Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr"

Transkript

1 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 1

2

3 Türkiye özellikle 2005 yılından bu yana dünya standartlarında yaptığı düzenlemeler ile dikkat çekiyor. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) 2005 yılında tüm dünyada kabul gören Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS) benimsedi. UFRS Türkçe ye çevrildi ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) olarak resmi gazetede yayımlandı. Dünya da başta AB ülkeleri olmak üzere 70 kadar ülkede bu standartlar uygulanıyor. SPK 2005 yılında halka açık tüm şirketler için, BDDK ise 2006 yılında bankalar için TFRS yi benimsedi. Bu kurumları Sigortacılık Sektörü nü düzenleyen Hazine Müsteşarlığı izledi. Son 5 yıl içinde bankalara, sigorta şirketlerine ve halka açık şirketlere gösterilen yabancı yatırımcı ilgisinin önemli sebeplerinden biri de bu kuruluşların uzun yıllardır dünya standartlarında finansal raporlar hazırlıyor olmalarıdır. Yine SPK, BDDK ve Hazine Müsteşarlığı bu süreçte kamuya açıklanan finansal raporların bağımsız denetim şirketleri tarafından Uluslararası Denetim Standartlarına (UDS) göre denetlenmesini zorunlu kılmışlardır. 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen Yeni Türk Ticaret Kanunu, Türkiye deki neredeyse tüm şirketlerin (kanunda iş hacmi düşük şirketler için bazı istisnalar tanınmıştır) TFRS ye göre hazırlanan finansal raporlarının UDS ye göre, bağımsız denetim şirketleri tarafından denetlenmesini zorunlu kılmıştır. Bu düzenlemelerin önümüzdeki yıllarda başlıca faydaları şöyle olacaktır: UFRS ve UDS nedeniyle tüm dünyada anlaşılabilir ve tüm dünya şirketleri ile karşılaştırılabilir finansal raporlar, Yurtdışından borçlanma, ortak bulma ve şirketlere yeni alıcılar bulabilme imkanı, Türkiye de ve yurtdışında her an halka açılma gerçekleştirebilecek kalitede finansal raporlar, Yurtdışı müşteriler ve satıcılar nezdinde daha yüksek itibar ve genişleyen iş hacimleri, Kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi ve tam rekabet ortamının sağlanması, Şeffaflık ve güven. Bu düzenlemelerin, Türkiye nin ticaret hayatını Uluslararası Standartlara kavuşturacağına ve dünya ile entegrasyon sürecimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 3

4 I. Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) ile Denetim Alanında Getirilen Değişiklikler ve Şirketlerin Sorumlulukları 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile denetim alanında yapılan düzenlemeleri 4 ana başlıkta incelemek mümkündür. 1 Denetim Çeşitleri 2 Bağımsız Denetime İlişkin Hususlar 3 Bağımsız Denetçilere İlişkin Hususlar 4 Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi Görüşü 4 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

5 1. Yeni TTK da Denetim Çeşitleri Nelerdir? Sermaye şirketlerinin denetiminde öngörülen denetim sistemi aşağıdaki gibidir: İşlem bazlı denetim: İşlem denetçileri kuruluş, sermaye arttırımı, azaltılması, birleşme, bölünme, tür değiştirme, menkul ihracı gibi işlemleri denetler. İşlem denetçilerinde de bağımsız denetçide aranan nitelikler aranır. Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) olmaları gereklidir. İşlem denetçilerinin yer alması gereken işlemler Yeni TTK da ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Özel denetim: Yeni TTK da pay sahibinin güçlenen konumunun en önemli kanıtlarından biri de özel denetim isteme hakkıdır. Denetçi veya risk komitesi, aşağıdaki hallerde mahkemece özel denetçi atanmasını isteyebilir: Topluluk şirketleriyle ilişkilerde hileli bir işlem tespit edilmesi, Topluluk şirketleriyle ilişkilerle ilgili sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazılması, Yönetim kurulunun, şirketin topluluk tarafından kayba uğratıldığını ve denkleştirme yapılmadığını açıklaması. Pay sahipleri, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını genel kuruldan isteyebilir. İstek onaylanırsa, pay sahipleri 30 gün içinde, mahkemece özel denetçi atanmasını isteyebilir. Genel kurulun pay sahiplerinin isteğini reddetmesi durumunda gerekli şartlara sahip olan pay sahipleri 3 ay için mahkemece özel denetçi atanmasını isteyebilir. Özel denetimin tamamlanmasından sonra yönetim kurulu, raporu ve buna ilişkin değerlendirmeleri ilk genel kurula sunar. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 5

6 2. Yeni TTK da Bağımsız Denetime İlişkin Hususlar Nelerdir? 6 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

7 Yeni TTK da Bağımsız Denetime İlişkin Hususlar Nelerdir? Denetçi şirket organı olmaktan çıkarılmış ve murakıplık kaldırılmıştır. Denetim, bağımsız dış denetçi, SMMM ve YMM lere bırakılmıştır. Tüm sermaye şirketlerinin denetlenmesi zorunluluğu vardır. Denetimden geçmemiş finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş sayılmaktadır. Yeni TTK nın Geçici 2. ve 3. maddelerine göre kamu tüzel kişiliğine sahip, Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurulu (TÜDESK) kurulması öngörülmektedir. Kanun tasarısının son hali henüz Resmi Gazete de yayınlanmamıştır. TÜDESK kurulana kadar denetçilerin, denetimlerini Kanun a uygun yapmalarını sağlamak için, denetçiler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenecektir. Yeni TTK da Bağımsız Denetimin Konu ve Kapsamı na İlişkin Getirilen Değişiklikler Şirket ve/veya şirketler topluluğunun finansal tablolarının denetimi, Türkiye Denetim Standartları na (TDS) göre yapılır. Denetim, finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Yeni TTK ve esas sözleşmeye uyumunun denetimini içerir. Faaliyet raporundaki finansal bilgilerin, finansal tablolar ile tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu da denetim kapsamındadır. Hem solo hem de konsolide finansal tablolar bağımsız denetim kapsamındadır. Risklerin erken teşhisine yönelik sistemin olup olmadığının ve işleyip işlemediğinin denetimi de bağımsız denetim kapsamındadır. Konsolidasyona dahil olacak şirket denetlenmemiş ise, konsolide finansal tablolarından sorumlu denetçi, konsolide finansal tablolara alınan şirketin finansal tablolarını da inceler. Merkezi yurtdışında bulunan şirket Yeni TTK dakine eşdeğer bir denetime tabi tutulduysa denetim istisnasına tabidir. Finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporu, denetimden sonra denetim raporlarını etkileyebilecek nitelikte değiştiyse, yeniden denetlenir ve bu durum raporda açıklanır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 7

8 3. Yeni TTK da Yer Alan Bağımsız Denetçilere İlişkin Hususlar Nelerdir? 8 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

9 Bağımsız denetçinin seçimi, görevden alınması veya sözleşmenin feshi Denetçinin seçimi genel kurula aittir ve bu yetki devredilemez. Denetçi şirket genel kurulunca, topluluk denetçisi ise ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçi seçimi ticaret siciline tescil ettirilir; Ticaret Sicil Gazetesi ve web sitesinde ilân edilir. Denetçi faaliyet döneminin 4. ayına kadar atanır. 31 Aralık 2013 denetimi için denetçinin 31 Mart 2013 e kadar atanması gerekir. Bu tarihten sonra denetçi mahkemece atanır. Yeni TTK bağımsız denetim sözleşmesinin iptal edilmeme ilkesini kabul etmiştir. Fakat istisnai durumlarda ve haklı sebeplerin varlığında mahkemece başka bir denetçi atanabilir. Denetçi, sözleşmeyi haklı bir sebep varsa ve görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir. Fikir ayrılıkları, sınırlama veya kaçınma, haklı sebep sayılmaz. Bağımsız denetçilere ilişkin hükümler Denetçi ile şirket arasındaki her türlü ilişki denetçiliğe ve etiğe aykırı görülmektedir. Denetçiler sır saklamakla yükümlüdürler. İş ve işletme sırlarını izinsiz olarak kullanamazlar. Kasten veya ihmal ile sır saklama yükümlülüklerini ihlâl edenler şirkete karşı sorumludurlar. Denetçiler kusurlu hareket ederse, şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı sorumludur ve 100,000 TL ye (halka açık şirketlerde 300,000 TL ye kadar) kadar tazminat söz konusudur. Tazmin yükümlülüğü sözleşmeyle kaldırılamaz, daraltılamaz, 5 yılda zaman aşımına uğrar. Denetçi, ortakları YMM / SMMM sıfatını taşıyan bir bağımsız denetim kuruluşu olmalıdır. KOBİ ler, bir bağımsız denetim kuruluşu, YMM veya SMMM yi denetçi olarak seçebilirler. Büyük ölçekli şirketlerin denetimi ise bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılacaktır. Denetçinin herhangi bir şirkette denetçi olmayacağı haller yeni TTK da açıklanmıştır. Yeni TTK da denetçi rotasyonu söz konusudur ve 7 yıl arka arkaya ilgili şirket için denetim raporu veren denetçi, en az 2 yıl için değiştirilir. Denetçi, şirkete vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında hizmet veremez. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 9

10 10 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

11 Bağımsız denetçiye ibraz yükümlülüğü ve bilgi alma hakkı Yönetim kurulu, 6 ay içinde; finansal tabloları, faaliyet raporunu, denetçi görüşünü, kar dağıtım ve genel kurul kararını, Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirir ve web sitesine koyar. Yönetim kurulu, denetim sırasında denetçiye gerekli tüm imkânları sağlamak zorundadır. Konsolide finansal tablolardan sorumlu yönetim kurulu, denetçiye; şirketlerin solo finansal tablolarını, faaliyet raporlarını ve denetim raporlarını vermek zorundadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 11

12 4. Yeni TTK Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi Görüşü ne İlişkin Hangi Değişiklikleri Getirmiştir? 12 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

13 Bağımsız denetim raporuna ilişkin kurallar Bağımsız denetim görüşü Yönetim kurulu 4 iş gününde, genel kurulu toplantıya çağırır ve görevinden istifa eder. Genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçer. Yeni yönetim kurulu 6 ay içinde, finansal tablo hazırlatır ve bunları genel kurula sunar. Denetçi, geçmiş yıl karşılaştırmalı finansal tablolarla ilgili bir denetim raporu düzenler. Faaliyet raporundaki finansal bilgilerin, finansal tablolarla tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu gözden geçirilmelidir. Fakat faaliyet raporunun denetlenmesi söz konusu değildir. Denetim raporunda bulunması gerekenler aşağıdaki gibidir: Finansal duruma dair yönetim kurulunun değerlendirmesi, Şirketin varlığını sürdürebilmesine ve gelecekteki gelişmesine ilişkin analiz, Olumlu görüş: Denetçi, verdiği olumlu görüş yazısında; riskin erken teşhis ve yönetimi ve Türkiye Denetim Standartları (TDS) na göre yapılan denetimde herhangi bir aykırılığın belirlenmediğini; finansal tabloların, denetime ve TMS ye göre doğru olduğunu; TMS ye göre şirketin finansal durum ve performansının gerçeğe uygunluğunu açıklar. Sınırlandırılmış olumlu görüş: Finansal tabloların düzeltilebilecek aykırılıklar içerdiği ve finansal tablolara etkilerinin kapsamlı ve büyük olmadığı durumlarda verilir. Sınırlamanın konusu, kapsamı ve düzeltmenin nasıl yapılabileceği sınırlandırılmış olumlu görüş yazısında açıkça gösterilir. Genel kurul, gerekli önlemleri ve düzeltmeleri karara bağlar. Denetim sırasındaki belgeler kullanılarak şirketin finansal durumunun irdelenmesi, Defter tutma düzeni ve finansal tabloların, kanun ile esas sözleşmeye uygunluğu, Yönetim kurulunun denetçi tarafından istenen kayıtları ve açıklamaları verip vermediği, Finansal tablolar ve ticari defterlerin öngörülen hesap plânına uygunluğu, TMS ye göre şirketin finansal durum ve performansının gerçeğe uygunluğu, Riskin erken teşhis ve yönetimi uyarınca değerlendirme yapıldıysa bunun sonucu. Görüş bildirmekten kaçınma: Denetimin kanuna uygun bir şekilde yapılmasına ve sonuçlara varılmasına olanak vermeyen ölçüde belirsizliklerin bulunması veya şirket tarafından denetlenecek hususlarda önemli kısıtlamaların yapılması hâlinde denetçi delillere sahip olmasa bile, gerekçelerini açıklayarak görüş vermekten kaçınabilir. Olumsuz görüş: Finansal tabloların kapsamlı, büyük aykırılıklar içerdiği durumlarda verilir. Olumsuz görüş yazılan veya görüş bildirmekten kaçınma durumunda genel kurul, finansal tablolara dayanarak, özellikle açıklanan kâr veya zarar ile ilgili bir karar alamaz. Olumsuz görüş yazılan veya görüş bildirmekten kaçınma durumunda yapılması gerekenler şöyledir: Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 13

14 Şirket ve bağımsız denetçi arasındaki görüş ayrılıkları Şirket ile denetçi arasında doğan görüş ayrılıkları hakkında, yönetim kurulunun veya denetçinin isteği üzerine mahkeme karar verir. Denetçi, şirketin topluluk şirketleriyle ilişkileriyle ilgili olarak sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa pay sahiplerinin isteği üzerine, mahkemece özel denetçi atanabilir. Yeni TTK nın Yürürlüğe Giriş Tarihi Nedir? Bu Kanunun denetime ilişkin maddeleri 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer. KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir? Bağımsız Denetim Hizmetleri 14 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

15 II. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Ticari Defterler ve Raporlama Alanında Getirilen Değişiklikler ve Şirketlerin Sorumlulukları Nelerdir? 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) ticari defterler ile ilgili madde hükümlerine tâbi gerçek ve tüzel kişiler; ticarî defterlerini tutarken, bireysel ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ye, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 15

16 Bu düzenlemelerin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile tam uyumlu olacak şekilde, yalnızca Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından belirleneceği ve yayımlanacağı belirtilmiştir. TMSK tarafından değişik ölçütlerdeki işletmeler ve sektörler için UFRS tarafından farklı düzenlemelere izin verildiği hallerde özel ve istisnai standartlar konulabilir. Belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş bulunan kurum ve kurullar, TMS ye uygun olmak ve Yeni TTK da KOBİ Tanımı (Madde 1522) TMSK nın onayını almak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya ilişkin, sınırlı düzenlemeleri yapabilirler. Yeni TTK nın TMS ile ilgili hükümleri (KOBİ lerle ilgili kısımlar da dahil olmak üzere) 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. KOBİ ler için getirilen yeni düzenlemeler nelerdir? KOBİ TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standardı), TMSK tarafından 1 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak Yeni TTK da KOBİ leri tanımlayan ölçütler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TMSK nın görüşleri alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenir. Bu ölçütler (başta ticari defterler, finansal tablolar ve raporlama ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere); TTK nın ilgili tüm hükümlerine uygulanır. Bu ölçütlerin üzerindeki sermaye şirketleri büyük sermaye şirketi sayılmaktadır. yürürlüğe girmiştir ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Tek başına bir standartlar seti olan KOBİ TFRS, kapsamlı TFRS ile aynı kavramsal çerçeveye sahiptir. KOBİ lerin öncelikleri, finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyaçları, fayda maliyet analizi göz önüne alınarak muhasebeleşme, değerleme ve dipnot açıklamalarında basitleştirme sağlayan daha sade bir standartlar setidir. KOBİ ölçülerinde olsalar dahi büyük sermeye şirketi sayılan şirketler: - Borçlanma araçları veya özkaynağa dayalı finansal araçları kamuya açık bir piyasada işlem gören ya da işlem görmek üzere ihraç edilme aşamasında bulunan sermaye şirketleri, - Bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri vb. dir. Yeni TTK da Ticari Defterler ve Raporlama Alanında Yapılan Düzenlemeleri 2 Ana Başlıkta İncelemek Mümkündür: 1 Ticari Defterler ile İlgili Düzenlemeler 2 Finansal Tablolar ve Yıllık Faaliyet Raporu 16 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

17 1. Yeni TTK da Ticari Defterler ile ilgili Getirilen Düzenlemeler Nelerdir? Tüm işletmelere TMS ye göre ticari defter tutma zorunluluğu getirilmiştir. Tutulması zorunlu defterler: Yevmiye, defteri kebir, envanter defteri dışında tutulacak defterler TMSK tarafından bir tebliğ ile belirlenecektir. Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi defterler de ticari defterlerdir. Ticari defterlerin açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanması hükmü bulunmaktadır. TMS ye göre tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekil ve esasları ve bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir tebliğ ile belirlenecektir. Defterler ve gerekli kayıtlar; Türkçe tutulur. TMS ye uygun olmak kaydıyla fiziki dosyalama ya da veri taşıyıcıları (elektronik ortam) aracılığıyla tutulabilir. Ticari defter ve belgelerin saklanma süresi 10 yıldır. Ticari faaliyetin başında ve her faaliyet döneminin sonunda, TMS ye uygun olarak varlık ve borçların tutarlarının ilişkisini gösteren açılış ve yıl sonu bilânçosu çıkarmak zorunludur. Bilanço ve gelir tablosu yıl sonu finansal tabloları oluşturur. Yıl sonu finansal tablolar Türkçe ve TL olarak hazırlanır. Bu konudaki diğer kanunlarda yer alan istisnalar saklıdır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 17

18 2. Yeni TTK da Finansal Tablolar ve Yıllık Faaliyet Raporu ile İlgili Getirilen Düzenlemeler Nelerdir? Yönetim kurulu, TMS ye uygun olarak oluşturulacak finansal tabloları, eklerini ve yıllık faaliyet raporunu bilanço tarihinden itibaren 3 ay içerisinde hazırlayıp genel kurula sunmalıdır. Yönetim Kurulu nun yıllık faaliyet raporunda yer verilmesi gereken bilgiler Madde 516 da belirtilmiştir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun zorunlu asgari içeriği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Bu içerik hem anonim şirketler, hem de şirketler topluluğunda geçerlidir. Anonim şirketin ve topluluğun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü ana şirketin yönetim kurulu, bilanço gününden itibaren 6 ay içinde; finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçinin verdiği görüşü ve genel kurulun buna ilişkin kararını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirmek ve şirketin internet sitesine koymakla yükümlüdür. Merkezleri Türkiye dışında bulunan şirketlerin Türkiye şubelerinin müdürleri; şubeye özgü finansal tablolarının ayrıntılı şeklini, şubesi oldukları şirketin ve varsa bu şirketin dâhil bulunduğu topluluğun yıl sonu tablolarının özetlerini, yıllık raporlarını merkezin tâbi olduğu hukuka göre gerekli olan onaylanmalarından itibaren 6 ay içinde Türkiye de yayınlar. Konsolide finansal tabloları hazırlamakla yükümlü işletmeler ile, konsolidasyon kapsamına giren işletmelerin belirlenmesinde ve ilgili diğer konularda TMS geçerlidir. Aşağıdaki şirketlerin yayınlayacakları özet finansal tablolarının içeriği TMSK tarafından belirlenir: Küçük ölçekteki şirketler Merkezleri yurt dışında bulunan şirketlerin Türkiye deki şubeleri Aşağıdaki şirketlerin yıl sonu tabloları ile konsolide finansal tablolarına ilişkin özel hükümler saklıdır: Banka ve diğer finansal şirketler (finansal kiralama, faktöring vb.) Sigorta ve reasürans şirketleri SPK kapsamındaki tüm kurumlar Kooperatifler KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir? Uluslar arası (UFRS) Finansal Raporlama Standardı Dönüştürme Hizmetleri UFRS Eğitimleri Finansal Raporlama ve Bütçeleme Hizmetlerinin Kurulması ve Geliştirilmesi Hizmetleri Muhasebe ve Finans Departmanlarının Performans Değerlendirmesi Hizmetleri Muhasebe, Finansal Raporlama ve Bütçeleme Eleman Desteği 18 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

19 III. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsal Yönetim Alanında Getirilen Değişiklikler ve Şirketlerin Sorumlulukları Nelerdir? Kurumsal Yönetim Nedir? Kurumsal Yönetim; şirket yönetiminde, iş süreçlerinde ve paydaşlarla ilişkilerde, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk yaklaşımıyla şirket faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliği, raporlama güvenirliği, yasal düzenlemelere uygunluk, paydaşların hak ve çıkarlarının korunması için güvence sağlayan yaklaşım ve ilkelerin ifadesidir. Şirket ve kurumların varlıklarının sürekliliğini hedeflemektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin açılımı aşağıdaki gibidir: Eşitlik ilkesi, şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasının ifadesidir. Bu ilke, azınlık hissedarlar ve yabancı ortaklar da dahil olmak üzere hissedar haklarının korunmasını ve yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ifade etmektedir. Şeffaflık ilkesi, şirketin kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını gerektirmektedir. Hesap verebilirlik ilkesi, yönetim kurulunun tepe yönetim performansını bağımsız bir şekilde izlemesini ve tepe yöneticilerin hissedarlara karşı hesap verebilirliğinin temin edilmesini gerektirmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 19

20 Sorumluluk ilkesi, şirketlerin hissedarları için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesini ifade etmektedir. Kurumsal Yönetim Neyi Hedefler? Kurumsal yönetimin amacı şirketlerin faaliyetlerini sürdürürken her şirkette var olan kar dürtüsü ile yanlış kararlar almasını ve almış olduğu kararlarla birlikte şirketin ilgilisi olan şahıs ve kurumları zarara uğratmamak ve bu süreci denetim altına almaktır. Kurumsal Yönetim in Şirketinize Getireceği Katkılar Nelerdir? Kurumsal yönetim uygulamasının şirketinize sağlayacağı yararlar aşağıda belirtilmiştir: Şirket itibarını artırır. Şirketin finansman imkânlarını çoğaltır; bir şirket ne kadar iyi yönetilirse sermaye maliyeti o ölçüde azalır. Bu bakımdan kurumsal yönetimin şirkete sağlayacağı en önemli yarar sermaye maliyetini azaltmasıdır. Yerli ve yabancı yatırımcıların güveni tesis edilir ve böylece uzun vadeli sermaye girişi hızlanır. Finansal krizlerin daha kolay atlatılmasına imkan sağlar. Şirket varlıklarının değeri yükselir. Bir şirket ne kadar iyi yönetilirse şirket varlıklarının getirisi o kadar yüksek olur. Dolayısla, kurumsal yönetim, şirketin değerini arttırır. Şirket yönetiminde şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu dolayısıyla yolsuzluklar azalır. Şirkette güç ve yetki istismarını engeller ve keyfi yönetimi ortadan kaldırır. Tüm paydaşların çıkarlarına hizmet edeceği için şirket ile paydaşlar arasındaki ilişkilerin ve diyalogun artmasına katkı sağlar, yöneticilerin ve çalışanların verimli çalışmasını sağlayacak tedbirler alır. Dolayısıyla firma performansını artırır. Şirket faaliyetlerinde uzun dönemli istikrar sağlar. Şirketin rekabet gücünü artırır. Etkin iç kontrol ortamı ve güçlü risk yönetimi imkanı sağlar. Yeni Türk Ticaret Kanunu nun (Yeni TTK) Kurumsal Yönetim Açısından Getirdiği Önemli Yenilikler ve Yükümlülükler Nelerdir? Kurumsal yönetim ile ilgili çerçeve oluşturan maddelerin Yeni TTK nın içine dâhil edilmesine yönelik gerekçe; ABD deki Sarbenes Oxley yasasından sonra ortaya çıkan gelişmelere dayandırılmıştır. Yeni TTK tasarısının kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili düzenlemelere göre; Yeni TTK ile şirketlerin yönetim şeması bir yasal zorunluluk çerçevesinde oluşturulmak zorundadır. Kanunun 375. madde C. Fıkrası şirketlerde etkin bir iç kontrol sisteminin ve iç denetiminin gerekliliğine işaret eden ve bu sebeple de iç denetim birimlerinin kurulmasını teşvik eden bir düzenlemedir. Yine bu madde ile paralel olarak 366. maddede yönetim kurulunun, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabileceğinden bahsetmektedir. Yeni TTK genel olarak anonim şirket yapısında kurumsallaşacak firma ve ortaklar için kurumsal yönetim ilkelerinin temel bir yapı olarak benimsenmesi konusunda uyulması zorunlu kurallar getirmektedir. Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerde Tehlikelerin Erken Teşhisi Komitesi kurulması zorunlu kılınmaktadır. Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de gönderilir. Hisse senetleri borsada işlem görmeyen şirketlerde Tehlikelerin Erken Teşhisi Komitesi denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde kurulabilmektedir. 20 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

21 KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir? İç Denetime Dışarıdan Destek Hizmetleri İç denetim işletmenin kurumsal yönetim uygulamalarına yönelik yaptığı etkinlik ve verimlilik değerlendirmeleri ile bu uygulamalardaki eksikliklerin giderilmesi, yönetimin bilinçlendirilmesi, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine uygun yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve bu şekilde işletmenin kurumsal devamlılığı ve itibarının arttırılarak, amaçlarının gerçekleştirilmesinde önemli rol üstlenmektedir. Risk yönetiminin bir parçası olarak önleyici niteliği bulunmaktadır. Kurumsal yönetim kalitesini geliştirir, kurumsal değeri yükseltir. Pay ve menfaat sahipleri için güvence sağlar. Kurumsal itibarın sigortasıdır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 21

22 İç Kontrol Sistemlerini Güçlendirme ve İhtiyaca Uygun Çözüm Hizmetleri Etkin yürütülen bir iç kontrol faaliyeti ile işletmenin risk yönetimi sistemleri ile kurumsal yönetim süreçlerinin iyileştirilerek etkinliklerinin arttırılması ve bu şekilde işletmenin hedef ve amaçlarının gerçekleştirilebilmesine yardımcı olur. Risklerin Erken Teşhisi Komitesinin / İç Denetim Biriminin Kurulması Hizmetleri Organizasyonunuzun kendi içinde ihtiyaç duyduğu güvenceyi sağlamak için uluslararası iç denetim standartlarına uygun, yüksek kaliteli, etkili bir İç Denetim biriminin kurulması önem taşımaktadır. İç Denetim Birimi Kalite Değerlendirme Hizmetleri İç Denetim biriminin performansının uluslararası iç denetim standartlarına göre gözden geçirilmesi, fonksiyonun işletmeye olan değerinin maksimize edilmesine yardımcı olacaktır. Kurumsal Risk Yönetimi Hizmetleri Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) riskin tanımlanması, değerlendirilmesi, iletilmesi ve yönetimi için tüm organizasyonu kapsayan bir yaklaşımdır. Risk, sürekli olarak değişen ve gelişen dış ve iç olayların bir birleşimidir. Son zamanlardaki örnekler, birçok organizasyonun iç risklerinin de dış riskler kadar pay sahiplerinin değerini etkileyebileceğini ortaya koymuştur. ERM kullanılarak süreç riski doğrudan organizasyonun hedeflerine bağlanabilmekte, risk ve kontrol arasındaki doğru dengenin bulunmasında organizasyona destek sağlanmaktadır. Suistimal Risk Yönetimi Hizmetleri Yolsuzluk skandallarının ve buna bağlı olarak yasal düzenlemelerin arttığı günümüz iş dünyasında, şirketler, kendilerine özel dizayn edilmiş Suistimal Risk Yönetimi programlarının öneminin hızla farkına varmaktadır. Şirketler, bu programlar sayesinde yalnızca suistimal risklerini yönetmekle kalmayıp, aynı zamanda şirket değerleriyle desteklenen bir performans artışına da tanık olmaktadırlar. Suistimal riskinin yönetilmesi, önleyici (sistem ve süreçlerdeki açıkların belirlenerek bunların giderilmesi için strateji belirlenmesi) ve tepkisel (sorun ortaya çıktıktan sonra en iyi müdahale planının önerilmesi) birçok yöntem içerir. 22 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar

23

24 Murat Alsan KPMG Türkiye Denetim Bölüm Başkanı, Ortak T: F: E: Ofis Adresleri KPMG İstanbul Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:3 Beykoz İSTANBUL T: F: KPMG Ankara Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Cad. No: 41 Yıldızevler - Çankaya ANKARA T: F: KPMG İzmir 1456 Sok. No: 10/1 K:11 Punta İş Merkezi Alsancak İZMİR T: F: kpmg.com.tr Bu dökümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dökümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative e bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International Cooperative e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş., KPMG International Cooperative in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative in tescilli ticari markalarıdır. Türkiye de basılmıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayata getirilen köklü değişikliklerden bir diğeri Denetim ve Denetçiler konusunda yapılanıdır. Anılan Kanunda

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F Muhasebe Finans ABD. Öğretim Üyesi Osmaniye-2012 1 Bağımsız denetim ve amacı

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

Elektronik Hukuki Ana Sözleşme Hukuki Uyg Mali Mali Tablo Adli Bilişim Ana Sözleşme Bağımsız Denetim Eğitimler Risk

Elektronik Hukuki Ana Sözleşme Hukuki Uyg Mali Mali Tablo Adli Bilişim Ana Sözleşme Bağımsız Denetim Eğitimler Risk imi ki ikler i Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetim rmaye Elektronik K İmza Hukuki Fina orlama Kur Uyg Ge lir Muhasebe Standartları Adli Bilişim umsal Yönetim Denetim zleşme faflık Eğitimler

Detaylı

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu. İstanbul, 15 Haziran 2011

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu. İstanbul, 15 Haziran 2011 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu İstanbul, 15 Haziran 2011 Yeni TTK Tasarı, Başlangıç ve Son Hükümler ile altı kitaptan oluşmaktadır. Bu altı kitap şunlardır: Ticari İşletme Ticaret Şirketleri Kıymetli

Detaylı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri DENETİM Denetim müessesesi yeni Kanun da 397-406 maddeler arasında on (10) madde halinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI 1 Mehmet Akif TEKEREK Uzman 2 DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3 Denetim kuruluşları ve denetçilerin gerek denetledikleri

Detaylı

Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması. Kasım 2013 İstanbul

Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması. Kasım 2013 İstanbul Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması Kasım 2013 İstanbul Gündem I Neden risk esaslı iç denetim II Gelişen Yeni Risk Konuları Genel Örnekler III Risk esaslı iç denetim planlaması IV Risk esaslı

Detaylı

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 8 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 8 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Denetim Komitesi Toplantı Gündemi Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 8 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Gündem konularının belirlenmesi Komitenin önemli konulara odaklanarak çalışabilmesi için toplantı

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

TTK. Dijital. Uyum. Şeffaflık. Analizi. Kurumsal Risk. Hukuki. Raporlama. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Son Değişiklikler.

TTK. Dijital. Uyum. Şeffaflık. Analizi. Kurumsal Risk. Hukuki. Raporlama. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Son Değişiklikler. Ana Sözleşme Yeni Sermaye Finansal Raporlama UFRS Dönüşümü İç Kontrol Bağımsız Denetçi Bilanço Muhasebe Sistemleri Yönetim Kurulu Elektronik İmza TTK Hukuki Proje Fina orlama Yönetimi Kur Hukuki Gereklilikler

Detaylı

Finans Bülteni. Vergi/ 10 Nisan 2015. 6306 Sayılı Kanun'a göre Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere İlişkin Düzenlemeler

Finans Bülteni. Vergi/ 10 Nisan 2015. 6306 Sayılı Kanun'a göre Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere İlişkin Düzenlemeler ` Finans Bülteni Vergi/ 10 Nisan 2015 6306 Sayılı Kanun'a göre Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere İlişkin Düzenlemeler kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 10.04.2015 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Bilgi Sistemleri RiskYönetimi Hizmetleri

Bilgi Sistemleri RiskYönetimi Hizmetleri Bilgi Sistemleri RiskYönetimi Hizmetleri KPMG Türkiye kpmg.com.tr Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Kuruluşların paydaşlarına değer katabilmesinin yolu; süreçlerini etkin ve verimli bir biçimde destekleyebilecek

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/62 Vergi/4 Aralık 2013

Mali Bülten No: 2013/62 Vergi/4 Aralık 2013 ` Mali Bülten No: 2013/62 Vergi/4 Aralık 2013 Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin VUK Genel Tebliğ Taslağı Güncellendi kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Taslak Tebliğ de, vergi denetim faaliyetlerinin

Detaylı

Etkin Yönetim Kurulları

Etkin Yönetim Kurulları Etkin Yönetim Kurulları VIII. ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ Ferruh Tunç KPMG Türkiye Başkanı 4 Ana Esas PERFORMANS Liderlik & Strateji Paydaşlar ile iletişim CEO / YÖNETİM Performans Ölçme & Değerlendirme

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/1

Mali Bülten No: 2014/1 ` Mali Bülten No: 2014/1 Vergi/ 2 Ocak 2013 1 Ocak 2014 ten Geçerli Olmak Üzere Bazı Malların ÖTV Oranlarında Artış Olmuştur kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 1 Ocak 2014 tarih ve 28869 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.03.2016 Sirküler No : 2016/12 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAK ZORUNDA OLAN ŞİRKETLERE İLİŞKİN HADLER YENİDEN BELİRLENDİ Bilindiği üzere Yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK İçerik 1. Genel Bir Bakış, Değişiklikler ve İkincil Mevzuat 2. Finans ve Mali İşler Açısından TTK daki Son Durum 3. Yeni TTK da Bağımsız Denetim 4.

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/74

Mali Bülten No: 2013/74 ` Mali Bülten No: 2013/74 Vergi/ 31 Aralık 2013 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan 2014 Yılı Had ve Miktarları kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 30.12. 2013 tarih ve 28867 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/78

Mali Bülten No: 2013/78 ` Mali Bülten No: 2013/78 Vergi/ 31 Aralık 2013 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Had ve Tutarları Açıklandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan ve 2014 takvim yılında uygulanacak

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/30

Mali Bülten No: 2015/30 ` Mali Bülten No: 2015/0 Vergi/ 27 Şubat 2015 Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA FİNANSAL BAKIŞ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA FİNANSAL BAKIŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA FİNANSAL BAKIŞ SUNUM KONU BAŞLIKLARI Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen finansal düzenlemelerin temel gerekçesi Muhasebe standartlarındaki değişikliğin kapsamı ve etkileri

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü. 21 Ocak 2016

KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü. 21 Ocak 2016 KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü 21 Ocak 2016 1 Program Açılış Ferruh Tunç, KPMG Türkiye Başkanı Denetim Raporları Neden Değişiyor? -Regülatör Gözüyle Mehmet Kaya, KGK Başkan Yardımcısı Bağımsız

Detaylı

I- TİCARET KANUNUNDA TİCARİ İŞLETMELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER A- GİRİŞ

I- TİCARET KANUNUNDA TİCARİ İŞLETMELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER A- GİRİŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA TİCARİ İŞLETMELER İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER İLE KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN İŞLEVİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER I- TİCARET KANUNUNDA TİCARİ İŞLETMELERE

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Rehberi: En Çok Sorulan 15 Soru. Mayıs kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Rehberi: En Çok Sorulan 15 Soru. Mayıs kpmg.com.tr kpmgvergi.com Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Rehberi: En Çok Sorulan 15 Soru Mayıs 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1) Peşin Fiyatlandırma Anlaşması (PFA) Nedir? Mükelleflerin transfer fiyatlandırması bakımından karşılaşabileceği

Detaylı

TTK. Dijital. Uyum. Şeffaflık. İç Denetim. Analizi. Kurumsal Risk. Hukuki. Raporlama. Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz?

TTK. Dijital. Uyum. Şeffaflık. İç Denetim. Analizi. Kurumsal Risk. Hukuki. Raporlama. Değişimin Kalp Atışlarını Duyuyor musunuz? Elektronik İmza TTK Hukuki önüşümü Proje Gereklilikler Fina orlama Yönetimi İç Kontrol Kur Hukuki Gereklilikler Uyg Bilanço uhasebe Mali Ge lir Türkiye Muhasebe Standartları Sözleşme Yeni Sermaye Finansal

Detaylı

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Türk Đş Dünyasının n Değişen en Kuralları: Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Yeni Türk T Ticaret Kanunu Adnan Akan, Ortak Denetim Hizmetleri 20 Kasım

Detaylı

UFRS 16 Kiralama İşlemleri

UFRS 16 Kiralama İşlemleri UFRS 16 Kiralama İşlemleri Daha şeffaf bir finansal durum tablosu 2016 kpmg.com/ifrs Kiralamaların daha şeffaf muhasebeleşmesi 13 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan ve 2019 yılından itibaren yürürlükte olacak

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - II: Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplaması ve Açıklamalarına İlişkin Değişiklikler kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/106

Mali Bülten No: 2014/106 ` Mali Bülten No: 2014/106 Vergi/ 20 Ekim 2014 KDV Genel Uygulama Tebliği nde Değişiklik kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 16 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Katma Değer Vergisi Uygulama Genel

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek-

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF YENİ TTK -Finansal Raporlama- FİNANSAL RAPORLARIN

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/61

Mali Bülten No: 2013/61 ` Mali Bülten No: 2013/61 Vergi/ 3 Aralık 2013 ÖTV Listelerindeki Değişiklikler kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 01.12.2013 tarih ve 28838 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ DEFTER KAYITLARI VE FİNASAL RAPORLAMA

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ DEFTER KAYITLARI VE FİNASAL RAPORLAMA 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ DEFTER KAYITLARI VE FİNASAL RAPORLAMA Şenol ÇETİN * I. GİRİŞ Bilindiği gibi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14.02.2011 tarih ve 27814 No.lu Resmi Gazete de

Detaylı

Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi. YMM Mihdiye Taşçı

Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi. YMM Mihdiye Taşçı Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi YMM Mihdiye Taşçı Türk Ticaret Kanununda Denetim Konusunda Yapılan Düzenlemeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda hakim olan anlayış, kurumsal yönetim ilkelerini

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 07.02.2017 Sayı: 2017/026 Ref: 4/026 Konu: TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ŞUBAT AYI SONUNA KADAR HAZIRLANMASI GEREKEN 2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU HAKKINDA

Detaylı

Sirküler Rapor /93-1

Sirküler Rapor /93-1 Sirküler Rapor 19.03.2014/93-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KARARI YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirküler Rapor 07.09.2012/162-1 TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ÖZET : Yeni Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ Bilindiği üzere, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun un (TTK) tacirlerin tutmakla yükümlü olduğu defterler,

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/62

Mali Bülten No: 2015/62 ` Mali Bülten No: 2015/62 Vergi/ 0 Haziran 2015 2015 Yılı Mali Tatili 1 Temmuz da Başlıyor kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 28.0.2007 tarih ve 26476 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/37

Mali Bülten No: 2015/37 ` Mali Bülten No: 2015/7 Vergi/ 6 Nisan 2015 Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 1 Nisan 2015 tarih ve 291 sayılı Resmi Gazete de ev hizmetlerinde

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim Geri sayım başladı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim Geri sayım başladı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim Geri sayım başladı İçindekiler Bağımsız denetim ve amacı nedir? Kimlerin bağımsız denetime ihtiyacı vardır? Muhasebe ve vergi denetimi ile bağımsız denetimin

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. İşlem Denetçisinin tanımı ve nitelikleri ile ilgili hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda bağımsız denetçinin tanımı

Detaylı

Mali Bülten. No: 2012/62

Mali Bülten. No: 2012/62 14 Mayıs 2012 Mali Bülten No: 2012/62 VERGİ Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi (BES) ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Tasarı ile Getirilmek İstenen Düzenlemeler, Özet:

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 31 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yerini 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na bırakıyor. Her şeyden

Detaylı

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU A. Genel Bilgi Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 1/1/2013 tarihinden itibaren

Detaylı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı İşletmelere Özel TFRS ve KOBİ TFRS Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı 2012-2013 programı TÜRKİYE 2013 YILINA YENİ MUHASEBE STANDARTLARIYLA GİRİYOR Yasal defterlerini vergi kanunlarına göre tutmakta olan

Detaylı

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 2012 [ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 1. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 82. maddesinde yer alan, ticari defterlerin delil olma şartları ve ispat kuvvetine ilişkin hükümler, 1 Temmuz

Detaylı

Gündemden Geri Kalmayın! KOBİ ler için Finansal Raporlama Tebliğ i çıktı

Gündemden Geri Kalmayın! KOBİ ler için Finansal Raporlama Tebliğ i çıktı www.pwc.com/tr IX. Çözüm OrtaklığıPlatformu Gündemden Geri Kalmayın! KOBİ ler için Finansal Raporlama Tebliğ i çıktı 7 Aralık 2010 İçerik Gündemde neler var? Hangisi sizin için: KOBİ ler için UFRS ve KapsamlıUFRS

Detaylı

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 1 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com

Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 1 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Bağımsız denetçinin değerlendirilmesi Denetim Komitesi Enstitüsü Serisi 1 kpmg.com.tr kpmgdenetimkomitesi.com Denetim komitelerinin rollerinden biri yönetim kurulu adına bağımsız denetimin gözetimi görevini

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal Raporlama, Finansal Raporlama ve Denetim Alanında Yeni Dönem*

Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal Raporlama, Finansal Raporlama ve Denetim Alanında Yeni Dönem* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal Raporlama, Finansal Raporlama ve Denetim Alanında Yeni Dönem* Adnan Akan, Ortak, Denetim Hizmetleri Gökhan Yüksel, Y Direktör,

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/49

Mali Bülten No: 2014/49 ` Mali Bülten No: 2014/49 Vergi/ 21 Nisan 2014 4 No.lu ÖTV Genel Tebliği ile Getirilen ÖTV Tevkifat Uygulaması kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Maliye Bakanlığı 4 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile ÖTV Kanunu

Detaylı

www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası

www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası Yeni muhasebe standartlarına hazır mısınız? 1 Temmuz 2012

Detaylı

2. FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ VE DENETİME TABİ OLMA YÖNÜNDEN DURUM

2. FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ VE DENETİME TABİ OLMA YÖNÜNDEN DURUM KAMU GÖZETİM MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AÇIKLAMALARI DOĞRULTUSUNDA BAĞIMSIZ DENETİMDE ESAS ALINACAK OLAN FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME 1. KONU Günümüzde; işletmelerin

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE BAĞIMSIZ DENETİM. Prof. Dr. Şaban UZAY

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE BAĞIMSIZ DENETİM. Prof. Dr. Şaban UZAY TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE BAĞIMSIZ DENETİM Prof. Dr. Şaban UZAY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: TTK ve ilgili mevzuata göre bağımsız denetimin

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR Kemal ŞENOL S.M. Mali Müşavir Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Kurumsallaşma ve Denetim Konferansı

Kurumsallaşma ve Denetim Konferansı Kurumsallaşma ve Denetim Konferansı Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsallaşmayla İlgili Düzenlemeler Ferruh Tunç 5-9 Ekim, Antalya Antalya YENİ TTK DA KURUMSAL YÖNETİM ve E-KURUMSAL YÖNETİŞİM Sayın Konuklar,

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/77

Mali Bülten No: 2015/77 ` Mali Bülten No: 2015/77 Vergi/ 27 Ekim 2015 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Yayımlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Bazı Alacakların 6552

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/71

Mali Bülten No: 2013/71 ` Mali Bülten No: 2013/71 Vergi/ 27 Aralık 2013 e-arşiv Uygulamasına İlişkin 433 No.lu VUK Genel Tebliği Başbakanlığa Gönderildi kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: e-arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA FİNANSAL BAKIŞ. Belma Öztürk Gürsoy Denetim, Ortak

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA FİNANSAL BAKIŞ. Belma Öztürk Gürsoy Denetim, Ortak YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA FİNANSAL BAKIŞ Belma Öztürk Gürsoy Denetim, Ortak SUNUM KONU BAŞLIKLARI Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen finansal düzenlemelerin temel gerekçesi Muhasebe standartlarındaki

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 14/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı istisnaları dışında

Detaylı

Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerine Yönelik Hizmetlerimiz

Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerine Yönelik Hizmetlerimiz Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerine Yönelik Hizmetlerimiz Vergi Hizmetleri KPMG Türkiye kpmg.com.tr kpmgvergi.com Rekabetin giderek arttığı günümüzde, Ar-Ge ve inovasyon altında yapılan yatırımların ülke

Detaylı

Yeni TTK da UFRS ye Geçiş, Bağımsız Denetim ve Uyum için Yol Haritası. Gökhan Alpman Ortak 8 ġubat 2012

Yeni TTK da UFRS ye Geçiş, Bağımsız Denetim ve Uyum için Yol Haritası. Gökhan Alpman Ortak 8 ġubat 2012 Yeni TTK da UFRS ye Geçiş, Bağımsız Denetim ve Uyum için Yol Haritası Gökhan Alpman Ortak 8 ġubat 2012 Yeni TTK Türk Ticaret Hayatında Neleri DeğiĢtiriyor 29 Haziran 1956 tarihli TTK, yürürlüğe girdikten

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları ve Aynı Tarihte Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide TTK 376 Bilançosu ve Dipnotları Cari Dönem VARLIKLAR

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ana ortaklık bankaların finansal

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

6102 SAYILI TİCARET KANUNU ÖZELLİKLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BAŞLICA YENİLİKLER

6102 SAYILI TİCARET KANUNU ÖZELLİKLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BAŞLICA YENİLİKLER 6102 SAYILI TİCARET KANUNU ÖZELLİKLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BAŞLICA YENİLİKLER Ömer KESIKLI Kurucu Ortak T: +902163482924 omer@omerkesikli.av.tr Bağdat Caddesi, No.149/5 Selamicesme, Kadıkoy/Istanbul

Detaylı

Sorularla Bağımsız Denetim ve Denetçilik Kavramı

Sorularla Bağımsız Denetim ve Denetçilik Kavramı Sorularla Bağımsız Denetim ve Denetçilik Kavramı www.yenittk.info İÇİNDEKİLER 3 4 www.yenittk.info YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA DENETİM KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda

Detaylı

26 NİSAN 2012 / İSTANBUL

26 NİSAN 2012 / İSTANBUL Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim GENEL BİR BAKIŞ 2002 yılında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu(TMSK)faaliyete geçti. 26.09.2011 tarih ve 660 sayılı KHK ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı