Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/ R.G. Sayısı:25862.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/6. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862."

Transkript

1 Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ Tebliğ No:İEG-2005/ R.G. Sayısı:25862 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, benzoik asit, 4-hidroksibenzoik asit, sorbik asit, salisilik asit ve propionik asit tanı ve tayini, hidrokinon, hidrokinon monometileter, hidrokinon monometileter ve hidronon monobenzileter tanı ve tayini konularındaki analiz yöntemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Tebliğ, aşağıdaki analiz metodlarının uygulamalarını kapsar: a)benzoik asit, 4-hidroksibenzoik asit, sorbik asit, salisilik asit ve propionik asit tanı ve tayini EK teki Yöntem I e göre yapılır. b)hidrokinon, hidrokinon monometileter, hidrokinon monometileter ve hidronon monobenzileter tanı ve tayini EK teki Yöntem II ye göre yapılır. Hukuki Dayanak Madde 3 - Bu Tebliğ, 23/5/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliği nin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Uyumlaştırılan Avrupa Birliği Mevzuatı Madde 4- Bu Tebliğ, 95/32/EEC sayılı Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Altıncı Komisyon Direktifi dikkate alınarak, Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında hazırlanmıştır. Bu Tebliğ, laboratuarların denenmiş ve bilimsel geçerliliği olan yöntemleri kullanmasını engellemez. Yürürlük Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

2 Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. EK YÖNTEM I- KOZMETİK ÜRÜNLERDE BENZOİK ASİT, 4-HİDROKSİBENZOİK ASİT,SORBİK ASİT, SALİSİLİK ASİT VE PROPİYONİK ASİT TANI VE TAYİNİ 1. KAPSAM VE UYGULAMA ALANI 2. TANIM Bu metod benzoik asit, 4-hidroksibenzoik asit, sorbik asit, salisilik asit ve propiyonik asidin kozmetik ürünlerde tanı ve tayini için uygulanır. Bu koruyucuların tanımlanması için ayrı prosedürler verilmiştir. Propiyonik asit tayini ve 4-hidroksibenzoik asit, salisilik asit, sorbik asit, benzoik asit tayini. Bu metod ile benzoik asit, 4-hidroksibenzoik asit, sorbik asit, salisilik asit, ve propiyonik asit miktarı serbest asitlerin yüzde kütlesi olarak ifade edilir. A. TANI 1. PRENSİP Koruyucuların asit / baz ekstraksiyonundan sonra ekstrakt ince tabaka kromatografisiyle (türevlendirme ile) analizlenir. Sonuçlara göre tanılar yüksek basınçlı sıvı kromatografi (HPLC) ile veya propiyonik asitte olduğu gibi gaz kromatografisi (GC) ile doğrulanır. 2. REAKTİFLER 2.1. Genel Bütün çözeltiler analitik saflıkta olmalıdır. Kullanılan su damıtılmış su veya en az eşdeğer bir saflıkta olmalıdır.

3 2.2. Aseton 2.3. Dietileter 2.4. Asetonitril 2.5. Toluen 2.6. n-hekzan 2.7. Sıvı parafin 2.8. Hidroklorik asit 4 M 2.9. Potasyum hidroksit, sulu, 4 M Kalsiyum klorür, CaCl 2.2H 2 O Lityum karbonat Li 2 CO bromo-2-asetonafton hidroksi benzoik asit Salisilik asit Benzoik asit Sorbik asit Propionik asit Referans solüsyonlar Beş koruyucunun ( ) dietil eterde % 0.1 lik (m/v) solüsyonları (100 mg/100 ml) hazırlanır Türevlendirme reaktifi 2-bromo-2 -asetofenon un (2.12) asetonitril (2.4) içindeki % 0.5 lik (m/v) solüsyonu (50 mg/10 ml). Bu solüsyon haftalık hazırlanır ve buzdolabında saklanır Katalizör solüsyon Lityum karbonatın (2.11) suda % 0.3 lük (m/v) solüsyonu (300 mg/100 ml). Bu solüsyon taze hazırlanmalıdır Yürütme solvanı Toluen (2.5) / aseton (2.2) (20:0.5, v/v)

4 2.22. Sıvı parafin (2.7) / n-hekzan (2.6) (1:2, v/v) 3. DÜZENEK Normal laboratuvar düzenekleri 3.1. Su banyosu, 60 o C de tutulabilen 3.2. Yürütme tankı 3.3. Ultraviyole ışık kaynağı, 254 ve 366 nm 3.4. İnce tabaka plakları Kieselgel 60, floresans indikatörü olmayan 20 x 20 cm, kaplama kalınlığı 0.25 mm. 2.5 x 20 cm lik konsantre edici alan ile (Merck veya eşdeğeri) 3.5. Mikro şırınga, 10 µl 3.6. Mikro şırınga, 25 µl 3.7. Etüv, 105 o C ye kadar ısınabilen 3.8. Vidalı kapaklı 50 ml.lik cam tüp 3.9. Filtre kağıdı, çap 90 mm, Schleicher & Schull, Weissband No 5892 veya eşdeğeri Universal ph indikatör kağıdı, ph ml cam örnek şişeleri Döner evaporatör (Rotavapor veya eşdeğeri) Isıtıcı tabla 4. İŞLEM 4.1. Örnek hazırlama Yaklaşık 1 gr örnek vidalı kapaklı (3.8) 50 ml.lik tüp içine tartılır. Dört damla 4 M hidroklorik asit (2.8) ve 40 ml aseton (2.2) ilave edilir. Tuvalet sabunları gibi kuvvetli bazik ürünler için 20 damla hidroklorik asit 4 M (2.8) ilave edilmelidir. İndikatör kağıdı (3.10) kullanılarak ph ın yaklaşık 2 olduğu kontrol edilir. Tüp kapatılır ve bir dakika süre ile şiddetlice çalkalanır. Koruyucuların aseton fazına geçişini kolaylaştırmak, likit fazı eritmek için karışım dikkatlice 60 o C ye ısıtılır. Solüsyon oda ısısına kadar soğutulur ve filtre kağıdı ile (3.9) erlene süzülür. Filtratın 20 ml si 200 ml.lik erlene alınır, 20 ml su eklenip karıştırılır. 4 M Potasyum hidroksit (2.9) ile karışımın ph sı 10 civarına ph kağıdı (3.10) ile ayarlanır.

5 1 gr kalsiyum klorür (2.10) eklenir ve şiddetle çalkalanır. 75 ml dietil eter (2.3) içeren 250 ml.lik ayırma hunisine süzülerek alınır ve bir dakika şiddetle çalkalanır. Ayrılmaya bırakılır, sulu faz 250 ml.lik erlene aktarılır. Eter tabakası atılır. İndikatör kağıdı (3.10) kullanılarak, sulu solüsyonun ph sı 2 civarına 4 M hidroklorik asit (2.8) ile ayarlanır. 10 ml dietil eter (2.3) eklenir, erlenin ağzı kapatılarak 1 dakika şiddetle çalkalanır. Ayrılması beklenir ve eter tabakası döner evaporatöre (3.12) aktarılır. Sulu kısım atılır. Eterli faz hemen hemen kuruluğa kadar uçurulur ve kalıntı 1 ml dietil eter (2.3) içinde çözülür, solüsyon örnek şişesine (3.11) alınır İnce tabaka kromatografisi Kromatografi uygulanacak her referans ve örnek için, TLC plağına 3 µl lityum karbonat çözeltisi (2.20), mikro şırınga (3.5) ile uygulanır. Plak soğuk hava altında kurutulur. 5. TANIM TLC plağı ısıtıcı tabla (3.13) üzerine alınıp, 40 o C ye ısıtılır. Mikro şırınga (3.5) ile 10 µl referans solüsyon (2.18) ve örnek solüsyon (4.1) plağa lityum karbonat damlatılmış olan yerlerin tam üzerine gelecek şekilde damlatılır. Son olarak yaklaşık 15 µl türevlendirme reaktifi (2.19) (2-bromo-2 -asetonafton solüsyonu), aynı noktalar üzerine tatbik edilir. TLC plağı 45 dakika süre ile 80 o C lik bir etüvde (3.7) ısıtılır. Soğutulduktan sonra, 15 dakika süre ile solvanla şartlandırılmış (filtre kağıdı konmadan) tanka (3.2) daldırılır. 15 cm ye kadar yürütme solvanı (2.21) (toluen / aseton) içerisinde yürütülür (Yaklaşık 80 dakika sürer). Plak soğuk hava akımında kurutulur, ultraviyole (3.3) altında incelenir. Zayıf lekelerin floresansını arıttırmak için plak sıvı parafin / n-hekzan (2.22) karışımına daldırılabilir. Her leke için Rf hesaplanır. Ultraviyole ışığı altında örnek ve referans solüsyonların Rf değerleri karşılaştırılır. Mevcut koruyucuların varlığı ve niceliği araştırılır. Bölüm B de tanımlanan HPLC uygulanır veya eğer propiyonik asid in mevcudiyeti görünüyorsa Bölüm C de tanımlanan GC uygulanır. Alıkonma süreleri referans solüsyonlarla karşılaştırılır. TLC ve HPLC veya GC den alınan sonuçlar birleştirilir. Toplam sonuçlar örnekte var olan koruyucuların kesin teşhisleridir. B. BENZOİK ASİT, 4-HİDROKSİBENZOİK ASİT, SORBİK ASİT VE SALİSİLİK ASİT TAYİNİ 1. PRENSİP

6 Asitleştirmeden sonra, örnek, etanol ve su karışımı ile ekstre edilir. Süzülme işleminden sonra koruyucular yüksek basınçlı sıvı kromatografi (HPLC) ile tayin edilir. 2. REAKTİFLER 2.1. Bütün çözeltiler analitik saflıkta olmalı ve HPLC için uygun olmalıdır. Kullanılan su damıtılmış olmalı yada eşdeğer saflıkta olmalıdır Absolu etanol hidroksi benzoik asit 2.4. Salisilik asit 2.5. Benzoik asit 2.6. Sorbik asit 2.7. Sodyum asetat (CH 4 COONa.3H 2 O) 2.8. Asetik asit (d 4 20 = 1.05 g/ml) 2.9. Asetonitril Sülfürik asit, 2 M Sulu potasyum hidroksit 0.2 M metoksibenzoik asit Etanol / su karışımı Dokuz hacim etanol (2.2), bir hacim su ile karıştırılır (2.1) İnternal standart solüsyonu 500 ml.lik etanol / su karışımında (2.13) yaklaşık 1 gr 2-metoksi benzoik asit (2.12) ihtiva eden bir solüsyon hazırlanır HPLC için mobil faz Asetat tampon: 1 litrelik suya 6.35 gr sodyum asetat (2.7) ve 20 ml asetik asit (2.8) ilave edilir ve karıştırılır Dokuz hacim asetat tamponu (2.15.1) ve bir hacim asetonitril (2.9) karıştırılarak mobil faz hazırlanır.

7 2.16. Koruyucu stok solüsyonu Yaklaşık 0.05 g 4-hidroksibenzoik asit (2.3), 0.2 g salisilik asit (2.4), 0.2 g benzoik asit (2.5) ve 0.05 g sorbik asit (2.6) 50 ml.lik ölçülü balona tam tartılır. Etanol / su karışımı (2.13) ile hacme tamamlanır. Bu solüsyon buzdolabında saklanır. Bir hafta süreyle stabildir Koruyucu standart solüsyonları 20 ml.lik bir seri ölçülü balon içerisine 8.00, 4.00, 2.00, 1.00 ve 0.50 ml stok solüsyon (2.16) pipetlenir. Her bir ölçülü balon içerisine 10 ml internal standart solüsyon (2.14) ve 0.5 ml sülfürik asit 2 M (2.10) konulur. Etanol / su karışımı (2.13) ile hacme tamamlanır. Bu solüsyonlar taze hazırlanmalıdır. 3. EKİPMAN Aksi belirtilmedikçe normal laboratuvar düzeneği 3.1. Su banyosu 60 o C ye ayarlanmış 3.2. Yüksek basınçlı sıvı kromatografi, değişken dalga boylu UV dedektörlü ve 10 µl enjeksiyon luplu Analitik kolonu : Paslanmaz çelik Uzunluk : cm İç çap : 4.6 mm, Nucleosil 5C18; veya eşdeğeri ile doldurulmuş Filtre kağıdı Çap: 90 mm Scleicher ve Schull, Weissband No 5892 veya eşdeğeri ml cam tüpler, vidalı kapaklı ml cam örnek şişeleri 3.7. Cam boncuklar 2-4 mm ebadında veya eşdeğeri 4. İŞLEM 4.1. Örnek hazırlanması İnternal standart eklemeden örnek hazırlama 50 ml.lik vidalı kapaklı cam tüp (3.5) içine 1 g örnek tartılır. Sülfürik asit 2 M (2.10) ve 40.0 ml etanol / su karışımı (2.13) pipetlenir. Cam boncuklarından (3.7) 1 g civarında eklenir. Tüp kapatılır ve homojen bir süspansiyon elde edilinceye kadar en az bir dakika boyunca şiddetle çalkalanır. Etanol fazına koruyucuların

8 geçmesini kolaylaştırmak için tüp tam olarak 5 dakika 60 o C ısıdaki su banyosuna (3.1) konulur. Tüp hemen soğuk su altına tutularak soğutulur ve ekstrakt 5 o C de 1 saat saklanır. Elde edilen ekstrakt filtre kağıdından (3.4) süzülür. Filtre edilen üründen yaklaşık 2 ml örnek şişesine (3.6) aktarılır. Filtrat 5 o C de bekletilir ve 24 saat içinde HPLC ile tayin edilir İnternal standart eklenerek örnek hazırlama 50 ml.lik vidalı kapaklı cam tüp (3.5) içerisine örnek 1 ± 0.1 gr (A gram) tartılır. 1 ml 2 M Sülfürik asit (2.10) ve 30 ml etanol / su karışımı (2.13) pipetle ilave edilir. Yaklaşık 1 gr cam boncuk (3.7) ve 10 ml internal standart solüsyonu (2.14) eklenir, tüpün ağzı kapatılır ve homojen bir süspansiyon elde edilinceye kadar en az 1 dakika şiddetle çalkalanır. Koruyucuların etanol fazına geçişini kolaylaştırmak için, tüp 5 dakika 60 o C deki su banyosuna (3.1) yerleştirilir. Tüp hemen soğuk su altında soğutulur ve ekstrakt 5 o C de 1 saat saklanır. Ekstrakt filtre kağıdından (3.4) süzülür. Yaklaşık 2 ml filtrat örnek şişesine (3.6) aktarılır. Filtrat 5 o C de saklanır ve 24 saat içerisinde HPLC ile tayin yapılır Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi Mobil faz : Asetonitril / asetat tamponu (2.15) Akış hızı : 2 ± 0.5 ml/dak. Dalga boyu : 240 nm Kalibrasyon Koruyucu standart solüsyonlarının (2.17) her birinden 10 ar µl enjekte edilir. Kromatogramdan her solüsyona karşı gelen pik yüksekliğinin internal standardın pik yüksekliğine oranı tayin edilir ve her standart solüsyonun konsantrasyonuna karşı grafiğe geçirilir. Grafikten lineer bir sonuç çıkması gereklidir Tayin Örnek ekstraktından (4.1.1) 10 µl enjekte edilir. Kromatogram kaydedilir. Koruyucu standart solüsyonundan (2.17) 10 µl enjekte edilir, kromatogram kaydedilir. Elde edilen kromatogramlar karşılaştırılır. Eğer örnek ekstraktının (4.1.1) kromatogramında 2-metoksibenzoik aside (önerilen internal standart) karşı gelen alıkonma süresinde bir pik mevcut değilse 10 µl internal standart ilave edilmiş örnek ekstraktı (4.1.2) enjekte edilir ve kromatogram kaydedilir.

9 Eğer örnek ekstraktı (4.1.1) kromatogramında 2-metoksibenzoik asit ile aynı alıkonma süresinde başka bir pik görünürse uygun başka bir internal standart seçilmelidir. (Eğer koruyuculardan biri kromatogramda mevcut değil ise bu koruyucu internal standart olarak kullanılabilir) Standart solüsyondan ve örnek solüsyonundan elde edilen kromatogramların aşağıdaki gereklilikleri sağladıklarından emin olunmalıdır. En kötü ayrılmış pik çiftinin ayırımı en az 0.9 olmalıdır (bkz. Şekil 1). P=f/g Şekil 1: Pik ayırımı Eğer gerekli ayırım elde edilmemişse ya daha etkin bir kolon kullanılmalıdır yada gereklilik elde edilinceye kadar mobil fazın kompozisyonu ayarlanmalıdır. Elde edilen bütün piklerin asimetri faktörü A arasında olmalıdır. Asimetri faktörü elde etmek için kromatogramlanırken kağıt hızının en az 2 cm/dakika olması önerilir (bkz. Şekil 2).

10 Şekil 2: Pik asimetri faktörü A S = h a Düzgün bir baseline (taban çizgisi) elde edilmelidir. 5. HESAPLAMA Daha önce sözü edilen kalibrasyon grafiğinden örnek solüsyondaki koruyucuların konsantrasyonları hesaplanır. Örnekteki benzoik asit 4-hidroksibenzoik asit, sorbik asit veya salisilik asit miktarı % kütle olarak (X i ) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. X i % (m/m) = 100 x 20 x b = b 10 6 x a 500 x a Burada: a = Test miktarının (4.1.2) gram cinsinden kütlesi b = Kalibrasyon grafiğinden elde edilen örnek ekstraktındaki (4.1.2) µg/ml olarak koruyucu konsantrasyonu. 6. TEKRARLANABİLİRLİK (ISO NORM 5725) % 0.40 lık bir 4-hidroksibenzoik asit miktarı için aynı örnekteki iki paralel tayin sonucu arasındaki fark % i geçmemelidir. % 0.50 lik bir benzoikasit miktarı için aynı örnekteki iki paralel tayin sonucu arasındaki fark % yi geçmemelidir. % 0.50 lik bir salisilik asit miktarı için aynı örnekteki iki paralel tayin sonucu arasındaki fark % i geçmemelidir.

11 % 0.60 lık bir sorbik asit miktarı için aynı örnekteki iki paralel tayin sonucu arasındaki fark % i geçmemelidir. 7. UYARI 7.1 Ekstrakta ilave edilen sülfürik asit miktarı sonuçların hassasiyeti açısından kritiktir. Çalışılan örnek miktarı ve eklenen asit miktarı tarif edilen sınırlar içerisinde kalmalıdır. 7.2 Eğer istenirse uygun bir koruyucu ön kolon kullanılabilir. C. PROPİYONİK ASİT TAYİNİ 1. KAPSAM VE UYGULAMA ALANI Bu metod kozmetik ürünlerde maksimum % 2 (m/m) konsantrasyona kadar propiyonik asit tayini için uygundur. 2. TANIM Üründeki propiyonik asit konsantrasyonu bu metodla % kütle (m/m) cinsinden ifade edilir. 3. PRENSİP Propiyonik asit üründen ekstre edildikten sonra gaz kromatografisi ile internal standart olarak 2-metilpropiyonik asit kullanılarak tayin edilir. 4. REAKTİFLER Kullanılan tüm çözeltiler analitik saflıkta olmalıdır. Distile su veya eşdeğer kalitede su kullanılmalıdır Etanol % 96 v/v 4.2. Propiyonik asit metil propiyonik asit 4.4. Ortofosforik asit % 10 (m/v) 4.5. Propiyonik asit solüsyonu 1 gr (p gram) propiyonik asit 50 ml etanol (4.1) içinde

12 4.6. İnternal standart solüsyonu 1 gr (e gram) 2-metil propiyonik asit 50 ml etanol (4.1) içinde 5. EKİPMAN 5.1. Genel laboratuvar ekipmanları 5.2. Alev iyonizasyon dedektörlü gaz kromatografi cihazı 5.3. Vidalı kapaklı cam tüp (20 x 150 mm) o C de su banyosu 5.5. Membran filtreli (0.45 µm) 10 ml.lik cam şırınga 6. İŞLEM 6.1. Örnek hazırlama İnternal standart koymadan örnek hazırlama Bir cam tüpe (5.3) yaklaşık 1 gr örnek, 0.5 ml fosforik asit (4.4) ve 9.5 ml etanol (4.1) konulur. Tüp kapatılır ve şiddetle çalkalanır. Eğer gerekiyorsa lipid fazın tamamen çözünmesi için tüp 5 dakika 60 o C deki su banyosuna (5.4) yerleştirilir. Hızlıca su altında soğutulur. Solüsyonun bir kısmı membran filtreden (5.5) süzülür. Filtrat aynı gün kromatograflanır İnternal standart ilave ederek örnek hazırlama 1 ± 0.1 gr (a gram) örnek bir cam tüpe (5.3) tartılır. 0.5 ml fosforik asit (4.4), 0.50 ml internal standart solüsyonu (4.6) ve 9 ml etanol (4.1) ilave edilir. Tüp kapatılır ve şiddetle çalkalanır. Eğer gerekiyorsa lipid fazı çözmek için tüp 5 dakika 60 o C deki su banyosuna (5.4) yerleştirilir. Su altında hızla soğutulur. Solüsyonun bir kısmı membran filtreden (5.5) süzülür, aynı gün kromatograflanır Gaz kromatografi şartları Aşağıdaki operasyon şartları önerilir. Kolon

13 Tip : Paslanmaz çelik Uzunluk : 2 m Çap : 1/8 Ambalaj : % 10 SP TM 1000 (veya eşdeğeri) + % 1 H 3 PO 4 Chromosorb WAW mesh Sıcaklıklar Enjektör : 200 o C Kolon : 120 o C Dedektör : 200 o C Taşıyıcı Gaz Akış hızı : Azot : 25 ml/dakika 6.3. Kromatografi Kalibrasyon Bir seri 20 ml ölçülü balona 0.25, 0.50, 1.00, 2.00 ve 4.00 ml propiyonik asit solüsyonu (4.5) pipetlenir. Balonlara 1 er ml de internal standart solüsyon (4.6) pipetlenir. Balonlar etanol (4.1) ile hacme tamamlanır ve karıştırılır. Bu şekilde hazırlanan solüsyonlar e mg/ml 2-metilpropiyonik asit internal standardı içerirler (e= 1000 ise 1 mg/ml dir.) ve p/4, p/2, p, 2p, 4p mg/ml propiyonik asit (Eğer p= 1000 ise 0.25, 0.50, 1.00, 2.00, 4.00 mg/ml demektir). Her solüsyondan 1 er µl enjekte edilip, propiyonik asit / 2-metilpropiyonik asit kütle oranları x ekseninde ve piklerin oranları y ekseninde olmak üzere kalibrasyon eğrisi çizilir. Ortalama pik alan oranlarını hesaplamak için her solüsyondan 3 er enjeksiyon yapılır Tayin Filtre edilmiş örnekten (6.1.1) 1 µl enjekte edilir. Kromatogramı, standart solüsyonun (6.3.1) kromatogramı ile karşılaştırılır. Eğer bir pik 2-metil propiyonik asit ile aşağı yukarı aynı alıkonma zamanına sahip ise internal standardı değiştirilir. Eğer herhangi bir etkileşim görülmüyor ise 1 µl.lik filtre edilmiş örnekten (6.1.2) enjeksiyon yapılarak, propiyonik asit ve internal standardın pik alanları ölçülür.

14 Her solüsyondan 3 enjeksiyon yapılarak ortalama pik alan oranı hesaplanır. 7. HESAPLAMA de elde edilmiş olan kalibrasyon eğrisiden den hesaplanmış olan pikin alan oranına karşı gelen kütle (K) oranı elde edilir Yukarıdaki şekilde elde edilen kütle oranından örnekteki (X) propiyonik asit miktarı % kütle cinsinden aşağıdaki formülle hesaplanır. X % (m/m) = K 0.5 x 100 x e = K _e_ 50 x a a Burada: K = 7.1 de hesaplanmış olan oran e = İnternal standardın (4.6) gram olarak kütlesi a = Örneğin (6.1.2) gram olarak kütlesi 8. TEKRARLANABİLİRLİK (ISO NORM 5725) % 2 lik (m/m) propiyonik asit miktarı için, aynı örnek üzerinde paralel olarak yapılan iki deney sonucu arasındaki fark % 0.12 yi geçmemelidir. YÖNTEM II KOZMETİK ÜRÜNLERDE HİDROKİNON, HİDROKİNON MONOMETİLETER, HİDROKİNON MONOETİLETER VE HİDROKİNON MONOBENZİLETER TANI VE TAYİNİ A. TANIM 1. KAPSAM VE UYGULAMA ALANI Bu metod kozmetik ürünler arasında cilt beyazlatılmasında kullanılan ürünlerde hidrokinon, hidrokinon monometileter, hidrokinon monoetileter ve hidrokinon monobenzileter (monobenzon) tanı ve tayinini kapsar. 2. PRENSİP Hidrokinon ve onun eterleri ince tabaka kromatografisi (TLC) ile tanımlanır. 3. REAKTİFLER

15 Kullanılan bütün çözeltiler analitik saflıkta olmalıdır Etanol % 96 (v/v) 3.2. Kloroform 3.3. Dietil eter 3.4. Yürütme solvanı Kloroform / Dietileter, 66:33 (v/v) 3.5. Amonyak, % 25 (m/m) (d 4 20 = 0.91 g/ml) 3.6. Askorbik asit 3.7. Hidrokinon 3.8. Hidrokinon monometileter 3.9. Hidrokinon monoetileter Hidrokinon monobenzileter (monobenzon) Referans solüsyonlar Aşağıdaki referans solüsyonlar günlük hazırlanmalıdır ve bir gün stabildirler ml.lik dereceli tüpe 0.05 g hidrokinon (3.7) tartılır. Üzerine g askorbik asit (3.6) ve 5 ml etanol (3.1) ilave edilir. Amonyak (3.5) ile ph 10 a ayarlanır. Etanol (3.1) ile hacme tamamlanır ml.lik dereceli tüpe 0.05 g hidrokinon monometileter (3.8) tartılır. Üzerine g askorbik asit (3.6) ve 5 ml etanol (3.1) eklenir. Amonyak (3.5) ile ph 10 a ayarlanır. Etanol (3.1) ile hacme tamamlanır ml.lik dereceli tüpe 0.05 g hidrokinon monoetileter (3.9) tartılır. Üzerine g askorbik asit (3.6) ve 5 ml etanol (3.1) eklenir. Amonyak (3.5) ile ph 10 a ayarlanır. Etanol (3.1) ile hacme tamamlanır ml.lik dereceli tüpe 0.05 g hidrokinon monobenzileter (3.10) tartılır. Üzerine g askorbik asit (3.6) ve 5 ml etanol (3.1) eklenir. Amonyak (3.5) ile ph 10 a ayarlanır. Etanol (3.1) ile hacme tamamlanır Gümüş nitrat molibdofosforik asit Potasyum ferrisiyanür hekzahidrat Ferri klorür, hekzahidrat

16 3.16. Sprey reaktiflerleri % 5 lik sulu gümüş nitrat (3.12) solüsyonuna oluşan çökelek çözününceye kadar amonyak (3.5) ilave edilir. Dikkat: Solüsyon bekletildiğinde stabil olmadığından patlama riski vardır. Kullanıldıktan sonra atılmalıdır % 10 luk (m/v) 12-molibdofosforik asidin (3.13) etanol (3.1) içindeki solüsyonu % 1 lik (m/v) potasyum ferrisiyanür (3.14) ve % 2 lik (m/v) ferri klorür (3.15) sulu solüsyonları hazırlanır. Kullanmadan önce bu solüsyonlar eşit hacimde karıştırılır. 4. DÜZENEK Normal laboratuvar ekipmanları 4.1. Genel TLC düzenekleri 4.2. TLC hazır plak; silika jel GHR / UV 254 ; 20 x 20 cm (Machery, Nagel veya eşdeğeri) kaplama kalınlığı 0.25 mm 4.3. Ultrasonik banyo 4.4. Santrifüj 4.5. UV lamba, 254 nm 5. İŞLEM 5.1. Örnek hazırlama 10 ml.lik ölçülü tüp içine 3 g örnek tartılır. Üzerine g askorbik asit (3.6) ve 5 ml etanol (3.1) eklenir. PH, amonyak (3.5) ile 10 a ayarlanır. Etanol (3.1) ile hacme tamamlanır. Tüp kapatılır ve ultrasonik banyoda 10 dakika homojen hale getirilir dev/dak. da santrifüjlenir veya süzgeç kağıdından süzülür TLC Kromatografi tankı, yürütme solvanı (3.4) ile doyurulur Plağa referans solüsyondan (3.11) 2 µl ve örnek solüsyondan (5.1) 2 µl uygulanır. Karanlıkta ve oda ısısında 15 cm yürütülür Tanktan çıkartılan plak oda sıcaklığında kurutulur Tespit

17 Plak 254 nm UV ışığı altında incelenir ve noktaların yerleri işaretlenir Plak spreylenir: 6. TANI 7. UYARI Gümüş nitrat reaktifi (3.16.1) veya 12-molibdofosforik asit reaktifi (3.16.2), yaklaşık 120 o C ye kadar ısıtılır veya Potasyum ferrisiyanür solüsyonu veya ferri klorür solüsyonu (3.16.3) Her nokta için Rf değerleri hesaplanır. Örnek solüsyon noktaları ile referans solüsyon noktalarının Rf leri UV ışığı altındaki renkler açısından ve püskürtme reaktifi ile belirgin hale gelen noktaların renkleri açısından karşılaştırılır. Bundan sonraki kısımda (B) tarif edilen HPLC uygulanır. Örnek pikleri ile referans solüsyon piklerinin alıkonma süreleri karşılaştırılır. Hidrokinon ve / veya eterlerinin varlığını saptamak için TLC ve HPLC nin sonuçları birleştirilir. Belirtilen şartlar altında aşağıdaki Rf değerleri gözlenmiştir. Hidrokinon 0.32 Hidrokinon monometileter 0.53 Hidrokinon monoetileter 0.55 Hidrokinon monobenzileter 0.58 B. TAYİN 1. KAPSAM VE UYGULAMA ALANI Bu metod kozmetik ürünler arasında cilt beyazlatılmasında kullanılan ürünlerde hidrokinon, hidrokinon monometileter, hidrokinon monoetileter, hidrokinon monobenzileter tayinini kapsar. 2. PRENSİP

18 Örnek içindeki lipid maddeleri eritmek için su / metanol karışımı ile ekstre edilir. Elde edilen solüsyondan maddeler ters faz likit kromatografi ile UV saptaması yolu ile yapılır. 3. REAKTİFLER 3.1. Bütün çözeltiler analitik saflıkta olmalı, kullanılan su distile edilmiş olmalı veya aynı derecede saf su kullanılmalıdır Metanol 3.3. Hidrokinon 3.4. Hidrokinon monometileter 3.5. Hidrokinon monoetileter 3.6. Hidrokinon monobenzileter (monobenzon) 3.7. Tetrahidrofuran, HPLC kalitede 3.8. Su / metanol karışımı 1:1 (v/v): Bir hacim su ile bir hacim metanol (3.2) karıştırılır Mobil faz: Tetrahidrofuran / su karışımı 45:55 (v/v). 45 hacim tetrahidrofuran (3.7) ve 55 hacim su ile karıştırılır Referans solüsyon: 0.06 g hidrokinon (3.3), 0.08 g hidrokinon monometileter (3.4), 0.10 g hidrokinon monoetileter (3.5) ve 0.12 g hidrokinon monobenzileter (3.6), 50 ml.lik ölçülü balona tartılır. Metanol (3.2) ile çözülerek hacme tamamlanır. Bu solüsyonun 10 ml.si, 50 ml ye su / metanol karışımı (3.8) ile seyreltilerek referans solüsyon hazırlanır. Bu solüsyonlar taze hazırlanmalıdır. 4. EKİPMAN Normal laboratuvar ekipmanları o C de su banyosu 4.2. Değişken dalga boylu UV dedektörlü 10 µl enjeksiyon luplu yüksek basınçlı sıvı kromatografisi 4.3. Analitik kolon Paslanmaz çelikten kromatografik kolon; Uzunluk İç çap : 250 mm : 4.6 mm

19 Zorbax fenil (kimyasal bağlı feniletilsilan Zorbax SIL, trimetilklorosilan end capped ) partikül büyüklüğü 6 µm veya eşdeğeri Fenil veya eşdeğeri hariç başka bir ön kolon kullanılmaz Filtre kağıdı, çap 90 mm, Schleicher and Schull, Weissband No 5892 veya eşdeğeri 5. İŞLEM 5.1. Örnek hazırlanması 1 ± 0.1 g (a gram) sıfırdan sonra üç haneye kadar örnek 50 ml.lik ölçülü balona tartılır. Örnek 25 ml su / metanol (3.8) karışım içinde dağıtılır. Balon kapağı kapatılır ve en az bir dakika homojen süspansiyon elde etmek için şiddetle çalkalanır. 60 o C deki su banyosu (4.1) içine yerleştirilir. Daha sonra su banyosundan çıkartılan balon soğutulur. Su / metanol (3.8) karışımı ile hacme tamamlanır. Filtre kağıdından (4.4) süzülür. 24 saat içinde HPLC ye uygulanır Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi Mobil faz (3.9) akış hızı: 1 ml / dakika Dedektör dalga boyu: 295 nm de elde edilen örnek solüsyondan 10 µl enjekte edilir, kromatogram kaydedilir. Pik alanları ölçülür de belirtildiği şekilde kalibrasyon eğrisi çizilir. Örnek ve standart solüsyondan elde edilen kromatogramlar karşılaştırılır te hesaplanmış cevap faktörleri ve pik alanları kullanılarak örnek çözeltideki bileşenlerin konsantrasyonları hesaplanır Kalibrasyon Referans solüsyondan (3.10) 10 µl enjekte edilir ve kromatogram kaydedilir. Sabit bir pik alanı elde edinceye kadar enjeksiyon işlemi birkaç kez tekrar edilir. Cevap faktörü RF i tayin edilir. RF i = p i c i Burada: p i = Hidrokinon, hidrokinon monometileter, hidrokinon monoetileter veya Hidrokinon monobenzileter in pik alanları c i = Hidrokinon, hidrokinon monometileter, hidrokinon monoetileter, hidrokinon monobenziletere ait referans solüsyon (3.10) içindeki konsantrasyonu (g / 50 ml)

20 Standart solüsyon ve örnek solüsyon için elde edilen kromatogramların aşağıdaki şartları yerine getirip getirmediğinden emin olunur. En kötü ayrılmış pik çiftinin ayrılması en az 0.90 olmalıdır. (Pik ayırımı tanımı için şekil 1 e bakınız.) p = f g Şekil 1: Pik ayırımı Eğer istenen ayırım elde edilmemişse ya daha etkili bir kolon kullanılır yada ayırım elde edilinceye kadar mobil fazın bileşimi ayarlanır. Elde edilen tüm piklerin asimetri faktörü A s arasında olmalıdır. (Pik asimetri faktör tanımı için şekil 2 ye bakınız.) Asimetri faktör tayini için kromatogram kaydedilirken kağıt hızının en az 2 cm / dakika olması önemlidir. A s = h a

21 Şekil 2: Pik asimetri faktörü 6. HESAPLAMA Örnek içindeki maddelerin konsantrasyonlarını hesaplamak için bileşenlerin piklerinin alanları kullanılır. Bileşen konsantrasyonları aşağıdaki formül kullanılarak yüzde kütle olarak (x i ) hesaplanır. x i % (m/m) = b i x 100 RF i x a Burada: a = Örneğin gram olarak kütlesi b i = Örnek içindeki bileşenlerin pik alanı 7. TEKRARLANABİLİRLİK (ISO NORM 5725) 7.1. % 2 lik bir hidrokinon miktarı için aynı örnek üzerinde yapılan iki paralel tayin sonucu arasındaki fark % 0.13 ü geçmemelidir % 1 lik bir hidrokinon monometileter miktarı için aynı örnek üzerinde yapılan iki paralel tayin sonucu arasındaki fark % 0.1 i geçmemelidir % 1 lik bir hidrokinon monoetileter miktarı için aynı örnek üzerinde yapılan iki paralel tayin sonucu arasındaki fark % 0.11 i geçmemelidir.

22 7.4. % 1 lik bir hidrokinon monobenzileter miktarı için aynı örnek üzerinde yapılan iki paralel tayin sonucu arasındaki fark % 0.11 i geçmemelidir. 8. ÜRETİLEBİLİRLİK (ISO 5725) 8.1 % 2 lik bir hidrokinon miktarı için aynı örnek üzerinde değişik şartlarda (değişik laboratuvar, değişik operatör, değişik cihaz ve / veya değişik zamanlarda) yapılan iki farklı tayin değerlendirilir. Aradaki fark % 0.37 i geçmemelidir. 8.2 % 1 lik bir hidrokinon monometileter miktarı için aynı örnek üzerinde değişik şartlarda (değişik laboratuvar, değişik operatör, değişik cihaz ve / veya değişik zamanlarda) yapılan iki farklı tayin değerlendirilir. Aradaki fark % 0.21 i geçmemelidir. 8.3 % 1 lik bir hidrokinon monoetileter miktarı için aynı örnek üzerinde değişik şartlarda (değişik laboratuvar, değişik operatör, değişik cihaz ve / veya değişik zamanlarda) yapılan iki farklı tayin değerlendirilir. Aradaki farkı % 0.19 u geçmemelidir. 8.4 % 1 lik bir hidrokinon monobenzileter miktarı için aynı örnek üzerinde değişik şartlarda (değişik laboratuvar, değişik operatör, değişik cihaz ve / veya değişik zamanlarda) yapılan iki farklı tayin değerlendirilir. Aradaki fark % 0.11 i geçmemelidir. 9. UYARI 9.1 Hidrokinon miktarı % 2 nin bir hayli üzerinde bulunması halinde ve doğru bir ayin yapılmak isteniyor ise, elde edilmiş olan örnek ekstraktı (5.1)% 2 lik hidrokinon elde edilmiş bir örneğinkine benzer şekilde seyreltilmelidir ve tayin tekrarlanmalıdır. (Bazı cihazlarda yüksek konsantrasyonlarda hidrokinon için dedektör cevabı doğrusallıktan sapabilir.) 9.2 Etkileşmeler Yukarıda tarif edilen metod hidrokinon ve eterlerinin tek bir izokratik çalışmada tayinini tanımlamaktadır. Fenil kolonunun kullanılması halinde hidrokinon için yeterli tutulma (alıkonma zamanı) sağlanmaktadır. Bu durum tarifi yapılan mobil fazda C 18 kolonu kullanıldığında garanti edilmeyebilir. Bununla beraber bu metod, parabenler tarafından oluşturulan etkileşmelere eğilim göstermektedir. Bu durumlarda başka mobil faz veya faz sistemi ile tayin tekrarlanmalıdır. Referans 1 ve referans 2 de uygun metodlar bulunabilir. Yani:

23 Kolon : Zorbax ODS, 4.6 mm x 25 mm veya eşdeğeri Sıcaklık : 36 o C Akış : 1.5 ml / dakika Mobil faz: Hidrokinon için : Metanol / su, 5: 95 (v/v) Hidrokinon monometileter için : Hidrokinon monobenzileter için : Metanol / su, 30:70 (v/v) Metanol / su, 80: 20 (v/v) Kolon : Spherisorb S 5 ODS veya eşdeğeri Mobil faz : Su / metanol 90: 10 (v/v) Akış : 1.5 ml / dakika Bu şartlar hidrokinon için uygundur.

Resmi Gazete Tarihi: 01.07.2005 Resmi Gazete Sayısı:25862

Resmi Gazete Tarihi: 01.07.2005 Resmi Gazete Sayısı:25862 Resmi Gazete Tarihi: 01.07.2005 Resmi Gazete Sayısı:25862 Bakanlık Adı : Sağlık Bakanlığından: Tebliğin Adı : Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/7. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862.

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/7. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862. Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ Tebliğ No:İEG-2005/7 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 2-fenoksietanol, 1-fenoksipropan-2-ol,

Detaylı

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/5. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862.

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/5. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862. Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ Tebliğ No:İEG-2005/5 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, gümüş nitrat tanı ve tayini, kepek

Detaylı

KOZMETİK ÜRÜN BİLEŞİMLERİNİN KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO:İEG-2005/5

KOZMETİK ÜRÜN BİLEŞİMLERİNİN KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO:İEG-2005/5 Bakanlık Adı : Sağlık Bakanlığından: Tebliğin Adı : Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:İEG-2005/5) Tebliğ No : İEG-2005/5 R. Gazete Tarihi :

Detaylı

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/4. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862.

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/4. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862. Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ Tebliğ No:İEG-2005/4 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, gliserol 1-(4-aminobenzoat) tanı

Detaylı

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L019 HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi HAZIRLAYANLAR Kim. Akın Osanmaz ve Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Elma suyu numunelerinde,

Detaylı

KOZMETİK ÜRÜN BİLEŞİMLERİNİN KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO:İEG-2005/4

KOZMETİK ÜRÜN BİLEŞİMLERİNİN KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO:İEG-2005/4 Bakanlık Adı : Sağlık Bakanlığından: Tebliğin Adı : Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:İEG-2005/4) Tebliğ No : İEG-2005/4 R. Gazete Tarihi :

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİPLERİ Metot uygulanırken, örnekte bulunan tüm fosforlar, perklorik asitle parçalama işleminden geçirilerek

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 1. Genel Bilgiler 100 g örnekte bulunan serbest asitleri nötrleştirmek için harcanan ayarlı baz (sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit) çözeltisinin hacminin bulunmasıdır. 2. Asitlik Cinsi Örneklerin

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/3. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862.

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/3. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862. Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ Tebliğ No:İEG-2005/3 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, diklorometan ve 1,1,1-trikloroetan

Detaylı

KOZMETİK ÜRÜN BİLEŞİMLERİNİN KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO:İEG-2005/3

KOZMETİK ÜRÜN BİLEŞİMLERİNİN KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO:İEG-2005/3 Bakanlık Adı : Sağlık Bakanlığından: Tebliğin Adı : Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:İEG-2005/3) Tebliğ No : İEG-2005/3 R. Gazete Tarihi :

Detaylı

Gıdalarda Tuz Analizi

Gıdalarda Tuz Analizi Gıdalarda Tuz Analizi 01. Peynir ve Tereyaında Tuz Analizi 01.01. Yöntemin Prensibi 01.02. Kullanılan Kimyasallar 01.03. Deneyin Yapılıı 01.04. Hesaplamalar 01.05. Kullanılan Malzemeler 02. Et ve Et Ürünlerinde

Detaylı

Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır. TGK- TURUNÇGĐL MEYVELERĐNDE YÜZEYDE KULLANILAN KORUYUCU MADDELER VE BU KORUYUCULARIN KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ no 2002/19) Yayımlandığı R.Gazete 05.03.2002-24686 Amaç Madde

Detaylı

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/1. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862.

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/1. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862. Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ Tebliğ No:İEG-2005/1 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, kozmetik ürünlerde örnek alma, analiz

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI Çevre Mühendisliği Laboratuarlarında yaptığımız mikrobiyolojik deneylerde en çok buyyon ve jeloz besiyerlerini

Detaylı

Çalışmalarımız Binboğa Bal firmasında gerçekleştirilmiştir. Desteklerinden dolayı Sn. Mehmet Çürük e teşekkürlerimizi sunarız.

Çalışmalarımız Binboğa Bal firmasında gerçekleştirilmiştir. Desteklerinden dolayı Sn. Mehmet Çürük e teşekkürlerimizi sunarız. UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L005 HPLC ile Balda Sülfo Grubu Antibiyotik Analizi HAZIRLAYAN Kim. Mahmut Arıkan Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: HPLC ile balda sülfo grubu antibiyotik

Detaylı

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Klor, ph 8 de veya daha düşük bir ph da potasyum iyodür çözeltisinden iyotu serbest bırakacaktır. Serbest iyot, indikatör olarak nişasta

Detaylı

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik birçok yöntem bilinmektedir. Pratik çalışmalarda

Detaylı

HPLC ile Gübre Numunelerinde Serbest Aminoasitlerin Tayini

HPLC ile Gübre Numunelerinde Serbest Aminoasitlerin Tayini UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L001 HPLC ile Gübre Numunelerinde Serbest Aminoasitlerin Tayini HAZIRLAYAN Yük. Kimyager Ozan HALİSÇELİK Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Gübre Numunelerinde

Detaylı

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (YPSK) HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC)

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (YPSK) HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (YPSK) HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) 1 Kromatografi nedir? Kromatografi, karışımlardaki çeşitli maddeleri birbirinden ayırmaya ve böylece kalitatif

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 )

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) Değişiklik : Yayımlandığı R.Gazete: 15.06.2007-26553 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

Toprakta Kireç Tayini

Toprakta Kireç Tayini Toprakta Kireç Tayini Toprakta kireç tayininde genellikle kalsimetre düzeneği kullanılır ve % kireç miktarı CaCO 3 cinsinden ifade edilir. Elde edilen veriler doğrultusunda toprakların kireç içeriğine

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Yöntemleri Metodları Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.

Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Yöntemleri Metodları Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R. Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Yöntemleri Metodları Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 17.01.2002 24643 Tebliğ No 2001/ 46 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (YPSK) HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC)

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (YPSK) HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (YPSK) HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) 1 Ayırma teknikleri Bir analiz sürecinde karşılaşılan numuneler büyük çoğunlukla farklı maddelerin karışımı

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SIVI KROMATOGRAFİSİ Hareketli fazın sıvı olduğu bu kromatografi türünde sabit faz bir dolgu maddesi üzerine

Detaylı

GIDALARDA YAĞ TAYİNİ

GIDALARDA YAĞ TAYİNİ GIDALARDA YAĞ TAYİNİ 1. GERBER YÖNTEMİYLE YAĞ TAYİNİ 1.1. Genel Bilgi Yağ tayininin amacı; > Gıdanın kalitesini belirlemek, > Üretimi yapılacak gıdanın yağ oranını belirli bir düzeye ayarlamaktır. > Ayrıca

Detaylı

UYGULAMA NOTU. HPLC ve RF-20Axs Dedektör ile Gıda Maddelerinde Aflatoksin Analizi. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi HAZIRLAYAN

UYGULAMA NOTU. HPLC ve RF-20Axs Dedektör ile Gıda Maddelerinde Aflatoksin Analizi. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi HAZIRLAYAN UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L17 HPLC ve RF-2Axs Dedektör ile Gıda Maddelerinde Aflatoksin Analizi HAZIRLAYAN Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: HPLC ve

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ. Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir.

ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ. Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir. ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ ALEV FOTOMETRESİ Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir. Slit Slit Ayna Numune Filtre Dedektör Alev Galvanometre

Detaylı

KJELDAHL AZOTU TAYİNİ ANALİZ TALİMATI

KJELDAHL AZOTU TAYİNİ ANALİZ TALİMATI Doküman No: T.LAB.5.4.08 Rev.No/Tarih : 00/- Yayım Tarihi: 01.07.2011 Sayfa: 1 / 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu belge, KASKİ Çevre Analizleri Laboratuarı nda kullanılmak üzere su ve atıksu numunelerinde Kjeldahl

Detaylı

TEBLİĞ. b) 84/500/EEC sayılı Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Hakkında Konsey Direktifine paralel olarak,

TEBLİĞ. b) 84/500/EEC sayılı Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Hakkında Konsey Direktifine paralel olarak, 19 Nisan 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28269 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ GIDA ĠLE TEMAS EDEN SERAMĠK MALZEMELER TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2012/30) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

NİTRİT VE NİTRAT TAYİNİ

NİTRİT VE NİTRAT TAYİNİ NİTRİT VE NİTRAT TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Azot ve azotlu maddeler, Çevre Mühendisliğinde büyük bir öneme sahiptir. İçme ve kullanma suları ile yüzeysel suların ve kirlenmiş su kütlelerinin içerdiği çeşitli

Detaylı

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar AMAÇ: - Moleküler Biyoloji laboratuvarında kullanılan çözeltileri ve hazırlanışlarını öğrenmek. - Biyolojik tamponların kullanım amaçlarını,

Detaylı

ANALİTİK KİMYA UYGULAMA II GİRİŞ

ANALİTİK KİMYA UYGULAMA II GİRİŞ ANALİTİK KİMYA UYGULAMA II GİRİŞ 14.02.2017 KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz MetodlarıTebliği. (Tebliğ No: 2002/ 18)

Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz MetodlarıTebliği. (Tebliğ No: 2002/ 18) Resmi Gazete: 21. 03. 2002 Sayı: 24702 Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz MetodlarıTebliği (Tebliğ No: 2002/ 18) Amaç Madde

Detaylı

ÇÖZELTİ/MİX HAZIRLAMA ZENGİNLEŞTİRME (SPIKE) YAPMA

ÇÖZELTİ/MİX HAZIRLAMA ZENGİNLEŞTİRME (SPIKE) YAPMA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVARI EĞİTİM NOTU ÇÖZELTİ/MİX HAZIRLAMA ZENGİNLEŞTİRME (SPIKE) YAPMA Hazırlayan: Dr.Özge ÇETİNKAYA AÇAR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK

Detaylı

Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir.

Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir. Bouyoucos Hidrometre Yöntemi Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir. Süspansiyonun hazırlanmasından sonra topraktaki her bir fraksiyon için belirli bir süre beklendikten

Detaylı

CaCO3 + CO2 + H2O. ISI MgCO3 + CO2 + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O. ISI MgCO3 + CO2 + H2O 9. SULARDA SERTLİK TAYİNİ 9.1. Sularda Sertlik Çeşitleri Geçici Sertlik (Karbonat Sertliği): Geçici sertlik, kalsiyum ve magnezyum iyonlarının suda çözünmüş olan bikarbonatlarından ileri gelir. Suyun belirli

Detaylı

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR 26.11.2011 01 10.04.2012 1 / 5 KYS.19 TA 01 1-AMAÇ Eker Süt Ürünlerinde, ham madde olarak kabulü yapılan çiğ sütün ve süttozunun antibiyotik içerip içermediğini kontrol etmek. 2-KAPSAM VE GEÇERLİLİK Bu

Detaylı

KOZMETİK ÜRÜN BİLEŞİMLERİNİN KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO:İEG-2005/2

KOZMETİK ÜRÜN BİLEŞİMLERİNİN KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO:İEG-2005/2 Bakanlık Adı : Sağlık Bakanlığından Tebliğin Adı : Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ Tebliğ No:İEG-2005/2 Tebliğ No : İEG-2005/2 R. Gazete Tarihi : 01/07/2005

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozunun Analiz MetodlarıTebliği. (Tebliğ No: 2002/ 16)

Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozunun Analiz MetodlarıTebliği. (Tebliğ No: 2002/ 16) Resmi Gazete Tarih: 20. 03. 2002 Sayı: 24701 Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozunun Analiz MetodlarıTebliği (Tebliğ No: 2002/ 16) Amaç

Detaylı

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK WINE CLUSTER IN TEKIRDAG: WCT TR0135.03-02/015 Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK Sunum İçeriği Fermantasyon tanımlar Spontan & Saf Kültür Fermantasyonu

Detaylı

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/2. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862.

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/2. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862. Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ Tebliğ No:İEG-2005/2 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, saç bakım ürünlerindeki okside edici

Detaylı

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir.

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 1. DENEYİN AMACI ÇÖZELTİ HAZIRLAMA Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ Bir kimyasal bileşikte veya karışımda

Detaylı

Meyve ve Sebze Teknolojisi Uygulama Notları. 1.Hafta Şeker Tayini

Meyve ve Sebze Teknolojisi Uygulama Notları. 1.Hafta Şeker Tayini Meyve ve Sebze Teknolojisi Uygulama Notları 1.Hafta Şeker Tayini Genel Bilgiler Karbonhidratlar, bitkiler tarafından sentezlenen temel besin ögelerinden biridir. Meyveler, sebzeler ve ürünleri az veya

Detaylı

Sıvılardan ekstraksiyon:

Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvı haldeki bir karışımdan bir maddenin, bu maddenin içinde bulunduğu çözücü ile karışmayan ve bu maddeyi çözen bir başka çözücü ile çalkalanarak ilgili maddenin ikinci çözücüye

Detaylı

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir.

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. 3. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Çözelti: Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. Çözelti derişimi

Detaylı

İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlerin Analiz Yöntemleri Tebliği

İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlerin Analiz Yöntemleri Tebliği İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlerin Analiz Yöntemleri Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.2002-24722 Tebliğ No 2002/26 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; insan

Detaylı

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Çözeltiler Çözelti, iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımı olup, en az iki bileşenden oluşur. Bileşenlerden biri çözücü, diğeri ise çözünendir. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Aspirinin sentezinde kullanılan asetanhidrit maddeleri uyuşturucu yapımında kullanılan

Aspirinin sentezinde kullanılan asetanhidrit maddeleri uyuşturucu yapımında kullanılan PROJENİN AMACI: Aspirinin sentezinde kullanılan asetanhidrit maddeleri uyuşturucu yapımında kullanılan maddelerden bir tanesi olması ve ancak özel izinlerle temin edilebilir olması nedeniyle bu maddeyle

Detaylı

Peganum harmala L. (ÜZERLİK) TOHUMLARINDA HARMOL, HARMALOL, HARMİN VE HARMALİN ALKALOİTLERİNİN YBSK YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Peganum harmala L. (ÜZERLİK) TOHUMLARINDA HARMOL, HARMALOL, HARMİN VE HARMALİN ALKALOİTLERİNİN YBSK YÖNTEMİ İLE ANALİZİ 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, 29-31 Mayıs 2002, Eskişehir, Eds. K.H.C.Başer ve N.Kırımer Web de yayın tarihi: Haziran 2004 ISBN 975-94077-2-8 Peganum harmala L. (ÜZERLİK) TOHUMLARINDA

Detaylı

Asidite ölçümünde titrasyondaki ideal son nokta, mevcut asitlerin nötralizasyonu için stokiyometrik eşdeğer noktaya karşı gelir.

Asidite ölçümünde titrasyondaki ideal son nokta, mevcut asitlerin nötralizasyonu için stokiyometrik eşdeğer noktaya karşı gelir. S a y f a 1 ASİDİTE TAYİNİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Çözünebilir maddelerin hidrolizi ve ayrılmasının bir sonucu olarak örnekte bulunan hidrojen iyonları standart alkali ilavesiyle reaksiyona girerler.

Detaylı

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm)

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm) 1 GĐRĐŞ Toplam lipid tayininde sülfo-fosfo-vanillin reaksiyonu takip edilmekte olup hızlı güvenilir ve kolay bir yöntem olduğu için tercih edilmiştir. Serum içerisindeki toplam lipid miktarının kantitatif

Detaylı

şeklinde ifade edilir.

şeklinde ifade edilir. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 21 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I ANDREASEN PIPETTE YÖNTEMİ İLE TANE BOYU DAĞILIMININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Geleneksel labaratuvar elekleriyle elenemeyecek kadar küçük tane boylu malzemelerin

Detaylı

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI ANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.. Hüseyin ÇELİKKAN 1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI Analitik kimya, bilimin her alanında faydalanılan, maddenin özellikleri hakkında bilgi veren yöntemlerin

Detaylı

PH DEĞERİNİN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER YTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE KİMYASI I LABORATUVARI

PH DEĞERİNİN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER YTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE KİMYASI I LABORATUVARI 1. GENEL BİLGİLER PH DEĞERİNİN TAYİNİ ph bir çözeltinin asitlik özelliğinin göstergesi olup, hidrojen iyonunun aktivitesinin eksi logaritmasına ( log [H + ]) eşittir. Çevre Mühendisliği uygulamalarında

Detaylı

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Genel Bilgi 1. Çözelti İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışıma çözelti denir. Diğer bir deyişle, bir maddenin

Detaylı

2002-18 YENĐLEBĐLĐR KAZEĐN VE KAZEĐNATLARIN ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2002/18 )

2002-18 YENĐLEBĐLĐR KAZEĐN VE KAZEĐNATLARIN ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2002/18 ) 2002-18 YENĐLEBĐLĐR KAZEĐN VE KAZEĐNATLARIN ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2002/18 ) Yayımlandığı R.Gazete: 21.03.2002-24702 Amaç Madde 1-Bu Tebliğin amacı, yenilebilir kazein ve kazeinatların analiz

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

KROMATOGRAFİ. Bir parça kağıt şeridin aşağı hizasından 1 cm kadar yukarısına bir damla siyah mürekkep damlatınız.

KROMATOGRAFİ. Bir parça kağıt şeridin aşağı hizasından 1 cm kadar yukarısına bir damla siyah mürekkep damlatınız. KROMATOGRAFİ Kromatografi, bir karışımda bulunan maddelerin, biri sabit diğeri hareketli faz olmak üzere birbirleriyle karışmayan iki fazlı bir sistemde ayrılması ve saflaştırılması yöntemidir. KROMATOGRAFİ

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Kütle ölçülerek yapılan analizler gravimetrik analizler olarak bilinir. Çöktürme gravimetrisi Çözeltide analizi yapılacak madde bir reaktif ile çöktürülüp elde edilen

Detaylı

LCMSMS ile Gıdalarda Multitoksin Analizi

LCMSMS ile Gıdalarda Multitoksin Analizi UYGULAMA NOTU Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre M016 LCMSMS ile Gıdalarda Multitoksin Analizi HAZIRLAYAN Dr. Engin BAYRAM Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: İnsanlar ve hayvanlar için yüksek toksisiteye

Detaylı

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE )

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) YÖNTEM YÖNTEMĐN ESASI VE PRENSĐBĐ Atomik absorpsiyon spektrometresi cihazında numune alevin içerisine püskürtülür ve atomize edilir.

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3151 D SUNKROM dekoratif krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN Şube Müdürü Ekim 2010 Kastamonu 1 PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ Tanım:

Detaylı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü için aşağıda belirtilen malzemelerin alınması düşünülmektedir. Firmanız tarafından

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w)

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w) ÇÖZELTİ HAZIRLAMA İki veya daha çok maddenin çıplak gözle veya optik araçlarla yan yana fark edilememesi ve mekanik yollarla ayrılamaması sonucu oluşturdukları karışıma çözelti adı verilir. Anorganik kimyada,

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 LABORATUVAR KURALLARI VE ÇÖZELTİ HAZIRLAMA LABORATUVAR KURALLARI 1. Laboratuvar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlükle gelinmelidir.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ TEORİ : Organik deneyler sonucunda genellikle elde edilen ürün,

Detaylı

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER: Kromotografi ve Spektrofotometri

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER: Kromotografi ve Spektrofotometri 17.12.2014/Çarşamba Laboratuvar 10 KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER: Kromotografi ve Spektrofotometri AMAÇ: Moleküler biyolojide kullanılan temel tekniklerler olan kromotografi ve spektrofotometrinin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONU -1 DENEY 4 : S N 1 REAKSİYONU : T- BÜTİL KLORÜRÜN SENTEZİ TEORİ

Detaylı

3. GIDALARDA ASKORBİK ASİT TAYİNİ

3. GIDALARDA ASKORBİK ASİT TAYİNİ 3. GIDALARDA ASKORBİK ASİT TAYİNİ C vitamini olarak bilinen L-Askorbik asit (ASA), besinlerle alınması gereken önemli bir vitamindir. L-Askorbik asit, kimyasal olarak suda çözünen, hafif asidik bir karbohidrattır.

Detaylı

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan kan örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit izolasyon ve saflaştırması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım:

Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım: Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım: İşlem görmüş gıda matrislerinde LC-MS/MS ve GC-MS ile Yüksek dozda toksik madde kalıntısı teşhis ve miktarlandırma analizleri için geliştirilmiş

Detaylı

CYACUP SİYANÜRLÜ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU

CYACUP SİYANÜRLÜ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU Kadıköy Sicil Ticaret : 20707 CYACUP SİYANÜRLÜ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU 1. Kaplama Pürüzlü ve Koyu Kırmızı - Kahve Renkli Kaplama a) Çözeltide Karbonat konsantrasyonunun aşırı miktarda oluşu.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Meyve ve Sebze Analizleri İÇİNDEKİLER. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi

İÇİNDEKİLER. Meyve ve Sebze Analizleri İÇİNDEKİLER. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi İÇİNDEKİLER Meyve ve Sebze Analizleri Kül Tayini Formol Sayısı Analizi Asetilmetil Karbinol Testi Kakao Yağı-Süt Yağı Nem Tayini Çözünür Katı Madde Tayini Peroksit Sayısı Analizi Nişasta Analizi Tuz Analizi

Detaylı

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar 1.10.2015. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından

Detaylı

2. Deney Bir Karışımın Bileşenlerini Ayırma, Saflaştırma, ve Belirleme

2. Deney Bir Karışımın Bileşenlerini Ayırma, Saflaştırma, ve Belirleme 2. Deney Bir Karışımın Bileşenlerini Ayırma, Saflaştırma, ve Belirleme Doğal ya da sentetik maddelerin çoğu karışım halindedir. Çoğu saf olarak evlerde kullandığımız kimyasallar bile bir miktar kirlilik

Detaylı

1 Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Tuğba DURSUN ÇAPAR Gıda Analiz ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü

1 Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Tuğba DURSUN ÇAPAR Gıda Analiz ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü 2. GIDALARDA TOPLAM VE İNDİRGEN ŞEKER TAYİNİ (LANE-EYNON METODU) Meyvelerin katı maddesinin büyük bir kımını şeker oluşturur ve meyvelerdeki şekerin genel olarak tümü heksozlardan ( glikoz ve fruktoz )

Detaylı

UYGULAMA NOTU. LCMSMS ile Bebek Mamasında Multitoksin Analizi - 1. Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre HAZIRLAYAN

UYGULAMA NOTU. LCMSMS ile Bebek Mamasında Multitoksin Analizi - 1. Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre HAZIRLAYAN UYGULAMA NOTU Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre M030 LCMSMS ile Bebek Mamasında Multitoksin Analizi - 1 HAZIRLAYAN Dr. Engin Bayram Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Bebek mamasında multitoksinlerin

Detaylı

ARB BOYAMA NASIL YAPILIR

ARB BOYAMA NASIL YAPILIR ARB BOYAMA NASIL YAPILIR EZN (ARB) BOYAMA = Ehrlich Ziehl Neelsen = ASİDE DİRENÇLİ BOYAMA Tüberküloz bakterileri gibi dış yüzeyidne mikolik asit içeren bakteriler gram boyama ile boyanamazlar bu bakteriler

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 2013 S A M S U N ASİT-BAZ EKSTRAKSİYONLARI TEORİ Ekstraksiyon, organik bileşikleri ayırmak için oldukça yaygın kullanılan bir metotdur. Ekstraksiyon, sıvı-sıvı

Detaylı

BİTKİ PİGMENTLERİNİN İNCE TABAKA KROMOTOGRAFİSİ

BİTKİ PİGMENTLERİNİN İNCE TABAKA KROMOTOGRAFİSİ BİTKİ PİGMENTLERİNİN İNCE TABAKA KROMOTOGRAFİSİ DİKKAT : Bu çalışmada kullanılan çözücüler kolayca ateş alabildiklerinden, deney süresince her türlü ateşten uzak durulmalıdır. AMAÇ Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI ÇALIŞTAY 2009-1 TÜSSİDE-GEBZE 15-22 HAZİRAN 2009 GRUP KATALİZÖR ERDOĞAN DURDU

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/6 AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3252 H SUNKROM sert krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı sistemlere

Detaylı

Kromatografi tekniğinin temelinde üç ana unsur yer alır. Sabit faz: Bu faz daima bir "katı" veya bir "katı destek üzerine emdirilmiş bir sıvı

Kromatografi tekniğinin temelinde üç ana unsur yer alır. Sabit faz: Bu faz daima bir katı veya bir katı destek üzerine emdirilmiş bir sıvı KROMATOGRAFİ Kromatografi, bir karışımda bulunan maddelerin,biri sabit diğeri hareketli faz olmak üzere birbirleriyle karışmayan iki fazlı bir sistemde ayrılması, tanınması ve saflaştırılması yöntemlerinin

Detaylı

BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ

BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ NaOH-Na2CO3 Tayini Alkali ve toprak alkali metallerin hidroksitleri kuvvetli nem çekici özelliğe sahiptirler. Bu nedenle katı haldeki bu hidroksitlerin dış yüzeyleri

Detaylı

B-TeZ IAC Aflatoksin M 1 3ml kullanarak Temizleme Süreci talimatı

B-TeZ IAC Aflatoksin M 1 3ml kullanarak Temizleme Süreci talimatı Immunoafinite Kromatografi ile Aflatoksin M1 (AFM1) içeren Süt Ürünlerinin Sütünün Temizlenmesi ve Perbromid ile Postcolumn Türevlendirme ile Sonraki HPLC Analizi (Aflatoksin B1 ortak tespiti için) Prensip:

Detaylı

UYGULAMA NOTU. LCMSMS Sistemi ile Tekstil, Deri ve Kağıt Materyallerinde Perflor Gruplu (PFOSs) Kimyasal Bileşiklerin Tayini

UYGULAMA NOTU. LCMSMS Sistemi ile Tekstil, Deri ve Kağıt Materyallerinde Perflor Gruplu (PFOSs) Kimyasal Bileşiklerin Tayini UYGULAMA NOTU Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre M026 LCMSMS Sistemi ile Tekstil, Deri ve Kağıt Materyallerinde Perflor Gruplu (PFOSs) Kimyasal Bileşiklerin Tayini HAZIRLAYAN Yük. Kim. Murat ONUL Ant

Detaylı

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24 Ürün kodu Malzeme adı Ambalaj Tipi Amb.Şekli TK.200700.01000 Aktif Karbon HDPE Kavanoz 1 kg TK.200700.05000 Aktif Karbon PP Kova 5 kg TK.200700.10000 Aktif Karbon PP Kova 10 kg TK.200710.01000 Aluminyum

Detaylı

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi: 08.07.2011 Sayfa: 1 / 1 KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi:

Detaylı

HPLC. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi

HPLC. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi HPLC Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi HPLC Nedir? HPLC nin Kısımları: Hareketli Faz Rezervuarı Pompa Sistemi Numune enjeksiyon Sistemi Kolon Dedektör HPLC Çeşitleri HPLC Uygulamaları HPLC Yüksek

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 2013 - S A M S U N DAMITMA (DİSTİLASYON) Distilasyon, bir sıvının ısıtılması ve buharlaştırılmasından oluşmaktadır ve buhar bir distilat ürünü oluşturmak için

Detaylı

Protokolü PD S Reaksiyon

Protokolü PD S Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S00 0 50 Reaksiyon REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 32 447 22 79 / 80 F +90 32 447 22 07 www.bmlabosis.com İnternal Pozitif

Detaylı