ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. " hükmü gereği ADANA

2 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 1

3 Çukurova Üniveritesi İçindekiler I GENEL DEĞERLENDİRME... 4 A KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI...4 B MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ...5 C 2012 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI...7 D 2012 YILI YATIRIM UYGULAMALARI...8 II 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI... 9 A DEVAM EDEN KAMU YATIRIM PROJELERİ...9 B TAMAMLANAN PROJELER...11 a Tamamlanan Projelerin Listesi...11 b Proje Tamamlama Raporu...12 III SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER...13 EK 3 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

4 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 3

5 Çukurova Üniveritesi I GENEL DEĞERLENDİRME A KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçe li bir kurumdur. Gelirlerimiz : A Özel Bütçe a Hazine Yardımı b Öz Gelirler Bilimsel Araştırma Proje Gelirleri Kira Gelirleri SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri Öğrenci Harçları Yaz Okulu Gelirleri İkinci Öğretim Gelirleri Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Uzaktan Öğretim Gelirleri B Döner Sermaye C Bütçe Dışı Kaynak a TÜBİTAK b SAN TEZ c AB d ŞARTLI BAĞIŞLAR Yasal dayanaklar ise Anayasa nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesi ve 2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri..., 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... hakkındaki tarih ve 3843 sayılı yasanın 7'nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılatın %10 undan az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26'ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz. 4

6 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu B MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ Üniversitemiz akademik birimleri ile kurulduğu 1973 yılından bu yana giderek artan kaliteli eğitim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir yılında Balcalı Kampusü bünyesinde Eczacılık Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Kozan da Kozan İşletme Fakültesi, Aladağ da Aladağ Meslek Yüksekokulu ile birlikte akademik birim sayısı 15 Fakülte, 5 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı ve 3 Enstitüye ulaşmıştır. Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesi, Adana İli, Sarıçam İlçesi sınırları içerisinde yer alan Seyhan Baraj Gölünün doğu yakasında yaklaşık dönümlük bir alanı kaplamaktadır. Üniversite nin toplam arazisi, yerleşke dışındaki dönüme yakın arazi ile birlikte yaklaşık dönüme ulaşmaktadır. Balcalı adı; Üniversite nin inşasından önce yerleşkenin içinde bulunan ve aynı adı taşıyan köyden gelmektedir. Yerleşkede yönetim ve eğitim öğretim birimlerinin yanında, değişik bilim dallarında çeşitli araştırmalara olanak sağlayan laboratuvarlar, hastane kompleksi, merkezi kütüphane, açık ve kapalı spor tesisleri, lojmanlar ve sosyal tesisler yer almaktadır. Belediye tarafından onaylanan, Üniversitenin kendi olanaklarıyla yapılmış bulunan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun bir şekilde hazırlanan Üniversite yerleşkesinin gelişiminin çerçevesini çizen Çukurova Üniversitesi Gelişim Planı, özellikle yeni eğitim alanlarının oluşturulması, mevcut eğitim alanlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini ve bu gelişimin getireceği nüfus büyüklüğüne (öğrenci sayısına ) göre eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemek amacıyla yapılmış bir plandır. Ayrıca yerleşke ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm karar ve uygulamaların belirlenmesi ve planlamasına yönelik alt ölçeklerde üretilecek plan, program ve projeler için de, stratejilerin belirlenmesine yardımcı olacak bir rehber niteliği taşımaktadır. Çukurova Üniversitesi, gelişimi açısından değerlendirildiğinde, yapılaşma ve arazi kullanımı açısından örnek teşkil edebilecek konumdadır. Çukurova Üniversitesinin kapalı alanların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YERLEŞKE ADI KAPALI ALAN MİKTARI (m²) Balcalı Kampüsü (13 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı, 4 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu ve diğer) Adana MYO Ceyhan Mühendislik Fakültesi Ceyhan MYO Ceyhan Sağlık Hizmetleri MYO Feke MYO İmamoğlu MYO Karaisalı MYO Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO Kozan MYO (Kozan İşletme Fakültesi) Pozantı MYO Teknik Bilimler MYO Tufanbeyli MYO 649 POZMER Aladağ MYO 948 Yumurtalık MYO Sağlık Ocakları Lojmanlar TOPLAM

7 Çukurova Üniveritesi Çukurova Üniversitesinin taşınmazlarının Balcalı Kampüsü ile diğer fakülte ve yüksekokullara göre açık alan dağılım tablosu aşağıda gösterilmiştir. YERLEŞKE ADI Balcalı Kampüsü (13 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı, 4 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu ve diğer) ÜNIVERSİTE ARAZİSİ (m²) AÇIK ALAN MİKTARI (m2) HAZİNE ARAZİSİ DİĞER (m²) (*) (m²) TOPLAM (m²) Adana MYO A.İ.T.İ.A aittir. Ceyhan Mühendislik Fakültesi Şahıs AÇIKLAMA (*) Şahıs, Yüreğir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Ceyhan MYO Yardımseverler Derneği Ceyhan Sağlık Hizmetleri MYO 0 Şahıs Feke MYO İl Özel İdaresi İmamoğlu MYO İl Özel İdaresi Karaisalı MYO Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO Kozan MYO (Kozan İşletme Fak.) Pozantı MYO Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet Vakfı, İmam Hatip Koruma Derneği, Pozantı Öğrencileri Koruma Vakfı Teknik Bilimler MYO Hacı Ömer Sabancı Tufanbeyli MYO Milli Eğitim Bakanlığı POZMER Aladağ MYO Yumurtalık MYO Yumurtalık Belediyesi ve Şahıs Sağlık Ocakları Lojmanlar ÇÜ Güçlendirme Vakfı TOPLAM Şehir Merkezinde Eğitim öğretim yılında Çukurova Üniversitesi nde araştırma ve lisans öğretimi faaliyetlerinde bulunan fakültelerde öğrenci vardır. Üniversitemizde öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 403 ü profesör, 125 i doçent, 325 i yardımcı doçent, 219 u öğretim görevlisi, 139 u okutman, 731 i araştırma görevlisi ve 78 i uzmandır. Üniversitemizde idari personel, 3 sözleşmeli personel, 152 işçi ve 76 geçici işçi olmak üzere toplam personel görev yapmaktadır. 6

8 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Çukurova Üniversitesi 2012 Yılı Akademik Personel Sayıları ÜNVANI DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM KADRO Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM C 2012 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi %70 oranında, Kampüs Altyapısı Projesi %18 oranında, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi işimizde, Ç.Ü. Atletizm Pisti Binaları Tadilat ve Onarım İşi, Ç.Ü. Jimlastik Salonu İle Sakıp Sabanci Spor Salonu Tadilat ve Onarım İşi, Ç.Ü.Yüzme Havuzu Kazan Dairesi Bakım Onarım İşi yapılması %69 oranında tamamlanmıştır. Merkezi Derslik Projesi işimizde, kampüs içinde yeni eğitim binaları yapıldı. Kongre ve Kültür Merkezi İkmal İnşaatı ödenek dahilinde yapımı devam etmektedir. Büyük Onarım Projesi ile mevcut binaların bakım, onarım, tadilat, yenilenme ve tamiratlarını yapılması gerekmektedir. Binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, çürüyen ahşap doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya badana, bina dışı kaplama işleri, makina ve techizat yenilenmesi ile yayın alımı yapılmıştır Yılında programlanan ve gerçekleştirilen yatırımlarının tamamlanmasıyla gerçekleşen ilave kapasite artışı nedeniyle masa, masa tablası, sıra, sandalye, dolap, yazı tahtası, sekreter müdür ve misafir tipi koltuk, pano, telefon makinesi, Atatürk resmi, buzdolabı, hesap makinesi, evrak imha makinesi, mikroskop, projeksiyon, slayt makinesi, hassas terazi, televizyon, video, sıvama, mantolama, telleme makinesi, cihaz ve malzeme, büro mefruşatı ve benzeri büro ve okul malzemeleri, alımları yapılmıştır. Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, bilgisayar yedek parçaları, bilgisayar yedekleme, CD writter, DVD cihazları, güç kaynağı, bilgisayar donanımı ve yazılımı, uzaktan bilgisayarlı eğitim için gerekli donatım ve donanım alımı, baskı makinesi, büro makineleri, klima ve split klima, klima tesisatları, internet bağlantıları ile her türlü cihazlar, fiber optik kablolama sistemleri, güç trafosu, UPS, telsiz alımı, telefon santrali ve teçhizatı, park bahçe düzenlemeleri için tarımsal alet, traktör teçhizatı, ısı merkezi için brülör, pompa sistem ve ekipmanları, elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, buzdolabı, yer ocakları, hesap makinesi, jeneratör, fotokopi makinesi, faks cihazı, su pompası makine ve motorları, hidrofor, soğutma üniteleri ve kompresör alımları yapılmıştır. Merkez yerleşke uzun süredir kullanıldığından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli olarak buna ilişkin mevcut binaların bakım, onarım, tadilat, yenilenme ve tamiratları yapılmıştır. Binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, çürüyen doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya badana, bina dışı kaplama işleri, kalorifer sıhhi tesisat, WC tesisatları, elektrik tesisatı, ısı merkezleri kazan yenileme ve ilaveler, brülör, hidrofor, su pompa istasyonlar tesisleri, su depoları, hidrofor tesisatlarının 7

9 Çukurova Üniveritesi onarım yenileme ve yapımları, merkezi klima tesisleri onarım ve yenilemeleri, trafo merkezleri, jeneratör, yol aydınlatmaları ve onarım ve yenilemeleri, telefon santralı ve telefon, telsiz sistemi, şebeke tesisatları onarım ve yenilemeleri, bilgisayar hatları ve tesisleri yapılması, bina ikmal inşaatları, bina iç ve dış onarım ve yenilemeleri, bina ikmal inşaatları, bina içi tadilatlar, onarımlar, kampus giriş kapıları ve çevre düzenleme çalışmaları, güneş kolektörü tesisatları yenilenmesi, binalara güvenlik amaçlı şebeke yapımı vb. işlerini kapsayan büyük onarım, ikmal ve tadilat işleri yapılmıştır. D 2012 YILI YATIRIM UYGULAMALARI Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım projelerinin dağılımı; Eğitim, Sağlık ve Diğer Kamu Hizmetleri olmak üzere 3 sektör altında toplanmıştır yılı bütçesi ile Üniversitemize ayrılan TL yatırım ödeneğine TL eklenmiş, TL düşülmüştür. Toplam ödenek TL ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin, TL si kullanılmıştır TL ödenek harcanmamıştır. Çukurova Üniversitesi 2012 Y l Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağ l mlar ve Oranlar TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST ÖDENEK GÖNDERME TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA KALAN TOPLAM* *Döner Sermaye Yatırımları Hariç. 8

10 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu II 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI A DEVAM EDEN KAMU YATIRIM PROJELERİ 2012 yılında Çukurova Üniversitesince yedi proje gerçekleştirilmiştir. Bu projelerin yedisi halen devam etmektedir. Devam eden projelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 2012H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Çukurova Üniversitesinde çeşitli ünitelerin etüd projeleri yapılmıştır Yılı Ödeneği: TL Eklenen Ödenek: TL Harcama: TL 1977H Kampüs Altyapıları Çukurova Üniversitesinde kampüs altyapısı için kullanılmıştır Yılı Ödeneği: TL Harcama: TL 2002H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Çukurova Üniversitesi Atletizm Pisti Binaları Tadilat ve Onarım İşi, Ç.Ü. Jimlastik Salonu İle Sakıp Sabanci Spor Salonu Tadilat ve Onarım İşi, Ç.Ü.Yüzme Havuzu Kazan Dairesi Bakım Onarım İşi yapılmıştır Yılı Ödeneği: TL Harcama: TL 1998H Merkezi Derslik İdari Blok ve Kongre Merkezi Merkezi Derslik Projesi ile kampüs içinde yeni eğitim binaları yapılmıştır. Kongre ve Kültür Merkezi İkmal İnşaatı ödenek dahilinde yapımı devam etmektedir Yılı Ödeneği: TL Harcama: TL 2011I Muhtelif İşler (Sağlık) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Asansör Yapımı Ve Yenilenmesi İşi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Jeneratör Takılması İşi ve Balcalı Hastanesi Katli Otopark Batı ve Güney Diş Cephe Kaplaması ve Pencerelerinin Yapılması işleri yapılmıştır. Ödeneğinin tamamı Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanmıştır Yılı Ödeneği*: TL *Döner Sermayeden Karşılanmıştır. Harcama*: TL *Döner Sermayeden Karşılanmıştır. 9

11 Çukurova Üniveritesi 2012H Muhtelif İşler Üniversitemiz yatırım programında yer alan Büyük Onarım Projesi işimizde, çeşitli eğitim binalarının onarımı ve bakımı yapıldı. Mevcut binaların bakım, onarım, tadilat, yenilenme ve tamiratlarını yapılması gerekmektedir. Binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, çürüyen ahşap doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya badana, bina dışı kaplama işleri,makina ve techizat yenilenmesi ile yayın alımı yapılmıştır Yılı Ödeneği: TL Eklenen Ödenek: TL Harcama: TL 2012K Rektörlük Bilimsel Araştırmalar Proje kapsamında; 22 adet alt projeye destek sağlanmış bunların 14 adeti tamamlanmış kalan 8 adet proje ise 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Harcama yapılan projelerden Üniversitemiz Fakülte Dekanlıkları, Yülsekokul Müdürlükleri, Merkez Müdürlüklerinde ihtiyaç duyulan, piyanou1 ve kuyruklu piyano, İyon kromotografi cihazı, Robotik deney seti ve parçaları, D.A. Servo Motor Kontrol Seti, Çift Tanklı Proses Kontrol Deney Seti ve Sayısal Sarkaç Deney Seti, Elektroforez Sistemi ve Termal Cyeler, Renkli Dopler Ekokardiyografi Cihazı, Bilgisayar, Yüksek Çözünürlüklü Digital Kamera ve Görntüleme Analiz Sistemi ve Fluoresan Ataçmanlı Trinoküler Araştırma Mikroskobu, fotokopi cihazı, optik okuyucu, projeksiyon cihazı, Rotor ve santrifüj cihazı, 0,5 ekvatoral kurgulu mikroskop, 2 yataklı polisomnografi cihazı, Pediatrik Gastroskop Probu, Yüksek Frekanslı Ligasyonlu Bipolar, Soğutmalı Santrifüj, Armürlü Numune Dokuma Tezgahı, Masaüstü Bilgisayar, Lazer Yazıcı, İnkübatörlü Çalkalıyıcı (Orbital), Armürlü Numune Dokuma Tezgahı, Çift Kapılı Buhar Sterilizatörü, Monoküler Eğitim Mikroskobu, Trinoküler Stereo Zoom Mikroskop, Trinoküler Binoküler Mikroskop, Radyokromik Film Tarayıcısı, Bitki Koruma Böcek Müzesi, Güvenlik Kamera Sistemi, Hasta Bakım Simülatörü, Anne Bebek Doğum Simülatörü, Hemşire Bakım Simülaötrü (Yetişkin), Enjeksiyon Kol Maketi (Yetişkin), ATR Ünitesi, FT IR SPEKTROMETRE, Çoklu Dedektörlü (Düşük Fonlu) Gelişmiş Alfa/Beta Sayım Sistemi, Radyokarbon (14C) Tarihleme için Sıvı Benzen Sentezleme Sistemi, Dik Tip Derin Dondurucu, Desikatör, Numune Verme Sistemi, Elemental Analiz Cihazı, Entegre Dijital HD Kameralı, Cerrahi Rochard Ekartör, Pediatrik Kardiyak Probu, Kamera Modülü, Teleskop (20cm), Total Ultravioled Radiometer, Precision İnfrared Radiometer, Mikro Denetleyici Programlama, Bread Board Elektronik Deney Seti, Dijital Osiloskop, Kompresör, Mikromotor Sistemi ve Liposuction, Elektrikli Dermatome Cihazı, Yüksek Vakumlu Doku Aspiratörü, Hasta Karyolası, Stoma Bakımı Simülatörü, Arteriyel Tansiyon Aleti Maketi, IV (İntravenöz) Enjeksiyon Eğitim, Trakeostomi Bakımı Simülatörü, Erkek ve Kadın Üriner Kateterizasyon, Deniz Motoru, Şişme Bot, Dijital EEG Cihazı, Epizyomi Sütür Maketi, Hasta Karyolası, Hasta Bakım Simülatörü, Enjeksiyon Kol Maketi (Yetişkin), Kalça Enjeksiyon Eğitim Simülatörü, Anne Bebek Doğum Simülatörü, Microstar Okuyucu Sistemi, Nano Dota QC Set, Nano Dota CAL Set, Nano Dot Regülar, A/D Converter, Çift Kişilik Öğrenci Laboratuvar Sırası, 5D Mark III Body, Projeksiyon Cihazı, Black&White Pyranometer, Hidrolik Presleme Aleti, Normal İncidence Pyhelımeterr, Portatif Meteoroloji İstasyonu, 60 Tonluk Elektronik Çukursuz Tip, Veri Derleme Değerlendirme Sistemi, Vakumlu Sıvı Analiz Sistemi, Enerji Dağılımlı X Işını Floresan, Laboratuvar Temizleme Cihazı, Isıtıcılı Tabla, Gaz Kaynakları Toksit Gaz Filtreleme İnkübatör Alarm Sistemi, Aspirasyon Pompası, Steril Alan IVF Çalışma Kabini, Partikül ve Toksit Gaz Filtreleme Kulesi, Dondurulmuş Örnek Depolama Sıvı, Stereozoom Mikroskop Seti, İkili Eğitim Başlıklı Trinoküler faz, Enstrümantasyon Laboratuvarı Basic Deney Seti +PC, Kulak Burun Boğaz Teşhis ve Ameliyat Mikroskobu, Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme, Non İnvaziv Hemoglobinli Pulse Co Oksimetre Cihazı, Transport Ventilatör, Transport Küvöz, Jel Dokumantasyon ve Analiz Sistemi, Saf Su Cihazı, Jel Elektrofez Sistemler, Gradient Thermal Cycler (PCR Aleti), Soğutmalı Santrifüj, Üst Seviye Renkli, Dijital Dopplerli Ultrasonografi Sistemi, Floresan Ekipmanlı Araştırma, Trinoküler Laboratuvar 10

12 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mikroskobu, Taşınabilir Röntgen Cihazı, Başlık Yağlama ve Bakım Otoklavı, v.b. Laboratuar cihazların alımı yapılmış olup proje bütçesinin TL kullanılmıştır. kalan TL ise 2013 yılına devredilmiştir Yılı Ödeneği: TL Devreden Nakit: TL Harcama: TL B TAMAMLANAN PROJELER a Tamamlanan Projelerin Listesi Proje No 2011K Proje Adı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 2011 Yılı Devreden Nakit: TL Harcama: TL Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Vedat PEŞTEMALCİ Prof.Dr.Sadullah SAKALLIOĞLU Prof.Dr.Nazan ÖZBARLAS Prof.Dr.Yusuf GÜRÇINAR Yrd. Doç. Dr.K.Serdar GİRGİNER Prof.Dr.İsmet TAN Prof.Dr.Adem ERSOY Prof.Dr.Sait POLAT Prof.Dr.Fatih KÖKSAL Üniversitemiz Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokul Müdürlükleri, Merkez Müdürlüklerinde ihtiyaç duyulan cihazların alımı yapılmıştır. Üniversitemiz eğitim alt yapısının ve laboratuvar olanaklarının geliştirilerek eğitimin kalitesi arttırılmıştır. 11

13 Çukurova Üniveritesi b Proje Tamamlama Raporu PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Revize Edilmiş Son Değerler Değerleri Proje No: 2011K Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Sektör/Alt sektör: Eğitim Proje Amacı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Proje Yeri: Çukurova Üniversitesi Karakteristiği: Yatırım Fiziki Hedefi Başlama Bitiş Tarihi: Proje Sözleşme Tarihi: Sözleşme İhale Bedeli Proje Tutarı (Maliyeti): Dış Toplam (*) Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2012 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam (*) Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2011) Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Üniversitemiz Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokul Müdürlükleri, Merkez Müdürlüklerinde ihtiyaç duyulan cihazların alımı yapılmıştır. Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Üniversitemiz eğitim alt yapısının ve laboratuvar olanaklarının geliştirilerek eğitimin kalitesi arttırılmıştır. Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler (*) Kamulaştırma Hariç (**) Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo 13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 12

14 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu III SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER Hazine tarafından karşılanacak ödeneklerin, Maliye Bakanlığınca üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılması ve ilk üç aya ödenek konulmaması sebebiyle ödenekler verimli kullanılamamakta, özellikle inşaat ile ilgili programlanan yatırımlar zamanında gerçekleştirilememektedir. Kalkınma Bakanlığınca verilen proje numaralarının, üniversite birimlerinde alt projelere ayrılması nedeniyle yatırım ödeneklerinin; dağıtılması, konsolide edilmesi ve raporlanmasında güçlükler yaşanmaktadır. Toplulaştırılmış proje yerine, üniversitedeki her bir proje için ayrı bir proje numarası verilmesi ile Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve üniversite arasında uyum sağlanacaktır. Böylece ayrılan ödenekler, ilgili proje için kullanılacağından projeler daha kısa sürede tamamlanabilecektir. Bilimsel Araştırma Projelerine ayrılan ödenekler, mali yılın başında proje özel hesabına aktarıldığından yapılan harcamalar e bütçe sisteminde takip edilememektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılan harcama toplamı ile e bütçe sistemindeki harcama toplamı arasında uyuşmazlık yaşanmaktadır. Sağlık hizmetlerinde, rekabetin sağlanabilmesi için özellikle teknolojik yatırımlara önem verilmelidir. Kurumlarca; üniversitelerden birçok benzer rapor istendiğinden iş yükü artmakta, raporların etkinliği azalmaktadır. Raporlarda doldurulması istenen formların birbirinden farklı olması, verilen bilgilerde tutarsızlıklara neden olmaktadır. Raporlar, sayıca azaltılarak ve doldurulması istenen formlara tek düzen verilerek raporlamaların etkinliği ve tutarlılığı arttırılmalıdır. Yatırımlarla ilgili olarak Kalkınma Bakanlığınca daha fazla teknik destek verilmeli, ilgili personele kurs, seminer vs. düzenlenmelidir. 13

15 EK 3 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ Bütçe Türü: Özel Bütçe 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Tarım Sektör Proje Sayısı Dış Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek Toplam 2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Toplam Dış Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma. Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık 1 0 * *2.000 * * *2.000 *2.000 D.Kamu Hizm İktisadi Sosyal TOPLAM

Çukurova Üniversitesi 2015 Performans. Programı. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Çukurova Üniversitesi 2015 Performans. Programı. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 205 Performans 205 Yılı Performans Programı Programı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ekim 204 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 SUNUŞ Çukurova Üniversitesi kurulduğu 973 yılından bu güne kadar

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 3 Misyon... 3 Vizyon... 3 Temel Amaç

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2010 - YALOVA 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME V İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Yönetici Özeti 2 2. Genel Değerlendirme..

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart-2009 1. Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu kaynaklarının;

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2011 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

2011 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2011 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI KASIM-2010 PERFORMANS PROGRAMI 2011 SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2010 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI OCAK - 2010 2 SUNUŞ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 PERFORMANS PROGRAMI 2010 SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C.

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2012 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2012 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 22 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 22 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Yönetici Özeti Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Vizyon... 9 Misyon...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ : Rekabetin arttığı, ülkelerin birbirleriyle kıyasıya yarıştığı çağımızda, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımı büyük

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 6 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 5 1- Özgörüş... 5 2- Özgörev... 5 B) YETKİ, GÖREV

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı