2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI YILI MALİ BİLGİLER Yılı Hesap Devri Yılı Açılış Kaydı Açıklaması 7 Encümen, Meclis Üyeleri Huzur Hakkı 7 Asker Aileleri Yardımı 7 Personel Bilgileri 8-9 Emekli İkramiyeleri 9 Say200i Açıklaması Yılı ve İzleyen 2 Yılın Bütçe Çalışmaları 9 İller Bankası Tahakkuku 9 İller Bankasından Alınan Krediler 9 Uzlaşma Komisyonunca Kabul Edilen Borç Durumu 9 Diğer Bankalardan Alınan Kıs ve Uzun Vadeli Krediler Açıklaması 9 2

3 TABLO NO TABLO ADI SAYFA NO YILI ENCÜMEN, MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI TABLOSU YILI ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIM TABLOSU 7 3 PERSONEL EĞİTİM DÜZEYİ TABLOSU YILINDA EMEKLİ PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER YILINDA MEMURLARA YAPILAN ÖDEMELER YILINDA İŞÇİLERE YAPILAN ÖDEMELER YILI İLLER BANKASI PAYLARI 9 8 SANDIKLI BELEDİYESİ VE SANJET A.Ş. NİN BORÇLARININ KONSOLİDASYONUNA İLİŞKİN 2007 YILI İTİBARİYLE SON DURUMUNU GÖSTERİR TABLO YILI İTİBARİYLE TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR TABLOSU GELİRLERİMİZİN ORANSAL DAĞILIMI TABLOSU GİDERLERİMİZİN ORANSAL DAĞILIM TABLOSU YILI BÜTÇE GELİRLERİ DAĞILIMI TABLOSU GİDERLER HESABININ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İNCELEME RAPORU BÜTÇE GİDERLERİ HESABININ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İNCELEME RAPORU TABLOSU YILI BÜTÇE GİDERLERİ / BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU YILI BÜTÇESİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI VE GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARLARI TABLOLARI 16 Özel Kalem Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Hesap İşleri Müdürlüğü İmar ve Fen ve Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta ve Trafik Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü Su-Otobüs-Mezbaha Müdürlüğü Hüdai Kaplıca İşletme Müdürlüğü Termal Oteller Müdürlüğü ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU 20 3

4 TABLO NO TABLO ADI SAYFA NO 27 HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU İMAR VE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU SU-OTOBÜS-MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU HÜDAİ KAPLICA İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU TERMAL OTELLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU YILI GENEL MİZANI BİLANÇO ELEKTRİK TÜKETİM TABLOSU AKARYAKIT TÜKETİM TABLOSU HABERLEŞME GİDERLERİ TABLOSU SANDIKLI BELEDİYESİ 2005 YILI KESİN HESABI HÜDAİ KAPLICA İŞLETMESİ 2005 YILI KESİN HESABI BSOM İŞLETMESİ 2005 YILI KESİN HESABI YILI KESİN HESABI YILI KESİN HESABI 33 4

5 GRAFİK NO GRAFİK ADI SAYFA NO YILI MEMURLARA YAPILAN ÖDEMELER YILINDA İŞÇİLERE YAPILAN ÖDEMELER YILI BÜTÇE GELİRLERİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE GELİRLERİ BÜTÇE GİDERLERİ YILI BÜTÇE GELİRLERİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ , 2006 ve 2007 YILLARI GERÇEKLEŞEN GELİLERİN GERÇEKLEŞEN GİDERLERE ORANI , 2006 ve 2007 YILLARA GÖRE GELİRLERİN AYRINTILI GERÇEKLEŞEN ORANI 10 VERGİ GELİRLERİ VERGİ DIŞI GELİRLERİ DİĞER GELİRLERİ YARDIM VE FONLAR YILLARA GÖRE EMLAK VERGİSİ TAHSİLATI YILLARA GÖRE ÇTV TAHSİLATI YILI EMLAK VERGİSİ PROFİLİ ALINAN HARÇLARIN MUHTEVİYATI YILLARA GÖRE DİĞER KURUMLAR HASILATI YILLARA GÖRE SU HİZMETLERİ HASILATI YILLARA GÖRE MEVDUAT FAİZİ GELİRLERİ MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR 41 5

6 FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ Sandıklı Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır. Bu yönetmelik çerçevesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre geçmiş yıllarda hazırlanan faaliyet raporlarından farklı olarak, başta mali bilgiler olmak üzere mali hizmetler birimi ve yapılan hizmetler geçmiş yıllarla mukayese edilmek kaydıyla karşılaştırmalı tablolar halinde hazırlanmıştır. Mali bilgiler tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği hükümleri göz önüne alınarak geçmiş iki yıl ile karşılaştırılarak son üç yılın mukayesesi yapılarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda bütçe gerçekleşmeleri ayrıntılı olarak grafike edilmiş ve 2007 yılı mali bilgilerin ekinde 2005 ve 2006 yılı kesin hesabı eklenerek karşılaştırma olanağı sağlanmıştır. Bu kapsamda mali bilgiler, gelirler ve giderler olmak üzere iki bölümde ele alınmış her bir bölüm içerisinde yıllara göre mukayeseler yapılarak ve daha sonra bölümler arası ( Gelir ve Giderlerin ) karşılaştırmalar açık ve anlaşılır bir şekilde grafiklerle şematize edilmiştir. Mali bilgiler bölümünde gelirlerin ekonomik sınıflandırması ile giderlerin ekonomik sınıflandırması tablolar halinde verilmiş ve bütçe ödenek hareketleri bölüm sonuna eklenerek şeffaflık ve saydamlık ilkelerine uyulmuştur. Mali Bilgiler bölümü ile harcama yetkisi verilmiş birimlerin 2007 yılı faaliyetleri geçmiş yıllarla mukayese edilmiştir. Bu faaliyet raporu yönetmeliğin 7. maddesinde açıklanan Tam açıklama ilkesi gereğince açık bir şekilde hazırlanmış ve Mali Hizmetler Birimi Yöneticisinin beyanı eklenerek Sorumluluk İlkesi yerine getirilmiştir. MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Olarak Yetkim Dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporladığını beyan ederim. İdaremizin 2007 yılı Faaliyet Raporunun III/A- Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Sandıklı, M.Rüştü ALTINAY Mali Hizmetler Müdürü 6

7 2007 YILI MALİ BİLGİLER ( Bütçe Gerçekleşmeleri, Temel Mali Tablolar, Mali Denetim Sonuçları ) Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2007 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2006 yılından 2007 yılına hesap devri ile kayıtlarına başlanmıştır. 2 Nolu yevmiye kaydı ile 2007 yılı Belediye Bütçesi kayıtlara alınmıştır. Belediyemizin 2007 Yılı Bütçesi ile Kesin hesabı ve bunlara ilişkin olarak aylık mizan ve hesap cetvelleri Kanun ve tüzüklere uygun olarak tanzim edilmiş ve ilgili mercilerce onaylanarak gerekli yerlere gönderilecektir. Encümen, Meclis üyeleri huzur hakkı ile Asker Ailesi Yardımı ödemeleri düzenli olarak yapılmıştır YILI ENCÜMEN, MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI TABLOSU YILI BÜRÜT KESİNTİLER (G.V ve D.V.) ÖDENEN TUTAR ,80 735, , YILI ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIM TABLOSU AYLAR ASKER ASKER AYLIĞI AİLESİ YARDIM TUTARI Ocak ,00 Şubat ,00 Mart ,00 Nisan ,00 Mayıs ,00 Haziran ,00 Temmuz ,00 Ağustos 6 595,00 Eylül ,00 Ekim ,00 Kasım ,00 Aralık ,00 T O P L A M ,00 Belediyemiz hizmetleri 44 memur,269 sürekli işçi olmak üzere 313 personel ile yürütülmektedir. Çalışanlarımızın 38 i bayan, 275 i erkek olup 13 özürlü, 5 eski hükümlü personeldir. Personelin ücret ve sosyal hakları ile ücretlerden yapılan her türlü kesintiler yasal süresi içinde tahakkuk ettirilmiştir. PERSONEL EĞİTİM DÜZEYLERİ Personel Eğitim Düzeyi Cinsiyeti Hizmet Sınıfı Okul Adet Erkek Kadın İlkokul 2 2 Ortaokul 7 7 Memur Lise Yüksekokul 5 5 Üniversite 8 13 Toplam İlkokul Ortaokul Sürekli İşçi Lise Yüksekokul Üniversite Toplam

8 2007 yılında Belediyemiz personellerinden çeşitli nedenlerden dolayı 1 memur, 1 işçi işten ayrılmış, 11 işçi ve 2 Memur ise emeklilik hakkını kazanarak emekli olmuştur yılından devreden emekli ikramiyesi ,43 Ytl, 2007 yılında tahakkuk eden emekli ikramiyesi ise ,45Ytl olup, toplam ,88 Ytl dir 2007 yılından 2008 yılına 83,30 Ytl. devretmiştir YILINDA EMEKLİ PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER PERSONEL HİZMET SINIFI PERSONEL SAYISI İŞTEN AYRILAN PERSONEL SAYISI EMEKLİ PERSONEL SAYISI 2006 İKRAMİYE DEVREDEN 2007 TAHAKKUK EDEN İKRAMİYE TUTARI 2007 YILINDA ÖDENEN İKRAMİYE TUTARI 2008 YILINA DEVREDEN İKRAMİYE TUTARI Memur , , ,47 0,00 Sürekli İşçi , , ,41 83,30 T O P L A M , , ,88 83, Yılında Memurlara Yapılan Ödemeler Giderlerin Türü Ödeme Tutarı Temel Maaşlar ,44 Zamlar Ve tazminatlar ,50 Ödenekler ,26 Sosyal Haklar ,70 Ek Çalışma Karşılıkları ,46 Toplam ,36 5% 6% 2% Temel Maaş Zamlar ve Taz. Ödenekler 23% 64% Sos. Haklar Ek Çal. Krş. 8

9 2007 Yılında İşçilere Yapılan Ödemeler Giderlerin Türü Ödeme Tutarı Sürekli İşçilerin Ücretleri ,82 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları ,70 İşçilerin Sosyal Hakları ,39 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri ,19 Diğer Ödemeler ,78 Toplam ,94 8% 2% 15% 9% 5% 61% Ücret İhbar ve Kıdem Taz. İşçilerin Sos.Hak. Fazla Mesai İkramiyeler Diğer Ödemeler 4734 sayılı yasanın gerek 22/d ve gerekse 19 maddesi gereğince Belediyemizin ihtiyacı olan mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmetlerinin ücretlerinin ödemesi belirli bir program dahilinde yapılmıştır. Maliye Bakanlığının Say2000i sistemine her üç ayda bir düzenli olarak belediyemizin gelir ve gider mizanları girilmiştir. Haziran ayında Belediye Birimlerine 2008 yılı ve izleyen 2 yılın bütçeleri ve gelir tarifeleri için Bütçe Çağrısı yapılmıştır. Haziran ayında birimlerin teklifleri incelenmiş ve taslak bütçe haline getirilerek Belediye Başkanımıza sunulmuştur. İncelenen Taslak Bütçe Eylül ayında Belediye Encümenine ve İç İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. Encümence incelenen 2008 yılı Taslak Bütçesi Kasım dönemi olağan Meclisince incelenmiş ve kabul edilmiştir. Belediye hizmetleri için 2007 yılı bütçe kanununda belirtilen miktarlarda olmak üzere avans verilerek yasal süresi içinde mahsubu yapılmıştır. Sayılan bu işler için 01 Ocak Aralık 2007 tarihleri arasında adet yevmiye kaydı yapılmıştır. Yevmiye kayıtlarında Verile Emri, Mahsup, Avans ve Kredi, Emanetler ve Muhasebe Fişleri gibi evraklar vardır Sayılı Kanun gereğince Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden İller Bankası tarafından Belediye Payı olarak ,83 Ytl tahakkuk ettirilmiştir. Belediyemizin talebine üzerine 2 Adet İtfaiye aracı alımı için İller Bankasınca açılan nolu kredi hesabımıza istinaden, 2007 yılında tahakkuk ettirilen Belediye Payımızdan anapara taksiti olarak ,68 Ytl. Yine Belediyemizin talebine üzerine Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi için İller Bankasınca Açılan nolu kredi hesabımıza istinaden, 2007 yılında tahakkuk ettirilen Belediye Payımızdan anapara taksiti olarak ,96 Ytl. Ve uzlaşmada olan borçlar ile diğer kesintiler olmak üzere toplam ,80 Ytl. Kesinti yapılarak geriye kalan ,03 Ytl. Sı Vakıflar Bankasındaki hesabımıza aktarılmıştır. 9

10 2007 YILI İLLER BANKASI PAYLARI AYLAR TAHAKKUK KESİNTİLER TAHSİLAT Ocak , , ,99 Şubat , , ,28 Mart , , ,74 Nisan , , ,80 Mayıs , , ,96 Haziran , , ,11 Temmuz ,71 0, ,71 Ağustos , , ,48 Eylül , , ,51 Ekim , , ,24 Kasım , , ,69 Aralık , , ,52 TOPLAM , , , tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlardan olan kamu özel hukuka tabi alacakları ile bunların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının takas, mahsup ve kesinti işlemine tabi tutulmasına dair gün ve sayılı Resmi Gazete yayınlanarak uzlaşma komisyonunca kabul edilen tutarlar ve 2007 yılı itibariyle son durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloda yer alan toplam ,31 Ytl. ( ,62 Ytl anapara, ,69 Ytl düşük olan değerleme tutarı ) tutarındaki borcun Belediyemizin genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayrılacak paylardan kesilerek ilgili alacaklı kuruluşlara ödemesi yapılmaktadır. 10

11 SANDIKLI BELEDİYESİ VE SANJET A.Ş. NİN BORÇLARININ KONSOLİDASYONUNA İLİŞKİN 2007 YILI İTİBARİYLE SON DURUMUNU GÖSTERİR TABLO Sn Alacaklı Kuruluşlar Borcun Anapara Tutarı (A) Düşük Olan Değerleme Tutarı (B) Toplam Borç Tutarı C= (A+B) Önceki Yıllarda Paydan Kesinti Yapılan Tutarlar (D) 2007 Yılında Paydan Kesinti Yapılan Tutar (E) KALAN BORÇ TUTARI ( D + E ) - C 1 Osmangazi Elektrik Dağ. A.Ş , , , , , ,35 2 Sosyal Sigortalar Kurumu , , , , , ,47 3 Emekli Sandığı Genel Müd , , , ,14 0,00 4 Sandıklı Devlet Hastanesi ,13 0, ,13 0,00 202, ,24 5 Gençlik Spor İl Müdürlüğü ,00 0, ,00 0,00 202, ,11 6 Sandıklı Vergi Dairesi , , ,99 0,00 0, , , , , , , ,16 11

12 İlçemizde yaşayan halkımızın ihtiyaçlarını zamanında temin edilebilmesi ve Belediyemiz tarafından yapılacak yatırımları hızlandırmak için 28/04/2005 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankasından alınan nolu kredi hesabımıza 2007 yılında ,17 Ytl anapara taksiti yatırılarak kapatılmıştır. 20/03/2006 tarihinde Türkiye İş Bankasından alınan nolu kredi hesabımıza ,67 Ytl anapara taksiti olarak yatırılmıştır. 25/05/2007 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankasından alınan nolu kredi hesabımıza 2007 yılı içinde ,04 Ytl anapara taksiti olarak yatırılmıştır YIL SONU İTİBARİYLE TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR DURUMU BORÇ TÜRÜ Vakıflar Bankası Kısa Vadeli Kredi (718633) Vakıflar Bankası Kısa Vadeli Kredi (31397) Vakıflar Bankası Uzun Vadeli Kredi (31397) İş Bankası Kısa Vadeli Kredi (385047) BORÇ (A) ÖDENEN TUTAR (B) KALAN BORÇ (A-B) , ,17 0,00 Kapandı AÇIKLAMA , , , Yılı 12 Ay Vade , , , Yılı 17 Ay Vade , , , Yılı 3 Ay Vade T O P L A M ,03 29/12/2006 tarihi itibariyle kasa, banka hesaplarının kontrolü ve teminat mektuplarının sayımı yapılarak tutanakları tanzim edilmiştir yılında kullanılmayan ödeneklerin iptali ve ertesi yıla devredilecek ödenekleri devir işlemleri için Belediye Encümenimizden karar alınmıştır. Meclis Denetim Komisyonu tarafından 2006 yılı mali denetim geçirilmiştir. Komisyonun öneri ve tenkitleri doğrultusunda gerekli düzenlemelere dikkat edilerek tespit edilen eksiklikler büyük ölçüde giderilmiştir. Belediyemizin 2007 yılı mali denetimi için Belediye Meclisimizce Denetim Komisyonu oluşturularak, Denetim Komisyonu tarafından denetim başlamış olup, bu denetim sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda gerekli önlemler alınacaktır. 12

13 2007 Yılı Gider Bütçesi : ,00 YTL Yılı Gerçekleşen Gider Bütçesi : ,65 YTL. Giderlerin Bütçeye Oranı : % Yılı Gelir Bütçesi : ,00 YTL Yılı Gerçekleşen Gelir Bütçesi : ,44 YTL. Gelirlerin Bütçeye Oranı : % 33 GELİRLERİMİZİN ORANSAL DAGILIMI GELİRİN TÜRÜ ORANI Vergi Gelirleri % 8 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 53 Alınan Bağış ve Yardımlar % 0.10 İller Bankası Payları % 29 Sermaye Gelirleri % 6 Diğer Gelirler % 3.90 GİDERLERİMİZİN ORANSAL DAĞILIMI GİDERLERİN TÜRÜ ORANI Personel Giderleri % 30 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderleri % 5 Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 43 Faiz Gelirleri % 2 Cari Transferler % 3 Sermaye Giderleri % 7 Sermaye Transferleri % 10 13

14 2007 YILI BÜTÇE GELİRLERİ DAĞILIMI BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ TAHSİLAT Bina Vergisi ,81 Arsa Vergisi ,06 Arazi Vergisi ,29 Çevre Temizlik Vergisi ,03 Haberleşme Vergisi ,89 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ,06 Yangın Sigortası Vergisi 3.613,66 İlan ve Reklam Vergisi ,10 Bina İnşaat Harcı ,32 Hayvan Kesim Muayene ve Denetleme Harcı ,60 İşgal Harcı ,00 İşyeri Açma İzin Harcı ,75 Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 1.775,00 Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ,70 Tellallık Harcı ,32 Yapı Kullanma İzin Harcı ,98 Diğer Harçlar ,83 Diğer Değerli Kağıt Bedelleri ,50 Muayene Denetim ve Kontrol Ücretleri ,60 Kurs Toplantı Seminer Eğitim vb ,00 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı ,24 Sosyal Hizmetler Hasılatı ,00 Su Hizmetleri Hasılatı ,41 Ulaştırma Hizmetleri Hasılatı ,75 Diğer Hizmetler Hasılatı ,53 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ,93 Hazine Yardımı 2.000,00 Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları ,48 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri ,69 Mevduat Faizleri ,45 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ,88 Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payları 5.623,96 Su Tesisleri Harcamalarına Katılım Payları 1.360,00 Yol Harcamalarına Katılım Payları 3.275,00 Diğer İdari Para Cezaları ,50 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirleri ,89 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 9.631,41 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.560,00 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler ,38 Diğer Bina Satış Gelirleri 7.020,74 Arsa Satışı ,51 Taşıt Satış Gelirleri 3.658, TOPLAM ,44 İADE YAPILAN GELİRİNİN TÜRÜ İADE TUTARI Su Hizmetleri İlişkin Kurumlar Hasılatı 3.868,00 Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı 1.000,00 Diğer Çeşitli Gelirler 400, İADE TOPLAM 5.268,00 NET BÜTÇE GELİRİ ,44 14

15 630 GİDERLER HESABININ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İNCELEME RAPORU KODU AÇIKLAMA SOS.GÜV.KUR. MAL VE FAİZ DEVLET PRİMİ HİZMET ALIM GİDERLERİ GİDERLERİ GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER TOPLAM 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ , , , , , ,24 03 KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZMET , , , , ,22 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER , , , , , ,18 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ , ,74 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , ,47 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 4.435, ,45 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , ,78 10 SOSYAL GÜV. VE SOSYAL YRD. HİZ , ,10 TOPLAM , , , , , , BÜTÇE GİDERLERİ HESABININ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İNCELEME RAPORU MAL VE SOS.GÜV.KU AÇIKLAMA PERSONEL HİZMET FAİZ CARİ SERMAYE SERMAYE TOPLAM R DEV.PRİMİ GİDERLERİ ALIM GİDERLER TRANSFERLER GİDERLERİ TRANSFERLERİ GİDERLERİ GİDERLERİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ , , , , , , ,28 03 KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZ , , , , ,07 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZ , , , , , , ,64 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ , ,74 06 İSKAN VE TOPLUM REF. HİZ , ,39 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 5.095, ,28 08 DİNLENME KÜL. VE DİN HİZ , ,15 10 SOSYAL GÜV. VE SOS YRD. HİZ , ,10 KODU , , , , , , , ,65 15

16 2007 YILI BÜTÇE GİDERLERİ / BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU Bütçe Giderleri Hs. Kodu BÜTÇE GİDERLERİNİN TÜRÜ Bütçe Gelirleri Hs. Kodu BÜTÇE GELİRLERİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI PERSONEL GİDERLERİ , VERGİ GELİRLERİ , Memurlar , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , Sözleşmeli Personel 4.000, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , İşçiler , Harçlar , Diğer Personel , TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , SOS.GÜV.KURUM. DEVLET PRİMLERİ , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , Memurlar , Kurumlar Hasılatı , İşçiler , Kira Gelirleri , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , Üretime Yön. Mal ve Malzeme Alımları , Merkezi Yön. Bütçesine Dahil İdareler 2.000, Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımları , Proje Yardımları , Yolluklar , DİĞER GELİRLER , Görev Giderleri , Faiz Gelirleri , Hizmet Alımları , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , Temsil ve Tanıtma Giderleri , Para Cezaları , Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakımı , Diğer Çeşitli Gelirler , Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , SERMAYE GELİRLERİ , Tedavi ve Cenaze Giderleri , Taşınmaz Satış Gelirleri , FAİZ GİDERLERİ , Taşınır Satış Gelirleri 3.658, Diğer İç Borç Faiz Giderleri ,73 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , CARİ TRANSFERLER , Görev Zararları , GELİRLERİNDEN RED VE İADELER 5.268, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Tran , Hane Halkına Yapılan Transferler ,10 NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (B) , Diğer İdarelere Transferler , SERMAYE GİDERLERİ , Mamul Mal Alımları , Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , SERMAYE TRANSFERLER , Yurtiçi Sermaye Tarnsferleri ,00 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI (A) ,65 16

17 2007 YILI GİDER BÜTÇESİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI VE GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARLARI (EKONOMİK KOD 1. DÜZEY) Birim Adı : Özel Kalem Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 50 Hesabın Adı Bütçesi Gerçekleşen Gerçekleşme Harcama Miktarı Oranı Personel Giderleri , ,53 % 78 S.G.K. Devlet Primleri Giderleri , ,16 % 21 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,25 % 52 Cari Transferler , ,35 % 51 Sermaye Giderleri ,00 0,00 % 0 TOPLAM , ,29 Birim Adı : Yazı İşleri Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 47 Hesabın Adı Bütçesi Gerçekleşen Gerçekleşme Harcama Miktarı Oranı Personel Giderleri , ,86 % 109 S.G.K. Devlet Primleri Giderleri , ,52 % 19 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,99 % 70 Cari Transferler , ,46 % 9 Sermaye Giderleri 7.000,00 0,00 % 0 TOPLAM , ,83 Birim Adı : Hesap İşleri Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 16 Hesabın Adı Bütçesi Gerçekleşen Harcama Miktarı Gerçekleşme Oranı Personel Giderleri , ,27 % 33 S.G.K. Devlet Primleri Giderleri , ,72 % 14 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,14 % 39 Faiz Giderleri , ,47 % 92 Cari Transferler , ,81 % 284 Sermaye Giderleri ,00 0,00 % 0 Sermaye Transferleri , ,00 % 13 TOPLAM , ,41 17

18 Birim Adı : İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 43 Gerçekleşen Gerçekleşme Hesabın Adı Bütçesi Harcama Miktarı Oranı Personel Giderleri , ,63 % 153 S.G.K. Devlet Primleri Giderleri , ,53 % 58 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,88 % 148 Faiz Giderleri , ,67 % 75 Cari Transferler , ,65 % 31 Sermaye Giderleri , ,13 % 12 TOPLAM , ,49 Birim Adı : Zabıta ve Trafik Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 98 Hesabın Adı Bütçesi Gerçekleşen Gerçekleşme Harcama Miktarı Oranı Personel Giderleri , ,19 % 90 S.G.K. Devlet Primleri Giderleri , ,47 % 27 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,20 % 120 Cari Transferler , ,21 % 21 Sermaye Giderleri ,00 0,00 TOPLAM , ,07 Birim Adı : İtfaiye Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 44 Hesabın Adı Bütçesi Gerçekleşen Harcama Miktarı Gerçekleşme Oranı Personel Giderleri , ,48 % 60 S.G.K. Devlet Primleri Giderleri , ,33 % 23 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,42 % 64 Cari Transferler , ,51 % 93 Sermaye Giderleri ,00 0,00 TOPLAM , ,74 18

19 Birim Adı : Su-Otobüs-Mezbaha Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 63 Gerçekleşen Gerçekleşme Hesabın Adı Bütçesi Harcama Miktarı Oranı Personel Giderleri , ,79 % 169 S.G.K. Devlet Primleri Giderleri , ,41 % 44 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,53 % 84 Cari Transferler , ,45 % 11 Sermaye Giderleri , ,36 TOPLAM , ,54 Birim Adı : Hüdai Kaplıca İşl. Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 55 Hesabın Adı Bütçesi Gerçekleşen Harcama Miktarı Gerçekleşme Oranı Personel Giderleri , ,72 % 194 S.G.K. Devlet Primleri Giderleri , ,11 % 75 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,79 % 148 Faiz Giderleri , ,59 % 01 Cari Transferler , ,53 % 100 Sermaye Giderleri ,00 TOPLAM , ,74 Birim Adı : Termal Oteller Müdürlüğü Gerçekleşme Oranı : % 53 Hesabın Adı Bütçesi Gerçekleşen Harcama Miktarı Gerçekleşme Oranı Personel Giderleri , ,83 % 127 S.G.K. Devlet Primleri Giderleri , ,87 % 57 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,17 % 102 Cari Transferler , ,67 % 47 Sermaye Giderleri ,00 TOPLAM , ,54 19

20 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU GENEL HESAP AÇIKLAMA TOPLAM BÜTÇE EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN KALAN ÖDENEK KODU Memurlar , , , , , Sözleşmeli Personel 4.000,00 0,00 0, ,00 0, İşçiler , ,00 0, , , Diğer Personel , , , , , Memurlar ( Emekli Sandığı ) ,00 0, , , , İşçiler ( S.G.K. ) ,00 0,00 0, , , Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı , ,00 0, , , Yolluklar 7.001, ,00 0, , , Görev Giderleri ,00 0,00 0, , , Hizmet Alımları ,00 0,00 0, , , Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,00 0, , , Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alımı , ,00 0, , , Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 2.500,00 0,00 0, ,53 188, Tedavi ve Cenaze Giderleri , ,00 0, , , Görev Zararları ,00 0,00 0, , , Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yap. Yrd ,00 0,00 0, , , Hane Halkına Yapılan Transferler ,00 0,00 0, , , Mamul Mal Alımları ,00 0, ,00 0, , Gayri Maddi Hak Alımları ,00 0,00 0,00 0, , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ,00 0, ,00 0,00 0, Doğal Afetleri Karşılama Ödeneği ,00 0,00 0,00 0, , Yedek Ödenek ,00 0,00 0,00 0, , Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin ,00 0,00 0,00 0, ,00 T O P L A M , , , , ,71 20

21 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU GENEL HESAP AÇIKLAMA TOPLAM BÜTÇE EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN KALAN ÖDENEK KODU Memurlar , ,00 0, , , Sözleşmeli Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0, İşçiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diğer Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Memurlar ( Emekli Sandığı ) ,00 0, , , İşçiler ( S.G.K. ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı 6.500,00 0,00 0, , , Yolluklar 501, ,00 0,00 978, , Görev Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Hizmet Alımları 5.000,00 0,00 0,00 230, , Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alımı 3.000,00 0,00 0, ,34 211, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 2.000,00 0,00 0,00 0, , Tedavi ve Cenaze Giderleri 0, ,00 0, ,65 313, Görev Zararları ,00 0,00 0, , , Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yap. Yrd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Hane Halkına Yapılan Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mamul Mal Alımları 7.000,00 0,00 0,00 0, , Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Doğal Afetleri Karşılama Ödeneği 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yedek Ödenek ,00 0,00 0,00 0, , Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O P L A M , , , , ,17 21

22 HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HARCAMA RAPORU GENEL HESAP AÇIKLAMA TOPLAM BÜTÇE EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN KALAN ÖDENEK KODU Memurlar , ,00 0, , , Sözleşmeli Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0, İşçiler ,00 0,00 0, , , Geçici Personel 1,00 0,00 0,00 0,00 1, Memurlar ( Emekli Sandığı ) ,00 0, , , , İşçiler ( S.G.K. ) ,00 0, , , , Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı ,00 0, , , , Yolluklar 1.001, ,00 0,00 844, , Görev Giderleri ,00 0,00 0, , , Hizmet Alımları , ,00 0, , , Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alımı ,00 0, , , , Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 6.000,00 0,00 0, , , Tedavi ve Cenaze Giderleri 0, ,00 0, , , Diğer İç Borç Faiz Giderleri ,00 0,00 0, , , Görev Zararları ,00 0,00 0, , , Diğer İdarelere Transferler , ,00 0, ,00 0, Mamul Mal Alımları ,00 0,00 0,00 0, , Gayri Maddi Hak Alımları ,00 0, ,00 0, , Yurtiçi Sermaye Transferleri ,00 0,00 0, , , Yedek Ödenek ,00 0, ,00 0,00 0, Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin ,00 0, ,00 0,00 0,00 T O P L A M , , , , ,59 22

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

SADIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü

SADIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü SADIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü Millet tarafından, millet adına, devleti idareye yetkili kılınanlar için, gerektiği zaman, millete hesap vermek mecburiyeti, laubalilik

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 175.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 3 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1- ) Geçici Mizan (Form: ) 3-7 3) Kesin Mizan (Form: /1) 9-13

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Kurum Kodu : Kurum Adı : 46.32.97.23 KULEÖNÜ BELEDİYESİ 2009 Gelirin Kodu BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Gelir Net 01 VERGİ GELİRLERİ 142.000,00 32.659,38 64.411,64 97.071,02 64.568,82 0,00 64.568,82

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden. . Ek Bütçe 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 45 MANİSA İLİ 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı İÇİNDEKİLER Sayfa No - Bakanlar ve Üst Yöneticiler Cetveli (Form:)... - Bütçe Geçici Mizan ve Kesin Mizan (Form:-/)... 3- Bütçe Kesin Hesap Gider

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK MART DÖNEMİ) Ocak-Mart Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK EYLÜL DÖNEMİ) Ocak-Eylül Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK HAZİRAN DÖNEMİ) Ocak-Haziran Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ TAN 01 VERGİ LERİ 129.085.00 38.248.6, 6.318.952,80 87.695.316,76 119.624.409,99 80.874.099,63 609.727,08 80.264.372,55 39.360.7,44 67,00 01 02 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 84.000.00 36.940.153,39

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

T.C. BEYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI (BÜTÇE TAŞINIR)

T.C. BEYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI (BÜTÇE TAŞINIR) T.C. BEYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI (BÜTÇE TAŞINIR) 1 2 BEYKÖY BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER Giriş... 1-3 Meclis Kararı... 4-5 2015 Yılı Kesin Hesabı... 6-8 Bilanço(2015)... 9-11 Banka

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 Kod 1Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 630 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,520,342.71

Detaylı

2015 Harcama Programı Gider Listesi IV. Dönem (TL)

2015 Harcama Programı Gider Listesi IV. Dönem (TL) 215 Harcama Programı Gider Listesi IV. (TL) Bütçe Tertibi 1.1.1.1.1 Bütçede Öngörülen Gerçekleşen Harcama Personel Ücretleri 4.., 2.621.256,87 28., 28., 4., 96., 1.1.1.1.2 İhbar ve Kıdem Tazminatları 1.1.1.1.3

Detaylı

2016 Harcama Programı Gider Listesi II. Dönem (TL)

2016 Harcama Programı Gider Listesi II. Dönem (TL) 216 Harcama Programı Gider Listesi II. (TL) Bütçe Tertibi 1.1.1.1.1 Bütçede Öngörülen Gerçekleşen Harcama Personel Ücretleri 3.65., 814.838,69 28., 28., 28., 84., 1.1.1.1.2 İhbar ve Kıdem Tazminatları

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

2016 Harcama Programı Gider Listesi I. Dönem (TL)

2016 Harcama Programı Gider Listesi I. Dönem (TL) 216 Harcama Programı Gider Listesi I. (TL) Bütçe Tertibi 1.1.1.1.1 Bütçede Öngörülen Gerçekleşen Harcama Personel Ücretleri 3.65., 28., 28., 28., 84., 1.1.1.1.2 İhbar ve Kıdem Tazminatları 15., 1., 1.,

Detaylı

: TAMER DİZMAN : TÜRKAN RODOPLU

: TAMER DİZMAN : TÜRKAN RODOPLU T.C. TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU T.C. TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU DENETİM YERİ İLİ İLÇESİ BELEDİYESİ : MANİSA : TURGUTLU : TURGUTLU

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ 100 KASA HESABI 278,992.23 278,992.23 0.00 0.00 102 BANKA HESABI 90,084,895.32 88,205,834.05 1,879,061.27 0.00 1 T.C. ZİRAAT BANKASI DARICA SUBESİ 85,099.33 82,099.16 3,000.17 0.00 T.C.ZİRAAT BANKASI POSTA

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı