Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

2 SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2008 Yıl : 8 Sayı : 16 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: Ahmet Tatlı Şef Tel: H. İlgün Aydoğdu Kütüphaneci Tel: Hüsnüye Ağcakaya VHKİ Tel: Kütüphane Salonu Tel: Yayına Hazırlayan: H.İlgün Aydoğdu Baskı: Yayın İşleri Müdürlüğü Sayıştay Mensupları için bastırılmıştır. BU SAYIDA KİTAPLAR Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Mevzuatı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Devlet Memurları Kanunu İdarî Yargılama Usulü Kanunu İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Kıymetli Evrak Hukuk diğer Kamu Maliyesi Vergi Bütçe Sözlükler ve Bibliyografyalar Avrupa Birliği Diğer Yüksek Lisans Tezleri Devlet Planlama Teşkilatı Tarafından Armağan Edilen Kitaplar Atatürk Kültür Merkezi Tarafından Armağan Edilen Yayınlar Yabancı Dildeki Bağış Yayınlar Kütüphane Koleksiyonuna Yeni Katılan Sayıştay Yayınları SÜRELİ YAYINLAR Kütüphaneye Gelen Günlük Gazeteler Haberler

3 Kütüphane Bülteni Sayı: 8 KİTAPLAR

4 2

5 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MEVZUATI SATIN ALINAN KİTAPLAR Eserde, Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu uygulamasına yön veren ikincil ve üçüncül düzey düzenlemeler ile mahalli idarelerle ilgili kanunlar bir araya getirilmiş, böylece mali sisteme ve mahalli idarelere yön veren belgeler bir bütün halinde sunulmuştur. İçindekiler: Mali Yönetim Mevzuatı Yayına hazırlayan: Mehmet Koçdemir. Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği, s.; 13,5X19,5 cm. ISBN: Kanunlar Yönetmelikler Tebliğler Standartlar Genel yazılar M Kamu finansman hukuku 2.Kamu Maliyesi 3.Mali hukuk-türkiye- Hukuk ve Mevzuat 3

6 Açıklamalı-Örnek Uygulamalı Taşınır Mal Yönetmeliği: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Hazırlanmış [Hazırlayan]: Ramazan Yılmazer. Geliştirilmiş 2. baskı.-- Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği, XIV, 618, [5] s. : tablo; 24 cm. ISBN: konuyla ilgili genel bir değerlendirme yapılmış, takip eden bölümlerde Yönetmeliğin madde açıklamalarına, uygulama örneklerine, defter ve belgelerin düzenlenmesine yer verilmiş, ayrıca yürürlükte bulunan bazı yönetmelikler ile Maliye Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıklarca yayınlanan tebliğ, genelge ve yazıların örnekleri ile Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasından sonra, kamu idarelerince uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Bakanlığa yöneltilen sorular ve cevapları da konulmuştur T863y Kamu malları 2.Taşınır mal- Türkiye- Hukuk ve mevzuat Eserin, giriş bölümünde 4

7 BAĞIŞ YOLUYLA GELEN KİTAPLAR Gerekçeli Açıklamalı- Uygulamalı ve İkincil Mevzuat ilaveli 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu açıklamalarının devamında her madde ile ilgili ikincil mevzuat düzenlemelerine de yer verilmiştir. Erdoğan Dedeoğlu. İzmir: İzden Yayıncılık, X, 1778 s.: tablo; 23,5 cm. Ekinde 1 adet CD var. ISBN: G Devlet muhasebesi-hukuk ve mevzuat-türkiye 2.Kamu maliyesi-hukuk ve mevzuat-türkiye 3.Bütçe-Hukuk ve mevzuat- Türkiye Eserde önce 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun gerekçesine ve Kanun metnine yer verilmiş daha sonra her madde tek tek madde gerekçeleriyle birlikte ele alınarak açıklanmıştır. Ayrıca madde 5

8 KAMU İHALE KANUNU ve KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU SATIN ALINAN KİTAPLAR İçtihatlar 4.İdari sözleşmeler-türkiye- Hukuk ve Mevzuat Yapım Sözleşmeleri Uygulama Esasları: 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamında Yaşar Gök. Ankara: [yayl.y.], s., 16,5X25 cm. ISBN: G Devlet ihaleleri-türkiye 2.Devlet ihaleleri-türkiye- İçtihatlar 3.İdari sözleşmeler-türkiye İçindekiler: Yapım Sözleşmesinin tanımı, unsurları, ilkeleri, türleri ve tarafların yükümlülükleri, Projeler, iş yeri teslimi, malzeme ocakları, teknik personel bildirimi ve sigorta işlemleri, İş programı ve ödenek dilimleri İşin süresi, süre uzatımı ve gecikme cezası, Fiyat farkları, İhrazat uygulaması, Yeni birim fiyat uygulaması, Revize birim fiyat uygulaması, İş artış ve eksilişleri, Geçici ve kesin kabul işlemleri, Fesih ve tasfiye işlemleri, Geçici ve kesin hakediş raporları, Hakediş ödemelerinden yapılacak kesintiler, İdare görevlilerinin, yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin sorumlulukları, İlgili Mevzuat. 6

9 BAĞIŞ YOLUYLA GELEN KİTAPLAR DİNÇER GÖNEN HİKMET IŞIK AÇIKLAMALI KAMU İHALE KANUNU 2008 ÜÇÜNCÜ BASKI açıklamaları ile Kamu İhale Kurulu Kararlarını içermektedir. Ayrıca konu ile ilgili ikincil mevzuata, metinlerin çok sık değişmesi ve internet ortamında kolayca ulaşılabilir olmaları nedeniyle bu baskıda yer verilmemiştir. Açıklamalı Kamu İhale Kanunu Dinçer Gönen, Hikmet Işık. 3. baskı, s.; 24 cm. ISBN: K Kamu İhaleleri-Türkiye 2.Kamu İhaleleri-Hukuk ve Mevzuat-Türkiye 3.İdari sözleşmeler-türkiye Eser, kanun gerekçeleri, komisyon raporları ve madde madde kanun metinlerinin 7

10 İçindekiler: Birinci kitap Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu: Sayıştay, Yargıtay, Danıştay ve Kamu İhale Kurulu Kararları İkinci Kitap Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Borçlar Kanununun Kamu İhaleleri ve Sözleşmeleri ile ilgili hükümleri, Tebligat Kanunu. İsmail Hakkı Sayın. Ankara: [yayl.y.], XXIX, 976 s.; 25 cm. ISBN: K Devlet ihaleleri-türkiye 2.Devlet ihaleleri-türkiye- İçtihatlar 3.İdari sözleşmeler-türkiye- İçtihatlar 4.İdari sözleşmeler-türkiye 8

11 DEVLET MEMURLARI KANUNU SATIN ALINAN KİTAPLAR Açıklamalı İçtihatlı Devlet Memurları Kanunu İbrahim Pınar. Gözden geçirilmiş 9. basım.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, X25 cm.; 1771 s. ISBN: X D Konu Başlıkları: 1.Devlet memurları-hukuk ve mevzuat-türkiye 2.Personel rejimi-türkiye 3.Kamu personeli-türkiye Eserde, Devlet Memurları Kanunu ile ilgili tüm 9 maddeler sırayla açıklanmış, yorumlar yapılmıştır. Açıklamalarda personel hukukunun en önemli kaynağı olan Danıştay kararları esas alınmış, her maddenin sonuna geçerli olan içtihatlar konulmuştur. Halen yürürlükte olan Maliye Bakanlığının genel tebliğlerine ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine de olanaklar ölçüsünde yer verilmiştir. Ayrıca bu baskıda diğerlerinden farklı olarak 2914 sayılı Üniversite Personel Yasasına içtihatlı olarak yer verilmiştir. İçindekiler: -Devlet Memurları Kanunu yorumu, -İstihdam şekilleri, -Ödev ve sorumluluklar, -Genel haklar, yasaklar, -Kamu personelinin özlük hakları, -Atanma ve yer değiştirme, -Vekâlet görevi, ikinci görev, tedvir, -Memuriyetten çekilme ve çıkarılma, -Disiplin suç ve cezaları...

12 (Açıklamalı) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu [Hazırlayanlar]: Mustafa İnal- Ömer Köse. Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği, X,582,[6] s.; 13,5X19,5 cm. ISBN: D Genel haklar, Yasaklar, Derece yükselmesi/ Kademe ilerlemesi Memur olmanın genel ve özel şartları, Aday memurlar, İstisnai memuriyet, Yer değiştirme, Askerlik hizmeti, Vekâlet, İkinci görev, Ders görevi, Birleşmeyecek görevler, Memuriyetin sona ermesi, İzinler, Siciller, Disiplin, Görevden uzaklaştırma, Mali hükümler, Memurlara yapılacak yardımlar, Yargı kararları, Devlet Personel Başkanlığı görüşleri, Devlet Memurları Kanunu. Konu Başlıkları: 1.Devlet Memurları-Hukuk ve Mevzuat-Türkiye 2.Personel rejimi-türkiye 3.Kamu Personeli-Türkiye İçindekiler: İstihdam şekilleri, Ödev ve sorumluluklar, 10

13 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU SATIN ALINAN KİTAPLAR İdari Yargılama Usulü Kanunu Şerhi [Hazırlayan]: Cafer Ergen. Ankara: Seçkin yayıncılık, s.; 23,5 cm. ISBN: İ İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sırrı, İdari davaların açılması, dava açma süresi, İptal ve tam yargı davaları, duruşma, Dosyaların incelenmesi, davaların karara bağlanması, Yürütmenin durdurulması, kararların sonuçları, Görev, yetki, bağlantılı davalar, merci tayini, İtiraz, temyiz, yargılamanın yenilenmesi, kararın düzeltilmesi, Çalışmaya ara verme, nöbetçi mahkemenin görevleri, Danıştay Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun. 1.İdari Yargılama Usulü- Türkiye 2.İdare mahkemeleri-türkiye 11

14 BAĞIŞ YOLUYLA GELEN KİTAPLAR Eserin altıncı baskısı, İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişiklikler ve ekler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Açıklama ve Son İçtihatlarla İdarî Yargılama Usulü Kanunu: 1.c. Madde:1-14 İçindekiler: -Genel esaslar, - İdari davalarda yetki ve bağlantı ile görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılacak işlemler, -Kararlara karşı başvuru yolları, -Çeşitli hükümler. [Hazırlayan]: Celâl Karavelioğlu. 6. baskı.-- Ankara: Karavelioğlu Hukuk Yayınevi, s.; 24,5 cm. ISBN: İ226 1.c İdari Yargılama Usulü- Türkiye 2.İdare Mahkemeleri-Türkiye 12

15 İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI SATIN ALINAN KİTAPLAR Eserde, iş hukuku konusu ayrıntılarıyla incelenmiş konuyla ilgili ortaya konulan önemli görüşlere ve yüksek mahkeme kararlarına da yer verilmiştir. İş Hukuku: (Genel Esaslar- Bireysel İş Hukuku) İçindekiler: İş hukukuna giriş, Temel kavramlar, Bireysel iş hukuku, İşin düzenlenmesi. Sarper Süzek tıpkı basım.-- İstanbul: Beta Basım Yayın, XXXIII, 764 s.; 17X24 cm. ISBN: S İş hukuku-türkiye 2.İş sözleşmeleri-türkiye 13

16 BAĞIŞ YOLUYLA GELEN KİTAPLAR Sosyal Güvenlik Klavuzu: 5502 ve 5510 Sayılı Kanuna Göre Açıklamalı, Örnekli, Karşılaştırmalı Özkan Bilgili İzmir: İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, s. : tablo; 24 cm B Sosyal Güvenlik-Türkiye 2.Sosyal Güvenlik-Hukuk ve Mevzuat-Türkiye 3.Sosyal Güvenlik Kurumu- Türkiye 4.Sosyal Sigorta-Türkiye 5.Genel Sağlık Sigortası- Türkiye Eserde sosyal güvenlik reformunun kurumsal yapılanmasına yer verilirken, ağırlıklı olarak bundan sonraki sosyal sigorta uygulamaları açıklanmıştır. Otuz dokuz bölümden oluşan eserde; kurumsal yapının tanıtılmasından başka, sigortalı ve işyeri tanım ve tescilleri, kısa ve uzun vadeli sigorta uygulaması ile genel sağlık 14 sigortası uygulaması, sigorta primlerinin hesabı ile prim belgelerinin düzenlenmesi, para cezaları ve itiraz yolları ile diğer ilgili konulara önceki dönem uygulamaları ile karşılaştırmak suretiyle yer verilmiştir. (önsözden) İçindekiler: Sosyal güvenlik ve tarihsel gelişimi, Kurumsal yapı: Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal sigortalılık, Sosyal sigortalı sayılanlar, Çalışması yasak olanlar ve sigortalılıkları, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti hükümeti arasında türk firmaları işçilerinin istisna akdi çerçevesinde istihdamı, Bazı sigorta kollarına tabi olanlar ile sosyal sigortalı sayılmayanlar, Fiili çalışma ilişkisine dayanmayan sigortalılık, Genel sağlık sigortalıları, İşyerinin bildirimi ve tescili, Sigortalıların bildirimi ve tescili, Prime tabi olan ve olmayan kazançlar

17 KIYMETLİ EVRAK SATINALINAN KİTAP (Öğretide ve uygulamada) kıymetli evrakın ziyaı ve iptali 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve En son Yargıtay Kararları Işığında Özkan Gültekin. Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 3. baskı.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.; 24 cm. ISBN: G Eserde; ticari ilişkilerde çabukluğun ve güvenin sağlanmasında büyük önem taşıyan çek, bono, poliçe vs. gibi kıymetli evrakın çalınması, kaybolması, okunamaz hale gelmesi, yırtılması ve yanması gibi durumlarda ne yapılacağı, senedin kıymetli evrak niteliğinin devam edip etmeyeceği, senette doğmuş olan hakkın sona erip ermeyeceği gibi sorunlar ve çözüm yolları ele alınmıştır. Ayrıca söz konusu bu çalışma ile ''Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali'' konusu, hem teorik hem de uygulamaya dönük olarak ele alınıp, üniversitelerin Ticaret Hukuku kürsülerinde görev yapan araştırmacılar, sosyal ve ticari hayatta kambiyo senedi kullananlarla yargılama aşamasında bu uyuşmazlıklara bakacak olan hakimlere ve avukatlara yardımcı olması düşüncesi ile konu ayrıntılı olarak incelenmiştir. 1.Kıymetli evrak-türkiye 15

18 HUKUK DİĞER SATIN ALINAN KİTAPLAR Temel Kanunlarda ve Usul Kanunlarında Yer Alan Süreler [Editör]: Yaşar Güçlü. Ankara: Seçkin Yayıncılık, s. 13,5X19,5 cm. ISBN: T Kanunlarda süreler-türkiye Eserde, binlerce sayfa tutan kanun metinlerinin içerisinde aranılan süreye ulaşmanın zorluğundan 16 hareketle hukuk sistemimizin temelini oluşturan Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanununda yer alan süreler cetvel haline getirilerek sürelere ve sürelerle ilgili hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca kitabın başında da sürelerle ilgili genel bilgiler özet olarak yer verilmiştir. İçindekiler: Sürelerle ilgili genel bilgiler, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu.

19 International law and trade : bridging the eastwest divide [International law and trade conference : May 10-11, 2007 : Proceedings] Editor: Sylvia Mercado Kierkegaard. Revised edition.-- Ankara: Ankara Barosu, XIII, 706 s.; 24,5 cm. ISBN:13: ISBN: 10: I Commericial law 2.Ticaret hukuku İçindekiler: International trade&maritime law, Trade and investment, World economy and globalisation, Human rights and governance, Corporate governance, business and finance, Intellectual property rights, Consumer protection, Arbitration&mediation, Cyberlaw. 17 International Conference on legal, privacy, and security issues in IT (2nd: 2007: Beijing, China) Editor: Sylvia Mercado Kierkegaard. 2. baskı.-- Ankara: Ankara Barosu, XII, 681 s.; 24,5 cm. ISBN: ISBN: I İnternet hukuku 2.Data protection-congresses, 3.Veri koruma-kongreler 4.Computer- Law and legislation- Congresses 5.Bilgisayar-Hukuk ve mevzuat-kongreler 6.Computer security-law and legislation-congresses 7.Bilgisayar güvenliği-hukuk ve mevzuat-kongreler İçindekiler: Copyright, Cybercrimes, e-commerce&regulation, Data protection& Privacy, Virtual world, Choice of law&jurisdiction, Human rights and liability, Telecommunications&Gover nance

20 KAMU MALİYESİ SATIN ALINAN KİTAPLAR Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Editör: Coşkun Can Aktan.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.: tablo, şekil; 16X23,5 cm. ISBN: K Kamu maliyesi-türkiye 2.Kamu maliyesi- Stratejik planlama İçindekiler: Kamu Sektöründe İyi Yönetim İlkeleri/ Coşkun Can Aktan& Hilmi Çoban-- Saydamlık, Hesap Verme Sorumluluğu ve Denetim /Necip Polat-- Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminin Yapısı ve İşleyişi/ Ahmet Arslan-- Orta Vadeli Harcama Sistemi (Çok Yıllı Bütçeleme) ve Türkiye'de Uygulanabilirliği/ Murat Arslan-- Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sisteminin Mali Saydamlık ve Hesap Verme Sorumluluğuna Katkıları/ Baki Kerimoğlu-- Kamu Mali Yönetimi ve Mali Raporlama/ Erkan Karaarslan-- İç Kontrol /Mehmet Sait Arcagök-- Performans Denetimi ve Türkiye Uygulaması /Ebru Yenice-- Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama/ Coşkun Can Aktan-- Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama/ Nahit Bingöl-- Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi/ Coşkun Can Aktan & Kamil Tüğen Sayılı Kanuna Göre Performans Esaslı Bütçeleme/ Ertan Erüz. 18

21 İçindekiler: Geleneksel Maliye ve Yeni Maliye/ Coşkun Can Aktan- Dilek Dileyici-Ahmet Özen, Devletin Mali Alandaki Rol ve Fonksiyonlarındaki değişim/ Dilek Dileyici, Globalleşme ve Maliye Politikasında Değişim/ Coşkun Can Aktan, İstiklal Y. Vural, Kamu Maliyesinde Çağdaş Yaklaşımlar Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici, İstiklal Y. Vural. 2. baskı.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.: tablo; 16X23,5 cm. ISBN: X 336 A Kamu maliyesi-yaklaşımlar- Türkiye Kitapda, günümüz dünyasında kamu maliyesi alanında tartışılan ve çeşitli ülkelerde kısmen uygulama alanı bulan yeni yaklaşımlar ele alınmıştır. Vergi Rekabeti / Coşkun Can Aktan, İstiklal Y. Vural, Dış İstikrarın Sağlanması ve Kalkınmanın finansmanında Global Vergi Önerisi: Tobin vergisi / İstiklal Yaşar Vural, Vergi Tarifelerinde Değişim: Artan Oranlı Vergilerden Düz Oranlı Vergilere / Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici, Vergilemede Yeni Bir Eğilim: Gelir Vergilerinden Tüketim Vergilerine/ Dilek Dileyici, Kamu Maliyesinde Hesap Verme Sorumluluğu ve Mali Saydamlık/ Coşkun Can Aktan, Serpil Ağcakaya, Dilek Dileyici 19

22 Teori ve Uygulamada Kamu Maliyesi İçindekiler: Kamu maliyesi konusunda genel bilgiler, Kamu maliyesinin tarihçesi, Kamu hizmetleri ve kamu harcamaları, Türkiye de kamu harcamalarının değerlendirilmesi, Kamu gelirleri, Gelir-Harcama ve servet vergileri, Türk vergi sisteminin değerlendirilmesi, Bütçe, Mahalli İdareler maliyesi. Ahmet Kesik, M. Kamil Mutluer, Erdoğan Öner.-- İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, xxiii, 525 s. 24 cm. ISBN: M Konu Başlığı : 1.Kamu maliyesi 2.Finance public 3.Finance public-turkey Eserin, bir, dört, beş, altı ve yedinci bölümleri M. Kâmil Mutluer, iki, sekiz ve dokuzuncu bölümleri Erdoğan Öner, üçüncü bölümü ise Ahmet Kesik tarafından yazılmıştır. 20

23 VERGİ SATIN ALINAN KİTAPLAR Vergi Genel Hukuku M. Kâmil Mutluer.-- İstanbul Bilgi Üniversitesi, xxiii, 525 s.; 24 cm. ISBN: M874g Vergi hukuku-türkiye 2.Taxation- Law and legislation 3.Law-Turkey 4.Taxation-Turkey Eserde, ülkemizde varolan hukuksal konumuna da dikkat edilerek, vergi genel hukuku na ilişkin konular sistematik olarak ele alınmıştır. Özellikle kitapta yer alan Vergi Ceza Hukuku, Vergi Yargı Hukuku ve Vergi İcra Hukuku bölümlerinde hukukun diğer alanlarıyla vergi hukuku arasındaki ilişkiler teorik bir temele oturtulmuştur.(dış kapaktan). Vergi Özel Hukuku M. Kâmil Mutluer, Erdoğan Öner--. Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, VII, 253 s., 19,5X27,5 cm. ISBN: M874ö Vergi hukuku-türkiye 2.Taxation- Law and legislation 3.Law-Turkey 4.Taxation-Turkey İstanbulBilgi Üniversitesi yayını olan ve Prof. Dr. M. Kâmil Mutluer in Vergi Genel Hukuku adlı kitabının tamamlayıcısı niteliğini taşıyan eserde, çok yönlü ve yeni gelişmeye başlayan bir bilim alanı olan vergi hukuku konusu hem kuramsal açıdan hem de mevzuat açısından ayrıntılarıyla incelenmiştir. 21

24 BAĞIŞLANAN KİTAPLAR Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları Şükrü Kızılot, Zuhal Kızılot. Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 12. baskı.-- Ankara: Yaklaşım Yayınları, s.; 24 cm. ISBN: K Vergi Uyuşmazlıkları Dört bölümden oluşan eserin birinci bölümünde vergi uyuşmazlığı konusu, yabancı ülkelerin uygulamalarına da yer verilmek suretiyle genel olarak açıklanmıştır. İkinci bölümde, vergi uyuşmazlıklarının vergi mahkemelerinde dava yoluyla çözümlenmesine, üçüncü kısımda ise vergi mahkemesi kararlarına karşı kanun yollarına, dördüncü kısımda ise; yürütmenin durdurulması, vergi yargılamasında iddia ve savunmaların kanıtlanması ve kanıt türlerine, bilirkişilik ve bilirkişi incelemesine, ortak hükümlere yer verilmiştir. Affiliate-Açık artırma- Sanal pazarlama Denetim, E-Şans oyunları: Kumar-Bahis-Karapara Malik Çelebi. İstanbul: [yayl.y.], cm: tablo, çizelge, [8], 190 s Ç E-Vergi-Türkiye 2.E-Ticaret-Türkiye 3.E-Şans oyunları-türkiye 4.Elektronik Ticaret 5.Elektronik Vergi 6.Elektronik şans oyunları İki bölümden oluşan eserin konu başlıkları aşağıda verilmiştir; Elektronik ticaret: Elektronik sözleşmeler, elektronik noter, elektronik ihale projesi, Ticaret Kanunu Tasarısı ve web sayfası zorunluluğu, E- Defter/ E-Fatura. Şans oyunları: Milli piyango, at yarışları, spor- Toto, Bahis çeşitleri Çözüm önerileri ve değerlendirme.

25 2008 Beyanname Düzenleme Klavuzu İstanbul: Maliye Hesap Uzmanları Derneği, [2008]. XLVII, 1249 s.; 28,5 cm. ISBN: B392 [2008] Gelir vergisi-türkiye 2.Beyanname düzenleme- Türkiye 3.Vergileme-Türkiye Eserde öncelikle, temel Vergi Kanunları sistemli bir şekilde sunulmuş, tebliğler, iç genelgeler, özelgeler ve içtihat oluşturacak yargı kararları taranarak gerekli açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca eserde vergisel müesseselerin işleyişine yönelik olarak olabildiğince çok örneğe de yer verilmiştir. Danışma Komisyonu Kararları: [T.C. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu] [Derleyen ] T.C. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu.-- İstanbul: Maliye Hesap Uzmanları Derneği, [2007]. XI,1044 s.; 27 cm. Ekinde 1 adet CD var. ISBN: D264 [2007] Vergi hukuku-türkiye 2.Vergi hukuku-türkiye- İçtihatlar 1950 yılından günümüze kadar alınmış olan tüm T.C. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Kararları güncelleştirilerek ve sistematik bir şekilde derlenerek eserde toplanmıştır. 23

26 BÜTÇE SATIN ALINAN KİTAPLAR Türkiye 2.Budget-Law and legislation-turkey 3.Budget-Turkey Eserde bütçe hukuku konusu aşağıda verilen sekiz ana başlık altında ayrıntılarıyla incelenmiştir. Bütçe Hukuku Ahmet Kesik, M. Kâmil Mutluer, Erdoğan Öner.-- Güncelleştirilmiş 2. baskı.-- İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, xviii,422 s.; 24 cm. ISBN: M İçindekiler: Bütçe hukuku konusunda genel bilgiler, Kamu bütçesi, Kamu kesimi ve kamu malî yönetimi, Bütçenin hazırlanması ve TBMM de görüşülmesi, Bütçenin uygulanması Merkezi yönetim bütçeleri dışında kalan bütçeler, Kamu harcama hukuku, Bütçenin denetim ve yargısı. Konu Başlıkları: 1.Bütçe -Türkiye 2.Bütçe-Hukuk ve Mevzuat- 24

27 BAGIŞLANAN KİTAPLAR Mali Disiplinin Sağlanmasında Anayasal Denk Bütçe Yaklaşımı ve Türkiye de Uygulanabilirliği Ayşe Günay.-- Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, xx, 449 s.: 24 cm. ISBN: G Mali disiplin-türkiye 2.Mali disiplinsizlik-türkiye 3.Denk bütçe-türkiye Eserde, Türkiye de mali disiplinin sağlanması amacıyla anayasal denk bütçe kuralının hangi koşullar altında uygulamaya konulabileceğine ilişkin kritik noktalar ile bu kapsamda gerekli koşulları oluşturmaya yönelik olarak kamu maliyesine ilişkin öneriler ortaya konulmuştur. Türk Bütçe Sisteminde Peformans Denetimi Ekrem Candan.- Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, XIV,296 s.; 24 cm. ISBN: C Bütçe sistemi-türkiye 2.Bütçe-Performans denetimi- Türkiye Eserde; Türk bütçe sistemindeki performans denetimi uygulamalarının eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmesine çalışılmış, yapılan değerlendirme ve önerilerle kontrol ve denetim uygulamalarının etkinliğinin artırılması, kamuda performans denetimi uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.(önsözden). 25

28 SÖZLÜKLER VE BİBLİYOGRAFYALAR SATIN ALINAN KİTAPLAR Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü Derleyen: Yılmaz Tekin.-- Ankara: Tekğaç yayınları, s. 16,5X23,5 cm. ISBN: MÜR A Hukuk-Sözlükler-Türkçe 2.Hukuk-Sözlükler Mecelle ve islam hukuku ile ilintili kavram ve anlamların açıklamaları, Sözcüklerin İngilizce, Fransızca ve Almanca karşılıkları, Latince terim ve kavramların Türkçe karşılıkları, Başlangıcından bugüne Avrupa Birliği sözlüğü. İçindekiler: Temel hukuksal kavramlar, tanımlar ve sözcükler, Osmanlıca kavram ve sözcüklerin Türkçe açıklamaları, Siyaset, bankacılık, sigorta, gümrük, ekonomi, maliye, ticaret, muhasebe, borsa, döviz, sosyal güvenlik vb. ile ilgili hukuksal terim ve kavramlar, 26

29 İngilizce-Türkçe Türkçe- İngilizce Ekonomi-İşletme Sözlüğü [Derleyenler] Nur Keyder, Alaeddin Tileylioğlu, Adil Oran. Genişletilmiş 2. baskı.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.; 16X23,5 cm. ISBN: MÜR E Ekonomi-Sözlükler- İngilizce-Türkçe 2.İşletme-Sözlükler- İngilizce-Türkçe 3.Ekonomi-Sözlükler 4.İşletme-Sözlükler 5.İngiliz dili- Sözlükler- Türkçe 6.Türk dili- Sözlükler- İngilizce gümrük-gümrükleme, sigortacılık, örgüt, yönetim, insan kaynakları, pazarlama, üretim yönetimi, yöneylem araştırması, bilişim sistemleri, uluslararası kuruluş ve hukuki terminoloji sayısı arttırılmış, kurum adları, yüksek mahkeme çeşitleri, bakanlık adları, ülke adları, ülke paraları, kanun adları, denetleme organlarınca kullanılan terimler ve AB terimlerine daha geniş yer verilmiştir. Ülke adları ve ülke paraları, ekte tablo halinde verilmiştir. Uluslararası örgütler, AB Kurumları ve seçilmiş terminolojisi, Türk Kanunları, Türkiye'de Yüksek Mahkemeler, Türkiye'de Bakanlık ve Siyasi Parti adları, İngilizce ve Türkçe olarak ekte sıralanmış, ayrıca sözlük içine alfabetik olarak serpiştirilmiştir. Eserin, kelime ve terim sayısının 13368'i İngilizce, 12489'u Türkçe olmak üzere toplam dir. Bazı terimler için açıklama veya formül verilmekle beraber, sözlük ansiklopedik nitelik taşımamaktadır. Sözlüğün kapsam alanı genişletilmiş; 27

30 BAĞIŞLANAN KİTAPLAR Kamu Yönetimi Sözlüğü: Fransızca ve İngilizce karşılıklarıyla Ömer Bozkurt, Turgay Ergun; Edritör: Seriye Sezen. 2. baskı. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, VIII,313 s.; 24 cm. ISBN: MÜR K Kamu yönetimi-sözlükler 2.Kamu yönetimi-sözlükler- Fransızca-İngilizce-Türkçe 3.Kamu yönetimi-sözlükler- Türkçe-Fransızca-İngilizce 4.Fransız dili-sözlükler- Türkçe 5.İngiliz dili-sözlükler- Türkçe 6.Türk dili-sözlükler- Fransızca 7.Türk dili-sözlükler- İngilizce Eser, kamu yönetiminde ve yönetim bilimlerinde kullanılan altıyüz kadar sözcük ve terimi İngilizce ve Fransızca karşılıklarıyla veren ansiklopedik bir sözlüktür. 28 Türk Hukuk Bibliyografyası 2001 [Hazırlayanlar]: Ejder Yılmaz, Tacar Çağlar. Ankara: Türk Hukuk Kurumu, XXI,295 s.; 24 cm. ISBN: MÜR T964 [2007] Hukuk- Türkiye-Kaynakça 2.Hukuk-Türkiye- Bibliyografya İçindekiler: Değişik konular, Adli tıp, Askerlik/Sivil savunma, Basın/Yayın/Haberleşme, Eğitim/Üniversite, Fikir ve sanat eserleri, İnternet/Elektronik hukuk, Eski eserler hukuku, Çevre sorunları/ Doğal zenginlikler hukuku, Nüfus sorunları/ Köy/ Kent/ Konut, Toprak hukuku, İmar hukuku, Ekonomi/ Kredi/ Para/ Muhasebe/ Gümrük, İstatistik

31 AVRUPA BİRLİĞİ BAĞIŞLANAN KİTAPLAR Avrupa Birliği ve Türkiye: Sorular Yanıtlar Meral Tecer. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü, XXII,290 s.; 24 cm. ISBN: T Türkiye-Dış ilişkiler- Avrupa Birliği 2.Avrupa Birliği-Türkiye 3.Avrupa Birliği-Hukuk 4.Avrupa Konseyi İçindekiler: Avrupa Birliğinin tarihçesi ve gelişimi, Avrupa Birliğinin kurumsal yapılanması, Avrupa Birliği hukuku, Avrupa Birliği ortak politikaları, Avrupa Birliği bütçesi ve mali yardımlar, Türkiye-AB ilişkilerinin oluşumu, Türkiye-AB Gümrük Birliği, Avrupa Birliğinin yeni genişleme sürecinde Türkiye- AB ilişkileri, Katılım müzakereleri dönemi ve sorunlar. Avrupa Birliği uyum yasa paketleri Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, [4], 280 s.: tablo; 24 cm. ISBN: A858u 2007 Kitap Sicil no: Avrupa Birliği-Türkiye 2.Avrupa Birliği-Uyum paketi-türkiye Eserde, Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketlerinin kanun metinleri derlenmiş, uyum paketlerinin analizi ve uyum paketleriyle ilgili çizelge çalışmaları da ayrı bölümlerde sunulmuştur. 29

32 Avrupa Birliği ve Müzakere Süreci Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, s.: tablo; 21 cm. ISBN: A858mü Avrupa Birliği-Müzakere süreci- Türkiye İçindekiler: Müzakere sürecinin aşamaları, Müzakere platformları, Katılım müzakerelerinin niteliği, Temmuz 2007 tarihi itibariyle Türkiye nin müzakere sürecindeki durumu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin Türkiye nin Avrupa Birliğine katılım sürecindeki faaliyetleri. Avrupa Birliği Türkiye Mali İşbirliği Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, s.: tablo; 21 cm. ISBN: A858 ma Avrupa Birliği- Türkiye 2.Ekonomik işbirliği-avrupa Birliği-Türkiye Eser, Avrupa Birliğinin Türkiye ye sağladığı mali yardımların miktarlarına, kullanılış prosedürlerine ve uygulanışlarına yönelik konuları içermektedir. 30

33 Türkiye de Siyasi Reform: Uyum Paketleri ve Güncel Gelişmeler Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, s.; 21 cm. ISBN: T Avrupa Birliği-Uyum Paketi-Siyasi Reformlar- Türkiye 2.Siyasi reform-türkiye İçindekiler: Yasal reformlar, 2001 ve 2004 Anayasa değişiklikleri, Yeni Türk Medeni Kanunu, Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci uyum paketleri, Uyum paketleri sonrası gelişmeler, 2004, 2005, 2006 yılındaki diğer gelişmeler uyum paketi, Uygulamanın izlenmesi paketi. Political reforms in Turkey Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, s.; 21 cm. ISBN: P Political reforms-turkey 2.European Union- Political reforms-turkey İçindekiler: Legislative reform, The new civil code, The first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eight harmonization package, Developments outside the harmonization packages the Second harmonization package, Developments in 2004, Developments in 2006, Other developments in 2006, Mechanism for monitoring implementation. 31

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

İş Tecrübesi 1989 1991 : Ankara Defterdarlığı, Sözleşmeli Personel. 1991 2000 : Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Muhasebe Denetmeni

İş Tecrübesi 1989 1991 : Ankara Defterdarlığı, Sözleşmeli Personel. 1991 2000 : Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Muhasebe Denetmeni Tel : 0 312 298 79 61 E-mail : suat.aksu@yok.gov.tr suataksu67@hotmail.com suataksu58@gmail.com Suat AKSU Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi : 25.10.1965 Doğum Yeri : Sivas Eğitim Durumu 1984-1988 : Ankara,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL ŞUBE

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30 Ç.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU YARIYIL ESASIYLA EĞİTİM (2014 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER) I. YARIYIL HF 101 Anayasa Hukuku I 4 4 5 HF 103 Medeni Hukuk I (Giriş, Kişiler)

Detaylı

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE

Detaylı

Kamu Maliyesi (LAW 215) Ders Detayları

Kamu Maliyesi (LAW 215) Ders Detayları Kamu Maliyesi (LAW 215) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamu Maliyesi LAW 215 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 17.09.2015 1. Yarıyıl AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 0 2 2 ECON101 Ekonomi

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ 1. BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ... 1 1.1. BÜRO KAVRAMI... 1 1.2. BÜROLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.3. BÜROLARIN İŞLEVLERİ... 4 1.4. BÜRO TÜRLERİ... 6 1.4.1. Klasik

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2016 2017 Akademik Yılı Ders Müfredatı I. Yıl (1.Dönem Güz) I. Yıl (2.Dönem Bahar) HKUK 131 Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile Hukuku 5 0

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 A. Para Piyasası Kurumları...5 1. Genel Olarak Para

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve Genel

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1-2) 86 8,00 Adalet Meslek Etiği 122 12,00 Hukuka Giriş 82 8,00 Yargı Örgütü 103 10,00 Anayasa Hukuku Bilgisi 92 9,00 Medeni Hukuk Bilgisi 136

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. I. Kişisel Bilgiler. E-posta:(kurum/özel) Santral No: 0312-466 75 33 Dâhili No: 3567 Faks: 0312-466 73 84 Cep Telefonu: -

ÖZGEÇMİŞ. I. Kişisel Bilgiler. E-posta:(kurum/özel) Santral No: 0312-466 75 33 Dâhili No: 3567 Faks: 0312-466 73 84 Cep Telefonu: - ÖZGEÇMİŞ I. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı (Unvanı) E-posta:(kurum/özel) Tekin AKDEMİR (Doç. Dr.) Santral No: 0312-466 75 33 Dâhili No: 3567 Faks: 0312-466 73 84 Cep Telefonu: - akdemir@ybu.edu.tr, tekinakdemir@hotmail.com

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATOPOL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI ÇİZELGESİ Şube Müdürü 1 T.C. Anayasası 6 2 Atatürk

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI 2012 - LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Giriş...1 1. Güvenli

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKT S HUK 103 2 0 3 ECON 114 2 0 3 HUK 104

Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKT S HUK 103 2 0 3 ECON 114 2 0 3 HUK 104 Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl 103 HIT R 201 LAW 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Hukuka Giriş (Introduction to Law)

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

KARAR 3) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan bölüm kurul kararı görüşüldü.

KARAR 3) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan bölüm kurul kararı görüşüldü. 3.05.01 18 KARAR ) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan Erasmus Yüksek Öğretim Değişim Programı çerçevesinde 011-01 Öğretim dönemi Bahar Yarıyılında Almanya nın Ludwigshafen

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Dersi Veren Öğretim Elemanı. Ünvanı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Dersi Veren Öğretim Elemanı. Ünvanı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FİNAL SINAV PROGRAMI Dersin Kodu Bölüm Dersin Adı Ünvanı Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR Davanın açılması Karşı tarafın cevabına cevap verilmesi Yürütmeyi Durdurma Kararı verildi mi? Karar uygulanmak üzere ilgili birime gönderilir Karara itiraz edilir. Mahkeme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI I-Vali Yardımcısı Sait TOPOĞLU Tarafından Yürütülecek Görevler: A-Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ait Görevler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR 1. EVRENSEL HİZMET KANUNU 1.1. Bilgi Toplumunun Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Bilgisayar Okur Yazarlığı

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

1.SINIF DERSLERİ 08:00-13:00 (A-22) 18:00-22:00 (A-22) 131511002 Mikro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 16:00-20:00 (A-34) 17:00-21:00 (A-22)

1.SINIF DERSLERİ 08:00-13:00 (A-22) 18:00-22:00 (A-22) 131511002 Mikro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 16:00-20:00 (A-34) 17:00-21:00 (A-22) SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 131511002 Mikro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 18:00-22:00 131512004 Makro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 17:00-21:00 16:00-20:00 (A-34) 131512008

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

Programın İşleyişi Eğitim dili Türkçedir. Derslere devam zorunluluğu %70 dir. Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

Programın İşleyişi Eğitim dili Türkçedir. Derslere devam zorunluluğu %70 dir. Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir. Başvuru Koşulları Tezli Yüksek Lisans programları için, ALES: 55 ve üstü (Puan Türü: Eşit Ağırlıklı) Tezsiz programda ALES koşulu aranmaz. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin Tecilli olarak ibraz

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YASAYOLLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER I. YASA YOLU KAVRAMI... 9 II. YASA YOLUNUN AMACI... 10 III. YASA YOLLARININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı