9. SINIF Test

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9. SINIF Test"

Transkript

1 KÜMELER- KAZANIM KAVRAMA TESTİ9. SINIF. Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez? A) Pembe göz rengine sahip hemşireler B) Matematik testindeki zor sorular C) Dijital saatte görülen bütün sayılar D) Haftanın P ile başlayan günleri E) 0 yılında YGS de ilk üçe giren öğrenciler. K = {x x, çift rakamlar} L = {x x, 80 sayısının rakamları} M = {x x, 0 dan küçük çift doğal sayılar} Yukarıda ortak özellik yöntemiyle gösterimi verilen kümelerden hangisi veya hangileri A = # 068,,,, - kümesine eşittir? A) K B) L C) K ve L D) K ve M E) L ve M. A = # x ; x # 6, x! M- B = # x ; x, x! F- C = # x ; x, Türkiye deki Ğ ile başlayan iller- D = # Q- MEB Yukarıda verilen kümeler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) C ve D kümeleri boş kümedir. B) A kümesinin eleman sayısı tür. C) Q, C kümesinin elemanıdır. D) B kümesi sonlu bir kümedir. E) D kümesi bir elemanlı kümedir.. A = # matematik- B = # matematik, mateik,,,,,, # matematik-- C = # x x," matematik" kelimesininharfleri- Yukarıda verilen A, B ve C kümelerinin eleman sayıları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A) 9,8,9 B),7,6 C),8,6 D) 9,8,6 E) 6,8,6. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz kümedir? A) K = {x x 80, x = n, n d F + } B) M = {x - x, x d M} C) L = {x x -, x d F} D) P = {x - x -, x d F} E) T = {x x + =, x d R} 6. I. # a-! A II. # a- A III. # ab, -! A IV. ## a-- A V. # b-! A VI. # ab, - A A = # a, bc,,# a-, # a, b-- kümesiyle ilgili yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur? A) B) C) D) E) 6

2 9. SINIF KÜMELER- 7. Kümeler A B = # 0,,,, - C Eleman Sayısı x y Alt Küme Sayısı A ve B kümelerinin alt küme sayılarının toplamı 0, A ve C kümelerinin alt küme sayılarının toplamı 9 olduğuna göre x + y + z kaçtır? z 0. Bir kümenin eleman sayısı ile kendisinden farklı alt kümelerinin sayısının toplamı 0 dur. Bu kümenin eleman sayısı arttırıldığında alt küme sayısı kaç artar? A) B) 8 C) D) 6 E) 0 A) B) C) D) E) 6 8. A = # x ; x 9, x! M- B = # x ; 0 # x, x! F- A ve B kümeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) A! B B) A B C) B A D) A = B E) sa ( ) = sb ( ) MEB A = # 06,,,,,, - kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde elemanı bulunur? A) 6 B) 6 C) 00 D) 7 E) 8. B A Yukarıdaki şemaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) B C B) A C C) A B C D) B C A E) C B A. 7 elemanlı C kümesinin elemanlı bir A alt kümesi belirleniyor. Bu durumda A B C şartını sağlayan B kümesi kaç farklı şekilde oluşturulabilir? A) 6 B) 8 C) 6 D) 6 E) 00 C Adı Doğru Soyadı Yanlış KAZANIM KAVRAMA TESTİ Sınıf Boş No E E E E E E E E E E E E Puan

3 KÜMELER- KAZANIM KAVRAMA TESTİ9. SINIF. A = # x ;- # x, x! F- B = # x ;- # x, x! F- olduğuna göre Aj B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?. A B C A) #-,-0,, - B) #-,-,- 0,,,, - C) #-,-,- 0,,,, - D) #-,-,- 0,,,, - E) #-,-,-,-0,,,, -. I. A- B = # tsi,, - II. A+ B = Q III. B, C = # v, naku,,,,ç- IV. _ A, Ci - B = # t, sivn,,, - V. _ B-Ci, _ C- Ai= # ç, v, nu, - A = # t, aksi,,, -, B = # u, ç, ak, -ve C = # kavun,,,, - kümeleri için yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A) B) C) D) E). A, B = # 6,,,,, - A+ B = #,, - A- B = # - MEB olduğuna göre B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) # 6, - Yukarıdaki şemada verilen taralı bölgeyi gösteren küme aşağıdakilerden hangisidir? A) _ A, Ci - B B) _ B+ Ci - A C) _ B+ Ci, _ A+ Ci D) _ A+ Ci - B E) A+ B+ C. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin boş olmayan birbirinden farklı iki alt kümesidir. Buna göre 7_ B', Ai+ _ A', B' ia ' kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) Q B) A C) B D) A ' E) E 6. d x +, x + y n = _, i olduğuna göre x$ y kaçtır? B) # 6,, - A) 8 B) C) 6 D) E) C) #,,, - D) # 6,,, - E) # 6,,,, -

4 KÜMELER- 7. B, C = # 079,,,,, -ve A = #,,, - kümeleri veriliyor. Buna göre _ A# Bi, _ A# Ci kümesinin eleman sayısı kaçtır? 9. SINIF 0. 6$ sa _ - Bi = $ s_ Bi = $ s( A+ B) ve sb _ - Ai = 0 olduğuna göre s_ A, Bi kaçtır? A) 0 B) 0 C) 0 D) 60 E) 90 A) 8 B) C) 6 D) 8 E) 8. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir. sa _ l, Bli = 0 sa _, Bil = 0 sa _ i+ sb _ i= 8 olduğuna göre s_ A+ Bi kaçtır? A) B) C) 8 D) 6 E) 9. sa _ i= 6ve sb _ i = 7 olduğuna göre s_ A, Bi nın alabileceği en küçük ve en büyük değerlerin toplamı kaçtır? A) 0 B) 9 C) D) E) 7 MEB kişinin çalıştığı bir şirkette 0 kişi X gazetesini, kişi Y gazetesini ve 0 kişi de Z gazetesini okumaktadır. Bu gazetelerden hiçbirini okumayan kişi, yalnız ikisini okuyan 7 kişi olduğuna göre üç gazeteyi de okuyan kaç kişi vardır? A) B) C) D) E). Bir lokantada lahmacun yiyen herkes ayran içmekte, ayran içen herkes tatlı yemektedir. Bu lokantada sadece tatlı yiyen kişi sayısı, tatlı yemeyen kişi sayısı, ayran içip lahmacun yemeyen kişi sayısı dir. Lokantada toplam 0 kişi bulunduğuna göre kaç kişi lahmacun yemiştir? A) B) C) 0 D) E) Adı Doğru Soyadı Yanlış KAZANIM KAVRAMA TESTİ Sınıf Boş No E E E E E E E E E E E E Puan

5 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER-. - Yukarıdaki sayı doğrusunda koyu çizgiyle gösterilen aralıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) sayısı ve sayısının çarpma işlemine göre tersi olan sayı bu aralıktadır. B) Bu aralıkta sonsuz çoklukta gerçek sayı vardır. C) bu aralıkta bulunan irrasyonel bir sayıdır. D) Bu aralıkta iki tane negatif tam sayı vardır. E) Bu aralıkta üç tane doğal sayı vardır.. a ve b sıfırdan farklı, aynı işaretli birer gerçek sayı ve a b dir. Buna göre aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi yanlıştır? A) $ a $ b B) a+ b+ C) - a - b D) - a - b E) a b KAZANIM KAVRAMA TESTİ9. MEB SINIF. A = _-, A veb= 7, i olduğuna göre A- B kümesine karşılık gelen aralık aşağıdakilerden hangisidir?. -x- # x-6 - x + eşitsizliğinin gerçek sayılar kümesindeki çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?. A) 7-6, i B) 7-, 8A C) _-, 6A D) 78i, E) _ 8, A - x - = x - 7+ x + 6 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) # - B) % 7 / C) Q D) % / E) R 6. xy,! F, - x # ve- y olduğuna göre x- y ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) _-, A B) _, A C) _, i A) 0 B) 8 C) 6 D) E) 0 D) _-, i E) 7, i

6 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER- 7. K y 0 Yukarıdaki dik koordinat sisteminde gösterilen K ve L noktalarının koordinatları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) _-,-ive _, - i B) _-, ive _, -i C) _, ive _, i D) _, ive _,i E) _-, ive _-, i 8. _ a+ i x- = 7x - denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre a kaçtır? A) B) C) D) E) 9. a 0 olmak üzere b =- a ve b = c dir. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? L x 9. SINIF MEB A) a b c B) a c b C) b c a D) c b a E) b a c 0. A = " x # x 6, x! R, ve B = " x x # 8, x! R, kümeleri veriliyor. Buna göre B- _ A+ Bi kümesinin elemanlarının sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) x! R olmak üzere x+ # _ x+ i _ x + i eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) # x ;- x, x! R- B) # x ;- # x, x! R- C) x % ;- # x, x! R / D) x x % ;- #, x! R / E) x x % ;-, x! R /. a, b d R, - # a ve- b # olduğuna göre a- b ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) B) 8 C) D) E) 6 Adı Doğru Soyadı Yanlış KAZANIM KAVRAMA TESTİ Sınıf Boş No E E E E E E E E E E E E Puan

7 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER-. - ; x + ;# 6 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? KAZANIM KAVRAMA TESTİ9. SINIF. x+ y $ 8 x-y- A) # x ;-7 x, x! R- B) # x ;-7 # x #, x! R- C) # x ;- # x #, x! R- D) # x ;-7 # x -, x! R- E) # x ; x #, x! R-. + b b a x 8 Yukarıdaki toplama tablosunda x ve y yerine yazılması gereken sayılar aşağıdakilerden hangisidir? A) 0 ve B) ve 8 C) ve 7 D) ve E) 7 ve. 8x+ _ a+ iy = 6 _ b+ ix+ 6y = denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre a+ b kaçtır? a A) B) C) 6 D) 9 E) 0 y MEB eşitsizliklerini birlikte sağlayan noktalar kümesi aşağıdaki koordinat düzlemlerinin hangisinde taranarak gösterilmiştir? y y A) B) 0 C) 0 y E) x x 0 y D) x 0 0 y x x. ; x - ;- = denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Q B) # - C) # - D) #-, - E) #-, - 6. ; a+ ; = a+ ve ; a- ; = - a denklemlerini sağlayan kaç tane a tam sayı değeri vardır? A) B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

8 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER- 7. ; x+ ; + ; x+ ; ifadesinin alabileceği en küçük değer A ve 6 kesrinin alabileceği ; x- ; + ; x+ ; en büyük değer B olduğuna göre A+ B kaçtır? A) B) C) D) 6 E) 9. SINIF 0. ax - y+ b = 0 x- y+ a = 0 denklem sisteminin çözüm kümesi #_, i- olduğuna göre b kaçtır? A) - B) - C) 0 D) E) 8. - x 0 y olduğuna göre ;--x ;-- ; -y ;-; y- x ; ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) y - 0 B) x + 0 C) x- y D) 0 E) 0 9. ; x - ;# 8 eşitsizliğini sağlayan tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? A) 0 B) 8 C) D) E) 8 MEB x y - =- x y + = doğruları ile x ekseninin sınırladığı sonlu bölgenin alanı kaç birimkaredir? A) 8 B) C) 6 D) E). Aşağıdaki noktalardan hangisi x- y+ 7 $ 0 x+ y- # 0 eşitsizlik sistemini sağlayan noktalardan biri değildir? A) _-, 0i B) _-, i C) _ 0, - i D) - 7 a, 0 k E) _ 07, i Adı Doğru Soyadı Yanlış KAZANIM KAVRAMA TESTİ Sınıf Boş No E E E E E E E E E E E E Puan

9 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER $ $ $ $ A) B) işleminin sonucu kaçtır? C) D) E) KAZANIM KAVRAMA TESTİ9. SINIF m m. = ave = b olduğuna göre m+ in a ve b cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) ab B) a b C) a b D) ab E) ab. a =- ve b =- olmak üzere aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?. b A) a =- a b B) _ a$ bi =- b a b C) _ a- bi = a a D) b = b a E) b d n =-b a _ i _ i ifadesinin yarısı kaçtır? MEB A) 8 B) 6 C) D) E) x x x. $ = 8 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? A) B) C) D) E) 6. x ve y gerçek sayılardır. x y $ = x y $ = olduğuna göre x+ y kaçtır? A) B) C) D) E)

10 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER- x y x y y 7. = olduğuna göre x işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 7 E) SINIF a a 0. a! 0 olmak üzere _ x- i = _ x+ i denklemini sağlayan x değerlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A) - B) 0 C) D) E) n + n = olduğuna göre n kaçtır? 6 n+ 6 n A) B) 9 C) 7 D) 6 E) 8 MEB x - 9. _ x- i = denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) #-,, - B) #, - C) #, - D) #-,, - E) #-, - x 9. + x 8 - d n = d n $. _ i $ $ _ 0i sayısı kaç basamaklıdır? eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? A) B) C) 6 D) 7 E) 8 A) 6 B) 8 C) D) 7 E) Adı Doğru Soyadı Yanlış KAZANIM KAVRAMA TESTİ Sınıf Boş No E E E E E E E E E E E E Puan

11 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER- 6 KAZANIM KAVRAMA TESTİ9. SINIF işleminin sonucu kaçtır? A) + B) + C) D) E)., + 0, , işleminin sonucu kaçtır? A) B) 7 C) D) E). x- + - x + 9x işleminin sonucu kaçtır? x + A) B) C) D) E). a olmak üzere _ - ai + _ - ai işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? MEB A) B) - C) 8. x 0 olmak üzere x x + ifadesinin eşiti aşa- 6 9 ğıdakilerden hangisidir? A) x - B) 7x - C) x 7 6. A = B = olduğuna göre A$ B kaçtır? D) 7x E) x D) - 8+ a E) - a A) B) C) 8 D) E)

12 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER- 9. SINIF $ 0+ işleminin sonucu kaçtır? A) 0 B) 0 C) 0 D) 00 E) işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) E) 8. d - - n d + işleminin sonucu kaçtır? + n - A) B) C) D) E) x y 9. 8 = ve 8 = olduğuna göre x+ y kaçtır? A) 6 B) 0 7 C) 9 D) 8 E) MEB ( x+ 0) tane x x x x $ $ $ f $ = x x x x $ $ $ f $ ( x+ ) tane denklemini sağlayan x değeri kaçtır? A) B) C) D) E) 6. x! R olmak üzere x x - 6 = 7 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) #-, - B) #-, - C) #-,-, - D) #-,, - E) #-,-,, - Adı Doğru Soyadı Yanlış KAZANIM KAVRAMA TESTİ Sınıf Boş No E E E E E E E E E E E E Puan

13 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER - 7 KAZANIM KAVRAMA TESTİ9. SINIF. a- b a = olduğuna göre + b a + b b- a A) B) 0 C) 0 7 D) nedir? E) 0 9. Ali nin yaşının Veli nin yaşına oranı, Emin in yaşının Veli nin yaşına oranı tür. Buna göre Emin in yaşının Ali nin yaşına oranı nedir? A) B) C) D) 6 E) 6. x y z = = olduğuna göre A) 6 9 B) C) xy + yz + xz z + x + y D) 9 6 nedir? E) 9 MEB a = c e b d = f = olduğuna göre a$ d$ e nedir? f $ c $ b A) B) C) D) E). x$ y$ z = ifadesi için aşağıdakilerden hangisi t doğrudur? A) x ile z sabit olmak üzere, y ile t ters orantılıdır. B) x ile t sabit olmak üzere, y ile z ters orantılıdır. C) y ile z sabit olmak üzere, x ile t ters orantılıdır. D) y ile t sabit olmak üzere, x ile z doğru orantılıdır. E) z ile t sabit olmak üzere, y ile x doğru orantılıdır kişilik bir gruba 0 gün yetecek kadar yiyecek vardır. gün sonra kişi gruptan ayrılırsa kalan yiyecek kalan kişilere kaç gün yeter? A) B) C) D) 7 E) 8

14 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER - 7. Yaş ortalaması olan 8 kişilik bir gruba kaç yaşında bir kişi katılırsa yaş ortalaması 6 olur? A) 6 B) C) D) E) 8 9. SINIF 7 0. Marketler K L M N P Şeker (gram) Satış Fiyatı (TL) 9 9 Yukarıdaki tabloda K, L, M, N ve P marketlerinde satılan aynı kalitedeki şekerin farklı gramlarının fiyatları verilmiştir. Hangi marketten kg şeker alınırsa daha kârlı bir alışveriş gerçekleştirilmiş olur? ceviz üç kişiye ve ile doğru, ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Buna göre en az ceviz alan kişi kaç ceviz almıştır? A) B) C) 0 D) E) Birbirini çeviren üç dişli çarktan birincisi 6 kez döndüğünde ikincisi kez ve üçüncüsü de kez dönmektedir. Çarklardaki toplam diş sayısı 0 olduğuna göre en küçük çarktaki diş sayısı kaçtır? MEB A) B) 0 C) D) E) 0 A) K B) L C) M D) N E) P. Saat 0. iken akrep ile yelkovan arasındaki küçük açı kaç derecedir? A) 7 B) 78 C) 80 D) 8 E) 90. Bir traktörün ön tekerleğinin yarıçapı ile arka tekerleğinin yarıçapı ile orantılıdır. 80 metrelik bir yolda ön tekerlek arka tekerlekten 0 devir fazla yaptığına göre ön tekerlek bu yolda kaç devir yapmıştır? A) B) 0 C) D) 60 E) 6 Adı Doğru Soyadı Yanlış KAZANIM KAVRAMA TESTİ Sınıf Boş No E E E E E E E E E E E E Puan

15 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER - 6. eksiğinin katı, kendisinin fazlasına eşit olan sayının yarısı kaçtır? 8 KAZANIM KAVRAMA TESTİ9. SINIF. Bir bilet kuyruğunda Gökşen in önündeki kişilerin sayısı, arkasındaki kişilerin sayısının katından fazladır. A) B) C) D) E) 6 Bilet kuyruğunda toplam kişi olduğuna göre Gökşen önden kaçıncı sıradadır? A) 0 B) C) D) E). Bir sınıftaki öğrenciler sıralara şerli oturduğunda 8 öğrenci ayakta kalıyor. erli oturduğunda ise sıra boş kalıyor. Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır? A) 8 B) 0 C) D) 6 E) 7. Bir adam merdivenin basamaklarını şer şer çıkıp er er iniyor. Bu adamın çıkarken attığı adım sayısı, inerken attığı adım sayısından fazla olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? MEB A) Adamın attığı toplam adım sayısı 60 tır. B) Adamın çıkarken attığı adım sayısı tür. C) Merdivendeki basamak sayısı 8 tür. D) Adamın inerken attığı adım sayısı 6 dır. E) Adamın çıkarken attığı adım sayısı, merdivendeki basamak sayısının üçte biri kadardır.. Bir telin ucundan x cm kesilirse telin orta noktası cm, y cm kesilirse telin orta noktası cm kayıyor. Buna göre x + y kaçtır? A) 7 B) 9 C) D) E) 6 6. Erdem in kumbarasında kuruşluk ve 0 kuruşluk madeni paralardan 0 adet vardır. Kumbaradaki kuruşlukların tutarının 0 katı, 0 kuruşlukların tutarından lira fazladır. Buna göre kumbarada 0 kuruşluk madeni paralardan kaç adet vardır? A) 6 B) 8 C) 0 D) E)

16 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER soruluk bir deneme sınavında yanlış doğruyu götürmektedir. Bu sınavda soruyu boş bırakan Murat 7 net yaptığına göre kaç soruyu yanlış cevaplamıştır? A) B) 8 C) D) 0 E) 9 9. SINIF 8 0. Aslı nın yaşı Fatma nın yaşının katından fazladır. Aslı ile Fatma nın yıl sonraki yaşları toplamı olacağına göre Fatma doğduğunda Aslı kaç yaşındaydı? A) 0 B) 8 C) 7 D) E) 6 8. Emre doğduğunda babası 8 yaşındaydı. yıl önce babasının yaşı Emre nin yaşının katından fazla olduğuna göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? A) 0 B) C) 0 D) E) 0 9. Bir annenin yaşı iki kızının yaşları toplamından fazladır. Kaç yıl sonra annenin yaşı kızlarının yaşları toplamından 6 yaş eksik olur? MEB A) B) C) 0 D) E) 6. Berk in yaşının Barış ın yaşına oranı ve Barış ın yaşının İlker in yaşına oranı tir. Berk, İlker in yaşına geldiğinde üçünün yaşları toplamı olacağına göre Berk ile Barış ın yaşları arasındaki fark kaçtır? A) B) C) 6 D) 7 E) 8. Nihan ile Seda arasında; Ben senin yaşında iken sene 98 tü. Sen benim yaşıma gelince de sene 00 olacak. şeklinde bir konuşma geçmiştir. Buna göre bu konuşma kaç yılında yapılmıştır? A) 998 B) 000 C) 00 D) 00 E) 006 Adı Doğru Soyadı Yanlış KAZANIM KAVRAMA TESTİ Sınıf Boş No E E E E E E E E E E E E Puan

17 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER KAZANIM KAVRAMA TESTİ9.. SINIF. Hızları saatte 0 km ve 60 km olan iki araç A ve B kentlerinden birbirlerine doğru aynı anda hareket ediyorlar. Bu iki araç saat sonra karşılaştığına göre A ve B kentleri arasındaki uzaklık kaç kilometredir?. A) 660 B) 60 C) 80 D) 00 E) 80 A ve B noktalarından sırasıyla 0 km/s ve km/s hızlarla aynı anda aynı yöne doğru hareket eden iki araç C noktasında yan yana geliyorlar. B ve C noktaları arasındaki uzaklık 700 km olduğuna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç kilometredir? A) 00 B) 00 C) 0 D) 00 E) 0 MEB İlker arabasıyla sabit bir hızla 800 km yolu 0 saatte tamamlamayı planlamaktadır. saat yol aldıktan sonra saat mola veren İlker in planladığı sürede yolu tamamlayabilmesi için moladan sonra arabasının hızını kaç km/s artırması gerekir? A) 6 B) 0 C) 6 D) 80 E) 96 Yukarıda A, B ve C araçlarının zamana göre aldıkları yolun değişimini gösteren grafik verilmiştir. Bu üç araç aynı anda aynı noktadan aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) saat sonra A ve B araçları arasındaki uzaklık 0 km dir. B) saat sonra en öndeki araç A ve en gerideki araç B dir. C) saat sonra B aracının aldığı yol 0 km dir. D) saat sonra C aracı B aracından 0 km öndedir. E) B aracının hızı C aracının hızının katıdır.. Uzunluğu 00 m olan bir tren 00 m uzunluğundaki tüneli sabit hızla 0 saniyede tamamen geçtiğine göre trenin saatteki hızı kaç kilometredir? 6. A) B) 90 C) 08 D) 6 E) 0 Bir araç A kentinden B kentine 0 km/s hızla gidip hiç durmadan V km/s hızla geri dönmüştür. Bu aracın gidiş dönüşteki ortalama hızı saatte 60 km olduğuna göre V kaçtır? A) 70 B) 80 C) 90 D) 0 E) 0

18 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER Bir işi Hasan, Mehmet ve Burak birlikte 8 günde bitirebilmektedir. Aynı işi Hasan ile Mehmet birlikte 0 günde bitirebildiğine göre Burak bu işi tek başına kaç günde bitirebilir? A) 0 B) 0 C) 0 D) 0 E) SINIF 9 0. Bir işçi günde metre, diğer bir işçi ise günde metre kablo döşüyor. İkisi birlikte 7 metrelik bir kabloyu kaç günde döşerler? A) B) 9 C) 8 D) 0 E) 8. Bir işçinin 0 saatte tamamlayabildiği bir iş için, aynı nitelikteki işçi aynı anda işe başlıyorlar. İşin yarısı bittiğinde iki işçi işten ayrılıyor ve kalan işçiler işi tamamlıyor. Buna göre işin tamamı kaç saatte bitmiştir? A) B) 7 C) 7, D) 8 E) 9, 9. Boş bir havuzu birinci musluk tek başına 8 saatte, ikinci musluk tek başına saatte doldurmaktadır. Birinci musluk açıldıktan saat sonra ikinci musluk da açılıyor. Buna göre havuzun tamamı kaç saatte dolar? A) B) C) D) E) MEB İki musluktan biri boş bir havuzun yarısını saatte, diğeri tamamını saatte doldurmaktadır. Havuzun si dolu iken iki musluk birlikte açılıyor.. Buna göre havuz kaç saatte dolar? A), B) C), D) E), Şekildeki havuzun tamamını A musluğu tek başına saatte, B musluğu ise tek başına 6 saatte doldurmaktadır. A ve B muslukları kapalı iken havuzun ortasında bulunan C musluğu ise dolu havuzun boşaltabildiği yere kadar olan kısmını saatte boşaltmaktadır. Üç musluk birden açılırsa havuzun tamamı kaç dakikada dolar? A) 76 B) 8 C) 96 D) 08 E) 0 Adı Doğru Soyadı Yanlış KAZANIM KAVRAMA TESTİ Sınıf Boş No E E E E E E E E E E E E Puan

19 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER - 8. Doğal gaz faturası düzenlenirken, her m doğal gaz için lira tüketim bedeli ve lira da güvence bedeli alınmaktadır. Ayrıca harcanan doğal gazdan farklı olarak lira özel hizmet bedeli ve tüm bu bedeller üzerinden % 8 katma değer vergisi alındığına göre m doğal gaz kullanan bir ailenin doğal gaz faturası kaç liradır? 0 KAZANIM KAVRAMA TESTİ9. SINIF. Yıllık % 60 basit faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan bir miktar para, kaç ay sonra kendisinin si kadar faiz getirir? A) B) C) 6 D) 7 E) 8 A) 6 B) 8,6 C),6 D) E) 6,. % 0 si 0 olan sayının % 0 fazlası kaçtır? A) B) 6 C) 0 D) 00 E). Ali borcunun önce % 0 sini, sonra da kalan borcunun % 0 ını ödüyor. Ali nin geriye kalan borcu 960 lira olduğuna göre başlangıçtaki borcu kaç liradır? MEB A) 000 B) 800 C) 00 D) 000 E) 600. Alış fiyatı x lira olan bir mal % 0 zararla _ x- 0i liraya satılmıştır. Buna göre bu malın alış fiyatı kaç liradır? A) 00 B) 0 C) 00 D) 0 E) 0 6. Bir televizyonun alış fiyatı A lira ve satış fiyatı B liradır. A ile B arasında B = A- 80 bağıntısı bulunduğuna göre bu televizyonun satışından zarar edilmemesi için alış fiyatı en az kaç lira olmalıdır? A) B) 6 C) 8 D) 0 E)

20 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER Bir mağazada satılan ürünlere % 0 zam yapıldığında satışlar % 0 azalmıştır. Buna göre bu mağazanın kazancı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) % 6 azalır B) % 6 artar C) % azalır D) % artar E) Değişmez 9. SINIF 0 0. Şeker oranı % a olan 00 kilogramlık şekerli su karışımının i dökülmüştür. Geriye kalan şekerli su karışımına 0 kg şeker ve 0 kg su ilave edildiğinde oluşan yeni karışımın şeker oranı % olduğuna göre a kaçtır? A) B) 6 C) 8 D) 0 E) 8. Yaş sabun kurutulduğunda ağırlığının % 0 unu kaybediyor. Kilogramı liraya alınan yaş sabun kuruyunca kilogramı kaç liraya satılırsa % 0 kâr edilir? A) B), C) D), E) 9. Tuz oranı % 0 olan 80 kg tuzlu su ile tuz oranı % 0 olan 0 kg tuzlu su karıştırılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Karışımın tuz oranı % dir. B) Karışımdaki tuz miktarı kg dır. C) Karışımdaki su miktarı 78 kg dır. D) Karışımın su oranı % 78 dir. E) Karışımın miktarı 00 kg dır. MEB kilogramı şeker olan 0 kilogramlık şekerli su karışımındaki su oranı yüzde kaçtır?. A), B), C), D) 77, E) 87, Yukarıda A ve B karışımlarının içlerindeki tuz miktarlarını gösteren grafik verilmiştir. A ve B karışımlarından eşit miktarda alınıp karıştırılırsa oluşan karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? A) 60 B) C) 0 D) E) 0 Adı Doğru Soyadı Yanlış KAZANIM KAVRAMA TESTİ Sınıf Boş No E E E E E E E E E E E E Puan

21

SINIF. Kümeler - 1 TEST. 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez?

SINIF. Kümeler - 1 TEST. 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez? 9. SINIF M Kümeler -. Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez? Pembe göz rengine sahip hemşireler B) Matematik testindeki zor sorular C) Dijital saatte görülen bütün saılar D) Haftanın P ile başlaan

Detaylı

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve

Detaylı

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 KPSS 009 GY-(31) YAPRAK TEST-17 19. SORU 31. x 1 3 9 1 x 1 7 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) C) 1 19. x 6 x 1 3 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 D) 1 E) KONU ANLATIM SAYFA 194 15. SORU

Detaylı

Genel Yetenek - Matematik KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

Genel Yetenek - Matematik KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK 1 KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümleri BÖLÜM 04 Test 0. y = y = 6 denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden A) {(, 4)} B) {(, )} C) {(, 4)} D) {( 4, )} E) {(, )}./ y = / y = 6 5 = 5 = = için y

Detaylı

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği 1) Sayı doğrusunda, 4 ile 3 arasında olan tam sayıların çarpımı kaçtır? A) 12 B) 0 C) 12 D) 144 2) İkisi pozitif, biri negatif olan üç tane tam sayının çarpımı için aşağıdakilerden

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ NM MTMTÝK GOMTRÝ NMLRÝ. 0,4 : 0, 0, 5 5 işleminin sonucu kaçtır? 4. = 4+ 3 5+ 4 6 +... + 3 toplamında her bir terimde birinci çarpan artırılıp ikinci çarpan azaltılırsa kaç artar? ) ) ) ) ) 3 5 ) 4 ) )

Detaylı

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ ÖLÜNÝLM KURLLRI ve ÖLM ÝÞLMÝ YGS MTMTÝK. Rakamları farklı beş basamaklı 8y doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, + y toplamı kaç farklı değer alabilir?(). ltı basamaklı y tek doğal sayısının hem

Detaylı

DENEME II 15.12.2013. 1. Bir havuzun tamamını A musluğu 12 saatte doldururken havuzun 1 3

DENEME II 15.12.2013. 1. Bir havuzun tamamını A musluğu 12 saatte doldururken havuzun 1 3 DENEME II 5..03. Bir havuzun tamamını A musluğu saatte doldururken havuzun 3 ünde bulunan bir B musluğu 0 saatte boşaltıyor. Havuz boş iken iki musluk aynı anda açılırsa havuz kaç saatte dolar? A) 30 B)

Detaylı

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır?

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır? 99 ÖSS.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 6. Toplamları 6 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 6, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı A) 70 B) 7 C) 80

Detaylı

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 4) Bir kişi borcunun önce 2 7 sini sonra 3

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 4) Bir kişi borcunun önce 2 7 sini sonra 3 DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 1) Toplamları 55 olan iki sayıdan, kuçüğünün üç katı ile büyüğünün iki katı eşittir. Bu iki sayının toplamı kaçtır? ) Bir kişi borcunun önce 2 7 sini sonra 3 ini ödüyor.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI . 3007 (30 305) (3006 300) işleminin sonucu kaçtır? A) 304 B) 305 C) 306 D) 307 3. 8 kesri tanımsızdır. a b 5a 2b = 8 ise, a kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 4. a değeri değiştikçe b değerinin de a ya bağlı

Detaylı

YGS MATEMAT K DENEME SINAVI

YGS MATEMAT K DENEME SINAVI MATEMAT K DENEME SINAVI I Muharrem ŞAHİN muharrem49@gmail.com Maatteemaatti ikk Deeneemee Sınaavvı I Muhaarrrreem Şaahi in. 9 8 0 0 0 0 5 işleminin sonucu kaçtır? x x 3. 0, 0, 3 0, 0, olduğuna göre, x

Detaylı

MATEMATİK 1 - FÖY İZLEME TESTLERİ. ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. 4. a.b + a b 10 = x ve y farklı birer pozitif tam sayı,

MATEMATİK 1 - FÖY İZLEME TESTLERİ. ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. 4. a.b + a b 10 = x ve y farklı birer pozitif tam sayı, MATEMATİK - FÖY İZLEME TESTLERİ 0/U UYGULAMA ÜNİTE : TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. x, y, z birer rakam ve x < y < 6 < z olmak üzere, x + 3y z ifadesinin en büyük değeri A) B) 3 C) 6 D) 0 E) 9 4. a.b

Detaylı

9. Sınıf Matematik. Mantık

9. Sınıf Matematik. Mantık Mantık. I. Tek sıra halinde ilerleyiniz. II. Bu film çok güzel. III. 8 sayısının karekökü 4 tür. IV. Eşkenar üçgenin tüm iç açılarının ölçüleri 60 dir. V. Negatif sayıların tüm kuvvetleri negatiftir. 4.

Detaylı

7. Aşağıda verilen önermelerin değillerini yazınız. a. p: Bazı aylar 30 gündür. p : Bazı aylar 30 gün değildir.

7. Aşağıda verilen önermelerin değillerini yazınız. a. p: Bazı aylar 30 gündür. p : Bazı aylar 30 gün değildir. ADIM 0. Aşağıdaki ifadelerin bir önerme olup olmadığını belirtiniz. a. Asal sayıların hepsi tek sayıdır. önerme b. Türkiye 7 farklı coğrafi bölgeden oluşur. önerme c. Çay içmeye gelen var mı? önerme değil.

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ WWW.OGRETMENFORUMU.COM YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! Sadece MATEMATİK Öğretmenlerine Özel Grubumuz

Detaylı

YGS ÖNCESİ. 1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır?

YGS ÖNCESİ.   1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 1) 1! + 3! + 5! +. + 1453! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 6) Rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı bir AB doğal sayının rakamları yer değiştiğinde sayının değeri 63 artıyor. Buna göre,

Detaylı

TEMEL MATEMATİK. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

TEMEL MATEMATİK. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. TEMEL MTEMTİK. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. ir satranç tahtasındaki 6 kareye den 6 e kadar olan doğal sayılar yazılıyor.

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız.

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız. 9BÖLÜM DENKLEMLER DENKLEMLER TEST 1 1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. Sözel İfade Matematiksel İfade Orhan ın yaşının dört eksiği Bir sayının sekiz fazlası Cebimdeki

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BENZER SORULAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BENZER SORULAR AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BENZER SORULAR 000000020-2 AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı nın Sayısal Bölüm üne ait Sayısal-

Detaylı

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21 00 ÖSS Soruları,, 0,0. + + 0, 0, 0,00 işleminin sonucu kaçtır? ) ) 7 ) 9 ) ). ( y )( + y+ y ) ( y) c + m y ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) y ) + y ) y y + y ) ) + y y. (0,

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ . Sınıf Matematik AD SOYAD C E V A P L A R I M NUMARAM A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ.

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 00000000001 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) plam cevaplama süresi 150 akikadır. (,5 saat) SAYISAL BÖLÜM SAYISAL - 1 TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal

Detaylı

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 3 sini sonra. ini ödüyor. 7. Bir kişi borcunun önce

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 3 sini sonra. ini ödüyor. 7. Bir kişi borcunun önce DEĞERLENDİRME (SAYI - KESİR) Toplamları 55 olan iki sayıdan, kuçüğünün üç katı ile büyüğünün iki katı eşittir. Bu iki sayının toplamı kaçtır? Bir grup arkadaş yemeğe gidiyor. Hesap geldiğinde 5 kişinin

Detaylı

DENEME MATEMATİK GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

DENEME MATEMATİK GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK GEOMETRİ 30 DENEME KPSS 06 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 05 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 00'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı.

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 040- Ortak kıl dem ÇİL yhan YNĞLIŞ arış EMİR elal İŞİLİR eniz KRĞ Engin POLT Ersin KESEN Eyüp ULUT Fatih SĞLM Fatih TÜRKMEN Hakan KIRI Kadir LTINTŞ Köksal YİĞİT Muhammet

Detaylı

4 3 ü ile sinin farkı 9 olan sayıyı bulalım.

4 3 ü ile sinin farkı 9 olan sayıyı bulalım. KESİR PROBLEMLERİ Bir sayısının ü : tir. ü ile sinin farkı 9 olan sayıyı bulalım. İstenen sayı olsun. Bir sayısının ü : tür. Bir sayısının yarısının fazlası : tür. 9.. 9 9 ( ) () 9 ( 9).( ) bulunur. Bir

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

Doğru Cevap: D şıkkı AB8 _ AB 49B

Doğru Cevap: D şıkkı AB8 _ AB 49B 017 YGS MATEMATİK LERİ 3 3 3 3 3 16. 3 3 3 3 8 3 16.. 3 3 3 3 16 8.. 3 3 3. 3 buluruz. 3 4 9 8 17 3 (3) () 6 6 6 3 8 9 17 3 4 1 1 1 (4) (3) 17 6 1 17 buluruz. Doğru Cevap : B şıkkı Doğru Cevap: D şıkkı

Detaylı

ORAN - ORANTI Test -1

ORAN - ORANTI Test -1 ORAN - ORANTI Test -. x y x y x y. x y z 6 x z y 8 6 6. x y x y = 0 x 6. a b a b b a 0 0 0 0 6. a b c a b + c = a b farkı 6 0 6. a b a b = a. a b a + b = 6 b 8. x y z x y + z = x + z toplamı 8 0 6 0 0

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

AD : SOYAD : NO : 2018 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖKDERE ORTAOKULU 6/A SINIFI MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI PUAN 1) 2,4 x 0,8 işleminin sonucu kaçtır? A) 19,2 B) 1,92 C)

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-E hesaplanmasında,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

M G - M A T E M A T İ K D E R S N O T L A R I Sayfa 1

M G - M A T E M A T İ K D E R S N O T L A R I Sayfa 1 A. SAYI PROBLEMLERİ ÇÖZME STRATEJİSİ Bir soruyu çözmek için verilen zamanın yarısından fazlasını soruyu anlamaya, kalan zamanı da soruyu çözmeye ayırmalısınız. Buna göre, soruları çözerken; 1) Soru, verilenler

Detaylı

ALES İÇİN MUHAKEME PROBLEMLERİ

ALES İÇİN MUHAKEME PROBLEMLERİ Mantıksal Akıl Yürütme Soruları Çerçevesinde ALES İÇİN MUHAKEME PROBLEMLERİ www. kpss. info. ve. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Aşağıdaki grafik, futbolcunun boy ve kilolarını göstermektedir.

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c pozitif tamsayılar, c asal sayı ve. olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 6 E) 1

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c pozitif tamsayılar, c asal sayı ve. olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 6 E) 1 SYISL ÖLÜM ĐKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90 IR. Đlk 4 Matematiksel Đlişkilerden Yararlanma Gücü, Son 4 en ilimlerindeki Temel Kavram ve Đlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir. şit ğırlık ÖSS puanınızın

Detaylı

TEST. Tam Sayılar 1. ( 36) : (+12).( 3) : ( 2) 3 + [( 6) ( 2)] işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 1 C) 1 D) 9

TEST. Tam Sayılar 1. ( 36) : (+12).( 3) : ( 2) 3 + [( 6) ( 2)] işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 1 C) 1 D) 9 Tam Sayılar 1. ( 6) : (+12).( ) 7. Sınıf Matematik Soru Bankası 5. 4 2 : () + [( 6) ()] TEST 1 A) 9 B) C) 1 D) 9 A) B) 4 C) D) 2. 6. Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde modellenen işlem aşağıdakilerden (

Detaylı

2001 ÖSS. A) a-1 B) a 2 +1 C) a 2 +a D) a 2-2a+1 E) a <x<y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? y x

2001 ÖSS. A) a-1 B) a 2 +1 C) a 2 +a D) a 2-2a+1 E) a <x<y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? y x 00 ÖSS. 0, 0,0 0,0 0,00 0,00 0,000 Đşleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0, C) 0 D) 0 E) 00 6. a bir tamsayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu kesinlikle çift sayıdır? A) a- B) a C) a a D) a

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. x ile y pozitif tam sayılardır. EBOB(x,y) = 9 ve x+y = 7 olduğuna göre, x kaç farklı değer alır? 3. 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 9 7 49 1 5 36 10 4? n n-5. Uygun yerlere parantezler yerleştirilerek, 1::3:4:5:6:7:8

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

1990 ÖYS. 1. si 13 olan si kaçtır? A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 65 B) 63 C) 56 D) 54 E) 45

1990 ÖYS. 1. si 13 olan si kaçtır? A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 65 B) 63 C) 56 D) 54 E) 45 990 ÖYS. si olan si kaçtır? A) 9 B) 8 C) D) 60 E) 5. Ağırlıkça %0 si şeker olan 0 kg lık un-şeker karışımına 8 kg daha un eklendiğine göre, yeni şeker (kg) karışımın oranı kaçtır? un (kg) A) B) C) D) E)

Detaylı

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 0 YGS MATEMATİK. m olduğuna göre, m kaçtır?. a a a a olduğuna göre, a kaçtır? A) B) ) D) 6 E) 7 A) B) ) D) 9 E) 9.. (0,) (0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,06 B) 0,08 ) 0, D) 0, E) 0, A B B D B A BD 9?

Detaylı

2000 ÖSS. 7. Üç basamaklı 9KM sayısı iki basamaklı KM sayısının 31 katıdır. Buna göre, K+M toplamı. İşleminin sonucu kaçtır? kaçtır?

2000 ÖSS. 7. Üç basamaklı 9KM sayısı iki basamaklı KM sayısının 31 katıdır. Buna göre, K+M toplamı. İşleminin sonucu kaçtır? kaçtır? 000 ÖSS., 0,, 0, İşleminin sonucu A) B) C) D) E) 7. Üç basamaklı 9KM sayısı iki basamaklı KM sayısının katıdır. Buna göre, K+M toplamı A) B) C) 5 D) 6 E) 9. : İşleminin sonucu 8. Toplamları 6 olan a ve

Detaylı

TEST. Oran-Orantı. 2. Aşağıdakilerden sayılardan hangisi, diğerleriyle 5. A B. 3. Aşağıda verilen, 6. k orantı sabiti olmak üzere, 2a = 5b eşitliğine

TEST. Oran-Orantı. 2. Aşağıdakilerden sayılardan hangisi, diğerleriyle 5. A B. 3. Aşağıda verilen, 6. k orantı sabiti olmak üzere, 2a = 5b eşitliğine Oran-Orantı 7. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST 6. 9. I II III Bora Utku 8 8 Yukarıdaki üç kutuda bilyeler verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. kutuda bulunan bilyelerin sayısının

Detaylı

Temel Matematik Testi - 3

Temel Matematik Testi - 3 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 003. u testte 0 soru vardır. 2. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

2000 ÖSS Soruları 2,3 0, ,1 işleminin sonucu kaçtır? 13 E) 11 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 O O 2. 3

2000 ÖSS Soruları 2,3 0, ,1 işleminin sonucu kaçtır? 13 E) 11 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 O O 2. 3 . 2, 0,2 2, + 0, işleminin sonucu 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı KM sayısı ve 5 ile kalansız bölünebiliyor. una göre, K kaç farklı değer alabilir? 2 ) 4 ) ) 2 ) ) ) 2 ) ) 4 ) 5 ) 6 2.

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 1 01511-1 Ortak kıl dem ÇİL li an GÜLLÜ yhan YNĞLIŞ arbaros GÜR arış EMİR eniz KRĞ Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Hatice MNKN Kemal YIN Köksal YİĞİT Muhammet YVUZ Oral YHN

Detaylı

ŞİFRELİ MATEMATİK. Sayı Problemleri Youtube Şifreli Matematik. Matematik-Geometri Ders Videoları

ŞİFRELİ MATEMATİK. Sayı Problemleri Youtube Şifreli Matematik. Matematik-Geometri Ders Videoları Yasal Uyarı: Soruların çözüm videolarına, süper kitaplarıma, güncel konu anlatımları ve daha fazlasına en güncel haliyle adresinden ulaşabilirsiniz. de kanalına bekliyorum. Başarılar dilerim.. Soru-1 17

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) -5 B ) -3 C ) -1 D ) -8 E ) Ölçüsü olan bir açının esas ölçüsü kaç derecedir?

Yarışma Sınavı A ) -5 B ) -3 C ) -1 D ) -8 E ) Ölçüsü olan bir açının esas ölçüsü kaç derecedir? MTEMTİK (TÜRKÇE) ÖĞRETMENİ 1 4 parabolüne teğet olur? -5-3 -1-8 -10 2 5 Ölçüsü - 3816 olan bir açının esas ölçüsü kaç derecedir? 6 124 114 134 144 154 denkleminin kaç farklı kökü vardır? 3 4 1 3 2 5 1

Detaylı

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4 989 ÖYS. a a a b 8 olduğuna göre a-b kaçtır? C). a ile b nin aritmetik ortalaması 5 tir. a ile geometrik ortalaması 0, b ile geometrik ortalaması 0 olan sayı nedir? 0 C) 8 ise a+b+d toplamı ne-. a+b+c=d

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 8. İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 31 MART 2012 A KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 150 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar Cevap kağıdınıza,

Detaylı

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR.

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR. ) U ESE EEL Eİ VE GEOERİ OL ÜERE, OPL 40 DE SORU VRDIR. ) U ESİN CEVPLNSI İÇİN VSİYE EDİLEN SÜRE 40 DİDIR. ) -(3-x)+4-x=3x+ denkleminin çözüm aşağıdakilerden hangisidir? ) {} ) {} C) {-} D) {0} E) {-,0}

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

8. SINIF 2 BiLiNMEYENLi DENKLEM SiSTEMLERi

8. SINIF 2 BiLiNMEYENLi DENKLEM SiSTEMLERi 14 8. SINIF 2 BiLiNMEYENLi DENKLEM SiSTEMLERi İçerisinde 2 tane bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenlerin derecesi en fazla 1 olan eşitliklere birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri denir. Çözüm

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) C) 3 D) 4 E) 5 Çözüm 0

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

Cebir Notları. Problomler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006

Cebir Notları. Problomler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006 , 006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir3@yahoo.com.tr Problomler TEST I 1. % 10'u % 4 ünden 15 fazla olan sayı kaçtır? A) 175 B) 00 C) 5 D) 50 E) 75. Hangi sayının yarısının 40 fazlasının si bu sayıdan

Detaylı

MATEMATİK DENEMESİ +3

MATEMATİK DENEMESİ +3 MATEMATİK DENEMESİ +3 1. 0,3 1 2 + 0,5 4. a ve b pozitif tamsayılar ve a

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI KRTEZYEN ÇRPIM VE BĞINTI 3. Bölüm TEST -2 1. β={(x,y):2x+y=8,x,y N} şeklinde tanımlı β bağıntısı kaç elemanlıdır? ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. R'de bağıntısı yansıyan ise a.b kaçtır? ) 18 B) 9 C) 2 D) 18

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ WWW.OGRETMENFORUMU.COM YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! Sadece MATEMATİK Öğretmenlerine Özel Grubumuz

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 9 Aralık 00 Matematik Soruları ve Çözümleri. + 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 6 Çözüm + 4 + 4 4 + 4 4.. işleminin

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 13 Mayıs Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 13 Mayıs Matematik Sorularının Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 1 Mayıs 01 Matematik Sorularının Çözümleri 1. 9! 8! 7! 9! + 8! + 7! 7!.(9.8 8 1) 7!.(9.8+ 8+ 1) 6 81 9 7. 4, π, π π,14

Detaylı

YGS MATEMATİK PROBLEMLER NAMIK KARAYANIK

YGS MATEMATİK PROBLEMLER NAMIK KARAYANIK NELER ÖĞRENECEĞİZ? Denklem ve eşitsizlikleri gerçek hayat durumlarını modellemede ve problem çözmede kullanır. Gerçek hayat durumlarını temsil eden sözel ifadelerdeki ilişkilerin cebirsel, grafiksel ve

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK GEOMETRİ DENEME

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK GEOMETRİ DENEME Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür 30 MATEMATİK GEOMETRİ DENEME Komisyon KPSS MATEMATİK-GEOMETRİ 30 DENEME ISBN-978-605-318-968-8 Kitapta

Detaylı

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] işleminin sonucu A) 41 B) 25 C) 25 D) 41 Çıkarma işlemi yapılırken çıkanın işareti değişir ve eksilen

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ 200101870700670302517 TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. işleminin sonucu kaçtır? işleminin

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 2008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) 2 2 C) 3 2 D) 22 24 E)

Detaylı

Üslü Sayılar-1 6.SINIF Test:1

Üslü Sayılar-1 6.SINIF Test:1 Üslü Sayılar-1 6.SINIF Test:1 1-) 6-) 7-) 2-) 8-) 3-) 9-) 4-) 10-) 5-) 11-) 12-) 16-) 13-) 17-) 18-) 14-) 19-) 15-) 20-) Üslü Sayılar-2 6.SINIF Test:2 1-) 6-) 2-) 7-) 3-) 8-) 4-) 9-) 5-) 10-) 11-) 15-)

Detaylı

TEMEL MATEMATİK YGS DENEME SINAVI - 2 YGS AYHAN YANAĞLIBAŞ

TEMEL MATEMATİK YGS DENEME SINAVI - 2 YGS AYHAN YANAĞLIBAŞ TEMEL MTEMTİK YGS DENEME SINVI - YGS YHN YNĞLIBŞ 05-06 Bu çalışmanın her aşamasında emeğini esirgemeyen öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. ralık-05 TEMEL MTEMTİK TESTİ YGS-. 04, 04, 4-08, + - 0, işleminin

Detaylı

.300 15 gram şeker vardır.

.300 15 gram şeker vardır. KARIŞIM PROBLEMLERİ Kural 1. Kütlece şeker oranı % A olan x gramlık karışımdaki A şeker miktarı. x tir.. Bir tuzlu su karışımındaki tuzun oranı % A ise, suyun oranı % ( A ) dır. 3. Karışıma giren madde

Detaylı

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2).

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2). MATEMATÝK TESTÝ. Bu testte 0 soru vardýr.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.. 0, 0, 4,0 0,04 iþleminin sonucu kaçtýr? A) 0 B) 9 0 D) 0 E) 0 4. Pozitif n

Detaylı

5. İki sayının toplamı 60 tır. Büyük sayı küçük sayının. 6. Bir çiftlikte toplam 20 tavuk ve koyun bulunmaktadır.

5. İki sayının toplamı 60 tır. Büyük sayı küçük sayının. 6. Bir çiftlikte toplam 20 tavuk ve koyun bulunmaktadır. Denklemler 7. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST 0. kg. Denge durumunda verilen eşit kollu teraziye göre, kütlesinin kaç kg olduğunu veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) + = + B) + = + C) + = +

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. ( 2 1). 2+ 1 1 2 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 2 2 E)

Detaylı

YGS MATEMATİK DENEME SINAVI I

YGS MATEMATİK DENEME SINAVI I YGS MATEMATİK DENEME SINAVI I Sınav 2015 ve sonrası YGS sınavlarının müfredatına uygundur. 1. -2 [3 (2-5)-(2-3 5)] = işleminin sonucu kaçtır? A) -10 B) -8 C) 6 D) 10 E) 12 5. A= 24 + 2 2 olup 24 2 2 ifadesinin

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır.

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır. . A = {,,,4,5,6 } kümesinin boş olmayan bütün alt kümelerindeki en küçük elemanların aritmetik ortalaması kaçtır? 6 7 8 9 40 A) B) C) D) E) 9 0 0 ÖZEL EGE LİSESİ. MATEMATİK YARIŞMASI. (abc) üç basamaklı,

Detaylı

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNTE: RASYONEL SAYILAR ONU: Rasyonel Sayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER. işleminin sonucu B) D) ki rasyonel sayının farkını bulmak için çıkan terimin toplama işlemine göre tersi alınarak

Detaylı

MATEMATİK SORULARI 1) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) 55 b) 56 c) 59 d) 60 2) sayısında 3 rakamlarının basamak

MATEMATİK SORULARI 1) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) 55 b) 56 c) 59 d) 60 2) sayısında 3 rakamlarının basamak MATEMATİK SORULARI ) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) b) 6 c) 9 d) 60 2) 2 sayısında rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? a) 00 b)2 c)000 d)00000 ) 208 sayısının

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

1998 ÖSS A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) 5 A) 8000 B) 7800 C) 7500 D) 7200 E) 7000

1998 ÖSS A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) 5 A) 8000 B) 7800 C) 7500 D) 7200 E) 7000 998 ÖSS. Rakamları sıfırdan farklı, beş basamaklı bir sayının yüzler ve binler basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde elde edilen yeni sayı ile eski sayı arasındaki fark en çok kaç olabilir? 6. ve

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ WWW.OGRETMENFORUMU.COM YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! Sadece MATEMATİK Öğretmenlerine Özel Grubumuz

Detaylı

TEST. Doğrusal Denklem Sistemleri. 5. ax + by = 1 ax by = ax y = 11 2x + by = x 2y = 6 2x + 3y = x + 2y = 7 3x + 5y = 18

TEST. Doğrusal Denklem Sistemleri. 5. ax + by = 1 ax by = ax y = 11 2x + by = x 2y = 6 2x + 3y = x + 2y = 7 3x + 5y = 18 Doğrusal Denklem Sistemleri 8. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST 67. a b b + = + (a b olmak üzere) denkleminde in değeri aşağıdakilerden b A) a. b B) C) b D) a a 5. a + by = a by = 5 denklem sisteminin

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32.

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32. 31. 33. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 32. 34. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 84 B) 80 C) 72 64 60 9 35. 37. x ve y gerçel sayıları işleminin sonucu kaçtır? eşitsizliklerini

Detaylı

ÜSLÜ İFADELER Test -1

ÜSLÜ İFADELER Test -1 ÜSLÜ İFADELER Test - 6. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 7 B) C) D) E) B) C) D) E) 7. 6 B) 8 C) D) 8 E) 6 6. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine

Detaylı

YGS DENEMESİ 03 14,4 1,2 + 16,9. 5) 19! sayısının kaç farklı asal böleni vardır? İşleminin sonucu kaçtır? 0,02 1,3 + 6,04 A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 19

YGS DENEMESİ 03 14,4 1,2 + 16,9. 5) 19! sayısının kaç farklı asal böleni vardır? İşleminin sonucu kaçtır? 0,02 1,3 + 6,04 A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 19 1) U TESTTE TEMEL MTEMTİK VE GEOMETRİ OLMK ÜZERE, TOPLM 40 DET SORU VRDIR. 2) U TESTİN CEVPLNMSI İÇİN TVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DKİKDIR. 1) 14,4 1,2 + 16,9 1,3 + 6,04 0,02 İşleminin sonucu kaçtır? 5) 19! sayısının

Detaylı

TEST. Doğrusal Denklemler kg domates ile 2 kg salça yapılmaktadır. 2. Aşağıda verilen, 5. Cebinde 50 si bulunan Nehir babasından her

TEST. Doğrusal Denklemler kg domates ile 2 kg salça yapılmaktadır. 2. Aşağıda verilen, 5. Cebinde 50 si bulunan Nehir babasından her Doğrusal Denklemler 7. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST. t Zaman (sn) 0 0 0 0 Yol (m) 0 00 0 00 Yukarıdaki tabloda bir koşucunun metre cinsinden aldığı ol ile sanie cinsinden harcadığı zaman verilmiştir.

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM 1 DGS DENEME SINAVI Ö1. 4) a ve b birer tamsayı ve 1) a. işleminin sonucu kaçtır?

DGS SAYISAL BÖLÜM 1 DGS DENEME SINAVI Ö1. 4) a ve b birer tamsayı ve 1) a. işleminin sonucu kaçtır? DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-EA) hesaplanmasında 1,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

denklemlerle problem

denklemlerle problem denklemlerle problem Kazanım :Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı çözme gerektiren problemleri çözer. Problemlerde verilenlerin - istenenlerin iyi anlaşılması ve probleme ait denklemin doğru

Detaylı

Temel Matematik Testi - 1

Temel Matematik Testi - 1 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 00. u testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. işleminin sonucu kaçtır? D) 1 E) 2 işleminin sonucu

Detaylı

M G - M A T E M A T İ K D E R S N O T L A R I Sayfa 1

M G - M A T E M A T İ K D E R S N O T L A R I Sayfa 1 NKLM KURM PROLMLRİ YGS MTMTİK. SYI PROLMLRİ ÇÖZM STRTJİSİ ir problemi çözmek için verilen zamanın yarısından fazlasını soruyu anlamaya, kalan zamanı da soruyu çözmeye ayırmalısınız. una göre, soruları

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı