Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

2 SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2008 Yıl : 8 Sayı : 16 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: Ahmet Tatlı Şef Tel: H. İlgün Aydoğdu Kütüphaneci Tel: Hüsnüye Ağcakaya VHKİ Tel: Kütüphane Salonu Tel: Yayına Hazırlayan: H.İlgün Aydoğdu Baskı: Yayın İşleri Müdürlüğü Sayıştay Mensupları için bastırılmıştır. BU SAYIDA KİTAPLAR Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Mevzuatı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Devlet Memurları Kanunu İdarî Yargılama Usulü Kanunu İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Kıymetli Evrak Hukuk diğer Kamu Maliyesi Vergi Bütçe Sözlükler ve Bibliyografyalar Avrupa Birliği Diğer Yüksek Lisans Tezleri Devlet Planlama Teşkilatı Tarafından Armağan Edilen Kitaplar Atatürk Kültür Merkezi Tarafından Armağan Edilen Yayınlar Yabancı Dildeki Bağış Yayınlar Kütüphane Koleksiyonuna Yeni Katılan Sayıştay Yayınları SÜRELİ YAYINLAR Kütüphaneye Gelen Günlük Gazeteler Haberler

3 Kütüphane Bülteni Sayı: 8 KİTAPLAR

4 2

5 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MEVZUATI SATIN ALINAN KİTAPLAR Eserde, Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu uygulamasına yön veren ikincil ve üçüncül düzey düzenlemeler ile mahalli idarelerle ilgili kanunlar bir araya getirilmiş, böylece mali sisteme ve mahalli idarelere yön veren belgeler bir bütün halinde sunulmuştur. İçindekiler: Mali Yönetim Mevzuatı Yayına hazırlayan: Mehmet Koçdemir. Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği, s.; 13,5X19,5 cm. ISBN: Kanunlar Yönetmelikler Tebliğler Standartlar Genel yazılar M Kamu finansman hukuku 2.Kamu Maliyesi 3.Mali hukuk-türkiye- Hukuk ve Mevzuat 3

6 Açıklamalı-Örnek Uygulamalı Taşınır Mal Yönetmeliği: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Hazırlanmış [Hazırlayan]: Ramazan Yılmazer. Geliştirilmiş 2. baskı.-- Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği, XIV, 618, [5] s. : tablo; 24 cm. ISBN: konuyla ilgili genel bir değerlendirme yapılmış, takip eden bölümlerde Yönetmeliğin madde açıklamalarına, uygulama örneklerine, defter ve belgelerin düzenlenmesine yer verilmiş, ayrıca yürürlükte bulunan bazı yönetmelikler ile Maliye Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıklarca yayınlanan tebliğ, genelge ve yazıların örnekleri ile Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasından sonra, kamu idarelerince uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Bakanlığa yöneltilen sorular ve cevapları da konulmuştur T863y Kamu malları 2.Taşınır mal- Türkiye- Hukuk ve mevzuat Eserin, giriş bölümünde 4

7 BAĞIŞ YOLUYLA GELEN KİTAPLAR Gerekçeli Açıklamalı- Uygulamalı ve İkincil Mevzuat ilaveli 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu açıklamalarının devamında her madde ile ilgili ikincil mevzuat düzenlemelerine de yer verilmiştir. Erdoğan Dedeoğlu. İzmir: İzden Yayıncılık, X, 1778 s.: tablo; 23,5 cm. Ekinde 1 adet CD var. ISBN: G Devlet muhasebesi-hukuk ve mevzuat-türkiye 2.Kamu maliyesi-hukuk ve mevzuat-türkiye 3.Bütçe-Hukuk ve mevzuat- Türkiye Eserde önce 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun gerekçesine ve Kanun metnine yer verilmiş daha sonra her madde tek tek madde gerekçeleriyle birlikte ele alınarak açıklanmıştır. Ayrıca madde 5

8 KAMU İHALE KANUNU ve KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU SATIN ALINAN KİTAPLAR İçtihatlar 4.İdari sözleşmeler-türkiye- Hukuk ve Mevzuat Yapım Sözleşmeleri Uygulama Esasları: 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamında Yaşar Gök. Ankara: [yayl.y.], s., 16,5X25 cm. ISBN: G Devlet ihaleleri-türkiye 2.Devlet ihaleleri-türkiye- İçtihatlar 3.İdari sözleşmeler-türkiye İçindekiler: Yapım Sözleşmesinin tanımı, unsurları, ilkeleri, türleri ve tarafların yükümlülükleri, Projeler, iş yeri teslimi, malzeme ocakları, teknik personel bildirimi ve sigorta işlemleri, İş programı ve ödenek dilimleri İşin süresi, süre uzatımı ve gecikme cezası, Fiyat farkları, İhrazat uygulaması, Yeni birim fiyat uygulaması, Revize birim fiyat uygulaması, İş artış ve eksilişleri, Geçici ve kesin kabul işlemleri, Fesih ve tasfiye işlemleri, Geçici ve kesin hakediş raporları, Hakediş ödemelerinden yapılacak kesintiler, İdare görevlilerinin, yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin sorumlulukları, İlgili Mevzuat. 6

9 BAĞIŞ YOLUYLA GELEN KİTAPLAR DİNÇER GÖNEN HİKMET IŞIK AÇIKLAMALI KAMU İHALE KANUNU 2008 ÜÇÜNCÜ BASKI açıklamaları ile Kamu İhale Kurulu Kararlarını içermektedir. Ayrıca konu ile ilgili ikincil mevzuata, metinlerin çok sık değişmesi ve internet ortamında kolayca ulaşılabilir olmaları nedeniyle bu baskıda yer verilmemiştir. Açıklamalı Kamu İhale Kanunu Dinçer Gönen, Hikmet Işık. 3. baskı, s.; 24 cm. ISBN: K Kamu İhaleleri-Türkiye 2.Kamu İhaleleri-Hukuk ve Mevzuat-Türkiye 3.İdari sözleşmeler-türkiye Eser, kanun gerekçeleri, komisyon raporları ve madde madde kanun metinlerinin 7

10 İçindekiler: Birinci kitap Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu: Sayıştay, Yargıtay, Danıştay ve Kamu İhale Kurulu Kararları İkinci Kitap Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Borçlar Kanununun Kamu İhaleleri ve Sözleşmeleri ile ilgili hükümleri, Tebligat Kanunu. İsmail Hakkı Sayın. Ankara: [yayl.y.], XXIX, 976 s.; 25 cm. ISBN: K Devlet ihaleleri-türkiye 2.Devlet ihaleleri-türkiye- İçtihatlar 3.İdari sözleşmeler-türkiye- İçtihatlar 4.İdari sözleşmeler-türkiye 8

11 DEVLET MEMURLARI KANUNU SATIN ALINAN KİTAPLAR Açıklamalı İçtihatlı Devlet Memurları Kanunu İbrahim Pınar. Gözden geçirilmiş 9. basım.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, X25 cm.; 1771 s. ISBN: X D Konu Başlıkları: 1.Devlet memurları-hukuk ve mevzuat-türkiye 2.Personel rejimi-türkiye 3.Kamu personeli-türkiye Eserde, Devlet Memurları Kanunu ile ilgili tüm 9 maddeler sırayla açıklanmış, yorumlar yapılmıştır. Açıklamalarda personel hukukunun en önemli kaynağı olan Danıştay kararları esas alınmış, her maddenin sonuna geçerli olan içtihatlar konulmuştur. Halen yürürlükte olan Maliye Bakanlığının genel tebliğlerine ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine de olanaklar ölçüsünde yer verilmiştir. Ayrıca bu baskıda diğerlerinden farklı olarak 2914 sayılı Üniversite Personel Yasasına içtihatlı olarak yer verilmiştir. İçindekiler: -Devlet Memurları Kanunu yorumu, -İstihdam şekilleri, -Ödev ve sorumluluklar, -Genel haklar, yasaklar, -Kamu personelinin özlük hakları, -Atanma ve yer değiştirme, -Vekâlet görevi, ikinci görev, tedvir, -Memuriyetten çekilme ve çıkarılma, -Disiplin suç ve cezaları...

12 (Açıklamalı) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu [Hazırlayanlar]: Mustafa İnal- Ömer Köse. Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği, X,582,[6] s.; 13,5X19,5 cm. ISBN: D Genel haklar, Yasaklar, Derece yükselmesi/ Kademe ilerlemesi Memur olmanın genel ve özel şartları, Aday memurlar, İstisnai memuriyet, Yer değiştirme, Askerlik hizmeti, Vekâlet, İkinci görev, Ders görevi, Birleşmeyecek görevler, Memuriyetin sona ermesi, İzinler, Siciller, Disiplin, Görevden uzaklaştırma, Mali hükümler, Memurlara yapılacak yardımlar, Yargı kararları, Devlet Personel Başkanlığı görüşleri, Devlet Memurları Kanunu. Konu Başlıkları: 1.Devlet Memurları-Hukuk ve Mevzuat-Türkiye 2.Personel rejimi-türkiye 3.Kamu Personeli-Türkiye İçindekiler: İstihdam şekilleri, Ödev ve sorumluluklar, 10

13 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU SATIN ALINAN KİTAPLAR İdari Yargılama Usulü Kanunu Şerhi [Hazırlayan]: Cafer Ergen. Ankara: Seçkin yayıncılık, s.; 23,5 cm. ISBN: İ İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sırrı, İdari davaların açılması, dava açma süresi, İptal ve tam yargı davaları, duruşma, Dosyaların incelenmesi, davaların karara bağlanması, Yürütmenin durdurulması, kararların sonuçları, Görev, yetki, bağlantılı davalar, merci tayini, İtiraz, temyiz, yargılamanın yenilenmesi, kararın düzeltilmesi, Çalışmaya ara verme, nöbetçi mahkemenin görevleri, Danıştay Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun. 1.İdari Yargılama Usulü- Türkiye 2.İdare mahkemeleri-türkiye 11

14 BAĞIŞ YOLUYLA GELEN KİTAPLAR Eserin altıncı baskısı, İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişiklikler ve ekler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Açıklama ve Son İçtihatlarla İdarî Yargılama Usulü Kanunu: 1.c. Madde:1-14 İçindekiler: -Genel esaslar, - İdari davalarda yetki ve bağlantı ile görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılacak işlemler, -Kararlara karşı başvuru yolları, -Çeşitli hükümler. [Hazırlayan]: Celâl Karavelioğlu. 6. baskı.-- Ankara: Karavelioğlu Hukuk Yayınevi, s.; 24,5 cm. ISBN: İ226 1.c İdari Yargılama Usulü- Türkiye 2.İdare Mahkemeleri-Türkiye 12

15 İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI SATIN ALINAN KİTAPLAR Eserde, iş hukuku konusu ayrıntılarıyla incelenmiş konuyla ilgili ortaya konulan önemli görüşlere ve yüksek mahkeme kararlarına da yer verilmiştir. İş Hukuku: (Genel Esaslar- Bireysel İş Hukuku) İçindekiler: İş hukukuna giriş, Temel kavramlar, Bireysel iş hukuku, İşin düzenlenmesi. Sarper Süzek tıpkı basım.-- İstanbul: Beta Basım Yayın, XXXIII, 764 s.; 17X24 cm. ISBN: S İş hukuku-türkiye 2.İş sözleşmeleri-türkiye 13

16 BAĞIŞ YOLUYLA GELEN KİTAPLAR Sosyal Güvenlik Klavuzu: 5502 ve 5510 Sayılı Kanuna Göre Açıklamalı, Örnekli, Karşılaştırmalı Özkan Bilgili İzmir: İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, s. : tablo; 24 cm B Sosyal Güvenlik-Türkiye 2.Sosyal Güvenlik-Hukuk ve Mevzuat-Türkiye 3.Sosyal Güvenlik Kurumu- Türkiye 4.Sosyal Sigorta-Türkiye 5.Genel Sağlık Sigortası- Türkiye Eserde sosyal güvenlik reformunun kurumsal yapılanmasına yer verilirken, ağırlıklı olarak bundan sonraki sosyal sigorta uygulamaları açıklanmıştır. Otuz dokuz bölümden oluşan eserde; kurumsal yapının tanıtılmasından başka, sigortalı ve işyeri tanım ve tescilleri, kısa ve uzun vadeli sigorta uygulaması ile genel sağlık 14 sigortası uygulaması, sigorta primlerinin hesabı ile prim belgelerinin düzenlenmesi, para cezaları ve itiraz yolları ile diğer ilgili konulara önceki dönem uygulamaları ile karşılaştırmak suretiyle yer verilmiştir. (önsözden) İçindekiler: Sosyal güvenlik ve tarihsel gelişimi, Kurumsal yapı: Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal sigortalılık, Sosyal sigortalı sayılanlar, Çalışması yasak olanlar ve sigortalılıkları, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti hükümeti arasında türk firmaları işçilerinin istisna akdi çerçevesinde istihdamı, Bazı sigorta kollarına tabi olanlar ile sosyal sigortalı sayılmayanlar, Fiili çalışma ilişkisine dayanmayan sigortalılık, Genel sağlık sigortalıları, İşyerinin bildirimi ve tescili, Sigortalıların bildirimi ve tescili, Prime tabi olan ve olmayan kazançlar

17 KIYMETLİ EVRAK SATINALINAN KİTAP (Öğretide ve uygulamada) kıymetli evrakın ziyaı ve iptali 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve En son Yargıtay Kararları Işığında Özkan Gültekin. Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 3. baskı.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.; 24 cm. ISBN: G Eserde; ticari ilişkilerde çabukluğun ve güvenin sağlanmasında büyük önem taşıyan çek, bono, poliçe vs. gibi kıymetli evrakın çalınması, kaybolması, okunamaz hale gelmesi, yırtılması ve yanması gibi durumlarda ne yapılacağı, senedin kıymetli evrak niteliğinin devam edip etmeyeceği, senette doğmuş olan hakkın sona erip ermeyeceği gibi sorunlar ve çözüm yolları ele alınmıştır. Ayrıca söz konusu bu çalışma ile ''Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali'' konusu, hem teorik hem de uygulamaya dönük olarak ele alınıp, üniversitelerin Ticaret Hukuku kürsülerinde görev yapan araştırmacılar, sosyal ve ticari hayatta kambiyo senedi kullananlarla yargılama aşamasında bu uyuşmazlıklara bakacak olan hakimlere ve avukatlara yardımcı olması düşüncesi ile konu ayrıntılı olarak incelenmiştir. 1.Kıymetli evrak-türkiye 15

18 HUKUK DİĞER SATIN ALINAN KİTAPLAR Temel Kanunlarda ve Usul Kanunlarında Yer Alan Süreler [Editör]: Yaşar Güçlü. Ankara: Seçkin Yayıncılık, s. 13,5X19,5 cm. ISBN: T Kanunlarda süreler-türkiye Eserde, binlerce sayfa tutan kanun metinlerinin içerisinde aranılan süreye ulaşmanın zorluğundan 16 hareketle hukuk sistemimizin temelini oluşturan Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanununda yer alan süreler cetvel haline getirilerek sürelere ve sürelerle ilgili hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca kitabın başında da sürelerle ilgili genel bilgiler özet olarak yer verilmiştir. İçindekiler: Sürelerle ilgili genel bilgiler, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu.

19 International law and trade : bridging the eastwest divide [International law and trade conference : May 10-11, 2007 : Proceedings] Editor: Sylvia Mercado Kierkegaard. Revised edition.-- Ankara: Ankara Barosu, XIII, 706 s.; 24,5 cm. ISBN:13: ISBN: 10: I Commericial law 2.Ticaret hukuku İçindekiler: International trade&maritime law, Trade and investment, World economy and globalisation, Human rights and governance, Corporate governance, business and finance, Intellectual property rights, Consumer protection, Arbitration&mediation, Cyberlaw. 17 International Conference on legal, privacy, and security issues in IT (2nd: 2007: Beijing, China) Editor: Sylvia Mercado Kierkegaard. 2. baskı.-- Ankara: Ankara Barosu, XII, 681 s.; 24,5 cm. ISBN: ISBN: I İnternet hukuku 2.Data protection-congresses, 3.Veri koruma-kongreler 4.Computer- Law and legislation- Congresses 5.Bilgisayar-Hukuk ve mevzuat-kongreler 6.Computer security-law and legislation-congresses 7.Bilgisayar güvenliği-hukuk ve mevzuat-kongreler İçindekiler: Copyright, Cybercrimes, e-commerce&regulation, Data protection& Privacy, Virtual world, Choice of law&jurisdiction, Human rights and liability, Telecommunications&Gover nance

20 KAMU MALİYESİ SATIN ALINAN KİTAPLAR Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Editör: Coşkun Can Aktan.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.: tablo, şekil; 16X23,5 cm. ISBN: K Kamu maliyesi-türkiye 2.Kamu maliyesi- Stratejik planlama İçindekiler: Kamu Sektöründe İyi Yönetim İlkeleri/ Coşkun Can Aktan& Hilmi Çoban-- Saydamlık, Hesap Verme Sorumluluğu ve Denetim /Necip Polat-- Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminin Yapısı ve İşleyişi/ Ahmet Arslan-- Orta Vadeli Harcama Sistemi (Çok Yıllı Bütçeleme) ve Türkiye'de Uygulanabilirliği/ Murat Arslan-- Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sisteminin Mali Saydamlık ve Hesap Verme Sorumluluğuna Katkıları/ Baki Kerimoğlu-- Kamu Mali Yönetimi ve Mali Raporlama/ Erkan Karaarslan-- İç Kontrol /Mehmet Sait Arcagök-- Performans Denetimi ve Türkiye Uygulaması /Ebru Yenice-- Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama/ Coşkun Can Aktan-- Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama/ Nahit Bingöl-- Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi/ Coşkun Can Aktan & Kamil Tüğen Sayılı Kanuna Göre Performans Esaslı Bütçeleme/ Ertan Erüz. 18

21 İçindekiler: Geleneksel Maliye ve Yeni Maliye/ Coşkun Can Aktan- Dilek Dileyici-Ahmet Özen, Devletin Mali Alandaki Rol ve Fonksiyonlarındaki değişim/ Dilek Dileyici, Globalleşme ve Maliye Politikasında Değişim/ Coşkun Can Aktan, İstiklal Y. Vural, Kamu Maliyesinde Çağdaş Yaklaşımlar Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici, İstiklal Y. Vural. 2. baskı.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.: tablo; 16X23,5 cm. ISBN: X 336 A Kamu maliyesi-yaklaşımlar- Türkiye Kitapda, günümüz dünyasında kamu maliyesi alanında tartışılan ve çeşitli ülkelerde kısmen uygulama alanı bulan yeni yaklaşımlar ele alınmıştır. Vergi Rekabeti / Coşkun Can Aktan, İstiklal Y. Vural, Dış İstikrarın Sağlanması ve Kalkınmanın finansmanında Global Vergi Önerisi: Tobin vergisi / İstiklal Yaşar Vural, Vergi Tarifelerinde Değişim: Artan Oranlı Vergilerden Düz Oranlı Vergilere / Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici, Vergilemede Yeni Bir Eğilim: Gelir Vergilerinden Tüketim Vergilerine/ Dilek Dileyici, Kamu Maliyesinde Hesap Verme Sorumluluğu ve Mali Saydamlık/ Coşkun Can Aktan, Serpil Ağcakaya, Dilek Dileyici 19

22 Teori ve Uygulamada Kamu Maliyesi İçindekiler: Kamu maliyesi konusunda genel bilgiler, Kamu maliyesinin tarihçesi, Kamu hizmetleri ve kamu harcamaları, Türkiye de kamu harcamalarının değerlendirilmesi, Kamu gelirleri, Gelir-Harcama ve servet vergileri, Türk vergi sisteminin değerlendirilmesi, Bütçe, Mahalli İdareler maliyesi. Ahmet Kesik, M. Kamil Mutluer, Erdoğan Öner.-- İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, xxiii, 525 s. 24 cm. ISBN: M Konu Başlığı : 1.Kamu maliyesi 2.Finance public 3.Finance public-turkey Eserin, bir, dört, beş, altı ve yedinci bölümleri M. Kâmil Mutluer, iki, sekiz ve dokuzuncu bölümleri Erdoğan Öner, üçüncü bölümü ise Ahmet Kesik tarafından yazılmıştır. 20

23 VERGİ SATIN ALINAN KİTAPLAR Vergi Genel Hukuku M. Kâmil Mutluer.-- İstanbul Bilgi Üniversitesi, xxiii, 525 s.; 24 cm. ISBN: M874g Vergi hukuku-türkiye 2.Taxation- Law and legislation 3.Law-Turkey 4.Taxation-Turkey Eserde, ülkemizde varolan hukuksal konumuna da dikkat edilerek, vergi genel hukuku na ilişkin konular sistematik olarak ele alınmıştır. Özellikle kitapta yer alan Vergi Ceza Hukuku, Vergi Yargı Hukuku ve Vergi İcra Hukuku bölümlerinde hukukun diğer alanlarıyla vergi hukuku arasındaki ilişkiler teorik bir temele oturtulmuştur.(dış kapaktan). Vergi Özel Hukuku M. Kâmil Mutluer, Erdoğan Öner--. Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, VII, 253 s., 19,5X27,5 cm. ISBN: M874ö Vergi hukuku-türkiye 2.Taxation- Law and legislation 3.Law-Turkey 4.Taxation-Turkey İstanbulBilgi Üniversitesi yayını olan ve Prof. Dr. M. Kâmil Mutluer in Vergi Genel Hukuku adlı kitabının tamamlayıcısı niteliğini taşıyan eserde, çok yönlü ve yeni gelişmeye başlayan bir bilim alanı olan vergi hukuku konusu hem kuramsal açıdan hem de mevzuat açısından ayrıntılarıyla incelenmiştir. 21

24 BAĞIŞLANAN KİTAPLAR Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları Şükrü Kızılot, Zuhal Kızılot. Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 12. baskı.-- Ankara: Yaklaşım Yayınları, s.; 24 cm. ISBN: K Vergi Uyuşmazlıkları Dört bölümden oluşan eserin birinci bölümünde vergi uyuşmazlığı konusu, yabancı ülkelerin uygulamalarına da yer verilmek suretiyle genel olarak açıklanmıştır. İkinci bölümde, vergi uyuşmazlıklarının vergi mahkemelerinde dava yoluyla çözümlenmesine, üçüncü kısımda ise vergi mahkemesi kararlarına karşı kanun yollarına, dördüncü kısımda ise; yürütmenin durdurulması, vergi yargılamasında iddia ve savunmaların kanıtlanması ve kanıt türlerine, bilirkişilik ve bilirkişi incelemesine, ortak hükümlere yer verilmiştir. Affiliate-Açık artırma- Sanal pazarlama Denetim, E-Şans oyunları: Kumar-Bahis-Karapara Malik Çelebi. İstanbul: [yayl.y.], cm: tablo, çizelge, [8], 190 s Ç E-Vergi-Türkiye 2.E-Ticaret-Türkiye 3.E-Şans oyunları-türkiye 4.Elektronik Ticaret 5.Elektronik Vergi 6.Elektronik şans oyunları İki bölümden oluşan eserin konu başlıkları aşağıda verilmiştir; Elektronik ticaret: Elektronik sözleşmeler, elektronik noter, elektronik ihale projesi, Ticaret Kanunu Tasarısı ve web sayfası zorunluluğu, E- Defter/ E-Fatura. Şans oyunları: Milli piyango, at yarışları, spor- Toto, Bahis çeşitleri Çözüm önerileri ve değerlendirme.

25 2008 Beyanname Düzenleme Klavuzu İstanbul: Maliye Hesap Uzmanları Derneği, [2008]. XLVII, 1249 s.; 28,5 cm. ISBN: B392 [2008] Gelir vergisi-türkiye 2.Beyanname düzenleme- Türkiye 3.Vergileme-Türkiye Eserde öncelikle, temel Vergi Kanunları sistemli bir şekilde sunulmuş, tebliğler, iç genelgeler, özelgeler ve içtihat oluşturacak yargı kararları taranarak gerekli açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca eserde vergisel müesseselerin işleyişine yönelik olarak olabildiğince çok örneğe de yer verilmiştir. Danışma Komisyonu Kararları: [T.C. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu] [Derleyen ] T.C. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu.-- İstanbul: Maliye Hesap Uzmanları Derneği, [2007]. XI,1044 s.; 27 cm. Ekinde 1 adet CD var. ISBN: D264 [2007] Vergi hukuku-türkiye 2.Vergi hukuku-türkiye- İçtihatlar 1950 yılından günümüze kadar alınmış olan tüm T.C. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Kararları güncelleştirilerek ve sistematik bir şekilde derlenerek eserde toplanmıştır. 23

26 BÜTÇE SATIN ALINAN KİTAPLAR Türkiye 2.Budget-Law and legislation-turkey 3.Budget-Turkey Eserde bütçe hukuku konusu aşağıda verilen sekiz ana başlık altında ayrıntılarıyla incelenmiştir. Bütçe Hukuku Ahmet Kesik, M. Kâmil Mutluer, Erdoğan Öner.-- Güncelleştirilmiş 2. baskı.-- İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, xviii,422 s.; 24 cm. ISBN: M İçindekiler: Bütçe hukuku konusunda genel bilgiler, Kamu bütçesi, Kamu kesimi ve kamu malî yönetimi, Bütçenin hazırlanması ve TBMM de görüşülmesi, Bütçenin uygulanması Merkezi yönetim bütçeleri dışında kalan bütçeler, Kamu harcama hukuku, Bütçenin denetim ve yargısı. Konu Başlıkları: 1.Bütçe -Türkiye 2.Bütçe-Hukuk ve Mevzuat- 24

27 BAGIŞLANAN KİTAPLAR Mali Disiplinin Sağlanmasında Anayasal Denk Bütçe Yaklaşımı ve Türkiye de Uygulanabilirliği Ayşe Günay.-- Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, xx, 449 s.: 24 cm. ISBN: G Mali disiplin-türkiye 2.Mali disiplinsizlik-türkiye 3.Denk bütçe-türkiye Eserde, Türkiye de mali disiplinin sağlanması amacıyla anayasal denk bütçe kuralının hangi koşullar altında uygulamaya konulabileceğine ilişkin kritik noktalar ile bu kapsamda gerekli koşulları oluşturmaya yönelik olarak kamu maliyesine ilişkin öneriler ortaya konulmuştur. Türk Bütçe Sisteminde Peformans Denetimi Ekrem Candan.- Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, XIV,296 s.; 24 cm. ISBN: C Bütçe sistemi-türkiye 2.Bütçe-Performans denetimi- Türkiye Eserde; Türk bütçe sistemindeki performans denetimi uygulamalarının eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmesine çalışılmış, yapılan değerlendirme ve önerilerle kontrol ve denetim uygulamalarının etkinliğinin artırılması, kamuda performans denetimi uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.(önsözden). 25

28 SÖZLÜKLER VE BİBLİYOGRAFYALAR SATIN ALINAN KİTAPLAR Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü Derleyen: Yılmaz Tekin.-- Ankara: Tekğaç yayınları, s. 16,5X23,5 cm. ISBN: MÜR A Hukuk-Sözlükler-Türkçe 2.Hukuk-Sözlükler Mecelle ve islam hukuku ile ilintili kavram ve anlamların açıklamaları, Sözcüklerin İngilizce, Fransızca ve Almanca karşılıkları, Latince terim ve kavramların Türkçe karşılıkları, Başlangıcından bugüne Avrupa Birliği sözlüğü. İçindekiler: Temel hukuksal kavramlar, tanımlar ve sözcükler, Osmanlıca kavram ve sözcüklerin Türkçe açıklamaları, Siyaset, bankacılık, sigorta, gümrük, ekonomi, maliye, ticaret, muhasebe, borsa, döviz, sosyal güvenlik vb. ile ilgili hukuksal terim ve kavramlar, 26

29 İngilizce-Türkçe Türkçe- İngilizce Ekonomi-İşletme Sözlüğü [Derleyenler] Nur Keyder, Alaeddin Tileylioğlu, Adil Oran. Genişletilmiş 2. baskı.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.; 16X23,5 cm. ISBN: MÜR E Ekonomi-Sözlükler- İngilizce-Türkçe 2.İşletme-Sözlükler- İngilizce-Türkçe 3.Ekonomi-Sözlükler 4.İşletme-Sözlükler 5.İngiliz dili- Sözlükler- Türkçe 6.Türk dili- Sözlükler- İngilizce gümrük-gümrükleme, sigortacılık, örgüt, yönetim, insan kaynakları, pazarlama, üretim yönetimi, yöneylem araştırması, bilişim sistemleri, uluslararası kuruluş ve hukuki terminoloji sayısı arttırılmış, kurum adları, yüksek mahkeme çeşitleri, bakanlık adları, ülke adları, ülke paraları, kanun adları, denetleme organlarınca kullanılan terimler ve AB terimlerine daha geniş yer verilmiştir. Ülke adları ve ülke paraları, ekte tablo halinde verilmiştir. Uluslararası örgütler, AB Kurumları ve seçilmiş terminolojisi, Türk Kanunları, Türkiye'de Yüksek Mahkemeler, Türkiye'de Bakanlık ve Siyasi Parti adları, İngilizce ve Türkçe olarak ekte sıralanmış, ayrıca sözlük içine alfabetik olarak serpiştirilmiştir. Eserin, kelime ve terim sayısının 13368'i İngilizce, 12489'u Türkçe olmak üzere toplam dir. Bazı terimler için açıklama veya formül verilmekle beraber, sözlük ansiklopedik nitelik taşımamaktadır. Sözlüğün kapsam alanı genişletilmiş; 27

30 BAĞIŞLANAN KİTAPLAR Kamu Yönetimi Sözlüğü: Fransızca ve İngilizce karşılıklarıyla Ömer Bozkurt, Turgay Ergun; Edritör: Seriye Sezen. 2. baskı. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, VIII,313 s.; 24 cm. ISBN: MÜR K Kamu yönetimi-sözlükler 2.Kamu yönetimi-sözlükler- Fransızca-İngilizce-Türkçe 3.Kamu yönetimi-sözlükler- Türkçe-Fransızca-İngilizce 4.Fransız dili-sözlükler- Türkçe 5.İngiliz dili-sözlükler- Türkçe 6.Türk dili-sözlükler- Fransızca 7.Türk dili-sözlükler- İngilizce Eser, kamu yönetiminde ve yönetim bilimlerinde kullanılan altıyüz kadar sözcük ve terimi İngilizce ve Fransızca karşılıklarıyla veren ansiklopedik bir sözlüktür. 28 Türk Hukuk Bibliyografyası 2001 [Hazırlayanlar]: Ejder Yılmaz, Tacar Çağlar. Ankara: Türk Hukuk Kurumu, XXI,295 s.; 24 cm. ISBN: MÜR T964 [2007] Hukuk- Türkiye-Kaynakça 2.Hukuk-Türkiye- Bibliyografya İçindekiler: Değişik konular, Adli tıp, Askerlik/Sivil savunma, Basın/Yayın/Haberleşme, Eğitim/Üniversite, Fikir ve sanat eserleri, İnternet/Elektronik hukuk, Eski eserler hukuku, Çevre sorunları/ Doğal zenginlikler hukuku, Nüfus sorunları/ Köy/ Kent/ Konut, Toprak hukuku, İmar hukuku, Ekonomi/ Kredi/ Para/ Muhasebe/ Gümrük, İstatistik

31 AVRUPA BİRLİĞİ BAĞIŞLANAN KİTAPLAR Avrupa Birliği ve Türkiye: Sorular Yanıtlar Meral Tecer. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü, XXII,290 s.; 24 cm. ISBN: T Türkiye-Dış ilişkiler- Avrupa Birliği 2.Avrupa Birliği-Türkiye 3.Avrupa Birliği-Hukuk 4.Avrupa Konseyi İçindekiler: Avrupa Birliğinin tarihçesi ve gelişimi, Avrupa Birliğinin kurumsal yapılanması, Avrupa Birliği hukuku, Avrupa Birliği ortak politikaları, Avrupa Birliği bütçesi ve mali yardımlar, Türkiye-AB ilişkilerinin oluşumu, Türkiye-AB Gümrük Birliği, Avrupa Birliğinin yeni genişleme sürecinde Türkiye- AB ilişkileri, Katılım müzakereleri dönemi ve sorunlar. Avrupa Birliği uyum yasa paketleri Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, [4], 280 s.: tablo; 24 cm. ISBN: A858u 2007 Kitap Sicil no: Avrupa Birliği-Türkiye 2.Avrupa Birliği-Uyum paketi-türkiye Eserde, Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketlerinin kanun metinleri derlenmiş, uyum paketlerinin analizi ve uyum paketleriyle ilgili çizelge çalışmaları da ayrı bölümlerde sunulmuştur. 29

32 Avrupa Birliği ve Müzakere Süreci Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, s.: tablo; 21 cm. ISBN: A858mü Avrupa Birliği-Müzakere süreci- Türkiye İçindekiler: Müzakere sürecinin aşamaları, Müzakere platformları, Katılım müzakerelerinin niteliği, Temmuz 2007 tarihi itibariyle Türkiye nin müzakere sürecindeki durumu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin Türkiye nin Avrupa Birliğine katılım sürecindeki faaliyetleri. Avrupa Birliği Türkiye Mali İşbirliği Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, s.: tablo; 21 cm. ISBN: A858 ma Avrupa Birliği- Türkiye 2.Ekonomik işbirliği-avrupa Birliği-Türkiye Eser, Avrupa Birliğinin Türkiye ye sağladığı mali yardımların miktarlarına, kullanılış prosedürlerine ve uygulanışlarına yönelik konuları içermektedir. 30

33 Türkiye de Siyasi Reform: Uyum Paketleri ve Güncel Gelişmeler Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, s.; 21 cm. ISBN: T Avrupa Birliği-Uyum Paketi-Siyasi Reformlar- Türkiye 2.Siyasi reform-türkiye İçindekiler: Yasal reformlar, 2001 ve 2004 Anayasa değişiklikleri, Yeni Türk Medeni Kanunu, Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci uyum paketleri, Uyum paketleri sonrası gelişmeler, 2004, 2005, 2006 yılındaki diğer gelişmeler uyum paketi, Uygulamanın izlenmesi paketi. Political reforms in Turkey Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, s.; 21 cm. ISBN: P Political reforms-turkey 2.European Union- Political reforms-turkey İçindekiler: Legislative reform, The new civil code, The first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eight harmonization package, Developments outside the harmonization packages the Second harmonization package, Developments in 2004, Developments in 2006, Other developments in 2006, Mechanism for monitoring implementation. 31

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İTİYAT HALİNE GETİREN MİLLETLER, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ,

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

T.C. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim ler Fakültesi Dergisi ISSN 1309-4602

T.C. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim ler Fakültesi Dergisi ISSN 1309-4602 T.C. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim ler Fakültesi Dergisi ISSN 1309-4602 Sahibi Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Adına Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM Baş Editör

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ*

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* Bir Olgu Olarak Yolsuzluk: Nedenler, Etkiler ve Çözüm Önerileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bu kitap, Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-300 03 Ekim 2005 Sayı : 2005-09

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

Türkiye de Teftiş ve İç Denetim: Kavramlar, Beklentiler ve Hayatla Yüzleşme

Türkiye de Teftiş ve İç Denetim: Kavramlar, Beklentiler ve Hayatla Yüzleşme Türkiye de Teftiş ve İç Denetim: Kavramlar, Beklentiler ve Hayatla Yüzleşme Yaşar OKUR * Özet Tanımladıklarını olduğu gibi ifade etme iddiasındaki kavramlar, dünyadaki değişimle birlikte sürekli hayatla

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2012 ii i BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan,

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT BAŞKANLIĞI YAYINLARI Türkiye Cumhuriyeti nin 80 nci Yılı Armağanı Özel Sayısı YIL: 1 Eylül 2003 SAYI: 2 Dergimizdeki yazı ve resimlerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 ÖZET Ülkemizde 1982 yılında yargı organlarına ve özellikle idari

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi Mali Hukuk Dergisinin 133. sayısında (Ocak-Şubat-2008) yayımlanmıştır. KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK DENETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ, GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı