TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ"

Transkript

1 NOTERLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ Değişiklik Numarası: /01/2012

2 ĐÇĐNDEKĐLER 1 ŞEKĐL LĐSTESĐ... 3 TANIMLAR LĐSTESĐ... 5 KISALTMALAR LĐSTESĐ DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ AKIŞI DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐ YAPABĐLMEK ĐÇĐN VEZNE PROGRAMINDA YAPILMASI GEREKENLER ONAYLANACAK DEFTERLERĐN TNBONLINE ĐNTERNET SAYFASINDAN YAPILABĐLECEK ĐŞLEMLERĐ Onaylanacak Defterlerin TNBOnline Đnternet Sayfasından Girilmesi Onaylanacak Defterlerin TNBOnline Đnternet Sayfasından Değiştirilmesi Onaylanacak Defterlerin TNBOnline Đnternet Sayfasından Silinmesi Defter Listesinin Silinmesi Defter Takımının Silinmesi Defter Takımındaki Tek Defter Kaydının Silinmesi Listelerin Kontrolü ve Çıktılarının Alınması MEŞRUHAT ÇIKTISI ALINMASI Yevmiyesi Kesilmemiş Defter Onay Đşlemlerinin Meşruhat Çıktısını Alma Tüm Listenin Meşruhat Çıktısını Almak Hazırlanan Listeden Bir Defter Takımı nın Meşruhat Çıktısını Almak Hazırlanan Listeden Sadece Bir Defterin Meşruhat Çıktısını Almak Yevmiyesi Kesilmiş Defter Onay Đşlemleri nin Meşruhat Dökümünü Alma NDE MAKBUZ KESĐMĐ TNBOnline den Girilen Defter Đşlemleri Makbuzlarının Kesilmesi Onaylanacak Defter Đşlemlerinin TNBOnline Đnternet Sayfasından Girilmeden Kesilmesi Yevmiyesi Kesilmiş Ancak TNB ye Gönderimi Yapılamamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi TNB ye GÖNDERĐMĐ YAPILMIŞ NĐN DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ, SĐLĐNMESĐ ve GERĐ ALINMASI TNB ye Gönderimi Yapılmış Defter Onay Đşlemlerinin Vezne Programında Değiştirilmesi veya Silinmesi TNB ye Gönderimi Yapılmış Defter Onay Đşlemlerinin TNBOnline Đnternet Sayfası Üzerinden Değiştirilmesi TNB ye Gönderimi Yapılmış Defter Onay Đşlemlerinin TNBOnline Đnternet Sayfası Üzerinden Silinmesi TNB ye Gönderimi Yapılmış Ancak Yanlışlıkla Silinmiş Kayıtları Geri Getirme Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecekler Listesindeki Defterin Silinmesi NĐN TNBONLINE ĐNTERNET SAYFASI ÜZERĐNDEN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI NA BĐLDĐRĐLMESĐ Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirimi Yapılmış Defter Onay Listesinin TNBOnlıne Đnternet Sayfası Üzerinden Kontrolü TNB ye Gönderimi Yapılmış Ancak Vezne Programında Yapılmamış Olarak Görünen Defter Onaylarının Gönderim Bilgilerinin Alınması DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ VEZNE PROGRAMINDA YAPILAN ĐLAVELER VE DÜZENLEMELER Bu doküman, Bilgi Đşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan Doküman Oluşturma Standartları içerisinde yazılan kurallar doğrultusunda oluşturulmuştur. 2/45 HĐZMETE ÖZEL

3 ŞEKĐL LĐSTESĐ Şekil 1: Defter Onay Đşlemleri Giriş... 8 Şekil 2: Defter Onay Bilgi Girişi ve Düzenleme... 8 Şekil 3: Defter Onay Listesi Oluşturma... 9 Şekil 4: Defter Takımı Ekleme... 9 Şekil 5: Şirket Türü Seçimi... 9 Şekil 6: Defter Ekleme Şekil 7: Defter Takımından Çıkarma Şekil 8: Mükellef Defteri Kaydetme Bilgi Mesajı Şekil 9: Defter Listelerini Çağırma Şekil 10: Defter Listesi Seçme Şekil 11: Defter Listesi Görüntüleme Şekil 12: Defter Güncelleme Şekil 13: Defter Listesi Silme Şekil 14: Liste Silme Onay Mesajı Şekil 15: Defter Listesi Açma Şekil 16: Defter Takımı Silme Şekil 17: Defter Takımı Silme Onay Mesajı Şekil 18: Defter Kaydı Silme Şekil 19: Defter Kaydı Silme Onay Mesajı Şekil 20: Đnternet Seçenekleri Şekil 21: Güvenlik Ayarları Şekil 22: Meşruhat Çıktısı Alma Şekil 23: Defter Takımı Meşruhat Çıktısı Alma Şekil 24: Defterin Meşruhat Çıktısını Alma Şekil 25: Makbuzu Kesilmiş Defterlerin Meşruhat Çıktısını Alma Şekil 26: Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi - Kayıtları Getir Şekil 27: Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi Tüm Listeyi Yazdır Şekil 28: Tahakkuk Giriş Şekil 29: Toplu Defter Sorgulama Şekil 30: Defter Liste No Girişi Şekil 31: Defter Onay Listesi Makbuz Kesimi Đçin Đşlem Seçme Şekil 32: Kayıt ve Makbuz Şekil 33: Defter Tahakkuk Đşlemleri Bilgi Mesajı Şekil 34: Yevmiye Gönderim Đşlemi Bilgi Mesajı Şekil 35: Makbuz Hesaplama Şekil 36: Makbuz Kaydetme / Yazdırma Şekil 37: TNB'ye Gönderim Ekranı Şekil 38: Gönderim Bilgilendirme Mesajı Şekil 39: Gönderim Yapılmamış Defterler - Hatırlatma Mesajı Şekil 40: Gönderimi Yapılamayan Defterlerin Gönderimi Şekil 41: Eksik Bilgilerin TNB'ye Gönderimi Şekil 42: Vezne Programında Defter Bilgilerini Tamamlama Şekil 43: Defter Onay Bilgilerini Düzenleme Şekil 44: TNB'ye Gönderim Ekranı Şekil 45: Gönderim Tamamlandı Mesajı Şekil 46: TNB ye Bildirilen Defter Onaylarının Güncellenmesi Şekil 47: Defter Bilgilerini Güncelleme /45 HĐZMETE ÖZEL

4 Şekil 48: Defter Bilgileri Güncelleme Bilgi Mesajı Şekil 49: Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi Şekil 50: Bildirilmeyecekler Listesine Taşıma Onay Mesajı Şekil 51: Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecek Defterler Şekil 52: Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecekler Listesine Taşıma Şekil 53: Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecekler Listesine Taşıma Onay Mesajı Şekil 54: Bildirilmeyecek Defterleri Silme Şekil 55: Bildirilmeyecek Defterleri Silme - Onay Şekil 56: Bildirimi Yapılmamış Defterler Şekil 57: Defter Onay Bildirim Süreleri Kontrolü Şekil 58: Vergi Dairesi Değiştir Şekil 59: Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi Sorgulama Şekil 60: Bildirim Onay Mesajı Şekil 61: Bildirim Bilgi Mesajı Şekil 62: Bildirilen ve Bildirim Aşamasındaki Defter Onay Listesi Şekil 63: Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecek Defterler Detay Kontrolü Şekil 64: Gönderimi Yapılmamış Yevmiye Uyarısı Şekil 65: Vezne - Gönderimi Yapılmamış Defter Onayları Şekil 66: Defter Onay Đşlemleri Eksik Bildirimlerinin TNB ye Gönderimi Şekil 67: Gönderim Bilgilerini Alma /45 HĐZMETE ÖZEL

5 TANIMLAR LĐSTESĐ TNBOnline: Türkiye Noterler Birliği kurumsal web sayfası / Çevrimiçi Đşlemler Bölümü Kobil: Kimlik doğrulama cihazı Defter Liste Numarası: Defter Onaylama işlemlerinde girilen kayıt bu numara ile takip edilecektir. Bu numara defter onaylama Liste Numarasıdır (Girilen defterin Vezne programından yevmiyesi kesilirken bu numara ile sorgulanacaktır). Defter Takımı: Bir mükellefe ait onay işlemi yapılacak defterlerinin tamamıdır. Defter Listesi: Birden fazla mükellefin defter takımlarını içerebilen, kontrol, takip ve makbuz kesme işlemlerini kolaylaştıran sistemdir. Bir defter listesinden en fazla 50 defter takımı olabilir. Bir SMMM ya da noterlik birden fazla liste hazırlayabilir. KISALTMALAR LĐSTESĐ TNB: Türkiye Noterler Birliği GĐB: Gelir Đdaresi Başkanlığı NPS: TNB Noterlik Paylaşım Sistemi 5/45 HĐZMETE ÖZEL

6 1 DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ AKIŞI Defter Onaylama Đşlemleri, Gelir Đdaresi Başkanlığı na elektronik olarak bildirilmek için yeniden düzenlenmiştir. Değiştirilen sistemde defter onaylama işlemleri dört aşamada gerçekleşmektedir. Birinci aşamada onaylanacak defter bilgilerinin girilmesi planlanmıştır. Onaylanacak defterler mükelleflerin SMMM leri veya bu defterleri onaylayacak noterlikler tarafından TNBOnline internet sayfası üzerinden girilecektir. Đkinci aşamada TNBOnline internet sayfası üzerinden girilen defter onaylama bilgilerinin Vezne programından çağırılarak hızlı ve otomatik olarak yevmiyelerinin kesilmesi sağlanmıştır. Üçüncü aşama yevmiyesi kesilen defter onaylarının TNB ye gönderimi aşamasıdır. Defter onaylarının yevmiyesi kesildiğinde program tarafından otomatik olarak TNB ye gönderimi yapılmaktadır. Herhangi bir sebepten dolayı gönderilemez ise, daha sonra gönderilmelidir (TNB ye gönderimi yapılmış olması Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi yapıldığı anlamına gelmez). Dördüncü aşamada TNB ye gönderimi yapılan defter onaylarının noter tarafından, TNBOnline internet sayfası üzerinden Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılacaktır. Onaylanacak defterlerin TNBOnline internet sayfasından girişi yapılmadan da Vezne programından yevmiyesi kesilip daha sonra TNBOnline internet sayfası üzerinden bildirimini yapılabilecektir. Bu işlem tek tek gelen defterlerde kullanım için alternatif olarak verilmektedir. Yoğun dönemlerde kullanılması önerilmemektedir. Defter onaylama işlemlerinin Vezne programından makbuzu kesildiğinde işlem otomatik olarak Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilmemektedir. Bildirimler daha sonra noter tarafından TNBOnline internet sayfası üzerinden yapılacaktır. Defter onaylama işlemlerinde onaylanan defterlerin Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi zorunludur ve yükümlülük notere aittir. Türk Ticaret Kanunu na göre yapılan Kapanış işlemleri Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirim kapsamında olmadığından yeni eklenen 7.11, 7.15, 7.17 işlem kodlarından yapılacaktır. Ayrıca Vergi Usul Kanunu na göre yapılan Ara Tasdik işlemleri mevcut kodlardan yapılacaktır. 6/45 HĐZMETE ÖZEL

7 2 DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐ YAPABĐLMEK ĐÇĐN VEZNE PROGRAMINDA YAPILMASI GEREKENLER 1) Defter Onaylama işlemlerinin yapılabilmesi için vezne programının sürümü veya üstü olmalıdır. 2) TNBOnline internet sayfaları üzerinden bilgileri girilen defter onay işlemlerinin Vezne programından çağırılarak makbuzunun kesilmesi ve makbuzu kesilen Defter Onaylama işleminin TNB ye gönderimi aşamasında Vezne programının kurulu olduğu bilgisayarın internet bağlantısı olmalı ve TNB güvenli ağına bağlı olmalıdır. 3) Vezne programının Vezne Ayar Merkezi, Sistem Ayarları penceresinin Kurum Bilgileri bölümünde yer alan; a. 7 Haneli Kurum Kodu (örnek: ) (Noterliğinize ait Noterlik kodunu TNBOnline internet sayfasındaki NoterBul bölümünden öğrenebilirsiniz. Noterlik sorgulanıp, Noter Adı bağlantısına tıklandığında açılan Detay Bilgiler penceresinde görüntülenecektir). b. Bu sayfadaki diğer Noterlik Bilgileri doğru olmalıdır. 4) Dönem işlemleri bölümünde yer alan; a. Yetkili T.C. Kimlik Numarası (Noter T.C. Kimlik No), b. Dönem Başlangıç Tarihi (Noterin bu noterlikte göreve başladığı tarih) bilgileri doğru olmalıdır. c. Bu bilgilerde değişiklik yapılması durumunda yapılan değişikliklerin aktif olabilmesi için programın kapatılıp tekrar açılması gerekmektedir. 7/45 HĐZMETE ÖZEL

8 3 ONAYLANACAK DEFTERLERĐN TNBONLINE ĐNTERNET SAYFASINDAN YAPILABĐLECEK ĐŞLEMLERĐ 3.1 Onaylanacak Defterlerin TNBOnline Đnternet Sayfasından Girilmesi Defter Onay Đşlemleri noter veya personeli tarafından TNBOnline internet sayfasından girilerek, Vezne programından makbuz kesilir. 1) TNBOnline internet sitesine (www.tnb.org.tr) giriş yapınız. 2) KURUMSAL ENTEGRASYON başlığı altındaki Defter Onay Đşlemleri menüsüne giriniz. Şekil 1: Defter Onay Đşlemleri Giriş 3) Defter Onay Veri Girişi ve Düzenleme seçeneğine tıklatınız. Şekil 2: Defter Onay Bilgi Girişi ve Düzenleme 8/45 HĐZMETE ÖZEL

9 4) Yeni Defter Onay Listesi Oluştur düğmesine tıklayınız. Şekil 3: Defter Onay Listesi Oluşturma 5) Defter Onay Listesi ekranı açılır. Bu ekranda Defter Liste Numarası, Noterin T.C Kimlik Numarası, Liste Tarihi ve Kullanıcının Adı Soyadı bilgileri görünür. Onaylanacak defter girmek için Yeni Defter Takımı Ekle düğmesine tıklayınız. Şekil 4: Defter Takımı Ekleme 6) Mükellef Defterleri ekranı açılır. Şirket Türü seçimini yapınız. Şekil 5: Şirket Türü Seçimi 7) Şirket Türü seçimi yapıldığında seçilen mükellefe göre Vergi Kimlik Numarası veya T.C Kimlik Numarası seçilmiş olarak mükellef sorgulama ekran gelir. Vergi Kimlik alanına bu bilgiyi girerek, Vergi Kimlik Sorgula düğmesi ile mükellef bilgilerini sorgulayınız. Gerçek Kişi Yabancı Gerçek Kişi : Kişinin T.C. Kimlik Numarası ile (Vergi numarası olsa dahi), : 99 ile başlayan T.C. Kimlik Numarası var ise Şirket Türü (Mükellef Türü) Gerçek Kişi seçilerek işlem yapılmalıdır. T.C. Kimlik Numarası alınmamış ise 9/45 HĐZMETE ÖZEL

10 Şirket Türü (Mükellef Türü) Gerçek Yabancı Kişi seçilerek ve vergi numarası ile, Adi Ortaklık : Muhtasar ve KDV Beyannameleri için alınmış olan vergi numaraları, Bunların dışındaki seçeneklerde tüzel kişiliğe ait Vergi Numarası kullanılır. Gerçek Kişi seçeneğinde T.C. kimlik numarası boş gönderilemez. Diğer seçeneklerde sadece ilk kuruluş işlemlerinde vergi numarası yok ise boş gönderilebilir. 8) Uygulama sorgulanan mükellef bilgilerini ekrana getirecektir. Diğer alanları elle doldurunuz ve Defteri Ekle düğmesi ile Mükellefe ait defter bilgilerini ekleyiniz. Đlgili mükellefe ait onaylanacak tüm defterleri (Defter Takımı), bilgilerini doldurarak Defteri Ekle düğmesi ile ekleyiniz. Ekrandaki tüm alanlar üzerinde ihtiyaç olması durumunda değişiklik yapılabilmektedir. Bir NPS Liste Numarasına en fazla elli adet takım girişi yapılabilir. Unvanı: Defter Onaylanan mükellefin Ticari Unvanı (Bu Bilgi mükellef Gelir Đdaresi Başkanlığında sorgulandığında gelmektedir. Bilgi gelmez veya istenir ise, el ile değişiklik yapılabilir). Vergi Dairesi: Defter Onaylanan mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi (Bu Bilgi mükellef Gelir Đdaresi Başkanlığında sorgulandığında gelmektedir. Bilgi gelmez veya istenir ise, el ile değişiklik yapılabilir) Ek Bilgi: Đlgili şube adı olarak düşünülebilir (bu bilgi meşruhatta çıkar). Adres: Mükellefin adresi (Bu bilgi meşruhatta çıkmaktadır, hatalı olması durumunda el ile düzeltilebilir) Meslek: Mükellefin mesleği (Bu bilgi meşruhatta çıkmaktadır, hatalı olması durumunda el ile düzeltilebilir) Ticaret Sicil No: Mükellefe ait ticaret sicil numarası bu alana girilir. Defter Türü: Onaylanacak defter türü (Açılan kutudan seçilir). Yeni Mali Dönem (Açılış): Ticari hayatına evvelden beri devam eden mevcut firma ve şahıslar için yeni mali dönemde kullanılmak üzere onaylanacak defter seçeneğidir. Ara Onayı (Yenileme): Ticari hayatına evvelden beri devam eden mevcut firma ve şahıslar için geçmiş dönemde kalan bir defterin boş sayfalarının yeni dönemde kullanılmak üzere yeniden tasdik etme seçeneğidir. Đlk Đşe Başlama: Yeni faaliyete başlayan şahıs ve yeni kurulan şirketler için kullanılacak seçenektir. Ek Defter Onay: Ticari hayatına evvelden beri devam eden mevcut firma ve şahıslar için mevcut mali dönem için daha önce defter onayı yapılmış ancak 10/45 HĐZMETE ÖZEL

11 onaylanan defter yetmemiş ise mevcut mali dönemde kullanılmak üzere ek olarak onaylanacak defter seçeneğidir. Defter Adı: Noterliklerde onaylanan defterler Defter Türü alanında listelenmiştir. Bunların dışında bir defter geldiğinde bu alana yazılmalıdır. Bu alan Defter Türü Diğer Defterler (Đşletme Türü) ve Diğer Defterler (Bilanço Türü) seçeneklerinde veri girilebilir olmaktadır. Defter Onay Türü: Yapılacak onay türü (açılan kutudan seçilir). Dönem: Defterin kullanılacağı dönem bilgisidir. Aralık: Onaylanacak defterin başlangıç ve bitiş sayısıdır (Bu bilgi Onay Türüne göre değişmektedir). Sayfa Sayısı: Onaylanacak sayfa sayısıdır (Bu bilgi Onay Türüne göre değişmektedir). Tek/Çift: Onaylanacak sayfaların tek sayfamı çift sayfamı olduğu bilgisidir. Liste kutusundan seçilir. Şekil 6: Defter Ekleme 11/45 HĐZMETE ÖZEL

12 9) Eklenen defterler liste olarak sıralanacaktır. Bu listeden çıkartılmak istenen defter olur ise Listeden Çıkar düğmesi ile silebilirsiniz. Şekil 7: Defter Takımından Çıkarma 10) Mükellefin onaylanacak bilgileri kayıt edilir. Uygulama kullanıcıyı bir mesaj ile bilgilendirir. Şekil 8: Mükellef Defteri Kaydetme Bilgi Mesajı 11) Aynı liste numarası üzerinden farklı bir mükellefin daha defter takımını girmek için mükellef tekrar sorgulanarak işleme devam edilebilir. 12/45 HĐZMETE ÖZEL

13 3.2 Onaylanacak Defterlerin TNBOnline Đnternet Sayfasından Değiştirilmesi 1) Defter Onay Veri Girişi ve Düzenleme seçeneğine tıklayınız. 2) Varolan Listeyi Getir düğmesine tıklayınız. Şekil 9: Defter Listelerini Çağırma 3) Önceden onaylanmak üzere girilmiş ancak defter onaylama işlemi yapılmamış (Vezneden makbuzu kesilmemiş) kayıtlar sıralanacaktır. Değişiklik yapılmak istenen kayıt satırındaki Defter Liste Numarası düğmesine tıklayınız. 4) Defter Onay Listesi açılır. Şekil 10: Defter Listesi Seçme Şekil 11: Defter Listesi Görüntüleme 13/45 HĐZMETE ÖZEL

14 5) Düzenleme yapmak için Defter Onay Listesi ekranından düzenleme yapılmak istenen kaydın satırındaki Defteri Güncelle simgesine tıklayınız. 6) Defter Güncelle ekranı açılır. Bilgiler üzerinde istenen değişiklikleri yaparak, Defter Bilgilerini Güncelle düğmesi ile kayıt ediniz. Şekil 12: Defter Güncelleme 3.3 Onaylanacak Defterlerin TNBOnline Đnternet Sayfasından Silinmesi Defter Listesinin Silinmesi 1) Defter Onay Veri Girişi ve Düzenleme seçeneğine tıklayınız. 2) Varolan Listeyi Getir düğmesine tıklayınız. 3) Önceden onaylanmak üzere girilmiş ancak defter onaylama işlemi yapılmamış (Vezneden makbuzu kesilmemiş) kayıtlar sıralanacaktır. 4) Listenin tamamını silmek için; silmek istenen kayıt satırındaki Listeyi Sil seçeneğine tıklayınız. Şekil 13: Defter Listesi Silme 14/45 HĐZMETE ÖZEL

15 5) Uygulama sizden silme işlemini onaylamanızı isteyecektir. Tamam düğmesi ile listeyi siliniz. Şekil 14: Liste Silme Onay Mesajı Defter Takımının Silinmesi 1) Silmek istenilen takımın Defter Liste Numarası düğmesine tıklayınız. Şekil 15: Defter Listesi Açma 2) Silmek istenilen takım için Bu Defter Takımını Sil seçeneğine tıklayınız. Şekil 16: Defter Takımı Silme 15/45 HĐZMETE ÖZEL

16 3) Uygulama işleme devam etmek istediğinize dair onay isteyecektir. Sil düğmesine tıklayarak defter takımını siliniz. Şekil 17: Defter Takımı Silme Onay Mesajı Defter Takımındaki Tek Defter Kaydının Silinmesi 1) Silmek istenilen defter takımının satır başındaki işaretine tıklayınız. Đstenen defteri silmek için silinecek defter satırındaki Defter Sil simgesine tıklayınız. Şekil 18: Defter Kaydı Silme 2) Uygulama silinmek istenen defter bilgisi için uyarı verecek ve onay isteyecektir. Tamam düğmesi ile siliniz. Şekil 19: Defter Kaydı Silme Onay Mesajı 16/45 HĐZMETE ÖZEL

17 3.4 Listelerin Kontrolü ve Çıktılarının Alınması 1) Defter Onay Veri Girişi / Düzenleme seçeneğine tıklayınız. 2) Varolan Listeyi Getir düğmesine tıklayınız. 3) Önceden onaylanmak üzere girilmiş ancak defter onaylama işlemi yapılmamış (Vezneden makbuzu kesilmemiş) kayıtlar sıralanacaktır. 4) Yazdır simgesine tıklandığında çıktı ön izleme ekranı açılır. Bu ekranda dokümanı kaydedebilir veya yazdırabilirsiniz. 17/45 HĐZMETE ÖZEL

18 4 MEŞRUHAT ÇIKTISI ALINMASI NOT: Defter onaylarının meşruhat çıktısını alırken rapor açılamıyor ise, aşağıdaki güvenlik ayarının yapılmış olduğunu kontrol ediniz. Bu ayarı bir kez yaparak kayıt etmiş olmak yeterlidir. Đnternet explorer internet tarayıcınızı açınız. Araçlar / Đnternet Seçenekleri menüsüne giriniz. Güvenlik sekmesine geçiniz. Özel Düzey düğmesine tıklayınız. Şekil 20: Đnternet Seçenekleri Güvenlik Ayarları Internet Bölgesi ekranında Etki alanları arasında veri kaynaklarına erişim başlığı altındaki Etkinleştir seçeneğine seçiniz ve Tamam düğmesine tıklayınız. 18/45 HĐZMETE ÖZEL

19 Şekil 21: Güvenlik Ayarları Güvenlik ayarı yapılmış olduğu halde defter onaylarının meşruhat çıktısını alırken rapor açılamıyor ise, bağlantısından xml.exe dosyasını çalıştırınız. 4.1 Yevmiyesi Kesilmemiş Defter Onay Đşlemlerinin Meşruhat Çıktısını Alma TNBOnline internet sayfasından SMMM ler veya noterlikler tarafından onaylanacak defter girişleri yapıldıktan sonra aşağıdaki adımlar izlenerek meşruhat çıktısı alınabilir Tüm Listenin Meşruhat Çıktısını Almak 1) Defter Onay Veri Girişi ve Düzenleme seçeneğine tıklayınız. 2) Varolan Listeyi Getir düğmesine tıklayınız. 3) Önceden onaylanmak üzere girilmiş ancak defter onaylama işlemi yapılmamış (Vezneden makbuzu kesilmemiş) kayıtlar sıralanacaktır. 4) Çıktısı alınacak kayıt satırındaki Defter Liste No düğmesine tıklayınız. Uygulama onaylanmak üzere girilen defter kayıtlarını ekrana getirir. 19/45 HĐZMETE ÖZEL

20 5) Listenin tamamının meşruhat çıktısını almak için; öncelikle Tekli Tasarım, Çiftli Tasarım veya Üçlü Tasarım seçeneklerinden birini seçiniz, Tüm Listeyi Yazdır düğmesine tıklayınız. Şekil 22: Meşruhat Çıktısı Alma 6) Dosya yükleme seçenekleri ekranı açılır. Aç düğmesine tıklayınız. Meşruhat çıktısı ve yazdırma seçenekleri ekranı açılır. Meşruhat çıktısı alınacak yazıcıyı seçip Yazdır düğmesi ile yazdırınız Hazırlanan Listeden Bir Defter Takımı nın Meşruhat Çıktısını Almak 1) Defter Onay Veri Girişi ve Düzenleme seçeneğine tıklayınız. 2) Varolan Listeyi Getir düğmesine tıklayınız. 3) Önceden onaylanmak üzere girilmiş ancak defter onaylama işlemi yapılmamış (Vezneden makbuzu kesilmemiş) kayıtlar sıralanacaktır. 4) Meşruhat çıktısı almak istediğiniz defter takımına ait Defter Liste No düğmesine tıklayınız. Takım Yazdır seçeneğine tıklayınız. Şekil 23: Defter Takımı Meşruhat Çıktısı Alma 20/45 HĐZMETE ÖZEL

21 5) Dosya yükleme seçenekleri ekranı açılır. Aç düğmesine tıklayınız. Meşruhat çıktısı ve yazdırma seçenekleri ekranı açılır. Meşruhat çıktısı alınacak yazıcıyı seçip Yazdır düğmesi ile yazdırınız Hazırlanan Listeden Sadece Bir Defterin Meşruhat Çıktısını Almak 1) Defter Onay Veri Girişi ve Düzenleme seçeneğine tıklayınız. 2) Varolan Listeyi Getir düğmesine tıklayınız. 3) Önceden onaylanmak üzere girilmiş ancak defter onaylama işlemi yapılmamış (Vezneden makbuzu kesilmemiş) kayıtlar sıralanacaktır. 4) Meşruhat çıktısı almak istediğiniz deftere ait Defter Liste No düğmesine tıklayınız. Listede bulunan defter takımları sıralanacaktır. Meşruhat çıktısı alınacak defter satırındaki Tasarım seçimi yapıldıktan sonra, aynı satırdaki işaretine tıklayarak ilgili defter takımını açınız. Yazdır simgesine tıklayınız. Şekil 24: Defterin Meşruhat Çıktısını Alma 5) Dosya yükleme seçenekleri ekranı açılır. Aç düğmesine tıklayınız. Meşruhat çıktısı ve yazdırma seçenekleri ekranı açılır. Meşruhat çıktısı alınacak yazıcıyı seçip Yazdır düğmesi ile yazdırınız. 21/45 HĐZMETE ÖZEL

22 4.2 Yevmiyesi Kesilmiş Defter Onay Đşlemleri nin Meşruhat Dökümünü Alma 1) Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecek Defterler seçeneğine tıklayınız. Şekil 25: Makbuzu Kesilmiş Defterlerin Meşruhat Çıktısını Alma 2) Meşruhat çıktısı alınacak yevmiyesi kesilmiş defter onay işlemleri için tarih seçimi yapınız. Kayıtları Getir düğmesi ile kayıtları listeleyiniz. NOT: Tarih seçimiyle birlikte Yevmiye No Aralığı belirterek sorgulama yapıldığında, belirtilen yevmiye aralığındaki kayıtlar liste halinde ekrana gelecektir. Yazılan Yevmiye No Aralığı ndaki kayıtlar listelendiğinde, bu kayıtların meşruhat dokümleri alınıp, Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimleri yapılabilir. Şekil 26: Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi - Kayıtları Getir 3) Tekli Tasarım, Çiftli Tasarım, Üçlü Tasarım seçeneklerinden birini seçerek Tüm Listeyi Yazdır düğmesine tıklayınız. Şekil 27: Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi Tüm Listeyi Yazdır 22/45 HĐZMETE ÖZEL

23 5 NDE MAKBUZ KESĐMĐ 5.1 TNBOnline den Girilen Defter Đşlemleri Makbuzlarının Kesilmesi 1) Vezne programında, Tahakkuk (F3) ekranını açınız. Şekil 28: Tahakkuk Giriş 2) Đşlemler menüsünden Toplu Defter Sorgulama seçeneğine seçiniz. Şekil 29: Toplu Defter Sorgulama 3) Defter Liste No bilgi girişi ekranı açılır. Defter Liste No alanına TNBOnline internet sayfasından kayıt girerken atanan Defter Liste Numarası nı giriniz ve listeyi Tamam düğmesine basarak çağırınız. Şekil 30: Defter Liste No Girişi 23/45 HĐZMETE ÖZEL

24 4) Program, Defter Listesi Düzenleme ekranını getirecektir. a. Bu ekranda bilgiler üzerinde değişiklik ve düzeltme yapılabilir. b. Program bir işlem kodu önerir, istenir ise bu işlem kodunu değiştirilebilirsiniz (Özellikle harçsız işlemlerde program otomatik önerme yapmayacaktır). c. Değişiklik yapılmak istenen satır çift tıklanarak, istenen değişiklikleri yapabilirsiniz. d. Çağırılan NPS Liste Numarası ile girilmiş tüm defter onaylarının seç kolunu işaretli gelecektir. Yevmiyesi kesilmeyecek defter bilgisi varsa seç kolonundaki işareti kaldırınız. e. Başla düğmesi ile makbuz kesme işlemini başlatınız. Şekil 31: Defter Onay Listesi Makbuz Kesimi Đçin Đşlem Seçme 24/45 HĐZMETE ÖZEL

25 5) Program, Hesaplama ekranına geçer. Kayıt ve Makbuz (F5) düğmesi ile yevmiye kaydını oluşturunuz. Şekil 32: Kayıt ve Makbuz 6) Diğer işlemelerde olduğu gibi makbuzu kesiniz. 7) Program makbuzu keser ve kullanıcıyı bilgilendirir. Tamam düğmesi ile yevmiye bilgilerinin TNB ye gönderimi işlemine devam ediniz. Şekil 33: Defter Tahakkuk Đşlemleri Bilgi Mesajı 8) Program yevmiye bilgilerinin TNB ye gönderimini yapar ve sonucu hakkında aşağıdaki bilgi mesajı ile bilgi verir. Şekil 34: Yevmiye Gönderim Đşlemi Bilgi Mesajı 25/45 HĐZMETE ÖZEL

26 9) Eğer yevmiyesi kesilen Defter Liste Numarası na, girilen defter sayısı birden fazla ise, program her defteri Hesaplama ekranına otomatik olarak sıradan getirecektir. Bu işlem girilen NPS Liste Numarasındaki defter onaylama işlemleri tamamlanıncaya kadar otomatik olarak devam eder. Not: Bir NPS Liste Numarasına en fazla elli (50) takım girişi yapılabilir. 10) Yevmiyesi kesilen bu defter onayları TNB ye gönderilir. Herhangi bir sorundan dolayı TNB ye gönderimi yapılamaz ise, daha sonra gönderilmelidir. 11) Defter Onaylama Đşlemlerinde Vezne programından makbuz kesildiğinde işlem otomatik olarak Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilmemektedir. Bildirimler daha sonra noter tarafından TNBOnline üzerinden yapılacaktır. 12) Defter Onaylama Đşlemleri nde onaylanan defterlerin Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi zorunludur ve yükümlülük notere aittir. 5.2 Onaylanacak Defter Đşlemlerinin TNBOnline Đnternet Sayfasından Girilmeden Kesilmesi 1) Vezne programında, Tahakkuk (F3) ekranını açınız. 2) Đlgili işlemi çağırarak Hesapla (F2) düğmesine tıklayınız. Şekil 35: Makbuz Hesaplama 26/45 HĐZMETE ÖZEL

27 3) Hesaplama tamam ise Kayıt ve Makbuz (F5) düğmesine tıklayınız. Şekil 36: Makbuz Kaydetme / Yazdırma 4) Diğer Đşlemlerde olduğu gibi makbuzu kesiniz. 5) Makbuz kesme işleminden hemen sonra Defter Onay Bilgi Girişi ekranı açılır. Bu ekranda aşağıdaki bölümler bulunur. Mükellef Bilgileri Mükellef Türü Seçimi: Onaylanacak defterin mükellef türü seçimi yapılmalıdır. Program, mükellef seçimine göre bilgi alanlarında kullanıcıyı yönlenilecek şekilde değişir. Mükellef türü seçimi yapılmadan onaylanan defterin TNB ye gönderimi yapılamaz. Mükellef seçiminin hemen altında seçilen mükellefe göre açıklamalar otomatik açılır. Bu açıklamalara dikkat ederek işlemlere devam ediniz. Vergi No: Seçilen mükellefe göre Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik numarası yazılır. Mükellef, Vergi Kimlik Sorgula düğmesi ile Gelir Đdaresi Başkanlığından sorgulanır. Mükellef Gelir Đdaresi Başkanlığından sorgulandığında mükellefe ait Unvan, Vergi Dairesi, Adres ve Meslek bilgileri otomatik olarak açılır. Đstenildiğinde bu bilgiler değiştirilebilir. Ek Bilgi (Şube) bilgisi Meşruhat çıktısı için gerekli bilgi olup el ile girilir. Ticaret Sicil No bilgisi Đdaresi Başkanlığı na bildirilen bir bilgi olup el ile girilmelidir. Ayrıca bu bilgi meşruhatta çıkmaktadır. Ticaret Sicil No bilgisinin mükelleften alınarak doldurulması önerilmektedir. 27/45 HĐZMETE ÖZEL

28 Yevmiye Bilgileri Onaylanan deftere göre yevmiye bilgilerini doldurunuz. Defter Türü seçeneklerinden Diğer defterler (Đşletme Türü), Diğer defterler (Bilanço Türü), Defter-i Kebir, Karar Defteri, Ortaklar Pay Defteri seçenekleri TNB ye gönderimi yapılıp Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmamaktadır. Defter Türü seçeneklerinde noterliklerde onaylanan defterler listelenmiştir farklı bir defter onaylandığında Diğer Defterler seçeneği seçilip Defter Adı alanını el ile doldurunuz. Bu alan meşruhat dökümünde çıkacaktır. Defter Onayı Bilgi Girişi ekranında Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilen alanlar kırmızı çerçeve içine alınmıştır. Bu bilgileri özellikle kontrol ediniz. TNB ye Gönder düğmesi ile bilgileri TNB sunucularına gönderiniz. Herhangi bir sebepten dolayı (internet bağlantısının olmaması, elektrik kesintisi vb.) ekran kapatılmak istenirse, bu ekrandan Vazgeç düğmesi ile çıkılır veya işlemin yevmiyesi kesilir. Ancak TNB ye gönderimi yapılmamış ise mutlaka; TNB ye gönderim işlemini, bu kılavuzun Yevmiyesi Kesilmiş Ancak TNB ye Gönderimi Yapılamamış Defter onaylarının TNB ye Gönderimi başlığında anlatıldığı şekilde yapınız. 28/45 HĐZMETE ÖZEL

29 Şekil 37: TNB'ye Gönderim Ekranı Şekil 38: Gönderim Bilgilendirme Mesajı Defter onaylama Đşlemlerinde Vezne programından makbuzu kesildiğinde işlem otomatik olarak Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilmemektedir. Bildirimler daha sonra noter tarafından TNBOnline internet sayfası üzerinden yapılacaktır. Defter Onaylama Đşlemlerinde onaylanan defterlerin Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi zorunludur ve yükümlülük notere aittir. 29/45 HĐZMETE ÖZEL

30 5.3 Yevmiyesi Kesilmiş Ancak TNB ye Gönderimi Yapılamamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi Vezne programına yeni eklenen özellik ile defter ve belge onay işlemlerinde yevmiyesi kesilmiş fakat TNB ye yevmiye bilgisi gönderilmemiş olan işlemler için kontrol bulunmaktadır. Program bu durumdaki işlemleri açılış sırasında kontrol ederek kullanıcıyı aşağıdaki şekilde uyaracaktır. Şekil 39: Gönderim Yapılmamış Defterler - Hatırlatma Mesajı Bu soruya Hayır denir ise, programa normal işlemlerine devam eder. Evet denmesi durumunda Gönderimi Yapılmamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi ekranı açılır. Şekil 40: Gönderimi Yapılamayan Defterlerin Gönderimi Bu ekrana Vezne programı açıldıktan sonrada Vezne programı ana menüsünde iken Internet Đşlemleri / Defter Onay Đşlemleri Eksik Bildirimlerinin TNB ye Gönderimi menüsünden Gönderimi Yapılmamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi kısayolu ile de ulaşabilirsiniz. 30/45 HĐZMETE ÖZEL

31 Şekil 41: Eksik Bilgilerin TNB'ye Gönderimi Şekil 42: Vezne Programında Defter Bilgilerini Tamamlama 31/45 HĐZMETE ÖZEL

32 Bu ekranda TNB ye gönderimi yapılacak Defter Onay Đşlemlerinin eksik bilgilerini tamamlayınız. Bilgileri tamamlamak için gönderimi yapılacak defter onay işlemi satırındaki Bilgileri Tamamla düğmesine basarak Defter Onayı Bilgi Girişi ekranını açınız. Şekil 43: Defter Onay Bilgilerini Düzenleme Defter Onayı Bilgi Girişi ekranı açılır. Ekrandaki bilgileri bu kılavuzun DEFTER ONAY ĐŞLEMLERĐNDE MAKBUZ KESĐMĐ başlığı altındaki Onaylanacak Defter Đşlemlerinin TNBOnline Đnternet Sayfasından Girilmeden Kesilmesi maddesindeki bilgilendirme doğrultusunda doldurunuz ve Tamam düğmesi ile kayıt ediniz. 32/45 HĐZMETE ÖZEL

33 Şekil 44: TNB'ye Gönderim Ekranı Program Gönderimi Yapılmamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi ekranına dönecektir. Bu ekranda bilgileri girilen yevmiyesi kesilmiş Defter Onay işlemlerinin Açıklama sütununda Düzeltme yapıldı bilgisi gösterilir. TNB ye Gönder düğmesine tıklayınız. Şekil 45: Gönderim Tamamlandı Mesajı 33/45 HĐZMETE ÖZEL

34 6 TNB ye GÖNDERĐMĐ YAPILMIŞ NĐN DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ, SĐLĐNMESĐ ve GERĐ ALINMASI Bilgi: Bu işlemler sadece Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmamış işlemler üzerinde yapılabilmektedir. 6.1 TNB ye Gönderimi Yapılmış Defter Onay Đşlemlerinin Vezne Programında Değiştirilmesi veya Silinmesi Vezne programında defter onay işlemi yevmisi kesilmiş ve kesilen bu yevmiye TNB ye gönderimi yapılmış ise; Bu yevmiye vezne programından çağırılıp düzeltme yapıldığında, TNB ye daha önce gönderilen bilgilerde otomatik olarak yeniden gönderilerek düzeltilir. Bu düzeltilmenin otomatik olarak yapılması için; Vezne programında düzeltme yapılan yevmiyenin daha önce TNB ye gönderimi tamamlanmış olmalıdır. Vezne programında Defter Onay işlemi yevmisi kesilmiş ve kesilen bu yevmiye TNB ye gönderimi yapılmış ise; Bu yevmiye Vezne programından çağırılıp silindiğinde, TNB ye daha önce gönderilen yevmiye bilgisi de otomatik olarak silinir TNB ye Gönderimi Yapılmış Defter Onay Đşlemlerinin TNBOnline Đnternet Sayfası Üzerinden Değiştirilmesi Vezne programından yevmiyesi kesilen ve TNB ye gönderimi yapılan Defter Onay işlemlerini, ihtiyaç duyulduğunda TNBOnline Đnternet sayfası üzerinden değiştirilebilirsiniz. Yapılacak olan bu değişikliğin sadece TNB deki kayıtlar üzerinde olacağı ve Vezne programı programındaki veriler üzerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı bilinmelidir. Yevmiyesi kesilerek TNB ye gönderimi yapılmış defter onay işlemlerine ait bilgileri aşağıdaki adımları izleyerek yapabilirsiniz. 1) Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecek Defterler seçeneğine tıklayınız. 2) Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi ekranı açılır. Bu ekranda değişiklik yapılacak işlemin satırındaki simgesine tıklayınız. Şekil 46: TNB ye Bildirilen Defter Onaylarının Güncellenmesi 34/45 HĐZMETE ÖZEL

35 3) Mükellef ve Defter Onay Bilgileri ekranı gelir. Bu ekrandan Vezne programı Ana Kod ve Alt Kod dışında istenilen tüm bilgiler değiştirilebilir. Đstenen değişiklik ve düzeltmeler yapıldıktan sonra kayıt etmek için Defter Bilgilerini Güncelle düğmesine tıklayınız. Şekil 47: Defter Bilgilerini Güncelleme 4) Uygulama güncellemeleri yapar ve kullanıcıyı bilgilendirir. TNB ye gönderimi yapılmış Defter Onaylarına TNBOnline internet sayfası üzerinden yapılan güncellemeler Vezne programı verileri üzerinde herhangi bir değişikliğe sebep olmaz bu duruma dikkat ediniz. Şekil 48: Defter Bilgileri Güncelleme Bilgi Mesajı 35/45 HĐZMETE ÖZEL

36 6.1.2 TNB ye Gönderimi Yapılmış Defter Onay Đşlemlerinin TNBOnline Đnternet Sayfası Üzerinden Silinmesi Vezne programından yevmiyesi kesilen ve TNB ye gönderimi yapılan Defter Onayı işlemleri, istenildiğinde TNBOnline den silinebilir. Silme işlemi ile sadece TNBOnline üzerindeki bilgiler silinir, vezne programındaki veriler üzerinde herhangi bir silme olmaz. Yevmiyesi kesilerek TNB ye Gönderimi Yapılmış Defter Onayı yevmiyeleri aşağıdaki adımlar izlenerek silinebilir. 1) Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecek Defterler seçeneğine tıklayınız. 2) Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi ekranı açılır. Silmek istediğiniz yevmiye satırındaki Sil simgesine tıklayınız. Şekil 49: Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi 3) Uygulama silme işlemi için onay ister. Tamam düğmesine tıklayarak siliniz. Şekil 50: Bildirilmeyecekler Listesine Taşıma Onay Mesajı 4) Silme işlemi ile sadece TNBOnline üzerindeki bilgiler silinir, Vezne programı verilerileri üzerinde herhangi bir silme olmaz. Bu duruma dikkat ediniz. Uygulama silinen işlemleri tamamen silmez bu kayıtları Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilemeyecekler Listesi ne alır. 36/45 HĐZMETE ÖZEL

37 6.2 TNB ye Gönderimi Yapılmış Ancak Yanlışlıkla Silinmiş Kayıtları Geri Getirme Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmamış işlemler için geçerli olabilecek bir durumdur. Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecekler listesinden Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecekler listesine almak olarak da ifade edilebilir. Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecek Defterler silindiğinde veya TNB ye gönderimi yapılan ancak Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmayan defterler TNBOnline internet sayfasında, Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecek Defterler bölümünde yer alır. Đstenildiğinde Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecek Defterler bölümünde bulunan yevmiyeler TNBOnline internet sayfasında Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecek Defterler bölümüne aşağıdaki adımlar izlenerek alınabilir. 1) Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecek Defterler seçeneğine tıklayınız. Şekil 51: Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecek Defterler 2) Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecek Defter Listesi ekranı açılır. Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilecek Yevmiye tarih aralığı girilerek, Kayıtları Getir düğmesi tıklayınız. Yevmiye kayıtları listelenecektir. Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilecek listesine alınacak yevmiyenin satırındaki Taşı simgesine tıklatınız. Şekil 52: Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecekler Listesine Taşıma 37/45 HĐZMETE ÖZEL

38 3) Program işlemin onaylanması için mesaj getirir. Đlgili yevmiyeyi Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilecek listesine almak için Tamam düğmesine tıklayınız. Şekil 53: Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecekler Listesine Taşıma Onay Mesajı 6.3 Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecekler Listesindeki Defterin Silinmesi 1) Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecek Defterler seçeneğine tıklayınız. 2) Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilmeyecek Defter Listesi ekranı açılır. Silinmesi gereken Yevmiye tarih aralığını girilerek, Kayıtları Getir düğmesi tıklayınız. Yevmiye kayıtları listelenecektir. Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilecek listesine alınacak yevmiyenin satırındaki Sil simgesine tıklatınız. Şekil 54: Bildirilmeyecek Defterleri Silme 3) Program işlemin onaylanması için mesaj getirir. Đlgili silmek için Tamam düğmesine tıklayınız. NOT: Silme işleminin geri dönüşü yoktur. Şekil 55: Bildirilmeyecek Defterleri Silme - Onay 38/45 HĐZMETE ÖZEL

39 7 NĐN TNBONLINE ĐNTERNET SAYFASI ÜZERĐNDEN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI NA BĐLDĐRĐLMESĐ 1) Vezne programında Defter Onay işlemlerinin makbuzu kesildiğinde bilgileri otomatik olarak TNB ye gönderilir. Bu bilgiler TNB sunucularında kayıt edilir ancak Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilmez. Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirim noter tarafından TNBOnline internet sayfası üzerinden yapılmalıdır. 2) Defter onay işlemlerinizi Gelir Đdaresi Başkanlığı na TNBOnline internet sayfası üzerinden bildirmek için aşağıdaki adımlar uygulayınız; 3) Program, Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirilecek defter var ise Bildirim Yapılmamış Defter Sayısı şeklinde gösterir. >>>Detaylar Đçin tıklayınız<<< bağlantını tıklayınız. Şekil 56: Bildirimi Yapılmamış Defterler 4) Bildirim Süreleri ekranı gelir. Program yevmiye tarihi bazında yevmiye sayılarını, kalan yasal bildirim sürelerini ve bildirilmesi gereken son tarihi gösterir. Şekil 57: Defter Onay Bildirim Süreleri Kontrolü 5) Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirim yapmak için Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecek Defterler seçeneğine tıklayınız. 39/45 HĐZMETE ÖZEL

40 6) Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi ekranı açılır. Bu ekranda noterliğin bağlı olduğu Vergi Dairesi bilgisi de sistem tarafından önerilmektedir. Bu vergi dairesi yanlış veya gelmemiş ise Vergi Dairesi Değiştir düğmesi ile vergi dairesi seçiminizi bir defaya mahsus olmak üzere yapınız. Şekil 58: Vergi Dairesi Değiştir 7) Defter onay bildirimini yapacağınız tarih aralığını seçerek Kayıtları Getir düğmesine tıklayınız. Şekil 59: Gelir Đdaresi Başkanlığı Defter Onay Listesi Sorgulama 8) Seçilen tarih aralığındaki yevmiyesi kesilmiş, Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmamış defter onay işlemleri bilgileriniz sıralanacaktır. Listeyi kontrol ettikten sonra Listeyi Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildir düğmesine tıklayarak ekrandaki listenin bildirimini gerçekleştiriniz. Şekil 60: Bildirim Onay Mesajı 40/45 HĐZMETE ÖZEL

41 9) Program onay ekranını getirir. Listeyi Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirmek için Tamam düğmesine tıklayınız. Şekil 61: Bildirim Bilgi Mesajı 10) Girilen Yevmiye Tarih Aralığı na ait, bildirim süresi başlamış kayıtların Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirim işlemi talebiniz alınarak bir kaç dakika içerisinde gerçekleşecek ve hangi işlem numarası ile işlemin yapıldığı gösterilecektir. Listede bildirim süresi henüz başlamamış kayıt bulunuyorsa bu kayıtlar listede kalmaya devam edecektir. Kapat düğmesine basarak mesajı kapatınız. 7.1 Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirimi Yapılmış Defter Onay Listesinin TNBOnlıne Đnternet Sayfası Üzerinden Kontrolü 1) Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilen ve Bildirim Aşamasındaki Defter Onay Listesi seçeneğine tıklayınız. Şekil 62: Bildirilen ve Bildirim Aşamasındaki Defter Onay Listesi 41/45 HĐZMETE ÖZEL

42 2) Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilen ve Bildirim Aşamasındaki Defter Onay Listesi ekranından görmek istediğiniz yevmiye tarih aralığını seçilip, Kayıtları Getir düğmesine tıklayınız. Girilen yevmiye tarih aralığına göre Gelir Đdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmış kayıtlarınız listelenecektir. 3) Bu kayıtların detayını incelemek için Detay simgesine tıklayınız. Şekil 63: Gelir Đdaresi Başkanlığı na Bildirilecek Defterler Detay Kontrolü 7.2 TNB ye Gönderimi Yapılmış Ancak Vezne Programında Yapılmamış Olarak Görünen Defter Onaylarının Gönderim Bilgilerinin Alınması 1) Vezne programına yeni eklenen özellik ile defter onay işlemlerinde yevmiyesi kesilmiş fakat TNB ye yevmiye bilgisi gönderilmemiş olan işlemler için kontrol bulunmaktadır. Program bu durumdaki işlemleri açılış sırasında kontrol ederek kullanıcıyı aşağıdaki şekilde uyaracaktır. Şekil 64: Gönderimi Yapılmamış Yevmiye Uyarısı 42/45 HĐZMETE ÖZEL

43 2) Bu soruya Hayır denir ise, programa normal işlemlerine devam edecektir. Evet denmesi durumunda Gönderimi Yapılmamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi ekranı açılır. Şekil 65: Vezne - Gönderimi Yapılmamış Defter Onayları 3) Internet Đşlemleri / Defter Onay Đşlemleri Eksik Bildirimlerinin TNB ye Gönderimi menüsünden Gönderimi Yapılmamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi seçeneğini kullanarak da bu bölüme ulaşabilirsiniz. Şekil 66: Defter Onay Đşlemleri Eksik Bildirimlerinin TNB ye Gönderimi 43/45 HĐZMETE ÖZEL

44 4) Bu ekranda TNB ye gönderimi yapılacak defter onay işlemleri bulunmaktadır. Bu listede TNB ye gönderimi yapıldığı halde gönderim yapılmamış gibi görünen yevmiyelerin olması, teknik bir sebepten dolayı TNB ye gönderimin yapıldığı bilgisinin Vezne programına ulaşamamasından kaynaklanmaktadır. Bu gibi durumlarda TNB ye gönderimi yapılan yevmiyeler için gönderim bilgisi yeniden istenebilir. Gönderim bilgisini yeniden istemek için Gönderimi Yapılmamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi ekranındaki TNB ye gönderimi yapılmış ancak teknik nedenlerle Gönderim Bilgisi alınamamış kayıtların Gönderim Bilgisini almak için TIKLAYINIZ. bağlantısını tıklayınız. Şekil 67: Gönderim Bilgilerini Alma 44/45 HĐZMETE ÖZEL

BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA ELEKTRONĐK ORTAMDA BĐLDĐRĐMĐ KILAVUZU

BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA ELEKTRONĐK ORTAMDA BĐLDĐRĐMĐ KILAVUZU BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA ELEKTRONĐK ORTAMDA BĐLDĐRĐMĐ KILAVUZU Güncelleme Tarihi: 20.05.2011 ĐÇĐNDEKĐLER 1. BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ AKIŞI... 3 2. BELGE

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.2 02/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1.... 5 2. NA GİRİŞ... 6 3. YENİ DEFTER ONAY

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.5 14/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. UYGULAMASINA

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.9 18/01/2012 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. UYGULAMASINI

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.13 31/10/2012 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. SMMM DEFTER BİLGİ KONTROLÜ...

Detaylı

SENDĐKA ÜYE KAYIT VE ÜYELĐKTEN ÇIKMA ĐŞLEMLERĐ KILAVUZU

SENDĐKA ÜYE KAYIT VE ÜYELĐKTEN ÇIKMA ĐŞLEMLERĐ KILAVUZU SENDĐKA ÜYE KAYIT VE ÜYELĐKTEN ÇIKMA ĐŞLEMLERĐ KILAVUZU ĐÇĐNDEKĐLER 1. SENDĐKA ĐŞLEMLERĐ YAPABĐLMEK ĐÇĐN PROGRAMDA YAPILMASI GEREKENLER... 2 2. SENDĐKA ÜYE KAYIT ETME... 2 3. SENDĐKA ÜYELĐKTEN ÇEKĐLME...

Detaylı

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ NOTERLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ Değişiklik Numarası: 1.3 14/11/2011 ĐÇĐNDEKĐLER 1 ĐÇĐNDEKĐLER... 2 ŞEKĐL LĐSTESĐ... 3 TANIMLAR LĐSTESĐ... 4 KISALTMALAR LĐSTESĐ... 4 1. SMMM DEFTER BĐLGĐ GĐRĐŞĐ UYGULAMASI... 5 2.

Detaylı

Elektronik Ortamda Defter ve Belge (Fatura) Onay Đşlemleri. Sıkça Sorulan Sorular Dokümanı. Đçindekiler

Elektronik Ortamda Defter ve Belge (Fatura) Onay Đşlemleri. Sıkça Sorulan Sorular Dokümanı. Đçindekiler Elektronik Ortamda Defter ve Belge (Fatura) Onay Đşlemleri Sıkça Sorulan Sorular Dokümanı Đçindekiler Güncelleme Tarihi : 16.12.2011 1. Noter, Defter Onay Bildirimlerini Doğrudan Gelir Đdaresi Başkanlığına

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.12.2011 Sayı: 2011/223 Ref: 4/223

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.12.2011 Sayı: 2011/223 Ref: 4/223 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.12.2011 Sayı: 2011/223 Ref: 4/223 Konu: NOTERLER BĐRLĐĞĐNCE NOTERLERDE DEFTER TASDĐKĐ YAPTIRACAK OLAN SMMM LER ĐÇĐN NOTERLERDEN ŞĐFRE ALMA VE DEFTER BĐLGĐLERĐNĐN ELEKTRONĐK ORTAMDA

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİN KONTROL LİSTESİ Değişiklik Numarası: 2.2 01/01/2012 İÇİNDEKİLER 1 1 VEZNE PROGRAMINDA YAPILACAK... 3 2 YEVMİYE SIFIRLAMASI YAPILMADAN ÖNCE ALINMASI GEREKEN RAPOR LİSTESİ... 8 1 Bu doküman, Bilgi

Detaylı

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ NOTERLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER KILAVUZU Değişiklik Numarası: 1.0 24/12/2012 ĐÇĐNDEKĐLER 1 ŞEKĐL LĐSTESĐ... 3 1 19.12.2012 TARĐHLĐ TĐCARĐ DEFTERLERE ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ KAPSAMINDA YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLER...

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

TNB VEZNE 4.3 VERSİYONUNDAKİ YENİLİKLER

TNB VEZNE 4.3 VERSİYONUNDAKİ YENİLİKLER TNB VEZNE 4.3 VERSİYONUNDAKİ YENİLİKLER Sürüm 4.3.0.7 (Yayın Tarihi : 21.03.2011) 1. Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilen Defter ve Belge (Fatura) Onaylama işlemlerinin silinmesi engellenmiştir. 2. 7.3,

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ Kullanım Kılavuzu Değişiklik Numarası: 1.0 25/08/2015 DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ Değişiklik No Yayın Tarihi Yayın Nedeni Hazırlayan 1.0 25.08.2015 E-İmza Başvuru Kullanım Kılavuzu 2 / 20 HİZMETE ÖZEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.8 11/04/2012 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 3 1 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ... 4 2 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ UYGULAMASI İÇİN GEREKLİLİKLER... 6 3 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU ARMONİ PAZARLAMA PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU A- TERMİNAL SİPARİŞ SİSTEMİ B- TERMİNAL ELEKTRONİK POSTA GÖNDERME VE ALMA C- TERMİNAL APN BAĞLANTISI SİPARİŞ SİSTEMİ

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI YAYINLANAN RAPORLAR FORMU 1905.023.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. YAYINLANAN RAPORLAR... 5 2.1 Yayınlanan Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Yayınlanan Raporları Listeleme... 5 2.3 Yayınlanan

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

BASİT ELEKTRONİK SERTİFİKA (BES) İŞLEMLERİ KILAVUZU

BASİT ELEKTRONİK SERTİFİKA (BES) İŞLEMLERİ KILAVUZU BASİT ELEKTRONİK SERTİFİKA (BES) İŞLEMLERİ KILAVUZU Güncelleme Tarihi : 18.01.2011 İÇİNDEKİLER 1. YENİ KÖK SERTİFİKANIN YÜKLENMESİ (Sürüm 2)... 2 2. JAVA ve AKILLI KART YAZILIMI GÜNCELLEMESİ... 3 3. SERTİFİKA

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Sisteme Giriş http://oys.thsk.gov.tr/oys Sisteme ilk defa giriş yapılıyorsa size verilen kullanıcı adını girdikten

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Değişiklik Numarası: 2.0 27/12/2011 İÇİNDEKİLER 1 1 AMAÇ... 5 2 DÖNEM İŞLEMLERİ BÖLÜMÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR... 6 2.1 Noter Vekil Hizmet Dönem Girişi Bölümü... 6 2.2 Alınmış Rapor Düzeltme

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU TERME-2015 1. GĠRĠġ MOS modülü 6111 Sayılı Kanun Teşviki kanunu

Detaylı

BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ

BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ ĐÇERĐK I. BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ... 1 1. Brüt Net Temettü Farkı Talep Edilmesi Genel Đlkeleri... 1 2. Brüt

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ Değişiklik Numarası: 2.1 24/02/2015 İÇİNDEKİLER 1 1. TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİNE YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER... 3 2. PORTAL ÜYELİK İŞLEMLERİ... 5 3. NBS PROGRAMINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER... 7 1 Bu

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

EPDK BAYĐ MUTABAKAT 2011

EPDK BAYĐ MUTABAKAT 2011 EPDK BAYĐ MUTABAKAT 2011 1- BÖLÜME GĐRĐŞ: Stawiz kullanıcı menüsünde bulunan ĐŞLEMLER başlığı altındaki EPDK MUTABAKAT seçilerek girilir. Bu bölümü, EPDK ĐŞLEMLERĐ yetkisi olan kullanıcılar görebilir ve

Detaylı

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz.

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz. LABORATUAR MODÜLÜ GENEL İŞLEYİŞ Meddata laboratuar modülünde hastalarınızı dosya numarasıyla onaylı işlemleri id numarasıyla kolaylıkla erişebilirsiniz. Bunun için ilgili alanlara numaraları girip enter

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 2.9 02/04/2012 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 5 1... 6 2 UYGULAMASINI KULLANABİLMEK İÇİN GEREKENLER... 7 3 HAZIRLANMASI...

Detaylı

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü 1 1. SELÇUK/AS/NEVZAT/DİLEK Ecza Depoları E-Fatura Aktarımı.. 3 2. HEDEF Ecza Deposu E-Fatura Aktarımı..

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. Kullanma Kılavuzu 1 GİRİŞ... 2 SİSTEME GİRİŞ... 2

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. Kullanma Kılavuzu 1 GİRİŞ... 2 SİSTEME GİRİŞ... 2 Kullanma Kılavuzu 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ........................................................ 2 SİSTEME GİRİŞ.................................................. 2 BİLGİSAYAR ENVANTERİ...........................................

Detaylı

FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU

FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU Konu Başlıkları GENEL BİLGİ FİNDEKS BİREYSEL

Detaylı

Doğalgaz Sicil Durum Belgesi

Doğalgaz Sicil Durum Belgesi Doğalgaz Sicil Durum Belgesi GĐRĐŞ Đnternet tarayıcınızdan http://uye.mmo.org.tr adresine girdikten sonra Makine Mühendisleri Odası Bilgi Sistemi Üye Arayüzüne ulaşabilirsiniz. (Resim 1.1) Makina Mühendisleri

Detaylı

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU 2005.0203.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. HIZLI RAPORLAR... 5 2.1 Hızlı Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Hızlı Raporları Listeleme... 5 2.3 Hızlı Rapor

Detaylı

VET ON KULLANIM KLAVUZU

VET ON KULLANIM KLAVUZU VET ON KULLANIM KLAVUZU TEMEL KULLANIM BİLGİLERİ Sürüm: Ön İzleme.1 Not: Ön İzleme sürümü için oluşturulmuş dokümandır. Release sürüm notlarını içermez. Zaman içerisinde klavuz içerisinde yer alan bilgiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 2013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI Versiyon: 1 Tarih: 27.11.2016 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 3 2. Geri Bildirim Süreci... 4 3. Denetim Talebi... 14 4. Kontrol Partisi... 21 5. Görev

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ YÜKÜMLÜ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KILAVUZU TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere

Detaylı

Chronos Yönetim ekranları kullanım Kılavuzu

Chronos Yönetim ekranları kullanım Kılavuzu Chronos Yönetim ekranları kullanım Kılavuzu Döküman Bilgisi Hazırlayan: Burcu Altay Ünvan: Yazılım Geliştirme Danışmanı Döküman versiyonu: 1.1 Versiyon Geçmişi Ver. No. Ver. Tarihi Revize Eden Açıklama

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

Medisoft E-Reçete Bildirimleri Kullanım Kılavuzu

Medisoft E-Reçete Bildirimleri Kullanım Kılavuzu www.talyabilisim.net Sayfa 1 Ayarlar: E-Reçete için ilk önce sistemimizdeki tanımlı olan ilaç rehberini güncellememiz gerekmektedir. Güncelleme için gerekli olan ilaç rehberini; http://www.iegm.gov.tr/default.aspx?sayfa=fiyat_listesi

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin

Detaylı

Yapı Kredi Bankası Emekli Sandığı eprovizyon Sistemi Kullanma Klavuzu

Yapı Kredi Bankası Emekli Sandığı eprovizyon Sistemi Kullanma Klavuzu Yapı Kredi Bankası Emekli Sandığı eprovizyon Sistemi Kullanma Klavuzu 1. Provizyon Alınması : Programa kullanıcı ve şifre ile girildiğinde, Ana Sayfa ekranı açılacaktır. Hastanın provizyon işlemlerini

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI İL MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI İL MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI İL MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI Đl Müdürlükleri için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi kullanıcı kodu ve parolası kullanılarak sisteme giriş yapılır.

Detaylı

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Değişiklik Numarası: İLK SÜRÜM 07/01/2015 İÇİNDEKİLER 1 1. AMAÇ VE KAPSAM... 4 2. TNB PORTAL... 4 1 Bu doküman, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan Doküman Oluşturma Standartları içerisinde yazılan

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ Değişiklik Numarası: 1.0 02/05/2014 1. İŞLEM METNİ Gelir İdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmış defterlerde hatalı bilgi olması durumunda, doğru olan bilgi ile değiştirilmesi için elektronik ortamda

Detaylı

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon Ecat 8 Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon 2015 01.01 1 Ecat8 Nedir? Firmaların elektronik yedek parça kataloğu ihtiyacını karşılamak için Hakbim Bilgi İşlem tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam

Detaylı

TANITIM KILAVUZU. 1- Bilimsel Toplantı katılımcıları için veri tabanına T.C. Kimlik numarası ile başvuru yapılması gerekmektedir

TANITIM KILAVUZU. 1- Bilimsel Toplantı katılımcıları için veri tabanına T.C. Kimlik numarası ile başvuru yapılması gerekmektedir TANITIM KILAVUZU Amaç: Bu kılavuz, 2012 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek 26 Ağustos 2011 tarih, 28037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik

Detaylı

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış Otomasyon Erişimi Menüler ve İçerikleri Ana Ekran Unsurları Sorular Çıkış Otomasyona nasıl ulaşılabilir? Kullanıcı Adı İlk Şifre Oluşturma Otomasyon Sistemi Otomasyon Sistemine nasıl ulaşılabilir? Üniversitemiz

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır. Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere linki kullanılarak Tek Pencere Sistemi ne girilir ve açılan giriş ekranındaki bilgiler doldurularak sisteme giriş gerçekleştirilir. Sisteme

Detaylı

UZ GAYRİMENKUL GYS MUHASEBE İŞ AKIŞ SÜRECİ DOKÜMANI

UZ GAYRİMENKUL GYS MUHASEBE İŞ AKIŞ SÜRECİ DOKÜMANI UZ GAYRİMENKUL GYS MUHASEBE İŞ AKIŞ SÜRECİ DOKÜMANI /Uz Yatırım A.Ş. 2014 Küçükbakkalköy Mahallesi, Serdar Sokak No: 2 Kat: 2-3 ATAŞEHİR / İSTANBUL Sayfa 1 / 13 İçindekiler: 1. M U H A S E B E İ Ş A K

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

MÜŞTERİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu MÜŞTERİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2015 Sayfa No : 1 / 16 İçindekiler GİRİŞ SAYFASI... 2 E-İmza ile Giriş... 2 Mobil İmza ile Giriş... 3 Kullanıcı Adı ve Şifre ile

Detaylı

EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA VE KALİTE SÜRECİ

EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA VE KALİTE SÜRECİ EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA VE KALİTE SÜRECİ DERS AÇMA İŞLEMLERİ: 2010/2011 ders listesinden önceki ders listelerine tabii olan öğrenciler için ders açma işlemleri (İdari Personel Girişi Bölüm İşlemleri)

Detaylı

Mükellef Bilgileri Bildirimi tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Mükellef Bilgileri Bildirimi tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe Programı, Đşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı Beyannameler menüsüne, Mükellef Bilgileri Bildirimi

Detaylı

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Partner ile SMS Yönetimi İÇİNDEKİLER Hukuk Partner ile SMS Yönetimi... 3 SMS Gönderimi ile ilgili Tanımlamalar... 3 SMS Gönderimine ilişkin yetkiler... 3 SMS Hesabı

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak)

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) Giriş VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) AKBS, 4 modülden oluşmaktadır. Merkez Uygulaması, Veri Gönderme Sistemi, Veri Karşılama Sistemi ve Veri İşleme Sistemi.

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - MÜKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Temmuz 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 Amaç 4 2 Giriş 4 3 Arama ve İşlemler 6

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

GMS.NET 3.0.8 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.8 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.8 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı BA VE BS FORMLARININ HESAPLANMASINDA ALTERNATİF YÖNTEM Ba ve Bs Formlarının hesaplanmasında kullanılan KDV siz Tutar yöntemine alternatif

Detaylı

OPERATÖR SERVİSLERİ. Kullanıcı Kılavuzu

OPERATÖR SERVİSLERİ. Kullanıcı Kılavuzu OPERATÖR SERVİSLERİ Kullanıcı Kılavuzu Versiyon Tarih Yazan Tanım 1.0 01-08-2013 Burcu Kayacık Yalman Turkcell Servisleri 2.0 08-10-2014 Burak Şanlı Vodafone Servisleri 2.1 17-10-2014 Gül GÖNLÜBEYAZ Düzenlemeler

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİN BELGESİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEK PENCERE SİSTEMİ GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİN BELGESİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİN BELGESİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU 1. AÇIKLAMA Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Elektronik Uygulamalar Projesi Sistemi internet üzerinden çalışan bir sistemdir ve sisteme girişiniz internet üzerinden olacaktır. Ancak TİTCK'nın

Detaylı

T.C GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIR ÖN BEYAN PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU TIRCUS. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

T.C GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIR ÖN BEYAN PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU TIRCUS. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı T.C GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIR ÖN BEYAN PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU TIRCUS T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km.06530 Çankaya /

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

İzibiz E-Defter Son Kullanıcı Kullanım Klavuzu

İzibiz E-Defter Son Kullanıcı Kullanım Klavuzu İçindekiler 1. Giriş... 2 2. Açılış... 2 3. Defter Sihirbazı... 3 4. İmzalama... 7 5. Berat Oluşturma... 7 6. Berat İmzalama... 8 7. GIB e Gönder... 8 8. Berat İndir... 8 9. Görüntüle... 9 10. Görüntüle...

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ

TEK PENCERE SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ - Yasal Metroloji İthal İzni (Ölçü Aletleri) Belgesi YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon

Detaylı

KONFİGURASYON TANIMLARI

KONFİGURASYON TANIMLARI 0 KONFİGURASYON TANIMLARI Konfigurasyon tanımlamalarını yapmak için, ilgili personelin TAKBİS TM Fonksiyonları modülünde "İşlemler" bölümünden İşlemleri ekranı açılır. bölümü seçilir. Randevu Onay 1 Konfigurasyon

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ ve KAPSAM... 3 1.2. YAZILIMA GENEL BAKIŞ... 3 2. SİSTEM KULLANMI... 3 2.1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2.2. BİLDİRİM İŞLEMİ

Detaylı

MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI

MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ KURULUŞ BAŞVURUSU İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Sistemi Uygulaması (Mersis) üzerinden Sistem kullanıcıları; Kuruluş Başvurusu Değişiklik Başvurusu

Detaylı

Kırklareli Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu Kırklareli Üniversitesi Evrak takibi açısından kullanıcıya büyük ölçüde hız ve evrakın kolay bulunabilme özelliği vermiştir. Deftere yapılan kayıt esnasında yaşanılan

Detaylı

Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır.

Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır. Personel Takip Yazılımı Küresel Personel Devam Kontrol Programı Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır. İçindekiler

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 14.02.2013 TALM-001-011

Detaylı

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili

Detaylı

Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri

Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri İÇERİK Kapsam... 1 İşleyiş... 1 Hak Kullanım Uygulamaları İşlem Akışı... 2 Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı

Detaylı

ÜYE LOGIN. Oda tarafından verilen kullanıcı adı, parola ve şifre ile üyelerin bilgilerini kendilerinin güncellemesini sağlayan bölümdür.

ÜYE LOGIN. Oda tarafından verilen kullanıcı adı, parola ve şifre ile üyelerin bilgilerini kendilerinin güncellemesini sağlayan bölümdür. ÜYE LOGIN Oda tarafından verilen kullanıcı adı, parola ve şifre ile üyelerin bilgilerini kendilerinin güncellemesini sağlayan bölümdür. İnternet tarayıcınızdan http://jfmobis.jfmo.org.tr/uye/ adresine

Detaylı

Okul Sorumlusu/Müdürü İçin Mobil Kreş Yönetim Paneli Kullanım Dokümanı

Okul Sorumlusu/Müdürü İçin Mobil Kreş Yönetim Paneli Kullanım Dokümanı Okul Sorumlusu/Müdürü İçin Mobil Kreş Yönetim Paneli Kullanım Dokümanı 1. Okul yönetim paneline giriş yapmak için www.mobilkres.com/web-admin adresine gidilir. 2. Açılan sayfada kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Uyap Sorgu Modülü

İÇİNDEKİLER. Uyap Sorgu Modülü UYAP Sorgu Modülü Uyap Sorgu Modülü İÇİNDEKİLER UYAP Sorgu Modülü... 3 Menü Yetkisinin Verilmesi... 3 1- Uyap Portalına Bağlanmak... 3 2- Uyap Duruşma Sorgusu... 4 3- Hukuk Partner e Sorgulanan Duruşmaların

Detaylı

1.5. Başvuru formundaki bilgileri aşağıdaki şekilde doldurunuz. Kart Okuyucu Tipi: Mini Kart Okuyucu Sertifika Süresi: 3 Yıl

1.5. Başvuru formundaki bilgileri aşağıdaki şekilde doldurunuz. Kart Okuyucu Tipi: Mini Kart Okuyucu Sertifika Süresi: 3 Yıl 1. E-imza bulunmayan personelin e-imza alması gerekmektedir. 1.1. https://portal.kamusm.gov.tr/bp/ws.go internet adresine giriniz. 1.2.Girdiğiniz internet sayfasında Nitelikli Elektronik Sertifika Başvurusu

Detaylı

YABİL İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ PROGRAMI. Öğrenci SGK Girişi KILAVUZU. Ocak

YABİL İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ PROGRAMI. Öğrenci SGK Girişi KILAVUZU. Ocak YABİL İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ PROGRAMI Öğrenci SGK Girişi KILAVUZU Ocak - 2017 Yazılım Bilgisayar ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 6007/13 Sok. No:2 D:1 Karşıyaka / İZMİR

Detaylı