GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2"

Transkript

1 GAZLAR I GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Maddenin üç fiziksel hali (katı, sıvı ve gaz halleri) içinde en düzensiz halinin, gaz hali olduğunu daha önceki konulardan biliyoruz. Gaz halindeki maddenin, katı ve sıvı haline göre, ısı kapsamı daha büyüktür. Molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri çok düşüktür. Bu nedenle, gazlarda moleküller arası boşluklar çok fazladır. Bu durum gazlara aşağıdaki özellikleri kazandırır: Molekülleri serbestçe hareket eder. Molekülleri arasında büyük boşluklar olduğundan kolayca sıkıştırılabilirler. Farklı gaz molekülleri birbiri içinde serbestçe hareket eder ve homojen olarak karışır. Bulundukları kaba homojen olarak dağılır ve bulunduğu kabın şeklini alır. Hacimleri, kabın hacmine eşittir. Gaz moleküllerinin hacimleri toplamı, gaz hacminin yanında önemsenmez. Gaz molekülleri, bulundukları ortamda hareket ederken birbiriyle ve ortamdaki diğer maddelerle çarpışır. Bu çarpışmalar sonucunda, çarptıkları maddelerin yüzeyinde basınç oluşturur. Gazlar bulundukları ortama homojen olarak dağıldığı için, birim yüzeye, birim zamanda aynı sayıda gaz molekülü çarpar. Bu nedenle gazlar, bulundukları kabın her noktasına aynı basıncı uygular. Gaz moleküllerinin, birbiri ile esnek çarpışmalar yaptığı kabul edilir. Bu çarpışmalarda, moleküller enerjilerini birbirine aktarır. Bu nedenle, her bir molekülün kinetik enerjisi ve hızı farklıdır. Ancak, esnek çarpışmalarda toplam hareket enerjisi korunduğundan, gaz moleküllerinin ortalama hızı ve ortalama kinetik enerjisi değişmez. Gazların sıcaklığı artırılınca moleküller hızlanır, gazın bulunduğu kabın hacmi sabit değilse, gaz genleşir. Katı ve sıvılarda, aynı basınçta sıcaklık artışı maddenin farklı oranlarda genleşmesine neden olurken, gazlarda genleşme oranı aynıdır. Bu nedenle, genleşme katsayısı gazlar için ayırt edici bir özellik değildir. Aynı koşullarda bütün gazların molar hacimleri birbirine eşittir. Örneğin, normal koşullarda ( C sıcaklık ve 1 atmosfer basınçta) bütün gazların 1 molü, 22,4 litre hacim kaplar. Öyleyse, molar hacim de gazlar için ayırt edici özellik değildir. Not : Katı ve sıvılarda, gerek molar hacim gerekse sıcaklıkla genleşme katsayısı ayırt edici özelliktir. Gazlar yeterince sıkıştırılırsa sıvılaşır. Yakıt olarak kullanılan LPG (likit petrol gazları) tüplerindeki C 3 H 8 (propan), C 4 H 1 (bütan) sıvı haldedir. Bu maddeler, normal koşullarda gaz halinde bulunur. LPG tüplerinde sıkıştırıldıkları için sıvılaşmışlardır. Gazlar, element ya da bileşik olabilir. Oda koşullarında gaz halinde bulunan bazı gazlar şunlardır: Oksijen (O 2 ) gazı, hidrojen ( ) gazı, ozon (O 3 ) gazı, azot (N 2 ) gazı, flor (F 2 ) gazı, klor (CI 2 ) gazı, helyum (He) gazı, neon (Ne) gazı İyonik bileşikler oda koşullarında katı haldedir (yemek tuzu: NaCI, potasyum nitrat: KNO 3, kalsiyum karbonat: CaCO 3 ). Kovalent bileşikler ise, oda koşullarında katı, sıvı ya da gaz halinde bulunabilir. Örneğin şeker (C 12 2 O 11 ) katı, alkol (C 2 H 5 OH) sıvıdır. Oda koşullarında gaz halinde bulunan bazı bileşikler şunlardır: Karbon dioksit gazı ( ), karbon monoksit gazı (CO), metan gazı ( ), kükürt dioksit gazı (SO 2 ), kükürt trioksit gazı (SO 3 ), azot monoksit gazı (NO) ÖRNEK 1 Gazlarla ilgili, I. Bulundukları kabın her noktasına aynı basıncı uygularlar. II. Hacimleri, molekül hacimlerinin toplamına eşittir. III. Aynı koşullarda molar hacimleri birbirine eşittir. Gaz molekülleri arasında büyük boşluklar vardır ve moleküller, bulundukları kabın içinde homojen olarak dağılmıştır. Bu nedenle, bulundukları kabın her noktasına birim zamanda aynı sayıda çarpma yaparlar. Bunun sonucu kabın her noktasına uyguladıkları basınç birbirine eşittir. Gazın hacmi, kabın hacmine eşittir ve moleküllerin toplam hacmi, gaz hacminin yanında çok küçüktür. Aynı koşullardaki bütün gazların 1 molünün hacmi birbirine eşittir. Örneğin, bütün gazların 1 molünün hacmi normal koşullarda 22,4 litre, oda koşullarında 24,5 litredir. Öyleyse I. ve III. açıklamalar doğru, II. açıklama yanlıştır. Yanıt : I ve III GAZ MOLEKÜLLERİNİN ORTALAMA KİNETİK ENER- JİSİ VE ORTALAMA HIZI Madde, aldığı enerjiyi kimyasal bağ enerjisi, kinetik enerji, potansiyel enerji gibi değişik enerjiler şeklinde depolar. Madde, kimyasal bir tepkime olmaksızın dış ortamdan ısı enerjisi aldığında, bu enerjiyi ya kinetik enerji ya da potansiyel enerji şeklinde depolar. Depoladığı potansiyel enerji, madde taneciklerinin birbirine göre konumunu ve maddenin fiziksel halini belirler. Depolanan potansiyel enerji arttıkça, tanecikler birbirinden uzaklaşır, düzensizlik artar. Katı halden sıvı hale, sıvı halden gaz haline geçebilir. Depolanan kinetik enerjinin büyüklüğü ise, madde taneciklerinin hareketliliğini belirler. Depolanan kinetik enerji, maddenin sıcaklığı ile ilişkilidir. Bu nedenle, önce sıcaklık kavramını inceleyelim.

2 Sıcaklık ve Sıcaklık Birimleri Sıcaklık, ortalama kinetik enerjiye eşit enerjili bir molekülün kinetik enerjisiyle tanımlanmıştır. Not : Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi, maddenin türüne ve fiziksel haline bağlı değildir. Önemli sıcaklık birimleri şunlardır: Santigrat (Celsius) ( C), Kelvin (K), Fahrenheit ( F), Reomür (R). Biz, bu birimlerden ilk ikisini inceleyeceğiz. Molekülün kinetik enerjisi Molekülün kinetik enerjisi,, O Suyun donma sıcaklığını, kaynama sıcaklığını 1 kabul ederek, aradaki farkın 1 eşit parçaya bölünmesiyle oluşan sıcaklık birimi 1 santigrat derecedir.,, O -273 Sýcaklýk ( o C) Maddenin kinetik enerjisi azaldıkça, sıcaklık azalır. Taneciklerin kinetik enerjisinin sıfır olduğu sıcaklığa mutlak sıfır noktası denir. Bu sıcaklığın, santigrat sıcaklık türünden değeri 273 C dir. Grafiklerden görüldüğü gibi, ve O moleküllerinin kinetik enerjisi, mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır ve aynı sıcaklıktaki kinetik enerjileri birbirine eşittir. 273 C sıcaklığı sıfır olarak kabul eden sıcaklık ölçeğine mutlak sıcaklık ölçeği denir. Mutlak sıcaklığın birimi Kelvin (K) dir. T = t bağıntısı kullanılarak santigrat sıcaklık, Kelvin e çevrilebilir (T = Kelvin, t = santigrat). Molekül hýzý MOLEKÜLLERİN ORTALAMA HIZI Gaz moleküllerinin yayılma (difüzyon) hızı, gazın mutlak sıcaklığının karekökü ile doğru orantılı, molekül kütlesinin karekökü ile ters orantılıdır. Molekül hýzý ÖRNEK 2 3 C ve 5 C nin Kelvin türünden değeri kaçtır? O 2 O 2 T = t bağıntısını kullanalım. 3 C için; T = ( 3) = 243 K, 5 C için; T = = 323 K dir. ÖRNEK 3 Fahrenheit sıcaklık ölçeğinde suyun donma noktası 32 F, kaynama noktası 212 F dir. 6 C sıcaklık, Fahrenheit türünden kaç derecedir? 273 Sýcaklýk ( C) Grafiklerden görüldüğü gibi, sıcaklık artışı gaz moleküllerinin hızını artırmaktadır. Aynı sıcaklıkta molekül kütlesi küçük olan gazın molekülleri daha hızlıdır ( >O 2 > ). Aynı sıcaklıkta, farklı iki gazın molekül hızlarını, aşağıdaki bağıntı ile karşılaştırabilirsiniz. ϑ M 1 = 2 ϑ M 2 1 ϑ= Molekül hızı M = Molekül kütlesi Santigrat sıcaklığın 1 lik değeri, Fahrenheit sıcaklıkta = 18 lik bir değere eşittir. Bu nedenle, santigrat ( C) sıcaklık ile Fahrenheit ( F) sıcaklık arasında şöyle bir bağıntı yazabiliriz: F = C.1, Öyleyse, F = 6.1, F = 14 F dir. Bir gazın farklı sıcaklıklardaki molekül hızlarını ise, aşağıdaki bağıntı ile karşılaştırabilirsiniz. ϑ T 1 = 1 ϑ T T = Mutlak sıcaklık 2 2 Not : Gazların ortalama molekül hızı, gazın miktarına ve hacmine bağlı değildir. MOLEKÜLLERİN ORTALAMA KİNETİK ENERJİSİ Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi, maddenin mutlak sıcaklığıyla doğru orantılıdır. kinetik enerji ile mutlak sıcaklık arasındaki bağıntı, E K = a.t dir. a, bütün maddeler için aynı olan sabit bir değerdir. Bu nedenle, aynı sıcaklıktaki bütün madde taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. ÖRNEK 4 I. C 2 H 6 II. N 2 III. CO Sıcaklıkları eşit olan yukarıdaki gazların a. Moleküllerinin ortalama kinetik enerjisini, b. Moleküllerinin ortalama hızını karşılaştırınız. (H = 1, C = 12, N = 14, O = 16)

3 GAZ BASINCI VE GAZ BASINCI BİRİMLERİ a. Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi, yalnız gazların sıcaklığına bağlıdır. Sıcaklıkları eşit olan bu gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi de eşittir. I = II = III b. Aynı sıcaklıktaki gazların molekül hızı, molekül kütlesinin karekökü ile ters orantılıdır. Molekül kütlesi küçük olan gazın aynı sıcaklıkta ortalama molekül hızı daha büyüktür. Molekül kütlesi; C 2 H 6 = 3, N 2 = 28, CO = 28 olduğuna göre, molekül hızı, II = III > I dir. ÖRNEK 5 Bir gaz örneğine, I. Sıcaklığı 6 C den, 12 C ye çıkarmak II. Sıcaklığı 27 C den, 327 C ye çıkarmak III. Sıcaklığı 2 K den, 4 K ye çıkarmak işlemlerinden hangileri uygulanırsa, moleküllerin ortalama kinetik enerjisi 2 katına çıkar? Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi, gazın mutlak sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Öyleyse, verilen sıcaklıkları mutlak sıcaklığa dönüştürmeliyiz. I. 6 C = 333 K 12 C = 393 K II. 27 C = 3 K 327 C = 6 K III. 2 K 4 K II. ve III. de mutlak sıcaklık 2 katına çıktığı için, moleküllerin ortalama kinetik enerjisi de 2 katına çıkar. Yanıt : II ve III ÖRNEK 6 Bir gaz örneğine, Gaz moleküllerinin, serbestçe hareket edebildiğini, bulunduğu ortamdaki maddelere çarptığını ve gaz basıncının bu çarpmalar sonucunda oluştuğunu biliyoruz. Çarpma sayısının çokluğu ve çarpmanın şiddeti, gaz basıncının büyüklüğünü belirler. Günlük yaşantımızda, gazların basınç yaptığını gözleyebileceğimiz birçok olay gerçekleşir. Sıcak ortamda bekletilen basketbol topunun sertleşmesi, hava ile doldurulmuş bir çocuk balonunun hava doldurulmaya devam edilirse patlaması gazların basınç yapmasıyla ilgilidir. İçi hava dolu olan otomobil lastiklerinin otomobilin ağırlığını taşıyabilmesi de havanın basınç yaptığını kanıtlar. Tamamen su doldurulmuş bir bardak üzerine bir kağıt kapatılıp bardak ters çevrilirse bardaktaki su dökülmez. Suyun ağırlığından kaynaklanan basınca göre, havanın ters yönde yaptığı basınç daha büyük olduğu için bardaktaki su dökülmemiştir. Aşağıdaki şekil, bu durumu göstermektedir. Su Bardak Kaðýt Kaðýt Su Hava basýncý Gaz basıncı çeşitli birimlerle ifade edilebilir (cm cıva, cm su, atmosfer ) 1 cm yüksekliğindeki su sütununun tabanına yaptığı basınç, 1 cm su, 1 cm yüksekliğindeki cıva sütununun tabanına yaptığı basınç, 1 cm Hg dir. 1 atmosfer, 76 cm yüksekliğindeki cıvanın, ya da 133,6 cm yüksekliğindeki suyun tabanına yaptığı basınca eşittir. Deniz seviyesinde, C sıcaklıkta kuru havanın yaptığı basınç 1 atmosfer olarak kabul edilmiştir. Atmosferde yükseklere çıkıldıkça ve hava sıcaklığı arttıkça, açık hava basıncı azalır. Sıvıların tabanlarına yaptıkları basınç P = h.d bağıntısı ile hesaplanabilir. (h = sıvı yüksekliği, d = sıvı özkütlesi, P= basınç) I. Sıcaklığı 25 C den 1 C ye çıkarmak II. Sıcaklığı 25 K den 5 K ye çıkarmak III. Sıcaklığı 2 K den 8 K ye çıkarmak işlemlerinden hangileri uygulanırsa, moleküllerinin ortalama hızı iki katına çıkar? Moleküllerin ortalama hızı, gazın mutlak sıcaklığının kareköküyle doğru orantılıdır. Öyleyse, hızın 2 katına çıkması için, mutlak sıcaklığın 4 katına çıkması gerekir. I. de 25 C = 298 K 1 C = 373 K II. de 25 K 5 K III. de 2 K 8 K Yalnız III. de, mutlak sıcaklık 4 katına çıkmıştır. Yanıt : Yalnız III Not : Bu bağıntıda özkütle yerine özgül ağırlık kullanılır. Ancak, özkütle ve özgül ağırlığın sayısal değerleri yaklaşık olarak birbirine eşit olduğundan, bu bağıntıda özkütleyi kullandık. ÖRNEK 7 5 cm cıva sütununun yaptığı basınç kaç cm su sütununun yaptığı basınca eşittir? (d Hg = 13,6 g/cm 3, d su = 1 g/cm 3 ) Sıvıların yaptığı basınç, P = h.d olduğundan P = h Hg. d Hg = h su.d su bağıntısını kullanabiliriz. 5.13,6 = h su.1 h su = 68 cm dir. Yanıt : 68 cm su

4 LÜ TEST 3. Gazlarla ilgili, 1. Gazların genel özellikleri ile ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Yeterince sıkıştırıldıklarında sıvılaşırlar. B) Ani olarak genleşirlerse, soğurlar ve sıvılaşabilirler. C) Bulundukları kabın her noktasına aynı basıncı uygularlar. D) Hacimleri, molekül hacimlerinin toplamına eşittir. E) Molekülleri boşlukta ve diğer gazlar içinde serbestçe hareket eder. Gaz molekülleri, yeterince sıkıştırıldığında moleküller arasındaki boşluklar azalır ve sıvılaşır. Gaz molekülleri ani olarak genleşirlerse, soğurlar ve sıvılaşabilirler. Gaz molekülleri, boşlukta ve birbiri içerisinde dağılarak hareket ederler. Gaz molekülleri, hem birbirlerine hem de içinde bulundukları kabın çeperlerine çarparak gaz basıncına neden olur. Gaz basıncı kabın her noktasında aynıdır. Gaz molekülleri arasında çok büyük boşluklar olduğundan moleküllerin gerçek hacimleri, toplam hacim yanında ihmal edilir. Yanıt : D 2. X Y Basınçları ve sıcaklıkları eşit olan X ve Y gazları şekildeki sistemin iki ucundan aynı anda gönderiliyor. Gazlar ilk önce 4 noktasında karşılaştıklarına göre, X ve Y gazları aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) (H = 1, C = 12, O = 16, S = 32) X Y A) O 2 B) O 2 I. Toplam kütlesi ve sıcaklığı eşit olan gazların ortalama molekül hızları eşittir. II. Aynı kapta bulunan bütün gaz moleküllerinin kinetik enerjisi birbirine eşittir. III. Sıcaklıkları eşit olan iki gaz örneğinde moleküllerin ortalama kinetik enerjisi eşittir. açıklamalarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III Gazların ortalama molekül hızları, sıcaklığa ve gazın molekül kütlesine bağlıdır. Aynı kapta bulunan gaz molekülleri birbirleriyle ve içinde bulundukları kabın çeperi ile elastik olarak çarpışırlar. Çarpışma sırasında moleküller arasında kinetik enerji aktarımı olur. Ancak gaz moleküllerinin toplam kinetik enerjisi değişmez. Aynı sıcaklıkta bulunan iki gaz örneğinin moleküllerinin kinetik enerjilerinin farklı olmasına rağmen ortalama kinetik enerjisi eşittir. Öyleyse, yalnız III. açıklama kesinlikle doğrudur. Yanıt : A 4. gazlarının mol sayısı ile kütle değişimi grafikteki gibidir. Mol sayýsý YO 2 Kütle I. X in atom kütlesi, Y nin atom kütlesinden büyüktür. II. Aynı sıcaklıkta moleküllerinin ortalama hızı, YO 2 moleküllerinin ortalama hızından büyüktür. III. nin eşit kütlelerinde eşit sayıda atom bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? (O = 16) C) SO 2 D) SO 2 E) Sıcaklıkları ve basınçları eşit olan gazların yayılma hızı, molekül kütlelerinin karekökü ile ters orantılıdır. Şekildeki sistemin iki ucundan aynı anda gönderilen, X ve Y gazlarından, X gazı 4 bölme ilerlediğinde Y gazı 2 bölme ilerlemektedir. ϑ X = 2ϑ Y dir. ϑ m 2ϑ m X = Y Y = Y m ϑ m ϑ m Y = 4m X tir. Y X Y X Y gazının molekül kütlesi, X gazının molekül kütlesinin 4 katı olmalıdır. X gazının (m A = 16), Y gazının SO 2 (m A = 64) verildiği C seçeneği doğru olabilir. Yanıt : C D) I ve II E) II ve III Mol sayısı kütle grafiğine göre, gazlarının kütleleri eşit alındığında gazının mol sayısının, YO 2 gazının mol sayısından büyük olduğu görülür. gazlarının 1 mollerindeki toplam atom sayıları eşit olduğuna göre, eşit kütlede alındığında gazının atom sayısı daha fazla olur. Eşit kütlelerde alındıklarında gazının mol sayısı daha fazla olduğuna göre, gazının mol kütlesi daha küçüktür. O halde, X in atom kütlesi, Y nin atom kütlesinden küçüktür. gazının molekül kütlesi küçük olduğuna göre, aynı sıcaklıkta moleküllerinin ortalama hızı, YO 2 gazının moleküllerinin ortalama hızından daha büyüktür. Öyleyse, yalnız II. yargı doğrudur. Yanıt : B

5 KONU TESTİ 1. Gazlarla ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Aynı sıcaklıktaki gazlardan molekül kütlesi büyük olan gazın, ortalama molekül hızı da büyüktür. B) Aynı sıcaklıktaki gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi eşittir. C) Ani olarak sıkıştırılan gazların sıcaklıkları yükselir. D) Gaz molekülleri, bulundukları kaba homojen olarak dağılır. E) Maddenin en düzensiz halidir. 5. Gaz örneği Başlangıç sıcaklığı ( C) Son sıcaklığı ( C) I 25 1 II III Gaz moleküllerinin ortalama hızı mutlak sıcaklığının karekökü ile doğru orantılıdır. yukarıda başlangıç ve son sıcaklıkları verilen gaz örneklerinden hangilerinde ortalama molekül hızı 2 katına çıkmıştır? D) I ve II E) I ve III 2. Sabit hacimli bir kapta bulunan eşit kütleli ve gazlarından oluşan bir karışımın sıcaklığı artırılıyor. bu olayla ilgili olarak çizilen, 6. Gaz Sıcaklık ( C) molekül hızı Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi molekül hýzý Molekül sayýsý kinetik enerji C 2 H 6 1 ϑ 1 E 1 NO 12 ϑ 2 I II, III yukarıdaki I, II ve III numaralı grafiklerden hangileri doğrudur? (H = 1, C = 12) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 3. İdeal davranıştaki gazların moleküllerinin hızı ve kinetik enerjisi ile ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Sıcaklığı eşit olan iki gazın moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi eşittir. B) İki gazın sıcaklığı eşit ise, molekül kütlesi büyük olan gazın moleküllerinin ortalama hızı daha küçüktür. C) Bir gazın sıcaklığı artırılırsa, moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi artar. D) Sabit sıcaklıktaki bir gazın kütlesi artırılırsa, moleküllerinin ortalama hızı azalır. E) Bir gazın sıcaklığı artırılırsa, moleküllerinin ortalama hızı artar. 4. Gaz moleküllerinin, I. Molekül kütlesi II. Sıcaklık III. Molekül sayısı niceliklerinden hangileri değiştirilirse, hem moleküllerin ortalama kinetik enerjisi hem de ortalama molekül hızı değişir? D) I ve II E) I ve III 7. O 2 1 ϑ 3 E 3 Yukarıdaki tabloda sıcaklıkları verilen gazların ortalama molekül hızları ve moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri ile ilgili, aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? (H =1, C = 12, N = 14, O = 16) molekül hızı Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi A) ϑ 2 > ϑ 1 = ϑ 3 B) ϑ 3 > ϑ 1 = ϑ 2 E 3 = C) ϑ 2 = ϑ 1 > ϑ 3 D) ϑ 2 > ϑ 1 > ϑ 3 E) ϑ 1 = ϑ 3 > ϑ 2 E 1 > Gaz Mol sayısı Kütle X n m gram Y n 2m gram Z n/2 m gram X, Y ve Z gazları ile ilgili, I. Y ve Z gazlarının molekül kütleleri eşittir. II. Aynı sıcaklıkta X ve Z moleküllerinin ortalama hızları eşittir. III. Aynı sıcaklıkta, üç gazın da moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri eşittir. D) I ve II E) I ve III

6 8. Kinetik teoriye göre, ideal davranıştaki gazlarla ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Gazın hacmi, içinde bulunduğu kabın hacmine eşittir. B) Bir kaptaki gaz moleküllerinin kinetik enerjileri eşittir. C) Gaz molekülleri arasında çekim kuvvetinin olmadığı varsayılır. D) Moleküller kabın her yerine homojen olarak dağılır. E) Kap içindeki herhangi bir noktada ölçülen basınç, gazın basıncına eşittir kap A B C D E M He (g) T K M 2. kap (g) T K Şekildeki sistemde aynı sıcaklıkta musluklar açıldığında, 11. Molekül sayýsý X 2 ve CO XO Kütle X 2, CO ve XO gazlarının molekül sayılarının kütlelerine bağlı olarak değişim grafiği yukarıda verilmiştir. I. X in mol kütlesi 14 gramdır. II. Aynı sıcaklıkta CO moleküllerinin ortalama hızı, XO moleküllerinin ortalama hızından büyüktür. III. Sıcaklıkları eşit iken X 2 ve CO gazlarının ortalama molekül hızları eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? (C = 12, O = 16) A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II I. Gaz molekülleri ilk olarak D noktasında karşılaşır. II. Gazların C noktasında karşılaşması için, 2. kap ısıtılmalıdır. III. Gazların C noktasında karşılaşması için, 1. kaba bir miktar daha He gazı eklenmelidir. (He = 4, = 16) A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 12. Sabit basınçta, belirli miktardaki bir gazın mutlak sıcaklığı 2 katına çıkarılıyor. I. Birim hacimdeki tanecik sayısı yarıya iner. II. Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi 2 katına çıkar. III. Moleküllerin ortalama hızı 2 katına çıkar. A) I, II ve III B) I ve II C) Yalnız III D) Yalnız II E) Yalnız I 1. O 2 ve gazlarının ortalama molekül hızları ve moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri ile ilgili, I. Aynı sıcaklıkta O 2 moleküllerinin ortalama hızı, moleküllerinin ortalama hızından büyüktür. II. O 2 moleküllerinin 6 K deki ortalama kinetik enerjisi, 3 K deki ortalama kinetik enerjisinin 2 katına eşittir. III. Aynı sıcaklıkta O 2 moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi, moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinden büyüktür. (C = 12, O = 16) A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 13. Kapalı bir kapta eşit kütlelerde ve SO 2 gazları bulunmaktadır. I. Gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri aynıdır. II. Birim zamanda birim yüzeye SO 2 molekülleri daha fazla çarpar. III. Birim hacimdeki molekül sayıları eşittir. (H = 1, C = 12, O = 16, S = 32) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 1.A 2.D 3.D 4.B 5.C 6.D 7.E 8.B 9.B 1.C 11.E 12.A 13.A

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1.

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1. GAZLAR-1 Gazların Genel Özellikleri Maddenin en düzensiz hâlidir. Maddedeki molekül ve atomlar birbirinden uzaktır ve çok hızlı hareket eder. Tanecikleri arasında çekim kuvvetleri, katı ve sıvılarınkine

Detaylı

Maddenin. Halleri-1. Gazların Genel Özellikleri

Maddenin. Halleri-1. Gazların Genel Özellikleri Maddenin 2010 Halleri-1 Gazların Genel Özellikleri 1. AŞAĞIDA VERİLEN İFADELERİN DOĞRU YA DA YANLIŞ OLDUĞUNU YAZINIZ? 1. Taneciklerinin bir birinden etkilenmediği varsayılan maddenin haline gaz hali denir.

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

TY T Temel Yeterlilik Testi

TY T Temel Yeterlilik Testi Ortaöğretim lanı MF - 01 TY T Temel Yeterlilik Testi Kimya Ders Föyü Mol Mol: Maddeyi oluşturan tanecikleri saymayı kolaylaştıran bir paketleme sistemidir. 1. 3 S atomu için verilen; I. 1 mol S atomu 3

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı

3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı 3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı 1- Maddenin Tanecikli Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Madde, doğada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

Maddelerin ortak özellikleri

Maddelerin ortak özellikleri On5yirmi5.com Maddelerin ortak özellikleri Maddelerin ortak özellikleri, ayırt edici özelliklerinin incelenip hallerine göre sınıflandırılmasının yapılması... Yayın Tarihi : 30 Ekim 2012 Salı (oluşturma

Detaylı

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ Aşağıdaki soruları doğru-yanlış olarak kodlayınız. 1. Maddenin en düzenli halidir. 2. Küçük hacimlere kadar sıkıştırılabilirler. 3. Gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi www.nazifealtin.wordpress.com MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza

Detaylı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler

Detaylı

GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ GAZLARDAKİ NİCELİKLER A. MOL SAYISI Saf maddelerin mol sayısı (n), kütlesinin, mol kütlesine bölünmesi ile bulunur. Mol Kütlesi = Kütle Mol Kütlesi Mol sayısı, tanecik sayısından da bulunur. 1 mol saf

Detaylı

Bölüm 2. Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 2. Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 2 Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi Gazlarda Basınç Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası Gazlarda Basınç Gazlar parçacıklar arasında

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Sistem ve Hal Değişkenleri Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına sistem, bu sistemi çevreleyen yere is ortam adı verilir. İzole sistem; Madde ve her türden enerji akışına karşı

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. Maddenin Sınıflandırılması

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. Maddenin Sınıflandırılması Maddenin Sınıflandırılması 1.Katı Tanecikler arasında boşluk yoktur. Genleşir. Sıkıştırılamaz 2.Sıvı Tanecikler arasında boşluk azdır. Konulduğu kabın şeklini alır. Azda olsa sıkıştırılabilir. Genleşir.

Detaylı

GENEL KİMYA. 10. Hafta.

GENEL KİMYA. 10. Hafta. GENEL KİMYA 10. Hafta. Gazlar 2 Gaz halindeki elementler 25 0 C ve 1 atmosfer de gaz halinde bulunan elementler 3 Gaz halindeki bileşikler 4 Gazların Genel Özellikleri Gazlar, bulundukları kabın şeklini

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI 2008 ANKARA ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI DERS SORUMLUSU:Prof. Dr. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN:Derya ÇAKICI 20338451 GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak

Detaylı

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür.

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür. 1 GENEL KİMYA Mol Kavramı 1 Mol Kavramı Günlük hayatta kolaylık olsun diye, çok küçük taneli olan maddeler tane yerine birimlerle ifade edilir. Örneğin pirinç alınırken iki milyon tane pirinç yerine ~

Detaylı

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir.

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir. GAZ BASINCI 1)AÇIK HAVA BASINCI: Dünyanın çevresindeki hava tabakası çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılarda ki gibi ağırlığından dolayı

Detaylı

a) Isı Enerjisi Birimleri : Kalori (cal) Kilo Kalori (kcal)

a) Isı Enerjisi Birimleri : Kalori (cal) Kilo Kalori (kcal) 1- Maddenin Tanecikli Yapısı : Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Madde, doğada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve gaz olarak 3 halde bulunur. Madde

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDE Madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Maddenin üç fiziksel hali vardır: Katı, sıvı, gaz. HACİM Her maddenin

Detaylı

BÖLÜM Maddenin gaz hali ile iglili, 5. Aşağıda verilen basınç birimleri ile ilgili eşitliklerden hangisi yanlıştır?

BÖLÜM Maddenin gaz hali ile iglili, 5. Aşağıda verilen basınç birimleri ile ilgili eşitliklerden hangisi yanlıştır? Gazlar / Gazların Genel Özellikleri ve Kinetik Teori BÖLÜ 3 Test. addenin gaz hali ile iglili, I. Basınç etkisiyle önemli ölçüde sıkıştırılabilir. II. Bulunduğu kabın hacmini alır. III. addenin en düzensiz

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı Madde:Hacmi ve kütlesi olan her şey. Molekül:Aynı ya da farklı cins atomlardan oluşmuş, bir maddenin tüm özelliğini taşıyan en küçük parçası.

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

Gazların fiziksel davranışlarını 4 özellik belirler.

Gazların fiziksel davranışlarını 4 özellik belirler. 6. Gazlar Gazların fiziksel davranışlarını 4 özellik belirler. Sıcaklık (K), Hacim (L), Miktar (mol), Basınç (atm, Pa (N/m 2 )). Birbirlerinden bağımsız değiller, herhangi 3 tanesinden 4. hesaplanabilir.

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2. İnstagram:kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2. İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2 GERÇEK GAZLAR Gazların davranışlarını açıklayan kinetik teoriye göre; 1. Gaz tanecikleri çok küçük hacme sahip olduklarından kabın hacmine göre gaz taneciklerinin hacmi ihmal edilebilir. 2. Gaz

Detaylı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler-Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı. Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler-Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı. Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı a) Saf Madde Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan

Detaylı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler

Maddeyi Oluşturan Tanecikler Maddeyi Oluşturan Tanecikler a) Saf Madde : Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan maddelere saf madde denir. Elementler

Detaylı

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir.

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. Madde Tanımı Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. MADDENİN MADDENİN HALLERİ HALLERİ maddenin haller i MADDENİN

Detaylı

Sıcaklık (Temperature):

Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık tanım olarak bir maddenin yapısındaki molekül veya atomların ortalama kinetik enerjilerinin ölçüm değeridir. Sıcaklık t veya T ile gösterilir. Termometre kullanılarak ölçülür.

Detaylı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı Kuantum Sayıları Ve rbitaller 1. Başkuantum sayısı (n) belirtilen temel enerji düzeylerinden hangisinde bulunabilecek maksimum orbital sayısı yanlış verilmiştir? Başkuantum sayısı (n) Maksimum orbital

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI REAKSĐYON HIZINA ETKĐ EDEN FAKTÖRLER YASEMĐN KONMAZ 20338575 Çalışma Yaprağı Ders Anlatımı: REAKSĐYON HIZINA ETKĐ EDEN FAKTÖRLER: 1.Reaktif Maddelerin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI F- HAL DEĞĐŞĐM ISILARI (ERĐME DONMA VE BUHARLAŞMA YOĞUŞMA ISISI) 1- Hal Değişim Sıcaklıkları (Noktaları) 2- Hal Değişim Isısı 3- Hal Değişim

Detaylı

MADDENİN HALLERİ. Gazların sıkıştırılabilme özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların büyük olmasından kaynaklanır.

MADDENİN HALLERİ. Gazların sıkıştırılabilme özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların büyük olmasından kaynaklanır. MADDENİN HALLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında

Detaylı

DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ)

DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ) DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ) DERS SORUMLUSU : PROF. DR. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN Mustafa HORUŞ 20040023 ANKARA/2008

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Kimya Konu Tarama Testi-2

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Kimya Konu Tarama Testi-2 MADDE VE ÖZELLİKLERİ Kimya Konu Tarama Testi-2 SORU 1: I. Renk, koku, tat ve uçuculuk tüm maddelerin ortak özelliğidir. II. Özkütle, esneklik katsayısı ve kaynama noktası tüm maddelerin ayırt edici özelliğidir.

Detaylı

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 MADDE VE ÖZELIKLERI Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 Katılar, sıvılar ve gazlar ağırlıkları nedeni ile dokundukları her yüzeye bir kuvvet uygular. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç, bütün

Detaylı

STOKİYOMETRİ. Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi

STOKİYOMETRİ. Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi STOKİYOMETRİ Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi Sülfür oksijen içerisinde yanarak kükürt dioksit oluşturur. Modeller elementel sülfürü (S8), oksijeni ve kükürt dioksit moleküllerini göstermektedir. Her

Detaylı

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır.

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır. MADDE VE ISI Madde : Belli bir kütlesi, hacmi ve tanecikli yapısı olan her şeye madde denir. Maddeler ısıtıldıkları zaman tanecikleri arasındaki mesafe, hacmi ve hareket enerjisi artar, soğutulduklarında

Detaylı

Her kazanıma uygun, kavratan, öğreten ve ölçen soru modellerini,

Her kazanıma uygun, kavratan, öğreten ve ölçen soru modellerini, Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Yeni sisteme uygun ve çalışmalarınızda ışık tutacak KİMYA SORU BANKASI hazırladık. SORU BANKASI tamamıyla Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu nun belirlediği

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

Maddenin Tanecikli Yapısı

Maddenin Tanecikli Yapısı Maddenin Tanecikli Yapısı MADDENİN TANIMI MADDENİN HALLERİ MADDENİN EN KÜÇÜK BİRİMİ MADDENİN DEĞİŞİMİ YAPISI Maddenin Tanımı Kütlesi olan ve boşlukta yer kaplayan her şeye madde denir. Cisim nedir? Maddenin

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramının Varsayımları Boyle, Gay-Lussac ve Avagadro deneyleri tüm ideal gazların aynı davrandığını göstermektedir ve bunları açıklamak üzere kinetik gaz kuramı ortaya atılmıştır. 1. Gazlar

Detaylı

MADDENİN FİZİKSEL HÂLLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

MADDENİN FİZİKSEL HÂLLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ MADDENİN FİZİKSEL HÂLLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1.MADDENİN GAZ HÂLİ: Bulunduğu hacmi doldurabilen ve bastırarak hacmi büyük ölçüde küçültülebilen akışkanlara GAZ denir. Gazların Genel Özellikleri:

Detaylı

ISI SICAKLIK GENLEŞME

ISI SICAKLIK GENLEŞME ISI SICAKLIK GENLEŞME SICAKLIK Bir maddenin belli bir ölçüye göre, soğukluğunu veya ılıklığını gösteren nicelik, sıcaklık olarak bilinir. Bir maddenin ortalama kinetik enerjisi ile orantılı olan büyüklüğe

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları İÇERİK Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları Boyle Yasası Charles Yasası Avogadro Yasası Gaz Davranışları ve Standart Koşullar İdeal ve Genel Gaz Denklemleri Gaz Karışımları Gaz Yasalarına

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti KALDIRMA KUVVETİ Her cisim, dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetinin etkisindedir. Buna rağmen su yüzeyine bırakılan, tahta takozun ve gemilerin batmadığını, bazı balonların da havada, yukarı doğru

Detaylı

7. Bölüm: Termokimya

7. Bölüm: Termokimya 7. Bölüm: Termokimya Termokimya: Fiziksel ve kimyasal değişimler sürecindeki enerji (ısı ve iş) değişimlerini inceler. sistem + çevre evren Enerji: İş yapabilme kapasitesi. İş(w): Bir kuvvetin bir cismi

Detaylı

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I FİZİKSEL VE KİMASAL TEPKİMELER I Maddenin yapısındaki değişmeleri Fiziksel değişmeler Kimyasal değişmeler Çekirdek olayları şeklinde sınıflandırabiliriz. FİZİKSEL DEĞİŞMELER Fiziksel tepkimeler, maddenin

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik Enerji (Energy) Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir. İş, bir cisme, bir kuvvetin tesiri ile yol aldırma, yerini değiştirme şeklinde tarif edilir.

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

Bilgi İletişim ve Teknoloji

Bilgi İletişim ve Teknoloji MADDENİN HALLERİ Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir. Maddenin katı, sıvı ve gaz

Detaylı

ISI NEDİR? Isı bir enerji çeşidi olduğu için enerji birimleriyle ölçülür. HÜSEYİN DEMİRBAŞ

ISI NEDİR? Isı bir enerji çeşidi olduğu için enerji birimleriyle ölçülür. HÜSEYİN DEMİRBAŞ ISI NEDİR? Bir maddeyi oluşturan taneciklerin sahip oldukları hareket (kinetik) enerjilerinin toplamına ısı denir. Isı bir enerji türüdür ve ısı enerjisi kalorimetre kabı ile ölçülür. Isı bir enerji çeşidi

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİK Öğr. Gör. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİĞİN BİLİM OLARAK YERİ VE TEMEL KAVRAMLARI, TARİF EDİLEN SİSTEMLERİ VE BUNLARA AİT TEMEL ÖZELLİKLER. TERMODİNAMİĞİN TANIMI

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ KİMYASAL TEPKİMELERDE IZ TEPKİME IZI Kimyasal bir tepkime sırasında, tepkimeye giren maddelerin miktarı giderek azalırken, ürünlerin miktarı giderek artar. Bir tepkimede, birim zamanda harcanan ya da oluşan

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

(Cevap: D) ÖRNEK 2: Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olayların hangisinde yalnız fiziksel bir değişme olmuştur?

(Cevap: D) ÖRNEK 2: Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olayların hangisinde yalnız fiziksel bir değişme olmuştur? MADDEYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME SORULARI ÖRNEK 1: Kimyasal bir olay sırasında; 1.Maddenin molekül yapısı değişir. 2.Farklı kimyasal özellikte yeni madde oluşur. 3.Maddenin fiziksel özellikleri değişmez.

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. Bölüm m 7 GAZLAR Gazlar:

Detaylı

Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Kimyacı işi bir süreçten kaynaklanan enerji deyişimi olarak tanımlar.

Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Kimyacı işi bir süreçten kaynaklanan enerji deyişimi olarak tanımlar. Kinetik ve Potansiyel Enerji Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Kimyacı işi bir süreçten kaynaklanan enerji deyişimi olarak tanımlar. Işıma veya Güneş Enerjisi Isı Enerjisi Kimyasal Enerji Nükleer Enerji

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU: MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ (Konu Anlatımı) Hazırlayan: Pınar ÖZCAN Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL ANKARA,2008 MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ MADDE Kütlesi, hacmi

Detaylı

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür.

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür. MADDE E ÖZÜTE. Ünite. onu Madde ve Özkütle A nın anıtları. Sabit sıcaklık ve sabit basınç altında bir sıvı için verilen özkütle-acim, özkütle-kütle, kütle-acim grafikleri aşağıdaki gibidir. özkütle özkütle

Detaylı

FİZK Ders 1. Termodinamik: Sıcaklık ve Isı. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

FİZK Ders 1. Termodinamik: Sıcaklık ve Isı. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü. FİZK 104-202 Ders 1 Termodinamik: Sıcaklık ve Isı Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü www.aovgun.com http://fizk104.aovgun.com 1 Dersin İçeriği Bölüm A: Termodinamik 1.Sıcaklık 2.Isı ve Termodinamiğin 1. Kanunu

Detaylı

Katı ve Sıvıların Isıl Genleşmesi

Katı ve Sıvıların Isıl Genleşmesi Katı ve Sıvıların Isıl Genleşmesi 1 Isınan cisimlerin genleşmesi, onları meydana getiren atom ve moleküller arası uzaklıkların sıcaklık artışı ile artmasındandır. Bu olayı anlayabilmek için, Şekildeki

Detaylı

Maddenin Halleri. Katı

Maddenin Halleri. Katı Katı Sıvı Gaz Gaz halde bulunan molekül sayısı azdır., Maddenin Halleri - Belirli bir şekli ve hacmi vardır.. - Tanecikler birbirine çok yakın ve düzenlidir. - Belli bir hacmi olmakla beraber bulunduğu

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ. kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ Ekzotermik (Isı Veren) Tepkimeler Bir kimyasal reaksiyonda ürünlerin potansiyel enerjileri toplamının girenlerin potansiyel enerjileri toplamından

Detaylı

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri * Katı maddelerin biçimi belirlidir.örneğin;ekmek,peynir,anahtar,kalem,silgi.vb.cisimlerin biçimi bulundukları kabın biçimine göre değişmez. * Sıvı ve gaz halindeki

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER Moleküller Arası Kuvvetler Yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda moleküller arası kuvvetler gazları ideallikten saptırır. Moleküller arası kuvvetler molekülde kalıcı

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II Kimyasal tepkimelerde denge, sıcaklık, basınç ve denge bağıntısında yer alan maddelerin derişimlerine bağlıdır. Denge halindeki bir sistemde bu üç etkenden birini değiştirerek,

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. ısı b)isı Enerjisi Birimlerinin Dönüşümü. a) Isı Enerjisi Birimleri

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. ısı b)isı Enerjisi Birimlerinin Dönüşümü. a) Isı Enerjisi Birimleri MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI Madde:Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. ** Madde hangi halde olursa olsun bütün maddeler taneciklerden

Detaylı

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Sıcaklık, bir gaz molekülünün kütle merkezi hareketinin ortalama kinetic enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık,

Detaylı

1- İletken : Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir. Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler

1- İletken : Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir. Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler 1- İletken : Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir. Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler düzenlidir. Isı iletkenleri kısa sürede büyük miktarda ısı iletirler.

Detaylı

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 1) Suyun ( H 2 O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 10 6 m 3 olduğuna göre, birbirine komşu su moleküllerinin arasındaki uzaklığı Avagadro sayısını kullanarak hesap ediniz. Moleküllerin

Detaylı

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran (

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran ( Sabit oranlar kanunu Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Bu sabit oranın varlığı ilk defa 799 tarihinde Praust tarafından bulunmuş ve sabit oranlar kanunu şeklinde

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

60 C. Şekil 5.2: Kütlesi aym, sıcaklıkları farklı aym maddeler arasındaki ısı alışverişi

60 C. Şekil 5.2: Kütlesi aym, sıcaklıkları farklı aym maddeler arasındaki ısı alışverişi 5.2 ISI ALIŞ VERİŞİ VE SICAKLIK DEĞİŞİMİ Isı, sıcaklıkları farklı iki maddenin birbirine teması sonucunda, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olatı maddeye aktarılan enerjidir. Isı aktanm olayında,

Detaylı

c harfi ile gösterilir. Birimi J/g C dir. 1 g suyun sıcaklığını 1 C arttırmak için 4,18J ısı vermek gerekir

c harfi ile gösterilir. Birimi J/g C dir. 1 g suyun sıcaklığını 1 C arttırmak için 4,18J ısı vermek gerekir Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 C değiştirmek için alınması gereken ya da verilmesi gereken ısı miktarına ÖZ ISI denir. Öz ısı saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Birimi J/g C dir.

Detaylı

MADDENİN HALLERİ KATI SIVI GAZ SEZEN DEMİR

MADDENİN HALLERİ KATI SIVI GAZ SEZEN DEMİR KATI SIVI GAZ Maddenin halleri, katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere dört tanedir. Gündelik hayatta maddeler genel olarak katı, sıvı ya da gaz halinde bulunur, ancak Dünya dışında, evrendeki maddenin

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı