TELİF HAKLARI TERMİNOLOJİSİ KONU ALANI (İNGİLİZCE)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TELİF HAKLARI TERMİNOLOJİSİ KONU ALANI (İNGİLİZCE)"

Transkript

1 COPYRIGHT TERMINOLOGY İNGİLİZCE TELİF HAKLARI TERMİNOLOJİSİ TÜRKÇE KONU ALANI (İNGİLİZCE) KONU ALANI (TÜRKÇE) access provider erişim sağlayıcı MT 3226 Communications Telecommunications Internet NT3 Internet Access Provider MT 3226 İletişim Telekomünikasyon İnternet NT3 İnternet Erişim Sağlayıcı access access from a place and at a time individually chosen by a person action for prevention of infringement action for prohibition of infringement adapt adaptation adequate remuneration Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Rights (TRIPs) erişim kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişim tecavüzün men'i davası tecavüzün ref'i davası işleme işlenme eser uygun bedel Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet ı Anlaşması MT 2021 International Trade NT2 TRIPS Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal MT 2021 Uluslararası Ticaret NT2 TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Rights (TRIPS) Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet ı Anlaşması MT 2021 International Trade Trade Agreement NT2 TRIPS MT 2021 Uluslararası Ticaret Ticaret Anlaşması NT2 TRIPS animator animatör Edebi ve Sanatsal

2 anonymous work architectural work audiovisual production audiovisual work author authorisation certificate authority to designate the name banderole based on declaration bearing the characteristic of its author anonim eser mimari eser görsel-işitsel yapım görsel-işitsel eser eser sahibi yetki belgesi adın belirtilmesi salahiyeti bandrol beyana dayalı sahibinin hususiyetini taşıyan Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Edebiyat Ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi MT 7606 United Nations World Intellectual Organisation (WIPO) MT 7606 Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü blank recordable media broadcast broadcasting organization boş taşıyıcı materyal yayın yayın kuruluşu Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal

3 characteristic cinematographic work cinematographic work classification code collected work collected work collecting society collection collective authorship collective work commercial circulation communication to the public compensation composer hususiyet sinema eseri sinematografik eser sınıflandırma kod derleme eser toplama eser meslek birliği derleme ortak eser sahipliği ortak eser ticari dolaşım umuma iletim tazminat besteci MT 3226 Communications Film Industry Visual Arts NT 2 Cinema MT 3236 Information Technology and Data Processing Coding MT 2031 Marketing Sale MT1216 Criminal Law Fine Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal MT 3226 İletişim Film Endüstrisi MT 2832 Kültür ve Din Görsel Sanatlar NT2 Sinema Edebi ve Sanatsal MT 3236 Bilgi Teknolojisi ve Veri İşleme Kodlama Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal MT 2031 Pazarlama Satış Edebi ve Sanatsal MT1216 Ceza Hukuku Para Cezası Edebi ve Sanatsal

4 composer of original music compulsory recording and registration computer programme özgün müzik bestecisi zorunlu kayıt ve tescil bilgisayar programı MT 3236 Information Technology and Data Processing Information Technology Applications Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal MT 3236 Bilgi Teknolojisi ve Veri İşleme Bilgi Teknolojisi Uygulamaları conciliatory commission consent uzlaştırma komisyonu rıza Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal content provider içerik sağlayıcı MT 3231 Information and Information Processing Information Transfer MT 3231 Bilgi ve Bilgi İşlem Bilgi Aktarımı contract copy copy of work copying copyright sözleşme nüsha eser nüshası kopyalama telif hakkı Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal copyright infringement telif hakkı ihlali MT 1006 EU Institutions and European Civil Service European Parliament MT 1006 AB Kurumları ve Avrupa Kamu Hizmetleri Avrupa Parlamentosu Edebi ve Sanatsal

5 COUNCIL DİRECTIVE 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission. data database date of release delayed transmission derivative acquisition design destruction DIRECTIVE 2001/29/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society DIRECTIVE 2001/84/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 September2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art Uydu yayınları ve kablo ile yeniden iletime uygulanan telif hakları ve telif haklarına ilişkin belirli kuralların koordinasyonu hakkında 27 Eylül 1993 tarihli KONSEY DİREKTİFİ 93/83/AET veri veri tabanı aleniyet tarihi gecikmeli iletim devren iktisap tasarım imha Bilgi toplumunda telif hakları ve bağlantılı hakların belirli yönlerinin uyumlaştırılması hakkında 22 Mayıs 2001 tarihli ve 2001/29/AT sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ Özgün bir sanat eserinin yazarının faydalanabilmesi için yeniden satış hakkı hususundaki 27 Eylül 2001 KONSEY VE AVRUPA PARLAMENTOSU DİREKTİFİ 2001/84/AT MT 1011 European Union Law Directive (EU) MT 3226 Communications NT2 satellite communications MT 3236 Information Technology and Data Processing Database MT 3236 Information Technology and Data Processing Database MT 1006 EU Institutions and European Civil Service European Parliament MT 1006 EU Institutions and European Civil Service European Parliament MT 1011 Avrupa Birliği Hukuku Direktif (AB) MT 3226 İletişim NT2 Uydu İletişimi MT 3236 Bilgi Teknolojisi ve Veri İşleme Veri tabanı MT 3236 Bilgi Teknolojisi ve Veri İşleme Veri tabanı Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal MT 1006 AB Kurumları ve Avrupa Kamu Hizmetleri Avrupa Parlamentosu Edebi ve Sanatsal MT 1006 AB Kurumları ve Avrupa Kamu Hizmetleri Avrupa Parlamentosu

6 DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights DIRECTIVE 96/9EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 1996 on the legal protection of databases Fikri mülkiyet haklarının uygulanması hakkındaki 29 Nisan 2004 tarih ve 2004/48/AT SAYILI AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ Veri tabanlarının yasal olarak korunmasına dair 11 Mart 1996 tarihli 96/9/AT sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ DİREKTİFİ MT 1006 EU Institutions and European Civil Service European Parliament MT 1006 EU Institutions and European Civil Service European Parliament MT 1006 AB Kurumları ve Avrupa Kamu Hizmetleri Avrupa Parlamentosu MT 1006 AB Kurumları ve Avrupa Kamu Hizmetleri Avrupa Parlamentosu dialogue writer digital transmission director Directorate General for Copyright distinctive sign distribution economic right editor electronic rights management diyalog yazarı dijital iletim yönetmen Telif ı Genel Müdürlüğü alamet yayma mali hak editör elektronik hak yönetimi ephemeral fixation geçici tespit ex officio re'sen 2831-Culture and Literary and Artististic Visual Arts NT2 Cinema MT 3226 Communications Communication Profession MT 0436 Executive Power and Public Service Administrative Measures Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal 2831-Kültür ve Din NT-1 Edebi ve Sanatsal N1 Görsel Sanatlar NT2 Sinema kurum isimleri Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal MT 2831 İletişim İletişim Mesleği Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal MT 0436 İcra Yetkisi ve Kamu Hizmeti İdari Tedbirler

7 exception exclusive license exclusive right exercise of right exhaustion of right expropriation fair compensation fair use first sale fixation fixed performance founding member istisna tam ruhsat münhasır hak hakkın kullanılması hakkın tükenmesi kamuya maletme adil tazminat adil kullanım ilk satış tespit tespit edilmiş icra kurucu üye NT MT 7606 United Nations World Intellectual Organisation (WIPO) MT 1206 Sources and Branches of the Law Private Law Edebi ve Sanatsal MT 7606 Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal MT 1206 Hukukun Kaynakları ve Dalları Özel Hukuk

8 free movement serbest dolaşım MT 1006 EU Institutions and European Civil Service European Parliament MT 1006 AB Kurumları ve Avrupa Kamu Hizmetleri Avrupa Parlamentosu Edebi ve Sanatsal freedom of quotation freedom to perform grand right graphic work hardware iktibas serbestisi temsil serbestisi büyük hak grafik eser donanım MT 3236 Information Technology and Data Processing Computer Equipments Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal MT 3236 Bilgi Teknolojisi ve Veri İşleme Bilgisayar Donanımları International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations Done at Rome on October 26, 1961 İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Tarihli Roma Sözleşmesi MT 7606 United Nations World Intellectual Organisation (WIPO) MT 7606 Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü image görüntü MT 3226 Communications Audiovisual Industry MT 3226 İletişim Görsel-İşitsel Endüstri imprisonment hapis cezası MT 1216 Criminal Law Imprisonment MT 1216 Ceza Hukuku Hapis Cezası industrial property right sınai hak MT 6416 Research and Intellectual Industrial MT 6416 Araştırma ve Fikri Mülkiyet Sınai Hak inspection inspection commission denetim denetim komisyonu Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal

9 intellectual and artistic work intellectual creativity intellectual property right interface fikir ve sanat eseri fikri yaratıcılık fikri hak arayüz MT 3236 Information Technology and Data Processing Information Technology Applications Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal MT 3236 Bilgi Teknolojisi ve Veri İşleme Bilgisayar Teknolojisi Uygulamaları interim measure ihtiyati tedbir MT 1006 EU Institutions and European Civil Service European Parliament MT 1006 AB Kurumları ve Avrupa Kamu Hizmetleri Avrupa Parlamentosu interoperability araişlerlik MT 3236 Information Technology and Data Processing Systems Interconnection MT 3236 Bilgi Teknolojisi ve Veri İşleme Bilgisayar Ağı joint authors joint tariff joint work birlikte eser sahipleri ortak tarife birlikte eser Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal judicial fine adli para cezası MT 1216 Criminal Law NT 1 Fine MT 1216 Ceza Hukuku Para Cezası legal person legitimate copy lending lending right tüzel kişi yasal kopya ödünç verme ödünç verme hakkı Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal

10 lending to the public kamuya ödünç verme licence lisans public order kamu düzeni Telif hakları licensee lisans alan 2831-Culture and NT-1 Literary and Artististic Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal 2831-Kültür ve Din NT-1 Edebi ve Sanatsal licensor lisans veren 2831-Culture and NT-1 Literary and Artististic 2831-Kültür ve Din NT-1 Edebi ve Sanatsal limitation Ministry of Culture and Tourism modification sınırlama Kültür ve Turizm Bakanlığı değiştirme Edebi ve Sanatsal kurum isimleri Edebi ve Sanatsal moral damage manevi zarar MT 1211 Civil Law Liability NT2 Damages MT 1211 Medeni Hukuk Sorumluluk NT2 Zararlar moral right motion picture multiple authors musical work manevi hak sinema filmi eser sahiplerinin birden fazla oluşu musiki eseri Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal natural person gerçek kişi MT 1211 Civil Law Legal Status NT2 Natural Person MT 1211 Medeni Hukuk Yasal Statü NT2 Gerçek Kişi neighbouring rights non-exclusive license komşu haklar basit ruhsat Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal

11 non-periodical publication normal exploitation of work obligation original acquisition original work orphan work owner of the original work performance performance performer süreli olmayan yayın eserden normal yararlanma yükümlülük asli iktisap eser aslı öksüz eser eser aslının maliki icra temsil icracı sanatçı Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal phonogram fonogram MT 3226 Communications Recording Medium MT 3226 İletişim Kayıt Ortamı phonogram producer fonogram yapımcısı Edebi ve Sanatsal photographic work fotoğrafik eser 2831-Culture and NT-1 Literary and Artististic 2831-Kültür ve Din NT-1 Edebi ve Sanatsal physical medium that carries sounds ses taşıyıcısı fiziki ortam MT 3226 Communications Recording Medium MT 3226 İletişim Kayıt Ortamı picture resim Edebi ve Sanatsal

12 pirated product plagiarism possessor of the original work power of prohibition preparatory design presumption presumption of authorship principle of exhaustion principle of territoriality private copying private use producer producer's certificate production prohibition of modification of work korsan materyal intihal eser aslının zilyedi menetme yetkisi hazırlık tasarımı karine eser sahipliği karinesi tükenme ilkesi ülkesellik ilkesi şahsi çoğaltım şahsi kullanım yapımcı yapımcı belgesi yapım eserde değişiklik yapılmasını menetme MT 1221 Justice rights of the defence Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal MT 1221 Adalet Savunmanın ı Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal

13 protection provisional seizure pseudonym public domain public premise public premise publication published work quotation radio-television organisations recording and registration related right holder related rights rental koruma geçici elkoyma müstear ad kamu malı umuma açık mahal umumi mahal yayım yayımlanmış eser iktibas radyo-televizyon kuruluşları kayıt ve tescil bağlantılı hak sahibi bağlantılı haklar kiralama Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal

14 rental right renunciation representative reproduce reproduced copy resale right retransmission right of adaptation right of distribution right of performance right of reproduction right of withdrawal right to communicate a work to public by devices enabling the transmission of signs, sounds and/or images kiralama hakkı vazgeçme temsilci çoğaltma çoğaltılmış nüsha yeniden satış hakkı yeniden iletim işleme hakkı yayma hakkı temsil hakkı çoğaltma hakkı cayma hakkı işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı MT 1211 Civil Law Law of Succession Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal MT 1211 Medeni Hukuk Miras Hukuku Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal MT 2831 Kültür ve Din MT 3226 Communications Edebi ve Sanatsal Mass Media NT2 Broadcasting Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal

15 right to prohibit right to publicise rightholder yasaklama hakkı umuma arz hakkı hak sahibi Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal royalty telif bedeli 2831-Culture and NT-1 Literary and Artististic 2831-Kültür ve Din NT-1 Edebi ve Sanatsal sale satış Edebi ve Sanatsal sanction yaptırım MT 7606 United Nations World Intellectual Organisation (WIPO) MT 7606 Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü scientific and literary works scriptwriter ilim ve edebiyat eserleri senaryo yazarı Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal seizure elkoyma MT 1216 Criminal Law Confiscation of MT 1216 Ceza Hukuku Mal veya Mülk Müsaderesiı selected work sign seçme eser işaret Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal simultaneous transmission eş zamanlı iletim 2831-Culture and NT-1 Literary and Artististic 2831-Kültür ve Din NT-1 Edebi ve Sanatsal small right software küçük hak yazılım MT 3236 Information Technology and Data Processing Software Edebi ve Sanatsal MT 3236 Bilgi Teknolojisi ve Veri İşleme Yazılım

16 specialized court subtitle ihtisas mahkemesi altyazı MT 6416 Research and Intellectual Patent Law Visual Arts Cinema MT 3226 Communications Film Industry MT 6416 Araştırma ve Fikri Mülkiyet Patent Yasası Edebi ve Sanatsal N1 Görsel Sanatlar NT2 Sinema MT 3226 İletişim Film Endüstrisi succession miras MT 1211 Civil Law Law of Succession NT2 Inheritance MT 1211 Medeni Hukuk Miras Hukuku NT2 Miras successor mirasçı MT 1211 Civil Law Law of Succession NT2 Inheritance MT 1211 Medeni Hukuk Miras Hukuku NT2 Miras supervision of collecting societies surtitle synchronisation right tariff technique of animation meslek birliklerinin denetimi üstyazı senkronizasyon hakkı tarife canlandırma tekniği Performing Arts Edebi ve Sanatsal Sahne Sanatları Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal technological measures teknolojik önlemler MT 7606 United Nations World Intellectual Organisation (WIPO) MT 7606 Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü term of protection koruma süresi Edebi ve Sanatsal testamentary executer vasiyeti tenfiz memuru MT 1226 Organisation of the Legal System Public Legal Official MT 1226 Hukuk Sistemi Organizsayonu Adli Devlet Memuru

17 testamentary successor The Specialised Court for Intellectual and Industrial Rights three-step test atanmış mirasçı Fikri ve Sınai Mahkemesi üç adım testi MT 1211 Civil Law Law of Succession NT2 Inheritance MT 6416 Research and Intellectual Patent Law 2831-Culture and NT-1 Literary and Artististic MT 1211 Medeni Hukuk Miras Hukuku NT2 Miras Edebi ve Sanatsal MT 6416 Araştırma ve Fikri Mülkiyet Patent Yasası Edebi ve Sanatsal 2831-Kültür ve Din NT-1 Edebi ve Sanatsal to acquire to authorise to broadcast to fix to import to perform to prejudice to publicise to publish to put into commercial use iktisap etmek izin vermek yayınlamak tespit etmek ithal etmek icra etmek ihlal etmek umuma arz etmek yayımlamak ticarete konu etmek MT 2031 Marketing Sale Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal MT 2031 Pazarlama Satış

18 transfer devir Edebi ve Sanatsal transfer by inheritance miras yoluyla intikal etme MT 1211 Civil Law Law of Succession NT2 Inheritance MT 1211 Medeni Hukuk Miras Hukuku NT2 Miras translation transmission unfair competititon unity of the joint authors çeviri iletim haksız rekabet eser sahipleri arasındaki birlik Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal upon complaint şikayet üzerine MT 1221 Justice Criminal Procedure MT 1221 Adalet Ceza Yargılamaları usufruct right usufructuary lease voluntary recording and registration intifa hakkı ürün kirası isteğe bağlı kayıt ve tescil Civil Law NT 1- Usurfruct Medeni Hukuk NT 1- İntifa Hakkı Edebi ve Sanatsal Edebi ve Sanatsal WIPO Copyright Treaty (adopted in Geneva on December 20, 1996) WIPO Telif ı Andlaşması (1996) MT 7606 United Nations World Intellectual Organisation (WIPO) MT 7606 Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) (adopted in Geneva on December 20, 1996) WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması (1996) MT 7606 United Nations World Intellectual Organisation (WIPO) MT 7606 Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü without prejudice to the legitimate interests of the right holder hak sahibinin meşru menfaatlerine halel getirmeksizin Edebi ve Sanatsal Word Intellectual Organization (WIPO) Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü MT 7606 United Nations World Intellectual Organisation (WIPO) MT 7606 Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü

19 work eser Edebi ve Sanatsal work made public alenileşmiş eser 2831-Culture and NT-1 Literary and Artististic 2831-Kültür ve Din NT-1 Edebi ve Sanatsal work of art güzel sanat eseri 2831-Culture and NT-1 Literary and Artististic 2831-Kültür ve Din NT-1 Edebi ve Sanatsal work title eser adı Edebi ve Sanatsal

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014 GENEL HUKUK TERMİNOLOJİSİ GENERAL LEGAL TERMINOLOGY TÜRKÇE İNGİLİZCE KONU ALANI NO (*) AB Müktesebatı acquis communautaire 1231 abluka blockade 1231 açık arttırma public sale 1206 açık deniz devriyesi

Detaylı

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail :

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail : ANADOLU IMAGES ONLİNE İÇERİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR ANADOLU IMAGES ONLINE CONTENT SALES AGREEMENT ARTICLE 1. PARTIES 1.1 Bir tarafta; GMK Bulvarı No:128/C Tandoğan/ANKARA adresinde mukim Anadolu

Detaylı

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce - Türkçe) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION BASIC TERMS (English - Turkish) Ankara, Aralık 2003 Ankara, December 2003 ISBN 975-19-3520-2 A V R U P A B İ R

Detaylı

Sayısal Haklar Yönetimi (DRM)

Sayısal Haklar Yönetimi (DRM) Sayısal Haklar Yönetimi (DRM) 2006 Kültür ve Turizm Bakanlığı. Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1 Fikri Haklar...4 2 Elektronik Ortamda Fikri Haklar ve DRM...6 3 İlgili Taraflar...14 3.1 İçerik Sağlayıcılar...15

Detaylı

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDAKİ YAZAR VE YAYINCI HAKLARI. Yard. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDAKİ YAZAR VE YAYINCI HAKLARI. Yard. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDAKİ YAZAR VE YAYINCI HAKLARI Yard. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ve Fikri Hukuk Öğretim Üyesi I. Genel Olarak Maddi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Şule Özge UZUNÇAKMAK TEK PAZAR VE REKABET DAİRESİ Mayıs 2004

Detaylı

BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R

BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R I- İÇİNDEKİLER II- KISALTMALAR 1.Bilgisayar ve Bilgisayar Programları Teknolojisi 1.1. Bilgisayarın Tanımı 1.2. Bilgisayarların Tarihi Gelişimi 1.3. Donanım (Hardware)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Fikir ve Sanat Eserleri

BİRİNCİ BÖLÜM Fikir ve Sanat Eserleri FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/12/1951 Sayı: 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 33 Sayfa: 49 Amaç (2) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1) 2393 FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1951 Sayı : 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 33 Sayfa : 49 * * *

Detaylı

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU * *

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU * * FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1951 Sayı : 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 33 Sayfa : 49 Amaç (2) * * *

Detaylı

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce-Türkçe) Ankara, Ekim 2003 ISBN xxx-xx-xxxx-x A V R U P A B İ R L İ Ğ İ T E M E L T E R İ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü Her Hakkı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SECRETARIAT GENERAL FOR THE EUROPEAN UNION AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION TERMS (ENGLISH-TURKISH) Ankara,

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜZİK ESERİ VE MÜZİK ESERİ SAHİBİNİN MALİ HAKLARI İLE KORUNMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN

Detaylı

A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S

A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S Her Hakkı Saklıdır (All rights reserved) Parayla Satılmaz (Free

Detaylı

SANAL ALEMDE HAK ARAYIŞLARI: İnternette Telif Hakkı Sorununun Boyutları

SANAL ALEMDE HAK ARAYIŞLARI: İnternette Telif Hakkı Sorununun Boyutları Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü SANAL ALEMDE HAK ARAYIŞLARI: İnternette Telif Hakkı Sorununun Boyutları Mustafa SAĞSAN 10-12 Ekim 2002, 19 Mayıs Üniversitesi Kongre

Detaylı

FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ

FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ TÜRKĐYE FOTOĞRAF SA ATI FEDERASYO U FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ Derleyenler Olcay Bilge & M. Turgay Bilge ĐÇĐ DEKĐLER 1. BÖLÜM... 4 FOTOĞRAF VE HAKLARIMIZ... 4 I- FOTOĞRAFÇI I HAKLARI... 4 1. ESER VE TELĐF

Detaylı

ANADOLU IMAGES SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ ANADOLU IMAGES SITE USAGE AGREEMENT

ANADOLU IMAGES SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ ANADOLU IMAGES SITE USAGE AGREEMENT ANADOLU IMAGES SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ Anadolu Images web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için aşağıda yazılı koşulları lütfen okuyunuz. Bu SİTE'ye erişim sağlayan ve sunulan hizmetlerden

Detaylı

5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU

5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU 5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/12/1951 Sayı: 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 33 Sayfa: 49 A) Tarif:

Detaylı

FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU

FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU YASA No. : 5846 KABUL TARİHİ : 05 Aralık 1951 RESMİ GAZETE No. : 7981 RESMİ GAZETE TARİHİ : 13 Aralık 1951 A) Tarif: BİRİNCİ BÖLÜM Fikir ve Sanat Eserleri Madde 1 - Bu Kanuna

Detaylı

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARININ HUKUKİ SORUMLULUKLARI

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARININ HUKUKİ SORUMLULUKLARI Tamer SOYSAL makaleler İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARININ HUKUKİ SORUMLULUKLARI Tamer SOYSAL * I. GİRİŞ İnternetin ortaya çıkması ile birlikte bir yandan mevcut hukuk kurallarının yepyeni bir alan olan siber

Detaylı

I. GİRİŞ II. KOMŞU HAK KAVRAMI VE TÜRLERİ. 1 Kavram

I. GİRİŞ II. KOMŞU HAK KAVRAMI VE TÜRLERİ. 1 Kavram I. GİRİŞ Fikri hukuk alanında eser sahibin haklarının yanında bazı hakların da korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bunlar bir eser değildir, fakat ortada korunması gerekli olan bir emek, bir performans

Detaylı

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

MUZIK ESERLERİ ÜZERİNDEKİ TELİF HAKLARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR

MUZIK ESERLERİ ÜZERİNDEKİ TELİF HAKLARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR ISTANBUL TİCARET ODASI MUZIK ESERLERİ ÜZERİNDEKİ TELİF HAKLARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR (Alman, ABD ve Türk Hukukunun Karşılaştırmalı İncelenmesi ve AB'de Güncel Gelişmeler) Yrd. Doç. Dr. Hamdi PINAR,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) TC AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ REPUBLIC OF TURKEY SECRETARIAT GENERAL FOR EUROPEAN UNION AFFAIRS AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION (ENGLISH-TURKISH)

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA VE MUKAYESELĐ HUKUKTA ĐNTERNET ERĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐ. Mehmet Bedii KAYA 107613012

TÜRK HUKUKUNDA VE MUKAYESELĐ HUKUKTA ĐNTERNET ERĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐ. Mehmet Bedii KAYA 107613012 TÜRK HUKUKUNDA VE MUKAYESELĐ HUKUKTA ĐNTERNET ERĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐ Mehmet Bedii KAYA 107613012 ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI (EKONOMĐ HUKUKU) Danışman:

Detaylı

FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ; NASIL YÖNETİLMELİ?

FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ; NASIL YÖNETİLMELİ? FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ; NASIL YÖNETİLMELİ? 08.10.2013 M. Kaan DERİCİOĞLU Ankara Patent Bürosu TÜBİTAK-TEYDEB Fikirden Gerçeğe: Ar-Ge, Yenilik ve TÜBİTAK Destekleri Semineri FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ;

Detaylı

Sosyal bilimciler bugünü, bilgisayar veya. enformasyon çağı olarak nitelendirmekte; sanayi çağının artık dönemini tamamladığını

Sosyal bilimciler bugünü, bilgisayar veya. enformasyon çağı olarak nitelendirmekte; sanayi çağının artık dönemini tamamladığını BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ KORUNMASI AB. ve TÜRKİYE (*) 1- GİRİŞ (1) Ayşe Saadet ARIKAN (**) Günümüzde, çağdaş yaşamın değişik yönlerinin artık büyük oranda bilgisayarlar ile düzenlendiği görülmektedir.

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

From a Turkish and International Perspective. WIPO Case -UDRP Arbitration on Domain Name Dispute ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ ❹. Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla

From a Turkish and International Perspective. WIPO Case -UDRP Arbitration on Domain Name Dispute ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ ❹. Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla From a Turkish and International Perspective Infringements of Intellectual Property Rights on the Internet Protective Measures at Customs Patent Mock Trial Mock WIPO Case -UDRP Arbitration on Domain Name

Detaylı