Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi"

Transkript

1 Kimya BÖLÜM-8 Test-1 1. I. Deterjanlı su II. Sirkeli su III. Amonyak çözeltisi Yukarıda verilen maddelerden hangilerine turnusol boyası damlatıldığında mavi renk alır? 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı II. Yapay gübre üretimi III. Kuru pil yapımı yukarıda verilen kullanım alanlarından hangileri ortaktır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II 2. I. NH 3 + H 2 O NH OH _ II. H 2 SO 4 + 2H 2 O 2H 3 O + + SO 4 _ 2 III. CH 3 COOH + H 2 O CH 3 COO _ + H 3 O + Yukarıda verilenlerden hangilerinin suda iyonlaşma denklemi doğrudur? 5. I. Yapay gübre üretimi II. Deterjan ve boyar madde imalatında III. Akü imalatında Yukarıda verilen alanlardan hangilerinde zaç yağı kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I, II ve III D) I ve III E) II ve III 3. Sud kostik olarak bilinen sodyum hidroksitin (NaOH) kullanım alanlarından hangisi yanlış verilmiştir? A) Patlayıcı üretiminde kullanılır B) Katı ve sıvı yağlar NaOH ile karıştırılıp ısıtılırsa sabun elde edilir. C) Laboratuvarda CO 2, SO 3 gibi gazları yakalamada kullanılır. D) Beyaz sabun üretiminde kullanılır. 6. NH 3 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sulu çözeltisi NH 4 + ve OH iyonlarını içerir. B) Yapay gübre üretiminde kullanılır. C) Dezenfektan özelliği vardır. D) Oda koşullarında klimalarda soğutucu akışkan olarak kullanılır. E) Su arıtımında kullanılır. E) Tıkanan lavaboları açmada kullanılır. KİMYA SORU BANKASI 17 1.D 2.E 3.A 4.A 5.C 6.E

2 Test-1 7. Aşağıda verilen I. ve II. maddenin tepkimesinden hangilerinde NaCI oluşur? I. madde II. madde I. NaOH HCI II. Na 2 O HCI III. Na HCIO 4 A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve II E) I, II ve III 10. Asit ve baz ile ilgili; I. Sulu çözeltilerinde hidronyum ve hidroksit iyonları bulunur. II. Suda iyonlaşarak çözünürler. III. Tadları acıdır. yukarıda verilenlerden hangileri ortaktır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II 8. N 2 O 5 bileşiği ile ilgili; I. Asit oksittir. II. N atomu 5A grubundadır. III. Sulu çözeltisinin ph değeri 7 den küçüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur? 11. İndikatör (Belirteç) ile ilgili; I. Asidik ve bazik ortamda rengi farklılaşan maddelerdir. II. Turnusol kağıdı asidik ortamda mavi bazik ortamda kırmızı renk alır. III. İndikatörün renk değiştirmesi fiziksel olaydır. I 9. Madde Kullanım Alanı I. Na 2 CO 3 Sert suların yumuşatılması 12. İyon Na + OH _ I NO 3 _ SO 4 2 CI _ II. NaHCO 3 Diş macunu üretimi K + II III. Na 2 SO 4 Deterjan üretimi H + III IV V Yukarıda verilen tuzların kullanım alanlarından hangileri doğrudur? I, II, III, IV ve V bileşiklerinin sulu çözeltisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) I. bileşiğin çözeltisi kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir. B) II. bileşik potas kostiktir. C) III numaralı bileşik geleneksel adı tuz ruhu olan dumanlı bir asittir. D) IV. bileşiğin sudaki çözeltisi elektriği iyi iletir. E) I. ve V. bileşiğin sulu çözeltilerinin tepkimesi sonucu oluşan yemek tuzudur. 7.D 8.E 9.E 10.C 11.A 12.C 18 KİMYA SORU BANKASI

3 Test-3 1. Bileşik Suya verdiği iyonlar I. N 2 O 5 H +, NO 3 _ II. CO 2 H + _, HCO 3 _ III. MgO Mg +2, OH Yukarıda tabloda yer alan bileşiklerden hangilerinin suya verdiği iyonlar doğrudur? 4. I. II. III. H 2 SO 4 ve KOH maddelerinin ambalajlarında yukarıda verilen güvenlik sembollerinden hangileri bulunur? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II 2. Asit Kullanım Yeri I. HNO 3 Yapay gübre üretimi II. H 2 SO 4 III. HCI Deterjan üretimi PVC üretimi Yukarıda verilen asitlerden hangilerinin kullanım yeri doğru verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III 5. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? A) Çaydanlıklarda oluşan kireci gidermek için sirke kullanılabilir. B) Tıkanmış lavaboları açmak için sud kostik (NaOH) kullanılır. C) KAI(SO 4 ) 2.12H 2 O tuzu yapay gübre üretiminde kullanılır. D) Gıda maddelerinin bozunmadan saklanmasında NaCI kullanılır. E) Çimento üretiminde CaCO 3 kullanılır. 3. Madde Kullanım Alanı I. Ca(OH) 2 Sert suların yumuşatılması II. NaOH Arap sabunu yapımı III. NH 3 Yapay gübre üretimi Yukarıda verilen bazların kullanım alanlarından hangileri doğru verilmiştir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 6. Asit - baz tepkimeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Oluşan tuz iyonik bağlıdır. B) Endotermiktir. C) İyonlar arasında gerçekleşir. D) Tepkime sonucu oluşan çözelti iyon içerir. E) Tuz, asidin anyonu ile bazın katyonundan oluşur. KİMYA SORU BANKASI 19 1.E 2.E 3.C 4.E 5.C 6.B

4 Test-3 7. CaO ve Na 2 O için I. Asitlerle tepkime verir. II. Bazik oksittir. III. NH 3 ile tepkime vermez. ifadelerinden hangileri ortaktır? I 10. Baz çözeltileri ile ilgili olarak; I. Bütün metaller ile H 2 gazı açığa çıkarırlar. II. Elektrik akımını iletmezler. III. Asitlerle nötrleşme tepkimesi verirler. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız II D) I ve II E) I ve III 8. Na metali; I. H 2 O II. HCI çözeltisi III. KOH çözeltisi maddelerinden hangileri ile tepkime vermez? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 11. (X + NH 3 ) gaz karışımı HNO 3 çözeltisinden geçirildiğinde X in reaksiyon vermeden çözeltiden geçtiği görülüyor. Buna göre; I. NH 3(g) + HNO 3(aq) NH 4 NO 3(suda) tepkimesi gerçekleşir. II. Asit - baz tepkimesi gerçekleşir. III. X asit oksit olabilir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 9. Asit ve bazların genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Protein asidik ortamda, yağlar bazik ortamda hidroliz olur. B) CH 3 COOH çözeltisinin tadı acıdır. C) Asit ve bazların korozif özelliği vardır. D) Ca(OH) 2 çözeltisi cilde kayganlık hissi verir. E) Asitli yiyeceklerin fazla tüketilmesi dişleri aşındırarak çürümesine neden olur. 12. Sulu çözeltisinin ph değeri 3 olan bir çözelti ile ilgili; I. Mg metali ile tepkime verir. II. H 2 O eklendiğinde ph artar. III. Amonyak çözeltisi ile tepkime verir. 7.E 8.B 9.B 10.B 11.E 12.E 20 KİMYA SORU BANKASI

5 Test-4 1. HNO 3 çözeltisi ile ilgili; I. Fe metalini aşındırır. II. Na ile H 2 gazı açığa çıkarır. III. Suda moleküler çözünür. 4. I. H 2 SO 4 II. Tuz ruhu III. CH 3 COOH Yukarıda verilen maddelerin hangileri kireç çözücü olarak kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 2. X + NaOH (aq) Y + H 2 O Yukarıda verilen nötrleşme tepkimesinde; I. X, CH 3 COOH olabilir. II. Y NaCI olabilir. III. X, NH 3 ün sulu çözeltisi olabilir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 5. I. Zaç yağı II. Sirke ruhu III. Tuz ruhu IV. Güherçile Aşağıda formülleri verilen maddelerden hangisinin geleneksel adı yukarıda verilmemiştir? A) KNO 3 B) H 3 PO 4 C) CH 3 COOH D) HCI E) H 2 SO 4 3. I. KOH (aq) + H 3 PO 4(aq) II. Ca(OH) 2(aq) + H 2 SO 4(aq) III. NH 3(aq) + HBr (aq) Yukarıda verilen asit baz tepkimeleri sonucu oluşan tuzların atom sayısına göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I > II > III B) II > III > I C) I > II = III 6. I. Seramik üretimi II. Sanayide boya üretiminde III. Tebeşir üretimi IV. Cam sanayisi V. Yüzme havuzlarında dezenfektan olarak Yukarıda verilen CaCO 3 ün kullanım alanlarından kaç tanesi doğru olarak verilmiştir? A) 5 B) 3 C) 4 D) 1 E) 2 D) II = III > I E) III > II > I KİMYA SORU BANKASI 21 1.C 2.B 3.C 4.E 5.B 6.A

6 Test-4 7. I. HNO 3 gübre sanayinde II. Ca(OH) 2 asidik toprakların bazik hale getirilmesinde III. NaOH sabun ve deterjan üretiminde IV. NH 3 çözeltisi temizlik maddeleri üretimi V. CH 3 COOH gıda sanayinde asitlik artırmak. Yukarıda verilen asit ve bazlardan kaç tanesinin kullanım alanı doğru verilmiştir? A) 5 B) 3 C) 4 D) 2 E) I. Tadları acıdır. II. Tam soy metallerle tepkime verir. III. Turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. IV. Aşındırıcı (korozif) özellik gösterir. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri HCI için doğrudur? A) I ve III B) II ve III C) I, II ve IV D) I, II, III ve IV E) III ve IV 8. Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisinin özelliği yanlış verilmiştir? 11. I. Tadları acıdır. Madde Sulu Çözeltisi II. Turnusol kağıdına etki etmezler. A) Sud kostik ph > 7 dir. B) Potasyum oksit ph < 7 dir. C) CO 2 gazı Turnusolu kırmızıya çevirir. D) Kükürt dioksit ph < 7 dir. E) HNO 3 Tadı ekşidir. III. Çoğu metallerle tepkime verir. IV. Ele döküldüğünde kayganlık hissi verir. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri asitler için yanlış bazlar için doğrudur? A) I ve III B) I ve IV C) II ve IV D) II ve III E) I, III ve IV 9. HCI çözeltisi KOH çözeltisi H 2 SO 4 çözeltisi Çinko (Zn), sodyum (Na) ve kalsiyum (Ca) metallerinden oluşan bir karışımda hangisinin Zn olduğu; I. Sırayla hepsi HCI çözeltisine daldırılır. Tepkimeye girmeyen Zn dir. II. Sırayla hepsi KOH çözeltisine daldırılır. Tepkime veren Zn dir mol H 2 SO 4 çözülerek hazırlanan çözelti ile ilgili; I. 2 mol KOH ile eşdeğer sayıları eşittir. II. NH 3 çözeltisi eklenirse ph değeri artar. III. 1 mol NaOH ile tamamen nötürleşir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III III. Önce HCI sonra H 2 SO 4 çözeltilerine atılır. Tepkime veren Zn dir. işlemlerinden en az hangileriyle anlaşılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 7.A 8.B 9.B 10.E 11.B 12.D 22 KİMYA SORU BANKASI

7 Test-5 1. Ca(OH) 2 çözeltisi Yukarıdaki kapta bulunan Ca(OH) 2 çözeltisine sabit sıcaklıkta; I. Saf su II. HNO 3 çözeltisi III. Zn metali maddeleri ayrı ayrı eklendiğinde hangileri sonucunda kaptaki çözeltinin ph değeri azalır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) Yalnız III E) I, II ve III 4. Asetik asit(etanoik asit) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Halk arasında sirke ruhu olarak adlandırılan asittir. B) Suda her oranda çözülebilen zayıf organik asittir. C) Sirke genellikle % 4-5 civarında asetik asit içerir. D) Gıda sanayinde katkı maddesi olarak kullanılır. E) Yapay gübre üretiminde kullanılır. 2. H 2 O HCN çözeltisi HNO 3 çözeltisi 5. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin geleneksel adı yanlış verilmiştir? NH 3 çözeltisi HCI çözeltisi CH 3 COOH çözeltisi I II III Yukarıda aynı şartlarda hazırlanmış NH 3,HCI ve CH 3 COOH çözeltilerine üzerlerindeki maddeler ekleniyor. Buna göre hangi kaplardaki çözeltilerin H 3 O + iyonu derişimi artar? (HCN : zayıf asit, HNO 3 kuvvetli asittir) Madde Geleneksel Adı A) CaCO 3 Kireçtaşı B) CaO Sönmüş kireç C) CaSO 4 Alçı taşı D) KOH Potas kostik E) KNO 3 Güherçile 3. NaOH ile ilgili; I. Sanayide kostik soda ya da sud kostik olarak bilinir. II. Nem çekici korozif bir maddedir. III. Kağıt, deterjan ve sabun sanayisinde kullanılır. yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 6. Madde Kullanım Alanı I. (NH 4 ) 3 PO 4 Yapay gübre yapımı II. AI 2 (SO 4 ) 3 İnşaat sanayisinde III. KAI(SO 4 ) 2.12H 2 O Patlayıcı yapımı Yukarıda verilen tuzlardan hangilerinin kullanım alanı doğru verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II KİMYA SORU BANKASI 23 1.A 2.D 3.E 4.E 5.B 6.C

8 Test-5 7. I. HCI (aq) + KOH (aq) II. NaOH (aq) + HNO 3(aq) III. NH 3(aq) + HBr (aq) Yukarıda verilen asit ve bazın eşdeğer sayıları (mol sayıları) eşittir. Buna göre hangileri sonucu çözeltinin ph değeri 7 olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 10. Asitler ile ilgili; I. Klozet temizliği II. Proteinlerin midede sindirilmesi III. Limonun mermere zarar vermesi Yukarıda verilen alanlardan hangilerinde asitlerin aşındırma özelliğinden faydalanılır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II 8. Asit ve bazlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Cu den yapılmış çatal ve kaşıklar zaç yağı ile temizlenmez. B) HF in camı aşındırma özelliği vardır. C) H 3 PO 4 nem çekici, korozif bir asittir. D) Asit çözeltisi hazırlanırken su üzerine asit ilave edilmelidir. 11. Aşağıdakilerin hangisinde verilen maddenin sulu çözeltisinin özelliği yanlış verilmiştir? Madde Sulu çözeltisi A) H 2 S Asidik B) H 2 SO 4 Asidik C) KOH Bazik D) CH 3 COOH Bazik E) NH 3 Bazik E) Kireçlenme nedeniyle tıkanmış atık su boruları amonyaklı su ile açılabilir. 12. HNO 3 Mg HCI 9. HNO 3 ile ilgili; I. Kezzap olarak da bilinir. II. Aşındırıcı bir maddedir. III. Nitrik asit olarak adlandırılır. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II KOH (aq) HCI (aq) NH 3(aq) Yukarıda verilen kaplardaki asit ve bazlara üzerlerindeki maddeler ilave edilirse kaplardaki poh değişimi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) Artar Artar Azalır B) Azalır Artar Azalır C) Azalır Değişmez Artar D) Azalır Azalır Artar E) Artar Azalır Artar 7.D 8.E 9.E 10.C 11.D 12.E 24 KİMYA SORU BANKASI

9 Test-7 1. H 2 SO 4 + Ca(OH) 2 X + 2H 2 O tepkimesi ile ilgili; I. Nötrleşme tepkimesidir. II. 1 er molleri tepkimeye girdiğinde nötrleşme tamdır. III. X in kimyasal formülü CaSO 4 tür. 4. SO 2, NO 2, N 2 O 5 gibi gazlar atmosferdeki su ile reaksiyona girerek asit yağmurlarına sebep olurlar. Buna göre bu grup için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) Asit oksit B) Bazik oksit C) Metal oksit C) Amfoter oksit E) Peroksit 2. Aşağıda verilen maddelerden hangisi yapay gübre üretiminde kullanılmaz? A) Zaç yağı B) Kezzap C) CH 3 COOH D) Amonyak E) Fosforik asit 5. I. Cu + HCI II. Ag + HNO 3 III. Na + H 2 SO 4 Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri oda koşullarında gerçekleşir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III I. Nötr çözeltilerde ph = poh dır. II. Bazik çözeltilerde [OH _ ] > [H + ] dır. Eşek arısının soktuğu yere acı hissini dindirmek için CH 3 COOH çözeltisi sürülmektedir. Bunun nedeni; I. Eşek arısının salgısının bazik olması II. Asit-baz tepkimesinin gerçekleşmesi III. Asidik çözeltilerde H + iyonları sayısı OH _ iyonları sayısından fazladır. A) I, II ve III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) Yalnız III III. Eşek arısının iğnesini eritmek yargılarından hangileri olabilir? A)Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II KİMYA SORU BANKASI 25 1.E 2.C 3.C 4.A 5.D 6.A

10 Test-7 7. Aşağıda verilenlerden hangisi Arrhenius asit - baz tanımına göre açıklanır? A) CaO B) MgO C) NH 3 D) Na 2 CO 3 E) Ca(OH) HCI asidi ile ilgili; I. Korozif özelliktedir. II. Tuz ruhu olarak da bilinir. III. PVC yapımında kullanılır. A) I, II ve III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) Yalnız III 8. Maden suyu ile ilgili; I. Asidik özelliktedir. II. Kırmızı turnusolü maviye çevirir. III. H 3 O + iyonları sayısı OH _ iyonlarından daha fazladır. A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) Yalnız III E) I, II ve III 11. Sodyum klorür ile ilgili; I. İyonik bağlıdır. II. Gıda muhafazasında kullanılır. III. KOH ile nötrleşme tepkimesi verir. A) I ve III B) II ve III C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 9. NH 4 CI tuzu ile ilgili; I. Nişadır olarak bilinir. II. Bazik özelliktedir. III. Kuru pillerde elektrolit olarak kullanılır. A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II 12. Hidroflorik asit ile ilgili; I. Cam işlemeciliğinde kullanılır. II. Zayıf asit özelliktedir. III. NaOH çözeltisi ile tepkime verir. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 7.E 8.B 9.D 10.A 11.D 12.E 26 KİMYA SORU BANKASI

11 Test-8 1. Sodyum karbonatla ilgili; I. Sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. II. Kireç tutmuş çaydanlıklardaki kireci çözmede kullanılır. III. Sud kostik olarak bilinir. 4. I. Kırmızı lahana II. Maydanoz III. Metil oranj Yukarıda verilenlerden hangileri doğal indikatördür? 2. Amonyum nitrat tuzu ile ilgili; I. Patlayıcı özelliktedir. II. Formülü NH 4 NO 3 tür. III. Gübre olarak kullanılır. A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) Yalnız II E) I, II ve III 5. Karışım Sulu Çözelti I. Sirkeli su ph < 7 dir. II. Kireçli su III. Portakal suyu Baziktir. Kırmızı turnusolu maviye çevirir. Yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 3. 0,1 mol Na metalinin H 2 SO 4 çözeltisi ile artansız tepkimesinden kaç mol H 2 gazı açığa çıkar? A) 0,1 B) 0,05 C) 0,25 D) 0,15 E) 0,3 6. X + 2HCI CaCI 2 + CO 2 + H 2 O tepkimesi ile ilgili; I. X, CaCO 3 tür. II. Asit - baz tepkimesidir. III. X, asidik özelliktedir. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III KİMYA SORU BANKASI 27 1.A 2.E 3.B 4.C 5.C 6.B

12 Test-8 7. X çözeltisi Mavi Turnusol kağıdı 10. NaOH tuzu ile ilgili; I. Su giderlerini açma II. Sabun imalatı III. Temizlik sektörü verilenlerden hangileri kullanım alanlarındadır? X çözeltisine mavi turnusol kağıdı daldırıldığında renk kırmızı renge dönüşüyor. D) I, II ve III E) II ve III Buna göre çözelti ile ilgili; I. Asit çözeltisidir. II. CaO katısı ile tepkime verir. III. CH 3 COOH çözeltisi ile nötrleşir. A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) Yalnız III E) I, II ve III 8. Sodyum sülfat ile ilgili; I. Formülü Na 2 SO 3 tür. II. Cam sektöründe kullanılır. III. Deterjan sanayinde kullanılır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III 11. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin sulu çözeltisi Zn metalinden yapılmış kapta saklanabilir? A) Na 2 O B) HCI C) SO 3 D) AgOH E) N 2 O 5 9. Glauber tuzu olarak bilinir. Nötr karakterlidir. Yukarıda bazı özellikleri verilen tuzun kimyasal formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Na 2 SO 4 B) CaCO 3 C) CaSO 4 D) Na 2 CO 3 E) KNO I. HF + NaOH NaF + H 2 O II. HNO 3 + NH 3 NH 4 NO 3 III. HCI + KOH KCI + H 2 O Yukarıda verilen tepkimelerin hangilerinde açığa çıkan tuz asidik karakterlidir? 7.A 8.C 9.A 10.D 11.D 12.B 28 KİMYA SORU BANKASI

13 Test KAI(SO 4 ) 2.12H 2 O bileşiği ile ilgili; I. Şap olarak adlandırılır. II. İçme sularının arıtımında koagülant olarak kullanılır. III. 2 tür katyonu vardır. 4. Kuvvetli bir baz olan KOH çözeltisi ile ilgili; I. ph değeri 14 olabilir. II. Korozif etkiye sahiptir. III. ph < 7 olan çözeltilerle nötrleşme tepkimesi verir. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 2. Arrhenius asit - baz tanımına göre suda çözündüklerinde OH _ iyonu veren maddelere baz denir. Buna göre; I. C 2 H 5 OH II. CH 3 COOH III. KOH maddelerinden hangileri baz değildir? 5. I. KOH II. CH 3 COOH III. NH 3 Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin sulu çözeltisine AI metali atıldığında H 2 gazı açığa çıkar? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III 3. HCI ve KOH çözeltileri için; I. Zn ile H 2 gazı açığa çıkarırlar. II. Turnusol kağıdına etki ederler. III. Elektrolittirler. yargılarından hangileri ortaktır? D) I, II ve III E) Yalnız III 6. I. Sabunlu suyun ph değeri sirkeli suyunkinden büyüktür. II. Fenolftalein bir doğal indikatördür. III. SO 3 bir asit oksittir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III KİMYA SORU BANKASI 29 1.E 2.C 3.D 4.E 5.B 6.A

14 Test Ca(OH) 2 bileşiği ile ilgili; I. CO 2 gazı ile tepkimesinden CaCO 3 oluşur. II. Sulu çözeltisine Ca +2 ve OH _ iyonlarını verir. III. Geleneksel adı sönmüş kireçtir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III E) I ve II 10. I. CaCO 3 II. CaO III. CaSO 4 Yukarıda verilenlerden hangileri çimento üretiminde kullanılır? I 8. Amonyum fosfat tuzu ile ilgili; I. Kompozit gübredir. II. Azot ve fosfor atomlarını içerir. III. Deterjan üretiminde kullanılır. A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) Yalnız II E) I, II ve III 11. I. KNO 3 II. CaSO 4 III. NH 4 CI IV. CaCO 3 V. NaHCO 3 Yukarıda verilen tuzlardan kaç tanesi bazik özelliktedir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 9. KNO 3 tuzu ile ilgili; I. Sulu çözeltisinin ph değeri 7 dir. 12. Saf su II. Barut yapımında kullanılır. X çözeltisi III. Diş macunlarında kullanılır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Yukarıdaki kapta bulunan X çözeltisine aynı sıcaklıkta saf su eklendiğinde çözeltinin ph değeri artmaktadır. Buna göre, X çözeltisi; I. HCOOH II. HNO 3 III. KOH hangileri olabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 7.D 8.A 9.D 10.E 11.B 12.B 30 KİMYA SORU BANKASI

15 Test N 2 O 5 gazının sulu çözeltisi ile ilgili; 4. I. ph değeri 7 den küçüktür. II. 1 molünün, 2 mol NaOH ile tepkimesinden oluşan çözeltide OH iyonları sayısı H + iyonları sayısından daha fazladır. III. Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III Top çubuk modeli verilen bileşikle ilgili; I. Bazik özellik gösterir. II. Suda iyi iyonlaşır. III. Tadı ekşidir. : Oksijen : Karbon : Hidrojen A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 2. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin türü yanlış verilmiştir? Bileşik Türü A) KF Bazik tuz B) MgO Bazik oksit C) NH 3 Zayıf baz D) HCOOH Zayıf baz E) NH 4 CI Asidik tuz 5. X, Y ve Z sıvılarının eşit derişimli çözeltileri incelendiğinde; her üçünün tadının ekşi olduğu, X ve Y nin elektrik akımını Z den daha iyi ilettiği gözleniyor. Buna göre aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) X, Z den daha kuvvetlidir. B) X ile Y tepkime vermez. C) Her üçü de mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. D) Z nin sulu çözeltisinin ph değeri 7 den büyüktür. E) X, Y ve Z nin sulu çözeltisinde H + ve OH _ iyonları bulunur. 3. I. CH 3 COOH 1 değerli asittir. II. HNO 3 suda tamamen iyonlaşır. III. Ba(OH) 2 2 değerli bazdır. IV. HCOOH suda HCOO _ ve H + iyonlarını vererek çözünür. V. CaO katısının sulu çözeltisinin ph değeri 7 den küçüktür. Yukarıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? 6. I. CuO (k) + HCI (aq) II. Zn (k) + NaOH (aq) III. KOH (aq) + SO 3(g) Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri kendiliğinden gerçekleşir? A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve III D) II ve III E) Yalnız III A) I B) II C) III D) IV E) V KİMYA SORU BANKASI 31 1.B 2.D 3.E 4.A 5.D 6.C

16 Test I. CH 3 COOH (aq) 10. Ag (k) Cu (k) Fe (k) II. NaCI (k) III. CO 2(g) Oda koşullarında bulunan yukarıdaki maddeler için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) I. madde organik II. ve III. maddeler anorganiktir. B) II. maddenin sulu çözeltisi elektriği iletmez. C) III. maddenin suda çözünmesi kimyasaldır. D) I. madde zayıf asit özelliği gösterir. E) I. bileşik kireç çözücü olarak kullanılır. HCI (aq) Yukarıda verilen kaplara üzerlerindeki metaller atılıyor. Buna göre; HNO 3(aq) I. 1. kapta H 2 gazı açığa çıkar. II. 2. kapta çözeltinin ph değeri artar. H 2 SO 4(aq) 1. kap 2. kap 3. kap III. 3. kapta zamanla çözeltideki H + iyon sayısı azalır. 8. 1mol zaç yağı ile ilgili; I. Tamamen nötrleştirmek için 1 mol Ba(OH) 2 gereklidir. II. Na 2 O katısı ile tepkime verir. III. Kireç taşı ile tepkimesinden CO 2 gazı açığa çıkar. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 11. I. CH 3 COOH (aq) + AgOH (aq) II. HNO 3(aq) + K 2 SO 4(aq) III. ZnO (k) + CO 2(g) Yukarıda verilenlerden hangileri nötralleşme tepkimesidir? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) Yalnız III E) I, II ve III 9. I. Sud kostik bir lavabo açıcıdır. II. H 2 SO 4 diprotik asittir. III. Kireç çözücüler asidik karakterlidir. yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 12. Na 2 CO 3 + 2X 2NaCI + CO 2 +H 2 O tepkimesi ile ilgili; I. X in kimyasal fomülü HCl dır. II. Asit-baz tepkimesidir. III. X, PVC nin monomeridir. IV. X, korozif etkiye sahiptir. V. Na 2 CO 3 katısı suni gübre üretiminde kullanılır. yargılarından kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7.B 8.E 9.E 10.D 11.A 12.C 32 KİMYA SORU BANKASI

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test BÖLÜM 5 Asitler Bazlar ve Tuzlar Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 1... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 2... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 3... 2 Asitlerin / Bazların Tepkimeleri Test -

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri Test-1 1. I. Tatlarının ekşi olması II. Tahriş edici olması III. Ele kayganlık hissi vermesi Yukarıdaki özelliklerden hangileri

Detaylı

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ METAL AKTİF METAL YARISOY METAL SOY METAL AMFOTER METAL 1A (Li, Na, K) Cu (Bakır) Au (Altın) Zn Cr 2A (Mg, Ca) Hg (Civa) Pt (Platin) Al Pb Ag (Gümüş) Sn 1- ASİT + AKTİF METAL TUZ

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1.

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1. 10. SINIF K Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) 1. NH 3 ün suda çözünme denklemi; $ + - NH3^aqh+ HO^sh NH4 ^aqh+ OH ^aqh şeklinde olduğuna göre NH 3 ün sulu çözeltisi için aşağıdaki

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

KİMYA. Kimya YGS. Kazanım Merkezli. Orta Düzey ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ

KİMYA. Kimya YGS. Kazanım Merkezli. Orta Düzey ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ S G Y Kimya KİMYA YGS Kazanım Merkezli SORUSORU BANKASI BANKASI İsabetli Soru Bankası Kazanımların Etkin Özeti Nöbetçi Öğretmen Uygulaması Güncel Soru ve Çözümleri zey ü el D ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ

Detaylı

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR Asitler ve Bazlar Asitlerin Genel Özellikleri Suda çözündüklerinde suya hidrojen (H + ) iyonu verir. Tatları ekşidir. Bunu asidik özellikteki limon, domates ve sirke gibi maddelerin tadına bakarak söyleyebiliriz.

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI YAYGIN KULLANILAN TUZLAR ÖZELLİKLER- KULLANIM ALANLARI Yemek tuzu arasında adı NaCI Suda çözünür. Nötral tuz SODYUM KLORÜR Dericilik Hayvan Besiciliği Suyu yumuşatma

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Asitler 1) Sülfürik asit (H 2 SO 4 ) Halk arasında zaç yağı veya dumanlı asit olarak bilinir. Yoğun kıvamlı, renksiz, kokusuz bir sıvıdır. Suda

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Asitlerin Özellikleri Tatları ekşidir. Aşındırıcı özellikleri vardır. Cildi, mermer yüzeyi aşındırırlar ancak asitlerin çoğu plastik, cam veya metal yüzeyleri

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH)

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH) ph ve poh Kavramları - Asit Baz İndikatörleri BÖLÜM 08 Test 04 1. Aşağıdaki maddelerin standart koşullarda ph değerleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. mavi turnusol kağıdı kırmızı

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM ZAYIF ASİT VE ZAYIF BAZ İYONLAŞMA YÜZDESİ 0,1 M Kuvvetli Asit HBr 1. Her iki asit çözeltisinin hacimleri ve derişimleri eşit

Detaylı

Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi

Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi Bu notlara Youtube dan Kimya Elbistan kanalında ilgili videolarının açıklamalar kısmında ki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. A. Asit ve Baz Tanımları Arrhenius Asit - Baz Tanımı Arrhenius

Detaylı

SINIF. Asit - Baz Tepkimeleri TEST. 1. Bazların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

SINIF. Asit - Baz Tepkimeleri TEST. 1. Bazların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? AZANI AVRAA TEST TEST 11 - Tepkimeleri 1. ların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Tatları ekşidir. avi turnosol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. lerle

Detaylı

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir.

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. *Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişimlerin sonucunda kimyasal bağları meydana getirirler. *Kimyasal bağ oluşurken dışarıya

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ DENEYĠN AMACI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN SULU ÇÖZELTĠLERĠNDE ĠYONLARINA AYRIġARAK ELEKTRĠK

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA SORU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Asit Baz Teorisi Arrhenius Teorisi: Sulu çözeltlerine OH - iyonu bırakan

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol TUĞBA KÜÇÜKKAHRAMAN Asitler - Bazlar Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol kâğıdını mavi renge

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Asit ve Bazların Tanımı HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Hazırlayan: Beyza Ceren ÜNCÜ Asitler

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 0ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır.

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11.  4. 4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleri ile tanır. 4.2. Asitler ile H + iyonu, bazlar ile OH - iyonu arasında

Detaylı

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ 2. BÖLÜM ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ Asitler ve bazlar kimyasal özellikleri ve tepkimeleri bakımından çok önemli maddeler olup oldukça sık kullanılırlar. Bu bölümde asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri;

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI Sodyum Klorür Kimyasal formülü: NaCI Özel adı: Yemek tuzu (Sofra tuzu) Özellikleri: Kimyada sodyum klorür ismiyle bilinen beyaz kristal yapılı

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

Ünite: 4. BAZLAR Suda çözündüğünde OH - iyonu veren maddelere H H + H+ OH - gazı oluşturur.

Ünite: 4. BAZLAR Suda çözündüğünde OH - iyonu veren maddelere H H + H+ OH - gazı oluşturur. 4. FÖY FEN BİLİMLERİ Madde VE ENDÜSTRİ LGS ASİTLER VE BAZLAR Neler Öğreneceğiz? 2 Ders Saati Ünite: 4 Asitler ve Bazlar ph Kavramı Asit ve Bazların Etkileri Asit Yağmurları Asitler ve Bazlar ASİTLER Suda

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE ASİTLER VE BAZLAR KULLANIM ALANLARI YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE ASİTLER VE BAZLAR KULLANIM ALANLARI  YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE ASİTLER VE BAZLAR KULLANIM ALANLARI 1) ASİT- BAZLARIN KULLANIM ALANLARI H 2 SO 4 ZAÇ Yağı Sülfürik Asit(Kuvvetli nem çekicidir) Sülfatlı GÜBRE üretiminde Boya üretiminde Petro-kimya sanayinde

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ. kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ ASİTLER VE BAZLAR 1.Arrhenius Asit-Baz Tanımı Arrhenius a göre bir madde suda iyonlarına ayrışarak çözündüğünde ortamdaki; H + iyonları

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Tülin ÖZBİLGİÇ, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR Kavramlar / Terimler Asit Baz Tuz Nötralleşme İndikatör p Aktif metal Soy metal Neler Öğreneceğiz? Bu ünitede, asitleri ve bazları gündelik deneyimlerimiz ile ilişkilendirerek

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ E- ASĐTLER-BAZLAR (10 SAAT) 1- Asitler 2- Bazlar 3- Tuzlar 4- Oksitler 5- Belirteç (Ayıraç = Đndikatör) 6- Asitlerin ve Bazların

Detaylı

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ İLKÖĞRETİMDE DOĞAL BELİRTEÇLER KULLANILARAK ASİT ve BAZLARIN BELİRLENMESİ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ FEN ve TEKNOLOJİ-FİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-MATEMATİK

Detaylı

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ 3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir. İnsanlar, her ne kadar asetil salisilik asit ve magnezyum hidroksit gibi kimyasal isimlerini

Detaylı

clkrmz35.wordpress.com

clkrmz35.wordpress.com Asitlerin ve Bazların Özellikleri Asit ve baz kavramları ile ilgili günlük yaşamımızda oldukça sık karşılaşırız. Asitlerin ve bazların sahip oldukları farklı özellikleri duyu organlarımızla algılarız ve

Detaylı

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması GENEL KİMYA 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması Kimyasal Bileşik Çeşitleri En az iki farklı elementin kimyasal özelliklerini kaybederek belirli kütle oranlarında birleşmesiyle

Detaylı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ: Çözünme olayı ve Çözelti Oluşumu: Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen Çözünme İyonik Çözünme Moleküler

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2014 2015 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

Detaylı

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri:

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri: PERĠYODĠK TABLO ÇALIġMA KÂĞIDI Yandaki periyodik tabloda verilen yönlere göre cümlelerdeki yanlıģlıkları bulup doğru ifadeyi boģ bırakılan yere yazınız. ( Bütün cümlelerde yanlışlık vardır.) 1 yönünde

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

C. ASİT ve BAZLARIN AŞINDIRICILIĞI Ölçme ve Değerlendirme Kazanım Değerlendirme Testi

C. ASİT ve BAZLARIN AŞINDIRICILIĞI Ölçme ve Değerlendirme Kazanım Değerlendirme Testi İçindekiler C. ASİT ve BAZLARIN AŞINDIRICILIĞI... 33 Ölçme ve Değerlendirme... 35 Kazanım Değerlendirme Testi - 2... 36 BÖLÜM 1 : ASİTLERİ ve BAZLARI TANIYALIM... 14 I. BİLEŞİKLERİN SINIFLANDIRILMASI...

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU: ASĐTLER VE BAZLAR DERS: ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: NAZLI KIRCI 20338561 HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA 2007 PROJE

Detaylı

BÖLÜM. Kimya Bilimi. Kimya Nedir? Test Kimya Nedir? Test Kimya Ne İşe Yarar? Test Kimya Ne İşe Yarar? Test

BÖLÜM. Kimya Bilimi. Kimya Nedir? Test Kimya Nedir? Test Kimya Ne İşe Yarar? Test Kimya Ne İşe Yarar? Test BÖLÜM 1 Kimya Bilimi Kimya Nedir? Test - 1...2 Kimya Nedir? Test - 2...2 Kimya Ne İşe Yarar? Test - 3...2 Kimya Ne İşe Yarar? Test - 4...3 Kimyanın Sembolik Dili Test - 5...3 Kimyanın Sembolik Dili Test

Detaylı

3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR

3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR 3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR A. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Fenolftalein gibi maddeleri diğer maddelerden ayırt etmeye yarayan ve onların sınıflandırılmasında kullanılan maddelere belirteç (indikatör) denilmektedir.

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ (1) benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. (2)... Elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. İlk sekiz elementten sonra benzer özelliklerin

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir.

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir. myasal reaksiyon Bir (veya birden fazla ) madde nin etkileşim sonucu yeni madde(lere) dönüşmesi işlemidir. ziksel değişim - renk değişimi - çökelek oluşumu - gaz çıkışı - ısı değişimi imyasal denklem aktif

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN : HALE ÜNAL KĐMYASAL REAKSĐYONLARA GĐRĐŞ -Değişmeler ve Tepkime Türleri- Yeryüzünde bulunan tüm maddeler değişim ve etkileşim içerisinde bulunur. Maddelerdeki

Detaylı

Asitler Bazlar Tuzlar 1. ÜNİTE

Asitler Bazlar Tuzlar 1. ÜNİTE Asitler Bazlar Tuzlar 1. ÜNİTE 10. 1. Ünite : Asitler Bazlar Tuzlar Bu ü nitenin amacı, asit, baz ve tuz tü rü maddeleri gü ndelik deneyimler ü zerinden tanıtmak; bilinen özellikleri molekü ler yapı ile

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca 6. HAMLE

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca 6. HAMLE 6. HAMLE TANECİK BOYUTUNA GÖRE KARIŞIMLAR KARIŞIMLAR HOMOJEN KARIŞIM Dağılan tanecik boyutu 10-9 m den küçük Çözelti Dağılan tanecik boyutu 10-9 m ile 10-6 m arası=kolloit Dağılan tanecik boyutu 10-6 m

Detaylı

maddelere saf maddeler denir

maddelere saf maddeler denir Madde :Kütlesi olan her şeye madde denir. Saf madde: Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddeye denir. Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere saf maddeler denir Element:

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

Öğretmen fen ve teknoloji dersinde asitlerin aşındırıcı etkisini göstermek için bir miktar asidin içerisine. www.fenokulu.net

Öğretmen fen ve teknoloji dersinde asitlerin aşındırıcı etkisini göstermek için bir miktar asidin içerisine. www.fenokulu.net 1-2- 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 8 çinko parçaları atıyor. Gaz çıkışını,deney tüpünün ısınışını ve çinko parçalarının neredeyse kaybolduğunu gözlemleyen Arda şaşkın bir şekilde Şimdi

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 2 KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Eşit miktarlardaki suda; 3.. 36 gram Fe(NO 3 ) 2. n mol NaCl çözülerek

Detaylı