2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 T.C. VAN VALİLİĞİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van I

2 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR. 2

3 İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler 4 İl Siyasi Haritası Yılı ADNKS Sonuçları 5 Kuruma Ait Bilgiler 6 II. Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yatırım Ve Faaliyetlerinin Plan-Program Metinlerine Uygunluğu Analizi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2014 Yılı Genel Kurumsal Yatırım Değerlendirme Tablosu (Ek 4/b) (Ek 4/c) Plan ve Program Metinlerinin Analiz Tablosu (Ek 3) Değerlendirme Raporu Tablosu (Ek 5) İl Valisinin Kurumsal Değerlendirmesi 3

4 I. GENEL BİLGİLER 4

5 Nüfus Bilgileri Tablosu S.NO İLCE ADI SAYISI * NÜFUS NÜFUS NÜFUS MAHALLE BAHÇESARAY BAŞKALE ÇALDIRAN ÇATAK EDREMİT ERCİŞ GEVAŞ GÜRPINAR İPEKYOLU 50 ** * * 10 MURADİYE ÖZALP SARAY TUŞBA 67 ** * * 2010 ve 2000 yıllarında kurulu olmayan merkez ilçe Nufus Miktarları TOPLAM * 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulduğundan İlçe olarak 2010 ve 2000 yılları nufus sayımında belirtilmemiştir ** 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulmuştur. 5

6 Kurum Bilgileri 1 Fiziksel Yapi İl Müdürlüğümüz Erciş yolu üzeri 2. Km Ethem Dede Caddesi Bölge Trafik Karşısında bulunan binada hizmet vermektedir. İl Müdürlüğümüz hizmet binası ile depo, garaj, köpek eğitim merkezi, konteynır alanı, lojman sahası ve diğer eklentileri ile birlikte yaklaşık m² bir alanı işgal etmekte olup, yaklaşık m² kapalı alanda faaliyet sürdürmektedir Yılı Mevcut Fiziki Alanlar Tablosu Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SGDB (Müdürlük Binası) AÇIK ALAN (M²) KAPALI ALAN (M²) KONFERANS / TOPLANTI SALONU SAYISI KAPASİTE Sİ (Kişi) MİSAFİRH ANE KAPASİTE Sİ (Oda) LOJMAN SAYISI İdareye İlişkin Bilgiler 27/02/2014 tarihli ve 6525 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla ülke genelinde afet ve acil durum yönetimi, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak 81 ilde valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlüğü şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Bu nedenle yeni düzenleme gereğince planlama ve zarar azaltma, müdahale, iyileştirme, deprem, stratejik yönetim uygulamaları, bilgi sistemleri ve haberleşme konularına yönelik faaliyetler ile hukuki konulara ilişkin iş ve işlemlerin 2014/1 sayılı Genelgede yer alan düzenlemelerin yapılmıştır. Müdürlüğümüz 120 kadrolu personel, 12 özel güvenlik ve 14 temizlik hizmet elemanlarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 3 Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek. 2) Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak. 3) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek. 4) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek. 5) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak. 6) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek. 7) İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak. 6

7 8) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek. 9) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek. 10) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak. 11) İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak. 12) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 13) Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak. 4 Vizyon Ve Misyon Misyon : Afetlere hazır dirençli toplum oluşturmak. Vizyon: Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak. tır. 5 Amaç Ve Hedefler Stratejik planların değerlendirilmesi Mevcut durum analizleri yapmak Kurum içi toplantılar yapmak Afete hazır eğitimler vermek Stratejik plan ve projeleri takip etmek Kurum vizyon ve misyonlarını ön planda tutmak 6 İdarenin Amaç Ve Hedefleri Başkanlığın amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin belirlenmesini, değerlendirilmesini, risklerin en aza indirilmesini sağlamaya yardımcı olan stratejilerin ve araçların uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Önleyici, tespit edici ve düzenleyici her türlü kontrol faaliyeti bir plan ve sistem çerçevesinde uygulanacaktır. 7

8 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞININ VAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ 8

9 Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu BAKANLIK/KURUM STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLANA İLİŞKİN NİCEL VERİLER PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN NİCEL VERİLER TEMA 1. Stratejik Amaç 1 Sürekli Gelişen ve Öğrenen Kurum Olmak Hedef SH 1.1: 2017 Yılı Sonuna Kadar Kamu İç Kontrol Standartlarına Uygunluk Oranını %90 a Çıkarmak SH 1.2 : 2017 Yılı Sonuna Kadar Güvenli ve Sürdürülebilir AFAD Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemlerini Kurmak SH 1.3 : 2014 Yılı Sonuna Kadar Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçmek Tema (varsa) AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Dönemi Stratejik Planı Stratejik Amaç Hedef Strateji (Varsa) Performans Göstergesi Stratejik Amaç Performans Hedefi Faaliyet Performans Göstergesi Performans Hedefi PH1.1 : Kamu İç Kontrol Standartlarına Uygunluk Oranı Artırılacaktır PH1.2 Güvenli ve Sürdürülebilir Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemleri Kurulacaktır PH 1.3 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçme Çalışmaları Tamamlanacaktır. Faaliyetler F1.1 -Süreçlerle Yönetim Faaliyeti F1.2 -İç Kontrol Sistemi Oluşturma Faaliyeti F1.1- Toplantı ve Bilgi Yönetimi Faaliyeti F1.2- Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) F1.3- Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi (ERP) F1.4 -Bilişim Güvenliği Yönetim Faaliyeti F1.5-Bilişim Sistemleri ve Ağ Altyapısının Güçlendirilmesi Faaliyeti F1.1- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçme Çalışmaları Tamamlanacaktır F1.2- Çalışma Ortamlarının İyileştirilmesi Faaliyeti. Performans Göstergeleri PG1- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Yer Alan Genel Şartların Makul Güvenceyi Sağlama Oranı (% 55) PG1- Çalışanların "bilgi yönetiminden" memnuniyet oranındaki yıllık artış Oranı ( % 10) PG2- Teknik servis çevrim zamanını (arızaya müdahale ve arızayı çözme) kısaltma oranı (% 1) PG3- Teknik destek talebini düşürme oranı (% 2) PG 4- EBYS için teknik destek talebini azaltma oranı (% 20) PG1- Çalışan memnuniyetinin yıllık artış oranı (%)10 PG2- Kişi başına düşen ortalama eğitim saatinin yıllık artış oranı (%)20 PG3- Ortalama kişi başı uluslararası eğitim ve/veya staj süresinin yıllık artış oranı (%)10 9

10 SH 1.4 : Afet Türleri Konusunda Bilgi ve Uzmanlık Kapasitesini Her Yıl %20 Artırmak PH 1.4 -Afet Türleri Konusunda Bilgi ve Uzmanlık Kapasitesi Artırılacaktır F1.1-Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Faaliyeti F1.2- TUJJB Projeleri F1.3-Kütüphanenin İyileştirilmesi Faaliyeti PG4- Destek hizmeti sunan birimlerdeki çalışan sayısının toplam çalışan sayısına oranı (%)18 PG1- Afet türlerinde uzmanlaşan çalışan sayısının yıllık artış oranı Oran (%)40 PG2-Desteklenen araştırma geliştirme projesi sayısı (UDAP, TUJJB vb.) PG3-Ar-Ge bütçesi / Yatırım bütçesi oranı (en az) Oran (%)7 SH 1.5 : AFAD Faaliyetlerinin Farkında lığını Her Yıl %20 Artırmak PH 1.5 -AFAD Faaliyetlerinin Farkında lığını Artırma Çalışmaları Yapılacaktır F1.1-Stratejik İletişim Planı F1.2-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Faaliyetleri F1.3-Afetlerde Medya Etik İlkelerinin Belirlenmesi Faaliyeti F1.4-Afet Muhabirliği Faaliyeti F1.5-Afet Yayıncılığı Faaliyeti PG1- AFAD'ın tanınırlık oranı Oran (%)40 PG2- İnternet sitesi yıllık ziyaretçi sayısının artış oranı Oran (%)60 PG3- Medyada çıkan haber sayısının artış oranı Oran (%)20 PG4- Toplam haber sayısındaki olumlu haberlerin artış oranı Oran (%)25 PG5- Toplam haber sayısındaki etik dışı haber sayısının azalış oranıoran (%)25 PG6- Afet muhabirliği sertifikası alan kişi sayısı (kümülatif) (Türkiye Geneli 80 kişi Van İli 2) PG7- Protokol imzalanan medya meslek örgütleri sayısı (kümülatif) PG8- Afet Yönetiminde Medya konulu ders açılmış üniversite sayısı (kümülatif) TEMA 1 Stratejik Amaç 2 Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi Kurmak Hedef SH 2.1: 2016 Yılı Sonuna Kadar Afet Yönetimi Strateji Belgelerini ve Planlarını Tamamlamak Performans Hedefi PH2.1 : Afet Yönetimi Strateji Belgelerini ve Planlarını Tamamlama Çalışmaları Yapılacaktır Faaliyetler F1.1 Gıda ve Yem Kontrol hizmetleri. F1.2 Gıda ve Yem Araştırmaları. Performans Göstergeleri PG1- Hazırlanan ulusal plan sayısı (kümülatif) PG2- Tüm planların entegrasyonunun tamamlanması Oran (%)50 10

11 SH 2.2 : Risk Azaltma Faaliyetlerini Her Yıl % 20 Artırmak SH 2.3 : Hazırlık ve Müdahale Kapasitesini 2017 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Ortalama %25 İyileştirmek SH 2.4 : İyileştirme Kapasite ve Süreçlerini Her Yıl % 20 Geliştirmek PH2.2 Risk Azaltma Faaliyetlerini Artırma Çalışmaları Yapılacaktır PH2.3 Hazırlık ve Müdahale Kapasitesini İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır PH2.4- İyileştirme Kapasite ve Süreçlerini Geliştirme Çalışmaları Yapılacaktır F2.1- Risk Azaltma Faaliyetleri F2.2- Tehlike ve Risk Haritalarının Üretilmesi Faaliyeti F2.3- Afet Risklerini Azaltma Platformu Faaliyeti F2.4- UDSEP-2023 Faaliyeti F2.1-Müdahale Gücünü Artırma Faaliyeti F2.2- KBRN Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi Faaliyeti F2.3- Lojistik Merkezler Faaliyeti F2.4- Uydu Sistemleri ve Hava Araçları Faaliyeti F2.5- Hükümet Harekât Merkezi Faaliyeti F2.6- Türkiye Afet Operasyon Merkezi Faaliyeti F2.7- Türkiye Afet Müdahale Planının İşlerliğini Artırma Faaliyeti F2.8- TAMP'ta Yer Alan Hizmet Gruplarının Lojistik İhtiyaçlarının F2.9- Karşılanması Faaliyeti TAMP Simülasyonu-TAMP Süreç Tanımlama ve Analiz Sistemi Faaliyeti F2.1- Kullanıma Hazır Geçici Barınma Alanları Oluşturulması Faaliyeti F2.2- Hasar Tespit Sisteminin İyileştirilmesi Faaliyeti F2.3- Etüt-Projeler, Yer Seçimi ve Afet Konutu Yapımı Faaliyeti F2.4- Kamulaştırma Faaliyetleri F2.5- Personel Eğitimi Faaliyeti F2.6- Teknik Ekiplerin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Faaliyeti F2.7- Afet Hukuku Yayın Faaliyeti PG1- Risk azaltma faaliyetlerinin yıllık artış oranı Oran (%)20 PG2- Platform tarafından yayımlanmış olan rapor sayısı (kümülatif) Adet 2 PG3- UDSEP kısa vadeli eylemlerin tamamlanma oranı (kümülatif) Oran (%)80 PG4- UDSEP orta vadeli eylemlerin tamamlanma oranı (kümülatif) Oran (%)40 PG1- Afet ve acil durum haberlerinin alınma süresinin yıllık kısaltılma oranı (Oran %20) PG2- Ulusal ve/veya uluslararası tatbikat sayısı adet 2 PG3- TAMP çerçevesinde gerçekleştirilen yerel tatbikatlar Adet 12 PG4- Hazırlık ve müdahale kapasitesinin yıllık ortalama artış oranı (Oran %25) PG1- Kurulan konteyner kentlerin kapasitesi (kişi kümülatif ) Adet PG2- Stoklanan konteynerlerin kapasitesi (kişi kümülatif ) Adet PG3- İyileştirme süreçleri eğitimi almış personel sayısının yıllık artış oranı Oran (%) 58 PG4- Hak sahibi ailelere verilen afet kredilerindeki geri ödeme oranı Oran (%) 45 PG5- Artan afet konutu stokunun yıllık 11

12 SH 2.5 : 2017 Yılı Sonuna Kadar Türkiye ve Bölgesindeki Depremlerin Merkez Üssünü 1 km Hata Payı İçerisinde %99'luk Doğruluk Oranı ile Vermek SH 2.6 : 2017 Yılı Sonuna Kadar Afet Yönetimi Destek Sistemlerini Geliştirmek PH2.5- Türkiye ve Bölgesindeki Depremlerin Merkez Üssünü Belirleme Çalışmalarında Hata Payı Düşürülecek, Doğruluk Oranı Artırılacaktır PH2.6- Afet Yönetimi Destek Sistemlerini Geliştirme Çalışmaları Yapılacaktır F2.1- Ulusal Deprem Gözlem Ağının Geliştirilmesi Faaliyeti F2.2- Derin Kuyu Sismometre Araştırması Faaliyeti F2.3- Deprem Acil Gözlem Araştırmaları Faaliyeti F2.4- Uluslararası Deprem Merkezleri ile İşbirlikleri Faaliyeti F2.1- Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi Araştırma Geliştirme (AYDES Ar-Ge) F2.2- Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) F2.3- Görüntü Alma ve İşleme Sistemi F2.4- İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi Ar-Ge F2.5- Deprem Ön Hasar Tahmini Analizi ve Erken Uyarı Sistemi F2.6- Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi (KGHS) F2.7- BM Afet Koordinasyon Araçlarının Bilişim Altyapısının Uygun Hale Getirilmesi F2.8- Kesintisiz İletişim Kutusu ve eritilme oranı Oran (%) 40 PG6- Hasar tespit sürecinin iyileştirilmesi Oran (%) 20 PG7- Yıllık programdaki toplam afet konutu sayısına göre gerçekleşme oranı Oran (%) 45 PG8- Yıl içinde kesinleşen 7269 s. Kanun ile ilgili davalardaki kaybetme oranını azaltma oranı (%) 10 PG1- Ulusal zayıf yer hareketi gözlem ağı toplam istasyon sayısı PG2- Ulusal kuvvetli yer hareketi gözlem ağı toplam istasyon sayısı PG3- Zemin özellikleri tamamlanan kuvvetli yer hareketi dep rem gözlem istasyonları sayısı (kümülatif) PG4- Bir deprem olayı sonrası bilimsel ön raporlama süresi (mevcut durumda 45 dakika) PG5- Depremin merkez üssünün belirlenmesindeki hata payı (mevcut durumda 5 km) PG6- Uluslararası araştırma merkezleriyle yapılan yeni işbirlikleri sayısı (kümülatif) PG1- AYDES modüllerinin devreye alınma oranı Oran (%)20 PG2- TDVM verilerine yapılan atıf sayısının artış oranı Oran (%)50 PG3- Haber alma yayma sistemiyle tehlike haberlerinin iletilme süresinin 3 dakikaya indirileceği il sayısı* PG4- Sirenlerle ikaz alarm haberlerinin duyurulduğu il sayısı Adet 1 PG5- Pilot alandaki deprem erken uyarı sisteminin tahmin yap ma doğruluk oranı Oran (%) 40 PG6- HF telsiz sisteminin kurulduğu il sayısı Adet 81 PG7- KGHS'nin kurulduğu il sayısı Adet 4 12

13 Saha Destek Çantası F2.9- Türkiye Afet Veri Merkezi (TAVM) F2.10- Türkiye Deprem Veri Merkezi (TDVM) *Ankara, Eskişehir, Diyarbakır ve Zonguldak Hedef SH Yılı Sonuna Kadar Risk Azaltma Faaliyetlerinde Standartlaşmayı Sağlamak Performans Hedefi PH 3.1 : Risk Azaltma Faaliyetlerinde Standartlaşma Çalışmaları Yapılacaktır Faaliyetler F3.1- Risk Yönetimi Esaslarının Belirlenmesi Faaliyeti F3.2- Deprem Yönetmeliğinin Güncellenmesi Faaliyeti F3.3-Deprem Bölgeleri Haritasının Güncellenmesi Faaliyeti F3.4-Eğitim Faaliyetleri Performans Göstergeleri PG1- Risk azaltma faaliyetleri standartlarına ilişkin kılavuzların tamamlanması Oran(%)50 PG2- Yıllık olarak Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin güncellenmesine dair çalıştay sayısı Adet 1 PG3- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik eğitimi verilen il sayısı (kümülatif) Adet 40 PG.4- Deprem Bölgeleri Haritasının yayımlanma oranı Oran (%) 100 TEMA 1 Stratejik Amaç 3 Afet Yönetimi Standartlarını Yaygınlaştırmak SH Yılı Sonuna Kadar Hazırlık ve Müdahale Faaliyetlerinde Standartlaşmayı sağlamak PH 3.2- Hazırlık ve Müdahale Faaliyetlerinde Standartlaşma Çalışmaları Tamamlanacaktır. F3.1 Hazırlık ve Müdahale Standartlarını Belirleme Faaliyeti F3.2 Bilgi ve Haberleşme Standartlarının Oluşturulması Faaliyeti PG1- Hazırlık ve müdahale faaliyetlerine ilişkin standartların belirlenmesi oranı Oran (%)100 SH Yılı Sonuna Kadar İyileştirme Faaliyetlerinde Standartlaşmayı Sağlamak PH 3.3- İyileştirme Faaliyetlerinde Standartlaşma Çalışmaları Tamamlanacaktır. F3.1- İyileştirme Standartları Faaliyeti F3.2- Faaliyeti Yasal Çalışmalar F3.3- Eğitim Faaliyetleri PG1- İyileştirme Standartlarının belirlenmesi SH Yılı Sonuna Kadar Afet Eğitimlerinde Standartlaşmayı Sağlamak PH 3.4- Afet Eğitimlerinde Standartlaşma Çalışmaları tamamlanacaktır F3.1- Uzmanlık Eğitimi ve Hedef Kitlelere Göre Afet Bilinci Eğitim Standartlarının Belirlenmesi Faaliyeti PG1- Uzmanlık eğitimi (arama-kurtarma, KBRN ve yangın eğitimi) standartlarının belirlenmesi oranı Oran (%)100 PG2- Hedef kitlelere göre afet bilinci eğitimi standartlarının belirlenmesi oranı Oran(%)100 PG3- Belirlenen standartların yayımlanması 13

14 oranı Oran (%)100 Hedef SH 4.1 Ülke Genelinde Toplumsal Afet Farkında lığını Her Yıl Ortalama %50 Artırmak Ülke Genelinde Toplumsal Afet Farkında lığı Performans Hedefi PH4.1 : Ülke Genelinde Toplumsal Afet Farkında lığı Artırılacaktır Faaliyetler F4.1- Afete Hazır Aile F4.2- Afete Hazır Okul F4.3- Afete Hazır İş Yeri F4.4- Afete Hazır Gönüllü Gençler F4.5- Afete Hazır Medya F4.6- Kritik ve İncinebilir Grupların Farkında lığının Artırılması Faaliyeti Performans Göstergeleri PG1- Ülke genelinde farkındalık eğitimi verilen kişi sayısı (kümülatif) Adet 2 Milyon PG2- Toplumun afet farkında lığının yıllık artış oranı Oran (%)8 Stratejik Amaç 4 SH 4.2- Yerel Afet Eğitimleri Kapasitesini 2017 Yılı Sonuna Kadar 5 Kat Artırmak PH.4.2- Yerel Afet Eğitimleri Kapasitesi Artırılacaktır. F4.1- Eğitmen Eğitimleri Faaliyeti PG1- Kurulan ilave bölgesel afet eğitim merkezi sayısı (kümülatif) Adet 2 PG2- Tam donanımlı gezici afet eğitim ünitesi aracı sayısı (kümülatif) Adet 6 PG3- Eğitilen eğitmen sayısı (kümülatif) Adet 6000 TEMA 1 Afetlere Hazırlık İçin Eğitim Seferberliği Başlatmak SH 4.3- AFAD Eğitim Merkezinin Eğitim Kapasitesini Her Yıl Ortalama %30 Artırmak PH.4.3- AFAD Eğitim Merkezinin Eğitim Kapasitesi Artırılacaktır F4.1- AFADEM Etkinlikleri F4.2- Uluslararası İşbirliği ve Proje Faaliyetleri PG1- AFADEM tarafından düzenlenen eğitim ve farkındalık etkinlik leri sayısının yıllık artış oranı Oran (%)40 PG2- Gerçekleştirilen uluslararası işbirliği faaliyetleri sayısı (kümülatif) Adet 3 PG3- Uluslararası etkinlik sayısı (kümülatif) Adet 2 PG4- Üniversiteler ile gerçekleştirilen ortak faaliyet sayısı Adet 9 SH Yılı Sonuna Kadar Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetlerini Destekleyici Sistemleri Kurmak PH.4.4- Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetlerini Destekleyici Sistemler Kurulacaktır F4.1- Eğitim Materyalleri F4.2- Uzaktan Eğitim ve Telekonferans Sistemleri F4.3- Mobil Cihaz Uygulamaları PG1 Açık ve uzaktan eğitim sistemlerinin (internet sitesi, online eğitim, uygulamalar vb.) kurulması oranı Oran (%)100 PG2 Ülke çapında kullanılmak üzere oluşturulacak yazılı ve görsel eğitim seti sayısı Adet6 PG3- Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik internet sitesi Oran (%)40 14

15 TEMA 1 Stratejik Amaç 5 Uluslararası Alanda Öncü Kuruluş Olmak Hedef SH 5.1 Başkanlığın Uluslararası İnsani Yardımlardaki Performansını Artırmak SH 5.2- AFAD'ın Uluslararası Alandaki Kurumsal Varlığını Güçlendirecek İşbirliği Faaliyetlerini Her Yıl En Az %20 Artırmak Performans Hedefi PH5.1 : Başkanlığın Uluslararası İnsani Yardımlardaki Performansı Artırılacaktır PH5.2- AFAD'ın Uluslararası Alandaki Kurumsal Varlığını Güçlendirecek İşbirliği Faaliyetleri Artırılacaktır. Faaliyetler F5.1- Uluslar arası yardım planı. F5.2- Kapasite Geliştirme Faaliyeti. F5.1- İkili veya Çoklu İşbirlikleri Faaliyeti F5.2- Uluslararası Kuruluşların ve Girişimlerin Yönetim Kadrolarında Yer Alma Faaliyeti F5.3- Uluslararası Projeler F5.4- Projelerin Uluslararası Kaynaklar ile Finansmanı Faaliyeti F5.5- Uluslararası Medyada Görünürlüğü Artırma Faaliyeti Performans Göstergeleri PG1- Uluslararası acil yardım talimatının Başkanlığa ulaşmasını müteakip müdahale edilmesi süresi (Ankara merkezli bir dairede her km mesafe için) 11 Saat PG2- Uluslararası sertifikaya sahip ekip sayısı 2 Adet PG3- Uluslararası insani yardım operasyonlarında görev alan uluslararası sertifikalı ekip üyesi personel sayısının toplam personel sayısına oranı Oran (%)20 PG4- Başkanlığın uluslararası insani yardım operasyonlarındaki ayni ve nakdi bağış payının artış oranı Oran (%) 30 PG5- Başkanlığın uluslararası insani yardım bütçesinin kullanılma oranı Oran (%)85 PG1- Yönetim kadrolarında yer alınan uluslararası kuruluş veya inisiyatif sayısı 3 Adet PG2- Ev sahipliği yapılan uluslararası organizasyon sayısı (eğitim, çalıştay, sempozyum, konferans vb.) 3 Adet PG3-Ortak yürütülen uluslararası proje sayısı 2 Adet PG4- Yeni imzalanan ikili veya çoklu işbirlikleri sayısı (niyet mektubu, mutabakat muhtırası, ortak eylem planı, anlaşma vb.) 2 Adet PG5Uluslararası yayınlarda çıkan haber sayısının artış oranı Oran (%)10 15

16 Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H - PH Stratejik Amaç 1: Sürekli Gelişen ve Öğrenen Kurum Olmak SH 1.1: 2017 Yılı Sonuna Kadar Kamu İç Kontrol Standartlarına Uygunluk Oranını %90 a Çıkarmak PH1.1 : Kamu İç Kontrol Standartlarına Uygunluk Oranı Artırılacaktır Afet ve Acil Durum Başkanlığı Dönemi Stratejik Planı PG PG1- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Yer Alan Genel Şartların Makul Güvenceyi Sağlama Oranı (% 55) Faaliyet F1.1 -Süreçlerle Yönetim Faaliyeti F1.2 -İç Kontrol Sistemi Oluşturma Faaliyeti PG1 % 55 (+) F1.1 F1.2 Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Süreçlerle yönetim faaliyetine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmamıştır. AFAD Başkanlığımızın direktifleri doğrultusunda 2015 yılı içerisinde faaliyet yürütülecektir Yerelde İç kontrol sistemi oluşturmaya yönelik farkındalık çalışmaları yapılmıştır. AFAD Başkanlığımızın da direktifleri doğrultusunda 2015 yılı içerisinde faaliyet yürütülecektir. Ödenek ve Harcama Durumu (TL) 16

17 Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H - PH PG Stratejik Amaç 1: Sürekli Gelişen ve Öğrenen Kurum Olmak SH 1.2 : 2017 Yılı Sonuna Kadar Güvenli ve Sürdürülebilir AFAD Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemlerini Kurmak PH 1.2: Güvenli ve Sürdürülebilir Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemleri Kurulacaktır PG1- Çalışanların "bilgi yönetiminden" memnuniyet oranındaki yıllık artış Oranı ( % 10) PG2- Teknik servis çevrim zamanını (arızaya müdahale ve arızayı çözme) kısaltma oranı (% 1) PG3- Teknik destek talebini düşürme oranı (% 2) PG 4- EBYS için teknik destek talebini azaltma oranı (% 20) F1.1- Toplantı ve Bilgi Yönetimi Faaliyeti F1.2- Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Faaliyet F1.3- Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi (ERP) F1.4 -Bilişim Güvenliği Yönetim Faaliyeti F1.5- Bilişim Sistemleri ve Ağ Altyapısının Güçlendirilmesi Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 15(+) PG2 1(+) PG3 5 (+) PG4 % 20 ( -) EBYS sistemine geçilmemiştir. F1 F2 F3 F4 F5 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Toplantı ve bilgi yönetimine yönelik personel farkında lığını arttırıcı düzeyde çalışmalar yapılmıştır Elektronik belge yönetim sistemine 2014 yılında il AFAD Müdürlüklerinde geçilmemiştir. Kurumsal kaynak planlama sistemine yönelik çalışma yapılmamıştır Bilişim güvenliği yönetim faaliyetine yönelik çalışma yapılmamıştır Bilişim sistemleri ve ağ altyapısının güçlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Afet ve Acil Durum Başkanlığı Dönemi Stratejik Planı Ödenek ve Harcama Durumu (TL) 17

18 Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Afet ve Acil Durum Başkanlığı Dönemi Stratejik Planı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 1: Sürekli Gelişen ve Öğrenen Kurum Olmak SH 1.3 : 2014 Yılı Sonuna Kadar Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçmek PH 1.3 : Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçme Çalışmaları Tamamlanacaktır. PG1- Çalışan memnuniyetinin yıllık artış oranı (%)10 PG2- Kişi başına düşen ortalama eğitim saatinin yıllık artış oranı (%)20 PG3- Ortalama kişi başı uluslararası eğitim ve/veya staj süresinin yıllık artış oranı (%)10 PG4- Destek hizmeti sunan birimlerdeki çalışan sayısının toplam çalışan sayısına oranı (%)18 F1.1- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçme Çalışmaları Tamamlanacaktır F1.2- Çalışma Ortamlarının İyileştirilmesi Faaliyeti. Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 % 10 (+) PG2 % 20 (+) PG3 Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler. PG4 % 18 (+) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 F2 Stratejik insan kaynakları yönetimine geçme çalışmalarına ilişkin yerel düzeyde personel planlaması ya da norm kadro çalışması gibi bir faaliyet yapılmamıştır. AFAD Başkanlığının direktifleri doğrultusunda 2015 yılı içerisinde faaliyet yürütülecektir. Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binası yeni tip projedir dolayısıyla çalışma ortamlarının iyileştirilmesine yönelik bir çalışmaya ihtiyaç bulunmamaktadır. 18

19 Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Afet ve Acil Durum Başkanlığı Dönemi Stratejik Planı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 1: Sürekli Gelişen ve Öğrenen Kurum Olmak SH 1.4 : Afet Türleri Konusunda Bilgi ve Uzmanlık Kapasitesini Her Yıl %20 Artırmak PH 1.4 : Afet Türleri Konusunda Bilgi ve Uzmanlık Kapasitesi Artırılacaktır PG1- Afet türlerinde uzmanlaşan çalışan sayısının yıllık artış oranı Oran (%)40 PG2- Desteklenen araştırma geliştirme projesi sayısı (UDAP, TUJJB vb.) (Türkiye Geneli 12 Adet, Van ili 2 adet) PG3-Ar-Ge bütçesi / Yatırım bütçesi oranı (en az) Oran (%)7 F1.1- Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Faaliyeti F1.2- TUJJB Projeleri F1.3- Kütüphanenin İyileştirilmesi Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 % 40 (+) PG2 % 2 (+) PG3 % 7 (+) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 F2 F3 Bu Faaliyetle ilgi gerekli eğitimler verilmiştir TUJJB vb. projelere yönelik bir ar-ge faaliyeti yapılmamıştır. İl Düzeyinde Kütüphaneye yönelik bir faaliyet yapılmamıştır. 19

20 Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 1: Sürekli Gelişen ve Öğrenen Kurum Olmak SH 1.5: AFAD Faaliyetlerinin Farkında lığını Her Yıl %20 Artırmak PH 1.5 -AFAD Faaliyetlerinin Farkında lığını Artırma Çalışmaları Yapılacaktır PG1- AFAD'ın tanınırlık oranı Oran (%)40 PG2- İnternet sitesi yıllık ziyaretçi sayısının artış oranı Oran (%)60 PG3- Medyada çıkan haber sayısının artış oranı Oran (%)20 PG4- Toplam haber sayısındaki olumlu haberlerin artış oranı Oran (%)25 PG5- Toplam haber sayısındaki etik dışı haber sayısının azalış oranı Oran (%)25 PG6- Afet muhabirliği sertifikası alan kişi sayısı (kümülatif) (Türkiye Geneli 80 kişi, Van İli 2) PG7- Protokol imzalanan medya meslek örgütleri sayısı (kümülatif) PG8- Afet Yönetiminde Medya konulu ders açılmış üniversite sayısı (kümülatif) F1.1-Stratejik İletişim Planı F1.2-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Faaliyetleri F1.3-Afetlerde Medya Etik İlkelerinin Belirlenmesi Faaliyeti F1.4-Afet Muhabirliği Faaliyeti F1.5-Afet Yayıncılığı Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 % 100 (+) PG2 % 70 (+) PG3 % 100 (+) PG4 % 50 (+) PG5 % 25 (+) PG6 2 kişi (+) PG7 Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler. PG8 Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler. Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) F1 Stratejik iletişim planına yönelik yerel düzeyde faaliyet olmamıştır. F2 Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetine yönelik faaliyet gerçekleşmemiştir. Afet ve Acil Durum Başkanlığı Dönemi Stratejik Planı Ödenek ve Harcama Durumu (TL) 20

21 F3 F4 F5 Afetlerde medya etik ilkelerinin belirlenmesine yönelik herhangi bir faaliyet yürütülmemiştir Afet muhabirliğine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Afet yayıncılığına yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 21

22 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Afet ve Acil Durum Başkanlığı Dönemi Stratejik Planı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 3 : Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi Kurmak SH 2.1: 2016 Yılı Sonuna Kadar Afet Yönetimi Strateji Belgelerini ve Planlarını Tamamlamak PH2.1 : Afet Yönetimi Strateji Belgelerini ve Planlarını Tamamlama Çalışmaları Yapılacaktır PG1- Hazırlanan ulusal plan sayısı (kümülatif) PG2- Tüm planların entegrasyonunun tamamlanması Oran (%)50 F1.1 Gıda ve Yem Kontrol hizmetleri. F1.2 Gıda ve Yem Araştırmaları. Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler. TAMP kapsamında hazırlanan Van İl Afet Müdahale Planı (VAMP) tamamlanmış olup, 26 adet Yerel Düzey PG1 Hizmet Grubu Operasyon Plan çalışması devam etmektedir. PG2 % 50 Entegrasyon çalışması diğer paydaş kurumlarla devam etmektedir. F1 F2 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Gıda ve Yem Kontrol hizmetlerine yönelik yürütülen faaliyet bulunmamaktadır. Gıda ve Yem Araştırmalarına yönelik yürütülen faaliyet bulunmamaktadır. Ödenek ve Harcama Durumu (TL) 22

23 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Afet ve Acil Durum Başkanlığı Dönemi Stratejik Planı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 3 : Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi Kurmak SH2.2 : Risk Azaltma Faaliyetlerini Her Yıl % 20 Artırmak PH2.2 : Risk Azaltma Faaliyetlerini Artırma Çalışmaları Yapılacaktır PG1- Risk azaltma faaliyetlerinin yıllık artış oranı Oran (%)20 PG2- Platform tarafından yayımlanmış olan rapor sayısı (kümülatif) Adet 2 PG3- UDSEP kısa vadeli eylemlerin tamamlanma oranı (kümülatif) Oran (%)80 PG4- UDSEP orta vadeli eylemlerin tamamlanma oranı (kümülatif) Oran (%)40 F2.1- Risk Azaltma Faaliyetleri F2.2- Tehlike ve Risk Haritalarının Üretilmesi Faaliyeti F2.3- Afet Risklerini Azaltma Platformu Faaliyeti F2.4- UDSEP-2023 Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 % 50 (+) PG2 Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler. PG3 % 80 (+) PG4 % 40 (+) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 F2 F3 F4 Halkı afetlere karşı duyarlı kılmak üzere yıl boyu aileye ve okula yönelik afet bilinci eğitimleri verilmiştir. Bölgemizin tehlike ve risk haritaları çıkarıldı. Afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapışlı olup ilin risk haritaları çıkarılmıştır. UDSEP Kapsamında çalışma yapılarak Van ili Deprem Stratejimeri ve Eylem Planı (VADSEP) yapılmıştır. Kısa, Orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalar UDSEP te belirlenen şekilde yürütülmektedir. 23

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr A... TÜ R A y e 0 5 Y a a k d ı a n t ı Ü K l D A M I D D Ü k R N A 5 Y Y A İ e D, N A A d S 1 D. N İ S A, IRA e F KİYE D www.afad.gov.tr AFAD, 5 Kıtada 50 ye Yakın Ülkede TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMDA DÜNYADA

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015 BU RAPOR 3152 YILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR.

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sayı : 34202324-010.06.02- Konu : Uygulama Genelgesi hk... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2 29/05/2009 tarihli ve 5902

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - 2 - 2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 B- Teşkilat Yapısı

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı