АХМЕТ ШЕРИФ. Област на истражување Историја на османско-турскиот период

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "АХМЕТ ШЕРИФ. Област на истражување Историја на османско-турскиот период"

Transkript

1 АХМЕТ ШЕРИФ научен советник/редовен професор во Одделението за историјата на Македонија во време на осмалиско-турското владеење (до почетокот на XIX век) Област на истражување Историја на османско-турскиот период Адреса на работа ул. Григор Прличев бр Скопје тел.: тел.: Образование 1978 дипломирал на Универзитетот Aл Азхар Каиро, Египед, Филозофски факултет Исламска култура и цивилизација 1979 дополнително полагал за нострификација на дипломата на Универзитетот Св. Кирил и Методиј Скопје, Филозофски факултет Институт за историја 1990 магистрирал на Универзитетот Св. Кирил и Методиј Скопје, Институт за историја, на тема: Вакафите во Македонија за време на османлиското владеење 1999 докторирал на Универзитетот Св. Кирил и Методиј Скопје, Институт за историја, на тема: Рударството во Македонија за време на османлиското владеење Работни ангажмани стручен соработник во Институтот за национална историја асистент-истражувач во Институтот за национална историја Скопје научен соработник доцент во Институтот за национална историја Скопје виш научен соработник во Институтот за национална историја научен советник/редовен професор во Институтот за национална историја Скопје 2013 раководител на Одделението за историјата на Македонија во време на осмалиско-турското владеење (до почетокот на XIX век) професор на втор циклус на универзитетски студии на ЈНУ Институт за национална историја и на трет циклус на докторски студии по историја на Филозофскиот факултет и ЈНУ Институт за национална историја ментор на 4 докторанти и 5 магистранти и десет пати член на комисии за одбрана на магистерски и докторски тези Библиографија (селективна) 1

2 Монографии 1. Историографија на Македонија ( ) III, СДИРМ, ИНИ, Скопје 1988, 227 (со коавтори). 2. Турски документи за историјата на Македонија Пописи од XIX век. Книга I. Архив на Македонија, Матица македонска, Скопје 1996, 315 (со коавтори). 3. Историографија на Македонија ( ). IV. СДИРМ, ИНИ, Скопје 1996, 307 (со коавтори). 4. Рударството во Македонија во време на османлискотои владеење. ИНИ-Логос-А Скопје 2001, Историја за Прва година за средни училишта, ИК Логос А, Скопје, 2002, 128 (на албански јазик) 6. Материјалната положба на верските службеници во Скопје во првата половина на 19 век. Исламска верска зедница, Скопје, 2003, 190 (на албански и нa турски јазик). 7. Вакафите во Македонија во време на османлиското владеење. НУН, Скопје, 2006, 260 (на албански јазик). 8. Кратовската монетоковачница во османлискиот период. Музеј на град Кратово, Кратово, 2007, 120 (со коавтор). 9. Osmali makedoniyasi monografi (ortak calismalar) Tika Ankara Turkiye Cumhuriyeti 2010 (монографија за Османлиска Македонија, на македонски и на турски јазик, со коавтор). Статии 1. Прилог кон верската и културно-просветната и хуманата дејност на вакафите во Македонија, Млада месечина, X /78, Скопје 1996, 5, Правилник за рударството во османлиската држава од 1869 година. Гласник на ИНИ, 1/2001, 3. Економските прилики во Малешевијата во османско-турскиот период. Зборник Дедо Иљо Малешевски и неговото време. Берово 2001, (со коавтор, во печат). 4. Препис на царскиот указ за рударството во Османлиската Империја од 1861 година. Гласник на ИНИ, 2/2000, Материјалната положба на имамите од градот Скопје во 1/2 на 19 век. Научен зборник на исламски теолошки факултет-скопје, 2002, (на албански јазик). 6. Јуруците во Македонија во османлиските извори и документи. Хикмет, 2003/2, АДЕКСАМ, Гостивар, 2003, (на турски јазик). 7. Кратово, еден од главните рударски центри во Македонија во време на османлискиот период. Музејски гласник на Музеј на град Кратово, 1/1, Кратово 2003, Вакафските имоти во градот Струмица во 16 век. Хикмет, 2004/1, АДЕКСАМ, Гостивар, 2004, 9-19 (на турски јазик). 9. Вакафите како верски и културно-просветни институции. Исламска едукација, 34/75, Приштина, 2004, (на албански јазик). 10. Појавата и структурата на вакафите во Македонија во време на османлиското владеење, Културно наследство, 34/2008,

3 11. Makedoniyada osmanli medeniyeti ve vakiflar, Rumeli Kwltwrw, 2008 sayi 18 s Rumeli kwltwr ve dayanisma vakfi Istanbul. 12. Makedoniyada osmanli medeniyeti ve vakiflar, Kqprw, Kwltwr-Sanat Dergisiyil:5 sayi 24, mayis 2007 s , Wskwp-Makedoniya. 13. Развојот на вакафските институции во Македонија за време на османлиското владеење, Блгарска академија на науките, Институт по балканистика, Балканите между традицијата и модерността, Софија, Вакафите во Скопје и Скопско во време на османлиското владеење, Културно наследство, 34/2009, с Културното наследство во Македонија од времето на османлискиот период (на турски јазик: Osmanli kultur mirasi Makedoniyada ), Kultur Dergisi, Ankara, Критики/рецензии 1. Мустафа Мемиц, Велика медреса и њени уценици у револуционарном покрету. ИПЗРО Фонографика, Скопје, 1984, 300. Гласник на ИНИ, XXVIII/1-2, Скопје 1984, Превод на старотурски текст и натписни плочи на саат-кулата и чешмата од турскиод период во Прилеп. Нова Македонија, XV/413883, Скопје септември 1995 (со коавтор). Преводи: 1. Најдолгиот век на Империјата, ИНИ-Матуситеб, Скопје, (превод од турски на македонски јазик). 2. Салнаме на вилаетот Косово од 1896 г. МАТУСИТЕБ-ТИКА, Скопје, 2012, 520 (превод на книга од османско-турски на македонски јазик. 3. Salnameja e Vilajetit te Kosoves e vitit 1896 (превод од османско-турски на албански јазик, 530 стр., во печат). 4. Историја на османлиската држава и цивилизација. Уредник: Екмеледин Ихсаноглу, Том I, Том II, (превод на книга од турски на македонски јазик). Учество во реализација на проекти 1. Османлиски културни споменици во Македонија (раководител) 2. Видови на имоти во Македонија во време на османлиското владеење (раководител) 3. Јавните институции во Македонија во време на османлиското владеење (раководител) 4. Османлиска Македонија (Меѓународен проект поддржан од Република Турција, раководител) Други активности 1. Главен уредник на научното списание Гласник на ИНИ, 2012 година 2. Член на Редакцијата на списанието Гласник на ИНИ 3. Учество на во меѓународни научни симпозиуми со реферати во Истанбул, Тирана, Приштина, Сoфија, Скопје 4. Надворешен и почесен член на Институтот за историја на Рeпублика Турција 3

4 Adı Soyadı: Ahmet Şair Şerif Ülke: Makedonya Çalıştığı kurum: Makedonya Milli Tarih Enstütüsü - Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Üsküp Özgeçmiş: Üsküp doğumlu. İlk ve orta okulu Üsküp te okudu.liseyi ise Priştine-Kosova da okudu. Üniversiteden, Kahire-Mısır da, 1978 yılında Arap Dili Fakültesinin İslam Kültür ve Medeniyeti Bölümünden mezun oldu yılında Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi, Tarih Bölümünden ikinci fakültesini tamamladı. Makedonya Milli Tarih Enstütüsünde genç asistan olarak çalışmaya başladı yılında Yüksek Lisansını Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesinde, Felsefe Fakültesi-Tarih Bölümünden, Osmanlı Döneminde Makedonya daki Vakıflar konu başlıklı tezini savunup aldı yılında aynı bölümden Osmanlı Döneminde Makedonya da Madencilik Doktora Tezi savunmasını gerçekleştirip Tarih Doktoru Ünvanını elde etti yılından itibaren Makedonya Milli Tarih Enstütüsü - Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Üsküp te Öğretim üyesi oldu. Aynı Enstütüde Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Osmanlı Kültür ve Medeniyet dersini verdi. Bu çalışmalarına parallel olarak Üsküp İslam Bilimleri Fakültesinde İslam Kültür ve Medeniyeti dersini verdi ve Kalkandelen Üniversitesinde Tarih Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine müşrüflük yapıp jüri komisyonlarında bulundu. Uzmanlığı, Osmanlı Medeniyeti ve Kültürü, Osmanlı Ekonomisi ve Kültürü, Balkanlarda İslam Medeniyeti ve Kültürü alanlarıdır. Uzmanlığını ve bilimsel araştırmalarını geliştirdiği yerler İstanbul Üniversitesi, Osmanlı Arşivi, Sofya Şarkiyat Kütüphanesi, Makedonya Devlet Arşivi. Yukarıda adı geçen konular ile katıldığı Uluslararası konferanslar ve bilimsel sempozyumlar Türkiye, Bulgarista, Arnavutluk, ABD, Kosova, Bosna ve Hersek, Almanya gibi ülkelerdir. Aktif olarak kullandığı ve kitap ve makale yazdığı diller Türkçe, Arapça, Makedonca, Arnavutça, Sırpça. Pasif kullandığı diller İngilizce, Rusça ve Bulgarca. 4

5 PhD. Ahmet Şerif Milli Tarih Enstütüsü Öğretim Görevlisi-Üsküp Kişisel bilgiler: Soyadı, baba adı ve adı: Şerif Şair Ahmet Doğum tarihi ve yeri: Üsküp Kayıt numarası: Ev adresi: Con Kenedi Üsküp Ev telefon numarası: adresi : Eğitim bilgileri: Mezun olduğu bölüm: Arap Dili Fakültesi-İslam Medeniyeti Üniversite ve Ülke: El-Ezher Üniversitesi, Kahire-Mısır Mezun olduğu yıl: 1978 Mezun olduğu ikinci fakülte: Felsefe Fakültesi-Tarih Bölümü Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Yer ve Ülke: 1000 Üsküp, Makedonya Mezun olduğu yıl: 1981 Yüksek Lisans yaptığı bölüm: Yer ve Ülke: Felsefe Fakültesi-Tarih Bölümü Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi 1000 Üsküp, Makedonya Yüksek Lisanstan Mezun olduğu yıl: 1990 Yüksek Lisans Tezi Konusu: Osmanlı Döneminde Makedonya da Vakıflar Bilimsel Alanı: Uzmanlığı Vasfı Doktora yaptığı bölüm: Yer ve Ülke: Osmanlı Dönemi Osmanlı Medeniyeti ve Kültürü Tarih Mastırı Felsefe Fakültesi-Tarih Bölümü Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi 1000 Üsküp, Makedonya Doktor ünvanına sahip olduğu yıl:

6 Doktora Tezi Konusu: Osmanlı Döneminde Makedonya da Madencilik Bilimsel Alanı: Osmanlı Tarihi Uzmanlığı: Osmanlı Ekonomisi ve Kültürü Vasfı: Elde ettiği bilimsel vasfı: Tarih Doktoru Bilimsel Danışman Çalıştığı Yer ve İş bilgileri: Fakülte, Enstütü ve Kolej adı: Milli Tarih Enstütüsü Adresi: Grigor Prliçev 3, posta kutusu 591, 1000 Üsküp Bölüm: Osmanlı Dönemi, Osmanlı Kültürü Çalışmaya başladığı tarih : 1 Aralık 1978 Telefon numarası /faks numarası: Vasıf Elde Ettiği Tarihler: Genç Asistan: 1985 Araştırmacı Asistan : 1990 Doçent-Bilimsel araştırmacı elemanı: 1999 Geçici Prof. Dr. -Yüksek Bilimsel elemanı : 2002 Devamlı Prof. Dr.- Bilimsel Danışman: 2006 Kullandığı diller: Aktif: Türkçe, Arapça, Makedonca, Arnavutça, Sırpça Pasif kullandığı diller: İngilizce, Rusça ve Bulgarca. Bibliografya: Monograflar: Makedonya Historiyografyası ( ) III, ortak müellif, makedonca dilinde Historiography of Macedonia ( ) III, Association of Historians of the R. Macedonia (AHRM), Institute of National History (INH), Skopje, 1988, 227 (with co-authors). Makedonya Tarihi İçin Türk Belgeleri-XIX yüzyıl Temettuat Defterleri, ortak müellif, makedonca dilinde Turkish Documents for the History of Macedonia Registers from the XIXc. Book I. Archive of the R. Macedonia. Matica makedonska, Skopje 1996, 315. (with co-authors). Makedonya Historiografyası ( ) IV, ortak müellif, makedonca dilinde Historiography of Macedonia ( ) IV, Association of Historians of the R. Macedonia (AHRM), Institute of National History (INH), Skopje, 1996, 307 (with co-authors). 6

7 Osmanlı Döneminde Makedonya da Madencilik, makedonca dilinde Mining in Macedonia in the Ottoman Period. INH Logos-A Skopje 2001, 238. Tarih Ders Kitabı, Lise 1 için, Logos Yayınevi, Üsküp, 2002, 128. arnavutça dilinde A HISTORY textbook for 1 st year highschool, IK Logos-A, Skopje 2002, yüzyılın birinci yarısında Üsküp te Misliman Muvazzafların Malvarlıklar, Makedonya İslam Birliği, Üsküp, 2003, 190. The Financial State of the Clerks in Skopje in the first half of the XIX c. Islamic religious community, Skopje, 2003, 190. (In Albanian and Turkish language). Osmanlı Döneminde Makedonya da Vakıflar, arnavutça dilinde The Waqfs in Macedonia during the Ottoman Empire Ruling. NUN, Skopje, 2006, 260. (In Albanian language). Osmanlı Döneminde Kratovo Darphanesi. Kratovo Şehir Müzesi, Kratovo, 2007, 120. ortak miellif, makedonca dilinde The Kratovo Mint during the Ottoman period. Museum of the city of Kratovo, Kratovo, 2007, 120 (with a co-author). Makaleler: Vakıfların Makedonya da dini, kültürel, eğitimsel ve dayanışma etkisi. Hilal Dergisi, X/ 78, Skopje 1996, 5,6. makedonca dilinde Article about the Religious, Cultural and Humanitarian work of the Waqfs in Macedonia. Young moon, X/ 78, Skopje 1996, 5, yı8lında, Osmanlı Döneminde madencilikle ilgili talimatnameler, makedonca dilinde Transcription of the Royal Evidence about the Mining in the Ottoman Empire from Review of INH, 2/2000, yılı, Osmanlı Madencilik Nizamnamesi, makedonca dilinde Rulebook about the Mining in the Ottoman Empire from Review of INH, 1/ Osmanlı Döneminde Maleşevo bölgesinin ekonomik durumu. Sempozyum bildirileri. Dedo İlyo Mleşevski ve Dünemi, Berovo, ortak müellif, makedonca dilinde Economical Circumstances in the Maleshevo Area in the Ottoman-Turkish Period. Anthology: Dedo Iljo Maleshevskiand his time. Berovo 2001, (with a co-author, still being published) yüzyılın birinci yarısında Üsküp İmamların malvarlıklar. İslam Bilimleri Fakültesi, Bilimsel Dergisi, Üsküp, makedonca dilinde 7

8 The Financial State of the imams in the city of Skopje in the first half of the XIX c. Scientific compilation of the Islamic Faculty of theology, Skopje 2002, ) (in Albanian language) 20. Osmanlı Kaynak ve Belgelerinde Makedonya daki Yörükler. Hikmet, 2003/2, ADEKSAM, Gostivar, 2003, 33-42, türkçe dilinde Jurucs in Macedonia in the Ottoman Resources and Documents. Hikmet, 2003/2, ADEKSAM, Gostivar, 2003, (In Turkish language) 21. Kratovo-Osmanlı Döneminde Makedonya Madenciliğinin Başmerkezi; Kratovo Müzesi-Müze Dergisi, makedonca dilinde Kratovo, one of the main Mining Centres in Macedonia during the Ottoman Period. Museum review of the Museum of the city of Kratovo, 1/1, Kratovo 2003, Vakıf Müesseseleri, eğitim kültürel etkileri. Edukata İslame Dergisi, 34/75, Priştine,2004, arnavutça dilinde The Waqfs Religious and Cultural Institutions. Islamic Education, 34/75, Prishtina, 2004, (In Albanian language) 23. Makedoniya'da Osamnli Medeniyeti ve vakiflar. Rumeli Kwltwrw, ilkbehar, 2008 sayi 18 s Rumeli kwltwr ve dayanisma vakfi Istanbul Kopru, Uskup, 24.mayis 2007, türkçe dilinde 24. Osmanlı Döneminde Makedonya daki Vakıf Müesseselerin Gelişimi, Bulgar Bilimsel Akademisi-Balkanistika Enstütüsü, Sofya 2009, makedonca dilinde The advancement of Waqf Institutes in Macedonia in Ottoman s Period, BANU, The Institute of Balkanistics, Sofia 2009, Osmanlı Döneminde Üsküp ve Civarındaki Vakıflar. Kültürel Miraslar, Üsküpö Makedonya, no 37, 2010, syf makedonca dilinde Çevirdiği Kitaplar: İmparatorluşun En Uzun Yüzyılı, İlber Ortaylı, Üsküp, 2009, makedonca diline çevirilmiştir Kosova salnamesi 1896, Osmanlicadan makedonca dilinde çevirilmiştir Kosova salnamesi 1896, Osmanlicadan arnavutca dilinde çevirilmiştir 8

Aynı Tadı Paylaşmak: Türkiye ve Makedonya Ortak Geleneksel Yemek Kültürü Projesi (2009)

Aynı Tadı Paylaşmak: Türkiye ve Makedonya Ortak Geleneksel Yemek Kültürü Projesi (2009) Aynı Tadı Paylaşmak: Türkiye ve Makedonya Ortak Geleneksel Yemek Kültürü Projesi (2009) İnsanlığın ortak mirasının ve farklı kültürlerce paylaşılan değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini, kültürler

Detaylı

ÖNSÖZ On yedi yıl boyunca kısa masalların yanında hep lirik şiir çevirisi yaptım. Bir gün Makedonya PEN Merkezi nin başkanı Kata Kulavkova, DIVERSITY nin internet sayfası için Özcan Karabulut tan birkaç

Detaylı

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Sıddık ÇALIK (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 E-posta: (kurum/özel) scalik@ybu.edu.tr-siddikcalik@gmail.com Web sayfası Santral

Detaylı

Büyüyünce Metin: Eva S. Maurer Çizim: Aleksandar Sotirovski

Büyüyünce Metin: Eva S. Maurer Çizim: Aleksandar Sotirovski Büyüyünce Metin: Eva S. Maurer Çizim: Aleksandar Sotirovski 14 Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. BÜYÜYÜNCE Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

NOVUS LIFE JAKA НОВУС ЛАЈФ ЈАКА

NOVUS LIFE JAKA НОВУС ЛАЈФ ЈАКА NOVUS LIFE JAKA НОВУС ЛАЈФ ЈАКА AMAÇ, ЦЕЛТА, TAKDİM PLANI РАСПОРЕД НА ПРЕЗЕНТАЦИЈА AHKUT İNŞAAT HAKKINDA ÖZET BİLGİ, КРАТКО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА АХКУТ ИНШААТ, NEDEN AHKUT İNŞAAT, ЗОШТО АХКУТ ИНШААТ, TAKDİM PLANI

Detaylı

MAKEDON DRAM ESERLERİNDE TÜRKÇE LEKSİK UNSURLAR

MAKEDON DRAM ESERLERİNDE TÜRKÇE LEKSİK UNSURLAR Prof. Dr. Aktan AGO UDK 811.512.161 373.6 Makale türü: 1.01 Orjinal bilimsel makale Kabul edildi: 04.09.2017 Revize : 22.09.2017 Onaylandı : 15.10.2017 MAKEDON DRAM ESERLERİNDE TÜRKÇE LEKSİK UNSURLAR Prof.

Detaylı

ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО-ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA-TÜRKÇE SÖZLÜK. Министерствп за култура на Република Македпнија

ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО-ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA-TÜRKÇE SÖZLÜK. Министерствп за култура на Република Македпнија ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО-ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA-TÜRKÇE SÖZLÜK Министерствп за култура на Република Македпнија Марија Лепнтиќ Mariya Leontik ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA TÜRKÇE SÖZLÜK

Detaylı

FERAH ALÜMİNYUM TİC.LTD.ŞTİ Компанија од Турција специјализирана за производство на алуминиумски делови (додатоци) и други производи од алуминиум.

FERAH ALÜMİNYUM TİC.LTD.ŞTİ Компанија од Турција специјализирана за производство на алуминиумски делови (додатоци) и други производи од алуминиум. СПИСОК НА ТУРСКИ КОМПАНИИ УЧЕСНИЦИ на Македонско-турскиот бизнис-форум со Бизнис-асоцијацијата ТУМСИАД од Истанбул, Турција Стопанска комора на Македонија (сала 1 и сала 4 на 5-ти кат) 17 јуни 2013 година,

Detaylı

TÜRKÇE-MAKEDONCA KĠTAPLARIN TÜRK DĠLĠNĠN ÖĞRETĠLMESĠNDE VE TÜRK EDEBĠYATININ TANITILMASINDA ETKEN OLARAK

TÜRKÇE-MAKEDONCA KĠTAPLARIN TÜRK DĠLĠNĠN ÖĞRETĠLMESĠNDE VE TÜRK EDEBĠYATININ TANITILMASINDA ETKEN OLARAK TÜRKÇE-MAKEDONCA KĠTAPLARIN TÜRK DĠLĠNĠN ÖĞRETĠLMESĠNDE VE TÜRK EDEBĠYATININ TANITILMASINDA ETKEN OLARAK Doç. Dr. Mariya Leontiç Özet: Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında her alanda iş birliği gelişti.

Detaylı

M O N O G R A F İ S İ

M O N O G R A F İ S İ MAKEDONYA İŞTİP GOTSE DELÇEV ÜNİVERSİTESİ FİLOLOJİ FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ M O N O G R A F İ S İ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mahmut ÇELİK - Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL İŞTİP- 2016 Makedonya İştip

Detaylı

ADEKSAM Gostivar Makedonya - Macedonia

ADEKSAM Gostivar Makedonya - Macedonia ULUSLARARASI HAKEMLİ İLMİ ARAŞTIRMA DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL ADEKSAM Gostivar Makedonya - Macedonia Yayın yılı/year of publication: 11, Sayı/No: 22, Yıl/Year 2013/2 HİKMET

Detaylı

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz.

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Sultan Orhan 4 Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının okunması, ortaklaşa bilgi edinmek ve eğlenmek anlamına

Detaylı

KEREM DÜNYA GEZİSİNDE. Metin: Halina Krouk Çizim : Rolandas Bilinskas

KEREM DÜNYA GEZİSİNDE. Metin: Halina Krouk Çizim : Rolandas Bilinskas KEREM DÜNYA GEZİSİNDE 15 Metin: Halina Krouk Çizim : Rolandas Bilinskas Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının

Detaylı

Haydi İşe Gidelim. Aude Maryan. Brunel Mançek. Metin: Çizimler:

Haydi İşe Gidelim. Aude Maryan. Brunel Mançek. Metin: Çizimler: Haydi İşe Gidelim 10 Metin: Çizimler: Aude Maryan Brunel Mançek Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının okunması,

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

YETERLi VE ADIL TEMSiL İLKESİNİN UYGULAMASI: VATANDAŞ ALGISI ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ: ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

YETERLi VE ADIL TEMSiL İLKESİNİN UYGULAMASI: VATANDAŞ ALGISI ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ: ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ YETERLi VE ADIL TEMSiL İLKESİNİN UYGULAMASI: VATANDAŞ ALGISI ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ: ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF ADEQUATE AND EQUITABLE REPRESENTATION:

Detaylı

İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА. Önsöz... 8 Предговор Kitapla Setiyle İlgili Açıklayıcı Bilgiler Корисни информации за комплетот книги...

İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА. Önsöz... 8 Предговор Kitapla Setiyle İlgili Açıklayıcı Bilgiler Корисни информации за комплетот книги... İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА Önsöz... 8 Предговор... 9 Kitapla Setiyle İlgili Açıklayıcı Bilgiler... 10 Корисни информации за комплетот книги... 11 Leksik Temalar ve Gramer Birimleri... 12 Лексички теми и граматички

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz.

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Roni 9 Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının okunması, ortaklaşa bilgi edinmek ve eğlenmek anlamına gelmektedir.

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz.

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Buz 2 Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının okunması, ortaklaşa bilgi edinmek ve eğlenmek anlamına gelmektedir.

Detaylı

Herkes için Portakallar HERKES IÇIN PORTAKALLAR

Herkes için Portakallar HERKES IÇIN PORTAKALLAR Herkes için Portakallar 11 Metin: Daiga Zake Resimler: Elena Stoyanova HERKES IÇIN PORTAKALLAR Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

TEKERLEKLİ SANDAYLELİ KIZ

TEKERLEKLİ SANDAYLELİ KIZ Tekerlekli Sandayleli Kız 5 TEKERLEKLİ SANDAYLELİ KIZ Metin: Kismete Hyseni Çizimler: Sara Bak Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla

Detaylı

Ertan Kaybolmak İstiyor

Ertan Kaybolmak İstiyor Ertan Kaybolmak İstiyor 1 Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının okunması, ortaklaşa bilgi edinmek ve eğlenmek

Detaylı

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz.

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. En küçüğü 17 Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının okunması, ortaklaşa bilgi edinmek ve eğlenmek anlamına

Detaylı

Büyülü Koltuk. Gordana. Mişevska. Aleksandar Sotirovski. Çizimler: Metin:

Büyülü Koltuk. Gordana. Mişevska. Aleksandar Sotirovski. Çizimler: Metin: Büyülü Koltuk Metin: Gordana Mişevska Çizimler: Aleksandar Sotirovski 6 Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ: Adı Soyadı: Fatma Şensoy Ünvanı: Dr. Doğum Tarihi: 23.12.1960 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl Lisans Marmara Üniversitesi Ekonomi 1977-1981

Detaylı

ADEKSAM Gostivar Makedonya - Macedonia

ADEKSAM Gostivar Makedonya - Macedonia ULUSLARARASI HAKEMLİ İLMİ ARAŞTIRMA DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL ADEKSAM Gostivar Makedonya - Macedonia Yayın yılı/year of publication: 11, Sayı/No: 22, Yıl/Year 2013/2 HİKMET

Detaylı

Head of Department of History. MA: History of The Republic of Turkey, History, Hacettepe University, 1985

Head of Department of History. MA: History of The Republic of Turkey, History, Hacettepe University, 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Personal Web Page: http: ysarinay@etu.edu.tr Administrative Duties : Dean of Faculty of Science and Letters Head of Department of History E-Mail : ysarinay@etu.edu.tr Phone: : +90

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

Kiril Metodi Üniversitesi-Saints Cyril and Methodius University of Skopje

Kiril Metodi Üniversitesi-Saints Cyril and Methodius University of Skopje YURTDIŞINDA EĞİTİM - MAKEDONYA EĞİTİM Kiril Metodi Üniversitesi-Saints Cyril and Methodius University of Skopje 1 / 5 Saints Cyril and Methodius University of Skopje - Makedonya Cumhuriyeti nde kurulmuş

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Makedonya'da Tanınmış Yapılar, Yerler, Ürünler ve Etkinlikler. Rehberi

Makedonya'da Tanınmış Yapılar, Yerler, Ürünler ve Etkinlikler. Rehberi Makedonya'da Tanınmış Yapılar, Yerler, Ürünler ve Etkinlikler Rehberi 2016 Metin düzenleme: Dr. Nako Taşkov, Dr. Nikola Dimitrov, Dr. Deyan Metodieski Değerlendirenler: Dr. Tanya Angelkova Petkova, Dr.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Hasip Saygılı İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00-6050 Mail : hsaygili@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

BİR KÖPEĞE SAHİP OLMAK. Metin: İvona Brejinova Çizim: Zaur Deisase

BİR KÖPEĞE SAHİP OLMAK. Metin: İvona Brejinova Çizim: Zaur Deisase BİR KÖPEĞE SAHİP OLMAK Metin: İvona Brejinova Çizim: Zaur Deisase 13 Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Metin: İvona Brejinova Çizim: Zaur Deisase Öğrencilerimizle veya

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Cilt / Volume: I Sayı / Number:1 Ankara 2012 ANKARA ÜNİVERSİTESİ İncitaşı Sokak No: 10 06510 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312)

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Prof. Dr. Mahmut ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Prof. Dr. Mahmut ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Prof. Dr. Mahmut ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL İştip 2016 Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi Filoloji Fakültesi Kitabın Adı: Makedonya

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

MAKEDONYA TÜRK AĞIZLARI: GEÇMİŞİ VE BUGÜNKÜ DURUMU

MAKEDONYA TÜRK AĞIZLARI: GEÇMİŞİ VE BUGÜNKÜ DURUMU DOI: 10.7816/ulakbilge-06-29-09 ulakbilge, 2018, Cilt 6, Sayı 29, Volume 6, Issue 29 MAKEDONYA TÜRK AĞIZLARI: GEÇMİŞİ VE BUGÜNKÜ DURUMU Oktay AHMED 1 ÖZ Rumeli Türk ağızları, Anadolu ağızlarının bir parçası

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

MAKEDON SOYADLARINA YANSIYAN İSLAM MEDENİYETİNİN ETKİLERİ REFLECTION OF THE ISLAMIC CIVILIZATION IN THE MACEDONIAN PATRONYMIC GLOSSARY

MAKEDON SOYADLARINA YANSIYAN İSLAM MEDENİYETİNİN ETKİLERİ REFLECTION OF THE ISLAMIC CIVILIZATION IN THE MACEDONIAN PATRONYMIC GLOSSARY MAKEDON SOYADLARINA YANSIYAN İSLAM MEDENİYETİNİN ETKİLERİ Doç. D-r. Mariya Leontiç Özet: 15 ile 19 yüzyıllar arasında Makedonya Osmanlı İmparatorluğu nun idaresi altında bulunduğundan dolayı İslam medeniyeti

Detaylı

ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ GOSTİVAR MAKEDONYA CUMHURİYETİ

ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ GOSTİVAR MAKEDONYA CUMHURİYETİ ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ GOSTİVAR MAKEDONYA CUMHURİYETİ MAKEDONYA CUMHURİYETİ ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ GOSTİVAR 2015-2019 Yılları İçin Akredite Olan Programlar TANITIM KİTAPÇIĞI GOSTİVAR,

Detaylı

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE Prof. Dr. FARUK TAŞKALE EĞİTİM Nevşehir de doğdu. 1967 1972 Beşiktaş Anafartalar İlkokulu 1972 1975 Beyoğlu Fındıklı Ortaokulu 1975 1978 Beyoğlu Fındıklı Lisesi 1981 1986 İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

SIRBİSTAN VE KOSOVA'DA DÜNYA DİLİ OLARAK TÜRKÇE

SIRBİSTAN VE KOSOVA'DA DÜNYA DİLİ OLARAK TÜRKÇE SIRBİSTAN VE KOSOVA'DA DÜNYA DİLİ OLARAK TÜRKÇE TURKISH ASA GLOBAL LANGUAGE INSERRIA AND KOSOVA ТУРЕЦКИЙ КАК ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ В СЕРБИИ И КОСОВЕ Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ * - Prof. Dr. Tacida Zubçeviç HAFIZ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Adı Soyadı (Unvanı) Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BAŞSİAD BAŞİSKELE SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 19-22.03.2015 MAKEDONYA ÜSKÜP/ KOSOVA-PRİŞTİNE TRIP EXHIBITOR LISTS

BAŞSİAD BAŞİSKELE SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 19-22.03.2015 MAKEDONYA ÜSKÜP/ KOSOVA-PRİŞTİNE TRIP EXHIBITOR LISTS Barat Endüstriyel Mühendislik Barış ARAT BKM Uluslararası Belgelendirme Eğitim Yazılım İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Şener ÖZEN Başaraneller Makina İmalat ve Otomotiv San.Ltd.Şti. Erdinç KÜÇÜKATEŞ Избор на

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

KARANLIK. Metin: Rozana Bagdasariyan Çizim: Manana Morçiladze

KARANLIK. Metin: Rozana Bagdasariyan Çizim: Manana Morçiladze KARANLIK 16 Metin: Rozana Bagdasariyan Çizim: Manana Morçiladze Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Metin: Rozana Bagdasariyan Çizim: Manana Morçiladze Öğrencilerimizle

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

CHARACTERISTICS OF TURKISH AND MACEDONIAN PROVERBS. Marija Leontik TÜRKÇE VE MAKEDONCA ATASÖZLERİNİN ÖZELLİKLERİ

CHARACTERISTICS OF TURKISH AND MACEDONIAN PROVERBS. Marija Leontik TÜRKÇE VE MAKEDONCA ATASÖZLERİNİN ÖZELLİKLERİ CHARACTERISTICS OF TURKISH AND MACEDONIAN PROVERBS Marija Leontik Goce Delcev University-Stip, Republic of Macedonia marija.leontik@ugd.edu.mk Abstract: Proverbs include both the material and the spiritual

Detaylı

ПРЕДГОВОР. Овој Основен турско-македонски речник е подготвен според најфреквентните зборови во секојдневниот разговорен јазик и во училишните книги.

ПРЕДГОВОР. Овој Основен турско-македонски речник е подготвен според најфреквентните зборови во секојдневниот разговорен јазик и во училишните книги. ПРЕДГОВОР Овој Основен турско-македонски речник е подготвен според најфреквентните зборови во секојдневниот разговорен јазик и во училишните книги. И подучувањето и учењето на еден јазик претставува големо

Detaylı

Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Programı ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMI Yüksek lisans ve Doktora aşamalarından meydana gelen Lisansüstü eğitim programımız, öğrencilerin

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

Metin: Karolin Hudikor Çizimler: İsmer Senkilus

Metin: Karolin Hudikor Çizimler: İsmer Senkilus Dedem İçin Mango Metin: Karolin Hudikor Çizimler: İsmer Senkilus 3 Dedem için Mango Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Egemen Sok. No 3 Gönyeli/Lefkoşa :

ÖZGEÇMİŞ. :Egemen Sok. No 3 Gönyeli/Lefkoşa : 1. Adı Soyadı : Özen Çatal ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon Mail :Egemen Sok. No 3 Gönyeli/Lefkoşa :05428756234 :ozencatal@gau.edu.tr, ozycatal@gmail.com 2. Doğum Tarihi :30.06.1978 3. Unvanı :Dr 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

ПАЛИМПСЕСТ PA L I M P S E S T

ПАЛИМПСЕСТ PA L I M P S E S T ПАЛИМПСЕСТ Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања PA L I M P S E S T International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research Год. II, Бр. 3 Штип, 2017 ISSN

Detaylı

-1989-1993 Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü Sorumluluğu,

-1989-1993 Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü Sorumluluğu, Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa BAYTER (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mbayter@ybu.edu.tr; mbayter@hotmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324

Detaylı

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

Tez adı: Anadolu daki Amerikan Hastaneleri ve Tıbbi Misyonerlik (2011) EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ

Tez adı: Anadolu daki Amerikan Hastaneleri ve Tıbbi Misyonerlik (2011) EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ Doç. Dr. İdris YÜCEL Hacettepe Ü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Adres : Hacettepe Ü, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü 06800 Beytepe Ankara-TÜRKİYE Telefon : +90

Detaylı

Arş. Gör. İlker YİĞİT

Arş. Gör. İlker YİĞİT CV Arş. Gör. İlker YİĞİT Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Mail: iyigithg@gmail.com Tel: 0-376-218 11 23/5111 Faks: 0-376-218 10 31 WEB: http://websitem.karatekin.edu.tr/iyigit/sayfa/314

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.YIL 2. YY. 1 YDİ2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

Benek ve Gözlükleri. Metin: İvona Brejinova Çizimler: Mentor Lapaştista

Benek ve Gözlükleri. Metin: İvona Brejinova Çizimler: Mentor Lapaştista Benek ve Gözlükleri 8 Metin: İvona Brejinova Çizimler: Mentor Lapaştista Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

CEM KORKUT ÖZGEÇMİŞ. DOĞUM YERİ/TARİHİ: Doğanşehir / İLETİŞİM: Telefon: E-Posta: AKADEMİK İLGİ ALANLARI:

CEM KORKUT ÖZGEÇMİŞ. DOĞUM YERİ/TARİHİ: Doğanşehir / İLETİŞİM: Telefon: E-Posta: AKADEMİK İLGİ ALANLARI: ÖZGEÇMİŞ CEM KORKUT İLETİŞİM: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mh. 06760 Çubuk / Ankara Telefon: 0 312 906 17 52 E-Posta:

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

MAKANİ. 20 Metin. ve Çizim: Maryan Mançek

MAKANİ. 20 Metin. ve Çizim: Maryan Mançek MAKANİ 20 Metin ve Çizim: Maryan Mançek Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının okunması, ortaklaşa bilgi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Rekabet Ölçüm Teknikleri ve Türk Sabun Sanayiinin Rekabet Gücü. Danışman Prof.Dr.Nejat ERK

ÖZGEÇMİŞ. Rekabet Ölçüm Teknikleri ve Türk Sabun Sanayiinin Rekabet Gücü. Danışman Prof.Dr.Nejat ERK ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURİYE ZEYNEP ÖKTEN Doğum Tarihi: 28/04/1964 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1985 Y. Lisans İktisat Çukurova Universitesi

Detaylı

Bölükbaşı Ertürk, Esra (2010), Safranbolu da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü, Erdem, s.56, sf.27-58.

Bölükbaşı Ertürk, Esra (2010), Safranbolu da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü, Erdem, s.56, sf.27-58. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Esra Bölükbaşı Ertürk 2. Doğum Tarihi: 27.03 3. Unvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arkeoloji-Sanat Tarihi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

П А Л И М П С Е С Т P A L I M P S E S T

П А Л И М П С Е С Т P A L I M P S E S T 219 П А Л И М П С Е С Т Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања P A L I M P S E S T International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research Год. I, Бр. 2

Detaylı

GRAMER KĠTAPLARININ TÜRK DĠLĠNĠN ÖĞRENĠLMESĠNDE YARARLARI VE TEMEL TÜRKÇE DĠL BĠLGĠSĠ KĠTABININ YERĠ

GRAMER KĠTAPLARININ TÜRK DĠLĠNĠN ÖĞRENĠLMESĠNDE YARARLARI VE TEMEL TÜRKÇE DĠL BĠLGĠSĠ KĠTABININ YERĠ 1 2 GRAMER KĠTAPLARININ TÜRK DĠLĠNĠN ÖĞRENĠLMESĠNDE YARARLARI VE TEMEL TÜRKÇE DĠL BĠLGĠSĠ KĠTABININ YERĠ Mariya Leontiç Özet: Makedonya da, yüksek öğretimde Türkçeyi öğrenmek için ilgi günden güne artıyor.

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas EĞİTİM Üniversite: Lisans: 1976-1980. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

OYUNCAK BEBEĞİN BURNU Metin: Miranda. HaciyaÇizim: Ursula Kohrer

OYUNCAK BEBEĞİN BURNU Metin: Miranda. HaciyaÇizim: Ursula Kohrer OYUNCAK BEBEĞİN BURNU Metin: Miranda HaciyaÇizim: Ursula Kohrer 19 Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Metin: Miranda HaciyaÇizim: Ursula Kohrer Öğrencilerimizle veya

Detaylı

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008)

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008) (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Adı Soyadı (Unvanı) Hacı Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.) Doktora Gazil Üniversitesi,Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) hyilmaz@ybu.edu.tr; hayilmaz@gazi.edu.tr. Web sayfası:

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Kasım, 2017

ÖZGEÇMİŞ Kasım, 2017 ÖZGEÇMİŞ Kasım, 2017 KİŞİSEL BİLGİLER Adı: Güzel Soyadı: ÖZTÜRK Doğum Yeri ve Tarihi: Aralık, 05.01.1985 Mesleği: Araştırma Görevlisi/Arkeolog. Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Unvanı :Servet AKYOL : Merzifon/1976 :Dr. İletişim: E-Posta :sakyol@akdeniz.edu.tr Telefon :(242) 227 44 00/6421 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ALİ AKBAŞ, ŞİİRİ VE BEN

ALİ AKBAŞ, ŞİİRİ VE BEN 1 2 3 ALİ AKBAŞ, ŞİİRİ VE BEN Mariya Leontik Gotse Delçev Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı Bölümü marija.leontik@ugd.edu.mk Dalay Lama ya göre: Memnun olma durumu mutluluğun anahtarıdır. Sağlık, varlık

Detaylı

Below is a list of journals that we can supply. Please contact nedimbali@librakitap.com.tr for further information. Issues / Year

Below is a list of journals that we can supply. Please contact nedimbali@librakitap.com.tr for further information. Issues / Year TİC. A.Ş. P.K. 165, ŞİŞLİ ISTANBUL / TURKEY TEL: 90-212-232 99 04 / 05 FAX: 90-212-231 11 29 www.librabooks.com.tr Below is a list of journals that we can supply. Please contact nedimbali@librakitap.com.tr

Detaylı

BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ

BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ Mustafa YAYLA 1 Ahmet ALTAY 2 ÖZET Bu çalışmada Bulgaristan Aziz Kiril ve Methodius Ulusal Kütüphanesi

Detaylı

ATATÜRK, TÜRK DİLİ VE YAZI İNKILÂBI ATATURK, TURKISH LANGUAGE AND THE ALPHABETIK REVOLUTION

ATATÜRK, TÜRK DİLİ VE YAZI İNKILÂBI ATATURK, TURKISH LANGUAGE AND THE ALPHABETIK REVOLUTION ATATÜRK, TÜRK DİLİ VE YAZI İNKILÂBI Mariya Leontiç 1 ATATURK, TURKISH LANGUAGE AND THE ALPHABETIK REVOLUTION Abstract: There are very few leaders in this world which have won a lot of victories on the

Detaylı

ILKADIM'DA BÜYÜK BALKAN KONGRESI

ILKADIM'DA BÜYÜK BALKAN KONGRESI ILKADIM'DA BÜYÜK BALKAN KONGRESI Portal : http://kalemmedyahaber.com İçeriği : Haber Tarih : 21.12.2015 Adres : http://kalemmedyahaber.com/kultur-sanat/ilkadimda-buyuk-balkan-kongresi-p-1311.html?oscsid=e6530b313259

Detaylı

YUNANİSTAN MAKEDONYA KOSOVA VE BULGARİSTAN GEZİSİ PROGRAMI 30 NİSAN - 08 MAYIS 2014

YUNANİSTAN MAKEDONYA KOSOVA VE BULGARİSTAN GEZİSİ PROGRAMI 30 NİSAN - 08 MAYIS 2014 YUNANİSTAN MAKEDONYA KOSOVA VE BULGARİSTAN GEZİSİ PROGRAMI 30 NİSAN - 08 MAYIS 2014 MAYIS 2014 1. Gün : 30 Nisan 2014 Çarşamba Saat : 21. 00 Rektörlüğün A Kapısı önünden hareket 23. 30 24. 00 Kocaeli civarında

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. MEHMET MESUT ERGİN Doğum Tarihi: 17 MART 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazi Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Özel

ÖZGEÇMİŞ. : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Özel ÖZGEÇMİŞ GENEL Adı : Ahmet İsmail ÖZÇELİK Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 27.08.1954 Konumu ve Ünvanları Alanı Eğitim Medeni Hali : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik

Detaylı

Özgeçmiş. Tepebaşı Mah. 88 Evler Küme Evleri 13/4, Zonguldak İş Adresi.

Özgeçmiş. Tepebaşı Mah. 88 Evler Küme Evleri 13/4, Zonguldak İş Adresi. Özgeçmiş 1. Kişisel Bilgiler Ünvanı, Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Ahmet BOSTANCI Doğum Yeri, Yılı Almanya Münih, 27.08.1975 Medeni Durumu Evli Ev Adresi Tepebaşı Mah. 88 Evler Küme Evleri 13/4, 67030 Zonguldak

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı