2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI YILI MALİ BİLGİLER Yılı Hesap Devri Yılı Açılış Kaydı Açıklaması 7 Encümen, Meclis Üyeleri Huzur Hakkı 7 Asker Aileleri Yardımı 7 Personel Bilgileri 8-9 Emekli İkramiyeleri 9 Say200i Açıklaması Yılı ve İzleyen 2 Yılın Bütçe Çalışmaları 9 İller Bankası Tahakkuku 9 İller Bankasından Alınan Krediler 9 Uzlaşma Komisyonunca Kabul Edilen Borç Durumu 9 Diğer Bankalardan Alınan Kıs ve Uzun Vadeli Krediler Açıklaması 9 2

3 TABLO NO TABLO ADI SAYFA NO YILI ENCÜMEN, MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI TABLOSU YILI ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIM TABLOSU 7 3 PERSONEL EĞİTİM DÜZEYİ TABLOSU YILINDA EMEKLİ PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER YILINDA MEMURLARA YAPILAN ÖDEMELER YILINDA İŞÇİLERE YAPILAN ÖDEMELER YILI İLLER BANKASI PAYLARI 9 8 SANDIKLI BELEDİYESİ VE SANJET A.Ş. NİN BORÇLARININ KONSOLİDASYONUNA İLİŞKİN 2007 YILI İTİBARİYLE SON DURUMUNU GÖSTERİR TABLO YILI İTİBARİYLE TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR TABLOSU GELİRLERİMİZİN ORANSAL DAĞILIMI TABLOSU GİDERLERİMİZİN ORANSAL DAĞILIM TABLOSU YILI BÜTÇE GELİRLERİ DAĞILIMI TABLOSU GİDERLER HESABININ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İNCELEME RAPORU BÜTÇE GİDERLERİ HESABININ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İNCELEME RAPORU TABLOSU YILI BÜTÇE GİDERLERİ / BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU YILI BÜTÇESİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI VE GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARLARI TABLOLARI 16 Özel Kalem Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Hesap İşleri Müdürlüğü İmar ve Fen ve Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta ve Trafik Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü Su-Otobüs-Mezbaha Müdürlüğü Hüdai Kaplıca İşletme Müdürlüğü Termal Oteller Müdürlüğü ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU 20 3

4 TABLO NO TABLO ADI SAYFA NO 27 HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU İMAR VE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU SU-OTOBÜS-MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU HÜDAİ KAPLICA İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU TERMAL OTELLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU YILI GENEL MİZANI BİLANÇO ELEKTRİK TÜKETİM TABLOSU AKARYAKIT TÜKETİM TABLOSU HABERLEŞME GİDERLERİ TABLOSU SANDIKLI BELEDİYESİ 2005 YILI KESİN HESABI HÜDAİ KAPLICA İŞLETMESİ 2005 YILI KESİN HESABI BSOM İŞLETMESİ 2005 YILI KESİN HESABI YILI KESİN HESABI YILI KESİN HESABI 33 4

5 GRAFİK NO GRAFİK ADI SAYFA NO YILI MEMURLARA YAPILAN ÖDEMELER YILINDA İŞÇİLERE YAPILAN ÖDEMELER YILI BÜTÇE GELİRLERİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE GELİRLERİ BÜTÇE GİDERLERİ YILI BÜTÇE GELİRLERİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ , 2006 ve 2007 YILLARI GERÇEKLEŞEN GELİLERİN GERÇEKLEŞEN GİDERLERE ORANI , 2006 ve 2007 YILLARA GÖRE GELİRLERİN AYRINTILI GERÇEKLEŞEN ORANI 10 VERGİ GELİRLERİ VERGİ DIŞI GELİRLERİ DİĞER GELİRLERİ YARDIM VE FONLAR YILLARA GÖRE EMLAK VERGİSİ TAHSİLATI YILLARA GÖRE ÇTV TAHSİLATI YILI EMLAK VERGİSİ PROFİLİ ALINAN HARÇLARIN MUHTEVİYATI YILLARA GÖRE DİĞER KURUMLAR HASILATI YILLARA GÖRE SU HİZMETLERİ HASILATI YILLARA GÖRE MEVDUAT FAİZİ GELİRLERİ MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR 41 5

6 FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ Sandıklı Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır. Bu yönetmelik çerçevesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre geçmiş yıllarda hazırlanan faaliyet raporlarından farklı olarak, başta mali bilgiler olmak üzere mali hizmetler birimi ve yapılan hizmetler geçmiş yıllarla mukayese edilmek kaydıyla karşılaştırmalı tablolar halinde hazırlanmıştır. Mali bilgiler tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği hükümleri göz önüne alınarak geçmiş iki yıl ile karşılaştırılarak son üç yılın mukayesesi yapılarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda bütçe gerçekleşmeleri ayrıntılı olarak grafike edilmiş ve 2007 yılı mali bilgilerin ekinde 2005 ve 2006 yılı kesin hesabı eklenerek karşılaştırma olanağı sağlanmıştır. Bu kapsamda mali bilgiler, gelirler ve giderler olmak üzere iki bölümde ele alınmış her bir bölüm içerisinde yıllara göre mukayeseler yapılarak ve daha sonra bölümler arası ( Gelir ve Giderlerin ) karşılaştırmalar açık ve anlaşılır bir şekilde grafiklerle şematize edilmiştir. Mali bilgiler bölümünde gelirlerin ekonomik sınıflandırması ile giderlerin ekonomik sınıflandırması tablolar halinde verilmiş ve bütçe ödenek hareketleri bölüm sonuna eklenerek şeffaflık ve saydamlık ilkelerine uyulmuştur. Mali Bilgiler bölümü ile harcama yetkisi verilmiş birimlerin 2007 yılı faaliyetleri geçmiş yıllarla mukayese edilmiştir. Bu faaliyet raporu yönetmeliğin 7. maddesinde açıklanan Tam açıklama ilkesi gereğince açık bir şekilde hazırlanmış ve Mali Hizmetler Birimi Yöneticisinin beyanı eklenerek Sorumluluk İlkesi yerine getirilmiştir. MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Olarak Yetkim Dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporladığını beyan ederim. İdaremizin 2007 yılı Faaliyet Raporunun III/A- Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Sandıklı, M.Rüştü ALTINAY Mali Hizmetler Müdürü 6

7 2007 YILI MALİ BİLGİLER ( Bütçe Gerçekleşmeleri, Temel Mali Tablolar, Mali Denetim Sonuçları ) Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2007 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2006 yılından 2007 yılına hesap devri ile kayıtlarına başlanmıştır. 2 Nolu yevmiye kaydı ile 2007 yılı Belediye Bütçesi kayıtlara alınmıştır. Belediyemizin 2007 Yılı Bütçesi ile Kesin hesabı ve bunlara ilişkin olarak aylık mizan ve hesap cetvelleri Kanun ve tüzüklere uygun olarak tanzim edilmiş ve ilgili mercilerce onaylanarak gerekli yerlere gönderilecektir. Encümen, Meclis üyeleri huzur hakkı ile Asker Ailesi Yardımı ödemeleri düzenli olarak yapılmıştır YILI ENCÜMEN, MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI TABLOSU YILI BÜRÜT KESİNTİLER (G.V ve D.V.) ÖDENEN TUTAR ,80 735, , YILI ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIM TABLOSU AYLAR ASKER ASKER AYLIĞI AİLESİ YARDIM TUTARI Ocak ,00 Şubat ,00 Mart ,00 Nisan ,00 Mayıs ,00 Haziran ,00 Temmuz ,00 Ağustos 6 595,00 Eylül ,00 Ekim ,00 Kasım ,00 Aralık ,00 T O P L A M ,00 Belediyemiz hizmetleri 44 memur,269 sürekli işçi olmak üzere 313 personel ile yürütülmektedir. Çalışanlarımızın 38 i bayan, 275 i erkek olup 13 özürlü, 5 eski hükümlü personeldir. Personelin ücret ve sosyal hakları ile ücretlerden yapılan her türlü kesintiler yasal süresi içinde tahakkuk ettirilmiştir. PERSONEL EĞİTİM DÜZEYLERİ Personel Eğitim Düzeyi Cinsiyeti Hizmet Sınıfı Okul Adet Erkek Kadın İlkokul 2 2 Ortaokul 7 7 Memur Lise Yüksekokul 5 5 Üniversite 8 13 Toplam İlkokul Ortaokul Sürekli İşçi Lise Yüksekokul Üniversite Toplam

8 2007 yılında Belediyemiz personellerinden çeşitli nedenlerden dolayı 1 memur, 1 işçi işten ayrılmış, 11 işçi ve 2 Memur ise emeklilik hakkını kazanarak emekli olmuştur yılından devreden emekli ikramiyesi ,43 Ytl, 2007 yılında tahakkuk eden emekli ikramiyesi ise ,45Ytl olup, toplam ,88 Ytl dir 2007 yılından 2008 yılına 83,30 Ytl. devretmiştir YILINDA EMEKLİ PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER PERSONEL HİZMET SINIFI PERSONEL SAYISI İŞTEN AYRILAN PERSONEL SAYISI EMEKLİ PERSONEL SAYISI 2006 İKRAMİYE DEVREDEN 2007 TAHAKKUK EDEN İKRAMİYE TUTARI 2007 YILINDA ÖDENEN İKRAMİYE TUTARI 2008 YILINA DEVREDEN İKRAMİYE TUTARI Memur , , ,47 0,00 Sürekli İşçi , , ,41 83,30 T O P L A M , , ,88 83, Yılında Memurlara Yapılan Ödemeler Giderlerin Türü Ödeme Tutarı Temel Maaşlar ,44 Zamlar Ve tazminatlar ,50 Ödenekler ,26 Sosyal Haklar ,70 Ek Çalışma Karşılıkları ,46 Toplam ,36 5% 6% 2% Temel Maaş Zamlar ve Taz. Ödenekler 23% 64% Sos. Haklar Ek Çal. Krş. 8

9 2007 Yılında İşçilere Yapılan Ödemeler Giderlerin Türü Ödeme Tutarı Sürekli İşçilerin Ücretleri ,82 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları ,70 İşçilerin Sosyal Hakları ,39 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri ,19 Diğer Ödemeler ,78 Toplam ,94 8% 2% 15% 9% 5% 61% Ücret İhbar ve Kıdem Taz. İşçilerin Sos.Hak. Fazla Mesai İkramiyeler Diğer Ödemeler 4734 sayılı yasanın gerek 22/d ve gerekse 19 maddesi gereğince Belediyemizin ihtiyacı olan mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmetlerinin ücretlerinin ödemesi belirli bir program dahilinde yapılmıştır. Maliye Bakanlığının Say2000i sistemine her üç ayda bir düzenli olarak belediyemizin gelir ve gider mizanları girilmiştir. Haziran ayında Belediye Birimlerine 2008 yılı ve izleyen 2 yılın bütçeleri ve gelir tarifeleri için Bütçe Çağrısı yapılmıştır. Haziran ayında birimlerin teklifleri incelenmiş ve taslak bütçe haline getirilerek Belediye Başkanımıza sunulmuştur. İncelenen Taslak Bütçe Eylül ayında Belediye Encümenine ve İç İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. Encümence incelenen 2008 yılı Taslak Bütçesi Kasım dönemi olağan Meclisince incelenmiş ve kabul edilmiştir. Belediye hizmetleri için 2007 yılı bütçe kanununda belirtilen miktarlarda olmak üzere avans verilerek yasal süresi içinde mahsubu yapılmıştır. Sayılan bu işler için 01 Ocak Aralık 2007 tarihleri arasında adet yevmiye kaydı yapılmıştır. Yevmiye kayıtlarında Verile Emri, Mahsup, Avans ve Kredi, Emanetler ve Muhasebe Fişleri gibi evraklar vardır Sayılı Kanun gereğince Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden İller Bankası tarafından Belediye Payı olarak ,83 Ytl tahakkuk ettirilmiştir. Belediyemizin talebine üzerine 2 Adet İtfaiye aracı alımı için İller Bankasınca açılan nolu kredi hesabımıza istinaden, 2007 yılında tahakkuk ettirilen Belediye Payımızdan anapara taksiti olarak ,68 Ytl. Yine Belediyemizin talebine üzerine Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi için İller Bankasınca Açılan nolu kredi hesabımıza istinaden, 2007 yılında tahakkuk ettirilen Belediye Payımızdan anapara taksiti olarak ,96 Ytl. Ve uzlaşmada olan borçlar ile diğer kesintiler olmak üzere toplam ,80 Ytl. Kesinti yapılarak geriye kalan ,03 Ytl. Sı Vakıflar Bankasındaki hesabımıza aktarılmıştır. 9

10 2007 YILI İLLER BANKASI PAYLARI AYLAR TAHAKKUK KESİNTİLER TAHSİLAT Ocak , , ,99 Şubat , , ,28 Mart , , ,74 Nisan , , ,80 Mayıs , , ,96 Haziran , , ,11 Temmuz ,71 0, ,71 Ağustos , , ,48 Eylül , , ,51 Ekim , , ,24 Kasım , , ,69 Aralık , , ,52 TOPLAM , , , tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlardan olan kamu özel hukuka tabi alacakları ile bunların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının takas, mahsup ve kesinti işlemine tabi tutulmasına dair gün ve sayılı Resmi Gazete yayınlanarak uzlaşma komisyonunca kabul edilen tutarlar ve 2007 yılı itibariyle son durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloda yer alan toplam ,31 Ytl. ( ,62 Ytl anapara, ,69 Ytl düşük olan değerleme tutarı ) tutarındaki borcun Belediyemizin genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayrılacak paylardan kesilerek ilgili alacaklı kuruluşlara ödemesi yapılmaktadır. 10

11 SANDIKLI BELEDİYESİ VE SANJET A.Ş. NİN BORÇLARININ KONSOLİDASYONUNA İLİŞKİN 2007 YILI İTİBARİYLE SON DURUMUNU GÖSTERİR TABLO Sn Alacaklı Kuruluşlar Borcun Anapara Tutarı (A) Düşük Olan Değerleme Tutarı (B) Toplam Borç Tutarı C= (A+B) Önceki Yıllarda Paydan Kesinti Yapılan Tutarlar (D) 2007 Yılında Paydan Kesinti Yapılan Tutar (E) KALAN BORÇ TUTARI ( D + E ) - C 1 Osmangazi Elektrik Dağ. A.Ş , , , , , ,35 2 Sosyal Sigortalar Kurumu , , , , , ,47 3 Emekli Sandığı Genel Müd , , , ,14 0,00 4 Sandıklı Devlet Hastanesi ,13 0, ,13 0,00 202, ,24 5 Gençlik Spor İl Müdürlüğü ,00 0, ,00 0,00 202, ,11 6 Sandıklı Vergi Dairesi , , ,99 0,00 0, , , , , , , ,16 11

12 İlçemizde yaşayan halkımızın ihtiyaçlarını zamanında temin edilebilmesi ve Belediyemiz tarafından yapılacak yatırımları hızlandırmak için 28/04/2005 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankasından alınan nolu kredi hesabımıza 2007 yılında ,17 Ytl anapara taksiti yatırılarak kapatılmıştır. 20/03/2006 tarihinde Türkiye İş Bankasından alınan nolu kredi hesabımıza ,67 Ytl anapara taksiti olarak yatırılmıştır. 25/05/2007 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankasından alınan nolu kredi hesabımıza 2007 yılı içinde ,04 Ytl anapara taksiti olarak yatırılmıştır YIL SONU İTİBARİYLE TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR DURUMU BORÇ TÜRÜ Vakıflar Bankası Kısa Vadeli Kredi (718633) Vakıflar Bankası Kısa Vadeli Kredi (31397) Vakıflar Bankası Uzun Vadeli Kredi (31397) İş Bankası Kısa Vadeli Kredi (385047) BORÇ (A) ÖDENEN TUTAR (B) KALAN BORÇ (A-B) , ,17 0,00 Kapandı AÇIKLAMA , , , Yılı 12 Ay Vade , , , Yılı 17 Ay Vade , , , Yılı 3 Ay Vade T O P L A M ,03 29/12/2006 tarihi itibariyle kasa, banka hesaplarının kontrolü ve teminat mektuplarının sayımı yapılarak tutanakları tanzim edilmiştir yılında kullanılmayan ödeneklerin iptali ve ertesi yıla devredilecek ödenekleri devir işlemleri için Belediye Encümenimizden karar alınmıştır. Meclis Denetim Komisyonu tarafından 2006 yılı mali denetim geçirilmiştir. Komisyonun öneri ve tenkitleri doğrultusunda gerekli düzenlemelere dikkat edilerek tespit edilen eksiklikler büyük ölçüde giderilmiştir. Belediyemizin 2007 yılı mali denetimi için Belediye Meclisimizce Denetim Komisyonu oluşturularak, Denetim Komisyonu tarafından denetim başlamış olup, bu denetim sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda gerekli önlemler alınacaktır. 12

13 2007 Yılı Gider Bütçesi : ,00 YTL Yılı Gerçekleşen Gider Bütçesi : ,65 YTL. Giderlerin Bütçeye Oranı : % Yılı Gelir Bütçesi : ,00 YTL Yılı Gerçekleşen Gelir Bütçesi : ,44 YTL. Gelirlerin Bütçeye Oranı : % 33 GELİRLERİMİZİN ORANSAL DAGILIMI GELİRİN TÜRÜ ORANI Vergi Gelirleri % 8 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 53 Alınan Bağış ve Yardımlar % 0.10 İller Bankası Payları % 29 Sermaye Gelirleri % 6 Diğer Gelirler % 3.90 GİDERLERİMİZİN ORANSAL DAĞILIMI GİDERLERİN TÜRÜ ORANI Personel Giderleri % 30 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderleri % 5 Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 43 Faiz Gelirleri % 2 Cari Transferler % 3 Sermaye Giderleri % 7 Sermaye Transferleri % 10 13

14 2007 YILI BÜTÇE GELİRLERİ DAĞILIMI BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ TAHSİLAT Bina Vergisi ,81 Arsa Vergisi ,06 Arazi Vergisi ,29 Çevre Temizlik Vergisi ,03 Haberleşme Vergisi ,89 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ,06 Yangın Sigortası Vergisi 3.613,66 İlan ve Reklam Vergisi ,10 Bina İnşaat Harcı ,32 Hayvan Kesim Muayene ve Denetleme Harcı ,60 İşgal Harcı ,00 İşyeri Açma İzin Harcı ,75 Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 1.775,00 Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ,70 Tellallık Harcı ,32 Yapı Kullanma İzin Harcı ,98 Diğer Harçlar ,83 Diğer Değerli Kağıt Bedelleri ,50 Muayene Denetim ve Kontrol Ücretleri ,60 Kurs Toplantı Seminer Eğitim vb ,00 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı ,24 Sosyal Hizmetler Hasılatı ,00 Su Hizmetleri Hasılatı ,41 Ulaştırma Hizmetleri Hasılatı ,75 Diğer Hizmetler Hasılatı ,53 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ,93 Hazine Yardımı 2.000,00 Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları ,48 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri ,69 Mevduat Faizleri ,45 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ,88 Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payları 5.623,96 Su Tesisleri Harcamalarına Katılım Payları 1.360,00 Yol Harcamalarına Katılım Payları 3.275,00 Diğer İdari Para Cezaları ,50 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirleri ,89 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 9.631,41 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.560,00 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler ,38 Diğer Bina Satış Gelirleri 7.020,74 Arsa Satışı ,51 Taşıt Satış Gelirleri 3.658, TOPLAM ,44 İADE YAPILAN GELİRİNİN TÜRÜ İADE TUTARI Su Hizmetleri İlişkin Kurumlar Hasılatı 3.868,00 Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı 1.000,00 Diğer Çeşitli Gelirler 400, İADE TOPLAM 5.268,00 NET BÜTÇE GELİRİ ,44 14

15 630 GİDERLER HESABININ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İNCELEME RAPORU KODU AÇIKLAMA SOS.GÜV.KUR. MAL VE FAİZ DEVLET PRİMİ HİZMET ALIM GİDERLERİ GİDERLERİ GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER TOPLAM 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ , , , , , ,24 03 KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZMET , , , , ,22 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER , , , , , ,18 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ , ,74 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , ,47 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 4.435, ,45 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , ,78 10 SOSYAL GÜV. VE SOSYAL YRD. HİZ , ,10 TOPLAM , , , , , , BÜTÇE GİDERLERİ HESABININ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İNCELEME RAPORU MAL VE SOS.GÜV.KU AÇIKLAMA PERSONEL HİZMET FAİZ CARİ SERMAYE SERMAYE TOPLAM R DEV.PRİMİ GİDERLERİ ALIM GİDERLER TRANSFERLER GİDERLERİ TRANSFERLERİ GİDERLERİ GİDERLERİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ , , , , , , ,28 03 KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZ , , , , ,07 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZ , , , , , , ,64 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ , ,74 06 İSKAN VE TOPLUM REF. HİZ , ,39 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 5.095, ,28 08 DİNLENME KÜL. VE DİN HİZ , ,15 10 SOSYAL GÜV. VE SOS YRD. HİZ , ,10 KODU , , , , , , , ,65 15

16 2007 YILI BÜTÇE GİDERLERİ / BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU Bütçe Giderleri Hs. Kodu BÜTÇE GİDERLERİNİN TÜRÜ Bütçe Gelirleri Hs. Kodu BÜTÇE GELİRLERİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI PERSONEL GİDERLERİ , VERGİ GELİRLERİ , Memurlar , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , Sözleşmeli Personel 4.000, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , İşçiler , Harçlar , Diğer Personel , TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , SOS.GÜV.KURUM. DEVLET PRİMLERİ , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , Memurlar , Kurumlar Hasılatı , İşçiler , Kira Gelirleri , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , Üretime Yön. Mal ve Malzeme Alımları , Merkezi Yön. Bütçesine Dahil İdareler 2.000, Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımları , Proje Yardımları , Yolluklar , DİĞER GELİRLER , Görev Giderleri , Faiz Gelirleri , Hizmet Alımları , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , Temsil ve Tanıtma Giderleri , Para Cezaları , Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakımı , Diğer Çeşitli Gelirler , Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , SERMAYE GELİRLERİ , Tedavi ve Cenaze Giderleri , Taşınmaz Satış Gelirleri , FAİZ GİDERLERİ , Taşınır Satış Gelirleri 3.658, Diğer İç Borç Faiz Giderleri ,73 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , CARİ TRANSFERLER , Görev Zararları , GELİRLERİNDEN RED VE İADELER 5.268, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Tran , Hane Halkına Yapılan Transferler ,10 NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (B) , Diğer İdarelere Transferler , SERMAYE GİDERLERİ , Mamul Mal Alımları , Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , SERMAYE TRANSFERLER , Yurtiçi Sermaye Tarnsferleri ,00 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI (A) ,65 16

17 2007 YILI GİDER BÜTÇESİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI VE GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARLARI (EKONOMİK KOD 1. DÜZEY) Birim Adı : Özel Kalem Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 50 Hesabın Adı Bütçesi Gerçekleşen Gerçekleşme Harcama Miktarı Oranı Personel Giderleri , ,53 % 78 S.G.K. Devlet Primleri Giderleri , ,16 % 21 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,25 % 52 Cari Transferler , ,35 % 51 Sermaye Giderleri ,00 0,00 % 0 TOPLAM , ,29 Birim Adı : Yazı İşleri Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 47 Hesabın Adı Bütçesi Gerçekleşen Gerçekleşme Harcama Miktarı Oranı Personel Giderleri , ,86 % 109 S.G.K. Devlet Primleri Giderleri , ,52 % 19 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,99 % 70 Cari Transferler , ,46 % 9 Sermaye Giderleri 7.000,00 0,00 % 0 TOPLAM , ,83 Birim Adı : Hesap İşleri Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 16 Hesabın Adı Bütçesi Gerçekleşen Harcama Miktarı Gerçekleşme Oranı Personel Giderleri , ,27 % 33 S.G.K. Devlet Primleri Giderleri , ,72 % 14 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,14 % 39 Faiz Giderleri , ,47 % 92 Cari Transferler , ,81 % 284 Sermaye Giderleri ,00 0,00 % 0 Sermaye Transferleri , ,00 % 13 TOPLAM , ,41 17

18 Birim Adı : İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 43 Gerçekleşen Gerçekleşme Hesabın Adı Bütçesi Harcama Miktarı Oranı Personel Giderleri , ,63 % 153 S.G.K. Devlet Primleri Giderleri , ,53 % 58 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,88 % 148 Faiz Giderleri , ,67 % 75 Cari Transferler , ,65 % 31 Sermaye Giderleri , ,13 % 12 TOPLAM , ,49 Birim Adı : Zabıta ve Trafik Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 98 Hesabın Adı Bütçesi Gerçekleşen Gerçekleşme Harcama Miktarı Oranı Personel Giderleri , ,19 % 90 S.G.K. Devlet Primleri Giderleri , ,47 % 27 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,20 % 120 Cari Transferler , ,21 % 21 Sermaye Giderleri ,00 0,00 TOPLAM , ,07 Birim Adı : İtfaiye Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 44 Hesabın Adı Bütçesi Gerçekleşen Harcama Miktarı Gerçekleşme Oranı Personel Giderleri , ,48 % 60 S.G.K. Devlet Primleri Giderleri , ,33 % 23 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,42 % 64 Cari Transferler , ,51 % 93 Sermaye Giderleri ,00 0,00 TOPLAM , ,74 18

19 Birim Adı : Su-Otobüs-Mezbaha Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 63 Gerçekleşen Gerçekleşme Hesabın Adı Bütçesi Harcama Miktarı Oranı Personel Giderleri , ,79 % 169 S.G.K. Devlet Primleri Giderleri , ,41 % 44 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,53 % 84 Cari Transferler , ,45 % 11 Sermaye Giderleri , ,36 TOPLAM , ,54 Birim Adı : Hüdai Kaplıca İşl. Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 55 Hesabın Adı Bütçesi Gerçekleşen Harcama Miktarı Gerçekleşme Oranı Personel Giderleri , ,72 % 194 S.G.K. Devlet Primleri Giderleri , ,11 % 75 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,79 % 148 Faiz Giderleri , ,59 % 01 Cari Transferler , ,53 % 100 Sermaye Giderleri ,00 TOPLAM , ,74 Birim Adı : Termal Oteller Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 53 Hesabın Adı Bütçesi Gerçekleşen Harcama Miktarı Gerçekleşme Oranı Personel Giderleri , ,83 % 127 S.G.K. Devlet Primleri Giderleri , ,87 % 57 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,17 % 102 Cari Transferler , ,67 % 47 Sermaye Giderleri ,00 TOPLAM , ,54 19

20 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU GENEL HESAP AÇIKLAMA TOPLAM BÜTÇE EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN KALAN ÖDENEK KODU Memurlar , , , , , Sözleşmeli Personel 4.000,00 0,00 0, ,00 0, İşçiler , ,00 0, , , Diğer Personel , , , , , Memurlar ( Emekli Sandığı ) ,00 0, , , , İşçiler ( S.G.K. ) ,00 0,00 0, , , Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı , ,00 0, , , Yolluklar 7.001, ,00 0, , , Görev Giderleri ,00 0,00 0, , , Hizmet Alımları ,00 0,00 0, , , Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,00 0, , , Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alımı , ,00 0, , , Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 2.500,00 0,00 0, ,53 188, Tedavi ve Cenaze Giderleri , ,00 0, , , Görev Zararları ,00 0,00 0, , , Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yap. Yrd ,00 0,00 0, , , Hane Halkına Yapılan Transferler ,00 0,00 0, , , Mamul Mal Alımları ,00 0, ,00 0, , Gayri Maddi Hak Alımları ,00 0,00 0,00 0, , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ,00 0, ,00 0,00 0, Doğal Afetleri Karşılama Ödeneği ,00 0,00 0,00 0, , Yedek Ödenek ,00 0,00 0,00 0, , Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin ,00 0,00 0,00 0, ,00 T O P L A M , , , , ,71 20

21 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU GENEL HESAP AÇIKLAMA TOPLAM BÜTÇE EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN KALAN ÖDENEK KODU Memurlar , ,00 0, , , Sözleşmeli Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0, İşçiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diğer Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Memurlar ( Emekli Sandığı ) ,00 0, , , İşçiler ( S.G.K. ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı 6.500,00 0,00 0, , , Yolluklar 501, ,00 0,00 978, , Görev Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Hizmet Alımları 5.000,00 0,00 0,00 230, , Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alımı 3.000,00 0,00 0, ,34 211, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 2.000,00 0,00 0,00 0, , Tedavi ve Cenaze Giderleri 0, ,00 0, ,65 313, Görev Zararları ,00 0,00 0, , , Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yap. Yrd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Hane Halkına Yapılan Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mamul Mal Alımları 7.000,00 0,00 0,00 0, , Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Doğal Afetleri Karşılama Ödeneği 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yedek Ödenek ,00 0,00 0,00 0, , Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O P L A M , , , , ,17 21

22 HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU GENEL HESAP AÇIKLAMA TOPLAM BÜTÇE EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN KALAN ÖDENEK KODU Memurlar , ,00 0, , , Sözleşmeli Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0, İşçiler ,00 0,00 0, , , Geçici Personel 1,00 0,00 0,00 0,00 1, Memurlar ( Emekli Sandığı ) ,00 0, , , , İşçiler ( S.G.K. ) ,00 0, , , , Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı ,00 0, , , , Yolluklar 1.001, ,00 0,00 844, , Görev Giderleri ,00 0,00 0, , , Hizmet Alımları , ,00 0, , , Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alımı ,00 0, , , , Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 6.000,00 0,00 0, , , Tedavi ve Cenaze Giderleri 0, ,00 0, , , Diğer İç Borç Faiz Giderleri ,00 0,00 0, , , Görev Zararları ,00 0,00 0, , , Diğer İdarelere Transferler , ,00 0, ,00 0, Mamul Mal Alımları ,00 0,00 0,00 0, , Gayri Maddi Hak Alımları ,00 0, ,00 0, , Yurtiçi Sermaye Transferleri ,00 0,00 0, , , Yedek Ödenek ,00 0, ,00 0,00 0, Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin ,00 0, ,00 0,00 0,00 T O P L A M , , , , ,59 22

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1 2 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince

Detaylı

2013 MALİ YILI KESİN HESABI

2013 MALİ YILI KESİN HESABI 2013 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2013 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 18

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ Temmuz 2014 Adres E-Posta : Dikmen Caddesi Merasim Sokak Dikmen/ANKARA : maliraporlama@muhasebat.gov.tr Grafik

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ HESAP ADI EKOD4 EKOD3 EKOD2 EKOD1 HESAP KODU KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ Bu rehber değişik mevzutlara göre muhasebe kayıt usullerine tabi sosyal tesislerin Kamu Harcama ve Muhasebe

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2011 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI. 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI.. 4 3- DENETİMİN KAPSAMI... 5 4- DENETİM

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014) İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -214) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde;

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Şubat 2015 Hazırlık Baskı SES Reklam İletişim Hizmetleri Tel: 0312 215 62 00 İçindekiler Tanımlar...4 Meta Data...5

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı