Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir."

Transkript

1 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a

2 ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE GÖREVLER Karatay lçesi Karatay Belediyesi ve Kuruluu Kuruluun Görevleri Kuruluun organizasyon Yapısı lgili Mevzuatlar Kurum içi ve Kurum Dıı Analiz 14 II. BÖLÜM DURUM ANALZ Faaliyet Alanları Kuruluun Mevcut Kaynakları Mali Kaynaklar nsan Kaynakları Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Araç Parkı Kuruluun Paydaları Payda Analizi Kuruluun GZFT Analizi 29 III. BÖLÜM KURULUUN GELECEE BAKII Kuruluun Misyonu Kuruluun Vizyonu Kuruluun lkeleri ve Temel Deerleri 32 IV. BÖLÜM KURULUUN STRATEJS Stratejik Amaçlar Nasıl Ölçer ve Deerlendiririz 46 V. BÖLÜM GENEL DEERLENDRME 68 1

3 BAKANIN MESAJI Yeni kamu yönetimi anlayııyla yasalaan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik planların hazırlanması; performans programları ve yıllık bütçelerin bu planlara göre oluturulması bir zorunluluk haline gelmitir. Bu kanunun yanı sıra 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükehir Belediye Kanunu; nüfusu 50 binin üzerindeki belediyelere stratejik plan hazırlama yükümlülüü getirmitir. Bu kapsamda belediyeler; kalkınma planları, programlar, ve kanunlarda öngörülen temel ilkeler çerçevesinde gelecee ilikin misyon ve vizyonlarını oluturmak stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmi olan göstergeler dorultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve deerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamaktadır. Günümüzün kentsel sorunları her geçen gün hızla artı göstermekte ve yerel yönetim kaynaklarının rantabl bir ekilde kullanılması ön plana çıkmaktadır. Kıt kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ise; etkin bir yönetim anlayıını gerekli kılmaktadır. Kentsel kamu politikalarının daha geni bir açıdan bakılarak ve uzun vadeleri öngörerek hazırlanması ise kaçınılmazdır. Stratejik Planlama, bir kurumun bulunduu nokta ile ulamayı arzu ettii durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulamayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir ve gelecee dönük bir bakı açısı salar. Planlama, bir amacı gerçekletirmek için en iyi hareket eklini seçme ve gelitirme nitelii taıyan dinamik bir süreçtir. Ayrıca, yol gösterici nitelii ile uzun vadeli amaçlarla ilgili olan strateji kavramıyla da yakından ilikilidir. Kanunların bize verdii görev ve sorumluluklar dorultusunda Karatay Belediyesi olarak tüm çalımalarımızda hemerilerimize her türlü altyapısını tamamlamı ve huzurlu bir kent ortamı salamak amacıyla yıllarını kapsayan be yıllık stratejik planımızı, sizlerden aldıımız görü ve öneriler dorultusunda hazırlamı bulunmaktayız. Yine sizlerin katkı ve destei ile uygulayacaımız taahhütlerimizden oluan Stratejik Plan ımızın hazırlanmasında emei geçen tüm Karatay Belediyesi idareci ve personeline, bu plana her türlü katkıda bulunan tüm sivil toplum kurulularına, resmi kurumlarımıza, nitelikli çalımalarından dolayı teekkür eder, Stratejik Planın Karataylı hemerilerimize hayırlı olmasını dilerim. MEHMET HANÇERL KARATAY BELEDYE BAKANI 2

4 GR Stratejik planlama süreci; kurumların var olu nedeninden hareketle mevcut durumu da göz önünde bulundurularak hedeflenen gelecee nasıl ulaılacaını gösteren yol haritasıdır. Hedef ve faaliyetler; kurumların mali, teknolojik ve i gücü imkanlarınıda göz önünde bulundurarak belirlendii sürece etkin bir planlama yapılmı olur. Ortaya konulan politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelimeler ve payda beklentileri ile dı ortamdan kaynaklanan fırsat ve tehditlerin yanı sıra iç ortamın yarattıı güçlü ve zayıf alanlar da dikkate alınarak kurumun temel stratejik amaçları belirlenir. Planların hayata geçirilebilmesi ise stratejik yönetim anlayıının kurum tarafından benimsenme ve takip edilme düzeyine balıdır. zleme ve deerlendirmeyi sürecin ayrılmaz bir parçası yapan performans programları ile faaliyet raporları, plan döneminde istenen sonuçların gerçekleme düzeylerini sebepleriyle birlikte ortaya koymamızı mümkün kılar. Stratejik planlama sürecinin ardından Stratejik Yönetim Sistemi Projesi kapsamında harcama birimlerinin çekirdek süreçleri çıkarılarak, performans göstergeleri süreç temelinde belirlenecektir. Stratejik planın hayata geçirilmesi noktasında performans esaslı bütçeleme çalımaları, stratejik planla bütünlük tekil edecek ekilde yürütülecektir. Stratejik Planlama Ekibi olarak bizler, belediyemize mal olmu ve kurumsal vatandalıımızın derecesini gösteren Belediyecilik Ruhu ile bu çalımayı tamamladık. Belediyemizde faaliyetlerimizi performans odaklı nasıl yapabiliriz, bütçemizi en verimli nasıl kullanabiliriz, hedefimizi, kuruluumuzu ve faaliyetlerimizi nereden nerelere taımak istiyoruz, kurum çalıanlarının mutluluunu ve motivasyonunu nasıl artırabiliriz gibi sorunlara ve sorulara yanıt arayarak hazırladıımız Stratejik Planı sunmaktayız. Hazırlanan bu planın uygulamaya dönük çalımalarda kullanılmak üzere esas alınmasını ümit eder, kuruluumuz hizmetlerini kullanan paydalara ve kurum çalıanlarına verimli olmasını dileriz. Planlama Ekibi 3

5 PLANLAMA SÜREC ve EKB Belediyemizde Bakanlık Makamının tarih ve 205 sayılı OLUR ları dorultusunda yıllarını kapsayacak Stratejik Planın çalımaları balamıtır. lk aama olarak Stratejik Planlama Koordinasyon Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibinde yer alacak personel belirlenmi ve bunun akabinde çalımalar balatılmıtır. Belirtilen OLUR uyarınca ilgili ekiplerde görev alan personelimiz u ekildedir: STRATEJK PLANLAMA KOORDNASYON KURULU : 1. Bakan Yardımcısı Hüseyin BARAN 2. Bakan Yardımcısı H.Hüseyin ESFENDYAR 3. Bakan Yardımcısı Adnan ÖZKAFA 4. Mali Hizmetler Müdürü Mehmet EGN 5. Hukuk leri Müdürü Mustafa DOAN STRATEJK PLANLAMA EKB : 1. Belediye Bakan Yardımcısı Hüseyin BARAN 2. Belediye Bakan Yardımcısı H.Hüseyin ESFENDYAR 3. Belediye Bakan Yardımcısı Adnan ÖZKAFA 4. Mali Hizmetler Md. Mehmet EGN 5. Hukuk l. Md. Mustafa DOAN 6. Emlak ve stimlak Md.V. Mehmet TOKNAL 7. mar ve ehircilik.md.v. Ali UÇAR 8. Fen.l.Md.V. Ouz YILMAZ 9. Destek Hizmetleri Md.V Arif KÖSEN 10. Tem.l.Md.V. smail BALA 11. Park ve Bah.Md.V. Nezahat TÖKE 12. Veteriner l.md. M.Ali CAN 13. nsan Kay. Ve Et.Md. Mehmet BÜYÜKKAPANCI 14. Yazı l.md..md.v. Mehmet BÜYÜKKAPANCI 15. Salık l.md.v. Emine UZUN 4

6 16. Tefti Kurulu Md. Mustafa DOAN 17. Zabıta Md.V. Mehmet ÇALIK 18. Basın Yay.Halk l.md V. Mehmet ÇALIK 19. Sosyal Yardım ler Md.V D.Ali GÖKSEL 20. Kültür ve Sosyal ler Md.V. D.Ali GÖKSEL 21. Özel Kalem Md.V. Ali UÇAR 22. Bilgi lem Md.V. Mehmet TOKNAL 23. Bütün Md. lerden Birim efleri 24. Stratejik P. Sekreteryası Ziya ÇALIKAN Çalımalarda Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı tarafından yayınlanan (http://www.dpt.gov.tr/sp/) Kamu Kuruluları Stratejik Planlama Kılavuzu örnek alınmıtır. Çalımanın balangıcında ilk aama olarak, belediyemiz ve ilçemiz hakkında durum analizi yapılmı ve mevcut durum ortaya konulmutur. Çalımalarda birincil amaç katılımcılıı salamak olduu için, öncelikle Stratejik Planlama Ekibinde her müdürlüümüz temsil edilmitir. Ayrıca ekip tarafından yapılan çalımaların kurum tarafından benimsenmesi maksadıyla, yapılan çalımalar kurum içerisinde çalıanlara duyurulmu, kurum çalıanlarının katkıları alınarak katılım üst düzeyde salanmaya çalıılmıtır. Dier önemli çalıma ise kuruluumuzun hizmetleri ve bu hizmetlerimizi yerine getirirken ve/veya hizmetlerimizden yararlanan paydaların belirlenmesi olmutur. Belediyemiz faaliyetlerinin halkımızın her kesimini ve bir beldenin ekonomisinden sosyal yapısına kadar pek çok eyi etkilemesi nedeniyle, paydalar özenle belirlenmeye çalıılmıtır. 5

7 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLIININ TARHÇES VE GÖREVLER 1.1. Karatay lçesi T.C. Bakanlar Kurulunun tarih ve 3399 numaralı kararı ile kurulan ve 1989 yılında fiilen çalımalarına balayan ve adını Anadolu Selçuklu Devlet Adamlarından Celalettin Karatay dan alan ilçemiz, tarihi ve sosyal yapı itibariyle en eski ilçelerden birisidir. Belediye sınırlarımız; Güneybatı da Meram, Kuzeybatıda Selçuklu, Kuzeyde Altınekin, Kuzeydouda Aksaray ili, Douda Karapınar ve Güneyde Çumra ilçeleri ile çevreli özellikle tarihi Konya dokusunu içinde barındıran alan üzerine kuruludur. Yüzölçümü 2780 km 2, denizden yükseklii 1015 metredir metre yükseklikteki Bozda da koruma altında barındırılan yaban koyunları doal yapı içerisinde seçkin bir deer taımaktadır. lçe sınırları içerisinde ülke ve kent ekonomisine önemli katkı yapan Büsan, Matbaacılar, Toptancılar, Kuruyemiçiler ve Bakliyatçılar, Büyük ve Orta Ölçekli Sanayiciler ve Kobiler dahil pek çok sanayi ve ticaret kuruluu vardır. Ayrıca Konya merkezinde süt ürünlerinin % 80 i Karatay daki Süt Fabrikalarında üretilmektedir. Yerli ve yabancı turistler tarafından devamlı ziyaret edilen Mevlana Müzesi, Mevlana Celaleddin Rumi nin arkadaı ve yetimesinde büyük emei geçen ems-i Tebrizi nin mezarı, Karatay medresesi, dokumacılık, el ilemeleri, kaıkçılık, keçecilik, obruk yöresinde kilim dokumacılıı gibi el sanatları ilçemizde turizmin her dönem canlı kalmasını salamaktadır. lçe merkezinde Yeni Meram gazetesi ve Kon TV bölgesel ve ulusal boyutta yayın yapan medya kurulularıdır. 52 lköretim Okulu, 11 Lise olmak üzere 63 eitim kurumu, bu eitim kurumlarında lköretim, 6710 lise örencisi örenim görmekte, 1300 öretmen görev yapmaktadır. 4 adet dershane, 1400 örencinin barındıı 15 örenci yurdu bulunmakta, 2 özel hastane, 1 Ana Çocuk Salık Merkezi, 13 Salık ocaı vardır. 6

8 1.2. Karatay Belediyesi ve Kuruluu Karatay Belediyesi sınırları dahilinde toplam 55 mahalle bulunmaktadır. Belediye sınırlarımız Konya Ankara ve Konya Aksaray karayollarının sa tarafı ile Konya - Karaman karayolunun sol tarafını kapsayan özellikle tarihi Konya dokusunu içinde barındıran toplam ha alandan olumaktadır. 15 Austos 2009 tarihi itibariyle ilçemizin nüfusu dur. T.C. Bakanlar Kurulu nun tarih ve 3399 sayılı kararı ile Konya Belediyesi, Büyükehir statüsüne geçmi ve Büyükehir e balı 3 merkez ilçe ihdas edilmitir. Bu üç merkez ilçeden birisi olan Karatay a da Anadolu Selçuklu devlet adamlarından Celalettin Karatay ın ismi verilmitir. 7

9 1.3. Kuruluun Görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesine göre belediyenin görev ve sorumlulukları aaıda sıralanmıtır. Madde 14- Belediye, mahallî müterek nitelikte olmak artıyla; a) mar, su ve kanalizasyon, ulaım gibi kentsel alt yapı; corafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre salıı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; ehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; aaçlandırma, park ve yeil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin gelitirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karılayabilir; salıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taıyan mekânların ve ilevlerinin korunmasını salayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden ina edebilir. Gerektiinde, örencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli destei salar, her türlü amatör spor karılamaları düzenler, yurt içi ve yurt dıı müsabakalarda üstün baarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılıı yapabilir. Belediye, kanunlarla baka bir kamu kurum ve kuruluuna verilmeyen mahallî müterek nitelikteki dier görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedilii dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandalara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yalı, dükün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Yetki ve imtiyazlar da yine aynı yasanın 15. maddesinde u ekilde sıralanmıtır: Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları unlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müterek nitelikteki ihtiyaçlarını karılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriimde bulunmak. 8

10 b) Kanunların belediyeye verdii yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doal gaz, su, atık su ve hizmet karılıı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu salamak; atık su ve yamur suyunun uzaklatırılmasını salamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iletmek ve ilettirmek; kaynak sularını iletmek veya ilettirmek. f) Toplu taıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iletmek ve ilettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taınması, ayrıtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taınmaz almak, kamulatırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, baı kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iletmek, ilettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıında kalan dava konusu uyumazlıkların anlamayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve elence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin gelitirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satı yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satı yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iyerlerini, elence yerlerini, halk salıına ve çevreye etkisi olan dier iyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topraı ve moloz döküm alanlarını; sıvılatırılmı petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satı yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taımalarda çevre kirlilii olumaması için gereken tedbirleri almak. 9

11 p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iletilen her türlü servis ve toplu taıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iletmek, ilettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdii trafik düzenlemesinin gerektirdii bütün ileri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükehir ve il merkez belediyeleri dıındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıtayın görüü ve çileri Bakanlıının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluturmayacak ekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebilecei gibi toplu taıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. l sınırları içinde büyükehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, salık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalımalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karılıında yapılan tesislere ortak olabilir; salık, eitim, sosyal hizmet ve turizmi gelitirecek projelere çileri Bakanlıının onayı ile ücretsiz veya düük bir bedelle amacı dıında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görü ve düüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve aratırması yapabilir. Belediye mallarına karı suç ileyenler Devlet malına karı suç ilemi sayılır sayılı Devlet hale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karılıı borçlanma yoluyla elde ettii gelirleri, artlı baılar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 10

12 1.4. Kuruluun Organizasyon Yapısı 31 meclis üyesi ve 3 Bakan Yardımcısının bulunduu belediyemizdeki mevcut müdürlükler aaıdaki tabloda görüldüü ekildedir. K A R A T A Y B E L E D Y E S T E K L A T E M A S I BELEDYE BELEDYE BAKANI BELEDYE MECLS MEHMET HANÇERL ENCÜMEN BELEDYE BELEDYE BELEDYE BAKAN YARDIMCISI BAKAN YARDIMCISI BAKAN YARDIMCISI ADNAN ÖZKAFA HÜSEYN BARAN HASAN HÜSEYN ESFENDYAR NSAN KAYNAKLARI ve EMLAK ve STMLAK FEN LER ÖZEL KALEM ETM MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ Mehmet BÜYÜKKAPANCI Mehmet TOKNAL Ouz YILMAZ Ali UÇAR YAZI LER MAL HZMETLER DESTEK HZMETLER HUKUK LER MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ Mehmet BÜYÜKKAPANCI Mehmet EN Arif KÖSEN Mustafa DOAN SALIK LER MAR VE EHRCLK TEMZLK LER ZABITA MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ Emine UZUN Ali UÇAR smail BALA Mehmet ÇALIK BASIN YAYIN ve HALKLA VETERNER LER PARK ve BAHÇELER TEFT KURULU LKLER MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ Mehmet ÇALIK Mehmet Ali CAN Nezahat TÖKE Mustafa DOAN KÜLTÜR ve SOSYAL LER BLG LEM SVL SAVUNMA MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ UZMANLII Durmu Ali GÖKSEL Mehmet TOKNAL Mehmet ÇALIK SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜÜ Durmu Ali GÖKSEL 11

13 1.5. lgili Mevzuatlar Kanunlar Belediye Kanunu Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandıı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma usûl ve esaslarını düzenlemektir. Büyükehir Belediyesi Kanunu Kanun Numarası : 5216 Kabul Tarihi : 10/7/2004 Yayımlandıı R.Gazete : Tarih : 23/7/2004 Sayı :25531 Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, büyükehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini salamaktır. Belediye Gelirleri Kanunu Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandıı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : mar Kanunu Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandıı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : Amaç: Madde 1 Bu Kanun, yerleme yerleri ile bu yerlerdeki yapılamaların; plan, fen, salık ve çevre artlarına uygun teekkülünü salamak amacıyla düzenlenmitir. yeri Açma Ve Çalıma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek Kabulüne Dair Kanun Kanun Numarası : 3572 Kabul Tarihi : Yayımlandıı R. Gazete : Tarih : Sayı : Madde 1 Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve dier iyerleri ile her türlü iletmeleri, iyeri açma ve çalıma ruhsatlarının verilmesi ilerinin basitletirilmesi ve kolaylatırılmasıdır. Devlet hale Kanunu Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandıı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : Kamu hale Kanunu Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : Yayımlandıı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı:

14 Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynaı kullanan kamu kurum ve kurulularının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Kamu hale Sözlemeleri Kanunu Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : Yayımlandıı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, Kamu hale Kanununa göre yapılan ihalelere ilikin sözlemelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Kanun Numarası : 1593 Kabul Tarihi : 24/4/1930 Yayımlandıı R.Gazete : 6/5/1930 Sayı : 1489 Emlak Vergisi Kanunu Kanun Numarası : 1319 Kabul Tarihi : 29/7/1970 Yayımlandıı R.Gazete : Tarih : 11/8/1970 Sayı : Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003, Yayımlandıı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler dorultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirlii ve malî saydamlıı salamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve ileyiini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî ilemlerin muhasebeletirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandıı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Vergi Usul Kanunu Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : Yayımlandıı R.Gazete : Tarih: 10/1/1961 Sayı:

15 l Özel darelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 02/07/2008 Yayımlandıı R. Gazete : Tarih : 15/07/2008 Sayı : Dier lgili Kanunlar Bütün Kamu Kurulularını lgilendiren Dier Kanunlar; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2822 Sayılı Toplu Sözlemesi, Grev ve Lokavt Kanunu 4857 Sayılı Kanunu 4342 Sayılı Mera Kanunu 2942 Sayılı Kamulatırma Kanunu 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 2981sayılı mar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı lemler Ve 6785 Sayılı mar Kanununun Bir Maddesinin deitirilmesi Hakkında Kanun 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Salık Sigortası Kanunu 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandıı Kanunu 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kaunun 818 Sayılı Borçlar Kanunu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yıllık Bütçe Kanunları Dier Kanunlar 1.6. Kurum çi Ve Kurum Dıı Analiz Ekonomik, sosyo kültürel, teknolojik vb. açılardan youn bir deiimin yaandıı ve yeni performans kriterlerinin ortaya çıktıı günümüz rekabet ortamında baarılı olunabilmesi; kurumların kendi güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, fırsatlardan maksimum faydayı salayacak stratejileri gelitirmelerine balıdır. Kurumun analiz edilmesi ve deerlendirilmesi, kurumun mevcut imkânlarını ortaya koyma çalımasıdır. Kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin açıkça bilinmesi ve analiz edilmesi, yönetimin kurumun amaçlarına uygun stratejiyi seçmesini kolaylatıracaktır Ayrıca, kurumun her zaman deerlendirmeye tabi tutulması, onun hatalarının görülmesine ve düzeltilmesine fırsat veren bir araç olarak görülmelidir. Bu kapsamda belediyemizin karılaacaı fırsatlar, tehditler ile güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi için öncelikle Belediyemizin en önemli paydaı olan kamu kurum ve kurulularına, meslek odalarına ve sivil toplum kurulularına ulaılmıtır. Bu kurululara anket formları gönderilmi ve formlar üzerinden deerlendirme yapılmıtır. 14

16 II. BÖLÜM DURUM ANALZ 2.1. Faaliyet Alanları Karatay Belediye Bakanlıının faaliyet alanları,5393 sayılı Belediye Kanunu bata olmak üzere dier ilgili mevzuatta çok teferruatlı bir ekilde belirtilmitir. Belde halkının mahalli müterek nitelikteki tüm ihtiyaçlarının giderilmesi belediyelerin sorumluluundadır. Bu çerçevede olmak üzere belediyemizin önemli faaliyet alanları u ekilde sıralanabilir: PLANLAMA, PROJELENDRME VE MAR HZMETLER ALT YAPI HZMETLER ENFORMASYON HZMETLER DENETM VE DANIMANLIK HZMETLER SOSYAL HZMETLER KÜLTÜR HZMETLER TOPLUM SALII VE ESENLK HZMETLER TEMZLK HZMETLER ÇEVRE HZMETLER Planlama, Projelendirme Ve mar Hizmetleri 5 Yıllık mar Programını yapmak Uygulama imar planını yapmak veya yaptırmak Gereken yerlerde imar plan tadilatları yapmak mar planları dorultusunda imar uygulamaları yapmak Hali hazır harita yapmak 2981 sayılı yasanın 10/b ve 10/c maddelerini uygulamak mar planları dorultusunda kamulatırma hizmetlerini yürütmek Toplu Konut Alanlarının Tespiti Yıllık Bütçeyi Yapmak Yıllık Yatırım Programını Yapmak Toplu Konut Alanlarında Proje faaliyetlerini yürütmek Altyapı hizmetlerinin projelendirilmesi Yeil alanların projelendirilmesi Belediyenin hizmet verdii binaların projelendirilmeleri Zemin Aratırması ÇED Raporu Hazırlanması 15

17 Alt Yapı Hizmetleri Altyapısı eksik olan bölgeleri tespit etmek Yol yapmak Altyapı hizmetlerinde kullanılan malzemeleri temin etmek veya mamül hale getirmek Asfalt imal etmek ve gereken yerleri asfaltlamak Kar ve Buz Mücadelesi Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri AYKOME tarafından alınan kararları uygulamak!"#! nternet ve intranet yayıncılıı Basın ve halkla ilikiler SMS hizmetlerinin yürütülmesi Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yürütülen faaliyetler lan panoları faaliyetleri Muhtelif yerlerdeki bilbord hizmetleri faaliyetleri Biliim Faaliyetleri Mahalle krokileri ile ilgili veri ve harita hizmetleri Denetim Ve Danımanlık Hizmetleri naatlarla ilgili denetim hizmetleri Projelendirme ile ilgili denetim hizmetleri Gıda maddesi üreticilerini ruhsatlandırma ve denetlenmesi hizmetleri 5018 sayılı yasa uyarınca denetim hizmetlerini yürütmek Tefti Kurulu Müdürlüünün denetim faaliyetleri 5393 sayılı yasada belirtilen denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi artname Ve Birim Fiyat Hazırlanması Emlak Vergisine esas olmak üzere arsa birim deerlerinin tespiti Yönetmelikler Sosyal Hizmetler Aevi faaliyetlerini yürütülmesi Yoksul vatandalara yönelik nakit yardımlar Yoksul vatandalara yönelik gıda yardımları Yoksul vatandalara yönelik kırtasiye yardımları Yoksul vatandalara yönelik kömür yardımı ve daıtılması efkat evlerinin iletilmesi Dar gelirli vatandaların salık ve ilaç giderlerinin temini Zihinsel engelli, izofreni ve ortopedik özürlü vatandalara rehabilitasyon merkezi temin ve tahsis etmek Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım yapmak Halkımızın iyi ve kötü günlerinde yanında bulunarak destek olmak 16

18 Kültür Hizmetleri Beldemizin simgesi haline gelen Mevlana Celaleddin Rumi nin dünyaya tanıtımı konusunda cd, kitap, broür, vb.yayınlar hazırlatmak; panel, seminer ve konferanslar düzenlemek Bölgemizde yaayan tarihe mal olmu ahsiyetler ile ilgili kitap, broür hazırlamak ve daıtımını yapmak Çocuklara yönelik kitaplar yayınlamak Gençlere yönelik eitici kitaplar yayınlamak Önemli milli ve dini günlerde çeitli kültürel etkinlikler düzenlemek Toplum Salıı Ve Esenlik Hizmetleri Esnaf salık cüzdanı denetimi Kaçak et kesimi ile mücadele etmek Gıda üreticilerinin denetlenmesi Yol, sokak ve kaldırım igallerinin engellenmesi Seyyar satıcılar ile mücadele etmek Halk salıını ilgilendiren konularda gerekli denetimlerin yapılması Besi çardaklarının denetimi Ticarethanelerin ruhsat denetimi Suç ileyenlere Kabahatler Kanunun hükümleri uyarınca ilem yapmak Umuma ait yerlere pis su akıtanların tespiti Belediyeye ait aaçlara zarar verenlerin tespiti yerlerinin kapanma saatlerine riayet etmeyenlerin tespiti Fiyat denetimi Vatandalardan gelen ikâyetlerin deerlendirilmesi Temizlik Hizmetleri Cadde, sokak, yeil alan, pazaryerleri ve çocuk oyun alanlarının temizliinin yapılması, Pazar alanlarının süpürülmesi, yıkanması ve temizlenmesi Katı atıkların toplanması Lokanta, otel ve meskenlerdeki atık yaların toplanması Haerelerle mücadele konusunda gerekli tedbirleri almak, ilaçlama yapmak Fosseptik kuyularının çekimi Umuma açık WC. lerin temizlii Çevre Hizmetleri Yeil alan yapılacak yerlerin tespiti, düzenlenmesi,korunması ve bakımına ilikin hizmetler Çocuk oyun alanları ve çevre düzenlemelerinin yapılması Gürültü kirliliini önleyici faaliyetlerde bulunmak Çevreyi kirleten kiilere cezai müeyyide uygulamak Kurban kesim yerlerinin belirlenmesi, hazırlanması ve temizlik hizmetlerinin yapılması 17

19 2.2. Kuruluun Mevcut Kaynakları Mali Kaynaklar Belediyemizin kullandıı mali kaynaklar, Merkezi dare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar (ller Bankası payı), 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınan emlak vergileri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nda sayılan gelir kalemleri, Mülkiyeti belediyemize ait gayrimenkullerin kira ve satı gelirleri, Belediye Meclisi veya Encümeni tarafından miktarı belirlenen hizmet gelirleri, Muhtelif kamu kurumlarından alınan paylardan oluur Yılından günümüze kadar Gelir Bütçelerimiz ve Gerçeklemeleri YILI BÜTÇE GERÇEKLEEN GERÇEKLEME ORANI % , , , , , (Ek Bütce) TL , ,00 YTL ,57.-YTL 88, , ,00 YTL (Ek Bütçe) ,70 77, , ,00 YTL (Ek Bütçe) ,05 71, , ,69 80,70 18

20 2008 Yılı Gerçekleen Gelirlerimiz 1- (1) VERG GELRLER YTL a)(1.02) Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler b)(1.03)dâhilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergisi c)(1.06) Harçlar 2-(3)TEEBBÜS VE MÜLKYET GELRLER a)(3.01)mal ve Hizmet Satı Gelirleri b)(3.04) Kurumlar Hâsılatı c)(3.06) Kira Gelirleri 3-(4)ALINAN BAI VE YARDIMLAR LE ÖZEL GELRLER a)(4.01)ab den Alına Baı ve Yardımlar b)(4.04)kurumlardan ve Kiilerden Alına Baı ve Yardımlar 4-(5)DER GELRLER a)(5.01) Faiz Gelirleri b)(5.02) Kii ve Kurumlardan Alınan Paylar c)(5.03) Para Cezaları d)(5.09) Dier Çeitli Gelirler ,22-YTL ,14-YTL YTL ,93-YTL 971,80-YTL ,85-YTL ,28-YTL ,14-YTL ,30-YTL ,84-YTL ,27-YTL ,90-YTL ,27-YTL ,27-YTL ,83-YTL 5-(6) SERMAYE GELRLER ,47-YTL a)(6.01) Taınmaz Satı Gelirleri ,47-YTL GENEL TOPLAM ,69.-YTL 19

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI Ş AHİNBE BELEDİYESİ Y 2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 3 4 AHMET DAVUTOĞLU

Detaylı

T.C SANCAKTEPE BELEDİYESİ T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C SANCAKTEPE BELEDİYESİ T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUM Değerli Sancaktepeli Hemşehrilerim, Bizler insana ve topluma hizmet anlayışıyla görev yapan seçilmişleriz. Bu anlayışımızın merkezi ise insan

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2012 1 2 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Mesai Arkadaşlarım, Beykoz Belediye Başkanlığı olarak, bürokratik işlemlerden ziyade, vatandaş odaklı güleryüzlü hizmet anlayışını

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 1 Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2007 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Nisan 2008 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, Bir çalışma yılını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Belediye

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Soma Belediyesi HERŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK OLAN SOMA VE HALKIMIZ İÇİN HİZMETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR. ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU

Soma Belediyesi HERŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK OLAN SOMA VE HALKIMIZ İÇİN HİZMETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR. ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU HERŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK OLAN SOMA VE HALKIMIZ İÇİN HİZMETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR. ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Sisteminin daha etkin yürütülmesi amacıyla hazırlanan 5018

Detaylı

KARAR YENİŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. İmar ve Şehircilik Müdürü Yol Hiz.Alt Birim Şefi

KARAR YENİŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. İmar ve Şehircilik Müdürü Yol Hiz.Alt Birim Şefi T.C. MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ SAYI : 100 MERSİN 21/10/2009 GİRİŞ KARAR YENİŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Stratejik Planlama kısaca kurumun bulunduğu nokta ile ulaşmayı amaçladığı

Detaylı

Sıklıkla söylüyorum, buraya da yazayım: Çalışmak, en büyük erdemdir.

Sıklıkla söylüyorum, buraya da yazayım: Çalışmak, en büyük erdemdir. 1 SUNUŞ Sıklıkla söylüyorum, buraya da yazayım: Çalışmak, en büyük erdemdir. Neden? Çünkü, bir iş yapmak veya eser meydana getirmek üzere yürüttüğümüz çaba, aynı zamanda ahlaki bir değer ihtiva eder. Çalışmanın

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2015 PERFORMANS PROGRAMI

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2015 PERFORMANS PROGRAMI KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2015 PERFORMANS PROGRAMI Kemalpaşa Belediyesi İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Misyon ve Vizyon 1.2. Görev, Yetki ve Sorumluluklar 1.3. Teşkilat Yapısı 1.4. Fiziksel ve Teknolojik

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI 1 Temel Görevimiz Misyonumuz Nilüfer halkı'na çağdaş yaşam standartlarında güvenilir belediyecilik hizmetleri sunmak Bursa'nın sürdürülebilir gelişmesine katkı

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü

TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü SUNUŞ Tuzla Belediyesi, 2010-2014 stratejik planında da ifade edildiği gibi stratejik amaç ve hedeflerini genel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

T.C DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ 2008 PERFORMANS PROGRAMI

T.C DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ 2008 PERFORMANS PROGRAMI T.C DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ PERFORMANS PROGRAMI 1 ĐÇĐNDEKĐLER I-BAŞKANIN SUNUMU 2 II- PERFORMANS BĐLGĐSĐ 3 A. TEMEL KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR 3 B. YASAL DAYANAK 5 C. BELEDĐYELERDE PERFORMANS YÖNETĐMĐNĐN ÖNEMĐ 7

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

YENİŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI YENİŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI S U N U Ş Değerli Meclis Üyeleri; Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı

Detaylı