ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU"

Transkript

1 ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 28 AĞUSTOS 2012

2 GİRİŞ a) Raporu Hazırlayan Uzmanının Kimliği ve Rapor Tarihi Polat Yaman, Araştırma Müdürü, Galata Yatırım A.Ş. Rapor Tarihi 28 Ağustos 2012 dir. b) Raporun Amacı Bu raporun amacı, Atlantik Petrol Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. nin şirket değerini, bilinen ve genel kabul görmüş değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemektir. Bu nedenle bu çalışma, belli bir satış ya da alım önerisinde bulunmayı değil, karar alıcılara yardımcı olacak bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır. c) Değerlemeye İlişkin Varsayım, Sınırlayıcı Şart, Özel ve Olağandışı Varsayımlar Bu çalışma, ilgili şirket tarafından sağlanan bilgiler kullanılarak hazırlanmış, şirketin mevcut yapısı ile geleceğe ilişkin kurumsal ve sektörel beklentiler değerlendirilmiş ve bu süreçte Türkiye ekonomisinin gösterdiği ve ileride göstereceği tahmin edilen performans da dikkate alınmıştır. Değerleme ve fiyat tespit çalışması Atlantik Petrol Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. için 2009, 2010 ve 2011 yılsonu ve aylık dönemine ait mali tablolarına dayanılarak hazırlanmıştır. Bu mali tablolara ayrıca, herhangi bir denetim veya inceleme yöntemleri uygulanmamıştır. Şirket yönetimi tarafından sağlanan bilgiler veri alınmış ve şirket faaliyetlerini doğru olarak yansıttığı kabul edilmiştir. Değerleme raporunun ve fiyat tespitinin oluşturulmasında aşağıda sayılan varsayımlar kullanılmıştır. Bu varsayımların Şirket değerlemesini doğrudan etkileyen sonuçları vardır: a) Şirket in, faaliyetlerini ciddi anlamda etkileyen (olağandışı mali kriz, doğal afetler, olağandışı siyasi ve yasal değişiklikler, öngörülemez hukuki gelişmeler vs gibi) alışılagelen dışında bir engel olmadan işletmenin sürdürülebilirliği esasına göre öngörülebilir gelecekte faaliyet göstermeye devam etmesi, b) Şirket in yönetim ve personel kadrosunda işletmenin sürekliliğini, bilgi ve tecrübe birikimini etkileyecek, alışılagelen personel dönüşümü dışında olumsuz önemli bir değişimin olmaması. c) Türk ve dünya ekonomisinde yakın gelecekteki gerçekleşmelerin bu rapordaki varsayımlar bölümündeki ekonomik verilerden ciddi sapma göstermemesi. e) Değerlemede olağanüstü herhangi özel bir varsayımda bulunulmamıştır. Bu raporda bulunan değerleme ve fiyat tespit sonuçları Atlantik Petrol Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. yönetimine sunulmak içindir. Bu nedenle, belirtilen bu amaç dışında kullanılması doğru olmayabilir.

3 Hisse senedi değerlemesi, piyasa fiyatını etkileyebilecek ilgili tüm faktörlerin dikkate alınması ile hesaplanır. Bu faktörler genellikle şunları içerir: İşletmenin geçmişi Ekonomik yapı ve işletmenin içinde bulunduğu sektörün genel görüntüsü İşletmenin mali yapısı ve defter değeri İşletmenin kar yaratma kapasitesi İşletmenin temettü ödeme kapasitesi İşletmenin, sabit ve dönen varlıklarının yapısı ve değerleri Aynı ya da benzer sektörlerdeki halka açık şirketlerin piyasa değerleri Hisse senetlerinin satılabilme potansiyeli (talebin varlığı ve yeterliliği) Satılan hisse senetlerinin şirketi kontrol gücü sağlayıp sağlamadığı Şirket hisseleri halka açık ise, piyasanın şirkete biçtiği değer ve satılacak hissenin büyüklüğü Bu rapor, şirket değerini belirlemede etkisi olan bu faktörlerin hepsini dikkate alarak hazırlanmıştır. Ancak, değerleme ile ilgili olarak aşağıda belirtilen sınırlayıcı koşulları da bünyesinde taşımaktadır: Değerlemesi yapılan aktifler için bir hukuki çalışma yürütülmemiştir. Değerleme çalışmasında, değerlemeye konu aktiflerin iyi ve satılabilir durumda olduğu ve aktifler üzerinde herhangi bir kısıtlayıcı hak olmadığı kabul edilmiştir. Bu raporda kullanılan tüm bilgiler şirket yönetimi tarafından sağlanmış, doğru olduğu kabul edilen bilgilerdir. Bu rapora konu olan değerleme ve fiyat tespit çalışması, bilinen değerleme metotları kullanılarak üst düzeyde uzmanlık bilgisi ile yapılmıştır. Ancak, piyasa koşullarında meydana gelebilecek çok önemli değişmelerin şirket değerini etkileyebileceği ve şirket değerinin yukarı veya aşağı yönde hareket edebileceği bilinmektedir. Değerleme çalışması sırasında, şirketin faaliyetini yürütmesinde belirleyici olan tüm yasal koşullara uygun olduğu kabul edilmiş ve bu husus ayrıca incelenmemiştir.

4 ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Geçmiş Geçmiş VARLIKLAR Dönen Varlıklar 8,576,925 7,605,549 2,044,960 1,058,573 Nakit ve Nakit Benzerleri 120,301 32,938 4,547 56,158 Ticari Alacaklar 4,340,655 5,393,527 1,080, ,454 Diğer Alacaklar 225, , , ,971 Stoklar 2,091,620 1,167, , ,220 Diğer Dönen Varlıklar 1,798, ,942 90,023 97,770 (Ara Toplam) 8,576,925 7,605,549 2,044,960 1,058,573 Duran Varlıklar 6,597,400 3,685,864 3,237, ,509 Ticari alacaklar 263,139 Yatırım amaçlı gayrimenkuller 1,197,333 Maddi Duran Varlıklar 5,079,121 3,646,842 3,184, ,171 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2, ,172 2,587 Ertelenmiş Vergi Varlığı 54,620 38,616 51,796 49,751 TOPLAM VARLIKLAR 15,173,965 11,291,413 5,282,003 1,500,082 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 5,890,726 7,244,070 2,253,093 1,237,128 Finansal Borçlar 2,789,852 2,259,514 1,016, ,295 Ticari Borçlar 2,788,326 4,473, , ,612 Diğer Borçlar 278, , , ,221 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35,544 74, Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 235, (Ara toplam) 5,890,726 7,244,070 2,253,093 1,237,128 Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,718, , , ,152 Finansal Borçlar 1,395, , , ,043 Diğer Borçlar 8,402 13, Kıdem Tazminatı Karşılığı 106,061 67,401 53,339 31,887 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 209, , ,413 3,222 ÖZKAYNAKLAR 7,564,422 3,339,954 2,699,274 4,802 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7,564,422 3,339,954 2,699,274 4,802 Ödenmiş Sermaye 4,050, , , ,000 Değer Artış Fonları 3,751,029 2,721,536 2,721,536 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları (251,602) (322,262) (295,198) 186,209 Net Dönem Karı / Zararı 14,995 70,660 (27,064) (281,569) TOPLAM KAYNAKLAR 15,173,965 11,291,413 5,282,003 1,500,082

5 ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Geçmiş Geçmiş SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri 6,448,945 11,105,823 4,367,351 2,370,807 Satışların Maliyeti (-) (5,292,519) (9,603,920) (3,822,500) (2,235,089) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,156,426 1,501, , ,718 BRÜT KAR/ZARAR 1,156,426 1,501, , ,718 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (214,811) (268,168) (122,400) (96,386) Genel Yönetim Giderleri (-) (397,325) (409,016) (299,355) (241,777) Diğer Faaliyet Gelirleri 30, ,259 12,752 8,190 Diğer Faaliyet Giderleri (-) (27,618) (365,195) (8,914) (4,833) FAALİYET KARI/ZARARI 547, , ,934 (199,088) (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 51, , ,646 25,761 (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) (574,684) (672,340) (257,737) (143,320) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 23, ,442 (28,157) (316,737) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (8,821) (104,782) 1,093 35,168 - Dönem Vergi Gelir/Gideri (34,544) (74,214) Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 25,723 (30,568) 1,093 35,168 DÖNEM KARI/ZARARI 14,995 70,660 (27,064) (281,569) Yurtiçi satışlar 3,077,528 2,303,092 1,228,104 Yurtdışı satışlar 2,854,437 1,574, ,918 Diğer gelirler 518,141 17,850 14,267 6,450,106 3,895,640 2,039,289 Satıştan iadeler - (372) - Satış indirimleri (1,161) - - 6,448,945 3,895,268 2,039,289

6 PİYASA DEĞERİ TESPİTİ Atlantik Petrol Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. için yapılan değerleme çalışmasında Piyasa Çarpanları ile İndirgenmiş Nakit Akımı yöntemleri kullanılmış ve şirket için hesaplanan nihai sonuçta her iki yöntem neticesinde elde edilen değerler %50 oranında ağırlıklandırılarak baz alınmıştır. PİYASA ÇARPANLARI YÖNTEMİ İLE PİYASA DEĞERİ TESPİTİ Piyasa Çarpanları yöntemi ile yapılan piyasa değeri hesaplanmasında Piyasa Değeri / Defter Değeri Piyasa Değeri / Satışlar Rasyoları kullanılmıştır. Faaliyet konusu itibariyle Atlantik Petrol Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. için piyasa çarpanları yöntemiyle yapılan değerlemede baz alınan çarpanlarda Sanayi, Kimyasal Ürün ve Petrol sektörü rasyoları kullanılmıştır. Ayrıca Yurtdışı benzer Şirket rasyoları da değerlendirmeye dahil edilmiştir. Yurtdışı Benzer Şirketler PD/DD FD/SATIŞLAR Calumet specialty 1,28 0,32 Chesapeake midstream 1,48 1,04 CVR Energy 1,79 0,38 Eagle Rock energy 1,21 1,09 Hess corp. 0,85 0,45 Hollyfrontier Corp. 1,33 0,4 Imperial Oil 2,63 1,22 Longwei petroleum invest. 0,45 0,28 Marathon oil corp 1,11 1,27 Murphy oil corp. 1,15 0,38 NGL energy partners 1,5 0,46 Ultrapar Participacoes 4,13 0,45 Ortalama 1,58 0,65 Kaynak; ycharts.com

7 09 Ağustos 2012 itibariyle PD/DD FD/ SATIŞLAR Sanayi 2,3 1,6 Kimyasal ürün 1,2 1,1 Petrol 1,9 0,3 Yurtdışı Benzer Şirketler 1,58 0,65 Ortalama 1,75 0,91 Kaynak : Reuters verileri Özsermaye Satışlar* Net Nakit Şirket Verileri (TL) * 2012 yılsonu beklentisi 1- Piyasa Değeri / Defter değeri oranı ile değerleme (TL) Ağırlıklandırılmış ortalama PD/DD oranı 1.75 Özsermaye 7,564,422 PD/DD' ye göre piyasa değeri 13,199, Firma Değeri / Satışlar oranı ile değerleme (TL) Ağırlıklandırılmış ortalama FD/ satışlar oranı 0,91 satışlar FD/ satışlar' a göre piyasa değeri yöntem eşit olarak ağırlıklandırılmıştır. Buna göre piyasa çarpanları yöntemi ile şirket için ortalama 12,956,537 TL piyasa değerine ulaşıyoruz.

8 İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMI YÖNTEMİNE GÖRE PİYASA DEĞERİ TESPİTİ Şirket in İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi ne göre yapılan değerlemesinde kullanılan temel varsayımlar aşağıda sıralanmıştır: 1. Projeksiyonlar Türk Lirası üzerinden yapılmıştır. Aksi belirtilmedikçe tüm parasal büyüklükler TL cinsindendir yıllarını kapsayan analize konu olan dönemde ülke risk priminin azalacağı öngörüsünde bulunulmuştur. Şirket için hesaplanan iskonto oranında ise, donemi için ortalama 13,16 olarak tahmin edilmiştir. Özsermaye maliyeti belirlenirken, risksiz faiz oranı olarak Merkez Bankası tarafından gösterge olarak ilan edilen TRT050314T14 tahvilinin son bir yıllık ortalama bileşik faiz oranı kullanılmıştır. Sermaye piyasası risk primi olarak da bu oranın yaklaşık yarısı 4 puan ilave edilmiş, toplam özsermaye maliyeti % 13,50 olarak belirlenmiştir. Özsermaye maliyeti % 13,16 Piyasa riski % 4 Risksiz faiz oranı % 9,16 Beta % 1,0 Terminal Büyüme oranı % 6 3. Şirketin, halka arzdan elde edeceği gelir ile net borç pozisyonunu dengeleyeceği ve kalan kaynak ile de kapasite artırımı gibi büyüme amaçlı yatırımlar gerçekleştireceği öngörülmüştür. Atlantik Petrol bulunduğu sektörde uzun yıllardır bulunan bir şirket olup, sanayi ve araç sayılarındaki artış sonucu sektördeki büyümeden pay almayı ve rakiplerini geride bırakmayı ayrıca, yeni Türk Ticaret Kanunu ile daha da ihtiyaç hissedilecek kurumsallaşma hedeflerini gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Şirket, içinde bulunduğu gres yağları ve madeni yağ sektörünün sunduğu ihracat potansiyelini halen satış yaptığı 12 ülkede daha da arttırmak ve yeni ülke pazarlarına giriş yapmak için bir serbest bölgede bir madeni yağ tesisi satın almayı planlamaktadır. Sözkonusu yatırım bedeli TL olarak tahmin edilmektedir. Sefaköy-İstanbul daki mevcut üretim tesislerinin kapasitelerinin arttırılması amacıyla öncelikle organize sanayi bölgesi içinde olacak yeni bir tesis satın alınması planlanmaktadır. Bu yatırımın yaklaşık TL olması öngörülmektedir.

9 Halka arzdan sağlanacak kaynağın TL lik bu yatırımlar dışında kalan tutarı ise işletme sermayesi olarak kullanılarak satışların arttırılması planlanmaktadır. Ayrılan bu kaynağı değerlemeye dahil etmek için ilk üç yıl vergi öncesi karın %45 i kadar sabit sermaye yatırımı tutarı ayrılmış, sonrasında bu rakam % 10 seviyesine çekilmiştir. 4. Şirketin mevcut faaliyetlerine dayanan satış gelirleri projeksiyonlarında, toplam satışların makro ekonomik ve sektörel beklentileri yansıtacak şekilde artıp-azalacağı tahmin edilmiştir. 6 aylık bilançolar dikkate alındığında Şirketin 2010 da 2,039,289 TL, 2011 de 3,895,268 TL ve 2012 de 6,448,945 TL cirosu olduğu tespit edilmiştir. Bu da 6 aylıklar karşılaştırıldığında yıllık bazda 2011 de % 91, 2012 de ise % 65 oranında bir ciro artışı anlamına gelmektedir. Yılın geri kalan yarısında da % 65 lik artışın süreceği tahmin edilmiş ve 2012 de 18,386,627 TL ciro elde edileceği hesaplanmıştır. Ciro artışını yıllık bazda inceleyecek olursak; 2009 da 2,370,807 TL, 2010 da 4,367,351 TL, 2011 de 11,105,823 TL ciro kaydedilmiştir. Bu da yıllık bazda 2010 da % 84 lük, 2011 de ise % 154 lük artış anlamına gelmektedir. 5. Şirketin faaliyet kar marjı 2010 da % 2, de % 5, nin ilk yarısında ise % 8,49 olarak gerçekleşmiştir. Kar Marjlarında istikrarlı bir düzelme olduğu gözlenmektedir. Bunun yanı sıra Şirket 2012 nin ilk 6 ayında 523,629 TL, 2011 de 390,341 TL finansal gider yazmıştır. Finansal borçların maliyetleri nedeniyle 2010 da vergi öncesi karlılık negatif, 2011 de ise vergi öncesi kar marjı % 1,58 olarak gerçekleşmiştir de ise Şirketin 547,445 TL faaliyet karı olmasına rağmen, yine finansal maliyetler nedeniyle vergi öncesi kar 23,816 TL olmuş, vergi öncesi kar marjı ise % 0,37 olarak gerçekleşmiştir. Halka arz geliri ile finansal borçlar önemli ölçüde azalacağından, finansal giderler kalemi de düşecek ve vergi öncesi karda artış gerçekleşecektir. Bunun yanı sıra yine halka arz gelirinin sağlayacağı nakit pozisyon sayesinde hammadde alımları nakit yapılacak ve bunun maliyetlerde de % 10 oranında olumlu katkı yapması beklenmektedir. Bu iki faktörün birleşmesiyle vergi öncesi kar marjının 2013 ve sonrasında % 10 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir de ise halka arz gelirinin Şirkete girişi yılın son çeyreğini bulacağından, vergi öncesi kar marjının % 5 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Şirketin indirgenmiş nakit akımları analizine göre değerlemesinin yapılabilmesi için ileriye dönük serbest nakit akımları hesaplanmış ve daha sonra sözkonusu serbest nakit akımları ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti üzerinden iskonto edilerek (Serbest Nakit Akımları*İskonto Oranı) bugünkü değerine indirilmiştir. Projeksiyon dönemi arasını kapsamaktadır. Serbest nakit akımlarının toplamı Şirket in değerini oluşturmaktadır. Serbest nakit akımları hesaplanırken öncelikle yılları için faiz ve vergi öncesi kâr projeksiyonu yapılmıştır. Bu kâr rakamından vergiler düşüldükten sonra şirketin yatırım yapmak için elinde kalan nakit kaynak rakamına ulaşılmıştır. Bu rakamdan net yatırım harcamalarının ve işletme sermayesi gereksiniminin düşülmesiyle serbest nakit akımlarına ulaşılmıştır.

10 İndirgenmiş Nakit Akım Analizi (TL) Varsayımlar: Satış Büyümesi (1-2. Yıl): 35,00% Satış Büyümesi (3-5. Yıl): 20,00% Satış Büyümesi (6-9. Yıl): 10,00% Serbest Nakit Akımı Büyüme Oranı: 6,00% Vergi Oranı: 20,00% Operasyonel Kar Marjı 2012: 5,00% Operasyonel Kar Marjı sonraki yıllar: 10,00% Sabit Sermaye Yatırımı Büyümesi ilk 3 yıl : 45,00% Sabit Sermaye Yatırımı Büyümesi sonraki yıllar 10.00% İşletme Sermayesi Büyümesi: 10,00% İskonto Oranı: 13,16% Net Nakit Pozisyonu: (TL) 2012 (T) 2013 (T) 2014 (T) 2015 (T) 2016 (T) 2017 (T) 2018 (T) 2019 (T) 2020 (T) 2021 (T) Satışlar Sürdürülen Faaliyet Vergi Öncesi Karı/Zararı Vergi Gideri (-) Net Dönem Karı/Zararı Sabit Sermaye Yatırımı İşletme Sermayesi Yatırımı Yatırım Toplam Tutarı Serbest Nakit Akımı İndirgenmiş Nakit Akımı Kümülatif İndirgenmiş Nakit Akımı Son Dönem Sonrası Serbest Nakit Akımı Devam Eden Şirket Değeri: Toplam Nakit Akışlarının Şimdiki Değeri: Net Nakit Pozisyonu: Firma Değeri:

11 DEĞERLEME ÖZETİ (TL) İNA PİYASA ÇARPANLARI Nihai Hesaplamada Kullanım Oranı 50% 50% Hesaplanan Firma Değeri Nihai Kullanıma Denk Gelen Tutar Atlantik Petrol Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.Ortalama Değeri TL Sermaye 4,050,000 TL Hesaplanan Hisse Başı Pay değeri 5.29 TL Halka Arz İskontosu % 15 Atlantik Petrol Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. İskontolu halka az değeri TL Atlantik Petrol Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. İskontolu Birim Hisse Değeri 4,50 TL Atlantik Petrol Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. için nihai piyasa değeri belirlenmesinde, neticeleri yukarıda paylaşılan analizler %50-%50 olarak kullanılmış ve % 15 lik halka arz iskontosu ile de beraber yaklaşık 18,2 milyon TL lik bir piyasa değerine ve 4,50 TL lik hisse başı değere ulaşılmıştır lot sermaye arttırımı ile Şirketin TL olan ödenmiş sermayesinin halka arz sonucunda TL ye çıkarılması ve % 32,5 lik halka açıklık oranına sahip olunması planlanmaktadır. Halka arz sonrasıdan Şirketin 27 milyon TL lik piyasa değerine sahip olması beklenmektedir.

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin

Detaylı

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

Ceylan Yatırım Holding A.Ş.

Ceylan Yatırım Holding A.Ş. Ceylan Yatırım Holding A.Ş. Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu Özel ve Gizlidir KPMG Türkiye Kurumsal Finansman 08 Mayıs 2013 KPMG Akis Bağımsız Denetim Telefon +90 (216) 681 90 00 ve SMMM A.Ş. Kavacık

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA

Detaylı

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 12 ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE KASAMLI

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU... 4 FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Kurumsal Künye Ticaret Unvanı Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : Teknosa

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 MART 2012 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARIN (Seri: XI No:29 ) İÇERDİKLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2011 ve 31 ARALIK 2010 TARİHLERİNDEKİ BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 30 Haziran 2009 Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 30 Haziran 2009 Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE BİLANÇO... 1/2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU... 3 KONSOLİDE ÖZKAYNAK

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 11 Şubat 2013 NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 11 Şubat 2013 NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 11 Şubat 2013 NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 ŞİRKET PROFİL ÖZETİ Faaliyet Konusu: Medya Gündem Dijital Yayıncılık

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim

Detaylı

Şirket Raporu. Rapor Tarihi EREGL ($) XU100 ($)

Şirket Raporu. Rapor Tarihi EREGL ($) XU100 ($) Şirket Raporu Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Dünyada artan çelik fiyatları ile birlikte Türkiye de de çelik fiyatlarında daha hızlı artışlar yaşanmaktadır. 27 yılı i- çerisinde Erdemir de çelik

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU TASSDSDSDSD Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI... 4 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2010 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER. Bimeks. Şirket Raporu 15 Haziran 2012. Özet Veriler

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER. Bimeks. Şirket Raporu 15 Haziran 2012. Özet Veriler GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER Bimeks Şirket Raporu 15 Haziran 212 Özet Veriler Son Fiyat (TL) 1.37 Hedef Fiyat(TL) / Yükselme Pot.(%) 2 TL/% 34 Hisse Sayısı (bin adet) 12, Piyasa Değeri (mn USD) 91 Günlük

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu 2 Kar veya zarar ve diğer

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı