DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 13 DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI NİCEL SAHA ARAŞTIRMASI Araştırmayı Yürüten&Raporu Hazırlayan Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER)

2 İÇİNDEKİLER I. Yöntem ve Örneklem... 3 II. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri... 4 III. Araştırmaya Katılanların Gelir ve Ekonomik Özellikleri... 6 IV. Göç ve Nedenleri... 8 V. Anadil ve Anadilin Kullanımı... 9 VI. Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet VII. Siyasi Parti Eğilimi

3 I. Yöntem ve Örneklem Bu araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) tarafından 6 Ocak 13 de Diyarbakır ın Çınar ilçe belediyesi sınırları içinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Çınar Belediyesi nin vermiş olduğu hizmetler ve yaptığı faaliyetlerle ilgili olarak halkın memnuniyetini öğrenmektir. Araştırma, ilçe belediye sınırları içinde kalan mahallerde yaşayan 39 yurttaşla yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma nicel alan araştırması olarak dizayn edilmiş ve kapalı yapılandırılmış anket ile veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler daha sonra istatistik programlarına aktarılarak analizi yapılmıştır. Çınar ilçe belediyesi için seçilen örneklem basit tesadüfi örneklem yöntemiyle oluşturulmuş ve hesap edilen 39 örneklem sayısı, %5 hata payına sahip ve %9 güven seviyesindedir. Bu oranlara baktığımızda elde edilen örneklemin ilçe nüfusunu temsil etme düzeyinin yüksek olduğu ve ortaya çıkan verilerin genellenebilir doğruluk payının yüksek olduğu söylenebilir. Araştırma örneklemi, ilçe belediyedeki mahalle nüfusuna göre oransal olarak dağıtılmış ve ev, işyeri ve sokakta anket formu doldurulmuştur. ANKETİN YAPILDIĞI MAHALLE(%) Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere yüz yüze görüşmelerin %26 sı Cumhuriyet; %22 si Yenimahalle ve %21 i ise Fatih mahallesinde gerçekleştirilmiştir. En az görüşmenin yapıldığı mahalle % ile Eski mahalledir. 3

4 ANKETİN YAPILDIĞI YER (%) EV İŞ YERİ SOKAK Yapılan görüşmelerin büyük çoğunluğu %64 ile evlerde gerçekleşmiştir. Bunu %23 ile iş yerlerinde yapılan görüşmeler ve %13 ile sokakta yapılan görüşmeler izlemektedir. II. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri CİNSİYET (%) 48 ERKEK KADIN 52 4

5 Araştırmada, doğru bir cinsiyet temsili yakalamak için kadın ve erkek oranları birbirine yakın tutulmuştur. Buna göre araştırmaya katılanların %52 si erkeklerden, %48 i kadınlardan oluşmaktadır. YAŞ (%) VE ÜZERİ Araştırmaya 18 yaş üzeri her yaş grubundan katılım sağlanmış olup görüşme yapılan katılımcıların en büyük kesimini %36 ile yaş grubundan kişiler oluşturmaktadır. Yaş dağılımına göre bunu sırasıyla %26 ile 18-24, %17 ile ve %14 ile yaş grupları izlemektedir. Araştırmada %7 ile en az 55 ve üzeri yaş grubundan kişilerle görüşmeler yapılmıştır. EĞİTİM DURUMU (%) ÜNİVERSİTE 7 LİSE 21 ORTAOKUL 14 İLKOKUL 24 OKUR YAZAR 8 OKUR YAZAR DEĞİL Eğitim durumu açısından araştırmada %26 ile en çok okuryazar olmayanlarla görüşmeler yapılmıştır. Bunu %24 ile ilkokul mezunları; %21 lise mezunları; %14 ile ortaokul mezunları izlemektedir. En az görüşme ise %7 ile üniversite mezunları ve %8 ile sadece okur yazar olan kişilerle yapılmıştır. 5

6 III. Araştırmaya Katılanların Gelir ve Ekonomik Özellikleri İŞ DURUMU(%) Araştırmaya katılanlar arasında en geniş grubu %38 ile ev kadınları oluşturmaktadır. Bunu %16 ile esnaf; %11 ile işçi ve işsizler izlemektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin oranı %9; 18 TL den az gelir elde eden serbest meslek sahibi olanların oranı ise %8 dir. Araştırmada en az %1 ile çiftçilerle görüşmeler yapılmıştır. GELİR DURUMU (%) Hane aylık gelir durumuna göre araştırmada görüşme yapılan kişilerin %3 u haneye giren aylık kazancın 61- TL olduğunu; % si 31-6 TL olduğunu ve %17 si -3 TL olduğunu belirtmiştir. Bu oranlara göre katılımcıların büyük çoğunluğunun (%67) aylık hane geliri TL den daha azdır. 6

7 EVİNİZDE GEÇİMİNİ MEVSİMLİK İŞÇİLİKLE SAĞLAYAN VAR MI? (%) 2 24 evet hayır cevap yok 74 Araştırmaya katılanların sadece %24 ünde mevsimlik işçilik yaparak kazanç elde edenler bulunmaktadır. Büyük çoğunluğun hanesinde mevsimlik işçilik yapılmamaktadır. EVDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREY VAR MI? (%) evet hayır 8 Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun (%8) hanesinde fiziksel ya da ruhsal engeli bulunan kimse bulunmamaktadır. 7

8 IV. Göç ve Nedenleri Çınara Göçle mi Yerleştiniz? (%) ,7 25,3 Evet Hayır Cevap Yok Araştırmaya katılanlar arasında Çınar a başka bir il, ilçe veya köyden göç ederek gelmiş olanların sayısı 82 olup oranları sadece %25 tir. 35 Göçle Gelinen Yer % 33, ,9 23,8 15 5,7 4,8 9,6 Mazıdağ Diyarbakır İlçe Köyler Mardin Bismil Diğer Çınar a Göçle gelinen yerleşim yerlerine baktığımızda büyük çoğunluğun %33,3, (28 kişi) ilçe köylerden göç ettikleri görülmektedir. Bunu kişi ve %23,8 ile Mardin; 15 kişi ve %17,9 ile Diyarbakır; 9 kişi ve %,7 ile Mazıdağ; 4 kişi ve %1,3 ile Bismil izlemektedir. Erzurum, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Osmaniye, Mersin ve İzmir den Çınara göç ile yerleşenler 8 kişi olup bunların oranı ise %9,6 dır. 8

9 Göçün Nedeni (%) 34,1 24,4 26,8 7,3 7,3 Zorunlu Göç Evlilik Ekonomik Kan Davası Diğer Göçle gelenlerin göç etme nedenlerine baktığımızda %34,1 ile büyük çoğunluğun ekonomik nedenlerden Çınar a yerleştiği görülmektedir. Bunu en çok %26,8 ile evlilik ve %24,4 ile zorunlu göç izlemektedir. Kan davası nedeniyle ilçeye göç edenlerin oranı %7,3 tür. V. Anadil ve Anadilin Kullanımı EVDE (%) SÜREKLİ ARA SIRA ÇOK AZ HİÇ Araştırmaya katılanların %9 ı anadili Kürtçeyi evde sürekli kullandığını ifade etmiştir. Bununla birlikte, Kürtçeyi evde ara sıra ve çok az kullandığını söyleyenlerin oranının düşük olduğu görülmektedir. Evde Kürtçe hiç konuşmayanların oranı ise %2 dir. 9

10 RESMİ KURUMLARDA (%) SÜREKLİ ARA SIRA ÇOK AZ HİÇ Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu (%37) Kürtçeyi resmi kurumlarda sürekli kullanmaktadır. Kamu kurumlarında yazılı ve sözlü resmi dil dışında başka bir dilin kullanımın yasak olduğu Türkiye de, Kürtçeyi resmi kurumlarda sürekli kullananların oranının %37 olması yüksek bir orandır. Kamu kurumlarında ara sıra Kürtçe konuşanların oranı ise %21 dir. Kürtçeyi kamu kurumlarında hiç kullanmayanların oranının %24 olduğu düşünüldüğünde Çınar da vatandaşların kamu kurumlarında genel olarak Kürtçe konuşma eğiliminde olduğu görülmektedir. SOSYAL YAŞAMDA (%) SÜREKLİ ARA SIRA ÇOK AZ HİÇ Gündelik ve sosyal yaşamda Kürtçenin kullanım oranlarına baktığımızda ise, sürekli kullananların oranı oldukça yüksek olup %84 tür; ara sıra kullananların oranı %; çok az kullananların oranı ise %5 dir. Sosyal yaşamda Kürtçeyi hiç kullanmayanların oranı çok düşük olup %1 dir. Bu

11 oranlarda göstermektedir ki, Çınar da vatandaşlar gündelik yaşamda en çok Kürtçeyi tercih etmektedir. İŞ YERNDE (%) SÜREKLİ ARA SIRA ÇOK AZ HİÇ Araştırmaya katılanlardan sadece herhangi bir gelir getiren işte çalışanlara yönelttiğimiz bu soruya göre, katılımcıların yine büyük çoğunluğu iş yerinde iletişimini Kürtçe sürdürmektedir. İş yerinde ara sıra Kürtçe konuşanların oranı %13; çok az Kürtçe konuşanların oranı %6 ve hiç konuşmayanların oranı ise %15 tir. Meslek dağılımına göre iş yerinde Kürtçeyi sürekli en çok kullananlar sırasıyla İşçi, Esnaf ve 18 TL altı gelire sahip serbest meslek çalışanlarıdır. OKULDA (%) SÜREKLİ ARA SIRA ÇOK AZ HİÇ Katılımcıların %9 nun öğrenci olduğu bu araştırmada, Kürtçenin okulda ne sıklıkta kullanıldığı sorusuna öğrencilerin verdiği cevaplara baktığımızda Kürtçenin çok büyük oranda (%54) okulda hiç kullanılmadığı görülmektedir. Anadilinde eğitimin yasak olduğu eğitim sisteminde, öğrencilerin Kürtçeyi bu kadar yüksek oranda okulda kullanamaması beklenmedik bir sonuç değildir. 11

12 VI. Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet SON 6 AYDA ÇINAR BELEDİYESİNE BAĞLI HERHANGİ BİR BİRİME GİTTİNİZ Mİ? (%) 22 EVET HAYIR 78 Araştırmaya katılanların %78 i son altı ay içinde herhangi bir iş için Çınar Belediyesi ne gitmemiştir. Katılımcıların sadece %22 si bu soruya olumlu yanıt vermiştir. Aşağıdaki diğer grafikler, bu %22 nin görüşlerini ifade etmektedir. HANGİ BİRİME GİTTİNİZ? (%) Vatandaşların son altı ay içinde Çınar Belediyesinde en çok su tahsilatı ve halkla ilişkiler birimlerine gittiği görülmektedir. Buna göre belediyenin vatandaşlar tarafından en sık ziyaret edilen iki birimi olduğu ve bu birimlerde verilen hizmetlerin vatandaşın belediyeyi algısında etkili olduğu söylenebilir. 12

13 GİTTİĞİNİZ BİRİMDEN MEMNUN KALDINIZ MI? (%) EVET HAYIR KISMEN CEVAP YOK Vatandaşların Belediyede gitmiş olduğu birimlerden büyük ölçüde memnun kaldığı söylenebilir. Buna göre memnun olanların oranı %79, memnun kalmayanların oranı ise %8 dir. ÇINAR BELEDİYESİ HERKESE EŞİT HİZMET GÖTÜRÜYOR MU?(%) CEVAP YOK 9 KISMEN 3 HAYIR 17 EVET Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu belediyenin her tarafa eşit hizmet götürdüğünü ifade etmektedir. Belediye faaliyet ve çalışmalarında eşit hizmet sunuyor diyenlerin oranı %71; buna olumsuz cevap verenlerin oranı ise %17 dir. 13

14 SON 6 AYDA BELEDİYE BAŞKANINI GÖRDÜNÜZ MÜ? (%) CEVAP YOK 1 HAYIR 68 EVET Araştırmaya katılanların %68 i son altı ay içerisinde belediye başkanı ile görüşmediğini veya herhangi bir yerde karşılaşmadığını ifade etmiştir. Bu oran belediye başkanının halk arasında görünürlüğünün az olduğunu göstermektedir. Buna karşın evet diyenlerin oranı %31 dir. NERDE GÖRDÜNÜZ-GÖRÜŞTÜNÜZ?(%) İŞ YERİNDE 4 KADIN MERKEZİ 6 DÜĞÜNDE 3 PARTİDE 6 ESNAF ZİYARETİ MAHALLE TOPLANTILARI TAZİYE EVİNDE MAKAMINDA 19 MEZARLIK 6 SOKAK Son altı ay içinde Belediye Başkanını gördüğünü belirtenlerin %47 si başkanı sokakta; %19 u makamında görmüştür. Buna göre, belediye başkanının en çok görüldüğü yerlerin başında sokak gelmektedir. 14

15 ÇINAR BELEDİYE BAŞKANINI BAŞARILI BULUYOR MUSUNUZ? (%) EVET HAYIR KISMEN FİKRİM YOK Çınar halkının büyük çoğunluğu (%83) belediye başkanını başarılı bulduğunu ifade etmiştir. Başkanı başarısız bulanların oranı çok düşük olup %7 dir. Tablo= Oy Verilen Parti*Belediye Başkanı Memnuniyet Oranı EVET HAYIR KISMEN FİKRİM YOK BDP %89,5 %6,8 %2,5 %1,2 AKP %69,2 %3,8 %7,7 %19,2 Seçmen dağılımına göre belediye başkanının başarılı bulunma oranlarına bakıldığında, en çok başarılı bulanlar ile başarısız bulanların BDP seçmeni olduğu görülmektedir. AKP seçmenleri arasında belediye başkanını başarılı bulanların oranı %69,2, başarısız bulanların oranı ise %3,8 dir. 15

16 ÇINAR BELEDİYESİ HİZMETLERİNDEN MEMNUN MUSUNUZ? (%) EVET HAYIR KISMEN FİKRİM YOK Vatandaşların Çınar Belediyesi nin yapmış olduğu hizmet ve faaliyetlerden genel memnuniyet düzeyinde baktığımızda vatandaşların büyük çoğunluğu belediyenin hizmetlerinden memnun olduğunu belirtmiştir. Buna hayır diyenlerin oranının oldukça düşük olması (%5) bu konuda vatandaşlar arasında genel bir memnuniyet eğilimi olduğunu göstermektedir. Oy verilen parti seçmen dağılımına göre belediye hizmetlerinden memnuniyet oranına baktığımızda BDP ve AKP ye oy vermiş seçmenlerin yakın oranlarda memnun oldukları görülmektedir. Tablo: Oy Verilen Parti*Belediye Memnuniyet Oranı EVET HAYIR KISMEN FİKRİM YOK BDP %89,5 %4,9 %4,3 %1,2 AKP %8,8 %3,8 %7,7 %7,7 Tablo:Mahalle*Memnuniyet Oranı EVET HAYIR KISMEN FİKRİM YOK CUMHURİYET %75 %6,3 % %8,8 ESKİ %93,3 %3,3 % %3,1 FATİH %75,4 %12,3 %9,2 %3,1 GAZİ %78,8 %6,1 %6,1 %9,1 YENİ %9, %7,1 % %3,1 YEŞİL %96,8 % % %3,2 Her bir mahallenin belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyet oranları da genel olarak yüksek olmakla birlikte Eski, Fatih ve Gazi mahalleri memnuniyet oranlarının diğerlerinden daha düşük olduğu görülmektedir. 16

17 BELEDİYE HİZMETLERİNİ TV DIŞINDA NEREDEN DUYMAK İSTERSİNİZ? (%) HALK TOPLANTISI 9 DİĞER 22 ANONS SMS 11 RADYO 5 BİLLBOARD 8 BROŞÜR BÜLTEN 7 7 YEREL GAZETE Araştırmaya katılan vatandaşların önemli bir kısmı, belediye hizmetlerinin duyurulmasında TV dışında daha çok anons yapılmasına (%) işaret etmektedir. Bunu yerel gazete ve SMS takip etmektedir. ALT YAPI /KANALİZASYON (%) Çınar halkının anlamlı bir çoğunluğunun belediyenin vermiş olduğu alt yapı hizmetlerinden genel olarak memnun olduğu görülmektedir. Bu hizmetten çok memnunum diyenleri oranı %32; sadece memnun olduğunu belirtenlerin oranı ise %44 tür. 17

18 SU HİZMETLERİ (%) Yine benzer biçimde Çınar halkının büyük çoğunluğu genel olarak belediyenin su hizmetlerinden memnun olduğunu belirtmiştir. Bundan memnun kalmayanların oranı oldukça düşüktür. ÇÖP TOPLAMA VE TEMİZLİK HİZMETLERİ (%) Aynı biçimde Çınar halkının genel olarak memnun olduğunu söyleyebileceğimiz bir diğer konu ise belediyenin çöp toplama ve temizlik hizmetleridir. Bundan memnun olmayanların oranı da oldukça düşüktür. 18

19 İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ (%) Belediyenin imar ve şehircilik hizmetleri de Çınar halkının genel olarak memnun olduğu bir diğer alandır. Diğerleriyle karşılaştırıldığında bu alandaki memnuniyetin biraz düştüğü görülmekle birlikte bu düşüşün genel eğilimi büyük ölçüde etkilemediği söylenebilir. PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ (%) Belediyenin park ve bahçe hizmetlerinden araştırmaya katılanların %43 ü çok memnun olduğunu, %44 ü memnun olduğunu belirtmiştir ve bu da belediyenin bu alanda da vatandaşları memnun edecek yönde hizmetler sunduğunu göstermektedir. 19

20 ZABITA HİZMETLERİ (%) Zabıta hizmetlerinden Çınar halkının duyduğu memnuniyet de diğerleri gibi yüksek orandadır. Vatandaşların bu alanda da belediyenin sunmuş olduğu hizmetlerden genel olarak memnun kaldığı söylenebilir. SOSYO KÜLTÜREL FAALİYETLER (%) Diğerlerine oranla sosyo-kültürel hizmetlerden duyulan memnuniyet biraz düşmüş olmakla birlikte araştırmaya katılanların genel olarak bu hizmetten memnun olduğu söylenebilir.

21 HALKLA İLŞKİLER (%) Halkla ilişkiler hizmetlerinden Çınar halkının duyduğu memnuniyet de diğerleri gibi yüksektir. Vatandaşların bu alanda da belediyenin sunmuş olduğu hizmetlerden genel olarak memnun kaldığı söylenebilir. Ancak bu hizmetten hiç memnun değilim diyenlerin oranının yükselmiş olduğu da belirtilmelidir. ÇOCUK ÇALIŞMALARI VE PARKLARI (%) Çocuklara dönük çalışmalar ve çocuk parkları hizmetlerinden Çınar halkının duyduğu memnuniyet de diğerleri gibi yüksektir. Bu hizmetten çok memnunum diyenlerin oranı %36 ve sadece memnunum diyenlerin oranı ise %44 tür. 21

22 SPOR FAALİYETLERİ VE TESİSLERİ (%) Spor faaliyetleri ve spor tesislerinden Çınar halkının büyük çoğunluğu memnun kalmaktadır. Bu hizmetlerden memnun olmayan veya hiç memnun olmayanların toplam oranı %13 düzeyindedir. YOL VE KALDIRIM HİZMETLERİ (%) Belediyelerin vatandaşlara sunduğu en önemli hizmet alanlarından bir tanesi yol ve kaldırım düzenlemeleridir. Bu alanda Çınar belediyesinin sunmuş olduğu hizmetten vatandaşların duyduğu memnuniyet oranının %7 ler civarında olduğu görülmektedir. Yine tüm hizmet alanları içerisinde en yüksek hiç memnun değilim oranının da %12 ile bu alana ilişkin olduğunun altı çizilmelidir. 22

23 EĞİTİM DESTEK EVİNE İHTİYAÇ DUYUYOR MUSUNUZ?(%) 9 EVET HAYIR CEVAP YOK 81 Okul çağındaki öğrencilere dönük eğitim hizmeti olarak BDP li pek çok belediyenin oluşturduğu eğitim destek evleri yerel halkın önemli bir ihtiyacına ücretsiz karşılık veren önemli kurumların başında gelmektedir. Belediyenin sunduğu bu hizmete Çınarlı vatandaşların duyduğu istek oldukça yüksek olup %81 dir. Bu hizmete ihtiyaç duymadığını belirtenlerin oranı ise %9 dur. KADIN MERKEZİNİ DUYDUNUZ MU? (%) EVET HAYIR FİKRİ YOK Kadınların ihtiyaç ve taleplerinin karşılandığı mekânlar olarak kadın merkezleri pek çok il ve ilçede bilinip tanınmasına karşın kimi yerlerde ise daha az tanınmaktadır. Araştırmaya katılan vatandaşların yarıdan fazlası Çınardaki kadın merkezinden haberdardır. Bu merkezi bilmeyenlerin oranı ise %4 tır. Kadın merkezinin bilinirlik düzeyine cinsiyet açısından bakıldığında kadınların bu merkezi daha az bildiği görülmektedir. Kadın merkezinden haberdar olan erkeklerin oranı %57,8 iken bu oran kadınlarda %51,3 tür. 23

24 Tablo: Cinsiyet*Kadın Merkezi Evet Hayır Fikri Yok Erkek % 57,8 %34, %8,2 Kadın %51,3 %44,3 %4,4 KADIN MERKAZİNİ BEĞENDİNİZ Mİ? (%) CEVAP YOK 43 HAYIR EVET Kadın merkezini daha önce duymuş olanlara sorduğumuz bu soruya verilen cevaplara göre, katılımcıların %47 si kadın merkezini beğendiğini, % u ise beğenmediğini ifade etmiştir. Kadın merkezinin beğenirliğine cinsiyet düzeyinde baktığımızda ise kadınların erkeklerden daha çok memnun olduğu görülmektedir. Tablo: Cinsiyet*Kadın Merkezi Beğenisi Evet Hayır Fikri Yok Erkek % 4,6 %14,6 %44,8 Kadın %53,3 %5,4 %41,3 24

25 İMAR ALT-YAPI YOL YAPIM-ONARIM ÇOCUK PARKI DİĞER CEVAP YOK EĞİTİM ELEKTRİK HAYVANCILIK SOSYAL YARDIM TEMİZLİK YEŞİL ALAN SAĞLIK OCAĞI DÜĞÜN SALONU SOKAK LAMBASI ÇÖP KONTEYNIRI İMAR ALT-YAPI YOL YAPIM-ONARIM ÇOCUK PARKI İSTİHDAM DİĞER CEVAP YOK EĞİTİM ELEKTRİK HAYVANCILIK İLÇE SOSYAL YARDIM SOSYAL FAALİYET ÇEVRE YOLUNA ÜST EŞİT HİZMET TEMİZLİK YEŞİL ALAN SAĞLIK OCAĞI KÜTÜPHANE DÜĞÜN SALONU KADIN ÇALIŞMASI HALKLA İLŞKİLER SOKAK LAMBASI ÇÖP KONTEYNIRI BELEDİYE ÇALIŞMALARINA HALKIN ÖNERİSİ (%) Belediye başka ne tür çalışmalar yürütmeli biçiminde Halkın önerisini sorduğumuz bu soruya büyük oranda (%41) cevap verilmediği görülmektedir. Ancak öneride bulunanların daha çok istihdam (%) ve yol yapımı ve onarımı önerisinde bulunduğu görülmektedir. MAHALLENİZİN EN ÖNEMLİ SORUNU (%) Mahallenizin en önemli sorunu nedir sorusuna yine büyük oranda cevap verilmediği görülürken cevap verenlerin en çok elektrik (%22) ve yol yapım ve onarım sorununu (%26) dile getirdiği görülmektedir. 25

26 İMAR ALT-YAPI YOL YAPIM-ONARIM ÇOCUK PARKI İSTİHDAM DİĞER CEVAP YOK EĞİTİM ELEKTRİK SOSYAL YARDIM EŞİT HİZMET TEMİZLİK YEŞİL ALAN SAĞLIK OCAĞI HALKLA İLİŞKİLER OKUL SERVİSİ İLÇENİN SORUNLARI (%) Çınar ilçesinin en önemli sorunu olarak araştırmaya katılanlar %3 ile en çok elektrik sorununu ifade etmiştir. Bunu en çok %9 ile yol yapım ve onarım sorunları izlemektedir. KÜRTLERİN STATÜSÜ (%) CEVAP YOK 35 HİÇBİRİ 2 MEVCUT STATÜ KORUNSUN 11 ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİK 6 FEDERASYON 5 BAĞIMSIZLIK 17 DEMOKRATİK ÖZERKLİK Kürtlerin siyasal statüsü ne olmalı sorusuna araştırmaya katılan Çınar halkının büyük çoğunluğu (%35) cevap vermez iken, buna Demokratik Özerklik diyenlerin oranı %24; Bağımsızlık %17; federasyon %5 cevabını vermiştir. Bir önceki yerel seçimlerde oy verilen parti dağılımına göre Kürtlerin statüsü ne olmalı sorusuna BDP seçmeninin %3,9 u Demokratik Özerklik ve %19,1 i Bağımsızlık cevabını vermiştir. Buna karşın AKP seçmeninin %11,5 i Demokratik Özerklik ve %15,4 ü Bağımsızlık cevaplarını vermiştir. 26

27 Tablo: Kürtlerin Statüsü*Siyasi Parti Demokratik Özerklik Bağımsızlık Federasyon Ademi Merkeziyet Mevcut Statü Korunsun Hiçbiri Cevap Yok BDP %3,9 %19,1 %5,6 %5,6 %8, %1,9 %29, AKP %11,5 %15,4 %11,5 %34,6 %3,8 %23,1 ÇINAR BELEDİYESİNİN ÇOK DİLLİ HİZMET SUNMASI (%) CEVAP YOK 4 KISMEN 2 HAYIR 2 EVET Araştırmaya katılan vatandaşların neredeyse tamamına yakını belediyenin sunmuş olduğu çok-dilli hizmetten memnun olmaktadır. 27

28 VII. Siyasi Parti Eğilimi BİR ÖNCEKİ SEÇİMLERDE OY VERİLEN PARTİ (%) CEVAP YOK 18 DİĞER 3 OY KULLANMADIM 16 MHP CHP 1 2 AKP 8 BDP Yaptığımız araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunu (%52) bir önceki yerel seçimlerde BDP ye oy vermiş olanlar; %8 ini AKP ye oy vermiş olanlar ve %16 sını oy kullanmamış seçmenler oluşturmaktadır. Bir önceki yerel seçimlerde mahallelerin oy dağılımına baktığımızda BDP ye en çok Yeni mahalleden (%65,7) en az ise Gazi mahallesinden (%27,3) oy verildiği görülmektedir. Yine bir önceki yerel seçimlerde AKP ye en çok (%) Eski mahalleden oy gelmiş, en az ise Yeşil mahalleden oy gelmiştir. Tablo:Mahalle*Oy Verilen Parti BDP AKP CHP MHP OY DİĞER CEVAP YOK KULLANMAYACAĞIM CUMHURİYET %51,3 %16,3 % %1,3 %21,3 %2,5 %7,5 ESKİ %76,7 %, % % %, % %3,3 FATİH %41,5 %6,2 % % %16,9 % %35,4 GAZİ %27,3 %9,1 %3, % %6,1 %24,2 %3,3 YENİ %65,7 %4,3 % %1,4 %11,4 % %17,1 YEŞİL %51,6 % % % %32,3 % %16,1 28

29 BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİLECEĞİ (%) HÜDA-PAR CEVAP YOK KARASIZ DİĞER OY KULLANMAYACAĞIM MHP CHP AKP BDP En son yapılan yerel seçimlerden bu yana geçen süre zarfında halkın siyasi parti tercihindeki olası değişimlerden hareketle bugün bir seçim yapılsa hangi partiye oy verirdiniz sorusuna katılımcıların %53 ü BDP; %4 ü AKP cevabını verirken kararsızların oy oranlarının da bir hayli yüksek olduğu görülmektedir. Tablo: Oy verilen Parti* Oy verilecek Parti BDP AKP CHP MHP Oy Kullanmayacağım Kararsız CY Hüda- Par BDP 83,3,6 1,9 13,6,6 AKP 3,8 38,5 3,8 42,3 3,8 7,7 Seçmenlerin olası bir seçimde siyasi parti tercihlerindeki değişime baktığımızda en çok AKP seçmeninin parti değiştirme eğiliminde olduğu görülmektedir. Bir önceki seçimlerde BDP ye oy vermiş olanların %83,3 ü yine BDP ye oy vereceğini söylerken AKP ye oy vermiş olanların sadece %38,5 i yine AKP ye oy vereceğini belirtmektedir. AKP seçmeninin büyük çoğunluğunun kararsız olduğu da belirtilmelidir. Tablo=Mahalle*Bu Pazar Seçim Olsa Oy Verilecek Parti BDP AKP CHP MHP OY KULLANMAYACAĞIM DİĞER KARASIZ HÜDA PAR CUMHURİYET %48,8 %8,8 % % %21,3 %1,3 %27,5 %3,8 ESKİ %66,7 %3,3 % % %, % %26,7 % FATİH %43,1 %3,1 % % %16,9 % %13,8 % GAZİ %36,4 %6,1 %3, % %6,1 % %33,3 %6,1 YENİ %64,3 % %1,4 %1,4 %11,4 % %, % YEŞİL %67,7 % % % %32,3 % %16,1 % Mahalle dağılımına göre oy verilecek siyasi partilerin gösterildiği tabloya göre BDP nin en az oy (%36,4) alabileceği Gazi mahallesi iken en çok oy alabileceği (%66,7) Eski mahalledir. Bununla birlikte AKP nin en çok oy alabileceği Cumhuriyet ve Gazi mahallesi iken en az oy toplayabileceği Yeni ve Yeşil 29

30 mahalleleridir. En fazla oy kullanmayacağım diyenler (%32,3) Yeşil mahallesi iken en fazla kararsız olanların (%33,3) bulunduğu Gazi mahallesidir. 3

BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2012

BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2012 BATMAN BELEDİYESİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Nicel Saha Araştırması Ekim 2 Araştırmayı Yürüten & Raporu Hazırlayan Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) www.ssamer.com İÇİNDEKİLER I. YÖNTEM VE ÖRNEKLEM...

Detaylı

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması 2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak tablonun önceden tahmin edilmesi araştırmanın en temeldeki amacı

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Buca Belediyesi nin hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini, Buca belediyesine olan güvenlerini ve başarı oranlarını,

Detaylı

SELÇUK BELEDİYESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. İrfan AKKOÇ Doç. Dr. Ömer TURUNÇ NİSAN- 2015 SELÇUK- İZMİR

SELÇUK BELEDİYESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. İrfan AKKOÇ Doç. Dr. Ömer TURUNÇ NİSAN- 2015 SELÇUK- İZMİR SELÇUK BELEDİYESİ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. İrfan AKKOÇ Doç. Dr. Ömer TURUNÇ NİSAN- 2015 SELÇUK- İZMİR 1 SELÇUK BELEDİYESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Selçuk belediyesi NİSAN ayı değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015

BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015 BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015 Beşiktaş Belediyesi Hizmet ve Beklenti Araştırması, MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 17-24 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı İzmir Büyükşehir

Detaylı

AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 23-25 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Ağrı Belediyesi

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 20-23 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Muş Belediyesi

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU Ağustos 2015 SİİRT BELEDİYESİ YEREL YÖNETİMLERDEN BEKLENTİLER VE HİZMET MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Araştırma

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015. Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015. Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015 Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu temsilen 7 bölgedeki 24 İl, 142 ilçe

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Araştırma Nisan 2017 tarihinde Çanakkale Gezisi ne katılan muhtarlar ve vatandaşlar ile yüz yüze ile görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Görüşülen 417 kişinin geziden memnuniyetleri

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI Ağustos, 2014 İçindekiler Araştırma Hakkında Örneklemin Demografisi Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki Seçmen Davranışına Yönelik Analizler Genel Seçimlerde

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI EKİM - 2015 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441

Detaylı

Metodoloji Türkiye Ne Diyor?

Metodoloji Türkiye Ne Diyor? HAZİRAN 2013 Metodoloji Türkiye Ne Diyor? Araştırması İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından 24-29 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması NUTS 2 sınıflamasına

Detaylı

BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ ISPARTA HALKI BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MU?

BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ ISPARTA HALKI BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MU? BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ Batı Akdeniz Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (BASA), geçen hafta basına duyurduğu Antalya-Isparta-Burdur araştırmasının Isparta Belediyesi ve halkın

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

Bilecik Siyasi Gündem Araştırması

Bilecik Siyasi Gündem Araştırması Bilecik Siyasi Gündem Araştırması Metodoloji Proje kapsamında Bilecik in Fatih, Bahçelievler, Beşiktaş, Cumhuriyet, Ertuğrulgazi, Gazipaşa, Hürriyet, İsmetpaşa, İstasyon, İstiklal, Orhangazi, Osmangazi,

Detaylı

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI:

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis İletişim: www.yorsam.org Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

İşte Marpoll'ün Son Anketi

İşte Marpoll'ün Son Anketi İşte Marpoll'ün Son Anketi Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Işık; Araştırmada anketörlerimiz Şehit Abdullah Çavuş, Namık Kemal, Mağralı, Sakarya, Yunus Emre ve İsmet paşa

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 12 21 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Balıkesir

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU 27 Şubat 2017 tarihinde Bolu merkez de 1283 seçmenle bir anket gerçekleştirdik. Bu ankette seçmenlere, İkameti, yaşı, cinsiyeti, mesleği, eğitimi, son genel seçimde hangi partiye

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

SONAR. Buca Belediyesi Engelli Veri Tabanı Araştırması

SONAR. Buca Belediyesi Engelli Veri Tabanı Araştırması Buca Belediyesi Engelli Veri Tabanı Araştırması AMAÇ Buca ilçesinde yaşayan engellilerin; Kimlik ve iletişim bilgilerini, Engel grubu ve derecesinin tespitini, Ailede başka engellilerin yada sağlık sorunu

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016 Araştırma Amacı, Kapsamı ve Örneklemi Araştırma, Siyasal ve Sosyal

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma Hakkında Seçmen Davranışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA

EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA . Içindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 2-5 AMAÇ, KAPSAM, YÖNTEM VE SÜREÇ... 6-7 ÖRNEKLEM... 8-9 DEMOGRAFİK BULGULAR... 10-13 TEMEL BULGULAR... 14-29 OY TERCİHLERİ...

Detaylı

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır.

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır. Kadın 7,6% Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır. Erkek 92,4% Kocaeli 8% Trakya 5% Anadolu 8% Bursa 6% Eskişehir 7% İzmir 23% İstanbul 1'nolu (Anadolu ) 16% Gebze

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları

MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları MHP Anketinin Sonuçları Anket sonuçları iki bölümde sunulmaktadır. İlk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler yardımı ile

Detaylı

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ DEĞERLENDİRMENOTU Mayıs2014 N201416 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hasan Çağlayan Dündar 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ TÜİK,

Detaylı

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105]

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] 22 Mayıs 2014 Vera Araştırma Tel: (0216) 465 8066 www.veraarastirma.com 2014 Vera Tüm hakları saklıdır Bu araştırmanın finansal

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :14. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar'da söz yine halkın!

Detaylı

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 19 NİSAN 2017 NOT: BU DOSYADA İLETİLEN VERİLER GÖRSELLEŞTİRİLİRKEN SLİDE DA BELİRTİLEN LOGO, ÖRNEKLEM BİLGİSİ (N=) VE IPSOS SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

SEÇMENLERİN TOPLUMSAL PROFİLİ VE SİYASAL EĞİLİMLERİ: SINIF, TOPLUMSAL CİNSİYET, ETNİSİTE, DİN, İDEOLOJİ VE GEZİ OLAYLARI

SEÇMENLERİN TOPLUMSAL PROFİLİ VE SİYASAL EĞİLİMLERİ: SINIF, TOPLUMSAL CİNSİYET, ETNİSİTE, DİN, İDEOLOJİ VE GEZİ OLAYLARI SEÇMENLERİN TOPLUMSAL PROFİLİ VE SİYASAL EĞİLİMLERİ: SINIF, TOPLUMSAL CİNSİYET, ETNİSİTE, DİN, İDEOLOJİ VE GEZİ OLAYLARI SAMER araştırma merkezi, 23 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında İstanbul ve İzmir

Detaylı

YALOVA YEREL SEÇİMLER. Mayıs, 2014

YALOVA YEREL SEÇİMLER. Mayıs, 2014 YALOVA YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Mayıs, 2014 ANAR, ISO 9001, ISO 20252 ve GAB (Güvenilir Araştırma rma Belgesi) sahibidir ve tüm t m işi süreçlerinde ISO 9001, ISO 20252 ve GAB standartlarına

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ

Detaylı

istasyonkentseldonusum pbx istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum

istasyonkentseldonusum pbx  istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum HANE HALKI ANKETİ +90 342 211 12 00 pbx www.istasyonkentseldonusum.com bilgi@istasyonkentseldonusum.com istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum Kentsel Dönüşüm Ofisi Çakmak

Detaylı

GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Eylül, 2015

GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Eylül, 2015 GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Eylül, 2015 ANAR, ISO 9001, ISO 20252 ve GAB (Güvenilir Araştırma Belgesi) sahibidir ve tüm iş süreçlerinde ISO 9001, ISO 20252 ve GAB standartlarına

Detaylı

ORDU ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ORDU ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 ORDU ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma Hakkında Seçmen Davranışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler Örneklemin

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Anket sonuçları

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ SOSYAL DOKU VE HİZMET MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ SOSYAL DOKU VE HİZMET MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ SOSYAL DOKU VE HİZMET MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 16 Ankara ARAŞTIRMA VE UYGULAMA KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ SOSYAL DOKU VE HİZMET MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI Proje Yürütücüsü Yusuf SUNAR

Detaylı

İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015

İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015 İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 16 23 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Örneklem

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Projesi üzerinde çalışılan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik ve idari personel

Detaylı

Demokrasi Nöbeti Araştırması

Demokrasi Nöbeti Araştırması Meydanların Profili Araştırma Hakkında Taksim Saraçhane Salı gecesi, saat :00 00:00 arası, Demokrasi Nöbeti çağrısı yapılan meydanlardan Kısıklı, Saraçhane ve Taksim de 875 kişi ile yüz yüze görüşüldü.

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Bu rapor;

Detaylı

MARKA KENT BOZOK KAMUOYU ARAŞTIRMASI

MARKA KENT BOZOK KAMUOYU ARAŞTIRMASI MARKA KENT BOZOK KAMUOYU ARAŞTIRMASI Ocak 2016 Marka Kent Bozok Kamuoyu Araştırması Orta Anadolu Kalkınma Ajansı adına Optimar Danışmanlık Araştırma A.Ş. tarafından Yozgat ili sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

ORDU - FATSA YEREL SEÇİMLER. Mart, 2014

ORDU - FATSA YEREL SEÇİMLER. Mart, 2014 ORDU - FATSA YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Mart, 2014 1 İçindekiler Yönetici Özeti Araştırma rma Hakkında Fatsa Belediye Başkan Adaylarına Yönelik Y Analizler Yerel Seçimlerde Seçmen

Detaylı

GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR

GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR Konya Çözüm Sürecine Nasıl Bakıyor-2013 - Mayıs 1 Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 -

Detaylı

ĠKĠ DĠL TARTIġMASI SEÇMEN ÜZERĠNDE SANDIĞA GĠDERKEN BÜYÜK BĠR ETKĠ YARATMIYOR...

ĠKĠ DĠL TARTIġMASI SEÇMEN ÜZERĠNDE SANDIĞA GĠDERKEN BÜYÜK BĠR ETKĠ YARATMIYOR... Türkiye Siyasi Eğilim Araştırması Ocak 2011 MARMARA SOSYAL ARAġTIRMALAR ve DANIġMANLIK şirketinin BĠLAL KALYONCU yönetiminde yaptığı "Türkiye Siyasi Eğilim /OCAK 2011 araştırmasının sonuçları bu pazar

Detaylı

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI -Oscar Ödülleri Farkındalığı ve Ermeni Sorunu- ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Ünal BİLİR MART - 2010 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

Detaylı

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER 48,1 ŞANLIURFA 22,5 8,0 6,1 3,6 11,7 AKPARTİ BDP SP CHP DİĞER KARARSIZ 25-30 Ekim 2013 tarihleri arasında 2830 kişi ile yüzyüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...XII I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER...3 İl Özel İdareleri...3 Belediyeler...3... Köy İdareleri...4 Mahalle Muhtarlıkları...4 Yerel Yönetim

Detaylı

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 BATMAN ERKEN SEÇİM M SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma rma Hakkında Seçmen Davranış ışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU Burçin ÖNER Selim UYSAL 30 NİSAN 2017 GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GİRİŞ: 19 Nisan 2017 tarihinde,

Detaylı

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor?

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? 15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? Araştırma TÜİK bölgeleme sistemi NUTS2 kategorisinde yer alan 26 ilde gerçekleştirilmiştir Araştırma CATI (Bilgisayar destekli telefonla

Detaylı

AKILLI KÖY PROJESİ SAHA ÇALIŞMASI ÖN SONUÇLARI

AKILLI KÖY PROJESİ SAHA ÇALIŞMASI ÖN SONUÇLARI AKILLI KÖY PROJESİ SAHA ÇALIŞMASI ÖN SONUÇLARI Ziyaret ve Toplantı (16 Haziran 2015) Anket ve Köy Envanteri (Temmuz 2015) Doç. Dr. F. Handan Giray SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Isparta ZİYARET

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2 Çalışmanın Yöntemi 5-6 Ocak 2013

Detaylı

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Doç. Dr. Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tuba DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Davarcı;

Detaylı

TT BELEDİYE BAŞKANI ARAŞTIRMASI 2013 Doç. Dr. Fatih GÜRSUL @fatihgursul İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü

TT BELEDİYE BAŞKANI ARAŞTIRMASI 2013 Doç. Dr. Fatih GÜRSUL @fatihgursul İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü TT BELEDİYE BAŞKANI ARAŞTIRMASI 2013 Doç. Dr. Fatih GÜRSUL @fatihgursul İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Doç. Dr. Gülin Terek Ünal İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Atacan Karındaş İstanbul

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

AKILLI KÖY PROJESİ SAHA ÇALIŞMASI ÖN SONUÇLARI

AKILLI KÖY PROJESİ SAHA ÇALIŞMASI ÖN SONUÇLARI AKILLI KÖY PROJESİ SAHA ÇALIŞMASI ÖN SONUÇLARI Ziyaret ve Toplantı (16 Haziran 2015) Anket ve Köy Envanteri (Temmuz 2015) İkinci Taslak 25 Kasım 2015 Doç. Dr. F. Handan Giray SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU Nisan, 2016 GİRİŞ Müh. Murat Gezici Hakkında; Gezici Araştırma Geliştirme Kamuoyu Araştırmaları ve Danışmanlık şirketini 16 yılı aşkın deneyimli bir ekip ile 2011 yılında kurmuştur.

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MERSİN N BÜYÜKŞEHB EHİR R BELEDİYES YESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Mart, 2014 1 İçindekiler Yönetici Özeti Araştırma rma Hakkında Mersin Büyükşehir B Belediye Başkan Adaylarına Yönelik

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM 1 Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 - Tel

Detaylı

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihi Perşembe

Detaylı

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME NOTU: Yasemin KARADENİZ YILMAZ Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, İstatistikçi KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ 27.06.2014 DEĞERLENDİRME NOTU:

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 53 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması 21.01.2011 Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi Gemlik Ticaret ve Sanayi odası 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması

Detaylı

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Kişilik Bilgileri: D.1 Hangi yaş aralığında bulunduğunuzu işaretleyiniz. K.1 20 nin altında 1 20-29 2 30-39 3 40-49 4 50-59 5 59 un üstü 6 D.2 Cinsiyetiniz? K.2

Detaylı

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 KONYA ERKEN SEÇİM M SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma rma Hakkında Seçmen Davranış ışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

SEÇMEN TERCİHLERİ ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2016

SEÇMEN TERCİHLERİ ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2016 Bu araştırma ORC (Objective Research Center) tarafından 19 Haziran 6 Temmuz 2016 tarihleri arasında 30 Büyükşehirde yapılmıştır. Araştırma farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişilerden

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 ADANA İNŞAAT 2014 8. Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı ADANA IHS 2014 Adana 8. Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz Teknolojisi,

Detaylı

ORDU - ÜNYE YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI

ORDU - ÜNYE YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI ORDU - ÜNYE YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Mart, 2014 1 İçindekiler Yönetici Özeti Araştırma rma Hakkında Ünye Belediye Başkan Adaylarına Yönelik Y Analizler Yerel Seçimlerde Seçmen Davranışı

Detaylı