DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU. I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı.. - Taşınmazlar.. - Örgüt Yapısı. 2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 3- İnsan Kaynakları Yılında Açık İhale Usulü İle Yapılan Yapım İşleri Yılında Açık İhale Usulü İle Yapılan Hizmet Alımları... II- AMAÇ ve HEDEFLER. A- Birimin Amaç ve Hedefleri... B- Temel Politikalar ve Öncelikler. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler... B- Performans Bilgileri.... C- Performans ve Sonuç Değerlendirme..... IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Güçlü Yönler... B- Zayıf Yönler.... C- Fırsatlar..... D- Tehditler V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

3 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Düzce Üniversitesi; Düzce İli, Merkez ilçe, Konuralp beldesi, Orhan Gazi mahallesinde; Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu na tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek 58. Madde ile kurulmuştur. Orman Bakanlığı ndan tahsisli ve üzerinde; Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Morfoloji Binası, Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı, Sosyal Tesisler, Isı Merkezi ve Santral Binası bulunan m² lik 11,1138,1139,1141,1143 ve 1145 nolu parseller ile 3 adet lojmanın bulunduğu m² lik 565 nolu parsel, Spor Salonu ve Açık Spor Alanı nın bulunduğu m² lik 564,566 ve 568 nolu parseller ve m² lik Arıtma Tesisinin olduğu 147 Parsel, mevcut Üniversite Tesisleri bulunmaktadır. Bu parsellerin toplam alanı: m² dir yılında; İTÜ den m² parsel devralınmış, m 2 uzlaşma yoluyla kamulaştırma yapılmıştır. Güneydeki 20 metrelik Konuralp- Kemerkasım Köyü İmar Yolunun güneyindeki m² lik 3 adet kadastro harici parselin tescilleri yapılarak Üniversitemiz adına tahsisleri yapılmıştır; 2011 yılı Kampus alanının toplamı m² dir. Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesine ait imar planı çalışmaları; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006 tarih/11105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki gereği yerleşke alanı sınırlarının tutanağa bağlanması ile başlamıştır. Planlama alanı toplamı m² dir. Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesine ait imar planı çalışmaları; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006 tarih/11105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki gereği yerleşke alanı sınırlarının tutanağa bağlanması ile başlamıştır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, TAU Genel Müdürlüğü tarafından 1/ 5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar plan teklifimiz tarih/1153 sayılı yazıları ile onaylanarak gönderilmiştir. Yerleşke imar planımız, tarih, 41 sayılı Belediye Meclisi, 35 sayılı İl Genel Meclisince kabul edilmiş olup, Çevre Düzeni Planına işlenmiştir tarih sayılı Resmi gazetede yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin Ek II nin 29. madde gereği proje tanıtım dosyası hazırlanmıştır. ÇED Raporu Gerekli Değildir. belgesi alınmıştır. 34 yıllık bir geçmişe sahip Üniversite; Konuralp, Düzce, Akçakoca, Gölyaka, Kaynaşlı, Gümüşova, Çilimli ve Cumayeri olmak üzere sekiz ayrı yerleşkeden oluşmaktadır. Düzce Üniversitesi Kampus Alanında; Merkezi derslikler ve konferans salonu, Mühendislik Fakültesi, Yaşam Alanı ve Helikopter Pisti, Rektörlük ve İdari Birimler Binası, Altı kulvarlı tartan pist ve 2000 kişilik tribünlü, futbol sahası, Merkezi Laboratuar Binası tamamlanmış olup, Alt Yapı İkmal İnşaatı kapsamında yapılan çevre düzenlemeleri( Rektörlük Binası Orta Alan Düzenlemesi), tesisat galerileri, istinat duvarları, su deposu, su isale hattı ve trafo binasının yapımı, Fen ve Edebiyat Fakültesi binasının yapımı devam etmektedir. Ayşegül KAYA Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

4 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nın Misyonu, Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Kurumun işleyişi ve gelecekte var olması için, dünyadaki ve ülkemizdeki teknik gelişmeler rehberliğinde, gerekli her türlü, yapı, tesis, bakım-onarım, imalat, etüd-proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermektir. Mevcut personel ve donanım ile sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm üretmek, gelecekteki çağdaş nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak fiziki mekânları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde temin ederek çağdaş tesisler yaratmak. Vizyon Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nın Vizyonu; Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Dünyadaki gelişmeleri de en verimli şekilde değerlendirerek kurumun işleyişi ve gelecekte varlığını sürdürebilmesi için, bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmaktır. Üniversitemizin üretkenliğinin ve topluma sunduğu hizmetlerin arttırılmasını sağlayacak her türlü teknik desteği sağlamaktır. B. Yetki Görev ve Sorumluluklar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " uyarınca kurulan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları kısaca şunlardır: a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak, b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik; Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak. Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak. Yatırım programlarının hazırlanmasını, Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını,

5 Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini, Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek, Kamulaştırılacak olan yerlerin tespitini yapmak, Kampus içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dâhil çevre düzenlemesini yapmak, Yaklaşık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapılması, Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını, Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak, Tahakkuk işlemlerini yapmak, İhalesi yapılan bina inşaatlarını, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırmak, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izlemek ve denetlemek, Yatırımlarla ilgili Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek, Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarını hazırlayarak gerçekleşmesini sağlamak, hakedişleri hazırlamak ve hakediş incelemesini yapmak.

6 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Taşınmazlar Yerleşke Adı Birim Adı Açık Alan Kapalı Alan Toplam Alan (m 2 ) (m 2 ) (m 2 ) Rektörlük (Terasla) Teknik Eğitim Fakültesi Orman Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sosyal Tesisler Spor Salonları Açık Spor Alanları Futbol Sahası Isı Merkezi Beçi Kampüs Atıksu Arıtma Tesisi 150 Yerleşkesi Lojmanlar (3 Blok) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkezi Derslikler Yüzme Havuzu Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kreş 650 Teknopark Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu TOPLAM Konuralp Yerleşkesi Fen Edebiyat Fak. Yabancı Diller Düzce Yerleşkesi Düzce Meslek Yüksekokulu 1.714, ,74 Akçakoca Yerleşkesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu Akçakoca Trz.İşlt.ve Otel Y.O Çilimli Yerleşkesi Çilimli Meslek Yüksekokulu Gölyaka Yerleşkesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Gümüşova Yerleşkesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu Cumayeri Yerleşkesi Cumayeri Meslek Yüksekokulu Kaynaşlı Yerleşkesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Yığılca Yerleşkesi DAGEM , ,74 TOPLAM GENEL TOPLAM

7 Toplantı ve Konferans Salonu 2012 Yıl Toplantı ve Konferans Salonu Kapasite Toplantı Salonu Konferans Salonu (Kişi) (Adet) (Adet) Toplam Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite 251+ TOPLAM Spor Alanları 2012 Yılı Spor Alanları Sayı (Adet) Alanı (m 2 ) Açık Spor Sahası Kapalı Spor Salonu TOPLAM Hizmet Alanları 2012 Yılı Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan(m 2 ) Personel Sayısı Akademik Personel İdari Personel ,94 35* TOPLAM (*) 2012 yılında Birimimizde görev yapan 35 kişiden 5 kişinin kadrosu başka birimlerde olup birimizde görevlidir. 9 kişide Yardımcı Teknik Personel Hizmeti kapsamında görev yapmaktadır. Birim bazında büro olarak kullanılan kapalı alan miktarı Kapalı Alan Miktarı(m 2 ) ,94 479,94 Personel Başına Düşen Kapalı Alan Miktarı(m 2 ) 5,08 16,54 13,75 Ambar ve Arşiv Alanları 2012 Yılı Ambar ve Arşiv Alanları Sayı (Adet) Alanı (m 2 ) Ambar 1 92,07 Arşiv 1 89,17 TOPLAM 2 181,24

8 Örgüt Yapısı Ayşegül KAYA Yapı işleri Teknik Daire Başkanı ELEKTRİK TES. İML. ŞB. MÜD. Şube Müdürü Mithat KARADUMAN (Elektrik Teknikeri) BAKIM-ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şube Müdürü Veysel TEMEL (Makine Mühendisi) PEZAJ VE PL. ŞB. MÜD. ETÜT-PROJE- PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Mustafa TAŞCI (Teknisyen) Metin ÖZKAN (Teknisyen) Barış KIR (Teknisyen) Hüseyin DEMİR (Teknisyen) Murat BÜYÜKTANZİM (Yardımcı Tek. Personel) Enes YAPICI (Yardımcı Tek. Personel) -Trafolar -Jeneratörler -Asansörler -Kompanzasyon -Aydınlatma Elemanları -Su Kuyuları -Satın Alma --İşletme aşamasında söz konusu tesisatlarına bakım-onarımlarının yapılması ve arızalarının giderilmesi işleri ve satın alma safhasında gereken malzemelerin teminini sağlar. MEKANİK-TESİSAT Ş. ŞEFLİĞİ Merve BELLİKLİ (Çevre Teknikeri) Gökhan YERLİKAYA (Teknisyen) Galip Efe ÇELİK (Teknisyen) Haydar KORKMAZ (Teknisyen) İsmail HEMİŞ (Teknisyen) Faruk GÜVEN (Teknisyen) Yalçın GÜNDÜZ (Yardımcı Tek. Personel) Erdal ÇİÇEK (Yardımcı Tek. Personel) Erol ÜNAL (Yardımcı Tek. Personel) -Isı merkezi -Pis su arıtma -Temiz su arıtma -Galeri-hatlar -Peyzaj sulama sistemleri -Su kuyuları -Klima santralleri -Bina içleri-yangın söndürme sistemleri -Satın alma İNŞAAT-ONARIM Ş. ŞEFLİĞİ Avni ÇİÇEK (Teknisyen) Bahattin ARSLAN (Yardımcı Tek. Personel) Dursun ÇAM (Yardımcı Tek. Personel) Kemal İLHAN (Yardımcı Tek. Personel) Musa İLHAN (Yardımcı Tek. Personel) -İnş. Bak. Onarım İş. Aysun TUNA Peyzaj Mimarı -Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj düz. ve bakım işi. Hande CEYLAN (Mimar) Serkan YAŞAR (Yapı Ressamı) -Proje hazırlama-ataşmanlar -Proje tasdiki -Mimari kontrollük -Satın alma(proje yapımı) -İmar planlarının takibi -As built projelerinin takibi(biten işler için)-arşivi Sibel ÖZBAY (Makine Teknikeri) (Birim Şefi) Sertaç ERDAĞI (İnşaat Mühendisi) Murat SER (Makine Mühendisi) Ernam ÖZTÜRK (Jeoloji Mühendisi) Kenan ÇELEBİ (İnşaat Teknikeri) Nazlı KÖSE (Harita Teknikeri) Gülden DEMİR (Bilgisayar İşletmeni) Fehmi MUTLU (Bilgisayar İşletmeni) Çetin KASAP (Memur) -Kesif hazırlama -metraj - Yaklaşık maliyet -İhale yapma -İnşaat-elektrik-Tesisat imalat kontrollüğü -Hakediş hazırlama -Geçici ve kesin kabul işlemleri -Kesin hesap yapılması. -Yeni ve mevcut projeler ve Büyük onarım ile ilgili gelen talepler için yaklaşık maliyet hazırlama. --Kamulaştırma. --Tahsis çalışmaları. --Plankote Hazırlanması - Yıllık ve Dönem Raporlaının Hazırlanması - İdarenin iç dış yazışmalarının takibi.

9 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlığımız Oska Yazılım Ltd. Şti. nin Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı, Autocad, 4M Mek, Sta4-cad ve Net-cad çizim programlarının kullanmaktadır. Ödeme evrakları KBS sisteminden ve İhale hazırlıkları da EKAP uygulamalarından faydalanılarak yapılmaktadır. Teknolojik Kaynaklar 2012 Yıl sonu Teknolojik Kaynaklar Artış Oranı (%) Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar TOPLAM 2012 Yıl sonu Diğer Teknolojik Kaynaklar Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 2 3 Faks 1 1 Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyon Yazıcı 7 7 Tarayıcı 1 1 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ve Cd okuyucuları Laboratuvar Cihazı TOPLAM 11 12

10 İnsan Kaynakları İdari Personel 2012 Yılı İdari Personel Kadro Dağılımı Dolu Kadro Sayısı Boş Kadro Kadın Erkek Toplam Sayısı Genel İdari Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu Kişi Sayısı Kadın Erkek Toplam İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora 1-1 TOPLAM Yüzde(%) İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı Kişi Sayısı Kadın Erkek Toplam 0-3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Üzeri 1 1 TOPLAM Yüzde(%) İdari Personelin Yaşa Göre Dağılımı İdari Personelin Yaşa Göre Dağılımı 3, Kişi Sayısı Kadın Erkek Toplam Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Üzeri Yüzde(%)

11 2012 Yılında Açık İhale Usulü İle Yapılan Yapım İşleri Yapılan İşlem ve türü Tutar (Sözleşme Bedeli KDV Hariç) KAMPÜS İÇİ PARKE YOLLARIN ONARIM İŞİ ALT YAPI ,00 TL GEODUVAR ÜSTÜ PEYZAJ AYDITLATMA İŞİ ALT YAPI ,00 TL AKÇAKOCA YERLEŞKESİ HİZMET BİNASI ONARIMLARI BAKIM ONARIM ,00 TL HAKİME ERCİYAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ELEKTRİK TESİSATI ,00 TL KUVVETLİ VE ZAYIF AKIM İLAVE İMALATLARI - BAKIM ONARIM KONURALP YERLEŞKESİNDE BULUNAN BİNALARDA YAPILACAK TADİLAT İŞLERİ ,00 TL BAKIM ONARIM 2012 Yılında Açık İhale Usulü İle Yapılan Hizmet Alımları Yapılan İşlem ve türü BESYO ÇOK AMAÇLI HİZMET BİNASI PROJE HİZMET ALIM İŞİ HİZMET ALIMI MERKEZİ AMFİ VE DERSLİKLER BİNASI PROJE HİZMET ALIM İŞİ - HİZMET ALIMI Tutar (Sözleşme Bedeli KDV Hariç) ,00 TL ,00 TL Haberleşme giderleri ve personel başına düşen haberleşme gideri(tl) Kampüs Adı: Haberleşme Gideri Toplamı (TL) Ortalama Personel Başına Düşen Haberleşme Gideri(TL) 1.517, , ,98 63,22 46,03 42,63

12 II. AMAÇ VE HEDEFLER A- Birimin Amaç ve Hedefleri Birimimizin yılı Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir. AMAÇ 1: Kampus Gelişim Planının Uygulanması. Hedef yılına kadar Kampus imar planı içerisinde bulunan alanların kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması AMAÇ 2: Eğitim Öğretim ve Hizmet Binalarını Tamamlamak. Hedef 2.1- Rektörlük ve İdari Birimler Binası İnşaatının tamamlanarak hizmete açılması. Hedef 2.2- Mühendislik Fakültesi İnşaatının tamamlanması. Hedef 2.3- Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı için ihale yapılıp daha sonra tamamlanması. AMAÇ 3: Sosyal ve sportif faaliyetlerin gelişimini artıracak tesisleri tamamlamak. Hedef 3.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında yapılan 6 Kulvarlı Atletizm Pisti ve Tribünlü Futbol Sahası inşaatının tamamlanarak hizmete açılması. Hedef 3.2. Kampus içerisinde sosyal yaşam için gerekli kaliteli ve konforlu mekanlar oluşturmak. AMAÇ 4: Üniversitemizin Çevre Düzenlemesi, Yollar ve Teknik ihtiyaçları karşılayacak altyapı eksikliklerinin Giderilmesi. Hedef 4.1. Üniversitemizin çevre düzenlemesi için peyzaj çalışmalarının tamamlanması. Hedef 4.2. Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinin İhtiyacı doğrultusunda Heliport Alanının yapılması. Hedef 4.3. Üniversitemiz kampusunda yeni yapılan binaların alt yapı, yol ve aydınlatma çalışmalarının tamamlanması. AMAÇ 5: Üniversitemize bağlı birimlere ait binalarda daha kaliteli hizmet sağlanması için gerekli tadilatların yapılması. Hedef 5.1: Kampus içinde bulunan binalarda gerekli bakım-onarımlarım yapılması. Hedef 5.2: Kampus dışında ve ilçelerde bulunan Yüksekokul Binalarında gerekli bakımonarım hizmetlerinin yapılması. AMAÇ 6: Organizasyon yapımızın geliştirilerek, hizmet kalitemizin yükseltilmesi amacıyla verimliliğe dönük, personel yapılanması sağlanacaktır. Hedef 6.1: Personel sayısının artırılması. Hedef 6.2: Görev tanımları belirlenecek ve tüm personelimize açıklanacaktır. Hedef 6.3: Personelimizin bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik, meslek odaları ve üretici firmalar tarafından organize edilen seminer ve kurslara sağlanacaktır.

13 B- Temel Politikalar ve Öncelikleri 1- Üniversitemizin ihtiyaçları ve vizyonu doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, alt yapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, dünyadaki gelişmeleri takip ederek Üniversitemizi geleceğe en iyi, en doğru ve en ekonomik şekilde hazırlamaktır. 2- Birimimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanunun ilgili Mevzuat hükümlerine göre yapı, tesis, bakım-onarım, imalat, etüd proje, keşif, ihale ve denetleme faaliyetlerini sürdürecektir. Bu zaman zarfında teknolojik gelişmeler takip edilecektir. 3- Birimizin kısa vadede gerçekleştireceği Proje Hedefleri; Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında yapılacak olan Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatını tamamlamak. Akçakoca İşletme Fakültesi İnşaatının ihalesini yaparak yapımına başlamak. Altyapı İkmal İnşaatı I II İhalesi bünyesinde; 1- İstinat duvarlarını (Geo Duvar) tamamlamak. 2- Mühendislik Fakültesinin çevre düzenlemesi ve aydınlatma işlerini tamamlamak m 3 lük Su Deposunu tamamlamak m2 rulo çim ve çim Sulama Sistemini tamamlamak. 5- Spor salonu yanı peyzaj düzenlemesini tamamlamak. 6- Rektörlük Binası yanı otopark düzenlemesinin yapılması. 7- Morfoloji binası önüne kadar Orman Fakültesi kavşağından yeni bir yol bağlantısı ve var olan yolun genişletilmesi, Spor tesislerine Rektörlük kavşağından yeni bir yol bağlantısı, yeni yapılanmaların olacağı batı cepheli yamaçlarda yol bağlantısı, yağmur suyu ve aydınlatmalarının yapılması, Rektörlük Binası kavşağından, Orman Fakültesi Dekanlık girişine kadar olan yol hattının tamamlanması, Yabancı Diller Yüksek Okulu binası önüne kadar olan yeni yol yapımı, yağmur suyu ve kanalizasyon bağlantıları yapılması Proje ihalesi yapılan BESYO Çok Amaçlı Hizmet Binası ve Merkezi Amfi ve Derslikler Binasının projesini tamamlayarak, Merkezi Amfi ve Derslikler Binası İnşaat ihalesini yapmak. Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Binasının projesini hazırlamak. Yol ve çevre düzenlemelerinin yer alacağı yeni Alt Yapı ihalesini yapmak. 4- Birimimiz; Orta Vadede (5 yıl), devam edilen işlerin bitirilmesi ile birlikte proje izinleri devamı sağlanacaktır. Plan gereği açılması gereken yolların açılması ve çevre düzeni için çalışmaların tamamlanması. _ Kurulması onaylanmış yeni fakültelerin proje çalışmalarını yapmak ( Sanat Tasarım Fak., Eğitim Fakültesi ) III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME A- Mali Bilgiler

14 KURUM/BİRİM ADI : DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ/YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODU : TERTİPLER (İkinci Düzey Ekonomik Kodlar İtibariyle) AÇIKLAMA (HAZİNE YARDIMI ÖDENEKLER) 2012 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları ve Gerçekleşmeleri KBÖ (1) EKLENEN (2) DÜŞÜLEN (3) TOPLAM ÖDENEK (1+2-3) SERBEST ÖDENEK (4) HARCAMA (5) KALAN (6) 01 PERSONEL GİDERLERİ , , MEMURLAR , , , ,05 0,95 % SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL 02 SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD , , MEMURLAR , , , ,53 0,47 % SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM , , , ,2 0,8 % YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI , , , ,83 0,17 % TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD , , , ,89 0,11 % GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD , , , ,00 0 % TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURLŞLR.YAP.TRNS. HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ , , MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRLMASI , , , ,75 271,25 % GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERL , , , , ,96 % GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , , , , ,81 % DİĞER SERMAYE GİDERLERİ I-HAZİNE YARDIMI ÖDENEKLERİ KURUM TOPLAMI ( ) , , , , ,91 %98 TERTİPLER (İkinci Düzey Ekonomik Kodlar İtibariyle) 01 PERSONEL GİDERLERİ 02 SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. AÇIKLAMA (ÖZGELİRLERDEN KULLANILAN ÖDENEKLER) 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7.682, , , ,28 1,72 %99 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , , ,91 %93 II- ÖZGELİR ÖDENEKLERI KURUM TOPLAMI ( ) , , , , ,63 %94 (I+II) HAZİNE YARDIMI+ÖZGELİR ÖDENEKLERİ TOPLAMI , , , , ,54 %98 HARCAMA ORANI (5/4)

15 Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet Bilgileri A- EĞİTİM: 1- PROJE NO: 2012H PROJE ADI: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ NUMARASI 2012H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2012 Harcama Program Ödeneği Dış Toplam Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi yılında Etüt Proje için ayrılan ödenek ,00 TL dir. Bu ödenek ile Akçakoca MYO Bakım Onarım için plankote çalışması yapılmıştır. İmar Planı Tadilatı yapılmıştır. Hastane Ek Bina projesi için Zemin Etüdü yapılmıştır. Akçakoca İşletme Fak. Havalandırma ve Sıhhi Tesisat Projesi Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı Şev Raporu hazırlatılmıştır. Akçakoca Yerleşkesi Hizmet Binası Onarımları kapsamında yapılacak asansör için proje çalışması yapılmıştır. Akakoca İşletme Fakültesi İnşaatı için Zemin Etüdü yapılmıştır.

16 2- PROJE NO: 2012H PROJE ADI: BÜYÜK ONARIM YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI BÜYÜK ONARIM NUMARASI 2012H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ BÜYÜK ONARIMI VE TADİLAT YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2012 Harcama Program Revize Ödeneği Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi yılı ödeneği TL olan Büyük Onarım Projesine TL 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi ve 6 sıra nolu 2012 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış ve 2012 yılı toplam ödeneği TL olmuştur. Bu ödenek ile; Açık İhale Usulü İhale Usulü İle yapılan İhaleler; 1- Akçakoca MYO Hizmet Binalarının Tadilatı İşi 2- Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Elektrik Tesisatı Kuvvetli Ve Zayıf Akım İlave İmalatları İşi 3- Kampus İçerisinde Bulunan Binalarda Yapılacak Tadilat İşleri İhaleleri yapılmıştır. Doğruda Temin İle Yapılan Bakım-Onarım ve İşleri 1- Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulunda Fotoğraf Atölyesi yapılmıştır. 2- Akçakoca MYO Isıtma Probleminin Giderilmesi için Sirkülasyon Pompa Alım İşi 3- Gölyaka Meslek Yüksek Okulunda Tadilatlar yapılmıştır. 4- Teknik Eğitim Fakültesinde Dekanlık Odasında tadilatlar yapılmıştır. 5- Düzce Meslek Yüksek Okulu ve Morfoloji Binasında kısmi çatı onarımları yapılmıştır. 6- Morfoloji Binasında Boya İşleri Yapılmıştır. 7- Mühendislik Fakültesi Jeneratör Dairesini İzole Etme İşi yapılmıştır. 8- Düzce Meslek Yüksekokulu Yemekhanesinde Tadilat yapılmıştır. 9- Rektörlük Binasının Bodrum Katında Bulunan ÖSYM Sınav Merkezinin Depo Güvenliği İçin Gerekli Tadilatların Yapılmıştır. 10- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı na Ait Teknik Servis Odasının Elektrik Revizyonu işi yapılmıştır. 11- DAGEM de Çevre Düzenlemesi Çalışmaları Yapılmıştır.

17 12- Kütüphane Binasında PVC yer Döşemesi ve Sürme Pencere işleri yapılmıştır. 13- Merkezi Araştırma Lab. Binası Havalandırma Sistemine Frekans Konventör ve Susturucu İmalatının Yapılmıştır. 14- Su Deposu ve Atık Su Arıtma Tesisi Tadilatları yapılmıştır. 15- Futbol Sahası Tribün Çıkışlarına Alüminyum Doğrama ve Cam Kapı Yapılmıştır. 16- Atık Su Arıtma Tesisinde bulunan Havalandırıcıların Tadilatı yapılmıştır. 17- Jeneratörlerin Periyodik Bakım İşi Yapılmıştır. 18- Kesintisiz Güç Kaynaklarına Bakım Yapılmıştır. 19- Morfoloji Binası 1. ve 4. Katta Laboratuvarlar Oluşturulmuştur. 20- Rektörlük Binasında Lavabo Altlarına Dolap Yapılmıştır. 21- Rektörlük Binasında Asansör Önüne Cam İmalatı Yapılmıştır. 22- Büyük Su Kuyusuna Pompa Alınmıştır. 23- Kaldırımlarda kullanılmak üzere engelli taşı alımı yapılmıştır. 24- Çilimli M.Y.O. Kantin Çatı Tadilatı yapılmıştır. 25- Geoduvar Üstüne Korkuluk Yapılmıştır. 26- Rektörlük ve İdari Birimler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına Kapı yapılmıştır. 27- Kreşe Doğalgaz çekilmiştir. 28- Otomasyon İşleri Yapılmıştır. 29- Yıllık Kazan Bakımları Yapılmıştır. 30- Elektrik Malzemesi Alımı yapılmıştır. 31- Vana Alımı yapılmıştır. 32- Sıhhi Tesisat Malzemesi Alınmıştır. 33- Sanat Tasarım Fakültesinde Boya İşi Yapılmıştır. 34- Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokuluna Sedye Bandı yapılmıştır. 35- Fakülte ve Yüksekokullardan gelen talepler doğrultusunda çeşitli bakım onarımlar yapılmıştır

18 3- PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON- ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2012 Harcama Program Revize Ödeneği Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) İnelsan İnş. Elek. San. Tic. Ltd. Şti. Tekbudak İnş. Mim. Müh. Ltd. Şti. Arıkan İnş. Taah. Tic. A. Ş. İş Ortaklığı 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU: Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı 4- KEŞİF BEDELİ : ,19 TL 5- İHALE BEDELİ : ,00 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU: Projeye Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ve Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşleri Projesinden ödenek aktarılmıştır yılı sonunda ihalesi yapılan Kampus Alt yapı İkmal İnşaatı projesine ihaleye yapılan itirazın süreci uzatması nedeniyle tarihinde başlanmıştır yılı ödeneği ,00 TL olan Projeye ,00 TL ek ödenek gelmiş ve ,00 TL de Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden aktarılmıştır. Proje kapsamında;

19 1- Futbol Sahasının istinat duvarı, Rektörlük ve İdari Birimler Binası, Nükleer Tıp Binası İstinat Duvarları (Geo Duvar) yapılmıştır. 2- Trafo Binası ve 2000 m3 lük Su Deposu yapımı devam etmektedir. 3- Mühendislik Fakültesini çevre düzenlemesi ve aydınlatma işlerinin yapımı devam etmektedir.

20 4- Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulunun yolu ve kanalizasyon hatları yapılmıştır m2 rulo çim ve çim Sulama Sistemi yapımı devam etmektedir. 6-. Mekanik Tesisat ve Elektrik Tesisatı için galerilerin yapımı tamamlanmıştır. 7- Morfoloji binası önüne kadar Orman Fakültesi kavşağından yeni bir yol bağlantısı ve var olan yolun genişletilmesi, Spor tesislerine Rektörlük kavşağından yeni bir yol bağlantısı, yeni yapılanmaların olacağı batı cepheli yamaçlarda yol bağlantısı, yağmur suyu ve aydınlatmalarının yapılması, Rektörlük Binası kavşağından, Orman Fakültesi Dekanlık girişine kadar olan yol hattının tamamlanması işleri yapılacaktır.

21 4- PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON- ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2012 Harcama Program Revize Ödeneği Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) Tekbudak İnş. Mim. Müh. Ltd. Şti. - Doruk İnş. Taah. İth. Ve İhr. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU: Spor Alanları Yanı Yaşam Alanı Peyzaj Düzenlemesi, Rektörlük Binası Ek Otopark Yapım İşi 4- KEŞİF BEDELİ : ,70 TL 5- İHALE BEDELİ : ,00 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : 03/04/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 03/04/ İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU: Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Projesi kapsamında tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde yer teslimi yapılan iş kapsamında Spor Alanları Yanı Yaşam Alanı Peyzaj Düzenlemesi büyük oranda tamamlanmıştır.

22 5- PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON- ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2012 Harcama Program Revize Ödeneği Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) MRZ. MÜHENDİSLİK İNŞ. NAK. TURİZM. PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Kampus İçi Parke Yoların Onarımı İşi 4- KEŞİF BEDELİ : ,58 TL 5- İHALE BEDELİ : ,00 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU : Kampus Altyapı İkmal İnşaatı Projesi ödeneğinden yapılmıştır tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde sözleşmesi imzalanan iş kapsamında kampus içerisindeki parke yolların onarımı yapılmaktadır.

23 6- PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON- ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2011 Harcama Program Revize Ödeneği Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) İTG. İZMİR TEKNOLOJİ GRUP ELK. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU: Geoduvar Üstü Peyzaj Aydınlatma İşi 4- KEŞİF BEDELİ : ,75 TL 5- İHALE BEDELİ : ,00 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU : Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Projesi ödeneğinden yapılmıştır tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde sözleşmesi imzalanan iş kapsamında Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokuluna giden yoldaki geoduvarın üstüne aydınlatma işleri yapılmıştır.

24 7- PROJE NO: 2008H PROJE ADI: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ) İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ) İNŞAATI: NUMARASI 2008H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT+DONANIM YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2012 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Gerçekleşme Yüzdesi Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2-SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) GAYDA İNŞAAT NAKLİYAT VE TİCARET LTD.ŞTİ. KEREM ÖZCAN İŞ ORTAKLIĞI 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU: Derslik ve Merkezi Birimler (Fen Edebiyat Fakültesi) İnşaatı 4-KEŞİF BEDELİ : ,17TL 5-İHALE BEDELİ : ,00 TL 6-İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : 09/03/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 09/03/ İŞİN BİTİM TARİHİ : 25/07/ İNŞAATIN DURUMU : tarihinde ihalesi yapılmış ancak ihaleye yapılan itirazlar ve Alt Yapı İkmal İnşaatı kapsamında yapılan kazı çalışmalarının hava şartları nedeniyle planlanan sürede tamamlanamaması nedeniyle yer teslimi tarihinde yapılmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatının kaba inşaatı tamamlanmıştır.

25 B- SPOR 1- PROJE NO: 1994H PROJE ADI: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (SPOR TES., ATLETİZM PİSTİ VE TRİBÜNLÜ FUTBOL SAHASI) YAPIM İŞİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR PROJE SAHİBİ KURULUŞ PROJENİN; ADI NUMARASI YERİ BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2012 Harcama EĞİTİM (SPOR) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (SPOR TESİSLERİ, ATLETİZM PİSTİ VE TRİBÜNLÜ FUTBOL SAHASI) YAPIM İŞİ 1994H DÜZCE Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi Proje kapsamında en son tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde yapımına başlanan Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri (Spor Tesisleri, Atletizm Pisti Ve Tribünlü Futbol Sahası) inşaatı İşi yapılmıştır yılında herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

26 DİĞER KAMU HİZMETLERİ 1- PROJE NO: 2010K PROJE ADI: MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR PROJE SAHİBİ KURULUŞ PROJENİN; ADI DKH DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI NUMARASI 2010K YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT+DONANIM YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2012 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde yapımına başlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatının geçici kabulü yapılmıştır yılında Makine Teçhizat Alımları yapılmıştır.

27 Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler (Birimin Düzenlediği Faaliyetler yazılacaktır.) Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri Toplam

28 Performans Sonuç Tablosu ve Değerlendirme Performans Hedefi Performans Göstergesi Hedeflenen Ulaşılan Açıklama 2014 yılına kadar 2014 e kadar ortak tamamlanacak derslik, 2014 yılına kadar Ortak 2012 yılında Ortak Hakime Erciyas Yabancı Diller kullanılan derslik, atölye ve atölye ve laboratuvar kullanılan derslik, atölye ve kullanılan derslik, atölye ve Yüksekokulu hizmete laboratuvarların oranını alanlarının toplam derslik, laboratuvarların laboratuvarların oranı %10 açılmıştır. Okul Bünyesinde 63 adet sınıf ve 2 adet artırmak. atölye ve laboratuvar oranını % 15 artırmak olarak hedeflenmiş ve Bilgisayar Laboratuvarı alalarına oranı/yüzde hedefe ulaşılmıştır. bulunmaktadır yılına kadar eğitimöğretim ve hizmet binası olmayan Rektörlük, Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi nin bina yapımlarına başlamak. Yer teslimi yapılan proje sayısı/adet Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatının ihalesi yapılarak inşaatın %25 oranında tamamlanması Rektörlük ve İdari Birimler Binası ve Mühendislik Fakültesi tamamlanmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatının ihalesi yapılmış ancak yer teslimi yapılamamıştır. Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatının yer teslimi yapılarak kaba inşaatı tamamlanmıştır yılına kadar yapımı suren derslik, atölye ve laboratuvarların tamamlanmasını sağlamak yılına kadar sosyal, kültürel ve sportif gelişimi hızlandıracak yeni tesisleri tamamlamak. Derslik-Laboratuvar yapım ve tamamlama faaliyeti İnşaatlarına binaların oranı/yüzde başlanan tamamlanma Yapımı süren derslik, atölye ve laboratuvarların % 20 oranında tamamlanması Sosyal, kültürel ve sportif tesislerin oranını % 20 artırmak Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Yabancı Diller Yüksekokulunun yapımı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Hedef gerçekleştirilmiştir. 932 m 2 Plaj Voleybol sahası tamamlanmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Yabancı Diller Yüksekokulunun yapımı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Hedef gerçekleştirilmiştir 932 m 2 Plaj Voleybol sahası tamamlanmıştır.

29 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ A- Güçlü Yönler Kurumun inşaat, ihale, onarım, proje ve teknik alandaki çalışmalarını yürütüp denetleyebiliyor olması, Birim içinde teknik konularla ilgili kararları, alabiliyor olması, Resmi mevzuata ait yazışmaların düzenli olarak yapılıp, dosyalanabiliyor olması, Kurumun diğer birimleriyle uyumlu şekilde çalışabiliyor olması, Üniversitenin fiziki alanlardaki genişlemesine; önemli katkılar sağlayabiliyor olması, Mevzuat değişikliği gereği; yeniden yapılanarak hizmetlerde aksamaya meydan verilmemesi, Özverili çalışanlara sahip olması B- Zayıf Yönler Teknik ve idari personelin sayısal yetersizliği, Personel ücretlerinin yetersizliği sosyal imkânların olmaması, Personel özlük haklarının yetersiz kalması, Personele gerekli ve yeterli motivasyonun sağlanamaması, Personelin mesleki eğitimine ağırlık verilememesi, Personelin yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahip olmaması, Sınırları içinde bulunduğumuz Belde Belediyesinin yetersiz oluşu C- Fırsatlar Üniversite ve birimin yeni kurulmuş olması Genç personel yapısına sahip olması Yatırım ve hizmetlerin performansa ve garanti şartnamelerine göre ihale edilmesi Teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni yapı malzemelerinin kullanılması Tehditler Birime haklı haksız çok fazla müdahale olması, zorlukların ve kapasitenin yeteri kadar değerlendirilmeyip, çok fazla beklenti içinde olunması. Birimler arasındaki koordinasyon eksiklikleri Kampusların sayıca fazla olması, dağınık ilçelerde olması, erken müdahaleyi zorlaştırmaktadır. İşletme büyüdükçe, yapım, bakım, onarım ve işletme masraflarının artması V. ÖNERİ VE TEDBİRLER Kampus planlamasını tamamlayan Üniversitemizin kamulaştırma problemi bulunmaktadır. Plan gereği yapılaşmasını tamamlayabilmek için yerleşke sınırları içinde kalan özel mülkiyetli ve hukuki problemleri olan mahkemeye intikal etmiş parsellerin kamulaştırılması gerekmektedir. Kamulaştırma ödeneğinin tahsis edilerek, bu problemlerin çözülmesi gerekmektedir. Düzce Konuralp Yurt Müdürlüğü nde içme suyu şebekesi ve kanalizasyon bağlantısı bulunmamaktadır. Konuralp Yurt Müdürlüğü ne, Üniversitemizin 2 artezyen kuyusundan çıkardığı su ile kullanma suyu temin edilmektedir. Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Yurtlara su verilmektedir. Fakat büyüyen kampus yeni eklenen eğitim binaları ve artan öğrenci sayısı nedeniyle su yeterli gelmemektedir. Acil olarak yurtlara (500 kişilik yeni yurt projesi bulunmaktadır) ve Araştırma ve Uygulama Hastanesine şebeke suyu sağlanması gerekmektedir. Kampüs ve Yurtta kanalizasyon hattı bulunmamaktadır. Yurtlara ve kampüse ivedilikle kanalizasyon hattı yapılması gerekmektedir. Kampus, merkez ilçe yol bağlantı problemi bulunmaktadır. Bu sıkıntı hastaneye ulaşımı da olumsuz etkilemektedir. Belediye ile işbirliği yapılarak yerleşkeye ulaşımı sağlayacak olan imar yollarının yapımının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Üniversitemizin büyüme ve gelişim hızı çerçevesinde Daire Başkanlığımızın nitelikli personel sayısının artırılması.

30 İç Kontrol Güvence Beyanı Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Düzce, / / 2012 İmza Ad Soyad Unvan

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE S T R A T E J Đ K P L A N (2011-2014)

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE S T R A T E J Đ K P L A N (2011-2014) DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI S T R A T E J Đ K P L A N (2011-2014) ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐM YÖNETĐCĐ SUNUŞU... I- GENEL BĐLGĐLER... 1-1- Birim Tanımı........ 1-2- Görev Tanımı.........

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU BAYBURT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER: 1-GENEL BİLGİLER 2-MİSYON VE VİZYON 3-GÖREV VE SORUMLULUKLAR 4-BİTİRMİŞ OLDUĞU İNŞAATLAR 5-İHALELER 6-ÖDENEK

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU. I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... C-

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU. I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... C-

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... C- İdareye

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu MART 2012 İÇİNDEKİLER 1-YÖNETİCİ ÖZETİ 2 2-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-9 YATIRIMLARIN FİNANSMAN

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ii İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici. İlknur GÜNAYDIN

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici. İlknur GÜNAYDIN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici İlknur GÜNAYDIN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Düzenleyen Oğuz ŞAHİNER Çevre Teknikeri İÇİNDEKİLER

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler

Detaylı

2015 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2015 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 5 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2013 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 213 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 214 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev...

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 Mükerrer sayılı Resmi

Detaylı

2009 YILI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI FAALİYET RAPORU

2009 YILI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI FAALİYET RAPORU 2009 YILI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 5828 Sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

2014 MALİ YILI AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Unvanı Adı Soyadı İletişim Bilgileri Üst Yönetici: : Doçent : İsmail Hakkı ERASLAN : hakkieraslan@duzce.edu.tr

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Sahibi olduğu tarihi binaların restorasyon işlemlerinin titizlikle yapılıp,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

2007 YILI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 YILI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 YILI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU. I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar 4 C. İdareye İlişkin

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Üniversitemize ait bina ve tesislerinin planlamalarını yapmak, projelendirmek, maliyetini

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu MART 2013 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Sahibi olduğu tarihi binaların restorasyon işlemlerinin titizlikle yapılıp, aslına

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI ,00. AÇIKLAMA : 4 adet amfi, 8 adet derslik, ve 90 adet ofis den oluşmaktadır.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI ,00. AÇIKLAMA : 4 adet amfi, 8 adet derslik, ve 90 adet ofis den oluşmaktadır. İŞİN ADI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI İHALE BEDELİ 6.368.460,00 (KDV DAHİL ) 2013 YILI HARCAMASI 370.644,37 BAŞLANGIÇ TARİHİ 12.11.2013 BİTİŞ TARİHİ 26.03.2015 TOPLAM KAPALI ALAN 6.500 m²

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2016 1 GENEL DEĞERLENDİRME... 1-3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 S t r a t e j i G e l i ş t i r m e D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı İÇİNDEKİLER I. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1Kuruluş Yatırımlarının

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 1[2] B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı 3 2. Misyon ve Vizyon 4 2.1. Misyon

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI. 2013 Yılında Gerçekleştirilen İşler

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI. 2013 Yılında Gerçekleştirilen İşler YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılında Gerçekleştirilen İşler 2013 YILI YATIRIM BÜTÇESİ 12 OCAK 2013 TARİH VE 28526 SAYILI RESMİ GAZETEDE (MÜKERRER) YAYINLANMIŞTIR. EĞİTİM SEKTÖRÜ PROJE ADI

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar 4 C. İdareye İlişkin

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2014 İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1. 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: Doç.Dr.Zeki DEMİR İletişim: 0532 742 57 50 / 0380 681 73 14-7400 e-posta: zekidemir@duzce.edu.tr Düzenleyen:

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç ve kapsam Bu yönerge, İzmir Büyükşehir

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

2017 Yılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görev Tanımları ve Görevlendirmeleri

2017 Yılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görev Tanımları ve Görevlendirmeleri Devam Eden Projeler: Umut AYDIN-Daire Başkanı 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kuramlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinin 28. Maddesi kapsamında üniversite

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 6 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 6 1.3. 2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

ALİ ŞEVKİ EREK YERLEŞKESİ ISI MERKEZİ BİNASI

ALİ ŞEVKİ EREK YERLEŞKESİ ISI MERKEZİ BİNASI AÇIK SPOR TESİSLERİ Yapımına 1999 yılında başlanan Açık Spor Tesisleri İnşaatında 2004 yılında açık alan spor tesisleri (tenis kortu, basketbol sahası) ile Tribün Binası kaba inşaatı tamamlanmıştır. Futbol

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2012 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Meclis Karar No: 134/2013 Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fen

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE İçindekiler 1.Genel Değerlendirme... 4 2. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları... 7 Ardahan Üniversitesi 2015 Yılı Harcama ve Gerçekleştirme

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı T. C. Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İKİNCİ Stratejik Planı 2013-2017 EKİM, 2014 NİĞDE ÖNSÖZ Üniversitemiz kurulduğundan bu zamana kadar Yapı İşleri ve Teknik Daire

Detaylı