BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test"

Transkript

1 BÖLÜM 5 Asitler Bazlar ve Tuzlar Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitlerin / Bazların Tepkimeleri Test Asitlerin / Bazların Tepkimeleri Test Asitlerin / Bazların Tepkimeleri Test Hayatımızda Asitler ve Bazlar Test Hayatımızda Asitler ve Bazlar Test Tuzlar Test Tuzlar Test Genel Tekrar Testi Test Genel Tekrar Testi Test

2 5 BÖLÜM Asitler Bazlar ve Tuzlar Asitleri ve Bazları Tanıyalım TEST 1 Asitleri ve Bazları Tanıyalım TEST 2 1. Oda koşullarında asitlerin ph değerleri 7 den küçük poh değerleri 7 den büyüktür. 2. OH iyon sayısı > H + iyon sayısı BAZ Bazik çözeltilerde ph > poh Asidik çözeltilerde poh > 7 dir. 3. ph = poh ise çözelti nötrdür. 4. X ph = 9 Bazik Y ph = 7 nötr Z ph = 5 asidik ph 1 5. = Ş ph = 2 çözelti asidiktir. poh 6 elektrik akımını iletir. tadı ekşidir. poh = HCOOH asit ph < 7 CaBr 2 tuz ph = 7 NH 3 baz ph > 7 I, III, II 7. X baz, Y tuz olabilir. X baz olabilir. Çözeltileri elektrik akımını iletir. 8. Sirke, Limon suyu, Tuz ruhu ve Domates suyu asidik özellik gösterir. 9. X Baz Y Asit veya Tuz 10. HF asidi camı aşındırır. 11. Ba(OH) 2 çözeltisi bazik çözeltidir. OH iyon sayısı H + iyon sayısından fazladır. Ele kayganlık hissi verir. CH 3 COOH bir asittir nötrleşme olur. 12. H + iyon sayısı > OH iyon sayısı Asit, asidik oksit CO 2 ve NO 2 asidik oksittir. 13. Ametallerin oksijence zengin bileşikleri asidik özellik gösterir. 14. poh = 10 ph = 4 tür. Asit çözeltisidir. Tadı ekşidir. HCOOH, bir asit olduğundan nötrleşme tepkimesi vermez. 15. Su eklenirse ph değeri azalır. Bazlarda ph > 7, poh < 7 dir. su 16. CH 3 COOH CH 3 COO + H + 1. Oda koşullarında bazların ph değerleri 7 den büyüktür. 2. Suda çözündüğünde ortama OH iyonu veren maddeler bazik özelliktedir. Bazı metaller de asitle tepkime verebilir. 3. a noktasında ph < 7 asidik b noktasında ph > 7 bazik asidik çözeltiye su ilave edilirse ph artar. 4. ph poh = 4 ph = 9 poh = 5 Çözelti baziktir. Ele kayganlık hissi verir. Turnusolun rengini maviye çevirir. 5. X, Y ve Z çözeltisi elektrik akımını iletir. Ayırt edici değildir. 6. X nötr = 7 ise Y bazik olamaz asidiktir. X ve Y asidik olabilir. (X = 5, Y = 5) X bazik = 9 Y asidik = 1 olabilir. 7. Yemek tuzu nötr, diğerleri baziktir. 8. Saf su eklendiğinde ph değeri artıyorsa çözelti asidiktir ve ph < 7 dir. Turnusolu kırmızıya çevirir. 9. NO Nötr oksit 10. poh 4 ph = 10 (Bazik) su ilave edilirse poh değeri artar. 11. Asit çözeltilerinde ph < 7 poh > 7 dir. Su eklenirse poh değeri azalır. H + iyon sayısı OH iyon sayısından fazladır. 12. X Tuz Y Baz Z Asit olmalı 13. X, bir tuz çözeltisi olabilir ve turnusola etki etmez. 14. X asidik oksit Y Bazik oksit Z Amfoter oksit Asitleri ve Bazları Tanıyalım TEST 3 1. NH 3 susuz baz olduğundan asitlerle nötrleşme tepkimesi vermezler. NH 3 bazında OH yoktur. 2. Asidik oksitlerin su ile tepkimesinden asit oluşur. 3NO 2 +H 2 O 2HNO 3 + NO olmalıdır. 3. SO 2, CO 2 gibi asidik oksitler NH 3 (baz) çözeltisi ile tepkime verir. 2 YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ

3 4. ph > poh Bazik poh > 7 Bazik poh > 1 Asidik ph 5. Na 2 O + H 2 O Bazik, ph artar. CO 2 + H 2 O Asidik, ph azalır. NO + H 2 O Nötr, ph değişmez. 6. NH 3 çözeltisinin ph ı azalır. Sadece tuz oluşur. Oluşan karışım elektriği iletir. 8. Y Yarı soy metal Ag Z Amfoter metal Zn X Aktif metal Fe 9. Cu yalnızca H 2 SO 4 ve HNO 3 ile tepkime verir. Au soymetal olup HNO 3 ile tepkime vermez. 10. I SO 2 II. CO 2 III H 2 Yarı soymetallerin H 2 SO 4 ve HNO 3 ile tepkimelerinden H 2 gazı oluşmaz. SO 2, NO ve NO 2 oluşur. 7. poh < 7 Çözelti baziktir. NH 3 ve Na 2 O nun sulu çözeltisi baziktir. 8. NH 3 +H 2 O NH OH olmalıdır. 9. CaCO 3 (k) s CaO + CO 2 (g) oluşur. CO 2 asidik oksittir. ph < Oluşan karışım mavi turnusola etki etmediğine göre bazik ya da nötrdür. 11. H + > OH çözelti asidiktir. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. poh değeri 7 den büyüktür. 12. X oksiti suyla tepkimesinden baz oluşuyorsa bazik asittir. Y oksiti su ile tepkime vermiyorsa nötr oksittir. Z oksiti hem asit hem de bazlarla tepkime veriyorsa amfoter oksittir. 13. ph ı en büyük olan X ise bazdır. Y ve Z birbiri ile tepkime vermiyorsa aynı özellikte olmalıdır. 14. Tepkime kabına HCI ilave edilirse asidik karakter artar ph azalır poh artar. 11. X Aktif metal K Y Amfoter metal Al Z Yarı soy metal Cu 12. X Asidik oksit Y Baz Z Nötr oksit olmalıdır mol H 2 SO 4 2 mol H+ iyonu 0,8 mol H 2 SO 4 x x = 1,6 mol H + iyonu Tamamen nötrleşmek için 1,6 mol OH iyonu gerekir. Asitlerin / Bazların Tepkimeleri TEST ,8 mol Ca(OH) 2 1,6 mol OH iyonu içerir. 1,2 mol HCI 1,2 mol H + iyonu içerir. Tepkime sonunda 0,4 mol OH iyonu kalır. Karışım bazik olur. ph > 7 poh 2. < 1 ph > poh Baziktir. ph NH 3 ile tepkime vermez. Asitlerin / Bazların Tepkimeleri TEST 4 1. Yarı soy metaller (Cu, Ag, Hg) yalnızca H 2 SO 4 ve HNO 3 ile tepkime verirler ve bu tepkimeler sonucunda H 2 gazı oluşmaz. 2. AgNO 3 bir tuzdur. Tepkime asit baz tepkimesi değildir. 3. KNO 3 + AgCI KCI + AgNO 3 tepkimesi yer değiştirme tepkimesidir. Diğerleri asit baz tepkimesidir. 4. CH 3 COOH ve HCN asit olduklarından kaptaki KOH ile nötrleşerek OH iyon sayısının azalmasına neden olurlar. 5. I. kap Su + Baz ph artar. II. kap Asit + Su ph artar. III. kap Baz + Asit ph azalır. 6. Aktif metaller (Fe, Na, Zn) asitlerle tepkime verirken bazlarla tepkime vermezler. Cu, H 2 SO 4 ile tepkime verirken NaOH ile tepkime vermez. 7. X Bazik Y Asidik Su bazik çözeltinin ph ını azaltırken asidik çözeltinin ph ını kesinlikle artırır değerli asidin 0,6 molü 1,8 mol H + içerir. Bu asiti tamamen nötrleştirecek 2 değerli bazın mol sayısı 0,9 olmalıdır. 4. X çözelti ph = 4 asidik Y çözelti ph = 9 bazik Zn amtofer metali kuvvetli asit ve bazlarla tepkime verirler. 5. I 6 mol H + 6 mol OH Nötr II 4 mol H + 2 mol OH Asidik III 2 mol H + 3 mol OH Bazik 6. Fe aktif metali II. kapta tepkime oluşturmuyorsa II. kap baziktir. Cu çubuk sadece H 2 SO 4 ve HNO 3 ile tepkime verirler. 7. Zn amfoter metali asit ve kuvvetli bazlarla tepkime verirken zayıf baz ve su ile tepkime vermez. CaO bazik oksittir, asit ile tepkime verir. 8. Cu ve Ag HCI ile tepkime vermez. CuO ve AgO HCI ile tepkime verir. 9. Ag metali H 2 SO 4 ve HNO 3 ile tepkime verebilir. (Y = veya H 2 SO 4 HNO 3 ) X, Y ile tepkime vermediğine göre X de asit olmalıdır. (HI) YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ 3

4 10. Amfoter metaller kuvvetli bazlarla tepkimeye girerek H 2 gazı oluştururlar. (Zn; Al) Aktif metaller asitler ile tepkimeye girerek H 2 oluştururlar. (Mg) 14. 1,2 mol 3 değerli bazda 3 1,2 = 3,6 mol OH iyonu vardır. Tamamen nötrleştirmek için 2 değerlikli 1,8 mol H 2 SO 4 çözeltisi kullanılabilir ,4 mol Ca(OH) 2 çözeltisinde 0,8 mol OH iyonu bulunur. X çözeltisindeki H + iyonu 0,8 molden fazla olmalıdır değerli 0,8 mol baz 1,6 mol OH içerir. 3 değerli 0,3 mol asit 0,9 mol H + içerir I Bazik olur ph artar. II Bazik oksit baz oluşturur ph artar. III Aktif metaller su ile tepkimesinde ph artar. Nötrleşmeden sonra 0,7 mol Baz Asitlerin / Bazların Tepkimeleri TEST 6 1. Tesir değerli asitlerin ortama verdiği H + iyonu sayısıdır. 2. Nötrleşme tepkimelerinde tuz ve su oluşmalıdır. 3. ph poh = 6 ph = 10 poh = 4 (Bazik) CO 2 asidik oksiti ile tepkime verir. Zn Amfoter metali ile tepkimesinden H 2 gazı oluşur. 4. I H 2 II NO 2 III CO 2 5. Her ikiside baz olduğundan NH 3 ve NaOH tepkime vermez. 6. I Aktif metal + su Artar. II Amfoter metal + baz Azalır III. Su + asit Artar 7. SO 3 ve P 2 O 5 asidik oksit olduğundan NH 3 ile tepkime verir HCOOH ile tepkime vermez. 8. Cu, HCI ile tepkime vermez Fe verir. HNO 3 ile her ikisi de tepkime verir. NH 3 ile her ikisi de tepkime vermez. 9. Yarı soy metaller sadece H 2 SO 4 ve HNO 3 ile tepkime verirler. 10. Ag Yarı soy metal Y (HNO 3 veya H 2 SO 4 ) Zn Amfoter metal X (Kuvvetli baz) Na Aktif metal Z asit olmalı 11. X Yarı soy metal (Cu) Y Amfoter metal (AI) Z Soy metal (Pt) 12. CO 2 asidik oksit ve N 2 O nötr oksit olduğundan HCI ile tepkime vermez. CO 2 gazı Ca(OH) 2 bazı tepkimeye girer N 2 O girmez. 13. CO nötr oksittir ve NH3 ile tepkime vermez. CO 2 ve N 2 O 5 asidik oksittir NH 3 ile tepkime verir. Hayatımızda Asitler ve Bazlar TEST 7 1. Asit yağmurları verilen olumsuz etkilerin tamamına sebep olur. 2. Asidik oksitler su ile birleştiklerinde asit yağmuru oluşur. SO 3 (g) +H 2 O H 2 SO 4 (suda) H 2 O 5 (g) + H 2 O(s) 2HNO 3 (suda) 3. Safra salgısı bazik yapılıdır. ph değeri 7 den büyüktür. Mide asidini nötrleştirir. Yağların sindiriminde kullanılır. 4. Metaller asitler ile tepkime verebilirler. 5. Sirke ruhu asetik asittir. Formülü CH 3 COOH Asetik asit tahriş edicidir. 6. Asitler kireç çözücü özelliğe sahiptir. Sirke ruhu CH 3 COOH (asetik asit) Zaç Yağı H 2 SO 4 (Sülfürik asit) Kezzap HNO 3 (Nitrik asit) 7. NH 3 Amonyak Amonyak yapay gübre üretiminde kullanılır. Oda koşullarında gaz haldedir. Basınçla sıvılaştırılırlar. 8. Zaç Yağı (Sülfürik asit) nem tutucu özelliğe sahiptir. 9. Sönmüş kireç Ca(OH) 2 kalsiyum hidroksit CaO + H 2 O Ca(OH) Bazlar yağ çözücü olarak kullanılabilirler. (KOH ve NaOH) 11. Sud kostik NaOH Arap sabunu yapımında kullanılan potas kostiktir. (KOH) NaOH kağıt endüstrisinde kullanılır. 12. Hidroklorik asit gübre üretiminde kullanılmaz. Organik bileşik üretimi, metalleri parlatmada kullanılır. 13. Sülfürik asit (H 2 SO 4 ) pil üretiminde, gübre ve boya üretiminde ve plastik endüstrisinde kullanılır. 14. Nitrik asit (HNO 3 ) Kezzap Asitler tahriş edicidir. Gübre ve patlayıcı üretiminde kullanılır. 15. NaCIO + 2HCI NaCI + H 2 O + CI Verilen bilgilerin tamamı doğrudur. 4 YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ

5 Hayatımızda Asitler ve Bazlar TEST 8 1. Asitlerin sulu çözeltileri hazırlanırken su üzerine asit eklenmelidir. 2. Asit yağmurları canlı cansız tüm maddelere zarar verir. 3. SO 2, NO 2 ve CO 2 asit yağmurlarının oluşumuna neden olur. 4. Kullanılan maddenin bazik özellikte olması gerekir. Kabartma tozu baziktir. 5. Asitlerin sulu çözeltileri hazırlanırken su üzerine asit yavaş yavaş eklenmelidir. 6. Zaç Yağı (H 2 SO 4 ) ve sirke ruhu (CH 3 COOH) asit olduğundan mermer tezgahı aşındırır. 7. Cam işlemesinde HF asidi kullanılır. 8. KOH (potas kostik) Nikel metaline etki etmez. Kireçlenmeyi gidermek için sönmüş kireç kullanılmaz. 9. Lavabo açıcı maddeler baz kaynaklıdır. Yağ sökücü özellik gösterir. Tesisat borularına zarar verebilir. 10. Kireç çözücüler asit kaynaklı maddelerdir. (HCI, CH 3 COOH gibi) 11. Kezzap (HNO 3 ) Nitrik asit Gübre yapımında kullanılır. ph değeri 7 den küçüktür. 12. Kireç çözücüler asidik yapıdadır. (HCI, H 2 SO 4 ) 13. CH 3 COOH Asetik asit tutkal yapımında kullanılır. 14. Kireç çözücüler asidik karakterlidir. X ve Z bazik olduğundan saç ve deri ile tıkanmış boruların açılmasında kullanılır. 15. H 3 PO 4 Fosforik asit Fosfatlı gübrelerin üretiminde kullanılır. İlaç endüstrisinde kullanılır. Tuzlar TEST 9 1. Tuzlar asitten gelen anyon ile bazdan gelen katyonun birleşmesi ile oluşurlar. 2. Potas kostik (KOH) bazdır. 3. Verilen tepkimelerin tamamında ürün olarak tuz oluşur. 4. NH 4 NO 3 Asidik tuzdur. 5. HNO 3 + KOH KNO 3 + H 2 O KNO 3 Hint Gühercilesi Barut ve havai fişek yapımında kullanılır. 6. HNO 3 + NaOH NaNO 3 + H 2 O Şili güherçilesi 7. NH 4 NO 3 HNO 3 + NH 3 Yapay gübre üretiminde kullanılır. 8. Na 2 CO 3 Cam üretimi, temizlik malzemesi, diş macunu ve ilaç üretiminde kullanılır. 9. NH 4 CI amoyum klorür Nişadır. Suni gübre ve ilaç sanayinde kullanılır. 10. Yemek sodası NaHCO NaCI tuzu patlayıcı ve barut üretiminde kullanılmaz. 12. Hamurun kabartılmasında NaHCO 3 tuzu kullanılır. Asidik maddelerle tepkimesinden CO 2 gazı açığa çıkabilir. 13. HCI + NaOH NaCI (Sofra tuzu) Ca(OH) 2 + H 2 SO 4 CaSO 4 (Alçı taşı) HNO 3 + KOH KNO 3 (Hint güherçilesi) 14. Nişadır NH 4 CI Kabartma tozu NaHCO 3 Soda külü Na 2 CO Bazik özellikte ve klor ile etkileşecek tuz Na 2 CO 3 tür. 16. Güherçile KNO 3 K + + NO 3 Alçı taşı CaSO 4 Ca SO 4 Yemek sodası NaH CO 3 Na + + HCO 3 Nişadır NH 4 CI NH CI Tuzlar TEST Asit Baz tepkimeleri sonucu da tuz oluşur. Bazı tuzlar asidik ya da bazik özellikte olabilir. 2. (NH 4 ) 3 PO 4, AI 2 (SO 4 ) 3 ve NaHCO 3 tuz sınıfındandır. NH 3 ve Ca(OH) 2 bazdır. 3. H 2 SO 4 Asittir Diğerleri Tuzdur. 4. Cu metali HCI ile tepkime vermez. CH 3 COOH ve HNO 3 asit olduğundan tepkime oluşmaz. 5. Nişadır NH 4 CI HCI + NH 3 NH 4 CI Kuvvetli asit Zayıf asit Asidik tuz 6. H 2 SO 4 + Ca(OH) 2 CaSO 4 + 2H 2 O Tepkimeye göre verilen yargıların tamamı doğrudur. 7. Amonyak NH 3 Kezzap HNO 3 HNO 3 + NH 3 NH 4 NO 3 (Amonyum nitrat) Suni gübre ve patlayıcı yapımında kullanılır. 8. Na 2 SO 4 (Glauber Tuzu) Deterjan üretimi, kağıt sektörü, Cam üretimi, Tekstil boyama gibi alanlarda kullanılır. YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ 5

6 9. Şap KAI(SO 4 ) 2, 12H 2 O dur. Asidik tuzdur. Gıda, inşaat ve tekstilde kullanılır. 10. Ca(OH) 2 + H 2 CO 3 CaCO 3 + 2H 2 O CaCO 3 Kireç taşı Tebeşir üretiminde kullanılır. 11. Na 2 SO 4 En önemli kullanım alanı temizlik maddesi (deterjan) üretimidir. Na 2 SO 4, 10H 2 O Glauber tuzu 12. Diş kalıbı yapımında CaSO 4 tuzu kullanılır. 13. NH 4 CI Nişadır CaSO 4 Alçı taşı NaHCO 3 Yemek sodası 14. 2NaOH + H 2 CO 3 Na 2 CO 3 + 2H 2 O Çamaşır sodası HCI + NH 3 NH 4 CI Nişadır KOH + HNO 3 KNO 3 + H 2 O Güherçile 15. Soda külü Na 2 CO 3 H 2 CO 3 + 2NaOH Na 2 CO 3 + 2H 2 O 16. Geleneksel adı soda külü ya da çamaşır sodasıdır. Genel Tekrar Testi TEST Potasyum hidroksit KOH Potas kostik 2. Pas çözücü maddeler asidik maddelerdir. 3. Sülfürik asitin geleneksel adı Zaç Yağıdır. H 2 SO 4 kimyasal formülüne sahip olup nem çekici özelliğe sahiptir. 4. Alçı taşı kalsiyum sülfattır. (CaSO 4 ) Ca(OH) 2 + H 2 SO 3 CaSO 4 + 2H 2 O 5. H 3 PO 4 (fosforik asit) kuvvetli bir asittir ancak gıda maddelerinde yalnız ph düzenleyici olarak kullanılır. 6. Turnosol kağıdını maviye çeviren çözelti bazik çözeltidir. Asidik oksit olan CO 2 ve Amfoter metal olan Zn ile tepkime verebilir. 7. Bazların yapısında da H atomu bulunabilir (NaOH) Zn bir amfoter metaldir ve amfoter metaller asit ve kuvvetli bazlarla tepkime vererek H 2 gazı oluştururlar. Suda çözündüğünde atoma H + iyonu veren madde asittir. 8. Tüm asit çözeltileri elektrik akımını iletir. 9. Bazların sulu çözeltileri acı tada sahiptir. Bazlar sadece amfoter metallere etki eder. 10. Asitlerin zararsız şekilde depolanması için alınması gereken önlemlerin hepsi doğrudur. 11. Midemizde salgılanan asit HCI dir. 12. Asit yağmuru oluşumunu azaltmak için verilen önlemlerin tamamı alınmalıdır. 13. X ve Y asit, Z bazik özelliktedir. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Asitler ve bazlar amfoter metal olan çinko ile tepkime verir. Asitler Fe metali ile tepkime verir. 14. Amfoter çinko metali asit çözeltisine atıldığında ph ı artırır. Baz çözeltisine atıldığında ph ı azaltır. Nötr çözeltilere etki etmez. 15. Domates, Üzüm, Yoğurt, Çilek asidiktir ve ph değeri 7 den küçüktür. Genel Tekrar Testi TEST ph ı 4 olan asit çözeltisi ile ph ları 12 ve 8 olan baz çözeltileri karıştırılarak iki tane tuz elde edilebilir. 2. Tepkimeye göre 3 mol NaOH ile 3 2 mol H 2 SO 4 birleşir ve artan 0,5 mol H 2 SO 4 ortamı asidik yapar. 3. Kuvvetli Bazlar amfoter metallerle etkileşerek H 2 gazı oluştururlar. 4. Amfoter Al metali ile tepkime veren X çözeltisi asit ya da baz olabilir. Baz ise H 2 SO 4 ile tepkime verir. Ancak her iki durumda da oluşan gaz H 2 dir. 5. MgO, MgCO 3 ve NaHCO 3 bileşikleri asitler ile tepkimeye girerken bazlar ile tepkime vermezler. 6. H 2 SO 4 + 2KOH K 2 SO 4 + 2H 2 O Asidik 3 2 mol 3 mol 2HNO 3 + Ca(OH) 2 Ca(NO 3 ) 2 + 2H 2 O Bazik 2 mol 1 mol H 2 SO 4 + Mg(OH) 2 MgSO 4 + 2H 2 O Bazik 1 mol 1 mol 7. Yarı soy metal olan Cu sadece H 2 SO 4 ve HNO 3 asitleriyle tepkime verir. 8. Nötr oksitler bazlarla tepkime vermezler. 9. Asit çözeltisi üzerine baz çözeltisi ilave edildiğinde H + ile OH iyonları nötrleşeceğinden H + iyon sayısı azalır ve çözeltinin asidik özelliği de azalır yani ph artar ve poh azalır. 10. I. kaptaki asit çözeltisinin ph ı artar. II. kaptaki tuz çözeltisinin ph ı değişmez. III. kaptaki baz çözeltisinin ph ı azalır. 11. Akülerde elektrolitik çözelti oluşturmak için H 2 SO 4 yani sülfürik asit kullanılır. 6 YGS KIMYA SORU BANKASI ÇÖZÜMLERİ

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi Kimya BÖLÜM-8 Test-1 1. I. Deterjanlı su II. Sirkeli su III. Amonyak çözeltisi Yukarıda verilen maddelerden hangilerine turnusol boyası damlatıldığında mavi renk alır? 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili;

Detaylı

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri Test-1 1. I. Tatlarının ekşi olması II. Tahriş edici olması III. Ele kayganlık hissi vermesi Yukarıdaki özelliklerden hangileri

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ METAL AKTİF METAL YARISOY METAL SOY METAL AMFOTER METAL 1A (Li, Na, K) Cu (Bakır) Au (Altın) Zn Cr 2A (Mg, Ca) Hg (Civa) Pt (Platin) Al Pb Ag (Gümüş) Sn 1- ASİT + AKTİF METAL TUZ

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI YAYGIN KULLANILAN TUZLAR ÖZELLİKLER- KULLANIM ALANLARI Yemek tuzu arasında adı NaCI Suda çözünür. Nötral tuz SODYUM KLORÜR Dericilik Hayvan Besiciliği Suyu yumuşatma

Detaylı

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Asitler 1) Sülfürik asit (H 2 SO 4 ) Halk arasında zaç yağı veya dumanlı asit olarak bilinir. Yoğun kıvamlı, renksiz, kokusuz bir sıvıdır. Suda

Detaylı

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR Asitler ve Bazlar Asitlerin Genel Özellikleri Suda çözündüklerinde suya hidrojen (H + ) iyonu verir. Tatları ekşidir. Bunu asidik özellikteki limon, domates ve sirke gibi maddelerin tadına bakarak söyleyebiliriz.

Detaylı

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1.

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1. 10. SINIF K Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) 1. NH 3 ün suda çözünme denklemi; $ + - NH3^aqh+ HO^sh NH4 ^aqh+ OH ^aqh şeklinde olduğuna göre NH 3 ün sulu çözeltisi için aşağıdaki

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

KİMYA. Kimya YGS. Kazanım Merkezli. Orta Düzey ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ

KİMYA. Kimya YGS. Kazanım Merkezli. Orta Düzey ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ S G Y Kimya KİMYA YGS Kazanım Merkezli SORUSORU BANKASI BANKASI İsabetli Soru Bankası Kazanımların Etkin Özeti Nöbetçi Öğretmen Uygulaması Güncel Soru ve Çözümleri zey ü el D ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ

Detaylı

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir.

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. *Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişimlerin sonucunda kimyasal bağları meydana getirirler. *Kimyasal bağ oluşurken dışarıya

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

SINIF. Asit - Baz Tepkimeleri TEST. 1. Bazların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

SINIF. Asit - Baz Tepkimeleri TEST. 1. Bazların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? AZANI AVRAA TEST TEST 11 - Tepkimeleri 1. ların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Tatları ekşidir. avi turnosol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. lerle

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ DENEYĠN AMACI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN SULU ÇÖZELTĠLERĠNDE ĠYONLARINA AYRIġARAK ELEKTRĠK

Detaylı

YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI Sodyum Klorür Kimyasal formülü: NaCI Özel adı: Yemek tuzu (Sofra tuzu) Özellikleri: Kimyada sodyum klorür ismiyle bilinen beyaz kristal yapılı

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Asit ve Bazların Tanımı HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Hazırlayan: Beyza Ceren ÜNCÜ Asitler

Detaylı

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH)

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH) ph ve poh Kavramları - Asit Baz İndikatörleri BÖLÜM 08 Test 04 1. Aşağıdaki maddelerin standart koşullarda ph değerleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. mavi turnusol kağıdı kırmızı

Detaylı

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol TUĞBA KÜÇÜKKAHRAMAN Asitler - Bazlar Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol kâğıdını mavi renge

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Asitlerin Özellikleri Tatları ekşidir. Aşındırıcı özellikleri vardır. Cildi, mermer yüzeyi aşındırırlar ancak asitlerin çoğu plastik, cam veya metal yüzeyleri

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA SORU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi

Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi Bu notlara Youtube dan Kimya Elbistan kanalında ilgili videolarının açıklamalar kısmında ki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. A. Asit ve Baz Tanımları Arrhenius Asit - Baz Tanımı Arrhenius

Detaylı

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri:

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri: PERĠYODĠK TABLO ÇALIġMA KÂĞIDI Yandaki periyodik tabloda verilen yönlere göre cümlelerdeki yanlıģlıkları bulup doğru ifadeyi boģ bırakılan yere yazınız. ( Bütün cümlelerde yanlışlık vardır.) 1 yönünde

Detaylı

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ 2. BÖLÜM ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ Asitler ve bazlar kimyasal özellikleri ve tepkimeleri bakımından çok önemli maddeler olup oldukça sık kullanılırlar. Bu bölümde asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri;

Detaylı

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11.  4. 4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleri ile tanır. 4.2. Asitler ile H + iyonu, bazlar ile OH - iyonu arasında

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM ZAYIF ASİT VE ZAYIF BAZ İYONLAŞMA YÜZDESİ 0,1 M Kuvvetli Asit HBr 1. Her iki asit çözeltisinin hacimleri ve derişimleri eşit

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 0ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır.

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ (1) benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. (2)... Elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. İlk sekiz elementten sonra benzer özelliklerin

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE ASİTLER VE BAZLAR KULLANIM ALANLARI YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE ASİTLER VE BAZLAR KULLANIM ALANLARI  YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE ASİTLER VE BAZLAR KULLANIM ALANLARI 1) ASİT- BAZLARIN KULLANIM ALANLARI H 2 SO 4 ZAÇ Yağı Sülfürik Asit(Kuvvetli nem çekicidir) Sülfatlı GÜBRE üretiminde Boya üretiminde Petro-kimya sanayinde

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Zeytinyağlı sabun Kükürtlü sabun Yosunlu sabun Isırgan özlü

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ E- ASĐTLER-BAZLAR (10 SAAT) 1- Asitler 2- Bazlar 3- Tuzlar 4- Oksitler 5- Belirteç (Ayıraç = Đndikatör) 6- Asitlerin ve Bazların

Detaylı

Ünite: 4. BAZLAR Suda çözündüğünde OH - iyonu veren maddelere H H + H+ OH - gazı oluşturur.

Ünite: 4. BAZLAR Suda çözündüğünde OH - iyonu veren maddelere H H + H+ OH - gazı oluşturur. 4. FÖY FEN BİLİMLERİ Madde VE ENDÜSTRİ LGS ASİTLER VE BAZLAR Neler Öğreneceğiz? 2 Ders Saati Ünite: 4 Asitler ve Bazlar ph Kavramı Asit ve Bazların Etkileri Asit Yağmurları Asitler ve Bazlar ASİTLER Suda

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Tülin ÖZBİLGİÇ, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

BÖLÜM. Kimya Bilimi. Kimya Nedir? Test Kimya Nedir? Test Kimya Ne İşe Yarar? Test Kimya Ne İşe Yarar? Test

BÖLÜM. Kimya Bilimi. Kimya Nedir? Test Kimya Nedir? Test Kimya Ne İşe Yarar? Test Kimya Ne İşe Yarar? Test BÖLÜM 1 Kimya Bilimi Kimya Nedir? Test - 1...2 Kimya Nedir? Test - 2...2 Kimya Ne İşe Yarar? Test - 3...2 Kimya Ne İşe Yarar? Test - 4...3 Kimyanın Sembolik Dili Test - 5...3 Kimyanın Sembolik Dili Test

Detaylı

ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 3 ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. IA grubu: Li, Na, K, Rb, Cs ve Fr *Fr dışında hepsi, yumuşak yapıda ve parlak

Detaylı

clkrmz35.wordpress.com

clkrmz35.wordpress.com Asitlerin ve Bazların Özellikleri Asit ve baz kavramları ile ilgili günlük yaşamımızda oldukça sık karşılaşırız. Asitlerin ve bazların sahip oldukları farklı özellikleri duyu organlarımızla algılarız ve

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının İNORGANİK BİLEŞİKLER Su Asit Baz Tuz Mineraller SU Özellikleri Yüksek yüzey gerilimine sahiptir Yüksek özgül ısı nedeniyle sıcaklık değişimine karşı dirençlidir Yüksek buharlaşma ısısı nedeniyle soğutma

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

Asitler Bazlar Tuzlar 1. ÜNİTE

Asitler Bazlar Tuzlar 1. ÜNİTE Asitler Bazlar Tuzlar 1. ÜNİTE 10. 1. Ünite : Asitler Bazlar Tuzlar Bu ü nitenin amacı, asit, baz ve tuz tü rü maddeleri gü ndelik deneyimler ü zerinden tanıtmak; bilinen özellikleri molekü ler yapı ile

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ. kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ ASİTLER VE BAZLAR 1.Arrhenius Asit-Baz Tanımı Arrhenius a göre bir madde suda iyonlarına ayrışarak çözündüğünde ortamdaki; H + iyonları

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİ EN KÜÇÜK YAPI BİRİMİDİR ATOM ÇEKİRDEK YÖRÜNGE(KATMAN) PROTON ELEKTRON NÖTRON ELEMENT AYNI CİNS ATOMLARIN BİR ARAYA GELMESİYLE OLUŞAN SAF MADDELERDİR. ELEMENTLERİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ İLKÖĞRETİMDE DOĞAL BELİRTEÇLER KULLANILARAK ASİT ve BAZLARIN BELİRLENMESİ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ FEN ve TEKNOLOJİ-FİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-MATEMATİK

Detaylı

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL Öğretimde Planlama ve Değerlendirme DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL LĐMONATAMI GAZLI ĐÇECEK YAPABĐLĐR MĐYĐM? Günlük Yaşam Olayı: Günlük hayatta pek çok kez içtiğimiz limonlu içeceklere karbonat katılmasıyla

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

BÖLÜM. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler. Zayıf Etkileşimler Test Kimyasal Tür Nedir? Test Zayıf Etkileşimler Test

BÖLÜM. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler. Zayıf Etkileşimler Test Kimyasal Tür Nedir? Test Zayıf Etkileşimler Test BÖLÜM 3 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Kimyasal Tür Nedir? Test - 1... 2 Lewis Sembolleri Test - 2...2 Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Test - 3...2 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlıların temel bileşenleri; inorganik ve organik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. **İnorganik bileşikler: Canlılar tarafından sentezlenemezler. Dışarıdan hazır olarak

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 2 KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Eşit miktarlardaki suda; 3.. 36 gram Fe(NO 3 ) 2. n mol NaCl çözülerek

Detaylı

3. Kimyasal Bileşikler

3. Kimyasal Bileşikler 3. Kimyasal Bileşikler Mol kavramı ve kimyasal bileşikler Kimyasal Bileşik Formülleri (Kaba vs Molekül Formülü) Yüzde bileşimin hesaplanması Yakma analizi Kimyasal Formülden Mol Kütlesi Hesaplama Halotan

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir.

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir. myasal reaksiyon Bir (veya birden fazla ) madde nin etkileşim sonucu yeni madde(lere) dönüşmesi işlemidir. ziksel değişim - renk değişimi - çökelek oluşumu - gaz çıkışı - ısı değişimi imyasal denklem aktif

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

maddelere saf maddeler denir

maddelere saf maddeler denir Madde :Kütlesi olan her şeye madde denir. Saf madde: Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddeye denir. Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere saf maddeler denir Element:

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek "X" herhangi bir atomu temsil

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı