YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN"

Transkript

1 YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

2 İçerik Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetim Süreçleri Proje Organizasyonları Proje Beratının Hazırlanması

3 Proje Yönetimine Giriş Proje; bir ürün veya hizmet geliştirmeyi hedefleyen orijinal, kendine özgü ve başlangıç ve bitiş tarihleri olan bir girişimdir Her Projenin Başlangıç ve bitiş tarihleri vardır Önceden tanımlanmış ve gerçekleştirilmek üzere başlatıldığı hedef ve amaçları vardır. Özgün bir ürün veya hizmet ortaya koyma gayesi vardır Kaynakları sınırlıdır

4 Proje Yönetimine Giriş Projenin başarılı sayılabilmesi için Zamanında tamamlanmalı Planlanan bütçe sınırları içerisinde tanımlanmalı Performans ihtiyaçlarını karşılayabilmeli Proje şu durumlarda sonlandırılır: Proje hedeflerine ulaşıldığında, Hedeflere ulaşılamayacağı anlaşıldığında Projeye artık ihtiyaç duyulmadığında

5 Proje Yönetimine Giriş Projeler ile operasyonlar birbirinden ayrılmalıdır İkisi de; Kişiler tarafından gerçekleştirilir Kaynaklarla sınırlıdır Planlanır, yürütülür, izlenir ve kontrol edilir Ancak Projeler geçici iken operasyonlar süreklidir Projelerin çıktıları özgün olup operasyonların çıktıları kendisini tekrarlar

6 Proje Yönetimine Giriş Proje yönetimi: Proje aktivitelerini sistematik bir şekilde planlamak ve kontrol etmek üzere yapılan çalışmalar bütünüdür Proje yönetiminin amacı tanımlanan işi Optimum sürede Optimum maliyetle Hedeflenen kalitede gerçekleştirmektir. Bir projenin başarılı sayılabilmesi için kapsamı, belirlenen zamanda ve maliyet kısıtları içerisinde belirlenen nitelikleri sağlayacak şekilde tamamlanmalıdır

7 PMI (Project Management Institute) Proje yönetimine bir standart getirmek amacıyla 1969 yılında kurulmuştur. İlk yıllar mühendislik, savunma ve inşaat 1980 lerden itibaren bilişim sektörü ile hızlı bir büyüme trendine girmiştir. Proje yönetim süreçlerinin standardize edilerek bir kitap haline getirilmesi ile PMBOK (Project Management Body of Knowledge) ortaya çıkmıştır PMBOK da tanımlanan süreçler ve yaklaşımlar baz alınarak profesyonel bir sertifikasyon (PMP) ortaya çıkmıştır 7

8 Proje Yönetimine Giriş Projelerde başarısızlık nedenleri: Kapsam değişikliği Planlama eksikliği Zaman yetersizliği Kaynak yetersizliği Yeterli testlerin yapılmaması Otorite eksikliği Proje aktivitelerinde gecikme Yetenekli çalışan eksikliği Bütçe yetersizliği

9 SMART Proje hedefleri belirlenirken şu kriterlere uygunluğu değerlendirilmelidir; Specific açık, net ve anlaşılır Measurable ölçülebilir ve karşılaştırılabilir Accurate tutarlı Realistic& Tangible gerçekci ve somut Time bound zaman sınırlı 9

10 Proje Yönetimine Giriş Projelerde dört ana eleman vardır ve proje üçgenini meydana getirirler: 1. Zaman projenin tanımlı başlangıç ve bitiş tarihleridir 2. Maliyet projenin gerçekleştirilmesi için kullanmak üzere planlan paradır. Proje tamamlandığında proje için harcanmış olan gerçek miktardır 3. Kapsam Proje için önceden belirlenmiş içerik ve limitlerdir 4. Kalite Müşteri taleplerinin karşılanabilmesi için istenen özelliklere uygunluktur.

11 Proje Üçgeni (Demir Üçgeni) Zaman+Para+Kapsam=Kalite MALİYET KALİTE ZAMAN KAPSAM

12 Proje Yönetimine Giriş Proje üçgeninde diğer iki kısımdan en az birini etkilemeden bir projenin bütçesi, zamanlaması ya da kapsamı değiştirilemez. Kalite proje üçgeninin merkezindedir ve diğer unsurlardan birinde yapılan her değişiklik kaliteyi etkiler Bitiş tarihini öne çekmek isterseniz (zaman), işi daha hızlı bitirmek üzere kaynaklara daha fazla harcama yapabilir (para) veya yeni termin tarihinden önce yapılacak daha az iş olması için özelliklerde kesinti yapabilirsiniz (kapsam).

13 Proje Yönetimine Giriş Projeyi daha az bütçeyle bitirmek için (maliyet), fazla mesailerden kurtulup projeyi daha geç bir tarihte bitirebilir (zaman) veya özelliklerde kesinti yapabilirsiniz (kapsam). Bir ürüne özellik eklemek için (kapsam), yeni çalışmayı karşılayacak süreyi yaratmak üzere termini uzatabilir (zaman) veya daha hızlı yapılmasını sağlamak üzere insan kaynağı ekleyebilirsiniz (maliyet). Bunların ikisini birden de yapabilirsiniz!

14 Proje Yönetim Süreçleri Proje yönetiminde PMI tarafından tanımlanmış 5 süreç grubu vardır Başlangıç Planlama Yürütme İzleme ve Kontrol Kapanış/Sonlandırma Bu süreç gruplarının uygulanış zamanları proje süresince birbiri ile örtüşebilir.

15 Proje Yönetim Süreçleri Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kapanış

16

17 Proje Yönetim Süreçleri Başlatma Projenin ilk aşamasıdır İş önerisi/fırsat/ihtiyaç belirlenir ve çeşitli çözüm opsiyonları tanımlanır. Fizibilite çalışması ile her bir çözümün olasılıkları araştırır ve nihai çözüm önerisi sunulur. Önerilen çözüm kabul edildiğinde önerilen çözümü gerçekleştirmek için proje başlatılır. Proje başlatma, projenin resmi olarak onaylanması için gereklidir

18 Proje Yönetim Süreçleri Proje Başlatma aşamasında yapılan bazı aktiviteler; Proje Yöneticisinin atanması Proje Yöneticisinin yetkilerinin belirlenmesi Büyük projelerin yönetim kolaylığı açısından fazlara ayrılması Paydaşların belirlenmesi Üst seviye gereksinimler, kısıtlar, varsayımlar ve risklerin belirlenmesi Proje hedeflerinin belirlenmesi Üst seviye planlamanın yapılması Proje kilometre taşlarının belirlenmesi Proje beratının hazırlanması ve onay alınması

19 Proje Yönetim Süreçleri Planlama Projenin nasıl yürütüleceğinin ve izleneceğinin planlaması yapılır Takvim, bütçe, kaynak, kalite vb. planlamaları içerir İteratif bir süreçtir proje süresi boyunca proje ile ilgili daha fazla bilgi oluştukça planlamaya dönülerek yapılan planlar revize edilir

20 Proje Yönetim Süreçleri Yürütme Proje işlerinin, planlama aşamasında belirlenen süreç ve prosedürlere göre yapıldığı aşamadır Bu aşamada gerçekleştirilen temel aktiviteler; İş paketlerinin tamamlanması Öğrenilen derslerin toplanması ve dokümante edilmesi İletişim kanallarının kurulması ve yönetilmesi Proje raporlarının hazırlanması Proje ekibi için eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi Süreçlerin verimliliğinin artırılması Süreç iyileştirmelerinin uygulanması Proje bütçesinin yönetilmesi

21 Proje Yönetim Süreçleri İzleme ve Kontrol Proje uygulanmasında sorunların zamanında fark edilmesi ve düzeltici eylemlerin zamanında alınmasını ve uygulamayı kontrol etmek amaçlı proseslerden oluşur. Bu aşamanın önemli bir faydası, proje performansının izlenmesi ve ölçülmesi sayesinde proje yönetim planından uygulamada farklılıkların ortaya çıkarılarak düzeltici tedbirlerin alınmasıdır.

22 Proje Yönetim Süreçleri İzleme ve Kontrol İzleme ve kontrol aşamasında temel çizgileri etkilemeyen değişiklikler onaylandıkça yürütme aşaması işletilerek bu değişiklikler uygulanır. Temel çizgi değişikliklerine neden olabilecek önemli değişikliklerin onaylanması planlama aşamasının yeniden işletilmesine ve yeni temel çizgilerin Proje Yönetim Planına dahil edilerek Proje yürütmesinin ve hatta izleme ve kontrolün bu yeni plana göre yapılmasını gerektirir

23 Proje Yönetim Süreçleri Sonlandırma Projenin resmi olarak bitirilmesini içerir (projenin hedeflerine ulaşmadan sonlandırılması da dahil) Proje gereksinimlerinin karşılandığı doğrulanır Müşteriden resmi kabul alınır Ödemelerin tamamlanır Proje kayıtları güncellenir ve arşivlenir Ürünlerin teslimi gerçekleştirilir

24 Proje Yönetim Süreçleri BAŞLATMA PLANLAMA KAPANIŞ YÜRÜTME İZLEME ve KONTROL

25 Proje Organizasyonları Projelerde organizasyon yapıları mevcuttur: Fonksiyonel Organizasyonlar Matris Organizasyonlar Zayıf Matris Dengeli Matris Kuvvetli Matris Proje Bazlı organizasyonlar Hibrid Organizasyonlar

26 Proje Organizasyonları Fonksiyonel Organizasyon Çalışanlar uzmanlık alanlarına göre gruplanır Her grubun kendine ait fonksiyonel/organizasyonel yöneticisi vardır Projeler tarafından ihtiyaç duyuldukça Grup üyelerinin uzmanlıklarından faydalanılır

27 Proje Organizasyonları Fonksiyonel Organizasyon Avantajları Uzmanların kolay yönetimi Tek yöneticiye raporlama Kaynakların merkezileştirilmesi / Takım üyelerinin birden fazla projede çalışması Uzmanlık alanında kariyer yolu

28 Proje Organizasyonları Fonksiyonel Organizasyon Dezavantajları Proje Yöneticisi otoritesi kısıtlı veya hiç yoktur Projeye bağlılık yoktur Proje yönetiminde bir kariyer yolu yoktur

29 Proje Organizasyonları Proje Bazlı Organizasyon Proje Yöneticisi kaynakların ve bütçenin yönetilmesinde tam yetki ve sorumluluğa sahiptir. Çalışanlar proje yöneticisine bağlıdır ve ona raporlar Kaynaklar sadece o proje için ayrılmıştır

30 Proje Organizasyonları Proje Bazlı Organizasyon Avantajları Verimli proje organizasyonu mevcuttur Fonksiyonelden daha verimli bir iletişim vardır Projeye bağlılık vardır Proje yöneticisi maksimum yetki sahibidir Hedef ve öncelik belirlemek kolaydır

31 Proje Organizasyonları Proje Bazlı Organizasyon Dezavantajları Disiplinlerde uzmanlık eksikliği Proje tamamlandığında ekip üyeleri boşta kalır Kaynakların daha verimsiz kullanımı İşlerin ve tesislerin her bir proje için tekrarlanması

32 Proje Organizasyonları Matris Organizasyon Amaç fonksiyonel ve proje bazlı organizasyonların avantajlarının kullanılmasıdır Fonksiyonel gruplardan uzmanlar ihtiyaç duyulduğunda projelere atanır ve proje yöneticisi için çalışır, görevleri sona erdiğinde gruplarına geri dönerler ve ihtiyaç duyulan başka projelere atanırlar.

33 Proje Organizasyonları Matris Organizasyon Matris yapıda çalışanların 2 yöneticisi vardır, fonksiyonel yönetici ve Proje Yöneticisi. Fonksiyonel yöneticinin ve proje yöneticisinin yetkisine göre üçe ayrılır Zayıf matris fonksiyonel organizasyonun çoğu özelliğine sahip Dengeli matris Kuvvetli matris proje bazlı organizasyonun çoğu özelliğine sahip

34 Proje Organizasyonları Matris Organizasyon Avantajları Fonksiyonel alanlardan daha fazla destek Kaynaklar üzerinde daha fazla kontrol Proje ekibine daha somut proje hedefleri Kaynakların en üst düzeyde kullanımı Daha iyi koordinasyon Bilginin daha iyi dağıtımı Ekip üyelerinin proje sonunda dönebilecekleri evleri bulunur

35 Proje Organizasyonları Matris Organizasyon Dezavantajları İdari olarak daha fazla efor gerektirir Proje ekibine birden fazla yönetici (Proje ve fonksiyonel) vardır İzlemesi ve kontrolü daha zordur Kaynak tahsisi daha zordur Çatışma potansiyeli vardır (Proje yöneticisi ve fonksiyonel yöneticinin farklı öncelikleri bulunabilir)

36 Proje Organizasyonları Hibrid Yapı Çeşitli düzeylerde fonksiyonel, matris ve proje bazlı yapıları içerir. Proje safhasına göre fonksiyonel yapıda işletilen bir organizasyon kritik bir projeyi yürütmek için proje ekibine dönüştürülebilir.

37 Proje Organizasyonları Matris Fonksiyonel Proje Bazlı Zayıf Dengeli Güçlü Proje Yöneticisinin Yetkisi Az yada Hiç Çok Az Az-Orta Orta-Yüksek Yüksek-Tam Proje Ekibinin Projeye Ayırdığı Zaman Az yada Hiç Çok Az Az-Orta Orta-Yüksek Yüksek-Tam Proje Bütçesinin Kontrolü Fonksiyonel Yönetici Fonksiyonel Yönetici Fonksiyonel + Proje Yöneticisi Proje Yöneticisi Proje Yöneticisi Proje Yöneticisinin Rolü Yarı Zamanlı Yarı Zamanlı Tam Zamanlı Tam Zamanlı Tam Zamanlı

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ Nisan 2014 TUĞÇE SÖĞÜT, PMP GÜNDEM PMI ve PMI TR hakkında kısa bir bilgilendirme Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetimi Süreçleri Proje Yönetimi Bilgi Alanları Project Management

Detaylı

1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar

1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar 1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar Öğrenme Hedefleri Bu bölümü okuduktan sonra, 1. Proje yönetiminin işlevini, önemini, kapsamını, ilişkilerini açıklayabilirsiniz, 2. Projeleri tanımlama,

Detaylı

TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI

TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI Doç.Dr. Yusuf UÇAR SDÜ Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü BIR SÖZ Dünya üstünde söylenebilecek bütün sözler söylendi.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

Abs tract: Key Words: Hasan ACÜL

Abs tract: Key Words: Hasan ACÜL Hasan Acul:Sablon 28.02.2014 15:38 Page 32 Hasan ACÜL Mekanik Tesisat Uygulamalarında Entegre Proje Yönetimi Abs tract: Project is defined as an individual or collaborative enterprise that is carefully

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

PROJE GELİŞTİRME. Sorun. Analizi. Mantıksal Çerçeve. Paydaş. Analizi. Faaliyet Planlaması ve. Hedef. Analizi. Bütçe. Strateji.

PROJE GELİŞTİRME. Sorun. Analizi. Mantıksal Çerçeve. Paydaş. Analizi. Faaliyet Planlaması ve. Hedef. Analizi. Bütçe. Strateji. Strateji Analizi Hedef Analizi Faaliyet Planlaması ve Bütçe Paydaş Analizi Sorun Analizi Mantıksal Çerçeve PROJE GELİŞTİRME ANALİZ AŞAMASI PLANLAMA AŞAMASI sorunların belirlenmesi ve aralarında neden-sonuç

Detaylı

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004*

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Programlama Değerlendirme & Denetim Tanımlama Uygulama Ön değ erlendirme Bölümler: Proje Çevrimi Yönetimi Operasyonel Kılavuzu Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Kurumsal

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

Bir projede yaptığınız bütün işler süreçlerden oluşur. Projenizdeki

Bir projede yaptığınız bütün işler süreçlerden oluşur. Projenizdeki 3 Süreç çerçevesi Hepsi birbirine uyar Üzerimize düşeni yapmak için süreç gruplarını ve bilgi alanlarını kullanıyoruz! Bir projede yaptığınız bütün işler süreçlerden oluşur. Projenizdeki tüm süreçlerin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARINDA ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ

MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARINDA ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARINDA ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ Hasan ACÜL ÖZET Proje, özgün bir iş üretmek üzere gerçekleştirilen ve belirli bir zaman diliminde tamamlanması gereken çalışmadır. Projeye örnek olarak,

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Hazırlayan Feray SALMAN I. Giriş 1950'lerden bu yana kalkınma çabaları, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan proje ya da programlarla

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı