1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı"

Transkript

1 1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı mamul, mamul ve hurda gibi varlıklar ile kendi ürettiği benzeri değerleri kapsayan ve bir yıldan az bir sürede kullanılacak olan veya bir yıl içerisinde nakte çevrilebileceği düşünülen varlıklardan oluşur. 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI İşletmenin üretim, hizmet ve diğer faaliyetlerinde tüketilmek üzere temin edilen hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesaptır. İlk madde stokları, üretim işlemi sırasında kullanılarak doğrudan doğruya mamulün bünyesine giden ve imalat safhalarından herhangi birinin ilk maddesini teşkil eden stoklar ile işletmelerin esas faaliyetleri çerçevesinde sundukları hizmet için kullandıkları ilk maddeleri içerir. Yardımcı maddeler, mamulün bünyesine katılmakla beraber imalat safhalarından herhangi birinin yardımcı maddesini oluşturur. Malzemeler ise; üretim işlemi bünyesine girmeyen fakat üretimi kolaylaştıran üretim ve hizmetin bir gereği olarak kullanılması zorunlu olan, ilk madde ve yardımcı madde dışında kalan işletme ve ambalaj ile büro ve temizlik malzemeleri stoklarını kapsar. Bu hesapta izlenen ilk madde ve malzemelere ait bir satın alma söz konusu olduğunda; ilgili hesaplara alacak, stok hesaplarına ise borç yazılır. Herhangi bir nedenle yapılan çıkışlar bu hesabın alacağına, ilgili hesapların ise borcuna kayıt edilir. 151 YARI MAMULLER (ÜRETİM) HESABI Yarı mamuller işletmenin üretim yerlerinde üretilmekte olan; imalatı tamamlanmamış, ancak direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik ve genel imalat giderlerinden belli oranlarda pay almış, üretim aşamasındaki mallardır. Henüz işlem halinde olduklarından ambara alınma söz konusu olamayacağı için, bu hesapta sadece Üretimdeki Yarı Mamul Stokları izlenir. dönem sonlarında, işletmenin üretim yerlerindeki imalatı devam eden mamulleri bu hesaba o ana kadar üstlendikleri maliyetleri ile aktarılır. Üretimi tamamlanmış olanlar 152 MAMULLER HESABI'na aktarılır. Hesabın bakiyesi üretim aşamasındaki yarı mamulleri gösterir. Ara mamuller; işletmenin üretim yerlerinden veya işletme dışında, bir ya da daha fazla imalat işlemi gördükten sonra ara mamul niteliği kazanan ve işletmenin nihai mamulünün meydana getirilmesinde kullanılan ya da dışarıya satılabilen özellikteki mamullerdir. Böyle bir durumda, ara mamullere de cinsleri itibariyle mamul mal gibi stoklarda yer vermek gerekir. Maliyet dönemi sonunda o ana kadar yapılmış maliyet giderleri tutarları kadar bu hesap borçlandırılır. Üretime verildiğinde, üretimi tamamlandığında, satıldığında veya herhangi bir nedenle çıkış yapıldığında hesap alacaklandırılıp ilgili stok hesaplarına aktarılır. 152 MAMULLER HESABI İşletmede, üretim süreçleri sonucunda elde edilen ve satışa hazır hale gelmiş bulunan mamullerin izlendiği hesaptır. Bu hesaba üretimden gelen mamuller kaydedilir. Yöntem olarak fiili maliyet veya önceden belirlenmiş maliyet bedelleri üzerinde hesabın borcuna kayıt yapılır. Herhangi bir nedenle çıkış yapılması halinde alacağına kayıt yapılır. 153 TİCARİ MALLAR HESABI İşletmenin üzerinde değişim işlemleri uygulamadan satmak üzere satın aldığı ticari malların izlendiği hesaptır. İşletmelerin satmak üzere satın aldıkları Ticari mallar iki değişik yöntem ile izlenebilir. Ticari mallar maliyet değerleri üzerinden değerlendirilir ve kayıtlara alınır. Ancak bunların satılması sırasında değişik değerleme yöntemlerinden birisi kullanılabilir. Bunlar; FİFO, LİFO, Ortalama Fiyat Yöntemi, Standart Fiyat Yöntemi gibi.

2 İşletmenin kullanacağı Aralıklı envanter yöntemi ya da Sürekli envanter yöntemine göre kayıtlar değişiklik gösterecektir. Şimdi kısaca Tekdüzen muhasebe sisteminde sürekli envanter yöntemi ile mal alış ve satışlarının izlenmesini inceleyelim. 157 DİĞER STOKLAR HESABI Ayrı bir defteri kebir hesabı açılarak izlenenler dışında kalan stokların izlendiği hesaptır. Bu hesap, ticari mallar hesabının işleyiş kuralları ile çalışır. Bu hesapla birlikte aşağıdaki yardımcı hesaplar kullanılmaktadır. 1.Değeri Düşen Stoklar 2.Komisyonculardaki stoklar 3.Yoldaki stoklar 4.Hurda-artık stoklar 1.Değeri Düşen Stoklar Ekonomik yada fiziksel nedenlerle değer düşüklüğüne uğrayan mallar 157 DİĞER STOKLAR HESABI/Değeri Düşen Stoklar yardımcı hesabına borç kaydedilir. Karşılığında 153 TİCARİ MALLAR HESABI'na alacak kaydedilir. Değer düşüklüğünün kesin olması halinde mal belirlenen yeni değeri ile kayıt edilir. Değer düşüklüğünün kesin olmaması halinde bu hesaba maliyet değeri ile kayıt yapılır. 2.Komisyonculardaki Stoklar Hesabı İşletme satmış olduğu bazı mallarını kendi adına aynı şehirde veya başka şehirdeki komisyoncular aracılığıyla satabilirler. Komisyonculara satılmak üzere gönderilen mallar 157 DİĞER STOKLAR HESABININ/Komisyonculardaki Stoklar Yardımcı hesabına borç kaydedilir. Karşılığında 153 TİCARİ MALLAR HESABININ alacağına kayıt yapılır. Malın satılması veya iade edilmesi halinde bu hesabın alacağına kayıt yapılarak kapatılır. 3.Yoldaki Mallar Hesabı Mülkiyeti hukuken işletmeye geçtiği halde henüz işletme tarafından teslim alınmamış stoklar, işletmenin malı olduğu andan itibaren işletme stoklarına fiilen girdiği ana kadar bu hesapta izlenebilir. İlk kayıt stokun işletme mülkiyetine geçmesiyle borçlanır. Bu işlemler sırasında yapılan bütün giderler bu hesabın borcuna kaydedilir. Malın işletme deposuna teslim edilmesiyle bu hesap alacaklanarak kapatılır. 4.Hurda-Artık Stokları Hesabı İşletmede ortaya çıkan ürün artıkları ve hurdalar gibi stoklar bunlar için ayrılan tali hesaba kaydedilir. Bu stokların satışında hasılat yöntemi uygulanır ve satış bedeli arasındaki fark kar veya zarar yazılır. 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) Değer düşüklüğüne uğramış olan stoklar için ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır. Ayrılan karşılıklar bu hesaba alacak yazılır. Stokun çıkışında bu hesaba borç yazılmak suretiyle stokun maliyeti azaltılır. Karşılığın gereksiz hale gelmesi üzerine 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR hesabı karşılığında bu hesap borçlandırılır. Böylece karşılık iptal edilmiş olur. 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI Yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak verilen avans niteliğindeki ödemelerin takibinin yapıldığı, geçici mahiyetteki bir hesaptır. Yapılan ödemeler nedeniyle bu hesabın borcuna kayıt yapılır. Malın teslim alınmasında ise bu hesabın alacağına kayıt yapılarak kapatılır. Akreditiflerde ise, açılan her bir akreditifin maliyeti bu yardımcı hesaplarda oluştuktan sonra ilgili stok hesaplarına aktarılır. Aktif karakterli bir hesap olup borç kalanı verir, ya da borç ve alacak tarafları birbirine eşit olur.

3 UYGULAMA 1: (SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİNE GÖRE) Açılış kaydı: 1. İşletme 1 kasım tarihinde 45000,- TL nakit para, 18000,- TL lik ticari mal, 12000,- TL lik banka hesabı ile işe başlamıştır. Mal alışı: 2. İşletme 3 kasım tarihinde %18 kdv dahil 8850,-TL lik ticari malı peşin olarak satın almıştır. Alış Gideri: 3. İşletme 3 kasım tarihinde satın aldığı ticari malların işletmeye getirilmesi için varmaz kargo şirketine %18 kdv dahil 885,- TL nakliye ve sigorta gideri ödemiştir. Alış iadesi: 4. İşletme 5 kasım tarihinde satın aldığı (peşin olarak) ticari malların 1/3 ü (2500,- TL lik) kısmını bozuk olması nedeniyle satıcı firmaya iade etmiştir. Mal bedeli ve kdv tutarı nakit olarak tahsil edilmiştir. Alış ve iade giderleri satıcı firma tarafından ödenmektedir. Satış kaydı: 5. İşletme 7 kasım tarihinde maliyeti 1500,- TL olan ticari malı %18 kdv dahil 2360,- TL ye peşin olarak satmıştır. 6. İşletme 9 kasım tarihinde maliyeti 2000,- TL olan ticari malı %18 kdv dahil ve peşin olmak üzere 3540,- TL ye veresiye olarak alıcı veli vermez e satmıştır. 7. İşletme 11 kasım tarihinde maliyeti 3000,- TL olan ticari malı %18 kdv dahil ve peşin olmak üzere 4720,- TL ye senet almak suretiyle satmıştır. 8. İşletme 13 kasım tarihinde maliyeti 1200,- TL olan ticari malı %18 kdv dahil 1888,- TL ye çek almak suretiyle satmıştır. 9. İşletme 15 kasım tarihinde maliyeti 1000,- TL olan ticari malı %18 kdv dahil 1770,- TL ye kredi kartı ile satmıştır. Satış bedeli bir ay sonra komisyonsuz olarak işletmenin hesabına aktarılacaktır.

4

5 Satış iadesi: 10. İşletme veresiye olarak alıcı veli vermez e sattığı ticari malı bozuk olması nedeniyle iade olarak almış kdv bedelini nakit olarak ödemiştir. Satış iskontosu: 11. İşletme senet karşılığında sattığı ticari malın bedelini vadesinden önce tahsil ettiği için %5 oranında iskonto yapmıştır. Satış Kar ya da Zararının bulunması: Dönem sonu satış kar yada zararını bulunur.

6 UYGULAMA 2: (ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİNE GÖRE) Açılış kaydı: 1. İşletme 1 kasım tarihinde 45000,- TL nakit para, 18000,- TL lik ticari mal, 12000,- TL lik banka hesabı ile işe başlamıştır. Mal alışı: 2. İşletme 3 kasım tarihinde %18 kdv dahil 8850,-TL lik ticari malı peşin olarak satın almıştır. Alış Gideri: 3. İşletme 3 kasım tarihinde satın aldığı ticari malların işletmeye getirilmesi için varmaz kargo şirketine %18 kdv dahil 885,- TL nakliye ve sigorta gideri ödemiştir. Alış iadesi: 4. İşletme 5 kasım tarihinde satın aldığı (peşin olarak) ticari malların 1/3 ü (2500,- TL lik) kısmını bozuk olması nedeniyle satıcı firmaya iade etmiştir. Mal bedeli ve kdv tutarı nakit olarak tahsil edilmiştir. Alış ve iade giderleri satıcı firma tarafından ödenmektedir. Satış kaydı: 5. İşletme 7 kasım tarihinde maliyeti 1500,- TL olan ticari malı %18 kdv dahil 2360,- TL ye peşin olarak satmıştır. 6. İşletme 9 kasım tarihinde maliyeti 2000,- TL olan ticari malı %18 kdv dahil ve peşin olmak üzere 3540,- TL ye veresiye olarak alıcı veli vermez e satmıştır. 7. İşletme 11 kasım tarihinde maliyeti 3000,- TL olan ticari malı %18 kdv dahil ve peşin olmak üzere 4720,- TL ye senet almak suretiyle satmıştır. 8. İşletme 13 kasım tarihinde maliyeti 1200,- TL olan ticari malı %18 kdv dahil 1888,- TL ye çek almak suretiyle satmıştır. 9. İşletme 15 kasım tarihinde maliyeti 1000,- TL olan ticari malı %18 kdv dahil 1770,- TL ye kredi kartı ile satmıştır. Satış bedeli bir ay sonra komisyonsuz olarak işletmenin hesabına aktarılacaktır.

7 Satış iadesi: 10. İşletme veresiye olarak alıcı veli vermez e sattığı ticari malı bozuk olması nedeniyle iade olarak almış kdv bedelini nakit olarak ödemiştir. Satış iskontosu: 11. İşletme senet karşılığında sattığı ticari malın bedelini vadesinden önce tahsil ettiği için %5 oranında iskonto yapmıştır.

8 Satış Kar ya da Zararının bulunması: Dönem sonunda yapılan sayımda işletmenin deposunda 7050,- TL lik ticari malın bulunduğu tespit edilmiştir. UYGULAMA 3 Değeri düşen stoklar Yıl sonunda yapılan sayımda işletmenin deposunda bulunan 5000,- TL lik ticari malın %40 oranında değer düşüklüğüne uğradığı tespit edilmiştir. a)değer düşüklüğü kesindir. b)değer düşüklüğü kesin olmayıp karşılık ayrılmıştır.

9 UYGULAMA 4 Komisyonculardaki stoklar: (Sürekli envanter yöntemine göre) 1. İşletme 1 kasım tarihinde başka bir ildeki komisyoncu firmaya satılmak üzere 5000,- TL lik ticari mal göndermiştir. 2. İşletme aynı gün malların gönderilmesi için varmaz kargo şirketine nakliye ve sigorta gideri olarak 590,- TL ödeme ödeme yapmıştır. 3. İşletme 11 kasım tarihinde komisyoncu firma tarafından malların yarısının %18 kdv dahil 3540,- TL ye peşin olarak satıldığını öğrenmiştir. 4. İşletme 15 kasım tarihinde komisyoncu firmanın satış bedeli üzerinden 100,-TL komisyon kestikten sonra kalan kısmını banka hesabına yatırdığını öğrenmiştir. UYGULAMA 5 Komisyonculardaki stoklar: (Aralıklı envanter yöntemine göre) 1. İşletme 1 kasım tarihinde başka bir ildeki komisyoncu firmaya satılmak üzere 5000,- TL lik ticari mal göndermiştir. 2. İşletme aynı gün malların gönderilmesi için varmaz kargo şirketine nakliye ve sigorta gideri olarak 590,- TL ödeme ödeme yapmıştır. 3. İşletme 11 kasım tarihinde komisyoncu firma tarafından malların yarısının %18 kdv dahil 3540,- TL ye peşin olarak satıldığını öğrenmiştir. 4. İşletme 15 kasım tarihinde komisyoncu firmanın satış bedeli üzerinden 100,-TL komisyon kestikten sonra kalan kısmını banka hesabına yatırdığını öğrenmiştir. Dönem sonunda yapılan sayımda komisyoncu firmada 2750,- TL lik ticari malın bulunduğu tespit edilmiştir.

10 UYGULAMA 6 Yoldaki stoklar 1. İşletme 1 kasım tarihinde başka bir ildeki satıcı firmadan %18 kdv dahil 11800,- TL lik ticari mal satın almış mal bedeli ve kdv tutarını bankadaki hesabından satıcı firmanın hesabına göndermiştir. 2. Satıcı firma üç gün sonra (3 kasım tarihinde) ticari malların gelmez kargo şirketi ile yola çıkarıldığını işletmeye bildirmiştir. 3. İşletme 5 kasım tarihinde gelmez kargo şirketinden malları teslim almış, nakliye ve sigorta gideri olarak%18 kdv dahil 1180,- TL ödemiştir. 4. İşletme kargo şirketinden teslim aldığı malları işletmenin deposuna getirmiştir.

11 UYGULAMA 7 Sipariş avansı 1. İşletme başka bir ildeki komisyoncu firmadan satın alacağı 8000,- TL lik ticari mal için %20 oranındaki sipariş avansını bankadaki ticari mevduat hesabından komisyoncu firmanın hesabına göndermiştir. 2. Satıcı firma 15 gün sonra sipariş edilen malın yarısını teslim etmiş mal bedeli ve %8 kdv tutarı nakit olarak ödenmiştir. 3. Satıcı firma bir ay sonra sipariş edilen malın kalan kısmını teslim etmiş mal bedeli ve %8 kdv tutarı nakit olarak ödenmiştir. Sipariş avansının ödenmesi On beş gün sonra malın yarısının teslim alınması Bir ay sonra siparişin geri kalan kısmının teslim alınması

12

13

14 15 Stokların Uygulaması 1. İşletme 15kasım tarihinde ,- TL nakit para, ,- TL Ziraat Bankası ticari mevduat hesabı, 5.000,- TL Vakıfbank ticari mevduat hesabı, 5.000,- TL demirbaş ile işe başlamıştır. 2. İşletme 16 kasım tarihinde %18 kdv dahil tanesi 1.180,- TL olan fırınlardan 15 tane satın almıştır. 3. İşletme 17 kasım tarihinde satın aldığı ticari malların işletmeye getirilmesi için %18 kdv dahil 885,- TL nakliye ve sigorta giderini varmaz kargo şirketine ödemiştir. 4. İşletme 18 kasım tarihinde %8 kdv dahil ve peşin olmak üzere tanesi 864,- TL olan yazar kasalardan 10 tanesini veresiye olarak satıcı Can Kaçar dan satın almıştır. 5. İşletme 19 kasım tarihinde satın aldığı ticari malların işletmeye getirilmesi için kaçan kargo şirketine %18 kdv dahil 295,- TL nakliye ve sigorta gideri ödemiştir. 6. İşletme 20 kasım tarihinde %1 kdv dahil ve peşin olmak üzere 5.050,- TL lik temel gıda maddesini senet vermek suretiyle tekin ticaretten satın almıştır. 7. İşletme 21 kasım tarihinde tekin ticaretten satın aldığı ticari malların işletmeye getirilmesi için kaçan kargo şirketine nakliye ve sigorta gideri olarak 590,- TL ödeme yapmıştır. 8. İşletme 22 kasım tarihinde başka bir ildeki komisyoncu firmaya satılmak üzere 4 adet fırın göndermiştir. 9. İşletme 23 kasım tarihinde komisyoncu firmaya gönderilen fırınlar için %18 kdv dahil 236,- TL nakliye ve sigorta gideri ödemiştir. 10. İşletme 24 kasım tarihinde %18 kdv dahil 3 adet fırını tanesi 1.475,- TL den peşin olarak satmıştır. 11. İşletme 25 kasım tarihinde %18 kdv dahil ve peşin olmak üzere 2 adet fırını tanesi 1.593,- TL den veresiye olarak alıcı Veli vermez e satmıştır. 12. İşletme 26 kasım tarihinde %18 kdv dahil ve peşin olmak üzere 2 adet fırını 1.652,- TL den senet almak suretiyle satmıştır. 13. İşletme 27 kasım tarihinde %18 kdv dahil olmak üzere 1 adet fırını 1.534,- TL ye çek almak suretiyle satmıştır. 14. İşletme 28 kasım tarihinde başka bir ildeki kazan ticaretten %1 kdv dahil 2.525,- TL lik ticari mal satın almış bedelini ziraat bankasındaki hesabından havale ederek ödemiştir. Satıcı kazan ticaret malları bir gün sonra koşar kargo şirketi ile yola çıkaracağını bildirmiştir. 15. İşletme 29 kasım tarihinde cenk ticaretten satın alacağı 3.500,- TL lik ticari mal için %20 oranındaki sipariş avansını ziraat bankasındaki ticari mevduat hesabından göndermiştir. 16. İşletme 30 kasım aralık tarihinde Ucuz ticaretten satın alacağı 3.000,- TL lik ticari mal için %10 oranındaki sipariş avansını vakıflar bankasındaki ticari mevduat hesabından göndermiştir. 17. İşletme 1 aralık tarihinde peşin olarak sattığı fırınlardan bir tanesini bozuk olması nedeniyle iade olarak almış mal bedeli ve kdv sini ödemiştir. 18. İşletme 2 aralık tarihinde veresiye olarak alıcı Veli Vermez e sattığı fırınlardan bir tanesini bozuk olması nedeniyle iade olarak almış, kdv bedelini nakit olarak ödemiştir. 19. İşletme 3 aralık tarihinde senet karşılığında sattığı fırınlardan bir tanesini bozuk olması nedeniyle iade olarak almış, kdv bedelini nakit olarak ödemiştir. 20. İşletme 4 aralık tarihinde bozuk olarak iade edilen fırınları satıcı firmaya iade etmiş, mal bedeli ve kdv sini tahsil etmiştir. Alış ve iade giderleri satıcı firmaya aittir. 21. İşletme 5 aralık tarihinde %8 kdv dahil 2 adet yazar kasayı 1.080,- TL den peşin olarak satmıştır. 22. İşletme 6 aralık tarihinde %8 kdv dahil ve peşin olmak üzere 3 adet yazar kasayı tanesi 1.188,- TL den veresiye olarak alıcı Hasan Uçar a satmıştır. 23. İşletme 7 aralık tarihinde %8 kdv dahil ve peşin olmak üzere 2 adet yazar kasayı tanesi 1.242,- TL den senet karşılığında satmıştır. 24. İşletme 8 aralık tarihinde %8 kdv dahil olmak üzere bir adet yazar kasayı 1.134,- TL ye çek almak suretiyle satmıştır.

15 25. İşletme 9 aralık tarihinde cenk ticaretten sipariş ettiği malların tamamını teslim almış mal bedeli ve %18 kdv çek vermek suretiyle ödemiştir. Çek aynı gün ziraat bankasındaki hesabımızdan ödenmiştir. 26. İşletme 10 aralık tarihinde Ucuz ticarete sipariş verdiği ticari malların yarısını teslim almış mal bedeli ve %8 kdv sini çek vermek suretiyle ödemiştir. 27. İşletme 11 aralık tarihinde kazan ticaretten aldığı ve koşar kargo şirketi ile gönderilen ticari mallar için %18 kdv dahil 295,- TL nakliye ve sigorta gideri ödemiştir 28. İşletme 12 aralık tarihinde koşar kargo şirketi ile gelen ticari malları teslim almıştır. 29. İşletme 13 aralık tarihinde komisyoncu firmanın gönderilen fırınlardan 2 tanesini %18 kdv dahil 3.540,- TL ye peşin olarak sattığını öğrenmiştir. 30. İşletme 14 aralık tarihinde peşin olarak sattığı yazar kasalardan birini bozuk olması nedeniyle iade olarak almıştır. 31. İşletme 15 aralık tarihinde veresiye olarak Hasan Uçar a sattığı yazar kasalardan iki tanesini bozuk olması nedeniyle iade olarak almıştır. 32. İşletme 16 aralık tarihinde senet karşılığında sattığı yazar kasalardan bir tanesi bozuk olması nedeniyle iade olarak almıştır. 33. İşletme 17 aralık tarihinde bozuk olması nedeniyle iade olarak aldığı yazar kasaları satıcı firmaya iade etmiş, kdv bedelini tahsil etmiştir. Alış ve iade giderleri satıcı firmaya aittir. 34. işletme 18 aralık tarihinde elinde bulunan temel gıda maddelerinin 1/4 ünü %1 kdv dahil ve peşin olmak üzere 1.515,- TL ye alıcı Ali uyur a veresiye olarak satmıştır. 35. İşletme 19 aralık tarihinde cenk ticaretten satın aldığı ticari malların değerinin 2.500,- TL ye düştüğünü tespit etmiş ve değer düşüklüğü kadar karşılık ayırmıştır. 36. İşletme 20 aralık tarihinde ucuz ticaretten satın aldığı ticari malların %50 oranında düştüğü kesin olarak belirlenmiştir. 37. İşletme 21 aralık tarihinde alıcı veli vermezin borcunu vaktinden önce ödemesi nedeniyle 30,- TL iskonto yapmıştır. 38. İşletme 22 aralık tarihinde senet karşılığında sattığı fırının bedelini vadesinden önce tahsil etmesi nedeniyle %5 oranında iskonto yapmıştır. 39. İşletme 23 aralık tarihinde alıcı Ali Uyur a veresiye sattığı temel gıda maddesinin 1/5 ini bozuk olması nedeniyle iade olarak almış, kdv bedelini ödemiştir. 40. İşletme 24 aralık tarihinde bozuk olması nedeniyle iade aldığı temel gıda maddesini satıcı firmaya iade etmiş, kdv bedelini tahsil etmiştir. 41. İşletme 25 aralık tarihinde ziraat bankasından aldığı dekontta komisyoncu firmanın satılan fırın bedelleri üzerinde 50,- TL komisyon kestikten sonra kalan kısmını işletmenin hesabına yatırdığını öğrenmiştir. 42. İşletme 26 aralık tarihinde satıcı Can Kaçar a olan borcunu vadesinden önce ödediği için satıcı firma tarafından %5 iskonto yapılmıştır. 43. İşletme 27 aralık tarihinde senetli borcunun yarısını vadesinden önce ödediği için satıcı firma tarafından %5 oranında iskonto yapılmıştır. 44. İşletme 31 aralık tarihinde yapılan sayımda işletmenin deposunda. TL lik ticari malın bulunduğu tespit edilmiştir

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 1 15 Stokların Uygulaması 1. İşletme 15kasım tarihinde 50.000,- TL nakit para, 12.500,- TL Ziraat Bankası ticari mevduat hesabı, 5.000,- TL Vakıfbank ticari mevduat hesabı, 5.000,- TL demirbaş ile işe

Detaylı

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 3. Hafta Ders İçeriği VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 15 Stoklar Grubu 150 İlk Madde ve Malzeme 151 Yarı Mamuller Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya

Detaylı

KAYA 1 DÖNEN VARLIKLAR 20 TİCARİ ALACAKLAR

KAYA 1 DÖNEN VARLIKLAR 20 TİCARİ ALACAKLAR 1 DÖNEN VARLIKLAR 20 TİCARİ ALACAKLAR 120 ALICILAR HESABI İşletmenin satmış olduğu mal veya yapmış olduğu hizmetler karşılığında ortaya çıkan senetsiz alacaklarının izlendiği hesaptır. Varlık hesabı olması

Detaylı

Genel Muhasebe - I. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Genel Muhasebe - I. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Genel Muhasebe - I Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı STOKLAR Bu grup, işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği;

Detaylı

12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 120 ALICILAR HESABI

12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 120 ALICILAR HESABI 12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Değerleme ve Envanteri: 120 ALICILAR HESABI Örnek 1: İşletmenin yapılan sayımda Alıcılar hesabının borç kalanı 8800,- TL olmasına rağmen yapılan kontrolde

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 12 Ticari Alacakların Uygulaması 1. İşletme 1 kasım tarihinde 25.000,- TL nakit para, 10.000,- TL Ziraat Bankası ticari mevduat hesabı, 30.000,- TL Ticari Mal 1.200,- TL lik İndirilecek KDV, 5.000,- TL

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi Genel Muhasebe Ders Notları Öğr. Gör. Aytekin KAYA KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARIN UYGULAMASI 30 Mali Borçlar-32 Ticari Borçlar-33 Diğer Borçlar 1. İşletme 1 ekim tarihinde 30.000,- TL nakit para ve 20.000,-

Detaylı

MUHASEBE 2 15-STOKLAR. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com

MUHASEBE 2 15-STOKLAR. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com MUHASEBE 2 15-STOKLAR ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com I-DÖNEN VARLIKLAR 15-STOKLAR 150-Hammadde ve Mlz. 151-Yarı Mamuller-Üretim 152-Mamuller 153-Ticari Mallar 157-Diğer Stoklar

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı KAYNAK HESAPLARI İşletmenin sahip olduğu varlıklar ya işletme sahipleri tarafından sağlanmıştır ya da üçüncü kişilere borçlanılarak elde edilmiştir. Bunları ise ayrılır. a)öz Kaynak (Öz sermaye), b)yabancı

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi Genel Muhasebe Ders Notları Öğr. Gör. Aytekin KAYA 33 36 Diğer Ticari Borçlar-Ödenecek Vergi ve diğer Yükümlülükler 1. İşletme 1 ocak tarihinde 15.000,- TL nakit para, 8.000,- TL ziraat bankası ticari

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Ticari Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Ticari Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Ticari Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi TİCARİ BORÇLAR İşletmenin esas ticari faaliyetlerini sürdürmek amacıyla yaptığı kredili alışlarından

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

Hazır Değerlerin Dönem Sonu Uygulaması:

Hazır Değerlerin Dönem Sonu Uygulaması: ***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri*** Hazır Değerlerin Dönem Sonu Uygulaması: KASA HESABI Değerleme ve Envanteri: Türk parası mevcudu itibari değer, yani paraların üzerinde yazılı olan değerler üzerinden

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

2018/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2018/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2018/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 01.01.2017 tarihinde kurulan ve kuru gıda ticareti ile iştigal eden EGE Gıda Ticaret Kolektif Şirketi muhasebe kayıtlarını 7/A

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

KAYA 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER

KAYA 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER Hazır değerler işletmenin kasasındaki nakit paraları, elinde bulanan çekleri ve bankadaki ticari mevduatlar ile hazır değer niteliğinde kullanılan diğer varlıklardan

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe Bölüm 08 STOKLAR

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe Bölüm 08 STOKLAR STOKLAR 150. İlk madde ve malzeme 151. Yarı mamuller Üretim 152. Mamuller 153. Ticari Mallar 157. Diğer Stoklar 158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 159. Verilen Sipariş Avansları Dönem sonu envanter

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

ÜNİTE GENEL MUHASEBE İÇİNDEKİLER HEDEFLER TİCARİ MALLAR. Prof.Dr.M. Suphi ORHAN

ÜNİTE GENEL MUHASEBE İÇİNDEKİLER HEDEFLER TİCARİ MALLAR. Prof.Dr.M. Suphi ORHAN HEDEFLER İÇİNDEKİLER TİCARİ MALLAR Ticari Mal Hesabı Aralıklı Envanter Yöntemi Sürekli Envanter Yöntemi Ticari Mallarda Zayi Olma, Değeri Düşme ve Fire ve Karşılıkları GENEL MUHASEBE Prof.Dr.M. Suphi ORHAN

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi Genel Muhasebe Ders Notları 19 Katma Değer Vergisinin Uygulaması Öğr. Gör. Aytekin KAYA 1. İşletme 1 ocak tarihinde 30.000,- TL nakit para, 20.000,- TL lik ticari mal ile işe başlamıştır. 2. İşletme 10

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

Muhasebe ve Finansal Raporlama Dönem Deneme Sınavı

Muhasebe ve Finansal Raporlama Dönem Deneme Sınavı 1. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında yer almaz? A. Maliyet esası B. Sosyal sorumluluk C. Raporlama D. Hesap verebilirlik E. Tam açıklama 2. Hesapların çalışma kuralları ile

Detaylı

Tüm uygulamalarda 7/A Seçeneğini kullanınız.

Tüm uygulamalarda 7/A Seçeneğini kullanınız. Tüm uygulamalarda 7/A Seçeneğini kullanınız. UYGULAMA - 1 Cemil POYRAZ (tek şahıs), inşaat malzemesi alım-satımı yapmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurmuş ve aşağıdaki varlık ve borçlarla işe

Detaylı

Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi

Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi Proje Sorumlusu ve Yürütücüsü: Proje Ekibi: Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM Arş.Gör.Vedat DEMİRKOL Arş.Gör.Zafer AY Arş.Gör.Zekeriya Oğuz

Detaylı

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması Muhasebe 2 Dersi Uygulaması 1. E İşletmesi (anonim şirket) 27.08.2013 tarihindeki envanter işleminde kasada fiilen 12.000,-TL, kayıtlarında ise 13.000,- TL olduğunu tespit etmiştir. Yapılan araştırmaya

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

1 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi

Detaylı

GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR

GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR ABC Pazarlama Ticaret A.Ş. Garanti Bankası Çivril şubesindeki 30.000 TL lik mevduatını, 8.000 TL parasını, 25.000 TL lik taşıtını ve 7.000 TL tutarında büro malzemesini

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 11. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 12 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 22Uzun Vadeli Ticari Alacaklar ve Muhasebe Kayıtları (2) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 122-Alacak Senetleri Reeskontu

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

ÖRNEK UYGULAMA 1 ***SGP-ISY EYLÜL 2017***

ÖRNEK UYGULAMA 1 ***SGP-ISY EYLÜL 2017*** İşletme hesabı defteri basit kayıt yöntemine örnektir. İşletme defteri karşılıklı iki sayfadan oluşur. Bu sayfanın sol tarafına gider sayfası, sağ tarafına ise gelir sayfası denir. İşletmelerin yapmış

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir 1-Giriş Vergi hukukumuzda inşaat işleri; yıllara yaygın inşaatlar ve özel inşaatlar olarak ikili sınıflandırmaya

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Hazır Değerler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar; işletmelerin bir yıl veya daha kısa sürede nakde dönüştürmeyi

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

Genel Muhasebe - II. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Genel Muhasebe - II. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Genel Muhasebe - II Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı DİĞER ALACAKLAR Bu hesap grubu; herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

5.DERS TİCARİ MALLARA İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

5.DERS TİCARİ MALLARA İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 5.DERS TİCARİ MALLARA İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 15- TİCARİ MALLAR HESAP GRUBU Bu hesap grubunda işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği, ilk madde ve malzeme, yarı mamul,

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

MUHASEBE YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ)

MUHASEBE YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ) MUHASEBE TEMEL FİNANSAL F TABLOLARDA YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (BÖLÜM M II) (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ) HESAPLARIN SINIFLANDIRILMASI Hesapların bir kısmının fazlalıkları bilançoda bir kısmının fazlalıkları

Detaylı

08268 Muhasebe Teknik ve Ticari Yazılımlar. Genel Kavramlar

08268 Muhasebe Teknik ve Ticari Yazılımlar. Genel Kavramlar Genel Kavramlar Muhasebe işlerini bilgisayarla yapabilmek için de muhasebe programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Paket program, bir sektördeki çok sayıda işletmenin kullanabileceği yapıda hazırlanmış programdır.

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 7. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Bilançonun 1 Dönen Varlıklar Sınıfı ve 10 Hazır Değerler Grubu Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. Prof. Dr. Kadir Gürdal AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi e-posta:

MALİYET MUHASEBESİ. Prof. Dr. Kadir Gürdal AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi e-posta: MALİYET MUHASEBESİ Prof. Dr. Kadir Gürdal AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi e-posta: kadirgurdal@ankara.edu.tr Örnek: 7/A Seçeneği - DİMMG İşletmenin dönem başı ilk madde ve malzeme stoku 27 000 TL. tutarındadır.

Detaylı

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4.BÖLÜM

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4.BÖLÜM 4.BÖLÜM Yurt Dışı Alacaklar Alıcılar Hesabı 120. ALICILAR HESABI 120.01 Yurt İçi Alıcılar Hesabı 120.02 Yurt Dışı Alıcılar Hs. 120.02.01 Uzakdoğu Ülkeler Alıcılar 120.02.02 Avrupa Kıtası Alıcılar 120.02.03

Detaylı

Genel Muhasebe - I. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Genel Muhasebe - I. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Genel Muhasebe - I Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı TİCARİ ALACAKLAR Bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen ve işletmenin ticari ilişkisi

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Stoklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Stoklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Stoklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi STOKLAR Stoklar, işletmelerin ana faaliyet konularını yerine getirebilmeleri ve mevcudiyetlerini

Detaylı

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 SORU ) Poyraz Kırtasiye Malzemeleri Ticareti Anonim Şirketinin 31.09.2016 tarihindeki geçici mizanı

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

HAZIR DEĞERLERİN DÖNEM SONU UYGULAMASI:

HAZIR DEĞERLERİN DÖNEM SONU UYGULAMASI: HAZIR DEĞERLERİN DÖNEM SONU UYGULAMASI: KASA HESABI Türk Lirasının Değerleme ve Envanteri: Örnek 1: İşletmenin yapılan sayımında işletmenin kasasında 7500,- TL bulunmasına rağmen kasa hesabının kalanı

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması a)mali tablosunu yıllık olarak düzenleyen işletmelere göre; 1. işletme 1 Ekim tarihinde 25.000,- TL nakit para, 20.000,-

Detaylı

ISF 107 GENEL MUHASEBE I

ISF 107 GENEL MUHASEBE I 7. HAFTA ISF 107 GENEL MUHASEBE I Bilançonun 1 Dönen Varlıklar Sınıfı ve 10 Hazır Değerler Grubu Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi MUHASEBEDE SIK YAPILAN HATALAR VE SIKÇA SORULAN SORULAR MEHMET DEVİREN & ADİL DUMANLILAR

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 11. Hafta Ders İçeriği Alınan Avanslar Hesap Grubu (34) Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri (35) Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER

XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER 20.01 Monografi-1 ABC Ticaret İşletmesi nin dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: Aktif ABC İşletmesi nin 01.01.2018 Tarihli Bilançosu Pasif 1. DÖNEN VARLIKLAR 178.000 A. Hazır

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK- Diğer Borçlar KVYK- Alınan Avanslar KVYK- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri KVYK- Kısa Vadeli Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır.

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır. Ünite 3: Hesap: Hesap, farklı işlemlerin sınışandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgedir. Hesapların Nitelikleri: Finansal tablolar, karar alıcılara aşağıdaki unsurlara ilişkin

Detaylı

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız?

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? Sorular 1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? a) 03.01.2015 Tarihinde işletmenin Ziraat Bankasındaki

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 6. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 32 Ticari Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Ticari Borçlar Hesap Grubu İşletmenin yabancı kaynakları içinde yer alan ve ticari

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Genel Muhasebe - I. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Genel Muhasebe - I. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Genel Muhasebe - I Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı MENKUL KIYMETLER Menkul Kıymetler grubu, işletmelerin para gereksinmelerinin az olduğu

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Dönen Varlıklar- Aktif Nitelikli Dönem Ayırıcı Hesaplar Dönen Varlıklar- Diğer Dönen Varlıklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

Genel Muhasebe - I. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Genel Muhasebe - I. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Genel Muhasebe - I Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı HAZIR DEĞERLER Bu grup, nakit olarak elde veya bankada bulunan varlıklar ile istenildiği

Detaylı

Banka. İrsaliye Sipariş

Banka. İrsaliye Sipariş Çek ve Senet Fatura Sen Söyle Stok Cari Banka Kasa İrsaliye Sipariş Depo Sayım Seri No. Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat 3. Elden Çek Tahsilatı 4. Elden Senet Tahsilatı 5. Banka

Detaylı

2 10-HAZIR DEĞERLER. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com

2 10-HAZIR DEĞERLER. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com 2 www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com 2 VARLIK HESAPLARI 3 VARLIK HESAPLARI Varlık Kavramı Geçmişte olan işlemlerin sonucunda ortaya çıkan ve hali hazırda işletmenin kontrolünde olan ve gelecekte

Detaylı

2011 YS 3204-1. insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde

Detaylı

MONOGRAFİ (1) Güneş işletmesi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlamıştır: Nakit para... : TL. Banka hesaplarındaki para... : 15.

MONOGRAFİ (1) Güneş işletmesi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlamıştır: Nakit para... : TL. Banka hesaplarındaki para... : 15. (1) Güneş işletmesi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlamıştır: Nakit para... : 25.000 TL Banka hesaplarındaki para... : 15.000 TL Ticari Mallar... : 40.000 TL Demirbaşlar... : 10.000 TL Kısa vadeli

Detaylı

10 HAZIR DEĞERLER ... /... / KASA HESABI DEĞERLEME BÖLÜM 1

10 HAZIR DEĞERLER ... /... / KASA HESABI DEĞERLEME BÖLÜM 1 0- HAZIR DEĞERLER İşletmenin nakit olarak elde ya da bankada bulundurduğu para, para gibi kullanılabilen varlıklar ve istenildiği anda herhangi bir değer kaybına uğramadan paraya dönüştürülebilen varlıkların

Detaylı

2015/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 26 Temmuz 2015-Pazar 09:00-12:00

2015/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 26 Temmuz 2015-Pazar 09:00-12:00 20152.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 26 Temmuz 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ'nin 31.12.2013 BİLANÇOSU 100 KASA 15.900,00 300 BANKA KREDİLERİ

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

Genel Muhasebe - II. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Genel Muhasebe - II. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Genel Muhasebe - II Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı DİĞER BORÇLAR Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve en çok bir yıl

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI (B) GURUBU

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI (B) GURUBU FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI (B) GURUBU SINAV SÜRESİ ALTMIŞ (60) DAKİKADIR. SORU KAĞITLARINI ALABİLİRSİNİZ. SORU 1: Mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izleyen (A) İşletmesinin

Detaylı

KASA HESABI. Alacak + - B A

KASA HESABI. Alacak + - B A KASA VE BANKA İŞLEMLERİ Kasa İşlemleri Mali karakterli işlemler, işletmenin kasasındaki para varlıklarında artış veya azalışa neden olur. Bu artış veya azalışlar aktif karakterli bir hesap olan 100 Kasa

Detaylı

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun 10 tamamı çözümlü Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR 8. Hafta Ders İçeriği Maddi Olmayan Duran Varlıklar (26) Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesap Grubu (27) Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı

ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN İNŞAATLAR Özel İnşaatlar - Satmak Amacıyla Yapılan Daire, Kat ve Dükkânlar - Kendi Gereksinimi İçin, Satma Amacı Gütmeksizin Yapılanlar

Detaylı

Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri

Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri Konsinye; bir malın alıcıya mülkiyeti devir edilmeksizin, tanıtılarak satışının yapılması amacıyla gönderilmesidir. Alıcı malı kabul etmesi (benimsemesi)

Detaylı

HESAP KAVRAMI HESABIN TANIMI VE ŞEKLİ

HESAP KAVRAMI HESABIN TANIMI VE ŞEKLİ ***Genel Muhasebe Ders Notları*** HESAP KAVRAMI HESABIN TANIMI VE ŞEKLİ Hesap; varlık ve kaynakların her birinde meydana gelen artış ve azalışların ayrı bir çizelgede toplanması ve bu çizelgedeki artış

Detaylı