[2012] ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "[2012] ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 [2012] ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU

2 BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bölge Müdürlüğümüz orman varlığını korumak, geliştirmek, odun hammaddesi ihtiyacını karşılamak, ormancılık tekniğinin gereklerine uygun olarak hizmet vermek ve orman-halk ilişkilerini sağlıklı kılabilmek üzere; 1967 tarihinde Bolu Orman Bölge Müdürlüğü nden ayrılarak, tarih ve 3B. Sayılı Olur ile kurulmuş, günü Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü olarak çalışmaya başlamıştır. Kuruluşunda; Bartın, Devrek, Dirgine, Ereğli, Karabük, Ulus, Yenice ve Zonguldak olmak üzere 8 Orman İşletme Müdürlüğü ve bu işletmelere bağlı 54 Bölge Şefliği 8 Ağaçlandırma Şefliği, 1 Milli Park Şefliği 1 adet Fidanlık Şefliği bulunmakta idi. Bilahare Milli Park, Ağaçlandırma ve Fidanlık Şeflikleri kuruluşumuzdan ayrılmıştır yılında Bölge Müdürlüğümüzde Türk-Alman Ormancılık projesi çerçevesinde Model Amenajman Planı çalışmaları ile İşletmelerimiz entansif çalışmalara yöneltilmiş, bu sebeple sahaların küçültülmesi zarureti doğmuş ve Orman İşletme Şeflikleri 71 adede ulaşmıştır. Kaynakların Etkin ve Verimli Şekilde Kullanımı amacıyla İşletme Şeflikleri birleştirilerek Orman İşletme Şefliği sayısı 70 e indirilmiştir. Ayrıca 24 Ekim 2011 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında ve Kadrolarında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Karar gereğince Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü kurulmuştur. Orman İşletme Müdürlüğü sayısı dokuza çıkartılmış Orman İşletme Şefliği sayısı 71 olmuştur. Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde Yaylacık Araştırma ve Büyükdüz Araştırma Orman İşletme Şeflikleri bulunmaktadır. Sorumluluk alanı içerisinde Bartın, Devrek, Dirgine, Ereğli, Karabük, Safranbolu, Ulus, Yenice ve Zonguldak İşletmeleri bulunmaktadır. Genel sahasının % 63,8 si ormanla kaplı Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, tür çeşitliliği ve kalite açısından da zengin orman yapısı nedeniyle sahip olduğu potansiyelini en iyi şekilde kullanarak entansif bir işletmecilik yapmak durumundadır. Yöre, Türkiye Kömür ve Demir-Çelik sektörünün merkezi olması yanında orman varlığı potansiyeli ile sosyo- ekonomik alanda önemli bir işlevi yüklenmektedir. Amaç ve Görevlerimiz; Sorumluluk alanımız içerisindeki ormanları geliştirmek, kanunsuz müdahalelere, tabi afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını sağlamak, ormanların sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde teknik ve ekonomik gereklere göre işletmek, mevcut ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirmesini yapmak olarak özetlenebilir. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, teknik ormancılık çalışmalarıyla yörede kendisinden beklenen hizmetleri optimum şekilde gerçekleştirebilmesi için İşletmeciliğin en uç noktasında yer almaktadır. Batı Karadeniz de, Zonguldak, Karabük, (Eskipazar İlçesi hariç) Bartın ve Bolu İli (Mengen ve Yığılca İlçelerinin bir bölümü dahil) kapsar. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü nün kuzey ve kuzeybatısı Karadeniz, güneyi Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, güneydoğusu Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ve doğusu Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile çevrilidir. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ile kuzey enlemi ile doğu boylamı arasında yer almaktadır.yıllık ortalama sıcaklık 13,4, yıllık ortalama yağış 1184,8kg/ cm²,yıllık ortalama nisbi nem % 66 dır. Bölge Müdürlüğümüz bu coğrafya içinde, Bölge Müdürlüğü ormanlarının % 100 ü koru vasıftadır. Baltalık orman bulunmamaktadır. Koru ormanların %70 i yapraklı, %30 u ibreli+yapraklı ağaçlardan oluşmaktadır. Ormanlarda hakim ağaç türü başta kayın olmak üzere sırasıyla göknar, meşe, karaçam, gürgen, sarıçam, kestane kızılçam, titrek kavak, çınar, kayacık, ıhlamur, sahil çamı, karaağaç vs gibi bir çok ağaç ve ağaçcık türlerini barındıran ormanlara sahip olup Doğal Arboretum konumundadır. Bölge Müdürlüğümüz ,0 ha. genel alanı içerisinde ,1 ha. ormanlık alanı (% 63,8) oluşturmaktadır ,1 ha. Ormanlık alanın ,4 ha ı bozuk koru vasıflı, ,7 ha. ı ise verimli ormandır.

3 Baltalık orman bulunmamaktadır. Bozuk ve 1 kapalı planın her hangi bir silvikültürel işlem öngörmediği alanların rehabilitasyon programına alınarak rehabilite edilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle son yıllarda bu bozuk ve 1 kapalı alanların rehabilite edilerek verimli ormana dönüştürme çabalarına hız verilmiştir. Çalışmalarda azami tasarruf ilkelerine uyularak ormandan alınanın ormana geri verilmesine çalışılmıştır. Bölge Müdürlüğümüzde ormanlardan kaçak kesim, nakil, kullanma, açma, işgal ve faydalanma ile otlatma gibi orman suçları alınan tedbirler, eğitim çalışmaları, halkın bilinçlenmesi, köylümüzün sosyal ve ekonomik durumunun iyileşmesi ve orman kadastrosunun bitme aşamasına gelmesi ile büyük oranda azaldı. Yine alınan tedbirlerle 2012 yılında büyük ölçekli 1 adet yangın haricinde orman yangını yönünde iyi bir sezon geçirmiş bulunmaktayız. Ormanlarımızın sosyal ve kültürel fonksiyonlarından halkımızın azami ölçüde yararlanması ve orman halk bütünleşmesini sağlamak amacıyla devlet ormancılığından millet ormancılığına geçişin önemli halkalarından birisi olan kent ormanlarından Bölge Müdürlüğümüzde 2012 yılı sonu itibarıyla Karabük (2 adet), Bartın (1 adet) ve Zonguldak (1 adet) kent ormanı mevcut olup, bunların haricinde Bölge Müdürlüğümüz dahilinde 37 adet (c) tipi mesire yeri de halkımızın hizmetindedir. Halkımızın ormanların rekreasyon hizmetlerinden yararlandırılması çalışmalarına önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir. Ülkemizin doğal kaynaklarının başında yer alan ve ekonomik değerler üretimi yönünden milli gelire, ekolojik açıdan yaşanabilir bir çevreye katkısı büyük olan ormanlarımızın, ilme,tekniğe ve ekonomiye dayalı çağdaş bir çalışma ile korunması, sürekliliğinin artması, kalite ve kantite yönünden geliştirilerek verim gücünün artırılması, alanlarının genişletilmesi; çalışmalarımızın odak noktası oluştururken, aynı zamanda iç içe olduğumuz orman köylümüzün sosyo-ekonomik meselelerine çözüm getirmek çabalarıyla bütünleşen, ekonomik-teknik ve sosyal faaliyetler Orman İşletmeciliğinin temel işlevini oluşturmaktadır. Ormancılığımızın bu işlevlerini yerine getirmesi her kademede görev yapan personelin birlik beraberlik içerisinde yılmadan, inançla çalışması ile mümkündür. Hizmetin yapılması yürürlükteki mevzuat hükümleri gereği işlemler ile orman halk ilişkilerinde vatandaşa yol gösterici, dertlerine çare arama çabası içerisinde bulunulmalıdır Tüm bu bilgiler ışığında önümüzdeki yıllarda; Program hedeflerine ulaşmada gerekli tedbirlerin alınarak, mevcut imkanlarımızı en verimli şekilde yönlendirerek her hangi bir aksaklığa meydan vermeden yılı içerisinde gerçekleşmelerin sağlanması, programda olan çalışmaların ödeneği dahilinde nakit akışı düzenlenerek gerçekleştirilmesi, program ödenekleri dilimler halinde serbest bırakıldığından ödenekler intikal etmeden harcama yapılmaması, bilhassa cari gider harcamalarında her türlü önceliklerin belirlenip tasarruf ilkeleri doğrultusunda ödenek dahili uygulama yapmak Bölge Müdürlüğü olarak bir takım ruhu içerisinde, halkımızın da arkasında duracağına inandığımız katılımcılığın esas alındığı projeleri üretmek. Bölge müdürlüğümüz ve işletme müdürlüklerimizce gençleştirme, bakım ve koruya tahvil çalışmalarına, gereken önem ve önceliği vermek. Orman işletme şefliklerinde sıklık bakımı gerektiren genç meşcerelerde sıklık bakımı çalışmalarını öncelikle yapmak. Bozuk ve 1 kapalı orman alanlarında rehabilitasyon çalışmaları ile verimli orman alanlarını arttırmak Üretimde standardizasyonun eksiksiz uygulanması ile Standardizasyon tatbikat ve denetimlerine önem vererek kaliteyi ve sınıf orman emvali üretimini artırmak en yüksek verim yüzdesine ulaşılması, üretilen emvalin en kısa sürede değerlendirilerek tahsis yerlerine ve piyasaya intikalinin gerçekleştirilmesi yönünde çalışmaları sürdürmek Kaliteli ürün elde edilebilecek iğne yapraklı türlerde, piyasada öteden beri özel ilgi gören emvallerin elde edildiği alanlarda, istikbal fertlerine yönelik budama çalışması yapmak. Gençleştirme çalışmalarının tekniğe uygun ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak Eğitimli personelin daha başarılı olacağı düşüncesiyle, bölge müdürlüğümüz ve işletmelerinde personel eğitimi için, seminer ve tatbikatları devam ettirmek. Ormanlardan faydalanmada sürdürülebilirlik ilkesi esas alınarak, ormanların yönetiminde katılımcılığa önem vermek. Özel, tüzel kişi ve kuruluşların taleplerinin süratle incelenerek mevzuat gereği geciktirmeden sonuçlandırmak Yapılan işlerin istihkaklarının bekletilmeden nakit akışı planlanmasına uygun şekilde, yasal ödentilerin zamanında gecikme ve faize neden olunmadan ödemek,

4 Ormanlık alanlarda verilen izinlerin takibi ile bedellerinin tahsilinin aksatılmadan izlenmesi, kontrollerinin devamlı yapmak Orman yangınlarına hassasiyet yönünden önem arz eden ibreli ağaçlandırma sahalarında ve diğer alanlarda gerekli tedbirleri önceden almak Orman yasasının 31,32,33 üncü maddesinden istifade eden köylülere ihtiyaçlarının 280 sayılı tebliğ gereği zamanında tespit ve tevziatının yapılarak amacına uygun kullanımını kontrol etmek Programındaki yatırım ve cari giderlerle ilgili tüm keşiflerin derhal yapılarak uygulamaya geçilmesi, ödenek aşımına kesinlikle meydan vermemek Bölgesel, ulusal ve global ormancılık stratejisini benimsemek ve uygulamak. Yapacağımız tüm ormancılık faaliyetlerimizde tasarruf tedbirleri ilkesine bağlı kalınarak ekonomik işletmecilik ile verimli bir çalışma gerçekleştirmektir. Yapılan çalışmaların milletimiz adına faydalı olması, bundan sonraki çalışmalara ışık tutması ve tecrübe olması dilek ve temennilerimle Hakkı ÜNAL Orman Bölge Müdürü

5 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye/Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER VI-EKLER Ek-1: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

6 I- GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon MİSYON; Orman ve orman kaynaklarını her türlü tehditlere karşı korumak, doğaya yakın bir anlayışla genleştirip geliştirmek; ekosistem bütünlüğü içinde ve topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde modern bilim ve teknik ölçütlerle işletip yönetmek, öz görev olarak üstlenilmiştir. VİZYON; İnsana, doğaya ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir orman yönetimini insan merkezli ve ekolojik dengeyi esas alıp gözeten, toplumla kaynaşmayı sağlayan, şeffaf ve saygın bir kurum olmaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Amaç ve Görevlerimiz; Sorumluluk alanımız içerisindeki ormanları geliştirmek, kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını sağlamak, ormanların sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde teknik ve ekonomik gereklere göre işletmek, mevcut ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirmesini yapmak olarak özetlenebilir. Bölge Müdürlüğümüz ,0 ha. genel alanı içerisinde ,1 ha. ormanlık alanı (% 63,8) oluşturmaktadır ,1 ha. Ormanlık alanın ,4 ha ı bozuk koru vasıflı, ,7 ha. ı ise verimli ormandır. Baltalık orman bulunmamaktadır. Bozuk ve 1 kapalı planın her hangi bir silvikültürel işlem öngörmediği alanların rehabilitasyon programına alınarak rehabilite edilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle son yıllarda bu bozuk alanların rehabilite edilerek verimli ormana dönüştürme çabalarına hız verilmiştir. Çalışmalarda azami tasarruf ilkelerine uyularak ormandan alınanın ormana geri verilmesine çalışılmıştır. Bölge Müdürlüğümüzde ormanlardan kaçak kesim, nakil, kullanma, açma, işgal ve faydalanma ile otlatma gibi orman suçları alınan tedbirler, eğitim çalışmaları, halkın bilinçlenmesi, köylümüzün sosyal ve ekonomik durumunun iyileşmesi ve orman kadastrosunun bitme aşamasına gelmesi ile büyük oranda azalmıştır. Sonuç olarak; Bölge Müdürlüğü olarak, bir takım ruhu içerisinde, halkımızın da arkasında duracağına inandığımız katılımcılığın esas alındığı projeleri üretmek. Bölge müdürlüğümüz ve işletme müdürlüklerimizce gençleştirme, bakım ve koruya tahvil çalışmalarına, gereken önem ve önceliği vermek. Orman işletme şefliklerinde sıklık bakımı gerektiren genç meşcerelerde sıklık bakımı çalışmalarını öncelikle yapmak. Bozuk ve 1 kapalı orman alanlarında rehabilitasyon çalışmaları ile verimli orman alanlarını arttırmak Standardizasyon tatbikat ve denetimlerine önem vererek kaliteyi ve sınıf orman emvali üretimini artırmak. Kaliteli ürün elde edilebilecek iğne yapraklı türlerde, piyasada öteden beri özel ilgi gören emvallerin elde edildiği alanlarda, istikbal fertlerine yönelik budama çalışması yapmak. Eğitimli personelin daha başarılı olacağı düşüncesiyle, bölge müdürlüğümüz ve işletmelerinde personel eğitimi için, seminer ve tatbikatları devam ettirmek. Ormanlardan faydalanmada sürdürülebilirlik ilkesi esas alınarak, ormanların yönetiminde katılımcılığa önem vermek. Bölgesel, ulusal ve küresel ormancılık stratejisini benimsemek ve uygulamak. Uygulamasına başladığımız kent ormanları projesi ile devlet ormancılığından halk ormancılığına geçişi sağlamak ve ormanlarımızı halkın hizmetine sunarak orman-halk bütünleşmesine katkıda bulunmak çalışmalarımız devam edecektir. Yapacağımız tüm ormancılık hizmetlerinde tasarruf ilkelerine bağlı kalınacaktır.

7 3234 Sayılı Teşkilat Kanunu ve Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Orman Bölge Müdürlüklerinin görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir. a) Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek. b) İşletmeler tarafından hazırlanıp bölge müdürlüğüne gönderilen bütçeleri ve iş planlarını inceledikten sonra konsolidesini yaparak Genel Müdürlüğe göndermek. c) Amenajman, ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak. ç) Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek. d) Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini, etüt ve projelerinin yapılmasını sağlamak, Bakanlıkça mevcut mevzuatlar çerçevesinde tespit edilecek usul ve esaslar dâhilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde yetkisi dahilindeki yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak. e) Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde işletme müdürlükleri arasında döner sermaye bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek. f) Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, diğer bölge müdürlükleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ve kalkınma ajansları ile işbirliğinde bulunmak. g) Lüzum görülen hallerde gerek bölge müdürlüğü, gerekse işletme müdürlüğü görev alanı içinde bulunan personelden münasip gördüklerini diğer bir işletmede ve işletmelerde bulunanları da bölge müdürlüğü merkezinde üç ayı geçmemek şartıyla geçici görevle çalıştırmak. ğ) Her türlü inşaat ve tesisat işlerini kontrol etmek ettirmek ve her çeşit makinelerin ve motorlu taşıtların bakımlı ve randımanlı çalışmalarını temin etmek ve ettirmek. h) Harcama yetkilisi olarak özel bütçeden bölge müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin mevzuatına uygun etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak. ı) Özel bütçe harcama belgelerini harcama yetkilisi olarak onaylamak. i) Bölge müdürlüğünün bütçe tekliflerinin Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Planı, Bölge Planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı ve Performans Programına uygun olarak yapılmasını sağlamak. j) Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. k) Bölge müdürlüğünün birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak. l) Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmak.

8 C- İdareye/Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 1.1 Binalar ve Arsalar Tablo 1: Bina ve Arsalar (Özel Bütçe) Nevi Miktar (Adet) Alan (m2) Hizmet Binası Lojman İlk Müdahale Ekip Binası Toplu Koruma Ekip Binası Üretim Depo Binası Yangın Kule-Kulübe Binası Laboratuar Binası - - Diğer Binalar (sundurma, reçine vb ) Arsa - - Tablo 2: Birimlerin Hizmet Verilen Binalara Dağılımı Yerleşke Adı ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BARTIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DEVREK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİRGİNE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EREĞLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAFRANBOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ULUS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Birim Hizmet Verilen Bina/Tesis Ofis Sayısı Kapasite (Kişi)

9 Tablo 3: Sosyal Tesisler Sosyal Tesis Miktar Kapasite Yararlanan Alan (m2) (Adet) (Kişi/Yıl) (Kişi/Yıl) Eğitim ve Dinlenme Tesisi Lokal Memur Evi Misafirhane Spor Tesisi Kreş Tablo 4: Makine Parkında Bulunan Araçlar 3 Makinenin Cinsi Yaş Yaş Yaş 20 Yaş Üstü Mevcut (Adet) Miktar Oranı Miktar Oranı Miktar Oranı Miktar Oranı (Adet) (%) (Adet) (%) (Adet) (%) (Adet) (%) A-HİZMET VASITALARI x2 Binek x4 Pick-Up x4 Binek Station Wagon Minibüs Midibüs Ambulans B- İŞ VE KORUMA MAKİNELERİ Dozer Greyder Loder Paletli Yükleyici Ağır Tonajlı Kamyon Treyler Seyyar Tamir Aracı Su İkmal Aracı Akaryakıt Tankeri Ekskavatör Yangın Söndürme Aracı İlk Müdahale Arozözü C- ÜRETİM MAKİNELERİ Sürücütü Traktör Kar Rotatifi Tomruk Yükleyici İstifleyici Kepçe Takılı Traktör x2 Traktör x4 Traktör Kabuk Soyma Makinesi Kamyon Motosiklet Kar Bıçağı Hava Hattı Daha verimli çalışılabilmesi için 15 yaş ve üzerindeki hizmet vasıtaları ve üretim makinelerinin elden çıkartılarak yenilerinin tedarik edilmesinde fayda vardır.

10 2- Teşkilat Yapısı Bölge Müdürlüğümüzde Bölge Müdürü, 3 Bölge Müdür Yardımcısı, 12 Şube Müdürlüğü, 1 Fidanlık Müdürlüğü, 3 Kadastro Komisyonu, 9 İşletme Müdürlüğü ve bu işletme müdürlüklerine bağlı 71 Orman İşletme Şefliği, Bartın, Karabük, Zonguldak İşletme müdürlüklerine bağlı birer adet Kadastro Şefliği ve Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği bulunmaktadır. Şekil 1: Teşkilat Şeması ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN BÖLGE MÜDÜR YARDIMCILARI (3) YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve İLETİŞİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANA HİZMET BİRİMLERİ ORMAN İDARESİ ve PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO ve MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve İRTİFAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME ve PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI BİRİMLER AĞAÇLANDIRMA ve SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE ve İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ FİDANLIK MÜDÜRLÜKLERİ BAŞMÜHENDİSLİKLER ORMAN ve KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ODUN DIŞI ÜRÜN ve HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

11 Tablo 5: Kuruluş ve Faaliyet Alanları İle İlgili Mevzuat Adı Numarası Yayımlandığı Resmi Gazete Kapsam Tarih Sayı Kabul tarihi 1-Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevlilerin görecekleri işler hk. Yönetmelik 2-Orman yangınlarını söndürme çalışmaları esnasında ölenlere ve sakatlananlara ödenecek tazminata ilişkin yönetmelik 3-Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde uygulama esasları 285 sayılı tebliğ / IV Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevli memurlarla mükelleflerin görecekleri görev ve hizmetler Söndürme çalışmalarına fiilen katılarak, bu çalışmalar esnasında ölen, sakatlanan, yaralanan ve hastalananları kapsar. Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde uygulama esasları Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliği Orman Amenajman Yönetmeliği Daire Başkanlığı, Denetim Ve Kontrol Başmühendislikleri ve Amenajman Başmühendisliklerinin Görev Ve Çalışma Orman Amenajman Planlarının Uygulanmasına ait Usul ve Esaslar Gençleştirme Alanları Tamim No: sayılı tebliğ Tamim No: Bozuk Baltalıkların İmarı Ve Mer'a Islahı Sahalarının Seçimi Tamim No: Silvikültür 291 sayılı tebliğ Ormanlarımızda Uygulanacak Silvikültürel Esas ve İlkeler. Makine İkmal 292 sayılı tebliğ Orman Yolları Planlaması, Yapımı Ve Bakımı Koruma 293 sayılı tebliğ Ormanların Kanun Dışı Müdahalelerden Korunması Esasları Tebliği İzin İrtifak madde Yönetmelik Mesire yerleri Yönetmelik RG. No: Mesire Yerleri Yönetmeliği Odun Dışı Orman 283 Sayılı Tebliğ Sayılı Orman Tali Ürünlerinin Üretim ve Satış Esasları Ürünleri üretimi 289 Sayılı Tebliğ Sayılı Orman Ürünlerinden Faydalanmak İsteyenlere Verilecek İzinlere Ait Tebliğ ORKOY Yönetmelik Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik ORKÖY Tamim No: 6851 Ağu.12 Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Tamim

12 4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 6: Donanım Envanteri Donanımın Niteliği Birimi Miktar Masaüstü Bilgisayar Adet 304 Dizüstü Bilgisayar Adet 78 Tablet Bilgisayar Adet 3 Yazıcı Adet 232 Fotokopi Makinesi Adet 19 Faks Adet 16 Telefon Adet 646 Sunucu Adet 0 Projeksiyon Cihazı Adet 10 Video Konferans Sistemi Adet 1 Plother Adet 1 Açıklama 6: Donanımın Niteliği sütununda yer verilen donanım türleri idare/harcama birimi kayıtlarında yer alan tüm donanımın niteliği dikkate alınarak revize edilecektir. 4.2) Fiziksel Sunucu Envanteri Tablo 7: Fiziksel Sunucu Envanteri Fiziksel Sunucu Birimi Miktar Web Sunucusu Adet - Uygulama Sunucusu Adet - Veri Tabanı Sunucusu Adet - Uygulama Geliştirme Ortamı Adet - Diğer Adet - İnternet Bağlantısı Metro Ethernet Mega bit 1 İnternet Bağlantısı ADSL Mbps ) Bilişim Sistemleri Tablo 8: Bilişim Sistemleri Sistemin Adı 9 Amacı 10 Faaliyetlere Olan Katkısı 11 Durumu İnsan Kaynakları Tablo 9: Dolu-Boş Kadro Durumu Unvan/Görev Özel Bütçe Döner Sermaye Toplam GENEL TOPLAM Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Memur Sözleşmeli Personel Kadrolu İşçi Geçici İşçi TOPLAM

13 Tablo 10: Personelin İstihdam Şekli ve Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı İstihdam Şekli/Hizmet Sınıfı Özel Bütçe Döner Sermaye Toplam Adet Oran (%) Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Yardımcı Hizmetler Sağlık Hizmetleri Diğer Hizmet Sınıfları TOPLAM Sözleşmeli Personel İşçi TOPLAM GENEL TOPLAM ,00 Tablo 11: Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı Kadro Unvanı Özel Bütçe Döner Sermaye Toplam Adet Oran (%) Memur Sözleşmeli Personel Kadrolu İşçi Geçici İşçi TOPLAM Tablo 12: Yıllar İtibariyle Personel Sayısındaki Değişim 15 Faaliyet Yılı Özel Bütçe Döner Sermaye TOPLAM (Adet) Tablo 13: Personelin Yaş Gruplarına Dağılımı Yaş Grubu Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM (Adet) TOPLAM Tablo 14: Personelin Cinsiyet Dağılımı Cinsiyet Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM (Adet) Kadın Erkek TOPLAM

14 Tablo 15: Personelin Hizmet Sürelerine Dağılımı Hizmet Süresi (Yıl) Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM (Adet) TOPLAM Tablo 16: Personelin Eğitim Durumlarına Dağılımı Eğitim Düzeyi Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM (Adet) İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Lisans Üstü Doktora TOPLAM Tablo 17: Katılan Personel Sayısı Gerekçe Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM (Adet) Açıktan Atama Kurumlar Arası Geçiş TOPLAM Tablo 18: Ayrılan Personel Sayısı Gerekçe Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM (Adet) Emekli Vefat İstifa Harice Nakil Göreve Son TOPLAM Tablo 19: Personel Yabancı Dil Bilgisi Personel Sayısı KPDS (Adet) A - B - C - D - E - TOPLAM - Oran (%)

15 Tablo 20: Yurt İçi ve Yurt Dışında Düzenlenen Mesleki Faaliyetlere Katılan Personel Sayısı Hizmet Sınıfı Yurt İçi Yurt Dışı TOPLAM Görevlendirme Görevlendirme (Adet) Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler - - Yardımcı Hizmetler Sağlık Hizmetleri Diğer Hizmet Sınıfları TOPLAM Mevcut insan kaynaklarında; 2012 yılı sonunda memur sayısı 745, sözleşmeli personel 3, geçici ve kadrolu işçi sayısı 596 olarak belirlenmiştir. Bunların dışında Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde 80 adet işçi Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında çalıştırılmıştır. 5- Sunulan Hizmetler Orman Bölge Müdürlüğümüz ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik bütün arazi uygulamalarını orman işletme şeflikleri vasıtasıyla yapar. Uygulamanın temel birimi Orman İşletme Şefliğidir. Bölge Müdürlüğümüz orman işletme şefliklerine çeşitli alanlarda; 3 Bölge Müdür Yardımcısı, 12 Şube Müdürlüğü birimleriyle destek ve yön vermektedir. Kısaca özetlemek gerekirse; Orman İdaresi ve Planlama Şubesi: Bölge Müdürlüğünün bütçe ve yatırım programı teklifini hazırlamak, Bölge Müdürlüğünün çalışma programını hazırlamak, dönem ve yıllık gerçekleşme raporlarını hazırlamak, Planlama ile ilgili istatistikî bilgileri toplamak, Orman idaresi planlarının uygulanmasını ve takibini sağlamak, Orman Koruma Şubesi: Orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, Orman yangınlarının önlenmesi ve mücadelesi ile ilgili haberleşme ve tesislerin yapılmasını sağlamak Haberleşme araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak, Ormanların başta insanlar olmak üzere, her türlü olumsuz müdahalelerden korunmasıyla ilgili işleri yürütmek; Orman Zararlıları ile Mücadele işlerinin planlı bir şekilde yapılmasını sağlamak,teknik ve idari bilgilenme ve önerilerde bulunmak, bütçe önerilerini hazırlamak, uygulamaları izlemek, İşletme Müdürlüğü ve İşletme Şefliklerini hizmetleri ile ilgili olarak denetlemek. Kadastro ve Mülkiyet Şubesi: Kesinleşen orman tahdit ve kadastro sonucuna göre Devlet ormanlarının tapuya tescil ve terkin işlerini yapmak,, Devletten başkasına ait ormanlardaki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,683l Sayılı Kanunun l. maddesine göre orman tanımına girmeyen sahipli yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan sahiplerinin yararlanmalarına ait işlemleri takip etmek, İzin ve İrtifak Şubesi: Muvafakat, izin, irtifak ve tahsis işleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, ve 18. Madde izinleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. İşletme ve Pazarlama Şubesi: Üretim, taşıma ve satışla ilgili yıllık programları yapmak, Orman ürünlerinin üretim ve satışı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, Aylık satış ve stok hareketlerini takip etmek,

16 Ağaçlandırma ve Silvikültür Şubesi: Orman Amenajman planlarına dayalı silvikültür planlarının, iyi vasıflı koru ve baltalık ormanlarında gençleştirme ve bakım müdahaleleri ile bozuk vasıflı baltalık ormanlarının imaj ihya işlerine ait uygulama projelerinin yapılması veya yaptırılması ile uygulamaların takibini sağlamak, Mali İşler Şubesi: Bütçe ödenek kayıtlarını tutmak, aylık mizanları, kesin hesapları ve bilançoları hazırlamak, Personel Şubesi: Personel alımı ve personel hareketleriyle ilgili iş ve işlemleri takip etmek. Makine ve İkmal Şubesi: Bina ve tesislerinin yapım, bakım, onarım ve benzeri işlerini yapmak veya yaptırmak, taşınmaz malların envanterini, orman yollarının etüd projesini yapmak; yapım, bakım, onarımı ile arasöz, iş ve hizmet vasıtalarının rasyonel bir şekilde çalışmalarını sağlamak şeklinde iş ve işlemleri yürütmektedirler. Orman ve Köy İlişkileri Şubesi: Orman Köylülerinin değişik türde krediler sağlayarak takibinin yapılmasını sağlamak. Orman köylerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi faaliyetlerinin etkin, hızlı, verimli ve amacına uygun olarak yapılması için gereken çalışmaları programlamak, izlemek, denetlemek ve koordinasyonunu sağlamak. Ferdi kredilerle ilgili tahsis, iptal ve devir olurlarını hazırlamak ve onaya sunmak. Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şubesi: Odun dışı orman ürünlerinin ve ormanın ekosistem hizmetlerinin; envanteri, değer tespiti, teşhis, tanıtım, planlama, haritalandırma, projelendirme, üretimlerine ait iş ve işlemleri takip etmek, Uygun yerlerde ekoturizm faaliyetlerini desteklemek Orman içi su kaynaklarını korumak, geliştirmek, bu alanlarda yapılacak faaliyetleri düzenlemek, orman içi av ve yaban hayatına, otlatmaya, arıcılığa ait konuları takip etmek ve Mesire Yerlerinin kuruluş ve işlemlerini takip etmek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şubesi: Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan teknolojik kaynakların alımı, bakımı ve kontrolüyle alakalı işlemleri yürütmek ve Coğrafi Bilgi Sistemi veritabanı yönetiminin takibini yapmak. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Bölge Müdürlüğünün başında Bölge Müdürü bulunur. Bölge Müdürüne bağlı 3 Bölge Müdür yardımcısı, 12 Şube Müdürlüğü, 3 Orman Kadastro Komisyonu, 9 Orman İşletme Müdürlüğü ve işletme müdürlüklerine bağlı 70 Orman İşletme Şefliği mevcuttur. Bölge Müdürü bütün birimlerin sevk ve idaresinden sorumludur. Yapılan işlerden dolayı işletme şeflikleri işletme müdürüne karşı işletme müdürü de bölge müdürüne karşı sorumludur.

17 D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Uluslararası Ormancılık Prensipleri çerçevesinde, Ulusal Kalkınma Planında ve Ulusal Ormancılık Programında yer alan, Orman Genel Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanındaki amaç ve hedefler B- Temel Politikalar ve Öncelikler Ulusal Kalkınma Planlarında ve Ulusal Ormancılık Programında yer alan politika ve öncelikler C- Diğer Hususlar

18 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1. Faaliyet Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları Orman Genel Müdürlüğü nün ve ona uyumlu olarak hazırlanan dönemine ait stratejik planda 2012 yılı için öngörülen program ve hedeflerin bütçe uygulamaları, birim faaliyet cetveli kapsamında tablolaştırılarak, rapora eklenmiştir. Dönem stratejik planında yer alan, Kurumsal yapı ve ilgi mevzuatta, öze dönük bir değişim olmamıştır. Tablo 21: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması (TL) Aktarma Yılsonu KOD AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Yılsonu Harcama Kalan Ödenek Eklenen Düşülen Ödeneği 01 Personel Giderleri , , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 08 Borç Verme GENEL TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 0

19 Tablo 22: Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırması (TL) KOD AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Aktarma Eklenen Düşülen Yılsonu Ödeneği Yılsonu Harcama Kalan Ödenek 01 Genel Kamu Hizmetleri Savunma Hizmetleri Ekonomik İşler ve Hizmetler , , ,67 0 GENEL TOPLAM , , ,67 0 Tablo 23: Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması (TL) KOD GELİR ÇEŞİDİ Bütçe Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,93 (%) Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler , , Sermaye Gelirleri GENEL TOPLAM , , Faaliyet Yılı ve Öncesi Bütçe Uygulama Sonuçları Tablo 24: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması (TL) 18 KOD AÇIKLAMA Ödenek Harcama Ödenek Harcama Ödenek Harcama Ödenek Harcama Ödenek Harcama 01 Personel Giderleri , , , , , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , , , , , , , ,90 05 Cari Transferler 22685, , , , , ,17 06 Sermaye Giderleri 89672, , , , , ,03 08 Borç Verme GENEL TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67

20 Tablo 25: Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırması (TL) 18 KOD AÇIKLAMA Ödenek Harcama Ödenek Harcama Ödenek Harcama Ödenek Harcama Ödenek Harcama , , , , , ,52 GENEL TOPLAM , , , , , , , , , , , , , ,67 Tablo 26: Bütçe Giderlerinin Oransal Dağılımı 18 KOD AÇIKLAMA % % % % % 01 Personel Giderleri 71,35 74,96 74, Sosyal Güvenlik Kurumlarına 11,36 13,15 17,41 17, Mal Devlet ve Hizmet Primi Alım Giderleri Giderleri 16,74 11,09 5, , Cari Transferler 0,11 0,12 0,09 0,19 0,09 06 Sermaye Giderleri 0,44 0,68 2,18 1,60 03,89 08 Borç Verme 05,58 Tablo 27: Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması19 KOD GELİR ÇEŞİDİ Bütçe Gerçekleşme Bütçe Gerçekleme Bütçe Gerçekleşme Bütçe Gerçekleşme Bütçe Gerçekleşme Teşebbüs ve , , , , , , , , , ,18 Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler İle 49055, , , , , , , , , ,24 Özel Gelirler 06 Sermaye Gelirleri GENEL TOPLAM , , , , , , , , , ,17

21 Tablo 28: Bütçe Gelirlerinin Oransal Dağılımı19 KOD GELİR ÇEŞİDİ % % % % % 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 98,89 93,38 91,76 86, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler 1,11 6,62 8,24 13, Sermaye Gelirleri B-Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 1. ORMANLARIN KORUNMASI 1.1 Orman Yangınlarıyla Mücadele Tablo 29: Orman Yangınlarıyla Mücadele Kapasitesi Değişkenler Birim Yangın Eğitim Merkezi adet Toplu Koruma Ekip Binası adet Gölet, Havuz ve Su Toplama Çukuru adet Yangın Emniyet Yol ve Şeridi km Yangına Dirençli Orman Alanı ha Yangınla Mücadele Hizmetlerinde Kullanılan Araç-Makine-Teçhizat adet Yangın Gözetleme Kulesi adet Kule-Kulübe Yolu km İlk Müdahale Ekip Binası adet Görüntülü Kamera Sistemi adet Koruyucu Giyim Eşyası adet Yangınla Mücadelede İstihdam Edilen Personel kişi/yıl Yangınla Mücadelede Sertifikalı Çalışan Personel kişi/yıl Yangınla Mücadele Faaliyetlerine Ayrılan Kaynak TL

22 Tablo 30: Orman Yangınları Faaliyet Yılı İhmal/ Dikkatsizlik Kasıt Kaza Bilinmeyen Doğal TOPLAM Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar TOPLAM Tablo 31: Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimleri Değişkenler Birim Kamuoyu Bilinçlendirme Adet Yangın İşçilerinin Eğitimi Adet Orman Köylülerinin Eğitimi Adet İdari ve Teknik Personelin Eğitimi Adet Ormanların korunmasıyla ilgili faaliyetlerde: - Orman yangınları ile ilgili etkin eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir yılında çıkan 59 adet yangına karşılık 1013 hektar alan yanmış olup yangın başına yanan alan 17,17 hektar olmuştur yılında Yanan alanın fazla olmasının nedeni Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğümüzde çıkan yangından kaynaklanmaktadır. 1.2 Orman Zararlıları ve Hastalıklarıyla Mücadele Tablo 32: Orman Zararlıları ve Hastalıklarıyla Mücadele Kapasitesi Kuş Yuvası adet Karınca Transplantasyonu adet Faydalı Böcek Üretimi adet Faydalı Böcek Üretim Laboratuarı adet Orman Zararlıları ve Hastalıklarıyla Mücadele Hizmetlerinde İstihdam Edilen Personel kişi/yıl Orman Zararlıları ve Hastalıklarıyla Mücadele Faaliyetlerine Ayrılan Kaynak TL Orman Zararlıları ve Hastalıklarıyla Mücadelede 2012 yılında önceki yıllara göre böcek zararı daha az görülmüştür.

23 Tablo 33: Doğal Faktörlerden Etkilenen Orman Alanı Doğal Faktörlerden Etkilenen Alan ( ) ha 44023, , , , Doğal Faktörlerden Yanan Alan (1) ha 15,5 5,1 62,5 60,724 56,16 Doğal Faktörlerden Çıkan Yangın Sayısı adet Fırtınadan Etkilenen Alan (2) ha , , Devrik Miktarı m Kuraklıktan Etkilenen Alan (3) ha ,3 3091,1 781 Kuraklık Kaybı m Böcekten Etkilenen Alan (4) ha 31181, ,3 9879, ,42 Böcek Zararı m , Diğer Doğal Faktörlerden Etkilenen Alan (5) ha 6693,2 5562,6 4104,4 3015, Diğer Faktörlerden Kaynaklanan Kayıp m , Tablo 34: Biyolojik, Biyoteknik, Mekanik ve Kimyasal Mücadele Mücadele Yöntemi Birim Biyolojik Mücadele Ha , Mekanik Mücadele Ha ,92 Biyoteknik Mücadele Ha Kimyasal Mücadele Ha , ,5 TOPLAM Ha , ,42 Orman zararlılarıyla mücadele konusunda, 2012 yılında Böcek zararının az olması sebebiyle önceki yıllara nazaran alansal olarak yaklaşık % 35 lik bir azalış gerçekleşmiştir. 1.3 Orman Suçlarıyla Mücadele Tablo 35: Orman Suçlarıyla Mücadele Kapasitesi Muhafaza Memuru kişi Toplu Koruma Ekip Binası adet Koruma Ekip Sayısı adet Koruma Araç Sayısı adet Köy Tüzel Kişiliğiyle Koruma köy/adet Koruma (Bekçi) adam/ay Otlatma Planı adet Orman Suçlarıyla Mücadele Faaliyetlerine Ayrılan Kaynak TL

24 Tablo 36: Orman Suçları Faaliyet Yılı Kesme Nakil Bulundurma Sarf Açma Yerleşme Doğal Faydalanma Otlatma Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % TOPLAM Tablo 37: Açma Yerleşme Açma Yerleşme Alanı (1+2) m Açma Alanı (1) m Açma Sayısı adet Yerleşme Alanı (2) m Yerleşme Sayısı adet Orman suçu sayısında, geçmiş yıllara göre diğer suç unsurlarının azalma eğiliminde olmasına karşın, yerleşme suç verilerinde artış görülmüştür Tablo 38: Orman Suçlarıyla Mücadelede Etkinlik İnfaz Edilen Tesis Sayısı adet Açılan Dava Sayısı adet Kazanılan Dava Sayısı adet Tablo 39: Orman Suçlarıyla Mücadele Eğitimleri Eğitim Konusu Birim Kamuoyu Bilinçlendirme adet Koruma Ekiplerinin Eğitimi adet Orman Köylülerinin Eğitimi adet TOPLAM

25 1.4 Orman Alan ve Sınırlarının Korunması Tablo 40: Orman Kadastro Çalışmaları Orman Alanı (1+2) ha , , , , ,1 Kadastrosu Yapılan Alan (1) ha , , , Tescili Yapılan Orman Alanı ha , , , Tescili Yapılmayan Orman Alanı ha , , , Kadastrosu Yapılmayan Alan (2) ha , , , , ,1 Orman Dışına Çıkan Alan ha 5610, , ,87 Tablo 41: Orman Kanununun 17 nci Maddesine Göre Verilen İzinler İzin Türü Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar Bedelli , , , , ,64 Bedelsiz , , , , ,19 Turistik Tesis Üniversite 1 64, Özel Ağaçlandırma , , Tahsis (Kültür ve Turizm Bakanlığına) TOPLAM , , , , ,83 Tablo 42: Orman Kanununun 16 ve 18 nci Maddesine Göre Verilen İzinler İzin Türü Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar Maden İşletme , , , , ,43 Maden Tesis 51 48, , , , ,01 Petrol , ,08 1 0,08 Kereste Fabrikası Su Ürünleri 1 0,60 7 4,55 5 1, ,33 Taş Ocağı TOPLAM , , , , ,85

26 1.5 Orman Alanlarında Biyoçeşitliliğin Korunması Tablo 43: Koruma Amaçlı Ayrılan Orman Alanları Milli Parklar Ha 20376, , , , ,4 Tabiat Parkları Ha ,6 152,6 152,6 Tabiatı Koruma Alanları Ha 1055,5 1055,5 1055,5 1055,5 1055,5 Tabiat Anıtları Ha Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları Ha 41924, , , , ,3 Yaban Hayatı Üretme İstasyonları Ha Muhafaza Ormanları Ha Gen Koruma Ormanları Ha 490,6 490,6 490,6 490,6 490,6 Tohum Meşcereleri Ha 2189,9 2189,9 2189,9 2189,9 2189,9 Tohum Bahçeleri Ha Özel Koruma Bölgeleri Ha Sulak Alanlar Ha 2204,5 2204,5 2204,5 2204,5 2204,5 Doğal Sit Alanları Ha Doğal Varlıklar Ha Gen Koruma ve Yönetim Alanları Ha ,2 74,2 Biyosfer Rezerv Alanı Ha Diğer Ha Koruma Amaçlı Ayrılan Toplam Orman Alanı Ha 92757, , , , ,0 Orman Alanı İçindeki Oranı % 15,41 15,41 15,41 15,44 15,44

27 Tablo 44: Biyoçeşitlilik Envanter Çalışmaları Envanter Çalışması Tamamlanan Orman Alanı Ha Amenajman Planına Entegre Edilen Alan Ha Tablo 45: Ormanların Biyolojik Çeşitliliği ile ilgili Araştırma Çalışmaları Araştırma Çalışması (Adet) Faaliyet Yılı Üniversiteler Araştırma Kurumları TOPLAM Proje (Adet) Proje Maliyeti (TL) Proje (Adet) Proje Maliyeti (TL) Proje (Adet) Proje Maliyeti (TL) TOPLAM Orman Ekosistemlerinin Sağlığının İzlenmesi Tablo 46: Ormanların Tepe Durumu Değerlendirme Sonuçları Yaprak Kaybı Birim Seviye I Gözlem Alanında Yapılan Gözlem adet Seviye II Gözlem Alanında Yapılan Gözlem adet Coğrafi Bilgi Sistemlerine Aktarılan Arazi ha , , , , ,1 Elde Edilen Bulgu adet Hazırlanan Rapor adet İbreli Türlerde İbre Yaprak Kaybı % Yapraklı Türlerde İbre Yaprak Kaybı % Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programında bütün noktalar 2012 yılında da gözlenmiştir.

28 1.7 Ormancılık Alt Yapısının Güçlendirilmesi Tablo 47: Orman Yolları Ormanların Yol İhtiyacı Km Mevcut Orman Yolu Km Standart Orman Yolu Km Standart Yolların Yüzdesi % Tablo 48: Orman Yolları ve Fiziki Alt Yapının Geliştirilmesi Yeni Orman Yolu Km 44,6 93,1 90, Büyük Onarım Km Üst Yapı Km 56,7 43, Köprü M Sanat Yapısı Km Yol Aplikasyonu Km 150,4 205,4 208, Üretim Yolu Tamir Bakım Km Orman Yol Ağı Planı Adet ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ 2.1 Orman Bakım Tedbirleri Tablo 49: Silvikültürel Bakım Tedbirleri Silvikültürel Bakımlar Birim Gençlik Bakımı ha Kültür Bakımı ha Sıklık Bakımı ha Koruya Tahvil ha BAKIM YAPILAN ORMAN ALANI ha Ormanların geliştirmesine yönelik faaliyetler kapsamında; Ormanların geliştirmesine yönelik faaliyetler kapsamında; Silvikültürel bakım tedbirlerinde, gençlik ve kültür bakımlarında program hedeflerine ulaşılamamasının nedeni bakıma ihtiyaç duyulmayan alanlarda bakım yapılmamıştır.

29 2.2 Bozuk Ormanların İyileştirilmesi Tablo 50: Rehabilitasyon Rehabilitasyon ha Rehabilitasyon Başarılı Alan ha Bozuk ormanların iyileştirilmesi çerçevesinde yürütülen rehabilitasyon program hedefi % 61 gerçekleştirilmiştir. Rehabilite edilecek alan bulunamaması nedeniyle program gerçekleştirilememiştir. Tablo 51: Tohum ve Fidan Üretimi Üretim Birim Tohum Üretimi kg Fidan Üretimi adet Ormanların Gençleştirilmesi Tablo 52: Gençleştirme Güvenilirliği Gençleştirme Toplam Gençleştirme Alanı (1+2) ha ,4 Doğal Gençleştirme (1) ha ,4 Doğal Gençleştirmede Başarılı Alan ha ,3 Yapay Gençleştirme (2) ha Yapay Gençleştirmede Başarılı Alan ha ,9 Tablo 53: Başarılı Doğal Gençleştirme Alanı Başarılı Doğal Gençleştirme Alanı(1+2) ha ,3 Hiç Müdahale Edilmemiş Alan (1) ha ,3 Tohum ve Fidan Takviyesi Yapılmış Alan (2) ha

30 2.4 Ormanlarda Kalite ve Verimliliğin Artırılması Tablo 54: Budama Çalışmaları Budama Yapılan Alan ha Budama Yapılan Ağaç Miktarı adet Tohum ve Meyve Gelirleri TL Piyasa Talebini Karşılama Oranı % Hızlı Gelişen Yerli Türlerde Endüstriyel Plantasyonların Kurulması Tablo 55: Endüstriyel Plantasyon Çalışmaları Endüstriyel Plantasyon Alanı ha Silvikültür Planları Tablo 56: Silvikültür Planları Gençleştirmeye Ayrılan Alan ha ,1 Gençleştirme Dışı Tutulan Alan ha ,1 Silvikültür Planı Yapılan Alan ha ,1 Silvikültür Planı adet Kayında bol tohum tespit edilmesiyle doğal gençleştirmede, Safranbolu Orman işletme Müdürlüğünde 835 ha. alanda meydana gelen yanan alanın yılı içerisinde yapay yolla gençleştirmesi nedenleriyle program hedefleri üzerine çıkılmıştır. 3.ORMAN KAYNAKLARINDAN FAYDALANMA 3.1 Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama Tablo 57: Amenajman Planları Amenajman Planına Konu Orman Alanı (1+2) ha , , , , ,1 Süresi Dolmamış (1) ha 26350, , , ,1 Süresi Dolmuş(2) ha , , , , ,8 Planı Yapılmamış ha , , ,2 Orman alanındaki azalma Safranbolu ve Zonguldak Orman İşletme Müdürlüklerinde yenilenen 5 İşletme Şefliğine ait Amenajman planlarının yenilenmesi sebebiyle sayısallaşmadan kaynaklanmıştır.

31 Tablo 58: Entegre Amenajman Planları İle Yönetilen Ormanlar Fonksiyonel Plan adet Fonksiyonel Planı Olan Orman Alanı ha , , , , ,2 Safranbolu ve Zonguldak Orman İşletme Müdürlüklerinde yenilenen 5 İşletme Şefliğine ait Amenajman planlarının yenilenmesi sebebiyle Fonksiyonel Plan sayısı ve alanı artmıştır. Tablo 59: Ormanların Ana Fonksiyon Sınıflarına Dağılımı Fonksiyon ha % ha % ha % ha % ha % Sosyal 20540, , , , ,1 3,4 Ekolojik , , , , ,6 48,9 Ekonomik , , , ,4 47,7 Tablo 60: Ormanların Koruyucu ve Çevresel Fonksiyonları Su Havzalarını Koruma ha 5405,9 5405,9 5405,9 5405,9 5405,9 Toprak Koruma ha 63869, , , , ,6 Diğer (yerleşim yeri, yol, baraj, alt yapı tesis, çığ vb afetler) ha , , , , ,6 3.2 Piyasa Talebine Uygun Üretim Tablo 61: Artım Üretim Dengesi Artım m Eta m Üretim m Safranbolu ve Zonguldak Orman İşletme Müdürlüklerinde yenilenen 5 İşletme Şefliğine ait Amenajman planlarının yenilenmesi sebebiyle artım.eta ve üretim miktarlarında artış olmuştur.

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI DENİZLİ 2014 SUNUŞ 2013 Yılı Denizli Orman Bölge Müdürlüğü için ormancılık çalışmaları

Detaylı

KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Ramazan ÖZTÜRK

KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Ramazan ÖZTÜRK KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan ÖZTÜRK ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA ŞUBESİ Kurumsal Kimlik Adet Nüfus İl 1 197.576 İlçe 10 37.412 Belde 14 15.200 31. Madde Köyü 0 0 32. Madde Köyü 76 14.173 Diğer

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği,

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği, 17 Ağustos 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28387 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN www.ogm.gov.tr AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN SİLVİKÜLTÜR, AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROL VE TOPRAK MUHAFAZA, FİDANLIK ve TOHUM İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIKLARININ TAŞRADAKİ

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 1 ADANA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 2 ADANA 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE 4 AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ ÖZEL AĞAÇLANDIRMALAR ŞUBE 5 AMASYA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 6 AMASYA 7

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1-7 Önsöz ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü hakkında Genel Bilgiler, Kuruluş Şeması ve Bölge Müdürlüğü Alanlar Cetveli ile Krokisi.

İÇİNDEKİLER. 1-7 Önsöz ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü hakkında Genel Bilgiler, Kuruluş Şeması ve Bölge Müdürlüğü Alanlar Cetveli ile Krokisi. İÇİNDEKİLER Sayfa No İş Programı Başlıkları 1-7 Önsöz ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü hakkında Genel Bilgiler, Kuruluş Şeması ve Bölge Müdürlüğü Alanlar Cetveli ile Krokisi. 8-51 İstanbul Orman Bölge

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU II BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Orman Bölge Müdürlüğü; Genel Müdürlüğümüzün de temel ilkelerinden olan ve ekolojik açıdan uygun, ekonomik

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA/2014 2013 YILI

Detaylı

FERDA NUR ŞENER YÜKSEK LİSANS TEZİ. DANIŞMANLAR: Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY. ISPARTA Haziran 2010

FERDA NUR ŞENER YÜKSEK LİSANS TEZİ. DANIŞMANLAR: Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY. ISPARTA Haziran 2010 TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMANCILIK UYGULAMALARININ SERTİFİKASYON VE AKREDİTASYONUNDA SİVİL VE İDARİ YAPILANMA [ANDIRIN DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE GÖKSUN DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ (2003-2007)]

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

AMENAJMAN PLANLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

AMENAJMAN PLANLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GÜLNAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMENAJMAN PLANLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Hasan ASLAN Gülnar Orman İşletme Müdürü 18-19/08/2016 Gülnar/MERSİN 1 GÜLNAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü,

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İli

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İli T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İli İbrahim ÇİFTÇİ Bölge Müdürü 1 2 KURULUŞ VE SINIRLARI 5 Adet İşletme Müdürlüğüne bağlı; 26 Adet Orman

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde orman mühendisinin sadece ağaç mı kesip kesmediği belli

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından ORMAN KANUNUNUN 16. MADDESİ İLE 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNE GÖRE VERİLECEK İZİNLERDE MESLEK MENSUPLARININ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Ağaçlandırma Tekniği (2+1) 2015-2016 Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ülkenin %27.3'si ormanlarla kaplıdır. Bu da 21.403.805 hektar ormana karşılık gelmektedir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Ağaçlandırma

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GEÇ) (EN 1.Talep Dilekçesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Helsinki Konferansının I.Avrupa Ormanlarının Sürdürülebilir Yönetimi İçin Genel Esaslar kararı çerçevesinde Sürdürülebilir Orman Yönetimi tanımı yapılmış

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU OCAK 2014 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠ SUNUġU Trabzon İlinde ilk Orman Teşkilatı 8 Nisan 1924 tarihinde

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI. ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI. ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ Kenan AKYÜZ İşletme ve Pazarlama D. Başkanı kenanakyuz@ogm.gov.tr AHŞAP NEDİR? AHŞAP; ağaçtan üretilmiş

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet Yaşar KURUÇELİK Şube Müdürü 23.11.2016 MEVZUAT ANAYASA HÜKMÜ A. Ormanların korunması

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Etüt Proje Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KTÜ 30.11.2016 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1-Üretim Şube Müdürlüğü 2-Pazarlama

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Bilgi İşlem Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ

ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Ekim 2014 Foto: İ.BAYSAL Balıkesir, 2006 Orman Korumanın Tanımı Modern ormancılığın amacı, ormanın devamlılığını sağlayarak en uygun yararlanmayı

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ii İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi (1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI Genel Müdür Genel Müdür Hizmet Birimleri 1) Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi 2) Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi 3) Kadastro ve Mülkiyet

Detaylı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı BÖLÜM 3 Artvin de Orman Varlığı Özgür EMİNAĞAOĞLU Orman, oldukça geniş bir alanda kendine özgü bir iklim oluşturabilen, belirli yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçlar, ağaçcık, çalı ve otsu bitkiler, yosun,

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI EK:2 1- SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI, METOTLARI, TEDBİRLERİ, SİLVİKÜLTÜR PLANLARININ YAPIMI VE SİLVİKÜLTÜR TEKNİKLERİNİN

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ Ahmet ÇELİK Daire Başkan Yardımcısı 02/ Kasım / 2016 RES İZİNLERİ Orman Kanunu ve Orman Kanununun 17/3 ve 18 İnci Maddelerinin Uygulama

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 127 T.C. ORMAN BAKANLIĞI O.G.M.. Çanakkale Bölge Müdürlüğü Çalışma Programı TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve İrtifakDairesi Başkanlığı İzin ve İrtifak Hakları Şube Müdürlüğü Merih SEÇKİNAY Şube Mühendisi Sunum Planı 1. Mevzuat 2. Müracaat, iş akışı, rapor tanzimi 3. Bedeller 17 nci

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Plan ve Proje Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı