T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ"

Transkript

1 T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet Raporu

2 Ġçindekiler Hastane Müdürlüğü Organizasyon ġeması Ġdare Amirliği/Nöbetçi Ġdare Amirliği Büro Hizmet Araçları ve ġoförler Temizlik Hizmet Alımı Sağlık Personeli Hizmet Alımı ÇamaĢır Yıkama Hizmet Alımı Personel TaĢıma Hizmet Alımı Yemek Hizmet Alımı Güvenlik Hizmet Alımı Çevre Peyzaj Düzenleme Engelli Tuvaletleri Ve Rampaları Yapımı Yol Bakım ve Trafik Alanındaki ÇalıĢmalar Sivil Savunma Ve Afet Yönetimi Hastane Telefon Santrali Tıbbi Atıklar Morg Diğer ödemeler Öneriler

3 Hastane Müdürlüğü Organizasyon ġeması Hastane Müdürü Ehsan PAPAKÇI Hizmet Alımı Tıbbi Atık Telefon Santrali Hastane Müdür Yardımcısı Burhan DUMAN Hastane Müdür Yardımcısı Muhtesim CĠMġĠT Büro içi yazıģmalar Teknik Hizmetler Sivil Savunma ġoförler Odası Çevre Düzenlemesi ve Temizliği Güvenlik Hizmet Alımı Morg

4 Ġdare Amirliği Hastanemiz binalarındaki sorunları yerinde tespit etmek ve hızlı bir Ģekilde çözüm üretmek amacıyla Bina Sorumlu Ġdare Amirlerimiz mevcuttur. Mesai saatleri dıģında ve resmi tatillerde ise 24 saat hastanemiz idaresinden sorumlu 4 adet Nöbetçi Ġdare Amirimiz çalıģmaktadır. Bina Adı Dekanlık, Fizik Tedavi, Dermatoloji, Tıbbi Ekoloji ve Temel Tıp Bilimleri Binaları Ortopedi ve Travmatoloji Binası Psikiyatri Binası Ġç Hastalıkları Binası Göz Hastalıkları Binası Cerrahi Monoblok Binası Göğüs Hastalıkları Binası Amfiler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Binası Acil Cerrahi Binası Çocuk Ruh Sağlığı Binası Nörolojik Bilimler Binası Ġdare Amiri Mustafa ġensoy Hilmi AKSAKAL Mustafa KALE Mukaddes ÇAKIR Hasan KESKĠN Bülent AYPAR Turgay KARA Talat ġġmġek Fahrettin DURSUN Bilal ġenel Cengiz ÇAKIR Nilgün ERDOĞAN Nöbetçi Ġdare Amirlerimiz; Ġbrahim DOĞANOK, Tahir CEBĠ, Göksel BUDAK ve M. Kemal ZENGĠNOĞLU Gece Ġdare Amirlerinin irtibat telefonları GSM : ; Dahili telefon :31370 Ayrıca herhangi bir güvenlik noktasından telsiz anonsuyla ulaģılabilir..

5 Büro Adı Soyadı Osman ÜNAL ġirin YILMAZ Özlem DĠġĠSAĞLAM Gülcan ÖZTÜRK Naile AKAY Unvanı Bilgisayar ĠĢletmeni (memur) Memur Memur Memur Hizmetli (ĠĢçi kadrosu) Hastane Müdürlüğü(HM) Bürosu Faaliyetleri(2010) Gelen Evrak Sayısı Toplam : 1554 Adet Giden Evrak Sayısı Toplam : 1859 Adet Borcunu ödemeden hastaneyi terk eden 36 hasta dosyası ulaģmıģ bunların adreslerin 10 gün süre verilerek tebligat çıkarılmıģtır. Bu hastalardan tebligat sonrası 10 hasta gelerek borcunu ödemiģtir. Borcunu ödemeyen 16 hasta Hukuk MüĢavirliğine bildirilmiģtir. 10 hastanın borcu ise TL. nin altında olduğu için herhangi bir iģlem yapılmamıģtır. Borcu olan ve vefat eden bir hastanın birinci derecede ki yakınlarının tespiti için Nüfus Müdürlüğüne yazı yazılmıģtır. 1- Gelen yazıların toplam 350 adedi büroya bilgi amaçlı gelmiģtir adedi sözlü olarak birimlere talimat verilip dosyaya kaldırılmıģtır adet gelen evrak, iģlem yapılıp gerekli birimlere gönderilmiģtir. 4- a) 278 adet gelen bakım, onarım, tadilat vs.konulardaki yazılar 161 adet üst yazı ile Ġ.Ü. Rektörlüğü Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığına iletilmiģtir. b) Teknik hizmetler kapsamında Dekanlığa çeģitli malzemeler için 15 adet avans talebinde bulunulmuģtur. c) Teknik hizmetler kapsamında Fakülte içi birimlere veya Fakülte dıģı kurumlara çeģitli taleplerle ilgili 60 adet yazı yazılmıģtır.

6 Büro d) Avans yolu ile alınamayacak olan malzemeler için Dekanlığa toplam 21 adet malzeme talebi yapılmıģ, temin edilen 18 adedinin faturalarının muayeneleri yapılarak ödemesinin yapılması için Dekanlığa gönderilmiģtir. e) Teknik hizmetler kapsamında gelen 13 adet klima talebi evrakları hazırlanarak Dekanlığa gönderilmiģtir. f ) Teknik hizmetleri ilgilendiren 55 adet evrak sözlü talimat verilerek dosyaya kaldırılmıģtır. 5- a) HM kadrosundaki çalıģan personeller ile ilgili 96 adet yazı yazılmıģtır. b) HM kadrosundaki personeller ile ilgili çeģitli konularda 35 adet evrak gelmiģtir. 6 a) Hukuk MüĢavirliği, ĠĢ Mahkemeleri veya Ġ.Ü. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü'nden hizmet alımı kapsamında çalıģan personeller hakkında 71 talep yazısı gelmiģ ve istenen dosyalan hazırlanarak gönderilmiģtir.. b) Hukuk MüĢavirliği, ĠĢ Mahkemeleri veya Ġ.Ü.Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü'ne hizmet alımı kapsamında çalıģan personeller hakkında 83 adet yazı gönderilmiģtir. 7- a) Temizlik firmasından 73 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 53 adedi bilgi amaçlı, 20 adet yazı için sözlü talimat verilerek yazılı bir iģlem yapılmamıģtır. b) Temizlik firmasına 124 adet yazı yazılmıģtır. 8 a) Personel hizmet alımı firmasından toplam 14 yazı gelmiģ, bu yazıların 7 adedi bilgi amaçlı, 7 adedi için sözlü talimat verilerek dosyaya kaldırılmıģtır. b) Personel hizmet alımı firmasına 124 adet yazı yazılmıģtır. 9- a) Güvenlik firmasından 25 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 5 adedi bilgi amaçlı, 8 adet yazı için sözlü talimat verilerek yazılı bir iģlem yapılmamıģtır. b) Güvenlik firmasına çeģitli konularda 20 adet yazı yazılmıģtır. 10-a) ÇamaĢır hizmeti alınan firmadan 41 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 9 adedi bilgi amaçlı, 4 adet yazı için sözlü talimat verilerek yazılı bir iģlem yapılmamıģtır. b) ÇamaĢır hizmeti alınan firmaya 37 adet yazı yazılmıģtır. 11- a) Yemek hizmeti alınan firma ile ilgili 52 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 5 adedi bilgi amaçlı b) Yemek hizmeti alınan firma ile ilgili çeģitli konularda 57 adet yazı yazılmıģtır.

7 Büro 12- a) TaĢıma hizmeti alınan firma ile ilgili 50 adet yazı gelmiģ, bu yazıların 1 adedi bilgi amaçlı, 15 adedi için sözlü talimatla iģlem tesis edilmiģtir. b) TaĢıma hizmeti alınan firmaya 106 adet yazı yazılmıģtır. 13- a) Büroya 184 adet genelge gelmiģ, 177 adedi bilgi amaçlı, HM 7 adedi cevaplanmıģtır. b) HM tarafından toplam 45 genelge yapılmıģtır. 14- a) Toplam 24 adet doğalgaz faturası kontrolü yapılarak evrakları hazırlanıp Dekanlığa ödemesi yapılmak üzere gönderilmiģtir. b) Doğalgaz tesisatı ile alakalı 4 adet yazı gelmiģtir. c) Doğalgaz tesisatı ile alakalı 5 adet yazı gönderilmiģtir 15-a) Toplam 62 adet elektrik faturası kontrolü yapılarak evrakları hazırlanıp ödemesi yapılmak üzere Dekanlığa gönderilmiģtir. b) Elektrik tesisatı ile alakalı 2 adet yazı gelmiģ, 10 adet yazı gönderilmiģtir 16-a) Toplam 52 adet su faturası kontrolü yapılarak evrakları hazırlanıp ödemesi yapılmak üzere Dekanlığa gönderilmiģtir. b) Su tesisatı ile alakalı 6 adet yazı gelmiģ, 3 adedi bilgi amaçlıdır. 7 adet yazı gönderilmiģtir. 17-a) Büroya 105 adet telefon tesisatı ve santrali ile ilgili yazı gelmiģtir, b) Hat talebi ile ilgili toplam 46 adet yazı santral sorumluluğuna gönderilerek, bilgi amaçlı gelen 12 adet yazı dosyalanmıģtır. c) Telefon santrali ile ilgili 62 adet yazı çeģitli birimlere yazılmıģtır.

8 Büro d) Telefon santrali ile ilgili 3 adet malzeme talebinde bulunulmuģtur. 2 adet fatura muayene evrakları hazırlanarak ödeme için Dekanlığa gönderilmiģtir. 18-a) Hizmet araçlarınıza ait 15 adet yakıt faturası muayenesi yapılarak ödeme için Dekanlığa gönderilmiģtir. b) Hizmet araçları hakkında çeģitli birimlere 6 adet yazı yazılmıģtır. 1 adet malzeme talebi evrakı hazırlanarak Dekanlığa gönderilmiģ, talep karģılandıktan sonra faturasının muayene evrakları hazırlanarak ödeme için Dekanlığa gönderilmiģtir. 19- Birimlerimizden toplam 55 adet doktor nöbet çizelgesi gelmiģ ve gerekli birimlere bilgisi verilmiģtir. 20- TaĢıma firmasının 12 adet hakediģ dosyası muayene evrakı hazırlanarak ödeme için Ġ.Ü. Rektörlüğüne gönderilmiģtir. 21- Personel hizmet alımı firmasının 12 adet hakediģ dosyası, 22- Temizlik hizmet alımı firmasının 12 adet hakediģ dosyası, 23- Güvenlik hizmet alımı firmasının 12 adet hakediģ dosyası, 24- ÇamaĢır hizmet alımı firmasının 12 adet hakediģ dosyası muayene evrakı hazırlanarak ödeme için Ġ.Ü. Rektörlüğü DSĠM gönderilmiģtir.

9 Hizmet Araçları ve ġoförler Görevi Sayısı BaĢ ġoför 1 ġoför 10 (2 kiģi iģçi kadrosunda) Araçlar Sayısı Ambulans( 1 Ad. Hurda. 1 ad. Sağlık Müd.,1 ad. Trafik Vakfı) 6 Kamyonet (Kamyonun kasası tamamen yenilenmiģtir) 1 Binek 4 Minibüs 1 Kamyon 1 Kampüs dıģına çıkan araçlara; çıkıģ saatleri ve çıkıģ kilometreleri, dönüģ saatleri ve kilometreleri kaydedilmekte olan görev kağıdı yazılmaktadır. Kampüs içerisinde görev yapan araçlara görev kağıdı yazılmamaktadır.. Araçların yakıtları araçlarda bulunan taģıtmatik sistemine göre takip ve temin edilmektedir. Binek araçlarımızdan ikisi; Dekan ve BaĢhekim hocalarımıza makam aracı olarak tahsis edilmiģtir. Bir araç ise gün içinde resmi kurumlar arası hizmet aracı olarak kullanılmaktadır. HĠZMET ARAÇLARIMIZIN YAKITLARI ĠÇĠN YIL ĠÇĠNDE DĠZEL YAKIT OLARAK :15.205,00 TL. BENZĠN YAKIT OLARAK : 990,00 TL. ödeme yapılmıģtır.

10 Temizlik Hizmet Alımı Hastanemiz açık ve kapalı alanlarının temizliği, malzemeli hizmet alımı yoluyla 315 temizlik personeli tarafından yapılmaktadır. Üstlenici firma hizmet süresince aģağıda belirtilen iģ makinelerini amortismanlı olarak hastanemizde bulundurmak durumundadır. Tüm temizlik elemanları teknik Ģartname ve sözleģmeler doğrultusunda hem temizlik hem atıkların toplanması, ayrıģtırılması, taģınması konularında eğitimler almakta ve kendilerine verilen talimatlar doğrultusunda çalıģmaktadır. Temizlik Firmasının Ģartname gereği hizmet süresince makine parkı listesi: Cinsi Sayısı Islak kuru vakumlu halı yıkama makinesi 2 Elektrik Süpürgesi (sanayi tipi) 15 Elektrik Süpürgesi (büro tipi) 15 Zemin cila ve bakım makinesi 15 Disk fırçalı kombine yer yıkama makinesi 12 Hastanemizde Temizlik hizmeti 1 firma tarafından verilmiģtir. Hizmetlerine yönelik 12 adet muayene kabul evrakı, kontrolleri yapılarak iģlem görmüģ, olumsuzluklarla ilgili gerekli cezai iģlemler yapılarak Ġ.Ü. DSĠM gönderilmiģtir. Bununla ilgili ödeme tablosu aģağıdadır.

11 Temizlik Hizmet Alımı 2010 YILI HAKEDĠġ TUTARLARI LĠSTESĠ TEMĠZLĠK HĠZMETĠ ALIMI AY AYLIK ĠSTĠHKAK CEZA TUTARI HAKEDĠġ TUTARI FĠRMA ADI Ocak ,52.-TL ,52.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti. ġubat ,66.-TL ,66.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Mart ,47.-TL. 183,41.-TL ,06.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Nisan ,52.-TL. 383,24.-TL ,28.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Mayıs ,77.-TL ,47.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Haziran ,08.-TL ,87.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti. Temmuz ,53.-TL ,61.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti. Ağustos ,11.-TL ,83.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti. Eylül ,33.-TL. 200,83.-TL ,68.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Ekim ,69.-TL ,01.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Kasım ,87.-TL ,15.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti Aralık ,53.-TL ,94.-TL. Vurallar Temizlik.Tic.Ltd.ġti TOPLAM 767,48.-TL ,59.-TL

12 Sağlık Personeli Hizmet Alımı Hastanemizde; çoğunluğu hemģire, kayıt memuru ve hasta bakıcı olmak üzere hizmet alımı yoluyla 1468 sağlık personeli çalıģtırılmıģtır. Bu sayı 2011 yılı Ocak ayı itibariyle 1611 sayısına ulaģmıģtır. Ünvanı Sayısı Proje Müdürü (firma kendi elemanı) 1 ÇeĢitli meslek gruplarını kapsayan eleman sayısı 1468 * 2011 yılı için eleman sayısı 1611 Hastanemizde Sağlık Personeli Hizmet alımında 2 firma hizmet vermiģtir. Hizmetlerine yönelik 12 adet muayene kabul evrakı, kontrolleri yapılarak iģlem görmüģ, olumsuzluklarla ilgili gerekli cezai iģlemler yapılarak Ġ.Ü. DSĠM gönderilmiģtir. Bununla ilgili ödeme tablosu aģağıdadır.

13 Sağlık Personeli Hizmet Alımı 2010 YILI HAKEDĠġ TUTARLARI LĠSTESĠ PERSONEL HĠZMETĠ ALIMI AY AYLIK ĠSTĠHKAK CEZA TUTARI HAKEDĠġ TUTARI FĠRMA ADI Ocak ,16.-TL ,76.-TL ,40.-TL. Seven ĠnĢaat Temizlik ve Tic. A.ġ. ġubat ,07.-TL ,29.-TL ,78.-TL. Seven ĠnĢaat Temizlik ve Tic. A.ġ. Mart ,02.-TL ,02.-TL. Seven ĠnĢaat Temizlik ve Tic. A.ġ. Nisan ,23.-TL ,23.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Mayıs ,93.-TL ,94.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Haziran ,67.-TL ,27.-TL ,40.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Temmuz ,94.-TL ,23.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Ağustos ,92.-TL. 890,91.-TL ,28.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Eylül ,12.-TL ,83.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Ekim ,79.-TL ,48.-TL ,15.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Kasım ,99.-TL. 85,46.-TL ,79.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. Aralık ,56.-TL. 150,00.-TL ,94.-TL. Piripak Endüstriyel Temizlik Tic. A.ġ. TOPLAM: ,17.-TL ,76 TL.

14 ÇamaĢır Yıkama Hizmet Alımı ( HemĢirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından takibi yapılmaktadır. ) Fakültemizin çamaģırları 2010 yılı itibariyle parça baģı birim fiyat üzerinden ihale edilmiģtir. Yıkanan tekstiller yüklenici firma tarafından getirilerek birimlere ihtiyaçları doğrultusunda dağıtılmıģtır yılında toplam, kontrolleri yapılarak iģlem görmüģ, olumsuzluklarla ilgili gerekli cezai iģlemler yapılarak Ġ.Ü. DSĠM 13 adet muayene kabul evrakı gönderilmiģtir. Bununla ilgili ödeme tablosu aģağıdadır YILI HAKEDĠġ TUTARLARI LĠSTESĠ - ÇAMAġIR YIKAMA KURUTMA VE DAĞITIM HĠZMETĠ ALIMI AY AYLIK ĠSTĠHKAK CEZA TUTARI HAKEDĠġ TUTARI FĠRMA ADI Ocak ,74.-TL ,20.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. (2. muayene) ,56.-TL ,33.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. ġubat ,97.-TL ,92.-TL ,78.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Mart ,61.-TL ,10.-TL ,24.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Nisan ,97.-TL ,70.-TL ,43.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Mayıs ,72.-TL ,15.-TL ,68.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Haziran ,30.-TL ,18.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Temmuz ,69.-TL. 117,78.-TL ,06.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Ağustos ,50.-TL ,22.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Eylül ,61.-TL ,02.-TL ,66.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Ekim ,69.-TL. 898,31.-TL ,39.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Kasım ,95.-TL. 558,95.-TL ,49.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. Aralık ,68.-TL ,29-TL ,85.-TL. AtenaĢ Antalya Turizm Endüstrisi A.ġ. TOPLAM ,22. TL ,51.-TL

15 Personel TaĢıma Hizmeti Alımı Personel TaĢıma Hizmeti ihale yoluyla Ġstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı tarafından yapılmıģtır. Servis araçları; Dekanlığımız tarafından görevlendirilmiģ kontrol teģkilatı üyeleri ve her servis için görevlendirilmiģ servis sorumluları ve servis sorumlu yardımcıları tarafından Ģartnameye uygunluğu denetlenmektedir. Adı Sayısı 2010 yılı araç sayısı araç kullanan personel sayısı yılı için talep edilen araç sayısı 82 Servis araçları akģamları personeli alma aģamasında hastane alt çıkıģ kapısını ve caddeyi trafiğe tıkamakta idi. OluĢan bu trafiği önlemek için BaĢhekimimiz Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU nun görüģmeleriyle Bezm-i Alem Vakıf Üniversite Hastanesi Bahçesini kullanma izni alınarak yaklaģık 40 aracın buraya park ettirilmesi sağlanarak Trafik sorunu kısmen de olsa ortadan kaldırılmıģtır.

16 Personel TaĢıma Hizmeti Alımı Yıl içerisinde Personel TaĢıma hizmeti ile ilgili bir firma hizmet vermiģ ve toplam 12 muayene evrakı kontrolleri yapılarak iģlem görmüģ ödeme evrakları Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığına ulaģtırılmıģtır. Ödeme tablosu aģağıda ki gibidir. HAKEDİŞ NO 2010 DÖNEMİ TUTARI KDV %18 UYGULANAN CEZA GENEL TUTAR HİZM.ALINAN FİR, 1 OCAK , , ,94 Eross Turizm 2 ŞUBAT , , ,00 Eross Turizm 3 MART , , ,63 Eross Turizm 4 NİSAN , , ,95 Eross Turizm 5 MAYIS , , ,90 Eross Turizm 6 HAZİRAN , , ,99 Eross Turizm 7 TEMMUZ , , ,99 Eross Turizm 8 AĞUSTOS , , ,95 Eross Turizm 9 EYLÜL , , ,90 Eross Turizm 10 EKİM , , ,90 Eross Turizm 11 KASIM , , ,77 Eross Turizm 12 ARALIK , , , ,04 Eross Turizm TOPLAM , , , ,96

17 Yemek Hizmet Alımı Hastanemiz hasta, refakatçi ve personel Yemek üretimi ve birimlere dağıtımı Cerrahi Monoblok binasının en alt katında bulunan DerviĢ Kartal Merkez mutfağında yapılmaktadır. ÇalıĢanlarımıza yemek servisi Bir tanesi Cerrahi Monoblok binası birinci katında diğeri Ġç Hastalıkları binasının üst katında bulunan 2 yemek hanede yapılmaktadır. Bu yemekhanelerimizde aynı anda 320 kiģi yemek yiyebilmektedir. Günlük ortalama 1450 çalıģanımıza öğlen yemeği verilmektedir. Cinsi Kahvaltı (Hastalar, refakatçi, Nöb. Personel ve diyet ) Rejim1 (Ameliyatlı hastalara verilen yemek) Rejim2 (Ameliyatlı hastalara verilen tuzsuz yemek) Rejim3 (Hastalar için normal yemek Öğlen) Rejim3 (Hastalar için normal yemek AkĢam) Sayısı (Öğün) 1820 Adet Günlük 16 Adet ortalama günlük 19 Adet ortalama günlük 1800 Adet ortalama günlük Adet ortalama günlük Bebek menüsü günlük ortalama Refakatçi yemeği günlük ortalama (hastalar için Öğlen +akģam) Personel için normal yemek günlük ortalama( AkĢam) 25 Adet ortalama günlük 440 Adet ortalama günlük 60 Adet ortalama günlük Personel için normal yemek günlük ortalama( Öğlen) 1450 Adet ortalama günlük Personel için diyet yemek günlük ortalama( Öğlen+ akģam ) 396 Adet ortalama günlük

18 Yemek Hizmet Alımı Yıl içerisinde toplam 2 firmadan hizmet alınmıģ ve toplam 12 Muayene evrakı Ayniyat saymanlığı tarafından düzenlenerek ödemeye gönderilmiģtir. Ödeme tablo aģağıdaki gibidir. HAKEDİŞ NO 2010 DÖNEMİ TUTARI KDV % 8 CEZA TUTARI FİRMA ADI 1 OCAK , , ,77 TÜRKMEN 2 ŞUBAT , , ,82 TÜRKMEN 3 MART , , TÜRKMEN 4 NİSAN , , ,79 TÜRKMEN 5 MAYIS , , TÜRKMEN 6 HAZİRAN , , ,42 DAMGACIOĞULLARI 7 TEMMUZ , , ,23 DAMGACIOĞULLARI 8 AĞUSTOS , , ,35 DAMGACIOĞULLARI 9 EYLÜL , , ,50 DAMGACIOĞULLARI 10 EKİM , , ,74 DAMGACIOĞULLARI 11 KASIM , , ,14 DAMGACIOĞULLARI 12 ARALIK , , ,58 DAMGACIOĞULLARI TOPLAM , , ,34

19 Güvenlik Hizmet Alımı Fakültemiz Güvenlik Hizmetini Özel firmadan Hizmet alımı yoluyla satın almaktadır. 24 adet hizmet binası bulunan kampüsümüzün güvenliği; Unvanı Sayısı Güvenlik müdürü 1 Güvenlik amiri 4 Güvenlik elemanı 130 Vardiya sayısı 3 Güvenlik elemanları yanında fakültemizde 2 duyarlı kapı, 8 merkeze kayıt yapan toplam 68 noktada kamera bulunmaktadır. Kameraların çalıģıp çalıģmadığı bina idare amirleri tarafından takip edilmektedir. Yıl içerisinde toplam 3 firmadan hizmet alınmıģ ve 12 muayene evrakı kontrolleri yapılarak ödemeye gönderilmiģtir. Ödeme tablosunu birkaç slayt sonra bilgilerinize arz edeceğim..

20 Güvenlik Hizmet Alımı Güvenlik hizmeti çalışma planı

21 Güvenlik Hizmet Alımı 2010 yılı içerisinde vuku bulan güvenlik olayları ve sayıları(154) ĠNTĠHAR LEVENT ERSÖZÜN KIZI ĠÇ HASTALIKLARI ĠNTĠHAR HASTA MURAT SAVAH MONOBLOK ĠNTĠHAR HEMġĠRE BAHAR ELYAġAR MONOBLOK TACĠZ ATEġ ELBĠSTAN-HASTALARA TACĠZ ĠÇ HASTALIKALRI POLĠKLĠNĠKLER TACĠZ FĠRDEVS ġeyhalġd-halk.ġlġ. PERSONELĠ NÖROLOJĠ TACĠZ FĠRDEVS ġeyhalġd-halk.ġlġ. PERSONELĠ NÖROLOJĠ TACĠZ TEMĠZLĠK PERSONELĠNĠN TACĠZĠ MONOBLOK POLĠKLĠNĠK TACĠZ HASTANIN TACĠZ EDĠLMESĠ ĠÇ HASTALIKALRI POLĠKLĠNĠKLER YANGIN ORTOPEDĠ JENERATÖR YANGIN MONOBLOK ÖĞRETĠM ÜYELERĠ YANGIN MONOBLOK AMELĠYATHANE

22 Güvenlik Hizmet Alımı Yıl içerisinde meydana gelen güvenlik olayları

23 Güvenlik Hizmet Alımı 2010 YILI HAKEDĠġ TUTARLARI LĠSTESĠ GÜVENLĠK HĠZMETĠ ALIMI AY AYLIK ĠSTĠHKAK CEZA TUTARI HAKEDĠġ TUTARI FĠRMA ADI Ocak ,86.-TL ,86.-TL. Ulusal Özel Güvenlik Hizmetleri Tic.Ltd.ġti. ġubat ,44.-TL ,44.-TL. Ulusal Özel Güvenlik Hizmetleri Tic.Ltd.ġti. Mart ,76.-TL ,76.-TL. Ulusal Özel Güvenlik Hizmetleri Tic.Ltd.ġti. Nisan ,65.-TL ,78.-TL. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd.ġti. Mayıs ,61.-TL ,09.-TL. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd.ġti. Haziran ,31.-TL ,08.-TL. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd.ġti. Temmuz ,17.-TL ,34.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Ağustos ,27.-TL ,12.-TL ,78.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Eylül ,02.-TL ,55.-TL ,01.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Ekim ,82.-TL ,03.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Kasım ,12.-TL ,82.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Aralık ,12.-TL ,82.-TL. Er-Doğan Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd.ġti. Toplam ,67.-Tl ,81. - TL

24 Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Çevre düzenleme iģlemlerinde BüyükĢehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden destek alınmıģtır. Bahçe Bakımları Hizmet Alımından 1 kiģi ve temizlik firması çevre ekibinden 1 kiģi alınarak 2 kiģi tarafından yapılmaktadır. Kampüs içerisinde yeģil alanlar için ihtiyaç duyulan bitki, çim gibi malzemeler BüyükĢehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden temin edilmiģtir Budama ve gençleģtirme iģlemlerinde de belediye ekiplerinden yararlanılmıģtır. Yeni çöp kovaları yerleģtirildi. Ağaç Budama ÇalıĢması

25 Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Bahçe düzenleme ve yeģillendirme çalıģmaları yapıldı. Millet caddesi giriģi ağaçlandırıldı ve zemin parke taģ döģendi.

26 Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğünden temin edilen çiçeklerle peyzaj düzenlemesine gidildi.

27 Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Öğrenci kantini önü açık tiyatro sahnesi eski hali Bozulan ahşap kısımlar İ.Ü. Orman Fakültesinden temin edilmiş ve yenilenmiştir.

28 Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları İç hastalıkları binası önündeki alanın eski hali İç hastalıkları binası önündeki alanın son hali

29 Çevre ve Peyzaj Düzenleme ÇalıĢmaları Çevre kirliliğine neden olan nöbetçi eczane ilanlarını önlemek için Eczacılar odası ile görüģülerek Fatih Ġlçesi aylık nöbet çizelgesi hazırlanmıģtır.

30 Engelli tuvalet ve rampaları ile tuvaletlerin yenilenmesi yapıldı. Engelli tuvalet ve Rampaları Eski tuvalet ve yeni hali

31 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar KreĢ araçlarının çıkıģı için yeni bir yol ve çıkıģ kapısı oluģturuldu. Kreş bahçesi eski hali Yeni hali

32 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar BaĢhekim Yardımcımız Doç. Dr. Zuhal Yapıcı büyük gayret ve destekleri ile ĠBB - ĠSFALT Genel Müdürü Çağatay beye gidilerek hastanemize ait tüm yolların asfaltlanması sağlandı. ĠSKĠ ve Telekom bacaları yükseltildi.

33 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Asfaltlanarak yenilenen yollarımıza ĠBB Trafik Müdürlüğü ile görüģülerek Çizgi çalıģması yapıldı; Esnek Dikmeler ve iģaret levhalarıyla düzenlendi.

34 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Spor hekimliği anabilim dalı önündeki yol geniģletildi Yaya geçiş çizgileri yapıldı

35 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Hastane içi trafiğini rahatlatmak için Acil önü yol tek yön yapıldı. Uyarıcı yasak ve yön levhaları konuldu.

36 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Hastane girişindeki üçgen alanın yeniden düzenlenmesi Hastane girişi yaya geçişleri yapıldı.

37 Yol Bakım ve Trafik Alanında yapılan ÇalıĢmalar Hastane içi engelli otoparkları oluģturuldu; trafik yönlendirme levhaları yenilendi.

38 Sivil Savunma ve Afet Yönetimi ÇalıĢanlarımızı olası yangınlara karģı bilgilendirme amaçlı Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Eğitim Daire BaĢkanlığı ile iģ birliği yapılarak her yıl teorik ve pratik olarak yangın söndürme tatbikatları yaptırılmıģtır. Olası afet durumunda görev alacak personelin dağılımını gösteren hastane afet planımız (HAP) yenilenmekdir. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Müdürlüğü ile iģbirliği yapılarak tüm hastanemiz binalarının risk analiz raporları hazırlanmıģ ve bu raporlarla tespit edilen eksiklerin tamamlanması için Yapı ĠĢleri Teknik Daire BaĢkanlığına teklifte bulunulmuģtur. Olası bir yangın anında Ġtfaiye araçlarının dolum yapması amacıyla hastanemizin mevcut olan iki noktasına ilaveten 3 noktaya daha ĠSKĠ ile iģbirliği yapılarak hidrat konulmuģtur. Hastanemizde Afet yönetim kapsamında Ġstanbul Valiliği Afet Yönetimi tarafından konulmuģ iki adet deprem konteynırı ve UMKE tarafından konulmuģ bir adet konteynır bulunmaktadır. Yangın Tatbikatı teorik ve pratik eğitim olmak üzere 2 bölümde gerçekleģtirilmiģtir.

39 Sivil Savunma ve Afet Yönetimi Yangın tatbikatından bir bölüm İSKİ tarafından Hastane içerisine konan ilave hidratlardan birisi

40 Hastanemiz Telefon Santrali Telefon santralımız aynı anda 180 kiģi arayabilecek kapasitede karģılama anonsu ile dijital olarak hizmet vermektedir. 11 kiģi hizmet alımı yoluyla çalıģtırılmaktadır. Vardiya sistemi rotasyonlu olarak 24 saat uygulanmaktadır. Santral teknisyenleri ise sabah 8:00 ile akģam 16:00 arası meydana gelen tüm telefon hat arıza onarımları ve gelen telefon makine tamirlerini yapmaktadır. Sistem anonslarla aboneye her her türlü kolaylığı sunmakta eğer abone dahili numarayı bilmiyor ise santral memuru devreye girip aboneyi yönlendirmektedir. Hastanemiz randevu sistemine aynı anda 60 kiģi ulaģabilmektedir. Randevu sistemimize gelen bir gecelik arama sayısı yaklaģık olarak arasında değiģmektedir. Görevi Personel Sayısı Sorumlu 1 Operatist 17 Teknisyen 4 Randevu sistemi sorumlusu 1 Toplam 23

41 Hastanemiz Telefon Santrali 2010 YILI SANTRAL FATURALAR Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar , YILI KĠRALIK DEVRE FATURASI Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar , YILI UYDU TELEFON FATURALARI Fakültemiz Yönetim Kurulu nun 02/10/2006 tarih No: 50 kararı ile Döner Sermaye Bütçesinden faturaları ödenmektedir. Marmara bölgesinde olması muhtemel deprem sonucunda Fakültemiz kriz yönetim görevlileri arasındaki haberleģmenin sürekliliğini sağlamak üzere Döner Sermaye Bütçesinden ihale suretiyle satın alınmıģtır. Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar 200,08 Vergiler 2010 YILI YÖNETĠM (ÖZEL GÖRÜġME) TELEFON FATURALARI Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar , YILI KEMĠK ĠLĠĞĠ BANKASI TELEFONLARI Fakültemiz Yönetim Kurulu nun 02/06/2009 tarih No:14 sayılı kararı ile Döner Sermaye Bütçesinden ödenmektedir. Fakültemiz Kemik Ġliği Bankasında kurulu bulunan ve sesli yanıt sistemi içinde çalıģan hatların görüģme ücretleridir Yıllık ödemeye gönderilen toplam miktar 7.251,48

42 Tıbbi Atıklar Birimlerimizden çıkan tıbbı atıklar ünite içi atık yönetim planı çerçevesinde bu konuda eğitilmiģ temizlik elemanları tarafından özel konteynırlarla taģınarak geçici atık deposunda biriktirilmektedir. Hastanemizin geçici tıbbi atık deposu tıbbi atıklar kontrolü yönetmenliğinin öngördüğü Ģartlara uygun olarak inģaa edilmiģtir. Hastanemizin birimlerinden çıkan günlük tıbbi atık miktarı yaklaģık olarak kg arasında değiģmektedir. Geçici atık depomuzda biriktirilen tıbbi atıklarımız Ġstanbul büyükģehir Belediyesi ĠSTAÇ araçlarına hem poģet olarak sayılarak bir tutanak ile teslim edilmektedir. Geçici Atık Deposundaki atıklar ĠSTAÇ tarafından alındıktan sonra bu iģle görevli personel tarafından temizlenerek dezenfekte edilmektedir. Tıbbi atık yönetmeliğinde yapılan bir değiģikle poģetlerin ebatları küçültülmüģ dolayısıyla yeni poģetler mevcut tıbbı atık kovalarına uymadığından Temizlik firması tarafından tüm tıbbi atık kovaları değiģtirilerek pedallı ve kapaklı hale getirilmiģtir.

43 Tıbbi Atıklar VERGĠ NO: YILI ĠÇĠN 18% KDV DAHĠL SAĞLIK TELEFON FAKS ADRESĠ 2010 YILI TIBBĠ ATIK MĠKTARI 1 KG KURULUġUN UN Yatak ATIK Toplam ÜCRET ÖDENECEK KDV TOPLAM ADI Adeti kg/gün Gün Kg TL ÜCRET TL EĞT.VE REN ÜN.HAS 1524 T. 0, , , , ,76 ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ MĠLLET CADDESĠ ÇAPA-FATĠH ĠSTANBUL TOPLAM ,88 48,861, ,76 ÖDEME TARĠHĠ TAHAKKUK 1 TAKSĠT 01/04/ /04/2010 arası 80079,19 2.TAKSĠT 01/07/ /07/2010 arası 80079,19 3.TAKSĠT 01/10/ /10/2010 arası 80079,19 4.TAKSĠT 01/12/ /12/ ,19 arası 2010 yılında Fakültemiz birimlerinden çıkan 1474 Kg. tehlikeli atıklar ihale edilerek bertarafı sağlanmıştır. Bunun için 3.739,54 Tl. ödeme yapılmıştır. TOPLAM ,76

44 Morg Görevli Sayısı Ġmam 1 Personel 4 Morg Kapasitesi 18 Birimlerimizde vefat eden cenazeler cenazenin ismi ve nereden getirildiği bilgilerini kapsayan bir etiket ile gelmektedir. Morga gelen cenaze morg kayıt defterine ve bilgisayara kayıt olunmaktadır. ÇıkıĢlar ise cenaze yakınlarının hastane çıkıģ iģlemlerini ve defin iģlemlerini tamamlamasından sonra cenazenin bir yakınına imza karģılığı teslim edilmektedir. Adli vakalar Cumhuriyet Savcılığının kontrolünden sonra Adli Tıp Kurumuna gönderilmektedir. Cenazeler morga geldiğinde Göz Hastalıkları Anabilim Dalında bulunan göz bankası ile irtibata geçilerek cenazenin göz muayenesi yaptırılarak kornealar ile ilgili iģlem yapılmaktadır. Mesai saatleri dıģında rotasyonlu nöbet sistemi uygulanmaktadır yılında 6 adet üst yazı ile 70 adet hastanın ve patoloji anabilim dalı ile anatomi anabilim dalından çıkan parça ve kadavraların mezarlıklar müdürlüğünde defin iģleminin yapılması sağlanmıģtır.

45 Morg Hastanemizin çeģitli birimlerinde vefat eden cenazelerin son altı yıla göre dağılımı Yıllar Cenaze Sayısı

46 HĠZMET ALIMLARI ÖDEMELERĠ DIġINDA YAPILAN HARCAMALAR Fatura Adı Gelen Fatura Adedi Ödemeye Gönderilen Tutar (TL) Kuruma Ġade Edilen Fatura Adedi ve Bedeli Toplamı Doğalgaz ,00 Su ,00 3 adet toplam ,00TL lik fatura iade edilmiģtir. Elektrik ,26 1 adet toplam 2.816,171,00TL lik fatura iade edilmiģtir. Asansör Bakımları 11 aylık 7.000,00X11= Jeneratör Bakımları 11 aylık 1.100,00X11= ,00 Soğutma Grupları 11 aylık 4.000,00x11= ,00.- Likit Oksijen ve Tıbbi Gazlar Yıllık olarak ,24.- Toplam 22 adet fatura

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

F131-1 FAALİYET RAPORU

F131-1 FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/22 PROJE ADI PROJE KODU KONU ve TARİH TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, ġiģli Ġlçesi, TeĢvikiye Mahallesi Hakkı Yeten Caddesi No:14 ġiģli

Detaylı

2012 YILI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 2012 YILI FAALĠYET RAPORU Takdim Eden: Kasım KAYIHAN (Ankara Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü) 1 / 133 SUNUġ: 04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM. Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum

DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM. Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum Değerli arkadaģlar bilindiği üzere belediyemiz 22.03.2008 tarih ve 26824 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıģ

Detaylı

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

Sayın Meclis Üyeleri,

Sayın Meclis Üyeleri, ĠSO 9001:2000 Sayın Meclis Üyeleri, Ġstanbul un en güzide Ġlçeleri arasında yer alan Beykoz umuzun doğal güzelliklerini, kültür ve tarih mirasını koruyarak geleceğe taģımak üzere baģlattığımız hizmet

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Nisan 2014 içindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 15 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 17 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 25 1- Fiziksel

Detaylı

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 24.05.2009-01.05.2010 GÖREV DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 24.05.2009-01.05.2010 GÖREV DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Sayın Üyeler; 24.05.2009 tarihinde genel kurulumuzca seçilen yönetim kurulu üyelerimiz çalıģma dönemi boyunca yaptıkları uygulamalarda ana sözleģmemize, kooperatifler

Detaylı

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON... 2 A.1. MİSYON... 2 A.2. VİZYON... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 6 C.1. FİZİKSEL YAPI... 6 C.1.1. TAŞINIR

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI i Ekim 2010 ii ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2010 iii ETĠMESGUT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 MĠLLETE EFENDĠLĠK YOKTUR HĠZMET VARDIR BU MĠLLETE HĠZMET EDEN ONUN EFENDĠSĠ OLUR 2 K.ATATÜRK 01.04.2014-31.12.2014 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sayfa 1 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sayfa 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I. GENEL BĠLGĠLER............1 A - Yetki, Görev

Detaylı

Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü

Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ANKARA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANLAMA YAYIN NO: 12 ASKĠ Genel Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Dairesi

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. M.Kemal ATATÜRK

Detaylı