BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ DONATI YERLEŞİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ DONATI YERLEŞİMİ"

Transkript

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI ANABİLİM DALI BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ DONATI YERLEŞİMİ DOÇ. DR. ALİ KOÇAK ARALIK,

2 1. Donatının Kenetlenmesi Betonarme taşıyıcı sistem elemanın herhangi ir kesintindeki donatının, işlevini yerine getireilmesi veya öngörülen çekme veya asınç gerilmesini güvenle taşıyailmesi için, donatının o kesitteki etona yeterince kenetlenmiş (ankraj) olması gerekmektedir. Kenetlenme kriteri olarak donatının, gerekli olan kesit ölgesinden aşlayarak en az kenetlenme oyu (aderans oyu) kadar uzunluğu alınır. Başka ir deyişle, donatının etona kuvvet alacak içimde kenetlenmesi, donatının gereksiz olan ölgede kesilmeden ir miktar yada aderans oyu kadar uzatılması gerekmektedir (Şekil 1). l P ( ) Kenetlenme Boyu: Sıyrılma olmaksızın donatının akmasını veya donatının işlevini yerine getirmesini sağlayacak en küçük gömülme oyu. Şekil 1: Donatı aderans oyu Gerekli kenetlenme oyu, kesitteki donatının etonlama sırasındaki konumuna ağlantısıdır. TS500 donatı çuuklarını Konum I ve Konum II olarak ikiye ayırmakta, Konum II yle etonlama sırasındaki eğimi yatayla 45º 90º arasında olanlar ile daha az eğilimli veya yatay olup da etonlama sırasında kesitin alt yarısında veya kesitin serest üst yüzünden 300 mm den daha uzakta ulunan çuukları tanımlamakta, Konum I le ise unların dışında kalan diğer ütün çuukları dahil etmektedir (Şekil 2). 45 o -90 o <45 o ; c d/2 =45 o -90 o h h 60 cm. c h c=30 cm. h>60 cm. c h Şekil 2: Konum II de Bulunan Donatı Çuukları Kenetlenme Türleri a) Düz kenetlenme (nervürlü donatıda) ) Kanca ile kenetlenme (düz veya nervürlü donatıda) c) Fiyong ile kenetlenme (her tip donatıda) d) Kaynaklı enine çuuklarla kenetlenme (hasır çeliklerde) e) Mekanik kenetlenme 2

3 1.1 Çekme Donatısının Kenetlenmesi a) Düz Kenetlenme Kenetlenme, donatının gereksinme duyulmayan noktadan düz olarak kadar uzatılması ile sağlanailir. Temel kenetlenme olarak tanımlanan u oy, Konum II de ulunan nervürlü çuuklar için Denklem 1 de verilmiştir. fyd (1) fctd Düz yüzeyli çuuklarda düz kenetlenmeye TS 500 de izin verilmemektedir. Konum I e giren donatıların kenetlenme oyları (1) denkleminden elde edilen oyun 1,4 ile çarpılmasıyla ulunur. (Konum I) = (Konum II). 1,4 (2) Donatı çapı, 32 mm< 40 mm ise hesaplanan kenetlenme oyu çarpılarak artırılır ile mm< 40 mm 132 (3) Kesitteki donatı, hesaplanan gerekli donatıdan fazla ise, hesaplanan kenetlenme oyları (Asgerekli/Asmevcut) katsayısı ile çarpılarak azaltılailir. Ancak u azaltma ile ulunan kenetlenme oyu (1) denkleminden hesaplanan oyun yarısından ve 20 den az olamaz. ABYYHY de tanımlanan süneklik düzeyi yüksek çerçeve elemanlarında ve perdelerin kritik yükseklikleri oyunca u azaltma yapılamaz. Asgerekli Asmevcut Asgerekli Asmevcut 2 (4) 20 Beton örtüsünün donatı çapından az olduğu veya sıradaki donatı çuukları arasındaki net uzaklığın donatı çapının 1,5 katından küçük olduğu durumlarda, (1) formülü ile hesaplanan kenetlenme oyları 1,2 ile çarpılarak artırılır. d d.1,2 (5) 3

4 ) Kanca veya Fiyongla Kenetlenme Kenetlenme, donatının ucu ükülerek kanca veya fiyong kullanılarak yapılıyorsa (1) formülünden hesaplanan kenetlenme oyunun ¾ ü alınailir (Şekil 3). 3 k 4 (6) Ancak 90º kanca yapıldığında, kanca ucundaki düz kısım 12 den az olmayacaktır. Şekil 3: Standart Kanca ve Fiyonglar c) Kaynaklı Enine Çuukla Kenetlenme Gerekli kenetlenme oyu çuuğa kaynaklanmış enine çuuklar ile sağlanailir. Nokta kaynaklı hasır çeliklerde u tür kenetlenme yaygın olarak kullanılır. Nokta kaynaklı hasır donatılardaki kenetlenme için gerekli enine çuuk sayısını ve minimum oyutlar Çizelge 1 de verilmiştir. Çizelge 1: Kaynaklanmış Enine Çuuklar İçin Aranan Kenetlenme Koşulları Donatı Yüzeyi Konum I Konum II (mm) n (mm) n (mm) Düz <8, , Nervürlü <8, , Şekil 4: Kaynaklı ek 4

5 d) Mekanik Kenetlenme Özel durumlarda kenetlenme, donatı ucuna kaynaklanan veya vidalanan plakalarla sağlanailir. Bu gii durumlarda, öngörülen düzenleme ir laoratuarda denenmeli ve projede kullanılacak çuuk hesap kuvveti, kırılma yükünün % 70 ini geçmemelidir. Şekil 5. Mekanik ağlama aparatları 1.2 Basınç Donatısının Kenetlenmesi Basınç donatısına kanca yapılmaz. Donatı çuuğu ütün yük düzenlemeleri altında asınca çalışıyorsa, kenetlenme oyu değerinin ¾ ü kadar alınailir. 3 (7) 4 Şekil 6. Basınç Donatısında Kanca Kullanılması Sonucu Donatıda Meydana Gelen Burkulma 5

6 1.3 Etriyellerin Kenetlenmesi a) Kanca ile Kenetlenme Bu tür kenetlenme 135º veya 90º lik kancalarla sağlanmalıdır (Şekil 7). Şekil 7a da gösterilen tür kenetlenmeler, dikdörtgen kesitler, kolonlar ve özellikle urulmaya maruz elemanlar için kullanılmalıdır. Şekil 7 de gösterilen kenetlenme türü ise, kanca tala içinde kalmak koşuluyla, ancak dişli döşeme kirişlerinde kullanılailir. ) Düz Bindirme İle Kenetlenme Şekil 7c de gösterilen düz indirme, deprem veya urulma etkisi altındaki yapı elemanlarında kullanılamaz. Şekil 7: Etriyelerde Kancalı Kenetlenme Türleri c) Kaynaklı Enine Donatı İle Kenetlenme Etriyelerde u tür kenetlenme ancak hasır donatı ile yapılır. Şekil 8 de u tür kenetlenme türleri gösterilmiştir. 2) DONATININ EKLENMESİ Şekil 8: Etriyelerde Kaynaklı Kenetlenme Türleri Türkiye de üretilen donatı çuuklarının oyu genelde 12,00m dir. Taşıyıcı elemanda kullanılan donatının oyu, u oyu aşması durumunda eklenmesi gerekmektedir. Donatıda eklemeler projede gösterildiği yerde ve içimde yapılmalıdır. Bununla irlikte eklenme eğilme momentlerinin minimum olduğu ölgelerde yapılmalıdır. Donatının eklenmesinde aşağıdaki yöntemlere izin verilir. Bindirme oyu o 6

7 a) Bindirmeli Ekler Bindirmeli eklerde donatı çuukları itişik olarak yerleştirilir. Eklenen iki çuuk arasında aralık ırakılması gerekiyorsa, u aralık indirme oyunun 1/6 sından ve 100 mm den fazla olmamalıdır. Demet donatıda ek yapıldığında, demetteki tüm çuuklar aynı kesite eklenmemelidir. Demetteki her ir çuuk için gerekli indirme oyu formülden elde edilen değerin 1,2 katı olmalıdır. ) Manşonlu Ekler Manşonlu eklerin, hem çekme hem de asınç altında, manşonla ağlanan donatı çuuğu için standartlarda öngörülen minimum karakteristik akma dayanımının 1,25 katı dayanıma sahip olduğu deneylerle kanıtlanmalıdır. c) Kaynaklı Ekler Kaynaklı ekler TS 708 e uygun olarak yapılmalıdır. Kaynaklı ek yapılacak çuukların metalurjik analizi yapılmalı ve çeliğin özellikle karon içeriği açısından kaynaklanmaya uygun olduğu kanıtlanmalıdır. Kaynakla yapılan eklerden her elli taneden irine çekme deneyi uygulanmalı ve u ekli donatının 1,25 fyk kadar gerilme taşıyaileceği kanıtlanmalıdır. 2.1 Çekme Donatısının Eklenmesi a) Bindirmeli Ekler Bindirme oyu o < o /6 ve <100 mm. Çekme donatısının indirme ekleri Şekil 9 da verildiği gii kancalı veya kancasız yapılailir. F 0 F F 0 F F F F 0 F F 0 F Şekil 9: Bindirmeli ekler Kanca yapılmadan teşkil edilen indirme oyu Denklem 8 den hesaplanır. 7

8 0 = 1. l (8) 1= 1+0,5r (r : aynı kesitte eklenen donatının toplam donatıya oranıdır.) (8.1) Bütün kesiti çekmeye çalışan elemanlarda 1= 1.8 alınır. Kanun I e giren donatı çuuklarında 0, 1,4 çarpanıyla artırılır. Kancalı indirmeli eklerde indirme oyu, Denklem 7 ile hesaplanan oyun ¾ ü olarak alınailir. Bindirmeli eklerde, indirme oyunca sargı donatısı ulundurulmalı ve sargı donatısının çapı, en az eklenen donatı çapının 1/3 ü veya 8 olmalıdır. Bindirme oyunca en az 6 sargı donatısı ulundurulmalı ve sargı donatısı aralığı eleman yüksekliğinin ¼ ünden (h/4) ve 200 mm den fazla olmamalıdır (Şekil 10). a En az 6 adet sargı donatısı s s s s s s h/4 s 200 mm. Şekil 10: Bindirmeli Eklerde Sargı Donatısı Birden fazla çuuğa ek yapılması gereken durumlarda, ek yerleri şaşırtılmalıdır. İki ekin merkezinden merkezine ölçülen uzaklık en az 1,5 0 kadarsa, ekler şaşırtılmış sayılır (Şekil 11). o a h a /3 8 o 1,5 o Şekil 11: Bindirme Ekinde Şaşırtma Durumu Hasır donatının eklenmesinde kesitte ulunan donatı gerekli donatıdan en az % 50 fazla ise Çizelge 2 de verilen değerler kullanılır. Kesitteki donatı alanının gerekli donatı alanına oranı 1.5 den küçük ise, Çizelge 2 deki indirme oyları ve enine çuuk sayıları 1.5 (gerekli donatı kesit alanı / kesitte ulunan donatı kesit alanı) oranında artırılır. Çizelge 2: Nokta Kaynaklı Hasır Donatı İçin Bindirme Koşulları Konum I Konum II Donatı Yüzeyi (mm) n (mm) N (mm) <8, Düz 8, <8, Nervürlü 8,

9 ) Manşonlu Ekler Çekme donatısındaki manşonlu ekler Bölüm 2. ye göre yapılmalıdır. c) Kaynaklı Ekler Çekme donatısındaki kaynaklı ekler Bölüm 2.c ye göre yapılmalıdır. 2.2) Basınç Donatısının Eklenmesi a) Bindirmeli Ekler Bindirmeli eklerde indirme oyu (1) denklemi ile hesaplanan temel kenetleme oyundan ve 300 mm den az olamaz. Basınç donatısındaki indirmeli eklerde kanca yapılmamalıdır. Bindirme oyunca, 2.1 (a) da tanımlanan sargı donatısının aralığı d/4 den az olmamalıdır. Çapı 30 mm den üyük olan donatı çuuklarına indirmeli ek yapılamaz. Bu çuuklar yeterliliği deneylerle kanıtlanmış özel manşonlarla eklenmelidir. ) Manşonlu Ekler Basınç donatısındaki manşonlu ekler, Madde 2. ye göre yapılmalıdır. c) Kaynaklı Ekler Basınç donatısındaki kaynaklı ekler, Madde 2.c ye göre yapılmalıdır. 2.3) Kolon Boyuna Donatısının Bindirmeli Ekleri Kolon oyuna donatısı kolon orta ölgesinde ekleniyorsa 0 l olmalıdır. Hiçir yük irleşiminde kolon oyuna donatısında çekme oluşmuyorsa, indirmeli eklerde asınç donatısının eklenmesi için verilen kurallar uygulanır. Herhangi ir yük irleşiminde, kolon oyuna donatısında çekme oluşuyorsa, oyuna donatıda kolon alt ucunda yapılacak indirmeli eklerde aşağıdaki koşullara uyulacaktır; a) Aynı kesitte oyuna donatının yarısı veya daha azı ekleniyorsa, 0 1,25l ) Aynı kesitte oyuna donatının yarısından fazlası ekleniyorsa, 0 1,50l c) Süneklik düzeyi yüksek kolonlarda u ek oyunca sargı ölgeleri için öngörülen enine donatı kullanılacaktır. 9

10 Şekil 12. Kolon Boyuna Donatısı Bindirme Eki Şekilleri a) Donatının kolon orta ölgesinde eklenmesi ) Donatının kolon alt ucu ölgesinde eklenmesi 3) DONATI BÜKÜLMESİ Farikada 12 m uzunluğunda ve düz olarak üretilen donatı çuukları şantiyede projesinde verilen pozlara uygun olarak kesilmekte ve ükülmektedir. Büküm noktasında çelikte iki kolda kuvvetlerin yön değiştirmesinden dolayı eton ile donatı arasında ilave asınç kuvvetleri doğmaktadır. Bu ölgede oluşan asınç gerilmelerinin etonun taşıyaileceği asınç gerilmelerini aşmaması gerekir. Büküm yarıçapı ne kadar fazla olursa ortaya çıkacak asınç gerilmeleri de o kadar azalacak, ükülme sırasında da kılcal çatlaklar oluşmayacaktır. Dolayısıyla üküm yarıçapı elli değerden az olmayacaktır. Kullanılan donatı çuuğunun ükülmeye uygun olduğu TS 708 e göre yapılacak ükme deneyleri ile kanıtlanmalıdır. Betonarme oyuna donatısı, çapı en az 6 olan ir merdane etrafında, ısıtılmadan ükülmelidir. Bükülmüş donatının, eton döküldükten sonra açılarak doğrultulması sakıncalıdır. Bu uygulama, yalnızca zorunlu durumlarda merdane çapı en az 6 olmak koşuluyla ve yetkili mühendisin onayıyla yapılailir. Nervürlü donatı 90º den fazla ükülmemelidir. Kolon donatısına kanca yapılamaz. 10

11 TS 500 e göre minimum üküm çapı dm aşağıda verildiği gii ve Şekil 3 deki gii olacaktır. - Boyuna donatılı kancalarda, dm 6 - Etriye ve çiroz kancalarında, dm 6 - Fiyonglarda, dm 12, a 12, c 12 4) STANDART KANCA DETAYLARI Boyuna donatı kancaları Şekil 3 de verildiği gii 180º 90º açılı veya fiyong şeklinde yapılailmektedir. Kancanın donatı ekseni ile yaptığı açı 180º ise; Kanca serest ucunda, uzunluğu 4 ve 60 mm den az olmayan düz ir ölüm ulunmalıdır. Kancanın donatı ekseni ile yaptığı açı 90º ise; Kanca serest ucunda, uzunluğu 12 den az olmayan düz ir ölüm ulunmalıdır. 5) ÖZEL DEPREM ETRİYELERİ VE ÇİROZLARI ABYYHY hükümlerine göre, ütün deprem ölgelerinde, süneklik düzeyi normal olan tüm etonarme sistemlerin kolonlarında, kolon kiriş irleşim ölgelerinde, perde uç ölgelerinde ve kiriş sarılma ölgelerinde kullanılan etriyeler özel deprem etriyesi, çirozlar ise özel deprem çirozu olarak düzenlenecektir (Şekil 13). Şekil 13: Özel Deprem Etriyesi ve Çirozu 11

12 Özel deprem etriyelerinin her iki ucunda mutlaka 135º kıvrımlı kancalar ulunacaktır. Özel deprem çirozlarında ise ir uçta 90º kıvrımlı kanca yapılailir. Bu durumda kolonun veya perdenin ir yüzünde, kanca kıvrımları 135º ve 90º olan çirozlar hem yatay hem de düşey doğrultuda irer atlayarak düzenlenecektir. 135º kıvrımlı kancalar, enine donatı çapını göstermek üzere, en az 5 çaplı daire etrafında ükülecektir. Kancaların oyu kıvrımdaki en son teğet noktasından itiaren, düz yüzeyli çuuklarda 10 ve 100 mm den, nervürlü çuuklarda ise 6 ve 80 mm den az olmayacaktır. Özel deprem etriyeleri oyuna donatıyı dıştan kavrayacak ve kancaların aynı oyuna donatı etrafında kapanacaktır. Özel deprem çirozlarının çapı ve aralığı, etriyelerin çap ve aralığı ile aynı olacaktır. Çirozlar, her iki uçlarında mutlaka oyuna donatıları saracaktır. Etriyeler ve çirozlar eton dökülürken oynamayacak içimde sıkıca ağlanacaktır. 6) DONATI YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ KURALLAR 6.1) Beton Örtü Taakası Kalınlığı (Net Beton Örtüsü) Donatıya gerekli aderansı sağlamak ve donatıyı dış etkilerden korumak için gerekli net eton örtüsü Çizelge 3 de verilmiştir. Net eton örtüsü en dış donatının dış yüzünden ölçülen mesafedir. Çizelge 3: En Dış Donatının Dış Yüzünden Ölçülen Gerekli Beton Örtüsü Zeminle doğrudan ilişkide olan elemanlarda c c 50 mm. Hava koşullarına açık kolon ve kirişlerde c c 25 mm. Yapı içinde, dış etkilere açık olmayan kolon ve kirişlerde c c 20 mm. Perde duvar ve döşemelerde c c 15 mm. Kauk ve katlanmış plaklarda c c 15 mm. Yangının, paslanmanın ve diğer zararlı dış etkenlerin söz konusu olduğu durumlarda, eton örtüsü gerekli görüldüğü kadar artırılmalıdır. Betonlama sırasında eton örtü taakası kalınlığının korunailmesi için kalıpla donatı arasına eton takozlar ve iki sıra donatı arasına çelik çuuk parçaları konulmalı veya u amaçla hazırlanmış ve Şekil 14 de gösterilen plastik elemanlar kullanılmalıdır. c c 12

13 Şekil 14. Plastik Örtü Beton Taaka Kalınlığı Malzemesi 6.2) Donatı Aralığı Aynı sıradaki donatı çuukları arasındaki net aralık donatı çapından, maksimum agrega çapının 4/3 ünden ve 25 mm den az olamaz. Bu sınırlar indirmeli eklerin ulunduğu yerlerde de geçerlidir. Donatının iki veya daha fazla sıra olarak yerleştirilmesi gereken durumlarda, üst sıradaki çuuklar alt sıradakilerle aynı düşey eksen üzerinde sıralanmalı ve iki sıra arasındaki net açıklık en az 25 mm veya çap kadar olmalıdır. Kolonlarda iki oyuna donatı arasındaki net uzaklık çuuk çapının 1,5 katından, en üyük agrega çapının 4/3 ünden ve 40 mm den az olamaz. > >25 mm. >agrega dane çapıx4/3 > >25 mm. 6.3) Donatının Yerleştirilmesi >agrega dane çapıx4/3 >1.5x >49 mm. Donatı kullanılmadan önce kir, yağdan ve pastan temizlenmelidir. Dağıtma, gövde, çekme ve asınç donatıları ile etriyeler iyice ağlanmış olarak düzgünce yerine yerleştirilmelidir. Beton dökülürken donatı yerinden oynamamalı, çuukların etrafında gerekli eton taakasının oluşturulailmesi amacıyla, donatı askıya alınmalıdır. Temel donatıları doğrudan zemine oturtulmamalı, zeminin cinsine göre zemin üzerine en az 50 mm. kalınlığında eton veya yalıtım malzemesi serilmelidir. 13

14 7) BETONARME YAPI ELEMANLARI 7.1) DÖŞEMELER Döşemelerin temel işlevi; yapıdaki düşey yükleri ve kendi ağırlıklarını taşımak ve unları kolon ve perdelere iletmektir. Yatay deprem yüklerinin düşey taşıyıcı elemanlara iletilmesi de döşemelerin ir diğer görevidir. Bu durumda döşemeler düzlemeleri içindeki yükler etkisi altında kalırlar. Döşemelerin u yükleri güvenle aktarmaları ancak döşemelerin düzlemleri içinde rijit olmaları sonucu ortaya çıkacak diyafram davranışları sayesinde olacaktır. Ancak kirişli plak döşemelerde üyük oşluklar, kirişsiz döşemelerde kolon ve perde kenarlarına itişik oşluklar döşemelerin rijit ir diyafram gii davranmalarına engel olacak ve döşemelerin yatay yükleri güvenle diğer elemanlara aktarması önlenecektir. Deprem hareketi esnasında ortaya çıkan yatay kuvvetlerin kolon ve perde elemanlara aktarıldığı ölgelerde ek zorlanmalar meydana gelmektedir. Kirişli döşemelerde, döşemeler kolon ve perdelere kirişler yardımıyla ağlı olması durumunda u kuvvetler sorun olmazken, kirişsiz halde kolon ve perdelere ağlı olan döşemelerde ağlantı ölgelerindeki u ek zorlanmalar göz önüne alınmalı ve u ölgelere ek donatılar konulmalıdır. Ayrıca yatay düzlemdeki eğilme momenti için de, döşeme çevresine ek donatı konulmalıdır. Kirişsiz döşemelerde, döşeme doğrudan kolon ve perdelere mesnetlenir ve yük aktarımında ulunur. Bu kolon ve perdeleri irleştiren şeritler kiriş gii davranarak düşey elemanların irlikte çalışmasını sağlamaktadır. Bu durumda kolon ve perde etrafındaki döşeme ölgesinde kesit etkilerinde önemli artışlar meydana gelir. Artan u kesit etkilerinin güvenli ir şekilde karşılanması gerekmektedir ve u durum için kirişsiz döşemlerde kenar kirişi düzenlemesi veya deprem yüklerinin önemli ir ölümünün karşılanması için perde kullanılması daha uygundur. Asmolen ve kaset döşemelerde ise kiriş derinliğinin sınırlı oluşu nedeniyle kesme kırılması olasılığı artacağı gii, yatay ötelenmeler ve ikinci mertee momentlerde artış olacaktır. Son dönemde sıkça kullanılan prefarike panellerden oluşan döşemeler rijit ir diyafram gii davranamamakta ancak panellerin üstleri donatılı ir eton ile kaplanmış ise rijit diyafram gii davranmaktadırlar. 14

15 Şekil 15. Çeşitli Döşeme Tipleri İki Doğrultuda Çalışan Plak Döşemeler lx1/5 lx2/5 lx1/5 lx1/4 lx2/4 lx2/5 ly2/5 ly1/5 ly2/4 ly2/5 ly1/5 ly1/4 ly1/5 ly1/5 lx1/5 ly1 lx1/5 ly2 Şekil 16. İki Doğrultuda Çalışan Plak Döşemeler 15

16 7.2) KOLONLAR Şekil 17. Süneklik Düzeyi Yüksek Kolonlara İlişkin Koşullar 16

17 Boyuna Donatının Düzenlenmesi Kolon oyuna donatılarının indirmeli ekleri, mümkün olaildiğince kolon orta ölgesinde yapılmalıdır. Boyuna donatıların indirmeli eklerinin kolon alt ucunda yapılması durumunda ise, aşağıdaki koşullara uyulacaktır: (a) Boyuna donatıların %50 sinin veya daha azının kolon alt ucunda eklenmesi durumunda indirmeli ek oyu, nin en az 1.25 katı olacaktır. () Boyuna donatıların %50 den fazlasının kolon alt ucunda eklenmesi durumunda indirmeli ek oyu, nin en az 1.5 katı olacaktır. Temelden çıkan kolon filizlerinde de u koşula uyulacaktır. (c) Yukarıdaki her iki durumda da, indirmeli ek oyunca yukarıda tanımlanan minimum enine donatı kullanılacaktır. Katlar arasında kolon kesitinin değişmesi durumunda, oyuna donatının kolon-kiriş irleşim ölgesi içinde düşeye göre eğimi 1/6 dan daha fazla olmayacaktır. Kesit değişiminin daha fazla olması durumunda veya en üst kat kolonlarında; alttaki kolonun oyuna donatısının karşı taraftaki kirişin içindeki kenetlenme oyu, TS-500 de çekme donatısı için verilen kenetlenme oyu nin 1.5 katından ve 40 den daha az olmayacaktır. Karşı tarafta kiriş ulunmadığı durumlarda kenetlenme, gerekirse kolonun karşı yüzünde aşağıya doğru kıvrım yapılarak sağlanacaktır. 90 derecelik yatay kancanın veya aşağıya kıvrılan düşey kancanın oyu en az 12 olacaktır. Yanyana oyuna donatılarda yapılan manşonlu veya kaynaklı eklerin arasındaki oyuna uzaklık 600 mm den az olmayacaktır. 17

18 Şekil 18. Katlar Arasında Kolon Kesitinin Değişmesi Durumuna Boyuna Donatılar Enine Donatı Koşulları Her ir kolonun alt ve üst uçlarında özel sarılma ölgeleri oluşturulacaktır. Sarılma ölgelerinin her irinin uzunluğu, döşeme üst kotundan yukarıya doğru veya kolona ağlanan en derin kirişin alt yüzünden aşlayarak aşağıya doğru ölçülmek üzere, kolon kesitinin üyük oyutundan (dairesel kesitlerde kolon çapından), kolon serest yüksekliğinin 1/6 sından ve 500 mm den az olmayacaktır. Sarılma ölgelerinde kullanılacak enine donatıya ilişkin koşullar aşağıda verilmiştir. Bu donatılar temelin içinde de, en az kolonun dar kenar oyutunun iki katı kadar ir yükseklik oyunca devam ettirilecektir. (a) Sarılma ölgelerinde 8 den küçük çaplı enine donatı kullanılmayacaktır. Kolon oyunca etriye ve çiroz aralığı en küçük enkesit oyutunun 1/3 ünden ve 100 mm den daha fazla, 50 mm den daha az olmayacaktır. Etriye kollarının ve/veya çirozların arasındaki yatay uzaklık, a, etriye çapının 25 katından fazla olmayacaktır. Sürekli dairesel spirallerin adımı, göek çapının 1/5 inden ve 80 mm den fazla olmayacaktır. Kolon orta ölgesi, kolonun alt ve üst uçlarında tanımlanan sarılma ölgeleri arasında kalan ölgedir. Kolon orta ölgesinde 8 den küçük çaplı enine donatı kullanılmayacaktır. Kolon oyunca etriye, çiroz veya spiral aralığı, en küçük enkesit oyutunun yarısından ve 200 mm den daha fazla olmayacaktır. Etriye kollarının ve/veya çirozların arasındaki yatay uzaklık, a, etriye çapının 25 katından fazla olmayacaktır. Kolon sarılma ölgesine konulan enine donatı, aşağıdaki durumlarda kolon orta ölgesinde de aynen devam ettirilecektir: 18

19 (a) B1 aşlığı ile tanımlanan düzensizlik durumunda, Dayanım Düzensizliği Katsayısı nın 0.60 ila 0.80 arasında değiştiği katta yer alan ütün kolonlar, () B3 aşlığı ile tanımlanan düzensizlik durumunda üst katlardaki perdelerin altta oturtulduğu kolonlar (Ayrıca u durumda enine donatı, perde içine kenetlenme oyu kadar uzatılan kolon donatıları oyunca devam ettirilecektir). 7.3) KİRİŞLER Kirişler hesap eksenle kuvveti Nd<0,1.Ac.fck ağıntısını sağlayan ve esas olarak normal kuvvete göre eğilme momentinin çok daha etkin olduğu yapı elemanlarıdır. Kirişlerde süneklik düzeyi yüksek ve normal olmak üzere iki kısımda incelenmektedir. Kiriş olarak oyutlandırılıp donatılacak taşıyıcı sistem elemanlarında, tasarım eksenel asınç kuvvetinin N d 0.1A c f ck koşulunu sağlaması zorunludur. Aksi durumda, u elemanlar kolon olarak oyutlandırılıp donatılacaktır 19

20 Şekil 19 : Kirişlerde Boyuna Donatıların Yerleştirilmesine ve Kenetlenmesine İlişkin Koşullar 20

21 Şekil 20 : Kiriş Etriye Koşulları ve Yerleşimi Boyuna Donatının Düzenlenmesi Boyuna donatıların yerleştirilmesi ve kenetlenmesine ilişkin koşullar aşağıda verilmiştir : (a) Kirişin iki ucundaki mesnet üst donatılarının üyük olanının en az 1/4 ü tüm kiriş oyunca sürekli olarak devam ettirilecektir. Mesnet üst donatısının geri kalan kısmı, TS- 500 e göre düzenlenecektir. () Kolona irleşen kirişlerin kolonun öür yüzünde devam etmediği durumlarda kirişlerdeki alt ve üst donatı, kolonun etriyelerle sarılmış çekirdeğinin karşı taraftaki yüzeyine kadar uzatılıp etriyelerin iç tarafından 90 derece ükülecektir. Bu durumda oyuna donatının kolon içinde kalan yatay kısmı ile 90 derece kıvrılan düşey kısmının toplam uzunluğu, TS-500 de öngörülen düz kenetlenme oyu den az olmayacaktır. 90 derecelik kancanın yatay kısmı 0.4 den, düşey kısmı ise 12 olmayacaktır. den az (c) Her iki taraftan kirişlerin kolonlara irleşmesi durumunda kiriş alt donatıları, kolon yüzünden itiaren komşu açıklığa en az TS-500'de verilen kenetlenme oyu kadar uzatılacaktır. Kirişlerdeki derinlik farkı gii nedenlerle u olanağın ulunmadığı durumlarda kenetlenme, yukarıdaki () paragrafına göre kirişin kolonun öür yüzünde devam etmediği durumlar için tanımlanan içimde yapılacaktır. (d) Perdelere kendi düzlemleri içinde ağlanan kirişlerde oyuna donatıların kenetlenmesi, kanca yapılmaksızın düz olarak sağlanailir. Bu durumda donatının perde içindeki kenetlenme oyu den ve 50 den az olmayacaktır. 21

22 Boyuna donatıların eklenmesine ilişkin koşullar aşağıda verilmiştir: (a) Kiriş sarılma ölgeleri, kolon-kiriş irleşim ölgeleri ve açıklık ortasında alt donatı ölgeleri gii, donatının akma durumuna ulaşma olasılığı ulunan kritik ölgelerde indirmeli ek yapılmayacaktır. Bu ölgeler dışında indirmeli eklerin yapılaileceği yerlerde, ek oyunca özel deprem etriyeleri kullanılacaktır. Bu etriyelerin aralıkları kiriş derinliğinin 1/4 ünü ve 100 mm yi aşmayacaktır. () Manşonlu ekler veya indirmeli kaynak ekleri, ir kesitte ancak irer donatı atlayarak uygulanacak ve iririne komşu iki ekin merkezleri arasındaki oyuna uzaklık 600 mm den daha az olmayacaktır. Enine Donatı Koşulları Kiriş mesnetlerinde kolon yüzünden itiaren kiriş derinliğinin iki katı kadar uzunluktaki ölge, Sarılma Bölgesi olarak tanımlanacak ve u ölge oyunca özel deprem etriyeleri kullanılacaktır. Sarılma ölgesinde, ilk etriyenin kolon yüzüne uzaklığı en çok 50 mm olacaktır. Bu ölge için daha elverişsiz ir değer elde edilmedikçe, etriye aralıkları kiriş yüksekliğinin 1/4 ünü, en küçük oyuna donatı çapının 8 katını ve 150 mm yi aşmayacaktır. Sarılma ölgesi dışında, TS-500 de verilen minimum enine donatı koşullarına uyulacaktır. 7) TEMELLER 7.1) Tekil Temeller Donatı Koşulları ve Düzenlenmesi Her iki doğrultu için hesapla ulunan donatılar, temel taanında ir ızgara oluşturacak içimde yerleştirilir. Donatı çuukları eşit aralıklı olarak yerleştirileilir. Temeldeki çekme donatısı oranı, her ir doğrultuda, hesapta göz önüne alınan kesite göre; Donatı oranı ρ Donatı aralığı t 250 mm. den az olmalıdır. KAYNAKLAR [1] TS 500 / Şuat 2000 [2] Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik, 1998 [3] K. Özden, M.Altan, M. Aydoğan; Betonarme Elemanların Boyutlandırılması,1987 [4] Z. Celep, N. Kumasar; Deprem Mühendisliğine Giriş, 2000 [5] Z. Celep, N. Kumasar; Betonarme Yapılar, 1996 [6] U. Ersoy; Betonarme II-Döşemeler ve Temeller, 1995 [7] A. Koçak; Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Ders Notları,

23 EK: Donatı hatalarından dolayı hasara uğrayan yapılar. Resim 1. Yetersiz sargı ve yetersiz düşey donatı (İstanul) Resim 2. Seyrek etriye ve yetersiz donatı (İzmit) 23

24 Resim 3. Yetersiz etriye (Bingöl) Resim 4. Yetersiz etriye ve ağlantı (Bingöl) 24

25 Resim 5. Yetersiz düğüm noktası ağlantısı (Bingöl) 25

26 Resim 6. Yanlış Donatı İmalatı (Antalya) Resim 7. Yanlış Donatı İmalatı (Antalya) Resim 8. Yetersiz Etriye (Adapazarı) 26

27 Resim 9. Yetersiz Donatı Yerleşimi (Adapazarı) Resim Yetersiz Donatı Yerleşimi (Adapazarı) 27

28 Resim Yetersiz Etriye ve Donatı Korozyonu (İstanul) 28

29 29

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ DONATI YERLEŞİMİ

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ DONATI YERLEŞİMİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI ANABİLİM DALI BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ DONATI YERLEŞİMİ DOÇ. DR. ALİ KOÇAK ARALIK, 2007 1 1. Donatının Kenetlenmesi Betonarme

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

KOLONLAR Sargı Etkisi. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147

KOLONLAR Sargı Etkisi. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147 KOLONLAR Sargı Etkisi Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147 Üç eksenli gerilme etkisinde beton davranışı (RICHART deneyi-1928) ERSOY/ÖZCEBE,

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 DİŞLİ DÖŞEMELER Serbest açıklığı 700 mm yi geçmeyecek biçimde düzenlenmiş dişlerden ve ince bir tabakadan oluşmuş döşemelere dişli döşemeler denir. Geçilecek açıklık eğer

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli BETONARME-I 3. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Betonun Nitelik Denetimi ile İlgili Soru Bir şantiyede imal edilen betonlardan alınan numunelerin

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

BETONARME ELEMANLARDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME ELEMANLARDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ Meslekiçi Eğitim Semineri BETONARME ELEMANLARDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Prof. Dr. Kadir GÜLER kguler@itu.edu.tr İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi,

Detaylı

Kirişlerde sınır değerler

Kirişlerde sınır değerler Kirişlerde sınır değerler ERSOY/ÖZCEBE S. 275277 5 cm çekme tarafı (depremde çekme basınç) 5 cm 5 cm ρ 1 basınç tarafı s ρ φ s φ gövde s φw ρ φ φ w ρ w ρ gövde φ w ρ 1 çekme tarafı φ w basınç tarafı (depremde

Detaylı

Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Betonarme Kirişler

Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Betonarme Kirişler YAPI TEKNOLOJİLERİ-I Konu-8 Betonarme (2. Kısım: Kiriş ve Döşemeler) Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 13 Aralık 2007 Betonarme Kirişler Betonarme kirişler genellikle dikdörtgen kesitinde olup yatay

Detaylı

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri 2016-2017 Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri Adı Soyadı Öğrenci No: L K J I H G F E D C B A A Malzeme Deprem Yerel Zemin Dolgu Duvar Dişli Döşeme Dolgu Bölgesi Sınıfı Cinsi Cinsi 0,2,4,6 C30/

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun BETONARME ÇERÇEVE TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 08.3 BETONARME YAPILAR Perde, Döşeme Taşıyıcı sistemi sadece normal çerçevelerden oluşan bir yapı H N 25m olmak koşulu ile 3. ve 4. derece

Detaylı

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI Z. CANAN GİRGİN 1, D. GÜNEŞ YILMAZ 2 Türkiye de nüfusun % 70 i 1. ve 2.derece deprem bölgesinde yaşamakta olup uzun yıllardan beri orta şiddetli

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1 Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı,

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) BOYUTLANDIRMA VE DONATI HESABI Örnek Kolon boyutları ne olmalıdır. Çözüm Kolon taşıma gücü abaklarının kullanımı Soruda verilenler

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir.

Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir. 1 TEMEL HESABI Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir. Uygulanacak olan standart sürekli temel kesiti aşağıda görülmektedir. 2 Burada temel kirişi

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler 2015 Betonarme Çatılar Görevi, belirli bir hacmi örtmek olan

Detaylı

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

BETONARME BİNA TASARIMI

BETONARME BİNA TASARIMI BETONARME BİNA TASARIMI (ZEMİN KAT ve 1. KAT DÖŞEMELERİN HESABI) BETONARME BİNA TASARIMI Sayfa No: 1 ZEMİN KAT TAVANI (DİŞLİ DÖŞEME): X1, X2, ile verilen ölçüleri belirleyebilmek için önce 1. kat tavanı

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Basit Eğilme Etkisindeki Elemanlar Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Betonarme yapılardaki kiriş ve döşeme gibi yatay taşıyıcı elemanlar, uygulanan düşey ve yatay yükler ile eğilme

Detaylı

DÖŞEMELER (Plaklar) Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz (mantar) döşeme Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme

DÖŞEMELER (Plaklar) Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz (mantar) döşeme Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme DÖŞEMELER (Plaklar) Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı, tabanı, köprü döşemesi (tabliye) örnek olarak verilebilir. Döşeme tipleri: Kirişli

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI a) Denge Burulması: Yapı sistemi veya elemanında dengeyi sağlayabilmek için burulma momentine gereksinme varsa, burulma denge burulmasıdır. Sözü edilen gereksinme, elastik aşamada değil taşıma gücü aşamasındaki

Detaylı

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir.

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir. Temel Demiri Nasıl Kontrol Edilir Radye Jeneral Temel, Tekil Temel, Sürekli Temel demir-kalıp kontrolü ve aplikasyon kontrolü nasıl yapılır? Aplikasyon Kontrolü Mimari projeden, vaziyet planına bakılarak,

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

DÖŞEMELER. Döşeme tipleri: Kirişsiz döşeme. Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme

DÖŞEMELER. Döşeme tipleri: Kirişsiz döşeme. Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme DÖŞEMELER Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı, tabanı, köprü döşemesi (tabliye) örnek olarak verilebilir. Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir.

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir. Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI-

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- Yrd. Doç. Dr. Güray ARSLAN Arş. Gör. Cem AYDEMİR 28 GENEL BİLGİ Betonun Gerilme-Deformasyon Özellikleri Betonun basınç altındaki davranışını belirleyen

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz.

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz. Kitap Adı : Betonarme Çözümlü Örnekler Yazarı : Murat BİKÇE (Öğretim Üyesi) Baskı Yılı : 2010 Sayfa Sayısı : 256 Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ Çekme çubuklarının temel işlevi, çekme gerilmelerini karşılamaktır. Moment kolunu arttırarak donatının daha etkili çalışmasını sağlamak

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler

Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler 3 2 diş Ana taşıyıcı kiriş 1 A a a Đnce plak B Dişli döşeme a-a plak diş kiriş Asmolen döşeme plak diş Asmolen (dolgu) Birbirine paralel, aynı boyutlu, aynı donatılı,

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI. DERSİN SORUMLUSU: Yard. Doç. Dr. Nurhayat Değirmenci

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI. DERSİN SORUMLUSU: Yard. Doç. Dr. Nurhayat Değirmenci DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DERSİN SORUMLUSU: Yard. Doç. Dr. Nurhayat Değirmenci Betonarme taşıyıcı sistemler başlıca; Düşey yükleri doğrudan taşıyan ve düşey taşıyıcıları birbirine bağlayan kat tabliyeleri

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI .5.4.2.1 -.1 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 -.2 - -.5 -.6 -.7 1 .5.4.2.1 -.1 -.2 - -.5 -.6 DBYBHY göre yeni yapılacak binaların Depreme Dayanıklı Tasarımının Ana İlkesi Hafif şiddetteki

Detaylı

Bu projede Döşemeler eşdeğer kirişe dönüştürülerek BİRO yöntemi ile statik hesap yapılmıştır. Bu yöntemde;

Bu projede Döşemeler eşdeğer kirişe dönüştürülerek BİRO yöntemi ile statik hesap yapılmıştır. Bu yöntemde; 1 DÖŞEME DONATI HESABI Döşeme statik hesabı yapılırken 3 yöntem uygulanabilir. TS 500 Moment Katsayıları tablosu kullanılarak, Döşemeleri eşdeğer kirişe dönüştürerek, Bilgisayar programı kullanarak. Bu

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Deprem Riskli Bina Tespit Yönetmeliği

Detaylı

BA Yapılarda Hasar Belirleme Onarım ve Güçlendirme

BA Yapılarda Hasar Belirleme Onarım ve Güçlendirme BA Yapılarda Hasar Belirleme Onarım ve Güçlendirme Dr. Zeki ÖZCAN Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ozcan@sakarya.edu.tr Bosna Caddesi, Adapazarı, Ağustos 1999 23.11.2015

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II VII.Bölüm BETONARME YAPILARDA HASAR Konular 7.2. KĐRĐŞ 7.3. PERDE 7.4. DÖŞEME KĐRĐŞLERDE HASAR Betonarme kirişlerde düşey yüklerden dolayı en çok görülen hasar şekli açıklıkta

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ Olca OLGUN Bölümü: İnşaat Mühendisliği Betonarme Yapılar Çalışma Gurubu ARALIK 2000 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Süneklik, Rijitlik, Dayanıklık ve Deprem Yüklerine İlişkin Genel Kurallar 4. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü /

Detaylı

idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanılarak AISC ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Kompozit Kirişlerin Tasarımı

idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanılarak AISC ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Kompozit Kirişlerin Tasarımı idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanılarak AISC 360-10 ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Kompozit Kirişlerin Tasarımı Hazırlayan: Oğuzcan HADİM www.idecad.com.tr idecad Çelik 8 Kullanılarak AISC 360-10

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME NERVÜRLÜ İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 10 [m] Nervür Üst Genişliği N1 0,5 [m] Nervürün Alt Genişliği

Detaylı

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Günkut BARKA 1974 yılında mühendis oldu. 1978-2005 yılları arasında Gök İnşaat ve Tic. A.Ş de şantiye şefliğinden Genel Müdürlüğe

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep YAPI VE DEPREM Prof.Dr. 1. Betonarme yapılar 2. Deprem etkisi 3. Deprem hasarları 4. Deprem etkisi altında taşıyıcı sistem davranışı 5. Deprem etkisinde kentsel dönüşüm 6. Sonuç 1 Yapı ve Deprem 1. Betonarme

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR TABLALI KESİTLER Betonarme inşaatın monolitik özelliğinden dolayı, döşeme ve kirişler birlikte çalışırlar. Bu nedenle kesit hesabı yapılırken, döşeme parçası kirişin basınç bölgesine

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

MOMENT YENİDEN DAĞILIM

MOMENT YENİDEN DAĞILIM MOMENT YENİDEN DAĞILIM Yeniden Dağılım (Uyum) : Çerçeve kirişleri ile sürekli kiriş ve döşemelerde betonarme bir yapının lineer elastik davrandığı kabulüne dayalı bir statik çözüm sonucunda elde edilecek

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR

BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR BASİT EĞİLME Bir kesitte yalnız M eğilme momenti etkisi varsa basit eğilme söz konusudur. Betonarme yapılarda basit

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü İçerik Kapsam Binalardan

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı

BETONARME - II. Onur ONAT

BETONARME - II. Onur ONAT BETONARME - II Onur ONAT Konu Başlıkları Betonarme döşemelerin davranışları, özellikleri ve çeşitleri Bir doğrultuda çalışan kirişli döşemeler Bir doğrultuda çalışan kirişli döşemeler-uygulama İki doğrultuda

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

TABLALI KİRİŞSİZ DÖŞEMELERİN İRDELENMESİ

TABLALI KİRİŞSİZ DÖŞEMELERİN İRDELENMESİ ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye TABLALI KİRİŞSİZ DÖŞEMELERİN İRDELENMESİ A. S. Erdoğan Harran Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme II, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.

Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme II, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu. Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme II, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 192 3 A B Dişli döşeme Asmolen döşeme Birbirine paralel, aynı boyutlu,

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Deprem Düzeyleri ve Tasarım Depremi Bina Taşıyıcı Sistemine İlişkin Genel İlkeler 3. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği

Detaylı

EKSENEL KUVVET ETKİSİNDEKİ ELEMANLAR

EKSENEL KUVVET ETKİSİNDEKİ ELEMANLAR BÖLÜM 4 EKSENEL KUVVET ETKİSİNDEKİ ELEMNLR Giriş Betonarme yapı sistemlerinin monolitik / birdöküm özelliği nedeni ile bir elemanın salt eksenel yük taşıması mümkün değildir. Eksenel yük taşıyan her eleman,

Detaylı

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi Eksenel çekme deneyi A-A Kesiti Kiriş eğilme deneyi A: kesit alanı Betonun çekme dayanımı: L b h A A f ct A f ct L 4 3 L 2 2 bh 2 bh 6 Silindir yarma deneyi f ct 2 πld Küp yarma deneyi L: silindir numunenin

Detaylı

RİSKLİ YAPI BELİRLEME SEMİNERİ

RİSKLİ YAPI BELİRLEME SEMİNERİ RİSKLİ YAPI BELİRLEME SEMİNERİ 19 OCAK 2017 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ NEJAT BAYÜLKE İNŞAAT Y. MÜHENDİSİ nbayulke@artiproje.net DEPREME DAYANIKLI YAPI NASIL DAVRANIR? DEPREME DAYANIKLI YAPILAR

Detaylı

GAZİANTEP VE DEPREM 9 Ocak 2012, GAZİANTEP

GAZİANTEP VE DEPREM 9 Ocak 2012, GAZİANTEP GAZİANTEP İTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ GAZİANTEP VE DEPREM 9 Ocak 2012, GAZİANTEP BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Kadir GÜLER kguler@itu.edu.tr İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi,

Detaylı

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3 1) Şekilde verilen kirişte sehim denetimi gerektirmeyen donatı sınırı kadar donatı altında moment taşıma kapasitesi M r = 274,18 knm ise b w kiriş genişliğini hesaplayınız. d=57 cm Malzeme: C25/S420 b

Detaylı

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler Statik ve Mukavemet Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler B ÖĞR.GÖR.GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR Çevre Mühendisliği Mukavemet Şekil Değiştirebilen Cisimler Mekaniği Kesit Tesiri ve İşaret Kabulleri Kesit Tesiri Diyagramları

Detaylı

YAPAN: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü

YAPAN: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü PERFORMANS ANALİZİ 1 PERFORMANS ANALİZİ ÖN BİLGİLERİ VE ÖZETLERİ 1 MEVCUT KİRİŞ BİLGİLERİ 2 MEVCUT

Detaylı

.: ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ :. Yapıların Güçlendirme Prensipleri

.: ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ :. Yapıların Güçlendirme Prensipleri .: ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ :. Prof. Dr. Tuncer ÇELİK, Doç. Dr. Namık Kemal ÖZTORUN, Araş. Gör. Barış YILDIZLAR danışmanlığında Yapıların Güçlendirme Prensipleri Gebrail BEKDAŞ, Elif ŞENER, Haldun ÖZCAN,

Detaylı

BETONARME YAPILARIN ONARIMI VE GÜÇLENDĐRĐLMESĐ. Dr. Erdem Canbay

BETONARME YAPILARIN ONARIMI VE GÜÇLENDĐRĐLMESĐ. Dr. Erdem Canbay BETONARME YAPILARIN ONARIMI VE GÜÇLENDĐRĐLMESĐ Dr. Erdem Canbay 1 TANIM Güçlendirme, hasarsız bir yapı veya yapı elemanını öngörülen bir güvenlik düzeyine çıkarmak için yapılan işlemler Onarım, hasarlı

Detaylı

DÖŞEMELER. DERSİN SORUMLUSU: Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

DÖŞEMELER. DERSİN SORUMLUSU: Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ DÖŞEMELER DERSİN SORUMLUSU: Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ 2 Döşemeler 1. KIRISLI PLAK DÖSEME Bir dogrultuda çalisan Iki dogrultuda çalisan 2. DISLI (NERVÜRLÜ) DÖSEME Bir dogrultuda disli döseme (dolgu

Detaylı

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd BÖLÜM 6 TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.0. SİMGELER A o C h C v H I i K as K ad K at K ps K pd K pt P ad P pd = Bölüm 2 de tanımlanan Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Toprak

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ. DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ

TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ. DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ 2 DEPREM YÖNETMELİĞİNDE DÜZENSİZLİKLER İKİ GRUPTA TANIMLANMIŞTIR A- PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMU (A-TİPİ DÜZENSİZLİK) B- DÜŞEY

Detaylı

BÖLÜM I 3. DEPREM ETKİSİNDEKİ BETONARME BİNALAR

BÖLÜM I 3. DEPREM ETKİSİNDEKİ BETONARME BİNALAR BÖLÜM I 3. DEPREM ETKİSİNDEKİ BETONARME BİNALAR 3.1. MALZEME I.3/2 3.1.1. Beton I.3/2 3.1.2. Donatı I.3/5 3.1.3. Aderans I.3/6 3.2. DÖŞEMELER I.3/7 3.3. KİRİŞLER I.3/10 3.3.1. Süneklik Düzeyi Yüksek Kirişler

Detaylı

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER:

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER: SÜRTÜME ETKİLİ (KYM KOTROLLÜ) BİRLEŞİMLER: Birleşen parçaların temas yüzeyleri arasında kaymayı önlemek amacıyla bulonlara sıkma işlemi (öngerme) uygulanarak sürtünme kuvveti ile de yük aktarımı sağlanır.

Detaylı

Adem Doğangün, Betonarme yapıların hesap ve tasarımı, CD ilaveli geliştirilmiş 4. Baskı, Birsen Yayınevi, 2008.

Adem Doğangün, Betonarme yapıların hesap ve tasarımı, CD ilaveli geliştirilmiş 4. Baskı, Birsen Yayınevi, 2008. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III SEMBOLLER X 1. GİRİŞ 1 1.1. Betonarmenin Tarihsel Gelişimi 3 1.2. Betonarmenin Uygulama Alanları 4 1.3. Betonarme Yapıların Yığma,Ahşap Çelik Yapılara Göre Üstün ve Zayıf T. 5 1.4.

Detaylı