{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde"

Transkript

1 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve C kümelerinin alt küme sayıları sırasıyla 1, 4 ve 3 ile orantılıdır. Buna göre I. s( B) s( A) = tir. II. s( C) s( B) = 3 tir. III. ( A) ( B) ( C) s + s + s = 0 olabilir. İfadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 3. A { a,b, c,...} D) I. ve II. E) II. ve III. = sonlu kümesinin 3 tane alt kümesinde a ve b eleman olarak bulunmakta c bulunmamaktadır. Buna göre A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde a, b ve c den en az ikisi eleman olarak bulunur? 4. Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir? A) K={ 0 } B) L={ } C) M= x x < x ve < x, x R x D) N={ x x 3 + x 9 0, x R} E) P= ( ) 1 { x,y x y + 19 = 0, x, y R} 5. Bir kümenin eleman sayısı ile alt kümelerinin sayısının toplamı 135'tir. Bu kümenin eleman sayısı azaltıldığında alt küme sayısı kaç azalır? A) 3 B) 48 C) 64 D) 96 E) A kümesinin alt küme sayısı B kümesinin alt küme sayısının 18 katıdır. A ve B kümelerinin eleman sayıları toplamı 31 olduğuna göre s(a) kaçtır? A) 8 B) 16 C) 3 D) 64 E) 18 A) 19 B) 17 C) 14 D) 1 E) 11

2 7. A { a,b,c,d,e,f,g} = kümesi veriliyor. Buna göre A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde e elemanı bulunur, f elemanı bulunmaz? A) 10 B) 15 C) 0 D) 4 E) A { a,b, { b },{ b,c },d} = kümesi için I. A kümesinin 3 tane alt kümesi vardır. II. { b} A dır. III. { a,b,c} A dır. IV. {{ b },d} A dır. V. c A dır. ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? 8. B = { 1,,3,4,5,6,7,8} kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde en küçük eleman 3 tür? A) 8 B) 10 C) 1 D) 14 E) K = { x x = 3k 1,3 k 19,k Z} L = { x x = k +, 3 k 19, k Z} M = { x x = 4k 4, 3 k 19, k Z} N= { x x = 3k+, k 18,k Z} Yukarıdaki kümelerden hangileri birbirine eşittir? A) K ve L B) K ve M C) K ve N D) L ve M E) L ve N A) 1 B) C) 3 D) 4 E) A { 1,,3,5} = kümesinin alt kümelerinin elemanlarının çarpımı kaçtır? A) 10 B) 11 C) 15 D) 1. A { a,b,c, { a,b},d, e} = kümesi veriliyor. Buna göre I. a A II. { b} A III. { a,b} A a,b A IV. { } V. s( A) = E) 8 30 ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5

3 1. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri dir. s(a B) = 7, s(a B ) = 5 ve s(a B) = 4 olduğuna göre s(a B) kaçtır? A) 8 B) 9 C) 1 D) 14 E) A ve B kümeleri E evrensel kümesinin boş olmayan birbirinden farklı iki alt kümesidir. ı ı ı Buna göre ( ) ( ) ı ifadesi aşağıda- B A A B kilerden hangisine eşittir? A) B) A C) B D) A E) E. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri dir. 6 s( A B) = 3 s( B) = 4 s( A B) ve s( B A) = 10 olduğuna göre s(a B) kaçtır? A) 10 B) 0 C) 30 D) 60 E) A B = { 1,,3,4,5,6} A B = {,3,5} A B = { 1} olduğuna göre B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 5. A = { x x < 4,x Z} B = { x 4 x <,x Z} olduğuna göre A B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) {-,-1,0,1} B) {-3,-,-1,0,1,} C) {-4,-3,-1,0,1,,3} D) {-3,-,-1,0,1,,3} E) {-4,-3,-,-1,0,1,,3} 6. A, B ve C kümeleri aynı evrensel kümenin alt kümeleridir. s(a) + s(b ) = 17 s(a ) + s(b) = 5 s(c ) = 8 olduğuna göre s(c) kaçtır? A) {4,6} B) {1,4,6} C) {1,,3,5} D) {3,4,5,6} E) {,3,4,5,6} A) 9 B) 13 C) 18 D) 1 E) 34

4 7. s( A) = 6 ve ( ) s( A B) sb = 7olduğuna göre 'nın alabileceği en küçük ve en büyük değerlerin toplamı kaçtır? A) 0 B) 19 C) 14 D) 1 E) A = {x x 10, x = 3k, k N} B = {x x 104, x = 4k, k N} olduğuna göre s(a B) kaçtır? A) 9 B) 1 C) 14 D) 7 E) A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir. ı ı ( ) s A B = 0 s( A B) ı = 10 s( A) + s( B) = 18 olduğuna göre s( A B) kaçtır? A) B) 4 C) 8 D) 16 E) 3 9. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir. s( E) = 50, s(a B) = 19, s(b A) = 4 ve s( A B) = 5 olduğuna göre s( A B) kaçtır? 11. Yukarıdaki şemada verilen boyalı bölgeyi göste ren küme aşağıdakilerden hangisidir? A) A B C B) (A B) C C) C (A B) D) (A B) C E) (A C) (B C) 1. A kümesi, E evrensel kümesinin bir alt kümesi olmak üzere I. A E = A IV. A E = A A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 II. A A = V. A A = E III. A = VI. A = A ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5 1. A, B ve C kümeleri için A B = { a,b,c}, C = { 0,1,,3, 4} olduğuna göre s ( A C) ( B C) kaçtır? A) 6 B)1 C) 15 D) 0 E) 4 4. Bir uçakta Çince ve İtalyanca dillerinden en az birini bilen 5 kişi vardır. Çince bilenlerin sayısı İtalyanca bilenlerin sayısının 3 katı, her iki dili bilenlerin sayısının 4 katıdır. Buna göre uçakta İtalyanca bilen kaç kişi vardır? A) 4 B) 8 C) 1 D) 16 E) 0. s(a A) = 144 ve s(b A) = 7 olduğuna göre s(b) kaçtır? A) B) 4 C) 6 D) 8 E) kişi iki farklı sınava girmiştir. Bu sınavlardan birinciyi kazanamayan 3 kişi, ikinciyi kazanamayan 0 kişi, her iki sınavı da kazanan 3 kişi vardır. Buna göre bu iki sınavı da kazanamayan kaç kişi vardır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 5. Herkesin en fazla bir takım tuttuğu bir toplulukta A takımını tutmayanların sayısı 3, B takımını tutmayanların sayısı 35, C takımını tutmayanların sayısı 4 ve hiç takım tutmayanların sayısı 6'dır. 6. Buna göre A takımını tutan kaç kişi vardır? A) 5 B) 7 C) 1 D) 18 E) 4 Yukarıdaki dik koordinat düzleminde A B nin grafiği verilmiştir. Buna göre A B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A){3,5} B) [ 3,5 ] C) [3,5) D){,6 } E) [,6 )

6 7. Bir okuldaki öğrencilerin %63 ünde tablet, %48 inde bilgisayar, 33'ünde de hem tablet hem de bilgisayar vardır. Bu okuldaki öğrencilerin hepsinde tablet veya bilgisayardan en az biri bulunduğuna göre yalnızca bilgisayar bulunan kaç öğrenci vardır? kişilik bir gruptaki sarışın erkeklerin sayısı sarışınkızların sayısının 5 katı, esmer kızların sayısının yarısıdır. Bu gruptaki esmer erkek sayısı 7 olduğuna göre sarışın kişi sayısı kaçtır? A) 15 B) 18 C) 1 D) 7 E) 37 A) 87 B) 111 C) 144 D) 156 E) kişilik bir sınıfta futbol ve voleybol oynayan 7, voleybol ve basketbol oynayan 8, futbol ve basketbol oynayan 9, her üç sporu da yapan 3 kişi vardır. Yalnız bir spor yapanların sayısı her üç sporu da yapmayanların sayısının 4 katı olduğuna göre bu sınıfta en az bir spor yapan kaç kişi vardır? A) 48 B) 50 C) 54 D) 66 E) kişilik bir toplulukta yalnızca İngilizce bilenlerin sayısı 9, Almanca bilenlerin sayısı 1'dir. Her iki dili bilenlerin sayısı her iki dili bilmeyenlerin sayısının 3 katı olduğuna göre yalnızca Almanca bilen kaç kişi vardır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) Bir sınıftaki öğrencilerin %56'sı matematikten, %3'si kimyadan başarılı, %4'ü ise her iki dersten de başarısızdır. Yalnızca matematikten başarılı olan 33 kişi olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır? A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) Satranç ve dama oyunlarından en az birini oynamayı bilenlerden oluşan bir topluluktaki kişilerin %88'i satranç, %80'i dama oynamayı bilmektedir. Buna göre bu grupta her iki oyunu da oynamayı bilen en az kaç kişi vardır? A) 8 B) 1 C) 17 D) 1 E) 34

7 işleminin sonucu kaçtır? 4. a ve b iki basamaklı doğal sayılardır. 0,a + 0,b Buna göre işleminin sonucu kaçtır? 0,a + 0,b A) 3 5 B) 3 C) 4 5 D) 6 5 E) 3 A) 0,1 B) 0,11 C) 0,9 D) 0,99 E) 1,1. 0,08, 4 1, 8 + işleminin sonucu kaçtır? 0,004 0,4 0,64 A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 1 3. sayısı aşağıdaki aralıkların hangisinde yer alır? A),5 B), 5 D), E) 9 C) 4, 11,6 p 5. p asal sayı olmak üzere M p = 1 şeklinde yazılan sayılara Mersenne sayıları denir. Buna göre üç basamaklı Mersenne sayısının rakamları toplamı kaçtır? A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 1 6. a, b ve c birer pozitif tam sayıdır. a b = 18 ve b c = 30 olduğuna göre a+ b+ c nın alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 10 B) 11 C) 14 D) 19 E) 6

8 7. a, b ve c birer pozitif tam sayı ve c > b > a dır. b c + = 11 olduğuna göre a + b + c 'nın en büyük a değeri kaçtır? A) 10 B) 1 C) 16 D) 18 E) a,b ve tam sayıları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. a + c tek sayıdır. a b tek sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır? A) b+c B) b a C) a c D) a c E) b c+ a 8. a + 3 ve b sayıları aralarında asal sayılardır. 5a 7b + 9 = 0 olduğuna göre a b kaçtır? A) 1 B) 0 C) 8 D) 30 E) k pozitif tam sayıdır. k = k [ k] = (k 1) şeklinde tanımlanıyor. Buna göre [ ] kaçtır? k + k = 55 eşitliğini sağlayan k 11. n! sayısını tam bölen asal sayıların toplamı 17'dir. Buna göre n'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 15 B) 1 C) 4 D) 34 E) ,19 devirli ondalık açılımıyla verilen sayının kesir olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7 30 B) C) D) E) A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9

9 işleminin sonucu kaçtır? : ,3 1 (0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 1 4 B) 9 C) 3 D) 3 16 E) 7 3 A) 0,005 B) 0,01 C) 0,03 D) 0,05 E) 0,1. 4 : ( 4) işleminin sonucu kaçtır? 3. A) 14 B) 6 C) 0 D) 4 E) 8 3 A = + ve B = + olduğuna göre B'nin A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 A B) A C) A 4 D) A+ E) A+4 5. abc üç basamaklı ve ab iki basamaklı doğal sayıları için K[abc] = [abc + ab + c] olarak tanımlanıyor. Buna göre K [abc] = 476 eşitliğini sağlayan abc sayısı için a + b + c kaçtır? A) 7 B) 9 C) 10 D) 1 E) a ve b birbirinden farklı doğal sayılardır. a b = 36 olduğuna göre a + b 'nın alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 1 B) 13 C) 15 D) 0 E) 37

10 7. x < y < 0 < z olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman pozitiftir? + B) y x x z A) ( x y) z C) x y y z D) ( x y) z E) ( ) x+ z y 10. a,b,c R olmak üzere I. (a + b) + c = a + (b + c) II. a + b = b + a III. a b R IV. a (b+ c) = a b+ a c V. (a b) c = a (b c) ifadelerinden hangisi yanlıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 8. a, b ve c pozitif tam sayılardır. a + a+ 5 = b olduğuna göre aşağıdakilerden c hangisi her zaman doğrudur? A) b ve c tek sayıdır B) a çift sayıdır. C) a ve b tek sayıdır D) b çift, c tek sayıdır. E) a tek, b çift sayıdır. 9. A = {1,,4,5,7} kümesinin elemanları birer kez kullanılarak yazılan iki basamaklı iki doğal sayının toplamı en çok kaçtır? A) 117 B) 16 C) 13 D) 137 E) < a < b < 3 sıralamasında art arda gelen sayılar 4 8 arasındaki fark sabittir. Buna göre a + b kaçtır? A) 3 8 B) 9 16 C) x, y birer doğal sayı ve x ( y 1) D) 5 8 E) çift doğal sayı olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur? A) y çift sayı ise x tek sayı olmalıdır. B) x ile y ardışık doğal sayılar olmalıdır. C) x tek sayı ise y de tek sayı olmalıdır. D) y çift sayı olmalıdır. E) x tek sayı olmalıdır.

11 işleminin sonucu kaçtır? A) 6 5 B) 5 C) 4 5 D) 4 E) İki asal sayı arasındaki fark 4 ise bu sayılara kuzen asal çifti denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kuzen asal çiftinin toplamı olamaz? A) 10 B) 18 C) 30 D)36 E) işleminin sonucu kaçtır? A) 4 B) 7 C)3 D) 5 E) 3. Aşağıdakilerden hangisi gerçek sayı olduğu halde rasyonel sayı değildir? A) 7 B) 0 C) 1 D) 5 3 E) 7 5. Tau sayıları pozitif tam bölenlerinin sayısına tam bölünen sayılardır. Örneğin; 1 sayısının pozitif tam bölenleri 1,,3,4,6,1 olup 6 tanedir.1 sayısı 6 ile bölündüğünden Tau sayısıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Tau sayısı değildir? A) 40 B) 48 C) 56 D) 60 E) 7 6. a, b ve c gerçek sayılardır. 5 3 b c = 0, c a < 0, c > b olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) a > b > c B) a > c > b C) c > a > b D) c > b > a E) b > a > c

12 7. a tam sayı ve b doğal sayıdır. 4 a + 16 b = olduğuna göre a'nın alabileceği kaç a farklı değer vardır? A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) den 66 ya kadar olan doğal sayılar soldan sağa doğru yan yana yazılarak A = sayısı elde ediliyor. Buna göre A doğal sayısı kaç basamaklıdır? A) 119 B)11 C) 13 D)15 E) Bir A kümesi ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Elemanları ardışık dört tek tam sayıdan oluşmaktadır. Kümedeki en büyük eleman en küçük elemanın katının 3 eksiğine eşittir. Buna göre A kümesinin elemanları toplamı kaçtır? A) 48 B) 56 C) 64 D) 7 E) a ve b pozitif tam sayıları için a + 3b = 18'dir Buna göre I. a sayısının alabileceği değerler toplamı 18'dir. II. b sayısı çifttir. III. a + b'nın alabileceği iki farklı değer vardır. 11. Bir marketteki A,B ve C ürünlerinin satış fiyatları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ürünlerin satış fiyatları lira cinsinden farklı birer pozitif tam sayıdır. En pahalı ürün A, en ucuz ürün B dir. A ürününden bir adet, B ürününden iki adet ve C ürününden üç adet alan müşteri toplam 18 lira ödemiştir. Buna göre A ürününün satış fiyatı en çok kaç liradır? A) 8 B) 10 C) 11 D) 1 E) I. Her rasyonel sayı bir gerçek sayıdır. II. Her tamsayı bir rasyonel sayıdır. III. Her gerçek sayı bir irrasyonel sayıdır. 3 IV. A { 3,, 7,π} = kümesinin elemanları irrasyonel sayıdır. V. Her doğal sayı bir pozitif gerçek sayıdır. ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I. ve II. D) I. ve III. E) II. ve III. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I, II, III B) I, II, IV C) I, II, V D) II, IV, V E) I, II, IV, V

13 1. a, b ve c negatif gerçek sayılardır < x 4 eşitsizlik sistemini sağlayan b+ c b < + 1 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman a a doğrudur? x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? A) 6 B) 4 C) 3 D) E) 1 A) a > c B) b > c C) a > b D) c > a E) c > b. A = [,5) ve B (,8] = olduğuna göre A B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (,5 ) B) [,] C) [,) D) [,5 ) E) [,8] 3. x gerçek sayı olmak üzere x = x 1 olarak tanımlanıyor. Buna göre x + 3 x = 14 eşitliğini sağlayan x kaçtır? A) B) 3 C) 4 D) 6 E) 9 5. m negatif bir gerçek sayıdır. + < eşitsizliğinin çözüm kümesi ( 5, ) mx 3m 6 olduğuna göre m kaçtır? A) 1 B) C) 3 D) 5 E) 6 6. x + 1 3x 4 < x + 1 eşitsizlik sistemini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

14 7. x x 3x 1 x 3 6 eşitsizliğini sağlayan en küçük iki tam sayının toplamı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) Belirli bir kurala göre oluşturulmuş bir sayı dizisi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Dizideki her eleman solundaki elemanın 3 katının 1 eksiğine eşittir. Dizideki dördüncü eleman birinci elemanın 15 katının 11 fazlasıdır. Buna göre bu dizinin üçüncü elemanı kaçtır? A) 5 B) 8 C) 1 D) 14 E) (x + ) (x + 3) = 5 (x ) denklemini sağlayan x kaçtır? 9. A) 4 B) C) 0 D) E) x = denklemini sağlayan x kaçtır? x A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) x bir gerçek sayıdır. 4 < x 5 olduğuna göre x + 3 ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden kaç fazladır? A) 3 B) 4 C) 10 D) 16 E) a ve b gerçek sayılardır. ( 4a 1) x + 5b + 10 = 0 denklemi her x gerçek sayısı için sağlandığına göre a bkaçtır? A) 6 B) 4 C) D) 4 E) 6

15 1. x x 6 = 1 denklemini sağlayan x gerçek sayılarının çarpımı kaçtır? A) 40 B) 35 C) 4 D) 1 E) 6 4. < x < 3 olmak üzere x 6 x 1 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) x + 1 B) x 6 C) x+6 D) 3x+6 E) 3x+18. x+ 3 4 = adenklemini sağlayan dört farklı x gerçek sayısı olduğuna göre a'nın değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) [ 4,0] B) ( 4,) C) (,4 ) D) ( 0,4 ) E) [ 4,4] 3. A = x+ + x 1 + x 4 ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? 5. x 7 = 7 x x+ 3 = x+ 3 olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) b < 0 < a olmak üzere 4b 4ab + a a + 4b ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 4b B) a C) 0 D) a E) 4b A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

16 7. x 4 x < 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (, 1) B) (,) C) ( 1, 4 ) D) (,4 ) E) (, ) 10. x bir gerçek sayı olmak üzere x x+ 8 ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 10 B) 13 C) 16 D) 19 E) 1 8. a ve b sıfırdan farklı gerçek sayılardır. Sayı doğrusu üzerinde a sayısının b sayısına uzaklığı a - 3b birim olduğuna göre a b nedir? A) 1 4 B) 1 C) 1 D) E) 4 9. a 3 = 5 ve b + = 9 olduğuna göre a b nın alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 88 B) 77 C) 56 D) E) x 4 > eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? A) 0 B) 4 C) 8 D) 3 E) x 4 = 4x denkleminin çözüm kümesi nedir? A) B) { 1} C) { 1 } D) { 1, 0} E) { 1,1}

17 1. 3x + > 11 eşitsizliğini sağlayan en büyük negatif x tam sayısı kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 4. x bir tam sayı, x = x ve 5 x < 0 oldu- x+ 1 4 ğuna göre x in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 9 D) 10 E) 11. x < 0 olmak üzere x + x + x 4 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 3. A) 3x B) 3x + 6 C) x+ D) x+6 E) x x 6 x 16 = 0 denklemini sağlayan x gerçek sayılarının çarpımı kaçtır? A) 64 B) 3 C) 16 D) 8 E) 4 5. x 9 = 4x 1 denklemini sağlayan x gerçek sayılarının toplamı kaçtır? A) 6 B) 4 C) 3 D) 1 E) 4 6. a ve b gerçek sayılardır. a = 7 + b ve a b a = olduğuna göre b kaçtır? A) 13 B) C) 6 D) 9 E) 16

18 7. x ve y gerçek sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. x = x x+ y < x + y Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? < x < 5 olduğuna göre x 6x x + x ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) x B) x+ C) x 8 D) E) A) x < 0 < y B) x < y < 0 C) y < x < 0 D) y < 0 < x E) 0 < x < y 8. x bir gerçek sayı olmak üzere x 4 + x+ 7 ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 4 B) 7 C) 9 D) 11 E) x+ 5 ve x y + 6 = 0 olduğuna göre y'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 18 B) 19 C) 1 D) E) x x > 18 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 1 1. < 5x 3 < eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

19 1. ax + by = 8 3ax by = 5 doğrularının kesiştiği nokta ( 1, 1) olduğuna göre a b kaçtır? A) 6 B) 4 C) 1 D) E) 4 4. a ve b gerçek sayıları için eşitsizlikleri verilmektedir. a < a ve 3 b < b < b Buna göre a+b'nın değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) ( 1,1) B) ( 1, 0 ) C) ( 0,1) D) ( 1, ) E) (,1). 4x + 5y = 6 3x y = 16 ax + 3y = 14 doğruları tek bir noktada kesiştiklerine göre a kaçtır? A) B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 3. Her x, y gerçek sayısı için ( 3a b 8) x + ( 4b a + ) y = 0 denklemini sağlayan sonsuz sayıda ( x,y ) ikilisi olduğuna göre a+ b kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 7 E) 8 5. x ve y birer gerçek sayıdır. 6 < x 4 3 y < 5 olduğuna göre + y nın alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? x A) 53 B) 5 C) 46 D) 38 E) x ve y birer gerçek sayıdır. 4 < x < 6 < y < 4 olduğuna göre 3x y 'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) 10 B) 11 C) 13 D) 15 E) 16

20 7. 1 a = 6 4b 1 8b = 3 a olduğuna göre a b nedir? 10. ( a + 3) x + 4y 1 = 0 9x ( b ) y + 18 = 0 denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre a+ b kaçtır? A) 5 B) C) 1 D) E) 3 A) 1 8 B) 1 4 C) 1 D) 4 E) 8 8. x ve y gerçek sayılardır. < x < 6 4 < y < 5 olduğuna göre x y'nın alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? A) 1 B) 33 C) 39 D) 53 E) Dik koordinat düzleminde x + y 6, x 0 ve y 0 eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi olan bölge ile ilgili olarak I. Alanı 9 birimkaredir. II. Düzlemin birinci bölgesindedir. III. ( 4,1) noktası bu bölgededir. ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? 11. Yukarıdaki koordinat düzleminde çözüm kümesi taranarak gösterilmiş olan eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y > x + y < x+ C) y < x + y > x+ 1. ( ) E) y x + y < x+ B) y > x + y > x+ D) y < x + y < x+ x y 7 + 3x + y 1 = 0 olduğuna göre x y kaçtır? A) 4 B) 8 C) 9 D) 1 E) 15 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I. ve II. D) II. ve III. E) I.,II. ve III.

21

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

TEST - 1 ÖDEV TESTİ elemanlı alt kümelerinin sayısı 3 elemanlı alt kümelerinin. 1. A = {1, {2}, {1, 2}, 3, Ø} kümesi için aşağıdakilerden

TEST - 1 ÖDEV TESTİ elemanlı alt kümelerinin sayısı 3 elemanlı alt kümelerinin. 1. A = {1, {2}, {1, 2}, 3, Ø} kümesi için aşağıdakilerden 10 Kümeler ÖDEV TESTİ TEST - 1 6. 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı 3 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşit olan bir kümenin en az 6 elemanlı kaç alt kümesi vardır? ) 24 ) 28 C) 37 D) 38 E) 42 1. = {1,

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT Kümelerde Temel Kavramlar 1. Kazanım : Küme kavramını açıklar; liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir. 2. Kazanım : Evrensel küme,

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT Kümelerde Temel Kavramlar 1. Kazanım : Küme kavramını açıklar; liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir. 2. Kazanım : Evrensel küme,

Detaylı

Cebir Notları. Kümeler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006

Cebir Notları. Kümeler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006 , 2006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr Kümeler TEST I 1. s(a) = 13 s(a \ B) = 7 s(a B) = 23 ise, s(b) nedir? A) 6 B) 7 C) 10 D) 13 E) 16 7. Üç basamaklı 5 ve 7 ile tam bölünebilen,

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

KÜMELER Test -1. 5. A a,b,c, 1,2, 5. 1. A a,b,c,d 2. A,1,2,3, 1. 7. s(a) = 10 ve s(b) = 7. 4. B x:0 x 40 ve x 5k, k. 8. s(a) = 9 ve s(b) = 4

KÜMELER Test -1. 5. A a,b,c, 1,2, 5. 1. A a,b,c,d 2. A,1,2,3, 1. 7. s(a) = 10 ve s(b) = 7. 4. B x:0 x 40 ve x 5k, k. 8. s(a) = 9 ve s(b) = 4 KÜMELER Test -1 1. A a,b,c,d kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) A B) a A C) d A D) {a, c} A E) {a} A 5. A a,b,c, 1,2, 5 kümesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) s(a) = 6 B) b A C)

Detaylı

1 A IV. a. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler A II. A. a VI. A. b C ) c. 1. A kümesini venn şeması ile gösteriniz.

1 A IV. a. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler A II. A. a VI. A. b C ) c. 1. A kümesini venn şeması ile gösteriniz. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler 1. kümesini venn şeması ile gösteriniz. 6. M kümesine denk olan N kümesini ortak özellik yöntemi ile gösteriniz. 2. B kümesini liste yöntemi ile gösteriniz.

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Kümeler 5 44 Fonksiyonlar 1 45 88 Fonksiyonlar 2 89 124 Sayma Kuralları 125 140 Faktöriyel

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

YAZILI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. w w w. g e o m e t r i g o r m e t e k n i k l e r i. c o m. { } : boþ küme demek deðildir. ÇÖZÜMÜ:

YAZILI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. w w w. g e o m e t r i g o r m e t e k n i k l e r i. c o m. { } : boþ küme demek deðildir. ÇÖZÜMÜ: KONU BİLGİSİ 1.KÜME TNIMI VE GÖSTERÝM ÞEKÝLLERÝ Belli özellikleri saðlayan nesneler topluluðuna küme denir. Kümede tüm elemanlar net olmalýdýr. Kümeler büyük harflerle gösterilir. Bir kümede bir eleman

Detaylı

MUTLAK DEĞER Test -1

MUTLAK DEĞER Test -1 MUTLAK DEĞER Test -. < x < olduğuna göre, x x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden 7 B) 7 x C) x 7 D) x 7 E) 7 x 5. y < 0 < x olduğuna göre, y x x y x y ifadesinin eşiti aşağıdakilerden xy B) xy C) xy D) xy

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 KPSS 009 GY-(31) YAPRAK TEST-17 19. SORU 31. x 1 3 9 1 x 1 7 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) C) 1 19. x 6 x 1 3 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 D) 1 E) KONU ANLATIM SAYFA 194 15. SORU

Detaylı

KÜMELER A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34 A) 30 B) 25 C) 21 D) 19 E) 17 A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32

KÜMELER A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34 A) 30 B) 25 C) 21 D) 19 E) 17 A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32 TARAMA TESTİ 1 KÜMELER 1. A= x N : x 6 A B x N : x 8 B \ A aşağıdakikerden hangisidir? A)7,8 B)6,7,8 C)8 D)7 E) 2. A = x N : 2 x 7, B = x N : 2 x 5 olduğuna göre,a \ B nin eleman sayısı kaç? 3. A = x N

Detaylı

II. DERECEDEN DENKLEMLER Test -1

II. DERECEDEN DENKLEMLER Test -1 II. DERECEDEN DENKLEMLER Test -. 5 {, 5} {, 5} { 5, } {, 5} {, 5} 5. 5 {,, } {,, } {,, } {,, } {,, }.. 5 7 7 5 5,, 5 5, 5 5, 5 5, 6. 7. 5 95 { 5,, } {,, 5} { 5,, 9} {,, 5} { 9,, 5} 6 66 {, } {,, } {,,

Detaylı

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10.

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10. MAT-1 EK SORULAR-2 1. 6. A)7 B)8 C)15.D)56 E)64 Olduğuna göre x.a)1 B)2 C)3 D)4 E)6 7. 2. Birbirinden farklı x ve y gerçek A)5.B)6 C)7 D)8 E)9 sayıları için; x 2 +2009y=y 2 +2009x eşitliği sağlandığına

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI KRTEZYEN ÇRPIM VE BĞINTI 3. Bölüm TEST -2 1. β={(x,y):2x+y=8,x,y N} şeklinde tanımlı β bağıntısı kaç elemanlıdır? ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. R'de bağıntısı yansıyan ise a.b kaçtır? ) 18 B) 9 C) 2 D) 18

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] işleminin sonucu A) 41 B) 25 C) 25 D) 41 Çıkarma işlemi yapılırken çıkanın işareti değişir ve eksilen

Detaylı

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir.

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. A. SAYILAR Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. Sayı : Rakamların çokluk belirten ifadesine sayı denir.abc sayısı a, b, c rakamlarından oluşmuştur.! Her rakam bir sayıdır. Fakat bazı

Detaylı

MUTLAK DEĞER. Örnek...6 : 1 x > 1 y > 1 z. Örnek...7 : x=1 5, y= 5 2, ise x+y y x x =? Örnek...1 : =? Örnek...8 : Örnek...2 : =?

MUTLAK DEĞER. Örnek...6 : 1 x > 1 y > 1 z. Örnek...7 : x=1 5, y= 5 2, ise x+y y x x =? Örnek...1 : =? Örnek...8 : Örnek...2 : =? TANIM MUTLAK DEĞER Örnek...6 : 1 x > 1 y > 1 z ise x y x z z y =? Bir x reel sayısına karşılık gelen noktanın sayı doğrusunda 0 (sıf ır) a olan uzaklığına x sayısının mutlak değeri denir ve x şeklinde

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. a ve b birer pozitif tamsayıdır. 12. a = b³ olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 21 B) 23 C) 24 D) 25 3. Beş kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması 24 tür. Aşağıda

Detaylı

Starboard dosya aç dosyayı seçerek Andropi teach menu içe aktar dosyayı seçiyoruz nesne olarak seç

Starboard dosya aç dosyayı seçerek Andropi teach menu içe aktar dosyayı seçiyoruz nesne olarak seç Not: Starboard programında dosya aç kısmından dosyayı seçerek açabilirsiniz. Yazı karakterlerinde bozulma oluyorsa program kapatılıp tekrar açıldığında yazı düzelecektir. Ben yaptığımda düzelmişti. Andropi

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No:

ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No: LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - GEOMETRİ TESTİ ÖRNEK Ad Soyad : T.C. Kimlik No: Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Metin Yayınları nın yazılı

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İkinci Dereceden Denklemler a, b ve c reel sayı, a ¹ 0 olmak üzere ax + bx + c = 0 şeklinde yazılan denklemlere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Aşağıdaki denklemlerden

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR Test -1

TEMEL KAVRAMLAR Test -1 TEMEL KAVRAMLAR Test -1 1. 6 ( ) 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. 4 [1 ( 3). ( 8)] A) 4 B) C) 0 D) E) 4. 48: 8 5 A) 1 B) 6 C) 8 D) 1 E) 16 6. 4 7 36:9 18 : 3 A) 1 B) 8 C) D) 4 E) 8 3. (4: 3 + 1):4 A) 3 B) 5

Detaylı

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21 00 ÖSS Soruları,, 0,0. + + 0, 0, 0,00 işleminin sonucu kaçtır? ) ) 7 ) 9 ) ). ( y )( + y+ y ) ( y) c + m y ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) y ) + y ) y y + y ) ) + y y. (0,

Detaylı

1. Bir kümenin eleman say s 3 artt r ld nda, alt küme say s 56 artmaktad r.

1. Bir kümenin eleman say s 3 artt r ld nda, alt küme say s 56 artmaktad r. 1. ir kümenin eleman say s artt r ld nda, alt küme say s 56 artmaktad r. una göre, ilk durumdaki kümenin eleman say - s kaçt r? ) 2 ) ) D) 5 E) 6 6. ve kümelere E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak

Detaylı

TEOG. Kümeler KÜME VE ELEMAN KAVRAMI ÖRNEK KÜMELERİN GÖSTERİMİ ÖRNEK ÖRNEK KÜMENİN ELEMAN SAYISI ÖRNEK 3. ORTAK ÖZELLİK YÖNTEMİ 1.

TEOG. Kümeler KÜME VE ELEMAN KAVRAMI ÖRNEK KÜMELERİN GÖSTERİMİ ÖRNEK ÖRNEK KÜMENİN ELEMAN SAYISI ÖRNEK 3. ORTAK ÖZELLİK YÖNTEMİ 1. TEOG ümeler ÜE VE EEN VRI Elemanları belirlenebilen, belirli bir anlam taşıyan canlı ya da cansız varlıkların veya kavramların oluşturduğu topluluğa küme denir. ümeyi oluşturan varlıkların, kavramların

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 040- Ortak kıl dem ÇİL yhan YNĞLIŞ arış EMİR elal İŞİLİR eniz KRĞ Engin POLT Ersin KESEN Eyüp ULUT Fatih SĞLM Fatih TÜRKMEN Hakan KIRI Kadir LTINTŞ Köksal YİĞİT Muhammet

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için

Detaylı

SONUÇ YAYINLARI. 9. Sınıf Kümeler

SONUÇ YAYINLARI. 9. Sınıf Kümeler 9. SINIF SONUÇ YYINLRI 9. Sınıf Kümeler Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılması,

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. n olmak üzere; n n toplamı ten büük n nin alabileceği tamsaı değerleri kaç tanedir? 9 B) 8 7.,, z reel saılar olmak üzere; ( 8) l 8 l z z aşağıdakilerden hangisidir? B) 8. tabanındaki

Detaylı

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2).

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2). MATEMATÝK TESTÝ. Bu testte 0 soru vardýr.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.. 0, 0, 4,0 0,04 iþleminin sonucu kaçtýr? A) 0 B) 9 0 D) 0 E) 0 4. Pozitif n

Detaylı

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz.

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz. MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA A S A L Ç A R P A N L A R A A Y I R M A T a n ı m : Bir tam sayıyı, asal sayıların çarpımı olarak yazmaya, asal çarpanlarına ayırma denir. 0 sayısını asal çarpanlarına

Detaylı

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 1. AB = olmak üzere, A

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM 2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM TEST 1 1) Güzelyurt ta oturan bir aile piknik için arabayla Karpaz a gidip, geri dönüyor. Bu yolculuk sonunda arabanın km göstergesini kontrol

Detaylı

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI.

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. Sayfa1 9. Ulusal serimya İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 2011 Sayfa2 1. Bir ABCD konveks dörtgeninde AD 10 cm ise AB CB? m( Dˆ ) 90, ( ˆ) 150 0 0 m C ve m Aˆ m Bˆ ( ) ( ) olarak

Detaylı

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır?

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır? . a,b,c birbirinden farklı tamsayılar ve a sıfırdan. a, b, c R olmak üzere farklı olmak üzere, a.b = 0 c

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK SORU 1: Aşağıdaki grafik, bir okuldaki spor yarışmasına katılan öğrencilerin yaşa göre dağılışını göstermektedir. Öğrenci sayısı 5 3 9 10 1 14 Yaş 1.1: Yukarıdaki

Detaylı

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri için Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI 15.11.2013-29.11.2013 2 1. Bir x sayısı x = 1 1 + x eşitliğini sağlamaktadır. x 1 x hangisidir? in en basit hali aşağıdakilerden

Detaylı

;] u Y hb* p(a/ > V aaa!a!a!a!!!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI

;] u Y hb* p(a/ > V aaa!a!a!a!!!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Matematik Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde

Detaylı

a) BP = P H olmalıdır. b) BP = 2 P H olmalıdır. c) P H = 2 BP olmalıdır. d) Böyle bir P noktası yoktur. e) Hiçbiri

a) BP = P H olmalıdır. b) BP = 2 P H olmalıdır. c) P H = 2 BP olmalıdır. d) Böyle bir P noktası yoktur. e) Hiçbiri TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 7. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 00 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A 1. Bir ikizkenar

Detaylı

Temel Matematik Testi - 6

Temel Matematik Testi - 6 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 0106 1. Bu testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

TEMEL SAYMA. Bill Gates

TEMEL SAYMA. Bill Gates Bölüm 1 TEMEL SAYMA YÖNTEMLERİ Firmamızın sahip olduğu tek şey insan düş gücüdür. Bill Gates Bu bölümde fazla kuramsal bilgi gerektirmeyen sayma problemleri üzerinde duracağız. Bu tür problemlerde sayma;

Detaylı

İlter TÜRKMEN, Tolga TANIŞ, Simay AYDIN,

İlter TÜRKMEN, Tolga TANIŞ, Simay AYDIN, YAYIN KURULU Hazırlayanlar İlter TÜRKMEN, Tolga TANIŞ, Simay AYDIN, YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde ezberbozan serisi MATEMATİK GEOMETRİ KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30. Kerem Köker Kenan Osmanoğlu Levent Şahin Uğur Özçelik Ahmet Tümer Yılmaz Ceylan KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK

Detaylı

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları Birinci Aşama Zor Deneme Sınavı 11 Haziran 2016 DENEME SINAVI 4. Deneme Soru Sayısı: 32 Sınav Süresi: 210 dakika Başarılar Dileriz... Page 1 of 9 DENEME SINAVI (4.

Detaylı

1. Fonksiyonlar Artan, Azalan ve Sabit Fonksiyon Alıştırmalar Çift ve Tek Fonksiyon

1. Fonksiyonlar Artan, Azalan ve Sabit Fonksiyon Alıştırmalar Çift ve Tek Fonksiyon İçindekiler Cebir 1. Fonksiyonlar....... 1.1 Fonksiyonların Tanım, Değer ve Görüntü Kümesi...... 1.1.1 Fonksiyon.. 1.1. Görüntü Kümesi... 1.1.3 Eşit Fonksiyonlar. 1.1.4 Fonksiyonun Gösterimi. 1.1.4.1 Liste

Detaylı

1. Bir ayrıtının uzunluğu 1 olan küpler üst üste konularak tüm alanı A olan bir kare dik prizma yapılırsa, A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

1. Bir ayrıtının uzunluğu 1 olan küpler üst üste konularak tüm alanı A olan bir kare dik prizma yapılırsa, A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1. Bir ayrıtının uzunluğu 1 olan küpler üst üste konularak tüm alanı A olan bir kare dik prizma yapılırsa, A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? a) 12 b) 16 c) 26 d) 36 e) 44 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

Her türlü görüş, öneri ve eleştirilerinize açık olduğumu bilmenizi ister çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dilerim.

Her türlü görüş, öneri ve eleştirilerinize açık olduğumu bilmenizi ister çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dilerim. Önsöz Değerli Öğrenciler, u fasikül ortaöğretimde başarınızı yükseltmeye, üniversite giriş sınavlarında yüksek puan almanıza yardımcı olmak için özenle hazırlanmıştır. Konular anlamlı bir bütün oluşturacak

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 9 Aralık 00 Matematik Soruları ve Çözümleri. + 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 6 Çözüm + 4 + 4 4 + 4 4.. işleminin

Detaylı

barisayhanyayinlari.com

barisayhanyayinlari.com YGS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ SERİSİ 1 ISBN 978-605-84147-0-9 Baskı Tarihi Ağustos 015 Baskı Yeri: İstanbul YAYINLARI İletişim tel: (538) 90 50 19 barisayhanyayinlari.com Benim için her şey bir

Detaylı

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir.

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir. -- Bu ders materyali 06.09.05 :7:9 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından UYGULAMA-00 Cevap: x- -x- x- =0 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? UYGULAMA-00 Cevap: x x x 5 + = + denklemini

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan SAYILAR RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI MATEMATİK KAF01 TEMEL KAVRAM 01 Sayıları ifade etmeye yarayan { 0,1,, 3, i i i,9} kümesindeki semollere onluk sayma düzeninde rakam denir. N =... kümesinin elemanlarına

Detaylı

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ ÖLÜNÝLM KURLLRI ve ÖLM ÝÞLMÝ YGS MTMTÝK. Rakamları farklı beş basamaklı 8y doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, + y toplamı kaç farklı değer alabilir?(). ltı basamaklı y tek doğal sayısının hem

Detaylı

2. Dereceden Denklemler

2. Dereceden Denklemler . Dereceden Denklemler Yazım hataları olabilir. Tam olarak tashih edilmemiştir. Hataları osmanekiz000@gmail.com mail adresine bildirilseniz makbule geçer.. a + b + 5c = c(a + b) ise a b =? C: 9. ( 4) (

Detaylı

Temel Matematik Testi - 3

Temel Matematik Testi - 3 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 003. u testte 0 soru vardır. 2. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

TEMEL MATEMATİK YGS DENEME SINAVI - 2 YGS AYHAN YANAĞLIBAŞ

TEMEL MATEMATİK YGS DENEME SINAVI - 2 YGS AYHAN YANAĞLIBAŞ TEMEL MTEMTİK YGS DENEME SINVI - YGS YHN YNĞLIBŞ 05-06 Bu çalışmanın her aşamasında emeğini esirgemeyen öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. ralık-05 TEMEL MTEMTİK TESTİ YGS-. 04, 04, 4-08, + - 0, işleminin

Detaylı

Cebir Notları. Kümeler. Gökhan DEMĐR, KÜME KAVRAMI

Cebir Notları. Kümeler. Gökhan DEMĐR, KÜME KAVRAMI , 2006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr Kümeler KÜME KVRMI Kümenin tanım yoktur. undan dolayı kümeyi tanıtmaya çalışalım. Küme kavramında bir topluluk, bir kolleksiyon ifadesi vardır.

Detaylı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13 TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı ={(x,y): x ile y nin farkı n ile tam bölünür} = {(x,y): n x-y, n N + } bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. (x,y) ise x y (mod

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATĠK DENEMESĠ-1 Muharrem ġahġn TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEġĠLYURT Gökhan KEÇECĠ Saygın DĠNÇER Mustafa YAĞCI Ġ:K Ve TMÖZ üyesi 14 100 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir?

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir? MC www.matematikclub.com, 006 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir3@ahoo.com.tr. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler- TEST I A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 1. 1/ = 0 denkleminin köklerinin toplamı aşağıdakilerden

Detaylı

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık Matematik R İ T N R Ö SAYISAL K E YGS - LYS Ön Hazırlık Copyright Çağlayan Basım Yayın Dağıtım Ambalaj San. Tic. A.Ş. Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın

Detaylı

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir.

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir. Biz, Sizin İçin Farklı Düşünüyor Farklı Üretiyor Farklı Uyguluyoruz Biz, Sizin İçin Farklıyız Sizi de Farklı Görmek İstiyoruz Soru Bankası matematik konularını yeni öğrenen öğrenciler için TMOZ öğretmenlerince

Detaylı

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: NUMARASI: SINIFI: KONU: Olasılık

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: NUMARASI: SINIFI: KONU: Olasılık ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: NUMARASI: Dersin Adı SINIFI: KONU: Olasılık Dersin Konusu. Bir kutudaki 7 farklı boncuğun içinden iki tanesi seçiliyor. Buna göre, örneklem uzayının eleman sayısı A) 7 B)! 7. madeni

Detaylı

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu .SORU 8 sayı tabanında verilen (5) 8 sayısının sayı tabanında yazılışı nedir?.soru 6 3 3 3 3 4 6 8? 3.SORU 3 ise 5? 5 4.SORU 4 5 olduğuna göre, ( )? 5.SORU (y z) z(y ) y z yz bulunuz. ifadesinin en sade

Detaylı

7 Mayıs 2006 Pazar,

7 Mayıs 2006 Pazar, TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 14. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 7 Mayıs 2006 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-E hesaplanmasında,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

Test 16. 1. Teorem: a R ve a 1 ise 1 1. 4. İddia: 5 = 3 tür. 2. Teorem: x Z ve. Kanıt: Varsayalım ki, 1 olsun. a 1

Test 16. 1. Teorem: a R ve a 1 ise 1 1. 4. İddia: 5 = 3 tür. 2. Teorem: x Z ve. Kanıt: Varsayalım ki, 1 olsun. a 1 Test 6. Teorem: a R ve a ise a dir. Kanıt: Varsayalım ki, olsun. a a olduğundan a 0 dır. Bu durumda, eşitsizliğin yönü değişmeden, a a olur. Demek ki, a a dir. Fakat bu durum a hipotezi ile çelişmektedir.

Detaylı

10.Konu Tam sayıların inşası

10.Konu Tam sayıların inşası 10.Konu Tam sayıların inşası 1. Tam sayılar kümesi 2. Tam sayılar kümesinde toplama ve çarpma 3. Pozitif ve negatif tam sayılar 4. Tam sayılar kümesinde çıkarma 5. Tam sayılar kümesinde sıralama 6. Bir

Detaylı

1. Hem % 15 i, hem de % 33 ü tam sayı olan en küçük pozitif sayı nedir? c)

1. Hem % 15 i, hem de % 33 ü tam sayı olan en küçük pozitif sayı nedir? c) TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 10. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2005 Soru kitapçığı türü A 1. Hem % 15 i, hem de % 33

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Matematiğe Giriş... Temel Kavramlar... Bölme - Bölünebilme Kuralları... 85 EBOB - EKOK... Rasyonel Sayılar... Basit Eşitsizlikler... 65 Mutlak

Detaylı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı B 1. Bir kentten diğerine giden bir otobüs, yolun ilk yarısını 40 km/saat, ikinci yarısını ise 60 km/saat hızla gittiyse, otobüsün ortalama hızı kaç km/saat olmuştur?

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR A: SAYI Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Ör: 0,1,2,3,4,5,6 Rakamların çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ifadeler ifadesine sayı denir.

Detaylı