T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ"

Transkript

1 T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet Raporu

2 Ġçindekiler Hastane Müdürlüğü Organizasyon ġeması Ġdare Amirliği/Nöbetçi Ġdare Amirliği Büro Hizmet Araçları ve ġoförler Temizlik Hizmet Alımı Sağlık Personeli Hizmet Alımı ÇamaĢır Yıkama Hizmet Alımı Personel TaĢıma Hizmet Alımı Yemek Hizmet Alımı Güvenlik Hizmet Alımı Çevre Peyzaj Düzenleme Engelli Tuvaletleri Ve Rampaları Yapımı Yol Bakım ve Trafik Alanındaki ÇalıĢmalar Sivil Savunma Ve Afet Yönetimi Hastane Telefon Santrali Tıbbi Atıklar Morg Diğer ödemeler Öneriler

3 Hastane Müdürlüğü Organizasyon ġeması Hastane Müdürü Ehsan PAPAKÇI Hizmet Alımı Tıbbi Atık Telefon Santrali Hastane Müdür Yardımcısı Burhan DUMAN Hastane Müdür Yardımcısı Muhtesim CĠMġĠT Büro içi yazıģmalar Teknik Hizmetler Sivil Savunma ġoförler Odası Çevre Düzenlemesi ve Temizliği Güvenlik Hizmet Alımı Morg

4 Ġdare Amirliği Hastanemiz binalarındaki sorunları yerinde tespit etmek ve hızlı bir Ģekilde çözüm üretmek amacıyla Bina Sorumlu Ġdare Amirlerimiz mevcuttur. Mesai saatleri dıģında ve resmi tatillerde ise 24 saat hastanemiz idaresinden sorumlu 4 adet Nöbetçi Ġdare Amirimiz çalıģmaktadır. Bina Adı Dekanlık, Fizik Tedavi, Dermatoloji, Tıbbi Ekoloji ve Temel Tıp Bilimleri Binaları Ortopedi ve Travmatoloji Binası Psikiyatri Binası Ġç Hastalıkları Binası Göz Hastalıkları Binası Cerrahi Monoblok Binası Göğüs Hastalıkları Binası Amfiler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Binası Acil Cerrahi Binası Çocuk Ruh Sağlığı Binası Nörolojik Bilimler Binası Ġdare Amiri Mustafa ġensoy Hilmi AKSAKAL Mustafa KALE Mukaddes ÇAKIR Hasan KESKĠN Bülent AYPAR Turgay KARA Talat ġġmġek Fahrettin DURSUN Bilal ġenel Cengiz ÇAKIR Nilgün ERDOĞAN Nöbetçi Ġdare Amirlerimiz; Ġbrahim DOĞANOK, Tahir CEBĠ, Göksel BUDAK ve M. Kemal ZENGĠNOĞLU Gece Ġdare Amirlerinin irtibat telefonları GSM : ; Dahili telefon :31370 Ayrıca herhangi bir güvenlik noktasından telsiz anonsuyla ulaģılabilir..

5 Büro Adı Soyadı Osman ÜNAL ġirin YILMAZ Özlem DĠġĠSAĞLAM Gülcan ÖZTÜRK Naile AKAY Unvanı Bilgisayar ĠĢletmeni (memur) Memur Memur Memur Hizmetli (ĠĢçi kadrosu) Hastane Müdürlüğü(HM) Bürosu Faaliyetleri(2010) Gelen Evrak Sayısı Toplam : 1554 Adet Giden Evrak Sayısı Toplam : 1859 Adet Borcunu ödemeden hastaneyi terk eden 36 hasta dosyası ulaģmıģ bunların adreslerin 10 gün süre verilerek tebligat çıkarılmıģtır. Bu hastalardan tebligat sonrası 10 hasta gelerek borcunu ödemiģtir. Borcunu ödemeyen 16 hasta Hukuk MüĢavirliğine bildirilmiģtir. 10 hastanın borcu ise TL. nin altında olduğu için herhangi bir iģlem yapılmamıģtır. Borcu olan ve vefat eden bir hastanın birinci derecede ki yakınlarının tespiti için Nüfus Müdürlüğüne yazı yazılmıģtır. 1- Gelen yazıların toplam 350 adedi büroya bilgi amaçlı gelmiģtir adedi sözlü olarak birimlere talimat verilip dosyaya kaldırılmıģtır adet gelen evrak, iģlem yapılıp gerekli birimlere gönderilmiģtir. 4- a) 278 adet gelen bakım, onarım, tadilat vs.konulardaki yazılar 161 adet üst yazı ile Ġ.Ü. Rektörlüğü Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığına iletilmiģtir. b) Teknik hizmetler kapsamında Dekanlığa çeģitli malzemeler için 15 adet avans talebinde bulunulmuģtur. c) Teknik hizmetler kapsamında Fakülte içi birimlere veya Fakülte dıģı kurumlara çeģitli taleplerle ilgili 60 adet yazı yazılmıģtır.

6 Büro d) Avans yolu ile alınamayacak olan malzemeler için Dekanlığa toplam 21 adet malzeme talebi yapılmıģ, temin edilen 18 adedinin faturalarının muayeneleri yapılarak ödemesinin yapılması için Dekanlığa gönderilmiģtir. e) Teknik hizmetler kapsamında gelen 13 adet klima talebi evrakları hazırlanarak Dekanlığa gönderilmiģtir. f ) Teknik hizmetleri ilgilendiren 55 adet evrak sözlü talimat verilerek dosyaya kaldırılmıģtır. 5- a) HM kadrosundaki çalıģan personeller ile ilgili 96 adet yazı yazılmıģtır. b) HM kadrosundaki personeller ile ilgili çeģitli konularda 35 adet evrak gelmiģtir. 6 a) Hukuk MüĢavirliği, ĠĢ Mahkemeleri veya Ġ.Ü. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü'nden hizmet alımı kapsamında çalıģan personeller hakkında 71 talep yazısı gelmiģ ve istenen dosyalan hazırlanarak gönderilmiģtir.. b) Hukuk MüĢavirliği, ĠĢ Mahkemeleri veya Ġ.Ü.Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü'ne hizmet alımı kapsamında çalıģan personeller hakkında 83 adet yazı gönderilmiģtir. 7- a) Temizlik firmasından 73 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 53 adedi bilgi amaçlı, 20 adet yazı için sözlü talimat verilerek yazılı bir iģlem yapılmamıģtır. b) Temizlik firmasına 124 adet yazı yazılmıģtır. 8 a) Personel hizmet alımı firmasından toplam 14 yazı gelmiģ, bu yazıların 7 adedi bilgi amaçlı, 7 adedi için sözlü talimat verilerek dosyaya kaldırılmıģtır. b) Personel hizmet alımı firmasına 124 adet yazı yazılmıģtır. 9- a) Güvenlik firmasından 25 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 5 adedi bilgi amaçlı, 8 adet yazı için sözlü talimat verilerek yazılı bir iģlem yapılmamıģtır. b) Güvenlik firmasına çeģitli konularda 20 adet yazı yazılmıģtır. 10-a) ÇamaĢır hizmeti alınan firmadan 41 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 9 adedi bilgi amaçlı, 4 adet yazı için sözlü talimat verilerek yazılı bir iģlem yapılmamıģtır. b) ÇamaĢır hizmeti alınan firmaya 37 adet yazı yazılmıģtır. 11- a) Yemek hizmeti alınan firma ile ilgili 52 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 5 adedi bilgi amaçlı b) Yemek hizmeti alınan firma ile ilgili çeģitli konularda 57 adet yazı yazılmıģtır.

7 Büro 12- a) TaĢıma hizmeti alınan firma ile ilgili 50 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 1 adedi bilgi amaçlı, 15 adedi için sözlü talimatla iģlem tesis edilmiģtir. b) TaĢıma hizmeti alınan firmaya 106 adet yazı yazılmıģtır. 13- a) Büroya 184 adet genelge gelmiģ, 177 adedi bilgi amaçlı, HM 7 adedi cevaplanmıģtır. b) HM tarafından toplam 45 genelge yapılmıģtır. 14- a) Toplam 24 adet doğalgaz faturası kontrolü yapılarak evrakları hazırlanıp Dekanlığa ödemesi yapılmak üzere gönderilmiģtir. b) Doğalgaz tesisatı ile alakalı 4 adet yazı gelmiģtir. c) Doğalgaz tesisatı ile alakalı 5 adet yazı gönderilmiģtir 15-a) Toplam 62 adet elektrik faturası kontrolü yapılarak evrakları hazırlanıp ödemesi yapılmak üzere Dekanlığa gönderilmiģtir. b) Elektrik tesisatı ile alakalı 2 adet yazı gelmiģ, 10 adet yazı gönderilmiģtir 16-a) Toplam 52 adet su faturası kontrolü yapılarak evrakları hazırlanıp ödemesi yapılmak üzere Dekanlığa gönderilmiģtir. b) Su tesisatı ile alakalı 6 adet yazı gelmiģ, 3 adedi bilgi amaçlıdır. 7 adet yazı gönderilmiģtir. 17-a) Büroya 105 adet telefon tesisatı ve santrali ile ilgili yazı gelmiģtir, b) Hat talebi ile ilgili toplam 46 adet yazı santral sorumluluğuna gönderilerek, bilgi amaçlı gelen 12 adet yazı dosyalanmıģtır. c) Telefon santrali ile ilgili 62 adet yazı çeģitli birimlere yazılmıģtır.

8 Büro d) Telefon santrali ile ilgili 3 adet malzeme talebinde bulunulmuģtur. 2 adet fatura muayene evrakları hazırlanarak ödeme için Dekanlığa gönderilmiģtir. 18-a) Hizmet araçlarınıza ait 15 adet yakıt faturası muayenesi yapılarak ödeme için Dekanlığa gönderilmiģtir. b) Hizmet araçları hakkında çeģitli birimlere 6 adet yazı yazılmıģtır. 1 adet malzeme talebi evrakı hazırlanarak Dekanlığa gönderilmiģ, talep karģılandıktan sonra faturasının muayene evrakları hazırlanarak ödeme için Dekanlığa gönderilmiģtir. 19- Birimlerimizden toplam 55 adet doktor nöbet çizelgesi gelmiģ ve gerekli birimlere bilgisi verilmiģtir. 20- TaĢıma firmasının 12 adet hakediģ dosyası muayene evrakı hazırlanarak ödeme için Ġ.Ü. Rektörlüğüne gönderilmiģtir. 21- Personel hizmet alımı firmasının 12 adet hakediģ dosyası, 22- Temizlik hizmet alımı firmasının 12 adet hakediģ dosyası, 23- Güvenlik hizmet alımı firmasının 12 adet hakediģ dosyası, 24- ÇamaĢır hizmet alımı firmasının 12 adet hakediģ dosyası muayene evrakı hazırlanarak ödeme için Ġ.Ü. Rektörlüğü DSĠM gönderilmiģtir.

9 Hizmet Araçları ve ġoförler Görevi Sayısı BaĢ ġoför 1 ġoför 10 (2 kiģi iģçi kadrosunda) Araçlar Sayısı Ambulans( 1 Ad. Hurda. 1 ad. Sağlık Müd.,1 ad. Trafik Vakfı) 6 Kamyonet (Kamyonun kasası tamamen yenilenmiģtir) 1 Binek 4 Minibüs 1 Kamyon 1 Kampüs dıģına çıkan araçlara; çıkıģ saatleri ve çıkıģ kilometreleri, dönüģ saatleri ve kilometreleri kaydedilmekte olan görev kağıdı yazılmaktadır. Kampüs içerisinde görev yapan araçlara görev kağıdı yazılmamaktadır.. Araçların yakıtları araçlarda bulunan taģıtmatik sistemine göre takip ve temin edilmektedir. Binek araçlarımızdan ikisi; Dekan ve BaĢhekim hocalarımıza makam aracı olarak tahsis edilmiģtir. Bir araç ise gün içinde resmi kurumlar arası hizmet aracı olarak kullanılmaktadır. HĠZMET ARAÇLARIMIZIN YAKITLARI ĠÇĠN YIL ĠÇĠNDE DĠZEL YAKIT OLARAK :15.205,00 TL. BENZĠN YAKIT OLARAK : 990,00 TL. ödeme yapılmıģtır.

10 Temizlik Hizmet Alımı Hastanemiz açık ve kapalı alanlarının temizliği, malzemeli hizmet alımı yoluyla 315 temizlik personeli tarafından yapılmaktadır. Üstlenici firma hizmet süresince aģağıda belirtilen iģ makinelerini amortismanlı olarak hastanemizde bulundurmak durumundadır. Tüm temizlik elemanları teknik Ģartname ve sözleģmeler doğrultusunda hem temizlik hem atıkların toplanması, ayrıģtırılması, taģınması konularında eğitimler almakta ve kendilerine verilen talimatlar doğrultusunda çalıģmaktadır. Temizlik Firmasının Ģartname gereği hizmet süresince makine parkı listesi: Cinsi Sayısı Islak kuru vakumlu halı yıkama makinesi 2 Elektrik Süpürgesi (sanayi tipi) 15 Elektrik Süpürgesi (büro tipi) 15 Zemin cila ve bakım makinesi 15 Disk fırçalı kombine yer yıkama makinesi 12 Hastanemizde Temizlik hizmeti 1 firma tarafından verilmiģtir. Hizmetlerine yönelik 12 adet muayene kabul evrakı, kontrolleri yapılarak iģlem görmüģ, olumsuzluklarla ilgili gerekli cezai iģlemler yapılarak Ġ.Ü. DSĠM gönderilmiģtir. Bununla ilgili ödeme tablosu aģağıdadır.

11 Temizlik Hizmet Alımı 2010 YILI HAKEDĠġ TUTARLARI LĠSTESĠ TEMĠZLĠK HĠZMETĠ ALIMI AY AYLIK ĠSTĠHKAK CEZA TUTARI HAKEDĠġ TUTARI FĠRMA ADI Ocak ,52.-TL ,52.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti. ġubat ,66.-TL ,66.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Mart ,47.-TL. 183,41.-TL ,06.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Nisan ,52.-TL. 383,24.-TL ,28.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Mayıs ,77.-TL ,47.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Haziran ,08.-TL ,87.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti. Temmuz ,53.-TL ,61.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti. Ağustos ,11.-TL ,83.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti. Eylül ,33.-TL. 200,83.-TL ,68.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Ekim ,69.-TL ,01.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Kasım ,87.-TL ,15.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Aralık ,53.-TL ,94.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti TOPLAM 767,48.-TL ,59.-TL

12 Sağlık Personeli Hizmet Alımı Hastanemizde; çoğunluğu hemģire, kayıt memuru ve hasta bakıcı olmak üzere hizmet alımı yoluyla 1468 sağlık personeli çalıģtırılmıģtır. Bu sayı 2011 yılı Ocak ayı itibariyle 1611 sayısına ulaģmıģtır. Ünvanı Sayısı Proje Müdürü (firma kendi elemanı) 1 ÇeĢitli meslek gruplarını kapsayan eleman sayısı 1468 * 2011 yılı için eleman sayısı 1611 Hastanemizde Sağlık Personeli Hizmet alımında 2 firma hizmet vermiģtir. Hizmetlerine yönelik 12 adet muayene kabul evrakı, kontrolleri yapılarak iģlem görmüģ, olumsuzluklarla ilgili gerekli cezai iģlemler yapılarak Ġ.Ü. DSĠM gönderilmiģtir. Bununla ilgili ödeme tablosu aģağıdadır.

13 Sağlık Personeli Hizmet Alımı 2010 YILI HAKEDĠġ TUTARLARI LĠSTESĠ PERSONEL HĠZMETĠ ALIMI AY AYLIK ĠSTĠHKAK CEZA TUTARI HAKEDĠġ TUTARI FĠRMA ADI Ocak ,16.-TL ,76.-TL ,40.-TL. Seven ĠnĢaat Temizlik ve Tic. A.ġ. ġubat ,07.-TL ,29.-TL ,78.-TL. Seven ĠnĢaat Temizlik ve Tic. A.ġ. Mart ,02.-TL ,02.-TL. Seven ĠnĢaat Temizlik ve Tic. A.ġ. Nisan ,23.-TL ,23.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Mayıs ,93.-TL ,94.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Haziran ,67.-TL ,27.-TL ,40.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Temmuz ,94.-TL ,23.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Ağustos ,92.-TL. 890,91.-TL ,28.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Eylül ,12.-TL ,83.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Ekim ,79.-TL ,48.-TL ,15.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Kasım ,99.-TL. 85,46.-TL ,79.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Aralık ,56.-TL. 150,00.-TL ,94.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. TOPLAM: ,17.-TL ,76 TL.

14 ÇamaĢır Yıkama Hizmet Alımı ( HemĢirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından takibi yapılmaktadır. ) Fakültemizin çamaģırları 2010 yılı itibariyle parça baģı birim fiyat üzerinden ihale edilmiģtir. Yıkanan tekstiller yüklenici firma tarafından getirilerek birimlere ihtiyaçları doğrultusunda dağıtılmıģtır yılında toplam, kontrolleri yapılarak iģlem görmüģ, olumsuzluklarla ilgili gerekli cezai iģlemler yapılarak Ġ.Ü. DSĠM 13 adet muayene kabul evrakı gönderilmiģtir. Bununla ilgili ödeme tablosu aģağıdadır YILI HAKEDĠġ TUTARLARI LĠSTESĠ - ÇAMAġIR YIKAMA KURUTMA VE DAĞITIM HĠZMETĠ ALIMI AY AYLIK ĠSTĠHKAK CEZA TUTARI HAKEDĠġ TUTARI FĠRMA ADI Ocak ,74.-TL ,20.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. (2. muayene) ,56.-TL ,33.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. ġubat ,97.-TL ,92.-TL ,78.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Mart ,61.-TL ,10.-TL ,24.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Nisan ,97.-TL ,70.-TL ,43.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Mayıs ,72.-TL ,15.-TL ,68.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Haziran ,30.-TL ,18.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Temmuz ,69.-TL. 117,78.-TL ,06.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Ağustos ,50.-TL ,22.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Eylül ,61.-TL ,02.-TL ,66.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Ekim ,69.-TL. 898,31.-TL ,39.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Kasım ,95.-TL. 558,95.-TL ,49.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Aralık ,68.-TL ,29-TL ,85.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. TOPLAM ,22. TL ,51.-TL

15 Personel TaĢıma Hizmeti Alımı Personel TaĢıma Hizmeti ihale yoluyla Ġstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı tarafından yapılmıģtır. Servis araçları; Dekanlığımız tarafından görevlendirilmiģ kontrol teģkilatı üyeleri ve her servis için görevlendirilmiģ servis sorumluları ve servis sorumlu yardımcıları tarafından Ģartnameye uygunluğu denetlenmektedir. Adı Sayısı 2010 yılı araç sayısı araç kullanan personel sayısı yılı için talep edilen araç sayısı 82 Servis araçları akģamları personeli alma aģamasında hastane alt çıkıģ kapısını ve caddeyi trafiğe tıkamakta idi. OluĢan bu trafiği önlemek için BaĢhekimimiz Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU nun görüģmeleriyle Bezm-i Alem Vakıf Üniversite Hastanesi Bahçesini kullanma izni alınarak yaklaģık 40 aracın buraya park ettirilmesi sağlanarak Trafik sorunu kısmen de olsa ortadan kaldırılmıģtır.

16 Personel TaĢıma Hizmeti Alımı Yıl içerisinde Personel TaĢıma hizmeti ile ilgili bir firma hizmet vermiģ ve toplam 12 muayene evrakı kontrolleri yapılarak iģlem görmüģ ödeme evrakları Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığına ulaģtırılmıģtır. Ödeme tablosu aģağıda ki gibidir. HAKEDİŞ NO 2010 DÖNEMİ TUTARI KDV %18 UYGULANAN CEZA GENEL TUTAR HİZM.ALINAN FİR, 1 OCAK , , ,94 Eross Turizm 2 ŞUBAT , , ,00 Eross Turizm 3 MART , , ,63 Eross Turizm 4 NİSAN , , ,95 Eross Turizm 5 MAYIS , , ,90 Eross Turizm 6 HAZİRAN , , ,99 Eross Turizm 7 TEMMUZ , , ,99 Eross Turizm 8 AĞUSTOS , , ,95 Eross Turizm 9 EYLÜL , , ,90 Eross Turizm 10 EKİM , , ,90 Eross Turizm 11 KASIM , , ,77 Eross Turizm 12 ARALIK , , , ,04 Eross Turizm TOPLAM , , , ,96

17 Yemek Hizmet Alımı Hastanemiz hasta, refakatçi ve personel Yemek üretimi ve birimlere dağıtımı Cerrahi Monoblok binasının en alt katında bulunan DerviĢ Kartal Merkez mutfağında yapılmaktadır. ÇalıĢanlarımıza yemek servisi Bir tanesi Cerrahi Monoblok binası birinci katında diğeri Ġç Hastalıkları binasının üst katında bulunan 2 yemek hanede yapılmaktadır. Bu yemekhanelerimizde aynı anda 320 kiģi yemek yiyebilmektedir. Günlük ortalama 1450 çalıģanımıza öğlen yemeği verilmektedir. Cinsi Kahvaltı (Hastalar, refakatçi, Nöb. Personel ve diyet ) Rejim1 (Ameliyatlı hastalara verilen yemek) Rejim2 (Ameliyatlı hastalara verilen tuzsuz yemek) Rejim3 (Hastalar için normal yemek Öğlen) Rejim3 (Hastalar için normal yemek AkĢam) Sayısı (Öğün) 1820 Adet Günlük 16 Adet ortalama günlük 19 Adet ortalama günlük 1800 Adet ortalama günlük Adet ortalama günlük Bebek menüsü günlük ortalama Refakatçi yemeği günlük ortalama (hastalar için Öğlen +akģam) Personel için normal yemek günlük ortalama( AkĢam) 25 Adet ortalama günlük 440 Adet ortalama günlük 60 Adet ortalama günlük Personel için normal yemek günlük ortalama( Öğlen) 1450 Adet ortalama günlük Personel için diyet yemek günlük ortalama( Öğlen+ akģam ) 396 Adet ortalama günlük

18 Yemek Hizmet Alımı Yıl içerisinde toplam 2 firmadan hizmet alınmıģ ve toplam 12 Muayene evrakı Ayniyat saymanlığı tarafından düzenlenerek ödemeye gönderilmiģtir. Ödeme tablo aģağıdaki gibidir. HAKEDİŞ NO 2010 DÖNEMİ TUTARI KDV % 8 CEZA TUTARI FİRMA ADI 1 OCAK , , ,77 TÜRKMEN 2 ŞUBAT , , ,82 TÜRKMEN 3 MART , , TÜRKMEN 4 NİSAN , , ,79 TÜRKMEN 5 MAYIS , , TÜRKMEN 6 HAZİRAN , , ,42 DAMGACIOĞULLARI 7 TEMMUZ , , ,23 DAMGACIOĞULLARI 8 AĞUSTOS , , ,35 DAMGACIOĞULLARI 9 EYLÜL , , ,50 DAMGACIOĞULLARI 10 EKİM , , ,74 DAMGACIOĞULLARI 11 KASIM , , ,14 DAMGACIOĞULLARI 12 ARALIK , , ,58 DAMGACIOĞULLARI TOPLAM , , ,34

19 Güvenlik Hizmet Alımı Fakültemiz Güvenlik Hizmetini Özel firmadan Hizmet alımı yoluyla satın almaktadır. 24 adet hizmet binası bulunan kampüsümüzün güvenliği; Unvanı Sayısı Güvenlik müdürü 1 Güvenlik amiri 4 Güvenlik elemanı 130 Vardiya sayısı 3 Güvenlik elemanları yanında fakültemizde 2 duyarlı kapı, 8 merkeze kayıt yapan toplam 68 noktada kamera bulunmaktadır. Kameraların çalıģıp çalıģmadığı bina idare amirleri tarafından takip edilmektedir. Yıl içerisinde toplam 3 firmadan hizmet alınmıģ ve 12 muayene evrakı kontrolleri yapılarak ödemeye gönderilmiģtir. Ödeme tablosunu birkaç slayt sonra bilgilerinize arz edeceğim..

20 Güvenlik Hizmet Alımı Güvenlik hizmeti çalışma planı

21 Güvenlik Hizmet Alımı 2010 yılı içerisinde vuku bulan güvenlik olayları ve sayıları(154) ĠNTĠHAR LEVENT ERSÖZÜN KIZI ĠÇ HASTALIKLARI ĠNTĠHAR HASTA MURAT SAVAH MONOBLOK ĠNTĠHAR HEMġĠRE BAHAR ELYAġAR MONOBLOK TACĠZ ATEġ ELBĠSTAN-HASTALARA TACĠZ ĠÇ HASTALIKALRI POLĠKLĠNĠKLER TACĠZ FĠRDEVS ġeyhalġd-halk.ġlġ. PERSONELĠ NÖROLOJĠ TACĠZ FĠRDEVS ġeyhalġd-halk.ġlġ. PERSONELĠ NÖROLOJĠ TACĠZ TEMĠZLĠK PERSONELĠNĠN TACĠZĠ MONOBLOK POLĠKLĠNĠK TACĠZ HASTANIN TACĠZ EDĠLMESĠ ĠÇ HASTALIKALRI POLĠKLĠNĠKLER YANGIN ORTOPEDĠ JENERATÖR YANGIN MONOBLOK ÖĞRETĠM ÜYELERĠ YANGIN MONOBLOK AMELĠYATHANE

22 Güvenlik Hizmet Alımı Yıl içerisinde meydana gelen güvenlik olayları

23 Güvenlik Hizmet Alımı 2010 YILI HAKEDĠġ TUTARLARI LĠSTESĠ GÜVENLĠK HĠZMETĠ ALIMI AY AYLIK ĠSTĠHKAK CEZA TUTARI HAKEDĠġ TUTARI FĠRMA ADI Ocak ,86.-TL ,86.-TL. Ulusal Özel Güvenlik Hizmetleri Tic.Ltd.ġti. ġubat ,44.-TL ,44.-TL. Ulusal Özel Güvenlik Hizmetleri Tic.Ltd.ġti. Mart ,76.-TL ,76.-TL. Ulusal Özel Güvenlik Hizmetleri Tic.Ltd.ġti. Nisan ,65.-TL ,78.-TL. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd.ġti. Mayıs ,61.-TL ,09.-TL. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd.ġti. Haziran ,31.-TL ,08.-TL. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd.ġti. Temmuz ,17.-TL ,34.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Ağustos ,27.-TL ,12.-TL ,78.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Eylül ,02.-TL ,55.-TL ,01.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Ekim ,82.-TL ,03.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Kasım ,12.-TL ,82.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Aralık ,12.-TL ,82.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Toplam ,67.-Tl ,81. - TL

24 Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Çevre düzenleme iģlemlerinde BüyükĢehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden destek alınmıģtır. Bahçe Bakımları Hizmet Alımından 1 kiģi ve temizlik firması çevre ekibinden 1 kiģi alınarak 2 kiģi tarafından yapılmaktadır. Kampüs içerisinde yeģil alanlar için ihtiyaç duyulan bitki, çim gibi malzemeler BüyükĢehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden temin edilmiģtir Budama ve gençleģtirme iģlemlerinde de belediye ekiplerinden yararlanılmıģtır. Yeni çöp kovaları yerleģtirildi. Ağaç Budama ÇalıĢması

25 Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Bahçe düzenleme ve yeģillendirme çalıģmaları yapıldı. Millet caddesi giriģi ağaçlandırıldı ve zemin parke taģ döģendi.

26 Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğünden temin edilen çiçeklerle peyzaj düzenlemesine gidildi.

27 Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Öğrenci kantini önü açık tiyatro sahnesi eski hali Bozulan ahşap kısımlar İ.Ü. Orman Fakültesinden temin edilmiş ve yenilenmiştir.

28 Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları İç hastalıkları binası önündeki alanın eski hali İç hastalıkları binası önündeki alanın son hali

29 Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Çevre kirliliğine neden olan nöbetçi eczane ilanlarını önlemek için Eczacılar odası ile görüģülerek Fatih Ġlçesi aylık nöbet çizelgesi hazırlanmıģtır.

30 Engelli tuvalet ve rampaları ile tuvaletlerin yenilenmesi yapıldı. Engelli tuvalet ve Rampaları Eski tuvalet ve yeni hali

31 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar KreĢ araçlarının çıkıģı için yeni bir yol ve çıkıģ kapısı oluģturuldu. Kreş bahçesi eski hali Yeni hali

32 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar BaĢhekim Yardımcımız Doç. Dr. Zuhal Yapıcı büyük gayret ve destekleri ile ĠBB - ĠSFALT Genel Müdürü Çağatay beye gidilerek hastanemize ait tüm yolların asfaltlanması sağlandı. ĠSKĠ ve Telekom bacaları yükseltildi.

33 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Asfaltlanarak yenilenen yollarımıza ĠBB Trafik Müdürlüğü ile görüģülerek Çizgi çalıģması yapıldı; Esnek Dikmeler ve iģaret levhalarıyla düzenlendi.

34 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Spor hekimliği anabilim dalı önündeki yol geniģletildi Yaya geçiş çizgileri yapıldı

35 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Hastane içi trafiğini rahatlatmak için Acil önü yol tek yön yapıldı. Uyarıcı yasak ve yön levhaları konuldu.

36 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Hastane girişindeki üçgen alanın yeniden düzenlenmesi Hastane girişi yaya geçişleri yapıldı.

37 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Hastane içi engelli otoparkları oluģturuldu; trafik yönlendirme levhaları yenilendi.

38 Sivil Savunma ve Afet Yönetimi ÇalıĢanlarımızı olası yangınlara karģı bilgilendirme amaçlı Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Eğitim Daire BaĢkanlığı ile iģ birliği yapılarak her yıl teorik ve pratik olarak yangın söndürme tatbikatları yaptırılmıģtır. Olası afet durumunda görev alacak personelin dağılımını gösteren hastane afet planımız (HAP) yenilenmekdir. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Müdürlüğü ile iģbirliği yapılarak tüm hastanemiz binalarının risk analiz raporları hazırlanmıģ ve bu raporlarla tespit edilen eksiklerin tamamlanması için Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığına teklifte bulunulmuģtur. Olası bir yangın anında Ġtfaiye araçlarının dolum yapması amacıyla hastanemizin mevcut olan iki noktasına ilaveten 3 noktaya daha ĠSKĠ ile iģbirliği yapılarak hidrat konulmuģtur. Hastanemizde Afet yönetim kapsamında Ġstanbul Valiliği Afet Yönetimi tarafından konulmuģ iki adet deprem konteynırı ve UMKE tarafından konulmuģ bir adet konteynır bulunmaktadır. Yangın Tatbikatı teorik ve pratik eğitim olmak üzere 2 bölümde gerçekleģtirilmiģtir.

39 Sivil Savunma ve Afet Yönetimi Yangın tatbikatından bir bölüm İSKİ tarafından Hastane içerisine konan ilave hidratlardan birisi

40 Hastanemiz Telefon Santrali Telefon santralımız aynı anda 180 kiģi arayabilecek kapasitede karģılama anonsu ile dijital olarak hizmet vermektedir. 11 kiģi hizmet alımı yoluyla çalıģtırılmaktadır. Vardiya sistemi rotasyonlu olarak 24 saat uygulanmaktadır. Santral teknisyenleri ise sabah 8:00 ile akģam 16:00 arası meydana gelen tüm telefon hat arıza onarımları ve gelen telefon makine tamirlerini yapmaktadır. Sistem anonslarla aboneye her her türlü kolaylığı sunmakta eğer abone dahili numarayı bilmiyor ise santral memuru devreye girip aboneyi yönlendirmektedir. Hastanemiz randevu sistemine aynı anda 60 kiģi ulaģabilmektedir. Randevu sistemimize gelen bir gecelik arama sayısı yaklaģık olarak arasında değiģmektedir. Görevi Personel Sayısı Sorumlu 1 Operatist 17 Teknisyen 4 Randevu sistemi sorumlusu 1 Toplam 23

41 Hastanemiz Telefon Santrali 2010 YILI SANTRAL FATURALAR Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar , YILI KĠRALIK DEVRE FATURASI Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar , YILI UYDU TELEFON FATURALARI Fakültemiz Yönetim Kurulu nun 02/10/2006 tarih No: 50 kararı ile Döner Sermaye Bütçesinden faturaları ödenmektedir. Marmara bölgesinde olması muhtemel deprem sonucunda Fakültemiz kriz yönetim görevlileri arasındaki haberleģmenin sürekliliğini sağlamak üzere Döner Sermaye Bütçesinden ihale suretiyle satın alınmıģtır. Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar 200,08 Vergiler 2010 YILI YÖNETĠM (ÖZEL GÖRÜġME) TELEFON FATURALARI Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar , YILI KEMĠK ĠLĠĞĠ BANKASI TELEFONLARI Fakültemiz Yönetim Kurulu nun 02/06/2009 tarih No:14 sayılı kararı ile Döner Sermaye Bütçesinden ödenmektedir. Fakültemiz Kemik Ġliği Bankasında kurulu bulunan ve sesli yanıt sistemi içinde çalıģan hatların görüģme ücretleridir Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar 7.251,48

42 Tıbbi Atıklar Birimlerimizden çıkan tıbbı atıklar ünite içi atık yönetim planı çerçevesinde bu konuda eğitilmiģ temizlik elemanları tarafından özel konteynırlarla taģınarak geçici atık deposunda biriktirilmektedir. Hastanemizin geçici tıbbi atık deposu tıbbi atıklar kontrolü yönetmenliğinin öngördüğü Ģartlara uygun olarak inģaa edilmiģtir. Hastanemizin birimlerinden çıkan günlük tıbbi atık miktarı yaklaģık olarak kg arasında değiģmektedir. Geçici atık depomuzda biriktirilen tıbbi atıklarımız Ġstanbul büyükģehir Belediyesi ĠSTAÇ araçlarına hem poģet olarak sayılarak bir tutanak ile teslim edilmektedir. Geçici Atık Deposundaki atıklar ĠSTAÇ tarafından alındıktan sonra bu iģle görevli personel tarafından temizlenerek dezenfekte edilmektedir. Tıbbi atık yönetmeliğinde yapılan bir değiģikle poģetlerin ebatları küçültülmüģ dolayısıyla yeni poģetler mevcut tıbbı atık kovalarına uymadığından Temizlik firması tarafından tüm tıbbi atık kovaları değiģtirilerek pedallı ve kapaklı hale getirilmiģtir.

43 Tıbbi Atıklar VERGĠ NO: YILI ĠÇĠN 18% KDV DAHĠL SAĞLIK TELEFON FAKS ADRESĠ 2010 YILI TIBBĠ ATIK MĠKTARI 1 KG KURULUġUN UN Yatak ATIK Toplam ÜCRET ÖDENECEK KDV TOPLAM ADI Adeti kg/gün Gün Kg TL ÜCRET TL EĞT.VE REN ÜN.HAS 1524 T. 0, , , , ,76 ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ MĠLLET CADDESĠ ÇAPA-FATĠH ĠSTANBUL TOPLAM ,88 48,861, ,76 ÖDEME TARĠHĠ TAHAKKUK 1 TAKSĠT 01/04/ /04/2010 arası 80079,19 2.TAKSĠT 01/07/ /07/2010 arası 80079,19 3.TAKSĠT 01/10/ /10/2010 arası 80079,19 4.TAKSĠT 01/12/ /12/ ,19 arası 2010 yılında Fakültemiz birimlerinden çıkan 1474 Kg. tehlikeli atıklar ihale edilerek bertarafı sağlanmıştır. Bunun için 3.739,54 Tl. ödeme yapılmıştır. TOPLAM ,76

44 Morg Görevli Sayısı Ġmam 1 Personel 4 Morg Kapasitesi 18 Birimlerimizde vefat eden cenazeler cenazenin ismi ve nereden getirildiği bilgilerini kapsayan bir etiket ile gelmektedir. Morga gelen cenaze morg kayıt defterine ve bilgisayara kayıt olunmaktadır. ÇıkıĢlar ise cenaze yakınlarının hastane çıkıģ iģlemlerini ve defin iģlemlerini tamamlamasından sonra cenazenin bir yakınına imza karģılığı teslim edilmektedir. Adli vakalar Cumhuriyet Savcılığının kontrolünden sonra Adli Tıp Kurumuna gönderilmektedir. Cenazeler morga geldiğinde Göz Hastalıkları Anabilim Dalında bulunan göz bankası ile irtibata geçilerek cenazenin göz muayenesi yaptırılarak kornealar ile ilgili iģlem yapılmaktadır. Mesai saatleri dıģında rotasyonlu nöbet sistemi uygulanmaktadır yılında 6 adet üst yazı ile 70 adet hastanın ve patoloji anabilim dalı ile anatomi anabilim dalından çıkan parça ve kadavraların mezarlıklar müdürlüğünde defin iģleminin yapılması sağlanmıģtır.

45 Morg Hastanemizin çeģitli birimlerinde vefat eden cenazelerin son altı yıla göre dağılımı Yıllar Cenaze Sayısı

46 HĠZMET ALIMLARI ÖDEMELERĠ DIġINDA YAPILAN HARCAMALAR Fatura Adı Gelen Fatura Adedi Ödemeye Gönderilen Tutar (TL) Kuruma Ġade Edilen Fatura Adedi ve Bedeli Toplamı Doğalgaz ,00 Su ,00 3 adet toplam ,00TL lik fatura iade edilmiģtir. Elektrik ,26 1 adet toplam 2.816,171,00TL lik fatura iade edilmiģtir. Asansör Bakımları 11 aylık 7.000,00X11= Jeneratör Bakımları 11 aylık 1.100,00X11= ,00 Soğutma Grupları 11 aylık 4.000,00x11= ,00.- Likit Oksijen ve Tıbbi Gazlar Yıllık olarak ,24.- Toplam 22 adet fatura

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ. HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Yılı Faaliyet Raporu

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ. HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Yılı Faaliyet Raporu T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Yılı Faaliyet Raporu 2011 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1. Hastane Müdürlüğü Organizasyon ġeması 1 2. Hastane Müdürlüğüne Bağlı Birimler 3 2.1.

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1. Hastane Müdürlüğü Organizasyon ġeması 1 2. Hastane Müdürlüğüne Bağlı Birimler

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ. HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 Yılı Faaliyet Raporu

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ. HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 Yılı Faaliyet Raporu T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 Yılı Faaliyet Raporu 2013 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1. Hastane Müdürlüğü Organizasyon ġeması 1 2. Hastane Müdürlüğüne Bağlı Birimler 3 2.1.

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EK ODALAR TEMİZLİK TALİMATI

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EK ODALAR TEMİZLİK TALİMATI DOKÜMAN NO: TY-TL-9 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 8 1.Amaç: Fakültenin klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta, hasta yakını ve

Detaylı

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. Telefon / Faks : /.. TRSM Sorumlusu : TRSM Personeli: Psikiyatrist(.)Tabip ( ) Psikolog( ) Sosyal

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU PERSONEL YAPISI Müdürlüğümüz bünyesinde 3 Kadrolu Tabip, 2 Kadrolu, 1 SözleĢmeli Vet. Hekim, 3 SözleĢmeli Gıda Mühendisi, 1 Kadrolu

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Birim Adı: Tarih:././... Birim Kodu: Adresi :. Telefon / Faks : / ÇİM Sorumlusu : Personel Sayısı :Uzman Tabip ( ) Tabip ( ) Psikolog

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI Doküman No: DD.52 Yürürlük Tarihi: 24.11.2011 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: Sayfa No: 1/5 SÜREÇLER YAPILAN TEMİZLİK SIKLIK/GÜN

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

EK-1 HAVRAN ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU

EK-1 HAVRAN ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ ĠDARE TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE DĠĞER (ÖZEL

Detaylı

2010 YILI BASIMEVĠ FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BASIMEVĠ FAALĠYET RAPORU T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ġstanbul Tıp Fakültesi Basımevi Müzehher KESĠM VERġEN Basımevi ġefi 2010 YILI BASIMEVĠ FAALĠYET RAPORU Sayın Hocalarım HoĢgeldiniz Geçmişten Günümüze Basımevi Kadromuz Müzehher

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Deri ve Tenasül Hastalıklar Birim Sorumlusu : Personel

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU S I R A N O HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Akademik Personel Alımları 1-BaĢvuru

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Sıtma Birim Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Psikolog

Detaylı

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ DOK. NO: BİD-İ-11 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlem Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İşlem Amacı Harcama ve

Detaylı

VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Verem Birimi Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Hemşire

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 10.08.2010 Sağlık İşleri Müdürü Başkan Yardımcısı Sayfa 1 /4 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki,

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İrtibat Tel Nurten ÇAKMAK 1212 I- GENEL BİLGİLER C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Ek Ödeme Uygulama Deneyimi PROF. DR. HAYRETTĠN ÖZTÜRK ÇOCUK CERRAHĠSĠ VE ÇOCUK ÜROLOJĠSĠ UZMANI BAġHEKĠM AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmenliğin amacı,

Detaylı

YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ FORMLAR. Yürürlükte Olan Dokümanlar Listesi

YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ FORMLAR. Yürürlükte Olan Dokümanlar Listesi Sayfa No 1/15 YÜRÜRLÜKTE OLAN DOKÜMANLAR LİSTESİ YÖNETİM KALİTE EL KİTABI Doküman Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi İçindekiler ve Revizyon Bilgileri KTMU-KEK-00 01/11/2014 00 Önsöz

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu:. Adresi : Telefon / Faks :... / Laboratuvar Tipi: L1 (.) L2 ( ) HSL Sorumlusu: Personel Durumu

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yılı İdare Faaliyet Raporu HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İrtibat Tel Nurten ÇAKMAK 1212 I- GENEL BİLGİLER C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-

Detaylı

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI YÖN.TL.03 05.08.2009 05.11.2013 04 1/4 1.0 AMAÇ: Bursa, Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi nde yenidoğan ve yatan bebek/çocuk hastalarının kaçırılması veya kaybolması olasılığına karşı güvenlik önlemleri almak

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 29 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ 29 NĠĞDE ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 2 I. Ocak - Haziran 29 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN

Detaylı

KUMLUCA DEVLET HASTANESİ EĞİTİMCİ ÜNVANI. Gülcan Ok Enf.Kont.HemĢ. Pratik Dosyalama Teknikleri ve Resmi YazıĢma HASTA ÇALIġAN

KUMLUCA DEVLET HASTANESİ EĞİTİMCİ ÜNVANI. Gülcan Ok Enf.Kont.HemĢ. Pratik Dosyalama Teknikleri ve Resmi YazıĢma HASTA ÇALIġAN EĞİTİM PLANLAYAN SAĞLIK KURULUŞUNUN ADI : SIRA NO EĞİTİM TÜRÜ EĞİTİM VERİLECEĞİ AY/AYLAR 1 TEMĠZLĠK 2015 Ocak KUMLUCA DEVLET HASTANESİ EĞİTİMCİ ÜNVANI EĞİTİM SÜRESİ 2 saat KULLANILACAK ARAÇ - GEREÇ EĞİTİMİN

Detaylı

SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 2015 1 1. Müdürlüğümüzün Yapısı 1.1. Görev Alanı 1.2. Organizasyon Şeması 1.3. Fiziksel Kaynaklar 2. Müdürlüğümüzün Hizmetleri 2.1. Satın alma Hizmetleri

Detaylı

ĠÇERĠNDEKĠLER. YK KURYE VE DAĞITIM HAKKINDA DAĞITIM ġekġllerġ ve RAPORLAMA FĠYAT TABLOSU FĠRMA REFARANSLARI ĠLETĠġĠM BĠLGĠSĠ

ĠÇERĠNDEKĠLER. YK KURYE VE DAĞITIM HAKKINDA DAĞITIM ġekġllerġ ve RAPORLAMA FĠYAT TABLOSU FĠRMA REFARANSLARI ĠLETĠġĠM BĠLGĠSĠ ĠÇERĠNDEKĠLER YK KURYE VE DAĞITIM HAKKINDA DAĞITIM ġekġllerġ ve RAPORLAMA FĠYAT TABLOSU FĠRMA REFARANSLARI ĠLETĠġĠM BĠLGĠSĠ 1 HAKKIMIZDA YK KURYE VE DAĞITIM dağıtım ve kurye sektöründe hizmet verme kararı

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

2015 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü)

2015 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü) 2015 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü) İşin Konusu İşin Yapılması gereken Tarih Aralığı İşin yapılabildiği asgari zaman aralığı Durumu Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 1 Doğrudan

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ HAKKINDA Çevre Hizmetleri Birliği 09.12.2005 tarih ve 26018 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak kurulmuştur. Afyonkarahisar Merkez Belediyesi

Detaylı

DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Hizmetin Tamamlanma Süresi Sıra No. (En Geç) 1 Mevzuat işleri

DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Hizmetin Tamamlanma Süresi Sıra No. (En Geç) 1 Mevzuat işleri DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi Sıra No (En Geç) 1 Mevzuat işleri Dilekçe 3gün 2 Prosedürler/takip

Detaylı

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 307 Öğrenci Sağlık ĠĢleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline ilk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek. Psikolojik DanıĢmalık ve Rehberlik hizmeti sunulması Yükseköğretim Kurumları,

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri -Büyükşehir Belediye Başkanımız adına çeşitli etkinliklere Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğünün vermiş olduğu program dahilinde ilimizin çeşitli

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çubuk Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI Sayfa 1 / 7 ZAMANI KURALLARI MALZEMELERİ YÜKSEK YOĞUN BAKIM VE İZOLASYON ODALARI AMELİYATHANE Günde iki defa (her ameliyat öncesi ilgili ameliyat odası temizlenir Tuvalet temizliği günde iki defa yapıldıktan

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ FORMLAR. Yürürlükte Olan Dokümanlar Listesi

YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ FORMLAR. Yürürlükte Olan Dokümanlar Listesi Sayfa No 1/37 YÜRÜRLÜKTE OLAN DOKÜMANLAR LİSTESİ YÖNETİM KALİTE EL KİTABI Doküman Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi İçindekiler ve Revizyon Bilgileri KTMU-KEK-00 01/11/2014 00 Önsöz

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün T..C.. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ,, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠĠRĠĠNCĠĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

ALKENT ĠCRA KOMĠTESĠ'NĠN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠ YÖNETĠM HESAPLARININ ĠNCELENMESĠ SONUCU TANZĠM OLUNAN. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK DENETĠM RAPORU

ALKENT ĠCRA KOMĠTESĠ'NĠN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠ YÖNETĠM HESAPLARININ ĠNCELENMESĠ SONUCU TANZĠM OLUNAN. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 05.01.2012 Rapor Sayısı : YMM 122/ 150-01 ALKENT ĠCRA KOMĠTESĠ'NĠN DÖNEMĠ YÖNETĠM HESAPLARININ ĠNCELENMESĠ SONUCU TANZĠM OLUNAN YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK DENETĠM RAPORU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR ġükrü

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

ÇANAKKALE ILI MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

ÇANAKKALE ILI MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI ÇANAKKALE ILI MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI Karar i Karar : 8.01.014 İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 014 Yılı 01 'lu toplantısı, 8.01.014 günü saat 10.00' da, Vali Yardımcısı Sayın Bekir Sıtkı DAĞ Başkanlığında

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı