5. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı"

Transkript

1 5. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (4. Sınıf) Matematik (4. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N K) sorularına cevap arar. 7. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 9. Okuduklarının ana fikrini belirler. 3. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler. 40. Okuduklarında eksik bırakılan ve ilgisi olmayan bilgiyi fark eder. Söz Varlığını Geliştirme:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 6. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. Yazma Kurallarını Uygulama: 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 7. Olayları, oluş sırasına göre yazar. 8. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Görsel Okuma:. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Doğal Sayılar:. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi: 4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi: 7. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:. Üç basamaklı doğal sayıları, en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. Toplam 5 Kesirler: 5. Payları eşit, paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Kesirlerle Toplama İşlemi:. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar. Kesirlerle Çıkarma İşlemi:. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Ondalık Kesirler: 4. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir. Açı ve Açı Ölçüsü: 4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen: 7. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. Simetri:. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. Uzunlukları Ölçme: 3. Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. Çevre:

2 Fen ve Teknoloji (4. Sınıf) Sosyal Bilgiler (4. Sınıf) 4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. Zamanı Ölçme: 3. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar. Toplam 5 İskelet-Kas-Hareket İlişkisi:..Vücudumuzda sert bir yapıya sahip kemiklerden oluşan bir iskeletin olduğunu belirtir. Kanın Vücutta Dolaşımı: 3.. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları belirtir. Madde, Cisim, Malzeme ve Eşya Kavramları:.5. Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramları cümle içinde doğru olarak kullanır. Katıların, Sıvıların ve Gazların Temel Özellikleri:.. Sıvıların, konuldukları kabın şeklini aldığını farkına varır. Maddenin Hâlleri Arasındaki Dönüşüm: 5.4. Isının katı maddelerde yol açtığı erime ve bozunma değişimlerini deneyle gösterir. Bazı Basit Karışımları Ayırma Yöntemleri: 7.5. Suda çözünmeyen maddeler karışımının uygun hâllerde yüzdürülerek ayrılması için yöntem önerir. Varlıkların Hareketleri:.. Hareket eden varlıkların hareket özelliklerini hızlı, yavaş, dönen ve sallanan gibi kelimelerle ifade eder. Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Çeşitli Etkileri: 3.3. Cisimlere kuvvet uyguladığında bazı cisimlerin eski şekline döndüğünü, bazılarının ise dönmeyip şekil değişikliğine uğradığını deneylerle gösterir. Çevredeki Işık Kaynakları:.3. Işık kaynaklarını, doğal/yapay oluşları ve parlaklıkları bakımından sınıflandırır. Çevre Kirliliğinin Bir Türü Olan Işık Kirliliği: 5.4. Işık kirliliğinin azaltmak için alınabilecek önlemleri ifade eder. Çevredeki Farklı Sesler ve Ses Kaynakları: 6.4. Bir kaynaktan çıkan sesin her yönde yayıldığını fark eder. Sesin İşitmedeki Rolü: 8.4. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. Canlı ve Cansız Varlıklar:.3. Bitki ve hayvanları canlılık özellikleri açısından karşılaştırır. Basit Elektrik Devreleri Oluşturma: 5.. Basit bir elektrik devresinin, temel devre elemanlarını (pil, ampul, duy, anahtar, kablo, pil yatağı) tanır ve kullanır. Dünya nın Yapısında Bulunan Maddeler ve Bu Maddelerin Önemi:.3. Dünya'nın yapısındaki katmanları genel özelliklerine göre karşılaştırır. Kendimi Tanıyorum:. Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder. Toplam 5 5. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. Geçmişimi Öğreniyorum:. Ailesinde ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri fark eder. 6. Milli Mücadele nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk ün rolünü fark eder. Yaşadığımız Yer:. Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü bulur. 6. Çevresinde gördüğü doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. Üretimden Tüketime:. İhtiyaçlarından hareket ederek insanların temel ihtiyaçları hakkında çıkarımlarda bulunur. 4. Satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirir. İyi ki Var:. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.

3 İngilizce (4. Sınıf) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4. Sınıf) 4. Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak geçmişle bugünü karşılaştırır. Hep Birlikte:. İnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları sosyal örgüt, resmi kurum ve grupları fark eder. İnsanlar ve Yönetim:. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açıklar. 4. Büyük Millet Meclisinin açılışı ile Ulusal Egemenliği ilişkilendirir. Uzaktaki Arkadaşım:. Dünya üzerinde çeşitli ülkeler olduğunu fark eder. 4. Toplumlar arasında ortak kutlanan özel günlere örnekler verir. In The Classroom: Apologizing:. Students will be able to recognize numbers twenty through one hundred. Children s Day: Making simple inquiries:. Students will be able to ask and answer questions about people, their nationalities and home countries if articulated slowly and clearly. Toplam 5 Free Time: Making simple inquiries:.students will be able to ask people questions about what they like and answer such questions addressed to them provided they are articulated slowly and clearly. Cartoon Characters: Talking about possessions:. Students will be able to recognize what others possess provided that the speech is clear, short and slow. My Day: Describing what people do regularly:. Students will be able to give personal information on the daily routines they do at different times of the day. Telling the time, days and dates:. Students will be able to recognize the time in short and clear speech. Doing Experiments: Making simple inquiries:. Students will be able to ask for an English word that they do not know. Jobs: Making simple inquiries:. Students will be able to ask and answer questions on what people do regularly and what they like doing using short sentences and phrases. My Clothes: Accepting and refusing:. Students will be able to ask people for things and give people things. Telling people what to do:. Students will be able to ask people for things and give people things. İnanç: Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet i Öğreniyoruz:. Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet in anlamlarını açıklar. Dini Öğrenmenin Önemi:. Din ve ahlak kavramlarını tanımlar. İbadet: Çevremi Temiz Tutar ve Korurum:. Çevreyi temiz tutmaya ve korumaya önem verir. Toplam 0 Fâtiha Suresi ve Anlamı:. Fâtiha suresini ezbere okur ve anlamını söyler. Hz. Muhammed(S.A.V): Hz. Muhammed in Aile Büyüklerini Tanıyalım:. Hz. Muhammed in aile büyüklerini tanır. Kur an ve Yorumu: Kur an-ı Kerim in Hz. Muhammed e İndirilişi:. Kur an ın Hz. Muhammed e indiriliş sürecini özetler. Kur an-ı Kerim in İç Düzeni:. Kur an ın iç düzenine ilişkin ayet, sure ve cüzün anlamlarını kavrayarak Kur an dan bunlara ilişkin örnekler gösterir. Ahlak: İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler:. İslam da sevgi ve barışın önemini örnekleri ile açıklar. Din ve Kültür: Aile Toplumun Temelidir:. Ailenin birey ve toplum için önemini açıklar. Ailemizde Birbirimize Saygı Gösterir, Yardım Ederiz:. Ailedeki sevgi, saygı ve yardımlaşmanın aile mutluluğundaki önemini açıklar. Toplam 0

4 5. Sınıf Değerlendirme Sınavı - Uygulama Tarihi: 7 Ekim 05 Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Eş Anlamlılık: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam: Kelimenin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. Deyimler ve Atasözleri:. Yazılarında söz varlığından yararlanır. Gerçek ve Hayal Ürünü Unsurlar - Duygusal ve Abartılı İfadeler:. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder.. Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. Okuduğunu Anlama: Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Özetleyen ve Sonuç Bildiren İfadeler: Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler: Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. Metnin Konusu, Ana Fikri ve Başlığı:. Okuduklarının konusunu belirler.. Okuduğunun ana fikrini belirler. 3. Dinlediği konuya uygun farklı başlıklar bulur. Yazımı Karıştırılan Sözcükler:. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Nokta:. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Doğal Sayılar: Doğal Sayılar:. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Doğal Sayıları İnceleme:. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. Sayı Örüntüleri:. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. Doğal Sayılarla İşlemler: Toplama ve Çıkarma İşlemi:. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi:. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır. Toplama ve Çıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme:. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. Çarpma İşlemi:. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. Toplam Toplam 5 Besinler ve Özellikleri: Besin içeriklerinin, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğunu fark eder. Vitaminler, Su ve Mineraller:. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğunu araştırır ve sunar.. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar. Dengeli ve Sağlıklı Beslenme:.Dengeli beslenmenin insan sağlığına etkilerini araştırır ve sunar.. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Sigara ve Alkolün Zararları:. Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları araştırma verilerine dayalı 3 3

5 Sosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olarak tartışır. Besinlerin Sindirilmesinde Görevli Yapı ve Organlar:. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla gösterir. Birey ve Toplum: Haklarımı Öğreniyorum:. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içinde yerini belirler. Toplam 5. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir. 4. Çocuk olarak haklarını fark eder. 3 My Dail Routine: Describing what people do regularly:.students will be able to understand the essential information from short, recorded passages dealing with routines, which are spoken slowly and clearly. 4 4 Toplam 5.Students will be able to comprehend short, simple texts describing daily routines. 3 Making simple inquiries:.students will be able to ask and answer simple questions related to daily routines, but communication is dependent on repetition, rephrasing and repairs. Telling the time, days and dates:.students will be able to understand the time..students will be able to use simple sentences and phrases to talk about their and their family member s/friends daily routines and tell the time with pausing to search for expressions and less familiar words. İnanç: İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır.İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur. Evrende Bir Düzen Vardır:.Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklar. Allah Vardır ve Birdir:.Allah ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olur Toplam 5.Allah ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar Toplam 5

6 5. Sınıf Değerlendirme Sınavı - Uygulama Tarihi: 03 Aralık 05 Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Eş Anlamlılık:.Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Zıt Anlamlılık:.Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Gerçek ve Hayal Ürünü Unsurlar - Duygusal ve Abartılı İfadeler:. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. Sebep-Sonuç Cümleleri:. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Okuduğunu Anlama:.Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder..okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Özetleyen ve Sonuç Bildiren İfadeler:.Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:.Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. Metnin Konusu, Ana Fikri ve Başlığı:. Okuduklarının konusunu belirler.. Okuduğunun ana fikrini belirler. Şiirin Konusu, Ana Duygusu ve Başlığı:. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 3. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. Nokta:. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Virgül:. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Doğal Sayılar: Doğal Sayılar:. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Sayı Örüntüleri:. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. Doğal Sayılarla İşlemler: Toplama ve Çıkarma İşlemi:. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. Toplama ve Çıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme:. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. Çarpma İşlemi:. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. Bölme İşlemi:. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. Çarpma ve Bölme İşleminin Sonucunu Tahmin Etme:. Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. Toplam 5 Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemi:. Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır. Çarpma ve Bölme İşlemleriyle Problem Çözme:. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar.. Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölen veya bölünen) bulur. Dört İşlem Problemleri:. Dört işlem içeren problemleri çözer. Parantezli İşlemler:. En çok iki işlem içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. Toplam 5

7 Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce Besinler ve Özellikleri: Besin içeriklerinin, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğunu fark eder. Vitaminler, Su ve Mineraller:. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğunu araştırır ve sunar.. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar. Dengeli ve Sağlıklı Beslenme:.Dengeli beslenmenin insan sağlığına etkilerini araştırır ve sunar.. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Sigara ve Alkolün Zararları:. Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Besinlerin Sindirilmesinde Görevli Yapı ve Organlar:. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla gösterir.. Besinlerin sindirildikten sonra vücutta kan yoluyla taşındığı çıkarımını yapar. Diş ve Diş Sağlığı:. Diş çeşitlerini model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.. Diş sağlığı için beslenmeye, temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir. Boşaltımda Görevli Organ ve Yapılar:. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır.. Vücutta farklı boşaltım şekillerinin olduğu ve boşaltım faaliyetleri sonucu oluşan zararlı maddelerin vücut dışına atılması gerektiği çıkarımını yapar. Birey ve Toplum: Haklarımı Öğreniyorum:. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içinde yerini belirler. Toplam 5. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir. 3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir. 4. Çocuk olarak haklarını fark eder. Kültür ve Miras: Adım Adım Türkiye:. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır.. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir. 3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklılıklar açısından karşılaştırır. 4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar. 5. Kanıt kullanarak Atatürk inkılâplarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırır. 6. Atatürk inkılâplarıyla ilkelerini ilişkilendirir. My Dail Routine: Describing what people do regularly.students will be able to understand the essential information from short, recorded passages dealing with routines, which are spoken slowly and clearly. Toplam 5.Students will be able to comprehend short, simple texts describing daily routines. Making simple inquiries:.students will be able to ask and answer simple questions related to daily routines, but communication is dependent on repetition, rephrasing and repairs. Telling the time, days and dates:.students will be able to understand the time.. Students will be able to use simple sentences and phrases to talk about their and their family member s/friends daily routines and tell the time with pausing to search for expressions and less familiar words. My Town: Making simple inquiries:.students will be able to ask people questions about the locations of places and answer such questions addressed to them provided they are articulated slowly and clearly..students will be able to understand information about where important places are.

8 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Talking about locations of things:.students will be able to understand simple directions on how to get from X to Y..Students will be able to ask people questions about the locations of places and answer such questions addressed to them provided they are articulated slowly and clearly. Telling someone what to do:.students will be able to give directions provided that their interlocutor helps them..students will be able to understand simple directions on how to get from X to Y. 3.Students will be able to ask people questions about the locations of places and answer such questions addressed to them provided they are articulated slowly and clearly. 4.Students will be able to understand information about where important places are. İnanç: İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır:.İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur. Evrende Bir Düzen Vardır:.Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklar. Allah Vardır ve Birdir:.Allah ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olur. Toplam 5.Allah ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar. 3.Allah ın her şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. Çalışırım, Allah ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım:.Çalışmanın Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağı bilinci ile iyi işler yapmaya istekli olur. İhlâs Suresi ve Anlamı:.İhlâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler. İbadet: İbadet Nedir ve Niçin yapılır?:.ibadetin anlamını yorumlar. İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet:.İbadetle ilgili kavramları açıklar. Toplam 5

9 5. Sınıf Değerlendirme Sınavı 3 - Uygulama Tarihi: 06 Ocak 06 Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Zıt Anlamlılık:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam: Kelimenin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. Okuduğunu Anlama:. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 3 Sebep-Sonuç Cümleleri:. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 5N K:. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5NK) sorularına cevap arar. Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti:.Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Cümle Oluşturma - Cümle Tamamlama:. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Metnin Konusu, Ana Fikri, Yardımcı Fikirleri ve Başlığı:. Okuduklarının konusunu belirler.. Okuduğunun ana fikrini belirler. Özetleyen ve Sonuç Bildiren İfadeler:.Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. Doğal Sayılar: Doğal Sayılar:. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Doğal Sayıları İnceleme:. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. Doğal Sayılarla İşlemler: Toplama ve Çıkarma İşlemi:. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi:. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır. Toplama ve Çıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme:. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. Çarpma İşlemi:. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. Bölme İşlemi:. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. Çarpma ve Bölme İşleminin Sonucunu Tahmin Etme:. Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. Çarpma ve Bölme İşlemleriyle Problem Çözme:. Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölen veya bölünen) bulur. Dört İşlem Problemleri:. Dört işlem içeren problemleri çözer. Üslü Gösterim:. Bir doğal sayının karesi ve küpünü üslü olarak gösterir; değerini bulur. Parantezli İşlemler:. En çok iki işlem içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. Uzunluk ve Zaman Ölçme: Zaman Ölçü Birimleri:. Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. Araştırma soruları Üretme, veri Toplama, Düzenleme ve Gösterme: Veri Toplama, Düzenleme ve Gösterme: 3. Ağaç şeması yaparak verileri düzenler. Toplam 5 Veri Analizi ve Yorumlama: Sıklık Tablosu:. Sıklık tablosu, sütun grafiği veya ağaç şeması ile gösterilmiş veriyi özetler ve yorumlar.

10 Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce Besinler ve Özellikleri:. Besin içeriklerinin, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğunu fark eder. Vitaminler, Su ve Mineraller:. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğunu araştırır ve sunar. Dengeli ve Sağlıklı Beslenme:. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Toplam 5 Sigara ve Alkolün Zararları:. Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Besinlerin Sindirilmesinde Görevli Yapı ve Organlar:. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla gösterir.. Besinlerin sindirildikten sonra vücutta kan yoluyla taşındığı çıkarımını yapar. Diş ve Diş Sağlığı:. Diş çeşitlerini model üzerinde göstererek görevlerini açıklar. 7. Boşaltımda Görevli Organ ve Yapılar:. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır.. Vücutta farklı boşaltım şekillerinin olduğu ve boşaltım faaliyetleri sonucu oluşan zararlı maddelerin vücut dışına atılması gerektiği çıkarımını yapar. Kuvvetin Ölçülmesi:. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer ve birimini ifade eder. Sürtünme Kuvveti:. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda hareketi engelleyici etkisini deneyerek keşfeder ve sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. Maddenin Hâl Değişimi:. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deneyler yapar, elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur. Birey ve Toplum: Haklarımı Öğreniyorum:. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir. 3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir. Toplam 5 4. Çocuk olarak haklarını fark eder. Kültür ve Miras: Adım Adım Türkiye:. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir. 3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklılıklar açısından karşılaştırır. 4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar. 6. Atatürk inkılâplarıyla ilkelerini ilişkilendirir. İnsanlar Yerler ve Çevreler: Bölgemizi Tanıyalım:. Türkiye'nin kabartma haritası üzerinde yaşadığı bölgenin yüzey şekillerini genel olarak tanır.. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 3. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafi özellikleri ilişkilendirir. 4. Yaşadığı bölgedeki insanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine kanıtlar gösterir. 5. Yaşadığı bölgede görülen bir afet ile bölgenin coğrafi özelliklerini ilişkilendirir. 6. Kültürümüzün sözlü ve yazılı öğelerinden yola çıkarak, doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklendirir. 7. Yaşadığı bölgede doğal afetlerin zararlarını artıran insan faaliyetlerini fark eder. My Dail Routine:Describing what people do regularly.students will be able to understand the essential information from short, recorded passages dealing with routines, which are spoken slowly and clearly. Toplam 5

11 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi My Town: Making simple inquiries:.students will be able to ask people questions about the locations of places and answer such questions addressed to them provided they are articulated slowly and clearly. Talking about locations of things:.students will be able to understand simple directions on how to get from X to Y. Telling someone what to do:.students will be able to give directions provided that their interlocutor helps them..students will be able to understand simple directions on how to get from X to Y. Hello: Describing characters/people:.students will be able to introduce themselves and other people. Expressing ability and inability:.students will be able to understand simple personal information. Expressing likes and dislikes:.students will be able to read their time table for their lessons. Greeting and meeting people:.students will be able to introduce themselves and other people. Identifying countries and nationalities:.students will be able to read picture stories, conversations and cartoons about personal information. Making simple inquiries:.students will be able to ask for and provide simple personal information. Games and Hobbies: Describing what people do regularly:.students will be able to give information about other people s hobbies and abilities using simple phrases and sentences. Expressing ability and inability:.students will be able to comprehend conversations on people s hobbies, likes, dislikes, and abilities provided that their interlocutor speaks clearly and slowly. Making simple inquiries:.students will be able to ask and answer questions in a simple way regarding hobbies, likes, dislikes, and abilities. İnanç: Allah Vardır ve Birdir: 3.Allah ın her şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. İhlâs Suresi ve Anlamı:.İhlâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler. İbadet: İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet.İbadetle ilgili kavramları açıklar. Toplam 5.Niçin ibadet edildiğini gerekçelendirir. Başlıca İbadetler:.Başlıca ibadetlerin hangileri olduğunu belirtir. Camiyi Tanıyalım:.Camiyi genel özellikleri ile tanır. Dua:.Dua etmenin anlamını örneklerle yorumlar. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? :.Niçin ve nasıl dua edilmesi gerektiğini açıklar. Kur an dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri:.Kur an dan ve Hz. Muhammed in sözlerinden dua örnekleri verir. Kültürümüzden Dua Örnekleri:.Kültürümüzden dua örnekleri verir. Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel:.Her güzel iş ve davranışın (salih amel) dinimizdeki önemini örneklerle açıklar. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir:.İbadetlerin davranışlar üzerindeki etkisini fark eder. Toplam 5

12 5. Sınıf Değerlendirme Sınavı 4 - Uygulama Tarihi: 03 Mart 06 Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Eş Anlamlılık:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam:. Kelimenin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. Sebep-Sonuç Cümleleri:. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Deyim, Atasözü ve Özdeyiş:. Yazılarında söz varlığından yararlanır. Okuduğunu Anlama:. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 5N K:. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5NK) sorularına cevap arar. Metnin Konusu, Ana Fikri, Yardımcı Fikirleri ve Başlığı:. Okuduklarının konusunu belirler. Şiirin Konusu, Ana Duygusu ve Başlığı:. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. Özetleyen ve Sonuç Bildiren İfadeler:.Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. Gerçek ve Hayal Ürünü Unsurlar - Duygusal ve Abartılı İfadeler:. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. Nokta:. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Cümle Oluşturma - Cümle Tamamlama:. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Doğal Sayılar: Doğal Sayılar:. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Doğal Sayılarla İşlemler: Toplama ve Çıkarma İşlemi:. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. Çarpma İşlemi:. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. Uzunluk ve Zaman Ölçme: Zaman Ölçü Birimleri:. Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. Araştırma soruları Üretme, veri Toplama, Düzenleme ve Gösterme: Veri Toplama, Düzenleme ve Gösterme: 3. Ağaç şeması yaparak verileri düzenler. Temel geometrik Kavramlar ve Çizimler: Doğru, Doğru Parçası ve Işın:. Doğru, doğru parçası ve ışını açıklar ve sembolle gösterir. Toplam 5 Bir Noktanın Diğer Noktaya Göre Konumu:. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. Doğru Parçaları Çizme:. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer..kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder; çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. Dar, Dik ve Geniş Açı:. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde 90 lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler. Üçgen ve Dörtgenler: Çokgenler:. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarından kenar, iç açı, köşe ve köşegeni tanır.

13 Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Üçgenler:. Kareli, noktalı ya da izometrik kâğıtlardan uygun olanlarını kullanarak açılarına göre ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur; oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır Kesirler: Birim Kesirler:. Birim kesirleri sıralar.. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir. Kesirleri İnceleme:. Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür. Vitaminler, Su ve Mineraller: Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar. Toplam 5 Sigara ve Alkolün Zararları:. Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Besinlerin Sindirilmesinde Görevli Yapı ve Organlar:. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla gösterir. Diş ve Diş Sağlığı:. Diş sağlığı için beslenmeye, temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir. Boşaltımda Görevli Organ ve Yapılar:. Vücutta farklı boşaltım şekillerinin olduğu ve boşaltım faaliyetleri sonucu oluşan zararlı maddelerin vücut dışına atılması gerektiği çıkarımını yapar. Böbreklerimizin Sağlığı:. Böbreklerin sağlığını korumak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar. Kuvvetin Ölçülmesi:. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer ve birimini ifade eder. Sürtünme Kuvveti:. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda hareketi engelleyici etkisini deneyerek keşfeder ve sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. Maddenin Hâl Değişimi:. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deneyler yapar, elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri:. Saf maddelerin ayırt edici özelliklerinden erime, donma ve kaynama noktalarını, yaptığı deneyler sonucunda belirler. Isı ve Sıcaklık:. Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar.. Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yapar ve sonuçlarını yorumlar. Isı Maddeleri Etkiler:. Günlük yaşamdan örneklerle genleşme ve büzülme olayları arasındaki ilişkiyi fark eder. Işığın Yayılması:. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini bilir ve çizimle gösterir. Işığın Maddeyle Karşılaşması:. Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır ve örnekler verir. Birey ve Toplum: Haklarımı Öğreniyorum:. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir. Kültür ve Miras: Adım Adım Türkiye:. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir. 5. Kanıt kullanarak Atatürk inkılâplarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırır. İnsanlar Yerler ve Çevreler: Bölgemizi Tanıyalım:. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. Toplam 5 3. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafi özellikleri ilişkilendirir.

14 İngilizce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7. Yaşadığı bölgede görülen doğal afetlere neden olan uygulamaları fark eder. Üretim, Dağıtım ve Tüketim: Ürettiklerimiz. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder.. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir. 3. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler. 4. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki yerini değerlendirir. 5. Ekonomideki insan etkisini fark eder. 6. Üretime katkıda bulunma konusunda görüş oluşturur. 7. İş birliği yaparak üretime dayalı, yeni fikirler geliştirir. Bilim Teknoloji ve Toplum: Gerçekleşen Düşler:. Buluşlarla teknolojik gelişmeleri ilişkilendirir.. Buluşların ve teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza etkilerini tartışır. My Daily Routine: Making simple inquiries :.Students will be able to ask and answer simple questions related to daily routines, but communication is dependent on repetition, rephrasing and repairs Toplam 5 My Town: Telling someone what to do: 3.Students will be able to ask people questions about the locations of places and answer such questions addressed to them provided they are articulated slowly and clearly. Hello: Describing characters/people:.students will be able to understand simple personal information. Games And Hobbies: Describing what people do regularly:.students will be able to follow a simple story provided that it has visual aids. Making simple inquiries:.students will be able to ask and answer questions in a simple way regarding hobbies, likes, dislikes, and abilities Health: Expressing basic needs:.students will be able to use simple phrases and sentences to express how they feel, what illness they have, and what they need. Expressing feelings: 3.Students will be able to ask and answer simple questions to express basic needs and feelings provided the other person uses gestures when necessary. Making simple suggestions:.students will be able to identify everyday illnesses and understand some of the suggestions made. Talking about possessions:.students will be able to use simple phrases and sentences to express how they feel, what illness they have, and what they need. Telling someone what to do:.students will be able to identify everyday illnesses and understand some of the suggestions made. Movies: Describing characters/people:.students will be able to follow slow and carefully articulated speech describing movie characters and movie types. Describing what people do :.Students will be able to comprehend phrases and simple sentences in short texts, on posters and advertisements related to movies. İnanç: Evrende Bir Düzen Vardır:.Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklar. İhlâs Suresi ve Anlamı:.İhlâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler. İbadet: İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet:.Niçin ibadet edildiğini gerekçelendirir. Camiyi Tanıyalım:.Camiyi genel özellikleri ile tanır. Toplam 5 Başlıca İbadetler:

15 .Başlıca ibadetlerin hangileri olduğunu belirtir. Kur an dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri:.Kur an dan ve Hz. Muhammed in sözlerinden dua örnekleri verir. Kültürümüzden Dua Örnekleri:.Kültürümüzden dua örnekleri verir. Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel:.Her güzel iş ve davranışın (salih amel) dinimizdeki önemini örneklerle açıklar. Rabbenâ Duaları ve Anlamı:.Rabbena dualarını ezbere okur ve anlamını söyler. Hz Muhammed(S.A.V): Hz. Muhammed in Evliliği ve Çocukları:.Hz. Muhammed in Hz. Hatice ile evlilik sürecini özetler..hz. Muhammed in çocuklara verdiği değeri örneklerle açıklar. Hz. Muhammed in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları:.Hz. Muhammed in ailesi içindeki davranışları-na örnekler verir..hz. Muhammed in aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler verir. Salavat Duaları ve Anlamları:.Salavat dualarını ezbere okur ve anlamını söyler. Kur an ve Yorumu: İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur an.kur an ın İslam dinindeki önemini yorumlar. Toplam 5

16 5. Sınıf Değerlendirme Sınavı 5 - Uygulama Tarihi: Nisan 06 Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Eş Seslilik:. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. Sebep-Sonuç Cümleleri:. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 5N K:. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5NK) sorularına cevap arar. Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti: Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Cümle Oluşturma - Cümle Tamamlama:. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Virgül:. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Okuduğunu Anlama:. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Metnin Konusu, Ana Fikri ve Başlığı:. Okuduklarının konusunu belirler.. Okuduğunun ana fikrini belirler. Olayların Oluş Sırası:. Olayları oluş sırasına göre yazar. Sözcük Türetme (-lı, -sız, -lık):. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Eylem - Eylemde Zaman ve Kişi:. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. Deyimler ve Atasözleri:. Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Hâl Ekleri - Sahiplik Bildiren Ekler:. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. Doğal Sayılar: Doğal Sayıları İnceleme:. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. Doğal Sayılarla İşlemler: Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi:. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır. Üslü Gösterim:. Bir doğal sayının karesi ve küpünü üslü olarak gösterir; değerini bulur. Uzunluk ve Zaman Ölçme: Zaman Ölçü Birimleri:. Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. Veri Analizi ve Yorumlama: Sıklık Tablosu:. Sıklık tablosu, sütun grafiği veya ağaç şeması ile gösterilmiş veriyi özetler ve yorumlar. Toplam 5 Üçgen ve Dörtgenler: Üçgenler:. Kareli, noktalı ya da izometrik kâğıtlardan uygun olanlarını kullanarak açılarına göre ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur; oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır. Kesirler: Kesirleri İnceleme:. Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür. Kesirleri Karşılaştırma:. Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. Denk Kesirler Oluşturma:. Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

17 Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Kesirleri Sıralama:. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirleri sıralar. Kesirlerle Hesaplama:. Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma: Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi:. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır. Kesir Problemleri:. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer. Ondalık Gösterim: Ondalık Gösterim:. Ondalık gösterimlerin kesirlerin farklı bir ifadesi olduğunu fark eder ve paydası 0, 00 ve 000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur. Ondalık Gösterimdeki Basamakları İnceleme:. Ondalık gösterimde virgülün işlevini, virgülden önceki ve sonraki rakamların konumlarının basamak değeriyle ilişkisini anlar; ondalık gösterimdeki basamak adlarını belirtir. Toplam 5 Besinler ve Özellikleri: Besin içeriklerinin, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğunu fark eder. Sigara ve Alkolün Zararları:. Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Besinlerin Sindirilmesinde Görevli Yapı ve Organlar:. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla gösterir. Boşaltımda Görevli Organ ve Yapılar:. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır. Kuvvetin Ölçülmesi:. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer ve birimini ifade eder. Maddenin Hâl Değişimi:. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deneyler yapar, elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri:. Saf maddelerin ayırt edici özelliklerinden erime, donma ve kaynama noktalarını, yaptığı deneyler sonucunda belirler. Isı ve Sıcaklık:. Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yapar ve sonuçlarını yorumlar. Isı Maddeleri Etkiler:. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yapar ve sonuçlarını tartışır. Işığın Yayılması:. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini bilir ve çizimle gösterir. Işığın Maddeyle Karşılaşması:. Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır ve örnekler verir. Tam Gölge:. Tam gölgenin durumunu etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin eder ve tahminlerini test eder. Sesin Yayılması:. Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve bu tahminlerini test eder. Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması:. Farklı cisimlerle üretilen seslerin farklı olduğunu deneyerek keşfeder.. Aynı sesin, farklı ortamlarda farklı duyulduğunu keşfeder. Birey ve Toplum: Haklarımı Öğreniyorum: 4. Çocuk olarak haklarını fark eder. Toplam 5 Kültür ve Miras: Adım Adım Türkiye:

18 İngilizce. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir. 6. Atatürk inkılâplarıyla ilkelerini ilişkilendirir. İnsanlar Yerler ve Çevreler: Bölgemizi Tanıyalım: 3. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafi özellikleri ilişkilendirir. 4. Yaşadığı bölgedeki insanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine kanıtlar gösterir. Üretim, Dağıtım ve Tüketim: Ürettiklerimiz:. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder.. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir. 3. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler. 5. Ekonomideki insan etkisini fark eder. Bilim Teknoloji ve Toplum: Gerçekleşen Düşler:. Buluşlarla teknolojik gelişmeleri ilişkilendirir. 3. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinin farkına varır. 4. Kanıtlara dayanarak, Atatürk'ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösterir. 5. Bilim ve teknoloji ile ilgili, düzeyine uygun süreli yayınları tanır ve izler. 6. Yaptığı çalışmalarda yararlandığı kaynakları gösterir. Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler: Toplum İçin Çalışanlar:. Toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirir. My Daily Routine: Telling the time, days and dates:.students will be able to understand the time. Toplam 5 My Town: Talking about locations of things:.students will be able to understand simple directions on how to get from X to Y. Hello: Greeting and meeting people:.students will be able to introduce themselves and other people. Games And Hobbies: Making simple inquiries:.students will be able to ask and answer questions in a simple way regarding hobbies, likes, dislikes, and abilities. Health: Expressing feelings:. Students will be able to comprehend short, simple texts about illnesses and people s needs and feelings, especially when they are accompanied by pictures. Making simple suggestions:. Students will be able to identify everyday illnesses and understand some of the suggestions made. Telling someone what to do:.students will be able to identify everyday illnesses and understand some of the suggestions made. Movies: Describing characters/people:. Students will be able to follow slow and carefully articulated speech describing movie characters and movie types. Expressing dislikes:. Students will be able to ask and answer simple questions and people s likes and dislikes regarding movies with pauses and help from their interlocutors. Stating personal opinions:.students will be able to use simple phrases and sentences to state personal opinions about movies and movie characters. Telling the time, days and dates:.students will be able to comprehend phrases and simple sentences in short texts, on posters and advertisements related to movies. Party Time: Asking for permission:.students will be able to ask for permission to do simple, every day, concrete actions and respond in simple sentences. Expressing and responding to thanks:.students will be able to express and respond to thanks. Toplam 5 Din Kültürü ve Ahlak İnanç: Allah Vardır ve Birdir:

19 Bilgisi.Allah ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar. Çalışırım, Allah ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım:.Çalışmanın Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağı bilinci ile iyi işler yapmaya istekli olur. İbadet: Başlıca İbadetler:.Başlıca ibadetlerin hangileri olduğunu belirtir. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir:.İbadetlerin davranışlar üzerindeki etkisini fark eder. Hz. Muhammed(S.A.V): Hz. Muhammed in Evliliği ve Çocukları:.Hz. Muhammed in Hz. Hatice ile evlilik sürecini özetler..hz. Muhammed in çocuklara verdiği değeri örneklerle açıklar. Hz. Muhammed in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları:.Hz. Muhammed in aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler verir. Salavat Duaları ve Anlamları:.Salavat dualarını ezbere okur ve anlamını söyler. Kur an ve Yorumu: İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur an.kur an ın İslam dinindeki önemini yorumlar. Kur an İyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır:.Kur an ın iyiye ve güzele yönlendirip kötülüklerden sakındırdığını örneklerle açıklar. Kur an ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği.Kur an ın yol göstericiliğinin ne anlama geldiğini açıklar. Allah ı Arayan İnsan: Hz. İbrahim:.Hz. İbrahim in Allah a inanç konusunda ne tür çabalar gösterdiğini fark eder. Fil Suresi ve Anlamı:.Fil suresini ezbere okur ve anlamını söyler. Toplam 5

20 5. Sınıf Değerlendirme Sınavı 6 - Uygulama Tarihi: Mayıs 06 Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Eş Anlamlılık:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Deyimler ve Atasözleri:. Yazılarında söz varlığından yararlanır. Okuduğunu Anlama:. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Metnin Konusu, Ana Fikri ve Başlığı:. Okuduklarının konusunu belirler.. Okuduğunun ana fikrini belirler. Şiirin Konusu, Ana Duygusu ve Başlığı:. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. Sebep-Sonuç Cümleleri:. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam: Kelimenin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. 5N K:. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5NK) sorularına cevap arar. Öznel ve Nesnel Yargılar:. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. De Ki ve Mi nin Yazımı:. Yazılarında yazım kurallarını uygular. Adların Yerine Kullanılan Sözcükler:. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler:. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. Doğal Sayılar: Doğal Sayılar:. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Doğal Sayılarla İşlemler: Toplama ve Çıkarma İşlemi:. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. Bölme İşlemi:. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler: Doğru, Doğru Parçası ve Işın:. Doğru, Doğru Parçası ve Işın Toplam 5 Üçgen ve Dörtgenler: Çokgenler:. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarından kenar, iç açı, köşe ve köşegeni tanır. Kesirler: Kesirleri Sıralama:. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirleri sıralar. Kesirlerle Hesaplama:. Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma: Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi:. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır. Kesir Problemleri:. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer. Ondalık Gösterim:. Ondalık gösterimlerin kesirlerin farklı bir ifadesi olduğunu fark eder ve paydası 0, 00 ve 000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin

5. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

5. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 5. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Eş Anlamlılık: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam: Kelimenin gerçek,

Detaylı

5. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

5. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 5. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Cümle Bilgisi: Anlamlı ve

Detaylı

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 2 12 Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler 3 13 Türkçe Eş Sesli

Detaylı

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1 O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. O.2. Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y.2.6 Yazılarında söz varlığından yararlanır. 2 O.2.3 Okuma öncesi okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili

Detaylı

5. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

5. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 . Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Eş - Zıt Anlamlılık ve Eş Seslilik Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Deyim, Atasözü ve Özdeyiş Hikâyenin

Detaylı

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL MERKEZ 5. SINIF KURS DENEMESİ - Sıra Ö.No İsim Snf Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos Bil. Yab.Dil Toplam ler D Y

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

COŞKU 5.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

COŞKU 5.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları COŞKU 5.Sınıf Din Kültürü İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır ÜNİTE 1 Evrende Bir Düzen Vardır Allah Vardır ve Birdir Çalışırım, Allah ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım İhlâs Suresi ve Anlamı İbadet

Detaylı

4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 4. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler: Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:

Detaylı

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu Türkçe 4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu SÖZ VARLIĞI - Zıt Anlamlı Sözcükler : T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. OKUMA - Metinle İlgili lar Sorma ve ları Cevaplama : T.4.3.8. Okuduğu

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı

Detaylı

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-2)/ Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Cümlede

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-2)/ Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Cümlede 5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-2)/2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Cümlede Anlam 3 13 Türkçe Cümlede Anlam 4 14 Türkçe Sözcükte Anlam

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı OKUMA YAZMA DİL BİLGİSİ Söz Varlığını Zenginleştirme Okuduğu Metni Değerlendirme Görsel Okuma Metnin Türleri Cümlede Anlam Özellikleri Yazma ve ktalama Kurallarını

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğunu Anlama 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma kurallarını uygulama

Detaylı

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9 4. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 1 8 Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Eş ve Zıt Anlam, Eş Seslilik Kelime Grupları ve Deyimler Karşılaştırma, Sebep-Sonuç ilişkisi Öznel ve Nesnel Yargı, Atasözleri Genelden Özele, Özelden

Detaylı

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI / 2015-2016 EĞİTİM YILI TÜRKÇE KONULAR ALT KONU BAŞLIKLARI 1 2 3 4 2. Okuduğunu Anlama 3. Anlam Kurma 3. OKUMA 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma Kurallarını

Detaylı

4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (3. Sınıf) Matematik (3. Sınıf) Okuduğunu Anlama: 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

Detaylı

5. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Sözcüğün Anlam Özellikleri 02 Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri 03 Sözcük Grupları ve Deyimler - I 04 Sözcük Grupları ve Deyimler - II 05 Cümlenin Anlam Özellikleri 06 Cümleler Arası Anlam

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Sözcüğün Anlam Özellikleri Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri Sözcük Grupları ve Deyimler Cümlenin Anlam Özellikleri Cümleler Arası Anlam İlişkileri Cümlede Anlatım Becerileri

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M5111 1 Doğal Sayılar Doğal Sayıları

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K

Detaylı

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 5. SINIF DERS 1 Türkçe 5 Sözcükte anlam (D.2.6) 2 Türkçe 5 Gerçekle hayali ayırt etme (D.2.12) 3 Türkçe 5 Ana fikir (D.2.16) 4 Türkçe 5 Sözcükte anlam (K.1.5) 5 Türkçe

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı

4. Sınıf Ders Tarama Testi 1

4. Sınıf Ders Tarama Testi 1 4. Sınıf Ders Tarama Testi Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Okuma:.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin

Detaylı

Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.

Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. 5. SINIF MATEMATİK Konu Kazanım Adı Kod Saat Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M.5.1.1.1. 2 18 Eylül - 22 Eylül Doğal Sayıları İnceleme En

Detaylı

SİS 1 (KASIM 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 1 (KASIM 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler - EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME LARI KONU VE KAZANIM TABLOSU. TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 1 1-4 KASIM - Seslerden heceler, hecelerden sözcükler, sözcüklerden cümle

Detaylı

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-1)/ Ders Kazanım A B Türkçe Parçada Anlam 1 11 Türkçe Parçada Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-1)/ Ders Kazanım A B Türkçe Parçada Anlam 1 11 Türkçe Parçada Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte 5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-1)/2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Parçada Anlam 1 11 Türkçe Parçada Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte Anlam 3 13 Türkçe Sözcükte Anlam 4 14 Türkçe Deyimler 5

Detaylı

4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 4. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (3. Sınıf) Matematik (3. Sınıf) Okuduğunu Anlama: 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI 5.1. VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM / CANLILAR VE HAYAT Bu ünitede öğrencilerin; besin çeşitleri, sağlıklı ve dengeli beslenme, sigara ve alkol kullanımının zararları,

Detaylı

ÖZEL ATA KOLEJİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ 5. SINIF YILLIK PLANI

ÖZEL ATA KOLEJİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ 5. SINIF YILLIK PLANI 18-22.11.2013 11-15.11.2013 Vücudumuzda Boşaltım 0-08.11.2013 28-31.10/01.11.2013 Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim Besinlerin Sindirimi 21-25.10.2013 07-11.10.2013 Besinlerin Sindirimi 30.09/01-0.10.2013

Detaylı

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . SINIF TÜRKÇE DERSİ KZNIM TLOSU DERS SINIF ÖĞRENME LNI TÜRKÇE OKUM TÜRKÇE OKUM KZNIM Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında

Detaylı

5. SINIF TATİL PROGRAMI

5. SINIF TATİL PROGRAMI DİL BİLGİSİ / Dil ve Cümle Bilgisi ANLAM BİLGİSİ / Gerçek, Mecaz ve Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler DİL BİLGİSİ / Dil ve Cümle Bilgisi ANLAM BİLGİSİ / Gerçek, Mecaz ve Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler 25

Detaylı

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA 8. SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 19.10.2016 Fiilimsiler (özne - yüklem) Çarpanlar ve Katlar (8.1.1.1. 8.1.1.3. Kazanımlar) Üslü İfadeler (8.1.2.1 8.1.2.4. Kazanımlar)

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler veyardımcı fikirlerinana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan 4. Deneme 5 Nisan D. 2.4 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. K. 2.3 Konuşmalarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y..7 Yazılarında yazım kurallarını uygular. Y..6 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen. Anlatım Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntem ve Teknikleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2

5. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen. Anlatım Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntem ve Teknikleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlede Anlam 3 Metin Yorumu Anlatım Yöntemleri ve İfade Biçimleri Yazım ve ktalama Sözcük Türleri 7 Cümlenin Ögeleri 8 Kelime Yapısı. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Keşfetme

Detaylı

3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Hayat Bilgisi Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:.

Detaylı

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel Farklılıklar ÜNİTE 1 Duygular ve Düşünceler Duygu ve Düşüncelere Saygı Kronolojik Sıra Resmî Kimlik Belgeleri Sözlü Tarih Yöntemi Aile Tarihi Millî Kültür Ögeleri

Detaylı

4.SINIF TÜRKÇE TEMA Satır Etiketleri KOD 5N 1K Açıklayıcı Anlatım Alfabetik Sıralama Ana Duygu (Tema) Anahtar Kelimeler Anlam Kurma

4.SINIF TÜRKÇE TEMA Satır Etiketleri KOD 5N 1K Açıklayıcı Anlatım Alfabetik Sıralama Ana Duygu (Tema) Anahtar Kelimeler Anlam Kurma 4.SINIF TÜRKÇE TEMA Satır Etiketleri KOD 1 2 3 4 5 6 5N 1K Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 04.01 X X X Açıklayıcı Anlatım Açıklayıcı ve bilgilendirici

Detaylı

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer,

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, 3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar. Üç basamaklı

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 TÜRKÇE 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 6. Okuduklarındaki duygusal

Detaylı

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 2. SINIF 1 Türkçe 2 Görgü kuralları (D.1.3) 2 Türkçe 2 Karşılaştırma (K.2.13) 3 Türkçe 2 Metinle ilgili soruları cevaplandırma (O.2.2) 4 Türkçe 2 Şiirin ana duygusu (O.2.10)

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖZETİ

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖZETİ 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖZETİ 5. sınıf seviyesinde öğrencilerden besinler ve özellikleri, besinlerin sindirimi, vücudumuzda boşaltım, benzerlik ve farklılıklarıyla canlıları tanıma,

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler ve yardımcı fikirlerin ana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle

Detaylı

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte 6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte Anlam 3 13 Türkçe Sözcükte Anlam 4 14 Türkçe Sözcükte

Detaylı

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır. 2 Diş çeşitlerini model üzerinde

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 4. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar Doğal Sayılar 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M4111 1 Doğal Sayılar Yüzer ve Biner

Detaylı

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 7. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Zarfları işlevlerine uygun kullanır. 1 11 Türkçe Metnin başlığını belirler. 2 12 Türkçe Metnin konusunu belirler. 3

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduğunu Anlama Okuduğunu Anlama Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

3. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

3. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 3. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Hayat Bilgisi Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:. Eş sesli

Detaylı

2. Online Değerlendirme Sınavı 1

2. Online Değerlendirme Sınavı 1 . Online Değerlendirme Sınavı Türkçe Hayat Bilgisi İngilizce Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Sözcük Bilgisi:.Sözcük Bilgisi Cümle Bilgisi:. Cümle Bilgisi Yazım

Detaylı

3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (. Sınıf) Hayat Bilgisi (. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

Detaylı

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL. SINIF KDS - Sıra Ö.No İsim Snf Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos. Bil. Yab.Dil Toplam ler D Y N D Y N D Y N D Y

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 20 KASIM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5

KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5 KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI - 5 5. SINIF DERS / Sınıf TEMA / ÜNİTE / ÖĞRENME ALANI / KONU / KAZANIM 1 Türkçe 5 Gerçek - kurmaca farklı (5.1.10) 2 Türkçe 5 Yabancı dillerden alınmış sözcükler (5.1.12)

Detaylı

KİPAŞ GİRİŞ SINAVI (KGS)

KİPAŞ GİRİŞ SINAVI (KGS) 4. SINIF DEYİMLER VE ATASÖZLERİ, BASİT, TÜREMİŞ, BİRLEŞİK KELİMELER, KONU BAŞLIĞI BELİRLEME, ANA FİKİR (METİNDE ANA FİKİR), ŞİİRDE ANA DUYGU, KARŞILAŞTIRMA BELİRTEN İFADELER AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ, ÜÇGEN, KARE,

Detaylı

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları AKDAY 3.Sınıf Türkçe Anlam bilgisi Günlük işlerdeki diyalog Cümle bilgisi Cümleri uygun kelimelerle tamamlama Cümlede gereksiz kullanılan kelime Anlamlı ve kurallı cümleler kurma Sözlük çalışması Konu

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 26-30 19-23 EYLÜL-EKİM 12-16 0-09 28-02 201-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÜNİTE: Doğal Sayılar--Zaman Ölçü Birimleri ve Problem Çözme.1.1.1.

Detaylı

ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI

ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI SINAVDA YER ALACAK DERSLER VE KONU İÇERİKLERİ 4.SINIF KONULARI 1. Mecaz,gerçek,terim anlam 2. Eş anlam, zıt anlam, sesteş 3. Sebep sonuç ilişkisi 4. Amaç sonuç ilişkisi

Detaylı

6. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

6. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 6. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (5. Sınıf) Matematik (5. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 15 EKİM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! 27.10.2015 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Paragrafta

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3

4. Deneme 15 Nisan. O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3 4. Deneme 5 Nisan O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3 D.B.. Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. K..0 Konuşmasında

Detaylı

5. SINIF TATİL PROGRAMI

5. SINIF TATİL PROGRAMI AKICI OKUMA / Uygun Hızda ve Akıcı Okuma AKICI OKUMA / Yazım Kurallarına ve Noktalama İşaretlerine Dikkat Ederek Okuma AKICI OKUMA / Uygun Hızda ve Akıcı Okuma AKICI OKUMA / Yazım Kurallarına ve Noktalama

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Sesli Sözcükler Şiir Yorumlama Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Zıt Anlamlı Sözcükler 5N 1K Hikâyenin

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M5111 1 Doğal Sayılar Doğal Sayıları

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 5N 1K Onluk ve Birlikler Fiziksel Özelliklerimiz Words Paragrafın Konusu Deste ve Düzine Yeteneklerimiz

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme Yazısına uygun başlık belirler. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. sınıf 3

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! 28.04.2017 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE

Detaylı

4. SINIFLAR BÜLTEN 4

4. SINIFLAR BÜLTEN 4 4. SINIFLAR BÜLTEN 4 4.SINIF BÜLTENİ eylül-ekim-kasım DOĞAL SAYILAR 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar okundu ve yazıldı. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölükleri ve basamakları, basamaklardaki rakamlarının

Detaylı

2. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

2. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 . Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Türkçe Matematik Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur Sözcük Bilgisi:.Sözcük Bilgisi Cümle Bilgisi:. Cümle Bilgisi Yazım Kuralları

Detaylı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı . Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Türkçe (. Sınıf) Hayat Bilgisi (. Sınıf) (. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 4.Okuduklarında ne,

Detaylı

SİS1 2013 (TEOG UYUMLU) (06.11.2013) SINIF A B YANIT DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS1 2013 (TEOG UYUMLU) (06.11.2013) SINIF A B YANIT DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

SİS-2-2012 (07.12.2012)

SİS-2-2012 (07.12.2012) SINIF A B DERS ÜNİTE KAZANIM SİS-2-2012 (07.12.2012) 2. sınıf 1 10 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 11 Türkçe 2. Okuduğunu

Detaylı

2015-2016 DENEME SINAVLARI YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ UYGULAMA TARİHİ UYGULAMA TARİHİ. 16-20 Kasım 2015. 26-30 Ekim 2015 KDS - 1 TEOG - 1 TEOG - 2

2015-2016 DENEME SINAVLARI YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ UYGULAMA TARİHİ UYGULAMA TARİHİ. 16-20 Kasım 2015. 26-30 Ekim 2015 KDS - 1 TEOG - 1 TEOG - 2 2015-2016 DENEME SINAVLARI KDS - 1 TEOG - 1 26-30 Ekim 2015 KDS - 2 14-18 Aralık 2015 TEOG - 2 KDS - 3 TEOG - 3 KDS - 4 TEOG - 4 KDS - 5 TEOG - 5 2. Sınıf HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM İşlerimi

Detaylı

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

3. Deneme 7 Mart. O.2.9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. 1. D.B.1.7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder.

3. Deneme 7 Mart. O.2.9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. 1. D.B.1.7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder. O..9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. D.B..7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder. O..8 Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. O.4.3. Okuduğu metinde geçen

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 22 MART 2019 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 8. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki

Detaylı

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Hayat Bilgisi Matematik Okuma:.. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder... Metnin

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 22 ARALIK 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT

Detaylı

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Kuvvetin büyüklüğünü

Detaylı

AKDAY 4.Sınıf İngilizce Konu Başlıkları

AKDAY 4.Sınıf İngilizce Konu Başlıkları AKDAY 4.Sınıf İngilizce UNIT1 IN THE CLASSROOM UNIT2 CHILDREN'S DAY UNIT3 FREE TIME UNIT4 CARTOON CHARACTERS UNIT5 MY DAY UNIT6 DOING EXPERIMENTS UNIT7 JOBS UNIT8 MY CLOTHES AKDAY 4.Sınıf Matematik Dikey

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu ğ Anlama Farklı düşünmeye e yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.

Detaylı

Başarı Ölçme ve Teog Sınavları Yayın Kataloğu Tarih ve Kazanımları

Başarı Ölçme ve Teog Sınavları Yayın Kataloğu Tarih ve Kazanımları Başarı Ölçme ve Teog Sınavları Yayın Kataloğu Tarih ve Kazanımları - Yeni Sınav Sistemine Uygun - Öğretim Yılı Sınav Uygulama Tarih Çizelgesi Başarı Ölçme Sınav Kitapçıklarımız Farklı Yayıncılık Sınav

Detaylı