İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015

2 BU RAPOR 3152 YILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR.

3 İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler İl Siyasi Haritası Nüfus Bilgileri Tablosu Kurum Bilgileri II. İçişleri Bakanlığı nün Yatırım ve inin Plan-Program Metinlerine Uygunluğu Analizi Plan ve Program Metinleri Analiz Tablosu Yıllık Yatırım i İcmal Raporu 2014 Yılı Projeleri 31/12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş ve Ödenek İcmal Tablosu Değerlendirme Raporu Tablosu İl Valisinin ne Yönelik Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi ve 3

4 I. GENEL BİLGİLER 4

5 Nüfus Bilgileri Tablosu S.NO İLCE ADI YISI * NÜFUS NÜFUS NÜFUS MAHALLE BAHÇERAY BAŞKALE ÇALDIRAN ÇATAK EDREMİT ERCİŞ GEVAŞ GÜRPINAR İPEKYOLU 50 ** * * 10 MURADİYE ÖZALP RAY TUŞBA 67 ** * * 2010 ve 2000 yıllarında kurulu olmayan merkez ilçe Nufus Miktarları TOPLAM * 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulduğundan İlçe olarak 2010 ve 2000 yılları nufus sayımında belirtilmemiştir ** 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulmuştur. 5

6 Kurum Bilgileri Van İli genelinde (3) Merkez, (10) Dış İlçeler olmak üzere toplamda (13) İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak görev ifa edilmektedir. İlimiz genelinde bulunan merkez (4) ve dış ilçelerimizde (10) olmak üzere toplamda (14) Polis Merkezi Amirliği tarafından adli işlemlerin takibi yapılmaktadır. Yapılan iş ve işlemler Merkez ilçelerde (436) dış ilçelerde ise (870) personel olmak üzere toplamda (1306) personel ile yerine getirilmektedir. İl merkez birimlerinde görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel sayısı (2352),merkez ilçelerde (433), Dış ilçelerde (857) olmak üzere toplam (3642) dir. Diğer hizmet sınıflarındaki personel ise il merkezinde (117), dış ilçelerde (13), merkez ilçelerde (3) olmak üzere toplam (133) dür. İlimiz yüz ölçümü baz alındığında olarak toplamda (19.069) km lik kısmının Polis Sorumluluk alanı içerisine girdiği tespit edilmiştir. İlimizin nüfus olarak durumu göz önüne alındığında yaklaşık olarak (1) Polise düşen kişi sayısı (298) olarak değerlendirilmektedir. İlimizde yapılan görevin ifası sırasında aktif olarak kullanılan araçlar; (139) Binek, (49) Minibüs, (69) Zırhlı Binek, (18) Arazi Binek, (6) Kamyon, (151) Kamyonet, (28) Büyük Otobüs, (6) Motosiklet, (20) Panzer, (9) Sıvı Püskürtme Aracı, (2) Cenaze Otobüsü, (4) Deniz Botu (3)Forklift olmak üzere toplamda (504) tür. bünyesinde Tahsisli Hizmet Binası bulunmamakla birlikte, Polisevi (1), Misafirhane (1), olmak üzere (2) adet Moral Eğitim Merkezi ile Eğitim ve Dinlenme Tesisi bulunmaktadır. Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelimiz için tahsis edilen lojman bilgileri; (85) Müstakil Halinde Blok, (300) Adet Milli Emlak Müdürlüğünden Kiralanan Afet Konutu olmak üzere toplamda (1159) lojman bulunmaktadır. 6

7 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜNYATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞUANALİZİ 7

8 Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu BAKANLIK/KURUM STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLANA İLİŞKİN NİCEL VERİLER PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN NİCEL VERİLER Stratejik Amaç 1.İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi. Hedef -1.1 Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması. Hedef1.2 Polis Akademisi eğitim kapasitesinin yükseltilmesi. İçişleri Bakanlığı/Emniyet Genel Müdürlüğü Stratejik Planı Tema (varsa) Stratejik Amaç Hedef Strateji (Varsa) Performans Göstergesi Stratejik Amaç Performans Göstergesi Polis işe alım sürecinin etkin 1.Polislik mesleğinin tanıtımı 1.Düzenlenen çalıştay sayısı. bir yapıya kavuşturulması. daha etkin yapılacaktır. Meslek (3 Adet) standartları oluşturulacaktır. 1.Polis Akademisi Eğitim Kapasitesinin Yükseltilmesi. 1.Polis Temel Eğitimi Standartları Yönetmeliği çıkarılacaktır. Eğitim programları mesleki ihtiyaçlar ve uluslararası standartlar doğrultusunda revize edilecektir. Polis temel eğitim kurumlarının merkezi yerlerde ve büyük kapasiteli olarak yapılandırılacaktır. Polis Akademisi bünyesinde Uygulamalı ve Alan Eğitim Merkezi kurulacaktır. Polis Akademisinde görev yapmakta olan eğitici personel yöneticilere yönelik eğitimler düzenlenecektir. 1.Düzenlenen eğitim semineri sayısı. (2 Adet) 2. Düzenlenen çalıştay sayısı. (1 Adet) 8

9 Hedef1.3 Hizmet içi eğitimlerin kalitesini yükselterek mesleki becerilerin artırılması. Hedef1.4 Niteliklere Göre Mesleki Yönlendirme Sisteminin Yapılandırılması. Hedef 1.5Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi. 1.Hizmet içi eğitimlerin kalitesini yükselterek mesleki becerilerin artırılması. 1.Niteliklere Göre Personel Seçme ve Mesleki Yönlendirme Sisteminin Yapılandırılması. 1.Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi. 1.Eğitim hizmetlerinde görev alan eğitici personelin eğiticilik nitelikleri geliştirilecektir. Genel Geliştirme Eğitimleri için yeterli eğitici kaynağı oluşturulacaktır, Tüm hizmet içi eğitimleri tek çatı altında toplayan bir veri tabanı oluşturulacaktır, Tüm sınav işlemlerinin tek portalda takip edilebilmesi sağlanacaktır, Nitelikli yabancı dil bilen personel sayısı artırılacaktır. 1.Emniyet Teşkilatında bulunan birimlerin alanına göre personel seçme kriterleri belirlenecektir. Personel seçmeye yönelik bilimsel testler (psiko-teknik testler) incelenecek ve teşkilata uygun olanlar belirlenecektir. Birimlere personel alımında mülakat sistemi oluşturulacaktır. Personel seçmeye yönelik sistem, mevcut PBS ye aktarılacak ve personelin kullanımına açılacaktır. 1.Polis okullarına öğrenci alınacaktır. Teşkilatımıza sivil memur alınacaktır. 1.Düzenlenen eğitim sayısı. (1 Adet) 2.Mevzuat düzenlemesinin tamamlanması. (1 Adet) 3. UPEM yerleşkesinin yapımı. (%50) 1.Düzenlenen çalıştay sayısı. (1 Adet) 2.Düzenlenen eğitim sayısı. (4) 3.Hazırlanan sonuç raporu sayısı. (2 Adet) 4. Düzenlenen yurtdışı çalışma ziyareti sayısı. (2 Adet) 1.Mevzuat düzenlenmesinin tamamlanması. (1 Adet) 2.Teşkilata alınacak öğrenci ve memur sayısı. ( Adet) 9

10 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef 1.6Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması. Hedef2.1 Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması. Hedef 2.2Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması. 1.Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması. 1.Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması. 1.Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması. 1.Sosyal rehabilitasyon ve rekreasyon merkezleri oluşturulacaktır, Kültürel ve sanatsal faaliyetler yapılacak ve faaliyet alanları oluşturulacaktır, Tarihi, Turistik ve sosyal aktiviteler düzenlenecektir, Eğitim, konferans, seminer, çalıştay, konser gibi sosyal faaliyetler düzenlenecektir. 1.Planlı operasyonların sayısı ve niteliği artırılacaktır. İyi uygulamaların Teşkilatımıza kazandırılması için başarılı olan ülkelere çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. İnsan haklarına saygılı, profesyonel, konusunda uzman personel yetiştirilecektir. Gerekli mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilecektir. 1.Önleyici Polislik Hizmetleri birimlerinde çalışan personelin çalışma usul ve esasları belirlenerek mevzuat çalışması çerçevesinde standartlaştırılacaktır. Devriye Hizmetleri Yönetmeliği hazırlanacaktır. İllerde idarî yaptırım uygulamalarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi yönünde 1.Düzenlenen sosyal aktivite sayısı. (3) 2. Düzenlenen eğitim sayısı. (4) 3. Düzenlenen çalıştay sayısı. (3) 1.Düzenlenen yurtdışı çalışma ziyareti sayısı. (5 Adet) 2.Düzenlenen operasyon sayısı. (550 Adet) 3.Alınan araç-gereç sayısı. (16 Adet) 4.Düzenlenen eğitim ve seminer sayısı. (20 Adet) 5.Hazırlanan program sayısı. (3 Adet) 6.Mevzuat düzenlemesinin tamamlanması. (2 Adet) 1.Alınan araç sayısı (motosiklet). (250 Adet) 2.Düzenlenen çalıştay sayısı. (2 Adet) 3.Hazırlanan rehber kitapçığı sayısı. (5.000 Adet) 10

11 Hedef 2.3Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek verilmesi. Hedef 2.4 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması. 1.Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek verilmesi. 1.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması. uygulama rehberi hazırlanacaktır. Asayiş birimlerimiz araç yönüyle desteklenecektir. 1.Değişen ve gelişen mevzuatlar takip edilecektir. Eğitici sayısı ile eğitim almış personel sayısı artırılacaktır. Uygulamada yaşanan sorunlar tespit edilecektir. 1.Personelin eğitim düzeyi artırılacaktır. Mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacaktır. Suçla mücadelede teknik kapasite güçlendirilecektir. Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği düzeyi artırılacaktır. Uluslararası işbirliği düzeyi artırılacaktır. Örgütlerin tamamını çökertmeyi hedefleyen planlı operasyon sayıları artırılacaktır. 1.Hazırlanan web sitesinin tamamlanması. (1 Adet) 2.Düzenlenen çalıştay ve seminer sayısı. (2 Adet) 3.Düzenlenen eğitim sayısı. (10 Adet) 1.Düzenlenen çalıştay, toplantı ve seminer sayısı. (5 Adet) 2.Düzenlenen eğitim faaliyeti. (5 Adet) 3.Yapılan işbirliği faaliyet sayısı. (10 Adet) Hedef 2.5Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda etkinliğinin artırılması. 1.Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda etkinliğinin artırılması. 1.Siber suçla ilgili farkındalığın artırılması, soruşturma ve elektronik delillendirme ile önleyici hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir.yeni görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, sınav şartları, eğitimi, branşa alma-çıkarma ve ilgili prosedürleri, 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (65) 2.Düzenlenen toplantısı sayısı. (60 Adet) 3.Hazırlanan program sayısı. (860 Adet) 11

12 Hedef 2.6Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi. Hedef 2.7Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması. Hedef2.8 Özel Harekat birimi kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması. 1.Özel Harekat birimi kapasitesinin geliştirilmesi. görevlendirmeye ilişkin planlamaları ve branş komisyonunun çalışma esasları hususunda gelişime açık usul ve esaslar belirlenecektir. 1.Toplanma özgürlüğünün kullanımına dair mevzuat güncellenmesi çalışması yapılacaktır. Müzakerecilik sistemi ile ilgili toplumsal olay yönetimi biriminde çalışan personele eğitimler verilecektir. Güvenlik birimi personeline Toplumsal olaylara yönelik adli ve idari evrak hazırlama standartları eğitimi verilecektir. 1.Terörle mücadele birimlerinde görev yapan personelin mesleki bilgi ve kapasitesi artırılacaktır. Terörle etkin mücadele amacıyla, uluslararası kuruluşlar ve ülkeler ile işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Terör ve terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı vatandaşları bilinçlendirilme çalışmaları yapılacaktır. 1.İnsan kaynakları güçlendirilecektir. Branş eğitimi ve hizmet içi eğitimler verilecektir. Gerekli silah, teçhizat, araç, gereç ve fiziki alan kapasitesi geliştirilecektir. Mevzuat güncellemesi 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (4 Adet) 2.Mevzuat düzenlenmesinin tamamlanması. (1 Adet) 3.Düzenlenen toplantı ve çalıştay sayısı. (3 Adet) 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (125) 2.Düzenlenen toplantı ve çalıştay sayısı. (20 Adet) 3.Düzenlenen yurtdışı çalışma ziyareti sayısı. (2 Adet) 4.Düzenlenen sosyal aktivite sayısı. (110) 1.Düzenlenen eğitim sayısı. (100 Adet) 2.Kurulumu yapılan Şube Müdürlüğü sayısı. (2 Adet) 12

13 Hedef 2.9Kriminal teknik ve eğitim altyapısı ile kurumsal yapının geliştirilmesi. Hedef 2.10 Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek. Hedef 2.11 Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin artırılması. 1.Kriminal teknik ve eğitim altyapısı ile kurumsal yapının geliştirilmesi. 1.Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek. 1.Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin artırılması. yapılacaktır. Arama Kurtarma ve Sualtı Taktik Operasyon Eğitim Merkezi kurulacaktır. 1.Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı inşa edilecektir. Kursiyer İşleri Bilgi Sistemi (KİBS), KPL ve Olay Yeri İnceleme ( OYİ) Otomasyonları, Bomba Bilgi Merkezi Yönetim Sistemi ve kurumsal hafızayı içeren Bütünleşik Bilgi Sistemi gibi sistemlerin yönetileceği Bütünleşik Yönetim Sistemi oluşturulacaktır. Örgütsel yapı hizmetlerinin verimliliğini artırmak için branş eğitimlerine devam edilecektir. 1.Elektronik delillerin en kısa süre içerisinde incelenip raporlanması için tüm illerimizde tam teşekküllü adli bilişim bölge merkezleri veya büroları kurulacaktır. Güncel teknolojiye uygun adli bilişim yazılım ve donanımları kullanılacaktır. Çalışma standartları belirlenerek iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. 1.Yurt içi ve yurt dışı kurs ihtiyaçları belirlenecek ve kurs planlamaları yapılacaktır, Planlama doğrultusunda VİP Önemli Kişileri ve Terörizme 1.Düzenlenen rapor sayısı. (2 Adet) 2.İmzalanan protokol sayısı. (2 Adet) 3.İnceleme yapılan ülke sayısı. (2 Adet) 1.Kurulumu yapılan bölge merkezi ve büro sayısı.(81 ) 2.Hazırlanan program sayısı.(20) 3.Düzenlenen toplantı sayısı. (3) 4.Düzenlenen Eğitim sayısı. (23) 1.Alımı Yapılan Güvenlik Cihazı Sayısı. (123 Adet) 2. Düzenlenen Eğitim Sayısı. (45 Adet) 3.Modernizasyonu Yapılan 13

14 Hedef 2.12 Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi. 1.Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi. Karşı Önemli Tesisleri Koruma Kursu ve Güvenlik Cihazları Kullanım Kursu verilecektir, İl Emniyet Müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda güvenlik cihazları ile ilgili talepler alınarak, ihtiyaçları giderilecektir. 1.Deniz botları bakımlarına ihtiyaç duyan birimlerin tespitinin yapılması ve öncelik sırasına göre bot bakımları yaptırılacaktır. İhtiyaç duyulan deniz botu alımı yapılacaktır. Kurbağa adam branşlı personel sayısı arttırılacaktır. Kurbağa adam branşlı personel tarafından kullanılan ekipman temini sağlanacaktır. Müraacat ve nöbet kulübeleri noktaları. (12 Adet) 4.Kurulumu tamamlanan araç altı arama sayısı. (5 Adet) 1.Düzenlenen Sınav Sayısı. (1 Adet) 2.Araç Gereç alımlarının tamamlanması. (38 Adet) 3.Bakımı yapılan deniz botu sayısı. (76 Adet) Stratejik Amaç 3. İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması. Hedef 3.1Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik personelinin yeterli düzeyde eğitilmesi ve yetiştirilmesi. Hedef 3.2 Trafik denetimlerinin etkinliğini 1.Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik personelinin yeterli düzeyde eğitilmesi ve yetiştirilmesi. 1.Trafik denetimlerinin 1.Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün fiziki kapasitesi artırılacak ve eğitim ortamı iyileştirilecektir. Trafik polislerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerinin hizmetin gerekliliklerine göre çeşitliliği ve sayısı artırılacaktır. İleri ve güvenli sürüş teknikleri eğitimlerinin kapasitesinin artırılarak yeni pistler hizmete sunulacaktır. 1.Trafik elektronik denetim sistemlerinin (TEDES) şehir 1.Yapımı tamamlanan misafirhane sayısı. (200 Adet) 2.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (130) 3.Mevzuat düzenlenmesinin tamamlanması. (1 Adet) 4.Güncellemesi yapılan eğitim modeli ve kitap sayısı. (8 Adet) 1.Yapılan trafik denetimleri 14

15 arttırmak ve trafik kazalarından kaynaklı ölümleri %35 oranında azaltmak. Hedef 3.3Araç tescil ve sürücü belgesi işlemlerinin kolaylaştırılması. Hedef 3.4E-pasaport ve güvenli belgelerin yönetim (alt yapı, standartlar, tasarım ve güvenlik özellikleri) stratejilerinin geliştirilmesi. etkinliğini artırmak ve trafik kazalarından kaynaklı ölümleri %35 oranında azaltmak. 1.Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Kolaylaştırılması. 1.E-pasaport ve Güvenli Belgelerin yönetim (alt yapı, standartlar, tasarım ve güvenlik özellikleri) stratejilerinin geliştirilmesi. içlerinde kullanımının yaygınlaştırılması ve bu uygulamanın şehirlerarası yollarda da kullanılması sağlanacaktır. Denetim hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla mevcut denetim ekipleri, araç gereç, malzeme ve personel sayısı artırılacak, uzmanlaşma sağlanacak ve trafik biriminde çalışma özendirilecektir. 1.Araç tescil ve sürücü belgesi işlemleri AB ve e-devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturulacaktır. Araç tescil ve sürücü belgesi işlemlerinin en kısa zamanda en az maliyetle yapılarak vatandaşlarımızın memnuniyetleri artırılacaktır. Yeni araç tescil işlemlerinin Yetkili Bayiler aracılığı ile yapılacağı bir sistem oluşturulacaktır. 1.E-pasaport ve güvenli belgeler ile ilgili mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Hedefin gerçekleştirilmesi için alt yapıya yönelik olarak güvenlik sertifikaları ile ilgili sistemin kurulması ve laboratuar uygulamaları için çalışma sahası dizayn edilecektir.e-pasaport ve güvenli belge standartı ile sayısı. ( Adet) 2.Düzenlenen çalıştay, toplantı ve seminer sayısı. (1 Adet) 3.Düzenlenen eğitim sayısı. ( Adet) 4.Araştırma ziyareti yapılan ülke sayısı. (3 Adet) 5.Hazırlanan broşür, kamu spotu, ekitek ve kitap sayısı. ( Adet) 6.Alımı yapılan araç sayısı. (1.465 Adet) 1.Düzenlenen çalıştay sayısı. (1 Adet) 2.Uygulamaya geçilen araç tescil işlemleri sayısı. ( Adet) 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (1) 2.Düzenlenen toplantısı sayısı. (3 Adet) 3.İnceleme yapılan ülke sayısı.(3) 4.Katılım yapılan fuar, konferans ve seminer sayısı. (3) 15

16 Hedef 3.5Hudut kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulması. Hedef 3.6Özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının sağlanması. 1.Hudut kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulması. 1.Özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının sağlanması. güvenlik unsurlarını geliştirme ve inceleme laboratuarı kurulacaktır. Polikarbon kart üretim tesisi kurulacaktır. 1.Geçiş kontrollerinde çipli pasaport sistemine uygun yazılım ve donanım kapasitesinin artırılması ile hudut kapılarımızda pasaport kontrol süreleri azaltılacaktır. Hudut kapılarından yasadışı geçişi engellemek üzere parmak izi okuma sisteminin geliştirilecektir. Orijinal seyahat belgeleri kataloğu ve sahte seyahat belgelerinin erken tespiti uyarı sistemi geliştirilecektir Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda değişiklik çalışması yapılacaktır. Günün gelişen ve değişen şartlarına göre özel güvenlik mevzuatı geliştirilecektir. İl Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri ile her yıl değerlendirme toplantısı düzenlenecektir.özel güvenlik alanında, ulusal ve uluslararası aktörler ile özel güvenlik hizmetleri değerlendirilecektir. 1.Hazırlanan Yazılım Sayısı. (2 Adet) 2.Geliştirilen Parmak İzi Okuma Sisteminin Tamamlanması. (4 Yıl) 3.Geliştirilen Erken Tespit Uyarı Sisteminin Tamamlanması. (4 Yıl) 4.Düzenlenene eğitim sayısı. (12 Adet) 1.Düzenlenen çalıştay ve toplantı sayısı. (4 Adet) 2.Düzenlenen eğitim sayısı. (5 Adet) 3.Yayımlanan proje sayısı. (1 Adet) 4.Hazırlanan kitap sayısı. (15 Adet) Stratejik Amaç 4.Emniyet Teşkilatının uluslararası ilişkiler Hedef 4.1Uluslararası alanda kurumsal temsilin artırılması. 1.Uluslararası alanda kurumsal temsilin artırılması. 1.AB ülkeleri, kurum ve kuruluşları ile yapılacak projeler neticesinde kurumsal kapasite 1.Düzenlenen çalıştay, toplantı ve seminer sayısı. (241 Adet) 16

17 kapasitesinin artırılması. Hedef 4.2Emniyet Genel Müdürlüğünün uluslar arası polis işbirliği faaliyetlerinin AB Bilgi Değişim Modeli benzeri bir yapıya kavuşturulması. Hedef 4.3Uluslararası polis eğitimlerinin niteliğinin artırılması. 1.Emniyet Genel Müdürlüğünün uluslararası polis işbirliği faaliyetlerinin AB Bilgi Değişim Modeli benzeri bir yapıya kavuşturulması. 1.Uluslararası polis eğitimlerinin niteliğinin artırılması. artırılacaktır. Yurtdışı Teşkilatı yapısının güçlendirilmesi ve etkinliğinin arttırılması amacıyla ilgili birimlerin katılımı ile toplantılar yapılacaktır. Ülkemiz dış politikası doğrultusunda yabancı ülke polis teşkilatları ve uluslararası kurum/kuruluşlar ile işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla (toplantı, seminer, sempozyum, konferans, proje, eğitim vb.) etkinlikler düzenlenecektir. 1.Emniyet Genel Müdürlüğünce suça ilişkin yapılan uluslararası polisiye bilgi değişiminin tereddüte mahal vermeyecek bir şekilde tek bir yapı üzerinden yürütülmesi sağlanacaktır. Yabancı Polis İrtibat Görevlileri Bilgi Değişim Veri Tabanı oluşturulacaktır. Ülkelerle mütekabiliyet esasının tam olarak uygulanması için bir envanter hazırlanacaktır. 1.Uluslararası temel polislik eğitimlerinin talep eden ülke güvenlik birimlerine yönelik düzenlenmesi. Uluslararası eğitimlere ilişkin yol haritası çıkarılacaktır. Yabancı ülke güvenlik birimlerinin yönetici pozisyonundaki personeline yönelik paket eğitim programları 1.Mevzuat çalışmalarının yapılması.(1) 2.Eğitim amacıyla gerçekleştirilen etkinlik sayısı.(7) 3.Yurt içi ve dışına eğitim amaçlı gönderilen personel sayısı.(86) 1.Eğitimleri daha etkin bir yapıya dönüştürmek için toplantı yapılması. (1 Adet) 2.Çalıştaylar yapılarak ve yol haritasını belirten rapor hazırlanması. (4 Adet) 3.Uluslararası hizmetiçi eğitimlerin uygulanması (Tüm 17

18 Stratejik Amaç 5.Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin artırılması. Hedef 5.1Emniyet Genel Müdürlüğü lojistik hizmetlerinin verimliliğinin artırılması. Hedef 5.2Taşıt yönetim sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması. 1.Emniyet Genel Müdürlüğü lojistik hizmetlerinin verimliliğinin artırılması 1.Taşıt yönetim sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması. hazırlanacaktır. 1.Lojistik hizmeti sunan merkez ve taşra birimlerinin ihtiyaç belirleme, tedarik, depolama, dağıtım, planlama ve taşıt konularında yeniden yapılandırılmalarına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Emniyet Taşınır Mallar Yönetim Sisteminin birimlerce etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Teknik şartname hazırlama süreci belirli bir takvime bağlanarak şartnamelerde gecikme yaşanmaması sağlanmaya çalışılacaktır. 1.Genel bütçeden her yıl taşıt filosunun %20 si oranında yeni taşıt alımı yapılacaktır. Mübadele yolu ile HEK e ayrılan taşıtların bedeli kadar yeni taşıt alımı yapılacaktır. Mevcut zırhlı ve özel nitelikli taşıtların dragon marka panzer hariç %20 si kadar yeni taşıt alımı yapılacaktır. Zırhlı ve özel nitelikli araçların trafik tescil işlemleri ve fenni muayeneleriyle birimlerce). (270 Adet) 4.Burslu eğitimlerin düzenlenmesi.(5 Adet) 5. Uluslararası polis temel eğitimlerinin düzenlenmesi. (3 Adet) 6.3 dilde ders kitabının hazırlanması.(50 Adet) 1.Yapılan Çalışma Sayısı. (3 Adet) 2.Düzenlenen eğitim sayısı. (6 Adet) 1.Alımı Yapılan Taşıt Sayısı. (6.775 Adet) 2.Düzenlenen Eğitim Sayısı. ( 3 Adet) 3.Mevzuat düzenlenmesinin tamamlanması. (3 Adet) 18

19 Hedef 5.3Emniyet Teşkilatı havacılık kapasitesinin geliştirilmesi. Hedef 5.4Teşkilatın ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri kapasitesinin artırılması. Hedef 5.5Emniyet Teşkilatı haberleşme sisteminin etkin bir yapıya dönüştürülmesi. 1.Emniyet Teşkilatı havacılık kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Teşkilatın ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri kapasitesinin artırılması. 1.Emniyet Teşkilatı haberleşme sisteminin etkin bir yapıya dönüştürülmesi. ilgili gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. 1.Yeni hava araçları temin edilecektir. Alt yapı ve tesisler yapılarak mevcutlarının modernizasyonu sağlanacaktır. İnsan kaynakları artırılarak eğitim kapasitesi geliştirilecektir. Yerli kaynaklarla üretimi yapılacak Özgün Helikopter projesiyle ilgili diğer havacılık birimleriyle ortak çalışmalar yapılacaktır. Havacılık Malzeme Sertifikasyon Merkezinin ülkemizde oluşmasına katkı sağlanacaktır. 1.Yeni yazılımlar hazırlanarak ve güncellenerek yazılım ihtiyaçları giderilecektir. Kurumsal mobil cihazların etkin ve güvenli bir şekilde yönetilebileceği bir sistem oluşturulacaktır. İnternet ve PolNet ortamında tasarım ve yazılım yeknesaklığı sağlanacaktır. Merkez ve Taşra Teşkilatında kullanılan internet hizmetlerinin çok daha güvenli bir şekilde verilmesi sağlanacaktır. Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personele eğitim verilecektir. 1.Sayısal Telsiz Sistemi ülke çapında yaygınlaştırılarak diğer Mobil Geniş Band Teknolojileri 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (3 Adet) 2.Alımı Yapılan Taşıt Sayısı. (17 Adet) 1.Katılım yapılan fuar, konferans ve seminer sayısı. (70) 2.Hazırlanan rapor sayısı.(16) 3.Düzenlenen ve planlanan eğitim sayısı. (72) 1.Düzenlenen eğitim sayısı. (11 Adet) 19

20 Stratejik Amaç 6.Yönetim teşkilat yapısının daha işlevsel hale getirilmesi. Hedef 6.1 Kurumsal bütçe yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi. Hedef 6.2Yazışma ve Arşivleme Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi. 1.Kurumsal bütçe yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Yazışma ve Arşivleme Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi. (Radyo Link, LTE, WiMax, WiFi gibi) ile entegrasyonu sağlanacaktır. PolNet iletişim alt yapısı ve network güvenliği güçlendirilecektir. Günün gelişen teknolojilerine uygun olarak teknik personele konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası eğitim aldırılacaktır. 1.Teşkilat birimlerinin bütçe ihtiyaç analizi yapılacaktır. Bütçenin etkin yönetimi için düzenlemeler yapılacaktır. Yurt içi kurum ve kuruluşlar ile yurt dışı polis teşkilatlarının bütçe yönetimleri tecrübeleri öğrenilecektir. Hizmet içi eğitim paketleri hazırlanacak ve personele gerekli eğitimler verilerek uzmanlaşması sağlanacaktır. 1.EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) projesinin yönetimsel çalışmaları güçlendirilecektir dosyanın dijital arşive veri girişi yapılacaktır.personele EBYS - EAYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi-Elektronik Arşiv Yönetim sistemi) eğitimleri verilecektir. Personel Bilgi Sistemi (PBS) için Felaket Kurtarma Merkezine sistemin online yedeği kurulacaktır. 2.Alımı yapılan araç gereç ve malzeme sayısı. (1 Adet) 3.Modernizasyon ve bakım onarım yapılan cihaz sayısı. (%30) 1.Hazırlanan program sayısı. (6 Adet) 2.Hazırlanan rapor sayısı. (4) 3.İncelenen Bütçe Yönetimi Sayısı.(2) 4. Düzenlenen toplantı ve eğitim sayısı.(61) 1.Dosya veri girişi. ( Adet) 2.Personel eğitim faaliyetleri. (1.200 ) 20

21 Hedef 6.3Afet ve Acil Durum Yönetiminin etkinleştirilmesi. Hedef 6.4Hukuki işlemlerle ilgili hizmet kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Afet ve Acil Durum Yönetiminin etkinleştirilmesi. 1.Hukuki işlemlerle ilgili hizmet kapasitesinin geliştirilmesi. 1.AFAD Yönetim Merkezinin idari yapılanması ve mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır,il Emniyet Müdürlüklerinde AFAD yönetim merkezi oluşturularak gerekli araç gereç ve donanım temin edilecektir, Canlı Yayın ve Dosya Transfer Sistemleri taşra teşkilatında yaygınlaştırılacaktır,hizmet Araçları ve Üst Yönetim Nakil (VIP) araçları alınacaktır,mobil Afet ve Acil Durum Yönetim Aracı alınacaktır,ulusal ve uluslar arası. 1.İdari Dava İşlemlerinin daha etkili ve düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla dava takip programı oluşturulacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğünün taraf olduğu davalarda etkin şekilde temsil edilmesi için 150 avukat alımı yapılacaktı. Görevi sebebiyle sanık durumuna düşen Emniyet Teşkilatı personeline etkin bir adli yardım hizmeti sunulması amacıyla 15 sözleşmeli avukat alımıyapılacaktır. 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (1 Adet) 2. Alımı yapılan canlı yayın ve konferans sistem sayısı. (1 Adet) 1.Düzenlenen program sayısı. (1 Adet) 2.Kadrolu avukat sayısı. (151) 3.Sözleşmeli avukat sayısı. (30) 21

22 Yıllık Yatırım i İcmal Raporu Yatırımcı Kuruluş Sektörü VAN İLİ 2014 YILI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KURUML YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ (TL) Toplam Proje Sayısı 5 Toplam Proje Bedeli(TL) PROJELERDE KULLANILANFİNASMAN KAYNAKLARI Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL) 2014 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi Güvenlik TL TL 2014 Yılı İç Kredi Tutarı Kuruluşun projelerde kullanmış olduğu yurt içi kredi bulunmamaktadır Yılı Dış Kredi Tutarı Kuruluşun projelerde kullanmış olduğu yurt dışı kredi bulunmamaktadır Yılı Öz Kaynak Kuruluşun kendi öz kaynaklarından kullanmış olduğu tutar bulunmamaktadır Yıl Hibe Kuruluşa hayırseverler veya hibe programlarından bağışlanan tutar bulunmamaktadır. Devam eden yıllara sari projeler için harcanan tutar bulunmamaktadır Yıl İçi Harcama (TL) TL Toplam Harcama (TL) Biten Proje Sayısı TL 2014 yılında bitirilen proje bulunmamaktadır. Devam Eden Proje Sayısı 5 Başlanmamış Proje Sayısı 2014 yılı programında olup başlanmamış proje bulunmamaktadır. Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 72 22

23 Proje Adı ERCİŞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI MURADİYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI EDREMİT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI TUŞBA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI FERİT MELEN HELİKOPTER HANGAR YAPIM İŞİ TOPLAM Proje Başlama Yılı Proje Tutarı* 2014 Yılı Yatırımları (TL) Yatırımın Önceki Yıllar Durumu Önceki Yıllar Harcaması Fiziki Gerçekleşme (%)** Nakdi Gerçekleşme (%)** ,00 0, ,00 0, ,86 0, ,00 0, ,00 0, Yılı Ödeneği , , , , , Yılı Aktarılan Ödenek , , , , Yılı Harcaması , , , , 30 Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) Toplam Nakdi Gerçekleşme (%) , /12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş Ve Ödenek İcmal Tablosu İçişleri Bakanlığı / 2014 Yılı 2015 Yılında 2014 Yılı Toplam 2014 Yılı Proje Ödenek 2015 Yılına Devreden NO Birimi Biten Proje Devam Eden Proje Proje Sayısı Toplamı Ödenek Toplamı Sayısı Sayısı ,00 TL ,99 TL TOPLAM ,00 TL ,99 TL 23

24 Stratejik Amaç 1.İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi. Hedef -1,1 Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması. 1.Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması. 1. Düzenlenen çalıştay sayısı. (3 Adet).Polislik mesleğinin tanıtımı daha etkin yapılacaktır. Meslek standartları oluşturulacaktır. 1 Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Yapılmaktadır. Harcama :Merkezce Yapılmaktadır. 24

25 1 Stratejik Amaç 1.İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi. Hedef -1.2Polis Akademisi eğitim kapasitesinin yükseltilmesi. 1.Polis Akademisi Eğitim Kapasitesinin Yükseltilmesi. 1.Düzenlenen eğitim semineri sayısı. (2 Adet) 2. Düzenlenen çalıştay sayısı. (1 Adet).Polis Temel Eğitimi Standartları Yönetmeliği çıkarılacaktır. Eğitim programları mesleki ihtiyaçlar ve uluslararası standartlar doğrultusunda revize edilecektir. Polis temel eğitim kurumlarının merkezi yerlerde ve büyük kapasiteli olarak yapılandırılacaktır. Polis Akademisi bünyesinde Uygulamalı ve Alan Eğitim Merkezi kurulacaktır. Polis Akademisinde görev yapmakta olan eğitici personel yöneticilere yönelik eğitimler düzenlenecektir. 2 F2 Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek :Merkezce Yapılmaktadır. Harcama :Merkezce Yapılmaktadır. Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Yapılmaktadır Harcama : Merkezce Yapılmaktadır. 25

26 1 Stratejik Amaç 1.İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi. Hedef -1.3 Hizmet içi eğitimlerin kalitesini yükselterek mesleki becerilerin artırılması. 1.Hizmet içi eğitimlerin kalitesini yükselterek mesleki becerilerin artırılması. 1.Düzenlenen eğitim sayısı. (1 Adet) 2.Mevzuat düzenlemesinin tamamlanması. (1 Adet) 3. UPEM yerleşkesinin yapımı. (%50).Eğitim hizmetlerinde görev alan eğitici personelin eğiticilik nitelikleri geliştirilecektir. Genel Geliştirme Eğitimleri için yeterli eğitici kaynağı oluşturulacaktır, Tüm hizmet içi eğitimleri tek çatı altında toplayan bir veri tabanı oluşturulacaktır, Tüm sınav işlemlerinin tek portalda takip edilebilmesi sağlanacaktır, Nitelikli yabancı dil bilen personel sayısı artırılacaktır. 37(+) 2 3 Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) (37) Meslek İçi Eğitim düzenlenmiş olup, (5281) katılım gerçekleşmiştir. (5) Seminer düzenlenmiş olup, (450) katılım gerçekleşmiştir. Toplam (42) eğitim gerçekleştirilmiş olup, (5731) katılım gerçekleşmiştir. Ödenek : 187,000,000 TL Harcama :187,000,000 TL 26

27 1 Stratejik Amaç 1.İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi. Hedef -1.4 Niteliklere Göre Mesleki Yönlendirme Sisteminin Yapılandırılması. 1.Niteliklere Göre Personel Seçme ve Mesleki Yönlendirme Sisteminin Yapılandırılması. 1. Düzenlenen çalıştay sayısı. (1 Adet) 2. Düzenlenen eğitim sayısı. (4) 3.Hazırlanan sonuç raporu sayısı. (2 Adet) 4. Düzenlenen yurtdışı çalışma ziyareti sayısı. (2 Adet).Emniyet Teşkilatında bulunan birimlerin alanına göre personel seçme kriterleri belirlenecektir. Personel seçmeye yönelik bilimsel testler (psikoteknik testler) incelenecek ve teşkilata uygun olanlar belirlenecektir. Birimlere personel alımında mülakat sistemi oluşturulacaktır. Personel seçmeye yönelik sistem, mevcut PBS ye aktarılacak ve personelin kullanımına açılacaktır Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 27

28 Stratejik Amaç 1.İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi. Hedef -1.5 Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi. 1.Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi. 1.Mevzuat düzenlenmesinin tamamlanması. (1 Adet) 2.Teşkilata alınacak öğrenci ve memur sayısı. ( Adet).Polis okullarına öğrenci alınacaktır. Teşkilatımıza sivil memur alınacaktır. 1 2 Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek: Merkezce Yapılmaktadır. Harcama: Merkezce Yapılmaktadır. 28

29 1 2 3 Stratejik Amaç 1.İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi. Hedef -1.6 Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması. 1.Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması. 1.Düzenlenen sosyal aktivite sayısı. (3) 2. Düzenlenen eğitim sayısı. (4) 3. Düzenlenen çalıştay sayısı. (3).Sosyal rehabilitasyon ve rekreasyon merkezleri oluşturulacaktır, Kültürel ve sanatsal faaliyetler yapılacak ve faaliyet alanları oluşturulacaktır, Tarihi, Turistik ve sosyal aktiviteler düzenlenecektir, Eğitim, konferans, seminer, çalıştay, konser gibi sosyal faaliyetler düzenlenecektir. 10(+) 1(+) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Yapılan sosyal aktiviteler kantin giderlerinden karşılanmıştır. Sosyal fondan ,17 TL harcama yapılmıştır.eğitim ve çalıştay için ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır.şubemize ödenen herhangi bir ödenek yoktur. Ödenek : 0 Harcama : TL 29

30 1 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef -2.1 Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması. 1.Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması. 1. Düzenlenen yurtdışı çalışma ziyareti sayısı. (5 Adet) 2.Düzenlenen operasyon sayısı. (8 Adet) 3.Alınan araç-gereç sayısı. (1 Adet) 4. Düzenlenen eğitim ve seminer sayısı. (1 Adet) 5.Hazırlanan program sayısı. (3 Adet) 6.Mevzuat düzenlemesinin tamamlanması. (2 Adet).Planlı operasyonların sayısı ve niteliği artırılacaktır. İyi uygulamaların Teşkilatımıza kazandırılması için başarılı olan ülkelere çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. İnsan haklarına saygılı, profesyonel, konusunda uzman personel yetiştirilecektir. Gerekli mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilecektir (-) 16(+) 0 (-) 0(-) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Planlı operasyonların sayısı ve niteliği artırılacaktır. Uygulamaların İnsan haklarına saygılı, profesyonel, konusunda uzman personel yetiştirilecektir. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 30

31 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef -2.2Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması. 1.Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması. 1.Alınan araç sayısı (motosiklet). (250 Adet) 2.Düzenlenen çalıştay sayısı.(2 Adet) 3.Hazırlanan rehber kitapçığı sayısı. (71Adet).Önleyici Polislik Hizmetleri birimlerinde çalışan personelin çalışma usul ve esasları belirlenerek mevzuat çalışması çerçevesinde standartlaştırılacaktır. Devriye Hizmetleri Yönetmeliği hazırlanacaktır. İllerde idarî yaptırım uygulamalarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi yönünde uygulama rehberi hazırlanacaktır. Asayiş birimlerimiz araç yönüyle desteklenecektir. 1 0(-) (+) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ekipler Amirliği Personelinin Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerinde devir olmadan önce ekiplerde görevli personele rehber olması açısından toplamda 140 adet kitapçık Lojistik Şube Müdürlüğü aracılığı ile bastırılmış ve personele dağıtılmıştır. Ödenek : Merkezce Yapılmaktadır. Harcama : Merkezce Yapılmaktadır. 31

32 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef -2.3 Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek verilmesi. 1.Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek verilmesi. 1.Hazırlanan web sitesinin tamamlanması. (1 Adet) 2.Düzenlenen çalıştay ve seminer sayısı. (2 Adet) 3.Düzenlenen eğitim sayısı. (10 Adet).Değişen ve gelişen mevzuatlar takip edilecektir. Eğitici sayısı ile eğitim almış personel sayısı artırılacaktır. Uygulamada yaşanan sorunlar tespit edilecektir (-) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) 6284 sayılı kapsamında eğitim almış personel bulunmamaktadır. Hizmetin yerinde ifası için sivil ekip otosu, bilgisayar ve yazıcıya ihtiyaç duyulmaktadır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 32

33 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef -2.4 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması. 1.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması. 1.Düzenlenen çalıştay, toplantı ve seminer sayısı. (5 Adet) 2.Düzenlenen eğitim faaliyeti. (1 Adet) 3.Yapılan işbirliği faaliyet sayısı. (10 Adet).Personelin eğitim düzeyi artırılacaktır. Mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacaktır. Suçla mücadelede teknik kapasite güçlendirilecektir. Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği düzeyi artırılacaktır. Uluslararası işbirliği düzeyi artırılacaktır. Örgütlerin tamamını çökertmeyi hedefleyen planlı operasyon sayıları artırılacaktır (+) 3 Somut olarak yapılan yakalamalarda resmi yazışmalar yapılarak bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Yapılmaktadır. Harcama : Merkezce Yapılmaktadır. 33

34 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef -2.5 Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda etkinliğinin artırılması. 1.Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda etkinliğinin artırılması. 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (1) 2.Düzenlenen toplantısı sayısı. (1 Adet) 3.Hazırlanan program sayısı. (12 Adet).Siber suçla ilgili farkındalığın artırılması, soruşturma ve elektronik delillendirme ile önleyici hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir. Yeni görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, sınav şartları, eğitimi, branşa alma-çıkarma ve ilgili prosedürleri, görevlendirmeye ilişkin planlamaları ve branş komisyonunun çalışma esasları hususunda gelişime açık usul ve esaslar belirlenecektir (+) 14(+) 0(-) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Önleyici Hizmetler kapsamında 8 farklı el broşürü bastırılmış olup, idaremizde bulunan okullar ve kamu kurumlarına dağıtılmıştır. Ödenek : Merkezce Yapılmaktadır. Harcama : Merkezce Yapılmaktadır. 34

35 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef -2.6 Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı.(4 Adet) 2.Mevzuat düzenlenmesinin tamamlanması. (1 Adet) 3.Düzenlenen toplantı ve çalıştay sayısı. (3 Adet).Toplanma özgürlüğünün kullanımına dair mevzuat güncellenmesi çalışması yapılacaktır. Müzakerecilik sistemi ile ilgili toplumsal olay yönetimi biriminde çalışan personele eğitimler verilecektir. Güvenlik birimi personeline Toplumsal olaylara yönelik adli ve idari evrak hazırlama standartları eğitimi verilecektir. 1 97(+) 2 3 Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Yapılmaktadır. Harcama : Merkezce Yapılmaktadır. 35

36 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef -2.7 Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması. 1.Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması. 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (2) 2.Düzenlenen toplantı ve çalıştay sayısı. (1 Adet) 3.Düzenlenen yurtdışı çalışma ziyareti sayısı. (2 Adet) 4.Düzenlenen sosyal aktivite sayısı. (2).Terörle mücadele birimlerinde görev yapan personelin mesleki bilgi ve kapasitesi artırılacaktır. Terörle etkin mücadele amacıyla, uluslararası kuruluşlar ve ülkeler ile işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Terör ve terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı vatandaşları bilinçlendirilme çalışmaları yapılacaktır. 1 23(+) (+) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Terörle ve suçla mücadele alanında yürütülen operasyonel faaliyetlerin sosyal açıdan desteklenmesi, terör örgütlerinin eleman kazanımının engellenmesi, Terörle Mücadelede halk desteğinin sağlanması amacıyla 2014 yılı içerisinde toplam (11) faaliyet yapılmış olup (14.755) vatandaşımızla görüşülerek, terör örgütlerinin çocuklar ve aileler üzerindeki baskıları boşa çıkartmaktır. Ödenek: ,00 TL Harcama: ,00 TL 36

37 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef -2.8 Özel Harekat birimi kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Özel Harekat birimi kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Düzenlenen eğitim sayısı. (2 Adet) 2.Kurulumu yapılan Şube Müdürlüğü sayısı. (2 Adet).İnsan kaynakları güçlendirilecektir. Branş eğitimi ve hizmet içi eğitimler verilecektir. Gerekli silah, teçhizat, araç, gereç ve fiziki alan kapasitesi geliştirilecektir. Mevzuat güncellemesi yapılacaktır. Arama Kurtarma ve Sualtı Taktik Operasyon Eğitim Merkezi kurulacaktır (+) 2 Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) 2 adet pro kamera ve 1 adet fotoğraf makinesi alımı yapılmıştır. Ödenek : 5.000,00 TL Harcama :5.000,00 TL 37

38 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef -2.9Kriminal teknik ve eğitim altyapısı ile kurumsal yapının geliştirilmesi. 1.Kriminal teknik ve eğitim altyapısı ile kurumsal yapının geliştirilmesi. 1.Düzenlenen rapor sayısı. (2 Adet) 2.İmzalanan protokol sayısı.(2 Adet) 3. İnceleme yapılan ülke sayısı. (2 Adet). Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı inşa edilecektir. Kursiyer İşleri Bilgi Sistemi (KİBS), KPL ve Olay Yeri İnceleme ( OYİ) Otomasyonları, Bomba Bilgi Merkezi Yönetim Sistemi ve kurumsal hafızayı içeren Bütünleşik Bilgi Sistemi gibi sistemlerin yönetileceği Bütünleşik Yönetim Sistemi oluşturulacaktır. Örgütsel yapı hizmetlerinin verimliliğini artırmak için branş eğitimlerine devam edilecektir Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 38

39 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek. 1.Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek. 1.Kurulumu yapılan bölge merkezi ve büro sayısı.(81 ) 2.Hazırlanan program sayısı.(1) 3.Düzenlenen toplantı sayısı. (3) 4.Düzenlenen Eğitim sayısı. (1). Elektronik delillerin en kısa süre içerisinde incelenip raporlanması için tüm illerimizde tam teşekküllü adli bilişim bölge merkezleri veya büroları kurulacaktır. Güncel teknolojiye uygun adli bilişim yazılım ve donanımları kullanılacaktır. Çalışma standartları belirlenerek iyileştirme çalışmaları yapılacaktır (-) 14(+) 14(+) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 39

40 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin artırılması. 1.Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin artırılması. 1.Alımı Yapılan Güvenlik Cihazı Sayısı. (123 Adet) 2. Düzenlenen Eğitim Sayısı. (1 Adet) 3.Modernizasyonu Yapılan Müraacat ve nöbet kulübeleri noktaları. (12 Adet) 4.Kurulumu tamamlanan araç altı arama sayısı. (5 Adet). Yurt içi ve yurt dışı kurs ihtiyaçları belirlenecek ve kurs planlamaları yapılacaktır, Planlama doğrultusunda VİP Önemli Kişileri ve Terörizme Karşı Önemli Tesisleri Koruma Kursu ve Güvenlik Cihazları Kullanım Kursu verilecektir, İl Emniyet Müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda güvenlik cihazları ile ilgili talepler alınarak, ihtiyaçları giderilecektir (+) (+) (Toplam da 26 Hassas Nokta mevcut olup; 18 Nokta Zırhlı Kulübe, 7 Nokta Betonarme, 5 Betonarme Giriş Arama Noktası olarak görev yapılmaktadır.) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek: Merkezce Yapılmaktadır. Harcama: Merkezce Yapılmaktadır. 40

41 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi. 1.Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi. 1.Düzenlenen Sınav Sayısı. (1 Adet) 2.Araç Gereç alımlarının tamamlanması. (38 Adet) 3.Bakımı yapılan deniz botu sayısı. (76 Adet). Deniz botları bakımlarına ihtiyaç duyan birimlerin tespitinin yapılması ve öncelik sırasına göre bot bakımları yaptırılacaktır. İhtiyaç duyulan deniz botu alımı yapılacaktır. Kurbağa adam branşlı personel sayısı arttırılacaktır. Kurbağa adam branşlı personel tarafından kullanılan ekipman temini sağlanacaktır Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Kurbağa Adam branşlı personel sayısı 4 personel iken yılı içerisinde 7 personele çıkartılmıştır. Ödenek : Merkezce Yapılmaktadır. Harcama : Merkezce Yapılmaktadır. 41

42 1 Stratejik Amaç 3. İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması. Hedef -3.1 Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik personelinin yeterli düzeyde eğitilmesi ve yetiştirilmesi. 1.Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik personelinin yeterli düzeyde eğitilmesi ve yetiştirilmesi. 1.Yapımı tamamlanan misafirhane sayısı. (2 Adet) 2.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (2) 3.Mevzuat düzenlenmesinin tamamlanması. (1 Adet) 4.Güncellemesi yapılan eğitim modeli ve kitap sayısı. (8 Adet). Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün fiziki kapasitesi artırılacak ve eğitim ortamı iyileştirilecektir. Trafik polislerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerinin hizmetin gerekliliklerine göre çeşitliliği ve sayısı artırılacaktır. İleri ve güvenli sürüş teknikleri eğitimlerinin kapasitesinin artırılarak yeni pistler hizmete sunulacaktır. 0(-) 2 51(+) 3 4 0(-) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 42

43 1 Stratejik Amaç 3. İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması. Hedef -3.2 Trafik denetimlerinin etkinliğini arttırmak ve trafik kazalarından kaynaklı ölümleri %35 oranında azaltmak. 1.Trafik denetimlerinin etkinliğini arttırmak ve trafik kazalarından kaynaklı ölümleri %35 oranında azaltmak. 1. Yapılan trafik denetimleri sayısı. ( Adet) 2.Düzenlenen çalıştay, toplantı ve seminer sayısı. (1 Adet) 3.Düzenlenen eğitim sayısı. ( Adet) 4.Araştırma ziyareti yapılan ülke sayısı. (3 Adet) 5.Hazırlanan broşür, kamu spotu, ekitek ve kitap sayısı. ( Adet) 6.Alımı yapılan araç sayısı. (1.465 Adet).Trafik elektronik denetim sistemlerinin (TEDES) şehir içlerinde kullanımının yaygınlaştırılması ve bu uygulamanın şehirlerarası yollarda da kullanılması sağlanacaktır. Denetim hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla mevcut denetim ekipleri, araç gereç, malzeme ve personel sayısı artırılacak, uzmanlaşma sağlanacak ve trafik biriminde çalışma özendirilecektir (-) (-) (-) 6 43

44 Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Denetim ekipleri, araç gereç, malzeme ve personel sayısı artırılacak, uzmanlaşma sağlanacak ve trafik biriminde çalışma özendirilecektir. Ödenek :Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 44

45 1 Stratejik Amaç 3. İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması. Hedef -3.4 E-pasaport ve güvenli belgelerin yönetim (alt yapı, standartlar, tasarım ve güvenlik özellikleri) stratejilerinin geliştirilmesi. 1.E-pasaport ve güvenli belgelerin yönetim (alt yapı, standartlar, tasarım ve güvenlik özellikleri) stratejilerinin geliştirilmesi. 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (1) 2.Düzenlenen toplantısı sayısı. (3 Adet) 3.İnceleme yapılan ülke sayısı.(3) 4.Katılım yapılan fuar, konferans ve seminer sayısı. (3). E-pasaport ve güvenli belgeler ile ilgili mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Hedefin gerçekleştirilmesi için alt yapıya yönelik olarak güvenlik sertifikaları ile ilgili sistemin kurulması ve laboratuar uygulamaları için çalışma sahası dizayn edilecektir.e-pasaport ve güvenli belge standartı ile güvenlik unsurlarını geliştirme ve inceleme laboratuarı kurulacaktır. Polikarbon kart üretim tesisi kurulacaktır. 1(+) (+) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 45

46 1 Stratejik Amaç 3. İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması. Hedef -3.5 Hudut kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulması. 1.Hudut kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulması. 1.Hazırlanan Yazılım Sayısı. (2 Adet) 2.Geliştirilen Parmak İzi Okuma Sisteminin Tamamlanması. (4 Yıl) 3.Geliştirilen Erken Tespit Uyarı Sisteminin Tamamlanması.(4 Yıl) 4.Düzenlenene eğitim sayısı.(1 Adet). Geçiş kontrollerinde çipli pasaport sistemine uygun yazılım ve donanım kapasitesinin artırılması ile hudut kapılarımızda pasaport kontrol süreleri azaltılacaktır. Hudut kapılarından yasadışı geçişi engellemek üzere parmak izi okuma sisteminin geliştirilecektir. Orijinal seyahat belgeleri kataloğu ve sahte seyahat belgelerinin erken tespiti uyarı sistemi geliştirilecektir (-) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 46

47 1 Stratejik Amaç 3. İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması. Hedef -3.6 Özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının sağlanması. 1. Özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının sağlanması. 1.Düzenlenen çalıştay ve toplantı sayısı. (4 Adet) 2.Düzenlenen eğitim sayısı. (5 Adet) 3.Yayımlanan proje sayısı. (1 Adet) 4.Hazırlanan kitap sayısı. (15 Adet).5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda değişiklik çalışması yapılacaktır. Günün gelişen ve değişen şartlarına göre özel güvenlik mevzuatı geliştirilecektir. İl Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri ile her yıl değerlendirme toplantısı düzenlenecektir.özel güvenlik alanında, ulusal ve uluslararası aktörler ile özel güvenlik hizmetleri değerlendirilecektir Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 47

48 Stratejik Amaç 4. Emniyet Teşkilatının uluslararası ilişkiler kapasitesinin artırılması. Hedef -4.1 Uluslararası alanda kurumsal temsilin artırılması. 1.Uluslararası alanda kurumsal temsilin artırılması Düzenlenen çalıştay, toplantı ve seminer sayısı. (241 Adet). AB ülkeleri, kurum ve kuruluşları ile yapılacak projeler neticesinde kurumsal kapasite artırılacaktır. Yurtdışı Teşkilatı yapısının güçlendirilmesi ve etkinliğinin arttırılması amacıyla ilgili birimlerin katılımı ile toplantılar yapılacaktır. Ülkemiz dış politikası doğrultusunda yabancı ülke polis teşkilatları ve uluslararası kurum/kuruluşlar ile işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla (toplantı, seminer, sempozyum, konferans, proje, eğitim vb.) etkinlikler düzenlenecektir. Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 48

49 1 Stratejik Amaç 4. Emniyet Teşkilatının uluslararası ilişkiler kapasitesinin artırılması. Hedef -4.2 Emniyet Genel Müdürlüğünün uluslar arası polis işbirliği faaliyetlerinin AB Bilgi Değişim Modeli benzeri bir yapıya kavuşturulması. 1. Emniyet Genel Müdürlüğünün uluslar arası polis işbirliği faaliyetlerinin AB Bilgi Değişim Modeli benzeri bir yapıya kavuşturulması. 1. Mevzuat çalışmalarının yapılması.(1) 2.Eğitim amacıyla gerçekleştirilen etkinlik sayısı.(7) 3.Yurt içi ve dışına eğitim amaçlı gönderilen personel sayısı.(86). Emniyet Genel Müdürlüğünce suça ilişkin yapılan uluslararası polisiye bilgi değişiminin tereddüte mahal vermeyecek bir şekilde tek bir yapı üzerinden yürütülmesi sağlanacaktır. Yabancı Polis İrtibat Görevlileri Bilgi Değişim Veri Tabanı oluşturulacaktır. Ülkelerle mütekabiliyet esasının tam olarak uygulanması için bir envanter hazırlanacaktır. Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. 2 Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. 3 Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 49

50 1-6 Stratejik Amaç 4. Emniyet Teşkilatının uluslararası ilişkiler kapasitesinin artırılması. Hedef -4.3 Uluslararası polis eğitimlerinin niteliğinin artırılması. 1.Uluslararası polis eğitimlerinin niteliğinin artırılması. 1. Eğitimleri daha etkin bir yapıya dönüştürmek için toplantı yapılması. (1 Adet) 2.Çalıştaylar yapılarak ve yol haritasını belirten rapor hazırlanması. (4 Adet) 3.Uluslararası hizmetiçi eğitimlerin uygulanması (Tüm birimlerce). (270 Adet) 4.Burslu eğitimlerin düzenlenmesi.(5 Adet) 5.Uluslararası polis temel eğitimlerinin düzenlenmesi. (3 Adet) 6.3 dilde ders kitabının hazırlanması.(50 Adet).Uluslararası temel polislik eğitimlerinin talep eden ülke güvenlik birimlerine yönelik düzenlenmesi. Uluslararası eğitimlere ilişkin yol haritası çıkarılacaktır. Yabancı ülke güvenlik birimlerinin yönetici pozisyonundaki personeline yönelik paket eğitim programları hazırlanacaktır. Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 50

51 Stratejik Amaç 5.Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin artırılması 1 Hedef -5.1 Emniyet Genel Müdürlüğü lojistik hizmetlerinin verimliliğinin artırılması. 1.Emniyet Genel Müdürlüğü lojistik hizmetlerinin verimliliğinin artırılması 1. Yapılan Çalışma Sayısı.(3 Adet) 2.Düzenlenen eğitim sayısı.(6 Adet). Lojistik hizmeti sunan merkez ve taşra birimlerinin ihtiyaç belirleme, tedarik, depolama, dağıtım, planlama ve taşıt konularında yeniden yapılandırılmalarına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Emniyet Taşınır Mallar Yönetim Sisteminin birimlerce etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Teknik şartname hazırlama süreci belirli bir takvime bağlanarak şartnamelerde gecikme yaşanmaması sağlanmaya çalışılacaktır. 2 Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 51

52 Stratejik Amaç 5.Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin artırılması 1 2 Hedef -5.2 Taşıt yönetim sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması. 1.Taşıt yönetim sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması. 1.Alımı Yapılan Taşıt Sayısı. (6.775 Adet) 2.Düzenlenen Eğitim Sayısı.( 3 Adet) 3.Mevzuat düzenlenmesinin tamamlanması. (3 Adet). Genel bütçeden her yıl taşıt filosunun %20 si oranında yeni taşıt alımı yapılacaktır. Mübadele yolu ile HEK e ayrılan taşıtların bedeli kadar yeni taşıt alımı yapılacaktır. Mevcut zırhlı ve özel nitelikli taşıtların dragon marka panzer hariç %20 si kadar yeni taşıt alımı yapılacaktır. Zırhlı ve özel nitelikli araçların trafik tescil işlemleri ve fenni muayeneleriyle ilgili gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. 0(-) 3 Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Alımı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve Müdürlüğümüze tahsisi yapılan araçların sigorta ve tescil işlemleri yapılmakta olup, Taşıt kuvve sisteminde kullanılmakta olan araçların sigorta, muayene, sivil plaka, sürücü bilgileri, trafik kazaları vb. bilgiler güncellenerek birimlere araçların tahsisi yapılmaktadır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 52

53 Stratejik Amaç 5.Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin artırılması 1 2 Hedef -5.3 Emniyet Teşkilatı havacılık kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Emniyet Teşkilatı havacılık kapasitesinin geliştirilmesi. 1. Düzenlenen Eğitim Sayısı. (3 Adet) 2.Alımı Yapılan Taşıt Sayısı. (1 Adet).Yeni hava araçları temin edilecektir. Alt yapı ve tesisler yapılarak mevcutlarının modernizasyonu sağlanacaktır. İnsan kaynakları artırılarak eğitim kapasitesi geliştirilecektir. Yerli kaynaklarla üretimi yapılacak Özgün Helikopter projesiyle ilgili diğer havacılık birimleriyle ortak çalışmalar yapılacaktır. Havacılık Malzeme Sertifikasyon Merkezinin ülkemizde oluşmasına katkı sağlanacaktır. 5(+) 2(+) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikte faaliyet olduğundan il düzeyinde değerlendirme yapılamamaktadır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 53

54 Stratejik Amaç 5.Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin artırılması Hedef -5.4 Teşkilatın ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri kapasitesinin artırılması. 1.Teşkilatın ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri kapasitesinin artırılması. 1. Katılım yapılan fuar, konferans ve seminer sayısı. (1) 2.Hazırlanan rapor sayısı.(16) 3.Düzenlenen ve planlanan eğitim sayısı. (1). Yeni yazılımlar hazırlanarak ve güncellenerek yazılım ihtiyaçları giderilecektir. Kurumsal mobil cihazların etkin ve güvenli bir şekilde yönetilebileceği bir sistem oluşturulacaktır. İnternet ve PolNet ortamında tasarım ve yazılım yeknesaklığı sağlanacaktır. Merkez ve Taşra Teşkilatında kullanılan internet hizmetlerinin çok daha güvenli bir şekilde verilmesi sağlanacaktır. Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personele eğitim verilecektir. 1 0(-) 2 0(-) 3 (1)+ Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikte faaliyet olduğundan il düzeyinde değerlendirme yapılamamaktadır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 54

55 Stratejik Amaç 5.Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin artırılması 1 Hedef -5.5 Emniyet Teşkilatı haberleşme sisteminin etkin bir yapıya dönüştürülmesi. 1.Emniyet Teşkilatı haberleşme sisteminin etkin bir yapıya dönüştürülmesi. 1.Düzenlenen eğitim sayısı. (11 Adet) 2.Alımı yapılan araç gereç ve malzeme sayısı. (1 Adet) 3.Modernizasyon ve bakım onarım yapılan cihaz sayısı. (%30).Sayısal Telsiz Sistemi ülke çapında yaygınlaştırılarak diğer Mobil Geniş Band Teknolojileri (Radyo Link, LTE, WiMax, WiFi gibi) ile entegrasyonu sağlanacaktır. PolNet iletişim alt yapısı ve network güvenliği güçlendirilecektir. Günün gelişen teknolojilerine uygun olarak teknik personele konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası eğitim aldırılacaktır. 7(+) adet Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikte faaliyet olduğundan il düzeyinde değerlendirme yapılamamaktadır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 55

56 1 Stratejik Amaç 6. Yönetim teşkilat yapısının daha işlevsel hale getirilmesi. Hedef -6.1 Kurumsal bütçe yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Kurumsal bütçe yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Hazırlanan program sayısı. (6 Adet) 2.Hazırlanan rapor sayısı. (4) 3.İncelenen Bütçe Yönetimi Sayısı.(2) 4. Düzenlenen toplantı ve eğitim sayısı.(61).teşkilat birimlerinin bütçe ihtiyaç analizi yapılacaktır. Bütçenin etkin yönetimi için düzenlemeler yapılacaktır. Yurt içi kurum ve kuruluşlar ile yurt dışı polis teşkilatlarının bütçe yönetimleri tecrübeleri öğrenilecektir. Hizmet içi eğitim paketleri hazırlanacak ve personele gerekli eğitimler verilerek uzmanlaşması sağlanacaktır. 12(+) (+) 6(+) 0(-) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan her türlü malın satın alınması için 4734 sayılı İhale Kanunu maddeleri gereğince satın alma komisyonlarını oluşturarak, (pazarlık usulü, açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü) en uygun fiyat üzerinden, satın alma işlemlerini yapmak. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 56

57 Faaliye t Stratejik Amaç 6. Yönetim teşkilat yapısının daha işlevsel hale getirilmesi. Hedef -6.2 Yazışma ve Arşivleme Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi. 1.Yazışma ve Arşivleme Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi. 1.Dosya veri girişi. (6.757 Adet) 2.Personel eğitim faaliyetleri. (17 ). EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) projesinin yönetimsel çalışmaları güçlendirilecektir dosyanın dijital arşive veri girişi yapılacaktır.personele EBYS -EAYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi-Elektronik Arşiv Yönetim sistemi) eğitimleri verilecektir. Personel Bilgi Sistemi (PBS) için Felaket Kurtarma Merkezine sistemin online yedeği kurulacaktır (+) 0(-) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde faaliyet bulunmamaktadır. Ödenek :Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 57

58 1 Stratejik Amaç 6. Yönetim teşkilat yapısının daha işlevsel hale getirilmesi. Hedef -6.3 Afet ve Acil Durum Yönetiminin etkinleştirilmesi. 1.Afet ve Acil Durum Yönetiminin etkinleştirilmesi. 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı.(1 Adet) 2. Alımı yapılan canlı yayın ve konferans sistem sayısı. (1 Adet).AFAD Yönetim Merkezinin idari yapılanması ve mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır,il Emniyet Müdürlüklerinde AFAD yönetim merkezi oluşturularak gerekli araç gereç ve donanım temin edilecektir, Canlı Yayın ve Dosya Transfer Sistemleri taşra teşkilatında yaygınlaştırılacaktır,hizmet Araçları ve Üst Yönetim Nakil (VIP) araçları alınacaktır,mobil Afet ve Acil Durum Yönetim Aracı alınacaktır,ulusal ve uluslar arası. 0(-) 2 1(+) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek :Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 58

59 1 Stratejik Amaç 6. Yönetim teşkilat yapısının daha işlevsel hale getirilmesi. Hedef -6.4 Hukuki işlemlerle ilgili hizmet kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Hukuki işlemlerle ilgili hizmet kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Düzenlenen program sayısı. (1 Adet) 2.Kadrolu avukat sayısı. (151) 3.Sözleşmeli avukat sayısı. (30). İdari Dava İşlemlerinin daha etkili ve düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla dava takip programı oluşturulacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğünün taraf olduğu davalarda etkin şekilde temsil edilmesi için 150 avukat alımı yapılacaktı. Görevi sebebiyle sanık durumuna düşen Emniyet Teşkilatı personeline etkin bir adli yardım hizmeti sunulması amacıyla 15 sözleşmeli avukat alımı yapılacaktır. 1(+) 2 3 0(-) 0(-) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 59

60 İl Valisinin ne Yönelik Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan ve Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için hukuk ilkeleri içerisinde güvenlik hizmeti sunma misyonuyla Van ili mahalli sınırları içerisinde kilometrekarelik bir alanda, toplam 3775 kişilik güvenlik ve idari personeliyle Van İl Emniyet Müdürlüğü çalışmalarını yürütmekte, Van halkı için güven ve huzur kaynağı olmaya devam etmektedir yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı nda Toplumsal düzenin korunması ve vatandaşlarımızın kanunlarla güvence altına alınan hak ve özgürlüklerinin kullanımına yönelik olarak güvenlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve bütün kesimler için daha güvenli bir iş ve yaşam ortamının oluşturulması güvenlik konusunda temel ulusal politikaların esası olarak ifadesini bulmuştur. Bu esaslar dahilinde çalışmalarını sürdüren müzün 2014 yılına ait faaliyetleri ve bu faaliyetlerin merkezi düzeyde hazırlanan plan ve programlara uygunluğuna ilişkin değerlendirmemiz aşağıda sunulmuştur; Müdürlüğümüzce İnsan Kaynaklarının kapasitesini geliştirme hedefleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde il emniyet personeline yönelik toplam 37 adet hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlenmiştir. Meslek içi eğitimlere ve seminerlere toplam 5731 katılım gerçekleşmiştir. Ayrıca mesleki dayanışma ve sosyal imkânların arttırılması amacıyla 10 adet aktivite ve 1 adet eğitim düzenlenmiştir. Planlama yılı içerisinde asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılabilmesi amacıyla 16 adet araç gereç temini yapılmış ve 4 adet operasyon gerçekleştirilmiştir. Önleyici psikolojik kapasitenin arttırılması faaliyetleri kapsamında, Ekipler Amirliği Personelinin Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerinde devir olmadan önce ekiplerde görevli personele rehber olması açısından toplamda 140 adet kitapçık Lojistik Şube Müdürlüğü aracılığı ile bastırılmış ve personele dağıtılmıştır. İlimizde siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda etkinliğinin artırılması hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla 14 adet toplantı ve eğitim semineri düzenlenmiştir. Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilebilmesi amacıyla toplam 97 adet eğitimin organizasyonu sağlanmıştır. Terörle ve suçla mücadele alanında yürütülen operasyonel faaliyetlerin sosyal açıdan desteklenmesi, terör örgütlerinin eleman kazanımının engellenmesi, Terörle Mücadelede halk desteğinin sağlanması amacıyla 2014 yılı içerisinde toplam (11) faaliyet yapılmış olup (14.755) vatandaşımızla görüşülerek, terör örgütlerinin çocuklar ve aileler üzerindeki baskılarının bertaraf edilmesi için çaba harcanmıştır. Bu faaliyetler için ayrılan ,00 TL lik ödenekten ,00 TL kısmı bu aktiviteler için kullanılmıştır. Suçla mücadele çerçevesinde Özel Harekat kapasitesinin geliştirilmesi için 138 adet eğitim gerçekleştirilmiş, 2 adet pro kamera ve 1 adet fotoğraf makinesi alımı yapılmıştır. Yine suçla mücadele hizmetleri çerçevesinde adli bilişim hizmet standartlarını yükselmemek amacıyla toplam 14 adet toplantı ve seminer düzenlenmiştir. Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerinin etkinliğini arttırmak amacıyla birim personeline 6 adet eğitim verilmiştir. Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında, Kurbağa Adam branşlı personel sayısı 4 personel iken yılı içerisinde 7 personele çıkartılmıştır. Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik personelinin kapasitesinin arttırılması amacıyla 51 adet hizmet içi eğitim organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Sayfa 61

61 Trafik denetimlerinin etkinliğini arttırmak ve trafik kazalarından kaynaklı ölümleri %35 oranında azaltmak hedefleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde toplam adet trafik denetimi gerçekleştirilmiştir. Bu hedef kapsamında yıl içerisinde toplam 201 adet eğitim gerçekleştirilmiş ve 4000 adet broşür, kamu spotu, etiket ve kitap dağıtımı yapılmıştır. Müdürlüğümüzde bütçe yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi hedefleri kapsamında planlama yılı içerisinde toplam 12 adet program, 5 adet rapor hazırlanmış ve 6 adet bütçe yönetimi sistemi incelenmiştir yılı içerisinde müdürlüğümüzde adet dosya veri girişi kaydı yapılmıştır. İbrahim TAŞYAPAN Vali Sayfa 61

62 T.C. VAN VALİLİĞİ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ADRES: İpekyolu Cad.Migros Market Yanı Tuşba Kaymakamlığı Hizmet Binası Telefon : Faks : +90 (312) Sayfa 1 / 62

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Atatürk diyor ki... Herkesin

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 ATATÜRK DİYOR Kİ Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. 3 4 İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK DİYOR Kİ Polis asker kadar disiplinli,hukukçu kadar hukuk adamı,bir anne kadar şefkatli olmalıdır. İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK Emniyet Genel Müdür Yardımcısı V. Mülkiye Başmüfettişi

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi 1. ADALET BAKANLIĞI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI No den Sorumlu Kuruluş le İlgili Kuruluşlar Başlangıç-Bitiş Tarihi Açıklama 26 Meslekteki ilgili hâkimler ile tahkim alanıyla ilgilenen

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL EMNĐYET VE ĐÇ GÜVENLĐK KAMU ARAŞTIRMA PROGRAMI 2006 1 Đçindekiler Önsöz...3 Sunuş... 4 Araştırma Alanlarının Belirlenmesi ve Proje Seçimi:... 5 Araştırma Alanı 1: Bilişim...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tel:

Detaylı

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (312)

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı KISALTMALAR AB AĐHM HSYK MEB MSB TAA TBB TBMM UYAP YÖK : Avrupa Birliği : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu : Milli Eğitim Bakanlığı : Milli Savunma Bakanlığı : Türkiye

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı