ABDOMİNAL ÇEKİM PROTOKOLLERİ DR. DENİZ AKATA HACETTEPE RADYOLOJİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABDOMİNAL ÇEKİM PROTOKOLLERİ DR. DENİZ AKATA HACETTEPE RADYOLOJİ"

Transkript

1 ABDOMİNAL ÇEKİM PROTOKOLLERİ DR. DENİZ AKATA HACETTEPE RADYOLOJİ

2 ABDOMİNAL ÇKBT UYGULAMALARI VİSERAL ORGANLAR RENOVASKÜLER HİPERTANSIYON AORTAGRAFİ PORTOGRAFİ KOLONOSKOPİ ÜROGRAFİ

3 VİSERAL ORGANLAR ANA PRENSİPLER Her ön tanıya göre farklı protokoller gelişti. 4,8,16,32,40,64 cihaza göre farklı protokoller gelişti. Multifazik görüntüleme 2-3B reformatların önerildiği durumlar arttı.

4 KARACİĞER Kitle ayırıcı tanı: Arteryel, portal ve geç faz Hepatoma, hemanjiom, vasküler metastazlar Metastazlar: Monofazik (venöz faz) Kolon, meme, akciğer Rezeksiyon planlaması: Arteryel-portal haritalama, kc hacminin ölçümü KC TX adayının değerlendirilmesi: (dual faz) KC donörünün değerlendirilmesi Koledokolitiyazis: Pre-post kontrast

5 ÇKBT KARACİĞER HEMODİNAMİĞİ ÇOK FAZLI ÇEKİM PRENSİPLERİ VE TEKNİK LEZYON SAPTAMA ve KARAKTERİZASYON Solid-kistik Hipervasküler-Hipovasküler Yağ,kalsifikasyon,kanama Skar

6 ÇOK FAZLI ÇEKİM -TEKNİK KC lezyonlarının çok azı (yağ, kalsifikasyon,kanama, kist) kontrastsız BT de görülür. KC in dual kanlanması mevcut PV >2/3, HA<1/3 Normal parenkim portal sistemden, KC tümörleri arteryel sistemden kanlanıyor!! Hipervasküler tmler: Arteryel fazda hiperdens Hipovasküler tmler: Portal fazda hipodens

7 ÇOK FAZLI HEPATİK BT ÜÇ FAZ ENJEKSİYON 3 veya 5cc/sn A V GEÇ/equilibrium sn-10.dk PİTCH=1.5 KESİT KALINLIĞI 3MM

8 Arteryel Faz Venöz Faz 2.Dk 10mm KONVANSİYONEL BT 30sn 5mm SPİRAL BT 6sn 2.5mm 4-ÇKBT 3sn 1mm 16-ÇKBT 1.5sn.6mm 64-ÇKBT

9 ERKEN ARTERYEL ARTERYEL FAZ GEÇ ARTERYEL VENÖZ

10 18. sn 35. sn Erken arteryel görüntüleme BTA de, arteryel haritalama planlandığında gerekli: Bolus+6sn gecikme Geç arteryel faz: Bolus+15/20sn

11 Erken arteryel faz: Ort. 18.sn (enj.hızı: 5cc/sn) Tümör ve KC boyanması belirgin değil. BTA için uygun. Geç arteyel faz: Ort. 35.sn. (enj.hızı: 5cc/sn) HCC ve diğer hipervasküler tmler max. boyanır. PV boyanmaya başlar. Portal venöz faz(geç)= Hepatik faz:ort sn,enj. hızı: 3cc/sn KC parenkim dansitesi max. Hipodens lezyonlar belirginleşir. Hepatik venlerde kontrast olmalı Geç faz=denge fazı:ort. 2;3-10dk KC in kontrasttan yıkanma fazı Lezyonun yıkanma özelliği: Hipo-iso-hiperdens?

12 ÇOK FAZLI HEPATİK BT ÜÇ FAZ ENJEKSİYON HIZI 3cc??veya 5cc/sn?? A V GEÇ/equilibrium sn-10.dk PİTCH=1.5 KESİT KALINLIĞI 3MM

13 GEÇ ARTERYEL FAZIN ÖNEMİ: Ort. 35.sn. (enj.hızı: 5cc/sn) Karaciğerdeki lezyonu karakterize etmek Yüksek Alfa feto protein; HCC?? Sirotik hasta; HCC taraması Hipervasküler tm olan hastalarda metastaz taraması NET RCC MEDULLER TİROİD CA MELANOM MEME

14 Geç faz=denge fazı:ort. 3-10dk ÖNEMİ TM yıkanması: Vasküler tm. Vasküler göllenme: Hemanjiomlar Kontrastın fibröz dokuda tutulumu HCC kapsüler boyanma Kolanjiokarsinomlar (fibröz dokudan zengin) FNH, adenoma

15 KARACİĞERDE MR ENDİKASYONLARI Suboptimal US ve BT Kuvvetli malignensi şüphesi olan hastalarda negatif veya şüpheli US veya BT Safra kesesi ve safra yollarına ait patolojiler İonizan radyasyon kontrendikasyonu İyodlu kontrast madde kontrendikasyonu Biyopsiye kısmen alternatif bir yöntemdir.

16 MR ÜSTÜNLÜKLERİ Yağ baskılı sekanslar Fokal yağlanma alanları Demir birikimi Sirotik hastada: rejenerasyon - displastik nodül- HCC Sirotik hastada benign- malign ayrımı yapmadaki başarısı yüksek. MR: Duyarlılık %83, özgüllük %97.5, PPV %92, NPV %94.4. ÇKBT : %81.2, %77.3, %60.5, %90.6 J Comput Assist Tomogr. 2006;30:591-6

17 MR ın DEZAVANTAJLARI Uzun ve pahalı tetkik Respirasyon ve hareket artefaktlarından etkilenir. Kalp pili gibi manyetik alan sınırlayıcılar Klostrofobi, aşırı şişman hasta

18 KC MRG PROTOKOLÜ KORONAL:TRUFİ/FIESTA/balanced FFE: Transvers/koronal HASTE Trans TURBO STIR veya YB T2A TSE Trans in-out faz T1A Difüzyon ağırlıklı : B0, B 50, B I.V kontrast sonrası T1 3D (DAİMA YBT1) Geç T1 A TSE (5.dk- 60.dk) KONTRAST MADDE: Multihance / Primovist

19 BÖBREK Taş protokolü: Kontrastsız Hematüri: Kontrastsız, geç arteryel, 5. dk BT ürografi Renal kitle/kist: Kontrastsız, kontrastlı Bilinen RCC takibi: Arteryel faz +/- geç faz Renal donör adayı: Kontrastsız, arteryel, venöz, 10.dk geç faz (topogram)

20 Böbrek protokolü (renal kitleler için) (sens. %90) KONTRASTSIZ (5mm) KONTRASTLI (kotikomedüller faz (25-70sn), (5mm) KONTRASTLI (nefrogram( faz sn), 120sn), (5mm) HEMATÜRİ PROTOKOLÜ KONTRASTSIZ KONTRASTLI (150ml. IVKM/3ml/sn) (kotikomedüller faz (25-70sn, nefrogram faz sn) GEÇ FAZ (ekskretuar faz 3-5dk)

21 BT ÜROGRAFİ Böbrekler, üreterler ve mesanenin tanısal değerlendirilmesi ÇKBT ve ince kesitli IV kontrast uygulanarak Ekskretuar fazı içeren

22 BT ÜROGRAFİ Kontrastsız faz Böbrek üstünden mesane sonuna Nefrografik faz (böbrekler) Malignansi şüphesi varsa tüm abdomen Mesane ca evrelemesi için gerekli Ekskratuar faz Böbrek üstünden mesane sonuna

23 Doz! 4 fazlı BTU msv, x-ray 0,9 msv! Düşük doz teknikleri ile 3 fazda 7mSv inmek mümkün Sadece kontrastsız BT, sadece ekskretuar gereken olgularda gereksiz tetkik yapma!!! Split-bolus teknik uygula

24 Teknik Split-bolus 1.enj ml 3ml/sn 300 sn bekle 2. enj 50-75ml 2ml/sn sn bekle Başlangıçtan sn sonra Nefrografik+ekskretuar faz Triple-bolus (arteryel faz gerekiyorsa)

25 ESUR öneri Benign nedenler, sınırlı Konjenital anomali Hidronefroz, benign Üreter travması Split-bolus tek seri nefrografik-ekskretuar faz

26 ESUR öneri Benign nedenler, ileri düzeyde veya Malign Hematüri (hafif/orta risk TCC/RCC) Kronik taş, PCNL öncesi planlama Üriner diversiyon sonrası Ekstraüriner tümörler, üriner tutulum Split-bolus iki seri kontrastsız nefrografik-ekskretuar faz

27 ESUR öneri Malign nedenler, Hematüri (yüksek risk TCC/RCC) Hidronefroz, malign Medüller ve papiller nekroz Single-bolus üç seri kontrastsız nefrografik faz ekskretuar faz

28 BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM MR PROTOKOLÜ T2 FSE transvers/koronal GRE T1-in-out faz transvers T1 GRE -Pre transvers 3D MRA yb Post Gad. koronal SUBTRACTION (ÇIKARTMA) Opsiyonel (difüzyon) YAĞ BASKILI SEKANSLAR!!

29 ADRENAL BT Kitle karakterizasyonu: Kontrastsız +/- venöz,15dk geç Feokromositoma protokolü: Kontrastsız+tüm abdomen Adrenerjik krize dikkat!! MR tercih et

30 ADRENAL MR GRE T1: In-phase & Out of phase transvers Optionel- T2 FSE yb transvers GRE T1 yb transvers Difüzyon

31 MESANE TCC: venöz, geç faz Sanal sistoskopi Travma: Venöz, geç faz

32 MESANE CA protokolü Mesane tüm fazlarda optimum dolulukta olmalıdır. KONTRASTSIZ KONTRASTLI (150ml. IVKM/3ml/sn) 60-90sn..Maksimum doku kontrastlanması GEÇ FAZ (ekskretuar faz 5-10dk) 3mm veya daha ince rekonstrüksiyon görüntülerle BT ürografi yapılmalı..

33 MESANE MR DİNAMİK YB T1 SEKANSLAR ARTERYEL FAZDA TÜMÖR EN İYİ GÖRLÜR T2 AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLER TRANSVERS/SAG/KOR) KAS TABAKASI-TÜMÖR AYRIMINI EN İYİ YAPAR

34 PANKREAS-BİLİER SİSTEM BT ÇEKİM PROTOKOLÜ Pankreatitler: Portal-venöz faz: monofazik Kitle: Geç arteryel (AORTA PİK+15sn), venöz Nöroendokrin tümörler: Arteryel, venöz Safra taşı: Prekontrast üst abdomen

35 MR-MRCP TRUFI T2 W HASTE IN-OUT PHASE T1W YB T2W 3D MRCP SEKANSLAR SINGLE SHOT FSE KONTRAST SONRASI GÖRÜNTÜLEME (Gd-BOPTA, Primovist) DİNAMİK DAİMA YAĞ BASKILI HACİMSEL TARAMA

36 GIS Akut apendisit Divertikülit Kolon kanseri Kolonoskopi Mide kanseri İntestinal obstrüksiyonlar Venöz faz Oral kontrast Rektal kontrast Hava Pozitif kontrast MPR

37 VASKÜLER Renal Hipertansiyon (Arteryel faz) Aortografi, anevrizma Portografi Aortik stent sonrası değerlendirme (postarteryel) Diseksiyon (pre-arteryel)

38 ABDOMİNAL AORTA BT ANJİO TDBT: 40sn 4 MDBT: 16 MDBT: 64 MDBT: 25sn 10sn 4sn HİÇBİR SINIR YOK İZOTROPİK GÖRÜNTÜ TEMPORAL ÇÖZÜNÜRLÜK UZAYSAL ÇÖZÜNÜRLÜK

39 TEKNİK SORUNLAR >16 detektör : çok hızlı BT Anjiografiler için FİZYOLOJİK HIZ LİMİTİ VAR!

40 TDBT Ort tarama süresi: 40sn Enj. Süresi :40sn; 4ml/sn Toplam kontrast:: 160ml MDBT Ort tarama süresi: 20sn Enj. süresi: 20sn; 4ml/sn Toplam kontrast: 80ml

41 64 DETEKTÖR Kısa enjeksiyon süresi: Damar kontrast tutulum miktarını azaltır. Maksimum kontrastlanma süresi azalır. Abdominal aort anevrizmalarında kontrast distale geçmeden tetkik biter. Maksimum bolus kaçırılabilir.

42 Ort tarama süresi: 4sn Enj. Süresi :4sn; 15ml/sn Toplam kontrast:: 60ml Ort tarama süresi: 10sn Enj. Süresi :18sn; 5ml/sn Toplam kontrast: 90ml

43 ÇÖZÜMLER: 64 DETEKTÖR İÇİN Tarama süresi: 10sn (Tüm hastalar için) Enjeksiyon süresi: 18sn <50kg 4ml/sn >50kg 5ml/sn Ortalama 90cc kontrast madde Abdominal aort anevrizmaları: Arteryel pik +8 sn

KARACİĞER FOKAL LEZYONLARINDA MRG. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

KARACİĞER FOKAL LEZYONLARINDA MRG. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak KARACİĞER FOKAL LEZYONLARINDA MRG Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak Öğrenme hedefi KC fokal lezyonlarının MRG ile saptanması, karekterizasyonu ve AT sının ögrenilmesi. Basit Kist Hemanjiom FNH

Detaylı

Karaciğerin Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü

Karaciğerin Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü in Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü Ersan LTUN, avut TÜNEY Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji na ilim alı, İstanbul Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) karaciğerin fokal

Detaylı

ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU

ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU Bilgisayarlı Tomografi (BT), çocuklar için önemli bir görüntüleme yöntemidir ve son yıllarda BT teknolojisindeki

Detaylı

MR anjiyografiyi diğer anjiyografik yöntemlerden ayıran en önemli özellik eksojen bir kontrast

MR anjiyografiyi diğer anjiyografik yöntemlerden ayıran en önemli özellik eksojen bir kontrast MR ANJİYOGRAFİ TEKNİKLERİ Dr. Hasan YİĞİT Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi MR anjiyografiyi diğer anjiyografik yöntemlerden ayıran en önemli özellik eksojen bir kontrast maddeye dayanan kontrastlı

Detaylı

Günümüzde karaciğer görüntüleme. Felcin nörolojik olarak görüntülenmesi

Günümüzde karaciğer görüntüleme. Felcin nörolojik olarak görüntülenmesi Nisan 2014 www.siemens.com.tr/inovasyon Günümüzde karaciğer görüntüleme Sayfa 4 Felcin nörolojik olarak görüntülenmesi Sayfa 12 PETRA sekansı kullanılarak merkezi sinir sisteminin sessiz bir şekilde T1-

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar

Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar 29 Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar Multislice computerized tomography coronary angiography: general principles, technique and clinical

Detaylı

Abdominal bilgisayarl tomografi (BT) incelemesinde, karaciğerdeki

Abdominal bilgisayarl tomografi (BT) incelemesinde, karaciğerdeki Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:207-212 ABDOMEN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Helikal BT de bolus izleme yöntemi kullan larak farkl eflik de er ve farkl enjeksiyon h zlar n n karaci er boyanmas

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime

Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime Levent ÇELİK, Rahmi ÇUBUK Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 1. Giriş Tanısal amaçlı olarak meme lezyonlarında

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNDE CYBERKNIFE UYGULAMALARI. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI Kemal ERDOĞAN Radyoterapi Teknikeri

BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNDE CYBERKNIFE UYGULAMALARI. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI Kemal ERDOĞAN Radyoterapi Teknikeri BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNDE CYBERKNIFE UYGULAMALARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI Kemal ERDOĞAN Radyoterapi Teknikeri CYBERKNIFE Robotik radyocerrahi sistem Cerrahiye alternatif

Detaylı

Rektal muayenesi normal, PSA değeri rastlantısal olarak yüksek bulunan hastalarda prostatın endorektal MRG ile değerlendirilmesi

Rektal muayenesi normal, PSA değeri rastlantısal olarak yüksek bulunan hastalarda prostatın endorektal MRG ile değerlendirilmesi Tanısal ve Girişimsel Radyoloji (2001) 7:180-184 ABDOMEN RADYOLOJİSİ Rektal muayenesi normal, PSA değeri rastlantısal olarak yüksek bulunan hastalarda prostatın endorektal MRG ile değerlendirilmesi Cüneyt

Detaylı

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi :

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : KİŞİYE ÖZEL BİYOENFORMATİK DEĞERLENDİRME RAPORU DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : Gentest BioAging Sayın

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü Okmeydanı Tıp Dergisi 27(3):153160, 2011 doi:10.5222/otd.2011.153 Araştırma Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid anserli Olgularda F18 FDG PT/BT

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Bizde Böbrek Kanseri var

Bizde Böbrek Kanseri var 2011 Baskısı Böbrek Kanseri Derneği Sunar... Bizde Böbrek Kanseri var Hastalar ve aileleri için pratik bir rehber. Böbrek Kanseri Derneği KidneyCancer.org ÖNSÖZ Hastalar, aileleri ve bakıcıları için hazırlanmış

Detaylı

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş Timik maligniteler, farklı kliniklerden veri havuzu oluşturmayı zorunlu kılacak kadar görece olarak nadir görülürler. Bunun sonucunda terimlerin

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı