UMKE BÜLTENİ MAYIS 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UMKE BÜLTENİ MAYIS 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ"

Transkript

1 UMKE BÜLTENİ MAYIS 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ Burdur'da Bölge Tatbikatı Yapıldı Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Kütahya, Uşak, Isparta, Eskişehir ve Burdur'dan Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile 112 ambulans ve itfaiye ekiplerinin katıldığı, deprem, trafik kazası ve dağdan insan kurtarma tatbikatları gerçeği aratmadı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 2012 yılı bölge tatbikatı 28 Nisan Cumartesi günü Burdur a bağlı Bucak ilçesinde yapıldı. Oğuzhan Kent Ormanında yapılan tatbikatı Vali Süleyman Tapsız, ilimiz Milletvekilleri Bayram Özçelik, Hasan Hami Yıldırım, Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Celal Aydoğan, Bucak Kaymakamı Osman Hacıbektaşoğlu, Bucak Belediye Başkanı Ramazan Ayaz, Vali Yardımcıları Halil Karbuz, Hamdullah Suphi Özgödek, Mustafa Altınpınar, kaymakamlar, daire müdürleri ve vatandaşlar izledi. Tatbikat öncesi Vali Süleyman Tapsız Oğuzhan Kent Ormanını gezdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı nın okunması ile başlayan UMKE tatbikatında İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, Bucak Belediye Başkanı Ramazan Ayaz, Bucak Kaymakamı Osman Hacıbektaşoğlu, ilimiz Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Hasan Hami Yıldırım birer konuşma yaptı. UMKE Tatbikatında konuşan Vali Tapsız, yapılan istatistiklere göre, depremlerdeki ölümlerin yüzde 80'inin ilk saatler içinde gerçekleştiğini, bu nedenle eğitimli ve doğru ekip ile müdahalenin önemli olduğunu vurguladı.

2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE), afet bölgesinde görev yapabilecek özellikte, iyi eğitilmiş, yeterli tıbbi donanıma ve müdahale becerisine sahip sağlık personelinden oluştuğunu ifade eden Vali Tapsız; Tatbikata, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Kütahya, Isparta, Uşak, Eskişehir ve ev sahibi Burdur'dan toplam 200 UMKE personeli ve Burdur 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Afyonkarahisar AFAD, Burdur AFAD, Burdur ve Bucak İtfaiye Müdürlüğü, BAKUD, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Müdahale ekiplerinin de katıldığı geniş kapsamlı deprem, yangın, su kurtarma, araçtan yaralı kurtarma ve dağ kurtarma tatbikatları yapılacak. dedi. Başta deprem olmak üzere yaşanabilecek olası afetlerde en kısa sürede enkaza yönelik tıbbi kurtarma hizmetlerinin sunulması ve güvenli şekilde hasta ve yaralı naklinin sağlanması, nakil sonrasında acil tedavi ünitelerinin ve hizmetinin temini ve afetlerde ölüm ve sakatlıkların kabul edilebilir sınırlara çekilmesinin önemine dikkat çeken Vali Tapsız; UMKE timleri, her türlü tıbbi ve lojistik donanımı ile yurt içi ve yurt dışında her türlü afete müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmıştır. Kurtarma stratejisi yerine koruma ve önleme stratejisinin, yara sarmak yerine hazırlıklı olmak planının hayata geçirilmesi gerekmektedir. diye konuştu. Valilik olarak çalışmalarda sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine özel önem verdiklerinin de altını çizen Vali Tapsız; Hedefimiz, halkımız nezdinde afet bilincinin oluşmasını sağlayarak afet öncesi alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler ile afet zararlarını minimuma indirmektir. Bu tatbikat; olası depremlere karşı alınan tedbirlerin gözden geçirilmesine vesile olacaktır. Ayrıca, afetlere ilişkin kurumlar arasındaki görev ve sorumluluk paylaşımının etkin bir şekilde yürütülmesine, işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına ve görülen eksiklerin giderilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye de özellikle de 1.derece deprem kuşağında bulunan ilimizde, kamu görevlilerinin, Sivil Toplum

3 Kuruluşlarının ve genel olarak bütün toplumun, afetlere daha hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bu konuda ulusal bir eğitim seferberliğine ihtiyaç vardır. İlerleyen teknoloji ve toplum bilimindeki gelişmeleri de dikkate alarak, afete dirençli bir toplum haline gelmeliyiz. Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Kütahya, Isparta, Uşak, Eskişehir ve Burdur ilimizden tatbikata katılan UMKE personeline ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Afyonkarahisar UMKE koordinatörlüğünde; Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Kütahya, Isparta, Uşak, Eskişehir ve Burdur'dan toplam 200 UMKE personeli ve Burdur 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Afyonkarahisar AFAD, Burdur AFAD, Burdur ve Bucak İtfaiye Müdürlüğü, BAKUD, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Müdahale ekiplerinin de katıldığı geniş kapsamlı deprem, yangın, su kurtarma, araçtan yaralı kurtarma ve dağ kurtarma tatbikatları yapıldı. İlk bölümde deprem, ardından yangın ve trafik kazası tatbikatları gerçekleştirildi. Tatbikat görüntüleri gerçeği aratmadı. Depreme ve yangına müdahale eden UMKE ekipleri yıkılan taş duvar ve çöküntü arasından bir taraftan yaralıları kurtarırken, diğer yandan da itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Deprem esnasında meydana gelen otobüs ve otomobil kazasında yaralılar tıpkı gerçekmiş gibi bir bir kurtarılarak ambulanslarla hastanelere gönderildi. Tatbikatın son bölümünde Antalya UMKE ekipleri deprem anında Onaç Barajı Gölü'nün karşı kıyısındaki bir yaralıyı botla kurtarıp, uçurumdan yukarıya halatlarla çıkardı. UMKE tatbikatında görev alan ekiplere ve tatbikata destek veren kurum, kuruluş ve kişilere sırasıyla Vali Süleyman Tapsız, ilimiz Milletvekilleri Bayram

4 Özçelik, Hasan Hami Yıldırım başta olmak üzere protokol üyeleri tarafından plaketleri verildi. Vali Süleyman Tapsız ve protokol mensupları tatbikat sonrası UMKE Ekipleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Karabük te UMKE Eğitimi Karabük te UMKE personeline yönelik Safranbolu Kent Ormanında ''Termal Kampçılık ve Fizik Kondinasyon Eğitimi'' verildi. Karabük te UMKE personeline yönelik Safranbolu Kent Ormanında ''Termal Kampçılık ve Fizik Kondinasyon Eğitimi'' verildi. Başarılı bir şekilde tamamlanan eğitimle ilgili verilen bilgide, UMKE ekibinin tatbikatlarını sürekli olarak gerçekleştirileceği belirtilerek, personelin her türlü olumsuz koşullarda görev yapabilecek tecrübeye sahip olmasının amaçladığı ve UMKE ekibinin güven veren bir ekip olduğu ifade edildi. KĠMYASAL, BĠYOLOJĠK, RADYOLOJĠK VE NÜKLEER TEHLĠKELERE DAĠR GÖREV YÖNETMELĠĞĠ KĠMYASAL, BĠYOLOJĠK, RADYOLOJĠK VE NÜKLEER TEHLĠKELERE DAĠR GÖREV YÖNETMELĠĞĠ RESMĠ GAZETEDE YAYINLANMIġTIR. AFET VE ACĠL DURUM YÜKSEK KURULU TOPLANDI Yılda en az iki kez toplanan ve sekreteryasını BaĢkanlığımızın yürüttüğü Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu BaĢbakan Yardımcımız Sayın BeĢir ATALAY ın BaĢkanlığında, Çevre ve ġehircilik, DıĢiĢleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Eğitim, Orman ve Su ĠĢleri, Sağlık, Kalkınma Bakanları ile ĠçiĢleri Bakanlığı Bakan

5 Yardımcısı, Maliye Bakanlığı MüsteĢarı, UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı MüsteĢarı, BaĢkanımız Fuat OKTAY ın katılımıyla BaĢkanlığımız Ana Bina da toplandı. BaĢbakan Yardımcımız BeĢir Atalay, toplantını açılıģında yaptığı konuģmada, toplantının temel konusunun ülkedeki afetle ilgili bütün boyutların tekrar gözden geçirilmesi olduğunu söyledi. Toplantının sekretaryasını AFAD'ın yaptığını belirten BaĢbakan Yardımcımız BeĢir Atalay, ''2012 yılı, Türkiye'nin afet ve acil durum politikasında bir değiģim yılı olacaktır. Bütün kurumlarımız bunun için ciddi bir mesai veriyor. Bunun için Meclis'te bir kanun tasarısı var. Çevre ve ġehircilik Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülüyor. Afet riskini azaltmayı hedefleyen bir tasarıdır. Bir yandan o yürürken, bir yandan da bizim hazırladığımız, bu kurulun onayıyla yürürlüğe giren deprem stratejisi ve eylem planımız var. Bir yandan da bunun uygulamasını takip ediyoruz. Biliyoruz ki ülkemiz önemli Ģekilde deprem kuģağındadır. Ayrıca her ülkede olduğu gibi zaman zaman ülkemizde de değiģik afetler görülebilmektedir. Bize düģen mümkün olabildiğince afet riskini azaltmaktır. Bu yönde çok tedbirler alıyoruz. Bugünkü toplantının da ağırlıklı olarak konularından birisi bu yöndedir. Ġkincisi daha çok hazırlıklı olmak, afete karģı ve afet sonrasına karģı daha çok hazırlıklı olmaktır. Bu eğitim boyutundan baģlayarak çok geniģ bir alanı kapsıyor. Afet ve Acil Durum BaĢkanlığı ülkemizde bütün bu konuları koordine eden bir kuruluģtur. Mevcut durumu değerlendireceklerini belirten BaĢbakan Yardımcımız BeĢir Atalay, deprem faaliyetlerini değerlendireceklerini ifade etti. Ġlerisi için atılacak adımları konuģacaklarını kaydeden BaĢbakan Yardımcımız "Bundan sonrasına iliģkin afetlere hazırlık, risk azaltma, risk yönetimi, gibi konularda yeni mekanizmaları ortaya koyma gibi bir çalıģma içinde olacağız" ifadelerini kullandı. Kurumlar arası iliģkiler konusuna da değineceklerini ifade eden BaĢbakan Yardımcımız BeĢir Atalay, "Bütün Bakanlıklarımız ve bütün Bakanlarımız Van'la ilgileniyor. Çadır modellemeleri yapıldı. Ülkemizde iklim Ģartlarına göre, bölgelere göre yeni çadır modellemeleri yapıldı. Bunların hem tiplerine bakacağız, bunların ne kadar üretileceği, nerelerde olacağı gibi Kızılay'ın da içinde olacağı organizasyonu düģünüyoruz" dedi.

6 Bitlis UMKE Görevde Bitlis'in Hizan ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün Ģarampole yuvarlanması sonucu 2 kiģi hayatını kaybederken, 3 kiģi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Hizan ilçesi Karlıtepe köyü yakınlarında meydana geldi. Ġlçe merkezinden köye gitmekten olan Hasan Ç. yönetimindeki köy minibüsü, bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkarak Ģarampole yuvarlandı. Cezail Acun ve Yunus Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Hasan Ç., Cüneyt Üzer ve Meryem Acun ise ağır yaralandı. Araçta sıkıģan yaralılar, UMKE ekipleri tarafından çıkarılarak Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. UMKE'den Simav'da Psikolojik Destek Seminerleri Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Hayata Destek Derneği ekipleri, Simav'da depremlerden olumsuz etkilenen vatandaģlara psikolojik destek seminerleri verdi. Seminerlerde, psikolog, hemģire, sağlık memuru ve laborantlar tarafından deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Kalkan, ġenköy, Kestel beldeleriyle Gökçeler, Yağmurlar, Sarıçam, TaĢlık, BaĢkonak, Kapıkaya, AhlatlıçeĢme, Ġnlice, YeĢilyayla ve Söğüt köylerinde iki gün süren eğitimlerde, enkaz altında kalınması halinde yapılacaklar hakkında da sunumlar yapıldı. Van UMKE Görevde Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile UMKE'nin yaklaģık yarım saatlik çalıģması sonucu sıkıģtığı yerden sedyeye bağlanan halatlarla çıkarılan YokuĢ, Van Bölge Eğitim AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Van'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaralandı. Van Belediyesi'nin Şemsibey Mahallesi'nde yaptığı kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi.

7 Yaklaşık 10 metre derinlikte çalışan işçilerden Nihat Yokuş, göçük altında kalarak yaralandı. Kepçe operatörünün ve diğer işçilerin fark etmesi sonucu, Yokuş, toprağa gömüldüğü yerden vücudunun yarısına kadar çıkarıldı. Burada 112 Acil Servis ekiplerince Yokuş'a müdahale edildi. Daha sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile UMKE'nin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden sedyeye bağlanan halatlarla çıkarılan Yokuş, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. MANĠSA'DA KURTARMA TATBĠKATI Olay yerinde bulunan Manisa Ġtfaiyesi'ne bağlı AKS 110 ekipleri ile UMKE ekipleri, kazalı aracın içinde bulunan yaralıyı kurtarma tatbikatı düzenledi. Manolya Meydanı'na kadar yürüyüģ yapan kortej, burada kazalı bir araç ile karģılaģtı. Olay yerinde bulunan Manisa Ġtfaiyesi'ne bağlı AKS 110 ekipleri ile UMKE ekipleri, kazalı aracın içinde bulunan yaralıyı kurtarma tatbikatı düzenledi. Kazalı aracın içinde bulunan yaralı ilk olarak UMKE ekipleri tarafından kontrol edilerek durumuna bakıldı. Sonrasında gerekli olan ilk müdahale yapıldı. Zarar görmesini önlemek için yaralının üzeri örtüldü. Sonrasında olası bir istenmeyen duruma karģılık aracın ön camı bilinçli bir Ģekilde kırıldı. Daha sonra yaralıyı aracın içinden rahat çıkarabilmek için aracın yan direkleri kesildi. Arka kapısı yerinden çıkarıldı. Sonrasında bir sedye yardımıyla yaralı aracın içinden alınarak, ambulansa götürülerek tedavi altına alındı. PROGRAM KÜLTÜR SĠTESĠNDE DEVAM ETTĠ

8 Manolya Meydanı'nda düzenlenen tatbikatın ardından program Kültür Merkezi Lale Salonu'nda devam etti. Burada yapılan programda Emniyet Müdürü Yunus Çetin, kısa bir konuģma yaparak, trafik hakkında bilgiler verdi. GEÇEN YIL MANĠSA'DA TRAFĠK KAZALARINDA 80 KĠġĠ HAYATINI KAYBETTĠ Ġl Emniyet Müdürü Yunus Çetin, yılları arasında meydana gelen trafik kazalarında 14 bin 723 vatandaģın hayatını kaybettiğini, 822 bin 320 vatandaģın ise yaralandığına dikkat çekti. Emniyet Müdürü Çetin, Manisa'da 2011 yılında trafik kazalarında 80 vatandaģın hayatını kaybettiğini, 4 bin 552 vatandaģın ise yaralandığını söyledi. MANĠSA'DA TRAFĠĞE KAYITLI 435 BĠN ARAÇ VAR Yunus Çetin, 2011 yılında Manisa'da 435 bin araç sayısı olduğunu belirterek, Manisa'da araç ve sürücü sayısında büyük bir artıģın meydana geldiğini söyledi. Çetin, "Kuralları herkes biliyor ancak sorun kuralları uygulamakta. Kazaları en aza indirmek için öncelikle eğitim gerekiyor. Unutmayalım ki eğitim sadece bilmek değil, aynı zamanda uygulayabilme yeteneğidir. Günümüzün en önemli sorunu araç trafiğidir. Bu yoğunlukta oluģan kazalarda da yine insan faktörü etkilidir. Ġlimizde de daha etkin ve verimli denetimler yaparak kazaların en aza indiği güvenli bir trafik ortamı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hafta etkinlikler kapsamında ilimizde trafik bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunacağız. Önceliğimiz bu bilincin çocuklarımızda oluģmasıdır" dedi yılında Ġstanbul Depremi Olabilir! Deprem Dede'nin hesaplamalarına göre 2014 yılında büyük sarsıntı ihtimali yüksek. IĢıkara, 'Fay hattının güney kolundaki sessizlik de hayra alamet değil' diyor... Kandilli Rasathanesi eski müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete IĢıkara'dan ürperten deprem hesabı. ĠĢte IĢıkara'nın yorumları: 'WEĠĠBL OLASILIK FONKSĠYONU' Marmara'da bir deprem tehlikesi var. Bir öngörüm var. ĠĢte o zaman Ġstanbul, depremi yaģayacak. 17 Ağustos'un bittiği yer ile 1912 depreminde Mürefte, ġarköy'ün bittiği yer arasında kırılmamıģ bir parça var. Bilim adamlarının konuģtuğu hep o parça. Adaların güneyine düģüyor ve Tekirdağ'a doğru uzanıyor. 'Weiibl Olasılık Fonksiyonu' adı verilen bir fonksiyonla bazı hesaplamalar yaptım. Yaparken de Marmara'da meydana gelen 9'un üzerindeki depremleri aldım. Bu yaklaģık 7 Ģiddetinin üzerine tekabül de edebilir. Fonksiyonun çalıģma prensibi Ģu. Olaylar arasındaki zaman farkları alınır. Sabit olmayan, yani iki deprem arasında kaç yıl varsa örneğin yıl, takip eden süreçte 70 ila 80 ya da 90 ila 100 sene vardır. 1900'den önceki verileri de alarak bu olasılık dağılımını uyguladığınız zaman karģıma çıkan manzara Ģu: Yani Marmara'da beklediğimiz büyük depremin olma olasılığının en yüksek olduğu zaman. MARMARA ĠÇĠN 2'NCĠ TEHLĠKE Bu olasılık dedim. Olma da var olmama olasılığı da var. Ama böyle bir gerçek var. Bir de ikinci yer var Ġstanbul'u etkileyecek. Kuzey Anadolu Fay'ının güney kolu. Adapazarı'nda, Ġzmit'te daha olay bitmedi. Adapazarı Geyve'den baģlıyor, Mekece'den Ġznik Gölü'nün güneyinden, oradan da Gemlik Körfezi'nden Marmara'ya giriyor. 17 Ağustos depremi Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun kuzey kolunda gerçekleģti. Güney kol çok sessiz. Ġyi bir sessizlik değil. En son 1750 ya da 1780'lerde deprem üretti yıldır sessiz. Hayra alamet değil. Bu deprem olduğu zaman hem

9 Marmara'nın bütünü hem de Ġstanbul çok etkilenecek. Hepimizin bu konuda önlem alması gerekir. Marmara ve çevresi Türkiye'nin kalbidir. 1996'DA UYARMIġTIK 1996'da bir çabaya girmiģtik. Deprem mühendisliği hocalarıyla birlikte Sakarya Valisi ile görüģmüģtük Adapazarı depreminden sonra büyük bir depremi bekliyorduk. Çünkü Kuzey Anadolu fayının bir diziliģ düzeni vardı. Erzincan'dan baģlayarak batıya doğru hareket söz konusuydu. Adapazarı Mudurnu'nun batısında büyüklüğü 7'nin üzerinde deprem olacağını telaffuz ettik. Vali ile de paylaģtım. Vali Bey 'Panel yapalım, depremden nasıl korunmalı, binalar nasıl olmalı orada anlatın' dedi. Panele vali ile belediye baģkanı da katıldı. Önce vali, baģkan, inģaat mühendisleri baģkanı konuģtu. Baktık ki 8-9 kiģi kaldı dinleyen. 17 Ağustos'tan önce Ġstanbul'un durumu da bu. Ġstanbul ne zaman uyandı? 17 Ağustos depremini hissettiği zaman. Ġnsanlar soruyorlardı, 'Sen bu iģi neden daha önce yapmadın' diye. 'Yaptım da siz neredeydiniz' dedim. "Bakan olsam önce Zeytinburnu'nu yıkardım" ġehġrcġlġk Bakanı olsam Ġstanbul'da yıkacağım ilk ilçe Zeytinburnu olurdu. Müdürlüğüm zamanında Ġstanbul'un risk haritası Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından çıkarılmıģtı. Deprem master planını yaparken nereler daha riskli nereler risksiz çıkarılmıģtı. BüyükĢehir Belediyesi de bunu desteklemiģti. Kandilli Rasathanesi'nin web sayfasında risk haritaları mevcut. VatandaĢlar semtlerini incelesin. VatandaĢ 'Ġlla iki daire isterim' diyor Devlet iradesini koymuģ. Bir mahalle düģünün, depreme karģı güvenli değil. Devlet diyor ki 'Ben sana bu evinin karģılığında depreme dayanıklı dört dörtlük daire vereceğim. Sen bu daireyi vereceksin, ben yaģadığın binayı yıkacağım, güvenli bir yapı yapacağım. Adam diyor ki. 'Bana iki daire ver'. Aç gözlülüğün alemi yok. YÜKSEK KATLI KORKUTMASIN Ġstanbul'da, Marmara'da deprem tehlikesi var. Bakıyorsunuz derli toplu mühendislik görmüģ binalar. Yüksek katlı olması da önemli değil. Yeter ki mühendislik görmüģ olsun. Yüksek katlı binalar bazen vatandaģı korkutuyor. ĠnĢaat mühendisi gökdelen de yapabilir, yüksek katlı da. Yeter ki deprem yapı Ģartnamesine göre yapsın. Çarpıcı örneği Japonya depremidir. Orada tsunami etkili oldu. Gökdelenler dahil binadan kaynaklı hiçbir kayıp söz konusu değil. Tsunamiden oldu. Onun da önlemini almıģlar. Ancak gelecek dalgayı 6 metre olarak öngörmüģler. 10 metre olarak öngörmüģ olsaydı tsunami de zarar vermeyecekti. Hiç panik haberi aldınız mı? 18 bin kiģi can verdi. O da sırf hesabı yanlıģ yapmalarından. CUMALARDA ANLATIYORUM 2007'den bu yana cumaları camileri gezdim. 2012'ye biraz talihsiz baģladım. Kalp krizine yakın bir Ģey geçirdim. Ama devam edeceğim. 'ĠĢte cuma bu' diyenler var. Depremle ilgili bilgilerin cumada paylaģılması lazım. Mümin vatandaģlara 'söylediğim bu bilgiyi, eģinle, yakınlarınla paylaģ' diyoruz. Bir yanlıģ anlaģılma var. Bazı vatandaģlarımız 'Bu, Allah'ın gazabı' diyor. Onu bu müftüler ile paylaģtığımız zaman anlatıyoruz. EskiĢehir'de 3 yaģındaki çocuk kayboldu Ġl Jandarma Alay Komutanlığı arama kurtarma ekibi, EskiĢehir AFAD'a bağlı Arama ve Kurtarma Ekibi, EskiĢehir UMKE ve Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter bölgeye sevk edildi.

10 Seyitgazi ilçesinde dün akģam kaybolan 3 yaģındaki çocuğun bulunması için çalıģma baģlatıldı. Şanlıurfa'dan Doğançayır beldesine çalışmak için gelen Bozkurt ailesinin çocuğu Yakup Bozkurt (3) kayboldu. Ailenin jandarmaya haber vermesi üzerine, İl Jandarma Alay Komutanlığı arama kurtarma ekibi, Eskişehir AFAD'a bağlı arama ve kurtarma ekibi, Eskişehir UMKE ve Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter bölgeye sevk edildi. EskiĢehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Doğançayır beldesinde dün akģam kaybolan 3 yaģındaki çocuğun bulunması için baģlatılan çalıģmalar sürüyor. Doğançayır Belediye BaĢkanı Ali Rıza Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ġanlıurfa'dan beldelerine tarım iģinde çalıģmak üzere gelen Abdürrezzak Bozkurt'un 3 yaģındaki oğlu Yakup Bozkurt'un dün kaybolduğunu hatırlattı. Yetkililerden yardım istediklerini belirten Koca, dün itibariyle Ġl Jandarma Alay Komutanlığı arama kurtarma ekibi, EskiĢehir Sivil Savunma Müdürlüğü acil arama ve kurtarma ekibi, EskiĢehir UMKE ve Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Koca, 421 kiģinin arama kurtarma çalıģmalarına katıldığını ifade ederek, Ģöyle konuģtu: "Dün kaybolan çocuğu bir çiftçi arkadaģımız bulmuģ. Çocuk bulunduğunda ağlıyormuģ. Çiftçi arkadaģımız çocuğu arabasına alarak, bölgedeki çadırlardan birine bırakmıģ. Ancak çocuk tekrar geldiği istikamete geri dönmüģ. Çadırlardaki insanlarda çocuğun ailesine gittiğini düģünerek gitmesine izin vermiģ. Maalesef küçük Yakup dünden beri kayıp. Arama çalıģmaları devam ediyor." -"BaĢbakan'ımızdan yardım istiyoruz"- Yakup Bozkurt'un babası Abdürrezzak Bozkurt (29) da 15 yıldır bölgeye çalıģmaya geldiklerini, bugüne kadar hiçbir sorunla karģılaģmadıklarını söyledi. Yakup'un evin en küçük çocuğu olduğunu anlatan Bozkurt, Ģunları bildirdi: "Güvenlik güçlerimiz havadan ve karadan arıyorlar ancak hiçbir ip ucuna rastlanmadı. Artık bu saatten sonra 'birileri kaçırdı' düģüncesiyle yetineceğiz. BaĢbakan'ımıza sesleniyoruz; lütfen yardımcı olun. Biz burada tarım iģçisiyiz. 15 yıldan beri buradayız herhangi bir sorun yaģanmadı.

11 BaĢbakan'ımıza yalvarıyoruz lütfen yardımcı olun. Oğlum üç yaģında. Oğlumun sağlık durumu iyiydi. KonuĢmayı yeni öğreniyordu. Bize çok bağlıydı. Hep peģimizden geliyordu. Oğlumuzun bulunmasını istiyoruz." Çevre illerden gelen ekiplerinde destek verdiği arama çalıģmalarında kaybolan çocuğun izine rastlanamaması sonucu bazı ekipler bölgeden ayrıldı. Bu arada jandarma ekiplerinin arama çalıģmaları sürüyor. Öte yandan, dün gece bölgeye gelen EskiĢehir Valisi Kadir Koçdemir ve Ġl Emniyet Müdürü Naci Kuru, olay yerinde incelemelerde bulunmuģ, arama çalıģmaları hakkında bilgi almıģtı. Bartın UMKE Tatbikatı Trafik Haftası etkinliklerinde, Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından ortaklaģa düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tatbikatta senaryo gereği trafik kazası sonrasında bir otomobilin altında kalan yaralı kurtarıldı. Olay yerine gelen AFAD ekibi önce otomobilin altında sıkışmış yaralıyı tespit etti daha sonra UMKE ekibinden bir görevli otomobilin altına girerek yaralıya boyunluk taktı. Daha sonra AFAD tarafından tonlarca ağırlığı kaldırabilen malzemeler aracın altına yerleştirildi. Hava ile birlikte aracın bir bölümü havaya kaldırıldı. Bu sırada UMKE ekibi yaralıya serum taktı ve sıkıştığı yerden çıkarıldı. Son olarak yaralı sürücü sedye ile ambulansa taşındı. Ambulansın olay yerinden ayrılmasının ardından AFAD ekibi otomobil etrafında başka yaralı olup olmadığını kontrol etti. AFAD tarafından gerçekleştirilen tatbikatı Bartın Valisi İsa Küçük, Vali Yardımcısı Türker Öksüz, Belediye Başkanı Cemal Akın, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Vahdet Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Altınok, Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Milli Eğitim Müdürü İsa Şeker, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Toksöz, parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının

12 temsilcileri, polis, jandarma, sağlık, eğitim çalışanları ve çok sayıda vatandaş izledi. Vali İsa Küçük, tatbikata katılan personeli kutladı. NĠĞDE UMKE ALADAĞLAR DA TATBĠKATTA 5-12 mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan planlı eğitim faaliyeti kapsamında NĠĞDE UMKE ile aladağlar, Demirkazık, Cimbar Vadisi içerisinde kaya tırmanıģ,kayadan iniģ,teknik malzeme tanıtımı,teorik eğitim faaliyetlerimizin yanısıra bir de arama kurtarma tatbikatı yapılmıģtır. Cimbar vadisi içerisinde kaya tırmanıģ etkinliği sürdüren bir grup dağcıdan 1 bayan sporcunun tırmanıģ esnasında düģerek kaza geçirdiği ihbarı ile harekete geçen niğde umke gerekli medikal ve teknik donanım ile ve yeteri kadar personel ile kazazedeye ulaģmıģ ilkyardım ve acil yardım desteğini sağladıktan sonra sedyeli transfer ile kaza geçiren sporcumuz Çamardı Devlet Hastanesine kaldırılarak sağlık kontrolleri tamamlanmıģtır. Afyonkarahisar UMKE Temel Eğitimi Afyonkarahisar UMKE Temel Modül Eğitim ve Tatbikatı Yapıldı. Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri ġube Müdürlüğüne bağlı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen UMKE Temel Modül Eğitimi Mayıs 2012 tarihleri arasında gerçekleģtirildi.

13 UMKE Bölge Koordinatörü, Ġl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ġbrahim KARADAĞ'ın koordinasyonunda; BeĢ gün süren eğitimde UMKE Eğitmenlerine Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlileri ile AFAD Eğitmenleride destek verdi. Eğitimin son gününde AFAD enkaz alanında yeni UMKE gönüllülerine tatbikat yaptırıldı.

14 ERZURUM BÖLGE TATBĠKATI YAPILDI Erzurum'da 9 Ġlin Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) timlerinin katılımıyla geniģ kapsamlı bir tatbikat yapıldı. Sağlık Bakanlığı 2012 yılı planlı eğitim tatbikatı Erzurum'da yapıldı. Tatbikata UMKE Erzurum koordinatörlüğüne bağlı 9 ilden 323 personel katıldı. DSİ göleti yanında bulunan alanda gerçekleşen tatbikatta bir otomobilin eve çarpası sonucu araç ve ev içerisinde yaralananların temsili kurtarılması yapıldı. Tatbikatı gerçekçi kılan kısım ise yaralı rolünde bulunan görevlilerin feryadı oldu. Erzurum Sağlık İl Müdürü Serhat Vançelik, bu tür tatbikatlarla personeli olası afetler için hazır hale getirildiklerini söyledi. UMKE Bölge Müdürü Özgür Çelebi ise pazartesi günü başlayan ve 4 gün süren eğitim programının bugün sona erdiğini ifade etti. Eğitim sonrası başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini kavunan Çelebi, "Bugünkü tatbikatta otomobilin eve çarpması ve araçta 3 kişi evde de 1'i bebek 2 yaralının kurtarılmasını sağladık." şeklinde konuştu. Gaziantep UMKE Toplantısı Yapıldı

15 Gaziantep Sağlık Afet Birim Sorumlusu Melike ÜZER ve UMKE Sorumlusu Yüksel GÜLEN, İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda,büyük bir heves ve istekle UMKE'ye katılan ve her branştan oluşan sağlık personelleriyle bir araya gelerek UMKE hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. UMKE'ye başvuran kişi sayısının çok fazla olduğunu fakat önemli olan sayının çokluğundan ziyade,nitelikli personel sayısının daha önemli olduğu,bundan dolayı da başvurulara yönelik Temel Modül Eğitimi verilerek bu sınavdan başarıyla geçen personellerin UMKE' ye katılmalarına karar verildiği belirtildi. Slayt gösterileri ve video görüntüleriyle gerçekleştirilen toplantı, UMKE Temel Eğitimi öncesi verilmiş olan Temel Modül Eğitimi katılım belgeleri dağıtılması ve sonrasında düzenlenen yemekle son buldu. Yılın HemĢire ve Ebeleri Ankara da ödüllerini aldı. Sağlık Bakanı Akdağ, ebe ve hemģirelerin toplumda her zaman saygı gördüğünü söyledi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Dünya HemĢireler Günü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Törende yaptığı konuģmada, ebe ve hemģirelerin sağlık hizmetlerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Sağlık Bakanı Akdağ, ebe ve hemģirelerin toplumda her zaman saygı gördüğünü söyledi.

16 HemĢire kelimesinin ''kız kardeģ'' anlamına geldiğini, bu mesleği yapanların hastalara anne Ģefkatiyle yaklaģtığını ifade eden Akdağ, sağlık hizmetlerinden memnuniyetin artmasında ebe ve hemģirelerin payının büyük olduğunu vurguladı. GeçmiĢte sağlık alanında büyük sorunlar yaģandığını da ifade eden Akdağ, ''Bunları düzeltmeyi hep istedik. O yüzden 10 yıldır günde 10 saat çalıģıyoruz. Biz de sizlerle nöbet tutuyoruz. Çocuklarımızın nasıl boy attığını göremedik. Sizler olmasaydınız baģaramazdık, Allah razı olsun'' ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Akdağ, konuģmasının ardından görev yaptıkları illerde yılın hemģire/ebesi seçilenlere plaketlerini verdi. NĠĞDE UMKE KAYIP DAĞCILARI KURTARDI Niğde'nin Çamardı ilçesinde Demirkazık Dağı'nda mahsur kalan ve ardından Niğde Umke gönüllülerinin çabaları sonucu kurtarılan Ukraynalı dağcılar sağlık kontrolünden geçirildi. Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda kaybolan 10 Ukraynalı dağcı, Emli Vadisi'nden alınarak hastaneye götürüldü. Demirkazık'da yaklaģık 12 gündür kamp yapan Ukraynalı dağcıların, Ukrayna Büyükelçiliğine gönderdikleri GPS sinyalinden 2200 rakımlı Güzeller Çanağı bölgesinde bulundukları tespit edildi. Dağcıların bulunduğu bölge tespit edilerek Konya'dan hareket eden helikopterle dağcılara ulaģıldı. Zirveden inerken üzerine kaya düģmesi sonucu yaklaģık 3 bin metreden aģağı düģen Ġnna Gorodysko'nın cesedi ve yaralı olan Darya Tyutyunnyk ile Sergii Morenko alınarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan daha önce 12 kiģi olduğu belirtilen dağcı grubunun 7'si kadın toplam 13 kiģi olduğu öğrenildi. Bölgeye giden UMKE ve AFAD ekipleri ile birlikte dağdan yürüyerek Emli Vadisi'ne gelen 10 dağcı, buradan jandarma tarafından araçlarla Çamardı Devlet Hastanesi'ne götürerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Çamardı Ġlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi. Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan dağcı grubunun bir baģka grupla buluģmak için akģam saatlerinde Mersin'e gidecekleri öğrenildi. Ġfade veren 10 dağcının isimleri ise; "Victoria Polozova, Olena Sabybina, Olga Morcico, Yolodymyr Tulsayka, Yolodymyr Kyrpa, Olya Karabova, Aleksandır Martynov, Odnokoz Kirill, Kuzendsov Artem ve Litvinenko Yuliana" olarak açıklandı. Muğla UMKE Tatbikatı

17 Fethiye'de kamp yapan Muğla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) olası bir depreme hazırlık amacıyla deprem tatbikatı yaptı. Fethiye'de kamp yapan Muğla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) olası bir depreme hazırlık amacıyla deprem tatbikatı yaptı. Gece yarısı gerçekleģtirilen ve gerçeğini aratmayan tatbikatta 3 katlı bir binanın enkazı altında kalan 3 yaralı kurtarıldı. Esenköy deki Akdeniz Off Road Park ta kamp kuran Muğla UMKE ekibi deprem tatbikatı yaptı. 3 günlük kamp çerçevesinde Fethiye de toplanan 50 kiģilik ekip oluģturulan suni göçükten 3 yaralıyı güvenle çıkardı. 30 dakika süren tatbikatta gerçeği aratmayan görüntüler oluģtu. Gece koģullarında suni göçüğe müdahale eden ekipler öncelikle enkazda ıģıklandırma çalıģması yaptı. Enkaz bölgesinin aydınlatılmasının ardından yerleri tespit edilen 3 yaralının kurtarılması için çalıģma baģlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarını kontrol eden ekipler, medikal müdahalenin ardından kurtarma çalıģması yaptı. Enkazdan çıkarılan yaralıların sedye ile ambulanslara alınırken, vücudunda yanıklar olan yaralılar ise özel kaplamaya sarılarak ambulansa taģındı. UMKE Muğla ĠletiĢim Sorumlusu Ergün Kocagöz, Muğla bölgesinde tüm felaketlere hazırlıklı olduklarını söyledi. Kamp kapsamında kaza ve doğal felaketlere karģı birçok tatbikat gerçekleģtirdiklerini belirten Kocagöz, Burada farklı parkurlar oluģturduk. Fethiye teması üzerinde durarak suni Babadağ ve Saklıkent Kanyonu nda arama kurtarma tatbikatları yaptık. ParaĢüt kazaları ve benzer konulara nasıl müdahale edeceğimiz konusunda mevcut bilgileri taze tutmaya çalıģıyoruz. Ancak deprem konusu üzerinde özellikle duruyoruz. Bu nedenle en kapsamlı tatbikatımızı

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE Ülkemizde ya da dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanabilecek: Deprem,

Detaylı

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE UMKE BÜLTENİ EKİM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BİNGÖL'DE MİNİK UMKECİLER CUMHURİYET BAYRAMINDA Bingöl'de 112 ve UMKE Miniklerimizin

Detaylı

UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014

UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE UMKE 10. YILINDA DERNEKLEŞİYOR Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği UMKE-DER kuruluyor. UMKE gönüllüsü dostlar,

Detaylı

UMKE BÜLTENİ KASIM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE

UMKE BÜLTENİ KASIM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE BÜLTENİ KASIM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE ÇALIŞMA TOPLANTISI 19 ARALIK'TA ANKARA'DA YAPILACAK UMKE yapılanması ve özlük haklarına yönelik, 19 Aralık 2014 tarihinde Ankara il Sağlık

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. Kasım 2014 Yıl 22 Sayı 270. Onu anmak ve anlamak!..

DENİZ TİCARETİ. Kasım 2014 Yıl 22 Sayı 270. Onu anmak ve anlamak!.. DENİZ TİCARETİ Kasım 2014 Yıl 22 Sayı 270 Onu anmak ve anlamak!.. MDTO nın Aylık Yayın Organı Kasım 2014 Yıl: 22 Sayı: 270 MDTD Basın Meslek İlkelerine Uyar. İÇİNDEKİLER 5-6 Ulu Önder Atatürk Mersin de

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3561 04 Mayıs 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) 79 milyonluk yatırımı Milas tan açtı

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3561 04 Mayıs 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) 79 milyonluk yatırımı Milas tan açtı Bağımsız Günlük Siyasi Gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3561 04 Mayıs 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) gazete 79 milyonluk yatırımı Milas tan açtı Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Detaylı

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr A... TÜ R A y e 0 5 Y a a k d ı a n t ı Ü K l D A M I D D Ü k R N A 5 Y Y A İ e D, N A A d S 1 D. N İ S A, IRA e F KİYE D www.afad.gov.tr AFAD, 5 Kıtada 50 ye Yakın Ülkede TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMDA DÜNYADA

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AFET ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ (HAMER)

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AFET ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ (HAMER) HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AFET ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ (HAMER) VAN DEPREMĠ (23 EKĠM 2011) SONRASI ERCĠġ ĠLÇESĠNDE HAMER EKĠBĠ TARAFINDAN YAPILAN ĠNCELEME VE ÇALIġMALAR HAKKINDA RAPOR 29 EKĠM 2011 ANKARA

Detaylı

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ / SAYI 12 / ARALIK 2012 Röportaj: Prof. Dr. Vural KAVUNCU Hayatın İçinden: Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD Portre: Dünyagöz Yönetim Kurulu Başkanı: Eray KAPICIOĞLU Kurumlarımız:

Detaylı

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN AFAM İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ Hazırlayanlar : Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN Katkıda Bulunanlar : Sedat GÜNEġ Selcen ÖZCAN Muzaffer Baca

Detaylı

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Günümüzde her alanda yaşanan gelişmeler modern afet yönetim sisteminde de kendini göstermektedir. Yaygın anlayış olarak afetin hemen sonrasında yapılan gıda, battaniye ve çadır gibi temel yardımların afet

Detaylı

Hem iyileşti hem de TARiHE GEÇTi!

Hem iyileşti hem de TARiHE GEÇTi! SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI Hem iyileşti hem de TARiHE GEÇTi! Böbreğinde tümör tespit edilen 215 kiloluk Dr. Kapıcıoğlu'na, Ege Üniversitesi sahip çıktı. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Turna,

Detaylı

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Ankara, 2014 KISALTMALAR AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK

Detaylı

Muhtarlarımız bizim gözümüz, kulağımızdır Ayrım yapmaksızın her mahalleye eşit hizmeti

Muhtarlarımız bizim gözümüz, kulağımızdır Ayrım yapmaksızın her mahalleye eşit hizmeti Metro tünel çalışması başladı SANCAKTEPE ÜSKÜDAR 24 dk! İstanbul un trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak raylı sistemlerin bir parçası olan Üsküdar Ümraniye - Çekmeköy- Sancaktepe metro hattının tünel

Detaylı

KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ TEMMUZ 2010. MYO'da büyük heyecan

KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ TEMMUZ 2010. MYO'da büyük heyecan KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ TEMMUZ 2010 MYO'da büyük heyecan ERÜ'nün en fazla öğrenci kapasitesine sahip okullarından olan Meslek Yüksekokullarının öğrencileri mezun oldu Kategori : Eğitim-Teknoloji Okunma :

Detaylı

Sultangazi değişimi yaşıyor

Sultangazi değişimi yaşıyor BAŞKAN DAN Sultangazi değişimi yaşıyor Sevgili hemşehrilerim; Dünyanın önde gelen metropollerinden güzel İstanbul un en genç ve en büyük ilçelerinden birisi olan Sultangazi, hızlı bir değişim yaşıyor.

Detaylı

Alt yapı S.O.S veriyor

Alt yapı S.O.S veriyor SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI Alt yapı S.O.S veriyor Bir Arpa Boyu Yol Alamadık Bu Utanç Kimin? Gölbaşı nın kanalizasyon sistemi 20-25 yıl önce İller Bankası tarafından 60 bin nüfusa göre planlanarak

Detaylı

YARIN HABERİ 9. 7. SAYFADA HABERİ 12. SAYFADA

YARIN HABERİ 9. 7. SAYFADA HABERİ 12. SAYFADA www.yedigungazetesi.com.tr Fiyatı 25 Kr Teröre taviz yok Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı na yönelik silahlı saldırıyla ilgili, "Bu eylemle ilgili detaylı bir soruşturma yürütülüyor.

Detaylı

Mart - Mayıs 2014 - SAYI: 8

Mart - Mayıs 2014 - SAYI: 8 Mart - Mayıs 2014 - SAYI: 8 2 www.meryap.org.tr www.meryap.org.tr 3 içindekiler 2010 MERYAP İmtiyaz Sahibi Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği Adına Yönetim Kurulu Başkanı Nesim EKİNCİ Adres: Ekinci İnşaat

Detaylı

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.)

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRÇEV BÜLTEN TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Sayı: 14 Yıl: 2012 (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Foundation for Environmental Education in Turkey Mebusevleri

Detaylı

İstanbul un Dev Projesi İSMEP

İstanbul un Dev Projesi İSMEP GELECEĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ Ağustos 2014 İstanbul un Dev Projesi İSMEP Güçlendirme ve Yeniden İnşa Çalışmaları Kurumsal ve Teknik Kapasite Geliştirme İSTAMP, İstanbul Afet Müdahale Planı İçindekiler İstanbul

Detaylı

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi.

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi. Nisan - Mayıs - Haziran 2014 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTAKYA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURDUR BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE

Detaylı

MILAS. Muğla 3-2-1 ile. Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Hasan Kökten

MILAS. Muğla 3-2-1 ile. Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Hasan Kökten Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Muğla 3-2-1 ile www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip

Detaylı

Hizmetler ilçelere de yayılıyor

Hizmetler ilçelere de yayılıyor 1Syf_Layout 1 4/27/15 7:43 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 MHP li Yaşar dan suç duyurusu MHP den Antalya Milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Aksu Belediye ve Büyükşehir

Detaylı

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal EYLÜL 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Avrupa'dan Afrika'ya korhan@ostim.com.tr OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal gerekse uluslararası ilgi artarak devam ediyor. 6 farklı sektörde güç birliğine

Detaylı

Türkiye İstatistik Kurumu İzmir

Türkiye İstatistik Kurumu İzmir Türkiye İstatistik Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 4 milyon 113 bin 72 nüfusa sahip İzmir'e 2014 yılında 124 bin 439 kişi göç etti. İzmir'e göç edenler arasında ilk sırayı 16 bin

Detaylı

Böyle baba olur mu? Büyükşehir Belediyesi ne operasyon düzenleyen polis, CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel den hesap soracak >>3 TE

Böyle baba olur mu? Büyükşehir Belediyesi ne operasyon düzenleyen polis, CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel den hesap soracak >>3 TE SAYFA 01 Böyle baba olur mu? Eşlerine yönelik şiddette sınır tanımayan kocalar, şimdi de çocuklarına yöneldi. Jiletle önce 5 yaşındaki kızını, ardından da kendi bileklerini kesen D.Y, hastanede yaşam savaşı

Detaylı

SomAli Yıldırım dan Esnafın sorunu için özel komisyon kurdu

SomAli Yıldırım dan Esnafın sorunu için özel komisyon kurdu SAYFA 01 Okulu bitirmeden patronluğa soyundu İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Sistemleri Mühendisliği öğrencisi Emre Demiray, Embronix bünyesinde geliştirdiği www.webacik.com ve Oyun Otomasyon ve Optimizasyon

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı