da tasarımda istenilen kriterlere uyan alanların seçiminde, doğrudan veri tabanından sorgulama yoluna gidilmektedir.

4 - Peyzaj ekolojisinin dünyadaki gelişimine koşut olarak, peyzaj planlamada peyzajın yapı, fonksiyon ve değişiminin ortaya konularak yine peyzajın doğal ve kültürel verilerinin sentezinin yapıldığı, peyzaj içerisinde gerçekleşen su, erozyon,vb. süreçlerin analizlerinin yapıldığı çalışmalar gelişim göstermektedir. - Son yıllarda yapılan çalışmalarda, doğal ve kültürel peyzaj elemanlarının matematiksel olarak modellenmesinden daha çok, peyzaj içerisinde geçen süreçlerin irdelenmesi ve bu süreçlerden yola çıkılarak plan kararlarının alınmasına yönelik çalışmalar ağırlık kazanmaktadır. Tüm bu çalışmaların ortak yönü, peyzaj plancısının fiziksel planlamada farklı doğal ve kültürel peyzaj elemanlarını sentezleyerek, ekolojik temelli, hatta peyzaj ekolojisi temelli bir yaklaşımla planlama yapılmasıdır. Ancak hemen hemen tüm yöntemlerde de temel yaklaşım peyzaj planlamada olabildiğince ölçülebilir verilerin planlama içerisine dahil edilmesi ve karar mekanizmalarının bu doğrultuda geliştirilmesidir. Bu durum günümüze kadar yapılan eksikliği hissedilen ve Avrupa Birliği mevzuatına uygun hale gelme çalışmaları yürütülen planlama çalışmalarındaki eksikliği kapatacak bilgilerdir. Ayrıca peyzaj planlamada kullanılan bu yaklaşımlar, Stratejik Çevresel Değerlendirme çalışmalarında da kullanılabilecek yaklaşımları oluşturmaktadır. Türkiye de Peyzaj Planlama konusunda yapılan çalışmalar temel olarak dört dönemde incelenebilmektedir yılları arasında yapılan ilk çalışmalar: Bu çalışmaların temel niteliği, Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin ilk yapılanmasıyla birlikte oluşturulan çalışmalardır. Mesleki olarak temel oluşturan, mesleğin ilk ivme kazanmaya başladığı çalışmalar bu dönemde yapılmıştır. Özellikle bunlar, peyzaj elemanlarının etüd ve envanteri ile, bitkisel yönden önerilerin getirildiği çalışmalardır. Bu dönemde meslekte öncü öğretim üyelerinin yapmış oldukları ve mesleğin adının Peyzaj Mimarlığı olarak tanımlandığı döneme kadar olan mesleğin ilk çalışma alanlarını tanımlayan çalışmaların ortaya konulduğu dönemdir yılları arasında yapılan peyzaj planlama çalışmaları: Özellikle 1960 lı yıllarda yurt dışındaki peyzaj planlama yaklaşımlarına paralel olarak, ülkemizde de uygulanmaya başlanan çakıştırma yöntemlerinin ekolojik birimler ve plankareler temelinde ön plana çıktığı çalışmalardır. Bu dönemde 1972 yılında yapılan Stocholm İnsan ve Çevre Konferansının da önemli etkileri bulunmaktadır. Ayrıca McHarg, Hills, Bucwald ve Kimsted gibi araştırmacıların çalışmalarının, akademik çalışmalarda etkilerinin görüldüğü bir dönemdir yılları arasında yapılan peyzaj planlama çalışmaları: Gelişen ya da yeni açılan Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ve 1992 Rio Konferansı nın da etkisi ile oldukça çeşitlilik gösteren peyzaj planlama çalışmalarıdır. Bu çalışmalar arasında; ÇED, havza planlama ve yönetimleri, ıslak alanlar, biyotop haritalama, doğal bitkilerin kentlerde kullanımı, vb. farklı konularda peyzaj planlamaya ilişkin örnekler verilmiştir. Peyzajın fonksiyonun irdelenmesine yönelik çalışmaların başladığı dönem olarak da isimlendirilebilmektedir li yıllarda ortaya konulan peyzaj planlama çalışmaları: Daha çok uzmanlaşmaya yönelik bu çalışmalar ise, peyzaj planlama çalışmalarının bir uzantısı olarak yer almaktadır. Bu dönemdeki çalışmalar, peyzajın yapı ve fonksiyonlarının birlikte değerlendirildiği, peyzaj karakter tiplerinin belirlenerek bunların peyzaj planlamadaki kullanımlarına ilişkin yaklaşımları içermektedir. Bu dönem aynı zamanda Avrupa Peyzaj sözleşmesi sonrasında, Türkiye de ilk kez yapılmakta olan resmi peyzaj planlama çalışması ile de önem kazanmaktadır.

5 Türkiye de Peyzaj Planlama Süreci ile İlgili Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Altan (2004) a göre, ülke düzeyinde her türlü sektör düzeyindeki faaliyet ve yatırım için bir alan gereksinmesi olduğundan ve bu alan kullanımlarını düzenleme amacı ile değişik düzeyde fiziksel planlamalar yapılmaktadır. Fiziksel planların yapımını ve kimler tarafından yapılabileceğini düzenleyen yasa ve yönetmelikler, bazı mesleklere yetki ve sorumluluk vermiştir ki, bunun içinde Mimarlık ve Şehir Planlama meslekleri en önde gelmektedir. Ülkemizde yasalarla belirlenmiş fiziksel planlamaların neredeyse tamamı bu mesleklerin sorumluluk ve yetki alanına verilmiştir. Ülkemizde yasalarla belirlenmiş fiziksel planlamalar daha çok yerleşim alanlarını kapsamaktadır. Bölge, metropoliten, çevre düzeni, nazım imar, uygulama imar, turizm gelişme planları olarak tanımlanabilecek bu planlarda, ekolojik boyutları temsil eden bir uzmanlık katılımı olmadığı gibi, ekolojik kaygıların da çağdaş biçimde yansıtıldığı söylenememektedir. Doğa korumanın ülke düzeyinde gerçekleştirilmesinde peyzaj planlama temel araç olarak görülmeli, ülke, bölge ve yerel ölçekte yapılan fiziki planlamalara koşut olarak gerçekleştirilecek şekilde yasal düzenlemelere entegre edilmelidir. Bu çerçevede peyzaj plancıları gerekli hukuki yetki ve sorumluluklarla donatılmalıdır. Bu kapsamda Avrupa Peyzaj Sözleşmesi önemli katkılar sağlamaktadır. Peyzaj planlamanın etkin geçekleştirilebilmesi, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Orman Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Ekolojik temelli bilimler, Yönetim bilimleri, vb. bir dizi farklı disiplinlerarasında sıkı bağların kurulmasıyla sağlanacaktır. Peyzaj Mimarlarının ve özellikle Peyzaj Plancılarının bu süreç içerisindeki en önemli rolü, ülkemizde ekolojik temelli planlama yaklaşımlarını fiziksel planlamaya sistemli ve hiyerarşik bir biçimde aktaran tek meslek disiplini olmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca sahip olduğu eğitim programları nedeniyle, farklı disiplinlerle teknik iletişim becerisinin yüksek olması, Avrupa Birliği çevre müktesebatına uyum kapsamında fiziksel planlama sürecinin çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğine uygun hale getirilmesinde peyzaj plancılarına büyük sorumluluklar yüklenmektedir. Planlama, genellikle Kamusal planlama, Ekonomik planlama, Sosyal planlama ile Çevre Planlama ve Çevre Yönetimi olarak dört başlıkta özetlenebilmektedir. Peyzaj Mimarlarının, alan kullanım kararlarında değişikliğe neden olan farklı plan kararlarının peyzaja, doğaya olan etkilerin en aza indirilmesinde önemli görevleri bulunmaktadır. Alınan tüm kararların peyzajla uyumunun sağlanmasında, taşıma kapasitelerinin aşılmasının önlenmesinde dengeyi sağlayacak en önemli meslek disiplini şüphesiz, planlama nosyonu ile birlikte ekoloji ve peyzaj ekolojisi temeline sahip Peyzaj Mimarlarıdır. Alan kullanımlar üzerine olacak tüm müdahaleleri sahip olduğu ekolojik temelli yaklaşımlarla peyzajlar üzerinde zarara uğramadan çözecek bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda da ülke fiziksel planlama sürecinde ve farklı sektörlere ilişkin planlarda Peyzaj Mimarlarının yer alması önem kazanmaktadır (Şekil 1). Ergüleç (1999) e göre, Türkiye de çevrenin yasal ve yönetsel oluşum süreci içinde, plancı-tasarımcı disiplinlerin rolleri ve etkileri irdelendiğinde, kent ve bölge planlama disiplininin ön plana çıktığı görülmektedir. Yasal düzenlemeler, karmaşık yapıya sahip farklı boyutları bulunan fiziksel çevrelerin planlanması sürecinde, tüm sorunlara bir disiplin katkısı ile çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı disiplinlerine, fiziksel çevrenin planlanması sürecinde yetki ve sorumluluk verilmemiştir. Söz konusu iki meslek disiplininin oluşumdaki görevi; katkıda bulunmadıkları planların hayata geçirilmesinde, kent ve bölge plancısının belirlediği sınır ve kısıtlar içinde tasarımlar yapmaktır. Plancının bireysel ürettiği plan kararları çerçevesinde, mimarlar yapılara yönelik çözümler geliştirirken, peyzaj mimarları yapılar ve ulaşım ağı dışında yer alan açık alanları (nicelik olarak oldukça az) tasarlamaktadır (Uzun 2003)

6 Kamusal Planlama Ekoloji Peyzaj Ekolojisi Ekonomik Planlama Peyzaj Arazi Kullanım / Yapısal Değişiklikler Peyzaj Ekoloji Peyzaj Ekolojisi Sosyal Planlama Çevre Planlama ve Çevre Yönetimi Şekil 1. Planlama ve Peyzaj ilişkisinde Ekoloji-Peyzaj Ekolojisi nin yeri (Antrop 2001 den değiştirerek) Peyzaj planlamada, mevcut durumdaki bu eksikliklerinin yanı sıra Peyzaj Mimarlarının farklı aşamalardaki planlama çalışmalarına özgün katkıları da büyük olmaktadır. Altan (2004) a göre, çoğu Avrupa ülkesinde fiziksel planlamalarda doğal ve ekolojik eşikleri belirleyen, temel plan kararlarını alan peyzaj mimarlarına, peyzaj ve ekolojik planlamalar için yasa ve yönetmeliklerde yetkiler verilmektedir. Şekil 2 de Çevre Planlama ve Çevre Yönetiminde Peyzaj Mimarlarının katkılarının nasıl olacağını ortaya konulmaktadır. Peyzaj Mimarlarının Çevre Planlama ve Çevre Yönetiminde uygulama aracı, ekolojik tüm kaygıları taşıyan, doğal kaynakların özellikleri ve yeteneklerini dikkate alan, onları koruyarak kullanılmasını sağlayacak Ekolojik Planlama olmalıdır. Ekolojik planlamaların dağılımı, Şekil 2 de de görüldüğü gibi üç ayrı kapsamda farklılaşmaktadır (Altan 2004). Bunlar; 1. Hiçbir meslek tarafından temsil edilmeyen ve Peyzaj Mimarlarının etkinlik alanına giren konulardaki Kendi Sektörel Planlarımız, 2. Tüm sektörel planların eşgüdüm içinde ve birbirine uyumlu biçimde yönetildiği Sektörlerüstü Planlara Ekolojik Planlarla Katılım Planlaması, 3. Sektörlerle kendine özgü niteliklerde geliştirmiş oldukları planlarla, ekolojik boyutların ve kaygıların dikkate alınması amacı ile Diğer Sektörel Planlara Ekolojik Eşikler Planlaması ile Katılım olarak 3 maddede belirtilmektedir.

7 Çevre Planlama - Çevre Yönetimi Ekolojik Planlama Peyzaj Mimarlarının Doğrudan Yer Alabilecekleri Sektörel Planlar Sektörlerüstü Planlara Ekolojik Planlarla Katılım Diğer Sektörel Planlara Ekolojik Eşikler Planlaması ile Katılım 1. Peyzaj Planlama-Arazi Kullanım Planlaması 2. Çevre koruma, Doğa Koruma Planlaması, vb. Koruma amaçlı planlama (Uzun devreli gelişme planı, sulak alan yönetim planı, vb.) 3. Rekreasyonel Planlama 4. Kent içi ve çevresi Yeşil Alan Planlaması 5. Peyzaj-Biyolojik Onarım Planları (Sulak alanlar, akarsu koridorları, maden ocakları, katı atık depolama alanları, vb.) 6. Stratejik Çevresel Etki Değerlendirme Raporları 7. Çevresel Etki Değerlendirme Raporları 8. Peyzaj Yönetim Planları 9. Diğer 1. Ülkesel Alan Kullanım Master Planı 2. Bölge Planı 3. Metropoliten Planlama 4. Alt Bölge ve İl Planlaması 5. Çevre Düzeni Planları 6. Nazım ve Uygulama İmar Planlaması 7. Diğer 1. Tarımsal Planlama 2. Ormancılık 3. Kent Planlaması 4. Ulaşım Planlaması 5. Endüstri Planlaması 6. Turizm Planlaması 6. Su Yönetimi 7. Kırsal Kalkınma Planları 8. Havza Planları 9. AB Su Direktifi Kapsamında Nehir Havzaları Yönetim Planları 10. Diğer Şekil 2. Peyzaj Mimarlığının Önerilen Genel Kapsamı, Görev ve Yetki Alanları (Altan 2004 den değiştirerek)

8 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Peyzaj Mimarları Odası (TMMOB-PMO), Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Meslekî Denetim, Büroların Tescili ve Asgarî Ücret Yönetmeliği nde, Peyzaj Planlama, Tasarım ve Projesi: Doğal ve kültürel süreçlerin ve kaynakların tanımladığı yaşam ortamlarının, koruma kullanım dengesinin sağlanması ile kentsel, kırsal, endüstriyel, turistik ve benzeri kullanımlarda varolan ve olası çevre sorunlarının giderilmesi ve önlenmesi temelinde; kamu ve toplum yararını gözeterek açık ve/veya yeşil alanların oluşturulmasında, koruma, onarım, yenileme, restorasyon ve yönetim organizasyonunu da içeren, peyzaj planlama hizmetlerinde belirlenen ölçekteki plan, tasarım, çevre düzenleme ve projeleri biçiminde tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Meslek Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğünce kabul edilen Peyzaj Mimarlığı tanımları ve hizmet alanları nda; Peyzaj planlama alanında: - Ülkesel ve yerel ölçeklerdeki fiziksel planlama çalışmalarında yer alarak, kültürel ve doğal değerlerin korunması ve sürdürülmesi temelinde Alan Kullanım Projeleri üretilir, - Korunacak alanların belirlenmesi çalışmalarını yürütür, koruma alanı statüsündeki yerlerin (milli parklar, tarihi ve arkeolojik alanla, vb.) Gelişme ve Yönetim Planları yapılır, - Sulak alanlar, akarsu koridorları, maden ocakları, katı atık depolama alanları, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların Sürdürülebilirliği ve Onarımı için Planlama yapılır, - Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla bu kaynaklara yönelik Envanter oluşturma, Haritalama, Analiz ve Planlama, Koruma çalışmaları yapılır, - Turizm alanlarının fiziksel planlamalarında doğal ve kültürel değerlerin korunması için Ekolojik Öncelikli Planlar hazırlanır, - Kentsel açık ve yeşil alan sistem(ler)i oluşturulması sağlanır, denilmektedir. Peyzaj Planlama konusunda ülkemizde yapılan çalışmalar genel olarak irdelendiğinde 4 aşama göze çarpmaktadır. Bunlar; - Doğal peyzaj elemanlarının çakıştırılarak uygun arazi kullanımı için, - Doğal peyzaj elemanlarının grid sistemleriyle matematiksel olarak ifade edilmesi ve arazi kullanımı amacıyla, - Peyzajın yapısının ortaya konularak (leke, koridor, matris), peyzaj içindeki süreçlerin analiz edilmesi ve arazi kullanımı belirlenmesi için, - Peyzaj yapı ve fonksiyon analizi ile birlikte peyzaj karakter tiplerinin belirlenerek arazi kullanımına yönelik kararların verilmesidir. Bu çerçevede Peyzaj Planlama eğitimine ilişkin bazı sorunlar belirlenmiştir. Lisans eğitimi veren Peyzaj Mimarlığı Bölümleri belirtilen bu 4 aşama açısından değerlendirildiğinde, bu yöntemleri hiç kullanmayan, sadece bir kaçını kullanan bölümlerimizin olduğu görülmektedir. Sosyokültürel yapı ya da kültürel peyzaj elemanlarının planlamada kullanımına ilişkin yaklaşımlar konusunda verilen eğitim, çoğu bölümde yetersiz durumdadır. Peyzaj planlama konusunda bölüm programlarında Bologna süreci ile de özellikle peyzaj planlama konusunda söz sahibi olmak isteyen bölümlerimizde köklü değişikliklere gerek duyulmaktadır. Bazı bölümlerde 1/ ölçekte hiçbir proje çalışması yapılmamaktadır. En üst ölçek olarak 1/1000 ölçek yer almakta, bu durumda da PMO Asgari Ücret Yönetmeliği nde belirtilen 1/ , 1/ ve 1/ ölçekli planlama çalışmalarında katkı minimum düzeyde olmaktadır.

9 Bölümlerden mezun olan Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri gündemdeki Sulak Alan Yönetim Planı, Uzun Devreli Gelişme Planları, Kırsal Kalkınma Planları, Orman İçi Rekreasyon Alanları, Koruma Amaçlı Planlar, vb, ÇED çalışmaları, Stratejik ÇED çalışmaları, Peyzaj Onarım çalışmaları, vb. peyzaj planlamayı ilgilendirecek planları doğrudan yönetebilme ya da uygulayabilme düzeyinde bulunmamaktadır. Ayrıca yine güncel konulardan İstatistiki Bölge Birimleri kapsamında kurulan Kalkınma Ajansları, Su Direktifi kapsamında yapılan Havza Yönetim Planları, vb. konularında öğrencilerimizin ve meslek camiamızın hızlı bir biçimde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Peyzaj Planlama eğitimine ilişkin bazı öneriler aşağıda belirtilmiştir. Peyzaj Planlama konusunda farklı dönemlerde yapılan tüm akademik ve uygulamaya yönelik çalışmalar hızlı bir şekilde bir araya toplanmalı ve peyzaj planlamada kullanılan yöntemler ve uygulama çalışmaları adı altında hızlı bir şekilde kitaplaştırılmalıdır. Örneğin; Ekolojik Riziko Analizleri, ÇED çalışmaları, Peyzaj Onarımı çalışmaları, Peyzaj Planlama çalışmaları, vb. Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin, Sulak Alan Yönetim Planı, Uzun Devreli Gelişme Planları, Kalkınma Ajansları, Kırsal Kalkınma Planları, AB Su Direktifi Havza Yönetim Planları, Orman İçi Rekreasyon Alanları, Koruma Amaçlı Planlar, ÇED Çalışmaları Stratejik ÇED Çalışmaları, Peyzaj Onarım Çalışmaları (Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği ( , RG )) vb. konularında gerekli yetiye sahip olmaları konusunda Bölümlerde gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Belirtilen konulara ilişkin özellikle Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile Bölümlerimizde modüller oluşturulabilmesi konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca benzer konulara ilişkin oda ile işbirliği içinde Meslek İçi Eğitim programları düzenlenmelidir. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için ulusal yaz okulları düzenlenerek, öğrencilerin ülkenin farklı bölgelerinde belirli konularda çalışmaları bölümlerarası işbirliği ile sağlanmalıdır sayılı İmar Yasası düzeltme taslakları için bölümlerde ilgili öğretim üyelerinden oluşturulan komisyonlarca bazı öneriler getirilmeli ve ilgili Bakanlıklara PMO aracılığıyla iletilmelidir. Sektörel planlarla ilgili kanunlar irdelenmeli, peyzaj planlama konusunda Peyzaj Mimarlarının yapabilecekleri ortaya konulmalı, yapılacak işlerle ilgili önerilerin yasalarda yer alma şekline ilişkin öneriler getirilmelidir (Milli Park Uzun Devreli Gelişme Planı 2873 sayılı Milli Parklar Yasası, Koruma Amaçlı İmar Planı 2863 sayılı Kültür Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası, Turizm amaçlı planlar (Mart 1982 de yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası vb ), 3621/3830 Sayılı Kıyı Kanunu Kapsamında Yapılan Planlar vb. ). Sonuçda, Peyzaj planlama eğitiminde, planlama ve eylem planı bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda Bölümler arası işbirliği ile plan ve eylem planları oluşturulmalıdır. Örneğin Peyzaj Planlama eğitimine ilişkin 5 yıllık bir eylem planı: Peyzaj Planlama konusunda varolan Doktora Tezlerinin, akademik çalışmaların toplanması; Tüm Bölümlerde Peyzaj Planlama konusunda ders verecek öğretim üyelerinin toplanacağı ve Peyzaj planlama konusunda verilecek içeriğin tartışılacağı bir çalıştay; Çalıştay sonrasında Ders programlarında eksiklikler varsa onların tamamlanmasına ilişkin bir süreç; Tüm bölümlerde peyzaj planlama konusunda güncel bilgileri içeren ve ülkenin gelişen koşullarını içeren ders içeriklerinin öğrencilere verilmesi; Peyzaj Planlama konusunda Oda kanalıyla yapılacak Meslek içi eğitimler aşamalarından oluşabilir. Bu kapsamda çizelge 1 geliştirilerek 5 yıllık hedefler ortaya konmalı izleme ve kontrolü yapılmalıdır.

10 Çizelge 1. Peyzaj Planlamada 5 yıllık hedefler Ana Hedef Peyzaj Planlama Eğitimi Alt hedef 1 Peyzaj Planlama yöntemlerine ilişkin kitap basımı Alt Hedef 2 PP çalıştayı Faaliyet Gösterge Zaman (Yıllar/aylar) Paydaşlar Kurum ve kişi Adları Bazı akademisyenlerin editör olarak çalışmaya başlaması 1. Bazı akademisyenlerin çalıştay için çalışmaya başlaması Bölümlere konuyla ilgili yazıların yazılması Çalıştay tarihinin ve yerinin belli edilmesi Mart 2010 da resmi yazıların gönderilmesi Eylül 2010 da çalıştayın toplanması Haziran 2010 da X Bölümü içerik oluşturulması Mart 2011 de çalıştayda belirtilen hedeflere ulaşılması Tüm Bölümler Bütçe Olası Finans Kaynağı 500 adet baskı 2000 TL.. Riskler Peyzaj. Mimarları Odası, Reklam Gelirleri.. Sonuç olarak, bölümlerde peyzaj planlama konularında daha geniş kapsamlı öğretime yer verilmeli, uygulamaya yönelik çalışmalar yapılması ve bölümlerarası aşırı farklılıkların ortadan kaldırılması sağlanmalıdır. Kaynaklar Altan, T Daha Kapsamlı Bir Peyzaj Mimarlığına Doğru. Peyzaj Mimarlığı Dergisi. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayını. 2004/1-2. Peyzaj Mimarlığı Odası. Ankara. Anonim Metodu ve Uygulama Yönleri ile Peyzaj Planlaması. İmar ve İskan Bakanlığı, Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü, Bölge Planlama Dairesi. Ankara Anonim Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Meslekî Denetim, Büroların Tescili ve Asgarî Ücret Yönetmeliği. Resmi Gazete tarihi: sayı: Anonymous, Le NOTRE, (Erişim Tarihi ) Antrop, M., The Language of Landscape Ecologists and Planners; A Comparative Content Analysis of Concepts Used in Landscape Ecology. Landscape and Urban Planning. Elsevier.No: 55, Page , Kesim, G Yeni Kurulan Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde Eğitim Sorunları. Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Evrensel Entegrasyonu Sempozyumu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. İzmir. Kesim, G.A., Mansuroğlu, S.G Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı Eğitimine Yönelik Bazı Görüş ve Öneriler. Peyzaj Mimamarlığı I. Kongresi (19-21 Ekim 2000 Ankara). Peyzaj Mimarları Odası Yayını Makhzoumi, J., Pungetti, G Ecological Landscape Design & Planning, The Mediterranean Context. ISBN London. Uzun, O Düzce Asarsuyu Havzası Peyzaj Değerlendirmesi ve Yönetim Modelinin Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi. Ankara. Uzun, O., Kesim, G.A., 21. Yüzyılda Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Yılında Türkiye de Ormancılık Eğitimi. III. Ulusal Ormancılık Kongresi. Türkiye Ormancılık Derneği, Türkiye Ormancılık Vakfı. Ankara. Uzun, G., Gültekin, E., Akıncı, G. Altunkasa, M.F Çukurova da Peyzaj Mimarlığı Kapsamı İçindeki Gelişmeler. Çukurova 1. Tarım Kongresi. Çukurova Üniversitesi. Adana.

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İletişim: www.bartin.edu.tr/ Tel : 03782235126 Fax : 03782235065 Adres : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya . Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, - Nisan / Antalya Türkiye deki Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ve Eğitim-Öğretime İlişkin Mevcut Durum Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER

PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER PEYZAJ NEDİR? PEYZAJ SÖZLÜK ANLAMI GÖRÜNÜM, MANZARA OLAN FRANSIZCA PAYSAGE KELİMESİNDEN DİLİMİZE GİRMİŞTİR. İNGİLİZCEDE LANDSCAPE, ALMANCADA

Detaylı

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER TANIM Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında

Detaylı

İL ÖLÇEĞİNDE PEYZAJ KARAKTER ANALİZİ VE TURIZM/REKREASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (PEYZAJ-44)

İL ÖLÇEĞİNDE PEYZAJ KARAKTER ANALİZİ VE TURIZM/REKREASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (PEYZAJ-44) İL ÖLÇEĞİNDE PEYZAJ KARAKTER ANALİZİ VE TURIZM/REKREASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (PEYZAJ-44) Müşteri Kurumlar T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane,

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane, İKİLİ İŞBİRLİĞİ 1. İkili İşbirliği Türkiye tarafından; çevre, iklim değişikliği, meteoroloji, ormancılık ve su alanında sürdürülen uluslararası ilişkilerin temelinde: karşılıklı dostluğun geliştirilmesi

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

6.14 KAMU KULLANIMLARI

6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALT YAPI 329 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALTYAPI Plan alanındaki kentsel sistemin gelişimi ve işlevini yerine getirmesi kamusal hizmetlerin ve özellikle su

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

BİR DOĞAL ALANIN DEĞERİ VE DOĞAYI KORUMANIN GEREKÇELERİ DERS 2

BİR DOĞAL ALANIN DEĞERİ VE DOĞAYI KORUMANIN GEREKÇELERİ DERS 2 BİR DOĞAL ALANIN DEĞERİ VE DOĞAYI KORUMANIN GEREKÇELERİ DERS 2 Bir doğal alanın toplam ekonomik ve toplumsal değeri kullanım (aktif kullanım) ve kullanım dışı (pasif kullanım) değerlerinin toplamına eşittir.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Yazarlar Doç.Dr.Hasan Genç Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.M. Pınar Demirci Güler Dr. H. Gamze Hastürk Yrd.Doç.Dr. Suat Yapalak Yrd.Doç.Dr. Şule Dönertaş Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Ders: Açık Mekan Organizasyonu DERSİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Ders: Açık Mekan Organizasyonu DERSİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Ders: Açık Mekan Organizasyonu DERSİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Soru: 1. Dönem başında dersin içeriğinin ve amaçlarının belirtilmesi 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% Soru: 2. Dersin güncel konularla

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇLARI Politikalar, hükümet, birey ya da kurumların herhangi bir alanda izlediği ve belli bir amaç taşıyan bir amaç taşıyan yol ve yöntemler

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.1 MÜDÜR Dök.No KAİM.İKS.FRM.082 Sayfa No 1 / 4 İŞİN KISA TANIMI: üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR

A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR Karmaşık Problem: Çözümü için derinlemesine mühendislik bilgisi, soyut düşünme, temel mühendislik ilkelerinin ve ilgili mühendislik disiplininin önde gelen konularında araştırmaya

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Bölge Alt Bölge Ölçeğindeki Peyzaj Karakter Analizi Ve Değerlendirmesi Yaklaşımının Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi Açısından İrdelenmesi

Bölge Alt Bölge Ölçeğindeki Peyzaj Karakter Analizi Ve Değerlendirmesi Yaklaşımının Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi Açısından İrdelenmesi Bölge Alt Bölge Ölçeğindeki Peyzaj Karakter Analizi Ve Değerlendirmesi Yaklaşımının Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi Açısından İrdelenmesi Prof. Dr. Şükran ŞAHİN Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

PEYZAJ MİMARI. Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar,

PEYZAJ MİMARI. Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar, PEYZAJ MİMARI TANIM Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN.

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN. Ekonomik Ömrünü Tamamlamıs s Açık A k Maden Ocaklarının n Rekreasyonel Amaçlarla Düzenlenmesi Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN ZKÜ,, Bartın n Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, BARTIN. Teknolojik gelismelere

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

LE:NOTRE PROJESİ VE PROJE WEB SAYFASININ SUNDUĞU OLANAKLAR. Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME Akdeniz Üniversitesi

LE:NOTRE PROJESİ VE PROJE WEB SAYFASININ SUNDUĞU OLANAKLAR. Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME Akdeniz Üniversitesi LE:NOTRE PROJESİ VE PROJE WEB SAYFASININ SUNDUĞU OLANAKLAR Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME Akdeniz Üniversitesi I. LE:NOTRE PROJESİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI DİSİPLİNİNE KATKILARI Le:Notre Peyzaj Mimarlığı Projesi,

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI. Stajın yurtiçi ve/veya yurtdışında şu alanlarda yapılması söz konusudur:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI. Stajın yurtiçi ve/veya yurtdışında şu alanlarda yapılması söz konusudur: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI Amaç: Birim dışı eğitim ve uygulama, öğrencilerin peyzaj mimarlığı eğitimi süresince bölümde teorik ve uygulamalı derslerde edindikleri

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim:

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: 21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: oduncugil@yahoo.com DÜŞÜNSEL BAĞIMLILIK: BAKIŞ AÇILARI - KAVRAMLAR - TERİMLER Çevre

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSİN ADI ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİN KODU PM 430 DERSİN TÜRÜ Zorunlu (Zorunlu/Seçmeli) ÖN KOŞUL DERSİN DÖNEMİ

Detaylı

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER ÖRNEK-3 Yunus YÖNÜGÜL İSTANBUL'DAKİ İÇMESUYU HAVZALARI NIN ÖNEMİ, İÇME SUYU KORUMA HAVZALARI NDA YAŞANAN SORUNLAR, İDARİ YARGIYA İNTİKAL ETMİŞ UYUŞMAZLIKLAR, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi KENTSEL VE KURUMSAL KARBON YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI Kentsel ve Kurumsal Karbon Yönetimi Danışmanlığı kapsamında,

Detaylı

21. YÜZYILDA PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİ

21. YÜZYILDA PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİ 21. YÜZYILDA PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİ Yrd. Doç. Dr. Osman UZUN Prof. Dr. Güniz AKINCI KESİM Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Tel: 0 380 542 11 37 Faks: 0 380 542 11 36 pmosmanuzun@hotmail.com,

Detaylı

Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir.

Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir. . Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir. Biyolojik Çeşitlilik ise; Populasyonların gen havuzlarındaki gen çeşitliliği

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi Osman İYİMAYA Genel Müdür 12-13 Mayıs Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK 23 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28242 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Mimarlık Meslek Pratiği

Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık yapı sektörünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yapı sektörü ise tüm dünyada diğer sektörler için itici güç oluşturan dinamik bir sektördür. Son elli yıldır

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç ve kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç ve kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç ve kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 4 Genel Hükümler... 4 Plan hazırlama esasları... 4 Doğal sit alanlarında

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ Yrd.Doç.Dr. Simay KIRCA 2017-2018 Güz Yarıyılı DERS 5 KÜLTÜREL PEYZAJLAR Kültür; toplumların yaşam biçimleri, gelenek ve göreneklerinin, üretim olanaklarının bileşkesi olarak

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 2010/25 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılan FenEdebiyat Fakültesi yerine kurulan iki fakülteden (Fen Fakültesi ve

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ Prof. Dr. İBRAHİM TURNA Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür ABD, TRABZON MEŞCERE KURULUŞ AMACI BAKIM AMACI GENÇLEŞTİRME AMACI SİLVİKÜLTÜREL AMAÇLAR VEYA

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde orman mühendisinin sadece ağaç mı kesip kesmediği belli

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI 3. KÖPRÜLER VİYADÜKLER SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 08-09-10 MAYIS 2015 AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI H. Ülgen Yenil, Osman Uzun ve Şükran Şahin Sav Doğaya

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1.YARIYIL ADI T+U+L KREDİ AKTS SBP101 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat Diploma Programı Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı Dil

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü kuruluş :

Detaylı

Gelecek nesilleri yeşille buluşturuyoruz.

Gelecek nesilleri yeşille buluşturuyoruz. Gelecek nesilleri yeşille buluşturuyoruz. Misyonumuz Dört mevsimin yaşandığı, iklim, toprak, ekolojik zenginlikler bakımından bereketli olan ülkemizde; üstlendiğimiz projelerin müşteri memnuniyeti açısından

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI

T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI Güncellenme: Temmuz 2015 T.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS PLANI 1.YARIYIL PEM 105 Temel Tasarım I Z 2 2 3 4 PEM 103 Peyzaj Mimarlığına Giriş Z 2 2 3 6 PEM 107 Botanik Z 2 0 2 3 PEM 108

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ KÜLTÜRPARK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN EK RAPOR TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan Kültürpark Projesi Değerlendirme Raporu nda belirtilen görüşlerimizin

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar.

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Türkiye de Kalkınma Ajansları İlk Kalkınma Ajansı İzmir de

Detaylı

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) (12.03.2010 tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) Madde 1 AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki

Detaylı