Hastane Enfeksiyonlarında Sorun Olan Mikroorganizmalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastane Enfeksiyonlarında Sorun Olan Mikroorganizmalar"

Transkript

1 Hastane Enfeksiyonlarında Sorun Olan Mikroorganizmalar Dr. Nevin SARIGÜZEL Acıbadem Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 1 Kasım 2013 tarihinde Acıbadem Kadıköy Hastanesi nde yapılan Dirençli Mikroorganizmaların Kontrolü Seminerinde sunuldu.

2 Staphylococcus aureus Koagülaz negatif stafilokoklar Enterococcus faecium, Enterococcus fecalis Corynebacterium jeikeium Enterobacteriaceae Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter baumannii Stenotrophomonas maltophilia Burkholderia cepacia

3 Mikroorganizma Anahtar Dirençler İlave Dirençler Staphylococcus aureus Metisilin (tüm beta-laktamlar), vankomisin Penisilin, makrolidler, tetrasiklinler, klindamisin, florokinolonlar Koagülaz negatif stafilokoklar Metisilin (tüm beta-laktamlar) Penisilin, makrolidler, tetrasiklinler, klindamisin, florokinolonlar Enterococcus faecium, Enterococcus fecalis Vankomisin, ampisilin, aminoglikozidler Sefalosporinler, klindamisin, florokinolonlar, trimetoprimsulfametoksazol Corynebacterium jeikeium Sefalosporinler, penisilinler, aminoglikozidler, florokinolonlar Makrolidler, tetrasiklinler Enterobacteriaceae Sefalosporinler, florokinolonlar aminoglikozidler, karbapenemler Penisilinler, trimetoprim-sulfametoksazol Pseudomonas aeruginosa Antipsödomonal sefalosporinler, Antipsödomonal penisilinler, aminoglikozidler, florokinolonlar, karbapenemler Diğer beta laktamlar, trimetoprim-sulfametoksazol, tetrasiklin Acinetobacter baumannii Sulbactam, karbapenemler, aminoglikozidler Sefalosporinler, penisilinler, trimetoprim-sulfametoksazol, florokinolonlar Stenotrophomonas Maltophilia Trimetoprim-sulfametoksazol, tikarsilin klavulanat Karbapenemler, sefalosporinler, penisilinler, aminoglikozidler, florokinolonlar Burkholderia cepacia Trimetoprim-sulfametoksazol, karbapenemler, florokinolonlar Sefalosporinler, penisilinler, aminoglikozidler, tetrasiklinler

4 Çok ilaca dirençli mikroorganizma (Multidrug-resistant, MDR); 3 antibiyotik sınıfında, o sınıflar içindeki 1 ajana dirençli olan mikroorganizmalar Yaygın ilaç direnci (Extensively drug-resistant, XDR); Sadece 2 antibiyotik sınıfındaki ajanlara hassas, diğer tüm sınıflardaki 1 ajana dirençli olan mikroorganizmalar Tüm ilaçlara dirençli mikroorganizma (pandrug-resistant); tüm antibiyotiklere dirençli olan mikroorganizmalar Magiorakos AP, et al. Clin Microbiol Infect, 2012; 18:

5 Direnç mekanizmaları; Enzim üretimi ile antibiyotiklerin parçalanması: Beta-laktamazlar ve aminoglikozidleri modifiye eden enzimler gibi Antibiyotiğin bağlanma bölgesinde değişiklik olması: Gram negatif bakterilerde gelişen florokinolon direnci Dış membranda veya porinlerde değişiklik sonucu ilaç geçirginliğinde azalma: P. aeruginosa da OprD dış membran protein kaybı ile imipenem direncinin gelişmesi Dışa atım (eflüks) pompası: Hücre içinden antibiyotiği dışarı atar. P. aeruginosa ve A. baumannii de görülür

6 Beta laktamazlar: Gram negatif bakterilerde ilk plasmid aracılık eden beta laktamaz, 1960 da Yunanistan da. TEM (Temoniera) olarak adlandırıldı TEM-1 ve TEM-2, en sık plamid aracılık eden beta laktamazlar; penisilinleri ve dar spektrumlu sflsp. (sefazolin ve sefalotin) hidroliz eder. Bradford PA, et al. Clin Microbiol Rev 2001; 14:933

7 Enterobacteriaceae ve P. aeruginosa da; Plazmid kaynaklı sefamisinazlar, Genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlar, Karbapenemazlar

8 GSBL, İlk kez Almanya da, 1983 te, Klebsiella pneumoniae Enzim, SHV ile ilişkili TEM ilişkili GSBL, Fransa da, 1984 te Çoğu sınıf A Ambler içinde sınıflandırılır Kliebe C, et al. Antimicrob Agents Chemother 1985; 28:302

9 GSBL, GSBL çoğu beta laktam antibiyotiklere (penisilinler, sefalosporinler ve monobaktam aztreonam) dirence neden olan enzimlerdir Sefamisinleri (sefoksitin, sefotetan ve sefmetazol) ve karbapenemleri (imipenem, meropenem, doripenem ve ertapenem) etkilemez Beta-laktam inhibitörlerine (klavulanat, sulbaktam ve tazobaktam) de hassastır

10 GSBL, Gram-negatif organizmalarda yaygın Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, ve Escherichia coli Acinetobacter, Burkholderia, Citrobacter, Enterobacter, Morganella, Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Serratia, ve Shigella spp. Falagas ME, et al. J Hosp Infect 2009; 73(4):

11 GSBL çeşitleri; TEM beta-laktamazlar SHV beta-laktamazlar CTX-M beta-laktamazlar OXA beta-laktamazlar Diğerleri; PER, VEB, GES seyrektir, P. aeruginosa da BES, SFO, TLA nadir, Enterobacteriaceae

12 Karbapenemazlar; Karbapenemleri hidrolize eden beta laktamazlar Karbapenemaz aktiviteli sınıf A beta-laktamazlar, SME (Serratia marcescens enzim), NMC (non-metalloenzim karbapenemaz)ve IMI (imipenem hidroliz eden) kromozomal Enterobacter spp. KPC (Klebsiella pneumoniae karbapenemaz) GES (Guiana extended spectrum) plazmid Pseudomonas aeruginosa ve Klebsiella pneumoniae

13 Sınıf B beta-laktamazlar (metallo-beta-laktamazlar); beta laktamaz inhibitörleri ile inhibe edilemez, EDTA ile inhibe edilir İlk kez IMP-1, 1991 de Japonya da IMP, VIM, GIM, SPM ve SIM Doğal olarak oluşan- kromozomal kodlanır; Aeromonas hydrophilia, Chryseobacterium spp. ve Stenotrophomonas maltophilia Watanabe M, et al. Antimicrob Agents Chemother 1991; 35:147 Walsh TR, et al. Clin Microbiol Rev 2005; 18:306

14 Kazanılan- plazmidde yerleşen integronlarla kodlanır, türler ve cinsle arasında aktarılır New Delhi metallo-beta-laktamaz (NDM-1); ilk 2009 da, İsveç te kolistin ve tigesikline hassas Klebsiella pneumoniae, E. coli ve Enterobacter cloacae Yong D, et al. Antimicrob Agents Chemother 2009; 53:5046 Kumarasamy KK, et al. Lancet Infect Dis 2010; 10:597

15 Penisilinlere, sefalosporinlere ve karbapenemlere dirençli, aztreonama hassas suşlarda MBL den şüphelenilmeli Geniş spektrumlu sflsp. ve/veya karbapenem kullanımı önemli risk faktörü Enf. kontrol; yüksek riskli hastalarda rektal tarama (Gijón D, et al. J Clin Microbiol 2012; 50:1558)

16 Sınıf D beta-laktamazlar: OXA-tip enzimler Tercihen oksasilini hidroliz etmektedir Acinetobacter baumannii ve Enterobacteriaceae (özellikle K. pneumoniae, E. coli, and E. cloacae) Walther-Rasmussen J, et al. J Antimicrob Chemother 2006; 57:373 Poirel L, et al. J Antimicrob Chemother 2012; 67: den fazla enzim, 5 alt aile (OXA-23, OXA- 24/OXA40, OXA-48, OXA-58, and OXA-51)

17 Enf. veya kolonizasyon gelişmesinde belirlenen risk faktörleri; İleri yaş, Altta bulunan hastalıklar ve bu hastalıkların ağırlığı, Hastanın kurumlar arası transferi (özellikle bir bakımevinden), Hastanede yatış süresinin uzaması, Gastrointestinal cerrahi veya transplantasyon, İnvaziv araçlara maruz kalınması (özellikle sentral venöz kataterler) ve Antibiyotiklere özellikle sefalosporinlere maruz kalınması Safdar N, et al. Ann Intern Med, 2002; 136:

18 Hastanelerde çok ilaca dirençli bazı mikroorganizmaların ortaya çıkışında seçilmiş faktörlerin önemi Birçok ilaca dirençli mikroorganizmalar (anahtar direnç belirleyicileri ile tanımlandı) Sağlık bakım çalışanlarının kontamine elleri yoluyla hastadan hastaya bulaş Sağlık bakım çalışanlarının kontamine elleri yoluyla çevreden hastaya bulaş Kolonize sağlık bakım çalışanından doğrudan hastaya bulaş Hava yoluyla bulaş Antibiyotik baskısı ile endojen seleksiyon Metisilin dirençli S. aureus (MRSA) Vankomisin dirençli enterokok (VRE) Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) oluşturan Enterobacteriaceae +++ +/++ + +/ İmipenem dirençli Pseudomonas aeruginosa _ +++ İmipenem dirençli Acinetobacter baumannii

19 Staphylococcus aureus

20 Staphylococcus aureus Mec A geni Mec geninin yapısal komponenti Anormal düşük affiniteli penisilin bağlayan protein 2a (PBP2A) yı kodlar Metisilin vd. beta laktam ab.e direnç gelişir Mobil genetik element olan stafilokokal kaset kromozom (SCCmec) da bulunur

21 Staphylococcus aureus Nozokomiyal MRSA - SCCmec Tip 1-3 sıklıkla beta laktam direncine ilave olarak aminoglikozidlere, makrolidlere, linkozamidlere (örn. Klindamisin) ve tetrasiklinlere de yaygın direnç Deresinski S. Clin Infect Dis, 2005; 40:

22 Staphylococcus aureus MRSA enf. ağır, fatal. Ciddi MRSA enf.nın % 20 si ex, % 86 sı hastanede kazanılmış Klevens RM, et al. JAMA 2007; 298:1763

23 Staphylococcus aureus HA-MRSA için risk faktörleri; Antibiotik kullanımı, Hastanede yatışın uzaması, Yoğun bakım, İnvasive araçlar, Hemodiyaliz, MRSA kolonizasyon, ve MRSA kolonizasyon veya enfeksiyonlu diğer hastalara yakın mesafe **Bulaş temas veya kontamine damlacıklarla

24 Staphylococcus aureus Bazı Avrupa ülkeleri (Hollanda, Finlandiya ve Fransa) MRSA nın düşük prevalansını sağlayabilmekte; aktif surveyans kültürleri ve temas önlemleri UHESA verilerine göre, ülkemizde hastane enfeksiyonlarına neden olan S. aureus un % 53.8 i metisiline dirençli bulunmuştur UHESA raporu, özet veri. 2012: Nisan

25 Staphylococcus aureus Hastanedeki ana rezervuarı, hastaların ön burun delikleri Daha az oranda koltuk altı, el, kol ve kasık bölgesinde sağlam deride yerleşir Sağlık çalışanının bu bölgelere dokunmasıyla ellerine veya eldivenlerine bulaşır Rektal taşıyıcılık ve dışkı kolonizasyonu da tanımlandı Boyce JM, et al. J Clin Microbiol, 2005; 43: Cansız objelere de bulaştığı, sağlık çalışanlarının hastaya dokunmasa bile, bunlara dokunduktan sonra eldivenli ellerine bulaştığı gösterildi Boyce JM, et al. Infect Control Hosp Epidemiol 1997; 18:

26 Staphylococcus aureus Hastanenin endemik MRSA oranını ve salgınını azaltmada; doğru laboratuvar tanı, yeniden başvuruda önceden kolonize hastaların tanınması, tüm enfekte/kolonize hastaların izolasyonu, çevresel temizlik ve dekontaminasyon MRSA ile kolonize olan hastaların sayısı, enfeksiyonlu hastaların sayısını aştığı zaman, aktif sürveyans kültürlerinin yapılması Coia JE, et al. J Hosp Infect, 2006; 63: 1-44

27 Enterococcus spp. VRE ilk Avrupa da 1980 lerde tanımlandı Leclercq R, et al. N Engl J Med 1988; 319:157 Ülkemizde HE a neden olan enterokokların % 17 si vankomisine dirençli UHESA raporu, özet veri. 2012: Nisan

28 Enterococcus spp. Glikopeptidlere hem yüksek hem de düşük düzeyde direnç oluşabilmektedir Düşük düzey vankomisin direnci, E. gallinarum ve E. casseliflavus da yapısal direnç (intrinsik) MICs 8 to 16 mcg/ml D-alanil:D-serin ligaz genleri (vanc-1 and vanc-2) her iki tür için spesifik "normal" D-alanin- ending peptidoglikan yerine D-serin-ending peptidoglikan prekürsörleri

29 Enterococcus spp. Bu direnç, plazmid veya transpozonlarda bulunmaz. Bu nedenle, hastaların izolasyonu gerekmemektedir Ancak, E. gallinarum un neden olduğu hastanede geniş bir salgında, virülan bir suşun yayılımından şüphelenildiği zaman, izolasyon önerilmektedir Contreras GA, et al. J Hosp Infect, 2008; 70:346

30 Enterococcus spp. Yüksek düzey vankomisin direnci, Enterokoklarda en problemli direnç Sıklıkla ampisiline dirençli olan suşlarda Esas olarak E. faecium da Vankomisin direnç gen kümeleri (VanA, B, D ve M gen kümeleri gibi) ile kodlanır

31 Enterococcus spp. D-Ala-D-Ala-ending peptidoglycan yerine D- alanyl-d-lactate ile sonlanmakta, Vankomisin daha düşük affinite ile bağlanmakta ve MIC 1000 kat artırmaktadır bunlar sıklıkla aktarılabilen plazmidlerde bulunan bir transpozonda bulunur

32 Enterococcus spp. VanA; en sık direnç tipi Diğer tiplerden daha yüksek düzeyde direnç Teicoplanine de çapraz direnç Bir plazmidde bulunan transpozonda (Tn1546 ile ilişkili) bulunur Diğer bakteri kümelerine yayılır (MRSA)

33 Enterococcus spp. VanB; İkinci en sık tip Taramada kullanılan van. konsantrasyonu çok yüksek (>20 mcg/ml) kullanılırsa, bazı enterokoklar atlanmaktadır Teikoplanin VanB gen kümesi için iyi bir indükleyici değil; bu da VanA ve VanB arasındaki majorfenotipik farklılık VanB içeren bakteri genellikle teikoplanine hassas

34 Enterococcus spp. Ancak, spontan mutasyon ile teikoplanin dirençli suşlar oluşabilir VanB gen kümesindeki genlerin çoğu, VanA kümesindeki genlerle homolog. Ancak, Van B gen kümesi farklı bir gene sahip, VanW; VanZ yok, VanY geni farklı bir lokasyonda Plazmidde lokalize olan mobil elementler ile suştan suşa transferi mümkün

35 Enterococcus spp. VRE enfeksiyonlarında mortalite hızı, vankomisin hassas enterokok enfeksiyonlarına göre anlamlı olarak daha yüksek saptandı (odds ratio 2.5, 95% CI ) DiazGranados CA, et al. Clin Infect Dis, 2005; 41:327

36 Enterococcus spp. Bir kuruma VRE girdikten sonra, O kurumdaki antibiyotiklerin selektif basıncı, Kolonize hastaların oranı, Hassas hastaların varlığı ve Önlem çabalarına bağlılık bulaşı belirlemektedir

37 Enterococcus spp. VRE ile kolonizasyon ve enfeksiyon için tanımlanan risk faktörleri; Önceden antibiyotik kullanımı (özellikle vankomisin, sflsp.ler) Fridkin SK, et al. Ann Intern Med 2001; 135:175 Hasta özellikleri; Hastanede 72 saatten daha uzun süreli yatış, Öyküde önemli hastalık bulunması (diyaliz gerektiren son dönem böbrek hastalığı, kanser, organ nakli), Yoğun bakım biriminde yatış, ve İnvaziv araç Hidron AI, et al. N Engl J Med 2001; 344:1427

38 Enterococcus spp. Kolonizasyon basıncı Bonten MJ, et al. Arch Intern Med 1998; 158:1127 Kontamine yüzeylere maruz Yatak kenarlarına ve yatak başındaki masalara dokunan sağlık çalışanlarının % 46 sının eldivenlerinin VRE ile kontamine olmakta Ray AJ, et al. JAMA 2002; 287:1400 Kontamine yüzeylerle temas eden sağlık çalışanının, kontamine olmamış yüzeylerin % 10 una VRE yi aktarmakta Duckro AN, et al. Arch Intern Med 2005; 165:302 Bakım evlerinde kalma Elizaga MB, et al. Clin Infect Dis 2002; 34:441

39 Enterococcus spp. Tezgah üstlerinde 5-7 gün, Yatak kenarlarında azalma olmaksızın 24 saat, Telefonun elle tutulan bölümünde 60 dakika, Steteskobun diaframında 30 dakika canlı kaldığı gösterilmiştir Noskin GA, et al. Infect Control Hosp Epidemiol 1995; 16:577

40 Enterococcus spp. VRE nin önlenmesinde ve kontrolünde; El hijyeni, Temas önlemleri, Kolonize hastaların toplanması (kohort), Sürveyans kültürleri ve Kaynak kontrolü (çevre ve ekipmanların dekontaminasyonu) Siegel JR, et al. Management of multidrug-resistant organisms in healthcare settings, CDC

41 Enterococcus spp. Akılcı antibiyotik kullanımı-vre kontrolünde önemi belli değil vankomisin, 3. Kuşak sefalosporinler ve antianaerobik ilaçlardır Siegel JR, et al. Management of multidrug-resistant organisms in healthcare settings, CDC **Geçmiş 6-12 ay içinde VRE pozitif olduğu bilinen hastalardan sürveyans kültürleri alınmaz **VRE dekolonizasyonu amaçlı antibiyotik kullanımı önerilmemektedir

42 Enterobacteriaceae E. coli, Klebsiella spp. ve Enterobacter spp. özel epidemiyolojik öneme sahip Geçmiş 20 yılda Enterobacteriaceae larda antibiyotik direnci arttı Kinolon, sefalosporin ve karbapenemlere direnç özellikle problemli florokinolon ve sefalosporinlere direnç karbapenemlerin daha çok kullanımı, karbapenemlere direnç panrezistan

43 Enterobacteriaceae Panrezistan K. pneumoniae bildirildi Miriagou V, et al. J Antimicrob Chemother, 2005; 55: Geniş spektrumlu direnci aktaran genetik elementler (plazmidler ve integronlar) sıklıkla hareketlidir ve gram negatif türler arasında da aktarılmaktadır.

44 Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae larda 3. kuşak sflsp.e direnç sıklıkla plazmid ile taşınan GSBL lerle aktarılmaktadır Geçmişte, nozokomiyal GSBL salgınları, TEM veya SHV genotipleri içeren Klebsiella spp. ve E. coli nin klonal yayılması veya plazmid salgınları sebebiyle idi. Daha yakın zamanlarda ise, GSBL oluşturan Enterobacteriaceae (birincil olarak CTX-M taşıyan E. coli suşları) önceden hastaneye maruzu olmayan hastalarda toplumda tanımlanmıştır Ben-Ami R et al. Clin Infect Dis, 2006; 42:

45 UHESA verilerine göre, ülkemizde hastane enfeksiyonlarına neden olan E. coli suşlarında GSBL oranı % 46 K. pneumoniae suşlarında GSBL oranı % 50.6 UHESA raporu, özet veri. 2012: Nisan

46 Enterobacteriaceae Bazı Enterobacteriaceae larda geniş spektrumlu pen. ve sflsp. direnci kromozomal AmpC β- laktamazlarla oluşmakta Aşırı AmpC β-laktamaz üretimine yol açan kromozomal mutasyonlar Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Providencia spp. ve Morganella spp. de görülmüştür Plazmidin kodladığı AmpC direnci de Klebsiella spp. ve Proteus spp. e yayılmıştır. **AmpC oluşturan bakteriyel izolatlar, klavulanat gibi β-laktamaz inhibitörlerine dirençli iken GSBL oluşturan izolatlar genellikle hassastır; sürveyansta ayrımı sağlamaktadır

47 Enterobacteriaceae Karbapenem direnci, karbapenemlerin yoğun olarak kullanıldığı bölgelerde gelişmiştir. AmpC β-laktamazların hücre yüzey reseptörlerinde artış, Zar porinlerinin değişmesi ve Karbapenemlere karşı etkin çeşitli beta laktamazlar (karbapenemazlar) direnç gelişiminde rol oynamaktadır **Karbapenemaz üreten organizmalarla salgın durumunda, rektal kolonizasyon için tarama önerilmektedir Gijón D, et al. J Clin Microbiol 2012; 50:1558

48 Enterobacteriaceae Dirençli Enterobacteriaceae gastrointestinal, üriner ve respiratuvar kanalı asemptomatik olarak kolonize edebilir- çapraz bulaşa kaynak Serratia spp. gibi bazı Enterobacteriaceae lar cansız ıslak ortamlarda yaşarlar. Epidemi kontrolünde temas önlemleri ve çevresel dekontaminasyon önemli

49 Enterobacteriaceae Dirençli Enterobacteriaceae ların kontrolünde en iyi yol, bakteri cinsine ve direnç mekanizmasına bağlıdır; ESBL oluşturan K. pneumoniae sıklıkla klonal salgınlara neden olmaktadır; kontrolünde temas önlemleri önemli Kromozomal AmpC β-laktamazın aşırı üretimi (E. cloacae da görüldüğü gibi), sefalosporinlerin seçici basıncını azaltarak en iyi kontrol edilmektedir

50 Pseudomonas aeruginosa Birçok antibiyotiğe karşı intrinsik dirençli Efflux pompalara (MexAB-OprM ve MexXY- OprM) sahip. Heterojen grup antibiyotikleri (beta laktamlar, florokinolonlar, makrolidler, sulfonamidler, tetrasiklin ve trimetoprim) hücre içi boşluktan dışarı uzaklaştırır İndüklenebilir kromozomal AmpC β-laktamaz taşımaktadır, beta laktam direncine yol açar

51 Pseudomonas aeruginosa Direnç gelişiminde çoklu mekanizma mevcut; Florokinolon direnci, DNA giraz (gyra) ve topoizomeraz 4 (parc) ün hedef genlerinde mutasyon AmpC β-laktamazın derepresyonu (adım adım baskılanması ve ardışık aşırı üretimi)- karbapenem hariç antipsödomonal beta laktam ajanlara direnç Efflux pompalarının upregulasyonu- çoğu beta laktam, meropenem (imipenem değil), florokinolonlar ve aminoglikozidlere direnç

52 Pseudomonas aeruginosa Amg.e panrezistan-aminoglikozid modifiye eden enzimler ile birlikte artmış efflux, azalmış membran geçirgenliği Imipenem direnci- membran porin OprD kaybı Gerçek panrezistan, Kromozomal mutasyonlarla (artmış efflux, OprD kaybı ve aminoglikozid geçirgenliğinin bozulması) epidemik yayılımında integronlar

53 Pseudomonas aeruginosa Metallobetalaktamazlar (VIM, IMP ve SPM gibi), sıklıkla aminoglikozid asetiltransferazlar ve diğer direnç genleri ile bağlantılıdır ve panrezistan P. aeruginosa salgınlarına yol açmaktadır Lolans K, et al. Antimicrob Agents Chemother, 2005; 49:

54 UHESA verilerine göre, ülkemizde hastane enfeksiyonlarına neden olan P. aeruginosa suşlarında karbapenem direnci % 33.9 UHESA raporu, özet veri. 2012: Nisan

55 Pseudomonas aeruginosa Hastanede ıslak yüzeyler, hasta ekipmanları, distile su ve diyalizat gibi sıvı içerikler üremesi için uygun ortamlar Hastada gastrointestinal kolonizasyon önemli bir rezervuardır ve diğer hastalara horizontal bulaşın önemli bir kaynağı Çoğul ilaca dirençli P. aeruginosa kontrolünde, hastane hijyeninin ve antibiyotik basıncının kontrolü gerekli

56 Acinetobacter spp. Bazı Acinetobacter türlerinin, mevcut antibiyotiklere tamamen direnç geliştirdiği gösterildi Mahgoub S, et al. Infect Control Hosp Epidemiol, 2002; 23: Direnç; Kromozomal, integron- plazmid kaynaklı beta laktamazlar (penisilinazlar, metalloenzimler ve oksasilinazlar), porin protein mutasyonları ve hedef bölge mutasyonları gibi direnç mekanizmaları ile majör antibiyotiklere (seftazidim, aminoglikozidler, florokinolonlar, ampisilin-sulbaktam ve imipenem) direnç gelişmektedir

57 UHESA verilerine göre, ülkemizde hastane enfeksiyonlarına neden olan A. baumannii suşlarında karbapenem direnci % 77.3 kolistin direnci % 4.5 UHESA raporu, özet veri. 2012: Nisan

58 Acinetobacter spp. Acinetobacter spp. kuru, cansız yüzeylerde uzun süreçok ilaca dirençli suşların rezervuarı olduğu düşünülmektedir Birkaç Acinetobacter spp. sağlıklı insanların deri florasında yaygın, ancak A. baumannii salgın dışında sağlıklı insanların el veya diğer derilerinde geçici olarak nadiren bulunur Çok ilaca dirençli Acinetobacter salgınlarının kontrolü, dikkatli çevresel dezenfeksiyon ve kaynak kontrolü ile birlikte temel enfeksiyon kontrol önlemlerine dikkat edilmesi ile başarılmaktadır

59 Koagülaz negatif Stafilokok (KNS) Çok ilaca dirençli KNS hastanelerde endemik Tüm KNS lerin % 70 den fazlası metisiline dirençlidir Diekema DJ, et al. Clin Infect Dis, 2001; 32: S114-S132 UHESA verilerine göre, ülkemizde hastane enfeksiyonlarına neden olan KNS ların % 74.7 si metisiline dirençli bulunmuştur UHESA raporu, özet veri. 2012: Nisan

60 Koagülaz negatif Stafilokok (KNS) SVK-KDE nın en sık nedeni Eklem, kalp kapakları ve nörocerrahi şant gibi protez araç enfeksiyonlarına neden olmaktadır Glikopeptid direnci, Staphylococcus haemolyticus ve S. epidermidis de sporadik olarak bildirildi Biavasco F, et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2000;19: KNS de vankomisin direncinin mekanizması iyi tanımlanmadı, olasılıkla VISA dakine benzer şekilde hücre duvar değişiklikleri ile ilişkili

61 Koagülaz negatif Stafilokok (KNS) Hastalar MRKNS ile yüksek düzeyde kolonizekontrol önlemlerini etkisizleştirmekte Önlemede aseptik teknik önemli

62 Corynebacterium jeikeium Beta laktamlar, aminoglikozidler, makrolidler, tetrasiklin ve kinolonlara karşı intrinsik dirence sahip Tedavide vankomisin Malignensi, nötropeni ve intravenöz katateri olan ve geniş spektrumlu antibitiyotiklere maruz kalan hastalarda, hastane enfeksiyonlarına neden olmakta Deri kolonizasyonu sık Hastanelerde endemik ve hastalar arasında horizontal olarak aktarılmakta Endemik enfeksiyonun kontrolü aseptik tekniklerin iyi uygulanmasına bağlı

63 Stenotrophomonas maltophilia Birçok ilaca dirençli Geniş spektrumlu penisilinlere, sefalosporinlere, aminoglikozidlere, karbapenemlere ve florokinolonlara karşı direnç gelişmesine yol açan birçok mekanizmayı taşır; efluks pompası, seçici membran porinleri ve beta laktamazları Çevrede, toprakta, suda ve bitkilerde bulunur Hastanede şebeke su dahil çeşitli su rezervuarlarından, kontamine deiyonize su ile sulandırılmış klorheksidinden ve mekanik ventilatör gibi ekipmanlardan üremeleri için uygun ortamlar

64 Stenotrophomonas maltophilia Trimetoprim-sulfametoksazol tedavide ilk seçilecek ilaçtır, bu ilaca direnç Kanada da % 2 den Avrupa da % 10 a kadar değişmektedir Gales AC, et al. Clin Infect Dis, 2001; 32: S104-S113 Kontrolü, esas olarak hastane hijyeninin en iyi şekilde sürdürülmesi ve salgınlar sırasında da kaynağın saptanması ile sağlanır

65 Burkholderia cepacia Çevrede yaygın özellikle sıvı hazneleri ve nemli yüzeyler çoğalması için uygun ortamlar Hem kolonizasyonu hem de enfeksiyonu artmış mortalite ile birlikte Aminoglikozidlere, antipsödomanal penisilinlere ve polimiksinlere doğal dirençli. Doğal direnç azalmış membran geçirgenliğine, dışa atım pompalarının ve indüklenebilir beta laktamazların varlığına bağlanmaktadır

66 Burkholderia cepacia Kistik fibrozisli hastalar arasında temas ile ve ortak solunum cihazları ile nozokomiyal bulaş bildirildi Fırsatçı patojen Salgınlarının kontrolünde, kolonize hastaların kohortlanması ve temas önlemleri

67 Sonuç Dirençli mikroorganizmaların kontrolünde, birinci adım dirençli mikroorganizmaların oluşumunun önlenmesi, ikinci adım hastalar arasında bulaşın önlenmesi, üçüncü adım çevresel yerleşmenin önlenmesi ve yerleşmesi durumunda eradikasyonu

68 Sonuç Bu amaçla, dirençli mikroorganizmaların kolonizasyonun ve enfeksiyonun saptanması için aktif sürveyans uygulanması, antibiyotik kullanımının sıkı kontrolü, el hijyenine ve temas önlemlerine uyulması, çevresel temizliğin alet ve cihaz temizliğinin uygun yapılması ve bunların yakından izlenmesi ve geri bildirim gerekmektedir

69

70

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar 9 Ocak 2015, Gaziantep Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul Sunum içeriği

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, SB Atatürk EAH Enfeksiyon Kliniği Tanımlama CDC,

Detaylı

Gram Negatif Enterik Bakterilerde Direnç Sorunu ve Çözüm Arayışı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu XVI. Türk KLİMİK Kongresi Antalya, 14 Mart 2013

Gram Negatif Enterik Bakterilerde Direnç Sorunu ve Çözüm Arayışı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu XVI. Türk KLİMİK Kongresi Antalya, 14 Mart 2013 Gram Negatif Enterik Bakterilerde Direnç Sorunu ve Çözüm Arayışı Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu XVI. Türk KLİMİK Kongresi Antalya, 14 Mart 2013 Enterik gram negatif bakterilerin enfeksiyon etkeni olarak önemi

Detaylı

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Sepsis: Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Mehmet DOĞANAY* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Klinik belirti ve bulgular Sepsis klinik

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar

Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar Dr. Okan Derin Kocaeli VM Medical Park Hastanesi Sunum Planı Gerekçe Hastane kökenli Gram negatif enterik patojenlerde direncin epidemiyolojisi

Detaylı

Yard.Doç.Dr. Dolunay Gülmez

Yard.Doç.Dr. Dolunay Gülmez Yard.Doç.Dr. Dolunay Gülmez Tanım Karbapenemaz Karbapenemleri hidrolize edebilen enzimler Diğer beta-laktamların çoğuna karşı da etkili Genellikle monobaktamlara etkileri yok. Kromozomal Bacillus cereus

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

Antimikrobiyal Direnç Sorunu

Antimikrobiyal Direnç Sorunu Antimikrobiyal Direnç Sorunu Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi VI. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu 4-5 kasım

Detaylı

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi ANTIBIYOTIK DUYARLILIK Yürürlük i: 10.02.2014 TEST SONUÇLARININ Revizyon i: - KISITLI BILDIRIMINE YÖNELIK KURALLAR Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Madde No Yeni yayınlandı KAPSAM: Teşhis ve Tedavi Birimleri

Detaylı

Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon. Hastane Kökenli Pnömonilerde İnfeksiyona Neden Olan Mikroorganizmalar

Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon. Hastane Kökenli Pnömonilerde İnfeksiyona Neden Olan Mikroorganizmalar Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon Hastane Kökenli Pnömonilerde İnfeksiyona Neden Olan Mikroorganizmalar Sedat KAYGUSUZ* * Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Dr. Özlem Kurt-Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum planı Antimikrobiyal

Detaylı

EUCAST Uzman Kuralları. Sürüm 3.1. Doğal Direnç ve Beklenmeyen Fenotip Tabloları

EUCAST Uzman Kuralları. Sürüm 3.1. Doğal Direnç ve Beklenmeyen Fenotip Tabloları EUCAST Uzman ları Sürüm 3.1 Doğal Direnç ve Beklenmeyen Fetip Tabloları EUCAST Uzman ları sürüm 2.0 29 Ekim 2011 tarihinde yayınlanmıştır (http://www.eucast.org/expert_rules). Uzman kurallar geçtiğimiz

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI VE KLİNİK ÖNEMİ Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana

Detaylı

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Olgu 1 Olgu 1. İki hafta önce iştahsızlık, ishal ve yüksek ateş şikayetleri olan 28 yaşındaki hastanın dışkı

Detaylı

Genişlemiş spektrumlu betalaktamazlar, Karbapenemazların tanımlanması

Genişlemiş spektrumlu betalaktamazlar, Karbapenemazların tanımlanması Genişlemiş spektrumlu betalaktamazlar, AmpC ve Karbapenemazların tanımlanması Zeynep Gülay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Beta-laktamaz üretimi Gram negatif bakterilerin

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ DİRENÇLİ ETKENLER VE KONTROL Acinetobacter baumannii

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ DİRENÇLİ ETKENLER VE KONTROL Acinetobacter baumannii SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ DİRENÇLİ ETKENLER VE KONTROL Acinetobacter baumannii Prof. Dr. Özgen Eser, MD/PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ESCAPE PATOJENLERİ

Detaylı

Tarama Testleri: Gram Negatifler. Doç. Dr. Mesut YILMAZ Enfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji AD İstanbul Medipol Üniversitesi

Tarama Testleri: Gram Negatifler. Doç. Dr. Mesut YILMAZ Enfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji AD İstanbul Medipol Üniversitesi Tarama Testleri: Gram Negatifler Doç. Dr. Mesut YILMAZ Enfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji AD İstanbul Medipol Üniversitesi Niye GNÇ sürveyansı ÇİDMO Kontrolü Standart önlemler Genel eldiven

Detaylı

ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri. Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik.

ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri. Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik. ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik. AD, İstanbul Olgu 26 yaşında erkek hasta Araç içi trafik kazası, dokuz yıldır yatağa

Detaylı

OLGU SUNUMLARI. Dr. Aslı Çakar

OLGU SUNUMLARI. Dr. Aslı Çakar OLGU SUNUMLARI Dr. Aslı Çakar Antibiyotik MİK (µg/ml) S/I/R Olgu 1 Tarih: 04.12.2013 Amikasin 8 S Yaş: 23 Cinsiyet: Kadın Amoksisilin-Klavulanat R Servis:? Ampisilin-Sulbaktam >16/8 R Örnek türü: İdrar

Detaylı

Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu

Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu Dr. Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi Antimikrobiyal Yönetim Simpozyumu 06-08

Detaylı

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS)

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Uzm.Dr.Hüsniye Şimşek, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları DB Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi 37. TMC Kongresi 16-20 Kasım 2016,

Detaylı

Antibiyogram nasıl değerlendirilir?

Antibiyogram nasıl değerlendirilir? Antibiyogram nasıl değerlendirilir? Dr.Funda Timurkaynak Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İstanbul Hastanesi Antibiyotik duyarlılığını nasıl belirleriz?

Detaylı

NOZOKOMİYAL PATOJENLER ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ

NOZOKOMİYAL PATOJENLER ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ NOZOKOMİYAL PATOJENLER ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ Dr. A. Esra KARAKOÇ S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nozokomiyal (sağlık hizmeti kaynaklı) enfeksiyonlar için risk faktörleri Am J Med 1991;91:180

Detaylı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları 1. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 12-16 KASIM 2011, ANTALYA

Detaylı

Vankomisine Dirençli Enterokokların Dünyada ve Türkiye deki Epidemiyolojisi. Dr. Mine Erdenizmenli Saccozza

Vankomisine Dirençli Enterokokların Dünyada ve Türkiye deki Epidemiyolojisi. Dr. Mine Erdenizmenli Saccozza Vankomisine Dirençli Enterokokların Dünyada ve Türkiye deki Epidemiyolojisi Dr. Mine Erdenizmenli Saccozza Sunum planı Dünyadaki durum Avrupa daki VRE epidemiyolojisi ABD deki VRE epidemiyolojisi Avustralya

Detaylı

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Seyit Ali BÜYÜKTUNA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ OLGU SUNUMU K, 67 yaşında Özgeçmiş: AML (2013 yılında

Detaylı

ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SURVEYANS SİSTEMİ

ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SURVEYANS SİSTEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SURVEYANS SİSTEMİ 2011 YILLIK RAPORU i http://uamdss.thsk.gov.tr Bu Rapor; T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı

Detaylı

Gram Negatif Bakteriler. Fenotipik yöntemlerden direnç. aminoglikozidler. Dr. Devrim Dündar 22 Mart 2010, Aydın

Gram Negatif Bakteriler. Fenotipik yöntemlerden direnç. aminoglikozidler. Dr. Devrim Dündar 22 Mart 2010, Aydın Gram Negatif Bakteriler Fenotipik yöntemlerden direnç mekanizmasına: Beta-laktamlar, aminoglikozidler Dr. Devrim Dündar 22 Mart 2010, Aydın Gram negatif bakteriler Antibiyotik direnci Tedavide sorun Yeni

Detaylı

Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Dr. Önder Ergönül Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Çalışma Grubu 7 Mart 2014, İstanbul Giriş Gram negatif bakterilerin oluşturdukları infeksiyonlar,

Detaylı

Hoşgeldiniz sayın üyeler değerli katılımcılar. Benim ilk

Hoşgeldiniz sayın üyeler değerli katılımcılar. Benim ilk Prof. Dr. Deniz GÜR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Şubat 2012 Pazartesi Saat: 12.15 Yeni Direnç Mekanizmaları ve Rutin İn Vitro Testlerin Kliniğe Yansıması: Son Öneriler Hoşgeldiniz sayın üyeler

Detaylı

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm Amaç Şişli Hamidiye Etfal EAH yenidoğan yoğun bakım ünitesinde üç haftalık süreçte üç hastanın idrar örneğinden karbapenem dirençli Klebsiella oxytoca üremesi üzerine yapılan salgın incelemesi Gereç ve

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016

TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016 TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016 Can Hüseyin Hekimoğlu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyonların Kontrolü

Detaylı

Gram-Negatif Bakterilerde Antibiyotik Direnç Mekanizmaları ve Epidemiyoloji LÜTFİYE MÜLAZIMOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Gram-Negatif Bakterilerde Antibiyotik Direnç Mekanizmaları ve Epidemiyoloji LÜTFİYE MÜLAZIMOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Gram-Negatif Bakterilerde Antibiyotik Direnç Mekanizmaları ve Epidemiyoloji LÜTFİYE MÜLAZIMOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ S Chopra I. Curr Opin Pharmacol 2001;1:464 Antibiyotiklerin Etki Mekanizmaları

Detaylı

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem İn vitro Veriler Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Karbapenemler GRUP 1 Ertapenem GRUP 2 Imipenem Meropenem Biapenem Panipenem

Detaylı

Antibiyotik Direnci: Global Problem

Antibiyotik Direnci: Global Problem Antibiyotik Direnci: Global Problem Her yıl 2 milyon kişi AD organizmalarla enfekte olmakta 23.000 ölüm/yıl ABD MDR sepsis, pnömoni: Ampirik antibiyotik tedavisinin gecikmesi veya uygunsuzluğu Hastanede

Detaylı

Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları

Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Ankara EORTC-IATG Çalışmalarında Bakteremi

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler Dr. Murat Akova. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara

Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler Dr. Murat Akova. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler-2016 Dr. Murat Akova Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara % Baketeremi EORTC-IATG Çalışmalarında Bakteremi Etkenleri 100 Gram (-) 80

Detaylı

Dr Recep ÖZTÜRK. rozturk@istanbul.edu,tr, drrozturk@gmail.com

Dr Recep ÖZTÜRK. rozturk@istanbul.edu,tr, drrozturk@gmail.com Dr Recep ÖZTÜRK rozturk@istanbul.edu,tr, drrozturk@gmail.com Metisiline dirençli Stafilokoklar MRSA (TK-MRSA, HK-MRSA) MRKNS Vankomisine dirençli Enterokoklar Enterococcus faecium Enterococcus faecalis

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı TOPLUMDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SALGILAYAN Escherichia coli ve Klebsiella SUŞLARININ ETKEN OLDUĞU İNFEKSİYON HASTALIKLARINDAKİ

Detaylı

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi 29.03.2017, ANKARA Sunum Planı Giriş Antimikrobiyal direnci önleme Direncin önlenmesinde WHO, İDSA,CDC önerileri El hijyeni Temas izolasyonu önlemleri

Detaylı

HAYVAN KAYNAKLI BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ

HAYVAN KAYNAKLI BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ HAYVAN KAYNAKLI BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÜNAL Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş Antibiyotikler hayvanlarda bakteriyel hastalıkları

Detaylı

CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ. Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ. Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Vincent JL et al. JAMA. 2009;302(21):2323-2329 EMPİRİK TEDAVİ

Detaylı

Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.

Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu. İntraabdominal Enfeksiyonlarda Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr

Detaylı

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD ÜSE Tüm yaş grubu hastalarda en çok rastlanılan bakteriyel enfeksiyonlar İnsidans 1.000 kadının

Detaylı

Antibiyogram Yorumu. Mik. Uz. Dr. fiüküfe Diren

Antibiyogram Yorumu. Mik. Uz. Dr. fiüküfe Diren .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuklarda Ak lc Antibiyotik Kullan m Sempozyum Dizisi No: 33 Aral k 2002; s. 19-24 Antibiyogram Yorumu Mik. Uz. Dr. fiüküfe Diren Antibiyotik

Detaylı

Dirençli Gram-negatif Çomak İnfeksiyonlarının Akılcı Tedavisi. Dr Gökhan AYGÜN İÜ CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Dirençli Gram-negatif Çomak İnfeksiyonlarının Akılcı Tedavisi. Dr Gökhan AYGÜN İÜ CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dirençli Gram-negatif Çomak İnfeksiyonlarının Akılcı Tedavisi Dr Gökhan AYGÜN İÜ CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dirençli GNÇ İnfeksiyonlarının Akılcı Tedavisi DİRENÇLİ GRAM NEGATİFLER Geçirgenlikte azalma

Detaylı

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI dan EUCAST e: Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI EUCAST- Avrupa Antibiyotik Duyarlılık Komitesi TMC Türkçe EUCAST Dökümanları CLSI vs EUCAST Farklar EUCAST Ulusal Sınırdeğer komitelerinin temsilcileri

Detaylı

KOLİSTİN DİRENCİ ENTEROBACTERIACEAE VE DİĞER GRAM NEGATİFLER. Dr. Şöhret Aydemir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

KOLİSTİN DİRENCİ ENTEROBACTERIACEAE VE DİĞER GRAM NEGATİFLER. Dr. Şöhret Aydemir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD KOLİSTİN DİRENCİ ENTEROBACTERIACEAE VE DİĞER GRAM NEGATİFLER Dr. Şöhret Aydemir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Kolistin (polimiksin E) 1950 lerde klinik kullanım 1970 lerde terk

Detaylı

Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum

Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 17.11.16 Ç.Büke KLİMİK-İstanbul 2016 1 Konuşma içeriği Antibiyotik

Detaylı

Genişlemiş Spektrumlu ve İndüklenebilir Beta Laktamaz Salgılayan Gram Olumsuz Bakteri İnfeksiyonları; Epidemiyoloji, Patogenez ve Tanısı

Genişlemiş Spektrumlu ve İndüklenebilir Beta Laktamaz Salgılayan Gram Olumsuz Bakteri İnfeksiyonları; Epidemiyoloji, Patogenez ve Tanısı Genişlemiş Spektrumlu ve İndüklenebilir Beta Laktamaz Salgılayan Gram Olumsuz Bakteri İnfeksiyonları; Epidemiyoloji, Patogenez ve Tanısı Dr. Oral Öncül GATA HaydarpaşaEğitim Hastanesi Enfeksiyon Hst. Kl.

Detaylı

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi 1 Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum planı Yoğun bakım infeksiyonları Yoğun

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2011 Yoğun Bakım Ünitelerinde İnvaziv Araç İlişkili Hastane Enfeksiyonları

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2011 Yoğun Bakım Ünitelerinde İnvaziv Araç İlişkili Hastane Enfeksiyonları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2011 Yoğun Bakım Ünitelerinde

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

Bakteriyel İnfeksiyonların Tedavisinde Yenilikler

Bakteriyel İnfeksiyonların Tedavisinde Yenilikler Bakteriyel İnfeksiyonların sinde Yenilikler Prof.Dr.Volkan.Volkan Hazar Akdeniz Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Pediatrik Hematoloji/Onkoloji BD, Pediatrik KİT K Ünitesi, Antalya Kemoterapi / Nötropeni

Detaylı

Antimikrobiyal Yönetimi Prof. Dr. Haluk ERAKSOY

Antimikrobiyal Yönetimi Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Antimikrobiyal Yönetimi Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antibiyotik Kullanımı: İstenmeyen Sonuçlar Advers

Detaylı

Hastanelerde Dirençli Enfeksiyonlar ve Tedavisi

Hastanelerde Dirençli Enfeksiyonlar ve Tedavisi Hastanelerde Dirençli Enfeksiyonlar ve Tedavisi Dr. Serhat Ünal Hacetttepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Ulusal Kamu ve Hastane Eczacıları Kongresi 3 6 Nisan 2014, KKTC

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI Dr. Özlem KURT AZAP 26 Kasım 2008 Genel Kurallar Tek koloniden yapılan pasaj seçici olmayan besiyerinde (kanlı agar...) bir gece inkübe edilir Benzer morfolojideki

Detaylı

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla Akılcı Antibiyotik Kullanımı Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla 1 Tanım Akılcı (rasyonel, doğru) Antibiyotik Kullanımı; Klinik ve lab.la doğru tanı konmuş Gerekli olduğuna karar verilmiş Doğru

Detaylı

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Gülçin BAYRAMOĞLU 1, Gülşen ULUÇAM 1, Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR 2, Ali Osman

Detaylı

Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları

Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları Doç. Dr. Serhan SAKARYA ADÜ Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. Ve Kl. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Amaç

Detaylı

Enterobacteriaceae üyelerinde Direnç Epidemiyolojisi

Enterobacteriaceae üyelerinde Direnç Epidemiyolojisi Enterobacteriaceae üyelerinde Direnç Epidemiyolojisi Dr. Zeynep Gülay Dokuz Eylül ÜniversitesiTıp Fakültesi, İzmir Enterobacteriaceae Gastroenteritler Barsak dışı enfeksiyonlar Hastane kökenli (İYE, Bakteriyemi,

Detaylı

YENİ ANTİBİYOTİKLER. Dr. Özden Türel

YENİ ANTİBİYOTİKLER. Dr. Özden Türel YENİ ANTİBİYOTİKLER Dr. Özden Türel Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu Eskişehir Sunum planı Yeni antibiyotiklere neden ihtiyaç

Detaylı

Antibiyotik Yönetiminde Güncel Durum. Dr. Oral ÖNCÜL İÜ İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst.ve Kl. Mik. ABD

Antibiyotik Yönetiminde Güncel Durum. Dr. Oral ÖNCÜL İÜ İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst.ve Kl. Mik. ABD Antibiyotik Yönetiminde Güncel Durum Dr. Oral ÖNCÜL İÜ İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst.ve Kl. Mik. ABD Alexander Fleming.. 1928 Penicillium notatum olabilecek öngörü.. 1938 Penisilin üretimi Düşük

Detaylı

Prof.Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN. İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN. İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Haemophilus influenzae de Antibiyotiklere Direnç Haemophilus influenzae de duyarlılık testleri-1 Disk difüzyon

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HKP Prognostik Faktör Tedavi Önceden antibiyotik kullanımı (90 gün içinde), 5 gün

Detaylı

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosus' hastalık 'komeion' icabına bakmak 'nosocomial' tıbbi tedavi altında iken hastanın edindiği herhangi bir hastalık Tanım Enfeksiyon Hastaneye yatırıldığında

Detaylı

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik Hastane İnfeksiyonlarına Yol Açan Sorunlu Mikroorganizmalar Nelerdir? Sorun Oluşturma Nedenleri Nelerdir? Prof. Dr. Nezahat GÜRLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 10.05.2013 Madde 5.10 eklendi. 01 28.06.2013 Madde 5.10 da onay yetkisi Dahiliye, Pediatrik ve 02 Göğüs Hastalıkları Uzman Hekimi için de tanımlandı.

Detaylı

Antibiyotiklerde Direnç Sorunu

Antibiyotiklerde Direnç Sorunu Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 5: 1 21 Mayıs 2004 Afyon Kocatepe Üniversitesi Antibiyotiklerde Direnç Sorunu The Problem of The Antimicrobial Drug Resistance Neşe DEMİRTÜRK, Tuna

Detaylı

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Bakterilerde antimikrobiyal direncinin artması sonucu,yeni antibiyotik üretiminin azlığı nedeni ile tedavi seçenekleri kısıtlanmıştır. Bu durum eski antibiyotiklere

Detaylı

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS 2003-2009 D. Gülmez 1, D. Gür 2, G. Hasçelik 1, EARSS-Türkiye Çalışma Grubu 1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA 182 Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Ö. Deveci / ve ark. İdrar kültürlerinde beta-laktamaz sıklığı Cilt/Vol 1, No 3, 182-186 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONUNA NEDEN OLAN GRAM- NEGATİF BAKTERİLERDE DİRENÇ PATERNİ VE GENİŞLEMİS SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ TAYİNİ

HASTANE ENFEKSİYONUNA NEDEN OLAN GRAM- NEGATİF BAKTERİLERDE DİRENÇ PATERNİ VE GENİŞLEMİS SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ TAYİNİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI HASTANE ENFEKSİYONUNA NEDEN OLAN GRAM- NEGATİF BAKTERİLERDE DİRENÇ PATERNİ VE GENİŞLEMİS SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ TAYİNİ Dr. Filiz FARSAK

Detaylı

Türkiye de ilk kez NDM-1 karbapenemaz üreten. ve IncI2, IncA/C ile IncY plazmitlerini taşıyan. Escherichia coli ST471 infeksiyonu

Türkiye de ilk kez NDM-1 karbapenemaz üreten. ve IncI2, IncA/C ile IncY plazmitlerini taşıyan. Escherichia coli ST471 infeksiyonu Türkiye de ilk kez NDM-1 karbapenemaz üreten ve IncI2, IncA/C ile IncY plazmitlerini taşıyan Escherichia coli ST471 infeksiyonu Mahir Kapmaz 1, Fatma Erdem 2, Ayham Abulaila 2, Erhan Yeniaras 3, Oral Öncül

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ,

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2008-2009 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI ULUSAL HASTANE

Detaylı

Nozokomiyal Bakteremilerde Tedavi Seçenekleri A. baumannii ve P. aeruginosa da Seçenekler

Nozokomiyal Bakteremilerde Tedavi Seçenekleri A. baumannii ve P. aeruginosa da Seçenekler Nozokomiyal Bakteremilerde Tedavi Seçenekleri A. baumannii ve P. aeruginosa da Seçenekler Dr. Figen Kaptan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİMİK, İzmir Toplantısı, 20 Mart 2014 1. 2. 3. Nozokomiyal

Detaylı

ß-Laktamazların Sınıflandırılması

ß-Laktamazların Sınıflandırılması ß-Laktamazların Sınıflandırılması Deniz GÜR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuarı, ANKARA ÖZET ß-Laktam antibiyotiklere karfl direnç mekanizmalar

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Direncinin Deðerlendirilmesi

Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Direncinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik irencinin eðerlendirilmesi The evaluation of Nasocomial Infections and

Detaylı

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması İsmail Davarcı¹, Seniha Şenbayrak², Mert Ahmet Kuşkucu³, Naz Oğuzoğlu Çobanoğlu², Nilgün Döşoğlu², Rıza Adaleti²,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gram-Negatif Mikroorganizmalar ve Direnç Sorunu

Yoğun Bakım Ünitesinde Gram-Negatif Mikroorganizmalar ve Direnç Sorunu Yoğun Bakım Ünitesinde Gram-Negatif Mikroorganizmalar ve Direnç Sorunu Bülent SÜMERKAN* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Yoğun bakım üniteleri

Detaylı

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif

Detaylı

Gram negatif bakteriler. Zeynep Gülay

Gram negatif bakteriler. Zeynep Gülay Gram negatif bakteriler Zeynep Gülay EUCAST ve CLSI sınır değerleri Antibiyotikler Aynı olanlar Sadece Sadece S R Kıyaslanan S ve R Enterobacteriaceae 33 3 4 3 Pseudomonas spp. 16 1 5 2 Acinetobacter spp.

Detaylı

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dr Dilara

Detaylı

ANTİBİYOGRAM YORUMLAMA KRİTERLERİ VE KISITLI BİLDİRİM KURALLARI

ANTİBİYOGRAM YORUMLAMA KRİTERLERİ VE KISITLI BİLDİRİM KURALLARI ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) ANTİBİYOGRAM YORUMLAMA KRİTERLERİ VE KISITLI BİLDİRİM KURALLARI Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu 11 Onaylayan Birim Türkiye

Detaylı

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bolumu 2017

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bolumu 2017 AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bolumu 2017 Direnç Farmakodinami BAKTERİ Duyarlılık Spektrum KONAK Farmakokinetik

Detaylı

Yoğu Bakı Ü iteleri de Soru Mikroorganizmalar ve Epidemiyolojisi. Dr. İlha i ÇELİK ağlık Bili leri Ü iversitesi-kayseri EAH

Yoğu Bakı Ü iteleri de Soru Mikroorganizmalar ve Epidemiyolojisi. Dr. İlha i ÇELİK ağlık Bili leri Ü iversitesi-kayseri EAH Yoğu Bakı Ü iteleri de Soru Mikroorganizmalar ve Epidemiyolojisi Dr. İlha i ÇELİK ağlık Bili leri Ü iversitesi-kayseri EAH Hasta eye yatışı yapıla her hasta ı ; Geliş iş ülkelerde si de, Geliş ekte ola

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ MİKROORGANİZMA PROFİLİNDEKİ DEĞİŞİMDE GRAM POZİTİF BAKTERİLER. Doç.Dr. Bülent BEŞİRBELLİOĞU GATA Enfeksiyon Hst. ve Kl. Mik.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ MİKROORGANİZMA PROFİLİNDEKİ DEĞİŞİMDE GRAM POZİTİF BAKTERİLER. Doç.Dr. Bülent BEŞİRBELLİOĞU GATA Enfeksiyon Hst. ve Kl. Mik. YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ MİKROORGANİZMA PROFİLİNDEKİ DEĞİŞİMDE GRAM POZİTİF BAKTERİLER Doç.Dr. Bülent BEŞİRBELLİOĞU GATA Enfeksiyon Hst. ve Kl. Mik. AD 1 1980 lerin başına kadar Gram (-) basiller ön planda

Detaylı

TÜRKİYE'DE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ. Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Verileri

TÜRKİYE'DE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ. Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Verileri TÜRKİYE'DE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Verileri Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans

Detaylı

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Serap GENÇER*, Nur BENZONANA*, Serdar ÖZER*, İsmihan KUZU*, Yaman ÖZYURT** * Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Sık Sorulan Sorular

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Sık Sorulan Sorular Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Sık Sorulan Sorular Asuman İNAN Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Klimik Aylık Toplantılar 25 Mart

Detaylı

Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae

Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Dr. Onur KARATUNA Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarları Sunum Akışı Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae

Detaylı