SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER..."

Transkript

1

2 İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER Misyon (Özgörev); Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yetki Görev Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Teşkilat Şeması Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Yönetim ve İç Kontrol Sistemi C. Diğer Hususlar II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç ve Hedefler B. Temel Politika ve Öncelikler C. Diğer Hususlar III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme V. ÖNERİ VE TEDBİRLER VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU... 28

3 SUNUŞ Yüksekokulumuz yoğun bir çalışma dönemi geçirmiştir yılında 398 öğrencimiz ile Zorunlu ve İsteğe bağlı Hazırlık Programını başarıyla yürütmüştür. Gerek Hazırlık sınıfı, ve gerekse hazırlık sonrası verilen tüm İngilizce, Almanca, Fransızca derslerinin yürütülmesi yüksekokulumuzun sorumluluğundadır. Modern Diller Bölümümüzün sorumluluğunda 5/i Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce-Almanca-Fransızca) dersleri yürütülmektedir. Hazırlık sınıfından bölümlerine geçen öğrencilerimize ileri İngilizce, bazı bölümlere mesleki İngilizce dersleri yine Yüksekokulumuz tarafından verilmektedir. Bu derslerde öğrencilerimizin yabancı dili sosyal yaşantılarında ve mesleki hayatlarında kullanabilir durumda öğrenmeleri, bunun yanında kendi alanlarında ileri düzeyde araştırma yapabilecek konuma gelmeleri sağlanmaktadır. Üniversitemizde yapılan tüm Yabancı Dil Muafiyet Sınavları ve Düzey Belirleme Sınavları da yüksekokulumuz tarafından yapılmış ve değerlendirilmiştir Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılında başlamak üzere 5/i İngilizce dersleri Uzaktan Eğitim Merkezi aracılığı ile yürütülecek olup, hazırlıklarımız tamamlanmıştır yılında misyon ve vizyonumuza uygun olarak gerek akademik ve gerekse idari alanda çalışmalarımıza devam ederek; üstlendiğimiz görev ve sorumlulukların bilinciyle çok daha üstün performans göstergelerine ulaşmayı hedefliyoruz. Prof.Dr. Zeki KARAKAYA Yüksekokul Müdürü V. 1

4 I- GENEL BİLGİLER Yabancı Diller Yüksekokulu Üniversitemiz Senatosunun tarihli toplantısında alınan 2010/71 sayılı kararı gereğince Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmasına karar verilmiştir tarihli Bakanlar Kurulunca alınan karar, 13 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha önce OYDEM (Yabancı Diller Eğitimi, Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından yürütülmekte olan Yabancı Dil Hazırlık sınıfları Yüksekokulumuzun kurulması ile birlikte bu görev Yüksekokulumuza devredilmiştir Sayılı Kanunun 5/i maddesinde alınması zorunlu olan yabancı dil dersleri, ve tüm yabancı dil muafiyet sınavları ile dil kursları düzenleme işleri yüksekokulumuz tarafından yürütülmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu nda Dil Eğitimi ve Mütercim-Tercümanlık olmak üzere toplam iki bölüm mevcuttur. Ayrıca Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2011/150 sayılı kararı ile ; Hazırlık Birimi, Modern Diller Birimi, Sınav Birimi, Materyal Seçme ve Geliştirme Birimi, Hizmetiçi Eğitim Planlama ve Uygulama Birimi, Yabancılara Dil Öğretimi Birimi, Kurs Birimi olmak üzere yedi(7) birim kurulmuştur. Yüksekokulumuz Kurupelit yerleşkesinde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında, eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak; Yüksekokulumuzun Eğitim- Öğretim faaliyetlerini fiziki anlamda daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirebileceği Kurupelit Yerleşkesinde yeni bir bina yapılması yüksekokulumuzun ilk sıralardaki hedefleri arasındadır. 1. Misyon (Özgörev); Bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak, sorgulayan ve çözümleyen gençlik yetiştirmek amacıyla gelişen teknolojileri kullanarak evrensel etik değerlere bağlı, öncü, yenilikçi ve kalite anlayışıyla paydaşlarına bilim, eğitim ve sağlık hizmeti sunmaktır. 2. Vizyon (Özgörüş); Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu bir üniversite olmaktır. 1.Yetki A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Anayasamızda belirtilen hükümler ve 2547 sayılı kanunlar çerçevesinde üst birimce yapılandırılan hükümlere tabidir. Yüksekokulumuz Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi, Muayene Komisyon görevleri kanunların verdiği yetki çerçevesinde yürütülmektedir. 2

5 2.Görev Anayasa nın 130. maddesi; Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir 3.Sorumluluk (Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler her Eğitim Öğretim yılı sonunda idare faaliyet raporunda belirtilmekte üst birimlere bildirilmektedir. Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamaktadır.kayıt ve dosyalama sistemi yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir durumdadır. Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmekte olup muhafaza edilmektedir. Yüksekokulumuzda, bildirilen hata, usulsüzlük olmamıştır olması durumunda yetkili görevliler tarafından yeterli inceleme yapılacaktır. B. Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Yüksekokulumuz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında 1. ve 2. katlarında Eğitim Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yüksekokulumuz fiziki alanı eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği derslikler bazında değerlendirildiğinde; 1.1. Taşınmazlar Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Kapalı Alan (m²) I.C Eğitim (m²) Sağlık (m²) Barınma (m²) Beslenme (m²) Kültür (m²) Spor (m²) Akademik Personel Çalışma Ofisi (m²) İdari Personel Çalışma Ofisi (m²) Depo, Arşiv, Tesis vb. (m²) Diğer Toplam Kapalı Alan (m²) Açık Alan (m²)

6 1.2. Eğitim Alanları Eğitim Alanı Sayıları Eğitim Alanı Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Üzeri I.C Toplam Amfi 0 Sınıf Atölye 0 Diğer (..) 0 Eğitim Laboratuvarları 4 4 Laboratuvarlar Sağlık Laboratuvarları 0 Araştırma Laboratuvarları 0 Diğer ( ) 0 TOPLAM Eğitim Alanlarının Dağılımı Eğitim Alanı I.C Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Toplam Üzeri (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) Amfi 0 Sınıf Atölye 0 Diğer (..) 0 Laboratuvarlar Eğitim Laboratuvarları Sağlık Laboratuvarları 0 Araştırma Laboratuvarları 0 Diğer (..) TOPLAM

7 İyileştirme Yapılan Eğitim Alanları Amfi Eğitim Alanı 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Eğitim Alanı (Adet) 2013 Yılında İlave Yapılan Eğitim Alanı (Adet) Sınıf 1 Akıllı Tahta Atölye I.C Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Diğer (..) 1 Akıllı Tahta Laboratuvarlar Eğitim Laboratuvarları Sağlık Laboratuvarları Araştırma Laboratuvarları Diğer (..) TOPLAM Sosyal Alanlar Toplantı ve Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Toplam Adet m² Adet m² (Adet) (m²) Üzeri Yılında İyileştirme Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı 2013 Yılında İlave Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı TOPLAM I.C Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 5

8 Diğer Sosyal Alanlar I.C Adet Alan (m²) Kapasite (Kişi) 2013 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama Sinema Salonu Tiyatro Salonu Konser Salonu.. TOPLAM Hizmet Alanları I.C Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2013 Yılında İlave Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2013 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları TOPLAM Ambar ve Arşiv Alanları Ambar Alanları Adet Alan (m²) Arşiv Alanları 1 15 Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri TOPLAM I.C Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 6

9 2. Teşkilat Şeması 7

10 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar I.C Teknolojik Kaynaklar 2013 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) 2013 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynağın Toplam Maliyeti Bütçe Kaynağı* 2013 Yılı Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) Sunucular Yazılımlar Masaüstü Bilgisayar 72 Dizüstü Bilgisayar 2 Tablet Bilgisayar 7 Cep Bilgisayar Projeksiyon 14 Slayt Makinesi Tepegöz 1 Episkop Barkot Okuyucu Yazıcı 16 Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 3 Faks 1 Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar 10 Tarayıcılar 1 Müzik Setleri 19 Mikroskoplar DVD ler 3 Akıllı Tahta 2 Diğer 7 TOPLAM

11 3.2. Kütüphanelere İlişkin Bilgi ve Sayısal Veriler Kütüphane Bilgileri I.C Kütüphanenin Bulunduğu Yerleşke Kütüphane Adı Alan (m²) 2013 Yılında Yapılan İyileştirme (Donanımsal) ve İlave Alanlarla (m² olarak) İlgili Açıklama Birim Kütüphanelerinin Kaynakları I.C Birim Kütüphaneleri Kitap Süreli Yayın Atlas CD Tez Tablo Kaset DVD İnsan Kaynakları Personel Sınıfı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Akademik Personel % Yabancı Uyruklu Akademik Personel % İdari Personel % Sözleşmeli İdari Personel İşçi % TOPLAM ,65% I.C Yılının Önceki Yıla Göre Artış ve Azalışı (%) 9

12 Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Uzman Okutman Eğit.Öğr.Pl Genel Toplam Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Okutman Uzman Eğit.Öğr.Pl. Genel Toplam 683 Yabancı Diller Yüksekokulu 4.1. Akademik Personel Akademik Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı I.C BİRİMİ Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C Yaş Yaş Yaş Yaş 61- Üzeri Yaş Kişi Sayısı Yüzde 25% 33% 39% 2,78% Yıllara Göre Akademik Personel Sayısı I.C ÜNVAN YILLAR Yılına Göre 2013 Yılındaki Değişim (%) 0 10

13 4.1.7 Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı I.C ÜNVAN Personel Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman 3 Sanatçı Öğrt. Elm. Sahne Uygulatıcısı Toplam İdari Personel İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Kadrosu Biriminizde Olan Personel Sayısı I.C Fiilen Çalışan Personel Sayısı K E Toplam K E Toplam Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sınıfı 0 0 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 0 0 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Din Hizmetleri Sınıfı 0 0 Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM

14 İdari Personelin Ünvana Göre Dağılımı Ünvan Dağılımı Mevcut Kadrolar Dolu Kadrolar Yüksekokul Sekreteri Memur Teknisyen TOPLAM I.C Fiilen Görev Yapanlar İdari Personelin Eğitim Durumu I.C İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 43% 14% 43% İdari Personelin Hizmet Süresi I.C Yıldan Az 1 5 Yıl 6 10 Yıl Yıl Yıl Üzeri Yıl 31 Yıl ve Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 29% 14% 14% 14% 14% 14% ( verilerine göre doldurulmalıdır.) İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C Yaş altı Yaş Yaş Yaş Yaş 60- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 29% 43% 14% 14% ( verilerine göre doldurulmalıdır.) 12

15 Diğer Pozisyonlarda Çalışan Personel Sayıları I.C Pozisyon Kişi Sayısı Sürekli İşçi 1 4/B li Sözleşmeli 4/C li Sözleşmeli Hizmet Alımı 1 ( verilerine göre doldurulmalıdır.) 5. Sunulan Hizmetler Yüksekokulumuzda Dil Eğitimi ve Mütercim Tercümanlık Bölümleri lisans programları açılmıştır. Ancak yeni kurulmuş olması nedeniyle öğretim Üyesi eksikliği bulunmaktadır ve henüz öğrenci alınmamıştır. Hazırlık Birimi, Modern Diller Birimi, Sınav Birimi, Materyal Seçme ve Geliştirme Birimi, Hizmetiçi Eğitim Planlama ve Uygulama Birimi, Yabancılara Dil Öğretimi Birimi, Kurs Birimi olmak üzere yedi (7) birim kurulmuştur. Üniversitemizdeki tüm hazırlık (zorunlu ve isteğe bağlı ) sınıflarının dersleri, Üniversitemizdeki tüm Fakülte ve Yüksekokulların zorunlu 5(i) yabancı Dil dersleri, Yabancı Dil Muafiyet Sınavları, Türkçe Yeterlik Sınavları, Türkçe ve Yabancı Dil Kursları, Erasmus Dil Sınavları Yüksekokulumuz tarafından yürütülmektedir yılı itibariyle Erasmus programı çerçevesinde diğer ülkelerdeki üniversitelerle bağlantı kurulmaya başlanmıştır. Fransa da Bordeau 3 Üniversitesi ile protokol imzalama aşamasına gelmiştir. Hem personel hareketliliği hem de öğrenci ders alma programlarında çalışmalar devam etmektedir. 13

16 5.1. Eğitim Hizmetleri Eğitim-Öğretim Verilen Programlar Birim Adı: YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Sıra No Program Adı 1 İngilizce Hazırlık 2 Almanca Hazırlık 3 İsteğe Bağlı Hazırlık 4 Tıp Fakültesi Hazırlık 5 5İ (Temel İngilizce) I.C Eğitim-Öğretim Birimi Öğrenci Sayıları I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam I.C K E Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam Engelli Öğrenci Sayıları I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam I.C K E Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam Sınıflara Göre Öğrenci Dağılımı I.C Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Toplam

17 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları I.C I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam Mezun Olan Öğrenciler ve Yeni Kayıtlar I.C Mevcut Öğrenci Mezun Öğrenci Yeni Kayıt K E Toplam K E Toplam K E Toplam Lisans ve Önlisans Programlarında Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam I.C K E Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Birim Düzeyinde) I.C Kendi İsteği ile Ayrılan Öğr. Ücr. ve Katkı Payı Yatırmayanlar Başarısızlık (Azami Süre) Yük. Öğr. Çıkarma Yatay Geçiş Diğer Toplam Kurum Dışı Burs Alan Öğrenci Sayıları Kurum Dışı Burslar Kredi Yurtlar Kurumu Bursu Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bursu Kamu Kurum ve Kuruluşlarca Alınan Burslar Özel Burs I.C Yararlanan Öğrenci Sayısı TOPLAM 0 15

18 Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) 683 Yabancı Diller Yüksekokulu 5.2. İdari Hizmetler Yüksekokulumuzda idari hizmetler, Yüksekokul Sekreterinin sorumluluğunda, 3 kadrolu memur, 1 teknisyen, 2 Daimi işçi tarafından gerçekleştirilmektedir yılı itibariyle Yüksekokulumuz bünyesinde 7 idari personel görev yapmaktadır Yapılan İhaleler İhale Usulleri I.C İhale Türü (Bütçe Kodu) Açık İhale 4734/19 Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20 Pazarlık Usulü 4734/21 Genel Toplam Doğrudan Temin 4734/22-d Pazarlık Usulü 4734/21-f Mal Alımı ( ) Hizmet Alımı (03.5) Yapım İşi ( ) 0,00 0,00 0,00 1,00 705,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 705,64 0,00 0,00 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yılı İç Denetim Faaliyetleri Yılı Dış Denetim Verileri C. Diğer Hususlar 16

19 II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri 1. Stratejik Amaç ve Hedefler 1. Stratejik Amaçlar Eğitim ve Öğretimi Ulusal ve Uluslararası alanda üst seviyeye getirmek 2. Akademik Gelişime Katkı Sağlamak 3. Kurum Kültürünü Geliştirmek Stratejik Hedefler II.A-1.1 Eğitim ve öğretimin fiziki ortamı ve teknik malzeme yönü iyileştirilecektir Direkt öğrenciye verilen hizmetler korunup ve geliştirilecektir Akademik Personelin nitelik ve nicelik olarak gelişmesi sağlanacaktır Lisans, Yükseklisans ve Doktora Programları Açılacaktır Öğretim Elemanları bilimsel açıdan güçlendirilecektir Akademik, İdari Personel ve Öğrenci memnuniyeti arttırılacaktır Toplumun Yabancı Dil düzeyini yükseltmeye yönelik hizmetler geliştirilecektir B. Temel Politika ve Öncelikler 1-Dil Eğitiminde uluslararası standartları yakalamak 2-Dil eğitimi konusunda tercih edilen bir kurum haline gelmek. 3-Eğitimini tamamlayan öğrencilerimizin sosyal yaşamda Yabancı Dili rahatlıkla kullanabilir bir düzeye gelmiş olmasını sağlamak. 4-Eğitim-Öğretim tekniklerini geliştirmek 5-Dersliklerimizin her birini teknolojik cihazlarla donatmak. 6-Öğretim üyesi ihtiyacımızı bir an önce gidermek ve Mütercim-Tercümanlık Bölümüne yeterli sayıda öğretim üyesi alarak, öğrencilerimizle Eğitim-Öğretime başlamak. 7-Öğrenci memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak. Ülkemizin nitelikli yabancı diller yüksekokullarından biri olmak. Fiziki yapılanmayı geliştirerek, teknik altyapı imkanlarını arttırarak; hizmet içi eğitimlerle öğretim elemanı niteliklerini yükselterek yabancı dil eğitiminde toplam kaliteyi yakalamak. 17

20 C. Diğer Hususlar Genel olarak amaç ve hedeflerimiz; Hazırlık sınıfı bulunan bir programa kaydını yaptıran üniversitemiz öğrencilerine gerek akademik çalışmaları boyunca, gerekse iş hayatı ve sosyal çevrelerde yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gereksinim duyabilecekleri bilgi, beceri ve özgüveni kazandırmak amacıyla lisans programı öncesinde bir yıllık yabancı dil eğitim hizmeti sunmak, Üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarına kayıtlı öğrencilere sürdürmekte oldukları akademik programlarda ve mezuniyet sonrası profesyonel hayatlarında gereksinim duyacakları yabancı dil becerilerini kazandırmak ve geliştirmek üzere açılan zorunlu ve seçmeli dersleri programlamak ve uygulamaktır. Yabancı dil eğitimi ve öğretimini geliştirmeye yönelik değişik alanlarda araştırma ve uygulama yapmak, Yurt içinde ve dışında bulunan eğitim ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmak, ortak seminer ve toplantılar düzenlemek, Yabancı diller üzerine yayınlar hazırlamak ve geliştirmek, Yurt içi ve dışındaki üniversiteler ve dil okullarıyla işbirliği yaparak öğretim elemanı değişimi sağlamak Öğretim Üye ve Elemanlarımızın nicelik ve niteliğini, uluslararası düzeyde kabul edilebilir seviyeye yükseltmek, Öğretim elemanı sayısı ile derslerin işleniş yöntemlerini, müfredatlarını ve tekniklerini geliştirerek eğitim kalitesinin artmasını sağlamak, Eğitimde öğrenci merkezliliği egemen kılmak, öğrencilerimize düşündüğünü ifade etme alışkanlığını kazandırmak. Öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin bilimsel aktivitelerini artırmak, Çalışanların kuruma bağlılıklarını geliştirmek ve kurumdaki öğretim elemanlarımız ile idari personelimizin iş tatmin düzeylerini yükseltmek ve motivasyonlarını artırmak, Yabancı dil eğitimini en iyi düzeyde tüm öğrenci ve öğretim elemanlarına sunarak, ülkemizi yabancı dil eğitiminde hak ettiği yere getirmek için okulumuz üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek, Yüksekokul bünyesinde bölüm açarak öğrenci almaktır. 18

21 Finans Tipi Ekonomik Sınıflandırma 683 Yabancı Diller Yüksekokulu III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları III.A.1-1 Kurumsal Sınıflandırma Fonksiyonel Sınıflandırma 2013 Yılı I II III IV I II III IV I I II Başlangıç Ödeneği Eklenen Düşülen Yıl Sonu Toplam Ödeneği Yıl Sonu Harcaması Yılsonu Kalan Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi , , , ,26 0% , , , ,82 0% ,00 0,00 #SAYI/0! , ,74 0,26 0,26 0% , , , ,30 0% ,00 0,00 #SAYI/0! ,00 705,64 294,36 294,36 0% , ,94 876,06 876,06 0% ,00 896,00 304,00 304,00 0% ,00 800,00 0,00 0,00 #SAYI/0! TOPLAM ,00 0, , ,06 0, ,

22 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2.1. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Veriler Yolluklara İlişkin Veriler Yurtiçi Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler III.A Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı Görevlendirilen İdari Personel Sayısı Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) Yurtdışı Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler III.A Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı Görevlendirilen İdari Personel Sayısı Birim Bütçesinden YÖK Kapsamında (2547/39 Md.) AB, Santez, BAP Proje Kapsamında Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) 1 20

23 Mal ve Hizmet Tüketimine İlişkin Veriler III.A TELEFON GİDERİ (TL) m3 ISINMA GİDERİ Doğalgaz Kömür Fuil-Oil Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) ELEKTRİK GİDERİ Kw/Saat Tüketim Bedeli (TL) m3 SU GİDERİ Tüketim Bedeli (TL) Mali Denetim Sonuçları 4. Diğer Hususlar B. Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri Yüksekokulumuzda Dil Eğitimi ve Mütercim Tercümanlık Bölümleri lisans programları açılmıştır. Ancak yeni kurulmuş olması nedeniyle öğretim Üyesi eksikliği bulunmaktadır ve henüz öğrenci alınmamıştır. Hazırlık Birimi, Modern Diller Birimi, Sınav Birimi, Materyal Seçme ve Geliştirme Birimi, Hizmet içi Eğitim Planlama ve Uygulama Birimi, Yabancılara Dil Öğretimi Birimi, Kurs Birimi olmak üzere yedi (7) birim kurulmuştur.üniversitemizdeki tüm hazırlık (zorunlu ve isteğe bağlı ) sınıflarının dersleri, ERASMUS Programı kapsamında verilen Türkçe ve Akademik yabancı dil dersleri, Erasmus sınavları, Üniversitemizdeki tüm Fakülte ve Yüksekokulların zorunlu 5(i) yabancı Dil dersleri, Yabancı Dil Muafiyet Sınavları, Türkçe Yeterlik Sınavları, Türkçe ve Yabancı Dil Kursları Yüksekokulumuz tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, Yüksekokulumuz uluslar arası dil merkezi ve kuruluşlarla işbirliği halindedir. Üniversitemizin web sayfasının çevirileri yüksekokulumuz tarafından yapılmaktadır. a)hazırlık Birimi: Hazırlık Sınıfları, zorunlu ve isteğe bağlı hazırlıklar olarak ayrılmaktadır. Tıp Fakültesi ve Eğitim Fakültesi İngilizce, Almanca ve Fransızca öğretmenliği bölümü öğrencilerinden hazırlık yeterlik sınavında başarılı olamayanlar zorunlu hazırlık eğitimi görmektedirler. Üniversitemize bağlı tüm fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokullarda isteğe bağlı hazırlık sınıfı uygulanmaktadır. b)modern Diller Birimi: Üniversitemiz tüm fakülte ve yüksekokullarında okutulmakta olan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 5/i bendinde belirtilen zorunlu Yabancı Dil derslerinin ( İngilizce, Almanca, Fransızca) organizasyonları, ders programları, Eğitim Öğretim yılı başında yapılan muafiyet sınavları. Sınav değerlendirmeleri Modern Diller Birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. c)sınav Birimi: Yüksekokulumuzda yapılacak olan tüm sınavların ( 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 5/i bendinde belirtilen zorunlu Yabancı Dil sınavları hariç) Hazırlık sınıfları muafiyet sınavları, düzey belirleme sınavları ve sınav programları, sınav değerlendirmeleri Sınav Birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. 21

24 d)materyal Seçme ve Geliştirme Birimi: Yüksekokulumuzun faaliyet alanında bulunan tüm yabancı dil derslerine ilişkin müfredat belirleme, kullanılacak kitap ve kaynakların seçimi ders materyallerinin belirlenmesi ve uygulamalara ilişkin çalışmalar Materyal Seçme ve Geliştirme Birimimiz tarafından yapılmaktadır. e)hizmet içi Eğitim Planlama ve Uygulama Birimi: Yüksekokulumuzda görev yapan tüm öğretim elemanlarının kişisel gelişimlerine, bilimsel çalışmalarına ilişkin seminerler, toplantılar düzenleme takip etme uygulama görevlerini Hizmet içi Eğitim Planlama ve Uygulama Birimimiz yürütmektedir. f)yabancılara Dil Öğretimi Birimi: Üniversitemize kayıt yaptıran tüm yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlik sınavları, sınavların değerlendirmesi, yeterlik belgelerinin yönergemize uygunluğunun takibi, ayrıca istenildiği takdirde Türkçe kursları düzenleme Yabancılara Dil Öğretimi Birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. g)kurs Birimi: Kurs Birimimiz Üniversitemiz akademik, idari personeli, öğrencileri ve il içerisinde yüksekokulumuza gelen talepler doğrultusunda İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Çince kurslar düzenleme ile ilgili faaliyetleri yürütmektedir. Bu birimimizde, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize yönelik isteğe bağlı, yıllık 32 hafta dil kursları yürütülmüş ve kurs sonunda aldığı nota göre Üniversitemizde 5 yıl geçerli Başarı Belgesi veya 2 yıl geçerli Katılım Belgesi verilmiştir. Ayrıca dönem dönem Üniversitemiz akademik elemanlarına yönelik ÜDS Kursları düzenlenmiştir. Bunun dışında Üniversitemiz elemanlarına, personeline ve Samsun halkına yönelik Genel Amaçlı Dil Kursları açılmıştır. Almanca, Fransızca bölümlerinden mezun ve bu bölümlerde okumakta olan öğrenciler için 40 Kredilik (560 saatlik) İngilizce kursları düzenlenmiştir eğitim öğretim yılında da Akademik İngilizce Konuşma Kursu yürütülmüştür Faaliyet Bilgileri 1.2. Yılı Öğrenci Cari Hizmet Maliyet Tablosu III.B Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Toplam Cari Gider (TL) Toplam Öğrenci Sayısı Cari Gider Öğrenci Maliyeti (TL/Kişi) 1.3. Öğrenci Başına Düşen Derslik Alanı Toplam Derslik Alanı 764 m2 dir. Toplam öğrenci sayımız 388 dir. Öğrenci başına düşen derslik alanı 1,97 m2 dir. 22

25 2. Performans Sonuçları Tablosu N O ( Gösterge Adı Ölçü Birimi Mevcut Durum Değerlendirileceği Yıllar Öğretim elemanlarının katıldığı uluslararası bilimsel toplantıların * Öğretim elemanlarının düzenlediği ulusla arası bilimsel toplantılar* Yurt dışına geçici görevle görevlendirilen kişi * Yurt içi geçici görevle görevlendirilen kişi * Laboratuvarlardaki bilgisayar * Akademik ve İdari personel başına düşen bilgisayar Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2013 yılında yapılan mevcut çalışmalar ve yurt içi görevlendirmeleri arttırılacaktır. 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5. Diğer Hususlar IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler 1 Üniversitenin halka açılan penceresi olması. 2 Dinamik, istekli ve becerikli kadroya sahip olması 3 Teknik donanımın bir kısmının tamamlanması 4 Online erişim olanaklarının ve Aktif web sayfası olması 23

26 5 Yöneticilerimizin ulaşılabilir, demokratik olması 6 Akademik ve idari personelin öğrenci sorunlarını çözme konusunda istekli olması 7 OYDEM tarafından yürütülmekte olan işlerin Yüksekokul tarafından yürütülmeye başlanması nedeniyle kendi alanında deneyimli birim olması. 8 AB çerçeve Programı kapsamında kurslar düzenlenerek sertifika verilmesi 9 Üniversitemizin Web sayfası ve tanıtım kataloğu, tanıtım CD lerinin çevirileri 10 Üniversitemizin Web sayfasından İngilizce ve Almanca duyuru ve haberlerin verilmesi B. Zayıflıklar 1 Yüksekokul binasının; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içersinde faaliyetlerini yürütmesi, Kendisine ait bir binasının olmaması, Kütüphanemizde İngilizce, Almanca Fransızca ve Çince dillerinde her tür basılı 2 kaynak yetersizliği 3 Lisanslı yazılım ve donanım yetersizliği 4 Alman-İngiliz-Fransız dillerinde öğretim elemanı yetersizliği Dil laboratuarlarında kullanılmak üzere Almanca İngilizce ve Fransızca film 5 arşivi, interaktif eğitim için bilgisayar donanımı eksikliği Alman ve Fransız diline yönelik, hazırlık sınıflarının düzeyine uygun Almanca 6 dilbilgisi, sözlük, hikâye kitapları ve diğer kaynakların şehrimizde yeteri kadar bulunamaması Çalışma, araştırma ve eğitim ortamlarının fiziki ve teknolojik yetersizliği 7 (Bilgisayar donanımı, öğrenci dil laboratuar donanımının yetersiz oluşu,modernize edilmeyişi), 8 Öğretim Üyesi sayısının yetersizliği, yoğun ders programı 9 Fiziki koşulların öğretim elemanları ve öğrenciler için yeterli olmaması 10 Bilimsel faaliyetlerde eksiklik 11 Ulusal/Uluslararası toplantılar düzenleyememe 12 Yüksekokulumuzun bir dergisinin olmaması 13 Yüksekokulumuzda memur eksikliği 14 Yüksekokul temizliği için hizmetli personel eksikliği 24

27 15 Döner sermaye uygulamasının öğretim elemanlarını teşvik edici olmaması 16 Uzaktan Eğitim yapılmaması, 17 Şehir ve Üniversite işbirliğinin güçlü olmaması Kurs talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan her alanda eğitim verilebilecek 18 öğretim elemanlarının, Üniversite bünyesinde bulunmaması, C. Değerlendirme Performans Göstergeleri Yüksekokulumuz sınıf şube sayısı kontenjan artırım dolayısıyla bir önceki yıla göre artış göstermesine rağmen öğretim elemanı artışı sağlandığı için şubelerdeki öğrenci sayısı fazla artış göstermemiştir. Bu kalite açısından önemli bir gelişmedir. Fiziki açıdan Yüksekokulumuz şuandaki öğrenci sayısını kaldırabilecek durumdadır. Fakat teknolojik donanım açısından yeterli durumda değildir. Sınıflarımızın hemen hepsinde görsel, işitsel ve eğitsel sistemler kurmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Yüksekokulumuzda ayrıca topluma katkı amaçlı çeşitli kurslar düzenlenmiştir yılında eğitim-öğretim çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmiştir. Mütercim-Tercümanlık bölümümüz halen eğitim-öğretime açılmamıştır. Çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuda en büyük eksikliğimiz orta vadede öğretim üyesi eksikliğidir. Yabancı Dil Eğitimi özellikle hazırlık sınıfları bugünkü haliyle gelecekte yabancı dili gerektiği gibi kullanabilme becerisi açısından maalesef bir yıllık bir zaman dilimi ile sınırlı kalmıştır. Hazırlık sınıfından geçen bir öğrencinin lisans öğrenimi boyunca akademik açıdan yabancı dil ile ilgisi hiç kesilmeden devam edebilecek imkanlar sağlanmalıdır. Bütün bunların yanında hazırlık sınıflarında öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle, saat başı ücretli öğretim elemanı görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak Yüksekokulumuza ayrıca 2. Öğretim geliri aktarımı yapılmamış olması çok sıkıntı çekmemize neden olmaktadır. Konu ile ilgili girişimlerimiz başlamıştır. Yüksekokulumuzun önünde Görülen Fırsatlar aşağıda tespit edilmiş olup Müdürlüğümüz tarafından yüksekokulumuz yararına değerlendirilecektir. Üniversitenin gelişmiş bir bölgede olması, mesleki uygulama alanı olarak yeterli bulunması, Üniversitemizin Erasmus / Socrates Programlarını başlatmış olması, Rektörlüğümüzün Yüksekokulumuzu her konuda desteklemesi, Proje ve yayınların finansal olarak desteklenmesi, Üniversitemizde kalite geliştirme çalışmalarının başlaması, Ülkemizin Avrupa Birliğine üye olma girişimlerinin bulunması, Akademik kadronun bilimsel teknik ve yöntemlerle eğitim vermesi, İşgücü rekabetinde sertifikaların öneminin her geçen gün artması, Üniversite dışındaki kurumlarla iletişim kurabilmesi, Samsun İli ve çevresinde sanayileşme başlaması, yakın ülkelerle ithalat ve ihracat yapılması nedenleriyle mezunlarımızla, kursiyerlerimize istihdam olanaklarının artması. Birçok alanda eğitim verebilecek potansiyele sahip olması, Toplum bilincinin yükselmesi ve AB ye giriş nedeni ile eğitim taleplerinin artması. 25

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 0 İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev ve Sorumluluk... 4 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Birim/İdareye

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C.

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI [FAALİYET RAPORU-2008 ] SUNUŞ Başkanlığımızın 2008 yılı Faaliyet Raporunu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi, topluma karşı sorumluluklarımızdan birisi

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2010 Sunuş 2008 yılında Üniversitemizin kuruluşu ile faaliyete geçen birimimizin 2010 yılı Faaliyet Raporu;

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2009 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... U 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Rize 2014 1 SUNUŞ Günümüzde, iletişim teknolojisi beklenenin ötesinde gelişme göstermekte, sınırların ve

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 2011 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2012 0 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 l Genel Bilgiler 4 A Misyon-Vizyon 4 B Görev, Yetki ve Sorumluluklar 5 C İdareye

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1-15 I- GENEL BİLGİLER 2-20 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3-5

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı