BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar"

Transkript

1 BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * Bilgiedinmehakki.org Giri...2 Salık Bakanlıı Uygulaması...2 Duyuru...3 Salık Bakanlıı Uygulamasındaki Yanlılıklar...3 Sonuç...5 * Dr. Yaman Akdeniz Leeds Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Öretim Üyesidir. nternet'le ilgili hukuk konularında, ngiliz Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, ve Insan Hakları Hukuku konularında ders vermektedir. Fakülte içinde kurulmu olan SiberHukuk Aratırma Ünitesi nin koordinatörlüünü yapmaktadır, ve SiberHukuk LLM programından sorumludur. Aynı zamanda Cyber-Rights & Cyber-Liberties (UK) (http://www.cyber-rights.org/) adlı kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütünün kurucusu ve 1997 den beri bakanıdır. Ekim 2003 yılında Dr. Yaman Akdeniz in Beyaz Kitap: nternet in Çok Taraflı Yönetimi adlı kitabı Türkiye Biliim Vakfı tarafından yayımlandı. Dr. Akdeniz ayrıca yılları arasında Açık Toplum Enstitüsü nün Uluslararası Politika ve Enformasyon Politikası Aratırma Programı Akademisyenliini de yaptı. Katkılarından dolayı Sayın Avniye Tansu a (Bilgiedinmehakki.org, vhp, ÇEKÜL) teekkür ederim.

2 Giri BilgilenmeHakki.Org / Bilgiedinmehakki.org olarak 28 Eylül 2004 tarihinde Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması balıklı bir rapor yayınladık. Bu incelemede öncelikle 15 Bakanlıın Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nu Yönetmelik gerei ne ekilde uygulamaya balattıını web sitelerini inceleyerek aratırdık. Daha sonra bütün bu Bakanlıklarla temasa geçip, her birine standart bir bilgi edinme hakkı bavurusunda bulunduk. Gelen yanıtlara göre de aaıdaki raporu hazırladık. Bu aratırma ve incelemeden ortaya çıkan en önemli sonuçlardan biri Salık Bakanlıı ve Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıı nın Bilgi Edinme Birimleri nin oluturulmasına, yapılan bavuruya ve sorulan sorulara herhangi bir yanıt vermemesidir. Yayınladıımız raporda uygulamada önemli problemler olduuna dikkat çekilmi ve yanıt vermemekte direnen bu iki Bakanlıın bilgi edinme hakkının kullanılmasına yardımcı olmada sınıfta kaldıkları belirtilmiti. Salık Bakanlıı Uygulaması Salık Bakanlıı na 22 Austos 2004 ve 13 Eylül 2004 tarihlerinde iki defa web üzerinden Bakanlık Bilgi Edinme Birimi sayfalarındaki elektronik formu doldurarak bavuru yaptık. Fakat bu Bakanlıktan hiç bir ekilde bugüne kadar bize bir cevap verilmedi. Bilindii gibi bavuru kabul konusunda bütün Bakanlıklar kanun ve yönetmelik gerei elektronik ortamda bavuru kabul etmek zorundadır ve etmektedir. Aynı ekilde kanun ve yönetmelik gerei yapılan bavurulara 15 i günü içinde cevap vermek zorundadırlar. Salık Bakanlıı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun 5. maddesindeki Bilgi verme yükümlülüünü dikkate almazken ve almamaya devam ederken, geçtiimiz haftalarda bu Bakanlıın web sitesinin Bilgi Edinme Birimi nde (http://www.saglik.gov.tr/default.asp?sayfa=ebilgi) yer alan Bilgi Edinme Hakkı Formu nu da ortadan kaldırdı. 22 Austos 2004 ve 13 Eylül 2004 tarihlerinde iki defa doldurup bavuru yapmı olduumuz ve aaıda görülen form lar Bakanlık sitesinden kaldırılırken hiçbir açıklama da yapılmadı.

3 Buna karılık, Bakanlıın Bilgi Edinme Hakkı sayfalarında u anda aaıdaki açıklama yapılmaktadır: Duyuru Bakanlıımız internet sayfası aracııyla yaptıınız bavuru ve ilginiz için teekkür ederiz. Sizlerin daha hızlı ve kolay bir ekilde bilgi alabilmeniz için; Salık Bakanlıı Halkla likiler Koordinatörlüü'nün letiim Merkezi'ne 184 numaralı telefonu arayarak ulaabilirsiniz. "Bilgi Edinme" hakkına yönelik bavurularınızı yaparak; sonuçlarına görüme anında ya da daha sonra operatörlerimizin yönlendirecei ekilde en kısa sürede ulaabilirsiniz. 184 hattı salık sisteminin ileyiine ilikin bilgi alma, eletiri,talep ve sorunlarınızı iletebilmeniz için kurulmutur. lettiiniz sorunlarınız yetkili birimlere yönlendirilerek çözümlenmesi salanmaktadır. Amacımız sizlere daha iyi bir salık hizmeti sunabilmektedir SALIK BAKANLII Salık Bakanlıı Uygulamasındaki Yanlılıklar (1) 24 Nisan 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan 4982 numaralı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun 5. maddesi gerei tüm kamu kurum ve kuruluları bu Kanunda yer alan istisnalar dıındaki her türlü bilgi veya belgeyi bavuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme bavurularını etkin, süratli ve doru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Salık Bakanlıı BilgiEdinmeHakki.Org tarafından yayınlanan ve basında geni yer verilen rapordan haberdar olmasına ramen bu yükümlülüünü yerine

4 getirmemekte direnmektedir. (Not: Aaıda görüldüü gibi raporla ilgili Radikal de çıkan habere Bakanlıın web sitesinin Basın bölümünden ulamak mümkün.) (2) 27 Nisan 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Uygulanmasına likin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliin geçici 5. maddesinde Kurum ve kuruluların bilgi edinme birimleri iki ay içinde elektronik posta yoluyla bavuru kabul edecek elektronik posta adreslerini oluturarak internet sayfalarından kamuoyunun bilgisine sunacak denmektedir. Salık Bakanlıı bu yükümlülüünü yerine getirmemektedir. u anda bu Bakanlıa elektronik posta veya elektronik form doldurularak bavuru yapılamamaktadır. Sadece telefon yoluyla bavuru kabulü hem kanuna hem de ilgili yönetmelie aykırıdır. (3) Bavuruların cevaplandırılması 4982 numaralı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun 12. maddesi gerei yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılmalıdır. Telefon veya operator aracılıı ile cevap veya bilgi verilmesi kabul edilemez ve hem kanuna hem de ilgili yönetmelie aykırıdır. 27 Nisan 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Uygulanmasına likin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliin 10. maddesi kurum ve kurulular elektronik ortamda yapılan bavuruya elektronik ortamda cevap verebilecei gibi, istenen bilgi veya belgenin niteliine göre yazıyla da cevap verebilir demektedir. Fakat uygulamada ve Yönetmelik te telefon veya operatör aracılıı ile bilgi verilmesi gibi bir seçenek yoktur. Salık Bakanlıı nın bu konudaki uygulaması yanlıtır. (4) 27 Nisan 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Uygulanmasına likin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliin 6. maddesinde bilgi edinme hakkının, elektronik ortamda kullanımını kolaylatırmak maksadıyla, kurum ve kuruluların bilgi edinme birimlerinin elektronik posta yoluyla bavuru kabul edecek elektronik posta

5 adresleri, kurum ve kuruluların internet sayfalarında yayımlanır denilmektedir. Fakat Salık Bakanlıı bu yükümlülüünü yerine getirmemektedir. Aynı madde bilgi edinme hakkı bavuru formlarının, bavuru sahiplerinin istifadesi amacıyla bilgi edinme birimlerinde sürekli bulundurulur demektedir. Bütün dier Bakanlıklar bu bilgi edinme hakkı bavuru formlarını vatandalara web sitelerinden sunarlarken Salık Bakanlıı bu yükümlülüünü yerine getirmemektedir ve ilgili Yönetmelikte bulunan bilgi verme yükümlülüü kapsamında alınacak tedbirleri yerine getirmemektedir. (5) 27 Nisan 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Uygulanmasına likin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliin 10. maddesi Bilgi edinme bavurusu, kiinin kimliinin ve imzasının veya yazının kimden neet ettiinin tespitine yarayacak baka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya dier iletiim araçlarıyla da yapılabilir demektedir. Bütün dier Bakanlıklar bilgi edinme hakkı bavurularını elektronik ortamda (elektronik posta yolu ya da web formları doldurularak) kabul etmekteyken Salık Bakanlıı bu yükümlülüünü yerine getirmemektedir. Bu maddede ilaveten elektronik posta yoluyla yapılacak bavurular için, kurum ve kuruluların bilgi edinme birimleri, bu amaçla kurumsal bir elektronik posta adresi oluturur ve internet sayfalarında yayımlar denilmektedir. Fakat Salık Bakanlıı bu yükümlülüünü de yerine getirmemektedir. Sonuç Salık Bakanlıı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gerei bilgi edinme hakkı bavurularını kabul etmek, bavuru sahiplerine yanıt vermek ve bilgi edinme bavurularını etkin, süratli ve doru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu Bakanlıın Bilgi Edinme Birimi nin ve bu birimde çalıan görevlilerinin, ilgili Yönetmelik in 42. Maddesi gerei acilen kurum ve kurulu yöneticilerince mevzuat dahilinde denetlenmeye alınması gerekmektedir. Bu madde gerei; Kanunun ve bu Yönetmeliin uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve dier kamu görevlileri hakkında, iledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır. Bakanlıklar içinde yapılacak denetlemenin yanısıra, yukarıda adı geçen Bakanlıkların ayrıca bu kanunun uygulamasından sorumlu Bilgi Edinme Deerlendirme Kurulu tarafından da acilen incelemeye alınması gerekir. 1 BilgiEdinmeHakki.Org bu kısa raporda belirtilen Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı tarafından uygulanmasındaki yanlılıkların giderilmesini, öncelikle Sayın Salık Bakanı Prof.Dr. Recep AKDA dan ve Bilgi Edinme Deerlendirme Kurulu ndan talep eder. Salık Bakanlıı uygulamadaki yanlılıkları giderirken mevcut 15 Bakanlık içinde Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun uygulanması açısından en geni kapsamlı bilgi veren Çevre ve Orman Bakanlıı ve Tarım ve Köy leri Bakanlıı nı örnek almalıdır. BilgiEdinmeHakki.Org Bilgi Edinme Hakkı kanunu ile ilgili gelimeleri gözlemeyi sürdürecektir Ekim 2004 tarihli Zaman gazetesinin Bilgi edinme talebini cevapsız bırakanlara ceza verilecek, haberine göre (http://www.zaman.com.tr/?bl=haberler&alt=&trh= &hn=100613) bakanlıını Babakanlık Müstear Yardımcısı Ruhi Özbilgiç in yaptıı Bilgi Edinme Deerlendirme Kurulu, bazı kurumlara bilgi vermedikleri gerekçesiyle ceza istedi.

3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun

3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun Amaç: (Madde 1) Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kabul Tarihi : 09-10-2003 KANUN NUMARASI :4982 Yayın Tarihi : 24.10.2003 Yürürlük Tarihi : 24-04-2004 Resmi Gazete Sayısı : 25269 Niteliği : BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. nin Kurumsal Yönetimin Ana Hatları aaıdaki yer almaktadır. irketimizin yönetimi için ana çerçeveyi oluturmaktadır. 01. KURUMSAL YÖNETM

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Yayınları : 4 1. Basım, Nisan 2015. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU 1 KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Aviva Sigorta A.., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplere, pay sahiplerinin

Detaylı

Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi Ö retim Elemanı El Kitabı

Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi Ö retim Elemanı El Kitabı Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi Öretim Elemanı El Kitabı EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı i Ankara Üniversitesi Yayınları No: 336 Hazırlayanlar Prof. Dr. Bülbin Sucuolu Prof. Dr. Akın Kaya Yrd.

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

DERNEKLER KANUNUNUN BAZI MADDELERNE LKN KARILATIRMALI RAPOR

DERNEKLER KANUNUNUN BAZI MADDELERNE LKN KARILATIRMALI RAPOR DERNEKLER KANUNUNUN BAZI MADDELERNE LKN KARILATIRMALI RAPOR TÜSEV YAYIN NO: 27 HAZRAN 2004 DERNEKLER YASASININ BAZI MADDELERNE LKN KARILATIRMALI RAPOR Bu rapor TÜSEV in misyonu gerei sürdürdüü STK Yasal

Detaylı

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 T.C. SAYITAY BAKANLII 06520 BALGAT / ANKARA Tlf: 295 30 00 Fx: 295 40 94 e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ EDİNME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ EDİNME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ EDİNME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönerge, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 27/4/2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

BİMER VE SENDİKAL HAKLAR BAĞLAMINDA YAPILAN MÜRACAAT VE ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİMER VE SENDİKAL HAKLAR BAĞLAMINDA YAPILAN MÜRACAAT VE ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ BİMER VE SENDİKAL HAKLAR BAĞLAMINDA YAPILAN MÜRACAAT VE ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VATANDAŞ DEVLET İLİŞKİSİ VE BİMER Gerek toplumsal gerekse yönetim alanındaki değişimlerden en çok etkilenen konuların

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

BILGI EDINME HAKKI KANUNUN UYGULANMASINA ILISKIN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELIK. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar

BILGI EDINME HAKKI KANUNUN UYGULANMASINA ILISKIN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELIK. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar BILGI EDINME HAKKI KANUNUN UYGULANMASINA ILISKIN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELIK BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, gerçek ve tüzel kisilerin bilgi edinme hakkini

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız; Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının

Detaylı

Bilgi Edinme Hakki Kanununun Uygulanmasina Iliskin Esas ve Usuller Hakkinda Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakki Kanununun Uygulanmasina Iliskin Esas ve Usuller Hakkinda Yönetmelik Bilgi Edinme Hakki Kanununun Uygulanmasina Iliskin Esas ve Usuller Hakkinda Yönetmelik BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, gerçek ve tüzel kisilerin bilgi edinme

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 GR Sayfa No: 1 2011 yılı I. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2011-31.03.2011 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Faaliyet Raporunda geçen rapor dönemi 01.01.2011-31.03.2011

Detaylı

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili kayıtlarının tam ve salıklı tutulmasını ve emredici hukuk

Detaylı

TEBL BEER LAÇLARIN FYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBL

TEBL BEER LAÇLARIN FYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBL Page 1 of 8 22 Eylül 2007 CUMARTES Resmî Gazete Sayı : 26651 Salık Bakanlıından: TEBL BEER LAÇLARIN FYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBL Amaç ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliin amacı 30/6/2007 tarihli ve 25568

Detaylı