TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ"

Transkript

1 NOTERLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ Değişiklik Numarası: /01/2012

2 ĐÇĐNDEKĐLER 1 ŞEKĐL LĐSTESĐ... 3 TANIMLAR LĐSTESĐ... 5 KISALTMALAR LĐSTESĐ DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ AKIŞI DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐ YAPABĐLMEK ĐÇĐN VEZNE PROGRAMINDA YAPILMASI GEREKENLER ONAYLANACAK DEFTERLERĐN TNBONLINE ĐNTERNET SAYFASINDAN YAPILABĐLECEK ĐŞLEMLERĐ Onaylanacak Defterlerin TNBOnline Đnternet Sayfasından Girilmesi Onaylanacak Defterlerin TNBOnline Đnternet Sayfasından Değiştirilmesi Onaylanacak Defterlerin TNBOnline Đnternet Sayfasından Silinmesi Defter Listesinin Silinmesi Defter Takımının Silinmesi Defter Takımındaki Tek Defter Kaydının Silinmesi Listelerin Kontrolü ve Çıktılarının Alınması MEŞRUHAT ÇIKTISI ALINMASI Yevmiyesi Kesilmemiş Defter Onay Đşlemlerinin Meşruhat Çıktısını Alma Tüm Listenin Meşruhat Çıktısını Almak Hazırlanan Listeden Bir Defter Takımı nın Meşruhat Çıktısını Almak Hazırlanan Listeden Sadece Bir Defterin Meşruhat Çıktısını Almak Yevmiyesi Kesilmiş Defter Onay Đşlemleri nin Meşruhat Dökümünü Alma NDE MAKBUZ KESĐMĐ TNBOnline den Girilen Defter Đşlemleri Makbuzlarının Kesilmesi Onaylanacak Defter Đşlemlerinin TNBOnline Đnternet Sayfasından Girilmeden Kesilmesi Yevmiyesi Kesilmiş Ancak TNB ye Gönderimi Yapılamamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi TNB ye GÖNDERĐMĐ YAPILMIŞ NĐN DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ, SĐLĐNMESĐ ve GERĐ ALINMASI TNB ye Gönderimi Yapılmış Defter Onay Đşlemlerinin Vezne Programında Değiştirilmesi veya Silinmesi TNB ye Gönderimi Yapılmış Defter Onay Đşlemlerinin TNBOnline Đnternet Sayfası Üzerinden Değiştirilmesi TNB ye Gönderimi Yapılmış Defter Onay Đşlemlerinin TNBOnline Đnternet Sayfası Üzerinden Silinmesi TNB ye Gönderimi Yapılmış Ancak Yanlışlıkla Silinmiş Kayıtları Geri Getirme Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecekler Listesindeki Defterin Silinmesi NĐN TNBONLINE ĐNTERNET SAYFASI ÜZERĐNDEN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI NA BĐLDĐRĐLMESĐ Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirimi Yapılmış Defter Onay Listesinin TNBOnlıne Đnternet Sayfası Üzerinden Kontrolü TNB ye Gönderimi Yapılmış Ancak Vezne Programında Yapılmamış Olarak Görünen Defter Onaylarının Gönderim Bilgilerinin Alınması DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ VEZNE PROGRAMINDA YAPILAN ĐLAVELER VE DÜZENLEMELER Bu doküman, Bilgi Đşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan Doküman Oluşturma Standartları içerisinde yazılan kurallar doğrultusunda oluşturulmuştur. 2/45 HĐZMETE ÖZEL

3 ŞEKĐL LĐSTESĐ Şekil 1: Defter Onay Đşlemleri Giriş... 8 Şekil 2: Defter Onay Bilgi Girişi ve Düzenleme... 8 Şekil 3: Defter Onay Listesi Oluşturma... 9 Şekil 4: Defter Takımı Ekleme... 9 Şekil 5: Şirket Türü Seçimi... 9 Şekil 6: Defter Ekleme Şekil 7: Defter Takımından Çıkarma Şekil 8: Mükellef Defteri Kaydetme Bilgi Mesajı Şekil 9: Defter Listelerini Çağırma Şekil 10: Defter Listesi Seçme Şekil 11: Defter Listesi Görüntüleme Şekil 12: Defter Güncelleme Şekil 13: Defter Listesi Silme Şekil 14: Liste Silme Onay Mesajı Şekil 15: Defter Listesi Açma Şekil 16: Defter Takımı Silme Şekil 17: Defter Takımı Silme Onay Mesajı Şekil 18: Defter Kaydı Silme Şekil 19: Defter Kaydı Silme Onay Mesajı Şekil 20: Đnternet Seçenekleri Şekil 21: Güvenlik Ayarları Şekil 22: Meşruhat Çıktısı Alma Şekil 23: Defter Takımı Meşruhat Çıktısı Alma Şekil 24: Defterin Meşruhat Çıktısını Alma Şekil 25: Makbuzu Kesilmiş Defterlerin Meşruhat Çıktısını Alma Şekil 26: Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi - Kayıtları Getir Şekil 27: Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi Tüm Listeyi Yazdır Şekil 28: Tahakkuk Giriş Şekil 29: Toplu Defter Sorgulama Şekil 30: Defter Liste No Girişi Şekil 31: Defter Onay Listesi Makbuz Kesimi Đçin Đşlem Seçme Şekil 32: Kayıt ve Makbuz Şekil 33: Defter Tahakkuk Đşlemleri Bilgi Mesajı Şekil 34: Yevmiye Gönderim Đşlemi Bilgi Mesajı Şekil 35: Makbuz Hesaplama Şekil 36: Makbuz Kaydetme / Yazdırma Şekil 37: TNB'ye Gönderim Ekranı Şekil 38: Gönderim Bilgilendirme Mesajı Şekil 39: Gönderim Yapılmamış Defterler - Hatırlatma Mesajı Şekil 40: Gönderimi Yapılamayan Defterlerin Gönderimi Şekil 41: Eksik Bilgilerin TNB'ye Gönderimi Şekil 42: Vezne Programında Defter Bilgilerini Tamamlama Şekil 43: Defter Onay Bilgilerini Düzenleme Şekil 44: TNB'ye Gönderim Ekranı Şekil 45: Gönderim Tamamlandı Mesajı Şekil 46: TNB ye Bildirilen Defter Onaylarının Güncellenmesi Şekil 47: Defter Bilgilerini Güncelleme /45 HĐZMETE ÖZEL

4 Şekil 48: Defter Bilgileri Güncelleme Bilgi Mesajı Şekil 49: Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi Şekil 50: Bildirilmeyecekler Listesine Taşıma Onay Mesajı Şekil 51: Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecek Defterler Şekil 52: Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecekler Listesine Taşıma Şekil 53: Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecekler Listesine Taşıma Onay Mesajı Şekil 54: Bildirilmeyecek Defterleri Silme Şekil 55: Bildirilmeyecek Defterleri Silme - Onay Şekil 56: Bildirimi Yapılmamış Defterler Şekil 57: Defter Onay Bildirim Süreleri Kontrolü Şekil 58: Vergi Dairesi Değiştir Şekil 59: Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi Sorgulama Şekil 60: Bildirim Onay Mesajı Şekil 61: Bildirim Bilgi Mesajı Şekil 62: Bildirilen ve Bildirim Aşamasındaki Defter Onay Listesi Şekil 63: Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecek Defterler Detay Kontrolü Şekil 64: Gönderimi Yapılmamış Yevmiye Uyarısı Şekil 65: Vezne - Gönderimi Yapılmamış Defter Onayları Şekil 66: Defter Onay Đşlemleri Eksik Bildirimlerinin TNB ye Gönderimi Şekil 67: Gönderim Bilgilerini Alma /45 HĐZMETE ÖZEL

5 TANIMLAR LĐSTESĐ TNBOnline: Türkiye Noterler Birliği kurumsal web sayfası / Çevrimiçi Đşlemler Bölümü Kobil: Kimlik doğrulama cihazı Defter Liste Numarası: Defter Onaylama işlemlerinde girilen kayıt bu numara ile takip edilecektir. Bu numara defter onaylama Liste Numarasıdır (Girilen defterin Vezne programından yevmiyesi kesilirken bu numara ile sorgulanacaktır). Defter Takımı: Bir mükellefe ait onay işlemi yapılacak defterlerinin tamamıdır. Defter Listesi: Birden fazla mükellefin defter takımlarını içerebilen, kontrol, takip ve makbuz kesme işlemlerini kolaylaştıran sistemdir. Bir defter listesinden en fazla 50 defter takımı olabilir. Bir SMMM ya da noterlik birden fazla liste hazırlayabilir. KISALTMALAR LĐSTESĐ TNB: Türkiye Noterler Birliği GĐB: Gelir Đdaresi Başkanlığı NPS: TNB Noterlik Paylaşım Sistemi 5/45 HĐZMETE ÖZEL

6 1 DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ AKIŞI Defter Onaylama Đşlemleri, Gelir Đdaresi Başkanlığı na elektronik olarak bildirilmek için yeniden düzenlenmiştir. Değiştirilen sistemde defter onaylama işlemleri dört aşamada gerçekleşmektedir. Birinci aşamada onaylanacak defter bilgilerinin girilmesi planlanmıştır. Onaylanacak defterler mükelleflerin SMMM leri veya bu defterleri onaylayacak noterlikler tarafından TNBOnline internet sayfası üzerinden girilecektir. Đkinci aşamada TNBOnline internet sayfası üzerinden girilen defter onaylama bilgilerinin Vezne programından çağırılarak hızlı ve otomatik olarak yevmiyelerinin kesilmesi sağlanmıştır. Üçüncü aşama yevmiyesi kesilen defter onaylarının TNB ye gönderimi aşamasıdır. Defter onaylarının yevmiyesi kesildiğinde program tarafından otomatik olarak TNB ye gönderimi yapılmaktadır. Herhangi bir sebepten dolayı gönderilemez ise, daha sonra gönderilmelidir (TNB ye gönderimi yapılmış olması Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi yapıldığı anlamına gelmez). Dördüncü aşamada TNB ye gönderimi yapılan defter onaylarının noter tarafından, TNBOnline internet sayfası üzerinden Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılacaktır. Onaylanacak defterlerin TNBOnline internet sayfasından girişi yapılmadan da Vezne programından yevmiyesi kesilip daha sonra TNBOnline internet sayfası üzerinden bildirimini yapılabilecektir. Bu işlem tek tek gelen defterlerde kullanım için alternatif olarak verilmektedir. Yoğun dönemlerde kullanılması önerilmemektedir. Defter onaylama işlemlerinin Vezne programından makbuzu kesildiğinde işlem otomatik olarak Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilmemektedir. Bildirimler daha sonra noter tarafından TNBOnline internet sayfası üzerinden yapılacaktır. Defter onaylama işlemlerinde onaylanan defterlerin Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi zorunludur ve yükümlülük notere aittir. Türk Ticaret Kanunu na göre yapılan Kapanış işlemleri Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirim kapsamında olmadığından yeni eklenen 7.11, 7.15, 7.17 işlem kodlarından yapılacaktır. Ayrıca Vergi Usul Kanunu na göre yapılan Ara Tasdik işlemleri mevcut kodlardan yapılacaktır. 6/45 HĐZMETE ÖZEL

7 2 DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐ YAPABĐLMEK ĐÇĐN VEZNE PROGRAMINDA YAPILMASI GEREKENLER 1) Defter Onaylama işlemlerinin yapılabilmesi için vezne programının sürümü veya üstü olmalıdır. 2) TNBOnline internet sayfaları üzerinden bilgileri girilen defter onay işlemlerinin Vezne programından çağırılarak makbuzunun kesilmesi ve makbuzu kesilen Defter Onaylama işleminin TNB ye gönderimi aşamasında Vezne programının kurulu olduğu bilgisayarın internet bağlantısı olmalı ve TNB güvenli ağına bağlı olmalıdır. 3) Vezne programının Vezne Ayar Merkezi, Sistem Ayarları penceresinin Kurum Bilgileri bölümünde yer alan; a. 7 Haneli Kurum Kodu (örnek: ) (Noterliğinize ait Noterlik kodunu TNBOnline internet sayfasındaki NoterBul bölümünden öğrenebilirsiniz. Noterlik sorgulanıp, Noter Adı bağlantısına tıklandığında açılan Detay Bilgiler penceresinde görüntülenecektir). b. Bu sayfadaki diğer Noterlik Bilgileri doğru olmalıdır. 4) Dönem işlemleri bölümünde yer alan; a. Yetkili T.C. Kimlik Numarası (Noter T.C. Kimlik No), b. Dönem Başlangıç Tarihi (Noterin bu noterlikte göreve başladığı tarih) bilgileri doğru olmalıdır. c. Bu bilgilerde değişiklik yapılması durumunda yapılan değişikliklerin aktif olabilmesi için programın kapatılıp tekrar açılması gerekmektedir. 7/45 HĐZMETE ÖZEL

8 3 ONAYLANACAK DEFTERLERĐN TNBONLINE ĐNTERNET SAYFASINDAN YAPILABĐLECEK ĐŞLEMLERĐ 3.1 Onaylanacak Defterlerin TNBOnline Đnternet Sayfasından Girilmesi Defter Onay Đşlemleri noter veya personeli tarafından TNBOnline internet sayfasından girilerek, Vezne programından makbuz kesilir. 1) TNBOnline internet sitesine (www.tnb.org.tr) giriş yapınız. 2) KURUMSAL ENTEGRASYON başlığı altındaki Defter Onay Đşlemleri menüsüne giriniz. Şekil 1: Defter Onay Đşlemleri Giriş 3) Defter Onay Veri Girişi ve Düzenleme seçeneğine tıklatınız. Şekil 2: Defter Onay Bilgi Girişi ve Düzenleme 8/45 HĐZMETE ÖZEL

9 4) Yeni Defter Onay Listesi Oluştur düğmesine tıklayınız. Şekil 3: Defter Onay Listesi Oluşturma 5) Defter Onay Listesi ekranı açılır. Bu ekranda Defter Liste Numarası, Noterin T.C Kimlik Numarası, Liste Tarihi ve Kullanıcının Adı Soyadı bilgileri görünür. Onaylanacak defter girmek için Yeni Defter Takımı Ekle düğmesine tıklayınız. Şekil 4: Defter Takımı Ekleme 6) Mükellef Defterleri ekranı açılır. Şirket Türü seçimini yapınız. Şekil 5: Şirket Türü Seçimi 7) Şirket Türü seçimi yapıldığında seçilen mükellefe göre Vergi Kimlik Numarası veya T.C Kimlik Numarası seçilmiş olarak mükellef sorgulama ekran gelir. Vergi Kimlik alanına bu bilgiyi girerek, Vergi Kimlik Sorgula düğmesi ile mükellef bilgilerini sorgulayınız. Gerçek Kişi Yabancı Gerçek Kişi : Kişinin T.C. Kimlik Numarası ile (Vergi numarası olsa dahi), : 99 ile başlayan T.C. Kimlik Numarası var ise Şirket Türü (Mükellef Türü) Gerçek Kişi seçilerek işlem yapılmalıdır. T.C. Kimlik Numarası alınmamış ise 9/45 HĐZMETE ÖZEL

10 Şirket Türü (Mükellef Türü) Gerçek Yabancı Kişi seçilerek ve vergi numarası ile, Adi Ortaklık : Muhtasar ve KDV Beyannameleri için alınmış olan vergi numaraları, Bunların dışındaki seçeneklerde tüzel kişiliğe ait Vergi Numarası kullanılır. Gerçek Kişi seçeneğinde T.C. kimlik numarası boş gönderilemez. Diğer seçeneklerde sadece ilk kuruluş işlemlerinde vergi numarası yok ise boş gönderilebilir. 8) Uygulama sorgulanan mükellef bilgilerini ekrana getirecektir. Diğer alanları elle doldurunuz ve Defteri Ekle düğmesi ile Mükellefe ait defter bilgilerini ekleyiniz. Đlgili mükellefe ait onaylanacak tüm defterleri (Defter Takımı), bilgilerini doldurarak Defteri Ekle düğmesi ile ekleyiniz. Ekrandaki tüm alanlar üzerinde ihtiyaç olması durumunda değişiklik yapılabilmektedir. Bir NPS Liste Numarasına en fazla elli adet takım girişi yapılabilir. Unvanı: Defter Onaylanan mükellefin Ticari Unvanı (Bu Bilgi mükellef Gelir Đdaresi Başkanlığında sorgulandığında gelmektedir. Bilgi gelmez veya istenir ise, el ile değişiklik yapılabilir). Vergi Dairesi: Defter Onaylanan mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi (Bu Bilgi mükellef Gelir Đdaresi Başkanlığında sorgulandığında gelmektedir. Bilgi gelmez veya istenir ise, el ile değişiklik yapılabilir) Ek Bilgi: Đlgili şube adı olarak düşünülebilir (bu bilgi meşruhatta çıkar). Adres: Mükellefin adresi (Bu bilgi meşruhatta çıkmaktadır, hatalı olması durumunda el ile düzeltilebilir) Meslek: Mükellefin mesleği (Bu bilgi meşruhatta çıkmaktadır, hatalı olması durumunda el ile düzeltilebilir) Ticaret Sicil No: Mükellefe ait ticaret sicil numarası bu alana girilir. Defter Türü: Onaylanacak defter türü (Açılan kutudan seçilir). Yeni Mali Dönem (Açılış): Ticari hayatına evvelden beri devam eden mevcut firma ve şahıslar için yeni mali dönemde kullanılmak üzere onaylanacak defter seçeneğidir. Ara Onayı (Yenileme): Ticari hayatına evvelden beri devam eden mevcut firma ve şahıslar için geçmiş dönemde kalan bir defterin boş sayfalarının yeni dönemde kullanılmak üzere yeniden tasdik etme seçeneğidir. Đlk Đşe Başlama: Yeni faaliyete başlayan şahıs ve yeni kurulan şirketler için kullanılacak seçenektir. Ek Defter Onay: Ticari hayatına evvelden beri devam eden mevcut firma ve şahıslar için mevcut mali dönem için daha önce defter onayı yapılmış ancak 10/45 HĐZMETE ÖZEL

11 onaylanan defter yetmemiş ise mevcut mali dönemde kullanılmak üzere ek olarak onaylanacak defter seçeneğidir. Defter Adı: Noterliklerde onaylanan defterler Defter Türü alanında listelenmiştir. Bunların dışında bir defter geldiğinde bu alana yazılmalıdır. Bu alan Defter Türü Diğer Defterler (Đşletme Türü) ve Diğer Defterler (Bilanço Türü) seçeneklerinde veri girilebilir olmaktadır. Defter Onay Türü: Yapılacak onay türü (açılan kutudan seçilir). Dönem: Defterin kullanılacağı dönem bilgisidir. Aralık: Onaylanacak defterin başlangıç ve bitiş sayısıdır (Bu bilgi Onay Türüne göre değişmektedir). Sayfa Sayısı: Onaylanacak sayfa sayısıdır (Bu bilgi Onay Türüne göre değişmektedir). Tek/Çift: Onaylanacak sayfaların tek sayfamı çift sayfamı olduğu bilgisidir. Liste kutusundan seçilir. Şekil 6: Defter Ekleme 11/45 HĐZMETE ÖZEL

12 9) Eklenen defterler liste olarak sıralanacaktır. Bu listeden çıkartılmak istenen defter olur ise Listeden Çıkar düğmesi ile silebilirsiniz. Şekil 7: Defter Takımından Çıkarma 10) Mükellefin onaylanacak bilgileri kayıt edilir. Uygulama kullanıcıyı bir mesaj ile bilgilendirir. Şekil 8: Mükellef Defteri Kaydetme Bilgi Mesajı 11) Aynı liste numarası üzerinden farklı bir mükellefin daha defter takımını girmek için mükellef tekrar sorgulanarak işleme devam edilebilir. 12/45 HĐZMETE ÖZEL

13 3.2 Onaylanacak Defterlerin TNBOnline Đnternet Sayfasından Değiştirilmesi 1) Defter Onay Veri Girişi ve Düzenleme seçeneğine tıklayınız. 2) Varolan Listeyi Getir düğmesine tıklayınız. Şekil 9: Defter Listelerini Çağırma 3) Önceden onaylanmak üzere girilmiş ancak defter onaylama işlemi yapılmamış (Vezneden makbuzu kesilmemiş) kayıtlar sıralanacaktır. Değişiklik yapılmak istenen kayıt satırındaki Defter Liste Numarası düğmesine tıklayınız. 4) Defter Onay Listesi açılır. Şekil 10: Defter Listesi Seçme Şekil 11: Defter Listesi Görüntüleme 13/45 HĐZMETE ÖZEL

14 5) Düzenleme yapmak için Defter Onay Listesi ekranından düzenleme yapılmak istenen kaydın satırındaki Defteri Güncelle simgesine tıklayınız. 6) Defter Güncelle ekranı açılır. Bilgiler üzerinde istenen değişiklikleri yaparak, Defter Bilgilerini Güncelle düğmesi ile kayıt ediniz. Şekil 12: Defter Güncelleme 3.3 Onaylanacak Defterlerin TNBOnline Đnternet Sayfasından Silinmesi Defter Listesinin Silinmesi 1) Defter Onay Veri Girişi ve Düzenleme seçeneğine tıklayınız. 2) Varolan Listeyi Getir düğmesine tıklayınız. 3) Önceden onaylanmak üzere girilmiş ancak defter onaylama işlemi yapılmamış (Vezneden makbuzu kesilmemiş) kayıtlar sıralanacaktır. 4) Listenin tamamını silmek için; silmek istenen kayıt satırındaki Listeyi Sil seçeneğine tıklayınız. Şekil 13: Defter Listesi Silme 14/45 HĐZMETE ÖZEL

15 5) Uygulama sizden silme işlemini onaylamanızı isteyecektir. Tamam düğmesi ile listeyi siliniz. Şekil 14: Liste Silme Onay Mesajı Defter Takımının Silinmesi 1) Silmek istenilen takımın Defter Liste Numarası düğmesine tıklayınız. Şekil 15: Defter Listesi Açma 2) Silmek istenilen takım için Bu Defter Takımını Sil seçeneğine tıklayınız. Şekil 16: Defter Takımı Silme 15/45 HĐZMETE ÖZEL

16 3) Uygulama işleme devam etmek istediğinize dair onay isteyecektir. Sil düğmesine tıklayarak defter takımını siliniz. Şekil 17: Defter Takımı Silme Onay Mesajı Defter Takımındaki Tek Defter Kaydının Silinmesi 1) Silmek istenilen defter takımının satır başındaki işaretine tıklayınız. Đstenen defteri silmek için silinecek defter satırındaki Defter Sil simgesine tıklayınız. Şekil 18: Defter Kaydı Silme 2) Uygulama silinmek istenen defter bilgisi için uyarı verecek ve onay isteyecektir. Tamam düğmesi ile siliniz. Şekil 19: Defter Kaydı Silme Onay Mesajı 16/45 HĐZMETE ÖZEL

17 3.4 Listelerin Kontrolü ve Çıktılarının Alınması 1) Defter Onay Veri Girişi / Düzenleme seçeneğine tıklayınız. 2) Varolan Listeyi Getir düğmesine tıklayınız. 3) Önceden onaylanmak üzere girilmiş ancak defter onaylama işlemi yapılmamış (Vezneden makbuzu kesilmemiş) kayıtlar sıralanacaktır. 4) Yazdır simgesine tıklandığında çıktı ön izleme ekranı açılır. Bu ekranda dokümanı kaydedebilir veya yazdırabilirsiniz. 17/45 HĐZMETE ÖZEL

18 4 MEŞRUHAT ÇIKTISI ALINMASI NOT: Defter onaylarının meşruhat çıktısını alırken rapor açılamıyor ise, aşağıdaki güvenlik ayarının yapılmış olduğunu kontrol ediniz. Bu ayarı bir kez yaparak kayıt etmiş olmak yeterlidir. Đnternet explorer internet tarayıcınızı açınız. Araçlar / Đnternet Seçenekleri menüsüne giriniz. Güvenlik sekmesine geçiniz. Özel Düzey düğmesine tıklayınız. Şekil 20: Đnternet Seçenekleri Güvenlik Ayarları Internet Bölgesi ekranında Etki alanları arasında veri kaynaklarına erişim başlığı altındaki Etkinleştir seçeneğine seçiniz ve Tamam düğmesine tıklayınız. 18/45 HĐZMETE ÖZEL

19 Şekil 21: Güvenlik Ayarları Güvenlik ayarı yapılmış olduğu halde defter onaylarının meşruhat çıktısını alırken rapor açılamıyor ise, bağlantısından xml.exe dosyasını çalıştırınız. 4.1 Yevmiyesi Kesilmemiş Defter Onay Đşlemlerinin Meşruhat Çıktısını Alma TNBOnline internet sayfasından SMMM ler veya noterlikler tarafından onaylanacak defter girişleri yapıldıktan sonra aşağıdaki adımlar izlenerek meşruhat çıktısı alınabilir Tüm Listenin Meşruhat Çıktısını Almak 1) Defter Onay Veri Girişi ve Düzenleme seçeneğine tıklayınız. 2) Varolan Listeyi Getir düğmesine tıklayınız. 3) Önceden onaylanmak üzere girilmiş ancak defter onaylama işlemi yapılmamış (Vezneden makbuzu kesilmemiş) kayıtlar sıralanacaktır. 4) Çıktısı alınacak kayıt satırındaki Defter Liste No düğmesine tıklayınız. Uygulama onaylanmak üzere girilen defter kayıtlarını ekrana getirir. 19/45 HĐZMETE ÖZEL

20 5) Listenin tamamının meşruhat çıktısını almak için; öncelikle Tekli Tasarım, Çiftli Tasarım veya Üçlü Tasarım seçeneklerinden birini seçiniz, Tüm Listeyi Yazdır düğmesine tıklayınız. Şekil 22: Meşruhat Çıktısı Alma 6) Dosya yükleme seçenekleri ekranı açılır. Aç düğmesine tıklayınız. Meşruhat çıktısı ve yazdırma seçenekleri ekranı açılır. Meşruhat çıktısı alınacak yazıcıyı seçip Yazdır düğmesi ile yazdırınız Hazırlanan Listeden Bir Defter Takımı nın Meşruhat Çıktısını Almak 1) Defter Onay Veri Girişi ve Düzenleme seçeneğine tıklayınız. 2) Varolan Listeyi Getir düğmesine tıklayınız. 3) Önceden onaylanmak üzere girilmiş ancak defter onaylama işlemi yapılmamış (Vezneden makbuzu kesilmemiş) kayıtlar sıralanacaktır. 4) Meşruhat çıktısı almak istediğiniz defter takımına ait Defter Liste No düğmesine tıklayınız. Takım Yazdır seçeneğine tıklayınız. Şekil 23: Defter Takımı Meşruhat Çıktısı Alma 20/45 HĐZMETE ÖZEL

21 5) Dosya yükleme seçenekleri ekranı açılır. Aç düğmesine tıklayınız. Meşruhat çıktısı ve yazdırma seçenekleri ekranı açılır. Meşruhat çıktısı alınacak yazıcıyı seçip Yazdır düğmesi ile yazdırınız Hazırlanan Listeden Sadece Bir Defterin Meşruhat Çıktısını Almak 1) Defter Onay Veri Girişi ve Düzenleme seçeneğine tıklayınız. 2) Varolan Listeyi Getir düğmesine tıklayınız. 3) Önceden onaylanmak üzere girilmiş ancak defter onaylama işlemi yapılmamış (Vezneden makbuzu kesilmemiş) kayıtlar sıralanacaktır. 4) Meşruhat çıktısı almak istediğiniz deftere ait Defter Liste No düğmesine tıklayınız. Listede bulunan defter takımları sıralanacaktır. Meşruhat çıktısı alınacak defter satırındaki Tasarım seçimi yapıldıktan sonra, aynı satırdaki işaretine tıklayarak ilgili defter takımını açınız. Yazdır simgesine tıklayınız. Şekil 24: Defterin Meşruhat Çıktısını Alma 5) Dosya yükleme seçenekleri ekranı açılır. Aç düğmesine tıklayınız. Meşruhat çıktısı ve yazdırma seçenekleri ekranı açılır. Meşruhat çıktısı alınacak yazıcıyı seçip Yazdır düğmesi ile yazdırınız. 21/45 HĐZMETE ÖZEL

22 4.2 Yevmiyesi Kesilmiş Defter Onay Đşlemleri nin Meşruhat Dökümünü Alma 1) Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecek Defterler seçeneğine tıklayınız. Şekil 25: Makbuzu Kesilmiş Defterlerin Meşruhat Çıktısını Alma 2) Meşruhat çıktısı alınacak yevmiyesi kesilmiş defter onay işlemleri için tarih seçimi yapınız. Kayıtları Getir düğmesi ile kayıtları listeleyiniz. NOT: Tarih seçimiyle birlikte Yevmiye No Aralığı belirterek sorgulama yapıldığında, belirtilen yevmiye aralığındaki kayıtlar liste halinde ekrana gelecektir. Yazılan Yevmiye No Aralığı ndaki kayıtlar listelendiğinde, bu kayıtların meşruhat dokümleri alınıp, Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimleri yapılabilir. Şekil 26: Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi - Kayıtları Getir 3) Tekli Tasarım, Çiftli Tasarım, Üçlü Tasarım seçeneklerinden birini seçerek Tüm Listeyi Yazdır düğmesine tıklayınız. Şekil 27: Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi Tüm Listeyi Yazdır 22/45 HĐZMETE ÖZEL

23 5 NDE MAKBUZ KESĐMĐ 5.1 TNBOnline den Girilen Defter Đşlemleri Makbuzlarının Kesilmesi 1) Vezne programında, Tahakkuk (F3) ekranını açınız. Şekil 28: Tahakkuk Giriş 2) Đşlemler menüsünden Toplu Defter Sorgulama seçeneğine seçiniz. Şekil 29: Toplu Defter Sorgulama 3) Defter Liste No bilgi girişi ekranı açılır. Defter Liste No alanına TNBOnline internet sayfasından kayıt girerken atanan Defter Liste Numarası nı giriniz ve listeyi Tamam düğmesine basarak çağırınız. Şekil 30: Defter Liste No Girişi 23/45 HĐZMETE ÖZEL

24 4) Program, Defter Listesi Düzenleme ekranını getirecektir. a. Bu ekranda bilgiler üzerinde değişiklik ve düzeltme yapılabilir. b. Program bir işlem kodu önerir, istenir ise bu işlem kodunu değiştirilebilirsiniz (Özellikle harçsız işlemlerde program otomatik önerme yapmayacaktır). c. Değişiklik yapılmak istenen satır çift tıklanarak, istenen değişiklikleri yapabilirsiniz. d. Çağırılan NPS Liste Numarası ile girilmiş tüm defter onaylarının seç kolunu işaretli gelecektir. Yevmiyesi kesilmeyecek defter bilgisi varsa seç kolonundaki işareti kaldırınız. e. Başla düğmesi ile makbuz kesme işlemini başlatınız. Şekil 31: Defter Onay Listesi Makbuz Kesimi Đçin Đşlem Seçme 24/45 HĐZMETE ÖZEL

25 5) Program, Hesaplama ekranına geçer. Kayıt ve Makbuz (F5) düğmesi ile yevmiye kaydını oluşturunuz. Şekil 32: Kayıt ve Makbuz 6) Diğer işlemelerde olduğu gibi makbuzu kesiniz. 7) Program makbuzu keser ve kullanıcıyı bilgilendirir. Tamam düğmesi ile yevmiye bilgilerinin TNB ye gönderimi işlemine devam ediniz. Şekil 33: Defter Tahakkuk Đşlemleri Bilgi Mesajı 8) Program yevmiye bilgilerinin TNB ye gönderimini yapar ve sonucu hakkında aşağıdaki bilgi mesajı ile bilgi verir. Şekil 34: Yevmiye Gönderim Đşlemi Bilgi Mesajı 25/45 HĐZMETE ÖZEL

26 9) Eğer yevmiyesi kesilen Defter Liste Numarası na, girilen defter sayısı birden fazla ise, program her defteri Hesaplama ekranına otomatik olarak sıradan getirecektir. Bu işlem girilen NPS Liste Numarasındaki defter onaylama işlemleri tamamlanıncaya kadar otomatik olarak devam eder. Not: Bir NPS Liste Numarasına en fazla elli (50) takım girişi yapılabilir. 10) Yevmiyesi kesilen bu defter onayları TNB ye gönderilir. Herhangi bir sorundan dolayı TNB ye gönderimi yapılamaz ise, daha sonra gönderilmelidir. 11) Defter Onaylama Đşlemlerinde Vezne programından makbuz kesildiğinde işlem otomatik olarak Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilmemektedir. Bildirimler daha sonra noter tarafından TNBOnline üzerinden yapılacaktır. 12) Defter Onaylama Đşlemleri nde onaylanan defterlerin Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi zorunludur ve yükümlülük notere aittir. 5.2 Onaylanacak Defter Đşlemlerinin TNBOnline Đnternet Sayfasından Girilmeden Kesilmesi 1) Vezne programında, Tahakkuk (F3) ekranını açınız. 2) Đlgili işlemi çağırarak Hesapla (F2) düğmesine tıklayınız. Şekil 35: Makbuz Hesaplama 26/45 HĐZMETE ÖZEL

27 3) Hesaplama tamam ise Kayıt ve Makbuz (F5) düğmesine tıklayınız. Şekil 36: Makbuz Kaydetme / Yazdırma 4) Diğer Đşlemlerde olduğu gibi makbuzu kesiniz. 5) Makbuz kesme işleminden hemen sonra Defter Onay Bilgi Girişi ekranı açılır. Bu ekranda aşağıdaki bölümler bulunur. Mükellef Bilgileri Mükellef Türü Seçimi: Onaylanacak defterin mükellef türü seçimi yapılmalıdır. Program, mükellef seçimine göre bilgi alanlarında kullanıcıyı yönlenilecek şekilde değişir. Mükellef türü seçimi yapılmadan onaylanan defterin TNB ye gönderimi yapılamaz. Mükellef seçiminin hemen altında seçilen mükellefe göre açıklamalar otomatik açılır. Bu açıklamalara dikkat ederek işlemlere devam ediniz. Vergi No: Seçilen mükellefe göre Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik numarası yazılır. Mükellef, Vergi Kimlik Sorgula düğmesi ile Gelir Đdaresi Başkanlığından sorgulanır. Mükellef Gelir Đdaresi Başkanlığından sorgulandığında mükellefe ait Unvan, Vergi Dairesi, Adres ve Meslek bilgileri otomatik olarak açılır. Đstenildiğinde bu bilgiler değiştirilebilir. Ek Bilgi (Şube) bilgisi Meşruhat çıktısı için gerekli bilgi olup el ile girilir. Ticaret Sicil No bilgisi Đdaresi Başkanlığı na bildirilen bir bilgi olup el ile girilmelidir. Ayrıca bu bilgi meşruhatta çıkmaktadır. Ticaret Sicil No bilgisinin mükelleften alınarak doldurulması önerilmektedir. 27/45 HĐZMETE ÖZEL

28 Yevmiye Bilgileri Onaylanan deftere göre yevmiye bilgilerini doldurunuz. Defter Türü seçeneklerinden Diğer defterler (Đşletme Türü), Diğer defterler (Bilanço Türü), Defter-i Kebir, Karar Defteri, Ortaklar Pay Defteri seçenekleri TNB ye gönderimi yapılıp Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmamaktadır. Defter Türü seçeneklerinde noterliklerde onaylanan defterler listelenmiştir farklı bir defter onaylandığında Diğer Defterler seçeneği seçilip Defter Adı alanını el ile doldurunuz. Bu alan meşruhat dökümünde çıkacaktır. Defter Onayı Bilgi Girişi ekranında Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilen alanlar kırmızı çerçeve içine alınmıştır. Bu bilgileri özellikle kontrol ediniz. TNB ye Gönder düğmesi ile bilgileri TNB sunucularına gönderiniz. Herhangi bir sebepten dolayı (internet bağlantısının olmaması, elektrik kesintisi vb.) ekran kapatılmak istenirse, bu ekrandan Vazgeç düğmesi ile çıkılır veya işlemin yevmiyesi kesilir. Ancak TNB ye gönderimi yapılmamış ise mutlaka; TNB ye gönderim işlemini, bu kılavuzun Yevmiyesi Kesilmiş Ancak TNB ye Gönderimi Yapılamamış Defter onaylarının TNB ye Gönderimi başlığında anlatıldığı şekilde yapınız. 28/45 HĐZMETE ÖZEL

29 Şekil 37: TNB'ye Gönderim Ekranı Şekil 38: Gönderim Bilgilendirme Mesajı Defter onaylama Đşlemlerinde Vezne programından makbuzu kesildiğinde işlem otomatik olarak Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilmemektedir. Bildirimler daha sonra noter tarafından TNBOnline internet sayfası üzerinden yapılacaktır. Defter Onaylama Đşlemlerinde onaylanan defterlerin Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi zorunludur ve yükümlülük notere aittir. 29/45 HĐZMETE ÖZEL

30 5.3 Yevmiyesi Kesilmiş Ancak TNB ye Gönderimi Yapılamamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi Vezne programına yeni eklenen özellik ile defter ve belge onay işlemlerinde yevmiyesi kesilmiş fakat TNB ye yevmiye bilgisi gönderilmemiş olan işlemler için kontrol bulunmaktadır. Program bu durumdaki işlemleri açılış sırasında kontrol ederek kullanıcıyı aşağıdaki şekilde uyaracaktır. Şekil 39: Gönderim Yapılmamış Defterler - Hatırlatma Mesajı Bu soruya Hayır denir ise, programa normal işlemlerine devam eder. Evet denmesi durumunda Gönderimi Yapılmamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi ekranı açılır. Şekil 40: Gönderimi Yapılamayan Defterlerin Gönderimi Bu ekrana Vezne programı açıldıktan sonrada Vezne programı ana menüsünde iken Internet Đşlemleri / Defter Onay Đşlemleri Eksik Bildirimlerinin TNB ye Gönderimi menüsünden Gönderimi Yapılmamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi kısayolu ile de ulaşabilirsiniz. 30/45 HĐZMETE ÖZEL

31 Şekil 41: Eksik Bilgilerin TNB'ye Gönderimi Şekil 42: Vezne Programında Defter Bilgilerini Tamamlama 31/45 HĐZMETE ÖZEL

32 Bu ekranda TNB ye gönderimi yapılacak Defter Onay Đşlemlerinin eksik bilgilerini tamamlayınız. Bilgileri tamamlamak için gönderimi yapılacak defter onay işlemi satırındaki Bilgileri Tamamla düğmesine basarak Defter Onayı Bilgi Girişi ekranını açınız. Şekil 43: Defter Onay Bilgilerini Düzenleme Defter Onayı Bilgi Girişi ekranı açılır. Ekrandaki bilgileri bu kılavuzun DEFTER ONAY ĐŞLEMLERĐNDE MAKBUZ KESĐMĐ başlığı altındaki Onaylanacak Defter Đşlemlerinin TNBOnline Đnternet Sayfasından Girilmeden Kesilmesi maddesindeki bilgilendirme doğrultusunda doldurunuz ve Tamam düğmesi ile kayıt ediniz. 32/45 HĐZMETE ÖZEL

33 Şekil 44: TNB'ye Gönderim Ekranı Program Gönderimi Yapılmamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi ekranına dönecektir. Bu ekranda bilgileri girilen yevmiyesi kesilmiş Defter Onay işlemlerinin Açıklama sütununda Düzeltme yapıldı bilgisi gösterilir. TNB ye Gönder düğmesine tıklayınız. Şekil 45: Gönderim Tamamlandı Mesajı 33/45 HĐZMETE ÖZEL

34 6 TNB ye GÖNDERĐMĐ YAPILMIŞ NĐN DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ, SĐLĐNMESĐ ve GERĐ ALINMASI Bilgi: Bu işlemler sadece Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmamış işlemler üzerinde yapılabilmektedir. 6.1 TNB ye Gönderimi Yapılmış Defter Onay Đşlemlerinin Vezne Programında Değiştirilmesi veya Silinmesi Vezne programında defter onay işlemi yevmisi kesilmiş ve kesilen bu yevmiye TNB ye gönderimi yapılmış ise; Bu yevmiye vezne programından çağırılıp düzeltme yapıldığında, TNB ye daha önce gönderilen bilgilerde otomatik olarak yeniden gönderilerek düzeltilir. Bu düzeltilmenin otomatik olarak yapılması için; Vezne programında düzeltme yapılan yevmiyenin daha önce TNB ye gönderimi tamamlanmış olmalıdır. Vezne programında Defter Onay işlemi yevmisi kesilmiş ve kesilen bu yevmiye TNB ye gönderimi yapılmış ise; Bu yevmiye Vezne programından çağırılıp silindiğinde, TNB ye daha önce gönderilen yevmiye bilgisi de otomatik olarak silinir TNB ye Gönderimi Yapılmış Defter Onay Đşlemlerinin TNBOnline Đnternet Sayfası Üzerinden Değiştirilmesi Vezne programından yevmiyesi kesilen ve TNB ye gönderimi yapılan Defter Onay işlemlerini, ihtiyaç duyulduğunda TNBOnline Đnternet sayfası üzerinden değiştirilebilirsiniz. Yapılacak olan bu değişikliğin sadece TNB deki kayıtlar üzerinde olacağı ve Vezne programı programındaki veriler üzerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı bilinmelidir. Yevmiyesi kesilerek TNB ye gönderimi yapılmış defter onay işlemlerine ait bilgileri aşağıdaki adımları izleyerek yapabilirsiniz. 1) Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecek Defterler seçeneğine tıklayınız. 2) Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi ekranı açılır. Bu ekranda değişiklik yapılacak işlemin satırındaki simgesine tıklayınız. Şekil 46: TNB ye Bildirilen Defter Onaylarının Güncellenmesi 34/45 HĐZMETE ÖZEL

35 3) Mükellef ve Defter Onay Bilgileri ekranı gelir. Bu ekrandan Vezne programı Ana Kod ve Alt Kod dışında istenilen tüm bilgiler değiştirilebilir. Đstenen değişiklik ve düzeltmeler yapıldıktan sonra kayıt etmek için Defter Bilgilerini Güncelle düğmesine tıklayınız. Şekil 47: Defter Bilgilerini Güncelleme 4) Uygulama güncellemeleri yapar ve kullanıcıyı bilgilendirir. TNB ye gönderimi yapılmış Defter Onaylarına TNBOnline internet sayfası üzerinden yapılan güncellemeler Vezne programı verileri üzerinde herhangi bir değişikliğe sebep olmaz bu duruma dikkat ediniz. Şekil 48: Defter Bilgileri Güncelleme Bilgi Mesajı 35/45 HĐZMETE ÖZEL

36 6.1.2 TNB ye Gönderimi Yapılmış Defter Onay Đşlemlerinin TNBOnline Đnternet Sayfası Üzerinden Silinmesi Vezne programından yevmiyesi kesilen ve TNB ye gönderimi yapılan Defter Onayı işlemleri, istenildiğinde TNBOnline den silinebilir. Silme işlemi ile sadece TNBOnline üzerindeki bilgiler silinir, vezne programındaki veriler üzerinde herhangi bir silme olmaz. Yevmiyesi kesilerek TNB ye Gönderimi Yapılmış Defter Onayı yevmiyeleri aşağıdaki adımlar izlenerek silinebilir. 1) Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecek Defterler seçeneğine tıklayınız. 2) Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi ekranı açılır. Silmek istediğiniz yevmiye satırındaki Sil simgesine tıklayınız. Şekil 49: Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi 3) Uygulama silme işlemi için onay ister. Tamam düğmesine tıklayarak siliniz. Şekil 50: Bildirilmeyecekler Listesine Taşıma Onay Mesajı 4) Silme işlemi ile sadece TNBOnline üzerindeki bilgiler silinir, Vezne programı verilerileri üzerinde herhangi bir silme olmaz. Bu duruma dikkat ediniz. Uygulama silinen işlemleri tamamen silmez bu kayıtları Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilemeyecekler Listesi ne alır. 36/45 HĐZMETE ÖZEL

37 6.2 TNB ye Gönderimi Yapılmış Ancak Yanlışlıkla Silinmiş Kayıtları Geri Getirme Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmamış işlemler için geçerli olabilecek bir durumdur. Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecekler listesinden Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecekler listesine almak olarak da ifade edilebilir. Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecek Defterler silindiğinde veya TNB ye gönderimi yapılan ancak Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmayan defterler TNBOnline internet sayfasında, Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecek Defterler bölümünde yer alır. Đstenildiğinde Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecek Defterler bölümünde bulunan yevmiyeler TNBOnline internet sayfasında Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecek Defterler bölümüne aşağıdaki adımlar izlenerek alınabilir. 1) Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecek Defterler seçeneğine tıklayınız. Şekil 51: Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecek Defterler 2) Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecek Defter Listesi ekranı açılır. Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilecek Yevmiye tarih aralığı girilerek, Kayıtları Getir düğmesi tıklayınız. Yevmiye kayıtları listelenecektir. Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilecek listesine alınacak yevmiyenin satırındaki Taşı simgesine tıklatınız. Şekil 52: Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecekler Listesine Taşıma 37/45 HĐZMETE ÖZEL

38 3) Program işlemin onaylanması için mesaj getirir. Đlgili yevmiyeyi Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilecek listesine almak için Tamam düğmesine tıklayınız. Şekil 53: Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecekler Listesine Taşıma Onay Mesajı 6.3 Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecekler Listesindeki Defterin Silinmesi 1) Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecek Defterler seçeneğine tıklayınız. 2) Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecek Defter Listesi ekranı açılır. Silinmesi gereken Yevmiye tarih aralığını girilerek, Kayıtları Getir düğmesi tıklayınız. Yevmiye kayıtları listelenecektir. Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilecek listesine alınacak yevmiyenin satırındaki Sil simgesine tıklatınız. Şekil 54: Bildirilmeyecek Defterleri Silme 3) Program işlemin onaylanması için mesaj getirir. Đlgili silmek için Tamam düğmesine tıklayınız. NOT: Silme işleminin geri dönüşü yoktur. Şekil 55: Bildirilmeyecek Defterleri Silme - Onay 38/45 HĐZMETE ÖZEL

39 7 NĐN TNBONLINE ĐNTERNET SAYFASI ÜZERĐNDEN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI NA BĐLDĐRĐLMESĐ 1) Vezne programında Defter Onay işlemlerinin makbuzu kesildiğinde bilgileri otomatik olarak TNB ye gönderilir. Bu bilgiler TNB sunucularında kayıt edilir ancak Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilmez. Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirim noter tarafından TNBOnline internet sayfası üzerinden yapılmalıdır. 2) Defter onay işlemlerinizi Gelir Đdaresi Başkanlığı na TNBOnline internet sayfası üzerinden bildirmek için aşağıdaki adımlar uygulayınız; 3) Program, Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilecek defter var ise Bildirim Yapılmamış Defter Sayısı şeklinde gösterir. >>>Detaylar Đçin tıklayınız<<< bağlantını tıklayınız. Şekil 56: Bildirimi Yapılmamış Defterler 4) Bildirim Süreleri ekranı gelir. Program yevmiye tarihi bazında yevmiye sayılarını, kalan yasal bildirim sürelerini ve bildirilmesi gereken son tarihi gösterir. Şekil 57: Defter Onay Bildirim Süreleri Kontrolü 5) Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirim yapmak için Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecek Defterler seçeneğine tıklayınız. 39/45 HĐZMETE ÖZEL

40 6) Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi ekranı açılır. Bu ekranda noterliğin bağlı olduğu Vergi Dairesi bilgisi de sistem tarafından önerilmektedir. Bu vergi dairesi yanlış veya gelmemiş ise Vergi Dairesi Değiştir düğmesi ile vergi dairesi seçiminizi bir defaya mahsus olmak üzere yapınız. Şekil 58: Vergi Dairesi Değiştir 7) Defter onay bildirimini yapacağınız tarih aralığını seçerek Kayıtları Getir düğmesine tıklayınız. Şekil 59: Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi Sorgulama 8) Seçilen tarih aralığındaki yevmiyesi kesilmiş, Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmamış defter onay işlemleri bilgileriniz sıralanacaktır. Listeyi kontrol ettikten sonra Listeyi Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildir düğmesine tıklayarak ekrandaki listenin bildirimini gerçekleştiriniz. Şekil 60: Bildirim Onay Mesajı 40/45 HĐZMETE ÖZEL

41 9) Program onay ekranını getirir. Listeyi Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirmek için Tamam düğmesine tıklayınız. Şekil 61: Bildirim Bilgi Mesajı 10) Girilen Yevmiye Tarih Aralığı na ait, bildirim süresi başlamış kayıtların Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirim işlemi talebiniz alınarak bir kaç dakika içerisinde gerçekleşecek ve hangi işlem numarası ile işlemin yapıldığı gösterilecektir. Listede bildirim süresi henüz başlamamış kayıt bulunuyorsa bu kayıtlar listede kalmaya devam edecektir. Kapat düğmesine basarak mesajı kapatınız. 7.1 Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirimi Yapılmış Defter Onay Listesinin TNBOnlıne Đnternet Sayfası Üzerinden Kontrolü 1) Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilen ve Bildirim Aşamasındaki Defter Onay Listesi seçeneğine tıklayınız. Şekil 62: Bildirilen ve Bildirim Aşamasındaki Defter Onay Listesi 41/45 HĐZMETE ÖZEL

42 2) Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilen ve Bildirim Aşamasındaki Defter Onay Listesi ekranından görmek istediğiniz yevmiye tarih aralığını seçilip, Kayıtları Getir düğmesine tıklayınız. Girilen yevmiye tarih aralığına göre Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmış kayıtlarınız listelenecektir. 3) Bu kayıtların detayını incelemek için Detay simgesine tıklayınız. Şekil 63: Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecek Defterler Detay Kontrolü 7.2 TNB ye Gönderimi Yapılmış Ancak Vezne Programında Yapılmamış Olarak Görünen Defter Onaylarının Gönderim Bilgilerinin Alınması 1) Vezne programına yeni eklenen özellik ile defter onay işlemlerinde yevmiyesi kesilmiş fakat TNB ye yevmiye bilgisi gönderilmemiş olan işlemler için kontrol bulunmaktadır. Program bu durumdaki işlemleri açılış sırasında kontrol ederek kullanıcıyı aşağıdaki şekilde uyaracaktır. Şekil 64: Gönderimi Yapılmamış Yevmiye Uyarısı 42/45 HĐZMETE ÖZEL

43 2) Bu soruya Hayır denir ise, programa normal işlemlerine devam edecektir. Evet denmesi durumunda Gönderimi Yapılmamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi ekranı açılır. Şekil 65: Vezne - Gönderimi Yapılmamış Defter Onayları 3) Internet Đşlemleri / Defter Onay Đşlemleri Eksik Bildirimlerinin TNB ye Gönderimi menüsünden Gönderimi Yapılmamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi seçeneğini kullanarak da bu bölüme ulaşabilirsiniz. Şekil 66: Defter Onay Đşlemleri Eksik Bildirimlerinin TNB ye Gönderimi 43/45 HĐZMETE ÖZEL

44 4) Bu ekranda TNB ye gönderimi yapılacak defter onay işlemleri bulunmaktadır. Bu listede TNB ye gönderimi yapıldığı halde gönderim yapılmamış gibi görünen yevmiyelerin olması, teknik bir sebepten dolayı TNB ye gönderimin yapıldığı bilgisinin Vezne programına ulaşamamasından kaynaklanmaktadır. Bu gibi durumlarda TNB ye gönderimi yapılan yevmiyeler için gönderim bilgisi yeniden istenebilir. Gönderim bilgisini yeniden istemek için Gönderimi Yapılmamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi ekranındaki TNB ye gönderimi yapılmış ancak teknik nedenlerle Gönderim Bilgisi alınamamış kayıtların Gönderim Bilgisini almak için TIKLAYINIZ. bağlantısını tıklayınız. Şekil 67: Gönderim Bilgilerini Alma 44/45 HĐZMETE ÖZEL

BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA ELEKTRONĐK ORTAMDA BĐLDĐRĐMĐ KILAVUZU

BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA ELEKTRONĐK ORTAMDA BĐLDĐRĐMĐ KILAVUZU BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA ELEKTRONĐK ORTAMDA BĐLDĐRĐMĐ KILAVUZU Güncelleme Tarihi: 20.05.2011 ĐÇĐNDEKĐLER 1. BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ AKIŞI... 3 2. BELGE

Detaylı

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4 TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ ARAÇ SATIŞ ve DEVİR ile BU İŞLEMLERE AİT BİLDİRİMİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI Program Kullanım Kılavuzu 14.Mayıs.2010 Versiyon 1 İÇİNDEKİLER Amaç... 2 Kısaltma ve Tanımlar...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yazım.Net Kullanım Kılavuzu Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 1

İÇİNDEKİLER. Yazım.Net Kullanım Kılavuzu Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. PROGRAMIN TANIMI VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ... 3 a. Tanımı:... 3 b. Sistem Gereksinimi:... 3 2. GENEL KAVRAMLAR... 3 a. Noterlik Kavramları... 3 b. Yazım.Net Kavramları...

Detaylı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS) 1. Bölüm 1: Genel Kullanım... 2 1.1. Başlık (1)...3 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)...3 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 2.4. Mesajlar

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI...

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 6 2.1. YENİ SİTE OLUŞTURULMASI VE SİTE İŞLEMLERİ... 7 2.2. PROGRAMA

Detaylı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS) 1. Bölüm 1: Genel Kullanım... 2 1.1. Başlık (1)...3 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)...3 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 2.4. Mesajlar

Detaylı

Atılım Bilgisayar. Oda Üye Takip Programı 7.50 & For Rent TEMEL KULLANIM KĐTABI

Atılım Bilgisayar. Oda Üye Takip Programı 7.50 & For Rent TEMEL KULLANIM KĐTABI Atılım Bilgisayar Oda Üye Takip Programı 7.50 & For Rent TEMEL KULLANIM KĐTABI ( Versiyonların ekran görüntü renkleri değişkenlik gösterebilir, bazı özellikler daha alt versiyonlarda bulunmayabilir. Programı

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme...

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme... İçerik Tablosu Radore ID nedir?... 5 1. Giriş Ekranı... 5 1.1 Şifremi Unuttum... 5 1.2 Kayıt Ol... 6 1.2.1 Bireysel Müşteri Kaydı Oluşturmak... 6 1.2.2 Kurumsal Müşteri Kaydı Oluşturmak... 9 1.2.3 Üyelik

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS Uygulaması Ek Yazılım Modülleri Hizmet Alımı Projesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS Uygulaması Ek Yazılım Modülleri Hizmet Alımı Projesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS Uygulaması Ek Yazılım Modülleri Hizmet Alımı Projesi TSM Ek Modülleri Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.0 06.06.2012 İÇİNDEKİLER Değişiklik Geçmişi...

Detaylı

Harcama Birimleri Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu

Harcama Birimleri Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu Mayıs 2012 Çankırı Karatekin Üniversitesi GİRİŞ HYS Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet ortamında

Detaylı

Bunun yanında ekip üyeleri de birbirlerinin konumlarını cep telefonlarından sorgulayarak öğrenebilir ve mesajlaşabilirler.

Bunun yanında ekip üyeleri de birbirlerinin konumlarını cep telefonlarından sorgulayarak öğrenebilir ve mesajlaşabilirler. 0 İçindekiler 1.EkipMobil i Tanıyalım...2 2.EkipMobil Abonelik Bilgileri...2 3.EkipMobil i Kullanmaya Başlarken...3 3.1. EkipMobil Giriş... 3 3.2. Şifremi Unuttum... 4 3.3.EkipMobil Ana Sayfa... 6 4.EkipMobil

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) KULLANICI KILAVUZU 2014 Kasım i İçindekiler GİRİŞ SAYFASI...1 EVRAK ANA SAYFA...2 1.1. Birim Yetkileri...2 1.2. Görevler...3 1.3. Bildirimler...3

Detaylı

Harcama Birimlerinin Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimlerinin Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İÇİNDEKİLER G İ Rİ Ş...3 FAT U R A B İ L G İ Gİ Rİ Şİ...6 1. Harcama Birimleri Adres Bilgileri...6 2. Harcama

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30 g yo SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2011 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Haziran 2012 ANKARA e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Haziran 2012 Versiyon : 1.3 1/39

e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Haziran 2012 ANKARA e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Haziran 2012 Versiyon : 1.3 1/39 e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Haziran 2012 ANKARA Versiyon : 1.3 1/39 GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.3 2/39 Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 1 Giriş...

Detaylı

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 13

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 13 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 13 4.1 GENEL... 13 4.1.1 Şirket Tanımları... 13 4.1.2 Kullanıcı Tanımları... 33 4.1.3 Şifre Değişikliği... 35

Detaylı

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12 4.1 GENEL... 12 4.1.1 Şirket Tanımları... 12 4.1.2 Kullanıcı Tanımları... 18 4.1.3 Şifre Değişikliği... 19

Detaylı

Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sayfa 1 / 273

Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sayfa 1 / 273 Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sayfa 1 / 273 Atılım Üniversitesi Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS - Student Information System - SIS 2.0) LİSANS & ÖN

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

Kullanım Kılavuzu (V1.0) 2013 02 15

Kullanım Kılavuzu (V1.0) 2013 02 15 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (İTP) İşitme Tarama Programı Koordinatörlüğü Kullanım Kılavuzu (V1.0) 2013 02 15 İçindekiler Tablosu 1-SİSTEM YAPISI... 3 1-1- GENEL TEKNİK SİSTEM BİLGİLERİ... 3 1-1-1- MİMARİ...

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI Güncelleme Tarihi: 29.01.2007 Yükleme Programa ait CD-ROM u bilgisayarınızın CD-ROM ünitesine takınız.

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Elektronik Uygulamalar Projesi kapsamında yer alan

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri Logo Mart 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 10 Mesaj Şablonları... 12 Toplu Mesaj Gönderimleri... 13 İş Akışlarında SMS

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında SMS

Detaylı