T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ"

Transkript

1 T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet Raporu

2 Ġçindekiler Hastane Müdürlüğü Organizasyon ġeması Ġdare Amirliği/Nöbetçi Ġdare Amirliği Büro Hizmet Araçları ve ġoförler Temizlik Hizmet Alımı Sağlık Personeli Hizmet Alımı ÇamaĢır Yıkama Hizmet Alımı Personel TaĢıma Hizmet Alımı Yemek Hizmet Alımı Güvenlik Hizmet Alımı Çevre Peyzaj Düzenleme Engelli Tuvaletleri Ve Rampaları Yapımı Yol Bakım ve Trafik Alanındaki ÇalıĢmalar Sivil Savunma Ve Afet Yönetimi Hastane Telefon Santrali Tıbbi Atıklar Morg Diğer ödemeler Öneriler

3 Hastane Müdürlüğü Organizasyon ġeması Hastane Müdürü Ehsan PAPAKÇI Hizmet Alımı Tıbbi Atık Telefon Santrali Hastane Müdür Yardımcısı Burhan DUMAN Hastane Müdür Yardımcısı Muhtesim CĠMġĠT Büro içi yazıģmalar Teknik Hizmetler Sivil Savunma ġoförler Odası Çevre Düzenlemesi ve Temizliği Güvenlik Hizmet Alımı Morg

4 Ġdare Amirliği Hastanemiz binalarındaki sorunları yerinde tespit etmek ve hızlı bir Ģekilde çözüm üretmek amacıyla Bina Sorumlu Ġdare Amirlerimiz mevcuttur. Mesai saatleri dıģında ve resmi tatillerde ise 24 saat hastanemiz idaresinden sorumlu 4 adet Nöbetçi Ġdare Amirimiz çalıģmaktadır. Bina Adı Dekanlık, Fizik Tedavi, Dermatoloji, Tıbbi Ekoloji ve Temel Tıp Bilimleri Binaları Ortopedi ve Travmatoloji Binası Psikiyatri Binası Ġç Hastalıkları Binası Göz Hastalıkları Binası Cerrahi Monoblok Binası Göğüs Hastalıkları Binası Amfiler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Binası Acil Cerrahi Binası Çocuk Ruh Sağlığı Binası Nörolojik Bilimler Binası Ġdare Amiri Mustafa ġensoy Hilmi AKSAKAL Mustafa KALE Mukaddes ÇAKIR Hasan KESKĠN Bülent AYPAR Turgay KARA Talat ġġmġek Fahrettin DURSUN Bilal ġenel Cengiz ÇAKIR Nilgün ERDOĞAN Nöbetçi Ġdare Amirlerimiz; Ġbrahim DOĞANOK, Tahir CEBĠ, Göksel BUDAK ve M. Kemal ZENGĠNOĞLU Gece Ġdare Amirlerinin irtibat telefonları GSM : ; Dahili telefon :31370 Ayrıca herhangi bir güvenlik noktasından telsiz anonsuyla ulaģılabilir..

5 Büro Adı Soyadı Osman ÜNAL ġirin YILMAZ Özlem DĠġĠSAĞLAM Gülcan ÖZTÜRK Naile AKAY Unvanı Bilgisayar ĠĢletmeni (memur) Memur Memur Memur Hizmetli (ĠĢçi kadrosu) Hastane Müdürlüğü(HM) Bürosu Faaliyetleri(2010) Gelen Evrak Sayısı Toplam : 1554 Adet Giden Evrak Sayısı Toplam : 1859 Adet Borcunu ödemeden hastaneyi terk eden 36 hasta dosyası ulaģmıģ bunların adreslerin 10 gün süre verilerek tebligat çıkarılmıģtır. Bu hastalardan tebligat sonrası 10 hasta gelerek borcunu ödemiģtir. Borcunu ödemeyen 16 hasta Hukuk MüĢavirliğine bildirilmiģtir. 10 hastanın borcu ise TL. nin altında olduğu için herhangi bir iģlem yapılmamıģtır. Borcu olan ve vefat eden bir hastanın birinci derecede ki yakınlarının tespiti için Nüfus Müdürlüğüne yazı yazılmıģtır. 1- Gelen yazıların toplam 350 adedi büroya bilgi amaçlı gelmiģtir adedi sözlü olarak birimlere talimat verilip dosyaya kaldırılmıģtır adet gelen evrak, iģlem yapılıp gerekli birimlere gönderilmiģtir. 4- a) 278 adet gelen bakım, onarım, tadilat vs.konulardaki yazılar 161 adet üst yazı ile Ġ.Ü. Rektörlüğü Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığına iletilmiģtir. b) Teknik hizmetler kapsamında Dekanlığa çeģitli malzemeler için 15 adet avans talebinde bulunulmuģtur. c) Teknik hizmetler kapsamında Fakülte içi birimlere veya Fakülte dıģı kurumlara çeģitli taleplerle ilgili 60 adet yazı yazılmıģtır.

6 Büro d) Avans yolu ile alınamayacak olan malzemeler için Dekanlığa toplam 21 adet malzeme talebi yapılmıģ, temin edilen 18 adedinin faturalarının muayeneleri yapılarak ödemesinin yapılması için Dekanlığa gönderilmiģtir. e) Teknik hizmetler kapsamında gelen 13 adet klima talebi evrakları hazırlanarak Dekanlığa gönderilmiģtir. f ) Teknik hizmetleri ilgilendiren 55 adet evrak sözlü talimat verilerek dosyaya kaldırılmıģtır. 5- a) HM kadrosundaki çalıģan personeller ile ilgili 96 adet yazı yazılmıģtır. b) HM kadrosundaki personeller ile ilgili çeģitli konularda 35 adet evrak gelmiģtir. 6 a) Hukuk MüĢavirliği, ĠĢ Mahkemeleri veya Ġ.Ü. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü'nden hizmet alımı kapsamında çalıģan personeller hakkında 71 talep yazısı gelmiģ ve istenen dosyalan hazırlanarak gönderilmiģtir.. b) Hukuk MüĢavirliği, ĠĢ Mahkemeleri veya Ġ.Ü.Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü'ne hizmet alımı kapsamında çalıģan personeller hakkında 83 adet yazı gönderilmiģtir. 7- a) Temizlik firmasından 73 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 53 adedi bilgi amaçlı, 20 adet yazı için sözlü talimat verilerek yazılı bir iģlem yapılmamıģtır. b) Temizlik firmasına 124 adet yazı yazılmıģtır. 8 a) Personel hizmet alımı firmasından toplam 14 yazı gelmiģ, bu yazıların 7 adedi bilgi amaçlı, 7 adedi için sözlü talimat verilerek dosyaya kaldırılmıģtır. b) Personel hizmet alımı firmasına 124 adet yazı yazılmıģtır. 9- a) Güvenlik firmasından 25 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 5 adedi bilgi amaçlı, 8 adet yazı için sözlü talimat verilerek yazılı bir iģlem yapılmamıģtır. b) Güvenlik firmasına çeģitli konularda 20 adet yazı yazılmıģtır. 10-a) ÇamaĢır hizmeti alınan firmadan 41 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 9 adedi bilgi amaçlı, 4 adet yazı için sözlü talimat verilerek yazılı bir iģlem yapılmamıģtır. b) ÇamaĢır hizmeti alınan firmaya 37 adet yazı yazılmıģtır. 11- a) Yemek hizmeti alınan firma ile ilgili 52 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 5 adedi bilgi amaçlı b) Yemek hizmeti alınan firma ile ilgili çeģitli konularda 57 adet yazı yazılmıģtır.

7 Büro 12- a) TaĢıma hizmeti alınan firma ile ilgili 50 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 1 adedi bilgi amaçlı, 15 adedi için sözlü talimatla iģlem tesis edilmiģtir. b) TaĢıma hizmeti alınan firmaya 106 adet yazı yazılmıģtır. 13- a) Büroya 184 adet genelge gelmiģ, 177 adedi bilgi amaçlı, HM 7 adedi cevaplanmıģtır. b) HM tarafından toplam 45 genelge yapılmıģtır. 14- a) Toplam 24 adet doğalgaz faturası kontrolü yapılarak evrakları hazırlanıp Dekanlığa ödemesi yapılmak üzere gönderilmiģtir. b) Doğalgaz tesisatı ile alakalı 4 adet yazı gelmiģtir. c) Doğalgaz tesisatı ile alakalı 5 adet yazı gönderilmiģtir 15-a) Toplam 62 adet elektrik faturası kontrolü yapılarak evrakları hazırlanıp ödemesi yapılmak üzere Dekanlığa gönderilmiģtir. b) Elektrik tesisatı ile alakalı 2 adet yazı gelmiģ, 10 adet yazı gönderilmiģtir 16-a) Toplam 52 adet su faturası kontrolü yapılarak evrakları hazırlanıp ödemesi yapılmak üzere Dekanlığa gönderilmiģtir. b) Su tesisatı ile alakalı 6 adet yazı gelmiģ, 3 adedi bilgi amaçlıdır. 7 adet yazı gönderilmiģtir. 17-a) Büroya 105 adet telefon tesisatı ve santrali ile ilgili yazı gelmiģtir, b) Hat talebi ile ilgili toplam 46 adet yazı santral sorumluluğuna gönderilerek, bilgi amaçlı gelen 12 adet yazı dosyalanmıģtır. c) Telefon santrali ile ilgili 62 adet yazı çeģitli birimlere yazılmıģtır.

8 Büro d) Telefon santrali ile ilgili 3 adet malzeme talebinde bulunulmuģtur. 2 adet fatura muayene evrakları hazırlanarak ödeme için Dekanlığa gönderilmiģtir. 18-a) Hizmet araçlarınıza ait 15 adet yakıt faturası muayenesi yapılarak ödeme için Dekanlığa gönderilmiģtir. b) Hizmet araçları hakkında çeģitli birimlere 6 adet yazı yazılmıģtır. 1 adet malzeme talebi evrakı hazırlanarak Dekanlığa gönderilmiģ, talep karģılandıktan sonra faturasının muayene evrakları hazırlanarak ödeme için Dekanlığa gönderilmiģtir. 19- Birimlerimizden toplam 55 adet doktor nöbet çizelgesi gelmiģ ve gerekli birimlere bilgisi verilmiģtir. 20- TaĢıma firmasının 12 adet hakediģ dosyası muayene evrakı hazırlanarak ödeme için Ġ.Ü. Rektörlüğüne gönderilmiģtir. 21- Personel hizmet alımı firmasının 12 adet hakediģ dosyası, 22- Temizlik hizmet alımı firmasının 12 adet hakediģ dosyası, 23- Güvenlik hizmet alımı firmasının 12 adet hakediģ dosyası, 24- ÇamaĢır hizmet alımı firmasının 12 adet hakediģ dosyası muayene evrakı hazırlanarak ödeme için Ġ.Ü. Rektörlüğü DSĠM gönderilmiģtir.

9 Hizmet Araçları ve ġoförler Görevi Sayısı BaĢ ġoför 1 ġoför 10 (2 kiģi iģçi kadrosunda) Araçlar Sayısı Ambulans( 1 Ad. Hurda. 1 ad. Sağlık Müd.,1 ad. Trafik Vakfı) 6 Kamyonet (Kamyonun kasası tamamen yenilenmiģtir) 1 Binek 4 Minibüs 1 Kamyon 1 Kampüs dıģına çıkan araçlara; çıkıģ saatleri ve çıkıģ kilometreleri, dönüģ saatleri ve kilometreleri kaydedilmekte olan görev kağıdı yazılmaktadır. Kampüs içerisinde görev yapan araçlara görev kağıdı yazılmamaktadır.. Araçların yakıtları araçlarda bulunan taģıtmatik sistemine göre takip ve temin edilmektedir. Binek araçlarımızdan ikisi; Dekan ve BaĢhekim hocalarımıza makam aracı olarak tahsis edilmiģtir. Bir araç ise gün içinde resmi kurumlar arası hizmet aracı olarak kullanılmaktadır. HĠZMET ARAÇLARIMIZIN YAKITLARI ĠÇĠN YIL ĠÇĠNDE DĠZEL YAKIT OLARAK :15.205,00 TL. BENZĠN YAKIT OLARAK : 990,00 TL. ödeme yapılmıģtır.

10 Temizlik Hizmet Alımı Hastanemiz açık ve kapalı alanlarının temizliği, malzemeli hizmet alımı yoluyla 315 temizlik personeli tarafından yapılmaktadır. Üstlenici firma hizmet süresince aģağıda belirtilen iģ makinelerini amortismanlı olarak hastanemizde bulundurmak durumundadır. Tüm temizlik elemanları teknik Ģartname ve sözleģmeler doğrultusunda hem temizlik hem atıkların toplanması, ayrıģtırılması, taģınması konularında eğitimler almakta ve kendilerine verilen talimatlar doğrultusunda çalıģmaktadır. Temizlik Firmasının Ģartname gereği hizmet süresince makine parkı listesi: Cinsi Sayısı Islak kuru vakumlu halı yıkama makinesi 2 Elektrik Süpürgesi (sanayi tipi) 15 Elektrik Süpürgesi (büro tipi) 15 Zemin cila ve bakım makinesi 15 Disk fırçalı kombine yer yıkama makinesi 12 Hastanemizde Temizlik hizmeti 1 firma tarafından verilmiģtir. Hizmetlerine yönelik 12 adet muayene kabul evrakı, kontrolleri yapılarak iģlem görmüģ, olumsuzluklarla ilgili gerekli cezai iģlemler yapılarak Ġ.Ü. DSĠM gönderilmiģtir. Bununla ilgili ödeme tablosu aģağıdadır.

11 Temizlik Hizmet Alımı 2010 YILI HAKEDĠġ TUTARLARI LĠSTESĠ TEMĠZLĠK HĠZMETĠ ALIMI AY AYLIK ĠSTĠHKAK CEZA TUTARI HAKEDĠġ TUTARI FĠRMA ADI Ocak ,52.-TL ,52.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti. ġubat ,66.-TL ,66.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Mart ,47.-TL. 183,41.-TL ,06.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Nisan ,52.-TL. 383,24.-TL ,28.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Mayıs ,77.-TL ,47.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Haziran ,08.-TL ,87.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti. Temmuz ,53.-TL ,61.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti. Ağustos ,11.-TL ,83.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti. Eylül ,33.-TL. 200,83.-TL ,68.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Ekim ,69.-TL ,01.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Kasım ,87.-TL ,15.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Aralık ,53.-TL ,94.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti TOPLAM 767,48.-TL ,59.-TL

12 Sağlık Personeli Hizmet Alımı Hastanemizde; çoğunluğu hemģire, kayıt memuru ve hasta bakıcı olmak üzere hizmet alımı yoluyla 1468 sağlık personeli çalıģtırılmıģtır. Bu sayı 2011 yılı Ocak ayı itibariyle 1611 sayısına ulaģmıģtır. Ünvanı Sayısı Proje Müdürü (firma kendi elemanı) 1 ÇeĢitli meslek gruplarını kapsayan eleman sayısı 1468 * 2011 yılı için eleman sayısı 1611 Hastanemizde Sağlık Personeli Hizmet alımında 2 firma hizmet vermiģtir. Hizmetlerine yönelik 12 adet muayene kabul evrakı, kontrolleri yapılarak iģlem görmüģ, olumsuzluklarla ilgili gerekli cezai iģlemler yapılarak Ġ.Ü. DSĠM gönderilmiģtir. Bununla ilgili ödeme tablosu aģağıdadır.

13 Sağlık Personeli Hizmet Alımı 2010 YILI HAKEDĠġ TUTARLARI LĠSTESĠ PERSONEL HĠZMETĠ ALIMI AY AYLIK ĠSTĠHKAK CEZA TUTARI HAKEDĠġ TUTARI FĠRMA ADI Ocak ,16.-TL ,76.-TL ,40.-TL. Seven ĠnĢaat Temizlik ve Tic. A.ġ. ġubat ,07.-TL ,29.-TL ,78.-TL. Seven ĠnĢaat Temizlik ve Tic. A.ġ. Mart ,02.-TL ,02.-TL. Seven ĠnĢaat Temizlik ve Tic. A.ġ. Nisan ,23.-TL ,23.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Mayıs ,93.-TL ,94.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Haziran ,67.-TL ,27.-TL ,40.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Temmuz ,94.-TL ,23.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Ağustos ,92.-TL. 890,91.-TL ,28.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Eylül ,12.-TL ,83.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Ekim ,79.-TL ,48.-TL ,15.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Kasım ,99.-TL. 85,46.-TL ,79.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Aralık ,56.-TL. 150,00.-TL ,94.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. TOPLAM: ,17.-TL ,76 TL.

14 ÇamaĢır Yıkama Hizmet Alımı ( HemĢirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından takibi yapılmaktadır. ) Fakültemizin çamaģırları 2010 yılı itibariyle parça baģı birim fiyat üzerinden ihale edilmiģtir. Yıkanan tekstiller yüklenici firma tarafından getirilerek birimlere ihtiyaçları doğrultusunda dağıtılmıģtır yılında toplam, kontrolleri yapılarak iģlem görmüģ, olumsuzluklarla ilgili gerekli cezai iģlemler yapılarak Ġ.Ü. DSĠM 13 adet muayene kabul evrakı gönderilmiģtir. Bununla ilgili ödeme tablosu aģağıdadır YILI HAKEDĠġ TUTARLARI LĠSTESĠ - ÇAMAġIR YIKAMA KURUTMA VE DAĞITIM HĠZMETĠ ALIMI AY AYLIK ĠSTĠHKAK CEZA TUTARI HAKEDĠġ TUTARI FĠRMA ADI Ocak ,74.-TL ,20.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. (2. muayene) ,56.-TL ,33.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. ġubat ,97.-TL ,92.-TL ,78.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Mart ,61.-TL ,10.-TL ,24.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Nisan ,97.-TL ,70.-TL ,43.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Mayıs ,72.-TL ,15.-TL ,68.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Haziran ,30.-TL ,18.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Temmuz ,69.-TL. 117,78.-TL ,06.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Ağustos ,50.-TL ,22.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Eylül ,61.-TL ,02.-TL ,66.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Ekim ,69.-TL. 898,31.-TL ,39.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Kasım ,95.-TL. 558,95.-TL ,49.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Aralık ,68.-TL ,29-TL ,85.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. TOPLAM ,22. TL ,51.-TL

15 Personel TaĢıma Hizmeti Alımı Personel TaĢıma Hizmeti ihale yoluyla Ġstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı tarafından yapılmıģtır. Servis araçları; Dekanlığımız tarafından görevlendirilmiģ kontrol teģkilatı üyeleri ve her servis için görevlendirilmiģ servis sorumluları ve servis sorumlu yardımcıları tarafından Ģartnameye uygunluğu denetlenmektedir. Adı Sayısı 2010 yılı araç sayısı araç kullanan personel sayısı yılı için talep edilen araç sayısı 82 Servis araçları akģamları personeli alma aģamasında hastane alt çıkıģ kapısını ve caddeyi trafiğe tıkamakta idi. OluĢan bu trafiği önlemek için BaĢhekimimiz Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU nun görüģmeleriyle Bezm-i Alem Vakıf Üniversite Hastanesi Bahçesini kullanma izni alınarak yaklaģık 40 aracın buraya park ettirilmesi sağlanarak Trafik sorunu kısmen de olsa ortadan kaldırılmıģtır.

16 Personel TaĢıma Hizmeti Alımı Yıl içerisinde Personel TaĢıma hizmeti ile ilgili bir firma hizmet vermiģ ve toplam 12 muayene evrakı kontrolleri yapılarak iģlem görmüģ ödeme evrakları Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığına ulaģtırılmıģtır. Ödeme tablosu aģağıda ki gibidir. HAKEDİŞ NO 2010 DÖNEMİ TUTARI KDV %18 UYGULANAN CEZA GENEL TUTAR HİZM.ALINAN FİR, 1 OCAK , , ,94 Eross Turizm 2 ŞUBAT , , ,00 Eross Turizm 3 MART , , ,63 Eross Turizm 4 NİSAN , , ,95 Eross Turizm 5 MAYIS , , ,90 Eross Turizm 6 HAZİRAN , , ,99 Eross Turizm 7 TEMMUZ , , ,99 Eross Turizm 8 AĞUSTOS , , ,95 Eross Turizm 9 EYLÜL , , ,90 Eross Turizm 10 EKİM , , ,90 Eross Turizm 11 KASIM , , ,77 Eross Turizm 12 ARALIK , , , ,04 Eross Turizm TOPLAM , , , ,96

17 Yemek Hizmet Alımı Hastanemiz hasta, refakatçi ve personel Yemek üretimi ve birimlere dağıtımı Cerrahi Monoblok binasının en alt katında bulunan DerviĢ Kartal Merkez mutfağında yapılmaktadır. ÇalıĢanlarımıza yemek servisi Bir tanesi Cerrahi Monoblok binası birinci katında diğeri Ġç Hastalıkları binasının üst katında bulunan 2 yemek hanede yapılmaktadır. Bu yemekhanelerimizde aynı anda 320 kiģi yemek yiyebilmektedir. Günlük ortalama 1450 çalıģanımıza öğlen yemeği verilmektedir. Cinsi Kahvaltı (Hastalar, refakatçi, Nöb. Personel ve diyet ) Rejim1 (Ameliyatlı hastalara verilen yemek) Rejim2 (Ameliyatlı hastalara verilen tuzsuz yemek) Rejim3 (Hastalar için normal yemek Öğlen) Rejim3 (Hastalar için normal yemek AkĢam) Sayısı (Öğün) 1820 Adet Günlük 16 Adet ortalama günlük 19 Adet ortalama günlük 1800 Adet ortalama günlük Adet ortalama günlük Bebek menüsü günlük ortalama Refakatçi yemeği günlük ortalama (hastalar için Öğlen +akģam) Personel için normal yemek günlük ortalama( AkĢam) 25 Adet ortalama günlük 440 Adet ortalama günlük 60 Adet ortalama günlük Personel için normal yemek günlük ortalama( Öğlen) 1450 Adet ortalama günlük Personel için diyet yemek günlük ortalama( Öğlen+ akģam ) 396 Adet ortalama günlük

18 Yemek Hizmet Alımı Yıl içerisinde toplam 2 firmadan hizmet alınmıģ ve toplam 12 Muayene evrakı Ayniyat saymanlığı tarafından düzenlenerek ödemeye gönderilmiģtir. Ödeme tablo aģağıdaki gibidir. HAKEDİŞ NO 2010 DÖNEMİ TUTARI KDV % 8 CEZA TUTARI FİRMA ADI 1 OCAK , , ,77 TÜRKMEN 2 ŞUBAT , , ,82 TÜRKMEN 3 MART , , TÜRKMEN 4 NİSAN , , ,79 TÜRKMEN 5 MAYIS , , TÜRKMEN 6 HAZİRAN , , ,42 DAMGACIOĞULLARI 7 TEMMUZ , , ,23 DAMGACIOĞULLARI 8 AĞUSTOS , , ,35 DAMGACIOĞULLARI 9 EYLÜL , , ,50 DAMGACIOĞULLARI 10 EKİM , , ,74 DAMGACIOĞULLARI 11 KASIM , , ,14 DAMGACIOĞULLARI 12 ARALIK , , ,58 DAMGACIOĞULLARI TOPLAM , , ,34

19 Güvenlik Hizmet Alımı Fakültemiz Güvenlik Hizmetini Özel firmadan Hizmet alımı yoluyla satın almaktadır. 24 adet hizmet binası bulunan kampüsümüzün güvenliği; Unvanı Sayısı Güvenlik müdürü 1 Güvenlik amiri 4 Güvenlik elemanı 130 Vardiya sayısı 3 Güvenlik elemanları yanında fakültemizde 2 duyarlı kapı, 8 merkeze kayıt yapan toplam 68 noktada kamera bulunmaktadır. Kameraların çalıģıp çalıģmadığı bina idare amirleri tarafından takip edilmektedir. Yıl içerisinde toplam 3 firmadan hizmet alınmıģ ve 12 muayene evrakı kontrolleri yapılarak ödemeye gönderilmiģtir. Ödeme tablosunu birkaç slayt sonra bilgilerinize arz edeceğim..

20 Güvenlik Hizmet Alımı Güvenlik hizmeti çalışma planı

21 Güvenlik Hizmet Alımı 2010 yılı içerisinde vuku bulan güvenlik olayları ve sayıları(154) ĠNTĠHAR LEVENT ERSÖZÜN KIZI ĠÇ HASTALIKLARI ĠNTĠHAR HASTA MURAT SAVAH MONOBLOK ĠNTĠHAR HEMġĠRE BAHAR ELYAġAR MONOBLOK TACĠZ ATEġ ELBĠSTAN-HASTALARA TACĠZ ĠÇ HASTALIKALRI POLĠKLĠNĠKLER TACĠZ FĠRDEVS ġeyhalġd-halk.ġlġ. PERSONELĠ NÖROLOJĠ TACĠZ FĠRDEVS ġeyhalġd-halk.ġlġ. PERSONELĠ NÖROLOJĠ TACĠZ TEMĠZLĠK PERSONELĠNĠN TACĠZĠ MONOBLOK POLĠKLĠNĠK TACĠZ HASTANIN TACĠZ EDĠLMESĠ ĠÇ HASTALIKALRI POLĠKLĠNĠKLER YANGIN ORTOPEDĠ JENERATÖR YANGIN MONOBLOK ÖĞRETĠM ÜYELERĠ YANGIN MONOBLOK AMELĠYATHANE

22 Güvenlik Hizmet Alımı Yıl içerisinde meydana gelen güvenlik olayları

23 Güvenlik Hizmet Alımı 2010 YILI HAKEDĠġ TUTARLARI LĠSTESĠ GÜVENLĠK HĠZMETĠ ALIMI AY AYLIK ĠSTĠHKAK CEZA TUTARI HAKEDĠġ TUTARI FĠRMA ADI Ocak ,86.-TL ,86.-TL. Ulusal Özel Güvenlik Hizmetleri Tic.Ltd.ġti. ġubat ,44.-TL ,44.-TL. Ulusal Özel Güvenlik Hizmetleri Tic.Ltd.ġti. Mart ,76.-TL ,76.-TL. Ulusal Özel Güvenlik Hizmetleri Tic.Ltd.ġti. Nisan ,65.-TL ,78.-TL. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd.ġti. Mayıs ,61.-TL ,09.-TL. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd.ġti. Haziran ,31.-TL ,08.-TL. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd.ġti. Temmuz ,17.-TL ,34.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Ağustos ,27.-TL ,12.-TL ,78.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Eylül ,02.-TL ,55.-TL ,01.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Ekim ,82.-TL ,03.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Kasım ,12.-TL ,82.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Aralık ,12.-TL ,82.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Toplam ,67.-Tl ,81. - TL

24 Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Çevre düzenleme iģlemlerinde BüyükĢehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden destek alınmıģtır. Bahçe Bakımları Hizmet Alımından 1 kiģi ve temizlik firması çevre ekibinden 1 kiģi alınarak 2 kiģi tarafından yapılmaktadır. Kampüs içerisinde yeģil alanlar için ihtiyaç duyulan bitki, çim gibi malzemeler BüyükĢehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden temin edilmiģtir Budama ve gençleģtirme iģlemlerinde de belediye ekiplerinden yararlanılmıģtır. Yeni çöp kovaları yerleģtirildi. Ağaç Budama ÇalıĢması

25 Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Bahçe düzenleme ve yeģillendirme çalıģmaları yapıldı. Millet caddesi giriģi ağaçlandırıldı ve zemin parke taģ döģendi.

26 Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğünden temin edilen çiçeklerle peyzaj düzenlemesine gidildi.

27 Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Öğrenci kantini önü açık tiyatro sahnesi eski hali Bozulan ahşap kısımlar İ.Ü. Orman Fakültesinden temin edilmiş ve yenilenmiştir.

28 Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları İç hastalıkları binası önündeki alanın eski hali İç hastalıkları binası önündeki alanın son hali

29 Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Çevre kirliliğine neden olan nöbetçi eczane ilanlarını önlemek için Eczacılar odası ile görüģülerek Fatih Ġlçesi aylık nöbet çizelgesi hazırlanmıģtır.

30 Engelli tuvalet ve rampaları ile tuvaletlerin yenilenmesi yapıldı. Engelli tuvalet ve Rampaları Eski tuvalet ve yeni hali

31 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar KreĢ araçlarının çıkıģı için yeni bir yol ve çıkıģ kapısı oluģturuldu. Kreş bahçesi eski hali Yeni hali

32 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar BaĢhekim Yardımcımız Doç. Dr. Zuhal Yapıcı büyük gayret ve destekleri ile ĠBB - ĠSFALT Genel Müdürü Çağatay beye gidilerek hastanemize ait tüm yolların asfaltlanması sağlandı. ĠSKĠ ve Telekom bacaları yükseltildi.

33 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Asfaltlanarak yenilenen yollarımıza ĠBB Trafik Müdürlüğü ile görüģülerek Çizgi çalıģması yapıldı; Esnek Dikmeler ve iģaret levhalarıyla düzenlendi.

34 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Spor hekimliği anabilim dalı önündeki yol geniģletildi Yaya geçiş çizgileri yapıldı

35 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Hastane içi trafiğini rahatlatmak için Acil önü yol tek yön yapıldı. Uyarıcı yasak ve yön levhaları konuldu.

36 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Hastane girişindeki üçgen alanın yeniden düzenlenmesi Hastane girişi yaya geçişleri yapıldı.

37 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Hastane içi engelli otoparkları oluģturuldu; trafik yönlendirme levhaları yenilendi.

38 Sivil Savunma ve Afet Yönetimi ÇalıĢanlarımızı olası yangınlara karģı bilgilendirme amaçlı Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Eğitim Daire BaĢkanlığı ile iģ birliği yapılarak her yıl teorik ve pratik olarak yangın söndürme tatbikatları yaptırılmıģtır. Olası afet durumunda görev alacak personelin dağılımını gösteren hastane afet planımız (HAP) yenilenmekdir. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Müdürlüğü ile iģbirliği yapılarak tüm hastanemiz binalarının risk analiz raporları hazırlanmıģ ve bu raporlarla tespit edilen eksiklerin tamamlanması için Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığına teklifte bulunulmuģtur. Olası bir yangın anında Ġtfaiye araçlarının dolum yapması amacıyla hastanemizin mevcut olan iki noktasına ilaveten 3 noktaya daha ĠSKĠ ile iģbirliği yapılarak hidrat konulmuģtur. Hastanemizde Afet yönetim kapsamında Ġstanbul Valiliği Afet Yönetimi tarafından konulmuģ iki adet deprem konteynırı ve UMKE tarafından konulmuģ bir adet konteynır bulunmaktadır. Yangın Tatbikatı teorik ve pratik eğitim olmak üzere 2 bölümde gerçekleģtirilmiģtir.

39 Sivil Savunma ve Afet Yönetimi Yangın tatbikatından bir bölüm İSKİ tarafından Hastane içerisine konan ilave hidratlardan birisi

40 Hastanemiz Telefon Santrali Telefon santralımız aynı anda 180 kiģi arayabilecek kapasitede karģılama anonsu ile dijital olarak hizmet vermektedir. 11 kiģi hizmet alımı yoluyla çalıģtırılmaktadır. Vardiya sistemi rotasyonlu olarak 24 saat uygulanmaktadır. Santral teknisyenleri ise sabah 8:00 ile akģam 16:00 arası meydana gelen tüm telefon hat arıza onarımları ve gelen telefon makine tamirlerini yapmaktadır. Sistem anonslarla aboneye her her türlü kolaylığı sunmakta eğer abone dahili numarayı bilmiyor ise santral memuru devreye girip aboneyi yönlendirmektedir. Hastanemiz randevu sistemine aynı anda 60 kiģi ulaģabilmektedir. Randevu sistemimize gelen bir gecelik arama sayısı yaklaģık olarak arasında değiģmektedir. Görevi Personel Sayısı Sorumlu 1 Operatist 17 Teknisyen 4 Randevu sistemi sorumlusu 1 Toplam 23

41 Hastanemiz Telefon Santrali 2010 YILI SANTRAL FATURALAR Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar , YILI KĠRALIK DEVRE FATURASI Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar , YILI UYDU TELEFON FATURALARI Fakültemiz Yönetim Kurulu nun 02/10/2006 tarih No: 50 kararı ile Döner Sermaye Bütçesinden faturaları ödenmektedir. Marmara bölgesinde olması muhtemel deprem sonucunda Fakültemiz kriz yönetim görevlileri arasındaki haberleģmenin sürekliliğini sağlamak üzere Döner Sermaye Bütçesinden ihale suretiyle satın alınmıģtır. Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar 200,08 Vergiler 2010 YILI YÖNETĠM (ÖZEL GÖRÜġME) TELEFON FATURALARI Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar , YILI KEMĠK ĠLĠĞĠ BANKASI TELEFONLARI Fakültemiz Yönetim Kurulu nun 02/06/2009 tarih No:14 sayılı kararı ile Döner Sermaye Bütçesinden ödenmektedir. Fakültemiz Kemik Ġliği Bankasında kurulu bulunan ve sesli yanıt sistemi içinde çalıģan hatların görüģme ücretleridir Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar 7.251,48

42 Tıbbi Atıklar Birimlerimizden çıkan tıbbı atıklar ünite içi atık yönetim planı çerçevesinde bu konuda eğitilmiģ temizlik elemanları tarafından özel konteynırlarla taģınarak geçici atık deposunda biriktirilmektedir. Hastanemizin geçici tıbbi atık deposu tıbbi atıklar kontrolü yönetmenliğinin öngördüğü Ģartlara uygun olarak inģaa edilmiģtir. Hastanemizin birimlerinden çıkan günlük tıbbi atık miktarı yaklaģık olarak kg arasında değiģmektedir. Geçici atık depomuzda biriktirilen tıbbi atıklarımız Ġstanbul büyükģehir Belediyesi ĠSTAÇ araçlarına hem poģet olarak sayılarak bir tutanak ile teslim edilmektedir. Geçici Atık Deposundaki atıklar ĠSTAÇ tarafından alındıktan sonra bu iģle görevli personel tarafından temizlenerek dezenfekte edilmektedir. Tıbbi atık yönetmeliğinde yapılan bir değiģikle poģetlerin ebatları küçültülmüģ dolayısıyla yeni poģetler mevcut tıbbı atık kovalarına uymadığından Temizlik firması tarafından tüm tıbbi atık kovaları değiģtirilerek pedallı ve kapaklı hale getirilmiģtir.

43 Tıbbi Atıklar VERGĠ NO: YILI ĠÇĠN 18% KDV DAHĠL SAĞLIK TELEFON FAKS ADRESĠ 2010 YILI TIBBĠ ATIK MĠKTARI 1 KG KURULUġUN UN Yatak ATIK Toplam ÜCRET ÖDENECEK KDV TOPLAM ADI Adeti kg/gün Gün Kg TL ÜCRET TL EĞT.VE REN ÜN.HAS 1524 T. 0, , , , ,76 ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ MĠLLET CADDESĠ ÇAPA-FATĠH ĠSTANBUL TOPLAM ,88 48,861, ,76 ÖDEME TARĠHĠ TAHAKKUK 1 TAKSĠT 01/04/ /04/2010 arası 80079,19 2.TAKSĠT 01/07/ /07/2010 arası 80079,19 3.TAKSĠT 01/10/ /10/2010 arası 80079,19 4.TAKSĠT 01/12/ /12/ ,19 arası 2010 yılında Fakültemiz birimlerinden çıkan 1474 Kg. tehlikeli atıklar ihale edilerek bertarafı sağlanmıştır. Bunun için 3.739,54 Tl. ödeme yapılmıştır. TOPLAM ,76

44 Morg Görevli Sayısı Ġmam 1 Personel 4 Morg Kapasitesi 18 Birimlerimizde vefat eden cenazeler cenazenin ismi ve nereden getirildiği bilgilerini kapsayan bir etiket ile gelmektedir. Morga gelen cenaze morg kayıt defterine ve bilgisayara kayıt olunmaktadır. ÇıkıĢlar ise cenaze yakınlarının hastane çıkıģ iģlemlerini ve defin iģlemlerini tamamlamasından sonra cenazenin bir yakınına imza karģılığı teslim edilmektedir. Adli vakalar Cumhuriyet Savcılığının kontrolünden sonra Adli Tıp Kurumuna gönderilmektedir. Cenazeler morga geldiğinde Göz Hastalıkları Anabilim Dalında bulunan göz bankası ile irtibata geçilerek cenazenin göz muayenesi yaptırılarak kornealar ile ilgili iģlem yapılmaktadır. Mesai saatleri dıģında rotasyonlu nöbet sistemi uygulanmaktadır yılında 6 adet üst yazı ile 70 adet hastanın ve patoloji anabilim dalı ile anatomi anabilim dalından çıkan parça ve kadavraların mezarlıklar müdürlüğünde defin iģleminin yapılması sağlanmıģtır.

45 Morg Hastanemizin çeģitli birimlerinde vefat eden cenazelerin son altı yıla göre dağılımı Yıllar Cenaze Sayısı

46 HĠZMET ALIMLARI ÖDEMELERĠ DIġINDA YAPILAN HARCAMALAR Fatura Adı Gelen Fatura Adedi Ödemeye Gönderilen Tutar (TL) Kuruma Ġade Edilen Fatura Adedi ve Bedeli Toplamı Doğalgaz ,00 Su ,00 3 adet toplam ,00TL lik fatura iade edilmiģtir. Elektrik ,26 1 adet toplam 2.816,171,00TL lik fatura iade edilmiģtir. Asansör Bakımları 11 aylık 7.000,00X11= Jeneratör Bakımları 11 aylık 1.100,00X11= ,00 Soğutma Grupları 11 aylık 4.000,00x11= ,00.- Likit Oksijen ve Tıbbi Gazlar Yıllık olarak ,24.- Toplam 22 adet fatura

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ. HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Yılı Faaliyet Raporu

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ. HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Yılı Faaliyet Raporu T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Yılı Faaliyet Raporu 2011 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1. Hastane Müdürlüğü Organizasyon ġeması 1 2. Hastane Müdürlüğüne Bağlı Birimler 3 2.1.

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SĠTESĠ 2017 AĞUSTOS AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 TEMMUZ 2017-31 TEMMUZ 2017 FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 NİSAN 2017-30 NİSAN 2017 1. SİTE TANITIMI, VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No:2 813

Detaylı

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır.

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır. SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 1 OCAK 2017 01 MART 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 MART 2017-31 MART 2017 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM ORGANİZASYONU VE DOLULUK ORANLARI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MAYIS 2017 31 MAYIS 2017 FAALĠYET 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1. Hastane Müdürlüğü Organizasyon ġeması 1 2. Hastane Müdürlüğüne Bağlı Birimler

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2016-2017 OCAK-ŞUBAT VE MART AYLARI AYLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 01 ŞUBAT ŞUBAT 2017 FAALİYET RAPORU

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 01 ŞUBAT ŞUBAT 2017 FAALİYET RAPORU SAYFA : 1 PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBİL AVM 01 ŞUBAT 2017 28 ŞUBAT 2017 1. GİRİŞ Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt Tapu Müdürlüğünde

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. Telefon / Faks : /.. TRSM Sorumlusu : TRSM Personeli: Psikiyatrist(.)Tabip ( ) Psikolog( ) Sosyal

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/11 BEYLİFE CITY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ KASIM 2016 AYLIK FAALİYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/11 BEYLİFE CITY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ KASIM 2016 AYLIK FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/11 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CITY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01-30 KASIM 2016 AYLIK 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No: 2 813 VE 944 ada 16.parsel

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EK ODALAR TEMİZLİK TALİMATI

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EK ODALAR TEMİZLİK TALİMATI DOKÜMAN NO: TY-TL-9 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 8 1.Amaç: Fakültenin klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta, hasta yakını ve

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBİL AVM 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 1. AVM TANITIMI, YÖNETİM VE DENETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır.

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır. 1- Kasaba içi imar yolları kanalizasyon çalıģmaları sonucu kullanılamaz hale geldiğinden, bu yolların tam amı mıcır hafriyatı ile doldurup sulama ve sıkıģtırma iģlemi yapılarak asfalt yapılacak hale getirildi.

Detaylı

REVIZYON: 0 SAYFA : 1

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 SAYFA : 1 PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MART 2017 31 MART 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ. HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 Yılı Faaliyet Raporu

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ. HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 Yılı Faaliyet Raporu T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 Yılı Faaliyet Raporu 2013 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1. Hastane Müdürlüğü Organizasyon ġeması 1 2. Hastane Müdürlüğüne Bağlı Birimler 3 2.1.

Detaylı

FAALİYET RAPORU. 22 KASIM ġubat 2017 TARĠHLERĠ ARASI YÖNETĠM FAALĠYET RAPORU

FAALİYET RAPORU. 22 KASIM ġubat 2017 TARĠHLERĠ ARASI YÖNETĠM FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH VĠTRĠN KONUTLARI 22 KASIM 2016 14 ġubat 2017 TARĠHLERĠ ARASI YÖNETĠM FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Sultangazi Ġlçesi, Yunus Emre mahallesi 1626.Sokak üzerinde kurulu tekbir

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 2017 TEMMUZ AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, DOLULUK ORANI Ġstanbul ili, Esenyurt Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Birim Adı: Tarih:././... Birim Kodu: Adresi :. Telefon / Faks : / ÇİM Sorumlusu : Personel Sayısı :Uzman Tabip ( ) Tabip ( ) Psikolog

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Fakülte kompleksi için tehlikeli olabilecek komşu binalarıdaki acil durumları da içerecek şekilde tüm Fakülte personelinin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI Doküman No: DD.52 Yürürlük Tarihi: 24.11.2011 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: Sayfa No: 1/5 SÜREÇLER YAPILAN TEMİZLİK SIKLIK/GÜN

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU S I R A N O HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Akademik Personel Alımları 1-BaĢvuru

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU PERSONEL YAPISI Müdürlüğümüz bünyesinde 3 Kadrolu Tabip, 2 Kadrolu, 1 SözleĢmeli Vet. Hekim, 3 SözleĢmeli Gıda Mühendisi, 1 Kadrolu

Detaylı

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Ek Ödeme Uygulama Deneyimi PROF. DR. HAYRETTĠN ÖZTÜRK ÇOCUK CERRAHĠSĠ VE ÇOCUK ÜROLOJĠSĠ UZMANI BAġHEKĠM AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART 2017 31 MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 2/8 YÖNETİM KURULU ORKUN GRUP PROJE MÜDÜRÜ

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 2/8 YÖNETİM KURULU ORKUN GRUP PROJE MÜDÜRÜ SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CITY RESĠDENCE 01 MART -31 MART 2017 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Esenyurt Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde kurulu

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İrtibat Tel Nurten ÇAKMAK 1212 I- GENEL BİLGİLER C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

EK-1 HAVRAN ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU

EK-1 HAVRAN ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ ĠDARE TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE DĠĞER (ÖZEL

Detaylı

2017 YILI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI

2017 YILI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBİL AVM 01 NİSAN 2017 30 NİSAN 2017 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde

Detaylı

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Deri ve Tenasül Hastalıklar Birim Sorumlusu : Personel

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

2017 AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 2017 AĞUSTOS AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde

Detaylı

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Adı Soyadı Unvanı / Görev Unvanı Amiri Üst Amiri Vekili Nitelikler Görev ve Sorumluluklar Seher CAN ÇEVİK Bilgisayar İşletmeni / Satınalma (İhale) Bürosu Mal / Hizmet Alımları Personeli Şube Müdürü Nüket

Detaylı

POLİKLİNİKLER TEMİZLİK PLANI VE KONTROL FORMU

POLİKLİNİKLER TEMİZLİK PLANI VE KONTROL FORMU Masalar Odaların ince temizliği Oda temizliği (paspas) Koridorlar Müdahale, Pansuman Odası Çöplerin Toplanması Çöp Kovaları Duvarlar ve camlar DOKÜMAN KODU PLN 15-1 REVİZYON TARİHİ 01.01.2016 Kapılar Kapı

Detaylı

2010 YILI BASIMEVĠ FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BASIMEVĠ FAALĠYET RAPORU T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ġstanbul Tıp Fakültesi Basımevi Müzehher KESĠM VERġEN Basımevi ġefi 2010 YILI BASIMEVĠ FAALĠYET RAPORU Sayın Hocalarım HoĢgeldiniz Geçmişten Günümüze Basımevi Kadromuz Müzehher

Detaylı

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Sıtma Birim Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Psikolog

Detaylı

KAYITLARI ARŞİVLEME (SAKLAMA SÜRELERİ) TABLOSU

KAYITLARI ARŞİVLEME (SAKLAMA SÜRELERİ) TABLOSU İİBF- ÖĞRENCİ İŞLERİ 302 Öğrenci Dosyaları 302 Öğrenci Dosyaları 302.15.07 Diploma Defteri 302.15.07 Diploma Defteri 101 yıl 101 yıl 302.12.01 Öğrenci Olayları Disiplin 302.12.01 Öğrenci Olaylarıyla ilgili

Detaylı

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ DOK. NO: BİD-İ-11 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlem Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İşlem Amacı Harcama ve

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yılı İdare Faaliyet Raporu HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İrtibat Tel Nurten ÇAKMAK 1212 I- GENEL BİLGİLER C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 10.08.2010 Sağlık İşleri Müdürü Başkan Yardımcısı Sayfa 1 /4 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki,

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Tarih ve Sayı: 13/12/2016-450323 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı *BE8V6D083* Sayı :46656802-010.04- Konu :Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bilidirilmesi Yönergesi Dağıtım

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2017 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 903050607 Görevden Ayrılma:15 İzin İşleri: 570 Görevlendirme: 5 Kısmen. 903020103 Kısmen. 102010200 900010300 Kısmen sunulmaktadır. SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ FORMLAR. Yürürlükte Olan Dokümanlar Listesi

YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ FORMLAR. Yürürlükte Olan Dokümanlar Listesi Sayfa No 1/15 YÜRÜRLÜKTE OLAN DOKÜMANLAR LİSTESİ YÖNETİM KALİTE EL KİTABI Doküman Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi İçindekiler ve Revizyon Bilgileri KTMU-KEK-00 01/11/2014 00 Önsöz

Detaylı

VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Verem Birimi Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Hemşire

Detaylı

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 307 Öğrenci Sağlık ĠĢleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline ilk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek. Psikolojik DanıĢmalık ve Rehberlik hizmeti sunulması Yükseköğretim Kurumları,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Gelir getiren çalışmalarımız:

Gelir getiren çalışmalarımız: YENİBOSNA DOĞU SANAYİ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ 05/10/2016-04/10/2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR. Sayın Divan Başkanım, Sayın Şube müdürüm, Sayın Genel Kurul üyeleri, hepinizi saygı ile

Detaylı

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI YÖN.TL.03 05.08.2009 05.11.2013 04 1/4 1.0 AMAÇ: Bursa, Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi nde yenidoğan ve yatan bebek/çocuk hastalarının kaçırılması veya kaybolması olasılığına karşı güvenlik önlemleri almak

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH TOYA MODA SİTESİ 2017 HAZİRAN AYI YÖNETİM HİZMETLERİ 1. SİTE TANITIMI VE ORGANİZASON ŞEMASI İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi No:33 adres

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu:. Adresi : Telefon / Faks :... / Laboratuvar Tipi: L1 (.) L2 ( ) HSL Sorumlusu: Personel Durumu

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 2015 1 1. Müdürlüğümüzün Yapısı 1.1. Görev Alanı 1.2. Organizasyon Şeması 1.3. Fiziksel Kaynaklar 2. Müdürlüğümüzün Hizmetleri 2.1. Satın alma Hizmetleri

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

1-Okul yönetimi ile işbirliği yaparak kermes düzenledik, gelir elde ettik. Kermes etkinliğine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.

1-Okul yönetimi ile işbirliği yaparak kermes düzenledik, gelir elde ettik. Kermes etkinliğine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. YENİBOSNA DOĞU SANAYİ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ 23/10/2015-04/10/2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR. Sayın Divan Başkanım, Sayın Şube müdürüm, Sayın Genel Kurul üyeleri, hepinizi saygı ile

Detaylı