Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/ R.G. Sayısı:25862.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/7. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862."

Transkript

1 Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ Tebliğ No:İEG-2005/ R.G. Sayısı:25862 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 2-fenoksietanol, 1-fenoksipropan-2-ol, metil, etil, propil, butil ve benzil, 4-hidroksibenzoat tanı ve tayini konularındaki analiz yöntemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Tebliğ, aşağıdaki analiz metodlarının uygulamalarını kapsar: 2-fenoksietanol, 1-fenoksipropan-2-ol, metil, etil, propil, butil ve benzil 4-hidroksibenzoat tanı ve tayini Ek teki yönteme göre yapılır. Hukuki Dayanak Madde 3 - Bu Tebliğ, 23/5/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliği nin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Uyumlaştırılan Avrupa Birliği Mevzuatı Madde 4- Bu Tebliğ, 96/45/EEC sayılı Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Yedinci Komisyon Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında hazırlanmıştır. Bu Tebliğ, laboratuarların denenmiş ve bilimsel geçerliliği olan yöntemleri kullanmasını engellemez. Yürürlük Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

2 EK YÖNTEM KOZMETİK ÜRÜNLERDE, 2-FENOKSİETANOL, 1-FENOKSİ- PROPAN-2-OL, METİL, ETİL, PROPİL, BUTİL VE BENZİL 4-HİDROKSİBENZOAT TANI VE TAYİNİ A. TANI 1. KAPSAM VE UYGULAMA ALANI Bu metod kozmetik ürünlerde, 2-fenoksietanol, 1-fenoksipropan-2-ol, metil 4- hidroksibenzoat, etil 4-hidroksibenzoat, propil 4-hidroksibenzoat, butil 4- hidroksibenzoat ve benzil 4-hidroksibenzoat ın tanısına olanak sağlayan, B bölümünde belirtilen analiz metodu ile bağlantılı ince tabaka kromatografisi (TLC) prosedürünü tanımlar. 2. PRENSİP Koruyucular, asitlendirilmiş kozmetik örnekten aseton ile ekstre edilir. Süzüldükten sonra, aseton solüsyonu su ile karıştırılır ve alkali ortamda yağ asitleri kalsiyum tuzları olarak çöktürülür. Alkali aseton / su karışımı, lipofilik maddeleri uzaklaştırmak için dietileter ile ekstre edilir. Asitlendirildikten sonra koruyucular dietileter ile ekstre edilir. Dietileter ekstraktı silikajel kaplı ince tabaka plağına damlatılır. Plak yürütüldükten sonra kromatogram UV ışığı altında gözlenir ve Millon s reaktifiyle görünür hale getirilir. 3. REAKTİFLER 3.1. Genel Tüm çözeltiler analitik saflıkta olmalı ve kullanılan su, distile su veya eşdeğer kalitede olmalıdır Aseton 3.3. Dietileter 3.4. n-pentan 3.5. Metanol 3.6. Glasial asetik asit 3.7. Hidroklorik asit solüsyonu, c(hcl) = 4 mol / lt 3.8. Potasyum hidroksit solüsyonu c(koh) = 4 mol / lt

3 3.9. Kalsiyum klorür dihidrat (CaCl 2.2H 2 O) Belirleme reaktifi: Millon s reaktifi Millon s reaktifi (Merküri (II) nitrat) piyasada satışa hazır bir solüsyondur (Fluka 69820) fenoksietanol fenoksipropan-2-ol Metil 4-hidroksibenzoat (metilparaben) Etil 4-hidroksibenzoat (etilparaben) n-propil 4-hidroksibenzoat (propilparaben) n-butil 4-hidroksibenzoat (butilparaben) Benzil 4-hidroksibenzoat (benzilparaben) Referans solüsyonlar 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 ve 3.17 referans maddelerinin her birinin % 0.1 (m/v) metanol içindeki solüsyonları hazırlanır Tank solvanı 88 hacim n-pentan (3.4) ile 12 hacim glasiyal asetik asit (3.6) karıştırılır. 4. EKİPMAN Normal laboratuvar ekipmanı ve: o C lik ısı elde etmeye yeterli su banyosu 4.2. Yürütme tankı (kağıt-filtresiz) 4.3. Ultraviyole ışık kaynağı, 254 nm 4.4. Konsantrasyon alanı ile 0.25 mm lik 60 F 254, silikajel ile kaplanmış, 20 cm x 20 cm.lik ince tabaka plakları (Merck No: 11798, Darmstadt veya eşdeğeri) o C ye kadar ısı elde etmeye yeterli etüv 4.6. Kurutma makinası (sıcak) 4.7. Yün boya rulosu yaklaşık uzunluk : 10 cm, dış çap : 3.5 cm, yün tabakanın kalınlığı : 2 ile 3 mm olacaktır. Gerektiğinde yün inceltilebilir.

4 5.2 notuna bakınız Vidalı kapaklı 50 ml cam tüp 4.9. Elektrikli ısıtıcı tabla termostatlı, Isı ayarı: yaklaşık 80 o C. Sıcak tabla 20 x 20 cm ebadında ve sıcaklığın eşit şekilde dağılmasını sağlamak için yaklaşık 6 mm kalınlığında alüminyum plak ile kaplanmış olacaktır. 5. İŞLEM 5.1. Örnek hazırlanması 1 gr örnek 50 ml vidalı kapaklı cam tüp (4.8) içine tartılır. Üzerine dört damla hidroklorik asit solüsyonu (3.7) ve 40 ml aseton konulur. Tuvalet sabunları gibi kuvvetli bazik kozmetik ürünler için 20 damla hidroklorik asit solüsyonu (3.7) ilave edilir. Tüp kapatılır. Aseton fazına koruyucuların ekstraksiyonlarını kolaylaştırmak için, karışım yaklaşık 60 o C lik ısıda ve bir dakika boyunca kuvvetli bir şekilde çalkalanır. PH kağıdı kullanılarak, solüsyonun ph sı ölçülür, hidroklorik asit solüsyonu ile ph < 3 e ayarlanır, kuvvetlice bir dakika çalkalanır. Solüsyon oda sıcaklığına kadar soğutulur. Filtre kağıdı ile erlene süzülür. Bu süzüntünün 20 ml si 200 ml.lik bir erlene transfer edilir. Üzerine 60 ml su eklenir ve karıştırılır. PH indikatör kağıdı kullanılarak potasyum hidroksit (3.8) solüsyonu ile ph 10 civarına ayarlanır. 1 gr kalsiyum klorür dihidrat (3.9) eklenir ve kuvvetli bir şekilde çalkalanır. Solüsyon 75 ml dietileter içeren 250 ml lik ayırma hunisi içine filtre kağıdından süzülür ve bir dakika boyunca kuvvetlice çalkalanır. Fazlar ayrılmaya bırakılır. 200 ml.lik erlene sulu faz toplanır. PH indikatör kağıdı kullanılarak hidroklorik asit solüsyonu ile ph yaklaşık 2 ye ayarlanır. Daha sonra 10 ml dietileter ilave edilir ve bir dakika boyunca kuvvetli bir şekilde çalkalanır. Fazlar ayrılmaya bırakılır. 5 ml.lik örnek şişesine yaklaşık 2 ml dietileter fazı transfer edilir İnce tabaka kromatografisi (TLC) Isıtılmış alüminyum plaka (4.9) üzerine TLC plağı (4.4) yerleştirilir. Referans solüsyonları (3.18) her birinden 10 µl ve örnek solüsyondan (5.1) 100 µl TLC plağının konsantrasyon alanına damlatılır. Eğer istenirse buharlaşmayı kolaylaştırmak için hava akımı kullanılır. Plak ısıtılmış plakadan alınır ve oda ısısına soğutulur. Tanka (4.2) 100 ml yürütme solvanı (3.19) aktarılır.

5 Vakit geçirmeksizin plak önceden doyurulmamış tankta 15 cm yürütülür. Tanktan çıkarılır ve sıcak hava ile kurutulur. Plak UV ışığı (4.3) altında incelenir ve lekelerin durumları işaretlenir. Fazla asetik asidi elimine etmek için, plak 30 dakika 100 o C ısıdaki etüv (4.5) içinde ısıtılır. Millon s reaktifi (3.10) yardımıyla bu reaktif içine boyama rulosunu (4.7) daldırarak ve eşit şekilde nemlenmiş oluncaya kadar TLC plağının üstünde çevirerek kromatogram içindeki koruyucu lekelerinin görünür olması sağlanır. NOT: Alternatif olarak, UV ışığı altında, açığa çıkan lekelerden her birinin üzerine dikkatli olarak bir damla millon s reaktifi uygulanarak lekeler açığa çıkarılabilir. 4-hidroksibenzoik asit esterleri kırmızı lekeler, 2-fenoksietanol ve 1- fenoksipropan-2-ol esterleri sarı lekeler olarak görünürler. Bununla birlikte, 4- hidroksibenzoik asidin kendisi parabenlerin ayrıştırma ürünü veya koruyucu olarak örnekte bulunuyorsa, kırmızı leke olarak açığa çıkar (Bakınız 7.3 ve 7.4). 6. TANIMLAMA Her leke için Rf değeri hesaplanır. Rf değeri gözönüne alınarak referans solüsyonları ile örnek solüsyonundan elde edilmiş lekeleri, UV ışığı altında ve lekelerin açığa çıkarılmalarından sonraki renkleri karşılaştırılır. Koruyucuların teşhisi hakkındaki ilk sonuçlar değerlendirilir. Eğer parabenler mevcut ise, B bölümünde tanımlanan HPLC (Yüksek basınçlı sıvı kromatografi) prosedürü uygulanmak zorundadır. TLC kromatografisindeki ve yüksek basınçlı sıvı kromatografisindeki (HPLC) sonuçlar birleştirilerek 2-fenoksietanol, 1- fenoksipropan-2-ol ve parabenlerin varlığı kanıtlanır. 7. UYARILAR 7.1. Millon s reaktifinin toksik olması nedeniyle, bu reaktif tanımlanmış prosedürlerden birine göre uygulanmak zorundadır. Spreyleme tavsiye edilmez Hidroksil grupları içeren diğer bileşikler aynı zamanda, millon s reaktifi ile renklenebilirler. Renklerin tablosu ve bu TLC prosedüründe kullanılan koruyucular için elde edilmiş Rf değerleri aşağıdaki yayınlarda bulunabilir. N. de Kruijf, M.A.H. Rijk, L.A. Pranto-Soeteardhi ve A. Schouten (1987): Kozmetik ürünlerdeki koruyucuların tesbiti: Kozmetik ürünlerdeki koruyucuların tanısı ince tabaka kromatografi esesına dayanır (J. Chromatography 410, ) Aşağıdaki tablo elde edilebilir Rf değerlerinin listesini verir. Bileşikler h Rf Renk 4-hidroksibenzoik asit 11 Kırmızı Metilparaben 12 Kırmızı

6 Etilparaben 17 Kırmızı Propilparaben 21 Kırmızı Butilparaben 26 Kırmızı Benzilparaben 16 Kırmızı 2-fenoksietanol 29 Sarı 1-fenoksipropan-2-ol 50 Sarı hidroksibenzoik asit ve metilparaben için veya benzilparaben ve etilparaben için ayrılma elde edilmemiştir. Bu bileşiklerin tanımlanması, referans solüsyonları ve örnek solüsyonlarından elde edilmiş retansiyon zamanlarını karşılaştırarak bölüm B de tanımlanan HPLC metodu uygulanarak doğrulanabilir. B. TAYİN 1. KAPSAM VE UYGULAMA ALANI Bu metod kozmetik ürünlerde 2-fenoksietanol, 1-fenoksipropan-2-ol, metil 4- hidroksibenzoat, etil 4-hidroksibenzoat, propil 4-hidroksibenzoat, butil 4- hidroksibenzoat ve benzil 4-hidroksibenzoat ın tayinini tanımlar. 2. TANIM Bu metoda göre tanımlanan koruyucuların miktarı yüzde kütle cinsinden ifade edilir. 3. PRENSİP Sülfürik asit ile asitlendirilmiş örnek daha sonra etanol ve su karışımında bekletilir. Ekstraksiyonu gerçekleştirmek için ortamdaki lipid fazın erimesi karışım hafifçe ısıtıldıktan sonra sağlanır ve süzülür. Süzüntüdeki mevcut koruyucular internal standart olarak isopropyl 4- hidroksibenzoat kullanarak ters faz HPLC ile belirlenebilir. 4. REAKTİFLER 4.1. Genel Bütün çözeltiler analitik saflıkta olmalı ve gerektiğinde HPLC için uygun olmalıdır. Kullanılan su damıtılmış olmalı yada eşdeğer saflıkta olmalıdır Absolu etanol Fenoksietanol Fenoksipropan-2-ol

7 4.5. Metil 4-hidroksibenzoat (metilparaben) 4.6. Etil 4-hidroksibenzoat (etilparaben) 4.7. n-propil 4-hidroksibenzoat (propilparaben) 4.8. Isopropil 4-hidroksibenzoat (isopropilparaben) 4.9. n-butil 4-hidroksibenzoat (butilparaben) Benzil 4-hidroksibenzoat (benzilparaben) Tetrahidrofuran Metanol Asetonitril Sülfürik asit solüsyonu c(h 2 SO 4 ) = 2 mol / lt Etanol / su karışımı Dokuz hacim etanol (4.2) ve bir hacim su İnternal standart solüsyonu Yaklaşık olarak tam tartılmış 0.25 g isopropilparaben (4.8), 500 ml.lik ölçülü balona alınır. Etanol / su karışımı (4.15) ile çözülerek hacme tamamlanır Mobil faz: Tetrahidrofuran / su / metanol / asetonitril karışımı 5 hacim tetrahidrofuran, 60 hacim su, 10 hacim metanol ve 25 hacim asetonitril Koruyucu stok solüsyonu Yaklaşık olarak tam tartılmış 0.2 g 2-fenoksietanol, 0.2 g 1-fenoksipropan-2-ol, 0.05 g metilparaben, 0.05 g etilparaben, 0.05 g propilparaben, 0.05 g butilparaben ve g benzilparaben 100 ml.lik ölçülü balona aktarılır. Etanol / su karışımı ile çözülür ve hacme tamamlanır. Solüsyon, bir hafta buzdolabında stabil kalır Standart koruyucu solüsyon Bir seri 50 ml.lik ölçülü balona stok solüsyondan (4.18) ml, ml, 5.00 ml, 2.00 ml ve 1.00 ml transfer edilir. Her balona 10 ml internal standart solüsyonu

8 (4.16) ve 1 ml sülfürik asit solüsyonu (4.14) eklenir ve etanol / su karışımı ile hacme tamamlanır. Bu solüsyonlar taze hazırlanmalıdır. 5. EKİPMAN Normal laboratuvar ekipmanı ve: o C ± 1 o C lik ısı elde etmeye yeterli su banyosu 5.2. Yüksek basınçlı sıvı kromatografi cihazı: UV-dedektörlü, dalga boyu 280 nm Analitik Kolon: Paslanmaz çelik, 25 cm x 4.6 mm (veya 12.5 cm x 4.6 mm) Nucleosil 5C 18 veya eşdeğeri (Bakınız 10.1) 5.4. Vidalı kapaklı 100 ml.lik cam tüpler 5.5. Kaynamayı kolaylaştırmak için carborundum parçaları, boyutları 2 ile 4 mm veya eşdeğeri 6. İŞLEM 6.1. Örnek hazırlama İnternal standart ilave edilmeden örnek hazırlama Yaklaşık olarak tam tartılmış 1 g örnek vidalı kapaklı tüpe aktarılır. 1 ml sülfürik asit solüsyonu (4.14) ve 50 ml etanol / su karışımı (4.15) ilave edilir. Yaklaşık 1 gr kaynatma parçası (5.5) eklenir, tüpün kapağı kapatılır, homojen bir süspansiyon elde edilinceye kadar kuvvetli bir şekilde çalkalanır (En az bir dakika). Tüp koruyucuların etanol fazına ekstraksiyonunu kolaylaştırmak için 5 dakika süresince 60 o C ± 1 o C lik su banyosunda (5.1) tutulur. Tüp hemen soğuk su altında soğutulur ve bir saat boyunca buzdolabında muhafaza edilir. Filtre kağıdından süzülür. Yaklaşık 2 ml süzüntü 5 ml.lik örnek şişesine transfer edilir. Süzüntüler buzdolabında muhafaza edilir ve 24 saat içinde HPLC de tayin edilir İnternal standart ilave ederek örnek hazırlama Yaklaşık 1 g ± 0.1 g örnek 100 ml.lik vidalı kapaklı cam tüpe tartılır. 1 ml sülfürik asit solüsyonu ve 40 ml etanol / su karışımı tüpe pipetlenir. Yaklaşık 1 g kaynatma parçası (5.5) ve tam olarak 10 ml internal standart solüsyonu eklenir. Tüp kapatılır, homojen bir süspansiyon elde edilinceye kadar şiddetle çalkalanır (En az 1 dakika). Tüp, koruyucuların etanol fazına ekstraksiyonlarını kolaylaştırmak için 5 dakika süresince 60 o C ± 1 o C lik su banyosunda bırakılır.

9 Tüp hemen soğuk su altında soğutulur ve 1 saat boyunca buzdolabında muhafaza edilir. Süzgeç kağıdından süzülür. Yaklaşık 2 ml süzüntü 5 ml.lik örnek şişesine transfer edilir (Test solüsyonu). Süzüntü buzdolabında muhafaza edilir ve 24 saat içinde HPLC de tayin edilir Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) Kromatografik şartlar Mobil faz : Tetrahidrofuran / su / metanol / asetonitril karışımı (4.17) Akış hızı : 1.5 ml / dakika Dalga boyu : 280 nm Kalibrasyon Standart koruyucu solüsyonların (4.19) her birinden 10 µl enjekte edilir. Buradan elde edilen kromatogramlardan, koruyucu standart solüsyonlarının pik yüksekliğinin internal standart pik yüksekliğine oranı hesaplanır. Bu orana karşı koruyucu konsantrasyonlar grafiğe geçirilir Tayin Kromatografa, internal standartsız 10 µl örnek solüsyon (6.1.1) enjekte edilir, kromatogram kaydedilir. Koruyucu standart solüsyonların (4.19) birinden 10 µl enjekte edilir ve kromatogram kaydedilir. Elde edilen kromatogramlar karşılaştırılır. Örnek ekstraktın (6.1.1) kromatogramında hiçbir pikin isopropilparaben -inkine (önerilen internal standardı) yaklaşık aynı alıkonma zamanı göstermemesi durumunda, internal standart (6.1.2) içeren 10 µl örnek solüsyon enjekte edilir. Kromatogram kaydedilir ve pik yükseklikleri ölçülür. Örnek solüsyonun kromatogramında isopropilparabene yaklaşık aynı alıkonma zamanına sahip pik gözlenmesi durumunda, diğer bir internal standart seçilmek zorundadır. İnceleme sırasında, koruyuculardan birinin örnek solüsyonda olmaması durumunda, bu koruyucu alternatif internal standart olarak kullanılabilir. Araştırılan koruyucuların pik yüksekliklerinin internal standart pik yüksekliğine oranları hesaplanır. Kalibrasyon prosedüründe kullanılan standart solüsyonlar için lineer bir cevap elde edilmiş olmasından emin olunmalıdır. Standart solüsyonlar ve örnek solüsyonlar için elde edilmiş kromatogramların aşağıdaki gerekliliklere uymasından emin olunmalıdır.

10 En kötü ayrılmış pik çiftlerinin seperasyonu en azından 0.90 olmak zorundadır (Pik seperasyonu tanımı için şekil 1 e bakınız). Pik seperasyonu (p) p = f/g Şekil 1: Pik seperasyonu İstenilen seperasyona ulaşılmaması durumunda, ya daha etkili kolon kullanılması veya özelliklere uygun oluncaya kadar mobil faz oranlarının ayarlanması gerekli olacaktır. Elde edilen tüm pikler için asimetri faktörü A s 0.9 ile 1.5 arasında olacaktır (Pik asimetri faktörü tanımı için Şekil 2 ye bakınız). Asimetri faktörü tayini için kromatogram kaydedilirken, kağıt hızı en az 2 cm / dakika olarak önerilmiştir. Asimetri faktörü (A s ) A s = b/a

11 Şekil 2: Pik asimetri faktörü Sabit temel çizgi elde edilecektir. 7. HESAPLAMA Kalibrasyon eğrisi (6.2.2) örnek solüsyondaki koruyucuların konsantrasyonunun hesaplanması için kullanılır. 2-fenoksietanol, 1-fenoksipropan-2-ol, metil 4-hidroksibenzoat, etil 4-hidroksibenzoat, propil 4-hidroksibenzoat, butil 4- hidroksibenzoat ve benzil 4-hidroksibenzoat içerikleri, w i aşağıdaki formül kullanılarak % ağırlık (% m/m) olarak hesaplanır: % w i (m/m) = b i 200 x a Burada: b i : Kalibrasyon eğrisinden okunan test solüsyonundaki i koruyucusunun konsantrasyonu (µg / ml) a : Test miktarının kütlesi (g) 8. TEKRARLANABİLİRLİK (ISO NORM 5725) Alıkonma süresi: r 10.5 deki uyarılarak bakınız.

12 9. ÜRETİLEBİLİRLİK (ISO NORM 5725) (Pik yüksekliği: R) 10.5 deki uyarılara bakınız. 10. UYARILAR 10.1 Sabit faz Maddelerin alıkonma süreleri HPLC kolonunun tipine, markasına, dolgu maddesine bağlıdır. Önerilen kolonlara alternatif olarak Hypersil ODS veya Zorbax ODS kullanılabilir. Ayrıca önerilen mobil faz kompozisyonu uygun ayırım elde edebilmek için değiştirilebilir Dalga boyu Dalga boyunda küçük değişmeler bile tayinde belirgin değişikliğe neden olabilir. Bunun için analiz süresince bu parametre kontrol edilmelidir Etkileşimler Tanımlanan şartlarda başka maddeler de (kozmetik katkı maddeleri, koruyucular gibi) kolonda sürüklenecektir Kolonu korumak için uygun bir ön-kolon kullanılabilir Bu metod 9 laboratuvar arasında kollaboratif çalışmaya sunulmuş olup, aşağıdaki tablo her 3 örnek için % kütle cinsinden bileşenlerin r ve R değerlerini vermektedir. Örnek Vitaminli Krem 2-fenoksi etanol m r R fenoksi propan-2- ol Metil paraben Etil paraben Propil paraben Butil paraben Benzil paraben Az Yağlı Krem m r R Masaj Kremi m r R

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot 1 POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar digital metre referans elektrot, E ref tuz köprüsü, E j poröz membran analit çözeltisi metalik indikatör

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 1 Suyun insan yaşamındaki önemi nedir? Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Yaşamın kendisidir su. Yeryüzünde ilk yaşamın

Detaylı

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri.

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. (UYARI: Bu eklerdeki görüş, talimat, prosedür vb. ifadelerin bir kısmı eski yıllara ait revizyonlar olup, örnek vermek amacıyla sunulmuştur.

Detaylı

b. Hareketli faz: Bu faz daima bir "sıvı" veya "gazdan" oluşur.

b. Hareketli faz: Bu faz daima bir sıvı veya gazdan oluşur. 1. KROMATOGRAFİ Kromatografi, bir karışımda bulunan maddelerin, biri sabit diğeri hareketli faz olmak üzere birbirleriyle karışmayan iki fazlı bir sistemde ayrılması ve saflaştırılması yöntemidir. İlk

Detaylı

8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ

8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ 8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ DENEY NO : 1 DENEYĠN ADI : KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU DENEYĠN AMACI : Doğada var olan maddelerin hiçbir şekilde yoktan var olamayacağı, varolanın da yok olamayacağını; başka şekillere

Detaylı

Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik

Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

KROMATOGRAFİ METODU. Kromatografi işlemi FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI

KROMATOGRAFİ METODU. Kromatografi işlemi FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI KROMATOGRAFİ METODU FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI Kromatografi Kromatografi; bir karışımdaki bileşikleri birbirinden ayırmak ve maddeleri saflaştırmak için kullanılan

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ ASİT BAZ TİTRASYONU AMAÇ Bu deneyde öğrenciler asit-baz titrasyonu ve standart çözelti hazırlamayı öğreneceklerdir. Ayrıca aspirin tableti içindeki asetil salisilik asit yüzdesini ve aspirin çözeltisinin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 2013 S A M S U N ASİT-BAZ EKSTRAKSİYONLARI TEORİ Ekstraksiyon, organik bileşikleri ayırmak için oldukça yaygın kullanılan bir metotdur. Ekstraksiyon, sıvı-sıvı

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

İşletme maddesi yönetmelikleri

İşletme maddesi yönetmelikleri İşletme maddesi yönetmelikleri Tüm ticari MTU üretim serileri (1000-1600, 1800 üretim serisi hariç), DDC S60 Off-Highway ve iki zamanlı motorlar A001061/36T 2015 Telif Hakkı MTU Friedrichshafen GmbH Bu

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ

KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından: KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI (TEBLİĞ NO: 2008-29) HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

OTOKLAV AVRUPA STANDARDI. EN 13060 Türkçe versiyon

OTOKLAV AVRUPA STANDARDI. EN 13060 Türkçe versiyon (Küçük Buharlı Sterilizatörler) OTOKLAV AVRUPA STANDARDI EN 13060 Türkçe versiyon Avrupa standardizasyon komitesinin şahsıma verdiği izin ile Türkçeye çevrilmiştir. Dr. Murat Aydın AVRUPA STANDARDI Final

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13501-1 Aralık 2003 ICS 13.220.50: 91.100.99 YAPI MAMULLERİ VE YAPI ELEMANLARI YANGIN SINIFLANDIRMASI BÖLÜM 1: YANGIN KARŞISINDAKİ DAVRANIŞ DENEYLERİNDEN ELDE EDİLEN

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İstisnalar, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı