2016 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2016 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2016 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı

2 Değerli Uygulayıcı, Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve ilgili daire başkanlıkları işbirliğinde oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hazırlanan bu kitapçık; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez laboratuvarları ile müdürlüklerimize bağlı halk sağlığı laboratuvarlarınca gerçekleştirilen tetkik, eğitim, biyolojik ürün ve hizmetlerle ilgili 2016 mali yılı fiyat tarifelerini içermektedir. Ayrıntılı tablo ve açıklamalarıyla bir rehber niteliğinde istifadenize sunulan bu kitapçık ile; Sağlık Uygulama Tebliğinde yer almayan ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından gerçekleştirilen analiz ve diğer hizmetlere ait bilgi ve ücret tarifesinin ilgililerine ulaştırılması amaçlanmıştır. Rehber kitapçığımız altı ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; - BİRİNCİ BÖLÜM: Ulusal Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarına Ait Analiz Bilgileri ve Fiyat Tarifeleri, - İKİNCİ BÖLÜM: Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı na Ait Analiz Bilgileri ve Fiyat Tarifeleri, - ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Biyolojik Ürün Üretim Ve Ar-Ge Laboratuvarlarına Ait Bilgiler ve Fiyat Tarifeleri, - DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Diagnostik ve Mikrobiyolojik Analizlere Ait Bilgiler ve Fiyat Tarifeleri, - BEŞİNCİ BÖLÜM: Biosidal Ürünler İle Suya Yönelik Yürütülen Hizmet Bedellerine İlişkin Fiyat Tarifeleri, - ALTINCI BÖLÜM: Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı Tarafından Verilen Diğer Hizmetlere Ait Bilgiler ve Fiyat Tarifeleridir. Her bir ana bölüme ait alt başlıklarda öncelikle o bölümle ilgili Daire Başkanlığı/Laboratuvar isimleri, iletişim ve adres bilgileri sunulmuş olup; analizler, bu analizlere ilişkin yöntem, miktar, süre ve ücret bilgileri bir tablo halinde gösterilmiştir. Ayrıca birinci ve ikinci bölümde paket olarak çalışılan testler sarı renkle belirtilmiştir. Her bir bölüm parametrelerinin fiyatlandırılmasında genel itibariyle üretim girdi maliyetlerindeki artışlar ve özellikle sarf malzemelerinde meydana gelen kur artışları etkili olmuştur. Diğer taraftan Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan parametreler için ayrıca ücret bilgisi verilmemiştir. Bu kapsamda rehberin SUT/THSK sütunu iki guruba ayrılmıştır. Buna göre; 9 lu kodlarla başlayan ve Analiz Ücreti sütununda () la ifade edilen parametrelerin ücretleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile tespit edilmektedir ve SUT fiyatları esas alınacaktır. Kurumumuz bünyesinde yapılan çalışmalara ait olan analiz ve diğer hizmetlerden SUT ta yer almayanlar ise 1 li kodlarla ifade edilmiş olup listede TL üzerinden fiyatlandırılmıştır. Söz konusu 1 li kodla başlayan fiyatlar bir yıl boyunca geçerli olacaktır. Nihai olarak bölümle ilgili varsa gerekli diğer açıklamalara tablonun sonunda metinsel olarak yer verilmiş olup ayrıca kitapçığın sonuna analiz ücretlerinin yatırılacağı banka şube ve hesap numaraları ek olarak konulmuştur. Herkes için sağlık

3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ULUSAL MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞINA AİT BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ Ulusal Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Analizleri SAYFA NO Ulusal Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri 2-3 Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Analizleri Fiyat Listesi 4-39 Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Bünyesinde Verilen Diğer Hizmetlere Ait Fiyat Listesi 40 İKİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI VE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI NA AİT BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ a) Su Kalitesine Yönelik Laboratuvar Analizleri SAYFA NO Su Kalitesine Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 42 Su Kalitesine Yönelik Kimyasal Analizler Pestisit Analizleri 52 - Organoklorlular 52 - Organofosforlular 52 - Herbisitler 53 - Fungusitler 53 - Karbamatlar 53 Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar 54 Uçucu Organik Bileşikler 54 Monomer Bileşikler 55 Su Kalitesine Yönelik Mikrobiyolojik Analizler İçme-Kullanma Suları 56 - Tam Analiz 56 - İçme-Kullanma Suları Denetim İzlemesi 57 - İçme- Kullanma Suları Kontrol İzlemesi 58 İçme Suları ve Kaynak Suları (Ambalajlı Sular) 58 - Ruhsata Esas İçme Suları ve Kaynak Suları (Ambalajlı Sular) Denetim İzlemesi 59 - İçme Suları ve Kaynak Suları (Ambalajlı Sular) Kontrol İzlemesi ( Kaynak/İmlahane) İçme Suları ve Kaynak Suları (Ambalajlı Sular) Piyasa Gözetimi-Denetimi (PGD) Doğal Mineralli Sular 61 - Ruhsata Esas Analiz 61 -Denetim İzlemesi i

4 - Kontrol İzlemesi ( İmlahaneden) 62 - Piyasa Gözetimi -Denetimi (PGD) Kaplıca Suları 63 -Ruhsata Esas Analiz 63 -Kontrol İzlemesi 63 Havuz Suyu Analizleri 63 Hemodiyaliz Çözeltilerinin Dilisyonunda Kullanılan Su Analizleri İçme Suyu Amaçlı Ham Su Analizleri 65 Yüzme Suları 65 Talassoterapi Amaçlı Deniz Suyu Analizi 65 Kıta İçi Sular ( Nehir, Dere, Göl, Vb.) 66 Atıksu 66 Atıksu Numune Alma Hizmetleri 66 Numune Alma Hizmetleri 66 Su Kalitesine Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamaları b) Gıda Kontrol ve Araştırma Analizleri SAYFA NO Gıda Kontrol ve Araştırma Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 70 Mikrobiyolojik Kontrollere Ait Analizler Gıda Kontrol ve Araştırma Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar c) Çevre Sağlığına Yönelik Analizler SAYFA NO Çevre Sağlığına Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 73 Peloid (Kaplıca Çamurları) 74 Çevre ve Yüzeysel Mikrobiyolojik Analizler 74 Ambalaj Analizleri 74 -Karton ve Kağıt Ambalaj 74 - Plastik Ambalajlar Plastik Ambalajlar (TGK Gıda ile Temas eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği EK.5) 75 -Plastik Ambalajlar (Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (2013/34) Ek-2 - Plastik Ambalajlar (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Madde 15) 75 Yakıt Analizleri Çevre Sağlığına Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamaları d) Toksikolojik Araştırma Analizleri SAYFA NO Toksikolojik Araştırma Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 77 Kimyasal Maddeler Analiz 78 Örnek Hazırlama ii

5 Ultraviole Spektrofotometre Analizleri 79 A) Biyolojik Materyalin Dışında Kalan Numunelerde Analiz B) Biyolojik Materyalde İnorganik Toksik Madde C) Biyolojik Materyalde İlaç Düzeyi Analizleri 81 Toksikolojik Analizlere Ait Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamaları 81 e) Biyosidal Ürünlere Yönelik Analizler SAYFA NO Biyosidal Ürünler Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 82 Biyosidal Ürünler Fiziksel/Kimyasal/Kısa ve Uzun Süreli Stabilite Analizleri Biyosidal Ürünler Biyolojik Etkinlik Testleri 84 Biyosidal Ürünler Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri 85 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı Biyosidal Ürünlere Yönelik Diğer Hizmetlerin Ücretlendirilmesi Biyosidal Ürün Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarların Analizlere Ait Açıklamaları f) Enstrümental Analizler SAYFA NO Enstrümental Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 87 Kullanılan Cihaz ve Yönteme Göre Ortak Analiz Ücretleri 87 - Fiziksel Kontroller Kimyasal Kontroller 88 g) Metroloji Kalibrasyon Laboratuvarları SAYFA NO Metroloji Kalibrasyon Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri 89 Sıcaklık Kalibrasyonu 90 Hacim Kalibrsyonu 90 Terazi Kalibrasyonu 90 Kütle Kalibrasyonu 91 Kalibrasyon Sertifikası Düzenlenmesi 91 Eğitim 91 h) Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) SAYFA NO Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) ne Ait İletişim Bilgileri 92 Antidot Fiyatları 93 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİYOLOJİK ÜRÜN ÜRETİM VE AR-GE LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLER VE FİYAT TARİFELERİ a) Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları (Diagnostik Antijen, Antiserum ve Kitler) 85 SAYFA NO Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları (Diagnostik Antijen, Antiserum ve Kitler) İletişim Bilgileri 95 Antijenler 96 - Brucella 96 iii

6 - Gruber Widal-Boyasız Tüp Aglutinasyon Antijenleri 96 - Gruber Widal-Boyalı Lam Aglutinasyon Antijenleri 96 Antiserumlar 96 - Brucella 96 - Vibriocholerae 97 - Salmonella 97 - Salmonella H faktör antiserumları 97 - Shigella 98 Bir Ay Önceden İstek Yapılması Durumunda Üretilecek Antijenler 98 - Listeria 98 - Proteus 98 İki Ay Önceden İstek Yapılması Durumunda Üretilecek Antiserumlar 98 - Brucella Salmonella O faktör antiserumları 99 Araştırma Amaçlı Kullanım İçin Antiserumlar 99 - Francisella 99 Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları Talep- İsteme ve gönderme koşulları ile ilgili Açıklamalar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİYOLOJİK ÜRÜN ÜRETİM VE AR-GE LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLER VE FİYAT TARİFELERİ b) Bağışık Serum Üretim Laboratuvarları SAYFA NO Bağışık Serum Üretim Laboratuvarları İletişim Bilgileri 101 İmmün Serumlar 102 Normal Serum ve Kan 102 c) Deney Hayvanları Üretim Laboratuvarı SAYFA NO Deney Hayvanları Laboratuvarı İletişim Bilgileri 103 Deney Hayvanları 104 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİAGNOSTİK VE MİKROBİYOLOJİK LERE AİT BİLGİLER VE FİYAT TARİFELERİ a) Diagnostik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar SAYFA NO Diagnostik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 106 Diagnostik Analizler b) Mikrobiyolojik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar SAYFA NO Mikrobiyolojik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri 111 Mikrobiyolojik Analizlerler 112 iv

7 BEŞİNCİ BÖLÜM BİOSİDAL ÜRÜNLER İLE SUYA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN HİZMET BEDELLERİNE AİT FİYAT TARİFELERİ a) Halk Sağlığı Müdürlükleri Tarafından Verilen Hizmetlerden 209 Sayılı Kanun Geregince Ücretlendirilecek Olanların Dökümü ve Hizmet Bedelleri SAYFA NO İletişim Bilgileri 114 Biosidal Ürünlere Ait Hizmet Bedellerine İlişkin Fiyat Listesi 115 b) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat Vb. Hizmetler ( Kurum Başkanlığı Hesabına Yatacaklar) SAYFA NO İletişim Bilgileri 116 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat vb. Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri (Bedeli Kurum Başkanlığı Hesabına Yatacaklar) c) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat Vb. Hizmetler (Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar) SAYFA NO İletişim Bilgileri 120 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat vb. Hizmetlere ait Fiyat Tarifesi (Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar) ALTINCI BÖLÜM TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TARAFINDAN VERİLEN DİĞER HİZMETLERE AİT BİLGİLER VE FİYAT TARİFELERİ İletişim Bilgileri 122 Eğitim, İzin -Sertifikalandırma Ücretleri (THSK Dışından gelen Uygulamalı Hizmet İçi Eğitim) 123 Diğer Genel Hususlara Ait Fiyat Tarifesi 123 İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Verilecek Hizmetlerde Uygulanacak Birim Fiyat Tarifesi İş Sağlığı Hekimliğince Verilen Hizmetlere Ait Fiyat Tarifesi ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKA ŞUBE VE HESAP NUMARALARI v

8 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSAL MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞINA AİT BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ

9 İlgili Laboratuvarlar: a) Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı İletişim Bilgileri: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok Kat Sıhhiye ANKAR İlgili Bölümler: 1. Ulusal AIDS Doğrulama Merkezi ve Viral Hepatitler Laboratuvarı Tel No: (0312) Ulusal Döküntülü Hastalıklar ve Santral Sinir Sistemi Viral Enfeksiyonlar Laboratuvarı Tel No: (0312) Ulusal İnfluenza Merkezi ve Solunum Yolları Virüsleri Laboratuvarı Tel No: (0312) Ulusal Arbovirus ve Viral Zoonotik Hastalıklar Laboratuvarı Tel No: (0312) Ulusal Viral Kaynaklı Gastrointestinal Etkenler Laboratuvarı Tel No: (0312) b) Ulusal Enterik Patojenler Referans Laboratuvarı İletişim Bilgileri: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ulusal Enterik Patojenler Referans Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok Sıhhiye ANKARA Tel No: (0312) Faks No: (0312) c) Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Laboratuvarları İletişim Bilgileri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarı Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok Zemin Kat Sıhhiye ANKARA Tel: (0312) Faks No: (0312) d) Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Laboratuvarı İletişim Bilgileri: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Yüksek Riskli Patojenler Araştırma ve Referans Laboratuvarı Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok Zemin Kat Sıhhiye ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) İlgili Bölümler: 1. Ulusal Bakteriyel Zoonotik Hastalıklar Ünitesi 2. Biyogüvenlik Düzeyi 3 ve Mobil Saha Laboratuvarı 3. Biyoterör Ajanları Birimi Tel No: (0312)

10 e) Ulusal Bakteriyoloji Referans Laboratuvarı İletişim Bilgileri: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ulusal Bakteriyoloji Referans Laboratuvarı Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok Zemin Kat Sıhhiye ANKARA Faks: (0312) İlgili Bölümler: 1. Ulusal Aşı ile Önlenebilir Bakteriyel Hastalıklar Seroloji Laboratuvarı Tel No : (0312) Ulusal Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Laboratuvarı Tel No: (0312) Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Laboratuvarı Tel No: (0312) (0312) Refik Saydam Ulusal Tip Kültür Koleksiyonu Birimi ve Serum Bankası Tel No: (0312) f) Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarı İletişim Bilgileri: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarı Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok 2. Kat Sıhhiye ANKARA Tel: (0312) Faks No: (0312) g) Ulusal Mikoloji Referans Laboratuvarı İletişim Bilgileri: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ulusal Mikoloji Referans Laboratuvarı Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok 1-2. Kat Sıhhiye ANKARA Tel No: (0312) h) Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı İletişim Bilgileri: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 J Blok Sıhhiye ANKARA Tel: (0312) Faks No: (0312) i) Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı İletişim Bilgileri: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok Sıhhiye ANKARA Tel No: (0312)

11 MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI LERİ FİYAT LİSTESİ SUT / THSK TEST ADI 1-3 Beta D Glucan (5 ml sari kapakli jelli tüpte yada 9 ml kırmızı kapaklı kan alma tüpün de 10 dakika 1800 devir / dakika santrifüjlenerek elde edilen serumdan örnek alınarak çalışma yapılır. Belirgin lipemik ve hemolizli örnekler analiz için kullanılmaz) Acanthamoeba (Acanthamoeba spp. PCR) Acanthamoeba (Konjunktivada parazit kültürü (Acanthamoeba vb için)) Adenovirus antikoru, IgG (antiadenovirus IgG) Adenovirus antikoru, IgM (antiadenovirus IgM) Adenovirus, CMV, EBV PCR (kantitatif viral yük) YÖNTEM ÖRNEK MİKTARI/ TİPİ RAPORLAMA Kolorimetrik 5-9 ml Serum 5 iş günü 100 Real time PCR 1 çift Kültür Mikroskobi 500 µl Göziçi sıvısı 500 µl (SF) Kornea kazıntı 1 ml Göziçi sıvısı 500 µl (SF) Kornea kazıntısı 3 iş günü 5 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü Real Time PCR 1-10 çift 2 ml EDTA'lı veya sitratlı kan 5 iş günü Agaroz jel elektroforez Elektroforez PCR ürünü 1 iş günü Amip (Entamoeba histolytica) PCR Real time PCR 1-5 çift AmpC-ESBL Doğrulama Paneli Disk Difüzyon 1g Dışkı 1mL klinik materyal 3 iş günü Laboratuvara danışınız Amplifikasyon PCR DNA örneği 5 iş günü Amplikon sekansı Yeni nesil dizileme sistemi 200 ng/100 µl Ekstraksiyon ürünü, amplifikasyon ürünü Laboratuvara danışınız Anal (Selofan) Bant Mikroskobi 1 adet Anal Sürüntü 1 iş günü Anaplasma /Ehrlichia / IgM IFA 1 ml Serum 5 iş günü Anaplasma PCR Anaplasma phagocytophilum IgG Anti Endomisyum Antikor (IgA) Konvansiyonel PCR 1mL Kan-kemik iliği /mor kapaklı tüpte 5 iş günü 85 IFA 1-2 ml Serum 5 iş günü IFA 200 µl Serum 7 iş günü Anti Endomisyum IgG IFA 200 µl Serum 7 iş günü Anti Gliadin lga IFA 200 µl Serum 7 iş günü Anti Gliadin lgg IFA 200 µl Serum 7 iş günü Anti histon antikor İmmünoblotting 200 µl Serum 2 iş günü Anti Jo-1 İmmünoblotting 200 µl Serum 2 iş günü Anti mitokondriyal antikor (AMA) İmmünoblotting 200 µl Serum 2 iş günü 4

12 MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI LERİ FİYAT LİSTESİ SUT / THSK TEST ADI YÖNTEM ÖRNEK MİKTARI/ TİPİ RAPORLAMA Anti nükleer antikor (ANA) IFA 200 µl Serum 7 iş günü Anti ribozomal P protein İmmünoblotting 200 µl Serum 2 iş günü Anti Scl 70 İmmünoblotting 200 µl Serum 2 iş günü Antibiyotik duyarlılık testi Disk Difüzyon Antibiyotik kombinasyon testi (Sinerji testi) Antifungal duyarlılık herbiri Antifungal duyarlılık testi- (Herbiri) Antifungal Duyarlılık Testi- Sıvı Mikrodilüsyon (Referans Yöntem) Antifungal duyarlılık testi, Kolorimetrik Gradiyent Strip Test Gradiyent Strip Test MIC- Sıvı Mikrodilüsyon Sıvı Mikrodilüsyon Sıvı Mikrodilüsyon 3 iş günü Laboratuvara danışınız 3 iş günü 3 iş günü 3 iş günü 60 3 iş günü Antijen saptama - 1 ml Klinik örnek 3 iş günü Antikor tayini IgG ELISA 200 µl Serum 2 iş günü Anti-Sm İmmünoblotting 200 µl Serum 2 iş günü Anti-Sm/RNP İmmünoblotting 200 µl Serum 2 iş günü Anti-SSA İmmünoblotting 200 µl Serum 2 iş günü Anti-SSB İmmünoblotting 200 µl Serum 2 iş günü Ascaris IgG IHA 1mL Serum 3 iş günü Aspergillus mikroskobisi Mikroskobi Aspergillus identifikasyon paketi Aspergillus kültürü Kültür İdentifikasyon Otomatize sistem Uygun besiyerinde klinik izolat 5 iş günü Boyalı mikroskopik inceleme Mikroskobi Aspergillus PCR Real Time PCR Aspergillus mikroskobisi Mikroskobi Aspergillus kültürü Kültür Aspergillus spp. aranması ve kültürü İdentifikasyon Otomatize sistem Boyalı mikroskopik inceleme Mikroskobi Aspergillus spp. PCR Real Time PCR 1-5 çift 3-5 ml Abse içeriği / steril tüpte 2-3 g Biyopsi örneği /Formalin içermeyen SF içinde 5 iş günü 5 ml Bronkoalveoler lavaj 5 ml Endotrakeal aspirat 5 ml Bronkoalveoler lavaj 2 iş günü 3 ml Serum Babesia IgG IFA 1 ml Serum 3 iş günü Babesia IgM IFA 1 ml Serum 3 iş günü Babesia spp. PCR Realtime PCR 1 çift 1 ml EDTA'lı tüpte tam kan 3 iş günü 5

13 MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI LERİ FİYAT LİSTESİ SUT / THSK TEST ADI YÖNTEM ÖRNEK MİKTARI/ TİPİ RAPORLAMA Bacillus anthracis (Şarbon) Antibiyotik Duyarlılık Testi Gradient strip test Klinik veya çevresel izolat 5 iş günü Bacillus anthracis (Şarbon) IgG ELISA 1-2 ml Serum 2 iş günü Bacillus anthracis (Şarbon) Kültürü Bacillus anthracis (Şarbon) PCR Bacillus anthracis (Şarbon) PCR Kültür Konvansiyonel PCR Bacillus anthracis-mlva MLVA Bakteri kültürü (İmmuno manyetik seperasyon-ims yöntemi ile) (her biri) Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi Real Time PCR 3-5 ml Balgam 1-2 ml BOS 2-3 g Biyopsi/Otopsi Materyali 3-5 g Dışkı 1-5 ml Kan/ Mor kapaklı tüpte 1 adet veziküler sıvı/eskar sürüntü 1-2 ml Vücut sıvıları (periton sıvısı, perikard sıvısı, plevra sıvısı, eklem sıvısı vb.) 3-5 ml Balgam 1-2 ml BOS 2-3 g Biyopsi/otopsi Materyali 3-5 g Dışkı 1-5 ml Kan/Mor kapaklı tüpte 2 Adet Veziküler sıvı/eskar sürüntü 1-2 ml vücut sıvıları (periton sıvısı, perikard sıvısı, plevra sıvısı, eklem sıvısı vb.) 2 adet 3-5 ml Balgam 1-2 ml BOS 2-3 g Biyopsi/Otopsi Materyali 3-5 g Dışkı 1-5 ml Kan/Mor kapaklı tüpte 3 Adet Veziküler sıvı/eskar sürüntü 1-2 ml vücut sıvıları (periton sıvısı, perikard sıvısı, plevra sıvısı, eklem sıvısı vb.) 100 ng/50 µl Ekstraksiyon ürünü 4 iş günü 2 iş günü 85 2 iş günü 3 iş günü 130 IMS ve kültür 5 g Dışkı 7 iş günü 77 Yarı otomatik 5 iş günü 6

14 MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI LERİ FİYAT LİSTESİ SUT / THSK TEST ADI Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi YÖNTEM Otomatize sistem Bakteri tanımlanması/manuel Konvansiyonel Bakteri tanımlanması/otomatik sistem Bakteri tanımlanması/yarı otomatik Balamuthia spp. PCR Bartonella henselae (Kedi Tırmığı) IgG Bartonella spp. Kültür Doku örnekleri formalin içermeyen steril tüpte gönderilmelidir. Bartonella spp. PCR Doku örnekleri formalin içermeyen steril tüpte gönderilmelidir. Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü (Özel zenginleştirme ile) Blot analiz (southern, northern, western ) Otomatize tanı sistemi Biyokimyasal testler, tanı kitleri Real time PCR 1 çift ÖRNEK MİKTARI/ TİPİ RAPORLAMA 5 iş günü 7 iş günü 5 iş günü 5 iş günü 1 ml BOS 3 iş günü IFA 1-2 ml Serum 5 iş günü Kültür Boğaz kültürü Kültür Boğmaca İdentifikasyon Paneli Boğmaca kültürü (Boğmaca kültürü çalışılmak üzere gönderilen örneklerde kuşkulu üreme olması durumunda Boğmaca İdentifikasyon Paneli (912000) çalışılır bu panel ayrıca ücretlendirilir) Boğmaca PCR Bordetella spp. antibiyotik duyarlılık testi Bordetella spp antibiyotik duyarlılık testi (herbir strip için) Konvansiyonel PCR 2-3 g Doku biyopsi örneği/ 1 ml Kan/Mor kapaklı tüpte 2-3 g Doku biyopsi örneği 1 ml Kan/Mor kapaklı tüpte 20 iş günü 60 5 iş günü 85 Kültür 1 ml BOS 5 iş günü Immunoblotting Kültür, DFA, Bordetella pertussis faz I antiserumla lam aglütinasyonu Kültür Konvansiyonel PCR (iki farklı primer çifti) Disk difüzyon Gradiyent strip test Tonsillofarinks sürüntüsü Nazofarinks sürüntüsü 2-3 ml Nazofaringeal aspirat 2-3 ml Bronkoalveoler lavaj 2-3 ml Transtrakeal aspirat Nazofarinks sürüntüsü 2-3 ml Nazofaringeal aspirat 2-3 ml Bronkoalveoler lavaj 2-3 ml Transtrakeal aspirat Nazofarinks sürüntüsü 2-3 ml Nazofaringeal aspirat 2-3 ml Bronkoalveoler lavaj 2-3 ml Transtrakeal aspirat besiyerinde klinik örnek/izolat besiyerinde klinik örnek/izolat 10 iş günü 3 iş günü 7 iş günü 7 iş günü 3 iş günü 7 iş günü 7 iş günü 7

15 MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI LERİ FİYAT LİSTESİ SUT / THSK TEST ADI YÖNTEM ÖRNEK MİKTARI/ TİPİ RAPORLAMA Bordetella pertussis (Boğmaca Serolojisi) IgG Bordetella pertussis (Bordetella) FHA IgG Bordetella pertussis (Bordetella) PT Ig G Bordetella pertussis/parapertussis PCR Borrelia burgdorferi (Lyme) PCR Borrelia burgdorferi antikor (Lyme) IgM/IgG ELISA 200 µl Serum 3 iş günü 149 ELISA 200 µl Serum 3 iş günü ELISA 200 µl Serum 3 iş günü Real Time PCR 1-5 çift Konvansiyonel PCR 2-3 ml Bronkoalveoler lavaj 2-3 ml Nazofaringeal aspirat 1 adet Nazofarinks sürüntüsü 2-3 ml Transtrakeal aspirat 1-2 ml BOS 0,5 g deri kazıntısı, doku örnekleri 1-2 ml eklem Sıvısı 1-2 ml Kan/Mor kapaklı tüpte 2 iş günü 5 iş günü 85 Western Blot 1-2 ml Serum 5 iş günü Borrelia burgdorferi IgG ELISA 1-2 ml Serum 5 iş günü Borrelia burgdorferi IgM ELISA 1-2 ml Serum 5 iş günü Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, Metilen mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb) Boyasız direkt mikroskobik inceleme Brucella canis aglütinasyon Testi Mikroskobi Mikroskobi Mikroaglütinasyon besiyerinde klinik örnek/izolat besiyerinde klinik örnek/izolat 1 iş günü 1 iş günü 1-2 ml Serum 5 iş günü Brucella Rose Bengal Testi Lam aglütinasyon 1-2 ml Serum 1 iş günü Brucella Tüp Aglütinasyonu (Wright Testi) Tüp aglütinasyonu 1-2 ml Serum 2 iş günü Brucella 2-ME Testi Tüp aglütinasyonu 1-2 ml Serum 2 iş günü Brucella Coomb's Testi Tüp aglütinasyonu 1-2 ml Serum 2 iş günü Brucella ileri tanı paneli Tiplendirme, antibiyotik duyarlılık besiyerinde klinik örnek/izolat 10 iş günü Brucella lgg ELISA 1-2 ml Serum 3 iş günü Brucella lgm ELISA 1-2 ml Serum 3 iş günü Brucella melitensis-mlva MLVA 100 ng/50 µl Ekstraksiyon ürünü 3 iş günü 110 8

16 MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI LERİ FİYAT LİSTESİ SUT / THSK TEST ADI Brucella spp. PCR Brucella spp. PCR Burkholderia mallei Kültür Kültür Burkholderia mallei PCR YÖNTEM Konvansiyonel PCR Real Time PCR 1 çift Konvansiyonel PCR ÖRNEK MİKTARI/ TİPİ 2-5 ml Abse içeriği püy, aspirasyon sıvısı 1-2 ml BOS 2-3 g Doku biyopsi örneği/steril Tüpte 1-5 ml Kan/Kemik iliği/mor kapaklı tüpte 2-5 ml vücut sıvıları (periton sıvısı, perikard sıvısı, plevra sıvısı, eklem sıvısı vb.) 2-5 ml Abse içeriği püy,aspirasyon sıvısı 1-2 ml BOS 2-3 g Doku biyopsi örneği/steril Tüpte 1-5 ml Kan/Kemik iliği/mor kapaklı tüpte 2-5 ml Vücut sıvıları (periton sıvısı, perikard sıvısı, plevra sıvısı, eklem sıvısı vb.) 2-5mL Bronkoalveoler lavaj 2-5mL Balgam 2 adet Burun/boğaz sürüntüsü 2-5mL Bronkoalveoler lavaj 2-5mL Balgam 1 adet Burun/boğaz sürüntüsü RAPORLAMA 5 iş günü 85 5 iş günü 5 iş günü iş günü Burun kültürü Kültür Burun sürüntüsü 7 iş günü Campylobacter ileri identifikasyon paneli Campylobacter kültürü (Campylobacter kültürü çalışılmak üzere gönderilen örneklerde kuşkulu üreme olması durumunda Campylobacter ileri identifikasyon paneli ) çalışılır bu panel ayrıca ücretlendirilir). Kültür, biyokimyasal testler, tür ayırımı ve antibiyogram Kültür Kömür tozlu Amies besiyerinde Klinik materyal/izolat 5 g Dışkı (Cary-Blair taşıma besiyerinde) Kan kültürü şişesi Rektal sürüntü 3-5 g Doku biyopsisi 7 iş günü iş günü Campylobacter lateks aglütinasyon testi Campylobacter PCR PCR Campylobacter antimikrobiyal duyarlılık testi Aglütinasyon Gradient strip test besiyeri klinik örnek 2 iş günü 30 5 iş günü 5 iş günü 150 9

17 MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI LERİ FİYAT LİSTESİ SUT / THSK TEST ADI YÖNTEM ÖRNEK MİKTARI/ TİPİ RAPORLAMA Candida mikroskobisi Mikroskobi Candida identifikasyon paketi Candida kültürü Kültür 5 iş günü İdentifikasyon Otomatize sistem Boyalı mikroskopik inceleme Mikroskobi Candida mikroskobisi Mikroskobi Candida ileri identifikasyon paketi Candida kültürü Kültür İdentifikasyon Otomatize sistem 5 iş günü Boyalı mikroskopik inceleme Mikroskobi Candida PCR Candida PCR paneli (C. albicans, C.parapsilosis, C.tropicalis, C.krusei, C. guilliermondii, C.keyfr, C. famata) Candida spp. PCR Real Time PCR 1-10 çift Real time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-5 çift 3 ml Serum 2 iş günü 3 ml Serum 2 iş günü CD4/CD8 T hücre sayımı (monoklonal antikor) paketi Bu pakette, CD3/CD4/CD8/CD45 antijenlerine yönelik toplam 4 adet antikor testi ayrı ayrı faturalandırılacaktır Anti-CD3 antikor Akım Sitometri Anti-CD4 antikor Akım Sitometri 2 ml EDTA lı tüpte 3 iş günü Anti-CD8 antikor Akım Sitometri kan Anti-CD45 antikor Akım Sitometri Chikungunya Virus Antikoru, IgG Chikungunya Virus Antikoru, IgM Chikungunya Virus PCR Chlamydia trachomatis antijen DFA IFA 2 ml Serum 3 iş günü 72 IFA 2 ml Serum 3 iş günü 72 Reverse Transcriptase Multipleks PCR 2 ml (EDTA lı tüpte kan) 3 iş günü 2 ml Serum Oküler materyal Servikal sürüntü Üretral sürüntü 7 iş günü Vajinal sürüntü Chlamydia trachomatis IgG ELISA 200 µl Serum 7 iş günü Chlamydia trachomatis IgM ELISA 200 µl Serum 7 iş günü Chlamydia trachomatis PCR (Chlamydia PCR) Mycoplasma PCR (Mycoplasma hominis PCR Mycoplasma genitalium PCR Ureaplasma urealyticum PCR Trichomonas vaginalis PCR Neisseria gonorrhoeae PCR) Cinsel yolla bulaşan hastalıklar tanı paketi (Bu pakette aşağıdaki iki kod, birlikte faturalandırılacaktır) Multipleks PCR 1 ml İdrar Servikal sürüntü Üretral akıntı Vajinal sürüntü 2 iş günü 10

18 MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI LERİ FİYAT LİSTESİ SUT / THSK TEST ADI YÖNTEM ÖRNEK MİKTARI/ TİPİ RAPORLAMA Chlamydia trachomatis PCR Mycoplasma hominis PCR Mycoplasma genitalium PCR Ureaplasma urealyticum PCR Ureaplasma parvum PCR Trichomonas vaginalis PCR Neisseria gonorrhoeae PCR Clostridium botulinum kültürü (anaerob kültür) Örnekler, anaerob taşıma besiyeri içinde gönderilmelidir. Clostridium difficile - doku kültürü toksin nötralizasyon testi Clostridium difficile toksin testi Clostridium difficile antibiyogram (10 strip) Clostridium difficile Antijeni (Glutamat Dehidrogenaz) Cinsel yolla bulaşan hastalıklar tanı paketi Real Time-PCR (1-10 çift) Kültür Doku Kültürü Helikaz tabanlı izotermal amplifikasyon Gradient strip test ELISA 1 ml İdrar Servikal sürüntü Üretral akıntı Vajinal sürüntü 3-5 ml Gastrik içerik 3-5 ml Yara /eksuda 3-5 g Doku örneği 5 g Dışkı 5g Dışkı 1 adet, Stuart besiyeri içinde izolat 5 g Dışkı 1 adet, Stuart besiyeri içinde izolat 2 iş günü 5 iş günü 15 iş günü 3 iş günü iş günü iş günü Clostidium difficile kültür Kültür Clostridium difficile ileri identifikasyon paketi Clostidium difficile toksin A ELISA Clostidium difficile toksin A-B ELISA 5 g dışkı 5 iş günü Clostridium difficile Antijeni ELISA (Glutamat Dehidrogenaz) Clostridium difficile antibiyogram (10 strip) Gradient strip test g Dışkı (Anaerob Clostridium difficile kültürü Kültür taşıma besiyerinde) 3 iş günü Clostridium difficile lateks Aglütinasyon aglütinayon testi 3 iş günü Clostridium difficile PCR Multipleks PCR 3 iş günü Clostridium difficile PCR Real Time PCR 1-5 g Dışkı (Anaerob 5 çift taşıma besiyerinde) 7 iş günü Clostridium difficile Toksin B (Doku Kültürü) Clostridium difficile toxin-a ve B tespiti Clostridium perfringens kültürü (anaerob kültür) Clostridium tetani (Tetanus) Ig G Coxiella burnetii (Q Fever) IgG (Faz I) Doku Kültürü ELISA Kültür 5g Dışkı 1 adet, Stuart 5g Dışkı 1 adet, Stuart 5 g Dışkı (Anaerob taşıma besiyerinde) 15 iş günü 5 iş günü 5 iş günü ELISA 200 µl Serum 2 iş günü 64 IFA 1-2 ml Serum 5 iş günü 11

19 MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI LERİ FİYAT LİSTESİ SUT / THSK TEST ADI Coxiella burnetii (Q Fever) IgM (Faz II) Coxiella burnetii (Q Fever) IgG (Faz II) Coxiella burnetii PCR YÖNTEM ÖRNEK MİKTARI/ TİPİ RAPORLAMA IFA 1-2 ml Serum 5 iş günü IFA 1-2 ml Serum 5 iş günü Konvansiyonel PCR Coxiella burnetii PCR Real Time PCR Cryptococcus neoformans antijeni Cryptococcus spp. mikroskobisi Lateks Aglütinasyon 2-3 g Doku biopsi örneği/sf içinde steril tüpte 5 iş günü mL Kan-kemik iliği/mor kapaklı tüpte 2-3 g Doku biopsi örneği/sf içinde steril tüpte 5 iş günü 1-5 ml Kan-kemik iliği/mor kapaklı tüpte 1-2 ml BOS 3 ml Serum Cryptococcus spp. identifikasyon paketi Mikroskobi 1 iş günü Cryptococcus spp. kültürü Kültür İdentifikasyon Otomatize sistem 10 iş günü Boyalı mikroskopik inceleme Mikroskobi Cryptococcus spp. PCR Real Time PCR 11 çift ve üzeri Cryptosporidium antijeni DFA/ELISA 5 g Dışkı 3 iş günü Cryptosporidium spp. PCR Realtime PCR 1-5 çift 1g Dışkı 1 ml klinik materyal 3 iş günü Cryptosporidium spp. (Modifiye asit fast boyama ) Cyclospora (Modifiye asit fast boyama ) Cytomegalovirus Antikoru, IgG (anti-cmv IgG) Cytomegalovirus Antikoru, IgM (anti-cmv IgM) Cytomegalovirus (CMV) IgG avidite Mikroskobi 5 g Dışkı 2 iş günü Mikroskobi 5 g Dışkı 2 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü Dengue Virus Antikoru, IgG IFA 2 ml Serum 3 iş günü Dengue Virus Antikoru, IgM IFA 2 ml Serum 3 iş günü Dengue Virus NS1 Antijeni ELISA 2 ml Serum 3 iş günü Dengue Virus PCR Reverse Transcriptase Multipleks PCR 2 ml EDTA lı tüpe kan veya EDTA lı plazma 2 ml Serum 1 iş günü 12

20 MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI LERİ FİYAT LİSTESİ SUT / THSK TEST ADI Dermatofit aranması ve kültürü Saç örnekleri, saç kökünden koparılarak alınmalıdır, kesilerek gönderilen saçlar uygun örnek değildir. Köklü saç ile birlikte saçlı deri örneği de bistüri ile kazınarak gönderilebilir. YÖNTEM Mikroskobi + SDA, Antibiyotikliantifungalli SDA Kültür Dermatofit mikroskobisi Mikroskobi ÖRNEK MİKTARI/ TİPİ 0,5-1 g Deri kazıntısı saç teli Dermatofit identifikasyon paketi 0,5-1 g Tırnak kazıntısı RAPORLAMA 21 iş günü Dermatofit kültürü Kültür İdentifikasyon Otomatize sistem 21 iş günü Boyalı mikroskopik inceleme Mikroskobi Dermatofit PCR Dermatofit PCR Saç örnekleri, saç kökünden koparılarak alınmalıdır, kesilerek gönderilen saçlar uygun örnek değildir. Köklü saç ile birlikte saçlı deri örneği de bistüri ile kazınarak gönderilebilir Direkt floresan antikor testi DFA Dientamoeba fragilis PCR Difteri (Corynebacterium diptheria) Ig G Difteri Antikoru Doku Kültürü Nötralizasyon Testi Difteri İdentifikasyon Paneli Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 11 çift ve üzeri Real time PCR 1-5 çift 0,5-1 g Deri kazıntısı saç teli 0,5-1 g Tırnak kazıntısı besiyerinde klinik örnek/ izolat 1 g Dışkı 1 ml klinik materyal 2 iş günü 5 iş günü 50 3 iş günü ELISA 200 µl Serum 3 iş günü Doku Kültürü 4 ml Serum 10 iş günü Kültür, Coryne API, ELEK testi Boğaz sürüntüsü Burun sürüntüsü Deri sürüntüsü Nazofaringeal aspirat Nazofarinks sürüntüsü 2-3 g doku örneği/ otopsi materyali, mümkünse 2-3 parça Pseudomembran Boğaz sürüntüsü 7 iş günü Difteri kültürü (Difteri kültürü çalışılmak üzere gönderilen örneklerde kuşkulu üreme olması durumunda Difteri İdentifikasyon Paneli ( ) çalışılır bu panel ayrıca ücretlendirilir). Kültür Burun sürüntüsü Deri sürüntüsü Nazofaringeal aspirat Nazofarinks sürüntüsü 2-3 g doku örneği/ otopsi materyali, mümkünse 2-3 parça Pseudomembran 7 iş günü 13

21 MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI LERİ FİYAT LİSTESİ SUT / THSK TEST ADI YÖNTEM ÖRNEK MİKTARI/ TİPİ RAPORLAMA Boğaz sürüntüsü Burun sürüntüsü Difteri PCR Corynebacterium spp. antibiyotik duyarlılık testi(herbir strip için) Diğer kültürler Kültür Konvansiyonel PCR (iki farklı primer çifti) Gradiyent strip test Dizi analizi yorumu Soyağacı DNA dizi analizi 1 çift Sanger Yöntemi DNA Dizi Analizi 1-10 çift Sanger Yöntemi DNA dizi analizi 1-15 çift Sanger Yöntemi DNA dizi analizi 1-20 çift Sanger Yöntemi DNA Dizi analizi 1-5 çift Sanger Yöntemi DNA dizi analizi 21 ve üzeri çift DNA Kapiller Elektroforez Sanger Yöntemi Kapiller Elektroforez Deri sürüntüsü Nazofaringeal aspirat Nazofarinks sürüntüsü 2-3 g doku örneği/ otopsi materyali, mümkünse 2-3 parça Pseudomembran besiyerinde klinik örnek/izolat besiyerinde klinik örnek/izolat Dizi analizi sonuçları veya kromatogram 100 ng/50 µl ekstraksiyon veya amplifikasyon ürünü 100 ng/50 µl ekstraksiyon veya amplifikasyon ürünü 100 ng/50 µl ekstraksiyon veya amplifikasyon ürünü 100 ng/50 µl ekstraksiyon veya amplifikasyon ürünü 100 ng/50 µl ekstraksiyon veya amplifikasyon ürünü 100 ng/50 µl ekstraksiyon veya amplifikasyon ürünü 20 µl Sekans reaksiyonu ürünü 3-5 g Doku 3 iş günü 5 iş günü 7 iş günü Laboratuvara danışınız 35 5 iş günü 5 iş günü 5 iş günü 5 iş günü 5 iş günü 7 iş günü 2 iş günü DNA, RNA, İzolasyon Manuel / Cihaz ile Ekstraksiyon 10 ml İdrar 1 adet Sürüntü 7 iş günü ml Tam kan (EDTA lı tüp) Doku Biyopsi Kültürü Kültür 1-5 g biyopsi materyali 10 iş günü Doku Kültüründe İn vitro Difteri Toksin Testleri Doku Kültüründe İn vitro Toksin Testleri (Difteri Toksin Tesbiti) Doku Kültürü Hücre kültürü 10 iş günü iş günü 14

22 MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI LERİ FİYAT LİSTESİ SUT / THSK TEST ADI YÖNTEM ÖRNEK MİKTARI/ TİPİ RAPORLAMA Doku Kültüründe İn vitro Toksin Testleri (Diğer) Doku Kültürü 5g Dışkı 10 iş günü Doku Kültüründe İn vitro Verotoksin Testleri Doku kültüründe Polio antikor nötralizasyon testi (Poliovirus tip 1, 2, 3) Döküntülü Hastalıklar Multipleks PCR Paneli (Kızamık, Parvovirus, HHV-6, HHV-7, Enterovirüs (Echo virus, coxackie virus) Not: Yöntem gereği grup olarak çalışılmaktadır, tek parametre veya tamamının çalışılması durumunda da tek parametre fiyatı üzerinden faturalandırılacaktır. Doku Kültürü Nötralizasyon Testi Real Time PCR 1-10 çift E. coli EAgEC PCR Multipleks PCR E. coli EIEC PCR Multipleks PCR E. coli EPEC PCR Multipleks PCR E. coli ETEC Multipleks PCR Multipleks PCR E. coli VTEC RPLA Ters pasif lateks aglütinasyon E.coli (Diyarejenik) PCR Multipleks PCR E.coli- ETEC Stabil Toksin araştırılması E.coli genotipik tiplendirme E.coli ileri identifikasyon ve serotiplendirme paneli E.coli O157 H7 (Lateks aglütinasyon) ELISA PCR, ters hibridizasyon Doğrulama, serotiplendirme, PCR, antibiyogram Aglütinasyon E.coli Serotiplendirme Aglütinasyon 5g Dışkı 15 iş günü ml Serum 20 iş günü Nazofarengeal sürüntü 20 ml İdrar 5 iş günü 3 iş günü iş günü iş günü iş günü iş günü iş günü iş günü 7 iş günü iş günü iş günü 15 iş günü E.coli-EHEC ELISA ELISA E.coli-EHEC toksin ELISA E.coli-ETEC Labil Toksin araştırılması RPLA 5 g Dışkı 5 g Dışkı 7 iş günü 70 7 iş günü 5 iş günü 15

23 MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI LERİ FİYAT LİSTESİ SUT / THSK TEST ADI Ebola Virus (Filovirus) PCR Ebstein-Barr virus (EBV)-EA, Antikor (EBV EA) Ebstein-Barr virus Antikoru, (EBV)- EBNA IgG (EBV EBNA IgG) Ebstein-Barr virus Antikoru, (EBV)- EBNA IgM (EBV EBNA IgM) Ebstein-Barr virus Antikoru, (EBV)-VCA IgG (EBV VCA IgG) Ebstein-Barr virus Antikoru, (EBV)-VCA IgM (EBV VCA IgM) YÖNTEM Reverse Transcriptase Multipleks PCR ÖRNEK MİKTARI/ TİPİ 2 ml Tam kan(edta lı tüpe) veya plasma (EDTA lı) RAPORLAMA 1 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü Echinococcus alveolaris IgG ELISA 1 ml Serum 3 iş günü Echinococcus IgG (Kist Hidatik) Echinococcus IgG (Kist Hidatik) Echinococcus IgG (Kist Hidatik) Echinococcus IgG (Kist Hidatik) İHA 1 ml Serum 3 iş günü ELISA 1 ml Serum 3 iş günü Western Blot 1 ml Serum 3 iş günü IFA 1 ml Serum 3 iş günü Ehrlichia IgG IFA 1-2 ml Serum 7 iş günü Eklem Sıvısı Kültürü Kültür 5 ml eklem sıvısı 10 iş günü Ektoparazit incelenmesi Mikroskobi Tıbbi önemi olan artropod 1 iş günü Encephalitozoon spp. PCR Realtime PCR 1 çift 1 ml Dışkı 3 iş günü Entamoeba histolytica (Gaitada parazit kültürü (Amip vb için)) Entamoeba histolytica adezin antijeni Kültür 5 g duodenal aspirat 3 iş günü ELISA 5 g Dışkı 3 iş günü Entamoeba histolytica IgG IHA 1 ml Serum 3 iş günü Entamoeba histolytica PCR Enterik bakteri PCR paneli (Salmonella, Shigella, Campylobacter, E.coli v.b) Real time PCR 1-5 çift 1 ml Dışkı 3 iş günü Multipleks PCR 5 g Dışkı 5 iş günü 16

24 MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI LERİ FİYAT LİSTESİ SUT / THSK TEST ADI YÖNTEM ÖRNEK MİKTARI/ TİPİ RAPORLAMA Clostridium difficile Antijeni (Glutamat Dehidrogenaz) Enterik patojenler Clostridium difficile paketi ELISA Clostridium difficile kültürü Kültür 5 g Dışkı 5 iş günü Clostridium difficile toxin-a ve B EHEC ELISA ELISA ELISA Enterik patojenler EHEC HUS paketi PCR multipleks PCR 5 g taze dışkı ve Cary Gaita Kültürü Kültür Blair taşıma besiyerinde Dışkı (2 15 iş günü E.coli 0157 H7 Kültürü Kültür adet) Bakteri tanımlaması Yarı otomatik Boyasız Direkt Mikroskobik İnceleme Enterik patojenler gaita kültür paketi Mikroskobi Bakteri Tanımlaması, Kültür 5 g taze dışkı ve Cary Campylobacter kültürü Kültür Blair taşıma 5 iş günü besiyerinde Dışkı ( E.coli 0157 H7 Kültürü Kültür adet) Gaita Kültürü Kültür Vibrio cholerae Kültürü Kültür Enterococcus spp. tür ve vankomisin direnç tayini Enterocytozoon bieneusi PCR Multipleks PCR Real time PCR 1 çift 70 2 iş günü 1 ml Dışkı 3 iş günü Ev tozu incelemesi Mikroskobi Ev tozu 1 iş günü Fasciola hepatica IgG (Distamatoz) Filaria (Wuchereria bancrofti) IgG Final Ürün (anti-hcv, anti- HIV, HBsAg) IHA 1 ml Serum 3 iş günü Dipstick Fragment analizi yorumu Soyağacı Franciella tularensis-mlva MLVA Francisella tularensis aglütinasyon testi Mikroaglütinasyon 1 ml Serum ve/veya EDTA'lı tüpte tam kan Her lot için 3 vial Klinik dışı örnek Çalışma sonuçlarının BioNumerics programına uygun excell formatı 100 ng/50 µl Ekstraksiyon ürünü 1 iş günü 15 iş günü iş günü 35 5 iş günü ml Serum 2 iş günü Francisella tularensis alttür tayini PCR Konvansiyonel PCR 7 iş günü Francisella tularensis Antibiyotik Duyarlılık Testi Gradient strip test 5 iş günü 17

25 MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI LERİ FİYAT LİSTESİ SUT / THSK TEST ADI YÖNTEM ÖRNEK MİKTARI/ TİPİ RAPORLAMA Francisella tularensis araştırılması (Çevresel örnekte) Su örnekleri Steril-Natiyosülfatlı numune kabında gönderilmelidir. Membran filtrasyon ve kültür KültürKültür 500 ml Su 25 g Toprak vb 5 iş günü Francisella tularensis IgG ELISA 1-2 ml Serum 5 iş günü Francisella tularensis IgM ELISA 1-2 ml Serum 5 iş günü 2-3 ml Balgam Boğaz sürüntüsü Francisella tularensis Kültürü Doku materyalleri formalin içermeyen SF içinde dıştan vidalı steril tüpte gönderilmelidir. Kültür Deri lezyonu- yara sürüntüsü 2-3 g Doku biyopsiotopsi materyali 1-5 ml Kan/Kemik iliği/mor kapaklı tüpte 0,2-2 ml Lenf nodu aspiratı 10 iş günü 2-3 ml Balgam Boğaz sürüntüsü Francisella tularensis PCR Doku materyalleri formalin içermeyen SF içinde dıştan vidalı steril tüptegönderilmelidir. Konvansiyonel PCR Deri lezyonu- yara sürüntüsü 2-3 g Doku biyopsiotopsi materyali 1-5 ml Kan/Kemik iliği/mor kapaklı tüpte 0,2-2 ml Lenf nodu aspiratı 3 iş günü ml Balgam Boğaz sürüntüsü Francisella tularensis PCR Doku materyalleri formalin içermeyen SF içinde dıştan vidalı steril tüptegönderilmelidir. Real time PCR Deri lezyonu- yara sürüntüsü 2-3 g Doku biyopsiotopsi materyali 1-5 ml Kan/Kemik iliği/mor kapaklı tüpte 0,2-2 ml Lenf nodu aspiratı 3 iş günü FTA-ABS Ig M IFA 200 µl Serum 5 iş günü FTA-ABS IgG (FTA-ABS) IFA 200 µl Serum 5 iş günü Fungus PCR paneli (17 maya ve küf identifikasyonu yapılmaktadır.) Multipleks PCR 3 ml Serum 3 iş günü 18

26 MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI LERİ FİYAT LİSTESİ SUT / THSK TEST ADI YÖNTEM ÖRNEK MİKTARI/ TİPİ RAPORLAMA Fusarium mikroskobisi Mikroskobi Fusarium identifikasyon Paketi Fusarium kültürü Kültür İdentifikasyon Otomatize sistem 7 iş günü Boyalı mikroskopik inceleme Mikroskobi Fusarium PCR Gaitada konsantrasyon yöntemi ile parazit aranması (Yüzdürme ve/veya çöktürme) Galaktomannan antijeni Belirgin lipemik ve hemolizli örnekler analiz için kullanılmaz Real Time PCR 11 çift ve üzeri Mikroskobi 5 g Dışkı 1 iş günü ELISA Gardnerella vaginalis kültürü KültürKültür Gastrointestinal Patojen (Bakteri, Virüs, Parazit) Paneli Dışkı örneği taze olarak ve Cary Blair taşıma besiyerinde olacak şekilde ayrı olarak gönderilmelidir. Gastrointestinal Viral Paneli Multipleks PCR Norovirus I, Norovirus II, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus Not: Yöntem gereği grup olarak çalışılmaktadır, tek parametre veya tamamının çalışılması durumunda da tek parametre fiyatı üzerinden faturalandırılacaktır. Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) Reverse Transkrpsiyon PCR, Multipleks PCR, Mikroarray, Real Time PCR Real Time PCR 1-10 çift Disk difüzyon 5 ml Bronkoalveoler lavaj 5 ml dondurulmuş serum Servikal sürüntü Vajinal sürüntü 5 iş günü 7 iş günü 5 g Dışkı 3 iş günü g Dışkı 3 iş günü 2 iş günü Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji Gradiyent Strip Test 5 iş günü Giardia intestinalis / Cryptosporidium spp. antijeni DFA/ELISA 5 g Dışkı 3 iş günü Giardia intestinalis antijeni DFA/ELISA 5 g Dışkı 3 iş günü Giardia intestinalis PCR Real time PCR 1-5 çift 1 g Dışkı 1 ml duodenal aspirat 3 iş günü Haemophilus influenzae antijenik tiplendirme Haemophilus influenzae PCR Spesifik antiserumlarla serogruplandırma Real-time PCR 1 çift 2 ml BOS veya diğer steril vücut sıvıları 3 iş günü 2 iş günü Haemophilus influenzae tip b IgG (Hib) ELISA 200 µl Serum 3 iş günü 64 19

27 MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI LERİ FİYAT LİSTESİ SUT / THSK TEST ADI YÖNTEM ÖRNEK MİKTARI/ TİPİ RAPORLAMA Nazofarinks sürüntüsü 1 ml BOS Haemophilus kültürü Kültür 5-6 ml İdrar Kan kültürü 1 ml Steril vücut sıvısı 5 iş günü Hantavirus Antikoru, IgG IFA 2 ml Serum 5 iş günü Hantavirus Antikoru, IgG Immunblotting 2 ml Serum 5 iş günü Hantavirus Antikoru, IgG ELISA 2 ml Serum 5 iş günü Hantavirus Antikoru, IgM IFA 2 ml Serum 5 iş günü Hantavirus Antikoru, IgM ELISA 2 ml Serum 5 iş günü Hantavirus Antikoru, IgM Immunblotting 2 ml Serum 5 iş günü Hantavirus Dobrova PCR Hantavirus Puumala PCR Helmint (Kato-katz (helmint yumurtaları)) Hepatit A Antikoru, IgG/total (anti-hav IgG/total) Hepatit A Antikoru, IgM (anti- HAV IgM) Hepatit B c Antikoru, IgG/total (anti-hbc IgG/total) Hepatit B c Antikoru, IgM (anti-hbc IgM) Hepatit D delta Antijeni (Delta antijeni) Hepatit D delta Antikoru (Delta antikoru) Reverse Transcriptase Multipleks PCR Reverse Transcriptase Multipleks PCR 2 ml EDTA lı tüpe kan veya EDTA lı plazma 5 iş günü 2 ml Serum 2 ml EDTA lı tüpe kan veya EDTA lı plazma 5 iş günü 2 ml Serum Mikroskobi 5 g Dışkı 3 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü Hepatit B e Antijeni (HBeAg) ELISA 2 ml Serum 5 iş günü Hepatit B e Antikoru (anti-hbe) ELISA 2 ml Serum 5 iş günü Hepatit B s antijeni (HBsAg ) Doğrulama ELISA 2 ml Serum 5 iş günü Hepatit B s Antijeni (HBsAg) ELISA 2 ml Serum 5 iş günü Hepatit B s Antikoru (anti-hbs) ELISA 2 ml Serum 5 iş günü Hepatit B Virüs (HBV) Antiviral Direnç Saptanması - PCR Hepatit B Virüs (HBV) DNA PCR, Kantitatif PCR ve sekans analizi Real Time PCR 10 ml Tam kan (EDTA lı tüp) 6 ml EDTA lı tüpe kan veya 3 ml EDTA lı plazma 30 iş günü iş günü Hepatit C Antikoru (anti-hcv) ELISA 2 ml Serum 5 iş günü 20

28 MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI LERİ FİYAT LİSTESİ SUT / THSK TEST ADI Hepatit C Virus (HCV) RNA PCR, Kantitatif Hepatit C Virüs (HCV) Blot analiz Hepatit C Virüs (HCV) Genotiplendirme Hepatit D Virus (HDV) RNA (PCR), Kantitatif (HDV-RNA, kantitatif) Hepatit E antikoru, IgG (anti- Hepatit E (HEV)) Hepatit E Virus (HEV) RNA (PCR) Herpes simpleks virus (HSV) Tip 1/2 Antikoru, IgG (Herpes simplex tip 1/2 IgG) Herpes simpleks virus (HSV) Tip 1/2 Antikoru, IgM (Herpes simplex tip 1/2 IgM) HIV Antikoru (1-2)+p24 antijeni (anti-hiv (EIA)) HIV antiretroviral Direnç Saptanması- PCR YÖNTEM Real Time PCR ÖRNEK MİKTARI/ TİPİ 6 ml EDTA lı tüpe kan veya 3 ml EDTA lı plazma RAPORLAMA 5 iş günü Western-blot 2 ml Serum/plazma 5 iş günü PCR Real Time PCR 6 ml EDTA lı tüpe kan veya 3 ml EDTA lı plazma 6 ml EDTA lı tüpe kan veya 3 ml EDTA lı plazma 15 iş günü 10 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü Real-time PCR 1-5 çift 6 ml EDTA lı tüpe kan veya 3 ml EDTA lı plazma 10 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü ELISA 2 ml Serum 5 iş günü PCR ve sekans analizi 10 ml Tam kan (EDTA lı tüp) 30 iş günü HIV Doğrulama Western-blot 2 ml Serum/plazma 5 iş günü HIV İntegraz ilaç direnci testi PCR ve Moleküler Analiz 10 ml Tam kan (EDTA lı tüp) 15 iş günü HIV p24 antijeni ELISA 3 ml Serum 5 iş günü HIV RNA PCR (HIV RNA, kantitatif) HIV Tropizm Testi HLA-B 57:01 (HLA A, B, C, moleküler yüksek çözünürlükte doku tiplendirme) Hücre kültürü yöntemiyle virüs araştırması (Enterovirus, ECHO, coxsackie, poliovirus) Isospora aranması (Modifiye asit fast boyama ) İnfluenza A Tiplendirme (H1, swh1, H3, H5) İnfluenza A/B PCR Real Time PCR PCR ve sekans analizi Real-time PCR ve Moleküler İdentifikasyon Hücre Kültürü 6 ml EDTA lı tüpe kan veya 3 ml EDTA lı plazma 10 ml Tam kan (EDTA lı tüp) 10 ml Tam kan (EDTA lı tüp) 1-2 ml BOS 3-5 g Dışkı Solunum yolu örneği 1-2 ml Vücut sıvısı 5 iş günü 15 iş günü iş günü 15 iş günü 360 Mikroskobi 5 g Dışkı 2 iş günü Real-time PCR 1-10 çift Real-time PCR 1-5 çift Solunum yolu örneği 5 iş günü Solunum yolu örneği 5 iş günü İnfluenza antikor titre tayini Hemaglütinasyon inhibisyon 2 ml Serum 15 iş günü İnfluenza virüs antijenik karakterizasyon Hemaglütinasyon 2 ml Virus izolatı 15 iş günü İnsitu hibridizasyon ve insitu PCR tetkikleri, test başına Hibridizasyon, PCR 10 iş günü 21

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Tıbbi Laboratuar Adresi :Sağlık Mahallesi Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye 06100 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 565 53 62 Faks : 0 312 565 54 55 E-Posta : mikrobiyolojirldb@thsk.gov.tr

Detaylı

T.C YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ. Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı

T.C YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ. Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2017 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı Değerli Uygulayıcı, Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonu

Detaylı

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER SİSTEM ÇALIŞAN LAB SONUÇ BİLDİRİM ÇALIŞILDIĞI GÜN & SONUÇLANMA SÜRESİ KULAK-BURUN-BOĞAZ Boğaz kültürü Kültür AGBHS Her

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2014 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2014 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2014 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ULUSAL MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU GÜNCELLEME TARİHİ : 09 ARALIK 2016 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Sıra Laboratuvar Adı Kurum Kodu SUT/ Fatura Kodu Analiz Adı 1 4 Paraziter Hast. L. 32.094 908.727 Acanthamoeba (Acanthamoeba spp. PCR) 2 4

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ KÜLTÜRLER Boğaz Kültürü 3 gün sonra İdrar Kültürü 3 gün sonra Balgam Kültürü 4 gün sonra Kan Kültürü 7 gün sonra Dışkı Kültürü 4 gün sonra Diğer

Detaylı

2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ Syon T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı Değerli Uygulayıcı, Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı Tıbbi Laboratuar Adresi : Sağlık Mahallesi Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye 06100 ANKARA/TÜRKİYE Tel

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 2 İ Ç İ N D E K İ L E R DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ 7 A -B- C-Ç- D -E-F -G- H-I-İ K 7-8 L-M-N-Ö -P-Q-R- S-T U-Ü-V-W-Y 9 MİKROBİYOLOJİK TESTLER 10 B -E-F-G K L M-N-O-Ö P-Q-R S U-Ü-V-W-Y 10 ULUSAL VİROLOJİ

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1188 REV.00 İçindekiler MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR BİRİMLERİ (DÂHİLİ TEL.)... 3 ÖRNEKLERİN

Detaylı

L1 TİPİ LABORATUVARLAR

L1 TİPİ LABORATUVARLAR İ Ç İ N D E K İ L E R A B C-Ç- D E-F G- H-I-İ K L-M-N-Ö P-Q-R S-T U-Ü-V-W-Y DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ A B C-Ç D E-F-G H-I-İ K L M-N-O-Ö P-Q-R S T U-Ü-V-W-Y MİKROBİYOLOJİK TESTLER PARAZİTER VE BAKTERİYEL

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

3. SIKLIKLA LABORATUVAR TANISI YAPILAN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA LABORATUVAR TANISI YAPILAN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. : Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, UÜ-SK larına başvuran tüm hastalara laboratuvar tanı hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada

Detaylı

TÜRKİYE(HALK(SAĞLIĞI(KURUMU MİKROBİYOLOJİ(REFERANS(LABORATUVARI(DAİRE(BAŞKANLIĞI GÜNCEL(ÇALIŞILAN(ANALİZLER(LİSTESİ

TÜRKİYE(HALK(SAĞLIĞI(KURUMU MİKROBİYOLOJİ(REFERANS(LABORATUVARI(DAİRE(BAŞKANLIĞI GÜNCEL(ÇALIŞILAN(ANALİZLER(LİSTESİ Sıra NAEK PROFİL/(Analiz/Grubu) Kurum/ Kodu SUT// Fatura/ Kodu Analiz/Adı Materyal/ 1 1 Viroloji(L. VİROLOJİ(SOLUNUM(YOLU( VİRÜSLERİ(multiplex(PCR 40.147 40.145 40.142 40.190 40.148 40.188.Coranavirus(43,63,229((Real(Time(

Detaylı

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir.

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. 2014 Yükleme Takvimi Yükleme takvimi aşağıdaki gibidir: Test Yükleme Test Yükleme Açılış Pencere Dönemi Sonuç Bildirim Son Günü 1 26 Mart, Çarşamba 16 Nisan, Çarşamba 2 25 Haziran, Çarşamba 16 Temmuz,

Detaylı

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ Dr. Zahide Doyuk Bektaş Sağlık Bakanlığı Marmara Ünv. Pendik Eğitim Arş. Hastanesi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Tunus Cad. No:95 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 427 78 74 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 10-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 10-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 10-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Bio-Rad Laboratories Clinical Microbiology Division Dilara Maytalman Göksu Alpay CMD Bakteriyoloji - Culture Media - ID Kit

Detaylı

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Metin Korkmaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji AD İnsandaki Paraziter Hastalıkların

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Anabilim Dalı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Anabilim Dalı T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin : Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Atatürk Bulvarı No:237 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 426 99 56 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R DĠAGNOSTĠK LABORATUVAR ĠġLEMLERĠ 7 A -B- C-Ç- D -E-F -G- H-I-Ġ K 7-8 L-M-N-Ö -P-Q-R- S-T U-Ü-V-W-Y 9 MĠKROBĠYOLOJĠK TESTLER 10 B -E-F-G K L M-N-O-Ö P-Q-R S U-Ü-V-W-Y 10 ULUSAL VĠROLOJĠ

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ AYAKTAN HASTALAR İÇİN NE DİYOR? Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikr.

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ AYAKTAN HASTALAR İÇİN NE DİYOR? Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikr. SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ AYAKTAN HASTALAR İÇİN NE DİYOR? Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikr. AD 4.TEDAVİ HİZMETLERİ TEMİNİ VE ÖDEME ESASLARI 4.1. Tedavi

Detaylı

Zamanında verilen doğru sonuç hayat kurtarır. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Zamanında verilen doğru sonuç hayat kurtarır. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji AD İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tanıtım Rehberi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Elazığ yolu 10. Km MALATYA Telefon: 0 (422) 3410660 Faks: 0 (422) 3410727

Detaylı

Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları

Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları Mehmet Sarıer 1, Meltem Demir 2, Şafak Göktaş 3, İbrahim Duman 1, Yücel Yüksel 4, Levent Yücetin

Detaylı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı 1 GİRİŞ: İshal tüm dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır Akut ishal, özellikle çocuk ve yaşlı hastalarda önemli

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI DERS KODU MİK 0001 MİK 0002 MİK 0003 MİK 0004 MİK 0005 MİK 0006 MİK 0007 MİK 1000 MİK 4000 MİK 5000 KONU ADI Vaka Değerlendirme

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Laboratuvarda Tularemi Örnekleriyle Çalışma Rehberi

Laboratuvarda Tularemi Örnekleriyle Çalışma Rehberi Laboratuvarda Tularemi Örnekleriyle Çalışma Rehberi Doç.Dr. Aynur Karadenizli Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Kocaeli Bakteri ile çalışmaya uygun laboratuar

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Dr. Teoman Z. APAN /1 Dr. Latife İŞERİ /2 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Dr. Teoman Z. APAN /1 Dr. Latife İŞERİ /2 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS MİK 45 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Dr. Teoman Z. APAN /1 Dr. Latife İŞERİ /2 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS MİK 7001 SEMİNER VE LİTERATÜR SUNUMU Mikrobiyoloji açısından güncel ve ilginç olguların sunumu Yer: Toplantı

Detaylı

Viral gastroenteritlerin laboratuvar tanısı

Viral gastroenteritlerin laboratuvar tanısı Viral gastroenteritlerin laboratuvar tanısı Dr.Gülay Korukluoğlu Dr.Dilek Yağcı Çağlayık Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Akut gastroenteritler özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir mortalite ve morbidite

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 0 0DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 0.09.0 09.0.0 Dersler Teorik Pratik Toplam Tıbbi Mikrobiyoloji 9 Tıbbi Farmakoloji --- Patoloji --- Enfeksiyon

Detaylı

Dr Cemile SÖNMEZ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ankara

Dr Cemile SÖNMEZ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ankara Dr Cemile SÖNMEZ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ankara Serolojik testlerin önemi? Hangi amaçla kullanıyoruz? Kullanımda olan testler? Son gelişmeler?

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI Uygulama Dersinin Adı SINAV TARİHLERİ SINAV TÜRÜ VE YÜZDELİK BİLGİLERİ Gıda Laboratuvarı Dersi Programı (GKA220U) (2 Hafta) ARA SINAV 09.06.2017 DÖNEM

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 0 0 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 0.09.0.0.0 Dersler Teorik Pratik Toplam Tıbbi Mikrobiyoloji 9 Tıbbi Farmakoloji --- Patoloji --- Hastalıkları

Detaylı

Bulaşıcı Hastalık Tanısında Laboratuvar Hizmetleri

Bulaşıcı Hastalık Tanısında Laboratuvar Hizmetleri Bulaşıcı Hastalık Tanısında Laboratuvar Hizmetleri Doç Dr Yavuz Uyar Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanı Bulaşıcı Meslek Hastalıkları Tanımlar

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI Uygulama Dersinin Adı SINAV TARİHLERİ SINAV TÜRÜ VE YÜZDELİK BİLGİLERİ Gıda Laboratuvarı Dersi Programı (GKA220U) (3 Hafta) ARA SINAV 09.06.2017 (%15); 16.06.2017 (%15) DÖNEM SONU SINAVI 23.06.2017 ARA

Detaylı

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu SEROLOJİK TANIDA SINIR DEĞERLER NASIL DEĞERLENDİRİLİR? NE ÖNERİLİR? Dr. Tutku TANYEL Dr. Tutku TANYEL Düzen Laboratuvarlar Grubu Şüpheli ilişkimin üzerinden 5 gün geçti acaba ne testi yaptırsam HIV bulaşıp

Detaylı

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Spesifik tanı yöntemleri: 1. Direk (kült ltür r ve bakterinin gösterilmesi) g 2. Antikorların n gösterilmesig 1.Standart tüp aglütinasyonu 2.Rose Bengal

Detaylı

MİKROBİYOJİ PRATİĞİ. XXII Düzen Klinik Laboratuvar Günleri Ekim 2012 Dr. Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu

MİKROBİYOJİ PRATİĞİ. XXII Düzen Klinik Laboratuvar Günleri Ekim 2012 Dr. Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu MİKROBİYOJİ PRATİĞİ XXII Düzen Klinik Laboratuvar Günleri 12-14 Ekim 2012 Dr. Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu OLGU 1 Hasta 1 yaşında kız, 38.5 ºC ateş akut ishal nedeniyle dışkı örneği laboratuvara

Detaylı

MERKEZ LABORATUVAR TEST REHBERİ

MERKEZ LABORATUVAR TEST REHBERİ GİRİŞ Bu rehber çalışanların laboratuvar hizmetlerinden daha etkin yaralanabilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar laboratuvar hatalarının yaklaşık % 65 nin preanalitik evrede (Örneklerin

Detaylı

Prof. Dr. Gülşen Hasçelik Hasçelik. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobioloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gülşen Hasçelik Hasçelik. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobioloji Anabilim Dalı GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ÖRNEKLERİ Prof. Dr. Gülşen Hasçelik Hasçelik Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobioloji Anabilim Dalı G A S T R O İ N T E S T İ N A L S İ S T E M Y O L U Ö R N E K

Detaylı

Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum

Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum Dr.Gülay KORUKLUOĞLU Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tanımlar Salgın Belirli bir yer (veya populasyonda) ve zamanda, beklenenin üzerinde

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ KOD:MİK.RH.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1 /19 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST 2012 HAZIRLAYAN: MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM

Detaylı

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU İŞLETMELERDE TIBBİ BİYOKİMYA-1 BECERİ EĞİTİMİ Sınıfı 11 Öğrenci Grubu Beceri eğitimine ilgi ve çabası 5 Tıbbi biyokimya-1 dersinin bilgisi 20 Kişisel güvenlik önlemlerini alma Biyokimyasal kan analizleri

Detaylı

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Doküman no GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Sayfa No SUT KODU TEST ADI NUMUNE TÜRÜ KAP BİLGİSİ MİKTAR TAŞIMA YÖNTEM ÇALIŞMA GÜNÜ RAPORLAMA TARİHİ 900.010

Detaylı

IDC Savunma Sanayi Nakliye Ticaret A.Ş. HIZLI BİYOLOJİK PATHOJEN/TOKSİN ve KİMYASAL GAZ TESPİT SİSTEMLERİ

IDC Savunma Sanayi Nakliye Ticaret A.Ş. HIZLI BİYOLOJİK PATHOJEN/TOKSİN ve KİMYASAL GAZ TESPİT SİSTEMLERİ IDC Savunma Sanayi Nakliye Ticaret A.Ş HIZLI BİYOLOJİK PATHOJEN/TOKSİN ve KİMYASAL GAZ TESPİT SİSTEMLERİ IDC Savunma Sanayi Nakliye Ticaret A.Ş HIZLI BİYOLOJİK PATHOJEN/TOKSİN TESPİT SİSTEMLERİ Biyolojik

Detaylı

:Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa. Derece Alan Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. 1995-1997 Ön lisans

:Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa. Derece Alan Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. 1995-1997 Ön lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Nebiye YENTÜRDONİ İletişim Bilgileri Adres :Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa Telefon Mail :0 414 3183212 :n_doni@harran.edu.tr 3. Unvanı :Yrd Doç. Dr. Nebiye

Detaylı

Klinik Virolojide Moleküler Yöntemlerin Kullanımı

Klinik Virolojide Moleküler Yöntemlerin Kullanımı Klinik Virolojide Moleküler Yöntemlerin Kullanımı Doç Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Geleneksel viroloji Altın standart: Hüce kültürü ile virusların izolasyonu

Detaylı

VetPark Laboratuvar Tanı, Ar-Ge, Danışmanlık Hizmetleri

VetPark Laboratuvar Tanı, Ar-Ge, Danışmanlık Hizmetleri Adres Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kampüsü, DEPARK No:56-20/Z, Balçova, İzmir Şube: Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, No:250, Zeytinalanı-Urla, İzmir NEKROPSİ UYGULAMALARI (OTOPSİ) Ölüm nedeni

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 22.09.2015 02.11.2015

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 22.09.2015 02.11.2015 DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 0 0 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU.09.0 0..0 Dersler Teorik Pratik Toplam Tıbbi Mikrobiyoloji 7 9 8 Tıbbi Farmakoloji 7 --- 7 Patoloji --- Enfeksiyon

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ 2015 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DOKÜMAN NO :ML.RH.01 YÜRÜRLÜK TARiHi :13/08/2015 REViZYON NO :00 REViZYON TARiHi : -

Detaylı

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU İŞLETMELERDE TIBBİ BİYOKİMYA-1 BECERİ EĞİTİMİ Beceri eğitimine ilgi ve çabası 5 Tıbbi biyokimya-1 dersinin bilgisi 20 Kişisel güvenlik önlemlerini alma 10 Biyokimyasal kan analizleri öncesi hazırlık Kan

Detaylı

LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ Hazırlayan Laboratuvar Sorumlusu LABORATUVAR KABUL LİSTESİ İnceleyen Kalite Yönetim Direktörü Sayfa No: 19/1 Onaylayan Başhekim TEST ADI KABI AKŞ(Açlık Kan Şekeri) Serum Sarı tüp 5 cc 25 C de 4-8 Cde 1saat

Detaylı

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV Doç. Dr. Mustafa GÜL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Sunum Planı Transfüzyonla

Detaylı

GIDA İLE BULAŞAN ENFEKSİYON HASTALIKLARI TEDAVİ VE KORUNMA

GIDA İLE BULAŞAN ENFEKSİYON HASTALIKLARI TEDAVİ VE KORUNMA 195 GIDA İLE BULAŞAN ENFEKSİYON HASTALIKLARI TEDAVİ VE KORUNMA Doç. Dr. Yeşim TAŞOVA Çukurova Üniv. Tıp Fak., Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana Gıda kaynaklı enfeksiyonlar,

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SÜRECİ. Dr. Özcan DEVECİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SÜRECİ. Dr. Özcan DEVECİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SÜRECİ Dr. Özcan DEVECİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikrobiyolojik tanı yöntemleri 1. Direkt tanı yöntemleri

Detaylı

UZM. DR. SALİH MAÇİN Şırnak Devlet Hastanesi

UZM. DR. SALİH MAÇİN Şırnak Devlet Hastanesi UZM. DR. SALİH MAÇİN Şırnak Devlet Hastanesi Kronik ishalli pediatrik hastalarda saptanan paraziter etkenler Salih Maçin 1, Filiz Kaya 2, Deniz Çağdaş 3, Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen 3, İnci Nur Saltık Temizel

Detaylı

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler!

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! VETERİNER TEŞHİS HİZMETLERİ Hassas ölçümler... Sağlıklı sonuçlar... Akılcı öneriler! 2011 yılında hayata geçirdiğimiz Veteriner

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI KİT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI KİT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 'T* U J Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 1. KONU: KİT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Mikrobiyoloji Referans Laboratuarları Daire Başkanlığı Laboratuvarlarında 2015 yılında kullanılmak üzere aşağıda cinsi, özellikleri

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

İnfeksiyon tanısında yeni yaklaşımlar Biyosensörler. Barış OTLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya.

İnfeksiyon tanısında yeni yaklaşımlar Biyosensörler. Barış OTLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya. İnfeksiyon tanısında yeni yaklaşımlar Biyosensörler Barış OTLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya. Bakterilerin tanımlanması Bakterilerin tanımlanması Bakterilerin

Detaylı

BİTİRME SINAVI SORULARI /Çarşamba

BİTİRME SINAVI SORULARI /Çarşamba Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı (I ve II. Öğretim) 2015-2016 Eğitim-Öğretim Bayar Yarıyılı MESLEKİ UYGULAMA-II DERSİ İÇİN MİKROBİYOLOJİ (Bakteriyoloji, Mikoloji, Parazitoloji, Viroloji ve Seroloji)

Detaylı

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık Sonradan Kazandırılan Bağışıklık 1 Çocukların Ölüm Nedenleri Arasında Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar İlk Sırada Bulunur Boğmaca 11% Tetanoz 8% Diğerleri 1% Pnömokok 28% Hib 15% Rotavirus 16% Kızamık 21%

Detaylı

HIZLI ANTİJEN VE ANTİKOR ARAMA TESTLERİ

HIZLI ANTİJEN VE ANTİKOR ARAMA TESTLERİ HIZLI ANTİJEN VE ANTİKOR ARAMA TESTLERİ Dr. Özcan Deveci Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D 1 Sunum Planı Giriş Bakteriyel enfeksiyonlarda hızlı tanı testleri

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Tıbbi Genetik. Nükleer Tıp 1 1 Toplam Pratik Sınav Tarihi: 27 Kasım 2014 Teorik Sınav Tarihi: 28 Kasım Prof. Dr.

Tıbbi Genetik. Nükleer Tıp 1 1 Toplam Pratik Sınav Tarihi: 27 Kasım 2014 Teorik Sınav Tarihi: 28 Kasım Prof. Dr. DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Prati k TOPLAM Mikrobiyoloji 81 13 94 Farmakoloji 26 26 Halk Sağlığı 14 14 Patoloji 6 2 8 İmmunoloji 7 7 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 2 2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için

Detaylı

MANTAR ENFEKSİYONLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI

MANTAR ENFEKSİYONLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI MANTAR ENFEKSİYONLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 İnvazif Mantar Enfeksiyonları (İME) Bağışıklık sistemi Morbidite-mortalite

Detaylı

DERS SAATLERİ TEORİK PRATİK. ANATOMİ 12 8(X2) 20 Yrd.Doç.Dr. Ozan TURAMANLAR FİZYOLOJİ 28 10(X2) + 2(X4)

DERS SAATLERİ TEORİK PRATİK. ANATOMİ 12 8(X2) 20 Yrd.Doç.Dr. Ozan TURAMANLAR FİZYOLOJİ 28 10(X2) + 2(X4) SINIF DERS KURULU (DOLAŞIM SİSTEMİ) 14 EYLÜL 23 EKİM 2015 Sınıf Koordinatörü :Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ Sınıf Koordinatör Yardımcısı :Doç.Dr.Gülşah AŞIK Ders Kurulu Sorumlusu :Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman

Detaylı

Tıp ve Diş Hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji

Tıp ve Diş Hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji Tıp ve Diş Hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji Şöyle refere edilir: Cengiz T, Mısırlıgil A, Aydın M. Tıp ve Diş Hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji. Güneş yayınevi, 2005, Ankara http://www.murataydin.org/mikrobiyoloji-kitabi-icindekiler.pdf

Detaylı

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Dr. Serap Şimşek-Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Adem Aköl Sinan Özyavaş Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

Biyoterörizm ve Besin Güvenliğine Diyetisyen Yaklaşımı: Mevcut Hızlı Teşhis Yöntemleri

Biyoterörizm ve Besin Güvenliğine Diyetisyen Yaklaşımı: Mevcut Hızlı Teşhis Yöntemleri Biyoterörizm ve Besin Güvenliğine Diyetisyen Yaklaşımı: Mevcut Hızlı Teşhis Yöntemleri Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi 26.06.2015

Detaylı

Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısı. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU

Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısı. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısı Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Tüberkülozun etkin kontrolü için; Yayma sonuçları Kültür ve identifikasyon Duyarlılık testleri ; 24 saat ; 21 gün ; 30 günde bildirilmeli CDC, 1995

Detaylı

Işın Akyar 1,2, Meltem Kaya 2, Onur Karatuna 1,2, Yeşim Beşli 2. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İstanbul 2

Işın Akyar 1,2, Meltem Kaya 2, Onur Karatuna 1,2, Yeşim Beşli 2. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İstanbul 2 Anaerop Bakterilerin Üretilmelerinde Askorbik Asit Katkılı Besiyeri ve Mineral Yağ ile Kaplanmış Besiyeri Kullanılmasının Araştırılması ve Sonuçların Standart Anaerop Kültür Yöntemi ile Kıyaslanması Işın

Detaylı

www.idc-defence.com - info@idc-defence.com - Tel : +90 312 466 4740 - Faks : +90 312 466 5966

www.idc-defence.com - info@idc-defence.com - Tel : +90 312 466 4740 - Faks : +90 312 466 5966 Biyoluminesans Hücre + Monoklonal Antikor BioSiS, genetik olarak önceden DNA sı değiştirilmiş Biyoluminesans hücreler ile tespit edilmesi istenen mikroorganizmaya spesifik Monoklonal Antikorların birlikte

Detaylı

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Dolaşım Sistemi Belirtileri Solunum Sistemi Belirtileri Sindirim

Detaylı

ÇÜRÜK AKTİVİTE TESTİ (ÇAT):

ÇÜRÜK AKTİVİTE TESTİ (ÇAT): ÇÜRÜK AKTİVİTE TESTİ (ÇAT): Çürük risk değerlendirmesinin bir parçası olarak 1- Her yaş için ağız diş bakımını öğretmek için; 2- Hamilelerde; 3- Ortodonti hastalarında; 4- Yaygın restorasyon çalışmalarında;

Detaylı

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Genito-Üriner Sistem

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Genito-Üriner Sistem Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Genito-Üriner Sistem Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Olgu 1 35 yaşında erkek hasta Yakınma: 1 ay önce başlayan Üşüme Titremeyle

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

Gram boyama Mikrobiyolojinin vazgeçilmezi

Gram boyama Mikrobiyolojinin vazgeçilmezi Gram boyama Mikrobiyolojinin vazgeçilmezi Prof. Dr. Pınar Zarakolu-Köşker Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı II. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Olgularla Parazitoloji. Doç. Dr. Gülay ARAL AKARSU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı

Olgularla Parazitoloji. Doç. Dr. Gülay ARAL AKARSU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı Olgularla Parazitoloji Doç. Dr. Gülay ARAL AKARSU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı Olgu 1 13 yaşında çocuk hasta İlki 2 ay önce başlayan ve her biri 5-7 gün süren iki diyare

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 1 DIġKI ÖRNEKLERĠNDE SHIGA TOKSĠN OLUġTURAN E. COLI LERĠN SEROTĠP, VĠRÜLANS GENLERĠ VE ANTĠBĠYOTĠKLERE DĠRENÇLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Dr. Revasiye GÜLEŞEN Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Fen, Eczacılık ve Mühendislik Fakültelerinin Biyoloji, Gıda, Çevre ve Kimya ile ilgili bölümlerinden

Detaylı

Klinik Bakteriyolojide Moleküler Yöntemlerin Kullanımı. Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Dr.Füsun CÖMERT Z.K.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.

Klinik Bakteriyolojide Moleküler Yöntemlerin Kullanımı. Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Dr.Füsun CÖMERT Z.K.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Klinik Bakteriyolojide Moleküler Yöntemlerin Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Dr.Füsun CÖMERT Z.K.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. 1 Klinik bakteriyoloji laboratuvarı Etken bakterinin; izolasyonu,

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ KAYIT DUYURUSU ÖNEMLİ UYARILAR LABORATUVAR DERSLERİNE KAYIT İŞLEMLERİ 05-09 MAYIS 2014 TARİHLERİ ARASINDA

Detaylı

EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Nilgün Kaşifoğlu, Tercan Us, Nazmiye Ülkü Koçman, Yurdanur Akgün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay Dr. Dilek Çolak İmmün Yanıt C. Macrophage A. Pathogen B. B cells D. Macrophage E. Macrophage F. T cell G. B cell H. Memory B cells I. Plasma

Detaylı

CİNSEL İLİŞKİ İLE BULAŞABİLEN HASTALIKLARDA (CİBH) TARAMA TESTLERİ

CİNSEL İLİŞKİ İLE BULAŞABİLEN HASTALIKLARDA (CİBH) TARAMA TESTLERİ CİNSEL İLİŞKİ İLE BULAŞABİLEN HASTALIKLARDA (CİBH) TARAMA TESTLERİ Dr Tarık ALTINOK CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI TARAMA TESTİ BELLİ BİR HASTALIĞA YÖNELİK YÜKSEK RİSK

Detaylı

İnfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvar Tanı. Dr. Recep ÖZTÜRK

İnfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvar Tanı. Dr. Recep ÖZTÜRK İnfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvar Tanı Dr. Recep ÖZTÜRK İnfeksiyon Hastalıklarında Anamnez Klinik muayene Araştırmalar Laboratuar Tanı (mikrobiyoloji dışı, mikrobiyolojik) Görüntüleme teknikleri(x-ray,

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Tıbbi Laboratuar Adresi :Bağdat Cd. No:28 Kızıltoprak - Kadıköy 34724 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 349 51 51 Faks : 0 216 418 13 47 E-Posta : gelisim@gelisimlab.com.tr

Detaylı

Gıda Zehirlenmeleri. PANEL: Bulaşıcı Hastalıklar - Tanı ve Tedavi Yaklaşımı. Dr. F. Şebnem ERDİNÇ. SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Gıda Zehirlenmeleri. PANEL: Bulaşıcı Hastalıklar - Tanı ve Tedavi Yaklaşımı. Dr. F. Şebnem ERDİNÇ. SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi PANEL: Bulaşıcı Hastalıklar - Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Gıda Zehirlenmeleri Dr. F. Şebnem ERDİNÇ SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji seberd67@yahoo.com

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KSÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KSÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ 2016 Hazırlayan: Lab. Tek. Mehmet DAĞ Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni Biyolog

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Tıbbi Laboratuar Adresi :Küçük Çamlıca Mahallesi Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No: 49 Üsküdar 34696 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 544 39 78 Faks : 0

Detaylı

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR VERİFİKASYON Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının ölçülerek dökümante

Detaylı

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi Prof Dr Ali Ağaçfidan İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İnsan retrovirusları

Detaylı