Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir."

Transkript

1 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a

2 ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE GÖREVLER Karatay lçesi Karatay Belediyesi ve Kuruluu Kuruluun Görevleri Kuruluun organizasyon Yapısı lgili Mevzuatlar Kurum içi ve Kurum Dıı Analiz 14 II. BÖLÜM DURUM ANALZ Faaliyet Alanları Kuruluun Mevcut Kaynakları Mali Kaynaklar nsan Kaynakları Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Araç Parkı Kuruluun Paydaları Payda Analizi Kuruluun GZFT Analizi 29 III. BÖLÜM KURULUUN GELECEE BAKII Kuruluun Misyonu Kuruluun Vizyonu Kuruluun lkeleri ve Temel Deerleri 32 IV. BÖLÜM KURULUUN STRATEJS Stratejik Amaçlar Nasıl Ölçer ve Deerlendiririz 46 V. BÖLÜM GENEL DEERLENDRME 68 1

3 BAKANIN MESAJI Yeni kamu yönetimi anlayııyla yasalaan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik planların hazırlanması; performans programları ve yıllık bütçelerin bu planlara göre oluturulması bir zorunluluk haline gelmitir. Bu kanunun yanı sıra 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükehir Belediye Kanunu; nüfusu 50 binin üzerindeki belediyelere stratejik plan hazırlama yükümlülüü getirmitir. Bu kapsamda belediyeler; kalkınma planları, programlar, ve kanunlarda öngörülen temel ilkeler çerçevesinde gelecee ilikin misyon ve vizyonlarını oluturmak stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmi olan göstergeler dorultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve deerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamaktadır. Günümüzün kentsel sorunları her geçen gün hızla artı göstermekte ve yerel yönetim kaynaklarının rantabl bir ekilde kullanılması ön plana çıkmaktadır. Kıt kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ise; etkin bir yönetim anlayıını gerekli kılmaktadır. Kentsel kamu politikalarının daha geni bir açıdan bakılarak ve uzun vadeleri öngörerek hazırlanması ise kaçınılmazdır. Stratejik Planlama, bir kurumun bulunduu nokta ile ulamayı arzu ettii durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulamayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir ve gelecee dönük bir bakı açısı salar. Planlama, bir amacı gerçekletirmek için en iyi hareket eklini seçme ve gelitirme nitelii taıyan dinamik bir süreçtir. Ayrıca, yol gösterici nitelii ile uzun vadeli amaçlarla ilgili olan strateji kavramıyla da yakından ilikilidir. Kanunların bize verdii görev ve sorumluluklar dorultusunda Karatay Belediyesi olarak tüm çalımalarımızda hemerilerimize her türlü altyapısını tamamlamı ve huzurlu bir kent ortamı salamak amacıyla yıllarını kapsayan be yıllık stratejik planımızı, sizlerden aldıımız görü ve öneriler dorultusunda hazırlamı bulunmaktayız. Yine sizlerin katkı ve destei ile uygulayacaımız taahhütlerimizden oluan Stratejik Plan ımızın hazırlanmasında emei geçen tüm Karatay Belediyesi idareci ve personeline, bu plana her türlü katkıda bulunan tüm sivil toplum kurulularına, resmi kurumlarımıza, nitelikli çalımalarından dolayı teekkür eder, Stratejik Planın Karataylı hemerilerimize hayırlı olmasını dilerim. MEHMET HANÇERL KARATAY BELEDYE BAKANI 2

4 GR Stratejik planlama süreci; kurumların var olu nedeninden hareketle mevcut durumu da göz önünde bulundurularak hedeflenen gelecee nasıl ulaılacaını gösteren yol haritasıdır. Hedef ve faaliyetler; kurumların mali, teknolojik ve i gücü imkanlarınıda göz önünde bulundurarak belirlendii sürece etkin bir planlama yapılmı olur. Ortaya konulan politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelimeler ve payda beklentileri ile dı ortamdan kaynaklanan fırsat ve tehditlerin yanı sıra iç ortamın yarattıı güçlü ve zayıf alanlar da dikkate alınarak kurumun temel stratejik amaçları belirlenir. Planların hayata geçirilebilmesi ise stratejik yönetim anlayıının kurum tarafından benimsenme ve takip edilme düzeyine balıdır. zleme ve deerlendirmeyi sürecin ayrılmaz bir parçası yapan performans programları ile faaliyet raporları, plan döneminde istenen sonuçların gerçekleme düzeylerini sebepleriyle birlikte ortaya koymamızı mümkün kılar. Stratejik planlama sürecinin ardından Stratejik Yönetim Sistemi Projesi kapsamında harcama birimlerinin çekirdek süreçleri çıkarılarak, performans göstergeleri süreç temelinde belirlenecektir. Stratejik planın hayata geçirilmesi noktasında performans esaslı bütçeleme çalımaları, stratejik planla bütünlük tekil edecek ekilde yürütülecektir. Stratejik Planlama Ekibi olarak bizler, belediyemize mal olmu ve kurumsal vatandalıımızın derecesini gösteren Belediyecilik Ruhu ile bu çalımayı tamamladık. Belediyemizde faaliyetlerimizi performans odaklı nasıl yapabiliriz, bütçemizi en verimli nasıl kullanabiliriz, hedefimizi, kuruluumuzu ve faaliyetlerimizi nereden nerelere taımak istiyoruz, kurum çalıanlarının mutluluunu ve motivasyonunu nasıl artırabiliriz gibi sorunlara ve sorulara yanıt arayarak hazırladıımız Stratejik Planı sunmaktayız. Hazırlanan bu planın uygulamaya dönük çalımalarda kullanılmak üzere esas alınmasını ümit eder, kuruluumuz hizmetlerini kullanan paydalara ve kurum çalıanlarına verimli olmasını dileriz. Planlama Ekibi 3

5 PLANLAMA SÜREC ve EKB Belediyemizde Bakanlık Makamının tarih ve 205 sayılı OLUR ları dorultusunda yıllarını kapsayacak Stratejik Planın çalımaları balamıtır. lk aama olarak Stratejik Planlama Koordinasyon Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibinde yer alacak personel belirlenmi ve bunun akabinde çalımalar balatılmıtır. Belirtilen OLUR uyarınca ilgili ekiplerde görev alan personelimiz u ekildedir: STRATEJK PLANLAMA KOORDNASYON KURULU : 1. Bakan Yardımcısı Hüseyin BARAN 2. Bakan Yardımcısı H.Hüseyin ESFENDYAR 3. Bakan Yardımcısı Adnan ÖZKAFA 4. Mali Hizmetler Müdürü Mehmet EGN 5. Hukuk leri Müdürü Mustafa DOAN STRATEJK PLANLAMA EKB : 1. Belediye Bakan Yardımcısı Hüseyin BARAN 2. Belediye Bakan Yardımcısı H.Hüseyin ESFENDYAR 3. Belediye Bakan Yardımcısı Adnan ÖZKAFA 4. Mali Hizmetler Md. Mehmet EGN 5. Hukuk l. Md. Mustafa DOAN 6. Emlak ve stimlak Md.V. Mehmet TOKNAL 7. mar ve ehircilik.md.v. Ali UÇAR 8. Fen.l.Md.V. Ouz YILMAZ 9. Destek Hizmetleri Md.V Arif KÖSEN 10. Tem.l.Md.V. smail BALA 11. Park ve Bah.Md.V. Nezahat TÖKE 12. Veteriner l.md. M.Ali CAN 13. nsan Kay. Ve Et.Md. Mehmet BÜYÜKKAPANCI 14. Yazı l.md..md.v. Mehmet BÜYÜKKAPANCI 15. Salık l.md.v. Emine UZUN 4

6 16. Tefti Kurulu Md. Mustafa DOAN 17. Zabıta Md.V. Mehmet ÇALIK 18. Basın Yay.Halk l.md V. Mehmet ÇALIK 19. Sosyal Yardım ler Md.V D.Ali GÖKSEL 20. Kültür ve Sosyal ler Md.V. D.Ali GÖKSEL 21. Özel Kalem Md.V. Ali UÇAR 22. Bilgi lem Md.V. Mehmet TOKNAL 23. Bütün Md. lerden Birim efleri 24. Stratejik P. Sekreteryası Ziya ÇALIKAN Çalımalarda Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı tarafından yayınlanan (http://www.dpt.gov.tr/sp/) Kamu Kuruluları Stratejik Planlama Kılavuzu örnek alınmıtır. Çalımanın balangıcında ilk aama olarak, belediyemiz ve ilçemiz hakkında durum analizi yapılmı ve mevcut durum ortaya konulmutur. Çalımalarda birincil amaç katılımcılıı salamak olduu için, öncelikle Stratejik Planlama Ekibinde her müdürlüümüz temsil edilmitir. Ayrıca ekip tarafından yapılan çalımaların kurum tarafından benimsenmesi maksadıyla, yapılan çalımalar kurum içerisinde çalıanlara duyurulmu, kurum çalıanlarının katkıları alınarak katılım üst düzeyde salanmaya çalıılmıtır. Dier önemli çalıma ise kuruluumuzun hizmetleri ve bu hizmetlerimizi yerine getirirken ve/veya hizmetlerimizden yararlanan paydaların belirlenmesi olmutur. Belediyemiz faaliyetlerinin halkımızın her kesimini ve bir beldenin ekonomisinden sosyal yapısına kadar pek çok eyi etkilemesi nedeniyle, paydalar özenle belirlenmeye çalıılmıtır. 5

7 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLIININ TARHÇES VE GÖREVLER 1.1. Karatay lçesi T.C. Bakanlar Kurulunun tarih ve 3399 numaralı kararı ile kurulan ve 1989 yılında fiilen çalımalarına balayan ve adını Anadolu Selçuklu Devlet Adamlarından Celalettin Karatay dan alan ilçemiz, tarihi ve sosyal yapı itibariyle en eski ilçelerden birisidir. Belediye sınırlarımız; Güneybatı da Meram, Kuzeybatıda Selçuklu, Kuzeyde Altınekin, Kuzeydouda Aksaray ili, Douda Karapınar ve Güneyde Çumra ilçeleri ile çevreli özellikle tarihi Konya dokusunu içinde barındıran alan üzerine kuruludur. Yüzölçümü 2780 km 2, denizden yükseklii 1015 metredir metre yükseklikteki Bozda da koruma altında barındırılan yaban koyunları doal yapı içerisinde seçkin bir deer taımaktadır. lçe sınırları içerisinde ülke ve kent ekonomisine önemli katkı yapan Büsan, Matbaacılar, Toptancılar, Kuruyemiçiler ve Bakliyatçılar, Büyük ve Orta Ölçekli Sanayiciler ve Kobiler dahil pek çok sanayi ve ticaret kuruluu vardır. Ayrıca Konya merkezinde süt ürünlerinin % 80 i Karatay daki Süt Fabrikalarında üretilmektedir. Yerli ve yabancı turistler tarafından devamlı ziyaret edilen Mevlana Müzesi, Mevlana Celaleddin Rumi nin arkadaı ve yetimesinde büyük emei geçen ems-i Tebrizi nin mezarı, Karatay medresesi, dokumacılık, el ilemeleri, kaıkçılık, keçecilik, obruk yöresinde kilim dokumacılıı gibi el sanatları ilçemizde turizmin her dönem canlı kalmasını salamaktadır. lçe merkezinde Yeni Meram gazetesi ve Kon TV bölgesel ve ulusal boyutta yayın yapan medya kurulularıdır. 52 lköretim Okulu, 11 Lise olmak üzere 63 eitim kurumu, bu eitim kurumlarında lköretim, 6710 lise örencisi örenim görmekte, 1300 öretmen görev yapmaktadır. 4 adet dershane, 1400 örencinin barındıı 15 örenci yurdu bulunmakta, 2 özel hastane, 1 Ana Çocuk Salık Merkezi, 13 Salık ocaı vardır. 6

8 1.2. Karatay Belediyesi ve Kuruluu Karatay Belediyesi sınırları dahilinde toplam 55 mahalle bulunmaktadır. Belediye sınırlarımız Konya Ankara ve Konya Aksaray karayollarının sa tarafı ile Konya - Karaman karayolunun sol tarafını kapsayan özellikle tarihi Konya dokusunu içinde barındıran toplam ha alandan olumaktadır. 15 Austos 2009 tarihi itibariyle ilçemizin nüfusu dur. T.C. Bakanlar Kurulu nun tarih ve 3399 sayılı kararı ile Konya Belediyesi, Büyükehir statüsüne geçmi ve Büyükehir e balı 3 merkez ilçe ihdas edilmitir. Bu üç merkez ilçeden birisi olan Karatay a da Anadolu Selçuklu devlet adamlarından Celalettin Karatay ın ismi verilmitir. 7

9 1.3. Kuruluun Görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesine göre belediyenin görev ve sorumlulukları aaıda sıralanmıtır. Madde 14- Belediye, mahallî müterek nitelikte olmak artıyla; a) mar, su ve kanalizasyon, ulaım gibi kentsel alt yapı; corafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre salıı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; ehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; aaçlandırma, park ve yeil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin gelitirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karılayabilir; salıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taıyan mekânların ve ilevlerinin korunmasını salayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden ina edebilir. Gerektiinde, örencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli destei salar, her türlü amatör spor karılamaları düzenler, yurt içi ve yurt dıı müsabakalarda üstün baarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılıı yapabilir. Belediye, kanunlarla baka bir kamu kurum ve kuruluuna verilmeyen mahallî müterek nitelikteki dier görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedilii dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandalara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yalı, dükün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Yetki ve imtiyazlar da yine aynı yasanın 15. maddesinde u ekilde sıralanmıtır: Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları unlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müterek nitelikteki ihtiyaçlarını karılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriimde bulunmak. 8

10 b) Kanunların belediyeye verdii yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doal gaz, su, atık su ve hizmet karılıı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu salamak; atık su ve yamur suyunun uzaklatırılmasını salamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iletmek ve ilettirmek; kaynak sularını iletmek veya ilettirmek. f) Toplu taıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iletmek ve ilettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taınması, ayrıtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taınmaz almak, kamulatırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, baı kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iletmek, ilettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıında kalan dava konusu uyumazlıkların anlamayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve elence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin gelitirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satı yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satı yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iyerlerini, elence yerlerini, halk salıına ve çevreye etkisi olan dier iyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topraı ve moloz döküm alanlarını; sıvılatırılmı petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satı yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taımalarda çevre kirlilii olumaması için gereken tedbirleri almak. 9

11 p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iletilen her türlü servis ve toplu taıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iletmek, ilettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdii trafik düzenlemesinin gerektirdii bütün ileri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükehir ve il merkez belediyeleri dıındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıtayın görüü ve çileri Bakanlıının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluturmayacak ekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebilecei gibi toplu taıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. l sınırları içinde büyükehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, salık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalımalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karılıında yapılan tesislere ortak olabilir; salık, eitim, sosyal hizmet ve turizmi gelitirecek projelere çileri Bakanlıının onayı ile ücretsiz veya düük bir bedelle amacı dıında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görü ve düüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve aratırması yapabilir. Belediye mallarına karı suç ileyenler Devlet malına karı suç ilemi sayılır sayılı Devlet hale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karılıı borçlanma yoluyla elde ettii gelirleri, artlı baılar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 10

12 1.4. Kuruluun Organizasyon Yapısı 31 meclis üyesi ve 3 Bakan Yardımcısının bulunduu belediyemizdeki mevcut müdürlükler aaıdaki tabloda görüldüü ekildedir. K A R A T A Y B E L E D Y E S T E K L A T E M A S I BELEDYE BELEDYE BAKANI BELEDYE MECLS MEHMET HANÇERL ENCÜMEN BELEDYE BELEDYE BELEDYE BAKAN YARDIMCISI BAKAN YARDIMCISI BAKAN YARDIMCISI ADNAN ÖZKAFA HÜSEYN BARAN HASAN HÜSEYN ESFENDYAR NSAN KAYNAKLARI ve EMLAK ve STMLAK FEN LER ÖZEL KALEM ETM MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ Mehmet BÜYÜKKAPANCI Mehmet TOKNAL Ouz YILMAZ Ali UÇAR YAZI LER MAL HZMETLER DESTEK HZMETLER HUKUK LER MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ Mehmet BÜYÜKKAPANCI Mehmet EN Arif KÖSEN Mustafa DOAN SALIK LER MAR VE EHRCLK TEMZLK LER ZABITA MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ Emine UZUN Ali UÇAR smail BALA Mehmet ÇALIK BASIN YAYIN ve HALKLA VETERNER LER PARK ve BAHÇELER TEFT KURULU LKLER MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ Mehmet ÇALIK Mehmet Ali CAN Nezahat TÖKE Mustafa DOAN KÜLTÜR ve SOSYAL LER BLG LEM SVL SAVUNMA MÜDÜRLÜÜ MÜDÜRLÜÜ UZMANLII Durmu Ali GÖKSEL Mehmet TOKNAL Mehmet ÇALIK SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜÜ Durmu Ali GÖKSEL 11

13 1.5. lgili Mevzuatlar Kanunlar Belediye Kanunu Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandıı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma usûl ve esaslarını düzenlemektir. Büyükehir Belediyesi Kanunu Kanun Numarası : 5216 Kabul Tarihi : 10/7/2004 Yayımlandıı R.Gazete : Tarih : 23/7/2004 Sayı :25531 Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, büyükehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini salamaktır. Belediye Gelirleri Kanunu Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandıı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : mar Kanunu Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandıı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : Amaç: Madde 1 Bu Kanun, yerleme yerleri ile bu yerlerdeki yapılamaların; plan, fen, salık ve çevre artlarına uygun teekkülünü salamak amacıyla düzenlenmitir. yeri Açma Ve Çalıma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek Kabulüne Dair Kanun Kanun Numarası : 3572 Kabul Tarihi : Yayımlandıı R. Gazete : Tarih : Sayı : Madde 1 Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve dier iyerleri ile her türlü iletmeleri, iyeri açma ve çalıma ruhsatlarının verilmesi ilerinin basitletirilmesi ve kolaylatırılmasıdır. Devlet hale Kanunu Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandıı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : Kamu hale Kanunu Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : Yayımlandıı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı:

14 Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynaı kullanan kamu kurum ve kurulularının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Kamu hale Sözlemeleri Kanunu Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : Yayımlandıı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, Kamu hale Kanununa göre yapılan ihalelere ilikin sözlemelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Kanun Numarası : 1593 Kabul Tarihi : 24/4/1930 Yayımlandıı R.Gazete : 6/5/1930 Sayı : 1489 Emlak Vergisi Kanunu Kanun Numarası : 1319 Kabul Tarihi : 29/7/1970 Yayımlandıı R.Gazete : Tarih : 11/8/1970 Sayı : Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003, Yayımlandıı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler dorultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirlii ve malî saydamlıı salamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve ileyiini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî ilemlerin muhasebeletirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandıı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Vergi Usul Kanunu Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : Yayımlandıı R.Gazete : Tarih: 10/1/1961 Sayı:

15 l Özel darelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 02/07/2008 Yayımlandıı R. Gazete : Tarih : 15/07/2008 Sayı : Dier lgili Kanunlar Bütün Kamu Kurulularını lgilendiren Dier Kanunlar; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2822 Sayılı Toplu Sözlemesi, Grev ve Lokavt Kanunu 4857 Sayılı Kanunu 4342 Sayılı Mera Kanunu 2942 Sayılı Kamulatırma Kanunu 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 2981sayılı mar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı lemler Ve 6785 Sayılı mar Kanununun Bir Maddesinin deitirilmesi Hakkında Kanun 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Salık Sigortası Kanunu 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandıı Kanunu 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kaunun 818 Sayılı Borçlar Kanunu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yıllık Bütçe Kanunları Dier Kanunlar 1.6. Kurum çi Ve Kurum Dıı Analiz Ekonomik, sosyo kültürel, teknolojik vb. açılardan youn bir deiimin yaandıı ve yeni performans kriterlerinin ortaya çıktıı günümüz rekabet ortamında baarılı olunabilmesi; kurumların kendi güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, fırsatlardan maksimum faydayı salayacak stratejileri gelitirmelerine balıdır. Kurumun analiz edilmesi ve deerlendirilmesi, kurumun mevcut imkânlarını ortaya koyma çalımasıdır. Kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin açıkça bilinmesi ve analiz edilmesi, yönetimin kurumun amaçlarına uygun stratejiyi seçmesini kolaylatıracaktır Ayrıca, kurumun her zaman deerlendirmeye tabi tutulması, onun hatalarının görülmesine ve düzeltilmesine fırsat veren bir araç olarak görülmelidir. Bu kapsamda belediyemizin karılaacaı fırsatlar, tehditler ile güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi için öncelikle Belediyemizin en önemli paydaı olan kamu kurum ve kurulularına, meslek odalarına ve sivil toplum kurulularına ulaılmıtır. Bu kurululara anket formları gönderilmi ve formlar üzerinden deerlendirme yapılmıtır. 14

16 II. BÖLÜM DURUM ANALZ 2.1. Faaliyet Alanları Karatay Belediye Bakanlıının faaliyet alanları,5393 sayılı Belediye Kanunu bata olmak üzere dier ilgili mevzuatta çok teferruatlı bir ekilde belirtilmitir. Belde halkının mahalli müterek nitelikteki tüm ihtiyaçlarının giderilmesi belediyelerin sorumluluundadır. Bu çerçevede olmak üzere belediyemizin önemli faaliyet alanları u ekilde sıralanabilir: PLANLAMA, PROJELENDRME VE MAR HZMETLER ALT YAPI HZMETLER ENFORMASYON HZMETLER DENETM VE DANIMANLIK HZMETLER SOSYAL HZMETLER KÜLTÜR HZMETLER TOPLUM SALII VE ESENLK HZMETLER TEMZLK HZMETLER ÇEVRE HZMETLER Planlama, Projelendirme Ve mar Hizmetleri 5 Yıllık mar Programını yapmak Uygulama imar planını yapmak veya yaptırmak Gereken yerlerde imar plan tadilatları yapmak mar planları dorultusunda imar uygulamaları yapmak Hali hazır harita yapmak 2981 sayılı yasanın 10/b ve 10/c maddelerini uygulamak mar planları dorultusunda kamulatırma hizmetlerini yürütmek Toplu Konut Alanlarının Tespiti Yıllık Bütçeyi Yapmak Yıllık Yatırım Programını Yapmak Toplu Konut Alanlarında Proje faaliyetlerini yürütmek Altyapı hizmetlerinin projelendirilmesi Yeil alanların projelendirilmesi Belediyenin hizmet verdii binaların projelendirilmeleri Zemin Aratırması ÇED Raporu Hazırlanması 15

17 Alt Yapı Hizmetleri Altyapısı eksik olan bölgeleri tespit etmek Yol yapmak Altyapı hizmetlerinde kullanılan malzemeleri temin etmek veya mamül hale getirmek Asfalt imal etmek ve gereken yerleri asfaltlamak Kar ve Buz Mücadelesi Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri AYKOME tarafından alınan kararları uygulamak!"#! nternet ve intranet yayıncılıı Basın ve halkla ilikiler SMS hizmetlerinin yürütülmesi Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yürütülen faaliyetler lan panoları faaliyetleri Muhtelif yerlerdeki bilbord hizmetleri faaliyetleri Biliim Faaliyetleri Mahalle krokileri ile ilgili veri ve harita hizmetleri Denetim Ve Danımanlık Hizmetleri naatlarla ilgili denetim hizmetleri Projelendirme ile ilgili denetim hizmetleri Gıda maddesi üreticilerini ruhsatlandırma ve denetlenmesi hizmetleri 5018 sayılı yasa uyarınca denetim hizmetlerini yürütmek Tefti Kurulu Müdürlüünün denetim faaliyetleri 5393 sayılı yasada belirtilen denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi artname Ve Birim Fiyat Hazırlanması Emlak Vergisine esas olmak üzere arsa birim deerlerinin tespiti Yönetmelikler Sosyal Hizmetler Aevi faaliyetlerini yürütülmesi Yoksul vatandalara yönelik nakit yardımlar Yoksul vatandalara yönelik gıda yardımları Yoksul vatandalara yönelik kırtasiye yardımları Yoksul vatandalara yönelik kömür yardımı ve daıtılması efkat evlerinin iletilmesi Dar gelirli vatandaların salık ve ilaç giderlerinin temini Zihinsel engelli, izofreni ve ortopedik özürlü vatandalara rehabilitasyon merkezi temin ve tahsis etmek Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım yapmak Halkımızın iyi ve kötü günlerinde yanında bulunarak destek olmak 16

18 Kültür Hizmetleri Beldemizin simgesi haline gelen Mevlana Celaleddin Rumi nin dünyaya tanıtımı konusunda cd, kitap, broür, vb.yayınlar hazırlatmak; panel, seminer ve konferanslar düzenlemek Bölgemizde yaayan tarihe mal olmu ahsiyetler ile ilgili kitap, broür hazırlamak ve daıtımını yapmak Çocuklara yönelik kitaplar yayınlamak Gençlere yönelik eitici kitaplar yayınlamak Önemli milli ve dini günlerde çeitli kültürel etkinlikler düzenlemek Toplum Salıı Ve Esenlik Hizmetleri Esnaf salık cüzdanı denetimi Kaçak et kesimi ile mücadele etmek Gıda üreticilerinin denetlenmesi Yol, sokak ve kaldırım igallerinin engellenmesi Seyyar satıcılar ile mücadele etmek Halk salıını ilgilendiren konularda gerekli denetimlerin yapılması Besi çardaklarının denetimi Ticarethanelerin ruhsat denetimi Suç ileyenlere Kabahatler Kanunun hükümleri uyarınca ilem yapmak Umuma ait yerlere pis su akıtanların tespiti Belediyeye ait aaçlara zarar verenlerin tespiti yerlerinin kapanma saatlerine riayet etmeyenlerin tespiti Fiyat denetimi Vatandalardan gelen ikâyetlerin deerlendirilmesi Temizlik Hizmetleri Cadde, sokak, yeil alan, pazaryerleri ve çocuk oyun alanlarının temizliinin yapılması, Pazar alanlarının süpürülmesi, yıkanması ve temizlenmesi Katı atıkların toplanması Lokanta, otel ve meskenlerdeki atık yaların toplanması Haerelerle mücadele konusunda gerekli tedbirleri almak, ilaçlama yapmak Fosseptik kuyularının çekimi Umuma açık WC. lerin temizlii Çevre Hizmetleri Yeil alan yapılacak yerlerin tespiti, düzenlenmesi,korunması ve bakımına ilikin hizmetler Çocuk oyun alanları ve çevre düzenlemelerinin yapılması Gürültü kirliliini önleyici faaliyetlerde bulunmak Çevreyi kirleten kiilere cezai müeyyide uygulamak Kurban kesim yerlerinin belirlenmesi, hazırlanması ve temizlik hizmetlerinin yapılması 17

19 2.2. Kuruluun Mevcut Kaynakları Mali Kaynaklar Belediyemizin kullandıı mali kaynaklar, Merkezi dare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar (ller Bankası payı), 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınan emlak vergileri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nda sayılan gelir kalemleri, Mülkiyeti belediyemize ait gayrimenkullerin kira ve satı gelirleri, Belediye Meclisi veya Encümeni tarafından miktarı belirlenen hizmet gelirleri, Muhtelif kamu kurumlarından alınan paylardan oluur Yılından günümüze kadar Gelir Bütçelerimiz ve Gerçeklemeleri YILI BÜTÇE GERÇEKLEEN GERÇEKLEME ORANI % , , , , , (Ek Bütce) TL , ,00 YTL ,57.-YTL 88, , ,00 YTL (Ek Bütçe) ,70 77, , ,00 YTL (Ek Bütçe) ,05 71, , ,69 80,70 18

20 2008 Yılı Gerçekleen Gelirlerimiz 1- (1) VERG GELRLER YTL a)(1.02) Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler b)(1.03)dâhilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergisi c)(1.06) Harçlar 2-(3)TEEBBÜS VE MÜLKYET GELRLER a)(3.01)mal ve Hizmet Satı Gelirleri b)(3.04) Kurumlar Hâsılatı c)(3.06) Kira Gelirleri 3-(4)ALINAN BAI VE YARDIMLAR LE ÖZEL GELRLER a)(4.01)ab den Alına Baı ve Yardımlar b)(4.04)kurumlardan ve Kiilerden Alına Baı ve Yardımlar 4-(5)DER GELRLER a)(5.01) Faiz Gelirleri b)(5.02) Kii ve Kurumlardan Alınan Paylar c)(5.03) Para Cezaları d)(5.09) Dier Çeitli Gelirler ,22-YTL ,14-YTL YTL ,93-YTL 971,80-YTL ,85-YTL ,28-YTL ,14-YTL ,30-YTL ,84-YTL ,27-YTL ,90-YTL ,27-YTL ,27-YTL ,83-YTL 5-(6) SERMAYE GELRLER ,47-YTL a)(6.01) Taınmaz Satı Gelirleri ,47-YTL GENEL TOPLAM ,69.-YTL 19

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

!!!"#! $ %!& & "' (%& )*

!!!#! $ %!& & ' (%& )* !!!"#! $ %!& & "' (%& )* "!+!!"# # # $%#&'"()* +, --.-/ 0 12 3-%.24353356 3356 0 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Halkımızın bu onurlu görevi şahsıma tevdi ettiği ilk günden itibaren model ve modern

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K

ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K Toplu Konut daresi Bakanlıından: ALTYAPILI ARSA ÜRETM VE BU ARSALARIN TAHSS YOLUYLA SATIINA LKN YÖNETMELK Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / 1164-9.4.1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı:

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

Stratejik YönetimY. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006

Stratejik YönetimY. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 Stratejik YönetimY (Müşteri, Hizmet, Paydaş) Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 1 Vizyon Stratejik YönetimY Müşteri/paydaş Ürün/hizmet Kritik Performans Ölçüleri

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü nün kuruluş, idari yapısı, hukukî statüsü, görev, yetki, sorumlulukları

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

$$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ o! " # "!!$ o %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.

$$%$ $ '! '( )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' ( )$ *$ +,-. ',- - - % 6%$ % % % %$ o!  # !!$ o %% %%&! $  ' ! ( 8',-(1 +*%. !"#$%!" #$%%&$ $$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 $&23 $%$ 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ ',-(7 " )$.-%-"- # %$"! " # "!!$ %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.-"- % 6%$96% &*%* 66$&$$ %

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER Resmi Gazete Tarihi 31.07.2004 Resmi Gazete No 25539 Kanun No 5228 BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER MADDE 15.

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı

T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı Ankara li, Çankaya lçesi, Karakusunlar Mahallesinde, Ankara - Eskiehir Karayolu le Mevlana Bulvarı nın (Konya Yolu) Kesitii Noktada Bulunan 27457 Ada 1 No lu,

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır:

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır: 5228 Sayılı Kanunla (31.7.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır) Kamu Yararına Çalıan Derneklerle Bakanlar Kurulu nca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfları lgilendiren Deiiklikler: Kamu

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı