ARASINDA YUNANCAYA ÇEVRİLEN TÜRK EDEBİYATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1990-2011 ARASINDA YUNANCAYA ÇEVRİLEN TÜRK EDEBİYATI"

Transkript

1 Akdeniz de Çeviri Etkinliği ARASINDA YUNANCAYA ÇEVRİLEN TÜRK EDEBİYATI Akdeniz de çeviri etkinliğinin eşleştirilmesi çerçevesinde 2011 Transeuropéennes ve Anna Lindh Vakfı nın ortaklığıyla yürütülen çalışma Veri toplama, analizler ve rapor Hakan Özkan 1

2 Önsöz Bu çalışma Transeuropéennes tarafından, Anna Lindh Vakfı (Akdeniz de çeviri etkinliği) ortaklığıyla yürütülmüştür. Akdeniz de çeviri etkinliğinin ilk yapılanma bileşeni olan bu çalışma, 2010 yılından bu yana Akdeniz için Birlik ülkelerinden en az on beş örgüt ile işbirliği içinde Transeuropéennes ve Anna Lindh Vakfı (çeviri için Avrupa-Akdeniz programı) tarafından yürütülmektedir. Geniş çaplı ve ortak bir çeviri vizyonunu benimseyerek, Avrupa-Akdeniz ilişkilerinde, Dillerin zenginleşmesinde, toplumların gelişiminde, bilgi ve hayallerin sınırsız dolaşımı ve üretiminde merkezi bir rol oynanmasının bilinciyle, bu proje için bir araya gelen ortaklar bu envanter çalışmasını uzun vadeli eylemler gerçekleştirmek için temel olarak almalıdır. Giriş 1. Yunanistan da Türkçeden yapılan çevirilere kısaca tarihi bir bakış (1989 a kadar) 2. Kitapların yayımlanması dan bu yana yayımlanan çeviriler Sosyal bilimler alanında önde gelen temalar Belles-lettres alanında önde gelen yazar ve temalar 2.2 Yayınlar 3. Kitapların dağıtımı ve bulunabilirliği 4. Medya ve eleştirel görüşler 5. Mali yardım ve destekler 6. Çevirmenler 7. Yunanistan da Türkçe öğrenimi Kaynakça 2

3 Giriş Son 21 yılda ( ) Yunanistan da yayımlanan Türkçe kitapların sayısı ve kalitesi üzerine gerçekleştirilen değerlendirmeler bu çalışmanın amacıdır. İlk etapta, yapılan çevirilerin sayısı üzerine yıllara göre bir değerlendirme yapılmıştır (bknz: Ek). İkinci kısımda da, çevrilen kitapların seçimi üzerine değerlendirmeler ve bu seçimlerde her hangi bir eğilim olup olmadığı yer almaktadır. Bu çalışma, edebiyat ve beşeri bilimler alanlarını kapsamaktadır (tarih, antropoloji, dilbilimi felsefe vs.). Bu çalışmada edebiyat terimi, sadece belles-lettres kitapları ve yazıları şeklinde değil, geniş anlamıyla algılanmalıdır. Araştırmada sırasında aşağıdaki kaynaklardan yararlandım: Yunanistan da çevrilen kitaplarla ilgili bilgilerin çoğuna Mütercim-Tercüman Ali Çokona ile 17 Ağustos 2011 tarihinde yaptığım röportajdan ve Çevirmenin Notu adlı Türkçe çeviri çalışmaları dergisinde yayımlanan makalesinden ulaştım. 1 Pili internet sitesinde bulunan Yunancaya çevrilen edebi eserlerle ilgili kapsamlı bir çalışma da, Türkçe kitapların Yunancaya çevrilmesiyle ilgili ek bilgiler getirmiştir. 2 8 Ocak 2006 tarihinde Xristos Siafkou un Διεπζεξνηππία adlı gazetedeki köşesinde yayımlanan yazısı, zamansal ve finansal zorluklardan kendileriyle görüşemediğim editörlerle yaptığı röportajlardan dolayı bu çalışma için oldukça faydalı olmuştur. 3 Yunanistan kitap piyasası istatistikleri ile ilgili olarak, Ulusal Kitap Merkezi nin (EKEBI) kamuya açık web sitesi de kullanışlı ve zengin bir bilgi yelpazesi 1 Ari Çokona, Yunancaya Çevrilmiş Türk Edebiyatı, dergi: Çevirmenin Notu, 7 (1999), Λνγνηερληθέο Μεηαθξάζεηο πξνο ηελ Νέα Διιεληθή (tr. Yunancaya Çevrilmiş Türk Edebiyatı). 7 Ağustos 2011 tarihinde erişilmiştir. 3 Xristos Siafkou Διιαο Σνπξθία ινγνηερλία (tr. Yunanca, Türkiye, Edebiyat) 14 Ağustos 2011 tarihinde erişilmiştir. 3

4 içermektedir. 4 Yayımlanan kitapların kaynakçası için (bknz: Ek) Ali Çokona nın yukarıda söz ettiğim makalesindeki verilerinden, Maria Xarisiadou ve Thanos Zaragkalis in 5 hazırladığı listelerden ve son olarak Ekaterini Kayadelen in Türkiye deki Yunan edebiyatı ile ilgili çalışmasındaki Yunanca çevirilerin kaynakçasından yararlandım ( ). 6 Ayrıca EKEBI, Unesco nun Translationum İndeksi, ve gibi veri tabanlarını inceledim ve yukarıda sözünü ettiğim kaynaklarla da bu verileri karşılaştırdım. 1. Yunanistan da Türkçeden yapılan çevirilere kısaca tarihi bir bakış (1989 a kadar) Türk edebiyatından Yunancaya çeviriler ilk olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmaya başlamıştır. Bu çeviriler Yunanistan topraklarının dışında yayımlanan edebi dergilerde yer almıştır (İstanbul da: 68, İskenderiye de: 49, Kahire de: 19, İzmir: 19 dergide yayımlanmıştır) (Çokona 2009:74). Atina daki edebi dergilerde Türk edebiyatına yer verilmemiştir. 7 Eserleri çevrilen yazarların arasında şu yazarlar bulunmaktadır: İstanbul da 1890 yılında ήξπθο adlı dergide yayımlanan politikacı ve yazar Namık Kemal (b. 1840, d. 1888), İzmir de 1907 yılında κπξλαϊθόλ Ηκεξνιόγηνλ adlı dergide yayımlanan Divan edebiyatı şairi Bâki (b. 1526, d. 1600) ve İskenderiye de 1911 de Γ άκκαηα adlı dergide Servet-i Fünûn edebiyatı şairi Tevfik Fikret (b. 1867, d. 1915) (Çokona 2009:74) accessed on 9 August Maria Xarisiadou, Thanos Zaragkalis, Μεηαθξάζεηο ηνπξθηθήο ινγνηερλίαο ζηα ειιεληθά (Turkish Literature Translated into Greek, In: Σνπξθηθή ινγνηερλία Σνύξθνη ινγνηερλέο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα, (Turkish Literature Turk authors of the 20 th century) Athens 2007, Ekaterini Kayadelen, Greek Fiction Translated into Turkish , Boğaziçi University 2007, Appendix F, Reasons for this disregard see Episkopoulos (1894) and Karaoglou (1996). 4

5 Türkçeden çevrilip yayımlanan ilk yayımlanan kitap 1933 yılında şair Ahmet Haşim indir. 8 Fragko Karaoğlan (Siafkou 2011) Türkiye Cumhuriyetinin ilanından sonra, İstanbullu Avraam N. Papazoğlu, Βαιθαληθνί Οξίδνληεο adlı edebi dergi editörü, kitap piyasasına Türk edebiyatından bir çok eser kazandırmıştır. Bunlara dayanarak, Yunanistan daki okurların Türk edebiyatına ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz (Muhtemelen 1923 yılında Türkiye ile mübadele sebebiyle Yunanistan a yerleşen Türkçe konuşan Yunanlılar veya iki dilli okurlardan kaynaklanmaktadır). 9 Papazoğlu sadece Türk edebiyatının Yunanistan da tanınmasını değil aynı Yunan zamanda edebiyatının da Türkiye'de tanınmasını sağlamamıştır. Nitekim Yunanca bir kitabı Türkçeye ilk Papazoğlu çevirmiştir: Stratis Mirvilis in romanından çevrilen bölümler 1933 yılında edebiyat dergisi Varlık ta yayımlanmıştır. Ayrıca çeşitli edebiyat dergilerinde 20 Yunanca metni tercüme etmiştir. İstanbul'da yaşamış ve çalışmış olan Papazoğlu örneği, İstanbul un Rum cemiyetinin iki yönlü kültür vericileri olarak, iki ülke arasındaki arabuluculuk konusunda son derece etkili olduğunu göstermektedir. Baskı ve 1950 ve 1960'lardaki art arda gerçekleşen pogromlar yüzünden İstanbul un Rum cemiyetinin küçülmesine rağmen günümüzde halen bu aracılık işlevini yerine getiren bir çok kişi vardır. Ancak Papazoğlu gibi bu alanda öncülük görevini üstlenecek seçkin bir kişi henüz görülmemiştir. İlerleyen yıllarda, Türkçe kitapların çevirisi, Yunanistan ve Türk-Yunan ilişkilerine dayalı olarak siyasi duruma göre değişiklik göstermiştir. 1940'larda 4 çeviri yayımlanırken, bu sayı 1950'li yıllarda 3 e düşmüştür. 1960'lı yıllarda ise Yunan cuntası tarafından artan baskı nedeniyle sadece bir kitap çevrilmiştir.1974 ten sonra cunta devrildiğinde, Türkçe çeviriler hızla artış gösterdi: 1970'lerde 22 kitap, 1980'lerde ise 41 kitap çevrilmiştir. 1940'lı yıllarda çevrilen dört kitap şunlardır: yıllarının Türk şiir antolojisi, Türkçe nesir antolojisi, Nazım Hikmet in bir tiyatro oyunu ve romancı Refik 8 9 Ahmet Haşim, Πνηήκαηα (Şiirleri, i.e. Poems), translated by Vasilis Xasapakis, Istanbul For example his review of a work by the rather unknown poet Ercüment Behzat (b. 1903, d. 1984): Ercüment Behzad: S.O.S.. In: Νεα Δζηία 11,127 (April 1932),

6 Halit Karay ın bir öyküsüdür. İlerleyen yıllarda, yayıncılar, şair Nazım Hikmet in (18 kitap), hiciv Aziz Nesin in (16 kitap), romancı Yaşar Kemal in (9 kitap), Ege kıyısındaki yaşamla ilgili yazan romancı Necati Cumalı (3 kitap) (örneğin Πηθξόο θαπλόο, orijinal başlığı: Acı Tütün, 1979 yılında Themeliora tarafından yayımlanmış, Petros Markaris tarafından çevrilmiştir). Yunanistan'da sosyal bilimler alanında hiç bir Türkçe kitap bulunmamaktaydı. Bu alanda çevrilen, Türk siyasetiyle ilgili olan, ilk kitap 1976 yılında yayımlanmıştır (Konu Başlığı: Turkey in a Dead End) yayımlanmıştır te Cunta rejiminin çöküşü ile başlayan süreçte, Sosyal Bilimler alanındaki yayınlar artış göstermiştir. 10 Bekir Kamuran Harputlu, Η Σνπξθία ζε αδηέμνδν (tr. No way out: Turkey) Translated by Monika Vlaxu, Athens

7 2. Kitapların yayımlanması dan bu yana yayımlanan çeviriler Yunancaya çevrilen ilk Türkçe kitaplardan bu yana ortaya çıkan 71 kitaptan sonra arasındaki dönemde toplam 191 kitap Yunancadan Türkçeye çevrilmiştir. Bu 191 kitabın 45 i Sosyal Bilimler alanındadır. 99 kitapla belles-lettres alanındaki romanlar ilk sırada yer almaktadır. Yayımlanan kitapları şu alanlara göre sayabiliriz : şiir üzerine 11 kitap, bir yazara ait hikâyeler 12 kitap, anı yazıları 8 kitap, çocuk kitapları ve oyunlar 2 kitap, karışık antoloji, şiir ve nesirden oluşan 2 kitap, şiir antolojisi 6 kitap ve son olarak kısa hikaye antolojisi 2 kitap öncesi ile karşılaştırıldığında, şiir kitaplarının daha az temsil edildiğini görülmektedir öncesi, toplam 22 şiir kitabı yayımlanmıştır. Şiir kitapları, yılları arasında yayımlanmış olan tüm çevirilerin yaklaşık % 30 dan fazlasını temsil etmekteydi yılları arasında sadece 11 şiir kitabının (tüm çevirilerin sadece % 5,7 si) yayımlandığını göz önünde bulundurursak bu sayı oldukça şaşırtıcıdır. Yayımlanmış kitap sayılarını yirmi yıllık bir süre içerisinde incelediğimizde, belles lettres alanında 1990'larda 105 kitap, 2000'lerde ise 40 kitabın yayımlandığını görmüş oluruz Sosyal bilimler alanında önde gelen temalar Sosyal Bilimler alanında okurların ilgisini çeken başka bir alan ise, 22 kitap çevirisi bulunan tarih kitaplarıdır. Tarih kitaplarına yakın başka bir alan ise, 12 kitap çevirisi bulunan siyaset alanındaki çevirilerdir. Bu iki alan dışında, Yunan yayıncıların ilgi gösterdiği diğer alanlar ise şunlardır: edebiyat (5 kitap), Osmanlı yemek tarifleri ve gastronomi (2 kitap), tarım (1 kitap), antropoloji (1 kitap), müzik (1 kitap), ve gazetecilik (1 kitap). Tarih ve siyaset gibi bu iki büyük grupta yer alan kitaplara bakıldığında, yayınevlerinin seçtiği kitapların konuları şunlardır : Türk-Yunan ilişkileri, Türkiye'deki azınlıkların durumu (tarihsel ve güncel olarak ele alınan 7

8 kitaplar), Türkiye'nin jeopolitik konumu ve Türkiye'nin bölgesel bir oyuncu olma isteğine dayanan kitaplar, Kürtler, milliyetçilik, Kıbrıs, 1923 nüfus mübadele, Kemalizm ve Neo-Osmanlıcılık. Eski araştırmamda, Yunancadan Türkçeye yapılan siyasal bilimler alanındaki çevirilerde güncel siyasi olayların büyük bir rol oynanamadığı ortaya çıkmaktadır. Yunan okur yazarların Türkiye deki güncel siyasi konulara, Türklerin Yunanistan daki siyasi konulara gösterdiği ilgiden daha fazla ilgi gösterdiği görülmektedir (tabii ki iki ülke arasındaki ikili çatışmalar bu konunun haricindedir). Ari Çokona bu farklılığı şu şekilde açıklıyor: Türkiye için Yunanistan diğerler bir çok komşudan biridir. Ancak Yunanistan için Türkiye, 74 milyon nüfusu ile etnik, sosyal ve kültürel açıdan çok tabakalı ve güçlü bir orduya sahip olmasıyla, komşuların en büyüğü ve ilgi çekici olanıdır. Ayrıca, Ege deki çatışma halen sıcaklığını korumaktadır ve Kıbrıs sorunu henüz bir çözüme ulaşmamıştır. Yunanlılar, Doğu'daki büyük komşularına duyulan merak ve aynı zamanda Türkiye'nin bir tehdit olarak algılanıyor olması nedeniyle Türkiye yi yöneten güçleri anlamaya çalışmaktadır Belles-lettres alanında önde gelen yazar ve temalar 70'li ve 80'li yıllarda çevrilen bazı yazarlar, bu dönemi takip eden on yıl boyunca aynı şekilde ilgi görmemiştir. 1970'li ve 1980'li yıllarda bilinen şair Nazım Hikmet ile birlikte Aziz Nesin'in sadece dört eseri 1990'larda çevrilmiştir. 2000'li yıllarda Aziz Nesin'in hiç bir çevirisi yayımlanmamıştır. Aynı durum, Yaşar Kemal'in romanları içinde geçerlidir. Yaşar Kemal'in romanları ağırlıklı olarak 1980'li ve 1990'lı yıllarda çevrilmiştir. Buna karşın, Nazım Hikmet'in hem bilinen hem de bilinmeyen eserleri (şiir ve tiyatro oyunları) yayımlanmıştır. Toplam 10 eseri 1990'lı ve 2000'li yıllarda çevrilmiştir. Şiir çevirilerinin ise 1990 ve 2000'li yıllarda hızla azaldığını daha öncede belirtmiştim. Bu durum yayıncıların ekonomik değerlendirmelerinden kaynaklanmaktadır (şiir kitaplarından büyük bir kazanım elde edilmemektedir). Bu arada, Türk şiirleri halen, Γέληξν, Διιέβνξνο, Η Λέμε, ve Σνκέο (Türk edebiyatı ile ilgili yazılar yayımlanmıştır) gibi Yunanca 8

9 edebi dergilerde çevrilmekte ve yayımlanmaktadır (Çokona 2009: 75). 1990'larda ve 2000'li yıllarda ünlenen yazarların başında elbette ki Orhan Pamuk (çoğu 1990'lı yıllarda yayımlanan 10 kitap,) aynı zamanda diğer romancılar Murathan Mungan (2000'li yıllarda yayımlanan 7 kitap,), Nedim Gürsel (1990'lı yıllarda 3 kitap, 2000'li yıllarda 3 kitap) ve Duygu Asena dır (1990'larda 3 kitap, 2000'li yıllarda 3 kitap). İlgi gören konulardan en göze çarpan aşk ve İstanbul şehrine dair temalardır (Gr. Κωλζηαληηλνύπνιε, Konstantinoupoli). İstanbul, birçok romanın gerçek bir kahramanı olmuştur: Murathan Mungan ın Son İstanbul u (Yunancası: Σν ηέινο ηεο Πόιεο) sayısız örneklerden biridir. Yayıncılar, çevirmenlerden kitap piyasasında İstanbul Şehri (Yunanca poli) ve Aşk la ilgili romanları araştırmalarını bile istemektedir. Yayıncılar aynı zamanda kitabın orijinalinde yer almasa da İstanbul veya Boğaz'ın adını Yunanca çevirisinde koymaktadır. Zülfü Livaneli'nin Engereğin Gözündeki Kamaşma adlı romanın Yunanca başlığı Ο μεγάλος ευνούχος της Κωνσταντινούπολης (Konstantinopolis in Büyük Hadımı) olarak çevrilmiştir. Bu tercih, aynı zamanda kapak seçiminde de görülmektedir. Sergün Ağar ın Aşkın Samatya sı Selanik te kaldı adlı romanı Yunancaya Φίιεζα κηα θνξά ηελ Δπδνμία (Bir keresinde Eudoxia yı öptüm) şeklinde çevrilmiştir. İlginçtir ki, Yunanca başlıkta ne Samatya ne de İstanbul un ismi geçmemektedir. Kapağın üzerinde, şehirdeki Bizans veya Rum var oluşunun en önemli sembolü Ayasofya nın üzerinden bize doğru bakan bir kadının gözleri bulunmaktadır. 9

10 Kitabın orijinal Türkçe baskısının kapağında İstanbul'a herhangi bir gönderme yapılmamakta, yalnızca geçmiş yüzyıllardan bir kadın çiçek motifli bir kanepede oturmaktadır: İstanbul dışında, Yunanistan la güncel ya da tarihi bir geçmişe sahip Türkiye'nin diğer bölgeleri de Yunanistan daki yayınevlerinin ilgisini çeken edebi temalardır: İzmir ve Doğu Karadeniz bölgesi buna en iyi örnektir. Ayrıca, Girit ya da Kıbrıs ile ilgili birçok kitap Yunancaya çevrilmiştir : Saba Altınsay ın Kritimu Girit'im Benim (Yunancası : Κξήηε κνπ). Girit li Müslümanların soyundan olan Saba Altınsay, atalarının Girit adasını yeniden canlandırmıştır. Birkaç ay içinde 'den fazla kopya satan (Rigopoulou 2009) kitabı büyük bir başarı elde etmiştir. Tüm büyük 10

11 gazetelerde bu kitaba dair eleştiriler yer almıştır ve Giritli Müslümanların köklerinden koparılması şeklinde tasavvur edilmesi, Giritliler ve Yunanlılar arasında bir tartışma konusu haline gelmiştir. 11 Sadece tarihi bir konuya dayanmayan kurgu olmayan kitaplarda değil, aynı zamanda 1923 nüfus mübadelesini ve sonrasına konu alan romanlara da büyük ilgi gösterilmiştir : Kemal Anadol un Büyük Ayrılık, (Yunancası: Ο κεγάινο ρωξηζκόο), Ahmet Yorulmaz ın Savaşın Çocukları, (Yunancası: Σα παηδηά ηνπ πνιέκνπ). Türkçeden Yunancaya yapılan çevirilerdeki en son gelişme ise polisiye romanların yaygın olarak okunmaya başlanmasıdır. En çok okunan yazarların arasında hem Türkiye hem de yurtdışında ün kazanan Ahmet Ümit ve Esmahan Aykol dur. çevirmen, Thanos Zaragkalis in Aykol un Savrulanlar adlı romanının çevirisinde orijinal başlığı muhafaza etmesi ilginç bir detaydır. Almancaya Goodbye Istanbul (2007 de yayımlandı) şeklinde çevrilirken, Zaragkalis kitabın başlığını Yunancaya Αληίν Ιζηαλκπνύι (2010 da yayımlandı) şeklinde çevirmiştir. Yunanca baskının Yunanca bir başlığa sadık kalması ve Almanca baskısının İngilizce bir ifade kullanıyor olması aralarındaki tek fardır. Hem Yunan hem de Alman yayıncılar, kitabın başlığında İstanbul isminin geçmesini tercih etmiştir. Böylece, İstanbul'un küresel boyutta satışları etkileyen bir özelliği ortaya çıkmaktadır. 2.2 Yayınlar Yunanistan da yapılan edebi çevirilerin yüzdesi oldukça yüksektir (yayımlanan kitapların %41,5 ini oluşturmaktadır). Belles-lettres alanında ise bu yüzde çok daha yüksektir (%47,9); roman çevirileri ise %61,3 e kadar ulaşmaktadır. Yunanistan da en çok çevrilen diller arasında Türkçe yedinci sırada yer almaktadır. Bu sıralamaya göre ilk altı dil İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Rusçadır (Çokona 2009, 74). 11 Manolis Pimplis (2008) ve Dimitris Rigopoulou nun (2009) eleştirilerine bakınız. 11

12 Yunanistan da toplam 730 yayıncının arasında, Türkçe kitapların çevirisini en çok üstelenen, 20'den fazla kitap yayınlamamış küçük yayıncılardır. Türkiye de Belge yayınlarının Marenostrum gibi Yunanca kitaplar için seriler hazırlansa da, Türkçe edebi eserler yayınlayan Yunan yayıncıların böyle bir seri oluşturma girişimi bulunmamaktadır. Yunan okurların % 70 ini kadınların oluşturması oldukça dikkat çekicidir. Yayımlanacak kitapların seçiminde bu önemli bir rol oynayabilir (Çokona 2009 age.). Türk edebiyatından eserler seçerken yayıncılar çoğunlukla kendi çevirmenlerinin tavsiyelerine başvurmaktadır (Çokona 2009, 76). Aynı zamanda Avrupa ve Amerika nın büyük kitap piyasalarını da araştırmakta ve söz konusu ülkelerde çıkan kitaplarla ilgili eleştirileri değerlendirmektedirler. Polisiye yazarı Ahmet Ümit, nesir yazarı Mehmet Coral ve Ayşe Kulin in kitaplarını yayınlayan Kedros yayınevinden Katia Lempesi, ün kazanan kitapları hangi sebeplerden dolayı ilgi gördüğünü detaylı olarak incelemeksizin, sadece "büyük ilgi" gören kitapları seçtiklerini belirtmiştir (Siafkou 2006). Edebi ajanslarının olmayışı nedeniyle, Frankfurt Kitap Fuarı gibi büyük kitap fuarlarında tanıştıktan sonra Yunan yayıncılar sık sık Türk yayıncılarla iletişime geçmektedir. Türkiye nin 2008 yılında Frankfurt Kitap Fuarı nın onur konuğu olması bu süreci hızlandırmıştır (Çokona 2009: 77). Yayıncılar, çevirinin kaynak metinle uyumluluğunu inceleyip çeviri kalitesini gözden geçirecek kişilerle çalışmamaktadır. Çoğunlukla yalnızca hedef dilin kontrolü yapılmaktadır. Hem Türkçe edebi eserlerin çevirmeni hem de düzeltici olan Stella Xristidou ile çalışan Kastaniotis yayınevi örnek olarak verebileceğimiz bir istisnadır. 3. Kitapların dağıtımı ve bulunabilirliği Selanik te bulunan Πξωηνπνξία gibi büyük kitapçılar Türkçe romanların en yüksek satışını elde eden kitapçılardır (Orhan Pamuk, Murathan Mungan, Nazım Hikmet). Πξωηνπνξία aynı zamanda internet üzerinden de, ekte yer alan kitapların satışlarını gerçekleştirmektedir. İnternet üzerinden Türkçe kitapların satışını yapan diğer yayınevleri ise şunlardır: 12

13 ve gibi bu yayıncıların bazıları Türk edebiyatı ya da Türkiye tarihi vs. alanlarında kitaplara ulaşabileceğiniz detaylı bir araştırma motoru sunmaktadır. Türkçe romanların ve Sosyal bilimler alanındaki kitapların fiyatları 15 ila 25 (avro) civarında değişmektedir. 4. Medya ve eleştirel görüşler Σα Νέα, Σν Βήκα, Καζεκεξηλή, ve Διεπζεξνηππία gibi tüm büyük gazetelerin edebi eklerinde kitaplara dair eleştiriler yayımlanmaktadır. Genellikle bu eleştiri yazıları, zaman zaman çeviri ve çeviri kalitesini de değerlendirildiği için, oldukça kalitelidir (Çokona 2011). Γέληξν ve Η Λέμε gibi edebi dergiler de Türkçeden çevrilen kitaplara dair eleştiri yazılarına yer vermektedir. 5. Mali yardım ve destekler 2005 den itibaren, mali destek Türkçe Çeviri Projesi, TEDA tarafından sağlanmıştır. Türk hükümetinin girişimiyle sağlanan çeviri sübvansiyonu, TEDA, 2005 ve 2011 yılları arasında yayımlanmış 70 kitaptan 28 kitap (% 40 ı) desteklenmiştir. Çeviri etkinliğindeki gelişimi olumlu olarak etkilemiş olsa da, 2000 li yıllardan bu yana artış gösteren çeviri etkinliğini ne derece etkilediğini kestirmek oldukça zordur. Ayrıca, Yunanistan'da tüm editörler bürokrasiyle bağlantılı bir başvuru süreciyle ilgilenmemektedir (Çokona 2011). 12 TEDA nın sağladığı sübvansiyonları göz önüne almayıp, 2000'li yıllarda yapılan belles-lettres çevirilerine bakarsak, çevrilen kitap sayısında büyük bir artış görürüz : 1990 larda çevrilen kitap sayısı 40 iken 2000'li yıllarda bu sayı 78 e yükselmiştir yılından bu yana Türk edebiyatından 12 The role of TEDA and their decision process is disputed as it has been reported that in some instances applications were rejected because of political considerations (Çokona 2011). 13

14 eserlerin çevrilmesinde Orhan Pamuk'un Nobel ödülünün ne ölçüde etkili olduğu da bilinmemektedir. Aslında Orhan Pamuk'un eserleri zaten kendisine ödül takdim edilmeden önce de bir çok eseri çevrilmişti. Sonuç olarak, TEDA yardımı ile çevrilen kitapların, yardım olmasa da çevrilebileceğini ve yayımlanmış olacağını öne süremeyiz. Bu nedenle, Türkçeden Yunancaya yapılan çevirileri teşvik etme konusunda TEDA nın rolünü net olarak belirleyemeyiz. Sosyal Bilimler alanında yayımlanan kitapların sayısı da bu belirsizliği ortadan kaldırmak için yardımcı olmuyor. 1990'larda bu alanda 9 kitap yayımlanmıştır. 2000'li yıllarda bu rakam 36 ya yükselmiştir. Sosyal Bilimler alanında sadece 3 kitap TEDA tarafından sübvanse edilmiştir. Türkçe-Yunanca çeviriler AB fonu tarafından desteklenmeye de uygundur (Avrupa Komisyonu Eğitim Görsel İşitsel Yürütme Ajansı) 13. Ari Çokona ya göre, Türkçeden Yunancaya yapılan çeviriler söz konusu ajans tarafından her hangi bir mali destek görmemiştir. 6. Çevirmenler Türkçe edebi kitapların çevirisini yapmış ve yapmaya devam eden çevirmenlerin çoğu İstanbul'da yaşamış Rum toplumundandır. İki dilli olan bu çevirmenler, İstanbul un (Beyoğlu, Fener, Arnavutköy, Büyükada, ve Karaköy) çeşitli ilçelerdeki iki dilli eğitim veren ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim görmüşlerdir (Beyoğlu, Fener, Arnavutköy, Büyükada, ve Karaköy). Bu çevirmenler arasında; Panayot Abacı (romancı Yaşar Kemal, Aziz Nesin ve şair ve romancı Rıfat Ilgaz gibi önemli yazarların eserlerini çeviren ilk tercümandır), Stella Xristidou (romancı Orhan Kemal ve Murathan Mungan), Petros Markaris (romancı Murathan Mungan), Herkül Millas (şairler Yücel ve Yunus Emre), Fragko Karaoğlan (romancı Zülfü Livaneli ve Ahmet Hamdi Tanpınar), Io Çokona (yazar Mehmet Murat Somer) yer almaktadır. Bu çevirmenlerin bazıları Yunancadan Türkçeye de 13 Accessed on 10 July. 14

15 çeviri yapmaktadır: Panayot Abacı, Fragko Karaoglan, ve Herkül Millas. Avraam N. Papazoğlu ile bağlantılı olarak yukarıda açıklandığım gibi, İstanbullu Rum çevirmenler iki ülke arasında arabuluculuk konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Türkçe edebi eserlerin çevirisini yapan çevirmenler genellikle sadece yaptıkları çevirilerden kazandıkları ücretlerle geçinmeleri oldukça zordur. Çoğu, çeviriden kazandıkları gelirlere bağlı olmadan yaşamaktadır. Bu çevirmenlerin çoğunun farklı meslekleri de vardır. Çeviri ücretleri her zaman cezbedici olmadığı için çeviri etkinliğinin ücretinden çok motivasyon önemlidir. Ari Çokona, Yunanistan da Türkiye deki gibi çeviri ücretlerinin yayımlanan baskı sayısı yüzdesine göre hesaplanmadığını belirtmiştir (Çokona 2011). Bunun yerine çevirmenler genellikle, önemli ölçüde değişiklik gösteren bir ücret elde ederler. Daha fazla baskının yayımlanmasıyla, çevirmenlerin, yeni bir ödeme yapılması için anlaşmanın yenilenmesini talep etme hakkı yoktur. 7. Yunanistan da Türkçe öğrenimi Yunanistan daki Türk dili ve edebiyatı öğretimi veren üniversiteler şunlardır: Atina daki Rodos Ege Üniversitesi, Selanik teki Makedonya Üniversitesi, Gümülcine deki Trakya Üniversitesi ve Korfu daki İyonian Üniversitesi. Ayrıca Atina daki Doğu Dilleri ve Kültür Merkezi de Türk dili ve edebiyatı dersleri vermektedir. Bildiğim kadarıyla, akademik düzeyde Türkçe-Yunanca çevirmenlik bölümü ya da doğu Dilleri-Yunanca çevirmenlik bölümü bulunmamaktadır. Öğrenciler için lisans dersleri vermeyen fakat diğer üniversiteler ile işbirliği halinde yüksek lisans seminer ve programları sunan araştırma-odaklı enstitüler bulunmaktadır. Bu enstitülerin başlıca amacı Türk siyaseti, tarihi, edebiyatı ve kültürü üzerine araştırma yürütmektir. Araştırmalarının sonucunu kitap, gazete, seminer ve konferanslar aracılığıyla duyurmaktadır. Bana göre bu enstitülerin en bilinenleri şunlardır : Selanik teki Balkan Araştırmaları Enstitüsü, ve Girit in üçüncü büyük şehri 15

16 Resmo daki Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü. Türkiye: Yukarıda da belirtildiği gibi, İstanbullu Rumlar ilk ve orta okulda Türkçenin yanında Yunancayı da öğrenmektedir. Bu eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Bir çoğu da eğitimlerine Türkiye deki üniversitelerde devam etmektedir. Kaynakça Ari Çokona (1999) Yunancaya Çevrilmiş Türk Edebiyatı (tr. Turkish literature translated into Greek) : Çevirmenin Notu, 7, Ari Çokona (2011) röportaj tarihi: 16 Ağustos 2011 Episkopoulos, N. (1894) Σνπξθηθή θηινινγία (Türkçe Filoloji), Αστυ, 28 Mart Karaoglou, X. et al. (1996) Πεξηνδηθά Λόγνπ θαη Σέρλεο ( ) (Sanat ve Edebiyat Dergileri, ). Αζελαϊθά πεξηνδηθά ( ). Selanik. Kayadelen, E. (2007) Greek Fiction Translated into Turkish , Boğaziçi Üniversitesi. Papazoğlu, Avraam N. (1938). Βαιθαληθνί Οξίδνληεο (tr. Balkan Ufukları), Atina Papazoğlu, Avraam N. (1932). Ercüment Behzad: S.O.S. : Νεα Δζηία 11, 127, 380 Pimplis, Manolis (2008) «Μακά, ηώξα ζα βιέπω όλεηξα ζηα ηνύξθηθα;» (tr. Anne, artık Türkçe mi rüya göreceğim? ): Σα Νέα gazetesine 29 Temmuz 2011 tarihinde erişilmiştir: Rigopoulou, Dimitris (2009) Η Κξήηε, νη κνπζνπικάλνη θαη ν δηθόο ηνπο μεξηδωκόο (tr. Girit in Müslümanları ve köklerinden sökülmeleri) : Καζεκεξηλή adlı gazeteye 29 Temmuz 2011 tarihinde erişilmiştir:

17 Siafkou, Xristos (2006) Διιαο Σνπξθία ινγνηερλία (tr. Yunanca, Türkiye, Edebiyat), 14 Ağustos 2011 tarihinde erişilmiştir: = Zaragkalis, Thanos ve Xarisiadou, Maria et. al. (2007) Σνπξθηθή ινγνηερλία: Σνύξθνη ινγνηέρλεο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα. Σνύξθνη ινγνηέρλεο γξάθνπλ θαη κηινύλ γηα ηνπο Ρωκηνύο (Türk edebiyatı: 20 yüzyılın Türk yazarları. Türk yazarlar), Atina

NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci. bireyler

NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci. bireyler NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci bireyler NEDEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ? TEL: 0 212 359 66 56 E-posta: tkl@boun.edu.tr Web: www.turkishliterature.boun.edu.tr

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER VE EDEBİYAT KİTAPLARININ YUNANCADAN TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA (1990-2011)

SOSYAL BİLİMLER VE EDEBİYAT KİTAPLARININ YUNANCADAN TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA (1990-2011) Akdeniz de çeviri etkinliği SOSYAL BİLİMLER VE EDEBİYAT KİTAPLARININ YUNANCADAN TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA (1990-2011) Akdeniz de çeviri etkinliğinin eşleştirilmesi çerçevesinde 2010 Transeuropéennes

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MODERN DİLLER YÜKSEK OKULU MÜTERCİM - TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MODERN DİLLER YÜKSEK OKULU MÜTERCİM - TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL ADI BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 MTR - 101 Leksikoloji 3 0 3 MTR - 103 Yazılı Anlatım I 2 0 2 MTR - 105 Çeviriye Giriş I 3 0 3 MTR - 107 Gramer I 2 2 3 MTR - 109

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

Türk Kütüphaneciliği'nde Bilimsel Bölümlendirme

Türk Kütüphaneciliği'nde Bilimsel Bölümlendirme Türk Kütüphaneciliği'nde Bilimsel Bölümlendirme Müge Akbulut Editör makbulut@tk.org.tr Değerlendirme Bilimsel Bölüm Diğer Bölüm Bölümler Hakemli Yazılar Okuyucu Mektupları Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 13-16.11.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İÇİN ÖDENECEK TELİF, ÇEVİRİ VE İŞLENME ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRETLER HAKKINDA ESASLAR

BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İÇİN ÖDENECEK TELİF, ÇEVİRİ VE İŞLENME ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRETLER HAKKINDA ESASLAR BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İÇİN ÖDENECEK TELİF, ÇEVİRİ VE İŞLENME ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRETLER HAKKINDA ESASLAR Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Esaslar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

1990-2010 ARASI ALMANCAYA ÇEVRİLEN TÜK EDEBİYATI

1990-2010 ARASI ALMANCAYA ÇEVRİLEN TÜK EDEBİYATI Akdeniz de çeviri etkinliği 1990-2010 ARASI ALMANCAYA ÇEVRİLEN TÜK EDEBİYATI Akdeniz de çeviri etkinliğinin eşleştirilmesi çerçevesinde, 2010 Transeuropéennes ve Anna Lindh Vakfı nın ortaklığıyla yürütülen

Detaylı

AVRUPA KÜLTÜR PROGRAMI. Erasmus Bahar Toplantısı 8-9 Nisan 2010 -İzmir

AVRUPA KÜLTÜR PROGRAMI. Erasmus Bahar Toplantısı 8-9 Nisan 2010 -İzmir AVRUPA KÜLTÜR PROGRAMI 2007-2013 Erasmus Bahar Toplantısı 8-9 Nisan 2010 -İzmir Avrupa Kültür Programı I. Amaç II. Hedef Gruplar III. Dizinler Kültür Programı nın Amaçları Program ın üç temel amacı: Kültür

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014.

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: 458 Kitabın Adı: Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik Yazarlar: Ahmet

Detaylı

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak)

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) Hoş geldiniz. 19. YIL EDEBİYAT Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) NEDEN EDEBİYAT? Edebiyat en iyi dil öğrenme yoludur.

Detaylı

İletişim Yayınları SERTİFİKA NO

İletişim Yayınları SERTİFİKA NO İletişim Yayınları 265 Cemil Meriç Bütün Eserleri 15 ISBN-13: 978-975-470-356-6 1993 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-18. BASKI 1993-2016, İstanbul 19. BASKI 2017, İstanbul KAPAK Ümit Kıvanç UYGULAMA Hüsnü

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 21-24.11.2013 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer Uluslararası 06 TürkiyeEnerjiForumu 12. Yıl Club Med Palmiye, Kemer 2014 ANTALYA 15-19 Nisan 2014 Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! Antalya da unutulmuz tarihi zirve için geriye

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türk-Yunan İlişkileri PSIR 463 7-8 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - - - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ

1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ 1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ Can Mindek Amaçlar Kültür alanında çalışan kişilerin sınır ötesi hareketliliklerinin teşvik edilmesi, Eserlerin ve kültür-sanat çalışmalarının sınır ötesi dolaşımının desteklenmesi,

Detaylı

Tarihli, 14 Nolu Senato Karar Eki T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ YÖNERGESİ

Tarihli, 14 Nolu Senato Karar Eki T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ YÖNERGESİ 18.04.2017 Tarihli, 14 Nolu Senato Karar Eki T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

Profesör Seni Kimse Okumuyor. Prof Dr Tamer ŞANLIDAĞ

Profesör Seni Kimse Okumuyor. Prof Dr Tamer ŞANLIDAĞ Profesör Seni Kimse Okumuyor Prof Dr Tamer ŞANLIDAĞ Hakemli bir akademik dergide yayımlanan bir makale, sadece 10 kişi tarafından okunuyor Neden makale yazarız? Doçentlik için; Bilim adamlarının etkili

Detaylı

NAKİT GİRİŞLER 1,859,295 1,464,934

NAKİT GİRİŞLER 1,859,295 1,464,934 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ BURS FONU NA İLİŞKİN FİNANSAL BİLGİ VE ÜZERİNDE MUTABIK KALINAN PROSEDÜRLERİN UYGULANMASI SONUCU ELDE EDİLEN BULGULARA DAİR RAPOR

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Sayıştay Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan

Detaylı

Türk Coğrafya Dergisi ndeki yayınlar hakkında ( )

Türk Coğrafya Dergisi ndeki yayınlar hakkında ( ) Türk Coğrafya Dergisi Sayı 63: 51-56, İstanbul http://www.tcd.org.tr Basılı ISSN 1302-5856 Elektronik ISSN 1308-9773 Türk Coğrafya Dergisi ndeki yayınlar hakkında (1943-2014) About the publications of

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

TÜRKÇEDEN ARAPÇAYA ÇEVRİLEN EDEBİ ESERLER (1990-2010)

TÜRKÇEDEN ARAPÇAYA ÇEVRİLEN EDEBİ ESERLER (1990-2010) Akdeniz de çeviri etkinliği TÜRKÇEDEN ARAPÇAYA ÇEVRİLEN EDEBİ ESERLER (1990-2010) Akdeniz de çeviri etkinliğinin eşleştirilmesi çerçevesinde 2010 Transeuropéennes ve Anna Lindh Vakfı nın ortaklığıyla yürütülen

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ( )

Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ( ) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erol GÖKŞEN Doğum Tarihi: 25.02.1985 Unvanı: Okutman EĞİTİM DURUMU Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (2004-2008) Yüksek Lisans: Eskişehir Osmangazi

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL Tel: 0216 492 0504, 0216 532 7545 Faks: 0216 532 7545 freex@superonline.com www.antenna-tr.org "Düşünce Özgürlüğü için 5. İstanbul

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Ufuk2020.org.tr Erişime Açıldı!

Ufuk2020.org.tr Erişime Açıldı! Ufuk2020.org.tr Erişime Açıldı! Değerli Paydaşımız, 80 Milyar Avro luk dev finansmanıyla dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon destek programı olan Ufuk2020 nin yeni internet sitesi ufuk2020.org.tr

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

Çağdaş Türk Edebiyatından Sırpçaya Yapılan Çevirilerin Değerlendirilmesi Üzerine

Çağdaş Türk Edebiyatından Sırpçaya Yapılan Çevirilerin Değerlendirilmesi Üzerine Çağdaş Türk Edebiyatından Sırpçaya Yapılan Çevirilerin Değerlendirilmesi Üzerine DOÇ. DR. KSENİYA AYKUT T ürk edebiyatından Sırpçaya çevrilmiş eserlere genel olarak bakılırsa böylesi zengin bir edebiyatın,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL FAALİYET TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL FAALİYET TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL FAALİYET TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI NİSAN 2013 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar,

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

Dizin 1.2.2 Edebi Çeviri Projeleri (24 ay süreli)

Dizin 1.2.2 Edebi Çeviri Projeleri (24 ay süreli) Dizin 1.2.2 Edebi Çeviri Projeleri (24 ay süreli) Bu dizinde, Avrupa edebiyatına ait eserlerin, Avrupa ülkelerinin dillerine çevrilip yayınlanarak, Avrupa vatandaşları arasında yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Detaylı

Makale Nedir? Makale Nasıl Yazılır?

Makale Nedir? Makale Nasıl Yazılır? Makale Nedir? Makale Nasıl Yazılır? Makale, belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne denir. Gazete, dergi ve internette yayınlanır. Ayrıca herhangi

Detaylı

İşsiz Kapıcılara AB Parasıyla Boya Badana Kursu Verilecek 26 Ocak 2005 Büyükşehirlerde doğalgazın yaygınlaşmasıyla apartmanların ısınma sorununun ortadan kalkması sonucu işinden olan kapıcı sayısı hızla

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarında kalitenin arttırılmasına

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. Doğan Gazetecilik A.Ş. Hakkında...4-5 B. 1 Ocak-31 Mart 2009 Döneminde Önemli Gelişmeler... 6 C. Operasyonel Performans...6-7

Detaylı

Bir Gök Dolusu Güvercin

Bir Gök Dolusu Güvercin Bir Gök Dolusu Güvercin Yalvaç Ural (1945, Konya) Kitaplarının sayısı 100 ü aşan yazarın yurtiçinde ve yurtdışında pek çok ödülü bulunmaktadır. Kitapları Almanca, İngilizce, Sırpça, Hırvatça, Lehçe, Arnavutça,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (BANDROL) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2014 ANKARA 1.1. AYLARA GÖRE SATILAN BANDROL ADETLERİ 2013

Detaylı

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS108 2 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Küçük Yaşar ın Öyküsü. Alucura Çayevi

Küçük Yaşar ın Öyküsü. Alucura Çayevi Küçük Yaşar ın Öyküsü Alucura Çayevi Yalvaç Ural (1945, Konya) Kitaplarının sayısı 100 ü aşan yazarın yurtiçinde ve yurtdışında pek çok ödülü bulunmaktadır. Kitapları Almanca, İngilizce, Sırpça, Hırvatça,

Detaylı

Akademik Bir Derginin İşletilmesi. Dr. Behçet Al Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp 2017

Akademik Bir Derginin İşletilmesi. Dr. Behçet Al Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp 2017 Akademik Bir Derginin İşletilmesi Dr. Behçet Al Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp 2017 Hakem li Dergi Süreci TÜBİTAK TÜBİTAK-ULAKBİM 3 0 Editör Hakem Okuyucu Dergi Yayın Politikasının Belirlenmesi Hedef

Detaylı

FAALİYET TABLOSU. FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET DETAYI Başvuruda İstenilen Belgeler. Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje

FAALİYET TABLOSU. FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET DETAYI Başvuruda İstenilen Belgeler. Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje FAALİYET TABLOSU FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET DETAYI Başvuruda İstenilen Belgeler PROJE (Tanım: Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda ulusal veya uluslararası kurumlarca onaylanarak bütçe desteği sağlanmış

Detaylı

FAALİYET TABLOSU. FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET DETAYI Başvuruda İstenilen Belgeler. Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje

FAALİYET TABLOSU. FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET DETAYI Başvuruda İstenilen Belgeler. Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje FAALİYET TABLOSU FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET DETAYI Başvuruda İstenilen Belgeler PROJE (Tanım: Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda ulusal veya uluslararası kurumlarca onaylanarak bütçe desteği sağlanmış

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

UCL Institute of Education a Hoş Geldiniz

UCL Institute of Education a Hoş Geldiniz Institute of Education UCL Institute of Education a Hoş Geldiniz Neden UCL Institute of Education? UCL Institute of Education (IOE) eğitim alanında dünyada ilk sırada yer alır (2015 QS Konu Bazlı Dünya

Detaylı

Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı. Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Adres Gruplarına Göre Dağılımı

Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı. Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Adres Gruplarına Göre Dağılımı Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı 5 Marmara Bölgesi 5 %34 İç Anadolu Bölgesi %34 Ege Bölgesi %9 Karadeniz Bölgesi Akdeniz Bölgesi %3 %9 Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Detaylı

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU Ömer BİLGİN Çavdarhisar Kaymakamı 2011 AIZANOI Binlerce yıl öncesine dayanan tarihi, eşsiz mimari eserleri, dünyanın pek çok ilklerini

Detaylı

Dursun AKYÜZ. Fransızca / İngilizce Öğretmeni Uluslararası Pazarlama Köşe Yazarı Çevirmen

Dursun AKYÜZ. Fransızca / İngilizce Öğretmeni Uluslararası Pazarlama Köşe Yazarı Çevirmen Dursun AKYÜZ Fransızca / İngilizce Öğretmeni Uluslararası Pazarlama Köşe Yazarı Çevirmen Tel No : 0507 280 88 16 - Güney Mah. Mercan Sok. Kozlu / Zonguldak - dursun.akyz@gmail.com 10.12.1984 KARİYER Fransızca

Detaylı

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831 de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice,

Detaylı

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Araştırma üç farklı konuya odaklanmaktadır. Anketin ilk bölümü (S 1-13), Türkiye nin dünyadaki konumu ve özellikle ülkenin

Detaylı

DOSTA! YETER! ÖN YARGILARIMIZI AŞARAK, ROMANLARI KARŞILAMAYA GIDELIM!

DOSTA! YETER! ÖN YARGILARIMIZI AŞARAK, ROMANLARI KARŞILAMAYA GIDELIM! DOSTA! YETER! ÖN YARGILARIMIZI AŞARAK, ROMANLARI KARŞILAMAYA GIDELIM! ROMANLAR İÇİN BİLİNÇLENDİRME KAMPANYASI Not: Burada kullanılan Roman Roma terimi, Sintilerin (Manush), Kale (İspanyol çingeneler),

Detaylı

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar:

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar: Dışişleri Bakanlığı Giriş Sınavları (PS. İstanbul Aydın Üniversitesinin bu programı, öğrencileri Ekonomi Bakanlığı Diş Ticaret Müsteşarlığı, AB Bakanlığı, MIT Müsteşarlığı gibi kurumların giriş sınavlarına

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Kodu A Puan Grubu ARAŞTIRMA VE YAYIN ETKİNLİKLERİ A1. Makaleler A1.1 SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ) 17.11.2017 CUMA 16.11.2017 PERŞEMBE 15.11.2017 ÇARŞAMBA 14.11.2017 SALI 13.11.2017 PAZARTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖR ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ) Altay

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır.

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No 1101 Atatürk İnkılapları

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111, 112, 113, 114, 115, 116), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Yrd. Doç.Dr. Mehemet Ali Nahit Şendur Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Yrd. Doç.Dr. Mehemet Ali Nahit Şendur Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

URAP TÜRKİYE SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 HAZİRAN 2016

URAP TÜRKİYE SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 HAZİRAN 2016 2016-2017 URAP TÜRKİYE SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 HAZİRAN 2016 ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı 2009 yılından bu yana Türkiye

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü.

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü. ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : A.Ergin GÜMÜŞ 2.Doğum Tarihi : 05.08.1960 3.Ünvanı 4.Öğrenim Durumu : : Yrd. Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Y.Lisans

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER Yükseköğretim Erasmus+ kapsamında yer alan Yükseköğretim Programı yükseköğretim alanındaki projelere hibe desteği sunmaktadır. Bu alandaki projeler için hedef

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ AVAR7045 TÜRKİYE'NİN AVRASYA POLİTİKALARI (zorunlu ders) Doç. Dr. Bekir Günay

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Hans Christian Andersen Tahsin Yücel Buket Topakoğlu

Hans Christian Andersen Tahsin Yücel Buket Topakoğlu Kralın Yeni Giysisi Hans Christian Andersen (2 Nisan 1805-4 Ağustos 1875). Dünyaca ünlü Danimarkalı eşsiz masal ustası. Ayrıca oyun, roman, şiir, gezi kitabı ve biyografi de yazmıştır. Bir ayakkabıcının

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI BÖLÜM BAŞKANI YARDIMCI DOÇENTLER : Prof. Dr. İlhami SIĞIRCI : Yrd.Doç.Dr. Duran İÇEL Yrd.Doç.Dr. Bayram KÖSE Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:15-16, Sayı:22-23-24-25, Yıl:2010-2011 Vol:15-16, No:22-23-24-25, Year:2010-2011 ISSN: 1303-9105 DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Faculty of Law of Dicle University DİCLE

Detaylı

GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE

GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE 1 ^^^^ ISBN: 978-960-98925-6-8 Gön^RJSEYlN ISBN: 978-960-98925-6-8 BAKEŞ YAYINLARI 8 Kitabın Adı Gümülcine Türk Ağzındaki Batı Kaynaklı Kelimeler Yazar Gönül Hüseyin Aktaş Kapak

Detaylı

Evangelia Balta TÜRKÜYE$ BANK.ASI. Kültür Yayınları

Evangelia Balta TÜRKÜYE$ BANK.ASI. Kültür Yayınları Evangelia Balta TÜRKÜYE$ BANK.ASI Kültür Yayınları İNCELEME/ARAŞTIRMA EVANGELİA BALTA GERÇİ RUM İSEK DE RUMCA BİLMEZ TÜRKÇE SÖYLERİZ KARAMANLILAR VEKARAMANUCAEDEBİYATÜZERİNEARAŞTIRMALAR COPYRIGHT 2012

Detaylı

17. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ 8-15 Mayıs 2014

17. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ 8-15 Mayıs 2014 A- FESTİVAL ANA SPONSORLUĞU Kapsam: Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali sosyal sorumluluk projelerine önem veren kurum ve kuruluşların desteğiyle 17. yaşına geldi. Festivalimizin ismiyle birlikte anılacak

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji İstanbul Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Sabahattin GÜLLÜLÜ 2. Doğum Tarihi: 17.02.1940. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji İstanbul Üniversitesi 1962-1967 Doktora Sosyoloji

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı