Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

2 SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2008 Yıl : 8 Sayı : 16 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: Ahmet Tatlı Şef Tel: H. İlgün Aydoğdu Kütüphaneci Tel: Hüsnüye Ağcakaya VHKİ Tel: Kütüphane Salonu Tel: Yayına Hazırlayan: H.İlgün Aydoğdu Baskı: Yayın İşleri Müdürlüğü Sayıştay Mensupları için bastırılmıştır. BU SAYIDA KİTAPLAR Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Mevzuatı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Devlet Memurları Kanunu İdarî Yargılama Usulü Kanunu İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Kıymetli Evrak Hukuk diğer Kamu Maliyesi Vergi Bütçe Sözlükler ve Bibliyografyalar Avrupa Birliği Diğer Yüksek Lisans Tezleri Devlet Planlama Teşkilatı Tarafından Armağan Edilen Kitaplar Atatürk Kültür Merkezi Tarafından Armağan Edilen Yayınlar Yabancı Dildeki Bağış Yayınlar Kütüphane Koleksiyonuna Yeni Katılan Sayıştay Yayınları SÜRELİ YAYINLAR Kütüphaneye Gelen Günlük Gazeteler Haberler

3 Kütüphane Bülteni Sayı: 8 KİTAPLAR

4 2

5 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MEVZUATI SATIN ALINAN KİTAPLAR Eserde, Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu uygulamasına yön veren ikincil ve üçüncül düzey düzenlemeler ile mahalli idarelerle ilgili kanunlar bir araya getirilmiş, böylece mali sisteme ve mahalli idarelere yön veren belgeler bir bütün halinde sunulmuştur. İçindekiler: Mali Yönetim Mevzuatı Yayına hazırlayan: Mehmet Koçdemir. Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği, s.; 13,5X19,5 cm. ISBN: Kanunlar Yönetmelikler Tebliğler Standartlar Genel yazılar M Kamu finansman hukuku 2.Kamu Maliyesi 3.Mali hukuk-türkiye- Hukuk ve Mevzuat 3

6 Açıklamalı-Örnek Uygulamalı Taşınır Mal Yönetmeliği: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Hazırlanmış [Hazırlayan]: Ramazan Yılmazer. Geliştirilmiş 2. baskı.-- Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği, XIV, 618, [5] s. : tablo; 24 cm. ISBN: konuyla ilgili genel bir değerlendirme yapılmış, takip eden bölümlerde Yönetmeliğin madde açıklamalarına, uygulama örneklerine, defter ve belgelerin düzenlenmesine yer verilmiş, ayrıca yürürlükte bulunan bazı yönetmelikler ile Maliye Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıklarca yayınlanan tebliğ, genelge ve yazıların örnekleri ile Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasından sonra, kamu idarelerince uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Bakanlığa yöneltilen sorular ve cevapları da konulmuştur T863y Kamu malları 2.Taşınır mal- Türkiye- Hukuk ve mevzuat Eserin, giriş bölümünde 4

7 BAĞIŞ YOLUYLA GELEN KİTAPLAR Gerekçeli Açıklamalı- Uygulamalı ve İkincil Mevzuat ilaveli 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu açıklamalarının devamında her madde ile ilgili ikincil mevzuat düzenlemelerine de yer verilmiştir. Erdoğan Dedeoğlu. İzmir: İzden Yayıncılık, X, 1778 s.: tablo; 23,5 cm. Ekinde 1 adet CD var. ISBN: G Devlet muhasebesi-hukuk ve mevzuat-türkiye 2.Kamu maliyesi-hukuk ve mevzuat-türkiye 3.Bütçe-Hukuk ve mevzuat- Türkiye Eserde önce 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun gerekçesine ve Kanun metnine yer verilmiş daha sonra her madde tek tek madde gerekçeleriyle birlikte ele alınarak açıklanmıştır. Ayrıca madde 5

8 KAMU İHALE KANUNU ve KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU SATIN ALINAN KİTAPLAR İçtihatlar 4.İdari sözleşmeler-türkiye- Hukuk ve Mevzuat Yapım Sözleşmeleri Uygulama Esasları: 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamında Yaşar Gök. Ankara: [yayl.y.], s., 16,5X25 cm. ISBN: G Devlet ihaleleri-türkiye 2.Devlet ihaleleri-türkiye- İçtihatlar 3.İdari sözleşmeler-türkiye İçindekiler: Yapım Sözleşmesinin tanımı, unsurları, ilkeleri, türleri ve tarafların yükümlülükleri, Projeler, iş yeri teslimi, malzeme ocakları, teknik personel bildirimi ve sigorta işlemleri, İş programı ve ödenek dilimleri İşin süresi, süre uzatımı ve gecikme cezası, Fiyat farkları, İhrazat uygulaması, Yeni birim fiyat uygulaması, Revize birim fiyat uygulaması, İş artış ve eksilişleri, Geçici ve kesin kabul işlemleri, Fesih ve tasfiye işlemleri, Geçici ve kesin hakediş raporları, Hakediş ödemelerinden yapılacak kesintiler, İdare görevlilerinin, yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin sorumlulukları, İlgili Mevzuat. 6

9 BAĞIŞ YOLUYLA GELEN KİTAPLAR DİNÇER GÖNEN HİKMET IŞIK AÇIKLAMALI KAMU İHALE KANUNU 2008 ÜÇÜNCÜ BASKI açıklamaları ile Kamu İhale Kurulu Kararlarını içermektedir. Ayrıca konu ile ilgili ikincil mevzuata, metinlerin çok sık değişmesi ve internet ortamında kolayca ulaşılabilir olmaları nedeniyle bu baskıda yer verilmemiştir. Açıklamalı Kamu İhale Kanunu Dinçer Gönen, Hikmet Işık. 3. baskı, s.; 24 cm. ISBN: K Kamu İhaleleri-Türkiye 2.Kamu İhaleleri-Hukuk ve Mevzuat-Türkiye 3.İdari sözleşmeler-türkiye Eser, kanun gerekçeleri, komisyon raporları ve madde madde kanun metinlerinin 7

10 İçindekiler: Birinci kitap Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu: Sayıştay, Yargıtay, Danıştay ve Kamu İhale Kurulu Kararları İkinci Kitap Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Borçlar Kanununun Kamu İhaleleri ve Sözleşmeleri ile ilgili hükümleri, Tebligat Kanunu. İsmail Hakkı Sayın. Ankara: [yayl.y.], XXIX, 976 s.; 25 cm. ISBN: K Devlet ihaleleri-türkiye 2.Devlet ihaleleri-türkiye- İçtihatlar 3.İdari sözleşmeler-türkiye- İçtihatlar 4.İdari sözleşmeler-türkiye 8

11 DEVLET MEMURLARI KANUNU SATIN ALINAN KİTAPLAR Açıklamalı İçtihatlı Devlet Memurları Kanunu İbrahim Pınar. Gözden geçirilmiş 9. basım.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, X25 cm.; 1771 s. ISBN: X D Konu Başlıkları: 1.Devlet memurları-hukuk ve mevzuat-türkiye 2.Personel rejimi-türkiye 3.Kamu personeli-türkiye Eserde, Devlet Memurları Kanunu ile ilgili tüm 9 maddeler sırayla açıklanmış, yorumlar yapılmıştır. Açıklamalarda personel hukukunun en önemli kaynağı olan Danıştay kararları esas alınmış, her maddenin sonuna geçerli olan içtihatlar konulmuştur. Halen yürürlükte olan Maliye Bakanlığının genel tebliğlerine ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine de olanaklar ölçüsünde yer verilmiştir. Ayrıca bu baskıda diğerlerinden farklı olarak 2914 sayılı Üniversite Personel Yasasına içtihatlı olarak yer verilmiştir. İçindekiler: -Devlet Memurları Kanunu yorumu, -İstihdam şekilleri, -Ödev ve sorumluluklar, -Genel haklar, yasaklar, -Kamu personelinin özlük hakları, -Atanma ve yer değiştirme, -Vekâlet görevi, ikinci görev, tedvir, -Memuriyetten çekilme ve çıkarılma, -Disiplin suç ve cezaları...

12 (Açıklamalı) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu [Hazırlayanlar]: Mustafa İnal- Ömer Köse. Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği, X,582,[6] s.; 13,5X19,5 cm. ISBN: D Genel haklar, Yasaklar, Derece yükselmesi/ Kademe ilerlemesi Memur olmanın genel ve özel şartları, Aday memurlar, İstisnai memuriyet, Yer değiştirme, Askerlik hizmeti, Vekâlet, İkinci görev, Ders görevi, Birleşmeyecek görevler, Memuriyetin sona ermesi, İzinler, Siciller, Disiplin, Görevden uzaklaştırma, Mali hükümler, Memurlara yapılacak yardımlar, Yargı kararları, Devlet Personel Başkanlığı görüşleri, Devlet Memurları Kanunu. Konu Başlıkları: 1.Devlet Memurları-Hukuk ve Mevzuat-Türkiye 2.Personel rejimi-türkiye 3.Kamu Personeli-Türkiye İçindekiler: İstihdam şekilleri, Ödev ve sorumluluklar, 10

13 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU SATIN ALINAN KİTAPLAR İdari Yargılama Usulü Kanunu Şerhi [Hazırlayan]: Cafer Ergen. Ankara: Seçkin yayıncılık, s.; 23,5 cm. ISBN: İ İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sırrı, İdari davaların açılması, dava açma süresi, İptal ve tam yargı davaları, duruşma, Dosyaların incelenmesi, davaların karara bağlanması, Yürütmenin durdurulması, kararların sonuçları, Görev, yetki, bağlantılı davalar, merci tayini, İtiraz, temyiz, yargılamanın yenilenmesi, kararın düzeltilmesi, Çalışmaya ara verme, nöbetçi mahkemenin görevleri, Danıştay Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun. 1.İdari Yargılama Usulü- Türkiye 2.İdare mahkemeleri-türkiye 11

14 BAĞIŞ YOLUYLA GELEN KİTAPLAR Eserin altıncı baskısı, İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişiklikler ve ekler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Açıklama ve Son İçtihatlarla İdarî Yargılama Usulü Kanunu: 1.c. Madde:1-14 İçindekiler: -Genel esaslar, - İdari davalarda yetki ve bağlantı ile görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılacak işlemler, -Kararlara karşı başvuru yolları, -Çeşitli hükümler. [Hazırlayan]: Celâl Karavelioğlu. 6. baskı.-- Ankara: Karavelioğlu Hukuk Yayınevi, s.; 24,5 cm. ISBN: İ226 1.c İdari Yargılama Usulü- Türkiye 2.İdare Mahkemeleri-Türkiye 12

15 İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI SATIN ALINAN KİTAPLAR Eserde, iş hukuku konusu ayrıntılarıyla incelenmiş konuyla ilgili ortaya konulan önemli görüşlere ve yüksek mahkeme kararlarına da yer verilmiştir. İş Hukuku: (Genel Esaslar- Bireysel İş Hukuku) İçindekiler: İş hukukuna giriş, Temel kavramlar, Bireysel iş hukuku, İşin düzenlenmesi. Sarper Süzek tıpkı basım.-- İstanbul: Beta Basım Yayın, XXXIII, 764 s.; 17X24 cm. ISBN: S İş hukuku-türkiye 2.İş sözleşmeleri-türkiye 13

16 BAĞIŞ YOLUYLA GELEN KİTAPLAR Sosyal Güvenlik Klavuzu: 5502 ve 5510 Sayılı Kanuna Göre Açıklamalı, Örnekli, Karşılaştırmalı Özkan Bilgili İzmir: İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, s. : tablo; 24 cm B Sosyal Güvenlik-Türkiye 2.Sosyal Güvenlik-Hukuk ve Mevzuat-Türkiye 3.Sosyal Güvenlik Kurumu- Türkiye 4.Sosyal Sigorta-Türkiye 5.Genel Sağlık Sigortası- Türkiye Eserde sosyal güvenlik reformunun kurumsal yapılanmasına yer verilirken, ağırlıklı olarak bundan sonraki sosyal sigorta uygulamaları açıklanmıştır. Otuz dokuz bölümden oluşan eserde; kurumsal yapının tanıtılmasından başka, sigortalı ve işyeri tanım ve tescilleri, kısa ve uzun vadeli sigorta uygulaması ile genel sağlık 14 sigortası uygulaması, sigorta primlerinin hesabı ile prim belgelerinin düzenlenmesi, para cezaları ve itiraz yolları ile diğer ilgili konulara önceki dönem uygulamaları ile karşılaştırmak suretiyle yer verilmiştir. (önsözden) İçindekiler: Sosyal güvenlik ve tarihsel gelişimi, Kurumsal yapı: Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal sigortalılık, Sosyal sigortalı sayılanlar, Çalışması yasak olanlar ve sigortalılıkları, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti hükümeti arasında türk firmaları işçilerinin istisna akdi çerçevesinde istihdamı, Bazı sigorta kollarına tabi olanlar ile sosyal sigortalı sayılmayanlar, Fiili çalışma ilişkisine dayanmayan sigortalılık, Genel sağlık sigortalıları, İşyerinin bildirimi ve tescili, Sigortalıların bildirimi ve tescili, Prime tabi olan ve olmayan kazançlar

17 KIYMETLİ EVRAK SATINALINAN KİTAP (Öğretide ve uygulamada) kıymetli evrakın ziyaı ve iptali 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve En son Yargıtay Kararları Işığında Özkan Gültekin. Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 3. baskı.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.; 24 cm. ISBN: G Eserde; ticari ilişkilerde çabukluğun ve güvenin sağlanmasında büyük önem taşıyan çek, bono, poliçe vs. gibi kıymetli evrakın çalınması, kaybolması, okunamaz hale gelmesi, yırtılması ve yanması gibi durumlarda ne yapılacağı, senedin kıymetli evrak niteliğinin devam edip etmeyeceği, senette doğmuş olan hakkın sona erip ermeyeceği gibi sorunlar ve çözüm yolları ele alınmıştır. Ayrıca söz konusu bu çalışma ile ''Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali'' konusu, hem teorik hem de uygulamaya dönük olarak ele alınıp, üniversitelerin Ticaret Hukuku kürsülerinde görev yapan araştırmacılar, sosyal ve ticari hayatta kambiyo senedi kullananlarla yargılama aşamasında bu uyuşmazlıklara bakacak olan hakimlere ve avukatlara yardımcı olması düşüncesi ile konu ayrıntılı olarak incelenmiştir. 1.Kıymetli evrak-türkiye 15

18 HUKUK DİĞER SATIN ALINAN KİTAPLAR Temel Kanunlarda ve Usul Kanunlarında Yer Alan Süreler [Editör]: Yaşar Güçlü. Ankara: Seçkin Yayıncılık, s. 13,5X19,5 cm. ISBN: T Kanunlarda süreler-türkiye Eserde, binlerce sayfa tutan kanun metinlerinin içerisinde aranılan süreye ulaşmanın zorluğundan 16 hareketle hukuk sistemimizin temelini oluşturan Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanununda yer alan süreler cetvel haline getirilerek sürelere ve sürelerle ilgili hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca kitabın başında da sürelerle ilgili genel bilgiler özet olarak yer verilmiştir. İçindekiler: Sürelerle ilgili genel bilgiler, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu.

19 International law and trade : bridging the eastwest divide [International law and trade conference : May 10-11, 2007 : Proceedings] Editor: Sylvia Mercado Kierkegaard. Revised edition.-- Ankara: Ankara Barosu, XIII, 706 s.; 24,5 cm. ISBN:13: ISBN: 10: I Commericial law 2.Ticaret hukuku İçindekiler: International trade&maritime law, Trade and investment, World economy and globalisation, Human rights and governance, Corporate governance, business and finance, Intellectual property rights, Consumer protection, Arbitration&mediation, Cyberlaw. 17 International Conference on legal, privacy, and security issues in IT (2nd: 2007: Beijing, China) Editor: Sylvia Mercado Kierkegaard. 2. baskı.-- Ankara: Ankara Barosu, XII, 681 s.; 24,5 cm. ISBN: ISBN: I İnternet hukuku 2.Data protection-congresses, 3.Veri koruma-kongreler 4.Computer- Law and legislation- Congresses 5.Bilgisayar-Hukuk ve mevzuat-kongreler 6.Computer security-law and legislation-congresses 7.Bilgisayar güvenliği-hukuk ve mevzuat-kongreler İçindekiler: Copyright, Cybercrimes, e-commerce&regulation, Data protection& Privacy, Virtual world, Choice of law&jurisdiction, Human rights and liability, Telecommunications&Gover nance

20 KAMU MALİYESİ SATIN ALINAN KİTAPLAR Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Editör: Coşkun Can Aktan.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.: tablo, şekil; 16X23,5 cm. ISBN: K Kamu maliyesi-türkiye 2.Kamu maliyesi- Stratejik planlama İçindekiler: Kamu Sektöründe İyi Yönetim İlkeleri/ Coşkun Can Aktan& Hilmi Çoban-- Saydamlık, Hesap Verme Sorumluluğu ve Denetim /Necip Polat-- Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminin Yapısı ve İşleyişi/ Ahmet Arslan-- Orta Vadeli Harcama Sistemi (Çok Yıllı Bütçeleme) ve Türkiye'de Uygulanabilirliği/ Murat Arslan-- Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sisteminin Mali Saydamlık ve Hesap Verme Sorumluluğuna Katkıları/ Baki Kerimoğlu-- Kamu Mali Yönetimi ve Mali Raporlama/ Erkan Karaarslan-- İç Kontrol /Mehmet Sait Arcagök-- Performans Denetimi ve Türkiye Uygulaması /Ebru Yenice-- Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama/ Coşkun Can Aktan-- Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama/ Nahit Bingöl-- Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi/ Coşkun Can Aktan & Kamil Tüğen Sayılı Kanuna Göre Performans Esaslı Bütçeleme/ Ertan Erüz. 18

21 İçindekiler: Geleneksel Maliye ve Yeni Maliye/ Coşkun Can Aktan- Dilek Dileyici-Ahmet Özen, Devletin Mali Alandaki Rol ve Fonksiyonlarındaki değişim/ Dilek Dileyici, Globalleşme ve Maliye Politikasında Değişim/ Coşkun Can Aktan, İstiklal Y. Vural, Kamu Maliyesinde Çağdaş Yaklaşımlar Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici, İstiklal Y. Vural. 2. baskı.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.: tablo; 16X23,5 cm. ISBN: X 336 A Kamu maliyesi-yaklaşımlar- Türkiye Kitapda, günümüz dünyasında kamu maliyesi alanında tartışılan ve çeşitli ülkelerde kısmen uygulama alanı bulan yeni yaklaşımlar ele alınmıştır. Vergi Rekabeti / Coşkun Can Aktan, İstiklal Y. Vural, Dış İstikrarın Sağlanması ve Kalkınmanın finansmanında Global Vergi Önerisi: Tobin vergisi / İstiklal Yaşar Vural, Vergi Tarifelerinde Değişim: Artan Oranlı Vergilerden Düz Oranlı Vergilere / Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici, Vergilemede Yeni Bir Eğilim: Gelir Vergilerinden Tüketim Vergilerine/ Dilek Dileyici, Kamu Maliyesinde Hesap Verme Sorumluluğu ve Mali Saydamlık/ Coşkun Can Aktan, Serpil Ağcakaya, Dilek Dileyici 19

22 Teori ve Uygulamada Kamu Maliyesi İçindekiler: Kamu maliyesi konusunda genel bilgiler, Kamu maliyesinin tarihçesi, Kamu hizmetleri ve kamu harcamaları, Türkiye de kamu harcamalarının değerlendirilmesi, Kamu gelirleri, Gelir-Harcama ve servet vergileri, Türk vergi sisteminin değerlendirilmesi, Bütçe, Mahalli İdareler maliyesi. Ahmet Kesik, M. Kamil Mutluer, Erdoğan Öner.-- İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, xxiii, 525 s. 24 cm. ISBN: M Konu Başlığı : 1.Kamu maliyesi 2.Finance public 3.Finance public-turkey Eserin, bir, dört, beş, altı ve yedinci bölümleri M. Kâmil Mutluer, iki, sekiz ve dokuzuncu bölümleri Erdoğan Öner, üçüncü bölümü ise Ahmet Kesik tarafından yazılmıştır. 20

23 VERGİ SATIN ALINAN KİTAPLAR Vergi Genel Hukuku M. Kâmil Mutluer.-- İstanbul Bilgi Üniversitesi, xxiii, 525 s.; 24 cm. ISBN: M874g Vergi hukuku-türkiye 2.Taxation- Law and legislation 3.Law-Turkey 4.Taxation-Turkey Eserde, ülkemizde varolan hukuksal konumuna da dikkat edilerek, vergi genel hukuku na ilişkin konular sistematik olarak ele alınmıştır. Özellikle kitapta yer alan Vergi Ceza Hukuku, Vergi Yargı Hukuku ve Vergi İcra Hukuku bölümlerinde hukukun diğer alanlarıyla vergi hukuku arasındaki ilişkiler teorik bir temele oturtulmuştur.(dış kapaktan). Vergi Özel Hukuku M. Kâmil Mutluer, Erdoğan Öner--. Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, VII, 253 s., 19,5X27,5 cm. ISBN: M874ö Vergi hukuku-türkiye 2.Taxation- Law and legislation 3.Law-Turkey 4.Taxation-Turkey İstanbulBilgi Üniversitesi yayını olan ve Prof. Dr. M. Kâmil Mutluer in Vergi Genel Hukuku adlı kitabının tamamlayıcısı niteliğini taşıyan eserde, çok yönlü ve yeni gelişmeye başlayan bir bilim alanı olan vergi hukuku konusu hem kuramsal açıdan hem de mevzuat açısından ayrıntılarıyla incelenmiştir. 21

24 BAĞIŞLANAN KİTAPLAR Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları Şükrü Kızılot, Zuhal Kızılot. Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 12. baskı.-- Ankara: Yaklaşım Yayınları, s.; 24 cm. ISBN: K Vergi Uyuşmazlıkları Dört bölümden oluşan eserin birinci bölümünde vergi uyuşmazlığı konusu, yabancı ülkelerin uygulamalarına da yer verilmek suretiyle genel olarak açıklanmıştır. İkinci bölümde, vergi uyuşmazlıklarının vergi mahkemelerinde dava yoluyla çözümlenmesine, üçüncü kısımda ise vergi mahkemesi kararlarına karşı kanun yollarına, dördüncü kısımda ise; yürütmenin durdurulması, vergi yargılamasında iddia ve savunmaların kanıtlanması ve kanıt türlerine, bilirkişilik ve bilirkişi incelemesine, ortak hükümlere yer verilmiştir. Affiliate-Açık artırma- Sanal pazarlama Denetim, E-Şans oyunları: Kumar-Bahis-Karapara Malik Çelebi. İstanbul: [yayl.y.], cm: tablo, çizelge, [8], 190 s Ç E-Vergi-Türkiye 2.E-Ticaret-Türkiye 3.E-Şans oyunları-türkiye 4.Elektronik Ticaret 5.Elektronik Vergi 6.Elektronik şans oyunları İki bölümden oluşan eserin konu başlıkları aşağıda verilmiştir; Elektronik ticaret: Elektronik sözleşmeler, elektronik noter, elektronik ihale projesi, Ticaret Kanunu Tasarısı ve web sayfası zorunluluğu, E- Defter/ E-Fatura. Şans oyunları: Milli piyango, at yarışları, spor- Toto, Bahis çeşitleri Çözüm önerileri ve değerlendirme.

25 2008 Beyanname Düzenleme Klavuzu İstanbul: Maliye Hesap Uzmanları Derneği, [2008]. XLVII, 1249 s.; 28,5 cm. ISBN: B392 [2008] Gelir vergisi-türkiye 2.Beyanname düzenleme- Türkiye 3.Vergileme-Türkiye Eserde öncelikle, temel Vergi Kanunları sistemli bir şekilde sunulmuş, tebliğler, iç genelgeler, özelgeler ve içtihat oluşturacak yargı kararları taranarak gerekli açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca eserde vergisel müesseselerin işleyişine yönelik olarak olabildiğince çok örneğe de yer verilmiştir. Danışma Komisyonu Kararları: [T.C. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu] [Derleyen ] T.C. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu.-- İstanbul: Maliye Hesap Uzmanları Derneği, [2007]. XI,1044 s.; 27 cm. Ekinde 1 adet CD var. ISBN: D264 [2007] Vergi hukuku-türkiye 2.Vergi hukuku-türkiye- İçtihatlar 1950 yılından günümüze kadar alınmış olan tüm T.C. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Kararları güncelleştirilerek ve sistematik bir şekilde derlenerek eserde toplanmıştır. 23

26 BÜTÇE SATIN ALINAN KİTAPLAR Türkiye 2.Budget-Law and legislation-turkey 3.Budget-Turkey Eserde bütçe hukuku konusu aşağıda verilen sekiz ana başlık altında ayrıntılarıyla incelenmiştir. Bütçe Hukuku Ahmet Kesik, M. Kâmil Mutluer, Erdoğan Öner.-- Güncelleştirilmiş 2. baskı.-- İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, xviii,422 s.; 24 cm. ISBN: M İçindekiler: Bütçe hukuku konusunda genel bilgiler, Kamu bütçesi, Kamu kesimi ve kamu malî yönetimi, Bütçenin hazırlanması ve TBMM de görüşülmesi, Bütçenin uygulanması Merkezi yönetim bütçeleri dışında kalan bütçeler, Kamu harcama hukuku, Bütçenin denetim ve yargısı. Konu Başlıkları: 1.Bütçe -Türkiye 2.Bütçe-Hukuk ve Mevzuat- 24

27 BAGIŞLANAN KİTAPLAR Mali Disiplinin Sağlanmasında Anayasal Denk Bütçe Yaklaşımı ve Türkiye de Uygulanabilirliği Ayşe Günay.-- Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, xx, 449 s.: 24 cm. ISBN: G Mali disiplin-türkiye 2.Mali disiplinsizlik-türkiye 3.Denk bütçe-türkiye Eserde, Türkiye de mali disiplinin sağlanması amacıyla anayasal denk bütçe kuralının hangi koşullar altında uygulamaya konulabileceğine ilişkin kritik noktalar ile bu kapsamda gerekli koşulları oluşturmaya yönelik olarak kamu maliyesine ilişkin öneriler ortaya konulmuştur. Türk Bütçe Sisteminde Peformans Denetimi Ekrem Candan.- Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, XIV,296 s.; 24 cm. ISBN: C Bütçe sistemi-türkiye 2.Bütçe-Performans denetimi- Türkiye Eserde; Türk bütçe sistemindeki performans denetimi uygulamalarının eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmesine çalışılmış, yapılan değerlendirme ve önerilerle kontrol ve denetim uygulamalarının etkinliğinin artırılması, kamuda performans denetimi uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.(önsözden). 25

28 SÖZLÜKLER VE BİBLİYOGRAFYALAR SATIN ALINAN KİTAPLAR Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü Derleyen: Yılmaz Tekin.-- Ankara: Tekğaç yayınları, s. 16,5X23,5 cm. ISBN: MÜR A Hukuk-Sözlükler-Türkçe 2.Hukuk-Sözlükler Mecelle ve islam hukuku ile ilintili kavram ve anlamların açıklamaları, Sözcüklerin İngilizce, Fransızca ve Almanca karşılıkları, Latince terim ve kavramların Türkçe karşılıkları, Başlangıcından bugüne Avrupa Birliği sözlüğü. İçindekiler: Temel hukuksal kavramlar, tanımlar ve sözcükler, Osmanlıca kavram ve sözcüklerin Türkçe açıklamaları, Siyaset, bankacılık, sigorta, gümrük, ekonomi, maliye, ticaret, muhasebe, borsa, döviz, sosyal güvenlik vb. ile ilgili hukuksal terim ve kavramlar, 26

29 İngilizce-Türkçe Türkçe- İngilizce Ekonomi-İşletme Sözlüğü [Derleyenler] Nur Keyder, Alaeddin Tileylioğlu, Adil Oran. Genişletilmiş 2. baskı.-- Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.; 16X23,5 cm. ISBN: MÜR E Ekonomi-Sözlükler- İngilizce-Türkçe 2.İşletme-Sözlükler- İngilizce-Türkçe 3.Ekonomi-Sözlükler 4.İşletme-Sözlükler 5.İngiliz dili- Sözlükler- Türkçe 6.Türk dili- Sözlükler- İngilizce gümrük-gümrükleme, sigortacılık, örgüt, yönetim, insan kaynakları, pazarlama, üretim yönetimi, yöneylem araştırması, bilişim sistemleri, uluslararası kuruluş ve hukuki terminoloji sayısı arttırılmış, kurum adları, yüksek mahkeme çeşitleri, bakanlık adları, ülke adları, ülke paraları, kanun adları, denetleme organlarınca kullanılan terimler ve AB terimlerine daha geniş yer verilmiştir. Ülke adları ve ülke paraları, ekte tablo halinde verilmiştir. Uluslararası örgütler, AB Kurumları ve seçilmiş terminolojisi, Türk Kanunları, Türkiye'de Yüksek Mahkemeler, Türkiye'de Bakanlık ve Siyasi Parti adları, İngilizce ve Türkçe olarak ekte sıralanmış, ayrıca sözlük içine alfabetik olarak serpiştirilmiştir. Eserin, kelime ve terim sayısının 13368'i İngilizce, 12489'u Türkçe olmak üzere toplam dir. Bazı terimler için açıklama veya formül verilmekle beraber, sözlük ansiklopedik nitelik taşımamaktadır. Sözlüğün kapsam alanı genişletilmiş; 27

30 BAĞIŞLANAN KİTAPLAR Kamu Yönetimi Sözlüğü: Fransızca ve İngilizce karşılıklarıyla Ömer Bozkurt, Turgay Ergun; Edritör: Seriye Sezen. 2. baskı. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, VIII,313 s.; 24 cm. ISBN: MÜR K Kamu yönetimi-sözlükler 2.Kamu yönetimi-sözlükler- Fransızca-İngilizce-Türkçe 3.Kamu yönetimi-sözlükler- Türkçe-Fransızca-İngilizce 4.Fransız dili-sözlükler- Türkçe 5.İngiliz dili-sözlükler- Türkçe 6.Türk dili-sözlükler- Fransızca 7.Türk dili-sözlükler- İngilizce Eser, kamu yönetiminde ve yönetim bilimlerinde kullanılan altıyüz kadar sözcük ve terimi İngilizce ve Fransızca karşılıklarıyla veren ansiklopedik bir sözlüktür. 28 Türk Hukuk Bibliyografyası 2001 [Hazırlayanlar]: Ejder Yılmaz, Tacar Çağlar. Ankara: Türk Hukuk Kurumu, XXI,295 s.; 24 cm. ISBN: MÜR T964 [2007] Hukuk- Türkiye-Kaynakça 2.Hukuk-Türkiye- Bibliyografya İçindekiler: Değişik konular, Adli tıp, Askerlik/Sivil savunma, Basın/Yayın/Haberleşme, Eğitim/Üniversite, Fikir ve sanat eserleri, İnternet/Elektronik hukuk, Eski eserler hukuku, Çevre sorunları/ Doğal zenginlikler hukuku, Nüfus sorunları/ Köy/ Kent/ Konut, Toprak hukuku, İmar hukuku, Ekonomi/ Kredi/ Para/ Muhasebe/ Gümrük, İstatistik

31 AVRUPA BİRLİĞİ BAĞIŞLANAN KİTAPLAR Avrupa Birliği ve Türkiye: Sorular Yanıtlar Meral Tecer. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü, XXII,290 s.; 24 cm. ISBN: T Türkiye-Dış ilişkiler- Avrupa Birliği 2.Avrupa Birliği-Türkiye 3.Avrupa Birliği-Hukuk 4.Avrupa Konseyi İçindekiler: Avrupa Birliğinin tarihçesi ve gelişimi, Avrupa Birliğinin kurumsal yapılanması, Avrupa Birliği hukuku, Avrupa Birliği ortak politikaları, Avrupa Birliği bütçesi ve mali yardımlar, Türkiye-AB ilişkilerinin oluşumu, Türkiye-AB Gümrük Birliği, Avrupa Birliğinin yeni genişleme sürecinde Türkiye- AB ilişkileri, Katılım müzakereleri dönemi ve sorunlar. Avrupa Birliği uyum yasa paketleri Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, [4], 280 s.: tablo; 24 cm. ISBN: A858u 2007 Kitap Sicil no: Avrupa Birliği-Türkiye 2.Avrupa Birliği-Uyum paketi-türkiye Eserde, Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketlerinin kanun metinleri derlenmiş, uyum paketlerinin analizi ve uyum paketleriyle ilgili çizelge çalışmaları da ayrı bölümlerde sunulmuştur. 29

32 Avrupa Birliği ve Müzakere Süreci Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, s.: tablo; 21 cm. ISBN: A858mü Avrupa Birliği-Müzakere süreci- Türkiye İçindekiler: Müzakere sürecinin aşamaları, Müzakere platformları, Katılım müzakerelerinin niteliği, Temmuz 2007 tarihi itibariyle Türkiye nin müzakere sürecindeki durumu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin Türkiye nin Avrupa Birliğine katılım sürecindeki faaliyetleri. Avrupa Birliği Türkiye Mali İşbirliği Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, s.: tablo; 21 cm. ISBN: A858 ma Avrupa Birliği- Türkiye 2.Ekonomik işbirliği-avrupa Birliği-Türkiye Eser, Avrupa Birliğinin Türkiye ye sağladığı mali yardımların miktarlarına, kullanılış prosedürlerine ve uygulanışlarına yönelik konuları içermektedir. 30

33 Türkiye de Siyasi Reform: Uyum Paketleri ve Güncel Gelişmeler Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, s.; 21 cm. ISBN: T Avrupa Birliği-Uyum Paketi-Siyasi Reformlar- Türkiye 2.Siyasi reform-türkiye İçindekiler: Yasal reformlar, 2001 ve 2004 Anayasa değişiklikleri, Yeni Türk Medeni Kanunu, Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci uyum paketleri, Uyum paketleri sonrası gelişmeler, 2004, 2005, 2006 yılındaki diğer gelişmeler uyum paketi, Uygulamanın izlenmesi paketi. Political reforms in Turkey Ankara: T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, s.; 21 cm. ISBN: P Political reforms-turkey 2.European Union- Political reforms-turkey İçindekiler: Legislative reform, The new civil code, The first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eight harmonization package, Developments outside the harmonization packages the Second harmonization package, Developments in 2004, Developments in 2006, Other developments in 2006, Mechanism for monitoring implementation. 31

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

İş Tecrübesi 1989 1991 : Ankara Defterdarlığı, Sözleşmeli Personel. 1991 2000 : Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Muhasebe Denetmeni

İş Tecrübesi 1989 1991 : Ankara Defterdarlığı, Sözleşmeli Personel. 1991 2000 : Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Muhasebe Denetmeni Tel : 0 312 298 79 61 E-mail : suat.aksu@yok.gov.tr suataksu67@hotmail.com suataksu58@gmail.com Suat AKSU Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi : 25.10.1965 Doğum Yeri : Sivas Eğitim Durumu 1984-1988 : Ankara,

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve Genel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. I. Kişisel Bilgiler. E-posta:(kurum/özel) Santral No: 0312-466 75 33 Dâhili No: 3567 Faks: 0312-466 73 84 Cep Telefonu: -

ÖZGEÇMİŞ. I. Kişisel Bilgiler. E-posta:(kurum/özel) Santral No: 0312-466 75 33 Dâhili No: 3567 Faks: 0312-466 73 84 Cep Telefonu: - ÖZGEÇMİŞ I. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı (Unvanı) E-posta:(kurum/özel) Tekin AKDEMİR (Doç. Dr.) Santral No: 0312-466 75 33 Dâhili No: 3567 Faks: 0312-466 73 84 Cep Telefonu: - akdemir@ybu.edu.tr, tekinakdemir@hotmail.com

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1-2) 86 8,00 Adalet Meslek Etiği 122 12,00 Hukuka Giriş 82 8,00 Yargı Örgütü 103 10,00 Anayasa Hukuku Bilgisi 92 9,00 Medeni Hukuk Bilgisi 136

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 A. Para Piyasası Kurumları...5 1. Genel Olarak Para

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKT S HUK 103 2 0 3 ECON 114 2 0 3 HUK 104

Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKT S HUK 103 2 0 3 ECON 114 2 0 3 HUK 104 Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl 103 HIT R 201 LAW 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Hukuka Giriş (Introduction to Law)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı-Soyadı : Derya YAYMAN Doğum Tarihi ve Yeri: 01.04.1968/İZMİR Medeni Durum: Evli ve 2 çocuk İletişim Bilgileri: Tel 0.242. 310 64 93 Cep Tel - E-Mail Adres Bölümü dyayman@akdeniz.edu.tr

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI < Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI * Vakıflarla İlgili Temel Mevzuat * Vakıf Malları * Cemaat Vakıfları * Vakıfların Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı (a) Sosyal Hizmet Yönetimi Önkoşul(lar)- var ise Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin

Detaylı

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI I-Vali Yardımcısı Sait TOPOĞLU Tarafından Yürütülecek Görevler: A-Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ait Görevler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

KARAR 3) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan bölüm kurul kararı görüşüldü.

KARAR 3) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan bölüm kurul kararı görüşüldü. 3.05.01 18 KARAR ) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan Erasmus Yüksek Öğretim Değişim Programı çerçevesinde 011-01 Öğretim dönemi Bahar Yarıyılında Almanya nın Ludwigshafen

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Dersi Veren Öğretim Elemanı. Ünvanı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Dersi Veren Öğretim Elemanı. Ünvanı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FİNAL SINAV PROGRAMI Dersin Kodu Bölüm Dersin Adı Ünvanı Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI [Bu bölümde unvanların görevleriyle ilgili konulardaki sorular yer almakta olup Soru sayısı 60 tır.

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI [Bu bölümde unvanların görevleriyle ilgili konulardaki sorular yer almakta olup Soru sayısı 60 tır. GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI [Bu bölümde unvanların görevleriyle ilgili konulardaki sorular yer almakta olup Soru sayısı 60 tır.] I) YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ KABULÜ HAKKINDA KANUN (3 soru) b) BAKANLIK GENELGELERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM vi İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI 1. YASAMA... 1 1. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi... 1 1.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri... 2 2. YÜRÜTME... 4 2.1. Cumhurbaşkanı... 4 2.1.1. Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

1.SINIF DERSLERİ 08:00-13:00 (A-22) 18:00-22:00 (A-22) 131511002 Mikro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 16:00-20:00 (A-34) 17:00-21:00 (A-22)

1.SINIF DERSLERİ 08:00-13:00 (A-22) 18:00-22:00 (A-22) 131511002 Mikro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 16:00-20:00 (A-34) 17:00-21:00 (A-22) SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 131511002 Mikro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 18:00-22:00 131512004 Makro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 17:00-21:00 16:00-20:00 (A-34) 131512008

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ 1. Turizm Endüstrisi... 1 1.1. Turizm Olayı ve Kavramı... 1 1.2. Turizm Endüstrisi Tanımı ve Temel Özellikleri... 5 1.3. Turizm Endüstrisinin Dünya

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

Programın İşleyişi Eğitim dili Türkçedir. Derslere devam zorunluluğu %70 dir. Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

Programın İşleyişi Eğitim dili Türkçedir. Derslere devam zorunluluğu %70 dir. Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir. Başvuru Koşulları Tezli Yüksek Lisans programları için, ALES: 55 ve üstü (Puan Türü: Eşit Ağırlıklı) Tezsiz programda ALES koşulu aranmaz. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin Tecilli olarak ibraz

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ANAYASA HUKUKU (I). ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARINI SEÇME SINAVI SORULARI

İÇİNDEKİLER ANAYASA HUKUKU (I). ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARINI SEÇME SINAVI SORULARI İÇİNDEKİLER ANAYASA HUKUKU Mayıs 1998 Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınavı...5 Kasım 1998 Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınavı...7 Mart 2000 Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınavı...11 Mart 2002 Adli Yargı Hakim Adaylığı

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : 23-25 KASIM 2012 KONU GRUP ADI GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : VERGİ 2. GRUP : DANIŞTAY

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007.

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007. Adı Soyadı: Mustafa TOPALOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1988 Doktora/S.

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Birinci Sınıf Güz Yarıyılı (1. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 1. Kavramsal Açıklamalar, 2. Osmanlı İmparatorluğu nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980. Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi 1981-1982

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980. Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi 1981-1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selma ÇETİNER ŞEKERCİ 2. Doğum Tarihi : 3 Kasım 1958 3. Unvan : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980 Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Çift Anadal ve Yandal Başvuruları Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı)

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Çift Anadal ve Yandal Başvuruları Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı) TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL (İŞLETME BÖLÜMÜ İÇİN) Lisans Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl HUK 101 Medeni Hukuk-I 3 0 3 HUK 102 Medeni Hukuk-II 3 0 3 HUK 104 Anayasa

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu ADALET YAYINEVİ Ankara - 2011 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI ALİ ÇETİN ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ Dr. Tamer BUDAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA TAŞRA TEŞKİLATI İÇİN İLAN EDİLEN UNVANLARA İLİŞKİN DERS KONU BAŞLIKLARI

2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA TAŞRA TEŞKİLATI İÇİN İLAN EDİLEN UNVANLARA İLİŞKİN DERS KONU BAŞLIKLARI 201 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA TAŞRA TEŞKİLATI İÇİN İLAN EDİLEN UNVANLARA İLİŞKİN A) GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ UNVANLAR İÇİN: 1-) 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRÜ DERS NOTU

Detaylı