YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR."

Transkript

1 10. Sınıf KİMYA SORU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 I

2 PALME YAYINLARI: Sınıf Kimya Soru Kitabı / Hakan SÖYLEMEZ Yayına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yayın Editörü : Cemil AYAN 2014 Yayıncı Sertifika No : ISBN : PALME YAYINLARI: 709 Baskı Fizik 9. Sınıf Soru Kitabı : Tuna / Matbaacılık Cemil AYAN San. ve Tic. A. Ş. Basımevi Yayın Editörü Sertifika No : : Cemil Ayan Yayına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi (Sakin Çam) Yayınevi Sertifika No : ISBN : Baskı : Tuna Matbaacılık San. ve Tic. A. Ş. Basımevi Sertifika No : Bu kitap 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre kısmen ya da tamamen basılamaz, dolaylı dahi olsa kullanılamaz, teksir, fotokopi ya da başka bir teknikle çoğaltılamaz. Her hakkı saklıdır, PALME YAYINCILIK a aittir. II GENEL DAĞITIM YAZIT Yayın-Dağıtım Sağlık Sokak 17/30 Sıhhiye-ANKARA Soru

3 Benim Manevi Mirasım BİLİM ve AKILDIR M. Kemal ATATÜRK III

4 EDİTÖR DEN Son yıllarda ilk ve ortaöğretimde uygulanmaya başlanan öğretim programlarının ana felsefesi, yaşam temelli yaklaşımı esas almasıdır. Bu yaklaşımla, soyut gibi algılanan birçok fen kavramı gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş, somut hale getirilmiştir. Bu yaklaşım okullarımızdaki öğretim sürecine tam olarak yerleştirildiği ve uygulandığı zaman öğrencilerimizin derslere olan ilgi ve motivasyonları ciddi bir biçimde artacaktır. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak bilişim toplumunun gerektirdiği becerilere sahip, objektif ve analitik düşünebilen, yaratıcı bir kafa gücüne sahip kuşaklar yetişecektir. Böyle yetişen genç insanlar, ezberden uzak kalacak, sağlıklı iletişim kurabilme yetileri gelişecek; kendini iyi tanıyan, çevresiyle barışık bireyler olacaktır. Palme yayıncılığın hazırladığı bu kitap serisinin içeriği yukarıda belirtilen bakış açısı çerçevesinde oluşturulmuştur. Ayrıca bu kitaplar değişen yeni sınav sistemine (YGS LYS) uygun bir niteliğe sahiptir. Üniversite sınavlarında sorulacak soruların kapsamı ve ağırlık düzeyine uygun bir konu akışı sağlanmıştır. Bu kitapların hazırlanmasında büyük bir özveriyle bana destek veren 'ın genel müdürü sayın İlhan Budak'a teşekkür ederim. 'tan çıkan bu kitap serisinin tüm öğrencilere yararlı olması ve onların gelişimine bir katkı sağlaması dileğiyle... Cemil AYAN Ağustos 2014 Ankara ÖNSÖZ Sevgili Öğrenciler, Temel bilimlere yönelik çalışmalarda bazı derslerin iyi olması, bütünün iyi olmasını sağlamaz. Bütünü oluşturan tüm konu anlatımlı kitaplar ve soru kitapları bilimsel, titiz ve özverili bir çalışmayla hazırlanmışsa sizlere iyi ve yüksek bir başarı sağlar. ın bu bilinç ve sorumlulukla hazırladığı temel bilimler serisinin içerisinde yer alan Kimya Soru Kitabı bir soruyu en kolay yolla nasıl çözebileceğinizi, bilgilerinizi soru çözümlerinde nasıl kullanabileceğinizi göstermesi açısından son derece önemli ve yararlı bir kitaptır. Bu kitapta bir konuyla ilgili olarak çok farklı nitelikler taşıyan, her türlü zorluk derecesine uygun, orjinal bir bakış açısıyla hazırlanmış çok sayıda soru göreceksiniz. Bizim temel önerimiz, çözemediğimiz her soru üzerinde titizlikle durmanız, gerekirse o konuyla ilgili konu anlatımlı kitaplarımıza dönerek konuyu yeniden gözden geçirmeniz olacaktır. Kimya Soru Kitabımızda her konuyla ilgili olarak, Açık Uçlu Sorular Boşluk Doldurma Etkinliği Doğru-Yanlış Etkinliği Testler olmak üzere dört bölüm göreceksiniz. Bunu yaparken amacımız, bilgilerinizi pekiştirmeyi sağlamak, kavramları basit matematiksel işlemler yaparak sorgulamak, doğru yanıtı çeldiricilere düşmeden bulmak ve karmaşık bir soru karşısında yorum yapabilmenize yardımcı olmaktır. Kitabın hazırlık aşamasında emeğini esirgemeyen Kimya Öğretmeni Yaşar Bayramlı'ya takdir ve teşekkürlerimi sunarım. Başarı dileklerimle... Hakan SÖYLEMEZ soylemez_hakan@hotmail.com (0532) IV Soru

5 ÜNİTE 1 İÇİNDEKİLER ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR ASİTLERİ VE BAZLARI TANIYALIM...8 ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ...15 Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri...19 Nötrleşme Tepkimelerinin Nicel Olarak İncelenmesi...21 ph ve poh Kavramları...23 Asit Baz İndikatörleri...27 HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR...29 Asitlerin ve Bazların Metallerle Etkileşimi...32 Bazı Asit ve Bazların Kullanım Alanları...38 Asit ve Bazların Sağlık, Endüstri ve Çevre Açısından Değerlendirilmesi...42 Asit Yağmurları...44 Kimyasal Maddelerin Etiketleri Üzerindeki Bazı Uyarı İşaretleri...46 Sindirim Sırasında Üretilen Asidik ve Bazik Salgılar...48 Temizlik Malzemesi Kullanımı...50 TUZLAR...52 ÜNİTE 2 KARIŞIMLAR HOMOJEN KARIŞIMLAR...62 Çözücüler ve Çözeltiler...66 Çözünme Olayı...68 Çözeltilerin Derişimleri...70 Kütlece Yüzde Derişim...72 Çözeltinin Kütlece Yüzde Derişiminin Değişmesi...74 Farklı Kütlece Yüzde Derişimlerdeki Çözeltilerin Karıştırılması...76 Hacimce Yüzde Derişim, PPM, PPB...78 Çözeltilerin Derişime Bağlı Özellikleri...80 HETEROJEN KARIŞIMLAR...84 KARIŞIMLARIN AYRILMASI...93 Tanecik Boyutu Farkından Yararlanarak Uygulanan Ayırma Yöntemleri...96 Yoğunluk Farkından Yararlanarak Uygulanan Ayırma Yöntemleri Çözünürlük Farkından Yararlanarak Uygulanan Ayırma Yöntemleri Kaynama Sıcaklıkları Farkından Yararlanarak Uygulanan Ayırma Yöntemleri Koagülasyon ve Sert Suların Yumuşatılması V

6 ÜNİTE 3 ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ FOSİL YAKITLAR Organik ve Anorganik Bileşikler Kömür Oluşumu ve Türleri Petrol Oluşumu ve Bileşenleri HİDROKARBONLAR Alkanlar Alkenler Alkinler ve Aromatik Bileşikler Yaygın Organik Bileşikler TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI Bitkisel Enerji Kaynakları Diğer Enerji Kaynakları CANLILARDA ENERJİ Fotosentez ve Solunum Proteinlerin Sindirimi Karbonhidratların Sindirimi Yağların Sindirimi Yağlar, Karbonhidratlar ve Enerji Depolanması ÜNİTE 4 KİMYA HER YERDE SU VE HAYAT HAZIR GIDALAR VE TEMİZLİK MALZEMELERİ Hazır Gıdalar Sabun Deterjanlar Çamaşır Sodası Hijyen Amacıyla Kullanılan Temizlik Maddeleri POLİMERLER, KOZMETİKLER, İLAÇLAR, KIRTASİYE MALZEMELERİ Polimerler Kozmetikler ve İlaçlar Okulda Kimya SANAYİDE KİMYA Gübreler Sönmemiş ve Sönmüş Kireç Cam ve Bileşenleri Seramik ve Porselen ÇEVRE KİMYASI Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Geri Dönüşüm VI Soru

7 Ünite 1 Asitler, Bazlar ve Tuzlar ASİTLERİ VE BAZLARI TANIYALIM 8 ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ 15 HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR 29 TUZLAR 52

8 ASİTLERİ VE BAZLARI TANIYALIM ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1. Bazik maddelerin tadı...i... dır/dir. Sabun ve deterjan gibi maddeler...ii... özellik taşır. Asitler mavi turnusol kağıdını...iii... yapar. Bazlar ve... IV... deriyi tahriş etme özelliğine sahiptir. Yukarıda verilen cümlede bazı yerler boş bırakılmıştır. Aşağıdaki kavramlar boşluklara doğru olarak yerleştirilirse kaç numaralı seçenek boşta kalır? I. asitler II. acı III. bazik IV. kırmızı V. ekşi AÇIK UÇLU SORULAR 4. Aşağıda verilen birinci kaba ikinci kaptaki çözelti eklenince turnusol kağıdının rengi maviye dönüyor. Aynı kaba üçüncü kaptaki çözelti de eklenince mavi turnusol kağıdı kırmızıya dönüyor. K rm z turnusol ka d I 10 CCl ml 4 20 CCl ml 4 X(suda) Y(suda) Buna göre, X ve Y çözeltilerinin sınıfı nedir? II III 2. I. CH 3 OH II. HCN III. KOH IV. NH 3 V. Na 2 O Yukarıdaki maddelerden kaç tanesinin sulu çözeltisinde H + iyonları sayısı OH iyonları sayısından fazladır? 5. X ve Y çözeltilerinden birinin asit diğerinin ise baz olduğu biliniyor. Buna göre; I. Turnusol kağıdı batırma II. Tadına bakma III. Eliyle kayganlık hissi kontrolü yapma IV. Renklerine bakma V. Elektrik iletkenliğini ölçme işlemlerinden kaç tanesi uygulandığında çözeltiler ayırt edilebilir? 3. X: CO 2 (g) + H 2 O(s) HCO 3 (suda) + H + (suda) Y: CaO(k) + H 2 O(s) Ca 2+ (suda) + 2OH (suda) Z: Li 2 O(k) + H 2 O(s) 2Li + (suda) + 2OH (suda) Yukarıda bazı maddelerin sulu çözeltilerindeki iyonlaşmaları verilmiştir. Buna göre, X, Y ve Z'de iyonlaşmaları verilen maddelerden kaç tanesinin tadı ekşidir? 6. K 2 O(k) + H 2 O(s) S 2K + (suda) + 2OH (suda) SO 3 (g) + H 2 O(s) S 2 (suda) + 2H + (suda) NH 3 (g) + H 2 O(s) S NH 4 + (suda) + OH (suda) Yukarıda verilen tepkimelere göre; I. Metal oksitlerinin sulu çözeltisi baziktir. II. Ametal oksitlerinin sulu çözeltisi asidiktir. III. NH 3 gazı suda çözündüğünde çözelti bazik olur. yargılarından kaç tanesine ulaşılabilir? 8 1. V B D B X; baz, Y; 4. asit A C Soru

9 1. Asit çözeltisine batırılan bir turnusol kağıdının rengi... olur. 2. Bazı bazlara temas edildiğinde... hissi verirler. 3. Tadının... olması bazların genel özelliklerindendir. 4. CaO, K 2 O, MgO gibi metal oksitlerinin sulu çözeltisi... tir. 5. Asit ya da baz ortamında renk değiştiren maddelere... denir. ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 6. P 2 O 5, Cl 2 O 7, CO 2, SO 2, NO 2 gibi oksijeni ametal sayısından fazla olan bileşiklerin sulu çözeltisi... tir. 7. HCl(suda) H + (suda) + Cl (suda) denkleminde olduğu gibi suda çözündüklerinde suya... iyonu veren maddeler asidiktir. 8. CaCO 3 (k) X(k) + CO 2 (g) denklemine göre oluşan X maddesinin sulu çözeltisi... tir. 9. CH 3 COOH, NaOH, KOH, Ca(OH) 2 maddelerinden... tanesinin sulu çözeltisi baziktir. 10. Asitler mavi turnusol kağıdını... çevirirler. 11. Asitlerin sulu çözeltilerinin tadları... dir. 12. Asitlerin sulu çözeltisi elektriği Metil oranj, fenolftalein, alizarin sarısı gibi maddeler... görevi görür. 14. Ca(OH) 2 bileşiğinin sulu çözeltisinde OH iyonu sayısı, H + iyonu sayısından... dır. 15. Günlük yaşamda kullandığımız limon suyu, sirke gibi maddeler... tir. 1. kırmızı 2. kayganlık 3. acı 4. bazik 5. indikatör 6. asidik 7. H + 8. bazik kırmızıya 11. ekşi 12. iletir 13. indikatör 14. fazla 15. asidik 9

10 ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1. Tahriş etme asit ve bazların ortak özelliğidir. 2. Suda çözündüğünde suya H + iyonu veren maddelere asit denir. 3. N 2 O 5, SO 2, NO 2 gibi oksijeni ametal sayısından fazla olan bileşiklerin sulu çözeltisi baziktir. 4. HCl sıvısının sulu çözeltisi asidiktir. 5. Bazlar ele kayganlık hissi verir. 6. Sabunlar bazik, deterjanlar asidik maddelerdir. 7. NH 3, suda çözündüğünde bazik çözelti oluşur. 8. Yapısında OH bulunduran her madde baz özelliğindedir. 9. Bazı bitkilerin yapraklarında yetiştiği toprağın asitlik ve bazlık durumuna göre renk değişikliği oluşur. 10. Bütün indikatörler asit ortamdan baz ortama geçildiğinde renk değişikliğine uğrar. 11. Bir asidin yapısında mutlaka H atomu olmasına gerek yoktur. 12. Asitler temas ettikleri bir çok malzemeyi aşındırırlar. 13. Bir asit çözeltisinde hem H + hem de OH iyonu bulunur. 14. Asitlerin ve bazların sulu çözeltileri elektriği iletir. 15. Bazlar mavi turnusol kağıdını kırmızıya boyar. 16. NaOH bazının sulu çözeltisinde OH iyonları sayısı, H + iyonları sayısından fazladır. 10 Soru 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. Y 11. D 12. D 13. D 14. D 15. Y 16. D

11 1. TEST 1 ASİTLERİ VE BAZLARI TANIYALIM I V Tahriş edici özellik gösterme IV Ele kayganlık hissi verme Elektriği iletme I Asit ve Bazlar III H + iyonu içerme II Turnusol kağıdına etki etme Yukarıdaki kavram haritasında bulunan kutucuklarda asit ve bazlara ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre, bu özelliklerden hangisi sadece bazlara aittir? A) I B) II C) III D) IV E) V 2. Sirkeli su Sabunlu su Limonlu su Yukarıda verilen sıvı örnekleri ile ilgili; I. Üçü de elektriği iletir. II. Üçü de turnusol kağıdına etki eder. III. Üçü de iyon içerir H + > OH X H CCl + = 4 OH OH CCl > 4 H + Yukarıdaki kaplarda bulunan çözeltilerdeki H + ve OH iyonları sayıları arasındaki ilişki verilmiştir. Buna göre, hangi çözeltiler baziktir? A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Z D) X ve Z E) X ve Y Asit Baz Turnusol kağıdı Kırmızı Mavi Fenolftalein Renksiz Pembe Asidik ve bazik maddeleri birbirinden ayıran belirtilerden bazıları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre; I. Şampuana fenolftalein damlatılırsa pembe renk oluşur. II. Yoğurda turnusol kağıdı daldırılırsa mavi renk oluşur. III. Portakal suyuna fenolftalein damlatılırsa kırmızı renk oluşur. Y Z ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 3. Suda aşağıda verilen iyonlardan hangisini oluşturan madde bazik özellik gösterir? A) H + + B) NH 4 C) OH D) NO 3 E) HCOO 6. Bir asit çözeltisinde aşağıdaki iyonlardan hangisi kesinlikle bulunur? A) NH+ 4 B) K + 2 C) D) H + E) Cl 1. D 2. E 3. C 4. C 5. A 6. D 11

12 ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 7. X + H 2 Ca + 2H 2 O denkleminde yer alan X bileşiği ile ilgili; I. Formülü CaO'dur. II. Sulu çözeltisinde Ca 2+ ve OH iyonları bulunur. III. Sulu çözeltisi ele kayganlık hissi verir. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 10. HCOOHSH + + HCOO H 2 S2H HBrSH CCl Br I II III Ada, içinde belirtilen maddelerin sulu çözeltileri bulunan yukarıdaki kaplara mavi turnusol kağıdı batırdığında, turnusol kağıdının rengi kırmızıya dönmektedir. Ada yaptığı bu deneyle; I. Tüm asitlerin yapısında bulunan anyon ve katyonların sayıları eşittir. II. Tüm asitlerin yapısında oksijen elementi bulunur. III. Asitlerin sulu çözeltilerinde H + iyonu bulunur. yukarıdaki sonuçlardan hangilerine ulaşabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III 8. I. SO 3 II. NH 3 III. C 2 H 5 OH IV. NaOH Yukarıda verilen maddelerin sudaki çözeltilerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İkinci ve dördüncü bileşiklerin sulu çözeltisi baziktir. B) Birinci bileşiğin sulu çözeltisinin tadı ekşidir. C) Tümünün sulu çözeltisi elektriği iletir. D) Birinci bileşiğin sulu çözeltisi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. 11. X(suda) Y(suda) Z(suda) CCl 4 X(suda) Y(suda) Z(suda) CCl 4 fiekil I X, Y ve Z çözeltilerine Şekil I de belirtilen renklerde turnusol kağıtları batırılıyor. Kağıtlar çıkarıldığında fiekil I Şekil II'deki renkleri alıyor. E) Üçüncü bileşiğin sulu çözeltisi nötr özellik gösterir. X(suda) Y(suda) Z(suda) CCl 4 X(suda) Y(suda) fiekil II Z(suda) CCl 4 9. Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını iletmez? A) HCOOH B) Mg(OH) 2 C) CH 3 OH D) KOH E) HCl fiekil II Buna göre, I. Z çözeltisinde H + iyonları sayısı OH iyonları sayısına eşittir. II. Y çözeltisi asit çözeltisidir. III. X çözeltisi bazik çözeltidir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D 8. C 9. C 10. B 11. E Soru

13 TEST 2 ASİTLERİ VE BAZLARI TANIYALIM II 1. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi suda çözündüğünde H + iyonu sayısı artar? A) CO 2 B) NH 3 C) KOH D) CaO E) Ca(OH) 2 2. Aras, asitler üzerine yaptığı bir deneyde limonun tadına bakmış ve ekşi olduğunu tespit etmiştir. Aynı limon üzerine turnusol kağıdını değdirdiğinde ise mavi olan turnusol kağıdının kırmızıya dönüştüğünü görmüştür. Buna göre, Aras'ın yaptığı deneyle asitlerin; I. Tadları ekşidir. II. Yediğimiz meyvelerin yapısında bulunabilir. III. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. 4. X, Y ve Z bileşikleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor; X: Tadı ekşidir. Y: Kırmızı turnusolun rengini maviye çevirir. Z: Oda koşullarındaki ph değeri 7'den büyüktür. Buna göre, X, Y ve Z bileşikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş olabilir? Y Y Z A) HNO 3 KOH Ca(OH) 2 B) HNO 3 HCl KOH C) KOH HNO 3 HCl D) KOH HCl Ca(OH) 2 E) HCl NaOH HNO 3 5. Farklı çözeltiler içeren aşağıdaki kaplara üzerlerinde gösterilen renklerde turnusol kağıdı batırılıyor. ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR yukarıda verilen özelliklerden hangilerine ulaşabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III KOH(suda) HNO 10 CCl ml 4 NHCCl 4 3 (suda) 3 (suda) X(suda) I II III Buna göre, hangi kaplara batırılan kağıdın renk değiştirmesi beklenir? 3. I. Suda çözündüğünde OH iyonu verebilen maddelere... denir. II. Ele kayganlık hissi veren maddeler... olabilir. III. N 2 O 5 bileşiğinin sulu çözeltisinde H + iyonları sayısı, OH iyonları sayısından... dır. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun kelimeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) baz baz fazla B) baz baz fazla C) asit asit az D) asit baz az E) baz asit fazla A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve III 6. Aşağıdakilerden hangisinde maddenin sulu çözeltisinin özelliği yanlış verilmiştir? Madde Sulu çözeltinin özelliği A) NH 3 Bazik B) H 2 CO 3 Asidik C) SO 2 Bazik D) Mg(OH) 2 Bazik E) CH 3 COOH Asidik 1. A 2. D 3. B 4. A 5. D 6. C 13

14 ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 7. Sulu çözeltisine H + iyonu verebilen maddelere asit, OH iyonu verebilen maddelere baz denir. Buna göre, aşağıda sulu çözeltisindeki iyonları verilen maddelerden hangisi asittir? Sulu çözeltisi İçerdiği iyon A) Ca(OH) 2 Ca 2+, OH B) KOH K +, OH C) NH 3 NH 4 +, OH D) HCl H +, Cl E) NH 4 OH NH 4 +, OH 8. NaOH ve H 2 bileşikleri ile ilgili; I. Sulu çözeltisindeki OH iyonu sayısının H + iyonu sayısından az olması II. Acımsı bir tada sahip olma III. Sulu çözeltisinin elektrik akımını iletmesi özelliklerden hangileri ortaktır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 10. X(suda) Y(suda) 10 CCl ml 4 Z(suda) CCl 4 X(suda) Yukarıdaki kaplarda bulunan çözeltiler ile ilgili şu bilgiler veriliyor; Z çözeltisine mavi turnusol kağıdı batırıldığında rengi değişmiyor. X ve Y çözeltilerine fenolftalein damlatıldığında renk değişimi gözlenmiyor. Buna göre, X, Y ve Z ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? (Fenolftalein asit çözeltilerinde renksizdir.) X Y Z A) Asit Asit Baz B) Asit Baz Asit C) Baz Baz Baz D) Baz Asit Asit E) Asit Asit Asit 11. X sıvısı Y sıvısı Z sıvısı Su Su Su I. kap II. kap III. kap 9. N 2 O 3 (g) + H 2 O(s) 2H + (suda) + 2NO 2 (suda) 14 tepkimesi ile ilgili; I. N 2 O 3 'ün sulu çözeltisi asidik bir maddedir. II. N 2 O 3 'ün sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. III. Ürün karışımında OH iyonları sayısı H + iyonları sayısından fazladır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 7. D 8. B 9. C 10. A 11. B Yukarıdaki kaplarda bulunan X, Y ve Z sıvıları suya eklendiğinde, I. Birinci kapta Na + ve OH iyonları oluşur. II. İkinci kapta NH + 4 ve OH iyonları oluşur. III. Üçüncü kapta CH 3 COO ve H + iyonları oluşur. Buna göre, X, Y ve Z maddeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Y sıvısı turnusolu mavi yapar. B) X sıvısının aşındırıcı etkisi yoktur. C) Z sıvısı bir asittir. D) Y sıvısının tadı acıdır. E) Z sıvısı yakıcı ve tahriş edicidir. Soru

15 ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ 1. I. H 2 ve Al(OH) 3 II. Na 2 CO 3 ve HNO 3 III. HBr ve NH 3 Yukarıda asidik ve bazik karaktere sahip madde çiftlerine ait sulu çözeltiler karıştırılarak tepkimeler gerçekleştiriliyor. Hangi madde çiftlerine ait tepkime; Asit + Baz S Tuz + Su kalıbına uymaz? AÇIK UÇLU SORULAR 4. 0,1 mol HBr çözeltisine, I. 0,2 mol KOH II. 0,1 mol NaOH III. 0,1 mol Ba(OH) 2 çözeltilerinden kaç tanesi oda koşullarında ilave edildiğinde ortamın ph değeri 7 olur? 5. X çözeltisi Y 10 çözeltisi CCl ml 4 X(suda) ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2. ph= 3 ph= 8 KOH(suda) H 2 O(s) HCl(suda) HNO 3 (suda) HCl(suda) KOH(suda) CCl 4 I II III Şekildeki kaplarda bulunan çözeltiler üzerine belirtilen ilaveler yapıldığında çözeltilerin ph değerleri nasıl değişir? 6. Yukarıda oda koşullarındaki ph değerleri belirtilen X ve Y çözeltileri ile ilgili; I. X çözeltisi mavi turnusolun rengini kırmızıya çevirir. II. Y çözeltisi bazdır. III. X ve Y çözeltileri karıştırılırsa nötrleşme gerçekleşir. yargılarından kaç tanesi doğrudur? I NaCl(suda) 3. HNO 3 (suda) + X(suda) KNO 3 (suda) + H 2 O(s) Yukarıdaki denklemde asit ve bazın kimyasal tepkimesi sonucunda tuz ve su oluşumu gerçekleşmektedir. Buna göre, tepkimedeki X maddesi; I. Ca(OH) 2 II. KOH III. NaOH IV. KF V. NaF yukarıda verilenlerden hangisidir? Yukarıdaki kapta bulunan NaCl çözeltisi nötralleşme tepkimesi sonucu oluşmuştur. Buna göre, I ve II numaralı bileşikler aşağıdakilerden hangisidir? I A) NaOH HNO 3 B) KOH HCl C) Ca(OH) 2 H 2 D) NaOH HCl E) NaOH H 2 II 1. II, III 2. I. artar, II. artar, III. azalır 3. II D 15

16 ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 7. Saf su Ca(OH) 2 çözeltisi Beher Yukarıda verilen sistemde suya Ca(OH) 2 (kalsiyum hidroksit) çözeltisi yavaş yavaş ekleniyor. Buna göre, aşağıdaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğunu boş bırakılan bölüme yazınız. 9. Büret HNO 3 çözeltisi KOH çözeltisi Beher Oda koşullarında ph değeri 1 olan HNO 3 çözeltisine, eşit molde KOH çözeltisi damla damla ilave edildiğinde beherdeki karışımın ph değeri 7 oluyor. I. Beherdeki karışımın ph değeri zamanla artar. (...) II. Beherdeki OH miktarı zamanla azalır. (...) III. Beherdeki karışımın ph değeri 7'den küçüktür. (...) IV. Beherdeki sıvının elektrik iletkenliği artar. (...) V. Beherdeki karışım NH 3 çözeltisi ile tepkime vermez. (...) VI. Beherdeki karışım kırmızı turnusol kâğıdını maviye boyar. (...) Bu olayla ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğunu boş bırakılan yerlere yazınız. I. Büretteki KOH çözeltisinin ph değeri 7 den büyüktür. (...) II. HNO 3 çözeltisinin iki katı mol sayısında KOH ilave edilirse karışım kırmızı turnusolu maviye boyar. (...) III. KNO 3 tuzu ve H 2 O oluşur. (...) IV. Beherdeki çözeltinin ph değeri zamanla azalır. (...) V. Beherdeki çözelti zamanla ısınır. (...) VI. Beherdeki H + iyonları sayısı zamanla artar. (...) 8. Bitki Oda koşullarındaki ph değeri Elma 5,0 6,5 Nane 7,0 8,0 Üzüm 4,5 6,0 Biber 3,0 4,0 Soğan 6,0 7,0 Yukarıdaki tabloda verilenlere göre; a. Bazik özellikte olan bitki hangisidir? b. ph değeri nötr olabilen bitkiler hangileridir? c. Hangi bitkinin asidik kuvveti daha fazladır? 10. Bir öğrencinin asit ve baz olan X, Y ve Z çözeltileri ile yaptığı oda koşullarındaki deney sonuçları aşağıda verilmiştir; X çözeltisi H 2 ile tepkime vermiyor. Y çözeltisi Mg(OH) 2 ile tepkime vermiyor. Z çözeltisi Y çözeltisi ile karıştırıldığında tepkime oluyor. Bu sonuçlara göre öğrenci, aşağıdakilerden kaç tanesini söyleyebilir? I. X, baz çözeltisidir. II. Y'nin ph değeri 7'den büyüktür. III. Z'nin ph değeri 7'dir. IV. X ile Z tepkime verir. V. Z'nin sulu çözeltisi kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. 16 Soru 7. I. D, II. Y, III. Y, IV. D, V. D, VI. D 8. a. Nane, b. Nane, Soğan, c. Biber 9. I. D, II. D, III. D, IV. Y, V. D, VI. Y 10. 1

17 ÜNİTE 1 Oda koşullarındaki ph değeri 9 olan çözeltinin tadı... dır. 2. Oda koşullarında bulunan bir kaptaki sulu çözeltiye kırmızı turnusol kağıdı batırıldığında rengi maviye dönüşüyor ise çözeltinin ph değeri 7'den... tür. 3. HNO3 ile KOH çözeltilerinin tepkimesinden... ve H2O oluşur. 4. 0,4 mol NaOH çözeltisini tamamen nötrleştirmek için H2SO4 çözeltisinden... mol gereklidir. 5. X(suda) Y(suda) ph= 9 ph= 2 Yukarıda oda koşullarında bulunan X ve Y çözeltilerinden X..., Y ise... özellik gösterir. 6. Pompa NH3(g) SO2(g) HCl(g) CO(g) NaOH (suda) A A kabında bulunan gazlar NaOH çözeltisine pompa ile püskürtülüyor. NaOH çözeltisi ile reaksiyona girmeden çıkan gazlar ve... gazlarıdır. 7. Tesir değeri 2 olan bir bazın 3 molünü tam nötrleştirmek için H3PO4 asitinden... mol kullanılmalıdır mol Al(OH)3 bazını tam nötrleştirebilmek için 2 mol asit kullanıldığına göre, asitin tesir değeri... tür. 9. Aşağıda verilen düzenekte musluk açılıp Y maddesi kapta bulunan X'in üzerine ilave edilmeye başlandığında kaptaki maddenin oda koşullarındaki ph değeri grafikteki gibi olmaktadır. Y(suda) ph 14 7 X(suda) Zaman Buna göre, X maddesi..., Y maddesi... özelliktedir. 1. acı 2. büyük 3. KNO3 4. 0,2 5. bazik, asidik 6. NH3, CO asidik, bazik 17 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1.

18 ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1. Ba(OH) 2 çözeltisi NaCl, NaOH ve HCl çözeltilerinden bir tanesi ile nötrleşme tepkimesi verir. 2. Oda koşullarındaki ph değeri 5 olan çözeltiye mavi turnusol kağıdı batırıldığında rengi değişmez. 3. HNO 3 çözeltisinin oda koşullarındaki ph değeri 7'den küçüktür. 4. Oda koşullarında ph değeri 7'den büyük olan maddeler asidik özellik gösterir. 5. NH 3 ile HCl çözeltilerinin tepkimesinden tuz ve su oluşur. 6. 0,1 mol Ca(OH) 2 çözeltisini tamamen nötrleştirmek için 0,2 mol HCl gereklidir. 7. Oda koşullarında bulunan ve ph değeri 2 olan çözelti ile ph değeri 9 olan çözelti nötrleşme tepkimesi verir. 8. 0,6 mol NaOH çözeltisini tam nötrleştirmek için kullanılan 0,3 mol X çözeltisi iki değerlikli bir asittir. 9. HNO 3 + KOH KNO 3 + H 2 O tepkimesi asit-baz tepkimesidir ,1 mol HCl çözeltisi ile 0,1 mol NaOH çözeltisi oda koşullarında karıştırıldığında oluşan çözeltinin ph değeri 7 olur. 11. SO 2 ve CO 2 gibi ametal oksitler baz çözeltisinden geçirilirse tuz oluşur. 12. Bir kaptaki maddenin ph değeri grafikteki gibi değişmektedir. ph 7 Zaman Buna göre, değişim grafiği saf su üzerine baz eklenmesi ile oluşur. 18 Soru 1. D 2. Y 3. D 1. B 4. Y Y D 6. D 3. B 7. D D A 9. D 5. C10. D 11. D 12. Y

19 TEST 1 ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ 1. HNO 3 çözeltisi aşağıdaki maddelerden hangisi ile nötrleşme tepkimesi verir? 2. A) CaO B) CH 3 OH C) HCOOH D) HBr E) SO 2 HCl(suda) NaOH(suda) KOH(suda) 4. HCl çözeltisi NaOH çözeltisi Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi asit çözeltisi üzerine yavaş yavaş baz çözeltisi ekleniyor. Bu işlem sırasında; I. Kaptaki H + iyon miktarı zamanla azalır. II. Tepkime sonucu H 2 O oluşur. III. Yalnızca fiziksel değişme olur. yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR CaO(k) H 2 (k) NH 4 OH(k) I. II. III. Yukarıdaki sistemlerde musluklar açıldığında hangi kaplarda tuz ve su oluşumu gözlenir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 5. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi bir nötrleşme tepkimesi değildir? A) NaOH + HNO 3 S NaNO 3 + H 2 O B) Ca(OH) 2 + H 2 S Ca + 2H 2 O C) Ca(OH) 2 + 2HCl S CaCl 2 + 2H 2 O D) 2NaCl + Pb(NO 3 ) 2 S PbCl 2 + 2NaNO 3 E) KOH + HBr S KBr + H 2 O 3. X ve Y maddeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor; X: Suda çözündüğünde mavi turnusol kağıdı kırmızıya boyanıyor. Y: Sulu çözeltisi, KOH çözeltisi ile tepkime veriyor. Buna göre, X ve Y maddeleri, X I. CH 3 COOH H 2 II. NH 3 SO 2 III. H 3 PO 4 NaOH yukarıdakilerden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III Y 6. X, Y ve Z maddeleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor; X ile Z nötrleşme tepkimesi verir. X ile Y'nin tepkimesinden tuz ve su oluşur. Buna göre, X, Y ve Z maddelerinin sınıfı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? X Y Z A) Asit Baz Baz B) Asit Asit Baz C) Baz Baz Asit D) Baz Asit Baz E) Asit Baz Asit 1.? 1. A 2.? 2. B 3.? 3. A 4.? 4. B 5.? 5. D 6.? 6. A 7.? 19

20 ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 7. H 2 + 2NaOH S X + 2H 2 O HCl + NH 3 S Y CH 3 COOH + KOH S Z + H 2 O Yukarıdaki tepkimeler sonucu oluşan X, Y ve Z maddeleri ile ilgili; I. Üçü de tuzdur. II. X; Na 2, Y; NH 4 Cl, Z; CH 3 COOK'dır. III. Atom sayısı en fazla olan Y'dir. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 10. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinin tepkimesi sonucu tuz oluşmaz? A) KOH + H 2 B) NH 3 + HNO 3 C) NaOH + HCl D) CO 2 + NaOH E) CH 3 COOH + HNO 3 8. HCl(g) SO 3 (g) NO(g) HNO 3 (g) NH 3 (g) NaOH çözeltisi 11. N 2 O 5, CO ve NH 3 gazlarından oluşan bir karışım önce asit, sonra baz çözeltilerinden geçiriliyor. Buna göre, bu olayla ilgili, I. Asitle NH 3 gazı karışımdan ayrılır. II. CO gazı herhangi bir değişime uğramaz. III. N 2 O 5 gazı baz çözeltisi ile etkileşerek karışımdan ayrılır. HCl, SO 3, HNO 3, NO, NH 3 gazları sırasıyla şekildeki kapta bulunan NaOH çözeltisine gönderiliyor. Buna göre, hangi gazlar çözelti ile etkileşmeden kaptan dışarı çıkar? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III A) HNO 3 ve NO B) SO 3 ve NH 3 C) NO ve NH 3 D) HCl ve HNO 3 E) SO 3 ve NO 9. H 2 'ün sulu çözeltisi ile ilgili; I. Asit özelliği gösterir. II. Al(OH) 3 ile nötralleşme tepkimesi verir. III. Elektrik akımını iletmez. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III 12. MgO katısının sulu çözeltisi ile ilgili olarak, I. H + iyonları sayısı, OH iyonları sayısından fazladır. II. HCl çözeltisiyle tepkime verir. III. CH 3 OH'ın sulu çözeltisiyle tepkime verir. A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 20 8.? 7. B 9.? 8. C 10.? 9. B 11.? 10. E 12.? 11. E 13.? 12. A 14.? Soru

21 TEST NÖTRLEŞME TEPKİMELERİNİN NİCEL 12??? OLARAK İNCELENMESİ 1. 2 mol NaOH çözeltisini tamamen nötrleştirmek için; I. 1 mol H 2 eklemek II. 1 mol HCl eklemek III. 2 mol HNO 3 eklemek işlemlerinden hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 4. Oda koşullarında bulunan 0,2 mol Mg(OH) 2 çözeltisi ile 0,4 mol X çözeltisi karıştırıldığında ortamın ph değeri 7 oluyor. Buna göre, X çözeltisi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) HCl B) H 2 C) NaOH D) Ca(OH) 2 E) NH 3 ÜNİTE ÜNİTE 1 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2. 0,6 mol H 2 çözeltisini tamamen nötrleştirmek için kullanılan KOH çözeltisinden kaç mol gereklidir? A) 1,2 B) 0,8 C) 0,6 D) 0,4 E) 0,2 5. 0,05 mol nitrik asit (HNO 3 ) içeren bir sulu çözelti ile 0,02 mol baryum hidroksit (Ba(OH) 2 ) içeren diğer bir çözelti oda koşullarında karıştırılıyor. Buna göre, son durumda oluşan çözelti ile ilgili, I. Mavi turnusolu kırmızıya boyar. II. Oda sıcaklığında ph < 7'dir. III. Tamamen nötrleştirmek için 0,03 mol KOH kullanılabilir. A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III 3. A B I. 0,1 mol HNO 3 0,2 mol Sr(OH) 2 II. 0,5 mol H 2 0,5 mol NaOH III. 0,2 mol HCl 0,2 mol KOH D) I ve II E) I, II ve III A ve B sulu çözeltileri yukarıda verilen miktarlarda asit ya da baz içermektedir. Oda sıcaklığındaki A ve B çözeltileri sabit sıcaklıkta karıştırılıyor. Buna göre, oluşan çözeltilerin ph değerleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I II III A) ph < 7 ph < 7 ph > 7 B) ph = 7 ph > 7 ph < 7 C) ph < 7 ph > 7 ph = 7 D) ph < 7 ph = 7 ph > 7 E) ph > 7 ph < 7 ph = 7 6. I. 0,1 mol H 2 ile 0,2 mol NaOH II. 0,2 mol H 2 ile 0,2 mol NaOH III. 0,2 mol HNO 3 ile 0,2 mol NaOH Yukarıda verilen çözeltiler oda koşullarında karıştırıldığında hangilerinde ph değeri 7'den küçük olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 1.? 1. C 2.? 2. A 3.? 3. E 4.? 4. A 5.? 5. D 6.? 6. B7.? 21

22 ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 7. Eşit mol sayısındaki NaOH ve H 2 çözeltileri oda koşullarında karıştırılıyor. Buna göre, I. Çözelti asidik özellik taşır. II. Nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. III. Oluşan tuz Na 2 tür. A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 10. Oda koşullarında bulunan 0,3 mol H 2 çözeltisi ile X mol KOH çözeltisi karıştırılıyor. Oluşan yeni çözeltinin turnusol kağıdının rengini maviye çevirdiği görülüyor. Buna göre, X'in alabileceği değer aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 0,1 B) 0,2 C) 0,4 D) 0,5 E) 0, litre CO 2, NH 3 ve NO gazlarından oluşan bir karışıma, I. HCl(suda) çözeltisinden geçirme II. KOH(suda) çözeltisinden geçirme işlemleri sırasıyla uygulandığında karışımın hacmi 15 litreye düşüyor. Buna göre, karışımdaki NO gazının hacimce yüzdesi kaçtır? A) 30 B) 40 C) 60 D) 70 E) İki değerlikli bir asit çözeltisi ile bir değerlikli bir baz çözeltisi, aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Karışım sonucu nötr bir çözelti oluştuğuna göre, asit ve baz çözeltilerinin mol sayıları; Asit Baz I. 0,1 0,2 II. 0,2 0,1 III. 0,3 0,6 yukarıdakilerden hangileri olabilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) I ve II E) II ve III 9. Eşit mol sayıda HCl ve Mg(OH) 2 içeren iki sulu çözelti oda koşullarında tepkimeye giriyor. Buna göre, tepkime sonrası, I. Ortam asidik olur. II. Ortamın ph değeri 7'den büyük olur. III. MgCl 2 tuzu ve su oluşur. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III mol H 2 sıvısını tam nötürleştirmek için 2 mol B(OH) x katısı kullanılmaktadır. Buna göre; I. x= 3 tür. II. Oluşan tuzun formülü B 2 ( ) 3 'tür. III. Nötralleşme denklemi 3H 2 + 2B(OH) 3 B 2 ( ) 3 + 6H 2 O şeklindedir. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E 8. A 9. D 10. E 11. C 12. E Soru

23 TEST 13 ph ve poh KAVRAMLARI??? I 1. Magnezya sütü doymuş bir Mg(OH) 2 çözeltisidir. Buna göre, magnezya sütü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Oda sıcaklığındaki ph değeri 7'den küçüktür. B) Ele kayganlık hissi verir. C) Sulu çözeltisinde Mg 2+, O 2 ve H + iyonları içerir. D) Tadı ekşidir. E) Turnusolun rengini kırmızıya çevirir. 4. Oda koşullarında bulunan bir çözeltide OH iyonu sayısı, H + iyonu sayısından fazla olduğuna göre; I. Çözeltiye kırmızı turnusol kağıdı batırıldığında renk değişikliği olmaz. II. Çözeltinin ph değeri 2 olabilir. III. Çözeltiye bir miktar HCl eklenirse OH iyonu sayısı azalır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2. İçlerinde su bulunan üç ayrı kaptan birincisine KOH, ikincisine HCl ve üçüncüsüne de NH 3 ilave edilerek çözülüyor. Buna göre, oluşan çözeltilerin oda koşullarındaki ph değerleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I II III A) ph < 7 ph > 7 ph > 7 B) ph > 7 ph < 7 ph < 7 C) ph > 7 ph < 7 ph > 7 D) ph > 7 ph > 7 ph = 7 E) ph = 7 ph > 7 ph < 7 5. Y(s) X(s) Şekildeki X sıvısının üzerine aynı sıcaklıkta Y sıvısı eklendiğinde ph değeri zamanla artmaktadır. 3. Oda koşullarında bulunan asit çözeltisi ile ilgili; I. ph değeri 7'den küçüktür. II. Hidrojen iyonu sayısı, hidroksit iyonu sayısından fazladır. III. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Buna göre, I. X asit, Y baz olabilir. II. X asit, Y saf su olabilir. III. X baz, Y asit olabilir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve III 1.? 2. 1.? B 3. 2.? C 4.? 3. E 5.? 4. C 6.? 5. C 7.? 23

24 ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 6. I. KOH çözeltisi II. HNO 3 çözeltisi III. Ba(OH) 2 çözeltisi 7. Yukarıdaki çözeltilerin üzerine saf su ilave edilirse ph değerlerindeki değişim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş olur? I II III A) Değişmez Artar Azalır B) Artar Azalır Artar C) Değişmez Azalır Artar D) Azalır Artar Azalır E) Değişmez Azalır Değişmez ph Sirke Tuz çözeltisi Sabun Limon suyu Madde Yukarıdaki grafikte bazı maddelerin oda koşullarındaki ph değerleri gösterilmiştir. Buna göre, I. Maddelerden iki tanesi asit özelliği gösterir. II. Maddelerden iki tanesi kırmızı turnusol kağıdına etki eder. III. Sabun baz özelliği gösterir. yargılarından hangileri yanlıştır? Asit Nötr Baz H 2 HCl KOH CH 3 COOH NaOH Yukarıdaki ph cetvelinde oda koşullarında bulunan bazı maddelerin ph değerleri verilmiştir. Buna göre, verilen tabloda hangi madde yanlış yerde gösterilmiştir? A) H 2 B) HCl C) KOH ph= 2 X(suda) D) CH 3 COOH E) NaOH ph= 10 CCl ml 12 4 ph= CCl 4 5 X(suda) Y(suda) Z(suda) Yukarıda oda koşullarındaki ph değerleri verilen X, Y ve Z çözeltileri ile ilgili; I. X ve Z çözeltileri mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. II. X ve Y çözeltileri karıştırıldığında nötrleşme gerçekleşir. III. Z çözeltisinin tadı acıdır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II E) II ve III 8. X Y Z T X, Y, Z ve T maddelerinin oda koşullarındaki ph değerleri yukarıdaki ph cetvelinde gösterilmiştir. Buna göre, X, Y, Z ve T maddeleri ile ilgili; I. X ve Y, bir asittir. II. T, bir bazdır. III. X ile T'nin tepkimesinden Z ve su oluşabilir. A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 11. X: KOH Y: NH 3 Z: HBr Yukarıdaki maddelerin oda koşullarındaki çözeltileri ile ilgili; I. Z'nin ph değeri en küçüktür. II. X ile Z'nin tepkimesinden tuz ve su oluşur. III. X ile Y, nötrleşme tepkimesi verir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III D 8.? 7. B 9.? 8. E 10.? 9. D 11.? 10. B 12.? 11. C 13.? 14.? Soru

25 1. 2. TEST 14 ph ve poh KAVRAMLARI??? II I. II. III. İçlerinde asit ve baz olduğu bilinen yukarıdaki kaplarda bulunan sulu çözeltilere, kırmızı turnusol kağıtları bırakıldığında, turnusol kağıtlarında şekildeki gibi renk değişimlerinin meydana geldiği görülüyor. Buna göre I, II ve III numaralı kaplarda bulunan çözeltilerin oda koşullarındaki ph değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? I II III A) B) C) D) E) X çözeltisi K musluğu ph değeri 3. Oda koşullarında bulunan ve ph değeri 9 olan X çözeltisine; I. HNO 3 çözeltisi II. Saf su III. NaOH çözeltisi yukarıdakilerden hangileri ayrı ayrı eklendiğinde nötrleşme tepkimesi gözlenir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 4. SO 3 gazının suyla birleştirilmesi sonucunda; I. Sulu çözeltisinin ph değeri 7'den küçük olur. II. Sulu çözeltisinin tadı ekşidir. III. Asidik çözelti oluşur. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 7 Y çözeltisi Zaman Yukarıdaki düzenekte K musluğu açılarak, X çözeltisi yavaş yavaş Y çözeltisinin üzerine boşaltılıyor. Y çözeltisinin ph değeri grafikteki gibi değiştiğine göre, X ve Y çözeltileri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiş olabilir? X Y A) HCl HNO 3 B) HNO 3 KOH C) NaCl Ca(OH) 2 D) NH 3 NaOH E) KOH HCl 5. I. CO 2 II. KOH III. CaO Yukarıda verilen maddelerin sulu çözeltileri ile ilgili; I. Üçü de kırmızı turnusolu maviye çevirir. II. Üçüncü çözeltinin oda koşullarındaki ph değeri 7'den büyüktür. III. Üçü de elektrik akımını iletir. A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III 1.? 2. 1.? C 3. 2.? B 4.? 3. A 5.? 4. E 6. 5.? D 7.? 25

26 ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 6. X Y Z Saf su Saf su Saf su Özdeş üç ayrı kapta oda koşullarında saf su bulunmaktadır. X maddesi ilave edilen kapta ph değerinin arttığı, Y maddesi ilave edilen kapta ph değerinin azaldığı, Z maddesi ilave edilen kapta ise ph değerinin değişmediği tespit edilmiştir. Buna göre, X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? X Y Z A) CH 3 OH CH 4 NaCl B) NH 3 H 2 KOH C) NH 3 HNO 3 NaCl D) HCl NaOH H 2 O E) NH 3 NaOH Ca(NO 3 ) 2 7. Amonyağın suda çözünme tepkimesi; NH 3 (g) + H 2 O(s) NH 4 + (suda) + OH (suda) şeklindedir. Buna göre, NH 3 ile hazırlanan oda koşullarındaki çözelti ile ilgili; I. Mavi turnusolu kırmızıya çevirir. II. ph değeri 7'den büyüktür. III. H + iyonları sayısı, OH iyonları sayısından fazladır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız III B) I ve III C) II ve III D) I ve II E) I, II ve III 9. Oda koşullarında bulunan 0,1 mol X çözeltisinin ph değerini 7 yapabilmek için Ca(OH) 2 çözeltisinden 0,1 mol gerekmektedir. Buna göre, I. X, H 2 olabilir. II. Son durumdaki çözelti turnusol kağıdına etki etmez. III. X çözeltisi bazik özellik gösterir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 10. X niceliği Zaman Bir baz çözeltisi üzerine azar azar yeterince asit çözeltisi ilave ediliyor. Oluşan karışımda X niceliğinin zamanla değişimi grafikteki gibi olduğuna göre, bu X niceliği; I. Çözeltinin ph değeri II. Çözeltideki OH iyonu sayısı III. Çözeltideki H + iyonu sayısı değişkenlerinden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II E) II ve III 11. Bir çözeltinin oda koşullarındaki ph değeri zamanla grafikteki gibi değişmektedir. ph Oda koşullarındaki 0,1 mol KOH çözeltisinin ph değerini düşürebilmek için aynı sıcaklıkta; I. HNO 3 çözeltisi II. HCl çözeltisi III. Saf su yukarıdaki maddelerden hangileri eklenmelidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 7 Zaman Buna göre, I. Çözelti başlangıçta bazik özellik gösterir. II. Çözeltinin üzerine ph değeri 7'den küçük olan çözelti ilave edilmiştir. III. Çözelti nötrleşme tepkimesi vermiştir. A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III C 8.? 7. B 9.? 8. E 10.? 9. C 11.? 10. D 12.? 11. E 13.? 14.? Soru

27 1. TEST 15 ASİT BAZ İNDİKATÖRLERİ??? A B C 100 ml X(suda) 100 ml Y(suda) 100 ml Z(suda) Kırmızı Kırmızı Mavi Turnusol indikatörü asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda mavi renktedir. Yukarıdaki çözeltilere turnusol indikatörü damlatıldığında altlarında belirtilen renkler oluşmaktadır. Buna göre, bu çözeltiler ile ilgili; I. A ve B çözeltilerinde ph değeri 7'den küçüktür. II. C çözeltisinin tadı acıdır. III. A ve C çözeltileri karıştırıldığında nötrleşme olur. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 2. Metil oranj indikatörünün farklı ortamlarda verdiği renkler aşağıdaki tabloda veriliyor: İndikatör Asidik ortam Nötr halde Bazik ortam Metil oranj Kırmızı Portakal Sarı Aşağıdaki kaplarda bulunan çözeltilere ph metre daldırılarak değerler okunuyor. 3. İndikatör Asit Baz Metil oranj Kırmızı Sarı Fenolftalein Renksiz Pembe Bromtimol mavisi Sarı Mavi Mavi Kırmızı Pembe I. II. III. Yukarıdaki kaplardan ikisinde baz, birinde de asit çözeltisi olduğu biliniyor. İndikatör damlatılınca renk değişimi kapların içerisinde yazıldığı gibi olduğuna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Birinci kaptaki çözeltinin ph değeri 7'den büyüktür. B) Birinci ve üçüncü kaptaki çözeltiler karıştırılınca nötrleşme olur. C) İkinci kaptaki çözeltinin ph değeri 7'den küçüktür. D) Üçüncü kaptaki çözeltinin indikatörü fenolftaleindir. E) İkinci kaptaki çözeltinin indikatörü metil oranjdır. ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 7.0 6,1 13 I. II. III. Buna göre, I, II ve III kaplarında metil oranj indikatörünün sahip olduğu renk aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) Kırmızı Portakal Sarı B) Portakal Kırmızı Sarı C) Portakal Sarı Kırmızı D) Sarı Portakal Kırmızı E) Sarı Kırmızı Portakal 4. Bromtimol mavisi bir indikatör olup asidik ortamda sarı, bazik ortamda mavi ve nötr ortamda yeşil renk verir. Bir kaptaki bromtimol mavisi damlatılmış 0,2 mol KOH çözeltisine H 2 çözeltisi azar azar ekleniyor. Bu işlemde kaptaki çözeltinin rengi ile ilgili; I. H 2 eklenmeden önce sarıdır. II. 0,1 mol H 2 eklendiğinde yeşil olur. III. 0,2 mol H 2 eklendiğinde mavi olur. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) I ve II E) I ve III 1.? 2.? 1. E 3.? 2. B 4.? 3. B 5.? 4. A 6.? 7.? 27

28 ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 5. X indikatörü ortamın ph değerine göre renk değiştirmektedir. X indikatörünün rengi ph < 7 iken kırmızı, ph = 7 iken turuncu, ph > 7 iken sarıdır. Aşağıda verilen kaplardaki çözeltilere X indikatörü damlatıldığında renkleri şekildeki gibi olmaktadır. Kırmızı I Sarı II Turuncu Buna göre, bu çözeltilerden hangileri asitlerle tepkime vermez? A) Yalnız II B) I ve III C) I ve II III 7. Belirteç Asit Baz X Sarı Mavi Y Mavi Renksiz Z Renksiz Kırmızı Yukarıdaki tabloda bazı belirteçlerin (indikatörlerin) asit ve baz çözeltilerine verdikleri renkler verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Oda koşullarındaki ph değeri 7'den büyük olan çözeltiye Z indikatörü damlatılırsa çözelti kırmızı renkli olur. B) Oda koşullarındaki ph değeri 7'den küçük olan çözeltiye Y indikatörü damlatılırsa çözelti mavi renkli olur. C) Kırmızı turnusol kağıdını maviye çeviren bir çözeltiye X indikatörü damlatılırsa çözelti mavi renkli olur. D) Y indikatörü ile mavi renk veren çözeltiye Z indikatörü damlatılırsa çözelti renksiz olur. E) X indikatörü ile sarı renk veren çözeltiye Y indikatörü damlatılırsa çözelti renksiz olur. 6. Kırmızı bir turnusol kağıdı sırasıyla I., II., III. ve IV. kaplara batırılıp çıkarılıyor. I II III IV Bu işlemlerin sonucunda turnusol kağıdının aldığı renkler tabloda verilmiştir. Kap I. kap II. kap III. kap IV. kap Renk Kırmızı Mavi Mavi Kırmızı 28 Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış verilmiştir? A) Birinci kaptaki çözelti ile ikinci kaptaki çözelti birbirleriyle nötrleşme tepkimesi verir. B) İkinci kaptaki çözeltinin oda koşullarındaki ph değeri 7'den büyüktür. C) Üçüncü kaptaki çözeltinin ph değeri dördüncü kaptaki çözeltinin ph değerinden küçüktür. D) Dördüncü kaptaki çözeltinin ph değeri 0 ile 7 arasındadır. E) İkinci kaptaki çözelti ile dördüncü kaptaki çözelti birbirleriyle nötrleşme tepkimesi verir. 8.? 9.? B? 6. C 11.? 7. E 12.? 8. D 13.? 14.? 8. İndikatör maddeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) İçine konuldukları çözeltinin ph değerine göre renk verirler. B) İndikatör seçimi, çözeltinin ne kadar asidik ya da bazik olduğuna bağlıdır. C) Bazı indikatörler asidik ortamda renksiz olabilir. D) Bir indikatör olan turnusol bazik ortamda kırmızıya boyanır. E) Metil oranj bir indikatör örneğidir. Soru

29 HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR 1. I. Mg(k) + H 2 (suda) II. K(k) + HCl(suda) III. Cu(k) + HNO 3 (suda) IV. Na(k) + H 3 PO 4 (suda) V. Ca(k) + CH 3 COOH(suda) Yukarıdaki tepkimelerden kaç tanesinde H 2 gazı açığa çıkmaz? AÇIK UÇLU SORULAR 4. X çözeltisi I Y çözeltisi Bir öğrenci, asit ve baz oldukları bilinen X ile Y çözeltilerinin hangisinin asit hangisinin baz olduğunu anlamak için kaplara Fe metali atıyor. Birinci kapta tepkime olduğu, ikinci kapta bir değişiklik olmadığını gözlüyor. Buna göre, öğrenci deney ile ilgili; II ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2. Madde Kullanım alanı I. HNO 3 Tarımda ilaçlamada II. H 2 Gübre üretiminde III. HCl Ev temizliğinde IV. HF Cam ya da porselen malzemeleri aşındırmada V. Ca(OH) 2 İnşaatlarda bağlayıcı olarak Yukarıdaki maddelerden hangisinin kullanım alanı yanlıştır? I. X çözeltisinin oda koşullarındaki ph değeri 11 olabilir. II. Y, asit çözeltisidir. III. X, CH 3 COOH çözeltisi olabilir. IV. X ile Y çözeltileri karıştırılırsa tepkime olur. yukarıdakilerden kaç tanesini söyleyemez? 5. ph kağıdının farklı ph değerlerinde aldığı renkler aşağıdaki tabloda verilmiştir. ph Renk 1 3 Sarı 3 5 Lacivert 5 8 Mor 8 11 Kırmızı Yeşil Bir X çözeltisine metal atıldığında şekildeki durum gözleniyor. Metal 3. Asit Yaygın adı I. HNO 3 a. Zaç yağı II. H 2 b. Kezzap III. HCl c. Tuz ruhu Yukarıda bazı önemli asitler ve yaygın adları verilmiştir. Buna göre, doğru eşleştirme nasıldır? X çözeltisi Gaz çıkışı Buna göre, yukarıdaki ph kağıdının X çözeltisi ile alabileceği renkler nedir? (Atılan metal amfoter değildir.) I 1. B 3. I b, 2. D II a, III-c 3. B A 5. sarı, 5. Clacivert, mor 29

30 ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1. Cama etki eden asidin adı... asittir. 2. Al + KOH tepkimesinden... gazı açığa çıkar. 3. Cu + H 2 tepkimesinden... gazı açığa çıkar. 4. Na + HCl tepkimesinden... gazı açığa çıkar. 5. Normal bir insanın vücudundaki sıvılardan tükrük ve safra suyu... özelliktedir. 6. Sülfürik asit bazı çözeltilerde... olarak görev yapar. 7. Piyasa adı kezzap olan bileşiğin formülü... tür. 8. Fosil yakıtlardan açığa çıkan gazların havadaki bulut ile oluşturduğu yağışın adı...'dur. 9. NaOH bileşiğinin ticari adı... olarak kullanılır. 10. Ca(OH) 2 bileşiği inşaatlarda... olarak kullanılır. 11. HNO 3 asidi... üretiminde kullanılır. 12. HF asidi camlara... yapımında kullanılır. 13. Fe, Al, K, Zn ve Ag metallerinin asitler ile tepkimelerinden sadece...'nin tepkimesinde H 2 gazı açığa çıkmaz. 14. Evlerde kullandığımız tuvalet açıcılar... malzemelerdir. 15. H 2 bileşiği asit sınıfından olup, yaygın adı...'dır. 16. Ticari adı sud... olan madde sabun üretiminde kullanılır. 30 Soru 1. hidroflorik (HF) 2. H 2 3. SO 2 4. H 2 5. bazik 6. kurutucu 7. HNO 3 8. asit yağmuru 9. sud kostik 10. bağlayıcı 11. patlayıcı 12. desen 13. Ag 14. asidik 15. zaç yağı 16. kostik

31 1. H 2 nem çekici bir asittir. 2. HNO 3 asidinin yaygın adı zaç yağı'dır. 3. Evlerde kullandığımız tuvalet temizleyiciler, sabun ve deterjanlar ile karıştırılmamalıdır. 4. Mutfaklarda kullanılan temizlik malzemelerinin sağlık açısından zararları yoktur. 5. Asitli yiyecekler diş çürümelerine sebep olur. ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 6. HCl asidi ile reaksiyon vermeyen metal soy metaldir. 7. Asitler, bütün metaller ile tepkimeye girerek H 2 gazı açığa çıkartır. 8. Asit ve baz içeren şişeler kapalı ve etiketlenmiş olmalıdır. 9. Sirkenin kimyasal formülü CH 3 OH'tır. 10. H 3 PO 4 maddesi fosforlu gübrelerin üretiminde kullanılır. 11. Sindirim sisteminde vücudun salgıladığı salgıların hepsi baziktir. 12. Midede salgılanan gastrin sıvısı karbonhidratların parçalanmasında rol oynar. 13. Ca + HBr tepkimesinden H 2 gazı oluşur. 14. Zn + H 2 tepkimesinden SO 2 gazı oluşur. 15. Aşırı kullanılan gider açıcılar evlerin tesisatına zarar verir. 16. Evsel temizlik maddeleri sindirim sistemini tahriş edebilir, gözde ve ciltte yanıklara yol açabilirler. 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 1. B 6. D D Y 8. D 3. B 9. Y A D Y C 12. Y 13. D 14. Y 15. D 16. D 31

32 ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR TEST 1 1. Aşağıdaki tepkimelerin hangisinde açığa çıkan gaz diğerlerinden farklıdır? 2. A) Zn + H 2 B) Na + HCl C) Zn + NaOH D) Ca + H 2 E) Cu + H 2 ASİTLERİN VE BAZLARIN METALLERLE ETKİLEŞİMİ I X çözeltisi 4. Biri sodyum (Na), diğeri çinko (Zn) olan iki metali birbirinden ayırmak için, I. HNO 3 ile reaksiyona sokmak II. HCl ile reaksiyona sokmak III. KOH ile reaksiyona sokmak 5. işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III Element HBr KOH HNO 3 X + + Y + Z Yukarıdaki tabloda (+) ile tepkimenin oluştuğu, ( ) ile tepkimenin oluşmadığı belirtilmektedir. Al(k) Şekildeki düzenekte Al metali üzerine X çözeltisi eklendiğinde, kapta H 2 gazının oluştuğu gözlenmektedir. Buna göre, X çözeltisi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) CH 3 COOH B) H 2 C) HNO 3 D) NaOH E) NaCl Buna göre, X, Y ve Z metalleri aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? X Y Z A) Na Al Cu B) Fe Al Na C) Al Cu Na D) Na Cu Al E) Cu Na Al 3. Asit ve bazlara ilişkin; I. Sulu çözeltisinde elektrik akımını iletme II. Mg metali ile tepkime verme III. Al(OH) 3 çözeltisi ile tepkime verme özelliklerinden hangileri ortaktır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 6. Bir asit çözeltisi ile ilgili; I. Ca metali daldırılırsa O 2 gazı açığa çıkar. II. Zn metali ile tepkimesinden H 2 gazı açığa çıkar. III. Kırmızı turnusol kağıdı batırılırsa renk değişikliği olmaz. A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 32 1.? 1. E 2.? 2. E 3.? 3. C 4.? 4. C 5.? 5. D 6.? 6. D 7.? Soru

33 7. X, Y ve Z metallerinden biri Cu, biri Mg, biri de Al metalidir. Bu metallerin HCl, KOH ve H 2 çözeltileri ile etkileşimleri tabloda verilmiştir. Metal KOH HCl H 2 X vermez verir verir Y verir verir verir Z vermez vermez verir Buna göre, X, Y ve Z metalleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? X Y Z A) Cu Mg Al B) Mg Al Cu C) Al Cu Mg D) Al Mg Cu E) Mg Cu Al 10. Üç farklı kapta H 2, HCl ve NaOH çözeltileri bulunmaktadır. Bu kaplardaki çözeltilerin cinsini belirleyebilmek için, I. Cu metali II. Al metali III. Mg metali maddelerini hangi sıra ile bu çözeltilerde tepkimeye sokmak gerekir? A) Önce I, sonra II B) Önce III, sonra I C) Önce I, sonra III D) Önce II, sonra III E) Önce III, sonra II 11. X, Y ve Z metalleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor; ÜNİTE 1 ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 8. I. Na 2 CO 3 + HNO 3 II. Mg + HCl III. HCOOH + HBr IV. CaCO 3 + H 2 Reaktifleri verilen yukarıdaki tepkimelerden hangileri sonucunda CO 2 gazı oluşur? A) I ve IV B) II ve III C) I ve III X metali HCl ve NaOH ile tepkime vermektedir. Y metali yalnız asitler ile tepkime verirken, Z metali ise HCl ve NaOH'ın hiçbiri ile tepkime vermemektedir. Buna göre, X, Y ve Z metalleri aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? X Y Z A) Al Na Mg B) Ca Zn Au C) Zn Ca Cu D) Al Cu Mg E) Zn Ca Al D) II ve IV E) I ve II 9. Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisi hem Zn hem de Ag metali ile reaksiyon verir? A) HNO 3 B) HCl C) CH 3 COOH D) NH 3 E) NaOH 12. Ag(k) + H 2 (suda) tepkimesi oda koşullarında gerçekleştiriliyor. Buna göre, tepkime sonucu oluşan gaz aşağıdakilerden hangisidir? A) N 2 O B) SO 2 C) NO 2 D) H 2 E) O 3 8.? 7. B 9.? 8. A 10.? 9. A 11.? 10. C 12.? 11. C 13.? 12. B 14.? 33

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri Test-1 1. I. Tatlarının ekşi olması II. Tahriş edici olması III. Ele kayganlık hissi vermesi Yukarıdaki özelliklerden hangileri

Detaylı

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test BÖLÜM 5 Asitler Bazlar ve Tuzlar Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 1... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 2... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 3... 2 Asitlerin / Bazların Tepkimeleri Test -

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi Kimya BÖLÜM-8 Test-1 1. I. Deterjanlı su II. Sirkeli su III. Amonyak çözeltisi Yukarıda verilen maddelerden hangilerine turnusol boyası damlatıldığında mavi renk alır? 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili;

Detaylı

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH)

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH) ph ve poh Kavramları - Asit Baz İndikatörleri BÖLÜM 08 Test 04 1. Aşağıdaki maddelerin standart koşullarda ph değerleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. mavi turnusol kağıdı kırmızı

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM ZAYIF ASİT VE ZAYIF BAZ İYONLAŞMA YÜZDESİ 0,1 M Kuvvetli Asit HBr 1. Her iki asit çözeltisinin hacimleri ve derişimleri eşit

Detaylı

SINIF. Asit - Baz Tepkimeleri TEST. 1. Bazların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

SINIF. Asit - Baz Tepkimeleri TEST. 1. Bazların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? AZANI AVRAA TEST TEST 11 - Tepkimeleri 1. ların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Tatları ekşidir. avi turnosol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. lerle

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1.

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1. 10. SINIF K Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) 1. NH 3 ün suda çözünme denklemi; $ + - NH3^aqh+ HO^sh NH4 ^aqh+ OH ^aqh şeklinde olduğuna göre NH 3 ün sulu çözeltisi için aşağıdaki

Detaylı

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ METAL AKTİF METAL YARISOY METAL SOY METAL AMFOTER METAL 1A (Li, Na, K) Cu (Bakır) Au (Altın) Zn Cr 2A (Mg, Ca) Hg (Civa) Pt (Platin) Al Pb Ag (Gümüş) Sn 1- ASİT + AKTİF METAL TUZ

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 1-8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 3-4- 2- 5-7- 8-6- 9- Aşağıda K, L ve M çözeltilerine ait özellikler verilmiştir. K çözeltisi mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyor. L çözeltisine

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir.

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. *Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişimlerin sonucunda kimyasal bağları meydana getirirler. *Kimyasal bağ oluşurken dışarıya

Detaylı

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ 2. BÖLÜM ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ Asitler ve bazlar kimyasal özellikleri ve tepkimeleri bakımından çok önemli maddeler olup oldukça sık kullanılırlar. Bu bölümde asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri;

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol TUĞBA KÜÇÜKKAHRAMAN Asitler - Bazlar Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol kâğıdını mavi renge

Detaylı

Ünite: 4. BAZLAR Suda çözündüğünde OH - iyonu veren maddelere H H + H+ OH - gazı oluşturur.

Ünite: 4. BAZLAR Suda çözündüğünde OH - iyonu veren maddelere H H + H+ OH - gazı oluşturur. 4. FÖY FEN BİLİMLERİ Madde VE ENDÜSTRİ LGS ASİTLER VE BAZLAR Neler Öğreneceğiz? 2 Ders Saati Ünite: 4 Asitler ve Bazlar ph Kavramı Asit ve Bazların Etkileri Asit Yağmurları Asitler ve Bazlar ASİTLER Suda

Detaylı

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11.  4. 4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleri ile tanır. 4.2. Asitler ile H + iyonu, bazlar ile OH - iyonu arasında

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR Asitler ve Bazlar Asitlerin Genel Özellikleri Suda çözündüklerinde suya hidrojen (H + ) iyonu verir. Tatları ekşidir. Bunu asidik özellikteki limon, domates ve sirke gibi maddelerin tadına bakarak söyleyebiliriz.

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Asit ve Bazların Tanımı HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Hazırlayan: Beyza Ceren ÜNCÜ Asitler

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

KİMYA. Kimya YGS. Kazanım Merkezli. Orta Düzey ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ

KİMYA. Kimya YGS. Kazanım Merkezli. Orta Düzey ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ S G Y Kimya KİMYA YGS Kazanım Merkezli SORUSORU BANKASI BANKASI İsabetli Soru Bankası Kazanımların Etkin Özeti Nöbetçi Öğretmen Uygulaması Güncel Soru ve Çözümleri zey ü el D ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 0ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır.

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ DENEYĠN AMACI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN SULU ÇÖZELTĠLERĠNDE ĠYONLARINA AYRIġARAK ELEKTRĠK

Detaylı

Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi

Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi Bu notlara Youtube dan Kimya Elbistan kanalında ilgili videolarının açıklamalar kısmında ki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. A. Asit ve Baz Tanımları Arrhenius Asit - Baz Tanımı Arrhenius

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ (1) benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. (2)... Elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. İlk sekiz elementten sonra benzer özelliklerin

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Asitlerin Özellikleri Tatları ekşidir. Aşındırıcı özellikleri vardır. Cildi, mermer yüzeyi aşındırırlar ancak asitlerin çoğu plastik, cam veya metal yüzeyleri

Detaylı

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri:

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri: PERĠYODĠK TABLO ÇALIġMA KÂĞIDI Yandaki periyodik tabloda verilen yönlere göre cümlelerdeki yanlıģlıkları bulup doğru ifadeyi boģ bırakılan yere yazınız. ( Bütün cümlelerde yanlışlık vardır.) 1 yönünde

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ İLKÖĞRETİMDE DOĞAL BELİRTEÇLER KULLANILARAK ASİT ve BAZLARIN BELİRLENMESİ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ FEN ve TEKNOLOJİ-FİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-MATEMATİK

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

S Kırmızı Kırmızı Öz ısıları tabloda verilen eşit kütleli A,B,C ve D maddeleri 5dk aynı kabın içinde ısıtılıyor.

S Kırmızı Kırmızı Öz ısıları tabloda verilen eşit kütleli A,B,C ve D maddeleri 5dk aynı kabın içinde ısıtılıyor. 2016/2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI KOCATEPE ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ 8.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyad: No: Sınıf: Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.(10x1p) Aşağıdaki grafikte kaptaki maddenin ph değişimi

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 2 KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Eşit miktarlardaki suda; 3.. 36 gram Fe(NO 3 ) 2. n mol NaCl çözülerek

Detaylı

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Asit Baz Teorisi Arrhenius Teorisi: Sulu çözeltlerine OH - iyonu bırakan

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 17 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ. kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ ASİTLER VE BAZLAR 1.Arrhenius Asit-Baz Tanımı Arrhenius a göre bir madde suda iyonlarına ayrışarak çözündüğünde ortamdaki; H + iyonları

Detaylı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ: Çözünme olayı ve Çözelti Oluşumu: Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen Çözünme İyonik Çözünme Moleküler

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2014 2015 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca 6. HAMLE

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca 6. HAMLE 6. HAMLE TANECİK BOYUTUNA GÖRE KARIŞIMLAR KARIŞIMLAR HOMOJEN KARIŞIM Dağılan tanecik boyutu 10-9 m den küçük Çözelti Dağılan tanecik boyutu 10-9 m ile 10-6 m arası=kolloit Dağılan tanecik boyutu 10-6 m

Detaylı

Öğretmen fen ve teknoloji dersinde asitlerin aşındırıcı etkisini göstermek için bir miktar asidin içerisine. www.fenokulu.net

Öğretmen fen ve teknoloji dersinde asitlerin aşındırıcı etkisini göstermek için bir miktar asidin içerisine. www.fenokulu.net 1-2- 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 8 çinko parçaları atıyor. Gaz çıkışını,deney tüpünün ısınışını ve çinko parçalarının neredeyse kaybolduğunu gözlemleyen Arda şaşkın bir şekilde Şimdi

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6 Kitata yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda 35 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT KİMYA Tamamı Çözümlü DENEME

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda 35 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT KİMYA Tamamı Çözümlü DENEME Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 50 Soruda 35 SRU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT KİMYA Tamamı Çözümlü 15 DENEME Komisyon ÖABT KİMYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN 978-605-318-909-1 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 16.

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 16. TEOG SINAV SORUSU-1 ANABİLİM TEOG UYGULAMA 4 16. Kalıtım ve hücre bölünmesi konusunda yeterli bilgiye sahip olan Arzu, yukarıdaki ifadelerin doğru D ya da yanlış Y olduğuna doğru karar vererek ilerlediğinde

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Tülin ÖZBİLGİÇ, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT KİMYA Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT KİMYA Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 50 Soruda 35 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT KİMYA 2013 2014 2015 2016 2017 Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR Komisyon ÖABT KİMYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 9786053189121

Detaylı

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN : HALE ÜNAL KĐMYASAL REAKSĐYONLARA GĐRĐŞ -Değişmeler ve Tepkime Türleri- Yeryüzünde bulunan tüm maddeler değişim ve etkileşim içerisinde bulunur. Maddelerdeki

Detaylı

maddelere saf maddeler denir

maddelere saf maddeler denir Madde :Kütlesi olan her şeye madde denir. Saf madde: Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddeye denir. Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere saf maddeler denir Element:

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ

8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ 8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ DENEY NO : 1 DENEYĠN ADI : KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU DENEYĠN AMACI : Doğada var olan maddelerin hiçbir şekilde yoktan var olamayacağı, varolanın da yok olamayacağını; başka şekillere

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Asitler 1) Sülfürik asit (H 2 SO 4 ) Halk arasında zaç yağı veya dumanlı asit olarak bilinir. Yoğun kıvamlı, renksiz, kokusuz bir sıvıdır. Suda

Detaylı

SINIF İLK 4 ÜNİTE KAPSAMLI TEOG 2 DENEME-1

SINIF İLK 4 ÜNİTE KAPSAMLI TEOG 2 DENEME-1 1. Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumunu işleyen öğretmen tahtaya şekildeki gibi meyvelerden oluşan bir tepkime çizmiştir. Öğrencilerden öğrendiklerinden yola çıkarak soru işareti yerine gelecek meyveleri

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

clkrmz35.wordpress.com

clkrmz35.wordpress.com Asitlerin ve Bazların Özellikleri Asit ve baz kavramları ile ilgili günlük yaşamımızda oldukça sık karşılaşırız. Asitlerin ve bazların sahip oldukları farklı özellikleri duyu organlarımızla algılarız ve

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı