4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,"

Transkript

1 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise ph 7 dir. M dır. B), III. ph 7 ise OH 1x10 7 M dır. C), D) E), D) I ve II E) II ve III 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 2. HS - (suda) + HF(suda) H2S(suda) + F - (suda) Yukarıda verilen tepkime için, I. Asit baz tepkimesidir. II. H 2S bazı, HS - asitinin konjuge bazıdır. III. HF asitinin konjuge bazı F - dir. I. Asidik çözeltidir. II. [H + ] 1x10-7 M dır. III. [OH - ] [H + ] dir. A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I ve II E) I ve III A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 6. ph=6 olan çözeltinin 1300 mililitresinde kaç mol H + iyonu bulunur? A) 1,3x10-7 B) 1,3x10-6 C) 1,3x10-4 D) 1,3x10-3 E) 1,3x I. HF(suda) + ( ) HNO3(suda) + F - (suda) II. ( ) ( ) III. (suda) + ( ) NH 3(suda) + (suda) ( )+ ( ) Yukarıdaki tepkimelerden hangileri asit baz tepkimesidir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III o C de suyun iyonlaşma sabitinin sayısal değeri 2,42x10-14 tür. Buna göre arı su için, I. [H + ]=[OH - ] dır. II. ph=7 olur. III. poh 7 dir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II E) II ve III

2 8. 11,2 gram KOH kuvvetli bazının suda çözünmesiyle hazırlanan 200 ml çözelti için, I. Baziktir. II. [OH - ] = 0,01 M dır. III. ph=12 dir. yargılarından hangileri yanlıştır? (KOH = 56 g/mol) D) I ve II E) II ve III 13. I. H2CO3 + H2O HCO + H3O + 3 II. HCO + 3 HSO 2 4 H2CO3 + SO 4 III. HCO + 3 NH3 NH CO 3 Yukarıdaki tepkimelerin hangilerinde HCO 3 özelliği gösterir? asit D) I ve II E) II ve III 9. 1x10-2 molar NaOH çözeltisinin 10 mililitresine kaç ml su eklendiğinde son çözeltinin ph değeri 11 olur? 14. 0,1 M HCl çözeltisinde, H + derişimi kaç molardır? A) 0,02 B) 0,05 C) 0,10 D) 0,20 E) 0,25 A) 10 B) 20 C) 90 D) 100 E) ,0015 M Sr (OH) 2 kuvvetli baz çözeltisindeki OH iyonları derişimi kaç M'dır? A) 1x10-3 B) 3x10-3 C) 3,3x ml'sinde 8 g NaOH içeren çözeltide, OH - derişimi kaç molardır? (NaOH = 40 g/mol) A) 2 B) 1,5 C) 1,2 D) 0,8 E) 0,5 D) 4x10-3 E) 7x ph > 7 olan sulu çözelti için, I. Asidik çözeltidir. II. [H + ] 1x10-7 M dır. III. [OH - ] [H + ] dir o C sıcaklıkta 4 miligram NaOH kullanılarak hazırlanan 1 litre sulu çözeltideki OH - iyonları derişimi, aynı sıcaklıktaki saf suda bulunan OH - iyonları derişiminin kaç katıdır?(nao H = 40 g/mol) A) 10 B) 100 C) 1000 D) E) D) I ve II E) II ve III 12. poh - ph = 4 olan bir sulu çözelti için, I. Asidiktir. II. [H + ]=1x10-5 M dır. III. [OH - ] [H + ] dır. D) I ve III E) I ve II ml arı suya 500 ml KOH çözeltisi katıldığında karışımın ph değeri 11 olduğuna göre, KOH çözeltisinin başlangıçtaki molar derişimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1x10-2 B) 2x10-2 C) 1x10-3 D) 2x10-3 E) 3x10-3

3 18. ph=11 olan 100 ml Ca(OH) 2 çözeltisinde kaç mg Ca(OH)2 vardır?(ca (O H)2 = 74 g/mol) A) 3,7 B) 7,4 C) 14,8 D) 22,2 E) 29,6 24. Bir değerli kuvvetli asitin 1,62 gramı ile 2 litre çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin ph değeri 2 olduğuna göre asitin mol kütlesi kaç g/mol olur? A) 36,5 B) 63,5 C) 81 D) 128 E) HA kuvvetli asit olduğuna göre, 0,001 M HA çözeltisinin ph değeri kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) ml 0,001 M HCl çözeltisine su katılarak ph = 4 olan çözelti elde ediliyor. Çözeltinin son durumdaki hacmi kaç mililitredir? ,8 gram Aluminyum u n tamamı nı 2Al + 3H2SO4 Al2(SO4 )3 + 3H2 denklemine göre tepkimeye sokmak için 600 ml H2SO4 çözeltisi kullanılıyor. Buna göre, H 2SO4 çözeltisinin ph değeri kaçtır? (Al = 27 g/mol) A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) Zn(k) + 2 HCl(su da) ZnCl 2 (sud a) + H 2(g) 1,3 gram Zn metalini tamamen tepkimeye sokmak için 400 ml HCl çözeltisi kullanılıyor. Buna göre, HCl çözeltisinin ph değeri kaçtır?(zn = 65 g/mol) A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) I. 0,1 M HNO3 çözelt isi II. poh= 13 olan çözelti A) 200 B) 400 C) 600 D) 800 E) ,1 M 100 ml NaOH çözeltisine, 3,6 gram katı NaOH katılıyor. Çözelti hacminin değişmediği varsayılırsa, yeni durumda çözeltinin ph değeri kaç olur? (NaOH = 40 g/mol, eklenen katının çözelti hacmini değişt irm ediği varsayıla caktı r.) A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) ml arı suya 100 ml HCl çözeltisi katıldığında karışımın ph değeri 3 olduğuna göre, HCl çözeltisinin başlangıçtaki molar derişimi aşağıdakilerde n hangisidir? A) 1x10-3 B) 2x10-3 C) 1x10-2 D) 2x10-2 E) 1x10-1 III. 0,2 mol HCl içeren 200 ml çözelt i Yukarıdaki çözeltilerin ph değerleri için aşağıdakilerde n hangisi doğrudur? A) I = II > III B) I > II > III C) I > III > II lt 0,01 M NaCl çözeltisine 0,02 mol HCl(g) katıldığında ph değeri kaç olur? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 D) II > III > I E) III > I = II 23. poh değeri 1 olan çözeltinin H + iyonları derişimi kaçtır? mg NaOH kullanılarak, 100 mililitre çözelti hazırlanıyor. Oluşan çözeltinin ph değeri kaç olur? (NaOH = 40 g/mol) A) 1x10-13 B) 1x10-2 C) 1x10-1 D) 1 E) 10 A) 2 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

4 30. ph değeri 12 olan bir çözeltiye, hacmi 10 katına çıkacak şekilde su ekleniyor. Oluşan çözeltinin ph değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 B) 11 C) 12 D) 13 E) Na(katı ) + H2O(sı vı ) NaOH(suda ) + 1/2 H2(g) tepkimesi ile normal koşullarda 2,24 litre H2 gazı ve 2 litre NaOH çözeltisi oluşuyor. Buna göre, çözeltinin ph değeri kaçtır? gram NaOH bileşiğinin 10 litre suda çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin ph ve poh değerleri aşağıdakilerden hangisi gibidir? (NaOH = 40 g/mol) ph poh A) 0 14 B) 12 2 C) 2 12 D) 10 4 E) ph değeri 12 olan 20 litre çözelti hazırlamak için kaç gram Ca(OH)2 gereklidir? (Ca(OH)2 = 74 g/mol) A) 7,4 B) 14,2 C) 21,6 D) 29,6 E) 37 A) 1 B) 2 C) 12 D) 13 E) o C sıcaklıkta 0,01 mol HNO 3 ile 10 litre çözelti hazırlanıyor. Buna göre, çözeltideki OH - iyonları derişimi kaç molardır? A) 1x10-3 B) 1x10-5 C) 1x10-9 D) 1x10-11 E) 1x ph değeri 2 olan HCl çözeltisinin 400 mililitresine kaç litre su katılırsa ph değeri 3 olur? A) 3,6 B) 3,9 C) 4,0 D) 4,8 E) 5,6 38. ph değeri 0 olan HCl çözeltisinin 500 mililitresine kaç ml su katılırsa ph değeri 2 olur? A) 50 B) 49,5 C) 36 D) 24 E) o C sıcaklıkta 0,04 mol HCl ile 4 litre çözelti hazırlanıyor. Buna göre, çözeltideki OH - iyonları derişimi kaç molardır? A) 1x10-3 B) 1x10-5 C) 1x10-9 D) 1x10-11 E) 1x NK'da 8,96 litre hacim kaplayan HCl gazı ile 4 litre çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin ph ve poh değerleri aşağıdakilerden hangisidir? ph poh A) 0 14 B) 1 13 C) 2 12 D) 10 4 E) o C sıcaklık ve 1,2 atm basınçta 4,1 litre hacim kaplayan HCl gazı 200 ml suda çözünüyor. Buna göre, çözeltinin ph ve poh değerleri aşağıdakilerden hangisi gibidir? (27 o C sıcaklıkta suyun denge sabitinin 1x10-14 olduğu varsayılacaktır.) ph poh A) 0 14 B) 1 13 C) 2 12 D) 4 10 E) ph değeri 13 olan 20 litre NaOH çözeltisi için, I. 80 gram NaOH çözünmüştür. II. H + iyonları derişimi 1x10-13 M'dır. III. = olur. (NaOH = 40 g/mol) D) I ve II E) II ve III

5 41. ph değeri 1 olan 10 litre HCl çözeltisi için, I. Çözünmüş haldeki HCl gazının normal koşullardaki hacmi 22,4 litredir. 44. HA zayıf asiti için asitlik sabiti(k a) = 5x10-6 olduğuna göre, 0,2 M HA asit çözeltisi için, I. ph = 3 olur. II. = 1x10 12 olur. II. İyonlaşma yüzdesi %0,5 olur. III. [OH - ] = 1x10-13 M olur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III III. [A - ] = 1x10-3 M olur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 45. HA zayıf asiti için asitlik sabiti(k a) 1x10-5 olduğuna göre, 0,1 M 400 ml HA asit çözeltisi için, 42. 0,4 M 100 ml NaOH sulu çözeltisine 300 ml su ilave ediliyor. Buna göre, oluşan çözelti için, I. ph = 1 olur. II. [OH - ] = 1x10-1 M olur. III. 1,6 gram NaOH çözünmüştür. (NaOH = 40 g/mol) I. [HA] = 0,1 M olur. II. İyonlaşma yüzdesi %0,5 olur. III. [A - ] = 1x10-3 M olur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III 46. HA zayıf asiti için asitlik sabiti(ka) 4x10-7 olduğuna göre, ph değeri 4 olan HA asit çözeltisi için, I. poh = 10 olur. II. İyonlaşma yüzdesi %4 olur. III. [HA] = 0,1 M olur ,8 M 400 ml HNO3 sulu çözeltisine su ilave edilerek 3,2 litre çözelti hazırlanıyor. Buna göre, oluşan çözelti için, I. ph = 1 olur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III II. [OH - ] = 1x10-12 M olur. III. 6,3 gram HNO 3 çözünmüştür. (HNO3=63 g/mol) A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III 47. HA zayıf asiti için asitlik sabiti(ka) 1,8x10-7 olduğuna göre, 0,5 M HA asit çözeltisinin H + iyonları molar derişimi kaçtır? A) 1x10-3 B) 2x10-3 C) 1x10-4 D) 2x10-4 E) 3x10-4

6 48. Asetik asit(ch 3COOH) zayıf asitinin belirli bir sıcaklıktaki iyonlaşma sabiti(k a) 4x10-6 dır. 1,5 gram CH3COOH bileşiğinin 10 litre suda çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin, I. CH3COOH molar derişimi 2,5x10-3 M olur. II. poh değeri 11 olur. III. İyonlaşma yüzdesi %4 olur. (CH3COOH = 60 g/mol) A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III 49. XOH zayıf bazının iyonlaşma sabiti(kb) 8,1x10-5 tir. XOH çözeltisindeki X + iyonları derişimi 9x10-3 M olduğuna göre, I. XOH çözeltisinin derişimi 1 M olur. II. ph = 3-log9 olur. III. İyonlaşma yüzdesi %9 olur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 52. 0,01 M HA zayıf asit çözeltisinde iyonlaşma yüzdesi 0,1 olduğuna göre, iyonlaşma sabiti(k a), ph ve POH değerleri aşağıdakilerden hangisi gibidir? Ka ph poh A) 1x B) 1x C) 1x D) 1x E) 1x ,1 M HA zayıf asit çözeltisinde iyonlaşma yüzdesi 0,1 olduğuna göre, iyonlaşma sabiti(ka), ph ve POH değerleri aşağıdakilerden hangisi gibidir? Ka ph poh A) 1x B) 1x C) 1x D) 1x E) 1x HA zayıf asiti için asitlik sabiti(ka) 1x10-7 'dır. Buna göre, 0,001 M 400 ml HA asit çözeltisinin, I. ph değeri 5'tir. II. 4x10-4 mol HA çözünmüştür. III. OH - iyonları derişimi 1x10-8 M olur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 50. 0,01 M XOH zayıf baz çözeltisinin ph değeri 8 olduğuna göre, iyonlaşma sabiti(kb) kaçtır? A) 1x10-10 B) 1x10-9 C) 1x10-8 D) 1x10-7 E) 1x ,01 M HCl çözeltisinin 200 mililitresi su ile 2 litreye seyreltiliyor. Buna göre, oluşan çözelti için [H + ]/[OH - ] değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 1x10-8 B) 1x10 8 C) 1x10-9 D) 1x10 7 E) 1x ,01 M XOH zayıf baz çözeltisinin ph değeri 9 olduğuna göre, iyonlaşma yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,01 B) 0,1 C) 0,2 D) 0,5 E) NH3 için belirli bir sıcaklıkta Kb=2x10-5 'tir. NK'da 2,24 litre hacim kaplayan NH3 gazının suda çözünmesiyle hazırlanan 2 litre çözelti için, iyonlaşma yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 B) 1,2 C) 1 D) 0,5 E) 0,2

7 57. HNO 2 için belirli bir sıcaklıkta K a=5x10-4 'tür. 0,04 mol HNO 2 bileşiğinin suda çözünmesiyle hazırlanan 200 ml çözelti için HNO2 derişimi, iyonlaşma yüzdesi, ph ve poh değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? [HNO2] İyonlaşma ph poh yüzdesi A) 0, B) 0,02 0, C) 0,2 0, D) 0, E) 0, İki ayrı kapta hazırlanmış 0,1 M 100 ml HCl çözeltilerinden birine 900 ml su, diğerine ise 0,01 mol NaOH katılıyor. Birinci ve ikinci kaptaki çözeltiler için son ph değerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur? I. çözelti II. çözelti A) 2 9 B) 1 7 C) 2 12 D) 2 7 E) XOH zayıf bazı için belirli bir sıcaklıkta Kb=4x10-6 dır. 0,5 mol XOH'ın suda çözünmesiyle hazırlanan 2 litre çözelti için XOH derişimi, iyonlaşma yüzdesi, X + iyonları derişimi ve ph değerleri aşağıdakilerden hangisindeki gibidir? [XOH] İyonlaşma yüzdesi ph A) 0,25 0,4 1x B) 0,25 0,4 1x C) 0,25 0,5 1x D) 0,2 0,4 1x E) 0,2 0,5 1x X İki ayrı kapta hazırlanmış 0,1 M 100 ml HCl çözeltilerinden birine 800 ml su, diğerine ise 0,01 mol NaOH katılıyor. Oluşan çözeltiler birbirine karıştırıldığında son karışımdaki H + iyonları derişimi kaç M olur? A) 1x10-9 B) 1x10-7 C) 1x10-4 D) 1x10-3 E) 1x Asetik asit(ch3cooh) zayıf asitinin belirli bir sıcaklıktaki iyonlaşma sabiti(ka) 1,8x10-5 'dir. 0,2 mol CH3COOH bileşiğinin 3,6 litre suda çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin, I. CH3COOH molar derişimi 1/18 dir. II. İyonlaşma yüzdesi 1,8 dir. III. CH3COO - iyonlarının molar derişimi 1x10-3 tür. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 60. 0,1 M HA zayıf asit çözeltisinde ph değeri 5 olduğuna göre, iyonlaşma sabiti(ka) kaçtır? A) 1x10-7 B) 1x10-8 C) 1x Üç ayrı kapta hazırlanan çözeltilerin molar derişimleri ve hacimleri aşağıda verilmiştir. I. kapta 0,2 M 100 ml NaOH çözeltisi II. kapta 0,2 M 100 ml Ba(OH)2 çözeltisi III. kapta 0,2 M 100 ml NaCl çözeltisi Kapların herbirine 0,2 M HCl çözeltisinden 100 ml ekleniyor. Son durumda kaplardaki ph değerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur? I. kap II. kap III. kap A) B) C) D) E) D) 1x10-10 E) 1x10-11

8 64. Üç ayrı kapta hazırlanan çözeltilerin molar derişimleri ve hacimleri aşağıda verilmiştir. I. kapta 0,1 M 100 ml NaOH çözeltisi II. kapta 0,2 M 100 ml NaOH çözeltisi 68. 0,5 M 400 ml HCl çözeltisini tam nötrleştirmek için X(OH) 2 bileşiğinden 5,8 gram kullanıldığına göre, X elementinin atom kütlesi kaç g/mol'dür? (H = 1 g/mol, O = 16 g/mol ) A) 12 B) 20 C) 24 D) 32 E) 40 III. kapta 0,4 M 100 ml NaOH çözeltisi Kapların herbirine 0,2 M HCl çözeltisinden 100 ml ekleniyor. Son durumda kaplardaki ph değerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur?(log5 = 0,7) I. kap II. kap III. kap A) 1, B) 1, C) 2, D) 1, E) 1, ,2 M 200 ml HI çözeltisi ile 0,2 M 300 ml NaOH çözeltisi karışımına 1,5 litre su ekleniyor. Oluşan karışımın ph/poh değeri kaçtır? A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) Üç ayrı kapta belirli bir sıcaklıkta hazırlanan çözeltilerin molar derişimleri ve hacimleri aşağıda verilmiştir. I. kapta 0,2 M 100 ml HCl çözeltisi II. kapta 0,2 M 100 ml NaOH çözeltisi 70. 0,5 M 400 ml H2SO4 çözeltisini tam nötrleştirmek için, kütlece %40 NaOH içeren çözeltiden kaç gram kullanılmalıdır? (NaOH = 40 g/mol) A) 16 B) 24 C) 40 D) 56 E) 80 III. kapta 0,2 M 100 ml NaCl çözeltisi Kapların herbirine aynı sıcaklıktaki 0,2 M HCl çözeltisinden 100 ml ekleniyor.. Son durumda kaplardaki ph değerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur?(log2 = 0,3) I. kap II. kap III. kap A) 0, B) 1, C) 1, D) 1, E) 0, Bir değerlikli asitin 1,26 gramını tam nötrleştirmek için 0,1 M Ba(OH)2 çözeltisinin 100 mililitresi kullanılıyor. Buna göre, asitin mol kütlesi kaç g/mol'dür? A) 42 B) 63 C) 85 D) 126 E) ph değeri 2 olan çözelti ile ph değeri 11 olan çözelti eşit hacimlerde karıştırıldığında karışımdaki H + iyonları derişimi kaç M olur? A) 9x10-3 B) 4,5x10-3 C) 3x10-3 D) 2x10-3 E) 1x ph değeri 2 olan çözelti(v1 hacminde) ile ph değeri 11 olan çözelti(v2 hacminde), hangi hacim oranında(v1/v2) karıştırılırsa, karışımdaki H + iyonları derişimi 1x10-7 M olur? A) B) C) D) E) 67. 9,3 gram C6H5 - NH2(anilin) bileşiğinin suda çözünmesiyle oluşan 10 litrelik çözeltide H + iyonları derişimi 5x10-9 M olduğuna göre, C6H5 - NH2 için bazlık sabiti(k b) kaçtır? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, N = 14 g/mol) A) 4x10-10 B) 2x10-10 C) 5x10-9 D) 4x10-9 E) 2x ,2 M 300 ml NaOH çözeltisi ile 100 ml H 2SO 4 çözeltisi karıştırılıyor. Karışımın ph değeri 13 olduğuna göre, H2SO4 çözeltisinin başlangıç derişimi kaç molardır? A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4 E) 0,5

9 74. İki ayrı kapta belirli bir sıcaklıkta hazırlanan çözeltilerin H + iyonları derişimleri ve hacimleri aşağıda verilmiştir. I. kapta [H + ]=1x10-11 M, 50 ml II. kapta [H + ]=1x10-3 M, 50 ml Buna göre, aşağıdakilerden hangisi verilen çözeltiler için yanlıştır? A) I. kaptaki çözelti bazdır. B) II. kaptaki çözelti asittir. C) I. kaptaki çözeltinin ph değeri 11 dir. D) II. kaptaki çözeltinin poh değeri 3 tür. E) Her iki çözelti de elektriği iletir litre 0,005 M Ba(OH) 2 çözeltisini nötrleşt irm ek için, 100 ml H3PO4 çözeltisi kullanılı yor. H 3PO4 çözeltisinin derişimi kaç molardır? A) 0,1 B) 0,2 C) 0,4 D) 0,6 E) 0,8 80. ph=2 olan bir kuvvet li asit çözeltisi ile bir NaOH çözelt isi eşit hacimlerde karıştırı lı yor. Karışı mı n ph değeri 7 olduğun a göre, NaOH çözeltisinin derişimi kaç molardır? A) 0,1 B) 0,08 C) 0,04 D) 0,02 E) 0, ,8 mol CuO yu, CuO + 2HNO3 Cu(NO 3) 2 + H2O ,8 g Ca(OH)2 bileşiğini tam nötrleştirmek için, 1 M HCl çözeltisinden kaç ml kullanılmalıdır? (Ca(OH)2 = 74 g/mol) A) 200 B) 300 C) 400 D) 500 E) 800 tepkime sin e göre tamame n nötrleştirm ek için bir HNO3 çözeltisind en en az 1600 mililitre gerekm ekt e dir. Bu HNO3 çözeltisinin ph değeri kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) ml 0,5 M Ca(OH)2 çözeltisini tam nötrleştirmek için 500 ml HCl çözeltisi harcandığına göre, HCl çözeltisinin derişimi kaç molardır? A) 0,2 B) 0,4 C) 0,5 D) 0,6 E) 0, ml 0,4 M HCl çözeltisi ile 90 ml 0,4 M NaOH çözelt isi karıştırılı yor. Elde edilen yeni çözeltide ki OH - iyonu derişimi kaç molardır? A) 0,2 B) 0,24 C) 0,32 D) 0,56 E) 0, ml 0,4 M NaOH çözeltisini tamamen nötrleştirmek için özkütlesi 1,4 g/ml olan, kütlece %36,5'lik HCl çözeltisinden kaç ml kullanılması gerekir?(hcl = 36,5 g/mol) ml 1 M NaOH çözelt isiyle, 500 ml 0,4 M HCl çözeltisi karıştırı lı rsa, oluşan çözeltinin ph değeri kaç olur? A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 7 A) B) C) D) E) 78. 0,4 M 100 ml H2SO4 çözeltisini tam nötrleştirmek için, ph = 12 olan NaOH çözeltisinden kaç litre gerekir? A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) ,1 M 500 ml NaOH çözeltisine 0,12 M 500 ml HNO3 çözeltisi karıştırıldığında, oluşan çözeltinin ph değeri kaç olur? A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 7

10 85. 0,5 M 100 ml HCl çözeltisine 0,1 M 400 ml NaOH çözeltisi karıştırıldığında, oluşan çözeltinin ph değeri kaç olur?(log5 = 0,7) A) 1,7 B) 1,5 C) 1,4 D) 1,3 E) 0, ml 0,08 M HCl çözeltisi ile 50 ml 0,32 M KOH çözelt ileri karışı mı na 20 ml su ekleniyor. Son durumda ki çözeltinin ph değeri kaç olur? A) 8 B) 9 C) 11 D) 12 E) ,8 g Ca(OH) 2 üzerine 1000 ml HNO3 çözeltisi ekleniyor. İşlem sonunda ph = 1 olduğuna göre, HNO3 çözeltisinin derişimi kaç molardır? (Ca(OH) 2 = 74 g/mol) A) 0,1 B) 0,2 C) 0,4 D) 0,5 E) 0, ,2 M KOH çözelt isinin 200 mililitresi üzerine 0,3 M HCl çözelt isinin 300 mililitresi ekleniyor. Son durumda çözeltinin ph değeri kaç olur? A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) ,1 M 300 ml iki değerli baz çözeltisi, 0,2 M üç değerli asit çözeltisinin kaç mililitresini tam nötrleştirir? A) 500 B) 300 C) 200 D) 100 E) x10-3 M NaOH çözeltisinin 100 mililitresi üzerine 2x10-3 M HCl çözeltisinde n kaç mililitre katılırsa ortamın ph değeri 3 olur? 88. H + iyonları derişimi 1x10-3 M olan 100 ml HNO3 çözeltisi ile H + iyonları derişimi 1x10-11 M olan 100 ml NaOH çözeltisi karıştırıldı ğı nda, karışımın ph değeri kaç olur? A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 7 A) 500 B) 400 C) 200 D) 100 E) x10-4 M 200 ml HCl çözeltisi ile 2x10-4 M 200 ml NaOH çözeltisi karıştırıldı ğı nda, karışımın ph değeri kaç olur? A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) ml 0,4 M KOH çözeltisi ile 300 ml 0,3 M HCl çözelt isi karıştırı lı yor. Karışı m daha sonra su ile 1 litreye tamamla nı yor. Çözeltinin ph değeri kaç olur? A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) değerli bir asitin 19,6 gramı nı tam nötrleştirm ek için x değerli bir bazı n 23,4 gramı kullanı lıyo r. Asitin mol kütlesi 98 g/mol, bazın mol kütlesi 78 g/mol olduğuna göre, x kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) ,5x10-2 M HCl çözeltisinin 200 mililitre si ile derişimi bilinmeye n NaOH çözelt isinin 150 mililitresi karıştırı ldı ğı nd a ph değeri 2 olan çözelti elde ediliyo r. Buna göre NaOH çözeltisinin başlangıç derişimi kaç molardır? A) 0,1 B) 0,08 C) 0,02 D) 0,01 E) 0,005

11 96. Bir X bileşiğinin ph değeri 0 olan 1 M derişi mli 1 litrelik sulu çözeltisin e, aşağıdakilerde n hangisi katılırsa ph değeri 7 olan çözelti elde edilir? A) 2 mol NaOH B) 1 mol HCl C) 1 litre arı su D) 1 L, 1 M HCl çözelt isi E) 0,5 L, 2 M NaOH çözelt isi 99. I. 100 mililit re 2 M NaOH II. 200 mililit re 1 M HCl III. 400 mililit re 0,5 M NaOH çözelt ilerind en hangileri, derişimi 1 M olan HCl çözelt isinin 200 er mililitresi ile karıştırılırsa, ph değeri 7 olan çözelti elde edilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 97. I. 200 mililit re 2 M NaOH II. 200 mililit re 1 M NaOH III. 100 mililit re 0,5 M NaOH çözelt ilerind en hangileri, derişimi 1 M olan HCl çözelt isinin 200 er mililitresi ile karıştırılırsa, ph değeri 7 olan çözelti elde edilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 100. HB ve XOH bileşiklerinin, sulu çözeltilerin de %100 iyonlaştı kla rı bilinmekt e dir. H + iyonları derişimi bu bileşikle rden, HB ile hazırlan an çözeltid e 1x10-2 M, XOH ile hazırlan an çözeltid e ise 1x10-12 M dır. Bu iki çözeltinin eşit hacimleri karıştırıldığında oluşan çözelti için aşağıdakile rde n hangisi söylenebilir? A) Asit çözelt isidir. B) Baz çözelt isidir. C) Elektriği iletir. D) ph = 2 dir. E) poh = 2 dir. 98. I. 100 mililit re 1 M NaOH II. 200 mililit re 0,5 M NaOH 101. Bir X maddesi, oda sıcaklı ğı n da, su ile III. 100 mililit re 0,5 M NaOH çözelt ilerind en hangileri, derişimi 0,5 M olan HCl çözelt isinin 200 er mililitresi ile karıştırılırsa, ph değeri 7 olan çözelti elde edilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III X(suda) + H2O(sıvı) XH + (suda ) + OH - (su da) tepkimesini veriyor. Denged eki çözeltid e XH + iyonları derişim i 1x10-4 M dır. Bu çözelt inin 500 mililitresi 0,01 mol HCl ile tamamen nötrleşt iğine göre, tepkime nin oda sıcaklığında denge sabiti kaçtır? A) 4x10-8 B) 2x10-8 C) 1x10-8 D) 5x10-7 E) 2x10-6

12 102. HB ve XOH bileşiklerinin, sulu çözeltilerin de %100 iyonlaştı kla rı bilinmekt e dir. H + iyonları derişimi bu bileşikle rden, HB ile hazırlan an çözeltid e 1x10-2 M, XOH ile hazırlan an çözeltid e ise 1x10-13 M dır. Bu iki çözeltinin eşit hacimleri karıştırıldığında oluşan çözelti için aşağıdakile rde n hangisi söylenebilir? 107. NaOH kuvvetli baz, NH 3 zayıf bazdır. HNO 3 kuvvetli asit, CH3COOH zayıf asittir. Buna göre, I. CH3COONa II. NaNO3 III.NH4NO3 sulu çözeltilerinin, 25 o C sıcaklıkta, hangisi ya da hangilerinde ph değeri 7'den büyük olur? A) Asit çözelt isidir. B) Baz çözelt isidir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III C) Elektriği iletmez. D) ph = 2 dir. E) poh = 2 dir Zayıf bir asit olan HA bileşiğinin arı su ile hazırlan mı ş sulu çözelt isinin ph değeri 5 tir. Bu çözelt inin 100 mililitresinin tamamı nı nötrleşt irm ek için 0,01 mol NaOH gerekm ekt edir. Buna göre, HA nın asitlik sabiti(k a) değeri kaçtır? A) 4x10-8 B) 2x10-8 C) 1x10-7 D) 5x10-7 E) 2x ,2 M NH4NO3 çözeltisinin poh değeri kaçtır? (NH3 için Kb=2x10-5 ) A) 1 B) 2 C) 4 D) 7 E) ,2 M NaCN çözeltisinin ph değeri 10 olduğuna göre, HCN zayıf asiti için iyonlaşma sabiti(k a) kaç olur? A) 4x10-5 B) 2x10-5 C) 1x10-5 D) 5x10-5 E) 2x X : Kuvvetli asit-zayıf baz Y : Zayıf asit-kuvvetli baz ,2 M CH 3COONa çözeltisinin ph değeri kaçtır? (CH3CO O H için Ka = 2 x10-5 ) A) 1 B) 2 C) 4 D) 7 E) 9 Z : Kuvvetli asit-kuvvetli baz ile oluşturulmuş tuzlardır. çözeltileri için, Bu tuzların sulu I. Üçü de elektrik akımını iletir ,18 molarlık CH 3COONa tuzu çözeltisinin poh değeri kaçtır?(ch3cooh için Ka=1,8x10-5 ) A) 1 B) 2 C) 5 D) 7 E) 9 II. X asit, Z nötr özellik gösterir. III.Y baz özellik gösterir ,1 M N2H5Br çözeltisinin ph değeri kaç olur? (N2H4 için Kb=1x10-7 ) A) 1 B) 2 C) 4 D) 7 E) 9 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

13 111. 0,2 mol HCN ve 0,8 mol NaCN maddelerinin çözünmesiyle oluşan 1 litre çözeltide ph değeri kaçtır?(hcn için Ka=4x10-5 ) A) 1 B) 2 C) 5 D) 7 E) ,2 M HCl çözeltisi ile 0,4 M HCN çözeltisi eşit hacimlerde karıştırılıyor. Karışım dengeye ulaştığında CN - iyonları molar derişimi kaç M olur?(hcn için Ka = 2x10-5 ) A) 0,1 B) 0,2 C) 0,4 D) 2x10-5 E) 0, mol HA zayıf asiti ile 1 mol NaOH karıştırılarak 1 litre çözelti hazırlanıyor. Bu çözelti için I. Tampon çözeltidir. II. ph>7 dir. III. Elektrik akımını iletir. (HA için Ka = 1x10-6 ) A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III ,15 mol CH 3COONa ve 0,1 mol CH 3COOH kullanılarak 1 litre tampon çözelti hazırlanıyor. Oluşan çözeltinin ph değeri kaçtır?(ch3cooh için Ka = 1,5x10-5 ) A) 1 B) 2 C) 5 D) 7 E) 9 D) II ve III E) I, II ve III litresinde 0,25 mol NH 3 ve 0,25 mol NH 4Br içeren çözeltinin ph değeri kaçtır? (NH3 için Kb=1x10-5 ) 118. A) 1 B) 2 C) 5 D) 7 E) I. 0,1 M 100 ml NH3 + 0,1 M 100 ml NH4Cl Beher Büret NaOH çözeltisi [OH + -1 ] = 1x10 M t = 25 o C [H + ] = 4x10-1M II. 0,1 M 100 ml NH3 + 0,05 M 100 ml HCl III. 0,1 M 100 ml NH3 + 0,1 M 200 ml HCl Yukarıda verilen karışımlarından hangileri tampon çözelti özelliği taşımaz? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 115. Ka= 2x10-4 olan HX asitinin 0,2 M çözeltisi ile 0,4 M NaX çözeltisi eşit hacimlerde karıştırılıyor. Karışımın ph değeri kaç olur? A) 1 B) 2 C) 4 D) 7 E) 9 H iyonları derişimi M olan HCl nin sulu 1 çözeltisine, OH iyonları derişimi 1 10 M olan NaOH ın sulu çözeltisi, şekildeki gibi damla damla katılıyor. Bu olay ile ilgili olarak; I. Beherdeki çözeltinin ph değeri zamanla artar. II. Beherdeki çözeltinin hacmi başlangıçtakinin iki katına ulaştığında ph 1 dir. III. Beherdeki çözeltinin hacmi başlangıçtakinin 5 katına çıktığında ph = 7 olur. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

14 119. 0,2 M 200 ml NaOH çözeltisine 8 gram katı NaOH eklenirse, I. Çözeltinin ph si artar. II. Çözeltinin buhar basıncı artar. III. İyonlaşma yüzdesi artar. yargılarından hangileri doğru olur? (NaOH = 40 g/mol) A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III ,01 M derişimli üç sulu çözeltinin ph değerleri aşağıdaki gibidir: I. X çözeltisi için ph=2 II. Y çözeltisi için ph=6 III. Z çözeltisi için ph=12 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır? A) X kuvvetli asit çözeltisidir. B) Y zayıf asit çözeltisidir. C) Z kuvvetli baz çözeltisidir. D) X ve Z nin eşit hacimleri karıştırılırsa ph=7 olur. E) X ve Y nin eşit hacimleri karıştırılırsa ph=4 olur ,2 M KOH çözeltisi ile 0,3 M HCl çözeltileri eşit hacimlerde karıştırılıyor. Oluşan karışım için, 124. I. Asidiktir. II. ph değeri 1 dir. III. 0,05 mol NaOH katısı ile nötrleşebilir. D) I ve II E) I ve III Çözelti Derişim(M) ph X 0,1 1 Y 0,2 4 Z 0,1 13 X,Y ve Z çözeltilerinin derişimleri ve ph değerleri yukarıdaki gibidir. Bu çözeltilere 100' er ml su ekleniyor. Hangilerinde ph değeri artar? A) Yalnız X B) Yalnız Y C) X ve Y D) X ve Z E) Y ve Z 125. I. 0,2 M 400 ml NaOH çözeltisi II. 0,4 M 100 ml NaOH çözeltisi ,5 M NaOH çözeltisinin 200 mililtresi ile 0,2 M NaOH çözeltisinin 800 mililitresi karıştırılıyor. Oluşan çözeltinin ph değeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 12<pH<13 B) 11<pH<12 C) 13<pH<14 D) 0<pH<1 E) 1<pH< ,2 M HCl çözeltisinin 400 mililitresi ile 0,1 M KOH çözeltisinin kaç mililitresi karıştırılırsa, ph değeri 7 olan çözelti elde edilir? A) 200 B) 300 C) 400 D) 600 E) 800 III. 0,1 M 800 ml NaOH çözeltisi Yukarıdaki çözeltiler üzerine 0,8 M 100 er ml HCl çözeltisi ekleniyor. Hangilerinde ph <7 olur? D) I ve II E) I ve III 126. XOH bazı ile HA asitinin karıştırılmasıyla oluşan XA tuzunun 0,2 M lık sulu çözeltisinin ph değeri 7 dir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) XOH bazı kuvvetlidir. B) HA asiti zayıftır. C) XA tuzunun sulu çözeltisi nötrdür. D) XA çözeltisi elektriği iletir. E) XA tuzunun sulu çözeltisi hidroliz olmaz.

15 127. 0,2 M HA zayıf asit çözeltisi ile bir HCl çözeltisinin ph değerleri eşittir. Buna göre, I. HCl çözeltisinin derişimi 0,2 M dır. II. Çözeltilerindeki H iyonları derişimi eşittir. III. Nötrleşmeleri için gerekli NaOH mol sayısı eşittir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 130. X çözeltisinde H iyonları derişimi 10, x10 2 M, Y çözeltisinde ise 10, x10 12 M dır. X ve Y çözeltilerinin eşit hacimleri karıştırıldığında ph değeri 7 olan bir karışım oluşuyor. Bu çözeltiler için, I. X ve Y nin ph değerleri eşittir. II. X ve Y kuvvetli asit çözeltileridir. II. Oluşturulan karışımda OH iyonları derişimi 10, x10 7 M dır. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 128. Çözelti Derişim ph değeri X 0,2 4 Y 0,5 4 Z 0,01 2 Q 0,01 12 Yukarıda dört çözeltinin derişimleri ve ph değerleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır? 131. I. 200 ml 0,5 M HCl II. 500 ml 0,4 M HCl III. 100 m 0,8 M HCl Yukarıdaki çözeltilerden hangileri, 1 M 100 ml NaOH çözeltisi ile karıştırılırsa ph 7 olan çözelti elde edilir? D) I ve II E) II ve III A) X ve Y zayıf asit çözeltileridir. B) Z ve Q kuvvetli asit çözeltileridir. C) Z ve Q nun eşit hacimleri kariştırılırsa ph değeri 7 olan çözelti elde edilir. D) Y nin iyonlaşma yüzdesi en küçüktür. E) H + derişimi en fazla olan Z çözeltisidir NH 3 için Kb = 1,8x10-5 tir. 0,5 M NH 3 çözeltisi için, I. ph 11 dir. II. [OH - ]=3x10-3 M dır. III. NH 3 zayıf bazının iyonlaşma yüzdesi % 0, ,8 mol HA zayıf asiti suda çözünerek 100 litre çözelti oluşturuluyor. Çözeltideki toplam iyon mol sayısı 0,04 olduğuna göre, HA zayıf asitinin iyonlaşma sabiti Ka kaçtır? A) 5x10-6 B) 2x10-5 C) 4x10-7 dır. D) II ve III E) I, II ve III D) 8x10-8 E) 5x10-8

16 133. HA zayıf asitinin 0,2 M çözeltisindeki H + iyonları derişimi 2x10-5 M dır. Buna göre, I. Aynı çözeltide A - iyonları derişimi 0,2 M dır. II. Asitin tamamı çözünmüştür. III. İyonlaşma yüzdesi % 0,1 dir. D) I ve II E) II ve III 137. ph = 5 olan zayıf asit çözeltisinin 500 mililitresinde kaç mol asit çözünmüştür? (Asit için Ka=1x10-8 ) A) 1x10-2 B) 2x10-2 C) 1x10-3 D) 2x10-3 E) 5x HCOOH için belirli bir sıcaklıkta iyonlaşma sabiti Ka=2x10-5 tir. ph değeri 5 olan çözeltinin 100 mililitresinde kaç miligram HCOOH çözünmüştür? (HCOOH = 46 g/mol) A) 2,3x10-1 B) 2,3x10-2 C) 2,3x10-3 D) 4,6x10-3 E) 9,2x ,5 M HA asit çözeltisinin 500 mililitresinde kaç mol H + iyonu vardır? (HA için Ka = 2x10-8 ) A) 5x10-5 B) 4x10-5 C) 2,5x10-5 D) 1x10-4 E) 5x gram HX zayıf asiti suda çözünerek 1 litre çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin ph değeri 3 olduğuna göre asitin mol kütlesi kaç g/mol olur? (HX için Ka = 2x10-5 ) A) 20 B) 30 C) 46 D) 60 E) HCN zayıf asiti için belirli bir sıcaklıkta KA = 4x10-10 dur. Buna göre, 0,04 M HCN çözeltisi için, I. [H + ]=4x10-6 M olur. II. İyonlaşma yüzdesi % 1 dir. III. ph poh tır. A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) Yalnız I E) Yalnız II ,25 M benzoik asit çözeltisindeki H + iyonları derişimi 4x10-3 M olduğuna göre, I. Benzoik asit için Ka = 6,4x10-5 tir. II. İyonlaşma yüzdesi % 1,6 dır. III. ph 3 tür. A) I ve III B) II ve III C) I ve II D) Yalnız I E) Yalnız II 136. İyonlaşma yüzdesi % 0,01 olan 0,1 M HA zayıf asit çözeltisi için, I. K A=1x10-9 dur. II. ph=5 tir. III. [H + ]=5x10-5 M dır. A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) Yalnız I E) I, II ve III ,1 M zayıf asit çözeltisi için, I. H + iyonları derişimi 0,1 M dır. II. ph = 1 dir. III. [H + ] [OH - ] dir. D) I ve II E) I ve III

17 142. 0,2 M CH 3 COOH çözeltisi ile 0,4 M CH 3 COONa çözeltisi eşit hacimlerde karıştırılıyor. Karışımın ph ı kaçtır? ( CH 3 COOH için Ka = 2,0x10-5 ) A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) Aşağıda bazı asit ve bazların nitelikleri ve oluşturdukları tuzlar verilmiştir. Asit Baz Tuz Zayıf Kuvvetli X Kuvvetli Kuvvetli Y Kuvvetli Zayıf Z ml 0,2 M NH 4 Cl çözeltisi ile 500 ml NH 3 çözeltisi karıştırılarak ph=9 olan bir çözelti elde edildiğine göre, NH 3 çözeltisinin başlangıç derişimi kaç molardır?( NH 3 için Kb = 2,0x10-5 ) A) 0,5 B) 0,4 C) 0,3 D) 0,2 E) 0,1 Bu tuzların sulu çözeltileri için, I. Her üçü de elektrik akımını iletir. II. ph değerleri X Y Z şeklindedir. III. X baz, Y nötr, Z asittir. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II ,1 M lık 200 ml KOH çözeltisine 0,5 mol CH 3 COOH katılıyor. Oluşan çözelti için, I. ph = 7 II. ph 7 III. Tampon çözeltidir. ( CH 3 COOH için Ka = 1,8x10-5 ) A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 147. HNO 3 kuvvetli asit, NH 3 ise zayıf bazdır. Eşit derişimli ve eşit hacimli HNO 3 ve NH 3 çözeltilerinin karıştırılmasıyla oluşturulan tuzun sulu çözeltisi için, I. Baz özellik gösterir. II. ph poh olur. III. [H + ] 1x10-7 M olur. D) I ve II E) II ve III 145. I. ph = 5 olan zayıf asit çözeltisi II. ph = 10 olan zayıf baz çözeltisi III. ph = 0 olan kuvvetli asit çözeltisi IV. ph = 14 olan kuvvetli baz çözeltisi Eşit derişimli ve eşit hacimli çözeltilerin ölçülen ph değerleri yukarıdaki gibidir. Buna göre, hangilerinin eşit hacimlerinin karıştırılmasıyla oluşturulan sulu çözelti baz özellik gösterir? A) I ve IV B) I ve III C) II ve III ,1 M 100 HNO 3 kuvvetli asit çözeltisi ile 0,1 M 100 ml NH 3 zayıf baz çözeltisi karıştırılıyor. Oluşan sulu çözeltinin ph değeri kaçtır? ( NH 3 için Kb = 2,0x10-5 ) A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 11 D) III ve IV E) I, III ve IV

18 149. I. HNO 3 Kuvvetli asit II. HCl Kuvvetli asit III. NH 3 Zayıf baz IV. NaOH Kuvvetli baz V. CH 3 COOH Zayıf asit Yukarıda özellikleri verilmiş eşit derişimli ve eşit hacimli asit ve baz çözeltileriyle oluşturulan karışımlarından hangisinin ph değeri 7'den büyüktür? 152. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisinden bir tuz elde edilemez? A) Mg HNO3 B) CuO HNO3 C) HNO 3 NaOH D) CH 3 COOH NaOH E) NH 3 NaOH A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) IV ve V 153. Aşağıda verilen karışımlardan hangisi tampon çözeltidir? A) 0,1 mol NaOH ve 0,1 mol CH 3 COOH ile 150. Bir HX maddesi oda sıcaklığında su ile HX(suda) H2O(sıv ı) H3O (suda) X (suda) tepkimesini veriyor. Dengedeki çözeltide X - iyonları derişimi 4x10-5 M dir. Bu çözeltinin 500 mililitresi 0,02 mol NaOH katısı ile tamamen nötrleştiğine göre, tepkimenin oda sıcaklığındaki denge sabiti kaçtır? A) 1x10-8 B) 3x10-8 C) 4x10-8 D) 5x10-8 E) 1,6x10-9 oluşturulan 1 litre çözelti B) 0,1 mol NH 3 ve 0,05 mol HCl ile oluşturulan 1 litre çözelti C) 0,1 mol NaOH ve 0,1 mol HCl ile oluşturulan 1 litre sulu çözelti D) 0,2 mol NaOH ve 0,1 mol NH3 ile oluşturulan çözelti E) 0,2 mol HCl ve 0,1 mol NH3 ile oluşturulan çözelti 151. HCOOH zayıf bir asittir. HCOONa ise bu asitin tuzudur. 0,1 mol HCOOH ve 1,8 mol HCOONa tuzunun 1 litre suda çözünmesiyle hazırlanan sulu çözelti için, I. [OH - ] = 1x10-9 M dır. II. ph = 5 tir ,1 M zayıf asit çözeltisinin 100 mililitresi için, I. Hidrojen iyonları derişimi 0,1 M dır. II. poh = 13 olur. III. Çözelti içerisinde asit molekülleri sayısı III. Tampon çözeltidir. H + iyonları sayısından fazladır. (HCOOH için Ka = 1,8x10-5 ) A) Yalnız III B) II ve III C) I ve III yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) Yalnız III

19 155. Bir HX maddesi oda sıcaklığında su ile HX(suda) H2O(sıv ı) H3O (suda) X (suda) tepkimesini veriyor. Dengedeki çözeltide X iyonları derişimi 4x10-5 M'dır. Bu çözeltinin 100 mililitresi, 0,02 mol NaOH katısı ile tamamen nötrleştiğine göre, tepkimenin oda sıcaklığındaki denge sabitinin sayısal değeri kaçtır? ,8 mol HA zayıf asiti suda çözünerek 100 litre çözelti oluşturuluyor. Çözeltideki toplam iyon mol sayısı 0,04 olduğuna göre, HA zayıf asitinin iyonlaşma sabiti Ka kaçtır? A) 5x10-6 B) 2x10-5 C) 4x10-7 D) 8x10-8 E) 5x10-8 A) 1x10 8 B) 4x10 8 D) 8x10-9 E) 16, x10 9 C) 5x HCN zayıf asiti için belirli bir sıcaklıkta KA=4x10-10 dur. Buna göre, 0,04 M HCN çözeltisi için, I. [H + ]=4x10-6 M olur. II. İyonlaşma yüzdesi % 1'dir NH 3 için Kb =1,8x10-5 tir. 0,5 M NH 3 çözeltisi için, I. ph 11 dir. II. [OH - ]=3x10-3 M dır. III. ph poh tır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve II E) I ve III III. NH 3 ün % 0,6'sı iyonlaşmıştır. D) II ve III E) I, II ve III 161. İyonlaşma yüzdesi % 0,01 olan 0,1 M'lık HA zayıf asit çözeltisi için, I. KA=1x10-9 dur. II. ph=5 tir HA zayıf asitinin 0,2 M çözeltisindeki H + iyonları derişimi 2x10-5 M dır. Buna göre, I. Çözeltide A - iyonları derişimi 0,2 M dır. II. Asitin tamamı çözünmüştür. III. İyonlaşma yüzdesi % 0,1 dir. III. [H + ]=5x10-5 M dır. A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III D) I ve II E) II ve III ,5 M HA asit çözeltisinin 500 ml sinde kaç mol H + iyonu vardır? (HA için Ka = 2x10-8 ) A) 5x10-5 B) 4x10-5 C) 2,5x ph = 5 olan zayıf asit çözeltisinin 100 mililitresinde kaç mol asit çözünmüştür? (Asit için Ka=1x10-9 ) A) 1x10-2 B) 2x10-2 C) 1x10-3 D) 2x10-3 E) 5x10-3 D) 1x10-4 E) 5x10-4

20 163. HCOOH için belirli bir sıcaklıkta iyonlaşma sabiti Ka=2x10-6 tir. ph = 4 olan çözeltinin 100 mililitresinde kaç miligram HCOOH çözünmüştür? (HCOOH = 46 g/mol) A) 23 B) 2,3x10-2 C) 2,3x10-3 D) 4,6x10-3 E) 9,2x ,25M benzoik asit çözeltisindeki H + iyonları derişimi 4x10-3 M olduğuna göre, I. Benzoik asit için Ka = 6,4x10-5 tir. II. [OH - ] = 2,5x10-12 M olur ,1 M lık 200 ml KOH çözeltisine 0,5 mol CH 3 COOH katılıyor. Oluşan çözelti için, I. ph < 7 II. poh 7 III. Tampon çözeltidir. ( CH 3 COOH için Ka = 1,8x10-5 ) A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III III. ph 3 tür. A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III ,2 M zayıf asit çözeltisi için, ,05 M NH 4 Cl çözeltisinde H + iyonları derişimi kaç M dır? ( NH 3 için Kb = 2x10-5 ) A) 5x10-6 B) 2x10-4 C) 1x10-3 D) 1x10-1 E) 0,5 I. H + iyonları derişimi 0,2 M olamaz. II. ph > 1 olur. III. [H + ] 0,2 M olur ,4 M CH 3 COOH çözeltisi ile 0,8 M CH 3 COONa çözeltisi eşit hacimlerde karıştırılıyor. Karışımın ph değeri kaçtır? ( CH 3 COOH için Ka = 2,0x10-5 ) A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) I. ph = 5 olan zayıf asit çözeltisi II. ph = 10 olan zayıf baz çözeltisi III. ph = 0 olan kuvvetli asit çözeltisi IV. ph = 14 olan kuvvetli baz çözeltisi Eşit derişimli ve eşit hacimli çözeltilerin ölçülen ph değerleri yukarıdaki gibidir. Buna göre, hangilerinin eşit hacimlerinin karıştırılmasıyla oluşturulan sulu çözelti asit özellik gösterir? A) I ve IV B) II ve IV C) II ve III D) III ve IV E) II, III ve IV ml 0,2 M HCOOH çözeltisi ile 500 ml HCOONa çözeltisi karıştırılarak ph = 5 olan bir çözelti elde edildiğine göre, HCOOH çözeltisinin başlangıç derişimi kaç M olur?(hcooh için Ka = 2,0x10-5 ) A) 0,5 B) 0,4 C) 0,3 D) 0,2 E) 0, x M HCl çözeltisinin 400 ml si ile 0,5 M NaOH çözeltisinin 400 ml si karıştırıldığında ph = 7 olan çözelti elde ediliyor. Buna göre x kaçtır? A) 0,2 B) 0,4 C) 0,5 D) 0,8 E) 1,2

21 172. Aşağıda bazı asit ve bazların nitelikleri ve oluşturdukları tuzlar verilmiştir. Asit Baz Tuz 175. Aşağıdaki metallerden hangisi HCl çözeltisinde H 2 gazı oluşturmaz? A) Ca B) Zn C) Al D) Ag E) Pb Kuvvetli Kuvvetli X Kuvvetli Zayıf Y Zayıf Kuvvetli Z Bu tuzların sulu çözeltileri için, I. Y ve Z tuzları hidroliz olurlar II. ph değeri en yüksek olan Z çözeltisidir. III. X baz, Y nötr, Z asittir. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 176. Mg ve Al metallerinden oluşan bir karışımın 22,8 gramı yeterince NaOH çözeltisi ile tepkimeye girdiğinde NK'da 13,44 litre H 2 gazı elde ediliyor. Buna göre, karışımda kaç gram Mg vardır? (Al = 27 g/mol, Mg = 24 g/mol) A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) ph değerleri aşağıdaki gibi olan çözeltilerden hangisi asit değildir? A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) ,2 M HA asit çözeltisinin ph değeri 4 olduğuna göre, I. Zayıf asit çözeltisidir. II. İyonlaşma yüzdesi 0,05 tir. III. [OH ] = 5x10 14 M'dır. 100 ml 100 ml poh = 3 ph = 3 Yukarıdaki çözeltiler için, I. Molar derişimleri eşittir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II II. Elektrik akımını iletirler. D) I ve III E) II ve III III. Aktif metallerin tümüyle H2 gazı açığa çıkarırlar. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 174. Asitlerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? D) I ve II E) II ve III A) Sulu çözeltileri elektriği iletir. B) Mavi turnusolü kırmızıya çevirirler. C) Mg metali ile H 2 gazı oluştururlar. D) Cu metali ile kesinlikle tepkime vermezler. E) Bazlarla nötrleşme tepkimesi verirler ,2 M 400 ml HCl çözeltisine bir miktar NaOH katısı eklendiğinde çözeltinin ph değeri 12 oluyor. Buna göre eklenen NaOH kaç gramdır? (NaOH = 40 g/mol) A) 1,12 B) 1,6 C) 2,4 D) 3,36 E) 4,48

22 180. Şekilde, Mg metalinin bulunduğu a kabı ve CaCO 3 katısının bulunduğu b kabı pistonlu c kabına bağlanmıştır. Kaplardaki Mg ve CaCO3 eşit kütlelerdedir. a ve b kaplarına, uygun derişimdeki HBr den yeterli miktarda eklendiğinde her bir kapta oluşan tepkimede gaz çıkışının olduğu ve bir süre o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph < poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise ph 7 dir. M dır. III. ph 7 ise OH 1x10 7 M dır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve III sonra pistonun ok yönünde yükseldiği gözlenmiştir. Buna göre, I. a kabında çıkan gaz H2, b kabında çıkan gaz CO2 dir. II. a ve b kabında oluşan H2 ve CO2 gazlarının mol sayıları eşittir. III. c kabında tek cins gaz toplanmaktadır. (Mg=24 g/mol, CaCO 3=100 g/mol) 183. Çözelti Derişim ph değeri X 0,2 4 Y 0,5 4 Z 0,01 2 Q 0, A) Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D) I ve II E) II ve III A ve B metalleri HCl çözeltisine daldırılıyor. Bir süre sonra B nin çevresinde gaz çıkışı gözlenirken, A metalinde herhangi bir değişme olmuyor. Buna göre, I. Açığa çıkan gaz H2 dir. II. A A, B den daha aktiftir. III. A metali H dan daha aktiftir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II B HCl çözeltisi D) I ve III E) II ve III Yukarıda dört çözeltinin derişimleri ve ph değerleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır? A) X ve Y zayıf asit çözeltileridir. B) Z ve Q kuvvetli asit çözeltileridir. C) Z ve Q'nun eşit hacimleri karıştırılırsa ph = 7 olan çözelti elde edilir. D) Y'nin iyonlaşma yüzdesi en küçüktür. E) H + iyonları derişimi en fazla olan Z çözeltisidir ph değeri 2 olan 0,01 M 1 litre X çözeltisi ve ph değeri 9 olan 0,01 M 1 litre Y çözeltisi için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Her iki çözelti de elektriği iletir. B) X kuvvetli asit, Y zayıf baz çözeltisidir. C) Nötrleşmeleri için gereken NaOH mol sayısı aynıdır. D) X çözeltisi aktif metallerle H 2 gazı oluşturur. E) Y çözeltisi kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir.

23 185. Asit ya da baz olduğu bilinen, eşit derişimli X, Y, Z çözeltilerinin bazı özellikleri aşağıdaki gibidir. I. X ve Y birbirleri ile tepkime veriyor. II. Y ve Z, Zn metali ile H 2 gazı oluşturuyor. III. X, Cu metali ile NO gazı oluşturuyor. Buna göre X, Y ve Z çözeltileri aşağıdakilerden hangisinde verilenler olabilir? X Y Z A) H SO 2 4 HNO 3 NaOH B) HNO 3 NaOH H SO 2 4 C) NaOH HNO 3 CH COOH 3 D) NaOH HNO 3 H SO Aşağıda bazı asit ve bazların nitelikleri ve oluşturdukları tuzlar verilmiştir. Asit Baz Tuz Zayıf Kuvvetli X Kuvvetli Kuvvetli Y Kuvvetli Zayıf Z Bu tuzların sulu çözeltileri için, I. Her üçüde elektriği iletir. II. ph ları X Y Z dir. III. X baz, Y nötr, Z asittir. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II E) HCl HNO 3 H SO I. 0,2 M 400 ml NaOH çözeltisi II. 0,4 M 100 ml NaOH çözeltisi III. 0,1 M 800 ml NaOH çözeltisi 189. Yukarıdaki çözeltiler üzerine 0,8 M 100 er ml HCl çözeltisi ekleniyor. Hangilerinde ph <7 olur? D) I ve II E) I ve III 187. XOH bazı ile HA asitinin karıştırılmasıyla oluşan XA tuzunun 0,2 M lık sulu çözeltisinin ph değeri 7'dir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) XOH bazı kuvvetlidir. B) HA asiti zayıftır. C) XA tuzunun sulu çözeltisi nötrdür. D) XA çözeltisi elektriği iletir. E) XA tuzunun sulu çözeltisi hidroliz olmaz. 25 o C 25 o C 0,1 M 1 L HX çözeltisi H + = 1x10-1 M Yukarıda verilen çözeltilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) HX çözeltisi kuvvetli asit, YOH çözeltisi kuvvetli baz çözeltisidir. B) HX çözeltisini nötrleştirmek için 0,1 mol NaOH katısı gerekir. C) YOH çözeltisini nötrleştirmek için 0,1 mol HX asiti gerekir. D) İki çözelti karıştırıldığında elde edilen çözeltinin ph değeri 7'den küçük olur. 0,1 M 1 L YOH çözeltisi OH = 1x10-3 M E) Al metali HX çözeltisinde H2 gazı oluşturur.

24 190. Periyodik cetvelin üçüncü periyodunda yer alan elementlerin oksijenle oluşturdukları oksit bileşikleri için, soldan sağa gidildikçe, I. Sulu çözeltilerinin asit özelliği artar. II. Erimiş hallerinin elektrik iletkenliği artar. III. Bağların iyonik karakteri azalırken, kovalent karakteri artar. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III 193. Cu ve Ag metallerinden oluşan bir alaşımdan alınan örnek 0,2 mol Ag içermektedir. Bu örnek kapalı bir kapta yeterli miktarda H2SO4 ile tepkimeye girdiğinde kapta 0,5 mol SO2 oluşmaktadır. Cu ve Ag nin H2SO4 ile tepkimelerinin denkleştirilmiş denklemleri, 2 Ag + 2 H2SO4 Ag2SO4 + 2 H2O + SO2 Cu + 2 H 2SO 4 CuSO H 2O + SO 2 olduğuna göre, I. Alaşım 0,2 mol Cu içermektedir. II. Alaşım 47,2 gramdır HX ve YOH bileşiklerinin, sulu çözeltilerinde % 100 iyonlaştıkları bilinmektedir. HX bileşiğinin H iyonları derişimi 1x10-2 M, YOH bileşiğinin H iyonları derişimi 1x10-12 M dır. Bu iki çözeltinin eşit hacimleri karıştırıldığında oluşan çözelti için, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? III. Cu ve Ag metalleri asitlerle H2 gazı oluşturmazlar. (Cu = 64 g/mol, Ag = 108 g/mol) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve III A) ph = 13 olur B) [ H ] [ OH ] olur. C) Nötr özelliktedir. D) Asidiktir. E) Baziktir Beher Büret NaOH çözeltisi [OH + -1 ] = 1x10 M t = 25 o C [H + ] = 4x10-1 M ,1 mol CuO yu; CuO 2HNO3 Cu(NO3 ) 2 H2O tepkimesine göre tamamen çözebilmek için bir HNO3 çözeltisinden en az 200 mililitre gerekmektedir. Bu HNO 3 çözeltisinin molar derişimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,1 B) 0,5 C) 1 D) 2 E) 4 H iyonları derişimi M olan HCl nin sulu 1 çözeltisine, OH iyonları derişimi 1 10 M olan NaOH ın sulu çözeltisi, şekildeki gibi damla damla katılıyor. Bu olay ile ilgili olarak; I. Beherdeki çözeltinin ph değeri zamanla artar. II. Beherdeki çözeltinin hacmi başlangıçtakinin iki katına ulaştığında ph<1 dir. III. Beherdeki çözeltinin hacmi başlangıçtakinin 5 katına çıktığında ph = 7 olur. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

25 195. Arrhenius asit baz tanımı, I. Asitler suda çözündüklerinde hidrojen iyonu(h + ) veren maddeler, bazlar ise suda çözündüklerinde hidroksit iyonu(oh - ) veren maddelerdir. II. H içeren maddeler asit, OH içeren maddeler bazdır. III. Proton verenler asit, proton alanlar bazdır. yukarıdakilerden hangileri temel alınarak oluşturulmuştur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III 198. ( ) ( ) ( ) ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesine göre, I. suda çözündüğünde, sudan bir proton alarak konjuge asitini oluşturmuştur. II. Su molekülleri proton vermişlerdir. III. iyonu bir protonunu alarak asitini oluşturur. A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III 196. Bronsted-Lowry asit baz teorisine göre, I. Asitler başka bir maddeye proton(h + ) veren maddelerdir. II. Bazlar başka maddelerden proton alan maddelerdir. III. Tuzların, atyonları ya da anyonları proton verebilme ya da alabilme özelliğine sahip oldukları için Bronsted-Lowry asit bazları olarak tanımlanırlar. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III 199. ( ) ( ) ( ) ( ) Sulu çözeltide gerçekleşen yukarıdaki tepkime için, I. H 2S, 'nin konjuge asitidir. II. HF'nin konjuge asiti F - 'dir. III. HF maddesi proton verendir. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III 197. ( ) ( ) ( ) ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesine göre, I. NH3 suda çözündüğünde, sudan bir proton alarak konjuge asitini oluşturmuştur. II. Su molekülleri proton vermişlerdir. III. iyonu bir protonunu vererek NH3 bazını oluşturur. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III 200. I. Kuvvetli asitlerin konjuge bazları zayıftır. II. Zayıf asitlerin konjuge bazları kuvvetli özelliktedir. III. Sulu çözeltilerin asidik ya da bazik olduklarını ve iyonları derişimlerini karşılaştırarak bulabiliriz. Asit ve bazlarla ilgili yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

26 201. Deniz suyunda OH - iyonları derişimi 5,0x10-6 M olduğuna göre, H 3O + iyonları derişimi kaç M olur? A) 2x10-9 B) 5x10-9 C) 2x10-8 D) 5x10-8 E) 4x Aşağıdaki eşit hacimli zayıf baz çözeltilerinden hangisindeki iyonlaşma yüzdesi en yüksektir? A) 0,02 M NH3 B) 0,05 M NH3 C) 0,10 M NH3 D) 0,20 M NH3 E) 0,25 M NH HF asiti için iyonlaşma sabiti(ka) değeri 3,5x10-4 ve HClO asiti için iyonlaşma sabiti(k a) değeri 2,9x10-8 dir. Buna göre, I. HClO daha kuvvetli asittir. II. ClO - konjuge bazı F - konjuge bazından daha kuvvetlidir Aşağıdaki eşit hacimli zayıf baz çözeltilerinden hangisindeki iyonları derişimi en yüksektir? A) 0,02 M NH3 B) 0,05 M NH3 C) 0,10 M NH3 D) 0,20 M NH 3 E) 0,25 M NH 3 III. HF asiti HClO asitinden daha az iyonlaşır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III 207. Aşağıdaki eşit hacimli zayıf baz çözeltilerinden hangisindeki iyonları derişimi en yüksektir? A) 0,02 M NH3 B) 0,05 M NH3 C) 0,10 M NH I. 0,100 M HC 2H 3O 2 D) 0,20 M NH 3 E) 0,25 M NH 3 II. 0,500 M HC2H3O2 III. 0,0100 M HC2H3O2 Yukarıda derişim değerleri verilen eşit hacimli HC2H3O2(asetik asit) zayıf asit çözeltilerinin iyonlaşma yüzdelerinin karşılaştırması aşağıdakilerden hangisi gibidir? A) I > II > III B) I > III > II C) II > I > III 208. Aşağıdaki eşit hacimli zayıf baz çözeltilerinden hangisindeki ph değeri en yüksektir? A) 0,02 M NH3 B) 0,05 M NH3 C) 0,10 M NH3 D) 0,20 M NH3 E) 0,25 M NH3 D) II > III > I E) III > I > II 204. I. Zayıf asit çözeltilerinde iyonları derişimi, çözeltiyi oluşturan asitin derişimine eşit değildir. II. Zayıf asitlerde asitin başlangıç derişimi arttıkça dengedeki derişimi de artar. III. Zayıf asitlerde asitin başlangıç derişimi arttıkça iyonlaşma yüzdesi azalır. Zayıf asitlerle ilgili olarak yapılan yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III 209. I. 0,100 M HC2H3O2 II. 0,500 M HC 2H 3O 2 III. 0,0100 M HC2H3O2 Yukarıda derişim değerleri verilen eşit hacimli HC2H3O2(asetik asit) zayıf asit çözeltilerinin ph değerlerinin karşılaştırması aşağıdakilerden hangisi gibidir? A) I > II > III B) I > III > II C) II > I > III D) II > III > I E) III > I > II

27 210. Asit ve bazların yapılarındaki anyon ve katyonlarla ilgili, I. Zayıf asitin konjuge bazı olan anyon zayıf baz özellik gösterir. II. Kuvvetli bir asitin konjuge bazı olan anyon nötr özellik gösterir. III. Kuvvetli bazların yapısını oluşturan katyonlar asit özelliktedir. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

28 1-A 2-C 3-E 4-B 5-D 6-B 7-A 8-E 9-C 10-B 11-C 12-E 13-C 14-C 15-A 16-C 17-D 18-A 19-C 20-A 21-B 22-A 23-A 24-C 25-E 26-E 27-B 28-C 29-C 30-B 31-D 32-D 33-E 34-A 35-B 36-A 37-A 38-B 39-B 40-D 41-E 42-C 43-A 44-E 45-C 46-A 47-E 48-D 49-A 50-A 51-B 52-B 53-C 54-D 55-B 56-C 57-A 58-B 59-E 60-C 61-D 62-E 63-A 64-B 65-E 66-B 67-A 68-C 69-D 70-C 71-B 72-E 73-A 74-D 75-C 76-E 77-A 78-E 79-A 80-E 81-A 82-C 83-E 84-B 85-D 86-D 87-E 88-E 89-C 90-B 91-E 92-A 93-B 94-B 95-D 96-E 97-B 98-D 99-C 100-C 101-D 102-B 103-C 104-E 105-C 106-C 107-A 108-E 109-B 110-E 111-C 112-D 113-E 114-C 115-C 116-A 117-C 118-E 119-A 120-E 121-A 122-E 123-A 124-C 125-B 126-B 127-B 128-B 129-E 130-B 131-C 132-E 133-B 134-A 135-D 136-A 137-E 138-B 139-D 140-C 141-C 142-C 143-E 144-B 145-A 146-E 147-C 148-B 149-E 150-C 151-E 152-E 153-B 154-B 155-D 156-E 157-D 158-A 159-A 160-A 161-D 162-A 163-A 164-D 165-D 166-C 167-E 168-E 169-A 170-C 171-C 172-C 173-C 174-D 175-D 176-D 177-E 178-B 179-D 180-A 181-A 182-C 183-B 184-C 185-B 186-B 187-B 188-E 189-A 190-D 191-C 192-C 193-D 194-E 195-B 196-E 197-E 198-B 199-C 200-E 201-A 202-B 203-E 204-E 205-A 206-A 207-E 208-E 209-E 210-B

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM ZAYIF ASİT VE ZAYIF BAZ İYONLAŞMA YÜZDESİ 0,1 M Kuvvetli Asit HBr 1. Her iki asit çözeltisinin hacimleri ve derişimleri eşit

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi

Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi Bu notlara Youtube dan Kimya Elbistan kanalında ilgili videolarının açıklamalar kısmında ki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. A. Asit ve Baz Tanımları Arrhenius Asit - Baz Tanımı Arrhenius

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ. kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ ASİTLER VE BAZLAR 1.Arrhenius Asit-Baz Tanımı Arrhenius a göre bir madde suda iyonlarına ayrışarak çözündüğünde ortamdaki; H + iyonları

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M BÖLÜM - 3 Suyun Otoiyonizasyonu Çok hassas ölçüm aletleri ile yapılan ölçümlerde suyun mutlak bir yalıtkan olmadığı az da olsa elektriği ilettiği tespit edilmiştir. Bu durum suyun çok az iyonlaşabildiğini

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri Test-1 1. I. Tatlarının ekşi olması II. Tahriş edici olması III. Ele kayganlık hissi vermesi Yukarıdaki özelliklerden hangileri

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ METAL AKTİF METAL YARISOY METAL SOY METAL AMFOTER METAL 1A (Li, Na, K) Cu (Bakır) Au (Altın) Zn Cr 2A (Mg, Ca) Hg (Civa) Pt (Platin) Al Pb Ag (Gümüş) Sn 1- ASİT + AKTİF METAL TUZ

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 0ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır.

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 2 KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Eşit miktarlardaki suda; 3.. 36 gram Fe(NO 3 ) 2. n mol NaCl çözülerek

Detaylı

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi Kimya BÖLÜM-8 Test-1 1. I. Deterjanlı su II. Sirkeli su III. Amonyak çözeltisi Yukarıda verilen maddelerden hangilerine turnusol boyası damlatıldığında mavi renk alır? 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili;

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ: Çözünme olayı ve Çözelti Oluşumu: Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen Çözünme İyonik Çözünme Moleküler

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜK (ORTAK İYON ETKİSİ ) (Çöktürme ile Ayırma)

ÇÖZÜNÜRLÜK (ORTAK İYON ETKİSİ ) (Çöktürme ile Ayırma) ÇÖZÜNÜRLÜ (ORTA İYON ETİSİ ) (Çöktürme ile Ayırma) Prof. Dr. ustafa DEİR 08ORTA İYON ETİSİ07B ÇÖZÜNÜRLÜ ÇÖTÜRE İLE AYIRA 1 ORTA İYON ETİSİ 08ORTA İYON ETİSİ07B ÇÖZÜNÜRLÜ ÇÖTÜRE İLE AYIRA ORTA İYON ETİSİ

Detaylı

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH)

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH) ph ve poh Kavramları - Asit Baz İndikatörleri BÖLÜM 08 Test 04 1. Aşağıdaki maddelerin standart koşullarda ph değerleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. mavi turnusol kağıdı kırmızı

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Asit Baz Teorisi Arrhenius Teorisi: Sulu çözeltlerine OH - iyonu bırakan

Detaylı

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test BÖLÜM 5 Asitler Bazlar ve Tuzlar Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 1... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 2... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 3... 2 Asitlerin / Bazların Tepkimeleri Test -

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı Kuantum Sayıları Ve rbitaller 1. Başkuantum sayısı (n) belirtilen temel enerji düzeylerinden hangisinde bulunabilecek maksimum orbital sayısı yanlış verilmiştir? Başkuantum sayısı (n) Maksimum orbital

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA SORU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ 3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir. İnsanlar, her ne kadar asetil salisilik asit ve magnezyum hidroksit gibi kimyasal isimlerini

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 17 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6 Kitata yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU: ASĐTLER VE BAZLAR DERS: ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: NAZLI KIRCI 20338561 HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA 2007 PROJE

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KİMYA 1 SORU BANKASI ANKARA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KİMYA 1 SORU BANKASI ANKARA ÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR SNAV KİMA 1 SORU BANKAS ANKARA İÇİNDEKİLER. Kimya Bilimi Kimyanın Tarihsel Gelişimi... 1 Kimyanın Uğraşı Alanları... 5 Element Kavramı ve Element Sembolleri... 7 Bileşik azımı ve

Detaylı

Bölüm 5 Çalışma Soruları

Bölüm 5 Çalışma Soruları Bölüm 5 Çalışma Soruları 5.1) Metanol, CH 3 OH, ve hidrojen siyanür, HCN, bileşiklerinin her ikisi de moleküler bileşik olmasına rağmen metanol elektrik akımını iletmezken, hidrojen siyanür iletir. Neden?

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 TG 8 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

1. 250 ml 0,20 M CuSO 4 (aq) çözeltisi hazırlamak için gerekli olan CuSO 4.5H 2 O kütlesini bulunuz. Bu çözeltiden 100 ml 0,10 M CuSO 4 (aq) çözeltisini nasıl hazırlarsınız?( Cu: 63,5; S:32; O:16; H:1)

Detaylı

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E KİMY TTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 1. Yukarıda eşit hacimli iki kapta aynı koşullar altında bulunan gazlar aradaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. kimyaci_glcn_hoca SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK SIVI ÇÖZELTİLER H 2 O, CH 3 CI, HF, H 2 S gibi moleküller; *Sıvılar ise polardır. * Bu tür maddeler dipol dipol etkileşimi oluşturur *Birbiri içerisinde *Çözelti:Çözünen +

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

Kimyasal Hesaplamalar / Mol I. 6, tane CH 4 molekülü , tane N 2 O 3 molekülünün mol sayısı ve toplam 6. I.

Kimyasal Hesaplamalar / Mol I. 6, tane CH 4 molekülü , tane N 2 O 3 molekülünün mol sayısı ve toplam 6. I. BÖLÜM 02 Test Kimyasal Hesaplamalar / Mol - 1 01 1. I. 6,02.10 23 tane CH 4 molekülü II. 44 gram CO 2 gazı III. Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan O 2 gazı ukarıda verilen maddelerden hangilerinin

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ Konular ve Sorular

ASİTLER-BAZLAR ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ Konular ve Sorular ASİTLER-BAZLAR ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ Konular ve Sorular Mustafa Atalay 2/3/2011 ASİTLER ve BAZLAR Tüm kimyasal bileşikler içerisinde en çok bilinenler asitler ve bazlardır. Sirkede asetik asit, limonda

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ (1) benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. (2)... Elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. İlk sekiz elementten sonra benzer özelliklerin

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Asit ve Bazların Tanımı HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Hazırlayan: Beyza Ceren ÜNCÜ Asitler

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE İMYASAL DENGE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 06-İMYASAL DENGE 1 SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Bileşikler suda, özelliklerine göre az veya çok oranda ayrışarak iyonlaşırlar. İyon içeren

Detaylı

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1

TAMPON ÇÖZELTİLER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1 TAMPON ÇÖZELTİLER-2 Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1 Tampon çözelti Tampon çözelti: Konjuge asit-baz çiftinin bulunduğu ve ph değişmelerine karşı direnç gösteren çözeltilere

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir.

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir. myasal reaksiyon Bir (veya birden fazla ) madde nin etkileşim sonucu yeni madde(lere) dönüşmesi işlemidir. ziksel değişim - renk değişimi - çökelek oluşumu - gaz çıkışı - ısı değişimi imyasal denklem aktif

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

ÇOKLU DENGELER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 1

ÇOKLU DENGELER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 1 ÇOLU DENGELER- Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 1-ÇOLU DENGELER - 1 Örnek 1 : ph 4 tampon ortamında CaC O 4 çözünürlüğü nedir? Esitlikler CaC C HC H O O 4 O O 4-4 H H H Ca OH HC - H C O C O - 4 4 O 4. ütle

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ÇÖZELTİLER Homojen karışımlara çözelti denir. Çözelti bileşiminin ve özelliklerinin çözeltinin her yerinde aynı olması sebebiyle çözelti, «homojen» olarak nitelendirilir. Çözeltinin değişen

Detaylı

3. Kimyasal Bileşikler

3. Kimyasal Bileşikler 3. Kimyasal Bileşikler Mol kavramı ve kimyasal bileşikler Kimyasal Bileşik Formülleri (Kaba vs Molekül Formülü) Yüzde bileşimin hesaplanması Yakma analizi Kimyasal Formülden Mol Kütlesi Hesaplama Halotan

Detaylı

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir.

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. *Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişimlerin sonucunda kimyasal bağları meydana getirirler. *Kimyasal bağ oluşurken dışarıya

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

KONU 16 Asit-Baz Dengesi

KONU 16 Asit-Baz Dengesi KONU 16 Asit-Baz Dengesi Hedefler ve Anahtar Becerileri Öğrenme: Hidratlı protonun doğasını gösterildiği şekilde kavramak H + (aq) or H 3 O + (aq) Arrhenius asit ve bazlarını tanımlamak ve tespit etmek.

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür.

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür. 1 GENEL KİMYA Mol Kavramı 1 Mol Kavramı Günlük hayatta kolaylık olsun diye, çok küçük taneli olan maddeler tane yerine birimlerle ifade edilir. Örneğin pirinç alınırken iki milyon tane pirinç yerine ~

Detaylı

A N T A L Y A K İ M Y A O L İ M P İ Y A T L A R I

A N T A L Y A K İ M Y A O L İ M P İ Y A T L A R I 1) Periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe; 4) I. Proton sayıları artar. II. Elektron sayısı artar. III. Kütle numarası artar. IV. Atom çapı küçülür. İfadelerinden hangileri kesinlikle

Detaylı

4. ÇÖZÜNÜRLÜK. Çözünürlük Çarpımı Kçç. NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) K = [AgCl(k)]

4. ÇÖZÜNÜRLÜK. Çözünürlük Çarpımı Kçç. NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) K = [AgCl(k)] 4. ÇÖZÜNÜRLÜK Çözünürlük Çarpımı NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) + - [Ag ][Cl ] K = [AgCl(k)] K [AgCl(k)] = [Ag + ] [Cl - ] = [Ag + ] [Cl -

Detaylı

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir.

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. 3. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Çözelti: Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. Çözelti derişimi

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 11.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. LYS de 30 tane kimya sorusunun 10 tanesi 11.sınıf

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması GENEL KİMYA 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması Kimyasal Bileşik Çeşitleri En az iki farklı elementin kimyasal özelliklerini kaybederek belirli kütle oranlarında birleşmesiyle

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı