Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

2 SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2008 Yıl : 8 Sayı : 16 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: Ahmet Tatlı Şef Tel: H. İlgün Aydoğdu Kütüphaneci Tel: Hüsnüye Ağcakaya VHKİ Tel: Kütüphane Salonu Tel: Yayına Hazırlayan: H.İlgün Aydoğdu Baskı: Yayın İşleri Müdürlüğü Sayıştay Mensupları için bastırılmıştır. BU SAYIDA KİTAPLAR Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Mevzuatı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Devlet Memurları Kanunu İdarî Yargılama Usulü Kanunu İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Kıymetli Evrak Hukuk diğer Kamu Maliyesi Vergi Bütçe Sözlükler ve Bibliyografyalar Avrupa Birliği Diğer Yüksek Lisans Tezleri Devlet Planlama Teşkilatı Tarafından Armağan Edilen Kitaplar Atatürk Kültür Merkezi Tarafından Armağan Edilen Yayınlar Yabancı Dildeki Bağış Yayınlar Kütüphane Koleksiyonuna Yeni Katılan Sayıştay Yayınları SÜRELİ YAYINLAR Kütüphaneye Gelen Günlük Gazeteler Haberler

3 Kütüphane Bülteni Sayı: 8 KİTAPLAR

4 2

5 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MEVZUATI SATIN ALINAN KİTAPLAR Eserde, Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu uygulamasına yön veren ikincil ve üçüncül düzey düzenlemeler ile mahalli idarelerle ilgili kanunlar bir araya getirilmiş, böylece mali sisteme ve mahalli idarelere yön veren belgeler bir bütün halinde sunulmuştur. İçindekiler: Mali Yönetim Mevzuatı Yayına hazırlayan: Mehmet Koçdemir. Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği, s.; 13,5X19,5 cm. ISBN: Kanunlar Yönetmelikler Tebliğler Standartlar Genel yazılar M Kamu finansman hukuku 2.Kamu Maliyesi 3.Mali hukuk-türkiye- Hukuk ve Mevzuat 3

6 Açıklamalı-Örnek Uygulamalı Taşınır Mal Yönetmeliği: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Hazırlanmış [Hazırlayan]: Ramazan Yılmazer. Geliştirilmiş 2. baskı.-- Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği, XIV, 618, [5] s. : tablo; 24 cm. ISBN: konuyla ilgili genel bir değerlendirme yapılmış, takip eden bölümlerde Yönetmeliğin madde açıklamalarına, uygulama örneklerine, defter ve belgelerin düzenlenmesine yer verilmiş, ayrıca yürürlükte bulunan bazı yönetmelikler ile Maliye Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıklarca yayınlanan tebliğ, genelge ve yazıların örnekleri ile Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasından sonra, kamu idarelerince uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Bakanlığa yöneltilen sorular ve cevapları da konulmuştur T863y Kamu malları 2.Taşınır mal- Türkiye- Hukuk ve mevzuat Eserin, giriş bölümünde 4

7 BAĞIŞ YOLUYLA GELEN KİTAPLAR Gerekçeli Açıklamalı- Uygulamalı ve İkincil Mevzuat ilaveli 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu açıklamalarının devamında her madde ile ilgili ikincil mevzuat düzenlemelerine de yer verilmiştir. Erdoğan Dedeoğlu. İzmir: İzden Yayıncılık, X, 1778 s.: tablo; 23,5 cm. Ekinde 1 adet CD var. ISBN: G Devlet muhasebesi-hukuk ve mevzuat-türkiye 2.Kamu maliyesi-hukuk ve mevzuat-türkiye 3.Bütçe-Hukuk ve mevzuat- Türkiye Eserde önce 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun gerekçesine ve Kanun metnine yer verilmiş daha sonra her madde tek tek madde gerekçeleriyle birlikte ele alınarak açıklanmıştır. Ayrıca madde 5

8 KAMU İHALE KANUNU ve KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU SATIN ALINAN KİTAPLAR İçtihatlar 4.İdari sözleşmeler-türkiye- Hukuk ve Mevzuat Yapım Sözleşmeleri Uygulama Esasları: 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamında Yaşar Gök. Ankara: [yayl.y.], s., 16,5X25 cm. ISBN: G Devlet ihaleleri-türkiye 2.Devlet ihaleleri-türkiye- İçtihatlar 3.İdari sözleşmeler-türkiye İçindekiler: Yapım Sözleşmesinin tanımı, unsurları, ilkeleri, türleri ve tarafların yükümlülükleri, Projeler, iş yeri teslimi, malzeme ocakları, teknik personel bildirimi ve sigorta işlemleri, İş programı ve ödenek dilimleri İşin süresi, süre uzatımı ve gecikme cezası, Fiyat farkları, İhrazat uygulaması, Yeni birim fiyat uygulaması, Revize birim fiyat uygulaması, İş artış ve eksilişleri, Geçici ve kesin kabul işlemleri, Fesih ve tasfiye işlemleri, Geçici ve kesin hakediş raporları, Hakediş ödemelerinden yapılacak kesintiler, İdare görevlilerinin, yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin sorumlulukları, İlgili Mevzuat. 6

9 BAĞIŞ YOLUYLA GELEN KİTAPLAR DİNÇER GÖNEN HİKMET IŞIK AÇIKLAMALI KAMU İHALE KANUNU 2008 ÜÇÜNCÜ BASKI açıklamaları ile Kamu İhale Kurulu Kararlarını içermektedir. Ayrıca konu ile ilgili ikincil mevzuata, metinlerin çok sık değişmesi ve internet ortamında kolayca ulaşılabilir olmaları nedeniyle bu baskıda yer verilmemiştir. Açıklamalı Kamu İhale Kanunu Dinçer Gönen, Hikmet Işık. 3. baskı, s.; 24 cm. ISBN: K Kamu İhaleleri-Türkiye 2.Kamu İhaleleri-Hukuk ve Mevzuat-Türkiye 3.İdari sözleşmeler-türkiye Eser, kanun gerekçeleri, komisyon raporları ve madde madde kanun metinlerinin 7

10 İçindekiler: Birinci kitap Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu: Sayıştay, Yargıtay, Danıştay ve Kamu İhale Kurulu Kararları İkinci Kitap Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Borçlar Kanununun Kamu İhaleleri ve Sözleşmeleri ile ilgili hükümleri, Tebligat Kanunu. İsmail Hakkı Sayın. Ankara: [yayl.y.], XXIX, 976 s.; 25 cm. ISBN: K Devlet ihaleleri-türkiye 2.Devlet ihaleleri-türkiye- İçtihatlar 3.İdari sözleşmeler-türkiye- İçtihatlar 4.İdari sözleşmeler-türkiye 8

11 DEVLET MEMURLARI KANUNU SATIN ALINAN KİTAPLAR Açıklamalı İçtihatlı Devlet Memurları Kanunu İbrahim Pınar. Gözden geçirilmiş 9. basım.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, X25 cm.; 1771 s. ISBN: X D Konu Başlıkları: 1.Devlet memurları-hukuk ve mevzuat-türkiye 2.Personel rejimi-türkiye 3.Kamu personeli-türkiye Eserde, Devlet Memurları Kanunu ile ilgili tüm 9 maddeler sırayla açıklanmış, yorumlar yapılmıştır. Açıklamalarda personel hukukunun en önemli kaynağı olan Danıştay kararları esas alınmış, her maddenin sonuna geçerli olan içtihatlar konulmuştur. Halen yürürlükte olan Maliye Bakanlığının genel tebliğlerine ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine de olanaklar ölçüsünde yer verilmiştir. Ayrıca bu baskıda diğerlerinden farklı olarak 2914 sayılı Üniversite Personel Yasasına içtihatlı olarak yer verilmiştir. İçindekiler: -Devlet Memurları Kanunu yorumu, -İstihdam şekilleri, -Ödev ve sorumluluklar, -Genel haklar, yasaklar, -Kamu personelinin özlük hakları, -Atanma ve yer değiştirme, -Vekâlet görevi, ikinci görev, tedvir, -Memuriyetten çekilme ve çıkarılma, -Disiplin suç ve cezaları...

12 (Açıklamalı) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu [Hazırlayanlar]: Mustafa İnal- Ömer Köse. Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği, X,582,[6] s.; 13,5X19,5 cm. ISBN: D Genel haklar, Yasaklar, Derece yükselmesi/ Kademe ilerlemesi Memur olmanın genel ve özel şartları, Aday memurlar, İstisnai memuriyet, Yer değiştirme, Askerlik hizmeti, Vekâlet, İkinci görev, Ders görevi, Birleşmeyecek görevler, Memuriyetin sona ermesi, İzinler, Siciller, Disiplin, Görevden uzaklaştırma, Mali hükümler, Memurlara yapılacak yardımlar, Yargı kararları, Devlet Personel Başkanlığı görüşleri, Devlet Memurları Kanunu. Konu Başlıkları: 1.Devlet Memurları-Hukuk ve Mevzuat-Türkiye 2.Personel rejimi-türkiye 3.Kamu Personeli-Türkiye İçindekiler: İstihdam şekilleri, Ödev ve sorumluluklar, 10

13 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU SATIN ALINAN KİTAPLAR İdari Yargılama Usulü Kanunu Şerhi [Hazırlayan]: Cafer Ergen. Ankara: Seçkin yayıncılık, s.; 23,5 cm. ISBN: İ İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sırrı, İdari davaların açılması, dava açma süresi, İptal ve tam yargı davaları, duruşma, Dosyaların incelenmesi, davaların karara bağlanması, Yürütmenin durdurulması, kararların sonuçları, Görev, yetki, bağlantılı davalar, merci tayini, İtiraz, temyiz, yargılamanın yenilenmesi, kararın düzeltilmesi, Çalışmaya ara verme, nöbetçi mahkemenin görevleri, Danıştay Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun. 1.İdari Yargılama Usulü- Türkiye 2.İdare mahkemeleri-türkiye 11

14 BAĞIŞ YOLUYLA GELEN KİTAPLAR Eserin altıncı baskısı, İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişiklikler ve ekler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Açıklama ve Son İçtihatlarla İdarî Yargılama Usulü Kanunu: 1.c. Madde:1-14 İçindekiler: -Genel esaslar, - İdari davalarda yetki ve bağlantı ile görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılacak işlemler, -Kararlara karşı başvuru yolları, -Çeşitli hükümler. [Hazırlayan]: Celâl Karavelioğlu. 6. baskı.-- Ankara: Karavelioğlu Hukuk Yayınevi, s.; 24,5 cm. ISBN: İ226 1.c İdari Yargılama Usulü- Türkiye 2.İdare Mahkemeleri-Türkiye 12

15 İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI SATIN ALINAN KİTAPLAR Eserde, iş hukuku konusu ayrıntılarıyla incelenmiş konuyla ilgili ortaya konulan önemli görüşlere ve yüksek mahkeme kararlarına da yer verilmiştir. İş Hukuku: (Genel Esaslar- Bireysel İş Hukuku) İçindekiler: İş hukukuna giriş, Temel kavramlar, Bireysel iş hukuku, İşin düzenlenmesi. Sarper Süzek tıpkı basım.-- İstanbul: Beta Basım Yayın, XXXIII, 764 s.; 17X24 cm. ISBN: S İş hukuku-türkiye 2.İş sözleşmeleri-türkiye 13

16 BAĞIŞ YOLUYLA GELEN KİTAPLAR Sosyal Güvenlik Klavuzu: 5502 ve 5510 Sayılı Kanuna Göre Açıklamalı, Örnekli, Karşılaştırmalı Özkan Bilgili İzmir: İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, s. : tablo; 24 cm B Sosyal Güvenlik-Türkiye 2.Sosyal Güvenlik-Hukuk ve Mevzuat-Türkiye 3.Sosyal Güvenlik Kurumu- Türkiye 4.Sosyal Sigorta-Türkiye 5.Genel Sağlık Sigortası- Türkiye Eserde sosyal güvenlik reformunun kurumsal yapılanmasına yer verilirken, ağırlıklı olarak bundan sonraki sosyal sigorta uygulamaları açıklanmıştır. Otuz dokuz bölümden oluşan eserde; kurumsal yapının tanıtılmasından başka, sigortalı ve işyeri tanım ve tescilleri, kısa ve uzun vadeli sigorta uygulaması ile genel sağlık 14 sigortası uygulaması, sigorta primlerinin hesabı ile prim belgelerinin düzenlenmesi, para cezaları ve itiraz yolları ile diğer ilgili konulara önceki dönem uygulamaları ile karşılaştırmak suretiyle yer verilmiştir. (önsözden) İçindekiler: Sosyal güvenlik ve tarihsel gelişimi, Kurumsal yapı: Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal sigortalılık, Sosyal sigortalı sayılanlar, Çalışması yasak olanlar ve sigortalılıkları, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti hükümeti arasında türk firmaları işçilerinin istisna akdi çerçevesinde istihdamı, Bazı sigorta kollarına tabi olanlar ile sosyal sigortalı sayılmayanlar, Fiili çalışma ilişkisine dayanmayan sigortalılık, Genel sağlık sigortalıları, İşyerinin bildirimi ve tescili, Sigortalıların bildirimi ve tescili, Prime tabi olan ve olmayan kazançlar

17 KIYMETLİ EVRAK SATINALINAN KİTAP (Öğretide ve uygulamada) kıymetli evrakın ziyaı ve iptali 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve En son Yargıtay Kararları Işığında Özkan Gültekin. Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 3. baskı.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.; 24 cm. ISBN: G Eserde; ticari ilişkilerde çabukluğun ve güvenin sağlanmasında büyük önem taşıyan çek, bono, poliçe vs. gibi kıymetli evrakın çalınması, kaybolması, okunamaz hale gelmesi, yırtılması ve yanması gibi durumlarda ne yapılacağı, senedin kıymetli evrak niteliğinin devam edip etmeyeceği, senette doğmuş olan hakkın sona erip ermeyeceği gibi sorunlar ve çözüm yolları ele alınmıştır. Ayrıca söz konusu bu çalışma ile ''Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali'' konusu, hem teorik hem de uygulamaya dönük olarak ele alınıp, üniversitelerin Ticaret Hukuku kürsülerinde görev yapan araştırmacılar, sosyal ve ticari hayatta kambiyo senedi kullananlarla yargılama aşamasında bu uyuşmazlıklara bakacak olan hakimlere ve avukatlara yardımcı olması düşüncesi ile konu ayrıntılı olarak incelenmiştir. 1.Kıymetli evrak-türkiye 15

18 HUKUK DİĞER SATIN ALINAN KİTAPLAR Temel Kanunlarda ve Usul Kanunlarında Yer Alan Süreler [Editör]: Yaşar Güçlü. Ankara: Seçkin Yayıncılık, s. 13,5X19,5 cm. ISBN: T Kanunlarda süreler-türkiye Eserde, binlerce sayfa tutan kanun metinlerinin içerisinde aranılan süreye ulaşmanın zorluğundan 16 hareketle hukuk sistemimizin temelini oluşturan Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanununda yer alan süreler cetvel haline getirilerek sürelere ve sürelerle ilgili hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca kitabın başında da sürelerle ilgili genel bilgiler özet olarak yer verilmiştir. İçindekiler: Sürelerle ilgili genel bilgiler, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu.

19 International law and trade : bridging the eastwest divide [International law and trade conference : May 10-11, 2007 : Proceedings] Editor: Sylvia Mercado Kierkegaard. Revised edition.-- Ankara: Ankara Barosu, XIII, 706 s.; 24,5 cm. ISBN:13: ISBN: 10: I Commericial law 2.Ticaret hukuku İçindekiler: International trade&maritime law, Trade and investment, World economy and globalisation, Human rights and governance, Corporate governance, business and finance, Intellectual property rights, Consumer protection, Arbitration&mediation, Cyberlaw. 17 International Conference on legal, privacy, and security issues in IT (2nd: 2007: Beijing, China) Editor: Sylvia Mercado Kierkegaard. 2. baskı.-- Ankara: Ankara Barosu, XII, 681 s.; 24,5 cm. ISBN: ISBN: I İnternet hukuku 2.Data protection-congresses, 3.Veri koruma-kongreler 4.Computer- Law and legislation- Congresses 5.Bilgisayar-Hukuk ve mevzuat-kongreler 6.Computer security-law and legislation-congresses 7.Bilgisayar güvenliği-hukuk ve mevzuat-kongreler İçindekiler: Copyright, Cybercrimes, e-commerce&regulation, Data protection& Privacy, Virtual world, Choice of law&jurisdiction, Human rights and liability, Telecommunications&Gover nance

20 KAMU MALİYESİ SATIN ALINAN KİTAPLAR Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Editör: Coşkun Can Aktan.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.: tablo, şekil; 16X23,5 cm. ISBN: K Kamu maliyesi-türkiye 2.Kamu maliyesi- Stratejik planlama İçindekiler: Kamu Sektöründe İyi Yönetim İlkeleri/ Coşkun Can Aktan& Hilmi Çoban-- Saydamlık, Hesap Verme Sorumluluğu ve Denetim /Necip Polat-- Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminin Yapısı ve İşleyişi/ Ahmet Arslan-- Orta Vadeli Harcama Sistemi (Çok Yıllı Bütçeleme) ve Türkiye'de Uygulanabilirliği/ Murat Arslan-- Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sisteminin Mali Saydamlık ve Hesap Verme Sorumluluğuna Katkıları/ Baki Kerimoğlu-- Kamu Mali Yönetimi ve Mali Raporlama/ Erkan Karaarslan-- İç Kontrol /Mehmet Sait Arcagök-- Performans Denetimi ve Türkiye Uygulaması /Ebru Yenice-- Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama/ Coşkun Can Aktan-- Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama/ Nahit Bingöl-- Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi/ Coşkun Can Aktan & Kamil Tüğen Sayılı Kanuna Göre Performans Esaslı Bütçeleme/ Ertan Erüz. 18

21 İçindekiler: Geleneksel Maliye ve Yeni Maliye/ Coşkun Can Aktan- Dilek Dileyici-Ahmet Özen, Devletin Mali Alandaki Rol ve Fonksiyonlarındaki değişim/ Dilek Dileyici, Globalleşme ve Maliye Politikasında Değişim/ Coşkun Can Aktan, İstiklal Y. Vural, Kamu Maliyesinde Çağdaş Yaklaşımlar Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici, İstiklal Y. Vural. 2. baskı.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.: tablo; 16X23,5 cm. ISBN: X 336 A Kamu maliyesi-yaklaşımlar- Türkiye Kitapda, günümüz dünyasında kamu maliyesi alanında tartışılan ve çeşitli ülkelerde kısmen uygulama alanı bulan yeni yaklaşımlar ele alınmıştır. Vergi Rekabeti / Coşkun Can Aktan, İstiklal Y. Vural, Dış İstikrarın Sağlanması ve Kalkınmanın finansmanında Global Vergi Önerisi: Tobin vergisi / İstiklal Yaşar Vural, Vergi Tarifelerinde Değişim: Artan Oranlı Vergilerden Düz Oranlı Vergilere / Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici, Vergilemede Yeni Bir Eğilim: Gelir Vergilerinden Tüketim Vergilerine/ Dilek Dileyici, Kamu Maliyesinde Hesap Verme Sorumluluğu ve Mali Saydamlık/ Coşkun Can Aktan, Serpil Ağcakaya, Dilek Dileyici 19

22 Teori ve Uygulamada Kamu Maliyesi İçindekiler: Kamu maliyesi konusunda genel bilgiler, Kamu maliyesinin tarihçesi, Kamu hizmetleri ve kamu harcamaları, Türkiye de kamu harcamalarının değerlendirilmesi, Kamu gelirleri, Gelir-Harcama ve servet vergileri, Türk vergi sisteminin değerlendirilmesi, Bütçe, Mahalli İdareler maliyesi. Ahmet Kesik, M. Kamil Mutluer, Erdoğan Öner.-- İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, xxiii, 525 s. 24 cm. ISBN: M Konu Başlığı : 1.Kamu maliyesi 2.Finance public 3.Finance public-turkey Eserin, bir, dört, beş, altı ve yedinci bölümleri M. Kâmil Mutluer, iki, sekiz ve dokuzuncu bölümleri Erdoğan Öner, üçüncü bölümü ise Ahmet Kesik tarafından yazılmıştır. 20

23 VERGİ SATIN ALINAN KİTAPLAR Vergi Genel Hukuku M. Kâmil Mutluer.-- İstanbul Bilgi Üniversitesi, xxiii, 525 s.; 24 cm. ISBN: M874g Vergi hukuku-türkiye 2.Taxation- Law and legislation 3.Law-Turkey 4.Taxation-Turkey Eserde, ülkemizde varolan hukuksal konumuna da dikkat edilerek, vergi genel hukuku na ilişkin konular sistematik olarak ele alınmıştır. Özellikle kitapta yer alan Vergi Ceza Hukuku, Vergi Yargı Hukuku ve Vergi İcra Hukuku bölümlerinde hukukun diğer alanlarıyla vergi hukuku arasındaki ilişkiler teorik bir temele oturtulmuştur.(dış kapaktan). Vergi Özel Hukuku M. Kâmil Mutluer, Erdoğan Öner--. Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, VII, 253 s., 19,5X27,5 cm. ISBN: M874ö Vergi hukuku-türkiye 2.Taxation- Law and legislation 3.Law-Turkey 4.Taxation-Turkey İstanbulBilgi Üniversitesi yayını olan ve Prof. Dr. M. Kâmil Mutluer in Vergi Genel Hukuku adlı kitabının tamamlayıcısı niteliğini taşıyan eserde, çok yönlü ve yeni gelişmeye başlayan bir bilim alanı olan vergi hukuku konusu hem kuramsal açıdan hem de mevzuat açısından ayrıntılarıyla incelenmiştir. 21

24 BAĞIŞLANAN KİTAPLAR Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları Şükrü Kızılot, Zuhal Kızılot. Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 12. baskı.-- Ankara: Yaklaşım Yayınları, s.; 24 cm. ISBN: K Vergi Uyuşmazlıkları Dört bölümden oluşan eserin birinci bölümünde vergi uyuşmazlığı konusu, yabancı ülkelerin uygulamalarına da yer verilmek suretiyle genel olarak açıklanmıştır. İkinci bölümde, vergi uyuşmazlıklarının vergi mahkemelerinde dava yoluyla çözümlenmesine, üçüncü kısımda ise vergi mahkemesi kararlarına karşı kanun yollarına, dördüncü kısımda ise; yürütmenin durdurulması, vergi yargılamasında iddia ve savunmaların kanıtlanması ve kanıt türlerine, bilirkişilik ve bilirkişi incelemesine, ortak hükümlere yer verilmiştir. Affiliate-Açık artırma- Sanal pazarlama Denetim, E-Şans oyunları: Kumar-Bahis-Karapara Malik Çelebi. İstanbul: [yayl.y.], cm: tablo, çizelge, [8], 190 s Ç E-Vergi-Türkiye 2.E-Ticaret-Türkiye 3.E-Şans oyunları-türkiye 4.Elektronik Ticaret 5.Elektronik Vergi 6.Elektronik şans oyunları İki bölümden oluşan eserin konu başlıkları aşağıda verilmiştir; Elektronik ticaret: Elektronik sözleşmeler, elektronik noter, elektronik ihale projesi, Ticaret Kanunu Tasarısı ve web sayfası zorunluluğu, E- Defter/ E-Fatura. Şans oyunları: Milli piyango, at yarışları, spor- Toto, Bahis çeşitleri Çözüm önerileri ve değerlendirme.

25 2008 Beyanname Düzenleme Klavuzu İstanbul: Maliye Hesap Uzmanları Derneği, [2008]. XLVII, 1249 s.; 28,5 cm. ISBN: B392 [2008] Gelir vergisi-türkiye 2.Beyanname düzenleme- Türkiye 3.Vergileme-Türkiye Eserde öncelikle, temel Vergi Kanunları sistemli bir şekilde sunulmuş, tebliğler, iç genelgeler, özelgeler ve içtihat oluşturacak yargı kararları taranarak gerekli açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca eserde vergisel müesseselerin işleyişine yönelik olarak olabildiğince çok örneğe de yer verilmiştir. Danışma Komisyonu Kararları: [T.C. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu] [Derleyen ] T.C. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu.-- İstanbul: Maliye Hesap Uzmanları Derneği, [2007]. XI,1044 s.; 27 cm. Ekinde 1 adet CD var. ISBN: D264 [2007] Vergi hukuku-türkiye 2.Vergi hukuku-türkiye- İçtihatlar 1950 yılından günümüze kadar alınmış olan tüm T.C. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Kararları güncelleştirilerek ve sistematik bir şekilde derlenerek eserde toplanmıştır. 23

26 BÜTÇE SATIN ALINAN KİTAPLAR Türkiye 2.Budget-Law and legislation-turkey 3.Budget-Turkey Eserde bütçe hukuku konusu aşağıda verilen sekiz ana başlık altında ayrıntılarıyla incelenmiştir. Bütçe Hukuku Ahmet Kesik, M. Kâmil Mutluer, Erdoğan Öner.-- Güncelleştirilmiş 2. baskı.-- İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, xviii,422 s.; 24 cm. ISBN: M İçindekiler: Bütçe hukuku konusunda genel bilgiler, Kamu bütçesi, Kamu kesimi ve kamu malî yönetimi, Bütçenin hazırlanması ve TBMM de görüşülmesi, Bütçenin uygulanması Merkezi yönetim bütçeleri dışında kalan bütçeler, Kamu harcama hukuku, Bütçenin denetim ve yargısı. Konu Başlıkları: 1.Bütçe -Türkiye 2.Bütçe-Hukuk ve Mevzuat- 24

27 BAGIŞLANAN KİTAPLAR Mali Disiplinin Sağlanmasında Anayasal Denk Bütçe Yaklaşımı ve Türkiye de Uygulanabilirliği Ayşe Günay.-- Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, xx, 449 s.: 24 cm. ISBN: G Mali disiplin-türkiye 2.Mali disiplinsizlik-türkiye 3.Denk bütçe-türkiye Eserde, Türkiye de mali disiplinin sağlanması amacıyla anayasal denk bütçe kuralının hangi koşullar altında uygulamaya konulabileceğine ilişkin kritik noktalar ile bu kapsamda gerekli koşulları oluşturmaya yönelik olarak kamu maliyesine ilişkin öneriler ortaya konulmuştur. Türk Bütçe Sisteminde Peformans Denetimi Ekrem Candan.- Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, XIV,296 s.; 24 cm. ISBN: C Bütçe sistemi-türkiye 2.Bütçe-Performans denetimi- Türkiye Eserde; Türk bütçe sistemindeki performans denetimi uygulamalarının eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmesine çalışılmış, yapılan değerlendirme ve önerilerle kontrol ve denetim uygulamalarının etkinliğinin artırılması, kamuda performans denetimi uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.(önsözden). 25

28 SÖZLÜKLER VE BİBLİYOGRAFYALAR SATIN ALINAN KİTAPLAR Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü Derleyen: Yılmaz Tekin.-- Ankara: Tekğaç yayınları, s. 16,5X23,5 cm. ISBN: MÜR A Hukuk-Sözlükler-Türkçe 2.Hukuk-Sözlükler Mecelle ve islam hukuku ile ilintili kavram ve anlamların açıklamaları, Sözcüklerin İngilizce, Fransızca ve Almanca karşılıkları, Latince terim ve kavramların Türkçe karşılıkları, Başlangıcından bugüne Avrupa Birliği sözlüğü. İçindekiler: Temel hukuksal kavramlar, tanımlar ve sözcükler, Osmanlıca kavram ve sözcüklerin Türkçe açıklamaları, Siyaset, bankacılık, sigorta, gümrük, ekonomi, maliye, ticaret, muhasebe, borsa, döviz, sosyal güvenlik vb. ile ilgili hukuksal terim ve kavramlar, 26

29 İngilizce-Türkçe Türkçe- İngilizce Ekonomi-İşletme Sözlüğü [Derleyenler] Nur Keyder, Alaeddin Tileylioğlu, Adil Oran. Genişletilmiş 2. baskı.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.; 16X23,5 cm. ISBN: MÜR E Ekonomi-Sözlükler- İngilizce-Türkçe 2.İşletme-Sözlükler- İngilizce-Türkçe 3.Ekonomi-Sözlükler 4.İşletme-Sözlükler 5.İngiliz dili- Sözlükler- Türkçe 6.Türk dili- Sözlükler- İngilizce gümrük-gümrükleme, sigortacılık, örgüt, yönetim, insan kaynakları, pazarlama, üretim yönetimi, yöneylem araştırması, bilişim sistemleri, uluslararası kuruluş ve hukuki terminoloji sayısı arttırılmış, kurum adları, yüksek mahkeme çeşitleri, bakanlık adları, ülke adları, ülke paraları, kanun adları, denetleme organlarınca kullanılan terimler ve AB terimlerine daha geniş yer verilmiştir. Ülke adları ve ülke paraları, ekte tablo halinde verilmiştir. Uluslararası örgütler, AB Kurumları ve seçilmiş terminolojisi, Türk Kanunları, Türkiye'de Yüksek Mahkemeler, Türkiye'de Bakanlık ve Siyasi Parti adları, İngilizce ve Türkçe olarak ekte sıralanmış, ayrıca sözlük içine alfabetik olarak serpiştirilmiştir. Eserin, kelime ve terim sayısının 13368'i İngilizce, 12489'u Türkçe olmak üzere toplam dir. Bazı terimler için açıklama veya formül verilmekle beraber, sözlük ansiklopedik nitelik taşımamaktadır. Sözlüğün kapsam alanı genişletilmiş; 27

30 BAĞIŞLANAN KİTAPLAR Kamu Yönetimi Sözlüğü: Fransızca ve İngilizce karşılıklarıyla Ömer Bozkurt, Turgay Ergun; Edritör: Seriye Sezen. 2. baskı. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, VIII,313 s.; 24 cm. ISBN: MÜR K Kamu yönetimi-sözlükler 2.Kamu yönetimi-sözlükler- Fransızca-İngilizce-Türkçe 3.Kamu yönetimi-sözlükler- Türkçe-Fransızca-İngilizce 4.Fransız dili-sözlükler- Türkçe 5.İngiliz dili-sözlükler- Türkçe 6.Türk dili-sözlükler- Fransızca 7.Türk dili-sözlükler- İngilizce Eser, kamu yönetiminde ve yönetim bilimlerinde kullanılan altıyüz kadar sözcük ve terimi İngilizce ve Fransızca karşılıklarıyla veren ansiklopedik bir sözlüktür. 28 Türk Hukuk Bibliyografyası 2001 [Hazırlayanlar]: Ejder Yılmaz, Tacar Çağlar. Ankara: Türk Hukuk Kurumu, XXI,295 s.; 24 cm. ISBN: MÜR T964 [2007] Hukuk- Türkiye-Kaynakça 2.Hukuk-Türkiye- Bibliyografya İçindekiler: Değişik konular, Adli tıp, Askerlik/Sivil savunma, Basın/Yayın/Haberleşme, Eğitim/Üniversite, Fikir ve sanat eserleri, İnternet/Elektronik hukuk, Eski eserler hukuku, Çevre sorunları/ Doğal zenginlikler hukuku, Nüfus sorunları/ Köy/ Kent/ Konut, Toprak hukuku, İmar hukuku, Ekonomi/ Kredi/ Para/ Muhasebe/ Gümrük, İstatistik

31 AVRUPA BİRLİĞİ BAĞIŞLANAN KİTAPLAR Avrupa Birliği ve Türkiye: Sorular Yanıtlar Meral Tecer. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü, XXII,290 s.; 24 cm. ISBN: T Türkiye-Dış ilişkiler- Avrupa Birliği 2.Avrupa Birliği-Türkiye 3.Avrupa Birliği-Hukuk 4.Avrupa Konseyi İçindekiler: Avrupa Birliğinin tarihçesi ve gelişimi, Avrupa Birliğinin kurumsal yapılanması, Avrupa Birliği hukuku, Avrupa Birliği ortak politikaları, Avrupa Birliği bütçesi ve mali yardımlar, Türkiye-AB ilişkilerinin oluşumu, Türkiye-AB Gümrük Birliği, Avrupa Birliğinin yeni genişleme sürecinde Türkiye- AB ilişkileri, Katılım müzakereleri dönemi ve sorunlar. Avrupa Birliği uyum yasa paketleri Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, [4], 280 s.: tablo; 24 cm. ISBN: A858u 2007 Kitap Sicil no: Avrupa Birliği-Türkiye 2.Avrupa Birliği-Uyum paketi-türkiye Eserde, Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketlerinin kanun metinleri derlenmiş, uyum paketlerinin analizi ve uyum paketleriyle ilgili çizelge çalışmaları da ayrı bölümlerde sunulmuştur. 29

32 Avrupa Birliği ve Müzakere Süreci Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, s.: tablo; 21 cm. ISBN: A858mü Avrupa Birliği-Müzakere süreci- Türkiye İçindekiler: Müzakere sürecinin aşamaları, Müzakere platformları, Katılım müzakerelerinin niteliği, Temmuz 2007 tarihi itibariyle Türkiye nin müzakere sürecindeki durumu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin Türkiye nin Avrupa Birliğine katılım sürecindeki faaliyetleri. Avrupa Birliği Türkiye Mali İşbirliği Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, s.: tablo; 21 cm. ISBN: A858 ma Avrupa Birliği- Türkiye 2.Ekonomik işbirliği-avrupa Birliği-Türkiye Eser, Avrupa Birliğinin Türkiye ye sağladığı mali yardımların miktarlarına, kullanılış prosedürlerine ve uygulanışlarına yönelik konuları içermektedir. 30

33 Türkiye de Siyasi Reform: Uyum Paketleri ve Güncel Gelişmeler Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, s.; 21 cm. ISBN: T Avrupa Birliği-Uyum Paketi-Siyasi Reformlar- Türkiye 2.Siyasi reform-türkiye İçindekiler: Yasal reformlar, 2001 ve 2004 Anayasa değişiklikleri, Yeni Türk Medeni Kanunu, Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci uyum paketleri, Uyum paketleri sonrası gelişmeler, 2004, 2005, 2006 yılındaki diğer gelişmeler uyum paketi, Uygulamanın izlenmesi paketi. Political reforms in Turkey Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, s.; 21 cm. ISBN: P Political reforms-turkey 2.European Union- Political reforms-turkey İçindekiler: Legislative reform, The new civil code, The first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eight harmonization package, Developments outside the harmonization packages the Second harmonization package, Developments in 2004, Developments in 2006, Other developments in 2006, Mechanism for monitoring implementation. 31

Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Editör Coşkun Can AKTAN KAMU MALİ YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Ankara, 2006 Kamu Mali Yönetiminde

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ Yayın No: 34 AÇIKLAMALI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yazarlar M. Sait ARCAGÖK Baki KERİMOĞLU Mesut HASTÜRK Hamdi GÜLŞEN Mehmet KOÇDEMİR Ankara, 2015 Bu kitabın tüm

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL ŞUBE

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

İş Tecrübesi 1989 1991 : Ankara Defterdarlığı, Sözleşmeli Personel. 1991 2000 : Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Muhasebe Denetmeni

İş Tecrübesi 1989 1991 : Ankara Defterdarlığı, Sözleşmeli Personel. 1991 2000 : Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Muhasebe Denetmeni Tel : 0 312 298 79 61 E-mail : suat.aksu@yok.gov.tr suataksu67@hotmail.com suataksu58@gmail.com Suat AKSU Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi : 25.10.1965 Doğum Yeri : Sivas Eğitim Durumu 1984-1988 : Ankara,

Detaylı

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN İKTİSAT FAK.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN İKTİSAT FAK. Yrd. Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN Aydın İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Merkez Kampüsü, 09010, Efeler, AYDIN hamzakahriman@yahoo.com hamza.kahriman@adu.edu.tr Tel: +90 256 772 70 97 (Güncellenme Tarihi 25

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30

DÖNEM AKTS TOPLAMI 30 Ç.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU YARIYIL ESASIYLA EĞİTİM (2014 VE ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER) I. YARIYIL HF 101 Anayasa Hukuku I 4 4 5 HF 103 Medeni Hukuk I (Giriş, Kişiler)

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1004101 1008101 2 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1004102 1008102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1004103 1008103

Detaylı

tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki

tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki 16.01.2014 tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Tablo 2 SERVİS DERSLERİ TABLOSU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü * EBB147 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 4 19 EBB148 Eğitim Psikolojisi 3

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Unvanı :Servet AKYOL : Merzifon/1976 :Dr. İletişim: E-Posta :sakyol@akdeniz.edu.tr Telefon :(242) 227 44 00/6421 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR LİSTESİ...XIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR...XVII

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR LİSTESİ...XIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR...XVII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR LİSTESİ...XIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR...XVII BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER I. GİRİŞ...1 II. GENEL BİLGİLER...2 İKİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr. 09:30-10:15 IRL3 Social Responsibility and Community Service A214 Anayasa ve İdare Hukuku Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Constitutional and Administrative Law İstatistik-II Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Yöneylem Araştırması

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. HAMZA KAHRİMAN

Yrd.Doç.Dr. HAMZA KAHRİMAN Yrd.Doç.Dr. HAMZA KAHRİMAN Aydın İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Teorisi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1996-2000 Lisans Celâl Bayar Üniversitesi 2000-2003 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

Kamu Maliyesi (LAW 215) Ders Detayları

Kamu Maliyesi (LAW 215) Ders Detayları Kamu Maliyesi (LAW 215) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamu Maliyesi LAW 215 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş (20 Dakika) Türk yargı teşkilatı Genel Husular Cumhuriyet Başsavcılıkları İlk Derece Mahkemeleri o Hukuk

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ 1. BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ... 1 1.1. BÜRO KAVRAMI... 1 1.2. BÜROLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.3. BÜROLARIN İŞLEVLERİ... 4 1.4. BÜRO TÜRLERİ... 6 1.4.1. Klasik

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 17.09.2015 1. Yarıyıl AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 0 2 2 ECON101 Ekonomi

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Yılı Ders Müfredatı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2016 2017 Akademik Yılı Ders Müfredatı I. Yıl (1.Dönem Güz) I. Yıl (2.Dönem Bahar) HKUK 131 Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile Hukuku 5 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan GÜN+ SAAT DERSİN ADI BÖLÜM DERSLİK ÖĞR. ELEM. GÖZETMEN 9:30-10:15 03.04.2017 PAZARTESİ 15:00-15:45 14:05-14:50 13:10-13:55 11:20-12:05 10:25-11:10 Mathematics-II Öğr.Gör. Seda Karateke İstatistik II ISL-1

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 1.ders - - - TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI 14-15 Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 14 Ekim 2017/ 1.GÜN Giriş, Türk Yargı Teşkilatı, o Genel Hususlar o Cumhuriyet Başsavcılıkları

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 A. Para Piyasası Kurumları...5 1. Genel Olarak Para

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. I. Kişisel Bilgiler. E-posta:(kurum/özel) Santral No: 0312-466 75 33 Dâhili No: 3567 Faks: 0312-466 73 84 Cep Telefonu: -

ÖZGEÇMİŞ. I. Kişisel Bilgiler. E-posta:(kurum/özel) Santral No: 0312-466 75 33 Dâhili No: 3567 Faks: 0312-466 73 84 Cep Telefonu: - ÖZGEÇMİŞ I. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı (Unvanı) E-posta:(kurum/özel) Tekin AKDEMİR (Doç. Dr.) Santral No: 0312-466 75 33 Dâhili No: 3567 Faks: 0312-466 73 84 Cep Telefonu: - akdemir@ybu.edu.tr, tekinakdemir@hotmail.com

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve Genel

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI 1.1. DENETİM KAVRAMI... 1 1.2. DENETİM TÜRLERİ... 2 1.2.1. Faaliyet Denetimi... 2 1.2.2. Uygunluk Denetimi... 3 1.2.3. Finansal Tablo Denetimi...

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İDARİ YARGI Ders No : 0020060028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1-2) 86 8,00 Adalet Meslek Etiği 122 12,00 Hukuka Giriş 82 8,00 Yargı Örgütü 103 10,00 Anayasa Hukuku Bilgisi 92 9,00 Medeni Hukuk Bilgisi 136

Detaylı

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler 25.01.2016 Pazartesi 09:00 Betimsel İstatistik (202) D20- Çok Değişkenli İstatiksel Analiz A2-A4 İstatistik I D13-D14 Güncel Sosyal Politikaları Gelişmeleri A1 Yöneylem Araştırması I (140) A7- A8 Envanter

Detaylı

Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ

Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ Ekonomik Analiz (EKO 505) (İşl.Yön.-1/Ulus.Tic.Fin.-1 Ortak Ders) Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY D / 8 49 Temel İşletme Bilgileri (İŞL 501) (İşl.Yön.-1/İKY.-1

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKT S HUK 103 2 0 3 ECON 114 2 0 3 HUK 104

Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKT S HUK 103 2 0 3 ECON 114 2 0 3 HUK 104 Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl 103 HIT R 201 LAW 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Hukuka Giriş (Introduction to Law)

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı