AMERĠKA DA MADDE BAĞIMLILIĞI ĠLE MÜCADELE YÖNTEM VE ARAÇLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMERĠKA DA MADDE BAĞIMLILIĞI ĠLE MÜCADELE YÖNTEM VE ARAÇLARI"

Transkript

1 AMERĠKA DA MADDE BAĞIMLILIĞI ĠLE MÜCADELE YÖNTEM VE ARAÇLARI Hazırlayan: Sevgi SUÇĠN Alkol DıĢı Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Kontrol ġube Müdürü Genç nüfusta daha yaygın olmak üzere toplumsal düzeyde ciddi boyutta bağımlılık yapıcı madde kullanımı ve bağımlılık problemi olan Amerika Birleşik Devletleri, bu durumla başa çıkabilmek için; hem devlet organizasyonu hem de sivil toplum örgütleri düzeyinde çeşitli mücadele programlarını desteklemekte ve bu konuda ki çalışmalar için önemli finansal destek sağlamaktadır. Bu raporda Amerika Birleşik Devletleri nin hâlihazırda kullanmakta olduğu bazı mücadele araçları ile bu alanda ki araştırma çalışmalarının yararları, veri kaynakları ve etkin tedavi sistemleri hakkında bilgi verilmektedir. UYUġTURUCU MAHKEMELERĠ Madde bağımlılığında tedaviye erişimi arttırmanın bir yolu da Uyuşturucu Mahkemeleridir. Uyuşturucu Mahkemeleri, davranış değişikliği oluşturmak ve madde kullanımından uzak durmayı sağlamak amacıyla madde bağımlılarını teşvik etmek için adalet sisteminin zorlayıcı gücünden faydalanmaktadır. Uyuşturucu Mahkemeleri görevini, zorunlu ve rasgele (random) uyuşturucu testi, tamamlayıcı tedavi (tahliye sonrası yardım) ve arttırılmış müeyyidelerin hepsini bir arada kullanarak yerine getirmektedir. Mahkemelerin büyük başarı gösterdiği çalışmalarıyla kanıtlanmıştır da Florida da ilk uygulamaya girdiğinden bu yana yaklaşık 2000 uyuşturucu mahkemesi Amerika genelinde faaliyet göstermektedir. Genel Özellikleri Uyuşturucu Mahkemeleri, çoğunlukla yerel düzeyde çalışırlar ve diğer mahkemelerce desteklenir. Şiddet içermeyen eğlenceyi teşvik eder, problemlerinin temelinde uyuşturucu yatan basit suçluları, hapishane ve tutukevinden uzaklaştırarak denetimli tedaviye sevk eder. 1

2 Mahkemeler adalet, hukukun icrası, tedavi toplulukları ve katılımcıların tüm ihtiyaçlarına yönelik titiz vaka yönetimiyle birlikte diğer sosyal ve kamu hizmetleri ile eğitim, barınma, meslek eğitim ve ruh sağlığı hizmetlerini yerine getirir. Mahkemelerin nihai hedefi suçluların madde bağımlılığından kurtulmalarını sağlama, bir yandan Amerikan mahkemelerinin, tutukevlerinin ve hapishanelerinin yükünü azaltırken diğer yandan da gelecekte olabilecek suç faaliyetlerini önlemektir. UyuĢturucu Mahkemeleri Hayat Kurtarır Uyuşturucu mahkeme programları, suç işleme eğilimi üzerinde gerçek anlamda etkilidir. Ulusal Adalet Kurumunun yaptığı uyuşturucuya bağlı suçlar nedeniyle hapis cezası alan bireylerle uyuşturucu mahkemelerinden mezun olanların yeniden tutuklanma oranlarını kıyaslayan bir çalışma iki grup arasında önemli farklar bulmuştur. Uyuşturucu mahkemesi mezunu olmayan bir madde bağımlısının tutuklanma ve gözaltına alınma olasılığı %43.5 iken, uyuşturucu mahkemesi mezununun mezuniyetten sonraki ilk bir yıl içinde yeniden tutuklanma ve ciddi bir suçtan gözaltına alınma olasılığı %16.4 tür. Son iki yılın rakamlarına göre mezun olmayanların suç işleme eğilimi 58.6 iken mezunlarda bu oran 27.5 tir. Rakamlarla Mahkemeler Uyuşturucu mahkemesi hareketi hızla büyümeye devam etmektedir dan beri Uyuşturucu Mahkemeleri uygulaması yapılmaktadır ve 50 eyalet, Kolombiya Bölgesi, Kuzey Mariana Adaları, Porto Riko, Guam ve 121 kabilesel yerleşimin tamamında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Amerika da ki ilçelerin yaklaşık %40 ında uyuşturucu mahkeme uygulaması yapılmakta ya da açılması planlanmaktadır Haziran itibariyle, 1927 uyuşturucu mahkeme programı işler durumdadır ve geliştirilmiş 400 program mevcuttur. HHS (Health&Human Hervices) tedavisi için 31.8 milyon dolar olan Başkanlık bütçesi, Uyuşturucu Mahkemelerini desteklemek amacıyla 21.7 milyon arttırılmıştır. 2

3 TARAMA VE KISMĠ MÜDAHALE Bağımlılık yapıcı madde kullanımı Amerikan vatandaşlarının en önemli halk sağlığı sorunlarındandır. Madde bağımlılığı yaşamları tüketmekte, aileleri dağıtmakta ve sağlık hizmetlerinde, hukuk, iş yeri ve diğer masraflarla birlikte her yıl milyarlarca dolara mal olmaktadır. Birleşik devletlerde madde kullanımından kaynaklanan bağımlılık ve yoksulluğu azaltmak için Federal Hükümet, madde kullanımı ciddi bir sorun haline gelmeden önce teşhis ve bağımlılığın tedavisine yardım etmek amacıyla ulusal sağlık hizmetleri sisteminden faydalanılacak yenilikçi, yeni bir girişim başlatmıştır. Madde Kullanımını Erken Tespit Hayat Kurtarır Bugün alkol ve madde bağımlılığı ya da kötüye kullanımı tıbbi tanısı alan 20 milyonu aşkın Amerikalı bulunmaktadır. Bunların %94 ünden fazlası yardıma ihtiyaçları olduğunun bilincinde değildir ve sağlık hizmetleri uzmanlarından tıbbi müdahale ve tedavi arayışına girmemişlerdir. Amerikalıların büyük çoğunluğu, bir yıl içerisinde en az bir kez bir sağlık hizmeti sağlayıcısına görünmüştür. Risk gruplarını tanımlamak ve erken müdahale için sağlık hizmeti çalışanları teşvik edilerek Amerikalılar arasında madde bağımlılığı ve alkolün kötüye kullanımını önemli ölçüde azaltılmıştır. Madde kullanım davranışı taramasından sonra, gerekliyse sağlık çalışanları madde kullanımına müdahale sağlayabilmektedir. Müdahale diyaloglarına dayalı bu araştırmalar, madde kullanmanın sonuçlarını hastaya açıklamaya yardım eder ve madde kullanımını elimine etmek ya da azaltmak için güvenilir bir strateji sağlar. Mevcut madde kullanım müdahale programları, hâlihazırda madde kullanımını ve madde kullanımının neden olduğu diğer sağlık problemlerini azaltmada başarı kaydetmiştir. Madde kullanımında erken tespit ve müdahale, etkin maliyet yönetimi anlamında da oldukça etkindir. 3

4 Madde Bağımlılığını Azaltmak Ġçin Sağlık Hizmetleri Sistemini GeliĢtirme Federal Hükümet Tarama, Kısmi Müdahale, Sevk ve Tedavi Screening, Brief Intervention, Referral ve Treatment (SBIRT) olarak adlandırılan bir örnek program oluşturmuştur. Bugüne kadar SBIRT programı 17 eyalette yürürlüğe konulmuştur: Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Illinois, Massachusets, New Mexico, New York, Pennsylvania, Texas, Tennessee, Washington ve Wisconsin. Ağustos 2007 itibariyle den daha fazla hasta, SBIRT örnek programı kapsamında taranmıştır. Bunların %15,5 ine hemen müdahale edilmiş, %3 ü bağımlılık tedavisine alınmış ve %3,5 i uzman bağımlılık tedavi programı için sevk edilmiştir. Hastaların altı aylık izlenmesi sonucunda, hemen müdahale sonrası madde kullanımında önemli derecede azalma gözlenmiştir. Ocak 2007 başında, Tıbbi Hizmet ve Tıbbi Yardım Hizmetler Merkezi onaylı CMS kodları nı kullanarak madde ve alkol kötüye kullanımı taraması yapan doktorlara da tıbbi yardım faturası düzenlenebilmektedir. RASGELE (RANDOM ) ÖĞRENCĠ UYUġTURUCU TESTĠ Rasgele (Random) Öğrenci UyuĢturucu Testi Nedir? Rasgele Öğrenci Uyuşturucu Testi, öğrencilere madde kullanımına hayır demek için geçerli bir neden sağlayan güçlü bir araçtır. Mahremiyete uygun olarak yapılan test, hâlihazırda madde kullanmaya başlamış öğrencilerin tespit edilmesini sağlar ve bu öğrencileri danışmaya yönlendirir. Ayrıca bağımlılık geliştirmiş ya da geliştirme sürecine girmiş öğrencilerinde tespit edilmesine ve bu öğrencilerin tedaviye alınmasına yardımcı olur. Niçin Rasgele Öğrenci Testi? Lise öğrencilerinin yarısından fazlası, bir yasadışı madde kullanmıştır. (Monitoring the Future 2005) Reçeteli madde kullanımı, 2002 den bu yana %40 artmıştır. (Monitoring the Future 2005) Diğer tüm yasadışı madde kombinasyonlarının tümünden daha fazla olarak giderek daha çok genç marihuanadan tedavi programına girmektedir. 4

5 Not ortalaması D ya da daha düşük olan öğrenciler, geçen yıl içinde en az dört kez marihuana kullanmış. Rasgele test programları, madde kullanımını hoş görmeyen bir kültür oluşturmakta ve gençlere akranlarının madde kullandırma baskısına direnmek için haklı bir neden sağlamaktadır. Madde Kullanım Testi Etkilidir Pek çok okula kayıt yaptırma koşulu olarak TB ve diğer enfeksiyon hastalıkları testlerini yaptırmak gereklidir. Madde kullanımı tarama çalışması, bu testleri aynı koruyucu prosedürler içerisinde bağımlılık hastalığını da içine alacak şekilde genişletmektedir. New Jersey de ki Hunterdon Merkez Lisesi, öğrencilerinde rasgele test programının uygulanmasının ardından madde kullanımında düşüş olduğunu rapor etmiştir. Indiana da ki A Ball State Üniversitesi, test yapılmadan önce Indiana da madde kullanımında %85 lik bir artış rapor etmiştir ve 518 öğrenci alkol ya da madde kullanımı ile ilgili olaylar nedeniyle okuldan belli bir süre uzaklaştırılmış ya da atılmıştır. Bu rakam rasgele öğrenci testi programlarıyla 352 ye düşmüştür. (McKinney, Ball state University,2003) Okul otobüsü sürücüleri, pilotlar ve özellik arz eden pek çok işte istihdam edilen çalışanlar, istihdam öncesi madde ve alkol kullanım testlerinden geçirilmekte ve sonuç olarak daha güvenli hizmet sağlanmaktadır. Federal madde bağımlılığı test modelince izlenen çalışanların %67 sinde,habersiz-aniden yapılan testlerde madde kullanımının pozitif olduğu görülmüştür. Rasgele Test ve Mahremiyet: Bu Bir Ġhlal Değildir ABD Anayasa Mahkemesi, madde bağımlılığı testinin mahremiyet ilkelerine saygı gösterilerek yapılması gerektiği kararını almıştır. Okullar, öğrencilerin mahremiyetlerine saygı göstermek mecburiyetindedirler ve Anayasa Mahkemesinin kararlarına uymakla mükelleftirler. Yalnızca test sonuçlarını bilmesi gereken kişilerin, test sonuçlarını görmeye hakkı vardır. Test sonuçları, öğretmenlerde dâhil hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. Amaç, kullanımdan caydırmak, madde kullanmaya henüz başlamış kişilere erken müdahale, bağımlı olmuş kişilere profesyonel destek sağlamak, çocukları madde kullanımına maruz kalmaktan korumak ve madde kullanımından dolayı cezalandırılmalarını önlemek. 5

6 Test Programları Ders DıĢı Aktiviteler Katılımı Arttırıyor Rasgele madde bağımlılığı testleri bir güven kültürü yaratarak öğrenci oyun alanı oluşturmakta ve öğrencileri kulüp aktivitelerine katılma ve spor yapmaya istekli kılmaktadır. Oregon Health Science University tarafından yürütülen bir çalışmada, rasgele öğrenci testleriyle okulda ki ders dışı aktiviteler katılma oranında %10 luk bir artış kaydedilmiştir. Rasgele Testler Anne babalara ve Çocuklarına Yardım Eder Amerika da 1000 in üzerinde okul hâlihazırda kendi rasgele test programlarını uygulamaya başlamış durumdadırlar. Rasgele test programları, mevcut madde bağımlılığı eğitim ve önleme çalışmalarını tamamlamaktadır. TOPLULUKLAR ĠÇĠN FĠNANSAL DESTEKLEME PROGRAMLARI Genel özellikler Orijinal olarak 1997 de Kongre tarafından fon sağlanan Uyuşturucudan Arındırılmış Topluluklar Drug-Free Communities (DFC) Programı hâlihazırda Amerika Birleşik Devletlerinin tamamına dağılmış, temel olarak yerel problemleri çözmeye odaklı 700 ün üzerinde uyuşturucudan arındırılmış topluluk koalisyonunu desteklemektedir. Beyaz Saray Ulusal Uyuşturucu Kontrol Politikası, DFC programını, Madde Kullanımı ve Ulusal Ruh Sağlığı Danışma Hizmetleriyle ortak çalışmaya yönlendirir. Aralık 2006 da Başkan Bush, DFC programını 5 yıl daha ekleyerek 2012 ye kadar uzatan yasal düzenlemeyi imzalamıştır. DFC, yerel düzeyde madde kullanım problemlerini tespit edebilmeleri ve çözüm üretebilmeleri için topluluklara gerekli fon desteğini sağlar. DFC koalisyonları, stratejik planlarının bir parçası olarak yerel düzeyde gençlerin madde kullanım bilgilerini toplar ve rapor ederler. 6

7 Birlikte ÇalıĢmayı TeĢvik Eder DFC koalisyonları, uyuşturucu önleme stratejileri üzerinde çok yönlü çalışan toplumun farklı kesimlerinden üyeler içermelidir. Üyelik gençleri, anne babaları, iş dünyasını, medyayı, okulları, gençlik organizasyonlarını, hukuk uygulayıcıları, dini ya da kardeşlik organizasyonlarını, kentsel grupları, sağlık hizmetleri çalışanlarını, yerel ya da aşiretsel ajansları da içerir. Koalisyonlar, sosyal pazar kampanyaları, gençlik liderlik eğitimleri, içecek servisi eğitimi, yerel madde kullanım araştırmaları, gençlik zirveleri ve politik değişiklik gibi konularda salon toplantıları benzeri aktivitelere ev sahipliği yapar. Hâlihazırda 49 eyalet, Kolombiya Bölgesi, Virgin Adaları ve Porto Riko da 736 DFC koalisyonu mevcuttur. Topluluklara Finansal Destek Sağlama Ağustos 2007 de 8.9 milyon dolarlık 90 yeni hibe verilmiştir. Ödüller 5 yılda dolara çıkacaktır. İlave olarak var olan 644 koalisyon projesine 62.9 milyon dolarlık ödenek verilmiştir. 1.3 milyon dolarlık 19 yeni ödenek DCF mentor destekleme programı aracılığıyla kullandırılmaktadır. Bu fonlar, uyuşturucu karşıtı topluluk programlarının kendi kendilerini destekleme yeteneklerini geliştirmek için var olan DFC ödeneklerini genişletecektir. Mentor programı altında, devam eden 15 ödeneği desteklemek için 1 milyon dolar verilmiştir. TEDAVĠYE ERĠġĠMDE GERÇEKLER En son Uyuşturucu Kullanımı ve Sağlık Üzerine Ulusal Araştırmaya göre; 20 milyonun üzerinde kişi, alkol ve yasadışı madde kullanımı nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğu halde tedavi hizmetlerine erişememektedir. Bu açığı kapatabilmek için Başkan Bush, Amerika daki mevcut tedavi hizmetlerini arttıran ve bağımlılık hastalığından kurtulmaya yardımcı olan isteğe dayalı yeni bir program uygulamaya koymuştur de başlatılan Tedaviye Erişim- Access to Recovery (ATR) programı, iyileşmeyi destekleme programları kadar tamamlayıcı tedavi hizmetleri için hizmet alım kuponu da 7

8 sağlamaktadır. İlk olarak İyileşmeye Erişim, inanç ve toplum kaynaklı sağlayıcıları da içeren tedavi seçenekleriyle genişlemektedir. Böylece müşteriler, kendi ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak olan tedavi programlarını seçebilmektedirler. Kongre, son üç yılda Tedaviye Erişim (ATR) için 300 milyon dolarlık bütçeyi onaylamıştır. Tedaviye EriĢim Ne Sağlıyor? ATR müşteriye, kaliteli madde bağımlılık tedavi klinikleri ve iyileşme desteği sağlayıcıları arasında seçim yapma olanağı sağlamaktadır. ATR, kapsamlı bir klinik tedaviye erişimi ve iyileşme hizmeti sağlayıcılara erişim imkânını genişletmektedir. ATR madde bağımlılığı tedavi kapasitesini arttırmaktadır. ATR: Madde Bağımlıları için Etkin Tedavi Süreci Bugüne kadar 3 yılda 300 milyon doların üzerinde bir kaynak, 14 Eyalet ve bir Kabilesel organizasyona aktarılmıştır. Programla ilgili ilk veriler, programın başarılı olduğunu göstermektedir. 31 Mart 2007 itibariyle ATR programları: 3 yılda hizmet verilecek bin kişilik hedefi aşarak madde bağımlısına tedavi sağlamıştır. Kupon faydalanıcılarının üçte ikisi (yaklaşık %63) kritik tedavi destek hizmetlerinden faydalandırılmıştır (istihdam koçluğu, taşıma, aile hizmetleri, ruhsal destek evleri, akran desteği vb.). İnanç ve toplum temelli organizasyonlara fonların %31 i tahsis edilerek bu yönde ki ihtiyaç sahipleri için tedavi ve iyileşme seçenekleri genişletilmiştir. 8

9 NIDA (NATĠONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE) TOPLULUK EPĠDEMĠYOLOJĠ ÇALIġMA GRUBU (CEWG) 1976 dan bu yana faaliyet gösteren bir halk sağlığı madde bağımlılığı izleme sistemidir. Amerika da ki metropoliten bölgelerin büyük çoğunluğunun temsil edildiği bir ağdır. Ne Yapar Çok yönlü göstergeler kullanarak madde kullanım trendlerini izler. Bu kapsamda kullanıma yeni giren uyuşturucuları ya da yeni uyuşturucu kullanım formlarını tespit eder. Madde kullanım problemlerine yerel perspektif sağlar. Sorgulamalar ve güncel bilgiler için yerel kontak noktalarından oluşan bir ağ sağlar. Düzenli yayınlar ile yeni bulguların sınırsız paylaşımını sağalar. Yeni madde kullanım trendlerini ve meselelerini yerel ve ulusal düzeyde tartışma olanağı sağlayan forumlar gerçekleştirir. NIDA hibeleriyle desteklenen çalışmaların bulgularının bir arada toplanmasını sağlar. Madde kullanımı ile ilgili önemli problemler ve yeni ortaya çıkan trendlerle ilgili konu odaklı panel fırsatları sunar. NIDA TOPLULUK EPĠDEMĠYOLOJĠ ÇALIġMA GRUBU (CEWG)NUN VERĠ KAYNAKLARI Uyuşturucu Kullanımı Uyarı Ağı- Drug Abuse Warnin Network (DAWN) Acil Üniteleri verileri Tıbbi muayene verileri Tedavi Bölümleri Veri Setleri Ulusal Araştırmalar İç izleme Programı Ulusal Adli Laboratuar Bilgi Sistemi Uyuşturucu Kanıtı Bilgi Erişim Sistemi 9

10 Ulusal Uyuşturucu İstihbarat Merkezi raporları Potansiyel Yerel Veri Kaynakları Yerel araştırma çalışmaları Eyalet ve yerel düzeyde araştırmalar Eyalet ve yerel düzeyde tedavi verileri Yerel tutuklama verileri Uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu laboratuarları yakalamaları Fiyat ve saflık verileri Zehir kontrol merkezleri Yerel tıbbi muayeneler Telefon yardım hatları Yerel düzeyde bilginin yorumu, ulusal izleme programının temel unsurudur. MADDE BAĞIMLILIĞI ĠLE MÜCADELEDE ARAġTIRMANIN YERĠ AraĢtırmanın Temel Hedefi: Programları ve politikaları değerlendirmek Programları ve politikaları biçimlendirmede kanıt yardımını kullanmak. AraĢtırmanın Halk Sağlığı Hedeflerini BaĢarmada Rolü Araştırma, uyuşturucu kullanma da risk faktörlerini ve uyuşturucu kullanmanın getireceği riskleri belirler Araştırma, programları, politikaları ve uygulamaları biçimlendirme de kanıt desteği sağlar Araştırma, tedaviyi desteklemek için tıbbi gelişmelere katkıda bulunur Araştırma, motivasyon, hatırlama, öğrenme, ödül, adaptasyon ve irade gibi beynin temel yapısını-fonksiyonlarını anlamamıza yardımcı olur. 10

11 AraĢtırma UyuĢturucu Kullanımında Risk Faktörlerini Belirlemede Yardımcı Olur: Ekonomik riskler: Maliyet, etki gücü, bulunabilirlik, saflık Hazır (mevcut) etkenler: Genetik, çevre, ortak (yaygın)hastalık UyuĢturucu Özellikleri: Uyarıcılar, hallüsinojenler, depresanlar Kullanım yolu: Oral, solunum, ağız yoluyla, damar yoluyla, ne kadar, nasıl vb. BULGULAR Araştırmalar, ergenlerde beynin gelişimini tam olarak tamamlayamadığını ve uyuşturucuya maruz kalması halinde değişikliğe uğrayabileceğini göstermektedir. Araştırmalar, uyuşturucunun vücuda daha hızlı alımının, beynin uyuşturucudan hoşlanma düzeyini arttıracağını ortaya koymaktadır. Araştırmalar uyuşturucu kullanımına eşlik eden riskleri ortaya çıkarmaktadır. Araştırmalar marihuana kullanım düzeyinin arttırılmasının, acil sağlık sorunlarının ortaya çıkma düzeyini ve riskini arttırdığını ortaya çıkarmıştır. Araştırmalar, marihuana ve kannabis kullanan öğrencilerin: Konsantrasyon bozukluğu yaşadıklarını Kendilerini tehlikeye attıklarını Madde etkisinde araç kullandıklarını Önemli aktiviteleri boş verdiklerini Aşırı uyuduklarını ve dersleri kaçırdıklarını Arkadaşlarıyla ve aileyle problemler yaşadıklarını Evde, işte ve okulda ciddi problemler yaşadıklarını Mesken ihlali yaptıklarını Ve sık sık kanunla başlarının derde girdiğini göstermektedir. 11

12 Araştırmalar, erken yaşta (15 yaşın altı) uyuşturucu madde kullanmanın daha yüksek oranda uyuşturucu madde kullanmaya neden olduğunu ve bağımlılık yaptığını göstermektedir. Araştırmalar gençlerin (15-21) alkolden daha fazla, alkol dışı bağımlılık yapıcı madde kullanımı ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tedaviye başvurduğunu göstermektedir. Araştırmalar, ergenlikte bağımlılık yapıcı maddeye maruz kalan bireylerin, yetişkinlikte madde kullanma dürtüsü duyma risklerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırmalar ergenlik süresince THC ye maruz kalan yetişkinlerin beyninin opioid sisteminin değiştiğini göstermektedir. Araştırmalar ağır Meth kullanımının, beyinde toksik etki yaptığını göstermektedir. 12

13 ARAġTIRMALAR MADDE KULLANIMININ VE SONUÇLARININ BĠRDEN FAZLA AġAMAYLA ĠLGĠLĠ OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDĠR: RELAPS GENETĠK/KALITSAL NÖROLOJĠK GELĠġĠM ĠLK KULLANIM YOKSUNLUK SENDROMU ZEHĠRLENME ADAPTASYON ĠLAÇLA TEDAVĠ RĠSKLĠ- KÖTÜYE KULLANI M GERĠ ÇEKĠLME BAĞIMLILIK 13

14 ARAġTIRMALAR ETKĠN TEDAVĠNĠN ÇOK YÖNLÜ TEDAVĠ GEREKTĠRDĠĞĠNĠ ORTAYA KOYMAKTADIR: AĠLE HĠZMETLERĠ ÇOCUK BAKIM HĠZMETLE RĠ MESLEKĠ HĠZMETLER BARINMA HĠZMETLERĠ TAġIMA HĠZMETLERĠ FĠNANSAL HĠZMETLE R YEMEK HĠZMETĠ TEDAVĠ PLANI BĠREYSEL GRUP DANIġMA ĠLAÇ TEDAVĠSĠ VAKA YÖNETĠMĠ KENDĠ KENDĠNE DESTEK GRUPLARI BĠOMETRĠK ĠZLEME SÜREKLĠ BAKIM RUH SAĞLIĞI HĠZMETLERĠ TIBBĠ HĠZMETLER KANUNĠ HĠZMETLER AIDS/HIV HĠZMETLERĠ EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ Etkin Tedavi için: Kişi mümkün olduğunca uzun süre tedavi programı içinde tutulmalı Sağlık çalışanları, uyuşturucu ile ilgili problemlerin teşhis tedavisinde üzerinde eğitilmeli Her hastanın, kişisel özelliklerini de dikkate alan kişiye odaklı tedavi programı hazırlanmalı Tedavinin etkin olup olmadığını ve nasıl geliştirileceğini değerlendirmek amacıyla uzun vadeli izleme yapmalı Ve biometrik testler sık tekrarlanmalıdır. 14

15 KAYNAKÇA Office of National Drug Control Policy, USA (Eylül 2007). Fact Sheet: access to recovery. (Erişim tarihi: ) Office of National Drug Control Policy, USA (Haziran 2007). Drug courts: providing treatment instead of jail for non-violent offenders. cid=0 (Erişim tarihi: ) Office of National Drug Control Policy, USA (Ocak 2007). Screening & brief intervention. (Erişim tarihi: ) Office of National Drug Control Policy, USA (Mart 2007). Random student drug testing. cid=0 (Erişim tarihi: ) Office of National Drug Control Policy, USA (Ocak 2007). Drug-free communities support program cid=0 (Erişim tarihi: ) The White House, USA (Şubat 2007). National Control Drug Strategy 15

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri. Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003

Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri. Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003 Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003 Okul dönemi 6-19 yaşlar arasını kapsar, iki dönemdir erken okul yaşı ve prepubesans kızlarda

Detaylı

GADEM AÇILIŞ. Meclis üyelerimizin vermiş olduğu soru önergesi ile GADEM in temeli atılmıştır.

GADEM AÇILIŞ. Meclis üyelerimizin vermiş olduğu soru önergesi ile GADEM in temeli atılmıştır. KONU BAŞLIKLARIMIZ GADEM Açılış Misyonumuz Hedef kitlemiz İşleyişimiz İşbirliği yaptığımız kurumlar Mobil Ekip Uygulamamız Bütünşehir Sistemi Etkinliklerimiz Ödül Sistemimiz Danışan İstatistiklerimiz GADEM

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D. Madde deyince ne anlıyoruz? Alkol Amfetamin gibi uyarıcılar Kafein Esrar ve sentetik kannabinoidler

Detaylı

Türkiye Programından Kilit Sonuçlar

Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Devam Etmekte Olan Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Özel Sektör Rekabetçiliğinin Arttırılmasına Katkı Özel ve finansal sektör, işgücü piyasası ve işgücü becerileri

Detaylı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz. Sayın Milletvekili, Otizm spektrum bozukluğu (OSB) yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk olup belirli davranış ve öğrenme özellikleri ile kendini göstermektedir. Şu an

Detaylı

OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ

OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ UZM. OZAN SELCİK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. YASEMİN ÖZKAN HACET TEPE ÜNİVERSİTES İ SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2015 Sunum

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

AİLELERE ve GENÇLERE YÖNELİK MADDE BAĞIMLILIĞI ÖNLEME EĞİTİMLERİ UYMA! PROJESİ

AİLELERE ve GENÇLERE YÖNELİK MADDE BAĞIMLILIĞI ÖNLEME EĞİTİMLERİ UYMA! PROJESİ AİLELERE ve GENÇLERE YÖNELİK MADDE BAĞIMLILIĞI ÖNLEME EĞİTİMLERİ UYMA! PROJESİ Sivil toplum kuruluşlarının irtibat içinde olduğu ailelerin ve gençlerin, UYuşturucu ve MAdde bağımlılığı konusunda bilgi

Detaylı

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19 İçindekiler 1 Okul Psikolojik Danışmanlığı Mesleği 1 Bir Meslek Olarak Psikolojik Danışmanlık 2 Tarihsel Geçmiş 3 Kimlik 5 Okul Psikolojik Danışmanlığının Gelişimi 6 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

İSTANBUL ANKARA LONDRA

İSTANBUL ANKARA LONDRA İSTANBUL ANKARA LONDRA PIM - Proje Yönetimi PROJE PLANLAMA HİZMETİ PROJE UYGULAMA HİZMETİ MEVCUT SİSTEM DENETİMİ PROJE BAŞLAT YAZILIM YÜKLEME PIM NEDİR? Müşteri ile mutabakat sağlayarak ihtiyaçların tam

Detaylı

5. Gün: Strateji Hazırlamada Farklı Yaklaşımlar ve Araçlar

5. Gün: Strateji Hazırlamada Farklı Yaklaşımlar ve Araçlar 5. Gün: Strateji Hazırlamada Farklı Yaklaşımlar ve Araçlar Tapio Laamanen 14 Ocak 2011 1 Hükümet Öngörü Ağı Geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak için bilgi alışverişi ve işbirliğine dayalı bakanlıklar

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Yaşınız kaç diye sorduk;

Yaşınız kaç diye sorduk; #UKGE- UYUŞTURUCUYA KARŞI GENÇ EYLEM PROJESİ ANKET DEĞERLENDİRMESİ TEMMUZ- AĞUSTOS/2015 Uyuşturucuya Karşı Genç Eylem Projesi nin ikinci aşaması olan anket çalışması Temmuz- Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirildi.

Detaylı

Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü

Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü 1 1 AB Enstitüleri Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Konseyi Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Sosyal Komite Bölge Komiteleri Adalet Divanı 2 2 Komisyonda Bulunanlar

Detaylı

Prof. Dr. Tezer Kutluk Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı UICC, Uluslarası Kanser Savaş Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Tezer Kutluk Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı UICC, Uluslarası Kanser Savaş Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Dünya da Kanser Mücadelesi Organizasyonu Prof. Dr. Tezer Kutluk Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı UICC, Uluslarası Kanser Savaş Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Kanser Kimin sorunu

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK VE ERGEN TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MODELİ. Dr.Cenk YANCAR Psikiyatri Uzmanı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK VE ERGEN TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MODELİ. Dr.Cenk YANCAR Psikiyatri Uzmanı GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK VE ERGEN TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MODELİ Dr.Cenk YANCAR Psikiyatri Uzmanı Son yıllarda Gaziantep in hızlı sanayi büyümesinin getirdiği göç ve nüfus artışı, beraberinde

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi (Sürüm: 3.0-16.01.2017) Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı 80.YIL ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ 26.12.2003 tarihli Genel Müdürlük Onayı ile hizmete başlamıştır. Gündüzlü Kuruluştur.

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3. Yarıyılı

Uygulama (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3. Yarıyılı Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3 AKTS Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü Prof.

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları El Rehberi Dünya çapında hapishanelerde mahkûmiyeti takiben veya suçsuzluğunun ispatı için duruşma bekleyen bir buçuk milyondan fazla kadın bulunmaktadır.

Detaylı

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi / Logopedi Alanındaki Standartların ve Eğitim Programlarının Niteliklerinin

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18301) BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş

Detaylı

UYUŞTURUCU ÖZGÜRLÜĞÜN SONU!

UYUŞTURUCU ÖZGÜRLÜĞÜN SONU! Risk Faktörleri BİRECİK RAM Tedavi İçin Psikolojik sorunları olan ya da herhangi bir madde bağımlılığı bulunan ebeveynin çocukları daha büyük risk altındadırlar. Madde kullanan ve tedavi olmak isteyen,

Detaylı

Deepa Grover Erken Dönem Çocuk Gelişimi Bölge Danışmanı UNICEF ODA/BDT Bölge Ofisi. Küçük Çocuğun İyi Olma Hali ve Kaliteli Erken Dönem Eğitim

Deepa Grover Erken Dönem Çocuk Gelişimi Bölge Danışmanı UNICEF ODA/BDT Bölge Ofisi. Küçük Çocuğun İyi Olma Hali ve Kaliteli Erken Dönem Eğitim Deepa Grover Erken Dönem Çocuk Gelişimi Bölge Danışmanı UNICEF ODA/BDT Bölge Ofisi Küçük Çocuğun İyi Olma Hali ve Kaliteli Erken Dönem Eğitim KALİTE: Sistemin Yapı Taşları ve Sorular Yapı Taşları Kaliteyle

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

İŞYERİ MADDE TESTİ. Doç.Dr. Nebile DAĞLIOĞLU Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD

İŞYERİ MADDE TESTİ. Doç.Dr. Nebile DAĞLIOĞLU Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD İŞYERİ MADDE TESTİ Doç.Dr. Nebile DAĞLIOĞLU Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD İşyeri madde testleri Amerika'da 1980'li yıllarda demiryolunda yaşanan kazalar ile gündeme gelmiş ve yasadışı

Detaylı

Tablo 7.1: Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri

Tablo 7.1: Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri 7. Kamu Maliyesi 2016 yılında, maliye politikaları özellikle kamu harcamaları yoluyla büyümeye katkı sağlamıştır. Buna ek olarak, özel tüketimi desteklemek, reel sektöre finansal destek sağlamak ve yatırımı

Detaylı

Op. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü

Op. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Op. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu Reform öncesi Türkiye de sağlıkta geri ödeme, 3 farklı sigorta sistemiyle

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın Uygulamaların İlişkisi 2 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın

Detaylı

T.C. SAĞLıK BAKANLıĞı

T.C. SAĞLıK BAKANLıĞı T.C. SAĞLıK BAKANLıĞı Dr. Mustafa Kemal ÇETİN Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı BAĞıMLıLıK NEDIR? Madde kullanımına bağlı olarak beyinde oluşan değişimlerin, kompulsif madde arayışı

Detaylı

Tütün Şirketlerine Karşı Sağlık Davaları

Tütün Şirketlerine Karşı Sağlık Davaları Tütün Şirketlerine Karşı Sağlık Davaları Prof.Dr. Celal KARLIKAYA Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Temiz Nefes Sigarasız Yaşam Derneği Tütün kontrol uzmanlarının sigara davalarının ne gibi gelişmelere

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ

TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Uygulama Milli Eğitim Bakanlığı (Örgün /Yaygın eğitim) Pilot Uygulamalar (ERDEP) Sivil toplum kuruluşları (Akran eğitim

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli Mülteciler

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli Mülteciler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli Mülteciler 2011 yılında başlayan ve ülkenin sınırları içinde ve ötesinde 11 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine yol açan Suriye'deki iç savaşa tepki olarak

Detaylı

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti?

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD EKMUD İzmir Toplantıları - 29.12.2015 Sunum Planı Dünya epidemiyolojisi

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

Vaka Çalışması Prostat Kanseri. Kılavuzu

Vaka Çalışması Prostat Kanseri. Kılavuzu Vaka Çalışması Prostat Kanseri Şubat 2008 te basılmıştır Kılavuzu Teşhis ve tedaviyi kapsar Kılavuzu geliştirenler, yeni maliyet etkinlik analizi için hangi başlıkların uygun olduğunu göz önünde bulundurmak

Detaylı

ALMANYA, HOLLANDA İTALYA, FRANSA VE İSVEÇ TE MADDE KULLANIMI VE MÜCADELE PROFİLİ

ALMANYA, HOLLANDA İTALYA, FRANSA VE İSVEÇ TE MADDE KULLANIMI VE MÜCADELE PROFİLİ ALMANYA, HOLLANDA İTALYA, FRANSA VE İSVEÇ TE MADDE KULLANIMI VE MÜCADELE PROFİLİ Sevgi SUÇİN Alkol Dışı Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Kontrol Şube Müdürü ALMANYA Yıl Nüfus 82.500.800 2005 Kişi başına

Detaylı

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve 12-13 / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim uygulanmaktadır.) Katılımcı Sayısı: 50 kişi ile sınırlıdır.

Detaylı

Proje Önerileri Çağrısı

Proje Önerileri Çağrısı Proje Önerileri Çağrısı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Suriye Kadınlarının Toplum Gönüllülüğü Temelli Çözümlerle Toplumsal ve Ekonomik Entegrasyonunun Güçlendirilmesi Projesi Küçük Ölçekli Girişimler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks:

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks: AVRUPA BİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSLARI İÇİN UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği; Türkiye de her yıl farklı katılım öncesi mali yardım programları kapsamında Türkiye de çeşitli konularda hibe

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

Madde Bağımlılığı ile Çalışmada Bilimsel ve Pratik İlkeler: Neyi, Ne Zaman, Nasıl, Nerede, Neden ve Kiminle Yapmalıyız?

Madde Bağımlılığı ile Çalışmada Bilimsel ve Pratik İlkeler: Neyi, Ne Zaman, Nasıl, Nerede, Neden ve Kiminle Yapmalıyız? Madde Bağımlılığı ile Çalışmada Bilimsel ve Pratik İlkeler: Neyi, Ne Zaman, Nasıl, Nerede, Neden ve Kiminle Yapmalıyız? Prof. Dr. Kültegin ÖGEL Acıbadem Üni. Tıp Fak Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği 2

Detaylı

KALKINMA HABERLERİ 30 EYLÜL 2010 ZAMAN KOBİ'LERE 100 MİLYON DOLARLIK DESTEK DenizBank, Garanti Bankası ve Türkiye Kalkınma Bankası, KOBİ'lerin orta ve uzun vadeli finansmana erişim imkanlarını artırmak

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ)

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) Dr. Ö. Sürel Karabilgin 14. Bahar Sempozyumu Antalya 13 17 Nisan 2010 Sunum planı Kavramlar İDÖ tanımı ve içeriği İDÖ tipolojisi Sorunlar Anahtar kavramlar ve anlamları Strateji,

Detaylı

ANTALYA MUSTAFA ADIYAMAN ORTAOKULU ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI

ANTALYA MUSTAFA ADIYAMAN ORTAOKULU ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI 2013-2014 ANTALYA MUSTAFA ADIYAMAN ORTAOKULU ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI ÇALIŞMA TARİHİ (AYLAR) EKİM KASIM AMAÇ Okulda eylem ekibinin oluşturulması ile ilgili çalışmaların yapılması. Tehlike

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet TEMEL Kadına yönelik şiddetin tanımlanması: Fiziksel şiddet? Duygusal şiddet? Ekonomik şiddet? Cinsel şiddet? İhtiyaç- Hizmet

Detaylı

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK Yrd. Doç. Dr. Sedef EYLEMER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı 1 Neden Hareketlilik Projesi? Sorumlu kişilerin; bilgi ve becerilerinin artmasını mı teknolojiyi ve yenilikleri

Detaylı

18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı.

18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı. YETİM RAPORU 18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı. Bakanlar Kurulu nun 6 Şubat 2007 tarihli

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşme Örneği 2013-2014

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşme Örneği 2013-2014 Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşme Örneği 2013-2014 Gönderen kurumun adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34119 Beyazıt/ İSTANBUL Kurum

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

EPWN İstanbul. Giriş

EPWN İstanbul. Giriş EPWN İstanbul Giriş Avrupa Profesyonel Kadınlar Ağı ("EPWN") EPWN, tüm sektörlerden ve sanayilerden profesyonel kadınlar için dinamik ve hızlı büyüyen çevrimdışı ve çevrimiçi bir ağ ve liderlik geliştirme

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

Tüm hizmetlerimizde, özgünlüğünüzü kullanarak, potansiyelinizi performansa dönüştürmeyi destekliyoruz. POTANSİYEL

Tüm hizmetlerimizde, özgünlüğünüzü kullanarak, potansiyelinizi performansa dönüştürmeyi destekliyoruz. POTANSİYEL 2004 ten beri NEDEN BİZ? Tüm hizmetlerimizde, özgünlüğünüzü kullanarak, potansiyelinizi performansa dönüştürmeyi destekliyoruz. ÖZGÜNLÜK POTANSİYEL ADIM ATMAK 2015 1 Complex Problem Solving 2 Coordinating

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 1. Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından oluşturulacak olup 2015

Detaylı

ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik (SG) kavramını, en azından yasal düzenleme seviyesinde, ilk kullanan ülke olan ABD, bugün

Detaylı

Türkiye de Bağımlılık Epidemiyolojisi. Dr. Zehra Arıkan

Türkiye de Bağımlılık Epidemiyolojisi. Dr. Zehra Arıkan Türkiye de Bağımlılık Epidemiyolojisi Dr. Zehra Arıkan Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı: Glaxo, Sanovel, Bilim Epidemiyoloji Tıbbi araştırmaların yöntem bilimi Sağlık sorunlarının tanımlanması, nedenlerinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMANI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr adım adım üyelik 1996 Ticaret Gümrük Birliği 1999 Adaylık 2002

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

MEHMET AUF İLE HAYATıN RiTMi MÜZİKLİ BUSINESS SHOW

MEHMET AUF İLE HAYATıN RiTMi MÜZİKLİ BUSINESS SHOW MEHMET AUF İLE HAYATıN RiTMi MÜZİKLİ BUSINESS SHOW DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN MÜZİKLİ BUSINESS SHOW: HAYATıN RiTMi Takım çalışması ve biz bilinci, iletişim, başarı ve müşteri odaklılık, değerler, kişisel

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 24 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama 1 LdV Türkiye Genel Hareketlilik Başvuru Sayısı 3000 2838 2500 2571 2572 2000 1966 1799 1500 1000 500 293 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Detaylı

Temel Muhasebe İleri Muhasebe SAP Logo Tiger Enterprise

Temel Muhasebe İleri Muhasebe SAP Logo Tiger Enterprise MUHASEBE VE ERP EĞİTİMLERİ Temel Muhasebe İleri Muhasebe SAP Logo Tiger Enterprise Bilge Adam Akademi nin Muhasebe ve ERP eğitimleri; şirketlerin ihtiyaç duyduğu, hem muhasebe alanında teorik bilgiye sahip

Detaylı

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER SUNUŞ 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakerelerine baģlanması kararı alınmıģtır. Bu kararın ardından Türkiye ile AB arasında katılım süreci baģlamıģtır. Katılım süreci, Türkiye

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr 1 HEDEFLER.Sağlığı, koruma ve geliştirme kavramlarını bilme İşyerlerinde

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

Uyum Risk Yönetimi. KPMG İstanbul. Ekim 2014

Uyum Risk Yönetimi. KPMG İstanbul. Ekim 2014 Uyum Risk Yönetimi KPMG İstanbul Ekim 2014 Uyum Yönetimi Uyum Yönetimi, bir kurumun tüm paydaşları (müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları, çalışan ve hissedarlar) tarafından talep edilen ve her geçen

Detaylı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme CRC/C/TUR/Q/2-3 Dağıtım: Genel 16 Kasım 2011 Aslı: İngilizce Çocuk Hakları Komitesi Altmışıncı Oturum 29 Mayıs 15 Haziran 2012 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin

Detaylı

SORULARLA PROJE OKULU

SORULARLA PROJE OKULU SORULARLA PROJE OKULU 1.Proje Okulu Nedir? Milli Eğitim Bakanlığının ulusal eğitim politikaları kapsamında, eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak adına başlatılan, özellikleri kendi yönetmeliği ile

Detaylı

Nüfus artıyor Nüfus yaşlanıyor Kronik hastalıkların maliyeti artıyor Pahalı teknolojiler ve ilaçlar piyasaya sürülüyor Nüfusun sağlık hizmetinde

Nüfus artıyor Nüfus yaşlanıyor Kronik hastalıkların maliyeti artıyor Pahalı teknolojiler ve ilaçlar piyasaya sürülüyor Nüfusun sağlık hizmetinde UZM. ECZ. HARUN KIZILAY GENEL SEKRETER TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 3. Uluslararası İlaç Kullanımını Geliştirme Konferansı,i 14-18 18 Kasım 2011, Antalya Nüfus artıyor Nüfus yaşlanıyor Kronik hastalıkların

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı