Merkez Bankaları Para Basmaya Devam Ediyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merkez Bankaları Para Basmaya Devam Ediyor"

Transkript

1 28/12/ KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELER ve TÜRKİYE EKONOMİSİ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDİRME 2010 yılı dünya genelinde küresel ekonomik krizin etkilerinin giderilmeye çalışıldığı bir dönem olmuştur. Gelişmiş ülke hazinelerinin finans sektörüne yönelik sermaye enjeksiyonlarının ardından para ve maliye politikalarını gevşetme yoluna gitmeleri şu anda da gözlendiği gibi ciddi bir likidite genişlemesine yol açmış bulunmaktadır. Küresel ekonomik aktivitedeki canlanma, yılın üçüncü çeyreğinde ivme kaybetmiş olsa da ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelere nazaran daha hızlı ve güçlü büyümeye devam etmektedir. Euro Alanı nda ekonomik göstergelerin öngörülenin üzerinde gerçekleşmesine rağmen başta Yunanistan olmak üzere Portekiz, İspanya, İrlanda gibi ülkelerin yüksek kamu borçları nedeniyle yaşadığı sorunlar, uluslara arası kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimlerine ve negatif izlemeye almaları ile olumlu gelişmeleri gölgede bırakmaktadır. Diğer yandan, dünyanın en büyük ekonomisi ABD ekonomisindeki toparlanma sürecinin sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin artması da küresel ekonomideki belirsizliklerin halen önemini koruduğunu göstermektedir. FED in en son Aralık ayı toplantısında ekonomik görünüme yönelik temkinli iyimser tutumunu korurken 600 milyar dolarlık ek tahvil alım programının sürdürüleceğini belirtmesi gelişmiş ülke ekonomilerindeki kırılganlıkların devam ettiğinin bir kanıtı niteliğindedir. Bu arada, Basel Bankacılık Denetim Komitesi nin finansal sektöre yönelik Basel III olarak bilinen ve Basel II kurallarına yaşanan kriz süresince edinilen tecrübelerle yeni sermaye kurallarını içeren tasarı üzerinde anlaşmaya varmasıyla küresel finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda da önemli bir aşamaya gelinmiştir. Merkez Bankaları Para Basmaya Devam Ediyor ABD ekonomisinin toparlanma hızının yavaşlamasının yanında enflasyonist baskıların da nispeten azalması deflasyon kaygılarını artırırken, Amerikan Merkez Bankası FED yeniden parasal genişlemeye başlamıştır sonunda 2,6 trilyon dolar olan üç büyük merkez bankasının toplam para tabanı, ABD de 2007 yılında başlayan krize karşı alınan önlemlerle yaklaşık iki kat artarak Haziran 2010 da 4,8 trilyon doları aştı. FED den sonra en fazla artışın olduğu ECB de, Kasım 2010 sonunda para tabanı 1,1 trilyon euro (1,5 trilyon dolar), BoJ da ise 93,8 trilyon Yen (1,1 trilyon dolar) Kur ve Ticaret Savaşları Başladı ABD nin 2010 yılının ilk yarısına göre zayıflayan ekonomik görünümüne karşın, başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin büyüme tempolarını korumaları, bu ülkelerin finansal piyasalarına ilgiyi artırmıştır. Bu ortamda Amerikan doları diğer para birimleri karşısında değer kaybederken, fon akımlarındaki artışla birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazanmaya başlamıştır. Söz konusu ülkelerin sermaye girişlerini kısıtlayıcı önlemler almaları ve para birimlerinin değerini düşük tutma çabalarını gündeme getiren bu durum, global cari işlemler dengesizliklerinin tarafları olan ülkeler arasında kur ve ticaret savaşları yaşanması ihtimalini artırmıştır yılının ilk yarısında küresel finans sistemi açısından başlıca istikrarsızlık unsuru kamu dengesizlikleri iken, yılın ikinci yarısından itibaren cari işlemler dengesizlikleri önde gelen belirsizlik faktörü haline gelmiştir. Gelişmiş Ülkelerdeki Düşük Faiz Politikası, Gelişmekte Olan Ülkelerde De Faizlerin Düşük Kalmasını Sağlıyor 2009 yılında T.C. Merkez Bankası da dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerle koordineli olarak faiz indirim sürecine girdi. Bazı ülkelerin kısmi faiz artırımlarına rağmen, küresel krizin etkisiyle geride kalan bir yılda ise dünya genelinde düşük faiz süreci devam ediyor Aralık ayı itibariyle Türkiye Görünüm. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch in Kasım ayında Türkiye nin görünümünü durağandan pozitife çevirmesinin yanında piyasaların beklediği not artırımını seçim sonrasına bırakması ile İMKB en yüksek seviyelerini gördü. Yaşanan tarihi zirvelerin ardından, dikkatlerin Türkiye'nin cari işlem ve bütçe açığındaki artışa dikkat çekilmesi, satış baskısının bir anda ve beklenenden çok hızlı olmasına sonuç olarak da IMKB 2010 un genelinde yaptığı gibi Aralık ayında yine hızlı bir ayrışma gösterip seviyesinden desteğine kadar hızlı geri çekilmeler yaşadı. Euro/Dolar ın 1,30 lara gerilemekle birlikte Dolar/TL nin de 1,55 lere yükseldiği gözlendi. Yurtdışı fonların pozisyon kapatmaları, Euro bölgesine duyulan güvensizliği, munzam karşılıklardaki artışın bankacılık sektörü üzerindeki etkilerini IMKB deki son kar realizasyonların nedeni olarak görülmektedir.

2 10 Aralık 2010 tarihinde, TÜİK tarafından üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı ve ilk defa tahminlerin altında kalarak % 5,5 (Bkln: %6,6) olarak gerçekleşti. Bu yılın üçüncü çeyreğindeki büyümenin ilk iki çeyrekle kıyaslanmayacak kadar düşük gelmesinin nedenleri arasında baz etkisindeki azalma ve dış talepte önemli bir düşüş gerçekleşmiş olmasıdır. 3. Çeyrek GSYH rakamları tarım kalemindeki daralma sonucu beklentilerin biraz altında kalmış olsa da; ayrıntılar yabancı sermaye girişleri ile desteklenen iç talebin gücünü koruduğunu açıkça göstermektedir. Üçüncü çeyrek büyümesinin hangi kalemlerden kaynaklandığına bakıldığında, özel yatırımın önemli bir katkısı olduğu hemen anlaşılıyor. Yatırımlara benzer yüksek bir katkı da özel tüketim harcamalarından geldi. Buna karşın mal ve hizmet ihracatı büyüme hızını düşürdü. 16 Aralık 2010 tarihinde TCMB Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı % 7 den % 6,50 ye düsürdü. Gecelik faiz oranları: Merkez Bankası borçlanma faiz oranı % 1,75 ten % 1,50 ye düsürülmüs, borç verme faiz oranı % 8,75 ten % 9 düzeyine yükseltilmistir. Kısaca, Merkez Bankası para politikası stratejisinde önemli değişiklikleri başlatmıştır. Cari açık artışı özelinde, finansal istikrarı öne çıkaran bu yeni duruş, kısa vadeli faizlerde indirimle eş zamanlı faiz dışı araçların sıkılaştırılmasını içermektedir. Merkez Bankası ayrıca Avrupa ve ABD ekonomilerindeki son gelişmelerin ve alınan kararların finansal istikrara ilişkin söz konusu riskleri daha da artırarak uygulanan politika bileşiminin gözden geçirilmesini gerektirdiğinin de altını çizdi. Maliye bakanlığı tarafından açıklanan Kasım ayı bütçe sonuçlarına göre, bütçe açığı 400 milyon TL, faiz dışı fazla da 4.6 milyar TL civarında gerçekleşti. Böylece, ilk onbir ayda bütçe açığı 23.5 milyar TL de kalırken, faiz dışı fazla ise 23 milyar TL ye ulaştı a kıyasla bütçe performansında iyileşmenin devam ettiği görüldü. Yükselişin Lokomotifi Türkiye Bankacılık Sektörü Türk bankacılık sektöründe, kriz sırasında hem hükümet hem de bankacılık sektörü düzenleyici otoriteleri tarafından alınan önlemler ile sektörün krizi olabilecek en hafif şekilde atlatmasına olanak verilmiştir. Kredi hacmindeki yavaşlamanın sınırlı kalması sağlanmıştır. Yaşanan krizin ardından sektörün artan karlılığı özkaynak yapısının daha da güçlenmesini sağlamıştır. Merkez Bankası nın faiz artırımını 2011 yılı IV. çeyreğine ötelemesi sektörün artan karlılığının 2010 yılında da devam etmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca 2009 yılında bilançodaki büyümeyi sağlayan en önemli kalemin menkul değerler cüzdanı olduğu görülürken, ekonomik iyileşme paralelinde 2010 yılında artık bu kalemin yerini kredilerin alması beklenmektedir. Artan kredi hacmi ciddi anlamda pazar yarışı yaratacak olmakla birlikte, son dönemde başlayan tahvil ihraçlarının da yardımıyla Türkiye'de reel sektör ilk defa uzun vadeli şekilde TL borçlanacak olmakla birlikte, bu durum aynı zamanda bankaları uzun vadeli TL mevduat açabilmelerine dair teşvik edici önemli bir gelişmedir YILI KÜRESEL BEKLENTİLER Ülke ekonomilerinin, krize karşı alınan önlemler nedeniyle artan kamu borçları, her ne kadar maliye politikalarının sıkılaştırılmasını gündeme getiriyor olsa da, küresel büyümenin zayıfladığı ve enflasyonun gerileyerek deflasyona ilişkin endişeleri artırdığı konjonktür, merkez bankalarının gevşek para politikası uygulamalarına devam edip, faiz oranlarını bir süre daha düşük seviyelerde tutmalarına imkan vermektedir. ABD ekonomisine bakıldığında, büyüme, işsizlik ve güven verilerinin beklentilerin altında kalması genel ekonomideki toparlanma sürecinin, öngörülenden daha uzun süreceğini düşündürmektedir. Ancak son dönemde derecelendirme kuruluşları tarafından ABD'de uygulanan gevşek para politikasının, vergi indirimlerinin bu ülkenin ekonomik görünümü için görüşleri daha pozitife döndürdüğü düşünülmekle birlikte ülkenin ABD ekonomisi için 2011 ve 2012 yılı GSYH büyüme tahminleri yükseltilmeye başlanmıştır. Avrupa bölgesinde ise ayrışma göze çarpmaktadır. Avrupa ülkelerinde, yılın ikinci çeyreğinde ekonomik aktivitede meydana gelen artış, büyümeye ilişkin beklentilerin iyileşmesini sağlamaktadır. Almanya güçlü toparlanma ile dikkat çekse de Portekiz, İspanya, İrlanda gibi ülkelerin yüksek kamu borçlarına dair fonlamada bu ülkeler arasında 2011 yılı içerisinde çıkacak herhangi bir sorunun küresel boyutta etkiler yaratacağını düşünmekteyiz. Türkiye dış piyasaya göre yüksek olarak algılanan faiz oranları ile kısa vadeli yabancı sermayenin gelmesinde etkili olmayı sürdürmesi beklenmektedir. Seçim yılı olmasına karşın, özelleştirme gelirleri ve büyümenin sürmesi ile vergi gelirlerinin kamu maliyesini destekleyeceği düşünülmektedir. Cari açığın bir kısmının yatırımlarla finanse edilmesi risk oluştururken, artan sermaye akımları nedeniyle Türk Lirası ndaki değer artışı rekabet gücü açısından olumsuz bir gelişmedir. Dünya Bankası'nın Küresel Ekonomik Beklentiler Raporunda, Türkiye'nin 2010'da % 6.3, 2011'de % 4.2, 2012'de de % 4.7 düzeyinde büyümesinin beklendiği bildirildi. IMF nin 2011 yılı tahminine göre ise Türkiye 3,6 lık bir büyüme gerçekleştireceği beklenmektedir. Ayrıca, çeyrekte de yıllık enflasyonun, baz etkisi ile %7 seviyelerinin altına gerilemesi öngörülmektedir.

3 2011 YILI TÜRKİYE GENEL BEKLENTİ Makroekonomik Tahminler Gerçekleşme Hükümet Tahminleri GSYH Büyüme Oranı -4.7% 6.8% 4.5% GSYH (Milyar $) Kişi Başına GSYH ($) 8,59 10,043 10,624 Enflasyon (Yıl Sonu) 6.5% 7.5% 5.3% Politika Faizi (Yıl Sonu - Basit) 6.5% Gösterge Faiz (Yıl Sonu Bileşik) 8.9% İhracat (Milyar $) İthalat (Milyar $) Dolar/TL (Ortalama) 1,55 Oca.51 Oca.56 Euro/TL (Ortalama) Şub.15 Bütçe Dengesi/GSYH -5.5% -4.0% -2.8% Cari İşlemler Dengesi (Milyar $) Kamu Sektörü FDF/GSYH (IMF Tanımlı) -0.7% -0.2% 0.3% AB Tanımlı Genel Hükümet Borç Stoku/GSYH 45.5% 42.3% 40.6% Herhangi siyasi kriz ya da dış şok olmadığı takdirde Türkiye ekonomisinin %5 seviyelerinde büyümesi beklentileri paralelinde seçim ve yurtdışından gelecek ekonomik etkilerin 2011 yılında belirleyici olacağı düşünülmektedir. Hem rating artışının gündemde olması hem de bölgesel merkez ülke olma beklentisi Türkiye nin önemli bir yatırım alternatifi olmasını 2011 de de destekleyeceği düşünülmektedir. Ancak dünya ölçeğinde krizin derinleşebilme olasılığı baz alındığında, gelişmiş ülkelerdeki kamu borçlanması sorununun en önemli tehdit unsuru olduğu unutulmamalıdır. Diğer bir risk unsuru ise BRIC+Turkiye, emerging markets (gelişmekte olan piyasalar) ülkelerinde varlık balonunun şişmeye başlaması ve bu durumun kriz potansiyeli yaratması unutulmamalıdır Aralık ayında yükselen trend kanalını kıran İMKB de düzeltme hareketinin yer yer tepki alımları ile yatayda dengelenecek olsa da devam edeceği görüşündeyiz. Kasım ayında başlayan kar realizasyonları öncesinde Türkiye yılbaşından itibaren en fazla değer kazanan ülkeler arasında 4. sırada iken 20 Aralık 2010 tarihi itibariyle 6. sıraya gerilemiş bulunmaktadır seçimleri bir takım yenilikleri de beraberinde getireceği beklentileri paralelinde 2011 Haziran ayında gerçekleşecek seçimlerin sonrasında Türkiye'nin kredi notunun yatırım yapılabilir ülke statüsüne çıkabileceğini öngörüleri de artmış bulunmaktadır. Bu doğrultuda hem büyük fonların hem de doğrudan yatırımların artması ile desteklenecek olan sermaye girişinin artmasını beklemekteyiz yılsonunun 2010 yılsonuna göre İMKB hisse senetleri piyasası açısından primli olacağı görüşündeyiz. Önümüzdeki yıl halka arzların devam etmesi beklenmekle birlikte ayrıca başlayacak olan opsiyon piyasasının da volatiliteye karşı yatırımcılara iyi bir alternatif olabileceği görüşü ile işlem hacminde artış beklemekteyiz YILI YATIRIM ARAÇLARI TL: Dünyada parasal genişleme ile ilgili sorun yaşanmadığı sürece İMKB de de yükselişlerin devamını izlenebilir. Ayrıca Türkiye'nin kredi not artırımı öngörüleri paralelinde hem büyük fonların hem de doğrudan yatırımların artması ile desteklenecek olan sermaye girişinin artması beklentileri doğrultusunda TL ye yatırım yapmanın bu yıl da iyi getiri sağlayacağı görüşündeyiz. Bankaların son dönemde başlayan tahvil ihraçlarının da yardımıyla Türkiye'de reel sektörün ilk defa uzun vadeli şekilde TL borçlanması söz konusu olmakla birlikte, bu durumun aynı zamanda bankaları uzun vadeli TL mevduat açabilmelerine dair de teşvik edeceği görüşündeyiz. EMTİA: 2010 yılında hızla toparlanan hammadde fiyatlarının, gelişmiş ülkelerin girdiği darboğaza karşın, gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı büyümenin verdiği destekle 2011'de yükselişini sürdürmesi

4 beklenmektedir. Dolarla ilgili kaygılardın sürmesi ve enflasyon baskılarının artması altın fiyatının yükselişini desteklemeye devam edeceği düşünülmektedir. ABD'deki düşük faizlerin altın gibi emtia fiyatlarındaki ralliyi desteklemeye devam edeceği öngörülmekle birlikte 2011 sonuna kadar altın vadelilerinin Dolar/ons seviyelerine kadar yükselmesi beklenmektedir. Gelecek yıl altın arzında artış beklenmesine rağmen fiyatların yükselişini sürdürmesi ve yatırımcıların kendilerini korumak için emtialardaki pozisyonlarını korumaları beklenmektedir. Ayrıca petrol fiyatlarının 2011'de ABD ekonomisinde talebin iyileşmesinin etkisi ile Dolar/varil seviyelerine kadar yükseliş yaşanabilir. Uluslar arası Enerji Ajansı da bu yıl ve gelecek yıl için küresel petrol talebi tahminini yükseltti. IEA, küresel petrol talebinin gelecek yıl 260 bin varil artarak günlük 88.8 milyon varil olacağını tahmin ediyor. Çinko ve kurşun talebindeki artışın arkasında da Çin in sanayileşme ve kalkınmasının devam etmesi, altyapı ve otomotiv sektörünün talebi bulunmaktadır ve bu talebin 2011 de artarak devam etmesi beklenmektedir. İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI: BANKA VE SİGORTA SEKTÖRÜ HİSSELERİ: 2010 yılında Bankacılık sisteminin ekonomik büyümenin finansmanında hala ciddi rol üstlendiği gözlemledik. Ancak bundan sonraki çeyrek dönemlerde kar marjlarında düşüşün devam etmesi beklenmektedir. Ayrıca özkaynak büyümesinde yavaşlama, sermaye yeterliliği oranında düşüş ve sorunlu kredilerde yavaş da olsa bir artış olacağı beklenmektedir. Ancak ekonomik büyüme beklentileri doğrultusunda bankacılık sektörü lokomotif olma özelliğini koruyacaktır. 17 Aralık 2010 tarihinde BDDK tüketici kredilerinde, kredi tutarının teminata konu olan gayrimenkulün değerinin %75 ini aşmaması kuralı getirilirken ticari kredilerde ise %50 aşmama kuralı getirdi. Konut kredilerindeki sapmaları önlemek için alınan bu tedbirler banka hisseleri karlılıklarında sınırlama getirse de genel konjonktürde lokomotif olma özelliği baz alındığında 2011 yıl sonu olumlu beklentimizi sürdürüyoruz. * ANADOLU HAYAT (ANHYT):Fon büyüklüğü açısından %22,1 lik payı ile lider konumunu koruyan şirket 2010 u 12 milyar TL fon büyüklüğü ile kapatmayı planlamaktadır. Sektöre olan ilginin gün geçtikçe artması paralelinde karlılık ve prim üretiminde de artış beklentileri içerisindeyiz. Emeklilik yatırım fonlarının GSYH a oranı OECD üyesi ülkelerde ortalama %67,1 iken Türkiye de bu oran %2,3 seviyesinde. Bu gösterge, ülkemizde emeklilik yatırım fonlarının uzun vadede büyük bir gelişim potansiyeli taşıdığını göstermektedir. * TÜRKİYE İŞ BANKASI (ISCTR) : Rusya'da faaliyet gösteren Sofia Bank'ın tamamını 40 milyon $ a satın alan banka, Rusya dışında Kazakistan, Azerbaycan, Ukrayna, Bulgaristan, Makedonya, Irak, Mısır ve Suudi Arabistan'da banka almak veya şube açmak için son hazırlıklar yapılıyor. Hedef 2020 yılında milyar $ aktif büyüklüğe ulaşmış, yakın coğrafyalarda süper güç haline gelmiş bir banka olabilmek. 2 Aralık 2010 da Fitch Ratings, İş Bankası'nın "BBB-" olan Uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi notlarının "Durağan" olan görünümünü "Pozitif"e çevirmiştir. Güçlü mali yapısı ve büyüme odaklılığı baz alındığında 2011 yılında da lokomotif hisse olma özelliğini koruyacaktır. *TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TA.O. (VAKBN): Aralık ayı başında Fitch Ratings, bankanın yerli ve yabancı para cinsinden Uzun Vadeli Kredi notunu BB+ olarak teyit etmiş ve görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e yükseltmiştir. Üç yıl içinde azami toplam 3 milyar TL tutarında tahvil ihraç etmeyi planlayan banka, müşteri tabanını genişletme hedefi doğrultusunda ise KOBİ bankacılığı ve bireysel bankacılık faaliyetlerine daha fazla yoğunlaşmıştır. Ayrıca Kuzey Irak Erbil'de şube açmak için yaptığı başvuru BDDK tarafından onaylanan VakıfBank, bu işe 1.5 milyon $ yatırmayı planlamaktadır. Sektör hisseleri arasında iskontolu işlem gören VAKBN için 2011 yılında en az sektör ortalamasını yakalaması beklentileri ile öneri listemize eklemekteyiz. OTOMOTİV SEKTÖR HİSSELERİ: Güçlü mali görünümün çeyrek dönemler bazında korunduğu ve 2009 daki ÖTV desteğinin 2010 da kalkmasına karşın bu desteğin üretici ve distribütörler tarafından desteklenmesi ile üretimde 1 milyon sınırını aşan sektör, ihracat hedefini 20 milyar $ a çıkardı. * FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş (FROTO): Otomobil ürün gamını hızla yenileyen şirketin New York ta taksi ihalesinde finale kalan Ford Transit Connect Taksi, ABD nin New England Bölgesinde göreve başladı. Önümüzdeki üç yıl içinde 690 milyon $ lık daha yatırım yapacak olan Ford Otosan, Türk otomotiv sanayiinde ve dünyadaki tüm Ford fabrikaları arasında uzaktan lazer teknolojisini kullanan ilk fabrika özelliğini taşıyor. Güçlü bilanço yapısının ve üretim artışının devam etmesi beklentileri ile önerdiğimiz sektör hisseleri arasındaki yerini korunmaktadır. * TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKASI (TOASO): Otomotivde bundan sonra büyümenin BRIC ülkeleri başta olmak üzere Asya ülkeleri olacağını öngören şirket, Ortadoğu ülkelerini kendine hedef almış bulunmaktadır. Fiat Linea nın ardından Minicargo projesi ve yeni Doblo yla devam eden yatırımı Tofaş a hem ihracatta hem üretimde hem de iç pazarda büyük artılar kazandırması hedeflenmektedir. 2011

5 yılından itibaren Bursa daki Fiat Doblo platformunu kullanarak Opel için de hafif ticari araç üretmeyi planlamaktadır. CAM SEKTÖR HİSSELERİ: Ekonomideki canlılığın devam etmesi ile hem konut hem de otomotiv sektörüne tedarik sağlayan sektör hisselerinde çeyrek dönemler bazında olumlu mali görünüm baz alındığında sektör hisselerinin değer kazancının devam etmesini beklemekteyiz. * T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (SISE): Sekiz ülkede 91 tesisiyle faaliyet gösteren şirketin, bu gün cam üretimi 3.5 milyon ton/yıl seviyesine geldi. Şirket Ekim ayında, Mısır'da yapılacak olan 83 Milyon USD tutarındaki cam ev eşyası yatırımının, 114 Milyon Mısır Poundu kuruluş sermayesi ile yeni bir anonim şirket kurularak gerçekleştirilmesine karar vermekle birlikte 2015 yılında cam ambalajda talebin 1 milyon tonu aşmasını bekliyor. Hızlı devam eden yatırımları ve güçlü mali yapısı baz alındığında lokomotif olma özelliğini korumasını beklemekteyiz. * TRAKYA CAM (TRKCM): Türkiye ve Bulgaristan dan sonra Mısır da da yerel üretici konumuna gelen şirket, Şişecam ve Saint-Gobain in Mısır ve Rusya da düzcam faaliyetlerini ortaklaşa geliştirme kararı doğrultusunda % oranında iştirak ettiği Saint-Gobain Glass Egypt (SGGE) düzcam fabrikasını Kasım ayında açtı. Günde 900 tonluk üretim kapasitesi olan fabrika Kızıldeniz sahilinde kuruldu. Mısır ve çevre ülkelerinde inşaat pazarındaki hızlı büyüme doğrultusunda bölgedeki cam talebini karşılayacak olan tesis baz alındığında şirketin karlılık durumunun devam etmesi beklenmektedir. KİMYA-PETROL SEKTÖR HİSSELERİ: Son yıllardaki yurt dışı atağıyla göz dolduran kimya sektörü, 2023 te 50 milyar $ lık ihracat geliri hedeflemektedir. Türkiye lojistik avantajları baz alındığında petrokimya yatırımlarında üs olabilme potansiyeline sahip bulunmaktadır. * TURCAS PETROL (TRCAS): Karlılık ve temettü politikasının devam etmesini beklemekle birlikte 2014 yılına kadar rafineri yatırımı dahil tüm işleri de ortaklarıyla birlikte 7 milyar $ civarında yatırım yapmayı planlayan şirket, ayrıca şirket rüzgar santrali projeleriyle de ilgilenmektedir. * PETKIM (PETKM): Yurtiçi pazardaki Petrokimya ürünlerindeki %13 lük tüketim artışına karşılık, ürün fiyatlarındaki artış, ihracat odaklılığı ve güçlü mali görünümü baz alındığında önerdiğimiz sektör hisseleri arasında yer almaktadır. * GÜBRE FABRİKALARI (GUBRF): Satış rekoru kıran şirket 210 yılını 1,5 milyar TL ciroyla kapatmayı hedeflemektedir. Tarıma girdi sağlayan en önemli sektör olmanın yanında gerek yurt içerisinde gerekse uluslar arası piyasada dünya nüfusunun artışıyla birlikte artan gıda güvenliği ve beslenme ihtiyaçları baz alındığında tarıma girdi sağlayan sektörlerin başında olması ile önü açık sektörler arasında yer almaktadır. HOLDİNG HİSSELERİ: Çeyrek dönemler bazında olumlu bulduğumuz ve karlılıklarını artıran holding hisselerinden önerdiğimiz sektör hissesi: * TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN): Tekfen İnşaat, Fas da Office Cherifien des Phosphates şirketinin (OCP), fosfat çamurunun Khouribga dan Jorf Lasfar a boru hattıyla taşınma sistemine ilişkin ihalesini kazanmakla birlikte, Proje bedelinin yaklaşık 460 milyon $ olması beklenmektedir. Mukavelenin önümüzdeki günlerde imzalanması ile beraber işin başlaması ve Haziran 2012'de bitirilmesi beklenmektedir. Fas yatırım haberinin dışında şirket, Hazar ve Orta Doğu da yeni projelerle ilgilenen şirket, Irak ta bazı enerji ve petrokimya projelerinin ihale süreci için davet almakla birlikte Türkiye pazarında da inşaat işi almayı hedeflemektedir. Yatırımlarına hızla devam etmekte olan şirketin güçlü görünümünü korumasını beklemekteyiz. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR HİSSELERİ: Sağlam makro ekonomik yönetime, düşen faiz oranlarına, genişleyen tut-sat (mortgage) piyasasına, hızlı ekonomik büyüme ve artan turist ilgisine sahip ülkemizde emlak fiyatlarının değerlenme eğiliminde olduğu baz alındığında sektör ciddi anlamda genişleme olanağına sahip bulunmaktadır. Ancak emlak spekülasyonunun engellenmesi için BDDK tarafından tedbirler alınmakla birlikte yapılan satışlardan elde edilen kârlara yüksek vergiler getirilebilme durumunun da yaşanabilme olasılığı göz ardı edilmemelidir. Tüm bu gelişmeler baz alındığında sektörün 2011 için parlak geçeceği görüşündeyiz. * İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ISGYO): Bu yıl içinde gerçekleştirdiği arazi satın alımlarıyla kiralanabilir mülk gelirini artıran İŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), gelecek gördüğü turizm sektöründe yatırım fırsatı arıyor. Avrupa'nın gelişen ülkelerinde de turizm yatırımlarıyla ilgilenen şirket en son Club Magic Life'ın satışa çıkardığı Kemer'deki otelini 18 milyon 625 bin Euro ya (36 milyon TL) satın aldı. Tuzla da 74 bin 505 metrekare yüzölçümündeki iki ayrı arsasının üzerine karma proje gerçekleştirirken yine Tuzla da farklı bir arsa üzerine operasyon merkezi yaptırarak 25 yıllığına İş Bankası na kiralama kararı alan şirketin devam edecek olan şirketin kira gelirlerinde yaşanacak artış

6 beklentileri ile sektörün öncü hisselerinden biri olma özelliğini korumasını beklemekteyiz. * EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI (EKGYO): TOKİ iştirakliği, sektörün en büyük öz sermayeye sahip GYO su olması baz alındığında kısa bir süre önce halka arz olmasına rağmen 2011 yılında sektörün lokomotif hissesi olacağını düşünmekteyiz. Türkiye de yılları arasında nüfus, hızlı kentleşme ve hane halkı yapısındaki değişim kaynaklı konut ihtiyacının 3,4 milyon seviyesinde olması bekleniyor. ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA SEKTÖR HİSSELERİ: Havacılık sektöründe toplam yolcu sayısında yaşanan artışlar baz alındığında yaklaşık %20 lik artış kaydetmesini beklentileri ile sektör 2011 yılında canlılığını koruyacaktır. * TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO): Kasım sonu itibariyle Türkiye trafiği yıllık bazda % 17 büyüyerek 26.8 milyon olurken, 11 aylık arz edilen koltuk-kilometre % 16.3 büyüyerek 59.6 milyar, uçulan koltukkilometre ise % 21 büyüyerek 44 milyara ulaştı. Uçulan destinasyon zenginliği açısından dünyada sekizinci, Avrupa da ise üçüncü sırada yer alan şirket için yolcu artışının devam etmesi baz alındığında güçlü görünümünü koruması beklenmektedir. * TAV HAVALİMANLARI A.Ş. (TAVHL): Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Tunus ve Mekedonya'da havalimanı işleten TAV'ın bundan sonraki hedefleri arasında Avrupa, Rusya ile BDT, Ortadoğu Afrika ve Hindistan var. 10 havalimanında 42 milyon yolcuya hizmet veren şirketin hedefi 10 yıl içinde bu rakamı 100 milyona çıkarmak olmakla birlikte artan yolcu sayısına bağlı olarak iskontolu işlem gören şirket hisselerinin 2011 performansını olumlu beklemekteyiz. KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ, BASIM VE YAYIN SEKTÖR HİSSELERİ: Hammadde fiyatlarının 2011 yılında da artması beklentileri ve altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceği öngörüsü doğrultusunda altın rezervi olması açısından önerdiğimiz altın madeni şirketi: * KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. (KOZAL): Olumlu bilançosu ve rafinasyon ve diğer komisyon masraflarında yaklaşık olarak % 60 tasarruf sağlaması ve Türkiye genelinde Ege, Marmara, Karadeniz, Orta ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 26 işletme ve 480 civarında arama ruhsatına sahibi ve üç adet üretim yapan madeni olan şirketin 2010 yılında izlediği performansının ardından güçlü görünümünün devam etmesi beklenmektedir. METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖR HİSSELERİ: Gerek yurt içi gerekse yurt dışı yatırımları ve güçlü mali görünümü sonucunda önerdiğimiz sektör hisseleri: * ARÇELİK A.Ş. (ARCLK): Türkiye pazarı bu sene % 8 büyümekle birlikte sektörün ihracat artışının hızlanması beklenmektedir. Romanya da da pazar lideri olan şirket İngiltere gibi ülkelerde de payını artırmaya devam etmektedir. Gerek organik büyümeyle gerçekleşecek gerekse uygun şartlar oluştuğu takdirde satın alma alternatiflerini değerlendirecek olan şirketin 2010 yılı ciro hedefi ise 6.8 milyar lira. * ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (ANELE): Şirket yurtdışında Suudi Arabistan dahil Körfez Bölgesi ile Kuzey Afrika yı iki ana Pazar olarak belirlemiştir. Ayrıca, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Bosna bölgeleri de potansiyel pazarları içinde yer almaktadır. Yurtdışında, Anel Elektrik in tecrübesi sayesinde mekanik işleri de almaya başlayan şirket sadece havalimanları değil, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, sosyal tesisler, oteller ve altyapı tesisleri gibi birçok projede de elektrik işlerini gerçekleştirmektedir. Bu analiz, Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Ekinciler Yatırım) tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Analizde yer alan ifadeler, hiç bir şekilde veya suretle alım satım teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Ekinciler Yatırım bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmiyor. Bu sebeple, okuyucuların buradan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği veya yanlışlığından Ekinciler Yatırım A.Ş. hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca Ekinciler Yatırım A.Ş. nin çalışanlarının ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğudan ve dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ek olarak, Ekinciler Yatırım A.Ş. raporlarının internet üzerinden yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.

AYLIK BÜLTEN Haziran 2010

AYLIK BÜLTEN Haziran 2010 AYLIK BÜLTEN 31 Mayıs 2010 İMKB-100 54,385 Hedef İMKB-100 65,261 Yükseliş Potansiyeli %20 2009 2010T 2011T F/K 11.0 9.3 8.4 FD/VAFÖK 7.4 6.9 5.8 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük: 212 319

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 215 Dünya Ocak ayında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu tarafından küresel ekonomik görünüme ilişkin yayımlanan raporlarda, petrol fiyatlarındaki

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 214 Dünya Kasım ayında G-2 liderleri küresel ekonomiyi desteklemek amacıyla yeni önlemler alınması konusunda uzlaşma sağlamıştır. Söz konusu anlaşma, 218

Detaylı

AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2006 Sayı: 108

AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2006 Sayı: 108 AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2006 Sayı: 108 Piyasaların yurtdışına bağlı seyri Eylül ayında da sürecek... Ağustos da faiz artırmayan FED in Eylül ayında da artırıma gitmesini beklemiyoruz... Beklentilerin sağlıklı

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 215 Dünya ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %,2 oranında daralmıştır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin seyrine ilişkin açıklanan veriler

Detaylı

2014 IV. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU

2014 IV. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU STRATEJİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA NO YÖNETİCİ ÖZETİ 2 KÜRESEL GÖRÜNÜM 3 TÜRKİYE EKONOMİSİ 7 VARLIK YÖNETİM MODELİ 13 HİSSE SENEDİ 14 SABİT GETİRİLİ YATIRIMLAR 15 KIYMETLİ MADENLER 15 DÖVİZ SEPETİ 16 ÖNERİLEN

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

GÜÇLÜ SORUMLU FAALİYET RAPORU 2014

GÜÇLÜ SORUMLU FAALİYET RAPORU 2014 GÜÇLÜ VE SORUMLU FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER 1 Kısaca İş Yatırım 2 İş Yatırım ın Tarihçesinden Satırbaşları 3 İş Yatırım ın İlkleri 4 Başlıca Finansal Göstergeler 5 Kurumsal Değerler, Misyon, Vizyon

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014 Yıllık Ekonomik Rapor 21 21 Yıllık Ekonomik Rapor T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 21 Yıllık Ekonomik Rapor 21 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır. (http://www.maliye.gov.tr)

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU Cumhuriyet in ilk kurumlarından biri olan İş Bankası nın kuruluş misyonu Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sağlamak olmuştur. 90

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir..." Bertrand Russell

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir... Bertrand Russell Haziran 2014 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir..." Bertrand Russell GÖRÜNÜM Ekonomi Mayıs ayında finans piyasalarında

Detaylı

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

Nisan 2015. Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi. Eğer zengin olmak istiyorsanız, kazanmak kadar biriktirmeyi de düşünün...

Nisan 2015. Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi. Eğer zengin olmak istiyorsanız, kazanmak kadar biriktirmeyi de düşünün... Nisan 2015 Eğer zengin olmak istiyorsanız, kazanmak kadar biriktirmeyi de düşünün... Ben Franklin Nisan 2015 GÖRÜNÜM Ekonomi Mart ın sonuna doğru, Şubat ve Mart ın ilk yarısı boyunca gözlemlenen Türkiye

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

2014 te Öne Çıkan Yenilikler Yatırımcı Buluşmaları Sosyal Sorumluluk Basında Yatırım Finansman 26 31 38 46 54 58 61

2014 te Öne Çıkan Yenilikler Yatırımcı Buluşmaları Sosyal Sorumluluk Basında Yatırım Finansman 26 31 38 46 54 58 61 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Toplantısı Kararı Gündem Kurumsal Profil Sermaye, Ortaklık Yapısı, İştirakler 04 08 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz Yatırım Finansman Kilometre Taşları 2014 te Öne Çıkan

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak- Mart 2015 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 2012 Bölüm 1/Sunuş 02 Kısaca Bank Asya 05 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 06 Başlıca Göstergeler 08 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 010 Bank Asya ile Diğer Katılım Bankalarının Karşılaştırılması

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2013 Mayıs 2014 Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Editör Alparslan Budak Ekin Fıkırkoca Yazarlar Gökben Altaş Erdem Ünsal Özge Taşkeli Serhat Tahsin İşler Katkıda Bulunanlar Aracı

Detaylı

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Siyasi ve ekonomik gücün yeniden paylaşımı baskıları artarken, liberal demokrasilerden otoriter demokrasilere geçiş sinyalleri çoğalırken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2012 Nisan 2012 ÖZETİN ÖZETİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok İçindekiler: 1 Özet Değerlendirme 2 İzlenecek Önemli Gelişmeler Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar 2 Enflasyon 3 Sanayi Üretimi 4 Dış Ticaret Dengesi 5 Ödemeler Dengesi 6 Merkezi Yönetim Bütçesi 7 Merkezi

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU İş GYO doğru zaman, doğru lokasyon ve doğru fiyatlamayla birlikte fizibilite çalışmalarının detaylı analizlere dayandırılması sonucunda her projesinin

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010]

TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010] TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010] Türkiye Sermaye Piyasası 2010 Editör Alparslan Budak Yazarlar Ekin Fıkırkoca Efsun Ayça Değertekin Gökben Altaş Özcan Çikot Katkıda Bulunanlar Sermaye Piyasası Düzenlemeleri:

Detaylı