2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 T.C. VAN VALİLİĞİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van I

2 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR. 2

3 İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler 4 İl Siyasi Haritası Yılı ADNKS Sonuçları 5 Kuruma Ait Bilgiler 6 II. Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yatırım Ve Faaliyetlerinin Plan-Program Metinlerine Uygunluğu Analizi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2014 Yılı Genel Kurumsal Yatırım Değerlendirme Tablosu (Ek 4/b) (Ek 4/c) Plan ve Program Metinlerinin Analiz Tablosu (Ek 3) Değerlendirme Raporu Tablosu (Ek 5) İl Valisinin Kurumsal Değerlendirmesi 3

4 I. GENEL BİLGİLER 4

5 Nüfus Bilgileri Tablosu S.NO İLCE ADI SAYISI * NÜFUS NÜFUS NÜFUS MAHALLE BAHÇESARAY BAŞKALE ÇALDIRAN ÇATAK EDREMİT ERCİŞ GEVAŞ GÜRPINAR İPEKYOLU 50 ** * * 10 MURADİYE ÖZALP SARAY TUŞBA 67 ** * * 2010 ve 2000 yıllarında kurulu olmayan merkez ilçe Nufus Miktarları TOPLAM * 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulduğundan İlçe olarak 2010 ve 2000 yılları nufus sayımında belirtilmemiştir ** 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulmuştur. 5

6 Kurum Bilgileri 1 Fiziksel Yapi İl Müdürlüğümüz Erciş yolu üzeri 2. Km Ethem Dede Caddesi Bölge Trafik Karşısında bulunan binada hizmet vermektedir. İl Müdürlüğümüz hizmet binası ile depo, garaj, köpek eğitim merkezi, konteynır alanı, lojman sahası ve diğer eklentileri ile birlikte yaklaşık m² bir alanı işgal etmekte olup, yaklaşık m² kapalı alanda faaliyet sürdürmektedir Yılı Mevcut Fiziki Alanlar Tablosu Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SGDB (Müdürlük Binası) AÇIK ALAN (M²) KAPALI ALAN (M²) KONFERANS / TOPLANTI SALONU SAYISI KAPASİTE Sİ (Kişi) MİSAFİRH ANE KAPASİTE Sİ (Oda) LOJMAN SAYISI İdareye İlişkin Bilgiler 27/02/2014 tarihli ve 6525 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla ülke genelinde afet ve acil durum yönetimi, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak 81 ilde valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlüğü şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Bu nedenle yeni düzenleme gereğince planlama ve zarar azaltma, müdahale, iyileştirme, deprem, stratejik yönetim uygulamaları, bilgi sistemleri ve haberleşme konularına yönelik faaliyetler ile hukuki konulara ilişkin iş ve işlemlerin 2014/1 sayılı Genelgede yer alan düzenlemelerin yapılmıştır. Müdürlüğümüz 120 kadrolu personel, 12 özel güvenlik ve 14 temizlik hizmet elemanlarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 3 Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek. 2) Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak. 3) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek. 4) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek. 5) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak. 6) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek. 7) İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak. 6

7 8) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek. 9) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek. 10) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak. 11) İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak. 12) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 13) Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak. 4 Vizyon Ve Misyon Misyon : Afetlere hazır dirençli toplum oluşturmak. Vizyon: Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak. tır. 5 Amaç Ve Hedefler Stratejik planların değerlendirilmesi Mevcut durum analizleri yapmak Kurum içi toplantılar yapmak Afete hazır eğitimler vermek Stratejik plan ve projeleri takip etmek Kurum vizyon ve misyonlarını ön planda tutmak 6 İdarenin Amaç Ve Hedefleri Başkanlığın amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin belirlenmesini, değerlendirilmesini, risklerin en aza indirilmesini sağlamaya yardımcı olan stratejilerin ve araçların uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Önleyici, tespit edici ve düzenleyici her türlü kontrol faaliyeti bir plan ve sistem çerçevesinde uygulanacaktır. 7

8 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞININ VAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ 8

9 Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu BAKANLIK/KURUM STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLANA İLİŞKİN NİCEL VERİLER PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN NİCEL VERİLER TEMA 1. Stratejik Amaç 1 Sürekli Gelişen ve Öğrenen Kurum Olmak Hedef SH 1.1: 2017 Yılı Sonuna Kadar Kamu İç Kontrol Standartlarına Uygunluk Oranını %90 a Çıkarmak SH 1.2 : 2017 Yılı Sonuna Kadar Güvenli ve Sürdürülebilir AFAD Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemlerini Kurmak SH 1.3 : 2014 Yılı Sonuna Kadar Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçmek Tema (varsa) AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Dönemi Stratejik Planı Stratejik Amaç Hedef Strateji (Varsa) Performans Göstergesi Stratejik Amaç Performans Hedefi Faaliyet Performans Göstergesi Performans Hedefi PH1.1 : Kamu İç Kontrol Standartlarına Uygunluk Oranı Artırılacaktır PH1.2 Güvenli ve Sürdürülebilir Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemleri Kurulacaktır PH 1.3 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçme Çalışmaları Tamamlanacaktır. Faaliyetler F1.1 -Süreçlerle Yönetim Faaliyeti F1.2 -İç Kontrol Sistemi Oluşturma Faaliyeti F1.1- Toplantı ve Bilgi Yönetimi Faaliyeti F1.2- Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) F1.3- Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi (ERP) F1.4 -Bilişim Güvenliği Yönetim Faaliyeti F1.5-Bilişim Sistemleri ve Ağ Altyapısının Güçlendirilmesi Faaliyeti F1.1- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçme Çalışmaları Tamamlanacaktır F1.2- Çalışma Ortamlarının İyileştirilmesi Faaliyeti. Performans Göstergeleri PG1- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Yer Alan Genel Şartların Makul Güvenceyi Sağlama Oranı (% 55) PG1- Çalışanların "bilgi yönetiminden" memnuniyet oranındaki yıllık artış Oranı ( % 10) PG2- Teknik servis çevrim zamanını (arızaya müdahale ve arızayı çözme) kısaltma oranı (% 1) PG3- Teknik destek talebini düşürme oranı (% 2) PG 4- EBYS için teknik destek talebini azaltma oranı (% 20) PG1- Çalışan memnuniyetinin yıllık artış oranı (%)10 PG2- Kişi başına düşen ortalama eğitim saatinin yıllık artış oranı (%)20 PG3- Ortalama kişi başı uluslararası eğitim ve/veya staj süresinin yıllık artış oranı (%)10 9

10 SH 1.4 : Afet Türleri Konusunda Bilgi ve Uzmanlık Kapasitesini Her Yıl %20 Artırmak PH 1.4 -Afet Türleri Konusunda Bilgi ve Uzmanlık Kapasitesi Artırılacaktır F1.1-Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Faaliyeti F1.2- TUJJB Projeleri F1.3-Kütüphanenin İyileştirilmesi Faaliyeti PG4- Destek hizmeti sunan birimlerdeki çalışan sayısının toplam çalışan sayısına oranı (%)18 PG1- Afet türlerinde uzmanlaşan çalışan sayısının yıllık artış oranı Oran (%)40 PG2-Desteklenen araştırma geliştirme projesi sayısı (UDAP, TUJJB vb.) PG3-Ar-Ge bütçesi / Yatırım bütçesi oranı (en az) Oran (%)7 SH 1.5 : AFAD Faaliyetlerinin Farkında lığını Her Yıl %20 Artırmak PH 1.5 -AFAD Faaliyetlerinin Farkında lığını Artırma Çalışmaları Yapılacaktır F1.1-Stratejik İletişim Planı F1.2-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Faaliyetleri F1.3-Afetlerde Medya Etik İlkelerinin Belirlenmesi Faaliyeti F1.4-Afet Muhabirliği Faaliyeti F1.5-Afet Yayıncılığı Faaliyeti PG1- AFAD'ın tanınırlık oranı Oran (%)40 PG2- İnternet sitesi yıllık ziyaretçi sayısının artış oranı Oran (%)60 PG3- Medyada çıkan haber sayısının artış oranı Oran (%)20 PG4- Toplam haber sayısındaki olumlu haberlerin artış oranı Oran (%)25 PG5- Toplam haber sayısındaki etik dışı haber sayısının azalış oranıoran (%)25 PG6- Afet muhabirliği sertifikası alan kişi sayısı (kümülatif) (Türkiye Geneli 80 kişi Van İli 2) PG7- Protokol imzalanan medya meslek örgütleri sayısı (kümülatif) PG8- Afet Yönetiminde Medya konulu ders açılmış üniversite sayısı (kümülatif) TEMA 1 Stratejik Amaç 2 Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi Kurmak Hedef SH 2.1: 2016 Yılı Sonuna Kadar Afet Yönetimi Strateji Belgelerini ve Planlarını Tamamlamak Performans Hedefi PH2.1 : Afet Yönetimi Strateji Belgelerini ve Planlarını Tamamlama Çalışmaları Yapılacaktır Faaliyetler F1.1 Gıda ve Yem Kontrol hizmetleri. F1.2 Gıda ve Yem Araştırmaları. Performans Göstergeleri PG1- Hazırlanan ulusal plan sayısı (kümülatif) PG2- Tüm planların entegrasyonunun tamamlanması Oran (%)50 10

11 SH 2.2 : Risk Azaltma Faaliyetlerini Her Yıl % 20 Artırmak SH 2.3 : Hazırlık ve Müdahale Kapasitesini 2017 Yılı Sonuna Kadar Her Yıl Ortalama %25 İyileştirmek SH 2.4 : İyileştirme Kapasite ve Süreçlerini Her Yıl % 20 Geliştirmek PH2.2 Risk Azaltma Faaliyetlerini Artırma Çalışmaları Yapılacaktır PH2.3 Hazırlık ve Müdahale Kapasitesini İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır PH2.4- İyileştirme Kapasite ve Süreçlerini Geliştirme Çalışmaları Yapılacaktır F2.1- Risk Azaltma Faaliyetleri F2.2- Tehlike ve Risk Haritalarının Üretilmesi Faaliyeti F2.3- Afet Risklerini Azaltma Platformu Faaliyeti F2.4- UDSEP-2023 Faaliyeti F2.1-Müdahale Gücünü Artırma Faaliyeti F2.2- KBRN Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi Faaliyeti F2.3- Lojistik Merkezler Faaliyeti F2.4- Uydu Sistemleri ve Hava Araçları Faaliyeti F2.5- Hükümet Harekât Merkezi Faaliyeti F2.6- Türkiye Afet Operasyon Merkezi Faaliyeti F2.7- Türkiye Afet Müdahale Planının İşlerliğini Artırma Faaliyeti F2.8- TAMP'ta Yer Alan Hizmet Gruplarının Lojistik İhtiyaçlarının F2.9- Karşılanması Faaliyeti TAMP Simülasyonu-TAMP Süreç Tanımlama ve Analiz Sistemi Faaliyeti F2.1- Kullanıma Hazır Geçici Barınma Alanları Oluşturulması Faaliyeti F2.2- Hasar Tespit Sisteminin İyileştirilmesi Faaliyeti F2.3- Etüt-Projeler, Yer Seçimi ve Afet Konutu Yapımı Faaliyeti F2.4- Kamulaştırma Faaliyetleri F2.5- Personel Eğitimi Faaliyeti F2.6- Teknik Ekiplerin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Faaliyeti F2.7- Afet Hukuku Yayın Faaliyeti PG1- Risk azaltma faaliyetlerinin yıllık artış oranı Oran (%)20 PG2- Platform tarafından yayımlanmış olan rapor sayısı (kümülatif) Adet 2 PG3- UDSEP kısa vadeli eylemlerin tamamlanma oranı (kümülatif) Oran (%)80 PG4- UDSEP orta vadeli eylemlerin tamamlanma oranı (kümülatif) Oran (%)40 PG1- Afet ve acil durum haberlerinin alınma süresinin yıllık kısaltılma oranı (Oran %20) PG2- Ulusal ve/veya uluslararası tatbikat sayısı adet 2 PG3- TAMP çerçevesinde gerçekleştirilen yerel tatbikatlar Adet 12 PG4- Hazırlık ve müdahale kapasitesinin yıllık ortalama artış oranı (Oran %25) PG1- Kurulan konteyner kentlerin kapasitesi (kişi kümülatif ) Adet PG2- Stoklanan konteynerlerin kapasitesi (kişi kümülatif ) Adet PG3- İyileştirme süreçleri eğitimi almış personel sayısının yıllık artış oranı Oran (%) 58 PG4- Hak sahibi ailelere verilen afet kredilerindeki geri ödeme oranı Oran (%) 45 PG5- Artan afet konutu stokunun yıllık 11

12 SH 2.5 : 2017 Yılı Sonuna Kadar Türkiye ve Bölgesindeki Depremlerin Merkez Üssünü 1 km Hata Payı İçerisinde %99'luk Doğruluk Oranı ile Vermek SH 2.6 : 2017 Yılı Sonuna Kadar Afet Yönetimi Destek Sistemlerini Geliştirmek PH2.5- Türkiye ve Bölgesindeki Depremlerin Merkez Üssünü Belirleme Çalışmalarında Hata Payı Düşürülecek, Doğruluk Oranı Artırılacaktır PH2.6- Afet Yönetimi Destek Sistemlerini Geliştirme Çalışmaları Yapılacaktır F2.1- Ulusal Deprem Gözlem Ağının Geliştirilmesi Faaliyeti F2.2- Derin Kuyu Sismometre Araştırması Faaliyeti F2.3- Deprem Acil Gözlem Araştırmaları Faaliyeti F2.4- Uluslararası Deprem Merkezleri ile İşbirlikleri Faaliyeti F2.1- Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi Araştırma Geliştirme (AYDES Ar-Ge) F2.2- Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) F2.3- Görüntü Alma ve İşleme Sistemi F2.4- İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi Ar-Ge F2.5- Deprem Ön Hasar Tahmini Analizi ve Erken Uyarı Sistemi F2.6- Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi (KGHS) F2.7- BM Afet Koordinasyon Araçlarının Bilişim Altyapısının Uygun Hale Getirilmesi F2.8- Kesintisiz İletişim Kutusu ve eritilme oranı Oran (%) 40 PG6- Hasar tespit sürecinin iyileştirilmesi Oran (%) 20 PG7- Yıllık programdaki toplam afet konutu sayısına göre gerçekleşme oranı Oran (%) 45 PG8- Yıl içinde kesinleşen 7269 s. Kanun ile ilgili davalardaki kaybetme oranını azaltma oranı (%) 10 PG1- Ulusal zayıf yer hareketi gözlem ağı toplam istasyon sayısı PG2- Ulusal kuvvetli yer hareketi gözlem ağı toplam istasyon sayısı PG3- Zemin özellikleri tamamlanan kuvvetli yer hareketi dep rem gözlem istasyonları sayısı (kümülatif) PG4- Bir deprem olayı sonrası bilimsel ön raporlama süresi (mevcut durumda 45 dakika) PG5- Depremin merkez üssünün belirlenmesindeki hata payı (mevcut durumda 5 km) PG6- Uluslararası araştırma merkezleriyle yapılan yeni işbirlikleri sayısı (kümülatif) PG1- AYDES modüllerinin devreye alınma oranı Oran (%)20 PG2- TDVM verilerine yapılan atıf sayısının artış oranı Oran (%)50 PG3- Haber alma yayma sistemiyle tehlike haberlerinin iletilme süresinin 3 dakikaya indirileceği il sayısı* PG4- Sirenlerle ikaz alarm haberlerinin duyurulduğu il sayısı Adet 1 PG5- Pilot alandaki deprem erken uyarı sisteminin tahmin yap ma doğruluk oranı Oran (%) 40 PG6- HF telsiz sisteminin kurulduğu il sayısı Adet 81 PG7- KGHS'nin kurulduğu il sayısı Adet 4 12

13 Saha Destek Çantası F2.9- Türkiye Afet Veri Merkezi (TAVM) F2.10- Türkiye Deprem Veri Merkezi (TDVM) *Ankara, Eskişehir, Diyarbakır ve Zonguldak Hedef SH Yılı Sonuna Kadar Risk Azaltma Faaliyetlerinde Standartlaşmayı Sağlamak Performans Hedefi PH 3.1 : Risk Azaltma Faaliyetlerinde Standartlaşma Çalışmaları Yapılacaktır Faaliyetler F3.1- Risk Yönetimi Esaslarının Belirlenmesi Faaliyeti F3.2- Deprem Yönetmeliğinin Güncellenmesi Faaliyeti F3.3-Deprem Bölgeleri Haritasının Güncellenmesi Faaliyeti F3.4-Eğitim Faaliyetleri Performans Göstergeleri PG1- Risk azaltma faaliyetleri standartlarına ilişkin kılavuzların tamamlanması Oran(%)50 PG2- Yıllık olarak Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin güncellenmesine dair çalıştay sayısı Adet 1 PG3- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik eğitimi verilen il sayısı (kümülatif) Adet 40 PG.4- Deprem Bölgeleri Haritasının yayımlanma oranı Oran (%) 100 TEMA 1 Stratejik Amaç 3 Afet Yönetimi Standartlarını Yaygınlaştırmak SH Yılı Sonuna Kadar Hazırlık ve Müdahale Faaliyetlerinde Standartlaşmayı sağlamak PH 3.2- Hazırlık ve Müdahale Faaliyetlerinde Standartlaşma Çalışmaları Tamamlanacaktır. F3.1 Hazırlık ve Müdahale Standartlarını Belirleme Faaliyeti F3.2 Bilgi ve Haberleşme Standartlarının Oluşturulması Faaliyeti PG1- Hazırlık ve müdahale faaliyetlerine ilişkin standartların belirlenmesi oranı Oran (%)100 SH Yılı Sonuna Kadar İyileştirme Faaliyetlerinde Standartlaşmayı Sağlamak PH 3.3- İyileştirme Faaliyetlerinde Standartlaşma Çalışmaları Tamamlanacaktır. F3.1- İyileştirme Standartları Faaliyeti F3.2- Faaliyeti Yasal Çalışmalar F3.3- Eğitim Faaliyetleri PG1- İyileştirme Standartlarının belirlenmesi SH Yılı Sonuna Kadar Afet Eğitimlerinde Standartlaşmayı Sağlamak PH 3.4- Afet Eğitimlerinde Standartlaşma Çalışmaları tamamlanacaktır F3.1- Uzmanlık Eğitimi ve Hedef Kitlelere Göre Afet Bilinci Eğitim Standartlarının Belirlenmesi Faaliyeti PG1- Uzmanlık eğitimi (arama-kurtarma, KBRN ve yangın eğitimi) standartlarının belirlenmesi oranı Oran (%)100 PG2- Hedef kitlelere göre afet bilinci eğitimi standartlarının belirlenmesi oranı Oran(%)100 PG3- Belirlenen standartların yayımlanması 13

14 oranı Oran (%)100 Hedef SH 4.1 Ülke Genelinde Toplumsal Afet Farkında lığını Her Yıl Ortalama %50 Artırmak Ülke Genelinde Toplumsal Afet Farkında lığı Performans Hedefi PH4.1 : Ülke Genelinde Toplumsal Afet Farkında lığı Artırılacaktır Faaliyetler F4.1- Afete Hazır Aile F4.2- Afete Hazır Okul F4.3- Afete Hazır İş Yeri F4.4- Afete Hazır Gönüllü Gençler F4.5- Afete Hazır Medya F4.6- Kritik ve İncinebilir Grupların Farkında lığının Artırılması Faaliyeti Performans Göstergeleri PG1- Ülke genelinde farkındalık eğitimi verilen kişi sayısı (kümülatif) Adet 2 Milyon PG2- Toplumun afet farkında lığının yıllık artış oranı Oran (%)8 Stratejik Amaç 4 SH 4.2- Yerel Afet Eğitimleri Kapasitesini 2017 Yılı Sonuna Kadar 5 Kat Artırmak PH.4.2- Yerel Afet Eğitimleri Kapasitesi Artırılacaktır. F4.1- Eğitmen Eğitimleri Faaliyeti PG1- Kurulan ilave bölgesel afet eğitim merkezi sayısı (kümülatif) Adet 2 PG2- Tam donanımlı gezici afet eğitim ünitesi aracı sayısı (kümülatif) Adet 6 PG3- Eğitilen eğitmen sayısı (kümülatif) Adet 6000 TEMA 1 Afetlere Hazırlık İçin Eğitim Seferberliği Başlatmak SH 4.3- AFAD Eğitim Merkezinin Eğitim Kapasitesini Her Yıl Ortalama %30 Artırmak PH.4.3- AFAD Eğitim Merkezinin Eğitim Kapasitesi Artırılacaktır F4.1- AFADEM Etkinlikleri F4.2- Uluslararası İşbirliği ve Proje Faaliyetleri PG1- AFADEM tarafından düzenlenen eğitim ve farkındalık etkinlik leri sayısının yıllık artış oranı Oran (%)40 PG2- Gerçekleştirilen uluslararası işbirliği faaliyetleri sayısı (kümülatif) Adet 3 PG3- Uluslararası etkinlik sayısı (kümülatif) Adet 2 PG4- Üniversiteler ile gerçekleştirilen ortak faaliyet sayısı Adet 9 SH Yılı Sonuna Kadar Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetlerini Destekleyici Sistemleri Kurmak PH.4.4- Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetlerini Destekleyici Sistemler Kurulacaktır F4.1- Eğitim Materyalleri F4.2- Uzaktan Eğitim ve Telekonferans Sistemleri F4.3- Mobil Cihaz Uygulamaları PG1 Açık ve uzaktan eğitim sistemlerinin (internet sitesi, online eğitim, uygulamalar vb.) kurulması oranı Oran (%)100 PG2 Ülke çapında kullanılmak üzere oluşturulacak yazılı ve görsel eğitim seti sayısı Adet6 PG3- Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik internet sitesi Oran (%)40 14

15 TEMA 1 Stratejik Amaç 5 Uluslararası Alanda Öncü Kuruluş Olmak Hedef SH 5.1 Başkanlığın Uluslararası İnsani Yardımlardaki Performansını Artırmak SH 5.2- AFAD'ın Uluslararası Alandaki Kurumsal Varlığını Güçlendirecek İşbirliği Faaliyetlerini Her Yıl En Az %20 Artırmak Performans Hedefi PH5.1 : Başkanlığın Uluslararası İnsani Yardımlardaki Performansı Artırılacaktır PH5.2- AFAD'ın Uluslararası Alandaki Kurumsal Varlığını Güçlendirecek İşbirliği Faaliyetleri Artırılacaktır. Faaliyetler F5.1- Uluslar arası yardım planı. F5.2- Kapasite Geliştirme Faaliyeti. F5.1- İkili veya Çoklu İşbirlikleri Faaliyeti F5.2- Uluslararası Kuruluşların ve Girişimlerin Yönetim Kadrolarında Yer Alma Faaliyeti F5.3- Uluslararası Projeler F5.4- Projelerin Uluslararası Kaynaklar ile Finansmanı Faaliyeti F5.5- Uluslararası Medyada Görünürlüğü Artırma Faaliyeti Performans Göstergeleri PG1- Uluslararası acil yardım talimatının Başkanlığa ulaşmasını müteakip müdahale edilmesi süresi (Ankara merkezli bir dairede her km mesafe için) 11 Saat PG2- Uluslararası sertifikaya sahip ekip sayısı 2 Adet PG3- Uluslararası insani yardım operasyonlarında görev alan uluslararası sertifikalı ekip üyesi personel sayısının toplam personel sayısına oranı Oran (%)20 PG4- Başkanlığın uluslararası insani yardım operasyonlarındaki ayni ve nakdi bağış payının artış oranı Oran (%) 30 PG5- Başkanlığın uluslararası insani yardım bütçesinin kullanılma oranı Oran (%)85 PG1- Yönetim kadrolarında yer alınan uluslararası kuruluş veya inisiyatif sayısı 3 Adet PG2- Ev sahipliği yapılan uluslararası organizasyon sayısı (eğitim, çalıştay, sempozyum, konferans vb.) 3 Adet PG3-Ortak yürütülen uluslararası proje sayısı 2 Adet PG4- Yeni imzalanan ikili veya çoklu işbirlikleri sayısı (niyet mektubu, mutabakat muhtırası, ortak eylem planı, anlaşma vb.) 2 Adet PG5Uluslararası yayınlarda çıkan haber sayısının artış oranı Oran (%)10 15

16 Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H - PH Stratejik Amaç 1: Sürekli Gelişen ve Öğrenen Kurum Olmak SH 1.1: 2017 Yılı Sonuna Kadar Kamu İç Kontrol Standartlarına Uygunluk Oranını %90 a Çıkarmak PH1.1 : Kamu İç Kontrol Standartlarına Uygunluk Oranı Artırılacaktır Afet ve Acil Durum Başkanlığı Dönemi Stratejik Planı PG PG1- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Yer Alan Genel Şartların Makul Güvenceyi Sağlama Oranı (% 55) Faaliyet F1.1 -Süreçlerle Yönetim Faaliyeti F1.2 -İç Kontrol Sistemi Oluşturma Faaliyeti PG1 % 55 (+) F1.1 F1.2 Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Süreçlerle yönetim faaliyetine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmamıştır. AFAD Başkanlığımızın direktifleri doğrultusunda 2015 yılı içerisinde faaliyet yürütülecektir Yerelde İç kontrol sistemi oluşturmaya yönelik farkındalık çalışmaları yapılmıştır. AFAD Başkanlığımızın da direktifleri doğrultusunda 2015 yılı içerisinde faaliyet yürütülecektir. Ödenek ve Harcama Durumu (TL) 16

17 Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H - PH PG Stratejik Amaç 1: Sürekli Gelişen ve Öğrenen Kurum Olmak SH 1.2 : 2017 Yılı Sonuna Kadar Güvenli ve Sürdürülebilir AFAD Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemlerini Kurmak PH 1.2: Güvenli ve Sürdürülebilir Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemleri Kurulacaktır PG1- Çalışanların "bilgi yönetiminden" memnuniyet oranındaki yıllık artış Oranı ( % 10) PG2- Teknik servis çevrim zamanını (arızaya müdahale ve arızayı çözme) kısaltma oranı (% 1) PG3- Teknik destek talebini düşürme oranı (% 2) PG 4- EBYS için teknik destek talebini azaltma oranı (% 20) F1.1- Toplantı ve Bilgi Yönetimi Faaliyeti F1.2- Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Faaliyet F1.3- Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi (ERP) F1.4 -Bilişim Güvenliği Yönetim Faaliyeti F1.5- Bilişim Sistemleri ve Ağ Altyapısının Güçlendirilmesi Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 15(+) PG2 1(+) PG3 5 (+) PG4 % 20 ( -) EBYS sistemine geçilmemiştir. F1 F2 F3 F4 F5 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Toplantı ve bilgi yönetimine yönelik personel farkında lığını arttırıcı düzeyde çalışmalar yapılmıştır Elektronik belge yönetim sistemine 2014 yılında il AFAD Müdürlüklerinde geçilmemiştir. Kurumsal kaynak planlama sistemine yönelik çalışma yapılmamıştır Bilişim güvenliği yönetim faaliyetine yönelik çalışma yapılmamıştır Bilişim sistemleri ve ağ altyapısının güçlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Afet ve Acil Durum Başkanlığı Dönemi Stratejik Planı Ödenek ve Harcama Durumu (TL) 17

18 Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Afet ve Acil Durum Başkanlığı Dönemi Stratejik Planı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 1: Sürekli Gelişen ve Öğrenen Kurum Olmak SH 1.3 : 2014 Yılı Sonuna Kadar Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçmek PH 1.3 : Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçme Çalışmaları Tamamlanacaktır. PG1- Çalışan memnuniyetinin yıllık artış oranı (%)10 PG2- Kişi başına düşen ortalama eğitim saatinin yıllık artış oranı (%)20 PG3- Ortalama kişi başı uluslararası eğitim ve/veya staj süresinin yıllık artış oranı (%)10 PG4- Destek hizmeti sunan birimlerdeki çalışan sayısının toplam çalışan sayısına oranı (%)18 F1.1- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçme Çalışmaları Tamamlanacaktır F1.2- Çalışma Ortamlarının İyileştirilmesi Faaliyeti. Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 % 10 (+) PG2 % 20 (+) PG3 Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler. PG4 % 18 (+) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 F2 Stratejik insan kaynakları yönetimine geçme çalışmalarına ilişkin yerel düzeyde personel planlaması ya da norm kadro çalışması gibi bir faaliyet yapılmamıştır. AFAD Başkanlığının direktifleri doğrultusunda 2015 yılı içerisinde faaliyet yürütülecektir. Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binası yeni tip projedir dolayısıyla çalışma ortamlarının iyileştirilmesine yönelik bir çalışmaya ihtiyaç bulunmamaktadır. 18

19 Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Afet ve Acil Durum Başkanlığı Dönemi Stratejik Planı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 1: Sürekli Gelişen ve Öğrenen Kurum Olmak SH 1.4 : Afet Türleri Konusunda Bilgi ve Uzmanlık Kapasitesini Her Yıl %20 Artırmak PH 1.4 : Afet Türleri Konusunda Bilgi ve Uzmanlık Kapasitesi Artırılacaktır PG1- Afet türlerinde uzmanlaşan çalışan sayısının yıllık artış oranı Oran (%)40 PG2- Desteklenen araştırma geliştirme projesi sayısı (UDAP, TUJJB vb.) (Türkiye Geneli 12 Adet, Van ili 2 adet) PG3-Ar-Ge bütçesi / Yatırım bütçesi oranı (en az) Oran (%)7 F1.1- Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Faaliyeti F1.2- TUJJB Projeleri F1.3- Kütüphanenin İyileştirilmesi Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 % 40 (+) PG2 % 2 (+) PG3 % 7 (+) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 F2 F3 Bu Faaliyetle ilgi gerekli eğitimler verilmiştir TUJJB vb. projelere yönelik bir ar-ge faaliyeti yapılmamıştır. İl Düzeyinde Kütüphaneye yönelik bir faaliyet yapılmamıştır. 19

20 Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 1: Sürekli Gelişen ve Öğrenen Kurum Olmak SH 1.5: AFAD Faaliyetlerinin Farkında lığını Her Yıl %20 Artırmak PH 1.5 -AFAD Faaliyetlerinin Farkında lığını Artırma Çalışmaları Yapılacaktır PG1- AFAD'ın tanınırlık oranı Oran (%)40 PG2- İnternet sitesi yıllık ziyaretçi sayısının artış oranı Oran (%)60 PG3- Medyada çıkan haber sayısının artış oranı Oran (%)20 PG4- Toplam haber sayısındaki olumlu haberlerin artış oranı Oran (%)25 PG5- Toplam haber sayısındaki etik dışı haber sayısının azalış oranı Oran (%)25 PG6- Afet muhabirliği sertifikası alan kişi sayısı (kümülatif) (Türkiye Geneli 80 kişi, Van İli 2) PG7- Protokol imzalanan medya meslek örgütleri sayısı (kümülatif) PG8- Afet Yönetiminde Medya konulu ders açılmış üniversite sayısı (kümülatif) F1.1-Stratejik İletişim Planı F1.2-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Faaliyetleri F1.3-Afetlerde Medya Etik İlkelerinin Belirlenmesi Faaliyeti F1.4-Afet Muhabirliği Faaliyeti F1.5-Afet Yayıncılığı Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 % 100 (+) PG2 % 70 (+) PG3 % 100 (+) PG4 % 50 (+) PG5 % 25 (+) PG6 2 kişi (+) PG7 Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler. PG8 Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler. Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) F1 Stratejik iletişim planına yönelik yerel düzeyde faaliyet olmamıştır. F2 Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetine yönelik faaliyet gerçekleşmemiştir. Afet ve Acil Durum Başkanlığı Dönemi Stratejik Planı Ödenek ve Harcama Durumu (TL) 20

21 F3 F4 F5 Afetlerde medya etik ilkelerinin belirlenmesine yönelik herhangi bir faaliyet yürütülmemiştir Afet muhabirliğine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Afet yayıncılığına yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 21

22 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Afet ve Acil Durum Başkanlığı Dönemi Stratejik Planı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 3 : Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi Kurmak SH 2.1: 2016 Yılı Sonuna Kadar Afet Yönetimi Strateji Belgelerini ve Planlarını Tamamlamak PH2.1 : Afet Yönetimi Strateji Belgelerini ve Planlarını Tamamlama Çalışmaları Yapılacaktır PG1- Hazırlanan ulusal plan sayısı (kümülatif) PG2- Tüm planların entegrasyonunun tamamlanması Oran (%)50 F1.1 Gıda ve Yem Kontrol hizmetleri. F1.2 Gıda ve Yem Araştırmaları. Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler. TAMP kapsamında hazırlanan Van İl Afet Müdahale Planı (VAMP) tamamlanmış olup, 26 adet Yerel Düzey PG1 Hizmet Grubu Operasyon Plan çalışması devam etmektedir. PG2 % 50 Entegrasyon çalışması diğer paydaş kurumlarla devam etmektedir. F1 F2 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Gıda ve Yem Kontrol hizmetlerine yönelik yürütülen faaliyet bulunmamaktadır. Gıda ve Yem Araştırmalarına yönelik yürütülen faaliyet bulunmamaktadır. Ödenek ve Harcama Durumu (TL) 22

23 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Afet ve Acil Durum Başkanlığı Dönemi Stratejik Planı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 3 : Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi Kurmak SH2.2 : Risk Azaltma Faaliyetlerini Her Yıl % 20 Artırmak PH2.2 : Risk Azaltma Faaliyetlerini Artırma Çalışmaları Yapılacaktır PG1- Risk azaltma faaliyetlerinin yıllık artış oranı Oran (%)20 PG2- Platform tarafından yayımlanmış olan rapor sayısı (kümülatif) Adet 2 PG3- UDSEP kısa vadeli eylemlerin tamamlanma oranı (kümülatif) Oran (%)80 PG4- UDSEP orta vadeli eylemlerin tamamlanma oranı (kümülatif) Oran (%)40 F2.1- Risk Azaltma Faaliyetleri F2.2- Tehlike ve Risk Haritalarının Üretilmesi Faaliyeti F2.3- Afet Risklerini Azaltma Platformu Faaliyeti F2.4- UDSEP-2023 Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 % 50 (+) PG2 Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler. PG3 % 80 (+) PG4 % 40 (+) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 F2 F3 F4 Halkı afetlere karşı duyarlı kılmak üzere yıl boyu aileye ve okula yönelik afet bilinci eğitimleri verilmiştir. Bölgemizin tehlike ve risk haritaları çıkarıldı. Afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapışlı olup ilin risk haritaları çıkarılmıştır. UDSEP Kapsamında çalışma yapılarak Van ili Deprem Stratejimeri ve Eylem Planı (VADSEP) yapılmıştır. Kısa, Orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalar UDSEP te belirlenen şekilde yürütülmektedir. 23

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 1 Afet Yönetiminde Süreç Döngüsü Risk Yönetimi Risk Azaltma Ortaya Çıkışı Hayatını kaybeden kişi sayısı

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Amaç 8 Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Hedef 1 Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek 1. AKOMAS Afet Bilgi Sistemine

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 1 1 VİZYON Afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında risklerin doğru yönetilmesi sürecine toplumun her bireyini dahil etmek.

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van 2014-2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler İl Siyasi Haritası Nüfus Bilgileri Tablosu

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye Afet Müdahale Planı

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye Afet Müdahale Planı BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Afet Müdahale Planı Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Eğitimi Limak Limra, Kiriş, Antalya 19-22.03.2015 Türkiye Afet Müdahale

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Bahri SOYYİĞİT Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Dernek Başkanı Nisan 2014 İçerik Gönüllü katılım Yerel gönüllü yapılanmalar Mahalle Afet Gönüllüleri

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL Nihayet! Türkiye nin Havacılık ve Uzay Teknolojileri Bakanlığı var!.. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır. 1 BAK-Kadıköy Asker Baran Olası Adaylar Cumali Hüzeyin 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır.

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Performans Bilgileri

Performans Bilgileri Bilgileri 5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde; Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sayı : 34202324-010.06.02- Konu : Uygulama Genelgesi hk... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2 29/05/2009 tarihli ve 5902

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

2013 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2013 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No /5 Stratejik Amaç : SH. Merkez ve Ahiboz hizmet binası ile sosyal tesislerin inşasını ve hizmete girişini öngören bir projenin hazırlanarak yürürlüğe girmesini sağlamak STRATEJİK HEDEF VE PERFORMANS

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Performans Bilgileri

Performans Bilgileri Bilgileri 5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde; Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM PROJE AMACI AYDES Proje sinin amacı, Afet ve Acil Durum Yönetimine ilişkin süreçlerin,

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞKUR İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞKUR İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞKUR İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 1 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu

Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ğ Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2005 Performans Programı Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı 12 Ocak 2004 Performans Esaslı Bütçeleme

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK4070200-506-1665 22/01/2013 Konu : 2013 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2013/1 İlgi

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI Van Defterdarlığı 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

MALİYE BAKANLIĞI Van Defterdarlığı 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ MALİYE BAKANLIĞI Van Defterdarlığı 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler 4 İl Siyasi Haritası 4 2014 Yılı ADNKS Sonuçları 5 Kuruma Ait Bilgiler 6 II. III.

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 1 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı