Endometriozis, Fertilite ve Gebelik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Endometriozis, Fertilite ve Gebelik"

Transkript

1 Endometriozis, Fertilite ve Gebelik Endometriozis ve fertilite Endometriozis yaygın görülen bir jinekolojik problemdir. Her zaman kısırlığa ya da ağrıya sebep olmayabilir. Hafif şiddette endometriozis en yaygın görülen formudur, doğal yoldan hamile kalmayı zorlaştırıcı yönde etkisi olabilir. Endometriozisin artan şiddetiyle beraber karın içerisinde yapışıklıklar daha yaygın görülmeye başlamakta ve doğal yoldan gebelik şansı azalmaktadır. İnfertilite ve endometriozis arasında bir bağlantı bulunmaktadır ancak bu ilişki tam olarak açıklık kazanmamıştır. Öte yandan şiddetli endometrioziste bile doğal yoldan hamilelik mümkündür. Döllenmeyi etkileyen ana etmen kadının yaşıdır. Döllenme büyük oranda 38 yaştan sonra düşmeye başlar ve yumurta keselerinin (foliküller) overden kaybolma oranı hızlanır. Ek olarak, düşük oranı ve Down sendromu gibi kromozomal anomaliler kadının yaşı ile beraber artar. Bunun sebebi, bir kadının ömür boyu kullanacağı tüm oositlerin (yumurtalar) doğduğunda belli olmasıdır. Kadının ömrü boyunca maturasyon (olgunlaşma) ve ovulasyon (yumurtlama) görülebilir ancak yeni yumurta üretimi söz konusu değildir. Eğer endometriozis tanısı almışsam, doğal yoldan çocuk yapma şansım olabilir mi? Endometriosizin sebep olduğu anatomik bozukluklar ve karın içi yapışıklıklar özellikle orta ve şiddetli endometrioziste doğal yoldan çocuk sahibi olma şansını azaltmaktadır. Hafif şiddette endometriozisde doğal yoldan çocuk sahibi olma durumu normale göre çok farklı değildir. Endometriozis şiddeti arttıkça doğal yoldan hamile kalma şansı düşer. Çünkü yapışıklıklar yumurtayı hapseder ve tüplere doğru yol almasını engeller. Endometriozis olmayan 100 kadın, bebek sahibi olmaya çalıştığında yıl sonunda 84'ü hamile kalabilir. Hafif şiddette endometriozisi olan 100 kadın bebek sahibi olmaya çalıştığında, yıl sonunda 75'i hamile kalabilir. Orta şiddette endometriozisi olan 100 kadın bebek sahibi olmaya çalıştığında yıl sonunda 50'si hamile kalabilecektir. Şiddetli endometriozisi olan 100 kadın bebek sahibi olmaya çalıştığında ise yıl sonunda 25 i hamile kalabilecektir. Endomeriozisin derecesi ya da şiddeti Endometriozis, hafif, orta ve şiddetli olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma doğal yoldan hamile kalma şansının tahminine yardım etmekte olup ağrının şiddeti konusunda belirleyici değildir. Hafif endometrioziste şiddetli ağrı hissi olabileceği gibi şiddetli endometrioziste çok hafif ağrı hissi söz konusu olabilir. Endometriozisin derecesi konusunda günümüzde laparoskopi kadar detaylı bilgi veren tedavi ya da inceleme yöntemi mevcut değildir. Laporoskopide pelvis dikkatlice incelenir. Hangi alanların ne derece etkilendiğine, yumurtalıklarda çikolata kisti denilen endometrioma kistlerinin olup olmamasına ve yapışıklıkların varlığına göre bir değerlendirme yapılmaktadır.

2 Neden endometriozis infertiliteye sebep olur? Karın içi yapışıklıklar örümcek ağına benzer, ince veya yoğun görülebilirler. Yapışıklıklar orta ve şiddetli endometriozisde daha yaygındır. Yapışıklıklar pelvik anatomiyi bozabilir. Eğer yumurtalık yapışıklıklar ile sarılmış ise atılan yumurtalar burada takılı kalır ve tüplere ulaşamaz. Neden hafif endometriozisin infertiliteye yol açtığı konusu daha belirsizdir. Hafif endometriozisde, noktasal endometriozis odakları ve minimal yapışıklıklar görülmektedir. Hafif endometriozisin fertiliteyi etkilediğine dair kanıt, hafif endometriozisi olan kadınların, endometriozis olmayan kadınlara göre bebek sahibi olma şansının daha düşük bulunmasına dayanmaktadır. Eğer endometriozis fertilite ile bağlantılı ise, endometriozis tedavisinin de hamilelik şansını arttırması gerekmektedir. Hafif endometriozisin cerrahi yolla tedavisinin doğal yoldan hamileliği arttırdığı kanıtlanmıştır. Endometriozisin cerrahi tedavisinin nasıl uygulandığı (lazer, kesip çıkarma veya yakarak harap etme) önemli gözükmemektedir. Hafif şiddetteki endometriozisin neden infertiliteye yol açtığına dair teoriler: Peritoneal sıvıda toksinler (vücut kavitesindeki doğal oluşumlu sıvı) Fallop tüpünde yumurtanın taşınması ile ilgili problemler Anormal immün yanıt (antikorlar) Yumurta kesesinin (folikül) yumurtayı atmasında hatalar Eğer endometriozisim için hiç bir şey yapmak istemezsem ne olur? Endometriozis ile ilgili herhangi bir tedavi yöntemi uygulanmaz ise ne gibi sonuçlar doğabileceğine dair karşılaştırmalı araştırmalar bulunmamaktadır. Genel olarak bu durumda endometriozisin zaman içerisinde daha da kötüleşeceği beklenmektedir. Endometriozisin ilerlemesini yavaşlatacak bir tedavi yöntemi var mı? Eğer gebe kalmaya çalışıyorsanız, günümüzde endometriozisin ilerlemesini yavaşlatacak bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Eğer gelecekte aile kurmayı planlıyor ancak şu an için böyle bir şey istemiyorsanız, doğum kontrol hapları endometriozisin ilerlemesini yavaşlatabilir. Ağrıyı azaltır, hastalar tarafından iyi tolere edilir ve semptomların kontrolü için uzun süreli olarak kullanılabilir. Sağlıklı ve sigara kullanmayan kadınlarda doğum kontrol hapları menopoz dönemine kadar kullanılabilir.

3 Endometriozisde ilaç tedavisi fertiliteyi iyileştirir mi? Endometriozis için ilaç tedavisi, tedavi sırasında da sonrasında da fertiliteyi iyileştirmez. Yalnızca endometriozis bağlantılı ağrı için ya da cerrahiye hazırlık için kullanımı belirtilmiştir. Genel olarak, medikal tedavi hormonlara ya da anti-hormonlara dayanmakta olup kontraseptif özelliktedir. İlaç tedavisinin amacı hormona dayalı endometriozis dokusunu küçültmektir. Daha çok hamileliği önleyicidir. Eğer cerrahi yöntem, ağrının giderilmesi için söz konusu ise ve bir kadın yakın zaman içerisinde aile kurmayı planlamıyorsa, ameliyat sonrası uygulanacak ilaç tedavisinin semptomların tekrarlamasını geciktirdiği gösterilmiştir. Cerrahi sonrası kullanılan doğum kontrol hapları, operasyon sonrası bir yıl süreyle oluşan ağrıyı hafifletmede yararlı olmaktadır. Cerrahi tedavi doğurganlığı iyileştirebilir mi? Endometriozisin cerrahi tedavisi doğurganlığı iyileştirebilir ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Cerrahi tedavinin amacı, endometriotik nodüllerin kesilip çıkarılması ve yapışıklıkların açılmasıdır. Over kistleri (endometrioma) ise çıkarılmalı ya da kist içeriği boşaltılarak duvarı yakılmalı ve harap edilmelidir. Endometriozisin cerrahi tedavisi hamile kalmaya yardımcı olabilmektedir. Fakat cerrahi tedavi yöntemlerindeki çeşitliliğe bağlı olarak fayda oranı değişmektedir. Operasyondan sonra infertilite tedavisine başlamadan evvel doğal yoldan hamile kalmak için yaklaşık bir yıl beklenilmesinin daha makul olacağı belirtilmektedir. Medikal ve cerrahi tedavi yöntemlerinin kombinasyonu Cerrahi sonrası medikal (ilaç) tedavi yöntemi hemen bebek sahibi olmayı denemek istemeyen kadınlarda ağrı semptomlarının tekrarlamasını geciktirebilir. Ne tip infertilite tedavi yöntemi seçmeliyim? Çeşitli infertilite tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Ne tip infertilite tedavisi seçileceği endometriozisin şiddetine, kadının yaşına, çiftlerin ne kadar süredir çocuk sahibi olmaya çalıştıklarına ve tüplerle ilgili ya da spermle ilgili problemlerin varlığına göre belirlenmektedir. OI (Ovulasyon İndüksiyonu) Ovulasyon indüksiyonunun amacı düzensiz periyotları düzenli hale getirmek ve yumurtalıkları ayda bir yumurta (oosit) atacak şekilde uyarmaktır. Düzenli yumurta salımı göstermeyen sağlıklı fallop tüpü sahibi, minimal ya da orta seviyeli endometriozisi olan ve eşi iyi sayıda sağlıklı sperm sahibi, genç kadınlarda infertilite tedavi yöntemi olarak önerilmektedir.

4 IUI (İntraUterin İnseminasyon) Intrauterin inseminasyon (IUI), sağlıklı fallop tüpü sahibi, düzenli yumurta salımı gösteren, minimal ya da orta seviyeli endometriozis sahibi veya eşi iyi sayıda sağlıklı sperm sahibi genç kadınlarda infertilite tedavi yöntemi olarak önerilmektedir. IUI spermi hazırlayıp tasnif ederek erkek verimliliğini artırır bu sebeple yalnızca sağlıklı spermler kullanılır. Hazırlanan spermler ovulasyon zamanına uygun olarak rahim içerisine verilir ve böylelikle spermlerin mümkün mertebe yumurtalara yakın olması sağlanır. IUI için yumurtalıkların uyarılması Yumurtalıkların uyarılması ve sonrasında IUI yapılması ile bir kadının doğurganlığı artmaktadır, bu uyarı ile kadın bir ay içerisinde birden fazla sayıda (1-3 yumurta) yumurta üretebilir. Her tedavi döngüsünde %10-15'lik bir canlı doğum oranı beklenir. IUI daha ucuz, daha basit ve tüp bebek tedavisi öncesi uygulanan bir tedavi basamağıdır. IUI ile bebek sahibi olan çiftlerin yaklaşık %80 kadarında ilk 4-6 tedavi döngüsünde sonuç elde edilmiştir. Üç ya da dört başarısız IUI tedavisinden sonra tüp bebek tedavisine geçilmesi uygun olacaktır. Endometriozisin ilaç tedavisi, hamilelik oranında bir gelişmeye sebep olmamaktadır. Yapılan araştırmalarda hamilelik oranını geliştirmede, danazol, buserelin, medroksiprogesteron asetat ya da gestiron ile uygulanan tıbbi tedavi yönteminin etkili olmadığı ortaya konulmuştur. Bu sonuçların en önemlisi, tıbbi tedavi yöntemi kullanılarak endometriozisin tamamen elimine edilmesi doğurganlığı normale çevirmemektedir. IVF (In vitro fertilizasyon) ve embriyo transferi IVF ve embriyo transferi endometriozis ilintili infertilite için kanıtlanmış başarılı bir tedavi yöntemidir. IVF, zarar görmüş ya da tıkanmış tüpleri olan kadınlarda, orta ya da şiddetli endometriozisi olan kadınlarda, sperm problemi olanlarda ve hafif şiddette endometriozisi olan, IUI ile gebelik elde edilmemiş kadınlarda başarıyla uygulanmaktadır. Gonadotropin salıcı hormon benzeri ilaçlar (GnRH analogları) vücudun doğal ovaryum döngüsünü ortadan kaldırır. Bu ilaçlar IVF'nin başarı oranını arttırır ve ovaryumlarda gelişen yumurtaların erken çatlamasını önler. IVF öncesi orta veya şiddetli endometriozisi olan kadınlarda gonadotropin salıcı hormon ile uzatılmış (en az gün) tedavi daha yüksek gebelik oranı sağlayabilmektedir. GnRH analog tedavisi aynı zamanda ağrı şikayetlerinde de faydalı olmaktadır. Küçük ovaryan kistlerin varlığı (endometrioma) IVF'nin başarı oranını düşürmez. Ancak transvajinal yumurta (oosit) toplamasını takiben, pelvik enfeksiyon riskinde bir artış söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle genellikle 4 cm nin üzerindeki endometriyotik kistlerin cerrahi yol ile alınması önerilmektedir.

5 ICSI (İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu, mikroenjeksiyon) ICSI, IVF ile birlikte kullanılır. Tek bir sperm yumurtaya enjekte edilir ve yumurtaya en iyi döllenme şansı verilmiş olur. Genelde düşük sperm sayısında ya da spermle ilgili diğer problemler söz konusu olduğunda tavsiye edilir. Döllenmeyi arttırmak için kadının yumurtalıkları ilaç ve iğnelerle uyarılmakta ve çok sayıda yumurta elde edilmeye çalışılmaktadır. In vitro maturasyon (IVM) İn vitro maturasyon yeni bir tekniktir. Yumurtalıklardan erken toplanan yumurtalar sperm ile döllenmeden evvel laboratuvarda olgunlaştırılmaktadır. IVF'den farklıdır çünkü yumurtalar toplandığında henüz olgun seviyede değillerdir. Bu yöntem ile kadına daha az seviyede fertilite ilaçları uygulanmaktadır. PGT (Preimplantasyon Genetik Tanı) Preimplantasyon genetik tanı embriyoları genetik problemlere karşı test eder. Ailece taşınan ciddi (genelde ölümcül) genetik problemlerin testi için kullanılır. Sağlıklı embriyolar seçilerek transfer edilir. Ancak embriyoların oluşması için IVF yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır, her zaman transfer edilecek sağlıklı embriyo da bulunmayabilir. Yumurta ya da sperm bağışı Bağışlanmış yumurta ya da sperm fertilite tedavisinde kullanılabilir. Bu yöntem kendi yumurta veya sperminizin başarısız olduğu durumlarda tavsiye edilebilir. Donör sperm aynı zamanda eşi olmayan kadınlar için de kullanılabilir. Ülkemizde donör yumurta veya sperm ile gebelik yasal değildir. Taşıyıcı annelik Taşıyıcı annelik bir kadının başka bir annenin çocuğunu taşımasıdır. Bebek taşıyıcının yumurtası ve eşinizin spermi kullanılarak IUI yolu ile elde edilebilir. Alternatif olarak, taşıyıcı annelik, bir başka kadının yumurtası ile eşinizi spermi ya da yine sizin yumurtanız ile yine eşinizin sperminizin oluşturduğu embriyonun transferi ile sağlanabilir. Taşıyıcı annelik çok komplike bir yasal alandır ve uygulamaya geçmeden önce yasal olarak hüküm almanız gerekmektedir. Taşıyıcı annelik, hamileliğin ya da doğumun ölümcül derecede tehlikeli olduğu kadınlar için tek çözüm yolu olabilir. Ülkemizde yasal değildir. Hamilelik ve endometriozis Endometriozis hamileliği geciktirebilir ancak bir kere hamile kaldığınız zaman bu hamilelik normalden farklı olmamaktadır. Hamileliğin ilk bir kaç ayında ağrı daha fazla olabilmektedir. Genel olarak,

6 endometriozis odakları gebe kalınca baskılanır, ancak doğumdan sonra adetlerin tekrar başlaması ile ağrılar da tekrar başlayabilir. Tamamlayıcı tedaviler Çeşitli tamamlayıcı tedavi yöntemleri mevcuttur. Fakat çalışmalar çeşitli olup tamamlayıcı tedavi yöntemlerine dair bir tavsiye söz konusu değildir. Akupunktur, homeopati ve herbal (bitkisel) tıp yardımcı olabilir.

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri İçindekiler 02 03 03 03 03 05 05 06 06 06 07 11 11 12 12 12 14 14 15 ÖNSÖZ ERKEKLER İÇİN; Risk Faktörlerinin Analizi Üreme Yeteneğini Korumak Kanser Tedavileri ve Kısırlık

Detaylı

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır.

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır. 1 Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezimiz Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce ülkemizde üreme sağlığı ve yardımcı üreme teknikleri üzerine bilimsel araştırmalar

Detaylı

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PREGNYL 1500 IU Liyofilize Ampul Kas içine veya deri altına uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PREGNYL 1500 IU Liyofilize Ampul Kas içine veya deri altına uygulanır. PREGNYL 1500 IU Liyofilize Ampul Kas içine veya deri altına uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1500 IU insan koriyonik gonadotropini (hcg). Yardımcı maddeler: Mannitol, disodyum hidrojen fosfat,

Detaylı

Endometrial kanser nedir?

Endometrial kanser nedir? Endometrial kanser nedir? Endometrial kanser gelişimindeki risk faktörleri nelerdir? Endometrial kanser önlenebilir mi, bunun için neler yapılabilir? Endometrial kanser erken yakalanabilir mi, bulgular

Detaylı

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR DOĞUM ÇANTASI Gebeliğinizin son ayına girdiğinizde, artık doğum için bir takım hazırlıklar yapmanız gerekmektedir. Daha önceden hazırladığınız çantanızda sizin ve bebeğinizin ihtiyaç duyacağı şu malzemeler

Detaylı

Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği

Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği Giriş Çocuk sahibi olamama, birçok çifti ilgilendiren, sorulara, endişelere ve kuşkulara yol açan bir konudur. Ancak aynı zamanda kabullenilmemesi

Detaylı

Hamilelik. www.ibhd.org.tr. Hamilelik. s k sorulan sorular ve yan tlar. nflamatuvar. Barsak Hastal. nflamatuvar. Barsak Hastal klar Derne i

Hamilelik. www.ibhd.org.tr. Hamilelik. s k sorulan sorular ve yan tlar. nflamatuvar. Barsak Hastal. nflamatuvar. Barsak Hastal klar Derne i ve s k sorulan sorular ve yan tlar Barsak Hastal klar Derne i www.ibhd.org.tr ÖNSÖZ Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı sıklıkla genç yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Aile kurmayı planlayan bu genç hastalar,

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

sa lık 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Meme Kanserleri Laparoskopik Kolon Ameliyatları

sa lık 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Meme Kanserleri Laparoskopik Kolon Ameliyatları 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 sa lık ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Laparoskopik Kolon Ameliyatları İnfertilite (Kısırlık) Meme Kanserleri Bitki Çayları Hepatit Nedir? İdrar Kaçırmaya Son (İnkontinans) İçindekiler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı

GENÇLĐK, CĐNSELLĐK VE KORUNMA YÖNTEMLERĐ

GENÇLĐK, CĐNSELLĐK VE KORUNMA YÖNTEMLERĐ Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi GENÇLĐK, CĐNSELLĐK VE KORUNMA YÖNTEMLERĐ GĐRĐŞ: Günümüz Türkiye sinde her konuda alınan bunca gelişmelere karşılık bilinçli anlamda cinsellik

Detaylı

www.aidsmap.com HIV & kadınlar Türkçe İlk baskı 2010

www.aidsmap.com HIV & kadınlar Türkçe İlk baskı 2010 www.aidsmap.com HIV & kadınlar Türkçe İlk baskı 2010 Teşekkür Türkçe ilk baskı- 2010 Dördüncü İngiliz baskısından uyarlanmıştır 2010 Bu baskı Positively UK (önceden Positively Women) tarafından revize

Detaylı

AİLE PLANLAMASI. AP, ailelerin istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri için sunulan hizmetlerin tümüne verilen isimdir.

AİLE PLANLAMASI. AP, ailelerin istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri için sunulan hizmetlerin tümüne verilen isimdir. AİLE PLANLAMASI AP, ailelerin istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri için sunulan hizmetlerin tümüne verilen isimdir. AP nin AMAÇLARI NELERDİR? * Çiftlere gebeliği önleyici yöntemler

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com İNFERTİLİTE: İnfertilite, son 12 aylık zaman diliminde korunmadan cinsel birleşme olduğu halde spontan konsepsiyonun olmaması olarak tanımlanır. İnfertilite geçici veya çoğu azoospermide olduğu gibi kalıcı

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü İÇİN. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü İÇİN. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü İÇİN RESİMLİ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu REHBER 6. BASIM / ANKARA - 2008 DANIŞMANLIK Danışmanlık verildikten sonra bu sayfaya

Detaylı

BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı A JĐYOGE EZĐS Đ HĐBĐTÖRLERĐ Đ RAT MODELĐ DE E DOMETRĐAL ĐMPLA TLAR VE PERĐTO EAL SIVI VASKÜLER E DOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ ÜZERĐ

Detaylı

Blast TSRM. Derlemeler. Guideline. Komite Raporları. Literatürden Seçmeler. www.tsrm.org.tr

Blast TSRM. Derlemeler. Guideline. Komite Raporları. Literatürden Seçmeler. www.tsrm.org.tr TSRM Blast Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni YIL:1 SYI:1 OK-ŞUBT/2014 ISSN: 2148-3361 Derlemeler Guideline ULUSL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ ve İNFERTİLİTE KONGRESİ 06-09 KSIM 2014 Maxx Royal Otel

Detaylı

AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI İÇİN RESİMLİ

AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI İÇİN RESİMLİ T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI İÇİN RESİMLİ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu REHBER AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI İÇİN RESİMLİ REHBER

Detaylı

Östrojensiz doğum kontrol hapı hakkında bilmeniz gereken her şey

Östrojensiz doğum kontrol hapı hakkında bilmeniz gereken her şey Bunları bilmekte fayda var: Östrojensiz doğum kontrol hapı hakkında bilmeniz gereken her şey Östrojensiz doğum kontrol hapı ile doğum kontrolü hakkında bilgiler JUBRELE Kullanıcılarınız İçin İçindekiler

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

içindekiler KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Doğurganlığı artıran 10 öneri KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... BASINDA KADIKÖYŞİFA

içindekiler KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Doğurganlığı artıran 10 öneri KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... BASINDA KADIKÖYŞİFA 2013_2:BİZİMŞİFA DERGİSİ 01.06.2013 11:49 Page 1 içindekiler 03 05 07 13 BASINDA KADIKÖYŞİFA KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... MEME HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ Memesiz olmak kader

Detaylı