SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net"

Transkript

1 SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA

2 Test01-Kasa Hs. 1. Dönem sonunda kasa hesabıyla fiili kasa mevcudu arasındaki TL tutarındaki olumsuz farkın ödenen borç senedinin kayda alınmasının unutulmuş olduğundan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Buna göre yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? _ A) Sayım Tesellüm Fazlalıkları hesabı alacaklı B) Kasa Hesabı borçlu C) Sayım Tesellüm Noksanlıkları hesabı borçlu D) Borç Senetleri hesabı alacaklı E) Sayım Tesellüm Noksanlıkları hesabı alacaklı 5. Aşağıdakilerden hangisi Kasa sayımında oluşabilecek olumsuz farkların nedenleri arasında gösterilemez? _ A) Ödeme kaydının noksan tutar üzerinden yapılması ya da hiç yapılmaması B) Fazla para verilmesi C) İşletmeyle ilgisiz bir paranın kasaya konmuş olması D) Noksan para alınması E) Kaydedilmeden kasadan para alınması 2. ZTE işletmesinin yıl içinde değişik tarihlerde meydana gelen kasa sayım fazlası TL, kasa sayım noksanı ise TL olarak tespit edilmiştir. Bu bilgilere göre işletmenin dönem sonunda ayırması gereken karşılık kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? _ A) Sayım Tesellüm Noksanları hesabı alacaklı TL B) Kasa Hesabı alacaklı TL C) Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı hesabı alacaklı TL D) Sayım Tesellüm Fazlalığı hesabı borçlu TL E) Karşılık Giderleri hesabı alacaklı TL 3. Dönem sonu itibarıyla kasa sayım noksanları tutarının, kasa sayım fazlaları tutarının üstünde olması hâlinde ayrılacak karşılık aşağıdaki hesapların hangisinde izlenmelidir? _ A) Kasa B) Sayım ve Tesellüm Noksanları C) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı D) Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı E) Diğer Çeşitli Alacaklar 4. ZTE işletmesinin Kasa Hesabı Yabancı para kasasının borç kalanı dönem sonu itibariyle TL dir. İşletme dönem içerisinde 1500 Dolar alımı gerçekleştiren işletme, muhtelif tarihlerde bunların 300 dolarlık kısmını nakde dönüştürmüştür. Dönem sonu itibariyle Avro kuru 3,00 olarak gerçekleşmiştir. Bu bilgilere göre dönem sonunda yapılması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisini kullanımı doğrudur? _ A) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı 300 TL B) Kambiyo Karları hesabı alacaklı 300 TL C) Sayım Tesellüm Fazlalığı hesabı alacaklı 300 TL D) Sayım Tesellüm Noksanlığı hesabı borçlu 300 TL E) Kambiyo Zararı hesabı borçlu 300 TL 6. Maliyetlerini 7/B seçeneğine göre izleyen bir işletmede daha önce tespit edilen olumsuz kasa farkının bir taksi ücretinin kaydının unutulmuş olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Buna göre yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? _ A) Pazarlama satış dağıtım giderleri hesabı borçlu B) Genel yönetim giderleri hesabı borçlu C) Sayım tesellüm noksanlıkları hesabı borçlu D) Kasa hesabı alacaklı E) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler hesabı borçlu 7. Daha önce kasada oluşan 118 TL lik olumsuz farkın işlem görmüş belgeler arasına karıştığı için muhasebeleştirilmeyen telefon faturasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu durumda yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 100. Kasa Hesabı Sayım Tes. Noksanları 118 fuathoca.net 770. Genel Yönetim Gid Kasa 118 fuathoca.net 770. Genel Yönetim Gid İndirilecek KDV Kasa 118 fuathoca.net 770. Genel Yönetim Gid İndirilecek KDV Sayım Tes. Noksanları 118 fuathoca.net 197. Sayım Tes. Noksanları Kasa 118 fuathoca.net 1

3 Test01-Kasa Hs. 8. Dönem içinde ortaya çıkan ve envanter işlemleri sırasında da nedeni saptanamayan 193 TL lik kasa farkının, sorumlu veznedar Erdal Şanlı dan tahsil edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu durumda aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? _ A) Kasa hesabı borçlu B) Sayım Tesellüm Noksanlıkları hesabı borçlu C) Personelden Alacaklar hesabı borçlu D) Sayım Tesellüm Fazlalıkları hesabı alacaklı E) Kasa hesabı alacaklı 11. İşletmede kasa hesabının kalanı TL, kasa sayımında belirlenen tutar ise TL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. Buna göre, yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? _ A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hs. alacaklı 300 TL B) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hs. borçlu 300 TL C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hs. borçlu 300 TL D) Sayım ve Tesellüm Noksanları hs. borçlu 2700 TL E) Sayım ve Tesellüm Noksanları hs. alacaklı 2700 TL Aşağıda verilen bilgilere göre ilk iki soruyu cevaplayınız tarihinde yapılan kasa sayımında kasada 500 ABD Doları ($) olduğu belirlenmiştir. Aynı tarih itibariyle Dolar Kasası alt hesabının borç toplamı $, alacak toplamı $ olarak izlenmektedir. Bu farkın nedeni yılsonu itibariyle de belirlenememiş ve kapatılmasına karar verilmiştir tarihli kur 1 $ = 1,50 TL dir. _ tarihinde yapılan kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? A) Kasa hesabı borçlu 865,80 TL B) Kasa hesabı alacaklı 865,80 TL C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hs. borçlu 90,00 TL D) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hs. alacaklı 90,00 TL E) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hs. borçlu 90,00 TL 12. İşletmede tarihinde yapılan kasa sayımında, kasada Avro olduğu belirlenmiştir. Avro kasası alt hesabının borç toplamı tarihinde TL olup kasa sayımına kadar hareket görülmemiştir. (Avro kuru tarihinde 2,15 TL, tarihinde ise 2,25 TL dir.) Buna göre, sayım sonucunda belirlenen fark aşağıdakilerden hangisidir? _ A) 76 TL fazla B) 86 TL noksan C) 86 TL fazla D) 90 TL noksan E) 90 TL fazla 10. Yılsonunda Kasa farkıyla ilgili olarak yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 397. Say. ve Tes. Faz Hs. 90, Diğ. Olağandışı 90,00 Gelir ve Karlar Hs. fuathoca.net 656. Kambiyo Zararı 35, Sayım Tes. Noksanları 35,10 fuathoca.net 397. Sayım Ve Tes. Fazlaları 35, Kambiyo Karları 35,10 fuathoca.net 397. Sayım Ve Tes. Fazlaları 88, Kambiyo Karları 88,80 fuathoca.net 197. Sayım Ve Tes. Noksan. 830, Diğ. Olağandışı Gelir Ve Karlar 830,70 fuathoca.net 13. İşletme, TL lik kasa fazlalığının alıcılardan olan alacağının tahsil edildiği halde kayıtlara geçirilmediğinden kaynaklandığını saptamıştır. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? Sayım ve Tesellüm Fazlaları Alıcılar Hesabı fuathoca.net Sayım ve Tesellüm Fazlaları Alacak Snt. Hesabı fuathoca.net Alıcılar Hs Sayım ve Tes. Fazlaları fuathoca.net Kasa Hesabı Sayım ve Tes. Fazlaları fuathoca.net Sayım ve Tesellüm Fazlaları Satıcılar Hesabı fuathoca.net 2

4 Test01-Kasa Hs. 14. İşletmede tarihinde yapılan sayımda kasada TL bulunduğu saptanmıştır. Ancak kayıtlara göre kasada TL bulunmaktadır. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? Kasa Hesabı 400 Sayım ve Tes. Fazlaları 400 fuathoca.net Kasa Hesabı 400 D. Olağandışı Gelir ve Karlar 400 fuathoca.net D. Olağandışı Gid. Zarar Hs. 400 Kasa Hesabı 400 fuathoca.net Sayım ve Tesellüm Noksanları 400 Kasa Hesabı 400 fuathoca.net D. Olağandışı Gid. Zarar Hs / 100. Kasa Hesabı XX 646. Kambiyo Karları XX Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A) Yabancı para satışı B) Dönem sonu değerleme C) Kasa farkı kârı D) Yabancı para ile tahsilat E) Yabancı para satın alınması 17. İşletmenin Kasa hesabına 3900 TL tutarıyla kaydedilmiş olan 1300 Avronun 400 Avrosu TL ye çevrilerek karşılığında 1250 TL alınmıştır. Bu bilgilere göre yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? _ A) Kasa hesabı borçlu 400 TL B) Kasa hesabı borçlu 1200 TL C) Kasa hesabı alacaklı 1250 TL D) Kambiyo Karları hesabı alacaklı 50 TL E) Kambiyo Zararları hesabı borçlu 50 TL Say. ve Tes. Noksanları Hs 400 fuathoca.net 15. İşletmenin tarihindeki kasa sayımında para mevcudu TL dir. Kasa Hesabının durumu ise şöyledir: Kasa Hesabı Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? Kasa Hesabı Sayım ve Tes. Fazlaları fuathoca.net Kasa Hesabı D. Olağandışı Gelir ve Karlar fuathoca.net D. Olağandışı Gid. Zarar Hs Kasa Hesabı fuathoca.net Sayım ve Tesellüm Noksanları Kasa Hesabı fuathoca.net D. Olağandışı Gid. Zarar Hs Aşağıda verilen bilgilere göre ilk iki soruyu cevaplayınız. İşletme yaptığı satış karşılığında tarihinde Avro almış ve muhtelif tarihlerde Avro yu TL ye çevirmiştir. Yılsonunda yapılan sayımda kasada 4900 Avro olduğu saptanmıştır. ( tarihli kur 1,70 TL/, tarihli kur ise 1,75 TL/ dur.) _ 18. Ortaya çıkan kasa farkı ile ilgili yapılması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? A) Sayım ve Tesellüm Noksanları hs. borçlu 170 TL B) Sayım ve Tesellüm Noksanları hs. alacaklı 170 TL C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hs. alacaklı 175 TL D) Kasa hesabı borçlu 170 TL E) Kambiyo Kârları hesabı alacaklı 5 TL 19. İşletmenin yılsonu değerleme işlemiyle ilgili yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? _ A) Kasa hesabı alacaklı 8575 TL B) Kambiyo Kârları hesabı alacaklı 245 TL C) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hs. alacaklı 245 TL D) Sayım ve Tesellüm Noksanları hs. alacaklı 245 TL E) Kasa hesabı borçlu 8330 TL Say. ve Tes. Noksanları Hs fuathoca.net 3

5 Test01-Kasa Hs. 20. ZTE işletmesinin dönem sonunda dolar kasası alt hesabının durumu aşağıdaki gibidir: Borç Kasa Hesabı Alacak Yapılan sayımda kasada 800 $ olduğu tespit edilmiştir. (DS döviz kuru 1$: 2,20 TL dir.) Yukarıdaki bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? _ A) Kasa hesabı 160 TL alacaklı B) Kambiyo karı hesabı 160 TL alacaklı C) Sayım Tesellüm Fazlalıkları hesabı 160 TL alacaklı D) Kambiyo Zararı hesabı 160 TL borçlu E) Kasa hesabı 1760 TL borçlu 21. ZTE işletmesi tarihinde 6000 dolar satın almıştır. İşletme tarihinde 1800 doları nakde dönüştürmüş ve dönem sonu itibariyle kasasında 4000 dolar tespit etmiştir. Bu bilgilere göre işletmenin dönem sonunda kasa sayımıyla ilgili yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? (13.12 tarihli kur 2,50 TL, tarihli kur 2,60TL, tarihli kur 2,80 TL.) _ A) Kasa hesabı 560 TL borçlu B) Kasa hesabı 1200 TL alacaklı C) Kambiyo Karı hesabı 1200 TL borçlu D) Sayım Tesellüm Noksanlığı hesabı alacaklı 560 TL E) Kambiyo Karı hesabı alacaklı 60 TL 22. ZTE işletmesi tarihinde 3000 $ lık yaptığı satış karşılığında 4 ay vadeli çek almıştır. Mal satışı anında 1$: 2,40 TL olup, dönem sonunda dolar kuru 2,35 TL dir. Bu durumda dönem sonunda yapılacak kayıtta hangi hesabın kullanımı doğrudur? _ A) Alınan Çekler hesabı borçlu TL B) Kambiyo Zararı hesabı alacaklı 150 TL C) Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı TL D) Alınan Çekler hesabı alacaklı 150 TL E) Alınan Çekler hebası alacaklı TL 23. ZTE işletmesi tarihinde 5000 $ almıştır. İşletmenin dönem sonuna kadar dolar kasasında herhangi bir işlem olmamıştır. İşletmenin dönem sonunda yaptığı değerlemede dolar kasası alt hesabının borç kalanı TL olup yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (01.08 tarihinde 1 $:2,50 TL, tarihinde 1$:3,00 TL dir) 100. Kasa Hesabı Kasa Kambiyo Zararı Kasa Kasa Hesabı Kambiyo Karı Kasa Hesabı Kasa Hesabı Kambiyo Zararı Kasa Kasa Hesabı Kambiyo Karı ZTE işletmesi tarihinde satın aldığı 4.000$ ın tamamını tarihinde satmıştır tarihinde 1$: 2,25.TL tarihinde 1$: 2,50 TL tarihinde 1$: 2,40 TL olduğuna göre işletmenin satış anında yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? _ A) Kambiyo Karı hesabı alacaklı 600 TL B) Kasa Hesabı borçlu 1000 TL C) Kasa hesabı alacaklı 600 TL D) Kambiyo Zararı hesabı borçlu 400 TL E) Kasa hesabı borçlu TL 4

6 Test01-Kasa Hs. 25. ZTE işletmesinin tarihli kasa sayımında kasada 4000 Avro olduğu tespit edilmiştir. İlk üç aylık dönem içerisinde meydana gelen kasa hareketleri ise aşağıdaki gibidir: 10 Ocak Döviz Satış Avro 27 Ocak Döviz Satış Avro 17 Şubat Döviz Satış Avro _ İşletmenin 31 Aralık 2014 tarihinde Avro kasası alt hesabının borç kalanı TL olup, tarihi itibariyle döviz kuru 3,00 TL dir. Bu durumda yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 100. Kasa Hesabı Avro Kasası 100. Kasa TL Kasası 100. Kasa Hesabı TL Kasası 100. Kasa Avro Kasası 100. Kasa Hesabı TL Kasası 656. Kambiyo Zararı Kasa Avro Kasası 100. Kasa Hesabı Avro Kasası 646. Kambiyo Karı Kambiyo Zararı Kasa Avro Kasası 26. ZTE işletmesi birim fiyatı 2.50 TL den 4000 $ almış olup, muhtelif tarihlerde 2000 $ ı nakde çevirmiştir. Dönem sonu itibariyle döviz kuru 2,60 TL olduğuna göre yapılması gereken kayıtta aşağıdakilerden hangisidir? 100. Kasa Hesabı Dolar Kasası 100. Kasa TL Kasası 100. Kasa Hesabı TL Kasası 100. Kasa Dolar Kasası 100. Kasa Hesabı TL Kasası 656. Kambiyo Zararı Kasa Dolar Kasası 100. Kasa Hesabı TL Kasası 646. Kambiyo Karı Kasa Hesabı Dolar Kasası 646. Kambiyo Karı Daha önce 2,40 TL kur ile hesaplara alınan 1500 $ ın bir kısmı 3000 TL olarak çevrilmiştir. Bu satış işleminde işletme 600 TL kambiyo karı elde ettiğine göre TL ye kaç dolar çevrilmiştir? A) 1500 B) 1250 C) 1000 D) 900 E)

7 Test01-Kasa Hs tarihinde yapılan kasa sayımında kasada Amerikan Doları bulunduğu belirlenmiştir. Aynı tarihte Amerikan Doları kasasına ait yardımcı hesabın borç toplamı Amerikan Doları, alacak toplamı ise Amerikan Dolarıdır. Kasa farkının nedeni araştırılacaktır tarihinde 1 Amerikan Doları nın 2,00 TL olduğu varsayımına göre yapılacak günlük defter kaydıyla ilgili aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı borçlu 150 TL B) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı alacaklı 150 TL C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu 150 TL D) Kasa hesabı borçlu 75 TL E) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklı 150 TL 31. Dönem sonunda yapılan incelemede, 15 Kasım tarihinde kayıtlara alınan 300 TL tutarındaki kasa sayım farkının nedeninin peşin tahsil edilen kira bedelinin çek alınarak tahsil edilmiş gibi kaydedilmesi olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, dönem sonunda yapılması gereken kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Kasa Sayım ve Tesellüm Fazlaları Alınan Çekler Alınan Çekler İşletme, dönem sonunda yapmış olduğu sayımda kasasında TL olduğunu tespit etmiştir. Aynı tarihte Kasa hesabı TL borç kalanı vermektedir. Farkın nedeni araştırılmayacaktır. Yukarıdaki bilgilere göre, yapılması gereken günlük defter kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kasa hesabı borçlu TL B) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı alacaklı TL C) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklı TL D) Kambiyo Zararları hesabı borçlu TL E) Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar hesabı borçlu TL 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Sayım ve Tesellüm Noksanları Kasa Alınan Çekler Sayım ve Tesellüm Fazlaları 300 / Verilen Avanslar Kasa Hesabı Hatalı olarak yapılan bu muhasebe kaydı, aşağıdakilerden hangisiyle düzeltilebilir? A) Verilen Avanslar hesabının borcuna 3600 kaydedilmesiyle B) Verilen Avanslar hesabının alacağına 3600 kaydedilmesiyle C) Kasa hesabının borcuna 3600, Verilen Avanslar hesabının alacağına 1500 kaydedilmesiyle D) Kasa hesabının alacağına 1500 kaydedilmesiyle E) Kasa hesabının borcuna 5100 kaydedilmesiyle 6

8 Test02-Çekler Aşağıda verilen bilgilere göre ilk iki soruyu cevaplayınız. 1. A işletmesi, acil nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla B işletmesinin ciro ettiği hatır çekini almıştır. Buna göre, A işletmesinin yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? _ A) Alınan Çekler hesabı alacaklı B) Satıcılar hesabı alacaklı C) Alacak Senetleri hesabı borçlu D) Diğer Çeşitli Borçlar hesabı alacaklı E) Ödenecek Diğer Yükümlülükler hesabı alacaklı 2. Buna göre, B işletmesinin yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? _ A) Alacak Senetleri hesabı alacaklı B) Alınan Çekler hesabı alacaklı C) Alıcılar hesabı borçlu D) Bankalar hesabı alacaklı E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlu 3. İşletmenin, borcuna karşılık satıcılara keşide ettiği çek, satıcı işletme tarafından nasıl kaydedilmelidir? 320. Satıcılar Hesabı XXX 101. Alınan Çekler XXX fuathoca.net 320. Satıcılar Hesabı XXX 103. Verilen Çekler XXX ve Ödeme Emirleri fuathoca.net 120. Alıcılar Hesabı XXX 103. Verilen Çekler XXX ve Ödeme Emirleri fuathoca.net 101. Alınan Çekler XXX 120. Alıcılar Hesabı XXX fuathoca.net 121. Alacak Senetleri XXX 120. Alıcılar Hesabı XXX fuathoca.net 4. İşletmenin, alıcıların ciro ettiği çeki tahsil amacıyla bankaya vermesi nedeniyle yaptığı kayıtta, aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? _ A) Alınan Çekler hesabı borçlu B) Bankalar hesabı borçlu C) Alıcılar hesabı alacaklı D) Kasa hesabı borçlu E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı alacaklı 5. İşletme daha önce almış olduğu toplam 10 adet beşer bin TL lik çeklerden üçünü mal satın almak, kalanını ise satıcılara borcunu ödemek amacıyla ciro etmiş ve aşağıdaki gibi kaydetmiştir: / 153. Ticari Mallar İnd. KDV Satıcılar Alınan Çekler Satıcılar Bu kaydı düzeltebilmek için yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? _ A) Satıcılar hesabı TL borçlu B) Satıcılar hesabı TL borçlu C) Alınan Çekler hesabı TL borçlu D) Ticari Mallar hesabı TL alacaklı E) Ticari Mallar hesabı TL alacaklı 6. Bir işletmenin alıcılardan aldığı çeki satıcılara ciro etmesi halinde bu işlem hangi hesaba, ne şekilde kaydedilmelidir? _ A) Alıcılar hesabı alacaklı B) Satıcılar hesabı alacaklı C) Alınan çekler hesabı alacaklı D) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlu E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı alacaklı 7. İşletme satın aldığı masa ve sandalye için TL lik bir çek ciro etmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? _ A) Alacak senetleri B) Demirbaşlar C) Verilen çekler ve ödeme emirleri D) Borç senetleri E) Alınan çekler 7

9 Test02-Çekler 8. İşletme satın aldığı üç adet yazıcı için TL lik bir çek keşide etmiştir. Bu bilgilere göre alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir? _ A) Alınan çekler B) Tesis makine ve cihazlar C) Demirbaşlar D) Verilen çekler ve ödeme emirleri E) Genel yönetim gideri 10. ZTE işletmesinin hizmet satışından kaynaklanan alacağı için almış olduğu TL tutarındaki bir çeki yanlışlıkla bankalar hesabına borç kaydettiği tespit edilmiştir. Buna göre yapılacak düzeltme kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? _ A) Bankalar hesabı borçlu B) Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı C) Alınan Çekler hesabı borçlu D) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı alacaklı E) Alınan Çekler hesabı alacaklı 9. Y İşletmesi, 300 TL si keşide edilen bir çek karşılığı, KDV si ve kalanı peşin olmak üzere 500 TL lik ticari mal satın almıştır. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? Ticari Mallar Hs. 500 İndirilecek KDV 90 Kasa Hs. 290 Ver Çekler ve Öd. Emir. 300 fuathoca.net Ticari Mallar Hs. 500 İndirilecek KDV 90 Kasa Hs. 290 Alınan Çekler 300 fuathoca.net Ticari Mallar Hs. 500 İndirilecek KDV 90 Bankalar Hs. 290 Ver Çekler ve Öd. Emir. 300 fuathoca.net Ticari Mallar Hs. 500 İndirilecek KDV 90 Ver Çekler ve Öd. Emir. 590 fuathoca.net Ticari Mallar Hs. 500 İndirilecek KDV 90 Alınan Çekler 590 fuathoca.net 11. ZTE işletmesinin Alınan Çekler hesabında dönem sonu itibariyle bir yıldan kısa süreli ileri tarihli TL tutarında çeklerin olduğu belirlenmiştir. Buna göre yapılması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? _ A) 101 Alınan Çekler hesabı borçlu B) 121 Alacak Senetleri hesabı borçlu C) 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı alacaklı D) 121 Alacak Senetleri hesabı borçlu E) 102 Bankalar hesabı borçlu 12. ZTE işletmesinin dönem sonu itibariyle Alınan Çekler hesabında TL lik çeki olduğu belirlenmiştir. Bu bilgilere göre işletmenin dönem başında yapacağı kayıtta aşağıdakilerden hangisinin kullanımı doğrudur? _ A) Alıcılar hesabı borçlu B) Alacak senetleri hesabı alacaklı C) Alınan çekler hesabı alacaklı D) Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı borçlu E) Bankalar hesabı alacaklı 8

10 Test02-Çekler 13. ZTE işletmesinin Alınan Çekler hesabının dönem sonu itibariyle borç kalanı TL dir. Söz konusu çeklerin TL lik kısmı bir yıldan kısa süreli, kalanı ise bir yıldan uzun süreli olduğu tespit edilmiştir. Buna göre yapılması gereken kayıtta aşağıdakilerden hangisidir? 121. Alacak Senetleri Alınan Çekler Alacak Senetleri Alacak Senetleri Alınan Çekler Alınan Çekler Alacak Senetleri Alıcılar Alıcılar Alınan Çekler Alıcılar Alacak Senetleri Alınan Çekler ZTE işletmesi mal ve hizmet satışından doğan TL değerindeki alacağı için Avro değerinde bir çek almıştır. Dönem sonu itibariyle döviz kuru 1 Avro: 3,20 TL olduğuna göre işletmenin yapacağı kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 101. Alınan Çekler Yurtiçi Satışlar Alınan Çekler Ticari Mallar Kambiyo Zararı Alınan Çekler Alınan Çekler Kambiyo Karı Kambiyo Zararı Verilen Çekler ve 800 ve Ödeme Emirleri 14. ZTE işletmenin dönem sonu itibariyle Verilen Çekler hesabına kayıtlı olan TL lik 6 ay vadeli çeki olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgilere göre dönem sonu envanter işlemlerinde yapılması gereken kayıtta alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir? _ A) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs. B) Alınan Çekler Hs. C) Borç Senetleri Hs. D) Bankalar Hs. E) Alacak Senetleri Hs. 16. ZTE İşletmesi dönem sonu envanter çalışmaları esnasında yabancı para ile düzenlenen müşteri çeklerinde TL tutarında olumlu kur farkının olduğunu tespit etmiştir. Bu durumda borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir? _ A) Kasa Hs. B) Alınan Çekler Hs. C) Verilen Çekler Hs. D) Kambiyo Karları Hs. E) Alıcılar Hs. 9

11 Test02-Çekler 17. ZTE İşletmesi, müşterisi Semih Yıldırım ın keşide ettiği çeki tahsil için bankaya göndermiştir. Bu bilgilere göre yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 101. Alınan Çekler XXX 02. Tahsildeki Çekler 120. Alıcılar Hs. XXX 102. Bankalar XXX 101. Alınan Çekler XXX 02. Tahsildeki Çekler 102. Bankalar XXX 101 Alınan Çekler XXX 01.Cüzdandaki Çekler 101. Alınan Çekler XXX 02. Tahsildeki Çekler 101. Alınan Çekler XXX 01.Cüzdandaki Çekler 101. Alınan Çekler XXX 01. Cüzdandaki Çekler 101. Alınan Çekler XXX 02.Tahsildeki Çekler 19. ZTE işletmesi, TZE işletmesine KDV dahil TL tutarında mal satmıştır. TZE işletmesi bu işlem karşılığında TL tutarında çek düzenlemiş, kalan tutar için çek ciro etmiştir. (KDV oranı %10 olarak hesaplanacaktır.) Bu bilgilere göre ZTE işletmesinin yapması yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 153 Ticari Mallar Alınan Çekler Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs Ticari Mallar İnd. KDV Alınan Çekler Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs Alınan Çekler Verilen Çekler Yurt İçi Satışlar Hesaplanan KDV Alınan Çekler Yurt İçi Satışlar Hesaplanan KDV Satılan Tic. Mal. Mal Ticari Mallar Hs ZTE işletmesi, müşterisi Mehtap Öztürk tarafından keşide edilen çeki, satıcılara olan borcuna karşılık ciro etmiştir. Bu bilgilere göre alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir? _ A) Satıcılar Hs. B) Alınan Çekler Hs. C) Alıcılar Hs. D) Verilen Çekler Hs. E) Diğer Ticari Borçlar Hs. 10

12 Test02-Çekler 20. Alıcılara yapılan KDV dâhil TL lik satış karşılığında, alıcılar tarafından Avro ( ) ödenmiş; fark için alıcılara çek ciro edilmiştir. Satış günü kur 1 = 1,83 TL olduğuna göre yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (KDV oranı %18 olarak alınacaktır.) 100. Kasa Hs Yurtiçi Satışlar 3.386, Hesaplanan KDV 743, Kasa Hs Yurtiçi Satışlar Hesaplanan KDV Alınan Çekler Kasa Hs Yurtiçi Satışlar 3.751, Hesaplanan KDV 675, Verilen Çekler Ve 148,23 Ödeme Emirleri 100. Kasa Hs İndirilecek KDV Yurtiçi Satışlar Hesaplanan KDV Kasa Hs Alınan Çekler Yurtiçi Satışlar Hesaplanan KDV Kambiyo Karları İşletmenin, borcuna karşılık satıcılara keşide ettiği çek, satıcı işletme tarafından nasıl kaydedilmelidir? 320. Satıcılar Hs. XXX 101. Alınan Çekler Hs. XXX 320. Satıcılar Hs. XXX 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hs. XXX 120. Alıcılar Hs. XXX 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hs. XXX 101. Alınan Çekler Hs. XXX 120. Alıcılar Hs. XXX 121. Alacak Senetleri Hs. XXX 120. Alıcılar Hs. XXX Aşağıdaki bilgilere göre verilen 3 soruyu cevaplandırınız. İşletme tarihinde KDV hariç TL ye satın aldığı mal karşılığında TL lik iki çek keşide etmiş, TL lik senet ve TL lik çek ciro etmiş, kalan kısım için ise senet düzenlemiştir. Envanter çalışmaları sırasında düzenlenen çeklerden TL lik çekin tarihinde banka tarafından ödendiği, diğer çekin ise tarihli olduğu belirlenmiştir. 22. Bu bilgilere göre, işletmenin tarihinde yaptığı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? A) Alacak Senetleri hesabının alacağına TL B) İndirilecek KDV hesabının borcuna TL C) Borç Senetleri hesabının alacağına TL D) Alınan Çekler hesabının alacağına TL E) Ticari Mallar hesabının borcuna TL 11

13 Test02-Çekler 23. İşletmenin tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? A) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlandırılır. B) Alınan Çekler hesabı borçlandırılır. C) Banka Kredileri hesabı alacaklandırılır. D) Bankalar hesabı borçlandırılır. E) Borç Senetleri hesabı borçlandırılır. 25. İşletme tarafından düzenlenen bir çekin tahsil edildiği, bankadan gönderilen dekonttan anlaşılmıştır. Buna göre, yapılması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? A) Kasa hesabı borçlu B) Bankalar hesabı borçlu C) Alınan Çekler hesabı alacaklı D) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlu E) Alınan Çekler hesabı borçlu 24. İşletmenin tarihinde, tarihli çekle ilgili olarak yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 121. Alacak Senetleri Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Bankalar Hs Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Bankalar Hs Satıcılar Hs Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Borç Senetleri Hs

14 Test03-Bankalar 1. İşletme, bankada açtırdığı 3 ay vadeli hesaba yıllık % 15 faiz oranı üzerinden TL yatırmıştır. Stopaj oranı % 15 olduğuna göre, işletmenin vade sonunda işleyen faiz ile ilgili yapacağı kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 102. Bankalar Faiz Gelirleri Bankalar Faiz Gelirleri Bankalar Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hs Bankalar Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hs Faiz Gelirleri Bankalar Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 642. Faiz Gelirleri Aşağıdaki 3 soruyu verilen bilgilere göre cevaplayınız. İşletme, tarihinde Z Bankasında 6 ay vadeli TL tutarında bir mevduat hesabı açtırmıştır. Yıllık faiz oranı % 18 olup anapara vade sonunda faizi ile birlikte işletmenin aynı bankadaki vadesiz mevduat hesabına aktarılmıştır. (İşletme finansal tablolarını yıllık olarak düzenlemekte olup vergi oranı % 15 tir. Bir yıl 360 gün olarak alınacaktır.) _ 3. Buna göre, işletmenin tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 102 Bankalar Hs Gelir Tahakkukları Faiz Gelirleri Gelir Tahakkukları Bankalar Faiz Gelirleri Gelir Tahakkukları Faiz Gelirleri Bankalar Gelir Tahakkukları Alacak Senetleri İşletme tarihinde Avro tutarında yıllık % 6 faizli, 3 ay vadeli bir hesap açtırmıştır. (1 Avro tarihinde 1,05 TL, tarihinde ise 1,09 TL dir. Bir yıl 360 gün olarak alınacaktır.) Buna göre, tarihinde yapılması gereken kayıtlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? _ A) Bankalar hesabı 2500 TL borçlandırılır. B) Gelir Tahakkukları hesabı 750 TL borçlandırılır. C) Kambiyo Kârları hesabı 2000 TL alacaklandırılır. D) Faiz Gelirleri hesabı 500 TL alacaklandırılır. E) Faiz Gelirleri hesabı 750 TL alacaklandırılır. 13

15 Test03-Bankalar 4. Yukarıdaki bilgilere göre, vade sonunda, elde edilen faize ilişkin yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 102 Bankalar Hs Vadesiz Mevduat 181. Gelir Tahakkukları Bankalar Hs Vadeli Mevduat 642. Faiz Gelirleri Bankalar Hs Vadeli Mevduat 642. Faiz Gelirleri Bankalar Hs Vadesiz Mevduat 102. Bankalar Hs Vadeli Mevduat 642. Faiz Gelirleri Gelir Tahakkukları Bankalar Hs Vadesiz Mevduat 181. Gelir Tahakkukları Bankalar Hs Vadeli Mevduat 181. Gelir Tahakkukları Bankalar Hs Vadeli Mevduat 642. Faiz Gelirleri Gelir Tahakkukları Yukarıdaki bilgilere göre, vade sonunda banka hesapları arasındaki aktarma işlemine ilişkin kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 102 Bankalar Hs Vadesiz Mevduat 102. Bankalar Hs Vadeli Mevduat 102 Bankalar Hs Vadesiz Mevduat 193. Peşin Ödenen Ver Bankalar Hs Vadeli Mevduat 102 Bankalar Hs Vadesiz Mevduat 102. Bankalar Hs Vadeli Mevduat 360. Öden. Vergi Fon Bankalar Hs Vadeli Mevduat 193. Peşin Ödenen Ver Bankalar Hs Vadesiz Mevduat 642. Faiz Gelirleri Bankalar Hs Vadesiz Mevduat 181. Gelir Tahakkukları Bankalar Hs Vadeli Mevduat 360. Öden. Vergi Fon

16 Test03-Bankalar Aşağıdaki 2 soruyu verilen bilgilere göre cevaplayınız. İşletme tarihinde yıllık faiz oranı % 9 olan 30 gün vadeli TL lik bir hesap açtırmıştır. Hesap vade sonunda vadesiz hesaba aktarılarak kapatılmıştır. _ 6. Buna göre, işletmenin dönem sonunda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 102 Bankalar Hs Faiz Gelirleri Bankalar Hs Gelir Tahakkukları Bankalar Faiz Gelirleri Gelir Tahakkukları Faiz Gelirleri Gelir Tahakkukları Faiz Gelirleri Gel. Ayl. Ait Gelirler Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin vade sonunda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 102 Bankalar Hs Vadesiz TL 102. Bankalar Hs Vadeli TL 642. Faiz Gelirleri Bankalar Hs Vadesiz TL 102. Bankalar Hs Vadeli TL 102. Bankalar Hs Vadeli TL 642. Faiz Gelirleri Gelir Tahakkukları Bankalar Hs Vadeli TL 642. Faiz Gelirleri Bankalar Hs Vadeli TL 102. Bankalar Hs Vadesiz TL 102. Bankalar Hs Vadeli TL 102. Bankalar Hs Vadesiz TL 642. Faiz Gelirleri Gelir Tahakkukları Bankalar Hs Vadesiz TL 102. Bankalar Hs Vadeli TL 642. Faiz Gelirleri

17 Test03-Bankalar tarihinde bankada açtırılan 3 ay vadeli, yıllık % 6 faizli ABD Doları hesabına Dolar yatırılmıştır. Dolar kuru vade başında 1,65 TL, vade sonunda 1,60 TL dir. Faiz tutarı olarak hesaplara 2500 TL kaydedildiğinde, bu kaydı düzeltmek için hangi hesaba ve ne şekilde kayıt yapılmalıdır? _ A) Kambiyo Kârları hesabının alacağına 2500 TL B) Kambiyo Kârları hesabının alacağına 1200 TL C) Faiz Gelirleri hesabının borcuna 1300 TL D) Faiz Gelirleri hesabının alacağına 1200 TL E) Kambiyo Zararları hesabının borcuna 1200 TL tarihinde bankada açılan 3 ay vadeli, yıllık % 18 faizli hesaba TL yatırılmıştır. Vade sonunda yapılan kayıt aşağıdaki gibidir: (Vergi dikkate alınmamıştır.) / 102. Bankalar Faiz Gelirleri Bu kaydın düzeltilmesi için yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi, ne şekilde kullanılmalıdır? A) Bankalar hesabı TL borçlandırılır. B) Faiz Gelirleri hesabı TL alacaklandırılır. C) Faiz Gelirleri hesabı TL borçlandırılır. D) Faiz Gelirleri hesabı 1500 TL borçlandırılır. E) Bankalar hesabı TL alacaklandırılır. 11. İşletmenin tarihinde 1,22 TL/$ kuruyla vadesiz döviz tevdiat hesabı olarak bankaya yatırdığı ABD Dolarına yılsonu itibariyle 500 ABD Doları brüt faiz yürütülmüştür. Yılsonu kur 1,25 TL/$ olduğuna göre, işletmenin yılsonunda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (Stopaj oranı % 15 tir.) 102 Bankalar Hs Ödenecek Vergi ve Fon Faiz Gelirleri Bankalar Hs Peşin Öd. Vergi Fon Faiz Gelirleri Kambiyo Karları Bankalar Hs , Peşin Öd. Vergi Fon 93, Faiz Gelirleri Kambiyo Karları Bankalar Hs Peşin Ödenen Ver Fon Faiz Gelirleri Kambiyo Karları Bankalar Hs Peşin Ödenen Ver Fon 93, Faiz Gelirleri 531, Kambiyo Karları / 102. Bankalar Finansman Gid Alacak Senetleri Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine yönelik olarak yapılmıştır? A) Alacak senedinin tahsiline B) Alacak senedinin ciro edilmesine C) Alacak senedinin yenilenmesine D) Alacak senedinin iskonto ettirilmesine E) Alacak senedinin teminata verilmesine 16

18 Test03-Bankalar Aşağıdaki 3 soruyu verilen bilgilere göre cevaplayınız. İşletmenin tarihinde Z Bankası ndan aldığı Avro ( ) tutarındaki kredi, aynı bankada açtırılan döviz tevdiat hesabına aktarılmıştır tarihinde, bankaya verilen talimatla , TL ye çevrilerek işletmenin TL mevduat hesabına kaydedilmiştir. Bankanın birinci ay sonunda bildirdiği 500 tutarındaki faiz, işletme tarafından nakden ödenmiştir. kurları tarihler itibariyle şöyledir: = 1,78 TL = 1,80 TL = 1,81 TL 12. Bu bilgilere göre, işletmenin tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 102 Bankalar Hs Banka Kredileri Kasa Hs Banka Kredileri Banka Kredileri Hs Bankalar Hs Bankalar Hs Banka Kredileri Kambiyo Karları Bankalar Hs Kasa Hs Banka Kredileri İşletmenin tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? A) Kambiyo Zararları hesabı borçlu 15 TL B) Banka Kredileri hesabı alacaklı 900 TL C) Banka Kredileri hesabı alacaklı 890 TL D) Banka Kredileri hesabı borçlu 905 TL E) Finansman Giderleri hesabı borçlu 890 TL 14. İşletmenin tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 102 Bankalar Hs Banka Kredileri Kambiyo Karları Banka Kredileri Hs Finansman Giderleri Bankalar Hs Bankalar Hs Banka Kredileri Kambiyo Karları Bankalar Hs Bankalar Hs Kambiyo Karları Bankalar Hs Bankalar Hs Kambiyo Karları İşletme, bankadan aldığı dekonttan, cari hesabı lehine faiz tahakkuk ettirildiğini ve bu tutara ilişkin menkul sermaye iradı vergisinin de kesilerek cari hesabından tahsil edildiğini öğrenmiştir. Bu bilgilere göre işletme bu işlemde sermaye iradı vergisini aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydeder? _ A) Faiz Gelirleri B) Bankalar C) Hesaplanan KDV D) Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar E) İndirilecek KDV 17

19 Test03-Bankalar 16. A İşletmesi, G Bankasındaki vadeli mevduat hesabına ilişkin olarak, TL lik faiz geliri tahakkuk ettirildiğini ve %10 oranındaki verginin de hesaben tahsil edildiğini gelen dekonttan öğrenmiştir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 102 Bankalar Hs Peşin Öd. Vergi Fon Faiz Gelirleri Bankalar Hs İndirilecek KDV Hs Diğ. Olağandışı Gelir ve Karlar Hs. 102 Bankalar Hs Peşin Öd. Vergi Fon Gelir Tahakkukları Bankalar Hs Peşin Öd. Vergi Fon Gelecek Ayl. Ait Gelir Bankalar Hs Komisyon Giderleri Faiz Gelirleri tarihinde bankada açtırılan döviz hesabına Avro ( ) yatırılmış ve tarihinde hesaptan çekilmiştir. Yılsonu itibariyle hesaba 115 faiz işlediği belirlenmiştir. Hesabın açıldığı tarih itibariyle kur 1 = 1,78 TL, yılsonu kuru 1 = 1,81 TL dir. Yılsonunda yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 102 Bankalar Hs Kambiyo Karları Bankalar Hs Faiz Gelirleri Bankalar Hs , Kambiyo Karları 1 473, Bankalar Hs Kasa Hs Kambiyo Karları Bankalar Hs , Kambiyo Karları Faiz Gelirleri 208, İşletme tarihinde bankada 3 ay vadeli bir hesap açtırmıştır. Buna göre, işletmenin dönem sonunda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? _ A) Gelir Tahakkukları hesabı borçlu Bankalar hesabı alacaklı B) Gelir Tahakkukları hesabı borçlu Faiz Gelirleri hesabı alacaklı C) Bankalar hesabı borçlu Faiz Gelirleri hesabı alacaklı D) Bankalar hesabı borçlu Gelir Tahakkukları hesabı alacaklı E) Faiz Gelirleri hesabı borçlu Bankalar hesabı alacaklı 18

20 Test03-Bankalar 19. ZTE işletmesi bankadan aldığı dekonttan, mevduat hesabı lehine TL faiz işlendiğini ve bu tutarı ilişkin olarak TL vergi kesildiğini öğrenmiştir. Bu durumda yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? _ A) Faiz Gelirleri hesabı borçlu TL B) Gelir Tahakkukları hesabı borçlu TL C) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı alacaklı TL D) Faiz Gelirleri hesabı alacaklı TL E) Bankalar hesabı borçlu TL 23. ZTE işletmesi tarihinde bankada TL değerinde %12 faiz oranlı ve 6 ay vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. İşletme vade sonunu beklemeden tarihinde hesabındaki parayı çekmiştir. Bu durumda tarihinde yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? _ A) Bankalar hesabı alacaklı B) Gelir Tahakkukları hebası borçlu C) Faiz Gelirleri hesabı alacaklı D) Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabı borçlu E) Faiz Gelirleri hesabı borçlu 20. ZTE işletmesinin bankadaki mevduat hesabına dönem sonu itibariyle 500 $ faiz tahakkuk ettirilmiştir. İşletmenin vadeli mevduatı açtığı tarihte dolar kuru 1,80 TL iken, dönem sonu itibariyle 2,10 TL olarak saptanmıştır. İşletme Dolarlık vadeli mevduat hesabı açtığına göre yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? _ A) Kambiyo Zararları hesabı alacaklı TL B) Bankalar hesabı borçlu TL C) Faiz gelirleri hesabı alacaklı 900 TL D) Kambiyo Karları hesabı alacaklı TL E) Bankalar hesabı alacaklı TL 24. İşletmenin bankadaki cari hesabına TL faiz tahakkuk ettirildiği bankadan gelen dekonttan anlaşılmıştır. Faiz gelirinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. Buna göre, yapılması gereken kayıtta aşağıda verilen hangi hesap kaç TL alacaklandırılmalıdır? A) Faiz Gelirleri B) Faiz Gelirleri C) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar D) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar E) Gelir Tahakkukları ZTE işletmesi tarihinde X bankasında Avro tutarında %6 faizli, 6 ay vadeli döviz mevduat hesabı açtırmıştır. Vade başlangıcında belirlenen Avro kuru 2,80 TL olup, tarihinde 2,40 TL olarak tespit edilmiştir. Bu bilgilere göre dönem sonunda yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? _ A) Bankalar hesabı TL borçlu B) Faiz gelirleri hesabı 960 TL alacaklı C) Bankalar hesabı TL alacaklı D) Kambiyo Zararları hesabı TL borçlu E) Gelir Tahakkukları hesabı 960 TL borçlu 25. İşletme, cari hesap dönemi içinde 1 Amerikan Doları = 2,3 TL den Amerikan Doları almış ve bankaya yatırmıştır. Yılsonunda (31 Aralık) Merkez Bankası resmi döviz kuru 1 Amerikan Doları = 2,6 TL dir. Buna göre, söz konusu yabancı paranın değerleme işlemi ile ilgili kayıt için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kasa hesabı borçlu TL, Bankalar hesabı alacaklı TL B) Bankalar hesabı borçlu TL, Kambiyo Kârları hesabı alacaklı TL C) Kasa hesabı borçlu TL, Bankalar hesabı alacaklı TL D) Kambiyo Kârları hesabı borçlu TL, Kasa hesabı alacaklı TL E) Bankalar hesabı borçlu TL, Kambiyo Kârları hesabı alacaklı TL 22. Dönemsellik kavramı gereği mevduat hesaplarına işleyen faizlerin dönem sonu kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır? _ A) Bankalar hesabı B) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar C) Banka Kredileri hesabı D) Gelir Tahakkukları hesabı E) Faiz Gelirleri hesabı 19

21 Test04-Menkul Kıymetler 1. İşletme H Anonim Şirketi nin nominal değeri 1 TL si ve alış fiyatı 2 TL olan hisse senetlerinden 1000 adet satın almıştır. İşletme, hisse senetlerinin bedeli ile 50 TL lik komisyonu aracı kuruluşa banka aracılığıyla ödemiştir. Bu işleme ilişkin günlük defter kayıtları nasıl olmalıdır? 110 Hisse Senetleri Finansman Giderleri Bankalar Hisse Senetleri Menkul Kıymet Satış Zararları Bankalar Hisse Senetleri Karşılık Giderleri Bankalar Hisse Senetleri Genel Yön. Giderleri Bankalar Hisse Senetleri Komisyon Giderleri Bankalar İşletme, alış fiyatı 1 TL olan 3000 adet hisse senedini banka aracılığıyla adedi 1,5TL sinden satmıştır. Bu işleme ilişkin günlük defter kayıtları nasıl olmalıdır? 102 Bankalar Hisse Senetleri Konusu Kalm. Karş Bankalar Hisse Senetleri Menkul Kıymet Satış Zararları Hs Bankalar Hisse Senetleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hs Bankalar Hisse Senetleri Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hs Bankalar Hisse Senetleri Menkul Kıymet Satış Karları Hs

22 Test04-Menkul Kıymetler 3. İşletme elinde bulunan alış değeri TL olan 100 adet hisse senedinin borsa değerleri toplamının TL ye düştüğünü saptamıştır. Bu bilgilere göre yapılacak kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Hisse Senetleri Hesabı TL alacaklandırılır. B) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı TL borçlandırılır. C) Menkul Kıymetler Satış Zararları Hesabı TL borçlandırılır. D) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı TL alacaklandırılır. E) Karşılık Giderleri Hesabı TL alacaklandırılır. 5. Y Şirketi, alış değeri TL olan T Şirketine ait hisse senetlerinin borsa değerinin TL ye gerilediğini tespit etmiş ve TL karşılık ayırmaya karar vermiştir. Bu hisse senetleri, karşılığın ayrıldığı dönem içinde TL ye satılmıştır. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 654 Karşılık Giderleri M Kıy Değ Düş Karş / 102 Bankalar hs M Kıy Değ Düş Karş Hisse Senetleri Kon. Kalm. Karş M Kıy Değ Düş Karş İşletme, nominal bedeli 1 TL olan hisse senetlerinden adedini peşin bedelle satın almıştır. Ayrıca alımla ilgili olarak TL gider yapmıştır. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 110 Hisse Senetleri Menk. Kıymet Satış Zararları Hs Bankalar Hs Hisse Senetleri Diğ. Olağan Gider Ve Zararları Hs Bankalar Hs Hisse Senetleri Komisyon Giderleri Bankalar Hs Hisse Senetleri Karşılık Giderleri Bankalar Hs Hisse Senetleri Finansman Giderleri Bankalar Hs Karşılık Giderleri / 102 Bankalar hs M Kıy Değ Düş Karş Hisse Senetleri Karşılık Giderleri M Kıy Değ Düş Karş / 102 Bankalar hs M Kıy Değ Düş Karş Hisse Senetleri Kon. Kalm. Karş Karşılık Giderleri M Kıy Değ Düş Karş / 102 Bankalar hs M Kıy Değ Düş Karş Hisse Senetleri Kon. Kalm. Karş Karşılık Giderleri M Kıy Değ Düş Karş / 102 Bankalar hs M Kıy Değ Düş Karş Hisse Senetleri Kon. Kalm. Karş

23 Test04-Menkul Kıymetler 6. Bir işletme, bir şirketin nominal değeri 1 Türk Lirası /adet olan hisse senetlerinden adet satın almış ve Türk Lirası ödemiştir. Alış işlemiyle ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Hisse Senetleri Hesabı borçlu B) Hisse Senetleri Hesabı alacaklı C) Hisse Senetleri Hesabı borçlu D) Hisse Senetleri Hesabı alacaklı E) Komisyon Giderleri alacaklı Sermayesini TL artıran bir işletme hisse senetlerini banka aracılığıyla TL ye satmıştır. (Bankaya komisyon ödenmemiştir.) Buna göre, bu işlemlerde aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? A) Ödenmemiş Sermaye hesabı alacaklı B) Bankalar hesabı borçlu C) Hisse Senedi İhraç Primleri hesabı alacaklı D) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı alacaklı E) Sermaye hesabı alacaklı 8. İşletme, alış fiyatı TL olan hisse senetlerine geçen yıl TL karşılık ayırmıştır. İşletme bu hisse senetlerini bu dönem içinde peşin bedelle TL sine satmıştır. Bu işleme ilişkin günlük defter kayıtları nasıl olmalıdır? A) / 100 Kasa Hisse Senetleri Önc. Dönem Gelir Ve Karları _ B) / 100 Kasa Menk. Kıy. Değer Düşüklüğü Karşılığı Hisse Senetleri Menk. Kıymet Satış Karları _ C) / 100 Kasa Menk. Kıy. Değer Düşüklüğü Karşılığı Hisse Senetleri Önc. Dönem Gelir Ve Karları _ D) / 100 Kasa Menk. Kıy. Değer Düşüklüğü Karşılığı Hisse Senetleri _ E) / 100 Kasa Menk. Kıy. Değer Düşüklüğü Karşılığı Hisse Senetleri Kon. Kalm, Karşılıklar _ 22

24 Test04-Menkul Kıymetler 9. İşletme, 3 ay önce satın aldığı ve hisse senetleri hesabında takip ettiği A şirketinin hisse senetlerine TL temettü geliri tahakkuk ettiğini A şirketinin genel kurul kararından öğrenmiştir. Bu işleme ilişkin günlük defter kayıtları nasıl olmalıdır? 132 İştiraklerden Alc İştiraklerden Temettü Gelirleri Diğer Çeşitli Alc Diğer Olağan Gelir/Kar Diğ. Olğ. Gelir/Kar Diğer Çeşitli Alc Diğer Çeşitli Alc Hisse Senedi İhraç Primleri Diğ. Tic. Alacaklar Menkul Kıymet Satış Karları Hs İşletme, nominal değeri 1 TL ve alış fiyatı 2 TL olan hisse senetlerinden adet satın almış ve bu hisse senetleri için dönem sonunda TL karşılık ayırmıştır. Bir müddet sonra bu hisse senetlerinin tanesi 4.800TL ye banka aracılığı ile satılmıştır. Buna göre, bu satışla ilgili yapılacak kayda ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 102 Bankalar Hisse Senetleri M. Kıymet Satış Karları Bankalar M. Kıymet Satış Zararları Hisse Senetleri Bankalar Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı M. Kıymet Satış Zararları Hisse Senetleri Bankalar M. Kıymet Satış Zararları Hisse Senetleri Bankalar Karşılık Giderleri Hisse Senetleri İşletme TL ye satın aldığı hisse senetlerinin dönem sonundaki değerinin TL olarak belirlenmesi nedeniyle karşılık ayırmış ve izleyen dönemde hisse senetlerini TL ye banka aracılığıyla satarak aşağıdaki kaydı yapmıştır. / I Bankalar II Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karş III Hisse Senetleri IV Konusu Kalmayan Karş V Menk. Kıy. Satış Karları _ Buna göre, bu kayıtta kaç numaralı hesaplara ilişkin tutarlar yanlıştır? A) II ve IV B) II ve V C) III ve IV D) III ve V E) IV ve V 12. Tamamı TL ye satın alınan hisse senetlerindeki değer düşüklüğü için önceki yıl TL karşılık ayırmış bulunan işletme, sonraki yıl hisse senetlerinin yarısını satmıştır. Hisse senetlerinin satılan kısmı için karşılığın 500 TL lik kısmının gereksiz yere ayrıldığı anlaşılmıştır. İşletmenin hisse senetlerini satış tutarı kaç TL dir? A) B) C) D) E) Bir işletmenin elindeki âtıl fonları kısa vadeli değerlendirmek amacıyla yapacağı yatırımlar için Tekdüzen Muhasebe Sistemi nde aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılamaz? A) İştirakler B) Hisse Senetleri C) Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları D) Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları E) Diğer Menkul Kıymetler 23

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. VB VS 102 Bankalar Hs. 100 000 - Vadeli Mevduat 102 Bankalar Hs. 100

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ 102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ DÖNEM İÇİ X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. İKİ DÖNEM ARASI tarihinde

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması a)mali tablosunu yıllık olarak düzenleyen işletmelere göre; 1. işletme 1 Ekim tarihinde 25.000,- TL nakit para, 20.000,-

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 120 ALICILAR HESABI

12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 120 ALICILAR HESABI 12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Değerleme ve Envanteri: 120 ALICILAR HESABI Örnek 1: İşletmenin yapılan sayımda Alıcılar hesabının borç kalanı 8800,- TL olmasına rağmen yapılan kontrolde

Detaylı

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması Muhasebe 2 Dersi Uygulaması 1. E İşletmesi (anonim şirket) 27.08.2013 tarihindeki envanter işleminde kasada fiilen 12.000,-TL, kayıtlarında ise 13.000,- TL olduğunu tespit etmiştir. Yapılan araştırmaya

Detaylı

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının

Detaylı

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe Bölüm 01. MALİ TABLOLAR ve ÖZELLİKLERİ

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe Bölüm 01. MALİ TABLOLAR ve ÖZELLİKLERİ SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe Bölüm 01 MALİ TABLOLAR ve ÖZELLİKLERİ 1. Bilanço işletmenin belli bir tarihteki varlıkları ve kaynaklarını (mali durumunu) gösteren mali tablodur. Varlık ve kaynakların

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

HAZIR DEĞERLERİN DÖNEM SONU UYGULAMASI:

HAZIR DEĞERLERİN DÖNEM SONU UYGULAMASI: HAZIR DEĞERLERİN DÖNEM SONU UYGULAMASI: KASA HESABI Türk Lirasının Değerleme ve Envanteri: Örnek 1: İşletmenin yapılan sayımında işletmenin kasasında 7500,- TL bulunmasına rağmen kasa hesabının kalanı

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

ÖZEL SMMM SINAVI. 18 Eylül 2011 Pazar (2011/2. Dönem) MUHASEBE

ÖZEL SMMM SINAVI. 18 Eylül 2011 Pazar (2011/2. Dönem) MUHASEBE ÖZEL SMMM SINAVI 18 Eylül 2011 Pazar (2011/2. Dönem) MUHASEBE Sorular Soru 1- A işletmesi, 40.000 TL nakit, 25.000 TL değerinde ticari mal ve 22.000 TL değerindeki kamyonet karşılığı sermaye ile kurulmuştur.

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 7. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Bilançonun 1 Dönen Varlıklar Sınıfı ve 10 Hazır Değerler Grubu Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

Bilgilendirme: Muhasebe-2 dersi final sınavı test olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Hepinize başarılar dileriz.

Bilgilendirme: Muhasebe-2 dersi final sınavı test olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Hepinize başarılar dileriz. Bilgilendirme: Muhasebe-2 dersi final sınavı test olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Hepinize başarılar dileriz. KTÜ İşletme Bölümü Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN - Prof. Dr. Uğur KAYA

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi Genel Muhasebe Ders Notları Öğr. Gör. Aytekin KAYA 33 36 Diğer Ticari Borçlar-Ödenecek Vergi ve diğer Yükümlülükler 1. İşletme 1 ocak tarihinde 15.000,- TL nakit para, 8.000,- TL ziraat bankası ticari

Detaylı

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Monografi Çözümü Teknik A.Ş. nin 31.12.2016 tarihli genel geçici mizanı aşağıdaki gibidir. Dönem sonu işlemlerine ait bilgiler şöyledir; KDV mahsup kaydı yapılmıştır. Yapılan

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız?

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? Sorular 1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? a) 03.01.2015 Tarihinde işletmenin Ziraat Bankasındaki

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 1 15 Stokların Uygulaması 1. İşletme 15kasım tarihinde 50.000,- TL nakit para, 12.500,- TL Ziraat Bankası ticari mevduat hesabı, 5.000,- TL Vakıfbank ticari mevduat hesabı, 5.000,- TL demirbaş ile işe

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdakilerden hesaplardan hangisi «Menkul Kıymetler» grubunda yer almaz? a. Bağlı Menkul Kıymetler b. Kamu

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

Hazır Değerlerin Dönem Sonu Uygulaması:

Hazır Değerlerin Dönem Sonu Uygulaması: ***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri*** Hazır Değerlerin Dönem Sonu Uygulaması: KASA HESABI Değerleme ve Envanteri: Türk parası mevcudu itibari değer, yani paraların üzerinde yazılı olan değerler üzerinden

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 1. İşletme 11.000 Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır. 11.000 Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi Genel Muhasebe Ders Notları Öğr. Gör. Aytekin KAYA KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARIN UYGULAMASI 30 Mali Borçlar-32 Ticari Borçlar-33 Diğer Borçlar 1. İşletme 1 ekim tarihinde 30.000,- TL nakit para ve 20.000,-

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

6. HAFTA ISL 107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Konu Başlıkları Konu Başlıkları... 2 1. ALTINCI

Detaylı

Uygulama 5. Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.

Uygulama 5. Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26. Uygulama 5 Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.000,- ALINAN ÇEKLER 12.000,- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 14.000,- BANKALAR

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 3. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Hazır Değerler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Aktif I. Dönen Varlıklar II. Duran Varlıklar Bilanço Bilanço,

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

MUHASEBE YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ)

MUHASEBE YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ) MUHASEBE TEMEL FİNANSAL F TABLOLARDA YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (BÖLÜM M II) (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ) HESAPLARIN SINIFLANDIRILMASI Hesapların bir kısmının fazlalıkları bilançoda bir kısmının fazlalıkları

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR VAKA F Yüksel ALADAĞ (tek şahıs) kırtasiye malzemeleri alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2010 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 50.000,- Alınan

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

2.000 V.Özkaynaklar 500 Sermaye Ödenmemiş Sermaye (2.000) Aktif Toplamı Pasif Toplamı 2.000

2.000 V.Özkaynaklar 500 Sermaye Ödenmemiş Sermaye (2.000) Aktif Toplamı Pasif Toplamı 2.000 1 Örnek Monografi 1. Bay Ali Acar 1 Kasım günü 4.000 TL sermaye taahhüdünde bulunarak bir şirket kurmuş ve 2.000 TL nakit para ile sermaye taahhüdünün bir kısmını yerine getirmiştir.(kdv ve maliyet hesapları

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 12 Ticari Alacakların Uygulaması 1. İşletme 1 kasım tarihinde 25.000,- TL nakit para, 10.000,- TL Ziraat Bankası ticari mevduat hesabı, 30.000,- TL Ticari Mal 1.200,- TL lik İndirilecek KDV, 5.000,- TL

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

1. Daha önce verilmiş olan 200 000 TL. teminat, teminatı alan firma tarafından iade edilmemiştir.

1. Daha önce verilmiş olan 200 000 TL. teminat, teminatı alan firma tarafından iade edilmemiştir. 1. Daha önce verilmiş olan 200 000 TL. teminat, teminatı alan firma tarafından iade edilmemiştir. 689 DİĞER OL.DIŞI GİD.VE ZARARLAR 126 VER.DEP.VE TEMİNATLAR 126.02 Ver.Teminatlar 2. Müşterilerden olan

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 0312 230 32 15 16

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 0312 230 32 15 16 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 20 Mart 2016 Pazar 09:00 Sınav Süresi: 3 Saat SORU: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 356.748.314 309.044.079 1- Kasa 2.12-13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 337.414.881 287.777.816 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı