Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net"

Transkript

1 Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02

2

3 Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 03

4 Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 04

5 Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 05

6 Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 06

7 Baflkan n Mektubu Sevgili Kavakl dereliler KAVAKLIDEREM Derne i 10 yafl nda son derece aktif bir dernek. 10 y lda gerek semtte, gerekse semt s n rlar n afl p Ankara da, Ankara d fl nda ve hatta yurtd fl nda etkinlikler yapm fl, sahip oldu- u küçük maddi gücün çok ötesinde bir sayg nl k kazanm fl önemli bir sivil toplum kuruluflu. "Sivil Toplum", bugün dünyada çeflitli platformlarda kendini kan tlam fl önemli bir güç. Bu gücün fark nda olarak ve uygun örgütlenmeler ile güçleri birlefltirerek, "de iflmez, yap lamaz" denen birçok de iflikli i ve iyilefltirmeyi gerçeklefltirmek mümkün. KAVAKLIDEREM iflte bunu kan tlam fl bir dernek. Bir avuç gönüllüsünün son derece özverili çal flmalar ve Kavakl dere ye gönül verenlerin, duyarl ve kent bilincine sahip vatandafllar n katk lar yla Kavakl dere nin ça dafl bir semt yaflam na kavuflmas için, mevcut sorunlar n çözümü için, hatal uygulamalar n engellenebilmesi için elinden geleni yap yor. Sivil Toplum Kurulufllar n n varl klar n sürdürebilmeleri ise üyelerinin ve destekçilerinin bireysel katk lar na ba l. Maddi ya da manevi, öneri ya da elefltiri, ne yolla olursa olsun katk gerekiyor. Bu noktada en önemli hususlardan biri "kat l m". Kat l m olmadan, yaln z seyrederek ve elefltirerek bu ülkeye, bu semte bir yarar sa lamak mümkün de il. Kavakl dere de yaflayanlar n, bu semtte ifl yapanlar n KAVAKLIDEREM GÖNÜLLÜSÜ olmas en büyük beklentimiz. Ancak bu flekilde el birli i yaparak sorun çözece iz, ça dafl bir semtte yaflayaca z. Örne in neden el birli i ile Tunal Hilmi Caddesi ni ele almayal m? Tunal Hilmi Caddesi ile çevresindeki cadde ve sokaklar önemli bir yerleflim bölgesi olmas n n yan s ra bafll bafl na büyük bir al flverifl merkezi niteli inde. Dernek olarak bugüne kadar gücümüz yetti ince cadde ile ilgili olarak yapt m z çal flmalar ortada. Neden semt sakinleri ve caddedeki iflyerleri güçlerini birlefltirip Tunal Hilmi Caddesi ne sahip ç kmas n ve caddenin kaderini belirlemesin? Konut yaflam na, kentin geleneksel dokusuna, çevreye sayg l, ticari yönden verimli bir oluflumun semte sa layaca katk y kim yads yabilir? Elinizdeki bu dergi KAVAKLIDEREM in de sesi olacak. fiimdiye kadar yap lan bülten ve gazete çal flmalar ndan sonra bir web sitesi ve paralelinde bu derginin haz rlanmas n n KAVAKLIDE- REM e ve Kavakl dere ye büyük katk sa layaca na inan yorum. Dergiyi, ve derne imizi olanaklar n z ölçüsünde maddi ya da manevi olarak desteklemeniz Kavakl dere ye yapabilece iniz katk lardan biri. Gerek dergimiz ve dergimizin web sayfas, gerekse derne imizin www. kavakliderem.org.tr adresli web sayfas istek ve flikayetlerinizin takipçisi olabilmemiz için iletiflimi h zland racakt r. Ça dafl Semt Yaflam için gelin KAVAKLIDEREM gönüllüsü olun, semtinizin kaderine sahip ç k n. Sayg lar mla. Zeynep KÖKSAL Kavakl dere Dayan flma ve Güzellefltirme Bflk.

8 Neresi Say 2 (Eylül 2006) Ücretsiz ISSN: Bupat Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Serdar ERKOCA Editörler Elif BAL Kibar BÖLÜCEK Dan flma Kurulu KAVAKLIDEREM Kavakl dere Dayan flma ve Güzellefltirme Derne i Yönetim Kurulu Halkla liflkiler ve Reklam Asiye fican Gülperi GÜLfiEN Nursel AfiICI Foto raflar Ahmet ÇIRAK Web Tasar m Seyhun AKYÜREK Hukuk Dan flman Nur ÖZDEN BUPAT LTD.fiT Ankara Menekfle 1 Sok. No 13/14 K z lay Tel. (312) Faks. (312) stanbul Mürver Çiçe i Sok. No 5/8 Alt yol Tel. (216) Faks. (312) Tasar m-bask REKMAY Cihan Sokak 12/B S hhiye-ankara Tel:(0312) Eylül 2006, Ankara Yayg n Süreli Yay n Katk da bulunan tüm Kavakl dereliler e teflekkür ediyoruz. Dergideki reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. Bu yay n n bir bölümü ya da tamam yay nc s n n izni olmaks z n ço alt lamaz ve yay nlanamaz. 9 Başkanın Mektubu Zeynep Köksal 12 Çankaya Bel. Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Eryılmaz 14 Şirket Haberleri 16 Karakaya Otoparkı 17 Kavaklıdere'den Haberler 18 Ankaralılar Kuğulu Park'a Sahip Çıkıyor 20 Tunalı Hilmi Ticari Potansiyeli Arttırma Projesi 22 Kafe Natura Güniz Sokak'ın başında yeşilliklerin arasına saklanmış Kafe Natura, konuklarını doğal bir ortamda ağırlıyor. 24 Dere Gidiyor Dere 26 Kavaklıderem'in Onuncu Yılı Kutlandı Yıl Bahar Şenliği Coşku Doluydu 30 Önel Kumaş Dünya'nın önde gelen Solsisst, Cadena, Ungaro, Valentino, Cavalli, Carnet, Tissue, Monde gibi markalarının kumaşlarını bulabilirsiniz. Önel, günlük bayan kumaşlardan abiye ve gelinlik kumaşlarına kadar geniş bir ürün yelpazesini içeriyor. 34 Büklüm Sokak'ta Uluslararası Bir Kuruluş Türksoy 36 En Uzun Günü Müzikle Kutladık 38 Kuğulu Park Nostaljik Müzikle Çınladı! 40 Filibe Köftecisi Eski Bilir Sokak yeni adıyla Abay Kunanbay Sokak'taki Meşhur Filibe Köftecisindeyiz. Filibe Köftecisi farklı mimarisi ve dekorasyonu, güler yüzlü çalışanları ve ilk girişte görünüze çarpan temizlik ve hijyeni ile farklı bir mekan. 42 Kavaklıdere Şarapları 44 Drita Moda Evi Drita Moda Evi ile tarzınıza uygun gelinlik modelini tasarlamak, bu modele uygun kumaşı seçmek ve hayalinizdeki gibi bir gelin olmak çok kolay.

9 46 Semt Tiyatrosu Neden Tiyatro? 48 Çağdaş Sanatlar Merkezi 50 Tunalı'nın Kültür Merkezi: Kavaklıdere Sineması 52 Cafelerin Cafesi : Cafe Des Cafes 54 Önel Boutique Önel Boutique Almanya'nın ünlü bayan hazır giyim firması Çayyolu ve Eskişehir Yolu üzerinde yaşayan Ankaralılar a alternatif bir sağlık hizmeti sunuyor. 600'e yakın çalışanı ile tüm branşlarda 24 saat nitelikli sağlık hizmeti veriyor. 64 Kavaklıdere'nin 3 Muhtarı 66 CRMpro Köşesi: Perakende Sektöründe CRM 68 Sahip Olalım Semtimize: İl Trafik Komisyonu Başkanına Açık Mektup 70 Kavaklıdere'de Aradıklarınız 72 Otomobilleri Severiz İ Ç İ N D EK B/A/S/L/E/R'in ürünlerini beğeninize sunuyor. Basler'in etek, ceket, elbise, gömlek, t-shirt, triko, palto, pardesü ürünlerinin yanında, ünlü İtalyan markalarının abiye elbiselerini ve aksesuarlarını bulabilirsiniz. 56 Tunalı'da Büyülü Bir Dükkan: Cangıl 58 Kavaklıdere Tatları: Şahin Usta'dan İşkembe Çorbası 60 Kavaklıdere'nin Minibarları 62 MESA Hastanesi Ağırlıklı olarak Çankaya, Kavaklıdere, 74 Kavaklıdere Üyelik 75 MURFY'S Ankara Murphy's Hilton Otelinin çarşı katında. 8. senesinde, geniş dans pisti, ferah yerleşimi, güçlü havalandırması, güleryüzlü ve profesyonel kadrosu ile sezona yeniliklerle giriş yapıyor. 76 Durul Gence Durul Gence'nin müzikle ilişkisi, 1950'li yıllarda başlayıp, elli yılı devirerek günümüze kadar gelen ve en güzeli, hala devam eden bir tutkunun, yarım asırlık çok özel bir aşkın öyküsü. 79 Kavaklıdere Rehberi i L E R ÜCRETS Z B LG STEK NUMARASI TRANSBAL / Bilgi stek No Kn 01 DENK AJANS / Bilgi stek No Kn 02 BAYINDIR HASTANES / Bilgi stek No Kn 03 BEYPAZARI SODASI / Bilgi stek No Kn 04 BOL IfiIK / Bilgi stek No Kn 05 ÖNEL KUMAfi / Bilgi stek No Kn06 KAFE NATURA / Bilgi stek No Kn 07 DERE G D YORDERE / Bilgi stek No Kn10 F L BE KÖFTEC S / Bilgi stek No Kn 11 DR TA MODA EV / Bilgi stek No Kn 12 CAFE DES CAFES / Bilgi stek No Kn13 CANGIL OTANT K / Bilgi stek No Kn 14 RUMEL fikembec S / Bilgi stek No Kn15 MESA HASTANES / Bilgi stek No Kn 16 / Bilgi stek No Kn17 KAVAKLIDERE ÜYEL K / Bilgi stek No Kn 18 MURFY'S DANCE BAR / Bilgi stek No Kn 19 DURUL GENCE / Bilgi stek No Kn 20 S GMA&S GMA / Bilgi stek No Kn 21 KAVAKLIDERE fiaraplari / Bilgi stek No Kn 22 Yukar daki bilgi istek numaralar ile adresinden detayl bilgiyi, ücretsiz talep edebilirsiniz.

10

11 Sevgili Kavaklıdereliler; Çankayamız Ankara içinde özel ve önemli bir konuma sahiptir. Yalnızca Türkiye nin siyaset ve kültür merkezi olması nedeniyle değil; aynı zamanda Çankayamız kentli olma bilincinin en yüksek noktada olduğu bir ilçe olması nedeniyle de son derece önemlidir. Yaşadığı kente, ilçeye, mahalleye ve sokağa karşı son derece sahiplenici, duyarlı bir yurttaşlar kitlesine hizmet veriyor olmak bizim için hep bir övünç vesilesi olmuştur. Çankaya nın Ankara içindeki konumu ne kadar özel ve önemli ise, Kavaklıdere nin de Çankaya içindeki konumu benzerdir. Kavaklıdere Çankaya nın köklü tarihi geçmişi ve geleneği olan en önemli bölgelerinden biridir. Pek çok önemli kuruma ev sahipliği yaptığı gibi, Tunalı Hilmi Caddesi, Kuğulu Park, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi gibi yalnızca Çankaya nın değil tüm Ankara nın ticari, sosyal ve kültürel hayatına damga vuran mekanlar da Kavaklıdere nin önemini artırmaktadır. Kavaklıderem Derneği, Kavaklıdere sakinlerinin kentsel mekanlarına sahip çıkma bilinçlerinin örgütsel bir ifadesi olarak yıllardır son derece yararlı çalışmalar yürütmektedir. Çankaya Belediyesi olarak bugüne kadar ürettiğimiz hizmetlerde bu güzide derneğimizin görüş ve önerilerinden, ortaya koyduğu emek ve çabadan çok büyük ölçüde yararlandık. Beraberce çok güzel çalışmalara imza attık. Bundan sonraki süreçte de, bu ortak ve yararlı mesaimiz artarak sürecektir. Yönetim felsefemiz gereği inanıyoruz ki, bir yerin sorunlarını en iyi orada yaşayan insanlarımız bilebilir. Bir bölgeye hizmet götürürken o bölgenin insanlarının görüş ve önerilerini almak son derece önemlidir. Bu görüş alışverişinin düzenli şekilde yapılabilmesi için, bölge halkının yerel örgütlenmelerde bir araya gelmesinin ise büyük yararları bulunmaktadır. Umut ediyorum ki, Kavaklıderem Derneği her geçen gün daha da gelişecek, kendi bölgesine giderek artan oranda katkı sunacaktır. Ve yine umut ediyorum ki, yerel örgütlenme içinde olmayan tüm vatandaşlarımıza bu tür örgütlenmelerde yer almanın taşıdığı önemi gösteren son derece canlı bir örnek olarak varlığını uzun yıllar başarıyla sürdürecektir. Bundan sonraki süreçte de Kavaklıdere ye yönelik nice nice başarılı hizmet ve projelerde bir arada olacağımıza olan inancımla, tüm Kavaklıdereliler e sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Prof. Dr. Muzaffer Eryılmaz Çankaya Belediye Başkanı 13

12 flirket haberleri flirket haberleri flirket haberleri flirket haberleri flirket haberleri flirket haberleri Minikler B&G Store ile Çok fi k D MES'TEN YEPYEN K ÇEfi T Dimes'in zengin ürün çeflitlerine eklenen iki yeni ürün; Dimes Extra %100 Kuflburnu&Üzüm ve %100 Mango&Üzüm raflardaki yerini ald y l ndan bu yana, birçok yenili e imza atarak içecek sektörünün sürekli geliflmesinde etkin rol oynayan, Türkiye'nin ilk meyve suyu üreticisi Dimes, yine bir ilke imza att. fieker ilavesiz ve katk s z, Dimes Extra %100 Kuflburnu&Üzüm ve Mango&Üzüm kar fl mlar n en do al, en sa l kl ve en lezzetli haliyle tüketicilerin be enisine sundu. Kavakl dere'de 1 Nisan 2006 tarihinde aç lan B&G Store ma azas, dekorasyonu, deneyimli, güleryüzlü sat fl elemanlar ve birbirinden fl k k yafetleriyle aç ld günden bugüne Ankaral lar'a seçkin bir al flverifl ortam sunuyor. Akmerkez, Carousel, Suadiye, Fly Inn, Cevahir AVM, Atirus AVM, Profilo ve Has Center'dan sonra Ankara'da da hizmete giren Kavakl dere B&G Store ma azas, Tahran Caddesi'nin giriflinde, Beymen Ma azas n n hemen yan ndaki konumu itibariyle merkezi bir bölgede bulunuyor yafl k z-erkek çocuklar için abiye k yafetlerden spor k yafetlere, ayakkab dan aksesuara kadar her üründe kaliteyi ve ürün çeflitlili ini birarada sunan B&G Store Exclusive ma azas 2007 SONBAHAR/KIfi sezonunda Enrico Coveri, Mariella Burani, Baby Graziella, K llah, Prosperine gibi ünlü talyan markalar ve kendi tasar m-üretimi olan Riccione markas ile tekrar Merhaba! diyor. B&G Store KAVAKLIDERE Do ada en fazla C vitamini içeren meyve olma unvan n tafl yan kuflburnu ile üzüm suyunu birlefltiren Dimes, ilave fleker içermeyen ve meyve oran %100 olan bu benzersiz içece i A ustos ay nda tüketicileriyle buluflturdu. Do u'nun gizemini yans tan egzotik meyve Mango ise, Dimes Extra'da üzüm suyu ile buluflarak, fleker ilavesiz %100 meyve suyu haline geldi. Serinletici hafif kokteyller için fliddetle tavsiye ederiz. Sa l k, do all k ve lezzet Dimes Extra %100 meyve suyu kar fl mlar nda Türk - ngiliz Kültür Derne i'nden Kültür ve Sanata Destek Türk - ngiliz Kültür Derne i (The Turco - British Association -TBA), Türkiye ile Birleflik Krall k aras ndaki kültürel iliflkileri gelifltirmek amac yla 1951 y l nda kuruldu. Kar amac tafl mayan ve kazanç paylaflmayan bir sivil toplum kuruluflu olan TBA, düzenledi i ngilizce dil kurslar ndan elde etti i 14

13 flirket haberleri flirket haberleri flirket haberleri flirket haberleri flirket haberleri flirket haberleri gelirlerle tüm sosyal ve kültürel faaliyetlerini 55 y ld r aral ks z sürdürüyor. Dernek taraf ndan herkese aç k ve ücretsiz olarak düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri Ekim ve May s aylar aras nda gerçeklefliyor. Bu etkinlikler kapsam nda bulunan sergi, konser, söylefli ve film gösterimleri, ayn zamanda ngilizce kurslar n n da düzenlendi i Bestekar Sokak 32'de bulunan Dernek binas nda yap l yor. Dernek ayr ca sene boyunca film ve karikatür festivalleri gibi çeflitli festivallere ve etkinliklere de evsahipli i yap yor. TBA'n n kültür etkinlikleri program n adresinde bulabilirsiniz. MEDLAB lk Baflvuru Sistemi Üyelerine, Medline Üyeli i Hediye Ediyor Özel MEDLAB Poliklini i aile doktorlu u, tan ve check-up hizmetlerini vermeye devam ediyor. Bu güne kadar ADr isimli ilk baflvuru sistemine üye olan kiflilerin say s 'e yaklafl yor. lk Baflvuru Sistemi'nin üyeleri bir y l boyunca, - Aile doktorlar na dan flma, muayene, tan, tedavi, takip için ücret ödemeden baflvurabiliyorlar - Gerekli oldu u takdirde branfl uzmanlar na muayenehanelerinde ücret ödemeden muayene olabiliyorlar ( konsültasyon / muayene ücretleri sistem taraf ndan karfl lan yor ) - Tetkikleri % 30 indirimli olarak yap l yor - Anlaflmal kifli ve kurulufllarda indirimlerden yararlan yorlar - Sa l klar bir sistemin kontrolü alt na giriyor Sistemde Aile Doktorlu u, Enfeksiyon Hastal klar, Kardiyoloji, Endokrinoloji, Hematoloji, Nefroloji, Gastroenteroloji, Dermatoloji, Nöroloji, Gö üs Hastal klar, Allerji, Genel Cerrahi, Kad n Hastal klar ve Do um, Üroloji, Kulak-Burun-Bo az Hastal klar, Ortopedi, Beyin Cerrahisi, Fizik Tedavi, Psikiyatri branfllar yer al yor. ADr üyelik ücreti bir y l için sadece YTL.. Üyelere ayr ca Ankara içinde 7gün / 24 saat acil sa l k hizmeti veren medline üyeli i hediye ediliyor. MEDLAB ilk baflvuru sistemi üyeleri acil durumlarda yerinde hizmet ald klar t bbi müdahele ve ambulans ile nakil için bir ücret ödemiyorlar. MEDLAB herkese geliflmifl ülkelerde oldu u gibi aile doktorlar ( ilk baflvuru doktorlar ) olmas n, yafla - cinsiyete - risk faktörlerine göre gerekli tarama testlerini yapt rmalar n öneriyor. Mithat Selection le Opera Keyfi Erkek giyimin seçkin ma azalar aras nda bulunan Mithat Selection, geleneksel opera gecelerine devam ediyor. Bu y l üçüncüsü düzenlenen Opera Geceleri Eylül sonuna kadar Cumartesi akflamlar müzik severlerle buluflacak. Opera geceleri, opera sanat n ülkemizde sevdirmek ve bu alanda e itim alan ö rencilere destek olmak amac yla yap l yor. Devlet Opera ve Balesi ö rencilerinin verdi i konser, gencinden yafll s na kadar büyük bir ilgiyle izleniyor. Tunal Hilmi Caddesi Mithat Selection önünde düzenlenen Opera Geceleri halka aç k olarak yap l yor. 15

14 Cengiz Karakaya Kavakl derem Derne i nin En Yeni Üye Aday "Karakaya Otopark Sahibi ve flletmecisi Cengiz Karakaya Tunal Hilmi Caddesi Bu day Sokak ta bulunan Karakaya Otopark in sahibi Cengiz Karakaya, Kavakl derem Derne i nin en yeni üye aday. Derne e üye olmay planlayan Karakaya, "Sahip Olal m Semtimize" bilinciyle hareket ediyor. Cengiz Karakaya, çocuklu unun Kavakl dere de geçti inin alt n çiziyor. Karakaya, Kavakl dere de yaflayan biri olarak, Kavakl dere nin mevcut sorunlar na dikkat çekiyor. "Kavakl dere nin bir Bahçeli gibi canl ve hareketli olmas laz m. Burada ma azalar, pasajlar Pazar günleri kapal oluyor. Müflteri çocu uyla Kavakl dere ye geldi inde arad çeflidi bulam yor. O nedenle buran n bir an önce canland r lmas gerekiyor" diye konuflan Karakaya, tüm Kavakl derelilerin de bu sorunlara sahip ç kmas n istiyor. Cengiz Karakaya, Karakaya Otopark nda yaklafl k 4 y ld r hizmet veriyor. Otoparka yo un ilgi oldu unu vurgulayan Karakaya, müflterilerinin yüzde 90 n n Tunal Hilmi ye al flverifle, doktora, diflçiye gelen müflterilerinden olufltu unu vurguluyor.

15 kavakl dere den haberler kavakl dere den haberler kavakl dere den haberler kavakl dere den haberler Atatürk Orman Çiftli i Hepimizin Atatürk ün çal flmalar sonucunda batakl k bir alanda can bulan Atatürk Orman Çiftli i (AOÇ) sahip oldu u 33 milyon metrekarelik alan yla Ankara n n en önemli yeflil alanlar aras nda yer al yor. Tüm Ankara halk na ücretsiz hizmet sunan Atatürk Orman Çifti i, TBMM ye verilen bir yasa teklifi ile, bedelsiz olarak Ankara Büyükflehir Belediyesi ne 10 y ll na devredilmek isteniyor. Teklif yasalafl rsa AOÇ bir rant alan haline getirilecek. Yasa teklifine göre AOÇ nin %5 i olan 1 milyon 650 bin metrekarelik genifl bir alan yap laflt r lacak. Bütün bu geliflmeler karfl s nda birtak m sivil toplum örgütleri, sendikalar ve meslek odalar harekete geçti. 6 Haziran Sal günü gerçeklefltirilen Meclis yürüyüflü ile Atatürk Orman Çiftli i ne sahip ç k ld. Aralar nda Kavakl derem Derne i Yönetim Kurulu üyelerinden sa Çapano lu nun da bulundu u bir grup, Cumhurbaflkanl Genel Sekreteri Kemal Nevruzo lu nu ziyaret ederek konuyla ilgili tepkilerini dile getirdiler. Bütün çal flmalara ra men yasa teklifi kabul edilerek, Atatürk Orman Çiftli i Ankara Büyükflehir Belediyesi ne devredildi. Ankara n n yeflil kalan son vadisi Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen proje mrahor Vadisi nin yerleflime aç lmas n kaps yor. Bu projenin gündeme gelmesiyle birçok sivil toplum kuruluflu, üniversiteler ve meslek odalar ile ortak yürütülen bir çal flma bafllat ld. Kavakl derem Derne i öncülü ünde 16 Ocak 2001 tarihinde " MRA- HOR VAD S N KENTE KAZANDIRMAK" amac yla Vak flar Bankas Genel Müdürlü ü Konferans salonunda bir toplant gerçeklefltirildi. Prof.Dr. Yüksel Öztan, Prof. Dr. Raci Bademli, Prof.Dr. Halil Perçin, Doç. Dr. Baykan Güney, Yar.Doç.Dr. fiükran fiahin, Dr. Türkay Atefl, o dönemin Çankaya Belediyesi mar Müdürü Erdal Kurttafl, Peyzaj Mimarlar Odas Baflkan Betül Uyar, Mimarlar Odas Ankara fiube Baflkan zlem nger, Mimarlar Odas Ankara fiubesinden Vedat A ca, Mamak Kitle Örgütleri Platform temsilcisi Sad k fiahin ve Kavakl derem Derne i nden sa Çapano lu nun da kat ld toplant da konuyla ilgili beyin f rt nas yap ld ve bir çal flma grubu oluflturuldu. Toplant sonunda, Tuz Gölü nden bafllayarak Haymana Ovas n takip eden Mogan Gölü, Eymir Gölü, mrahor Deresi ve Ankara Çay n n oluflturdu u su zincirinin yeflil ve sulak alan olarak Ankara için önemli oldu u, bu nedenle akademik bir çal flmayla kente kazand r lmas karar al nd. 15 günde bir toplanan çal flma grubu taraf n konuyla ilgili akademik çal flmalar yap ld. Ancak bu çal flman n belirli bir aflamas nda do al sit alan olma karar al nd. 6 Ekim 2002 tarihinde Ankara Kültür ve Tabiat Varl klar Koruma Kurulu Müdürlü ü ne yap lan " mrahor Vadisi nin Korunmas " baflvurusuna bu güne kadar bir yan t al namad. Ayr ca mrahor Vadisi nde yaflayan dört köy halk ile alana yak n olan Do ukent bölgesinde yaflayan insanlar n bu konuda ortak çal flmalar n yap labilmesi amac yla "Kent Çeperinde Köy Yaflam " isimli projeyle Avrupa Birli i fonlar nda yararlanmak amac yla baflvuruda bulunuldu. Haz rlanan dosya uygun bulunmad için fondan yararlan lamad. Yeni Sahne Perdelerini Kapat yor Y llard r sanatseverlere hizmet veren Yeni Sahne, bir daha açmamak üzere perdelerini kapat yor. Türkiye Ormanc lar Derne i ne ait olan Yeni Sahne, ne yaz k ki baflka bir flekilde kullan lmak üzere y k lacak. Baflkentin önemli bir kültür miras olan Yeni Sahne nin y k lma haberi üzerine tüm sanatseverler de aya a kalkt. Düzenlenen imza kampanyalar na, bas n aç klamalar na ve aç k oturumlara Kavakl derem Derne i nden de destek geldi. Tüm bu giriflimlerin sonucunda Çankaya Belediyesi Meclisi tarih ve 570 say l kanunla Yeni Sahne nin oldu u binay, kültür merkezine dönüfltürülmek üzere kamulaflt rma karar ald. Al nan bu karar n bir an önce hayata geçirilmesi bekleniyor. 17

16 Ankaral lar Ku ulu Kavakl dere'nin simgesi haline dönüflen Ku ulu Park' n bir bölümü, trafi- i rahatlatmak amac yla yol haline dönüfltürülmek isteniyor. Ankara Büyükflehir Belediyesi'nin yol geniflletme çal flmalar n gereksiz bulan sivil toplum örgütleri ve Kavakl dereliler Ku ulu Park' n yola dönüfltürülmesine tepki gösterdi.16 A ustos Çarflamba günü yap lan bas n aç klamas yla Ku- ulu Park' n sahipsiz olmad gösterildi. Ku ulu Park Simgesel Bir Yeflil Aland r Park n tarihsel de erinin fark na var - larak, içindeki as rl k a açlar n koruma alt na al nmas ve yaflat lmas n n gerekti inin vurguland aç klamada 18

17 Park'a Sahip Ç k yor Proje Ciddi Tahribat çeriyor Kurulu Üyelerinden Halil Yurtkuran, kavfla a gerek olmad n söyleyerek sözlerine flöyle devam etti: Sabah akflam buradan geçiyorum. Çocuklu- umuz buralarda geçti. Birçok an m z var. Ankara'da bir tane Ku ulu Park var. Park m z n yok edilmesine izin vermeyece iz. Kentte müdahale edilecek son noktan n Ku ulu Park oldu una de inen Mimarlar Odas Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kara ise flunlar söyledi: Projeyi inceledim. Böyle bir proje ciddi tahribatlar içeriyor. Bu kesinlikle kabul edilemez. Ayr ca buradaki a açlar sökülüp yerlerine ithal a açlar getirilmek isteniyor. Para kazanmak için var olan yefliller yok ediliyor. ki minik Kavakl dereli'de Ku ulara Bakmak stiyorum, Yollara De il yaz s yla üzüntülerini dile getirdiler. flöyle denildi: Ku ulu Park, kavaklar ve ku ular yla Kavakl dere'nin simgesel bir yeflil alan d r. Ankara Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Bölge Kurulu, tasarlanan kavflak ile ilgili gereklili i tart flmadan; Büyükflehir ile Park'a tecavüz miktar n n pazarl na girmifltir. Al nan kararda Ku ulu Park' n Bulvar taraf na bakan k sm na tecavüzün minumum müdahale gerektirecek flekilde refüj ve yolun düzenlenmesine... denilmifl, miktar belirsiz hale getirilmifltir. Kurul'un bu tecavüze karfl ç kmas gerekirken ne yaz k ki onay vermifltir. Ankara'da Bir Tane Ku ulu Park Var Kavakl derem Kavakl dere Dayan flma ve Güzellefltirme Derne i Yönetim 19

18 Tunal Hilmi Caddesi Ticari Potansiyeli Art rma Projesi... "Tunalı Hilmi yi canlı tutmak, bizim kentli sorumluluğumuz" Kentli olmak, bu kente ait oldu unu alg lamak, onun tarihsel ve kültürel geliflim izlerini bulabilmekle olur. Baflkentimiz son y llarda h zla de ifliyor. Olumlu, olumsuz birçok yenilik girdi yaflam m za. Ekonomik aç dan bak ld nda birçok de er yarat ld baflkent için. Ça dafl büyük al flverifl merkezleri, hangi kentte oldu unuzu hiç hissetmeden her gereksiniminizi karfl layacak olanaklar sunuyor size. Orada kentle tek ba n z otoparktan evinize kadar gidebilmektir. Cadde farkl d r. Ulus da K z lay da Tunal Hilmi de, 7. Cadde de oldu unuzu bilirsiniz. Baflkentte oldu unuzu da hissetmelisiniz. Kavakl derem Derne i, Tunal Hilmi Caddesi nin ça dafl ve kültürel de erlerini koruyacak ve yükseltecek bir aç k hava çarfl s yaratmak için harekete geçti. Tunal daki iflyerlerinin ticari potansiyellerini artt rmay hedefleyen proje ile ilgili olarak Kavakl derem Yönetim Kurulu Üyesi Hale Bandik ile görüfltük. Projenin amaç ve hedeflerini anlatabilir misiniz? Hale Bandik: Bu projeyle Tunal Hilmi Caddesi nin elit, nezih, ça dafl ve kültürel de erlerini koruyacak ve yükseltecek bir aç k hava çarfl s n yaratmay hedefliyoruz. Semtimize ve komflu semtlere cazibe oda- olacak bir alt yap haz rlamay, iflyerlerinin ticari potansiyellerinin artt r lmas suretiyle katma de er ekonomisi oluflturmay amaçl yoruz. Tunal Hilmi Caddesi nde yarataca m z bu sinerji ortam nda, al flveriflte kalite ve çeflitlilik; etkin reklam ve promosyon, güvenli in, çevre ve trafik düzeninin sa land, park yerlerinin tesis edildi i güzel bir mekan planl yoruz. Böyle bir projeye oluflturmay kamç layan çeflitli sorunlar var ki bu proje bafllad. Nedir bu sorunlar? Bandik: Tunal Hilmi Caddesi Ticari Potansiyeli Art rma Projesi, derne in ilk kuruldu u günden beri var asl nda. Kurulufl amac m z, daha ça dafl bir kentsel çevre için çal flmak, yitirilmekte olan kentsel ve kültürel de erlere sahip ç kmak. Cadde üzerindeki iflyeri sahipleri birlik halinde çal flam yorlar. nsanlar birlikte karar al p uygulayam yorlar. flyerleri ve vitrinlerin fl klar akflam erken saatte kapat l yor ve cadde kör hale getiriliyor. flyerleri en verimli zaman olan Pazar günleri ve hafta sonlar nda kapal tutuluyor. flyerlerinin önlerine konan reklam ve duyuru panolar çirkin görüntü oluflturuyor, önemli günlerde cadde süslenmesi gerekti inde herkes 20

19 farkl bir çal flma yap yor. Dolay s yla ortaya çirkin bir görüntü ç k yor. Bu ve benzeri sorunlar m z var. Peki bu sorunlara flimdi nas l bir çözüm önerisi gelifltiriyorsunuz? Bandik: T pk kapal al flverifl merkezlerindeki örgütlenmeler gibi bir yönetim birimi olufltural m diyoruz. Projemiz için yaklafl k 3 sene önce duyuru yaparak iflyeri sahiplerini bir araya getirmeye çal flt k. Ancak belki o dönemdeki ekonomik s k nt nedeniyle çok fazla ilgi görmedik. Art k fazla zaman kaybetmeden bir fleyler yapmam z gerekiyor. Çünkü caddeye olan ilgiyi elden kaç rd m zda buradaki ticari birimlerin varl n sürdürmesi de zorlafl yor. Tunal Kentler yaflayan organizmalar, "kentin" geliflim ve de iflim süreci içinde, kent parçalar da de ifliyor. Sa l kl bir geliflim planlanmad nda ise sahip oldu umuz de erler köhnelefliyor. Tunal Hilmi Caddesi ve çevresi, baflkentin tarihsel geliflimi içinde önemli bir merkez. Orta yafl gurubu kentliler için ise hemen hemen herkesin çocukluk ve gençlik an lar aras nda önemli bir yeri var Tunal Hilmi nin. Ne yaz k ki, Ulus ve K z lay da art k bulmakta zorland m z o "baflkent havas " buradan da çekilmek üzere. Hilmi yi canl tutmak, bizim kentli sorumlulu umuz. Al flverifl birimleri, sinema, yeme içme birimleri, kitap müzik dükkanlar, ile dükkanlara girip ç karken mevsimleri hissedebildi imiz, yo un kofluflturma içinde bile olsan z, belki ayaküstü, belki al flt n z bir yerde oturarak rastlad klar - n zla sohbet edebildi iniz, dondurman z, m s r n z, kestanenizi at flt rabildi iniz, Ku ulu Park da solukland n z, kentte oldu unuzu ve buraya ait oldu unuz hissedebildi imiz bir mekan korumak istiyoruz. Biz bütün bir al flverifl merkezi yaratmak istiyoruz. Bütün ticarethane sahiplerini bir araya getirip, sorunlar m z birlikte tart flmak ve çözüme kavuflturmak istiyoruz. Bunun için bir icra kurulu oluflturaca z. cra kurulu sorunlar tespit edip bu sorunlar n çözümü için kurallar koyacak ve bu kurallar n uygulamaya geçmesi için tüm iflyeri sahiplerine gönderilerek, onlar taraf ndan imzalanmas n amaçl yoruz. Al flverifl merkezinin gazetelere ortak ilanlar vermesini, etkinlikler yaparak müflterilerin caddeye ilgisini art rmay ve bu etkinliklerin bütün iflyerleri arac l ile bütün halinde müflterilere duyurmay ; yönetim olarak ortak promosyon malzemeleri oluflturup piyangolar düzenlemeyi, piyango çekilifllerinin bir flenlik Tunal Hilmi de birçok sorunla karfl karfl ya kalabilirsiniz, araban z varsa nereye koyaca n z bilemezsiniz, hala ça dafl standartlarda yeflil göremeyebilirsiniz, kald r mlar defalarca yenilenmesine ra men, hala k r k döküktür, bafl n z kald rd n zda tabelalar üstünüze geliyor gibi olabilir. Bunlar n hiçbiri çözülmeyecek sorunlar de il. Biz sahip ç kal m diyoruz. Birlik olal m, sorunlar m z belirleyeyim sorunlar n çözülmesinde belediyeleri harekete geçirelim, destek olal m istiyoruz. Bunun için el ele vermek gerekiyor. havas nda yap lmas n hedefliyoruz. Binalar n d fl cephelerine konacak reklamlar n belirli prensipte olmas n n sa lanmas n, gönüllü müfettifllerle kendi kendini denetleme mekanizmas oluflturmay hedefliyoruz. Bu proje ne zaman hayata geçecek? Bandik: Umuyoruz ki bu sesleniflimizden sonra hemen Eylül ay n n son haftas nda düzenlenecek bir toplant ile proje el birli i ile hayata geçecek. Hale BAND K 1960 y l nda Ankara da do du tarihinde, ODTÜ fiehir ve Bölge Planlama Bölümü nden mezun oldu. Belediye ile merkezi yönetimlerde ve özel sektörde çal flmalar n sürdüren Bandik, Birleflmifl Milletler Kalk nma Program içinde çeflitli projelerde de görev ald y l nda Kavakl derem Derne i yönetim kurulu üyesi oldu. fiuanda efliyle beraber serbest planlama bürosunda çal flmalar na devam ediyor. Evli ve iki çocuk annesi olan Hale Bandik, ngilizce biliyor. 21

20 Yeşillerin Arasında Bir kafe kafe Natura Güniz Sokak' n bafl nda yeflilliklerin aras na saklanm fl Kafe Natura, konuklar n do al bir ortamda a rl yor. D flar da a açlar n alt nda çay n z yudumlarken, içeride de orijinal tablolar aras nda birbirinden lezzetli yemeklerden tadabiliyorsunuz. Ressam ve mimar olan kafe sahibi Bengü Saraç, sanat n kafesine de yans t yor. Bahçeye girer girmez rahatlat c, sessiz, huzur verici bir ortamla karfl lafl yorsunuz. Kafenin içinde ise lofl bir fl k hakim. Ali Kotan ve Harun Antakyal 'n n birlikte yapt duvar resmi Natura'ya farkl bir hava kazand r yor. Ahflap a rl kl dekore edilen kafede dinlenirken birbirinden de erli sanatç lar n foto raf sergilerini görebilir, söyleflilere ve imza günlerine de kat labilirsiniz. Keyifli Bir Sohbet için kafe Natura Daha çok orta yafll lar ve gençlerin tercih etti i Kafe Natura'da hem sohbet edebilir hem de kaliteli müzik dinleyebilirsiniz. Mönüdeki sebzeli bademli, flarap soslu ve körili tavuk çeflitleri sohbetlerinizi daha da keyiflendiriyor. Güler yüzlü personeliyle kaliteli hizmet sunan Kafe Natura, Eylül ay yla birlikte han mlara özel befl çay partileri düzenlemeye bafllayacak. Ayr ca Kafe Natura misafirleri, Ekim ay ndan itibaren de her Cuma, Cumartesi düzenlenecek canl müzik ile müzi in tad na varacaklar. 22 Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 07

21 Polonya Büyükelçisi Say n Grzegorz Michalski ve efli Say n Edyta Michalska n n ev sahipli inde Kavakl dere Dayan flma ve Güzellefltirme Derne i nin "DERE G D YOR DERE 1" kampanyas kapsam nda düzenleyece i geceye kat larak bizi onurland rman z dileriz. KAVAKLIDEREM Yönetim Kurulu Tarih: 21 Eylül 2006, Perflembe Yer: Polonya Büyükelçili i Bahçesi Atatürk Bulvar No: 241 PROGRAM Ağaç dikme töreni Konuk konuşmacı Devlet Operası Sanatçıları ndan dinleti Leyla Çolakoğlu (soprano) Hakan Aysev (tenor) Johan Bokta (piano) Yemek "Hayalimdeki Kavaklıdere" resim ödülleri Gece boyunca Janosz Caz Grubu ndan müzik DERE G D YOR DERE Hastay m Hem de çok Yavafl yavafl kuruyorum imdat!!! Dili olsayd Kavakl dere nin böyle hayk r rd biliyoruz Bizler yüre imizle duyduk s ra sizde Bilet ve İletişim İçin: KAVAKLIDEREM Tel , Faks e-posta: Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 10

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ MİMARLIK HAFTASI 2012 1 13 Ekim 2012

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ MİMARLIK HAFTASI 2012 1 13 Ekim 2012 Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2002 yılından itibaren her yıl, Ekimin ilk pazartesi, Dünya Konut ve Mimarlık Günü nü de içine alan tarihlerde Mimarlığın Toplumla Buluşması hedefiyle Mimarlık Şenliği düzenlemektedir.

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe)

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe) 4-5-6-7 KASIM 2010 37.Dönem 2.Bölgelerarası Toplantısı Adana Eczacı Odasının ev sahipliğinde Adana Hilton SA Otelinde gerçekleştirildi. 4 Kasım 2010 tarihinde Oda Başkanımız Ecz. Burhanettin BULUT un açılış

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı