TG 1 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ Ocak 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 1 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 18 19 Ocak 2014"

Transkript

1 KAMU PERSNEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ cak 01 TG 1 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi aaçla olursa olsun, testlerin taaının veya bir kısının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni oladan kopya edilesi, fotoğrafının çekilesi, herhangi bir yolla çoğaltılası, yayılanası ya da kullanılası yasaktır. Bu yasağa uyayanlar, gerekli cezai sorululuğu ve testlerin hazırlanasındaki ali külfeti peşinen kabulleniş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA KUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözüünü tek tek okuyunuz.. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözülerini dikkatle okuyunuz.

3 01 ÖABT / KİM KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 1 1. Titrietrik analiz yapılırken kullanılan standart çözeltiler derişii belirlendikten sonra uzun süre saklanabileli, Analit ile hızlı reaksyona gireli ki zaan içerisinde oluşabilecek hatalar en aza ineli, Uygun dönü noktasının tayini için analit ile heen heen hepsi reaksiyona gireli, Analit ile seçici olarak reaksiyona gireli ve denkle basit bir şekilde ifade edilebileli, Çözelti en az iki addenin karışıı olduğu için saf adde değildir.. İyonik şiddet çözeltide çözünen addenin ortaa verdiği iyon sayısıyla çözeltinin derişiinin çarpıına eşittir. n 01, M 1M V 01, Mg 3 (P ) 3Mg + + P 3- İyon sayısı İyonik şiddet 1: toiyonizasyon denklei endoteriktir. Ki yasal denge sabitini etkileyen faktörlerden biri de sıcaklıktır. Tepkie endoterik olduğu için sıcaklık arttıkça K su artar. K su > 1: 1 olur. Bu nedenle 5 C de ph + ph 1 iken 5 C nin üstündeki sıcaklıkta ph + ph < 1 olur. Aynı sebepten ph değeri artaz azalır. (II ve III yanlış) Saf sudan bahsedildiği için, ph ph [H 3 + ] [H ] her sıcaklıkta geçerlidir.. Saf suyun ph değeri 7 dir. Dolayısıyla içine eklenen addenin özelliğine bağlı olarak ph ı değişir. Mg bazik özellik gösterir. ph > 7 NaCl nötr tuzdur. ph 7 HCl asidik özellik gösterir. ph < 7 5. Kuvvetli asit - baz; %0 ya da %0 e yakın iyonlaşabilen asit - baz olarak tanılanır. Bu tanıa göre HX asidi %0 iyonlaşıştır, HY ise % iyonlaşıştır. HX, HY ye göre daha kuvvetli. (I. öncül yanlış) BH kuvvetli bazdır. (II. öncül doğru) Ta nötrleşe; nh : tb nh : ta + - olalı t B : Bazın tesir değerliği t A : Asitin tesir değerliği dolayısıyla III. öncül doğru. 6. Nötr çözelti elde etek için 00 ililitre ilave etek gerektiğini grafikten görüyoruz. Nötr çözelti üzerine 80 ililitre daha asit ilave edildiğinde yani topla asit haci 80 ililitre olduğunda [H ] 11 M olur. 7. CaH + H Ca(H) + H V n,,, 01, ol oluflan H stokiyoetrik katsayıdan 0,05 ol CaH harcanır. n A 005, 1, gra CaH harcan r. 1 gra addede 0 gra addede %,1 gra CaH saf olarak bulunuyorsa? 8. Pb + çözeltisinin hacine V dersek ol sayısı 0,1:V olur. CaS çözeltisinin olaritesine x dersek ol sayısı x:v olur. PbS (k) E Pb : + - ( aq) + S( aq) K 7Pb A : 7S 01, : V x: V > H : > H : V : V 01, : x -8 : -8 8: 0, 1 : x 8: çç -8-7 x + - A 9. Her iki çözeltinin haci 1 litre kabul edilsin. AgN 3 Ag + + N 3-1: M +1: +1: Çözeltide ol Ag + ol N 3 - iyonları var. Na S Na + + S : M +: +: M Çözeltide : ol Na + + : [ Na ] Q çç : : ol S iyonları var. - - Molar Ag S E Ag + + S f 1 : K [ Ag ] : [ S ] çç ol : ol - - : p : f : Q çç < K çç çöke olaz. p 3

4 01 ÖABT / KİM TG 1. HA E H + + A Başlangıç 0,1 01, : 01, : 01, : Tepkie , : Denge 01, : 3 : 3 0 ihal [ H ]: [ A ] Ka [ HA] : : : -3 ( 01, -: ) : ihal 13. Hess Yasası'nı kullanarak III. tepkie ters çevrilir. C H 6(k) C (k) + 3H (g) DH 3 +0 kkal I. tepkie ile çarpılır. C (k) + (g) C (g) DH 1 :( 90) 180 kkal II. tepkieler 3 ile çarpılır. 3H (g) + 3 (g) 3H (g) DH 3:( 60) 180 kkal Tepkieler toplanırsa C H " C + 3H DH + 0 kkal 6 () k ( g) 3 C + " C DH - 180kkal () k ( g) ( g) H( g) + ( g) " 3H( g) DH -180kkal 16. X sıvısının hangi ortada olduğu belirtilediği için kaynaa anındaki buhar basıncı bilineez. Madde saf olduğu için hâl değişii sırasında sıcaklığı sabit kalır. (II. öncül kesin doğru) Maddelerin buharlaşa hızları sıcaklıkla doğru orantılıdır. (III. öncül kesin doğru) C H 6(g) + 7 (g) C (g) + 3H DH 30 kkal 11. 6e + 1H + + Cr 7 - Cr H 3 / Sn + Sn + + e 1H + + Cr Sn + Cr Sn + +7H Denkleşiş tepkieye göre 3 ol Sn + oluşası için 1 ol Cr 7 - gerekir. hâlde 0,6 ol Sn + - için 0, ol Cr 7 gerekir H: 1s1 1 bağ yapar. 6 C: 1s s p bağ yapar. 8 : 1s s p bağ yapar. H C H H C H Bağ yapıına katılayan çift elektron vardır. 17. Periyodik sistede iyonlaşa enerjisi 1A < 3A < A < A < 6A < 5A < 7A < 8A şeklindedir. 1 X: 1s s p 6 3s 3. periyot A grubu 13 Y: 1s s p 6 3s 3p 1 3. periyot 3A grubu 17 Z: 1s s p 6 3s 3p 5 3. periyot 7A grubu 1. İyonlaşa Enerjileri Z > X > Y dir. 1 X+ X + + 1e 13 Y+ Y + + 1e 17 Z+ Z + + 1e. İyonlaşa Enerjileri Z > Y > X olur. 1. E. Rutherford a taneciklerinin saçıla deneyini yaparak atoun yapısının büyük çoğunluğunun boşluk olduğunu buldu. R. Milikan Yağ dalası deneyiyle elektronun yükünü buldu. W. Rasay Periyodik cetveldeki soy gazları keşfetti. G. Seaborg Periyodik cetvelde f blokunun oluşuuna öncülük etti. 15. Yapısında, N, S gibi eleentler bulunduranlar Lewis bazıdır. CH H Lewis bazı H S Asit Tepkie Lewis asit - baz tepkiesidir. (I. öncül doğru) CH H 1H + alıp H + CH H hâline dönüşüş. Birbirinin konjuge asit - baz çiftidir. (II. öncül doğru) H S, HS - ün konjuge asitidir. (III. öncül yanlış) 18. Konforasyon izoeri C C tekli bağ etrafındaki döne sonucu oluşur. (I. öncül doğru) Konforasyon izoerlikte çakışık konu en yüksek enerjili, çapraz konu ise en düşük enerjilidir. Enerji sıralaası, I > II > III şeklindedir. (II. öncül doğru, III. öncül yanlış)

5 01 ÖABT / KİM TG CH C C CH ,5-dietil-3-hekzin (IUPAC a göre) CH C C CH İzopropil Asetilen grubu İzopropil Diizopropilasetilen (özel adlandıra) 1. Kopleks bileşikler klasik iyonik bileşiklerde olduğu gibi önce katyon sonra anyon adı söylenerek okunur. K 3 [Fe(CN) 6 ] Potasyu hekza siyanido ferrat (II) olarak adlandırılır. 3. Verilen bileşikler alkendir. Alkenler yapılarındaki li bağdan dolayı doyaış hidrokarbondur. (III. öncül doğru) Alkenlerde li bağ yapış C a ne kadar alkil grubu bağlıysa bileşik o kadar kararlıdır. (I. öncül doğru) Doğada kararlı bileşiklerin enerjileri düşüktür. (II. öncül yanlış) III > II > I olalıydı. III. öncül HC C C olekülünün adıdır kullanılaz. 0. İyonlaşa izoerliği, koordinasyon küresinin içinde bulunan ligandlar ile dıştaki iyonların yer değiştiresiyle oluşur. I. öncül doğru. Koordinasyon izoerliği, ligandların kopleks anyon ile kopleks katyon arasındaki farklı dağılılarla oluşur. II. öncül yanlış. Bu bileşikler bağlana izoeridir. ptik izoerlik, kiral karbona farklı grup bağlıysa oluşur. III. öncül doğrudur.. 18 elektron kuralına etkin ato nuarası da denir. Koordinasyon bileşiğinde ligandlar erkez atoun boş orbitaline e sunar. Alınan bu e larla topla elektron sayısı soy gaza benzer. Buna etkin ato nuarası denir. [Fe(CN) 6 ] Fe : 1s s p 3s 3p s 3d6 Fe: 6e 6 tane CN : 6 x 1e Topla: 18e (uyar) Ni : 1s s p 3s 3p s 3d Ni: 8e + tane CN : x 8e Topla 16e (uyaz) [Ni(NH 3 ) 6 ] +. Fonksiyonel grup izoerliği, kapalı forülü aynı fonksiyonel grubu farklı olan izoerlerdir. Buna göre etil 1 bütanol bileşiğinin fonksiyonel grup izoeri bir eter olalı. etil 1 bütanol CH CH CH H C seçeneğindeki bileşik eterdir ve kapalı forülü C 5 H 11 H tır. Diğerleri alkoldür Ni : 1s s p 3s 3p s 3d8 8 Ni: 8e 6 tane NH 3 : 6 x 1e + Topla: 0 e (uyaz) 5

6 01 ÖABT / KİM TG 1 5. H C H + R Mg + X MgX H + H C H H / H H C H + HMgX R R luşan ürün prier alkol olalıdır. 8. tane spektroskopik yönte vardır. 1) kütle spektroskopisi Yapısı bilineyen bileşiğin kütlesinin tayini yapılır. ) IR spektroskopisi Fonksiyonel grup tayini yapılır. 3) NMR spektroskopisi Bileşiğin iskelet yapısının tayini yapılır. ) UV spektroskopisi Yapıda konjuge çift bağ olup oladığının tayini yapılır. 30. A) B) C H CH C H C) CH C H D) CH CH C H 6. Sadece asetilene su katılasıyla aldehit oluşur. Diğer alkinlere su katılasıyla; uç alkinlere H katılasıyla 1 tane keton, iç alkinlere katılasıyla keton karışıları oluşur. 9. Benzene önce alkillee yapılır. elde edilir. orto para yönlendiricidir. E) H C CH CH C H H C C H H HgS/ HS. işle olarak nitrolaa yapılır. H H H C C * H C H aldehit enol kararsızdır, tautoerleşir. N elde edilir. N eta yönlendiricidir. 3. işle olarak halojenlee yapılır. 31. Kısi haciler gazların ol sayısıyla doğru orantılıdır. nhe n n Ne 0 Ar 0 n He > n Ne > n Ar V He > V Ne > V Ar olur. N elde edilir. Br 3. Tersinir bir çevri için _ DU q1+ q+ W 0 b q q ` olal 1 DS + 0 T1 T b a Isı sıcaktan soğuğa doğrudur. (Terodinaiğin II. yasası) 7. A seçeneği yana tepkiesidir. E seçeneği würtz sentezidir. İkisi de yükseltgene - indirgene tepkiesidir. B seçeneği eliinasyon (ayrıla) tepkiesidir. q & q 600kj q1 + q + W W 0 C seçeneği katıla tepkiesidir, çünkü r bağı açılır. W -00 D seçeneği yer değiştire tepkiesidir. 6

7 01 ÖABT / KİM TG Açık Siste: Madde ve ısı alışverişinin olduğu sistelerdir. Kapalı Siste: Isı alışverişinin olduğu ancak adde alışveşinin oladığı sistelerdir. İzobarik Siste: Basıncın sabit olduğu sistelerdir. İzokorik Siste: Hacin sabit olduğu sistedir. İzoteral Siste: Sıcaklığın sabit olduğu sistelerdir. E seçeneğindeki siste izobarik olalıydı. 36. Denge anındaki bir tepkieye yapılan bir etki sonucu yeniden denge kurulur. X (g) + Y (g)? Z (g) rtadan Y çekilirse denge girenlere kayar. Hız önce azalır, sonra dengeye gelir. I. grafik doğru. Y nin ol sayısı önce azalır, sonra artar, eskisinden az olur. II. grafik doğru. Z nin derişii azalır ancak aniden değil. III. grafik yanlış. 38. Metallerin e vere eğilileri yani aktiflik sırası Ba > Zn > H > Cu > Ag olur. Bu duruda E seçeneğindeki tepkie kendiliğinden gerçekleşez. 3. Hess yasasını uygularsak I. tepkieyi ters çevirip ile çarparız. NH 3(g) N (g) + 6H (g) II. tepkieyi 3 ile çarparız. DH kj 6H (g) + 3 (g) 6H (S) DH 1713 kj + I. ve II. tepkieleri toplarsak DH 1 + DH NH 3(g) + 3 (g) N (g) + 6H (s) DH topla 159 kj açığa çıkan dediği için +159 olur. 37. N.fi " 0 C T ( 0 C + 73) K NH3? 1 N + 3 H Dn Dn Kp Kc: ( RT),, Kc : d : 73 n 73 1 Kc, 39. X elektrotun e vere potansiyeli Y elektrota göre daha fazladır. Bu duruda X Y ye göre daha aktiftir. X anot Y katottur. Gerçekleşen tepkie X (k) + Y + (aq)? X+ (aq) + Y (k) şeklindedir. Dış devrede elektronlar anottan katoda doğrudur. Yani X ten Y ye doğrudur. 35. Buharlaşa her sıcaklıkta, kaynaa belli sıcaklıkta olur. I. ortak değil. He kaynaa he buharlaşa sıvının cinsine bağlıdır. II. ortak. Buharlaşayı dış basınç etkileez. III. öncül ortak değildir. 0. I. kapta tepkie olası için aktiflikleri X > Y olalı II. kapta tepkie olası için Y > Z olalı. III. kapta tepkienin olaası için X > Z olalı Metallerin aktiflikleri yani elektron vere eğilileri X > Y > Z olur. Elektron ala gerilileri ise Z > Y > X tir. 7

8 01 ÖABT / KİM TG E odelinin kısında laboratuvar çalışaları öğrenenin gerçekleşesi sırasında etkin olarak kullanılır.. Öğretenin sınıfa bir kiyager çağırası ve konu ile ilgili genel bilgileri aktarası isteesi dersin konferans yoluyla işleneceğini gösterir. 7. Öğrencilerin kendi öğrenelerinden sorulu ve aktif olduğu, öğretenin öğrenci ile birlikte öğrenen konuunda yer aldığı, eski bilgiler ile yeni bilgilerin ilişkilendirildiği öğrene yaklaşıı yapılandıracılıktır.. Kinestetik ve bedensel zekâ alanına sahip kişiler bedenlerini etkin olarak kullanır ve taklit yetenekleri güçlüdür. Soru kökünde böyle bir zekâ alanına yönelik bilgi yoktur. I. ve II. öncüller soru kökünden anlaşılabilektedir. 5. rtaöğreti okullarında yer alan kiya laboratuvarları teşkilat açısından birbirinden oldukça farklıdır. Öğreti prograında yer alan konular ile ilgili deneyler tasarlanırken aliyeti düşük araç gereçlerin kullanılası teel alınır. Buna göre santrifüj cihazının okullarda buluna olasılığı daha azdır. 8. A ve B şıkları bilgi aşaasıyla ilgilidir. C seçenekleri analiz aşaasıyla D seçeneği ise proble çözüü olduğu için uygulaa aşaası ile ilgilidir. E seçeneği bilişsel alanın sentez kısı ile ilgilidir. 9. Öğreten öğrencilerin bireysel duruunu göz önünde bulunduradan etkinliği yapıştır. 3. Öğrencilerin yaptığı canlandıra draa yoluyla öğrenedir. 6. Proje ödevlerinde Konu seçii Konunun tartışılıp netleştirilesi (II) Projenin planlanası Konunun araştırılası (I) Öğrencinin yönlendirilesi Ürünün sunulası (III) Projenin değerlendirilesi aşaaları takip edilir. 50. Belirtilen güvenlik sebolü duan güvenliği anlaına gelir. 8

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1 11. SINIF Sayısal 01 1. Enerji alış verişine açık olmakla beraber madde alış verişi olmayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevre B) İzole sistem

Detaylı

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite Ünite 2 Atom ve Periyodik Sistem KİMANIN TEMEL KANUNLARI 44 ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ 67 ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 89 PERİODİK SİSTEMİN GELİŞİMİ 102 ÖZELLİKLERDE PERİODİK DEĞİŞİM 128 43 KİMANIN

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi MADDE BİLGİSİ 2 Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Değersiz maddeleri altın veya gümüşe çevirebilme (felsefe taşını bulma), tüm hastalıkları iyi edecek ve insanı ölümsüz yapacak hayat iksirini bulma

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TG 13 ÖABT FEN VE TEKNOLOJİ

TG 13 ÖABT FEN VE TEKNOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT FEN VE TEKNOLOJİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. angi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel 01 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa Bir piston silindir düzeneğinde başlangıçta, 00 ka basınçta doyuş sıı-buhar karışıı 5 kg su bulunaktadır Suyun kg lık bölüü sıı fazında, geri kalanı ise buhar fazındadır Bu durudayken piston durdurucular

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

!" #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.*

! #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.* 2. BÖLÜM SAF MADDELERİN ERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ Saf madde Saf madde, her noktasında aynı e değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye denir. Saf maddenin sadece bir tek kimyasal element eya bileşimden

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI BAKIR ÜZERĠNE NĠKEL-TUNGSTEN ALAġIMLARININ ELEKTROKĠMYASAL OLARAK KAPLANMASI VE ELEKTROKATALĠTĠK DAVRANIġLARININ BELĠRLENMESĠ YAVUZ SÜRME

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı