İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015

2 BU RAPOR 3152 YILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR.

3 İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler İl Siyasi Haritası Nüfus Bilgileri Tablosu Kurum Bilgileri II. İçişleri Bakanlığı nün Yatırım ve inin Plan-Program Metinlerine Uygunluğu Analizi Plan ve Program Metinleri Analiz Tablosu Yıllık Yatırım i İcmal Raporu 2014 Yılı Projeleri 31/12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş ve Ödenek İcmal Tablosu Değerlendirme Raporu Tablosu İl Valisinin ne Yönelik Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi ve 3

4 I. GENEL BİLGİLER 4

5 Nüfus Bilgileri Tablosu S.NO İLCE ADI YISI * NÜFUS NÜFUS NÜFUS MAHALLE BAHÇERAY BAŞKALE ÇALDIRAN ÇATAK EDREMİT ERCİŞ GEVAŞ GÜRPINAR İPEKYOLU 50 ** * * 10 MURADİYE ÖZALP RAY TUŞBA 67 ** * * 2010 ve 2000 yıllarında kurulu olmayan merkez ilçe Nufus Miktarları TOPLAM * 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulduğundan İlçe olarak 2010 ve 2000 yılları nufus sayımında belirtilmemiştir ** 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulmuştur. 5

6 Kurum Bilgileri Van İli genelinde (3) Merkez, (10) Dış İlçeler olmak üzere toplamda (13) İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak görev ifa edilmektedir. İlimiz genelinde bulunan merkez (4) ve dış ilçelerimizde (10) olmak üzere toplamda (14) Polis Merkezi Amirliği tarafından adli işlemlerin takibi yapılmaktadır. Yapılan iş ve işlemler Merkez ilçelerde (436) dış ilçelerde ise (870) personel olmak üzere toplamda (1306) personel ile yerine getirilmektedir. İl merkez birimlerinde görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel sayısı (2352),merkez ilçelerde (433), Dış ilçelerde (857) olmak üzere toplam (3642) dir. Diğer hizmet sınıflarındaki personel ise il merkezinde (117), dış ilçelerde (13), merkez ilçelerde (3) olmak üzere toplam (133) dür. İlimiz yüz ölçümü baz alındığında olarak toplamda (19.069) km lik kısmının Polis Sorumluluk alanı içerisine girdiği tespit edilmiştir. İlimizin nüfus olarak durumu göz önüne alındığında yaklaşık olarak (1) Polise düşen kişi sayısı (298) olarak değerlendirilmektedir. İlimizde yapılan görevin ifası sırasında aktif olarak kullanılan araçlar; (139) Binek, (49) Minibüs, (69) Zırhlı Binek, (18) Arazi Binek, (6) Kamyon, (151) Kamyonet, (28) Büyük Otobüs, (6) Motosiklet, (20) Panzer, (9) Sıvı Püskürtme Aracı, (2) Cenaze Otobüsü, (4) Deniz Botu (3)Forklift olmak üzere toplamda (504) tür. bünyesinde Tahsisli Hizmet Binası bulunmamakla birlikte, Polisevi (1), Misafirhane (1), olmak üzere (2) adet Moral Eğitim Merkezi ile Eğitim ve Dinlenme Tesisi bulunmaktadır. Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelimiz için tahsis edilen lojman bilgileri; (85) Müstakil Halinde Blok, (300) Adet Milli Emlak Müdürlüğünden Kiralanan Afet Konutu olmak üzere toplamda (1159) lojman bulunmaktadır. 6

7 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜNYATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞUANALİZİ 7

8 Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu BAKANLIK/KURUM STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLANA İLİŞKİN NİCEL VERİLER PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN NİCEL VERİLER Stratejik Amaç 1.İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi. Hedef -1.1 Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması. Hedef1.2 Polis Akademisi eğitim kapasitesinin yükseltilmesi. İçişleri Bakanlığı/Emniyet Genel Müdürlüğü Stratejik Planı Tema (varsa) Stratejik Amaç Hedef Strateji (Varsa) Performans Göstergesi Stratejik Amaç Performans Göstergesi Polis işe alım sürecinin etkin 1.Polislik mesleğinin tanıtımı 1.Düzenlenen çalıştay sayısı. bir yapıya kavuşturulması. daha etkin yapılacaktır. Meslek (3 Adet) standartları oluşturulacaktır. 1.Polis Akademisi Eğitim Kapasitesinin Yükseltilmesi. 1.Polis Temel Eğitimi Standartları Yönetmeliği çıkarılacaktır. Eğitim programları mesleki ihtiyaçlar ve uluslararası standartlar doğrultusunda revize edilecektir. Polis temel eğitim kurumlarının merkezi yerlerde ve büyük kapasiteli olarak yapılandırılacaktır. Polis Akademisi bünyesinde Uygulamalı ve Alan Eğitim Merkezi kurulacaktır. Polis Akademisinde görev yapmakta olan eğitici personel yöneticilere yönelik eğitimler düzenlenecektir. 1.Düzenlenen eğitim semineri sayısı. (2 Adet) 2. Düzenlenen çalıştay sayısı. (1 Adet) 8

9 Hedef1.3 Hizmet içi eğitimlerin kalitesini yükselterek mesleki becerilerin artırılması. Hedef1.4 Niteliklere Göre Mesleki Yönlendirme Sisteminin Yapılandırılması. Hedef 1.5Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi. 1.Hizmet içi eğitimlerin kalitesini yükselterek mesleki becerilerin artırılması. 1.Niteliklere Göre Personel Seçme ve Mesleki Yönlendirme Sisteminin Yapılandırılması. 1.Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi. 1.Eğitim hizmetlerinde görev alan eğitici personelin eğiticilik nitelikleri geliştirilecektir. Genel Geliştirme Eğitimleri için yeterli eğitici kaynağı oluşturulacaktır, Tüm hizmet içi eğitimleri tek çatı altında toplayan bir veri tabanı oluşturulacaktır, Tüm sınav işlemlerinin tek portalda takip edilebilmesi sağlanacaktır, Nitelikli yabancı dil bilen personel sayısı artırılacaktır. 1.Emniyet Teşkilatında bulunan birimlerin alanına göre personel seçme kriterleri belirlenecektir. Personel seçmeye yönelik bilimsel testler (psiko-teknik testler) incelenecek ve teşkilata uygun olanlar belirlenecektir. Birimlere personel alımında mülakat sistemi oluşturulacaktır. Personel seçmeye yönelik sistem, mevcut PBS ye aktarılacak ve personelin kullanımına açılacaktır. 1.Polis okullarına öğrenci alınacaktır. Teşkilatımıza sivil memur alınacaktır. 1.Düzenlenen eğitim sayısı. (1 Adet) 2.Mevzuat düzenlemesinin tamamlanması. (1 Adet) 3. UPEM yerleşkesinin yapımı. (%50) 1.Düzenlenen çalıştay sayısı. (1 Adet) 2.Düzenlenen eğitim sayısı. (4) 3.Hazırlanan sonuç raporu sayısı. (2 Adet) 4. Düzenlenen yurtdışı çalışma ziyareti sayısı. (2 Adet) 1.Mevzuat düzenlenmesinin tamamlanması. (1 Adet) 2.Teşkilata alınacak öğrenci ve memur sayısı. ( Adet) 9

10 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef 1.6Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması. Hedef2.1 Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması. Hedef 2.2Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması. 1.Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması. 1.Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması. 1.Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması. 1.Sosyal rehabilitasyon ve rekreasyon merkezleri oluşturulacaktır, Kültürel ve sanatsal faaliyetler yapılacak ve faaliyet alanları oluşturulacaktır, Tarihi, Turistik ve sosyal aktiviteler düzenlenecektir, Eğitim, konferans, seminer, çalıştay, konser gibi sosyal faaliyetler düzenlenecektir. 1.Planlı operasyonların sayısı ve niteliği artırılacaktır. İyi uygulamaların Teşkilatımıza kazandırılması için başarılı olan ülkelere çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. İnsan haklarına saygılı, profesyonel, konusunda uzman personel yetiştirilecektir. Gerekli mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilecektir. 1.Önleyici Polislik Hizmetleri birimlerinde çalışan personelin çalışma usul ve esasları belirlenerek mevzuat çalışması çerçevesinde standartlaştırılacaktır. Devriye Hizmetleri Yönetmeliği hazırlanacaktır. İllerde idarî yaptırım uygulamalarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi yönünde 1.Düzenlenen sosyal aktivite sayısı. (3) 2. Düzenlenen eğitim sayısı. (4) 3. Düzenlenen çalıştay sayısı. (3) 1.Düzenlenen yurtdışı çalışma ziyareti sayısı. (5 Adet) 2.Düzenlenen operasyon sayısı. (550 Adet) 3.Alınan araç-gereç sayısı. (16 Adet) 4.Düzenlenen eğitim ve seminer sayısı. (20 Adet) 5.Hazırlanan program sayısı. (3 Adet) 6.Mevzuat düzenlemesinin tamamlanması. (2 Adet) 1.Alınan araç sayısı (motosiklet). (250 Adet) 2.Düzenlenen çalıştay sayısı. (2 Adet) 3.Hazırlanan rehber kitapçığı sayısı. (5.000 Adet) 10

11 Hedef 2.3Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek verilmesi. Hedef 2.4 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması. 1.Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek verilmesi. 1.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması. uygulama rehberi hazırlanacaktır. Asayiş birimlerimiz araç yönüyle desteklenecektir. 1.Değişen ve gelişen mevzuatlar takip edilecektir. Eğitici sayısı ile eğitim almış personel sayısı artırılacaktır. Uygulamada yaşanan sorunlar tespit edilecektir. 1.Personelin eğitim düzeyi artırılacaktır. Mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacaktır. Suçla mücadelede teknik kapasite güçlendirilecektir. Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği düzeyi artırılacaktır. Uluslararası işbirliği düzeyi artırılacaktır. Örgütlerin tamamını çökertmeyi hedefleyen planlı operasyon sayıları artırılacaktır. 1.Hazırlanan web sitesinin tamamlanması. (1 Adet) 2.Düzenlenen çalıştay ve seminer sayısı. (2 Adet) 3.Düzenlenen eğitim sayısı. (10 Adet) 1.Düzenlenen çalıştay, toplantı ve seminer sayısı. (5 Adet) 2.Düzenlenen eğitim faaliyeti. (5 Adet) 3.Yapılan işbirliği faaliyet sayısı. (10 Adet) Hedef 2.5Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda etkinliğinin artırılması. 1.Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda etkinliğinin artırılması. 1.Siber suçla ilgili farkındalığın artırılması, soruşturma ve elektronik delillendirme ile önleyici hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir.yeni görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, sınav şartları, eğitimi, branşa alma-çıkarma ve ilgili prosedürleri, 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (65) 2.Düzenlenen toplantısı sayısı. (60 Adet) 3.Hazırlanan program sayısı. (860 Adet) 11

12 Hedef 2.6Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi. Hedef 2.7Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması. Hedef2.8 Özel Harekat birimi kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması. 1.Özel Harekat birimi kapasitesinin geliştirilmesi. görevlendirmeye ilişkin planlamaları ve branş komisyonunun çalışma esasları hususunda gelişime açık usul ve esaslar belirlenecektir. 1.Toplanma özgürlüğünün kullanımına dair mevzuat güncellenmesi çalışması yapılacaktır. Müzakerecilik sistemi ile ilgili toplumsal olay yönetimi biriminde çalışan personele eğitimler verilecektir. Güvenlik birimi personeline Toplumsal olaylara yönelik adli ve idari evrak hazırlama standartları eğitimi verilecektir. 1.Terörle mücadele birimlerinde görev yapan personelin mesleki bilgi ve kapasitesi artırılacaktır. Terörle etkin mücadele amacıyla, uluslararası kuruluşlar ve ülkeler ile işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Terör ve terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı vatandaşları bilinçlendirilme çalışmaları yapılacaktır. 1.İnsan kaynakları güçlendirilecektir. Branş eğitimi ve hizmet içi eğitimler verilecektir. Gerekli silah, teçhizat, araç, gereç ve fiziki alan kapasitesi geliştirilecektir. Mevzuat güncellemesi 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (4 Adet) 2.Mevzuat düzenlenmesinin tamamlanması. (1 Adet) 3.Düzenlenen toplantı ve çalıştay sayısı. (3 Adet) 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (125) 2.Düzenlenen toplantı ve çalıştay sayısı. (20 Adet) 3.Düzenlenen yurtdışı çalışma ziyareti sayısı. (2 Adet) 4.Düzenlenen sosyal aktivite sayısı. (110) 1.Düzenlenen eğitim sayısı. (100 Adet) 2.Kurulumu yapılan Şube Müdürlüğü sayısı. (2 Adet) 12

13 Hedef 2.9Kriminal teknik ve eğitim altyapısı ile kurumsal yapının geliştirilmesi. Hedef 2.10 Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek. Hedef 2.11 Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin artırılması. 1.Kriminal teknik ve eğitim altyapısı ile kurumsal yapının geliştirilmesi. 1.Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek. 1.Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin artırılması. yapılacaktır. Arama Kurtarma ve Sualtı Taktik Operasyon Eğitim Merkezi kurulacaktır. 1.Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı inşa edilecektir. Kursiyer İşleri Bilgi Sistemi (KİBS), KPL ve Olay Yeri İnceleme ( OYİ) Otomasyonları, Bomba Bilgi Merkezi Yönetim Sistemi ve kurumsal hafızayı içeren Bütünleşik Bilgi Sistemi gibi sistemlerin yönetileceği Bütünleşik Yönetim Sistemi oluşturulacaktır. Örgütsel yapı hizmetlerinin verimliliğini artırmak için branş eğitimlerine devam edilecektir. 1.Elektronik delillerin en kısa süre içerisinde incelenip raporlanması için tüm illerimizde tam teşekküllü adli bilişim bölge merkezleri veya büroları kurulacaktır. Güncel teknolojiye uygun adli bilişim yazılım ve donanımları kullanılacaktır. Çalışma standartları belirlenerek iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. 1.Yurt içi ve yurt dışı kurs ihtiyaçları belirlenecek ve kurs planlamaları yapılacaktır, Planlama doğrultusunda VİP Önemli Kişileri ve Terörizme 1.Düzenlenen rapor sayısı. (2 Adet) 2.İmzalanan protokol sayısı. (2 Adet) 3.İnceleme yapılan ülke sayısı. (2 Adet) 1.Kurulumu yapılan bölge merkezi ve büro sayısı.(81 ) 2.Hazırlanan program sayısı.(20) 3.Düzenlenen toplantı sayısı. (3) 4.Düzenlenen Eğitim sayısı. (23) 1.Alımı Yapılan Güvenlik Cihazı Sayısı. (123 Adet) 2. Düzenlenen Eğitim Sayısı. (45 Adet) 3.Modernizasyonu Yapılan 13

14 Hedef 2.12 Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi. 1.Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi. Karşı Önemli Tesisleri Koruma Kursu ve Güvenlik Cihazları Kullanım Kursu verilecektir, İl Emniyet Müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda güvenlik cihazları ile ilgili talepler alınarak, ihtiyaçları giderilecektir. 1.Deniz botları bakımlarına ihtiyaç duyan birimlerin tespitinin yapılması ve öncelik sırasına göre bot bakımları yaptırılacaktır. İhtiyaç duyulan deniz botu alımı yapılacaktır. Kurbağa adam branşlı personel sayısı arttırılacaktır. Kurbağa adam branşlı personel tarafından kullanılan ekipman temini sağlanacaktır. Müraacat ve nöbet kulübeleri noktaları. (12 Adet) 4.Kurulumu tamamlanan araç altı arama sayısı. (5 Adet) 1.Düzenlenen Sınav Sayısı. (1 Adet) 2.Araç Gereç alımlarının tamamlanması. (38 Adet) 3.Bakımı yapılan deniz botu sayısı. (76 Adet) Stratejik Amaç 3. İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması. Hedef 3.1Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik personelinin yeterli düzeyde eğitilmesi ve yetiştirilmesi. Hedef 3.2 Trafik denetimlerinin etkinliğini 1.Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik personelinin yeterli düzeyde eğitilmesi ve yetiştirilmesi. 1.Trafik denetimlerinin 1.Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün fiziki kapasitesi artırılacak ve eğitim ortamı iyileştirilecektir. Trafik polislerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerinin hizmetin gerekliliklerine göre çeşitliliği ve sayısı artırılacaktır. İleri ve güvenli sürüş teknikleri eğitimlerinin kapasitesinin artırılarak yeni pistler hizmete sunulacaktır. 1.Trafik elektronik denetim sistemlerinin (TEDES) şehir 1.Yapımı tamamlanan misafirhane sayısı. (200 Adet) 2.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (130) 3.Mevzuat düzenlenmesinin tamamlanması. (1 Adet) 4.Güncellemesi yapılan eğitim modeli ve kitap sayısı. (8 Adet) 1.Yapılan trafik denetimleri 14

15 arttırmak ve trafik kazalarından kaynaklı ölümleri %35 oranında azaltmak. Hedef 3.3Araç tescil ve sürücü belgesi işlemlerinin kolaylaştırılması. Hedef 3.4E-pasaport ve güvenli belgelerin yönetim (alt yapı, standartlar, tasarım ve güvenlik özellikleri) stratejilerinin geliştirilmesi. etkinliğini artırmak ve trafik kazalarından kaynaklı ölümleri %35 oranında azaltmak. 1.Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Kolaylaştırılması. 1.E-pasaport ve Güvenli Belgelerin yönetim (alt yapı, standartlar, tasarım ve güvenlik özellikleri) stratejilerinin geliştirilmesi. içlerinde kullanımının yaygınlaştırılması ve bu uygulamanın şehirlerarası yollarda da kullanılması sağlanacaktır. Denetim hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla mevcut denetim ekipleri, araç gereç, malzeme ve personel sayısı artırılacak, uzmanlaşma sağlanacak ve trafik biriminde çalışma özendirilecektir. 1.Araç tescil ve sürücü belgesi işlemleri AB ve e-devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturulacaktır. Araç tescil ve sürücü belgesi işlemlerinin en kısa zamanda en az maliyetle yapılarak vatandaşlarımızın memnuniyetleri artırılacaktır. Yeni araç tescil işlemlerinin Yetkili Bayiler aracılığı ile yapılacağı bir sistem oluşturulacaktır. 1.E-pasaport ve güvenli belgeler ile ilgili mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Hedefin gerçekleştirilmesi için alt yapıya yönelik olarak güvenlik sertifikaları ile ilgili sistemin kurulması ve laboratuar uygulamaları için çalışma sahası dizayn edilecektir.e-pasaport ve güvenli belge standartı ile sayısı. ( Adet) 2.Düzenlenen çalıştay, toplantı ve seminer sayısı. (1 Adet) 3.Düzenlenen eğitim sayısı. ( Adet) 4.Araştırma ziyareti yapılan ülke sayısı. (3 Adet) 5.Hazırlanan broşür, kamu spotu, ekitek ve kitap sayısı. ( Adet) 6.Alımı yapılan araç sayısı. (1.465 Adet) 1.Düzenlenen çalıştay sayısı. (1 Adet) 2.Uygulamaya geçilen araç tescil işlemleri sayısı. ( Adet) 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (1) 2.Düzenlenen toplantısı sayısı. (3 Adet) 3.İnceleme yapılan ülke sayısı.(3) 4.Katılım yapılan fuar, konferans ve seminer sayısı. (3) 15

16 Hedef 3.5Hudut kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulması. Hedef 3.6Özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının sağlanması. 1.Hudut kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulması. 1.Özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının sağlanması. güvenlik unsurlarını geliştirme ve inceleme laboratuarı kurulacaktır. Polikarbon kart üretim tesisi kurulacaktır. 1.Geçiş kontrollerinde çipli pasaport sistemine uygun yazılım ve donanım kapasitesinin artırılması ile hudut kapılarımızda pasaport kontrol süreleri azaltılacaktır. Hudut kapılarından yasadışı geçişi engellemek üzere parmak izi okuma sisteminin geliştirilecektir. Orijinal seyahat belgeleri kataloğu ve sahte seyahat belgelerinin erken tespiti uyarı sistemi geliştirilecektir Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda değişiklik çalışması yapılacaktır. Günün gelişen ve değişen şartlarına göre özel güvenlik mevzuatı geliştirilecektir. İl Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri ile her yıl değerlendirme toplantısı düzenlenecektir.özel güvenlik alanında, ulusal ve uluslararası aktörler ile özel güvenlik hizmetleri değerlendirilecektir. 1.Hazırlanan Yazılım Sayısı. (2 Adet) 2.Geliştirilen Parmak İzi Okuma Sisteminin Tamamlanması. (4 Yıl) 3.Geliştirilen Erken Tespit Uyarı Sisteminin Tamamlanması. (4 Yıl) 4.Düzenlenene eğitim sayısı. (12 Adet) 1.Düzenlenen çalıştay ve toplantı sayısı. (4 Adet) 2.Düzenlenen eğitim sayısı. (5 Adet) 3.Yayımlanan proje sayısı. (1 Adet) 4.Hazırlanan kitap sayısı. (15 Adet) Stratejik Amaç 4.Emniyet Teşkilatının uluslararası ilişkiler Hedef 4.1Uluslararası alanda kurumsal temsilin artırılması. 1.Uluslararası alanda kurumsal temsilin artırılması. 1.AB ülkeleri, kurum ve kuruluşları ile yapılacak projeler neticesinde kurumsal kapasite 1.Düzenlenen çalıştay, toplantı ve seminer sayısı. (241 Adet) 16

17 kapasitesinin artırılması. Hedef 4.2Emniyet Genel Müdürlüğünün uluslar arası polis işbirliği faaliyetlerinin AB Bilgi Değişim Modeli benzeri bir yapıya kavuşturulması. Hedef 4.3Uluslararası polis eğitimlerinin niteliğinin artırılması. 1.Emniyet Genel Müdürlüğünün uluslararası polis işbirliği faaliyetlerinin AB Bilgi Değişim Modeli benzeri bir yapıya kavuşturulması. 1.Uluslararası polis eğitimlerinin niteliğinin artırılması. artırılacaktır. Yurtdışı Teşkilatı yapısının güçlendirilmesi ve etkinliğinin arttırılması amacıyla ilgili birimlerin katılımı ile toplantılar yapılacaktır. Ülkemiz dış politikası doğrultusunda yabancı ülke polis teşkilatları ve uluslararası kurum/kuruluşlar ile işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla (toplantı, seminer, sempozyum, konferans, proje, eğitim vb.) etkinlikler düzenlenecektir. 1.Emniyet Genel Müdürlüğünce suça ilişkin yapılan uluslararası polisiye bilgi değişiminin tereddüte mahal vermeyecek bir şekilde tek bir yapı üzerinden yürütülmesi sağlanacaktır. Yabancı Polis İrtibat Görevlileri Bilgi Değişim Veri Tabanı oluşturulacaktır. Ülkelerle mütekabiliyet esasının tam olarak uygulanması için bir envanter hazırlanacaktır. 1.Uluslararası temel polislik eğitimlerinin talep eden ülke güvenlik birimlerine yönelik düzenlenmesi. Uluslararası eğitimlere ilişkin yol haritası çıkarılacaktır. Yabancı ülke güvenlik birimlerinin yönetici pozisyonundaki personeline yönelik paket eğitim programları 1.Mevzuat çalışmalarının yapılması.(1) 2.Eğitim amacıyla gerçekleştirilen etkinlik sayısı.(7) 3.Yurt içi ve dışına eğitim amaçlı gönderilen personel sayısı.(86) 1.Eğitimleri daha etkin bir yapıya dönüştürmek için toplantı yapılması. (1 Adet) 2.Çalıştaylar yapılarak ve yol haritasını belirten rapor hazırlanması. (4 Adet) 3.Uluslararası hizmetiçi eğitimlerin uygulanması (Tüm 17

18 Stratejik Amaç 5.Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin artırılması. Hedef 5.1Emniyet Genel Müdürlüğü lojistik hizmetlerinin verimliliğinin artırılması. Hedef 5.2Taşıt yönetim sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması. 1.Emniyet Genel Müdürlüğü lojistik hizmetlerinin verimliliğinin artırılması 1.Taşıt yönetim sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması. hazırlanacaktır. 1.Lojistik hizmeti sunan merkez ve taşra birimlerinin ihtiyaç belirleme, tedarik, depolama, dağıtım, planlama ve taşıt konularında yeniden yapılandırılmalarına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Emniyet Taşınır Mallar Yönetim Sisteminin birimlerce etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Teknik şartname hazırlama süreci belirli bir takvime bağlanarak şartnamelerde gecikme yaşanmaması sağlanmaya çalışılacaktır. 1.Genel bütçeden her yıl taşıt filosunun %20 si oranında yeni taşıt alımı yapılacaktır. Mübadele yolu ile HEK e ayrılan taşıtların bedeli kadar yeni taşıt alımı yapılacaktır. Mevcut zırhlı ve özel nitelikli taşıtların dragon marka panzer hariç %20 si kadar yeni taşıt alımı yapılacaktır. Zırhlı ve özel nitelikli araçların trafik tescil işlemleri ve fenni muayeneleriyle birimlerce). (270 Adet) 4.Burslu eğitimlerin düzenlenmesi.(5 Adet) 5. Uluslararası polis temel eğitimlerinin düzenlenmesi. (3 Adet) 6.3 dilde ders kitabının hazırlanması.(50 Adet) 1.Yapılan Çalışma Sayısı. (3 Adet) 2.Düzenlenen eğitim sayısı. (6 Adet) 1.Alımı Yapılan Taşıt Sayısı. (6.775 Adet) 2.Düzenlenen Eğitim Sayısı. ( 3 Adet) 3.Mevzuat düzenlenmesinin tamamlanması. (3 Adet) 18

19 Hedef 5.3Emniyet Teşkilatı havacılık kapasitesinin geliştirilmesi. Hedef 5.4Teşkilatın ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri kapasitesinin artırılması. Hedef 5.5Emniyet Teşkilatı haberleşme sisteminin etkin bir yapıya dönüştürülmesi. 1.Emniyet Teşkilatı havacılık kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Teşkilatın ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri kapasitesinin artırılması. 1.Emniyet Teşkilatı haberleşme sisteminin etkin bir yapıya dönüştürülmesi. ilgili gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. 1.Yeni hava araçları temin edilecektir. Alt yapı ve tesisler yapılarak mevcutlarının modernizasyonu sağlanacaktır. İnsan kaynakları artırılarak eğitim kapasitesi geliştirilecektir. Yerli kaynaklarla üretimi yapılacak Özgün Helikopter projesiyle ilgili diğer havacılık birimleriyle ortak çalışmalar yapılacaktır. Havacılık Malzeme Sertifikasyon Merkezinin ülkemizde oluşmasına katkı sağlanacaktır. 1.Yeni yazılımlar hazırlanarak ve güncellenerek yazılım ihtiyaçları giderilecektir. Kurumsal mobil cihazların etkin ve güvenli bir şekilde yönetilebileceği bir sistem oluşturulacaktır. İnternet ve PolNet ortamında tasarım ve yazılım yeknesaklığı sağlanacaktır. Merkez ve Taşra Teşkilatında kullanılan internet hizmetlerinin çok daha güvenli bir şekilde verilmesi sağlanacaktır. Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personele eğitim verilecektir. 1.Sayısal Telsiz Sistemi ülke çapında yaygınlaştırılarak diğer Mobil Geniş Band Teknolojileri 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (3 Adet) 2.Alımı Yapılan Taşıt Sayısı. (17 Adet) 1.Katılım yapılan fuar, konferans ve seminer sayısı. (70) 2.Hazırlanan rapor sayısı.(16) 3.Düzenlenen ve planlanan eğitim sayısı. (72) 1.Düzenlenen eğitim sayısı. (11 Adet) 19

20 Stratejik Amaç 6.Yönetim teşkilat yapısının daha işlevsel hale getirilmesi. Hedef 6.1 Kurumsal bütçe yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi. Hedef 6.2Yazışma ve Arşivleme Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi. 1.Kurumsal bütçe yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Yazışma ve Arşivleme Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi. (Radyo Link, LTE, WiMax, WiFi gibi) ile entegrasyonu sağlanacaktır. PolNet iletişim alt yapısı ve network güvenliği güçlendirilecektir. Günün gelişen teknolojilerine uygun olarak teknik personele konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası eğitim aldırılacaktır. 1.Teşkilat birimlerinin bütçe ihtiyaç analizi yapılacaktır. Bütçenin etkin yönetimi için düzenlemeler yapılacaktır. Yurt içi kurum ve kuruluşlar ile yurt dışı polis teşkilatlarının bütçe yönetimleri tecrübeleri öğrenilecektir. Hizmet içi eğitim paketleri hazırlanacak ve personele gerekli eğitimler verilerek uzmanlaşması sağlanacaktır. 1.EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) projesinin yönetimsel çalışmaları güçlendirilecektir dosyanın dijital arşive veri girişi yapılacaktır.personele EBYS - EAYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi-Elektronik Arşiv Yönetim sistemi) eğitimleri verilecektir. Personel Bilgi Sistemi (PBS) için Felaket Kurtarma Merkezine sistemin online yedeği kurulacaktır. 2.Alımı yapılan araç gereç ve malzeme sayısı. (1 Adet) 3.Modernizasyon ve bakım onarım yapılan cihaz sayısı. (%30) 1.Hazırlanan program sayısı. (6 Adet) 2.Hazırlanan rapor sayısı. (4) 3.İncelenen Bütçe Yönetimi Sayısı.(2) 4. Düzenlenen toplantı ve eğitim sayısı.(61) 1.Dosya veri girişi. ( Adet) 2.Personel eğitim faaliyetleri. (1.200 ) 20

21 Hedef 6.3Afet ve Acil Durum Yönetiminin etkinleştirilmesi. Hedef 6.4Hukuki işlemlerle ilgili hizmet kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Afet ve Acil Durum Yönetiminin etkinleştirilmesi. 1.Hukuki işlemlerle ilgili hizmet kapasitesinin geliştirilmesi. 1.AFAD Yönetim Merkezinin idari yapılanması ve mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır,il Emniyet Müdürlüklerinde AFAD yönetim merkezi oluşturularak gerekli araç gereç ve donanım temin edilecektir, Canlı Yayın ve Dosya Transfer Sistemleri taşra teşkilatında yaygınlaştırılacaktır,hizmet Araçları ve Üst Yönetim Nakil (VIP) araçları alınacaktır,mobil Afet ve Acil Durum Yönetim Aracı alınacaktır,ulusal ve uluslar arası. 1.İdari Dava İşlemlerinin daha etkili ve düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla dava takip programı oluşturulacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğünün taraf olduğu davalarda etkin şekilde temsil edilmesi için 150 avukat alımı yapılacaktı. Görevi sebebiyle sanık durumuna düşen Emniyet Teşkilatı personeline etkin bir adli yardım hizmeti sunulması amacıyla 15 sözleşmeli avukat alımıyapılacaktır. 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (1 Adet) 2. Alımı yapılan canlı yayın ve konferans sistem sayısı. (1 Adet) 1.Düzenlenen program sayısı. (1 Adet) 2.Kadrolu avukat sayısı. (151) 3.Sözleşmeli avukat sayısı. (30) 21

22 Yıllık Yatırım i İcmal Raporu Yatırımcı Kuruluş Sektörü VAN İLİ 2014 YILI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KURUML YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ (TL) Toplam Proje Sayısı 5 Toplam Proje Bedeli(TL) PROJELERDE KULLANILANFİNASMAN KAYNAKLARI Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL) 2014 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi Güvenlik TL TL 2014 Yılı İç Kredi Tutarı Kuruluşun projelerde kullanmış olduğu yurt içi kredi bulunmamaktadır Yılı Dış Kredi Tutarı Kuruluşun projelerde kullanmış olduğu yurt dışı kredi bulunmamaktadır Yılı Öz Kaynak Kuruluşun kendi öz kaynaklarından kullanmış olduğu tutar bulunmamaktadır Yıl Hibe Kuruluşa hayırseverler veya hibe programlarından bağışlanan tutar bulunmamaktadır. Devam eden yıllara sari projeler için harcanan tutar bulunmamaktadır Yıl İçi Harcama (TL) TL Toplam Harcama (TL) Biten Proje Sayısı TL 2014 yılında bitirilen proje bulunmamaktadır. Devam Eden Proje Sayısı 5 Başlanmamış Proje Sayısı 2014 yılı programında olup başlanmamış proje bulunmamaktadır. Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 72 22

23 Proje Adı ERCİŞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI MURADİYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI EDREMİT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI TUŞBA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI FERİT MELEN HELİKOPTER HANGAR YAPIM İŞİ TOPLAM Proje Başlama Yılı Proje Tutarı* 2014 Yılı Yatırımları (TL) Yatırımın Önceki Yıllar Durumu Önceki Yıllar Harcaması Fiziki Gerçekleşme (%)** Nakdi Gerçekleşme (%)** ,00 0, ,00 0, ,86 0, ,00 0, ,00 0, Yılı Ödeneği , , , , , Yılı Aktarılan Ödenek , , , , Yılı Harcaması , , , , 30 Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) Toplam Nakdi Gerçekleşme (%) , /12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş Ve Ödenek İcmal Tablosu İçişleri Bakanlığı / 2014 Yılı 2015 Yılında 2014 Yılı Toplam 2014 Yılı Proje Ödenek 2015 Yılına Devreden NO Birimi Biten Proje Devam Eden Proje Proje Sayısı Toplamı Ödenek Toplamı Sayısı Sayısı ,00 TL ,99 TL TOPLAM ,00 TL ,99 TL 23

24 Stratejik Amaç 1.İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi. Hedef -1,1 Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması. 1.Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması. 1. Düzenlenen çalıştay sayısı. (3 Adet).Polislik mesleğinin tanıtımı daha etkin yapılacaktır. Meslek standartları oluşturulacaktır. 1 Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Yapılmaktadır. Harcama :Merkezce Yapılmaktadır. 24

25 1 Stratejik Amaç 1.İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi. Hedef -1.2Polis Akademisi eğitim kapasitesinin yükseltilmesi. 1.Polis Akademisi Eğitim Kapasitesinin Yükseltilmesi. 1.Düzenlenen eğitim semineri sayısı. (2 Adet) 2. Düzenlenen çalıştay sayısı. (1 Adet).Polis Temel Eğitimi Standartları Yönetmeliği çıkarılacaktır. Eğitim programları mesleki ihtiyaçlar ve uluslararası standartlar doğrultusunda revize edilecektir. Polis temel eğitim kurumlarının merkezi yerlerde ve büyük kapasiteli olarak yapılandırılacaktır. Polis Akademisi bünyesinde Uygulamalı ve Alan Eğitim Merkezi kurulacaktır. Polis Akademisinde görev yapmakta olan eğitici personel yöneticilere yönelik eğitimler düzenlenecektir. 2 F2 Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek :Merkezce Yapılmaktadır. Harcama :Merkezce Yapılmaktadır. Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Yapılmaktadır Harcama : Merkezce Yapılmaktadır. 25

26 1 Stratejik Amaç 1.İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi. Hedef -1.3 Hizmet içi eğitimlerin kalitesini yükselterek mesleki becerilerin artırılması. 1.Hizmet içi eğitimlerin kalitesini yükselterek mesleki becerilerin artırılması. 1.Düzenlenen eğitim sayısı. (1 Adet) 2.Mevzuat düzenlemesinin tamamlanması. (1 Adet) 3. UPEM yerleşkesinin yapımı. (%50).Eğitim hizmetlerinde görev alan eğitici personelin eğiticilik nitelikleri geliştirilecektir. Genel Geliştirme Eğitimleri için yeterli eğitici kaynağı oluşturulacaktır, Tüm hizmet içi eğitimleri tek çatı altında toplayan bir veri tabanı oluşturulacaktır, Tüm sınav işlemlerinin tek portalda takip edilebilmesi sağlanacaktır, Nitelikli yabancı dil bilen personel sayısı artırılacaktır. 37(+) 2 3 Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) (37) Meslek İçi Eğitim düzenlenmiş olup, (5281) katılım gerçekleşmiştir. (5) Seminer düzenlenmiş olup, (450) katılım gerçekleşmiştir. Toplam (42) eğitim gerçekleştirilmiş olup, (5731) katılım gerçekleşmiştir. Ödenek : 187,000,000 TL Harcama :187,000,000 TL 26

27 1 Stratejik Amaç 1.İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi. Hedef -1.4 Niteliklere Göre Mesleki Yönlendirme Sisteminin Yapılandırılması. 1.Niteliklere Göre Personel Seçme ve Mesleki Yönlendirme Sisteminin Yapılandırılması. 1. Düzenlenen çalıştay sayısı. (1 Adet) 2. Düzenlenen eğitim sayısı. (4) 3.Hazırlanan sonuç raporu sayısı. (2 Adet) 4. Düzenlenen yurtdışı çalışma ziyareti sayısı. (2 Adet).Emniyet Teşkilatında bulunan birimlerin alanına göre personel seçme kriterleri belirlenecektir. Personel seçmeye yönelik bilimsel testler (psikoteknik testler) incelenecek ve teşkilata uygun olanlar belirlenecektir. Birimlere personel alımında mülakat sistemi oluşturulacaktır. Personel seçmeye yönelik sistem, mevcut PBS ye aktarılacak ve personelin kullanımına açılacaktır Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 27

28 Stratejik Amaç 1.İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi. Hedef -1.5 Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi. 1.Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi. 1.Mevzuat düzenlenmesinin tamamlanması. (1 Adet) 2.Teşkilata alınacak öğrenci ve memur sayısı. ( Adet).Polis okullarına öğrenci alınacaktır. Teşkilatımıza sivil memur alınacaktır. 1 2 Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek: Merkezce Yapılmaktadır. Harcama: Merkezce Yapılmaktadır. 28

29 1 2 3 Stratejik Amaç 1.İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi. Hedef -1.6 Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması. 1.Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması. 1.Düzenlenen sosyal aktivite sayısı. (3) 2. Düzenlenen eğitim sayısı. (4) 3. Düzenlenen çalıştay sayısı. (3).Sosyal rehabilitasyon ve rekreasyon merkezleri oluşturulacaktır, Kültürel ve sanatsal faaliyetler yapılacak ve faaliyet alanları oluşturulacaktır, Tarihi, Turistik ve sosyal aktiviteler düzenlenecektir, Eğitim, konferans, seminer, çalıştay, konser gibi sosyal faaliyetler düzenlenecektir. 10(+) 1(+) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Yapılan sosyal aktiviteler kantin giderlerinden karşılanmıştır. Sosyal fondan ,17 TL harcama yapılmıştır.eğitim ve çalıştay için ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır.şubemize ödenen herhangi bir ödenek yoktur. Ödenek : 0 Harcama : TL 29

30 1 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef -2.1 Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması. 1.Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması. 1. Düzenlenen yurtdışı çalışma ziyareti sayısı. (5 Adet) 2.Düzenlenen operasyon sayısı. (8 Adet) 3.Alınan araç-gereç sayısı. (1 Adet) 4. Düzenlenen eğitim ve seminer sayısı. (1 Adet) 5.Hazırlanan program sayısı. (3 Adet) 6.Mevzuat düzenlemesinin tamamlanması. (2 Adet).Planlı operasyonların sayısı ve niteliği artırılacaktır. İyi uygulamaların Teşkilatımıza kazandırılması için başarılı olan ülkelere çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. İnsan haklarına saygılı, profesyonel, konusunda uzman personel yetiştirilecektir. Gerekli mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilecektir (-) 16(+) 0 (-) 0(-) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Planlı operasyonların sayısı ve niteliği artırılacaktır. Uygulamaların İnsan haklarına saygılı, profesyonel, konusunda uzman personel yetiştirilecektir. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 30

31 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef -2.2Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması. 1.Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması. 1.Alınan araç sayısı (motosiklet). (250 Adet) 2.Düzenlenen çalıştay sayısı.(2 Adet) 3.Hazırlanan rehber kitapçığı sayısı. (71Adet).Önleyici Polislik Hizmetleri birimlerinde çalışan personelin çalışma usul ve esasları belirlenerek mevzuat çalışması çerçevesinde standartlaştırılacaktır. Devriye Hizmetleri Yönetmeliği hazırlanacaktır. İllerde idarî yaptırım uygulamalarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi yönünde uygulama rehberi hazırlanacaktır. Asayiş birimlerimiz araç yönüyle desteklenecektir. 1 0(-) (+) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ekipler Amirliği Personelinin Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerinde devir olmadan önce ekiplerde görevli personele rehber olması açısından toplamda 140 adet kitapçık Lojistik Şube Müdürlüğü aracılığı ile bastırılmış ve personele dağıtılmıştır. Ödenek : Merkezce Yapılmaktadır. Harcama : Merkezce Yapılmaktadır. 31

32 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef -2.3 Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek verilmesi. 1.Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek verilmesi. 1.Hazırlanan web sitesinin tamamlanması. (1 Adet) 2.Düzenlenen çalıştay ve seminer sayısı. (2 Adet) 3.Düzenlenen eğitim sayısı. (10 Adet).Değişen ve gelişen mevzuatlar takip edilecektir. Eğitici sayısı ile eğitim almış personel sayısı artırılacaktır. Uygulamada yaşanan sorunlar tespit edilecektir (-) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) 6284 sayılı kapsamında eğitim almış personel bulunmamaktadır. Hizmetin yerinde ifası için sivil ekip otosu, bilgisayar ve yazıcıya ihtiyaç duyulmaktadır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 32

33 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef -2.4 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması. 1.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması. 1.Düzenlenen çalıştay, toplantı ve seminer sayısı. (5 Adet) 2.Düzenlenen eğitim faaliyeti. (1 Adet) 3.Yapılan işbirliği faaliyet sayısı. (10 Adet).Personelin eğitim düzeyi artırılacaktır. Mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacaktır. Suçla mücadelede teknik kapasite güçlendirilecektir. Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği düzeyi artırılacaktır. Uluslararası işbirliği düzeyi artırılacaktır. Örgütlerin tamamını çökertmeyi hedefleyen planlı operasyon sayıları artırılacaktır (+) 3 Somut olarak yapılan yakalamalarda resmi yazışmalar yapılarak bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Yapılmaktadır. Harcama : Merkezce Yapılmaktadır. 33

34 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef -2.5 Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda etkinliğinin artırılması. 1.Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda etkinliğinin artırılması. 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (1) 2.Düzenlenen toplantısı sayısı. (1 Adet) 3.Hazırlanan program sayısı. (12 Adet).Siber suçla ilgili farkındalığın artırılması, soruşturma ve elektronik delillendirme ile önleyici hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir. Yeni görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, sınav şartları, eğitimi, branşa alma-çıkarma ve ilgili prosedürleri, görevlendirmeye ilişkin planlamaları ve branş komisyonunun çalışma esasları hususunda gelişime açık usul ve esaslar belirlenecektir (+) 14(+) 0(-) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Önleyici Hizmetler kapsamında 8 farklı el broşürü bastırılmış olup, idaremizde bulunan okullar ve kamu kurumlarına dağıtılmıştır. Ödenek : Merkezce Yapılmaktadır. Harcama : Merkezce Yapılmaktadır. 34

35 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef -2.6 Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı.(4 Adet) 2.Mevzuat düzenlenmesinin tamamlanması. (1 Adet) 3.Düzenlenen toplantı ve çalıştay sayısı. (3 Adet).Toplanma özgürlüğünün kullanımına dair mevzuat güncellenmesi çalışması yapılacaktır. Müzakerecilik sistemi ile ilgili toplumsal olay yönetimi biriminde çalışan personele eğitimler verilecektir. Güvenlik birimi personeline Toplumsal olaylara yönelik adli ve idari evrak hazırlama standartları eğitimi verilecektir. 1 97(+) 2 3 Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Yapılmaktadır. Harcama : Merkezce Yapılmaktadır. 35

36 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef -2.7 Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması. 1.Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması. 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (2) 2.Düzenlenen toplantı ve çalıştay sayısı. (1 Adet) 3.Düzenlenen yurtdışı çalışma ziyareti sayısı. (2 Adet) 4.Düzenlenen sosyal aktivite sayısı. (2).Terörle mücadele birimlerinde görev yapan personelin mesleki bilgi ve kapasitesi artırılacaktır. Terörle etkin mücadele amacıyla, uluslararası kuruluşlar ve ülkeler ile işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Terör ve terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı vatandaşları bilinçlendirilme çalışmaları yapılacaktır. 1 23(+) (+) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Terörle ve suçla mücadele alanında yürütülen operasyonel faaliyetlerin sosyal açıdan desteklenmesi, terör örgütlerinin eleman kazanımının engellenmesi, Terörle Mücadelede halk desteğinin sağlanması amacıyla 2014 yılı içerisinde toplam (11) faaliyet yapılmış olup (14.755) vatandaşımızla görüşülerek, terör örgütlerinin çocuklar ve aileler üzerindeki baskıları boşa çıkartmaktır. Ödenek: ,00 TL Harcama: ,00 TL 36

37 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef -2.8 Özel Harekat birimi kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Özel Harekat birimi kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Düzenlenen eğitim sayısı. (2 Adet) 2.Kurulumu yapılan Şube Müdürlüğü sayısı. (2 Adet).İnsan kaynakları güçlendirilecektir. Branş eğitimi ve hizmet içi eğitimler verilecektir. Gerekli silah, teçhizat, araç, gereç ve fiziki alan kapasitesi geliştirilecektir. Mevzuat güncellemesi yapılacaktır. Arama Kurtarma ve Sualtı Taktik Operasyon Eğitim Merkezi kurulacaktır (+) 2 Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) 2 adet pro kamera ve 1 adet fotoğraf makinesi alımı yapılmıştır. Ödenek : 5.000,00 TL Harcama :5.000,00 TL 37

38 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef -2.9Kriminal teknik ve eğitim altyapısı ile kurumsal yapının geliştirilmesi. 1.Kriminal teknik ve eğitim altyapısı ile kurumsal yapının geliştirilmesi. 1.Düzenlenen rapor sayısı. (2 Adet) 2.İmzalanan protokol sayısı.(2 Adet) 3. İnceleme yapılan ülke sayısı. (2 Adet). Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı inşa edilecektir. Kursiyer İşleri Bilgi Sistemi (KİBS), KPL ve Olay Yeri İnceleme ( OYİ) Otomasyonları, Bomba Bilgi Merkezi Yönetim Sistemi ve kurumsal hafızayı içeren Bütünleşik Bilgi Sistemi gibi sistemlerin yönetileceği Bütünleşik Yönetim Sistemi oluşturulacaktır. Örgütsel yapı hizmetlerinin verimliliğini artırmak için branş eğitimlerine devam edilecektir Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 38

39 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek. 1.Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek. 1.Kurulumu yapılan bölge merkezi ve büro sayısı.(81 ) 2.Hazırlanan program sayısı.(1) 3.Düzenlenen toplantı sayısı. (3) 4.Düzenlenen Eğitim sayısı. (1). Elektronik delillerin en kısa süre içerisinde incelenip raporlanması için tüm illerimizde tam teşekküllü adli bilişim bölge merkezleri veya büroları kurulacaktır. Güncel teknolojiye uygun adli bilişim yazılım ve donanımları kullanılacaktır. Çalışma standartları belirlenerek iyileştirme çalışmaları yapılacaktır (-) 14(+) 14(+) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 39

40 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin artırılması. 1.Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin artırılması. 1.Alımı Yapılan Güvenlik Cihazı Sayısı. (123 Adet) 2. Düzenlenen Eğitim Sayısı. (1 Adet) 3.Modernizasyonu Yapılan Müraacat ve nöbet kulübeleri noktaları. (12 Adet) 4.Kurulumu tamamlanan araç altı arama sayısı. (5 Adet). Yurt içi ve yurt dışı kurs ihtiyaçları belirlenecek ve kurs planlamaları yapılacaktır, Planlama doğrultusunda VİP Önemli Kişileri ve Terörizme Karşı Önemli Tesisleri Koruma Kursu ve Güvenlik Cihazları Kullanım Kursu verilecektir, İl Emniyet Müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda güvenlik cihazları ile ilgili talepler alınarak, ihtiyaçları giderilecektir (+) (+) (Toplam da 26 Hassas Nokta mevcut olup; 18 Nokta Zırhlı Kulübe, 7 Nokta Betonarme, 5 Betonarme Giriş Arama Noktası olarak görev yapılmaktadır.) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek: Merkezce Yapılmaktadır. Harcama: Merkezce Yapılmaktadır. 40

41 Stratejik Amaç 2. Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi. Hedef Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi. 1.Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi. 1.Düzenlenen Sınav Sayısı. (1 Adet) 2.Araç Gereç alımlarının tamamlanması. (38 Adet) 3.Bakımı yapılan deniz botu sayısı. (76 Adet). Deniz botları bakımlarına ihtiyaç duyan birimlerin tespitinin yapılması ve öncelik sırasına göre bot bakımları yaptırılacaktır. İhtiyaç duyulan deniz botu alımı yapılacaktır. Kurbağa adam branşlı personel sayısı arttırılacaktır. Kurbağa adam branşlı personel tarafından kullanılan ekipman temini sağlanacaktır Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Kurbağa Adam branşlı personel sayısı 4 personel iken yılı içerisinde 7 personele çıkartılmıştır. Ödenek : Merkezce Yapılmaktadır. Harcama : Merkezce Yapılmaktadır. 41

42 1 Stratejik Amaç 3. İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması. Hedef -3.1 Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik personelinin yeterli düzeyde eğitilmesi ve yetiştirilmesi. 1.Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik personelinin yeterli düzeyde eğitilmesi ve yetiştirilmesi. 1.Yapımı tamamlanan misafirhane sayısı. (2 Adet) 2.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (2) 3.Mevzuat düzenlenmesinin tamamlanması. (1 Adet) 4.Güncellemesi yapılan eğitim modeli ve kitap sayısı. (8 Adet). Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün fiziki kapasitesi artırılacak ve eğitim ortamı iyileştirilecektir. Trafik polislerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerinin hizmetin gerekliliklerine göre çeşitliliği ve sayısı artırılacaktır. İleri ve güvenli sürüş teknikleri eğitimlerinin kapasitesinin artırılarak yeni pistler hizmete sunulacaktır. 0(-) 2 51(+) 3 4 0(-) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 42

43 1 Stratejik Amaç 3. İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması. Hedef -3.2 Trafik denetimlerinin etkinliğini arttırmak ve trafik kazalarından kaynaklı ölümleri %35 oranında azaltmak. 1.Trafik denetimlerinin etkinliğini arttırmak ve trafik kazalarından kaynaklı ölümleri %35 oranında azaltmak. 1. Yapılan trafik denetimleri sayısı. ( Adet) 2.Düzenlenen çalıştay, toplantı ve seminer sayısı. (1 Adet) 3.Düzenlenen eğitim sayısı. ( Adet) 4.Araştırma ziyareti yapılan ülke sayısı. (3 Adet) 5.Hazırlanan broşür, kamu spotu, ekitek ve kitap sayısı. ( Adet) 6.Alımı yapılan araç sayısı. (1.465 Adet).Trafik elektronik denetim sistemlerinin (TEDES) şehir içlerinde kullanımının yaygınlaştırılması ve bu uygulamanın şehirlerarası yollarda da kullanılması sağlanacaktır. Denetim hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla mevcut denetim ekipleri, araç gereç, malzeme ve personel sayısı artırılacak, uzmanlaşma sağlanacak ve trafik biriminde çalışma özendirilecektir (-) (-) (-) 6 43

44 Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Denetim ekipleri, araç gereç, malzeme ve personel sayısı artırılacak, uzmanlaşma sağlanacak ve trafik biriminde çalışma özendirilecektir. Ödenek :Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 44

45 1 Stratejik Amaç 3. İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması. Hedef -3.4 E-pasaport ve güvenli belgelerin yönetim (alt yapı, standartlar, tasarım ve güvenlik özellikleri) stratejilerinin geliştirilmesi. 1.E-pasaport ve güvenli belgelerin yönetim (alt yapı, standartlar, tasarım ve güvenlik özellikleri) stratejilerinin geliştirilmesi. 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı. (1) 2.Düzenlenen toplantısı sayısı. (3 Adet) 3.İnceleme yapılan ülke sayısı.(3) 4.Katılım yapılan fuar, konferans ve seminer sayısı. (3). E-pasaport ve güvenli belgeler ile ilgili mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Hedefin gerçekleştirilmesi için alt yapıya yönelik olarak güvenlik sertifikaları ile ilgili sistemin kurulması ve laboratuar uygulamaları için çalışma sahası dizayn edilecektir.e-pasaport ve güvenli belge standartı ile güvenlik unsurlarını geliştirme ve inceleme laboratuarı kurulacaktır. Polikarbon kart üretim tesisi kurulacaktır. 1(+) (+) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 45

46 1 Stratejik Amaç 3. İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması. Hedef -3.5 Hudut kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulması. 1.Hudut kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulması. 1.Hazırlanan Yazılım Sayısı. (2 Adet) 2.Geliştirilen Parmak İzi Okuma Sisteminin Tamamlanması. (4 Yıl) 3.Geliştirilen Erken Tespit Uyarı Sisteminin Tamamlanması.(4 Yıl) 4.Düzenlenene eğitim sayısı.(1 Adet). Geçiş kontrollerinde çipli pasaport sistemine uygun yazılım ve donanım kapasitesinin artırılması ile hudut kapılarımızda pasaport kontrol süreleri azaltılacaktır. Hudut kapılarından yasadışı geçişi engellemek üzere parmak izi okuma sisteminin geliştirilecektir. Orijinal seyahat belgeleri kataloğu ve sahte seyahat belgelerinin erken tespiti uyarı sistemi geliştirilecektir (-) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 46

47 1 Stratejik Amaç 3. İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması. Hedef -3.6 Özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının sağlanması. 1. Özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının sağlanması. 1.Düzenlenen çalıştay ve toplantı sayısı. (4 Adet) 2.Düzenlenen eğitim sayısı. (5 Adet) 3.Yayımlanan proje sayısı. (1 Adet) 4.Hazırlanan kitap sayısı. (15 Adet).5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda değişiklik çalışması yapılacaktır. Günün gelişen ve değişen şartlarına göre özel güvenlik mevzuatı geliştirilecektir. İl Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri ile her yıl değerlendirme toplantısı düzenlenecektir.özel güvenlik alanında, ulusal ve uluslararası aktörler ile özel güvenlik hizmetleri değerlendirilecektir Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 47

48 Stratejik Amaç 4. Emniyet Teşkilatının uluslararası ilişkiler kapasitesinin artırılması. Hedef -4.1 Uluslararası alanda kurumsal temsilin artırılması. 1.Uluslararası alanda kurumsal temsilin artırılması Düzenlenen çalıştay, toplantı ve seminer sayısı. (241 Adet). AB ülkeleri, kurum ve kuruluşları ile yapılacak projeler neticesinde kurumsal kapasite artırılacaktır. Yurtdışı Teşkilatı yapısının güçlendirilmesi ve etkinliğinin arttırılması amacıyla ilgili birimlerin katılımı ile toplantılar yapılacaktır. Ülkemiz dış politikası doğrultusunda yabancı ülke polis teşkilatları ve uluslararası kurum/kuruluşlar ile işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla (toplantı, seminer, sempozyum, konferans, proje, eğitim vb.) etkinlikler düzenlenecektir. Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 48

49 1 Stratejik Amaç 4. Emniyet Teşkilatının uluslararası ilişkiler kapasitesinin artırılması. Hedef -4.2 Emniyet Genel Müdürlüğünün uluslar arası polis işbirliği faaliyetlerinin AB Bilgi Değişim Modeli benzeri bir yapıya kavuşturulması. 1. Emniyet Genel Müdürlüğünün uluslar arası polis işbirliği faaliyetlerinin AB Bilgi Değişim Modeli benzeri bir yapıya kavuşturulması. 1. Mevzuat çalışmalarının yapılması.(1) 2.Eğitim amacıyla gerçekleştirilen etkinlik sayısı.(7) 3.Yurt içi ve dışına eğitim amaçlı gönderilen personel sayısı.(86). Emniyet Genel Müdürlüğünce suça ilişkin yapılan uluslararası polisiye bilgi değişiminin tereddüte mahal vermeyecek bir şekilde tek bir yapı üzerinden yürütülmesi sağlanacaktır. Yabancı Polis İrtibat Görevlileri Bilgi Değişim Veri Tabanı oluşturulacaktır. Ülkelerle mütekabiliyet esasının tam olarak uygulanması için bir envanter hazırlanacaktır. Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. 2 Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. 3 Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 49

50 1-6 Stratejik Amaç 4. Emniyet Teşkilatının uluslararası ilişkiler kapasitesinin artırılması. Hedef -4.3 Uluslararası polis eğitimlerinin niteliğinin artırılması. 1.Uluslararası polis eğitimlerinin niteliğinin artırılması. 1. Eğitimleri daha etkin bir yapıya dönüştürmek için toplantı yapılması. (1 Adet) 2.Çalıştaylar yapılarak ve yol haritasını belirten rapor hazırlanması. (4 Adet) 3.Uluslararası hizmetiçi eğitimlerin uygulanması (Tüm birimlerce). (270 Adet) 4.Burslu eğitimlerin düzenlenmesi.(5 Adet) 5.Uluslararası polis temel eğitimlerinin düzenlenmesi. (3 Adet) 6.3 dilde ders kitabının hazırlanması.(50 Adet).Uluslararası temel polislik eğitimlerinin talep eden ülke güvenlik birimlerine yönelik düzenlenmesi. Uluslararası eğitimlere ilişkin yol haritası çıkarılacaktır. Yabancı ülke güvenlik birimlerinin yönetici pozisyonundaki personeline yönelik paket eğitim programları hazırlanacaktır. Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 50

51 Stratejik Amaç 5.Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin artırılması 1 Hedef -5.1 Emniyet Genel Müdürlüğü lojistik hizmetlerinin verimliliğinin artırılması. 1.Emniyet Genel Müdürlüğü lojistik hizmetlerinin verimliliğinin artırılması 1. Yapılan Çalışma Sayısı.(3 Adet) 2.Düzenlenen eğitim sayısı.(6 Adet). Lojistik hizmeti sunan merkez ve taşra birimlerinin ihtiyaç belirleme, tedarik, depolama, dağıtım, planlama ve taşıt konularında yeniden yapılandırılmalarına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Emniyet Taşınır Mallar Yönetim Sisteminin birimlerce etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Teknik şartname hazırlama süreci belirli bir takvime bağlanarak şartnamelerde gecikme yaşanmaması sağlanmaya çalışılacaktır. 2 Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 51

52 Stratejik Amaç 5.Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin artırılması 1 2 Hedef -5.2 Taşıt yönetim sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması. 1.Taşıt yönetim sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması. 1.Alımı Yapılan Taşıt Sayısı. (6.775 Adet) 2.Düzenlenen Eğitim Sayısı.( 3 Adet) 3.Mevzuat düzenlenmesinin tamamlanması. (3 Adet). Genel bütçeden her yıl taşıt filosunun %20 si oranında yeni taşıt alımı yapılacaktır. Mübadele yolu ile HEK e ayrılan taşıtların bedeli kadar yeni taşıt alımı yapılacaktır. Mevcut zırhlı ve özel nitelikli taşıtların dragon marka panzer hariç %20 si kadar yeni taşıt alımı yapılacaktır. Zırhlı ve özel nitelikli araçların trafik tescil işlemleri ve fenni muayeneleriyle ilgili gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. 0(-) 3 Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Alımı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve Müdürlüğümüze tahsisi yapılan araçların sigorta ve tescil işlemleri yapılmakta olup, Taşıt kuvve sisteminde kullanılmakta olan araçların sigorta, muayene, sivil plaka, sürücü bilgileri, trafik kazaları vb. bilgiler güncellenerek birimlere araçların tahsisi yapılmaktadır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 52

53 Stratejik Amaç 5.Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin artırılması 1 2 Hedef -5.3 Emniyet Teşkilatı havacılık kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Emniyet Teşkilatı havacılık kapasitesinin geliştirilmesi. 1. Düzenlenen Eğitim Sayısı. (3 Adet) 2.Alımı Yapılan Taşıt Sayısı. (1 Adet).Yeni hava araçları temin edilecektir. Alt yapı ve tesisler yapılarak mevcutlarının modernizasyonu sağlanacaktır. İnsan kaynakları artırılarak eğitim kapasitesi geliştirilecektir. Yerli kaynaklarla üretimi yapılacak Özgün Helikopter projesiyle ilgili diğer havacılık birimleriyle ortak çalışmalar yapılacaktır. Havacılık Malzeme Sertifikasyon Merkezinin ülkemizde oluşmasına katkı sağlanacaktır. 5(+) 2(+) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikte faaliyet olduğundan il düzeyinde değerlendirme yapılamamaktadır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 53

54 Stratejik Amaç 5.Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin artırılması Hedef -5.4 Teşkilatın ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri kapasitesinin artırılması. 1.Teşkilatın ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri kapasitesinin artırılması. 1. Katılım yapılan fuar, konferans ve seminer sayısı. (1) 2.Hazırlanan rapor sayısı.(16) 3.Düzenlenen ve planlanan eğitim sayısı. (1). Yeni yazılımlar hazırlanarak ve güncellenerek yazılım ihtiyaçları giderilecektir. Kurumsal mobil cihazların etkin ve güvenli bir şekilde yönetilebileceği bir sistem oluşturulacaktır. İnternet ve PolNet ortamında tasarım ve yazılım yeknesaklığı sağlanacaktır. Merkez ve Taşra Teşkilatında kullanılan internet hizmetlerinin çok daha güvenli bir şekilde verilmesi sağlanacaktır. Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personele eğitim verilecektir. 1 0(-) 2 0(-) 3 (1)+ Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikte faaliyet olduğundan il düzeyinde değerlendirme yapılamamaktadır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 54

55 Stratejik Amaç 5.Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin artırılması 1 Hedef -5.5 Emniyet Teşkilatı haberleşme sisteminin etkin bir yapıya dönüştürülmesi. 1.Emniyet Teşkilatı haberleşme sisteminin etkin bir yapıya dönüştürülmesi. 1.Düzenlenen eğitim sayısı. (11 Adet) 2.Alımı yapılan araç gereç ve malzeme sayısı. (1 Adet) 3.Modernizasyon ve bakım onarım yapılan cihaz sayısı. (%30).Sayısal Telsiz Sistemi ülke çapında yaygınlaştırılarak diğer Mobil Geniş Band Teknolojileri (Radyo Link, LTE, WiMax, WiFi gibi) ile entegrasyonu sağlanacaktır. PolNet iletişim alt yapısı ve network güvenliği güçlendirilecektir. Günün gelişen teknolojilerine uygun olarak teknik personele konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası eğitim aldırılacaktır. 7(+) adet Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikte faaliyet olduğundan il düzeyinde değerlendirme yapılamamaktadır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 55

56 1 Stratejik Amaç 6. Yönetim teşkilat yapısının daha işlevsel hale getirilmesi. Hedef -6.1 Kurumsal bütçe yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Kurumsal bütçe yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Hazırlanan program sayısı. (6 Adet) 2.Hazırlanan rapor sayısı. (4) 3.İncelenen Bütçe Yönetimi Sayısı.(2) 4. Düzenlenen toplantı ve eğitim sayısı.(61).teşkilat birimlerinin bütçe ihtiyaç analizi yapılacaktır. Bütçenin etkin yönetimi için düzenlemeler yapılacaktır. Yurt içi kurum ve kuruluşlar ile yurt dışı polis teşkilatlarının bütçe yönetimleri tecrübeleri öğrenilecektir. Hizmet içi eğitim paketleri hazırlanacak ve personele gerekli eğitimler verilerek uzmanlaşması sağlanacaktır. 12(+) (+) 6(+) 0(-) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan her türlü malın satın alınması için 4734 sayılı İhale Kanunu maddeleri gereğince satın alma komisyonlarını oluşturarak, (pazarlık usulü, açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü) en uygun fiyat üzerinden, satın alma işlemlerini yapmak. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 56

57 Faaliye t Stratejik Amaç 6. Yönetim teşkilat yapısının daha işlevsel hale getirilmesi. Hedef -6.2 Yazışma ve Arşivleme Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi. 1.Yazışma ve Arşivleme Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi. 1.Dosya veri girişi. (6.757 Adet) 2.Personel eğitim faaliyetleri. (17 ). EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) projesinin yönetimsel çalışmaları güçlendirilecektir dosyanın dijital arşive veri girişi yapılacaktır.personele EBYS -EAYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi-Elektronik Arşiv Yönetim sistemi) eğitimleri verilecektir. Personel Bilgi Sistemi (PBS) için Felaket Kurtarma Merkezine sistemin online yedeği kurulacaktır (+) 0(-) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde faaliyet bulunmamaktadır. Ödenek :Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 57

58 1 Stratejik Amaç 6. Yönetim teşkilat yapısının daha işlevsel hale getirilmesi. Hedef -6.3 Afet ve Acil Durum Yönetiminin etkinleştirilmesi. 1.Afet ve Acil Durum Yönetiminin etkinleştirilmesi. 1.Düzenlenen Eğitim Sayısı.(1 Adet) 2. Alımı yapılan canlı yayın ve konferans sistem sayısı. (1 Adet).AFAD Yönetim Merkezinin idari yapılanması ve mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır,il Emniyet Müdürlüklerinde AFAD yönetim merkezi oluşturularak gerekli araç gereç ve donanım temin edilecektir, Canlı Yayın ve Dosya Transfer Sistemleri taşra teşkilatında yaygınlaştırılacaktır,hizmet Araçları ve Üst Yönetim Nakil (VIP) araçları alınacaktır,mobil Afet ve Acil Durum Yönetim Aracı alınacaktır,ulusal ve uluslar arası. 0(-) 2 1(+) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek :Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama : Merkezce Karşılanmaktadır. 58

59 1 Stratejik Amaç 6. Yönetim teşkilat yapısının daha işlevsel hale getirilmesi. Hedef -6.4 Hukuki işlemlerle ilgili hizmet kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Hukuki işlemlerle ilgili hizmet kapasitesinin geliştirilmesi. 1.Düzenlenen program sayısı. (1 Adet) 2.Kadrolu avukat sayısı. (151) 3.Sözleşmeli avukat sayısı. (30). İdari Dava İşlemlerinin daha etkili ve düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla dava takip programı oluşturulacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğünün taraf olduğu davalarda etkin şekilde temsil edilmesi için 150 avukat alımı yapılacaktı. Görevi sebebiyle sanık durumuna düşen Emniyet Teşkilatı personeline etkin bir adli yardım hizmeti sunulması amacıyla 15 sözleşmeli avukat alımı yapılacaktır. 1(+) 2 3 0(-) 0(-) Yürütülen e İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek : Merkezce Karşılanmaktadır. Harcama :Merkezce Karşılanmaktadır. 59

60 İl Valisinin ne Yönelik Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan ve Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için hukuk ilkeleri içerisinde güvenlik hizmeti sunma misyonuyla Van ili mahalli sınırları içerisinde kilometrekarelik bir alanda, toplam 3775 kişilik güvenlik ve idari personeliyle Van İl Emniyet Müdürlüğü çalışmalarını yürütmekte, Van halkı için güven ve huzur kaynağı olmaya devam etmektedir yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı nda Toplumsal düzenin korunması ve vatandaşlarımızın kanunlarla güvence altına alınan hak ve özgürlüklerinin kullanımına yönelik olarak güvenlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve bütün kesimler için daha güvenli bir iş ve yaşam ortamının oluşturulması güvenlik konusunda temel ulusal politikaların esası olarak ifadesini bulmuştur. Bu esaslar dahilinde çalışmalarını sürdüren müzün 2014 yılına ait faaliyetleri ve bu faaliyetlerin merkezi düzeyde hazırlanan plan ve programlara uygunluğuna ilişkin değerlendirmemiz aşağıda sunulmuştur; Müdürlüğümüzce İnsan Kaynaklarının kapasitesini geliştirme hedefleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde il emniyet personeline yönelik toplam 37 adet hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlenmiştir. Meslek içi eğitimlere ve seminerlere toplam 5731 katılım gerçekleşmiştir. Ayrıca mesleki dayanışma ve sosyal imkânların arttırılması amacıyla 10 adet aktivite ve 1 adet eğitim düzenlenmiştir. Planlama yılı içerisinde asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılabilmesi amacıyla 16 adet araç gereç temini yapılmış ve 4 adet operasyon gerçekleştirilmiştir. Önleyici psikolojik kapasitenin arttırılması faaliyetleri kapsamında, Ekipler Amirliği Personelinin Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerinde devir olmadan önce ekiplerde görevli personele rehber olması açısından toplamda 140 adet kitapçık Lojistik Şube Müdürlüğü aracılığı ile bastırılmış ve personele dağıtılmıştır. İlimizde siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda etkinliğinin artırılması hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla 14 adet toplantı ve eğitim semineri düzenlenmiştir. Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilebilmesi amacıyla toplam 97 adet eğitimin organizasyonu sağlanmıştır. Terörle ve suçla mücadele alanında yürütülen operasyonel faaliyetlerin sosyal açıdan desteklenmesi, terör örgütlerinin eleman kazanımının engellenmesi, Terörle Mücadelede halk desteğinin sağlanması amacıyla 2014 yılı içerisinde toplam (11) faaliyet yapılmış olup (14.755) vatandaşımızla görüşülerek, terör örgütlerinin çocuklar ve aileler üzerindeki baskılarının bertaraf edilmesi için çaba harcanmıştır. Bu faaliyetler için ayrılan ,00 TL lik ödenekten ,00 TL kısmı bu aktiviteler için kullanılmıştır. Suçla mücadele çerçevesinde Özel Harekat kapasitesinin geliştirilmesi için 138 adet eğitim gerçekleştirilmiş, 2 adet pro kamera ve 1 adet fotoğraf makinesi alımı yapılmıştır. Yine suçla mücadele hizmetleri çerçevesinde adli bilişim hizmet standartlarını yükselmemek amacıyla toplam 14 adet toplantı ve seminer düzenlenmiştir. Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerinin etkinliğini arttırmak amacıyla birim personeline 6 adet eğitim verilmiştir. Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında, Kurbağa Adam branşlı personel sayısı 4 personel iken yılı içerisinde 7 personele çıkartılmıştır. Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik personelinin kapasitesinin arttırılması amacıyla 51 adet hizmet içi eğitim organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Sayfa 61

61 Trafik denetimlerinin etkinliğini arttırmak ve trafik kazalarından kaynaklı ölümleri %35 oranında azaltmak hedefleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde toplam adet trafik denetimi gerçekleştirilmiştir. Bu hedef kapsamında yıl içerisinde toplam 201 adet eğitim gerçekleştirilmiş ve 4000 adet broşür, kamu spotu, etiket ve kitap dağıtımı yapılmıştır. Müdürlüğümüzde bütçe yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi hedefleri kapsamında planlama yılı içerisinde toplam 12 adet program, 5 adet rapor hazırlanmış ve 6 adet bütçe yönetimi sistemi incelenmiştir yılı içerisinde müdürlüğümüzde adet dosya veri girişi kaydı yapılmıştır. İbrahim TAŞYAPAN Vali Sayfa 61

62 T.C. VAN VALİLİĞİ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ADRES: İpekyolu Cad.Migros Market Yanı Tuşba Kaymakamlığı Hizmet Binası Telefon : Faks : +90 (312) Sayfa 1 / 62

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van 2014-2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler İl Siyasi Haritası Nüfus Bilgileri Tablosu

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Atatürk diyor ki... Herkesin

Detaylı

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU Uygulama Alanı Personel Memnuniyet Anketi Hizmet Memnuniyet Anketi Uygulama Tarihi: 01.06.2016 01.07.2016 Personelin Görev Alanı Personelin Hizmet Yılı Kişi Sayısı Kümülatif Kriminal Daire Başkanlığı Personeli

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 ATATÜRK DİYOR Kİ Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. 3 4 İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU AMAÇ : Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek..3:Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yılda adet yeni bölüm/program

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİM ADI * 1 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılacaktır. 2 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılması amacıyla bilgilendirme toplantılaraı F BELİRLEME Geliştirmek SH-1

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EMNİİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Sivil Savunma Büro Amirliği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma

KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Sivil Savunma Büro Amirliği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Basın ve Halkla İlişkiler Büro

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler EKLER 58 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler No. Bitiş AMAÇ 1. TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE YAPILMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.1.

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. 3 4 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 07 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ Sorumlu Birim Eylem Kod No SORUMLU BİRİMLER VE TAMAMLANMA TARİHLERİ Tamamlanma Tarihi

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yılı İdare Faaliyet Raporu HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İrtibat Tel Nurten ÇAKMAK 1212 I- GENEL BİLGİLER C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu

Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ğ Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2005 Performans Programı Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı 12 Ocak 2004 Performans Esaslı Bütçeleme

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 1 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI İLGİLİ/PERSONEL BİRİM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK BÜTÇE FAALİYET 1.1.1.1 ISO 2-6 Ocak 2017 9001/2008 KYS Revizyonuna ilişkin her yıl

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın , T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı ( )

2011 Yılı Çalışma Programı ( ) 2011 Yılı Çalışma Programı ( ) KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ Başlık Ana Toplantılar Kurumsallaşma Taşınmaz Mal Gideri Taşınır Mal Alımı Hizmet Temini İnsan Kaynaklarına İlişkin ler

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Yıl 2011 14.81.00.02 / ÖZEL KALEM Amaç Per. Personelin bilgi,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI Anabilim dalı kurulması Bölüm/Program kurulması Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Faaliyet Raporları SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER R A P O R KONU Adalet Bakanlığı (Yeni) Stratejik Planında (2015-2019) Başkanlığımıza verilen görev ve sorumluluklar hakkındadır. BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 3 ORGANĠZASYON

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞKUR İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞKUR İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞKUR İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 1 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-24/06/2005 tarihli Bakan onaylı Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 2014 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ: Resmi

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması FASIL 13 BALIKÇILIK Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İrtibat Tel Nurten ÇAKMAK 1212 I- GENEL BİLGİLER C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA Mükellef Hizmetleri Kavramı Gönüllü Uyum Mükellef Hak, Ödev ve Memnuniyeti

Detaylı

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU Uygulama Alanı Personel Memnuniyet Anketi Hizmet Memnuniyet Anketi Uygulama Tarihi: 29.12.2016 01.03.2017 Personelin Görev Alanı Personelin Hizmet Yılı Kriminal Daire Başkanlığı Personeli 7 4,7 Kriminal

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Valilik DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Valilik DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Valilik DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR. 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri -Büyükşehir Belediye Başkanımız adına çeşitli etkinliklere Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğünün vermiş olduğu program dahilinde ilimizin çeşitli

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı