Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları"

Transkript

1 Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

2

3 Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz yararlanmak için, lütfen poliçenizi ve ekindeki kitapçığı dikkatle okuyup, saklayınız. Poliçenizin tüm hizmetleri ve avantajları hakkında detaylı bilgi almak ve ödeme yöntemleri ile ilgili tüm sorularınız için Müşteri İletişim Merkezi ni arayabilirsiniz Trafik kazaları, hırsızlık, kötü niyetli hareketler veya diğer nedenlerle aracınız a yönelebilecek birçok tehdit karşısında size güvence sağlayan Yapı Kredi Sigorta Kasko Poliçesi ni tercih ettiğiniz için teşekkür eder, risksiz bir yaşam dileriz. Saygılarımızla Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları -1-

4 İçindekiler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 : HASAR DURUMUNDA YAPMANIZ GEREKENLER : POLİÇENİZ İLE İLGİLİ GENEL UYARILAR : YAPI KREDİ SİGORTA KASKO POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI VE KLOZLAR : YAPI KREDİ ASSİST HİZMETLERİ ÖZEL ARAÇLAR İÇİN : YAPI KREDİ ASSİST HİZMETLERİ TİCARİ ARAÇLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR BÖLÜM 6 BÖLÜM 7 BÖLÜM 8 BÖLÜM 9 : KARA TAŞITLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI : MOTORLU KARA TAŞITLARI İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI : FERDİ KAZA SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI : HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI -2-

5 Bölüm 1 Hasar Durumunda Yapmanız Gerekenler Bu poliçe ile sigorta güvencesine aldığınız değerlerde, teminat kapsamına giren herhangi bir hasar meydana geldiğinde; w Aracınızın kaza sonucu hasara uğraması halinde Kaza Tespit Tutanağını eksiksiz doldurunuz. Tutanağın doldurulamayacağı hallerde ilgili emniyet veya jandarma birimlerine müracaat ederek trafik kaza raporu tutturunuz. w Tutanağın, ancak maddi hasarla sonuçlanan kazalarda, kazaya karışan sürücülerin kazanın oluş şeklinin tutanakla tespiti konusunda anlaşması halinde doldurulabileceğini unutmayınız. w Mümkün olması halinde kazaya karışan araçlar kaza yerinden kaldırılmadan önce farklı yönlerden fotoğraflarını çekiniz. w Olay, araç çalınması veya araçta meydana genel kısmi çalınma ise (radyo teyp, telefon, lastik gibi) mahalli karakola müracaat ederek zabıt düzenletiniz. w Aracınızı, onarımın yapılacağı tamirhane veya servise çekerek, en kısa sürede Şirketimize veya acentenize poliçe numaranız, tamirhane adresi ve telefon numarasını da bildirerek hasar ihbarında bulununuz. w Aracınızın Kaza, Mekanik ve Elektrik arızaları, yanma ve hırsızlık sonucu aracın hareketsiz kalması durumunda Yapı Kredi Assist, aracınızın Anlaşmalı veya Yetkili Servise veya tamirhaneye çekilmesi ve kurtarılması için gerekli organizasyonu, detayları ilgili broşürde belirtilen Yapı Kredi Assist şartları çerçevesinde, yapacaktır. Bu şartlar yerine getirildiğinde, Yapı Kredi Sigorta size yardım elini en kısa zamanda uzatacak ve aşağıda belirtilen belgeleri temin ederek şirketimize ilettiğinizde zararınızı tazmin edecektir. 1- Kasko w Trafik Kaza Tutanağı w Ehliyet Fotokopisi w Fotoğraf w Alkol Raporu w Ruhsat Fotokopisi w Müracaat Tutanağı (Hırsızlık hasarında) 2- Koruyucu (İhtiyari Mali Mesuliyet) Maddi Zararlar w Trafik Kaza Tutanağı w Ruhsat Fotokopisi w Fotoğraf Bedeni (Ölüm ve Yaralanma) Zararlar w Trafik Kaza Tutanağı w Veraset İlamı w Ölüm Raporu w Tedavi Masraflarını gösteren fatura asılları w Hastane Raporu w Nüfus Aile Kayıt Örneği w Son Kazancını Gösterir Belge 3- Bireysel Kaza Sigortası kapsamındaki hasarlarda; w Trafik Kaza Tutanağı w Beyan w Ölüm Raporu w Veraset İlamı w Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği w Defin Ruhsatı w Masraf Faturaları w Hastane Raporu 4- Cam Kırılması Sigortası kapsamındaki hasarlarda; w Fatura w Fotoğraf w Ruhsat Fotokopisi w Ehliyet Fotokopisi w Beyan veya Tutanak Hasar Durumunda Yapmanız Gerekenler -3-

6 Poliçeniz İle İlgili Genel Uyarılar Bölüm 2 Poliçeniz İle İlgili Genel Uyarılar w w w w w w w Lütfen satın aldığınız Kasko Poliçenizi ve buna bağlı olarak yaptırmış olduğunuz ek belgelerinizi bu poliçe kitapçığı ile birlikte saklayınız. Hasarınızın eksiksiz ödenebilmesi için varlıklarınızı lütfen poliçe başlangıç tarihindeki tam değer üzerinden sigorta ettiriniz. Eğer tarafınıza daha önce yazılı bir sigorta teklifi verilmiş ise olası hataları önlemek için, teklif bilgileri ile poliçe bilgilerini karşılaştırınız. Poliçenizde belirtilmemiş teminatlar, poliçe teminatı kapsamı dışında olup, bu kitapçıkta yer alan kloz hükümlerine tabi değildir. Sigorta süresi içinde aracın menfaat sahibinin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş olur. Sigorta poliçeniz tanzim tarihinden önceki hasarları kapsamaz. Gerek teminat klozları, gerekse özel klozlar, poliçenin ilgili yerinde belirtilmesi ve gereken ek primin alınmış olması kaydıyla geçerli olup, ilgili olduğu bölümün genel şartlarına tabidir. w w w Bu kitapçıkta, satın almış olduğunuz ürünümüzle ilgili önemli hususlar tarafınıza açıklanmaktadır. Daha detaylı bilgiye gereksiniminiz olması durumunda acentenizi veya şirketimizi arayabilirsiniz. Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen kazalar teminat dışıdır. Bu hüküm KAZA ile TAŞIMA HADDİ ARASINDA illiyet bağı kurulmaksızın aynen uygulanır. Taşıtın uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar teminat dışındadır. Bu hüküm kaza ile sürücünün alkollü olması arasında illiyet bağı kurulmaksızın aynen uygulanır. -4-

7 Bölüm 3 Kasko Poliçesi Özel Şartları ve Klozlar YAPI KREDİ SİGORTA Kasko poliçeniz bu kitapçıkta yazılı özel ve genel şartlar kapsamında düzenlenmiştir. Yapı Kredi Sigorta Kasko Poliçesi Güvence Kapsamı w Çarpma veya çarpışma w Yanma w Çalınma veya hırsızlık girişimi (Poliçede belirtilen şartlar dahilinde) w Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler(*), Terörizm (*) w Sel/Su Baskını(*) ve Deprem (*) w Sigara ve benzeri maddelerin teması SİGARA vb. YANIKLARI KLOZU Taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar da teminata dahildir. w Yetkili olmayan kişilerce veya kural harici çekilme, çektirilme ÇEKİLME KLOZU Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar teminata dahildir. nedeniyle aracınız da meydana gelebilecek maddi zararlarınız Yapı Kredi Sigorta Kasko Poliçesi ile güvence altındadır. Ayrıca; w Bireysel Kaza teminatınız ile, olası bir kazada, sakat kalan araç sürücüsü veya yolcularına, ölüm halinde ise yasal hak sahiplerine tazminat ödemesi yapılmaktadır. w Bir kaza sonucu gerekebilecek Tedavi Masraflarınız (*) karşılanmaktadır. w Üçüncü şahıslara verebileceğiniz maddi ve bedeni zararların, Zorunlu Trafik Sigortası limitleri üzerinde kalan kısmı, Koruyucu Mali Sorumluluk teminatı ile karşılanmaktadır. w Üçüncü şahıslar tarafından talep edilebilecek, Manevi Tazminat Talepleri (*) karşılanmaktadır. w Özel aracınızda bulunan çanta, gözlük, cep telefonu vb. özel eşyalarınız poliçenizde belirtilen limit ile hırsızlığa karşı teminat altına alınmaktadır. ÖZEL EŞYA KLOZU Araçta bulunan çanta, gözlük, cep telefonu, vb. özel eşyalar bagajda kilitli olarak bulundurulması şartı ile poliçede yazılı teminat tutarına kadar teminat altına alınmıştır. Söz konusu eşyaların ikinci el değeri alınacak ve hırsızlık anında sigortalı tarafından zabıt tutturulacaktır. Bu teminat sadece sigortalı ve birinci derece yakınlarına (şirket araçlarında ise şirket ortaklarına) ait eşyalar için geçerlidir. w Hukuksal Koruma (*) teminatı ile araç sahibi veya sürücü sıfatı ile size yöneltilebilecek aracınıza bağlı hukuksal uyuşmazlıklarda, çıkarlarınızın korunması için gereken dava masrafları karşılanmaktadır. HUKUKSAL KORUMA KLOZU Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma ve Sürücü Hukuksal Koruması teminatları Kasko Sigortası genel şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla Hukuksal Koruma Sigortası genel ve özel şartları çerçevesinde verilmiştir. Bu genel şartlarla öngörülen hallerden doğmak kaydıyla ödenecek giderlerden avukatlık ve danışma ücretleri, avukatlık ve danışmanlık asgari ücret tarifesi ile sınırlıdır. w Kullanım Kaybı ek teminatı(*) ile özel otomobilinizin, kasko teminatına giren bir kaza sonucu hasara uğraması halinde sigortalının şehir için taksi, kiralık araç vs. gibi yapacağı ulaşım giderleri poliçenizde belirtilen limitlere kadar tazmin edilir. KULLANIM KAYBI KLOZU Özel otomobilin kasko teminatına giren bir kaza sonucu hasara uğraması halinde, sigortalının Kasko Poliçesi Özel Şartları ve Klozlar -5-

8 Kasko Poliçesi Özel Şartları ve Klozlar şehir içi taksi, kiralık araç vs. gibi yapacağı ulaşım giderleri şu koşullarla karşılanır. w Her bir hasarda 5 günlük muafiyet süresi vardır. Teminat 6. günden itibaren başlar. (*) Talep edilmesi halinde poliçe kapsamına ilave edilen teminatlardır. TÜM POLİÇELER İÇİN GEÇERLİ ÖZEL ŞARTLAR Kasko Genel Şartlarının A.4.9 maddesinin hükmü hilafına taşıtın kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşıması nedeniyle uğrayacağı zararlar sigorta teminatına dahildir. İşbu poliçe teminatı, sigortalı aracın sadece poliçede belirtilen kullanım tarzı için geçerlidir. Örnek olarak, aracın ticari taksi, kiralık araç (renta-car), hatlı minibüs, dolmuş olarak veya sürücü kurslarında kullanılması ve bu durumun poliçe üzerinde belirtilmemesi halinde poliçe teminatı geçersizdir. Kullanım tarzı minibüs - küçük otobüs - otobüs olan araçlara, şehir içi servis amacıyla kullanıldığı beyan edilmiş ve bu nedenle şehir içi servis kullanım indirimi yapılmışsa ve aracın şehir içi servis amacıyla kullanılmadığının hasar esnasında anlaşılması durumunda, yapılan indirim oranında hasar eksik ödenir. Taşıta sonradan monte edilmiş radyo/teyp, klima ve telsiz/telefon cihazları poliçe üzerinde belirtildiği takdirde teminat kapsamına dahildir. EKSTRA KASKO AVANTAJLARINIZ Yeni Değer ile Ödeme: O Km. olarak sigortalanan araçlarda sigorta süresi olan bir yıl boyunca meydana gelebilecek, onarım kabul etmeyen (pertotal) ve çalınma hasarlarında, ödenecek hasar tazminat hesabında poliçe üzerinde belirtilen sigorta bedelini aşmamak kaydı ile aracın hasar tarihindeki "O Km. satış değeri" esas alınacaktır. Yurt Çapında Yaygın Anlaşmalı Servis Ağı: Yapı Kredi Sigorta Sigortalıları, yurt çapında yaygın, 300 ü aşkın Anlaşmalı Servis sayesinde kasko hasarlarını süratle ve problemsiz karşılamaktadır. Birçok Anlaşmalı Oto Servislerinde Özel İndirimler: Yapı Kredi Sigorta Sigortalıları, kasko poliçelerini, Yapı Kredi Sigorta Anlaşmalı Servisler kitapçığında belirtilen bazı Anlaşmalı Servislere gösterdikleri takdirde, aracın bakım ve arıza harcamaları için, yedek parça ve işçilik ücretlerinde kitapçıkta belirtilen oranlarda ekstra indirim almaktadırlar. Hızlı Mobil Servis ile Cam Tamiri ve Değişimi: Yapı Kredi Sigorta Sigortalıları, araçlarının, kırılan camlarının değişimi ve metal para büyüklüğündeki ön cam çatlaklarının tamirlerinde, ilgili broşürde yazılı Anlaşmalı Oto Cam Servisleri ne başvurmaları halinde, bulundukları yerde mobil servis hizmeti almaktadırlar. Enflasyona Karşı Tam Koruma: Yapı Kredi Sigorta dan sigortalı araçların sigorta bedeli DİE-TÜFE endeksine göre enflasyona endekslidir. Aracınızın değeri yıl boyunca enflasyona karşı korunmaktadır. Enflasyondan Korunma Klozu : Bu poliçe ile sigortalanan aracın ve varsa orijinal aksesuarlarının (Taşınan Yük hariç) sigorta bedelinin, sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle rayiç değere uygun olması kaydıyla, muhtemel fiyat artışları gözönüne alınarak sigortanın tabi olduğu genel ve özel şartlar çerçevesinde aracın hasara uğraması halinde kaza tarihindeki peşin piyasa değerini aşmamak kaydıyla tazminatın hesabından DİE TÜFE aylık oranında artış uygulanacaktır. Kasko Sigortası Genel Şartlarının A-6 maddesi uygulanmayacaktır. Hasarlarda Teminat Limitinin Korunması: Yapı Kredi Sigorta Sigortalılarının araçlarında meydana gelecek kısmi hasarlarda, aracın bedeli, ödenen hasar tutarı kadar eksilmiş sayılmamakta ve eksilen kısma yeniden teminat vermek için herhangi bir ek prim talep edilmemektedir. Hasar Zeyli Klozu: Sigortalı araçta meydana gelebilecek kısmi hasarlarda sigorta bedeli ödenen hasar tutarı kadar eksilmiş kabul edilmeyecek ve herhangi -6-

9 bir prim tahakkuk ettirilmeksizin poliçe aynı sigorta bedeli üzerinden devam edecektir. Hasarlarda Eskime Payı Kesintisi Uygulanmaması: Yapı Kredi Sigorta Sigortalılarının 5 yaşına kadar tüm araçlarında meydana gelen hasarlarda, yeni bir parça takılması nedeni ile, herhangi bir eskime payı kesintisi uygulanmaz, en ufak hasarda bile zarar tamamen karşılanmaktadır. 5 ile 15 yaş arası araçlarda ise, ek bir prim ile aynı hizmet sağlanmaktadır. Eskime Payı Teminatı Alınan Poliçeler İçin Kloz: 0-15 yaş araçlar: Kısmi hasarlarda ödenecek tazminata kıymet kazanma tenzili uygulanmayacaktır. 16 ve üzeri yaş araçlar Hususi araçlarda;kısmi hasar halinde aşağıdaki oranlar dahilinde kıymet kazanma tenzili uygulanabilecektir: Kaporta ile ilgili parçalarda : %40 Mekanik, elektrik aksamında : %45 Lastik, akü, egzozda : %50 Ticari araçlarda; Kısmi hasar halinde aşağıdaki oranlar dahilinde kıymet kazanma tenzili uygulanabilecektir: Kaporta ile ilgili parçalarda : %45 Mekanik, elektrik aksamında : %50 Lastik, akü, egzozda : %50 Hasarsızlık İndiriminin Korunması : Aşağıda yazılı kloz dahilinde, poliçede hasarsızlık indirimi uygulanacaktır. Hasarsızlık İndirim Klozu: İşbu poliçe aşağıdaki süreler zarfında herhangi bir kasko hasarı talebine konu olmadığı taktirde, sigortanın aynı gerçek veya tüzel kişi namına kesintisiz olarak yenilenmesi halinde tarife primi (ek primler dahil) üzerinden aşağıdaki oranlarda hasarsızlık indirimi uygulanacaktır: a) İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 30 b) İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 40 c) Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 50 d) Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 65 Hasarsızlık indirimi sigortalı olan gerçek veya tüzel kişileri takip edecektir. Araçların, sigorta süresi içinde, mülkiyetinde bir değişiklik olduğu taktirde sigorta teminatı durur ve sigortalı gerçek veya tüzel kişi, poliçede yazılı hitam tarihini geçmemek kayıyla, aynı tarife grubuna giren, başka bir aracın maliki olduğunu sigortacıya bildirmek ve poliçenin bitim tarihi, sigorta teminatının durduğu süre kadar uzatılmak suretiyle sigortanın devamını isteyebilir. Bu durumda sigorta sözleşmesi, Genel Şartlarının 8.madde, 1.paragrafı hükmü hilafına münfesih sayılmayacaktır. w Trafik zaptına göre sigortalının %100 kusursuz olduğu, sigorta şirketine rücu hakkı veren hasarlarda ve çarpışma olmadan camların kırılması halinde bir sigorta dönemi boyunca sadece bir adet cam hasar olması kaydı ile hasarsızlık indirim hakkı kaybolmayacaktır. Ek olarak; hasar bedeli sigorta bedelinin %10 unu aşmamak kaydı ile bir cam kırılması hasarı ve diğer bir hasar gerçekleşmesi durumunda, hasarsızlık indirimi iki kademe geri alınacaktır. Ferdi Kaza Sigortası Özel Şartları : 6 yaşına basan ve 15 yaşını doldurmamış olan küçüklerin bireysel kaza sigortaları aşağıdaki şartlarla temin edilmektedir : w Cenaze masraflarını karşılamak üzere ölüm teminatı azami 150 YTL olarak w Sürekli Sakatlık teminatı ise; sigortalının sürekli sakatlığı halinde hayatta kaldığı sürece on yılda eşit miktarlarda tazminat ödenmek suretiyle yıllık gelire çevrilmek kaydıyla (on yıllık süreyi tamamlamadan 15 yaşlarını doldurmaları halinde bakiye tazminat miktarının tamamı ) ödenir. Kasko Poliçesi Özel Şartları ve Klozlar -7-

10 Özel Araçlar İçin Yapı Kredi Sİgorta Assist Hizmetleri Bölüm 4 Özel Araçlar İçin Yapı Kredi Sigorta Assist Hizmetleri "Günümüz trafiğinde kaskomun birçok yardım hizmeti olmalı... Geniş teminatlarla beni ve aracımı güvence altına almalı... Başıma gelebilecek en ufak kazada bile bana kolaylıklar sunmalı... 7 gün 24 saat, bir telefonla ulaşabilmeliyim... Beni yolda bırakmamalı..." diyorsanız; Yapı Kredi Sigorta size, her an ulaşabileceğiniz bir kasko yardım hizmeti sunuyor: Yapı Kredi Sigorta Assist çekiciden, aracınızın emanet ve muhafazasına, vinçle kurtarmadan, yedek parça teminine, konaklamadan tıbbi nakle kadar, 7 gün 24 saat, bir telefonunuzla ihtiyacınız olan her an yanınızda... Yapı Kredi Sigorta'nın Yapı Kredi Sigorta Assist hizmetiyle tanışın, size sunulan tüm avantajlardan yararlanın. YAPI KREDİ SİGORTA ASSİST (0 212) TANIMLAR 1. Sigortalı Kişi : Yapı Kredi Sigorta Assist e bildirilen ve poliçenin adına kesildiği kişi (1 kişi), Eğer yukarıdakinden farklı ise aracı kullanan sürücü anlamındadır (1 kişi), Sürücü yardımcısı (1 kişi). 2. Daimi Sürücü : Aracı kullanmak için ehliyeti olmak kaydıyla, Poliçe de ismen belirtilmiş bir kişi anlamındadır. 3. Lehdar : Sigort alı kişi, Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları veya anne/ babası (ebeveyni) 4. Sigortalı Araç : Toplu mal ve insan taşımacılığında kullanılmamış, şoför ile veya şoför olmaksızın kiralanmamış, (Minimum 1 yıl operasyonel kiralama yapılan araçlar sözleşme kapsamına dahil edilmiştir.), Ağırlığı 3500 kg. ı aşmamış olması kaydıyla, Poliçede tanımlanan araç anlamındadır. 5. Daimi İkamet Ülkesi : Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti) 6. Daimi İkametgah : Lehdar ın Daimi İkamet Ülkesi nde bulunan sürekli ikamet adresi anlamındadır. 7. Arıza : Aracın hareketsiz kalmasına neden olan elektrik veya mekanik arıza. 8. Kaza : Aracın hareketsiz kalmasına neden olan karayolu trafik kazası ya da ani şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen tahribat. 9. Poliçe : Yapı Kredi Sigorta tarafından onaylanmış Oto Kasko Poliçesi dir. 1. ARAÇ TEMİNATLARI YAPI KREDİ SİGORTA ile SAT YARDIM ve DESTEK HİZMETLERİ A.Ş. şirketleri arasında yapılan sözleşme gereğince, Yapı Kredi Sigorta Assist, aracın çekilmesi, kurtarılması, yol kenarı yardım, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetlerini Daimi İkametgah'tan 0 km den itibaren, geri kalan diğer hizmetleri Daimi İkametgah tan 25 km den itibaren, sigortalı araç ile birlikte seyahat etmekte ise, Türkiye, Avrupa ve Akdeniz Ülkeleri nde vermektedir. Yol kenarı yardım, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi, yedek parçanın ulaştırılması ve araç bilgi hattı hizmetleri Türkiye sınırları dahilinde geçerlidir. 1.1 Aracın Çekilmesi ve Kurtarılması Aracın hareketsiz kalmasına yol açan arıza durumunda en yakın yetkili veya anlaşmalı servise, kaza, yanma ve hırsızlık durumunda belirlenen limite kadar Lehdar ın tercih ettiği yetkili veya anlaşmalı servise nakil temin edilecektir. Her iki durumda da ödenecek tutar en fazla YTL limite kadardır. Bir karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, eğer mümkünse aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon YTL limite kadar sağlanacaktır. 1.2 Yol Kenarı Yardım Araç arıza veya kaza nedeniyle hareketsiz kaldığında, Yapı Kredi Sigorta Assist, yol kenarı yardım organizasyonunu yetkili Renault, Honda, Ford, Hyundai, Mercedes, Mitsubishi, Volvo, Toyota, KIA, Nissan, Lada, Subaru, Araç Servisleri ile organize edecektir. Yetkili araç servisi talep edildiği esnada müsait değil ise, ya da yol yardım anlaşması olmayan bir servis ise şirketin bu teminatla ilgili sorumluluğu, yol kenarı yardım teminatı hariç, aracın çekilmesi ve kapsam dahilinde olduğu durumlarda diğer teminatlar ile sınırlı olacaktır. -8-

11 Lehdar ın alarm merkezi ile yapacağı ilk görüşme esnasında, arızanın yol kenarında tamir edilebileceği anlaşılırsa yerinde tamir için belirtilen markalara ait Yetkili Araç Servisi gönderilecek, aksi taktirde Yapı Kredi Sigorta Assist tarafından aracı çekmek maksadıyla doğrudan çekici gönderilecektir. Yapı Kredi Sigorta Assist, Yetkili Araç Servisi'nin olay yerine maksimum 50 Km/ye kadar tek yön ulaşım ve 1 saate kadar servis işçilik ücretini karşılar. Araç yol kenarında tamir edilemediği takdirde de aracın çekilmesi hizmeti verilecektir. Bu menfaat kapsamında malzeme ve yedek parça bedellerine ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir. 1.3 Oto Kapı Kilit Hizmeti Sigortalı aracın kapılarının arızalı olması, anahtarlarının kaybedilmesi, çalınması veya aracın içinde unutulmasından dolayı aracın içine girilemediği durumlarda, Yapı Kredi Sigorta Assist kapıların açılması için olay yerine gönderilen anahtarcının yol ve işçilik ücretini karşılayacaktır. Yapı Kredi Sigorta Assist, bu hizmeti, poliçede ismi yazılı Sigortalı'dan direkt talep gelmesi halinde sağlayacaktır. Bu hizmetle ilgili diğer tüm masraflar Sigortalı'ya aittir. Araç kapısının açılamaması durumunda, en yakın tamirciye aracın nakli YTL limit dahilinde sağlanacaktır. 1.4 Lastik Değiştirilmesi Hizmeti Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için, Yapı Kredi Sigorta Assist araçta mevcut olan yedek lastikle değiştirmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcı gönderecektir. Yapı Kredi Sigorta Assist, işçilik masraflarını karşılayacak, malzeme masrafları Sigortalı tarafından ödenecektir. Lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde en yakın tamirciye aracın nakli YTL limit dahilinde sağlanacaktır. 1.5 Benzin Bitmesi Durumunda Aracın Çekilmesi Aracın benzininin bitmesi durumunda ise, araç en yakın benzinciye kadar YTL limit dahilinde çektirilecektir. 1.6 Aracın Arızalanması veya Kaza Nedeniyle Onarılan Aracınız Yerine Kiralık Araç Temini Poliçe geçerlilik süresince gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalı araçta meydana gelen, kasko poliçesi kapsamında ve aşağıdaki koşullarda aracınız yerine kiralık araç Yapı Kredi Sigorta Assist tarafından verilir. Aynı yardım olayı için, seyahate devam amacıyla kiralık araç veya aracınız yerine kiralık araç maddelerindeki hizmetlerden biri verilecektir İkame kiralık araç hizmeti, kaza sonucu meydana gelen hasarlar için sigortalı aracın serviste onarım ihtiyacı oluştuğu durumlarda verilecektir. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez. (Kaporta, karoseri ve tampon üzerindeki çizikler, göçükler gibi) İkame kiralık araç, hasarlı aracın servisteki onarım süresinin 24 saati geçtiği durumlarda ve eksperin kararıyla verilir Hizmetin Süresi ve Bitişi: İkame araç süresi eksper tarafından tespit edilen onarım süresi ile sınırlıdır. İkame aracın bu şartlara göre oluşan teslim gününde, teminatın başladığı gün aracın teslim alındığı saatte iade edilmesi gerekmektedir. Bu sürenin limitini aştığı takdirde, limit üstü bedel araç sahibinden direkt tahsil edilecektir İkame kiralık araç bir yıllık poliçe vadesi süresince en fazla poliçede belirtilen ve olay başına en fazla 7 (yedi) gün ve bir yıllık poliçe vadesi süresince yılda en fazla 2 (iki) defa, kiralık araç sağlayıcı firmasının filosunda müsait bulunan araçlardan sigortalı aracın özelliklerine en yakın ekonomik sınıf ikame araç sağlanır Yapı Kredi Sigorta Assist tarafından bölgedeki anlaşmalı mevcut kiralık araç sağlayıcı firmaların araç temin edebildiği ölçüde hizmetin verilmesi ve ikame araç organizasyonu gerçekleştirilir İkame araç, hasarlı aracın tamir gördüğü servisin veya sigortalının ikamet adresinin bulunduğu il merkezinde olmak kaydıyla sigortalının istediği adrese teslim edilir ve teslim edildiği il merkezinde teslim alınır. Yapı Kredi Sigorta Assist ikame aracın il merkezi dışında bir adrese teslim edilmesi ve/ veya alınması durumunda oluşacak maliyetlerden sorumlu olmayacaktır İkame kiralık araç hizmetinin sağlanması için bir diğer koşul da kredi kartı sahibi olmaktır. Araç kiralama şirketlerinin uyguladıkları uluslararası kurallar gereğince araç kiralayan müşteriye aracın sağlanma amacı ve ücretinin kimin ödeyeceğine bakılmaksızın, kiralama sözleşmelerinde teminat içerisine alınmamış masraflar için boş bir kredi kartı slibi veya mail order formu imzalatılacaktır. Boş kredi kartı slibi veya mail order formu kiralık araç şirketi tarafından aşağıdaki durumlarda kullanılabilecektir; (Slip aracın iadesi sırasında rent a car firması tarafından müşteriye iade edilmektedir). Özel Araçlar İçin Yapı Kredi Sİgorta Assist Hizmetleri -9-

12 Özel Araçlar İçin Yapı Kredi Sİgorta Assist Hizmetleri Trafik cezaları, Yakıtın eksik teslim edilmesi, Kasko poliçesi kapsamı dışında araca verilebilecek zararlar, Kiralayanın kusurlu hareketlerinden dolayı kiralık aracın kullanılmamasından doğan ticari kayıplar İkame kiralık araç hizmeti, hasarın gerçekleştiği yerin daimi ikametgah'a uzaklığına bakılmaksızın Türkiye içerisinde sağlanır. Kredi kartı bilgilerinizin yukarıda bahsedilen durumlar dışında kulanılmasından kaynaklanan sorumluluk ikame kiralık aracı sağlayan araç kiralama firmasına aittir İkame Kiralık Araç temini hizmetine ilişkin istisnalar aşağıda belirtilmektedir: Yapı Kredi Sigorta poliçesinin kapsamadığı hasarlar kapsam dışıdır. Eksper raporu sonucunda, hasarın kapsam dışında olduğu ikame aracın kiralanması gerçekleştikten sonra ortaya çıkar ise kiralama ücreti sigortalıdan tahsil edilecektir İlgili kazaya bağlı olmayan estetik onarımlar, periyodik bakımlar için geçen süreler otocam ve ototeyp hasarları ile mini onarım kapsamına giren hasarlar teminat dışıdır Aracın kaza dışında herhangi bir neden ile hareketsiz kalması teminat dışıdır Otoban, köprü geçiş ücretleri, trafik cezası ve benzin kapsam dışındadır ve bu tür masraflar Sigortalı tarafından karşılanır Yapı Kredi Sigorta Kasko Yardım poliçesine ait genel istisnalar ikame kiralık araç teminatı için de geçerli olacaktır İkame Araç teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup; yanma, çalınma hasarları ve tam hasarlar teminat kapsamı dışındadır. 1.7 Aracın Arızalanması veya Kaza Nedeniyle İkamet ve Seyahat Aracın arızalanması veya kaza durumunda, Yapı Kredi Sigorta Assist aşağıdaki masrafları karşılayacaktır Eğer kaza veya arıza 24 saat içinde tamir edilemez ise, azami 3 güne kadar Lehdar başına her gün için azami 275 YTL tutarına kadar minimum 4 yıldızlı otelde, eğer bulunamıyorsa bir alt sınıf otelde aracın onarımını bekleme amacıyla konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı) ya da, Tamir süresi kaza veya arızalanmayı izleyen 48 saati aşarsa, Yapı Kredi Sigorta Assist, Lehdarlar ın Daimi İkametgah a dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını veya Lehdarlar seyahate devam etmek isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. (Otobüs, tren veya uçak ile) Ya da, araç arızalanmayı veya kazayı izleyen 24 saatten daha uzun süre tamir edilmemiş ise, Lehdarlar seyahate devam etmek için benzer bir araç kiralamak isteyebilir. Bu durumda kendilerine azami 4 gün süre için mümkün olabilen durumlarda kiralık bir araç sağlanacaktır. 1.8 Araçların Çalınması Nedeniyle İkamet ve Seyahat Eğer Araç çalınmış ise, Yapı Kredi Sigorta Assist, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla, araç çalındıktan 24 saat sonra yukarıda 1.7 ncı maddede belirtilen menfaatlerin aynısını sağlayacaktır. 1.9 Onarılan ya da Bulunan Aracın Nakli İle Emanet ve Muhafazası Eğer kaza veya arızalanmadan sonra yapılacak tamir aracın 72 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse ve aracın tamiratı tamamlandığında veya aracın çalınması durumunda, Araç, Lehdar ın hırsızlığın meydana geldiği yeri terketmesinden sonra bulunursa, Yapı Kredi Sigorta Assist aşağıdaki masrafları ödeyecektir: Aracın Lehdar ın Daimi İkametgah ına nakil masrafları, Ya da Aracı Daimi İkametgah a götürmek için Lehdar ın veya tayin ettiği herhangi bir kişinin aracın tamir edildiği veya bulunduğu mekana kadar yaptığı seyahat masrafları Tamir edilmiş veya bulunmuş aracın azami 660 YTL ye kadar emanet ve muhafaza masrafı. Aracın tamirat masrafının kendi cari piyasa değerinden fazla olması halinde, Yapı Kredi Sigorta Assist, 1.9 ncu madde çerçevesindeki herhangi bir masrafı ödemeyecektir Profesyonel Sürücü Hizmeti Sürücünün Aracı kullanmayı imkansız kılan hastalığı, kaza geçirmesi ya da vefatı halinde, Sürücünün beraberinde bulunanlardan hiçbirinin Sürücünün yerine geçememesi kaydıyla, Yapı Kredi Sigorta Assist, aracı kullanarak araçta bulunanları Daimi -10-

13 İkametgah a veya seyahat için planlanan yere götürmek üzere profesyonel bir sürücü temin edecektir Yedek Parça Temini ve Ulaştırılması Organizasyonu Yapı Kredi Sigorta Assist, aracın hareketini sağlayacak yedek parçanın aracın tamir edildiği yerde (Daimi İkamet ili dışında) bulunamaması durumunda, Türkiye sınırları içerisindeki aracı üreten firmada mevcut olan sözkonusu yedek parçanın bulunmasını ve servise gönderilmesini organize edecektir. Temin edilen yedek parçanın maliyeti ve diğer bedeller Lehdar tarafından karşılanacaktır. Yedek parça bedelleri konusunda Lehdar onayı alındıktan sonra nakliye organizasyonu yapılır Araç Bilgi Hattı Lehdar ın talebi halinde, tüm Türkiye deki çekici firmalar, tamirhaneler, araç markalarının servis istasyonları ile ilgili mümkün olabilen durumlarda adres ve telefon bilgisi verilir. 2. FERDİ TEMİNATLARI Yapı Kredi Sigorta Assist, bu menfaatleri, ancak Lehdar Daimi İkametgahı nın dışında sigortalı araç ile birlikte seyahat etmekte ise Türkiye de, Avrupa ve Akdeniz Ülkeleri nde temin edecektir. 2.1 Lehdar nı Hastalığı veya Yaralanması Durumunda Nakli veya Daimi İkamet Yerine Geri Gönderilmesi Lehdar ın hastalığı veya yaralanması durumunda, Yapı Kredi Sigorta Assist, Lehdar ı ambulans veya refakatçi doktor ve Yapı Kredi Sigorta Assist in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Yapı Kredi Sigorta Assist hiçbir zaman herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel şirket tarafından bu hizmet verilse de Yapı Kredi Sigorta Assist, hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir. 2.2 Lehdar ın Taburcu Olduktan Sonra Daimi İkametgah a Nakli Lehdar ın bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu gerçekleştirilen tedavisinin sona ermesi durumunda, Yapı Kredi Sigorta Assist, Lehdar ı ambulans veya refakatçi doktor ve Yapı Kredi Sigorta Assist in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. 2.3 Eşlik Eden Lehdarlar ın Nakli veya Daimi İkametgahlarına Geri Gönderilmesi Eğer hastalık ya da yaralanma nedeniyle Lehdarlar dan birinin seyahatini sürdürememesi sözkonusu ise, Yapı Kredi Sigorta Assist eşlik eden Lehdarlar ın İkametgahlarına ya da ilgili hastaneye nakil masraflarını ödeyecektir. Eğer söz konusu kişilerden biri 15 yaşından küçük bir çocuk ise ve ona eşlik edecek herhangi bir başka kişi bulunmuyorsa, Yapı Kredi Sigorta Assist, kendisine, evine ya da hastanenin bulunduğu yere gönderilmesi sırasında eşlik etmesi için bir kişi tahsis edecektir. 2.4 Sigortalının Aile Üyelerinden Birinin Seyahati ve Konaklaması Yapı Kredi Sigorta Assist, Lehdar ın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için aşağıdaki masrafları temin edecektir : İkamet Ülkesi nde hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami 275 YTL ye kadar konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı) Yurt dışında hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve en fazla 10 gün ile sınırlı olmak üzere, günlük azami 450 YTL ye kadar konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı). 2.5 Yakın Bir Aile Mensubunun Ölümü Sonrası Meydana Gelen Seyahat Masrafları Lehdar, Poliçe de Lehdar olarak belirtilen yakın bir aile mensubunun Daimi İkamet Yeri nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Yapı Kredi Sigorta Assist, Lehdar ın Daimi İkametgahı na dönüşünü organize edecektir. Bu menfaat, sadece, Lehdar ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür. Özel Araçlar İçin Yapı Kredi Sİgorta Assist Hizmetleri -11-

14 Özel Araçlar İçin Yapı Kredi Sİgorta Assist Hizmetleri Eğer Lehdarlar dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 veya daha küçük yaşta) ise, Yapı Kredi Sigorta Assist, Daimi İkametgah a seyahati süresince kendisine bir refakatçi temin edecektir. 2.6 Lehdar a, Daimi İkamet Ülkesi Dışında Yaralanması veya Hastalığı Nedeniyle Verilecek Tıbbi Yardım Lehdar ın, Daimi İkamet Ülkesi dışında araç ile birlikte seyahat ediyorken hastalanması veya yaralanması durumunda, Yapı Kredi Sigorta Assist; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını ödeyecektir. Bu hizmet ile ilgili teminat, beher lehdar için YTL ile sınırlıdır. 2.7 Lehdar ın, Daimi İkamet Ülkesi Dışında Hastalanması veya Yaralanması Nedeniyle İkamet Süresinin Uzatılması Lehdar ın Daimi İkamet Ülkesi dışında hastalanması veya yaralanması durumunda, Lehdar ın Daimi İkamet dışında kalış süresinin uzamasının, söz konusu hastalığın veya yaralanmanın sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenir ise, Yapı Kredi Sigorta Assist, Lehdar ın otel veya diğer konaklama masraflarını (standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır. Ödenecek azami tutar 5 gün ile sınırlı olmak üzere günlük azami 450 YTL dir. 2.8 Vefat Eden Lehdar ın ve Eşlik Edenlerin Nakli veya Ülkelerine Gönderilmeleri Lehdar ın vefatı halinde Şirket; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Yeri ne naklini organize edecektir Refakat eden Lehdarlar ın defin yerine veya Daimi İkamet Yeri ne dönüşünü organize edecektir Eğer Lehdarlar dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 yaş veya daha küçük) ise, Yapı Kredi Sigorta Assist, Daimi İkametgah a seyahat süresince bir refakatçi temin edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır. Yukarıda bendinde tanımlanan menfaat sadece Lehdarlar asıl seyahat için kullanılmış taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür. 2.9 İlaç Gönderilmesi Yapı Kredi Sigorta Assist, ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Lehdar ın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Lehdar a gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Lehdar tarafından, nakliye masrafları Yapı Kredi Sigorta Assist tarafından karşılanacaktır Evde Meydana Gelen Bir Hasar Sebebiyle Ortaya Çıkar Seyahat Masraflarının Karşılanması Sigortalı nın evinin hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı nın evinde bulunması gerektiği durumlarda, Yapı Kredi Sigorta Assist, Lehdarlar dan birinin Daimi İkametgah a dönüş masraflarını ödeyecektir. Bu menfaat, sadece, Lehdar ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür Acil Mesajların İletilmesi Lehdar ın talebi üzerine Yapı Kredi Sigorta Assist, yukarıda 1 den 10 a kadar ki maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır. 3. BAGAJ TEMİNATLARI Aşağıdaki menfaatler sadece, Lehdar, birbirini izleyen 60 günlük süreyi aşmamak kaydıyla, Daimi İkamet Ülkesi dışında Avrupa ve Akdeniz Ülkeleri nde seyahat etmekte ise sağlanacaktır. 3.1 Bagajın ve Şahsi Eşyaların Bulunması ve Sigortalı ya Ulaştırılması Yapı Kredi Sigorta Assist, raporların hazırlanmasında Lehdar a yardım sağlayacak ve kayıp bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya iştirak edecektir. Bagajın bulunması halinde Yapı Kredi Sigorta Assist, söz konusu bagajı Daimi İkametgah a veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir. 3.2 Tarifeli Havayolu Uçuşlarında Kaybolan Bagaj Tarifeli yurtdışı uçuşlarında bagajın kaybolup, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde havayolunun kayıp raporu şartı ile Yapı Kredi Sigorta Assist, Lehdar a, acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için yapmış olduğu masrafların orjinal faturalarını göndermesi koşuluyla, 700 YTL limite kadar ödeme yapacaktır. -12-

15 4. HUKUKİ YARDIM Aşağıda menfaatler sadece poliçede sigortalı görünen aracın içindeki Sigortalı ya veya Daimi Sürücü ye uygulanabilir. Hukuki yardım sigortalı araç ile birlikte seyahat edilmekte ise Türkiye dışında, diğer Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde geçerlidir. 4.1 Hukuki Savunma Aracı kapsayan bir kazanın olması halinde Yapı Kredi Sigorta Assist, sürücünün kazadan doğan cezai suçlara karşı savunma masraflarını ödeyecektir. Ödenecek azami miktar YTL dir. 4.2 Hukuki İşlemlerde Kefalet Yapı Kredi Sigorta Assist, yurt dışındaki mahkemelerde Sigortalı Aracı içeren trafik kazalarından doğan ceza davalarındaki yasal masraf ve giderlerin ödenmesini garanti etmek için Lehdar dan talep edilen mali kefalet ücretini, yetkili mercilere yatıracaktır. Bu menfaat kapsamındaki azami tutar YTL dir. (Borç olarak) Sigortalı Aracın söz konusu olduğu trafik kazaları nedeniyle yapılan cezai duruşmalarda, Daimi Sürücü den talep edilen kefalet miktarını Yapı Kredi Sigorta Assist ilgili mercilere yatıracaktır. Bu menfaat kapsamındaki azami tutar YTL dir. (Borç olarak) Lehdar, ve bentleri çerçevesinde yapılan ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. 5. KOŞULLAR 5.1 Herhangi bir talep halinde Yapı Kredi Sigorta Assist in sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalı nın veya Lehdar ın bu Poliçe nin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır. 5.2 Sigortalanan Lehdar ın bu Poliçe kapsamındaki talebi için Lehdar; 5.3 Yapı Kredi Sigorta Assist, eğer aynı şartları kapsayan ve bu Poliçe den daha evvel tanzim edilmiş olup, halen yürürlükte bulunan bir başka Sigorta/Asistans Poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. 6. İSTİSNALAR 6.1 Yapı Kredi Sigorta Assist, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır: Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri, Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar, (Yapı Kredi Sigorta binek araçlar kasko poliçesi kapsamındaki istisnalar ile aynı doğrultuda uygulanacaktır), Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar, (Yapı Kredi Sigorta binek araçlar kasko poliçesi kapsamındaki istisnalar ile aynı doğrultuda uygulanacaktır), Terörizm, isyan ve ayaklanmalar, Silahlı kuvvetler, güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı, Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar, Araç sürücüsünün; İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması, Özel Araçlar İçin Yapı Kredi Sİgorta Assist Hizmetleri Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için, en kısa zamanda Yapı Kredi Sigorta Assist e telefon edecektir Yapı Kredi Sigorta Assist e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir Hiçbir ödeme, taahüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması Taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda, Araçta taşınan yakıt, madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı, patlayıcı ya da zehirli maddeler, Bir Lehdar ın aşağıdakilere katılması: -13-

16 Özel Araçlar İçin Yapı Kredi Sİgorta Assist Hizmetleri Yarış, ralli veya benzeri denemeler, Sportif faaliyetler, Suç hareketleri, Bahisler Lehdar ın kasıtlı hareketleri, Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler, uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar, Hamilelik veya doğum yapma, istekli olarak doğuma son vermek (Ferdi Teminatlar bölümünde verilen hizmetler için geçerlidir), Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz (Ferdi Teminatlar bölümünde verilen hizmetler için geçerlidir), Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),(ferdi Teminatlar bölümünde verilen hizmetler için geçerlidir), İntihar veya intihar teşebbüsü, akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar, Her türlü protez, gözlük, kontakt lens, işitme cihazları veya suni organlar (Ferdi Teminatlar bölümünde verilen hizmetler için geçerlidir), Akut olmayan diş tedavileri, acil olmayan rehabilitasyon tedavileri (Ferdi Teminatlar bölümünde verilen hizmetler için geçerlidir), Ambalajı yeterli olmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar, Estetik tedavileri, aşılanma (Ferdi Teminatlar bölümünde verilen hizmetler için geçerlidir), 6.2 Yapı Kredi Sigorta Assist, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır: Yapı Kredi Sigorta Assist yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları, Bu ürün kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, Yapı Kredi Sigorta Assist in hizmet birimleri dışında herhangi birinin neden olduğu, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile, araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar Daimi İkametgahın bulunduğu ülkede tıbbi tedavi teminatı. 6.3 İkame Kiralık Araç Temini hizmetine ilişkin istisnalar 1.6 Aracın Arızalanması veya Kaza Nedeniyle Onarılan Aracınız Yerine Kiralık Araç Temini kısmı maddesinde yer almaktadır. 7. BİLGİ VE ORGANİZASYON Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı, Yapı Kredi Sigorta Assist tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan, hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır. 7.1 Turistik Bilgiler Yapı Kredi Sigorta Assist, Sigortalı nın isteği doğrultusunda seyahatler, ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük işlemleri ve sağlık koşulları hakkında bilgi sağlayacaktır. Seyahat acentaları, turizm ofisleri, turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir. 7.2 Yol, Kaza ve Hava Durumu Bilgileri Sigortalı nın talebi üzerine, Türkiye de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri, çekici firmalar ve tamirhaneler hakkında mümkün olabilen durumlarda bilgi sağlayacaktır. 7.3 Sağlık Kuruluşları İle İlgili Bilgiler Sigortalı nın talebi üzerine hastane, doktor, hemşire, nöbetçi eczane ve ambulans şirketleri ile ilgili adres ve telefon numaraları verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılacaktır. 7.4 Ulaşım Araçları ile İlgili Bilgiler Sigortalı nın talebi üzerine havayolu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karayolu şirketleri, yat işletmeleri, demiryolları seferleri, rent a car şirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda indirimler (Yapı Kredi Sigorta Assist in anlaşmalı olduğu fiyatlar üzerinden) sağlanacak ve rezervasyon yapılacaktır. -14-

17 7.5 Döviz Kurları Bilgileri Sigortalı nın talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilecektir. 7.6 Restoranlar ve Eğlence Merkezleri Hakkında Bilgi Sigortalı nın talebi üzerine, çeşitli restoran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon ile birlikte detaylı bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır. 7.7 Konaklama İle İlgili Bilgi Sigortalı nın talebi üzerine, farklı türdeki konaklama imkanları ile bilgi verilecek ve bu hizmetle ilgili mümkün olabilen durumlarda indirimler (Yapı Kredi Sigorta Assist in anlaşmalı olduğu fiyatlar üzerinden) sağlanacak ve rezervasyon yapılacaktır. 7.8 Kültürel Aktiviteler Hakkında Bilgi Sigortalı nın talebi üzerine, opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır. 7.9 Hayvan Bakımı İle İlgili Bilgiler Sigortalı nın talebi üzerine, veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler verilecek ve münkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılacaktır Özel Günler İçin Organizasyon Doğum günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır Yaşlılar ve Çocuklar İçin Bakım Hizmetleri Sigortalı nın talebi üzerine yaşlılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar hakkında bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır Tercüme Hizmetleri Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır Çiçek Gönderme Hizmetleri Türkiye ve yurtdışı için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yapılacaktır Diğer Bilgi Hizmetleri Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adres bilgileri verilecektir Kiralık Araç Organizasyonu Sigortalı nın talebi üzerine, Türkiye de kiralık araç organizasyonları yapılacak ve bu hizmetle ilgili mümkün olabilen durumlarda indirimler (Yapı Kredi Sigorta Assist in anlaşmalı olduğu fiyatlar üzerinden) sağlanacaktır. Özel Araçlar İçin Yapı Kredi Sİgorta Assist Hizmetleri -15-

18 Ticari Araçlar İçin Yapı Kredi Sigorta Assist Hizmetleri Bölüm 5 Ticari Araçlar İçin Yapı Kredi Sigorta Assist Hizmetleri "Günümüz trafiğinde kaskomun birçok yardım hizmeti olmalı... Geniş teminatlarla beni ve aracımı güvence altına almalı... Başıma gelebilecek en ufak kazada bile bana kolaylıklar sunmalı... 7 gün 24 saat, bir telefonla ulaşabilmeliyim... Beni yolda bırakmamalı..." diyorsanız; Yapı Kredi Sigorta size, her an ulaşabileceğiniz bir kasko yardım hizmeti sunuyor: Yapı Kredi Sigorta Assist çekiciden, aracınızın emanet ve muhafazasına, vinçle kurtarmadan, yedek parça teminine, konaklamadan tıbbi nakle kadar, 7 gün 24 saat, bir telefonunuzla ihtiyacınız olan her an yanınızda... Yapı Kredi Sigorta'nın Yapı Kredi Sigorta Assist hizmetiyle tanışın, size sunulan tüm avantajlardan yararlanın. YAPI KREDİ SİGORTA ile SAT YARDIM ve DESTEK HİZMETLERİ A.Ş. şirketleri arasında yapılan sözleşme gereğince Yapı Kredi Sigorta Assist teminatları aşağıda tanımlarda belirtilen Ticari Araç Sınıflarına göre T.C. sınırları dahilinde yangın, arıza, hırsızlık, trafik kazası ve bunun sonucu yaralanma veya ölümü müteakip Yapı Kredi Sigorta Assist tarafından nolu telefonun herhangi bir şahsi girişimde aranması halinde verilecektir. Yapı Kredi Sigorta Assist, aracın çekilmesi ve kurtarılması hizmetlerini Daimi İkametgah'tan 0 km'den itibaren, geri kalan diğer hizmetleri Daimi İkametgah'tan 25 km'den itibaren, en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar araç ile birlikte seyahat edilmekte ise Türkiye nin her yerinde temin edecektir. TANIMLAR 1. Sigortalı Kişi : Yapı Kredi Sigorta Assist e bildirilen ve poliçenin adına kesildiği kişi (1 kişi), Eğer yukarıdakinden farklı ise aracı kullanan sürücü anlamındadır (1 kişi), Sürücü yardımcısı (1 kişi). 2. Aile Üyeleri : Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları ve ebeveyni. 3. Hafif & Ağır Ticari Araç : Aracın ruhsatında ticari araç olarak belirtilen, minibüs, panelvan, pick-up, ambulans, motorsiklet, midibüs, kamyonet tipi ticari amaçlı kullanılan araçlardır. 4. Özel Maksatlı Ticari Araç : Aracın ruhsatında ticari araç olarak belirtilen, otobüs, çekici tır, boş tanker, açık kasa & kapalı kasa kamyon, iş makinası, römork, transmikser ve çöp toplama araçları tipinde ticari amaçlı kullanılan araçlardır. 5. Daimi İkametgah : Sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan sürekli ikamet adresi anlamındadır. 6. Arıza : Aracın hareketsiz kalmasına neden olan elektrik veya mekanik arıza. 7. Kaza : Aracın hareketsiz kalmasına neden olan karayolu trafik kazası ya da ani şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen tahribat. 8. Poliçe : Yapı Kredi Sigorta tarafından onaylanmış Oto Kasko Poliçesi dir. 1. ARAÇ TEMİNATLARI 1.1 Aracın Çekilmesi ve Kurtarılması Poliçe sahibinin aracının yanma, hırsızlık, kaza veya arıza sonucu hareket edememesi durumunda, Yapı Kredi Sigorta Assist sigortalı aracın YTL (Özel Maksatlı Ticari Araçlar için; YTL) limitler dahilinde en yakın yetkili servise naklini temin edecektir. Bu menfaat kapsamında aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir. KURTARMA : Bir karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon YTL (Özel Maksatlı Ticari Araçlar için; YTL) limite kadar sağlanacaktır. Lastik arızaları, yedek lastik olmaması, benzin bitmesi, sportif yarışmalar sonucu olan hasarlar, gereken periyodik bakımın yapılmaması veya aracın kötü kullanılması durumları istisnai durumlardır. Üretici Firma standartlarının dışında ve Sanayi Bakanlığı Yönetmeliklerince belirlenmiş uygulamalar dışında araçta yapılan değişiklikler sonucu oluşan kazalar kapsam dışıdır. Aracın yükünden dolayı çekilmesine veya kurtarılmasına engel bir durum var ise yükün boşaltılmasından ve madeni yağ/akaryakıt taşıyan araçların kurtarma hizmetlerinde fiziki çevre emniyet tedbirlerinin alınmasından Yapı Kredi Sigorta Assist sorumlu değildir. Ancak, Yapı Kredi Sigorta Assist, Sigortalı aracın içerisinde bulunan yükü ile çekilmesinde teknik olarak bir sorun görmediği hallerde ve sigortalı/araç -16-

19 sahibinin yazılı onayı ile çekme organizasyonunu yukarıda belirtilen limitlere kadar gerçekleştirebilir. Bu durumda, yüke veya aracın yüklü çekilmesinden dolayı araca gelebilecek zararlardan ve aracın yüküyle çekilmesinden dolayı oluşabilecek ek masraflardan Yapı Kredi Sigorta Assist sorumlu olmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti tarafından karayolu olarak tanımlanan bölgenin dışında hizmet verilememesinden Yapı Kredi Sigorta Assist sorumlu olmayacaktır. 1.2 Kaza veya Aracın Arızalanması Nedeniyle İkamet ve Seyahat Kaza veya aracın arızalanması durumunda, Yapı Kredi Sigorta Assist aşağıdaki masrafları karşılayacaktır Eğer sigortalı araç 24 saat içinde tamir edilemez ve üretici firmalar tarafından yetkili servislere yayınlanan işçilik sürelerine göre toplam tamir süresi 4 saatten fazla ise, azami 2 güne kadar 4*otelde (4* otel yok ise veya otelde yer müsait değil ise, 3* bir otel temin edilecektir) aracın onarımını bekleme amacıyla konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı), YA DA, Araç 4 mesai günü içinde tamir edilemez ve toplam tamir süresi 8 saatten fazla ise, Yapı Kredi Sigorta Assist, sigortalının Daimi İkametgah a dönüşünde meydana gelen seyahat masraflarını, veya sigortalı seyahate devam etmek isterse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. (Otobüs, tren veya ekonomik sınıf uçak bileti ile) 1.3 Aracın Çalınması Nedeniyle İkamet ve Seyahat Eğer Araç çalınmış ise, Yapı Kredi Sigorta Assist, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla, araç çalındıktan 24 saat sonra : Eğer araç 24 saat içinde bulunamaz ise, azami 2 güne kadar 4*otelde (4* otel yok ise veya otelde yer müsait değil ise, 3* bir otel temin edilecektir) konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı), YA DA, Araç 4 mesai günü içinde bulunamaz ise, Yapı Kredi Sigorta Assist, sigortalının Daimi İkametgah a dönüşünde meydana gelen seyahat masraflarını, veya sigortalı seyahate devam etmek isterse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. (Otobüs, tren veya ekonomik sınıf uçak bileti ile) 1.4 Onarılan veya Bulunan Aracın Alınması İçin Seyahat İle Emanet ve Muhafazası Eğer kaza veya arızalanmadan sonra yapılacak tamir aracın 48 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse aracın tamiratı tamamlandığında, veya aracın çalınması durumunda, araç sigortalının hırsızlığın meydana geldiği yeri terketmesinden sonra bulunursa, Yapı Kredi Sigorta Assist aşağıdaki masrafları ödeyecektir: Aracı Daimi İkametgah a götürmek için sigortalının veya tayin ettiği herhangi bir kişinin aracın tamir edildiği veya bulunduğu mekana kadar yaptığı seyahat masrafları, (Otobüs, tren veya ekonomik sınıf uçak bileti ile) Tamir edilmiş veya bulunmuş aracın 660 YTL limit dahilinde emanet ve muhafaza masrafı. Aracın tamirat masrafının kendi cari piyasa değerinden fazla olması halinde, Yapı Kredi Sigorta Assist, 1.4 üncü madde çerçevesindeki herhangi bir masrafı ödemeyecektir. 1.5 Yedek Parça Temini ve Ulaştırılması Yapı Kredi Sigorta Assist aracın hareketini sağlayacak yedek parçanın aracın tamir edildiği yerde (Daimi İkamet ili dışında) bulunamaması durumunda, Yapı Kredi Sigorta Assist, Türkiye sınırları içerisindeki aracı üreten firmada mevcut olan sözkonusu yedek parçanın bulunmasını ve servise gönderilmesini organize edecektir. Temin edilen yedek parçanın maliyeti ve diğer bedeller Lehdar tarafından, nakliye bedeli 20 kg a kadar Yapı Kredi Sigorta Assist tarafından karşılanacaktır. Yedek parça bedelleri konusunda Lehdar onayı alındıktan sonra nakliye organizasyonu yapılır. 1.6 Bağlantı ve Koordinasyon Hizmeti Kaza ve arıza durumlarında mal ve insan taşıyan sigortalı aracın ikame bir araçla değiştirilebilmesi için gerekli koordinasyon hizmeti verilecektir. Bu hizmetin verilmesi ve şirketin en uygun servis birimini bulabilmesi için gerekli tüm bilgiler sigortalı tarafından sağlanacaktır. Bu teminatla ilgili tüm masraflar Sigortalıya aittir. 1.7 Profesyonel Sürücü Hizmeti Sürücünün trafik kazası sonucunda aracı kullanmayı imkansız kılacak şekilde yaralanması ya da vefatı halinde, Sürücünün beraberinde bulunanlardan hiçbirinin Sürücünün yerine geçememesi kaydıyla, Yapı Kredi Sigorta Assist, Aracı kullanarak Araçta bulunanları en yakın emniyetli park alanına götürmek üzere profesyonel bir sürücü temin edecektir. Ticari Araçlar İçin Yapı Kredi Sigorta Assist Hizmetleri -17-

20 Ticari Araçlar İçin Yapı Kredi Sigorta Assist Hizmetleri Hizmetin verilmesi esnasında araca ve yüke gelebilecek zararlardan veya arıza durumlarından Yapı Kredi Sigorta Assist sorumlu olmayacaktır. 1.8 Araç Bilgi Hattı Lehdar ın talebi halinde, tüm Türkiye deki çekici firmalar, vinç firmaları, tamirhaneler, araç markalarının servis istasyonları ile ilgili mümkün olabilen durumlarda adres ve telefon bilgisi verilir. Sigortalının talebi halinde; sigortalı ve hizmet birimi ile karşılıklı fiyat onayı alındıktan sonra, anlaşmalı fiyatlar üzerinden irtibat sağlanır. 2. FERDİ TEMİNATLARI 2.1 Sigortalının Ani Hastalığı veya Yaralanması Durumda Nakli veya Daimi İkamet Yerine Geri Götürülmesi Sigortalı'nın ani hastalığı veya yaralanması durumunda, Yapı Kredi Sigorta Assist Sigortalı'yı ambulans veya refakatçi doktor ve Yapı Kredi Sigorta Assist in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Nakilden kaynaklanan sorumluluklardan, olası hasar ve/veya insani yaralanma ve bedeni kayıplardan Yapı Kredi Sigorta Assist sigortalı ve yanındaki 3.kişilere karşı kesinlikle sorumlu değildir. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Yapı Kredi Sigorta Assist hiçbir zaman herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel şirket tarafından bu hizmet verilse de Yapı Kredi Sigorta Assist, hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir. 2.2 Sigortalının Taburcu Olduktan Sonra Daimi İkametgah a Nakli Sigortalı nın bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu gerçekleştirilen tedavisinin sona ermesi durumunda, Yapı Kredi Sigorta Assist, Sigortalı yı ambulans veya refakatçi doktor ve Yapı Kredi Sigorta Assist in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Nakilden kaynaklanan sorumluluklardan, olası hasar ve/veya insani yaralanma ve bedeni kayıplardan Yapı Kredi Sigorta Assist sigortalı ve yanındaki 3.kişilere karşı kesinlikle sorumlu değildir. 2.3 Sigortalının Aile Üyelerinden Birinin Seyahati ve Konaklaması Yapı Kredi Sigorta Assist, Sigortalı nın 8 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için hastanenin bulunduğu yere seyahat masraflarını ve en fazla 8 günle sınırlı olmak üzere 4* otelde (4* otel yok ise veya otelde yer müsait değil ise, 3* bir otel temin edilecektir) konaklama masraflarını (standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır. 2.4 Vefat Eden Sigortalının Nakli Sigortalı'nın vefatı halinde Yapı Kredi Sigorta Assist; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkametgahı'na naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır. 2.5 Yakın Bir Aile Mensubunun Ölümü Sonrası Meydana Gelen Seyahat Masrafları Sigortalı, Poliçe de aile üyesi olarak belirtilen yakın bir aile mensubunun Daimi İkametgahı'nda ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Yapı Kredi Sigorta Assist, Sigortalı'nın Daimi İkametgaha dönüşünü organize edecektir. Bu menfaat, sadece, sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür. 2.6 Evde ve İşyerinde Meydana Gelecek Bir Hasar Sebebiyle Ortaya Çıkan Seyahat Masraflarının Karşılanması Sigortalı nın evindeki veya işyerindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulamaz veya çalışılamaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı'nın evinde veya işyerinde bulunması gerektiği durumlarda, Yapı Kredi Sigorta Assist, Sigortalı'nın Daimi İkametgaha dönüş masraflarını ödeyecektir. Bu menfaat, sadece, sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür. 2.7 İlaç Gönderilmesi Yapı Kredi Sigorta Assist ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalı'nın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların sigortalıya gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Sigortalı -18-

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi (Sadece arıza sonucu poliçe süresince bir defa) Aracın vinç ile kurtarılması Yol kenarı yardım Lastik değiştirilmesi

Detaylı

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.650 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE!

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HDI Sigorta dan Çok Özel Bir Yol Yardım Hizmeti HDI, kaza, arıza ve çalınma gibi durumlarda aracınız için verilen KASKO desteği paralelinde,

Detaylı

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hafif-Ağır Ticari Kasko Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 10 EK - 2 HAFĐF AĞIR ve ÖZEL MAKSATLI TĐCARĐ ARAÇ ASĐSTANS HĐZMETLERĐ TEMĐNATLARIN ÖZETĐ VE LĐMĐTLER Araç Teminatları

Detaylı

ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI

ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI 1/Araç Yardım Aracın çekilmesi veya Yerinde onarım Aracın kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Yakıt

Detaylı

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Kapsam Aracın çekilmesi 250 TL Aracın kurtarılması 500 TL Araç kazası sonucu yaralanma durumunda

Detaylı

ARTI YOL YARDIM. (En yakın Yetkili Renault Servisi ne) Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi. En yakın yakıt istasyonuna kadar

ARTI YOL YARDIM. (En yakın Yetkili Renault Servisi ne) Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi. En yakın yakıt istasyonuna kadar ARTI YOL YARDIM Araç Teminatları Yol kenarı yardım organizasyonu Aracın çekilmesi Oto kapı kilit hizmeti Lastik değiştirilmesi hizmeti Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle

Detaylı

ON ROAD TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

ON ROAD TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama ON ROAD TEMİNATLARI Araç Yardım Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Seyahate devam etmek için Rent-a-car Oto kapı kilit hizmeti

Detaylı

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır.

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır. HSA / EK 5 :OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HUSUSİ / MOTORSİKLET 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

GOLD. KIA Family Gold Card BİLDİRİM FORMU SÖZLEŞME NO. 1. KART SATILAN ARAÇLA İLGİLİ BİLGİLER 2. MEKANİK GÜVENCE İLE İLGİLİ BİLGİLER

GOLD. KIA Family Gold Card BİLDİRİM FORMU SÖZLEŞME NO. 1. KART SATILAN ARAÇLA İLGİLİ BİLGİLER 2. MEKANİK GÜVENCE İLE İLGİLİ BİLGİLER KIA Family Gold Card Kia Family Gold Acil Yardım : 0850 221 24 24 Kia Family Gold Mekanik Arıza : 0850 221 24 00 KIA Family Gold Card ın geçerlilik süresi 1 yıl olup kartın satın alınmasından 7 takvim

Detaylı

I. GİRİŞ Bu sözleşme, aşağıdaki Tur Assist Genel İşlem Şartlarına ve taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan sair şartlara tabidir.

I. GİRİŞ Bu sözleşme, aşağıdaki Tur Assist Genel İşlem Şartlarına ve taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan sair şartlara tabidir. I. GİRİŞ Bu sözleşme, aşağıdaki Tur Assist Genel İşlem Şartlarına ve taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan sair şartlara tabidir. II. TANIMLAR Bu Sözleşmede geçen aşağıdaki terimler, aşağıda verilen

Detaylı

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması 1) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları sigorta

Detaylı

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Konut Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 13 Teminatların Özet ve Limitleri EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM Tesisat işleri Elektrik işleri Cam işleri Anahtar işleri Doktor veya ambulans

Detaylı

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ 1) Asistans'ın Coğrafi Sınırları Asistans, Sigortalıların ferdi ve tıbbi teminatlardan, Sigortalı nın aracıyla seyahati esnasında hastalanması, yaralanması veya kaza geçirmesi

Detaylı

ANADOLU H ZMET "TRAF K" Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt

ANADOLU H ZMET TRAF K Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt ANADOLU H ZMET "TRAF K" 0850 7 24 0850 Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt Sayın Sigortalımız, htiyacınız oldu unda Anadolu Hizmet ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar hatırlatmayı

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI

FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI Araç Teminatları Yol kenarı yardım organizasyonu Koşullar Aracın kurtarılması/çekilmesi (Maks. 400 TL limit dahilinde) Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi

Detaylı

Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri

Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri Araç Yardım Hizmetleri Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri a. Aracın çekilmesi Kaza durumlarında, sigortalı aracın kazanın gerçekleştiği il dâhilinde en yakın Liberty Sigorta Seri Onarım Servisine (S.O.S),S.O.S

Detaylı

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI CONCİERGE HİZMET DETAYLARI 1. ARAÇ ASISTANS Araç Bilgi Hattı; 365 gün 24 saat tüm Türkiye kapsamında yerel çekici- vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkında bilgi ve

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil : TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler BENİM EVİM SİGORTASI Genel Özellikler Benim Evim Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan ev paket sigortasıdır. Benim

Detaylı

ĠġYERĠ SĠGORTASI YARDIM HĠZMETLERĠ

ĠġYERĠ SĠGORTASI YARDIM HĠZMETLERĠ ĠġYERĠ SĠGORTASI YARDIM HĠZMETLERĠ TANIMLAR Sigortalı KiĢi İşyeri sigorta poliçesinin adına düzenlendiği kişidir. Özel işyeri ise işyerinin sahibi, tüzel kişilik ise ispatlandığı hallerde ortaklardan veya

Detaylı

Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları

Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları Aşağıdaki metin Kart Koruma Planının yasal kapsamını açıklamakta olup plan kapsamında sağlanan poliçenizde size sunulan sigorta teminatlarından hangi koşul ve şartlarda

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI TEMİNATLAR Teminat Limiti Tıbbi Tedavi Teminatı + Gıda Zehirlenmesi + Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli + Geri Dönüş Seyahati + Sigortalının Cenazesinin Nakli Limit: Azami 2.000.-TL

Detaylı