HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Hürgüç Gazetecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon Anonim Şirket nin ( Şirket ), 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, aşağıda belirtilen sınırlama dışında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir. 2. İlişikte 33 (d) numaralı bilanço dipnotunda Şirket Yönetimi nin 2000 yılı sorunu ile ilgili açıkladığı bilgiler, Şirket in konuyla ilgili yapmış ve yapmakta olduğu teknik çalışmalara ve bunların sonuçlarına ilişkin olup özel denetim çalışmalarınızın kapsamı dışında tutulmuştur. 3. Görüşümüze göre, yukarıdaki paragrafta söz konusu edilen mali tablolar, yukarıda ikinci paragrafta açıklanan çalışma alanının sınırlanması hususu haricinde, tüm önemli taraflarıyla, Şirket in 31 Aralık 1998 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. 4. Şirket, 30 Eylül 1999 Olağanüstü Genel Kurul Kararı na istinaden AD Yayıncılık A.Ş. ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, 20 Ekim 1999 tarihinde birleşmiştir. Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi a member of PricewaterhouseCoopers Cansen Başaran, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi İstanbul, 30 Aralık 1999

3 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Hürgüç Gazetecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon A.Ş. nin faaliyet konusu, basın, yayın, tanıtım ve haber hizmetleri yapmak ve sunmaktır. Şirket in yayınlamakta olduğu dergilerin bir kısmı lisans sözleşmeleri dahilinde yurtdışından alınan isim hakları kapsamında çıkartılmaktadır. Şirket ile lisans sözleşmesi olan firmaların isimleri aşağıda verilmiştir. Axel Springer Verlag AG Verlag Aenne Burda GmbH & Co. Grüner + Jahr AG & Co. Grüner + Jahr / Mondadori S.p.A. Excelsior Publications 2. Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Ortakların Adı (%) (Milyon TL) (%) (Milyon TL) Doğan Yayın Holding A.Ş , Burda-RCS International GmbH , Aydın Doğan , ,000 Işıl Doğan ,000 Diğer , , , , Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) Yoktur ( 1997 : Yoktur). 4. Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir (1997: Yoktur). 5

4 5. Dönem içinde yapılan sermaye arttırımları ve kaynakları Şirket, 1998 yılı içerisinde sermaye arttırımı yapmamıştır. Şirket 1997 yılı içerisinde aşağıdaki şekilde sermaye arttırımında bulunmuştur: Arttırım Tarihi Arttırım Tutarı Nakit Yedekler Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu 18 Nisan , ,528-5, Dönem içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler Yoktur (1997 : Yoktur). 7. Dönem içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler Yoktur (1997 : Yoktur). 8. Cari dönemde duran varlık hareketleri a) Satın alınan maddi duran varlık maliyeti; 143, ,292 b) Satılan maddi duran varlıkların maliyeti; (4,731) (109,633) c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları 80,114 13,820 - Varlık maliyetlerinde (+) 141,221 25,035 - Birikmiş amortismanlarda (-) (61,107) (11,215) d) Yapılmakta olan Yatırımlar : - 1,341,346 Şirket in 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle yapılmakta olan yatırımı yoktur. Cari yılda maddi duran varlığın 4,076,651 milyon TL si 1997 ve 1998 dönemleri içinde yapılmakta olan yatırımlardan, 97,832 milyon TL si arazi ve arsalar hesabından transfer edilmiştir. Yapılmakta olan yatırımlardan maddi duran varlıklara transfer edilen 4,076,651 milyon TL nin 417,624 milyon TL si aktifleşen kur farkıdır. Bu meblağ 31 Temmuz 1997 tarihinde alınan 1,000,000 ABD Doları ile 15 Ağustos 1997 tarihinde alınan 1,000,000 ABD Doları tutarlarındaki kredilerin döneme isabet eden 302,650 milyon TL tutarındaki kur farkı ile yine bu yatırım ile ilgili açılan akreditiflerden kaynaklanan 114,974 milyon TL tutarındaki kur farkından oluşmaktadır. 6

5 8. (Devamı) Şirket in 31 Aralık 1997 tarihi itibariyle yapılmakta olan yatırımlarının detayı aşağıdaki gibidir: Tamalanma Niteliği Yatırım tutarı Başlangıç ve bitiş tarihi derecesi (%) Bina ve makina Tesisat yatırımı 1,442, Aralık Aralık Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı Şirket in elinde bulundurduğu yatırım teşvik belgesinin detayı aşağıdaki gibidir: Belge No Toplam Yatırım Gümrüksüz Yatırım Fon Kaynaklı Belge Bitiş Milyon ithalat İndirimi Kredi Tarihi ,792,680 % 100 % Aralık 1999 Cari dönemde yararlanılmış yatırım indiriminin toplam tutarı 2,735,305 (1997: 1,442,872) milyon TL dır.6 Ocak 1997 tarihli yatırım teşvik belgesine bağlı olarak gelecek dönemlerde yararlanılabilecek yatırım indirim tutarı 614,503 (1997: 2,745,808) milyon TL dır 10. İşletmenin, iştirakler, ortaklar ve bağlı ortaklıklarla olan alacak-borç ilişkisi a) Ortaklar : Bu mali tablolar açısından Şirket sermayesinde pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler ortaklar olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım çerçevesinde 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle ortaklarla ilgili mevcut hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir : Alacaklar Borçlar Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş. 60, , Aydın Doğan , Doğan Yayın Holding A.Ş , ,670-60, ,161 9,223 26, ,670-7

6 10. (Devamı) Doğan Yayın Holding A.Ş. ye 488,670 milyon TL tutarında olan borç, Şirket in yaptığı yatırım ile ilgilidir (Gelir tablosu dipnotu 4). b) Bağlı ortaklıklar: Bu mali tablolar açısından Şirket in en az %50 oranında oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu sermaye ortaklıkları bağlı ortaklıklar olarak tanımlanmaktadır.bu tanım çerçevesinde, 31 Aralık 1997 tarihi itibariyle şirketin bağlı ortaklığı bulunmamakta iken 1998 yılı içerisinde Rekpa Reklam Pazarlama A.Ş. bağlı ortaklık haline gelmiştir. 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle bağlı ortaklıklarla ilgili mevcut hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir: Alacaklar Borçlar Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan Rekpa Reklam Pazarlama A.Ş. 1,089, c) İştirakler : Bu mali tablolar açısından, bir ortaklık ile Şirket arasında sözkonusu ortaklığın yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağ yaratan doğrudan sermaye ve yönetim ilişkisi iştirakler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım çerçevesinde 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle iştiraklerle ilgili mevcut hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir. Alacaklar Borçlar Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan Simge Yayıncılık A.Ş Rekpa Reklam Pazarlama A.Ş , ,

7 10. (Devamı) d) İlişkili kuruluşlar : Bu mali tablolar açısından şirketin ortaklarının doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisi içinde bulunduğu ve Şirket in iştirakleri ve bağlı ortaklıkları dışındaki Doğan Grubu şirketleri ilişkili kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım çerçevesinde ilişkili kuruluşlarla 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle mevcut hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir : Alacaklar Borçlar Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan Yaysat Dağıtım A.Ş. 316, , , İdeal Yayıncılık 12,854 12, Hürgün 2,022 1, Doğan Ofset , , Express Haber Ajansı , Hürbim A.Ş , DTV - 42, , Hür Medya , Doğan Dış Ticaret - 17, , DYG , Hürriyet Haber Ajansı , Gerçek Yayıncılık , Diğer 16, ,059 55, , , , , Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri: Uygulanan Muhasebe İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) XI/1 sayılı tebligi ve bu tebliğe değişiklik ve eklemeler yapan XI/4, XI/5, XI/11, XI/13, XI/14, XI/15, XI/16 ve XI/17 sayılı tebliğleriyle, Sermaye Piyasası Kanunu na tabi ortaklıklar ve aracı kurumlar tarafından 31 Aralık 1988 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ilişkin olarak düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kurallarına göre hazırlanmıştır. 9

8 11. (Devamı) İlişikteki mali tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe ilkeleri aşağıdaki gibidir: Menkul kıymetler Menkul kıymetler portföyü elde etme maliyeti ile değerlendirilmektedir. Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları vadelerinde elde edilecek gelirin, söz konusu menkul kıymetlerin iktisabından bilanço tarihine kadar geçen süreye isabet eden kısmı için gelir tahakkuk ettirilmektedir. Döneme isabet eden faiz tahakkuları menkul kıymetler kalemi içinde yer almaktadır. 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle Şirket in menkul kıymeti bulunmamaktadır. Alacaklar ve borçlar Alacaklar ve borçlar bilançoda kayıtlı değerleriyle gösterilmektedir. Alacak ve borçlar içerisinde gösterilen alacak ve borç senetleri ile vadeli çekler T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan % 80 (1997: % 80) faiz oranı kullanılarak reeskont işlemine tabi tutulmuştur, ilgili reeskont geliri ve gideri cari dönem faaliyet gelir ve giderlerine intikal ettirilmiştir. 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle, senetsiz alacak ve borçların vadesi üç ayı aşmadığı için, reeskonta tabi tutulmamıştır. Şüpheli alacaklar karşılığı Şüpheli Alacaklar Karşılıkları, hukuki takibi başlatılmış olan alacaklar için ayrılmıştır. Cari döneme ilişkin karşılıklar 1998 yılında dava veya icra safhasına intikal ettirilmiş bulunan alacaklarla ilgili olup, Vergi Usul Kanunu hükümleri dikkate alınarak dönem faaliyetlerine intikal ettirilmektedir (Not 25). Stoklar 31 Aralık 1998 itibariyle fiili stok sayımı yapılmış olup, stokların değerlemesinde elde etme maliyeti esas alınmıştır. Promosyonlar ile ilgili stoklar Promosyonlar ile ilgili stoklar Şirket in promosyon kampanyaları dahilindeki stokları olup değerlemesinde elde etme maliyeti esas alınmıştır. 10

9 11. (Devamı) İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar elde etme maliyeti ve buna ilaveten ilgili kuruluşlarının içsel kaynaklarından yaptıkları sermaye arttırımlarından elde edilen bedelsiz hisse senetlerinin nominal değerleriyle yansıtılmaktadır. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar'dan alınan temettü gelirleri cari dönem faaliyetlerine intikal ettirilmiştir. Maddi duran varlıklar ve amortisman Taşıt araç ve gereçleri ve döşeme ve demirbaşlar T.C. Maliye Bakanlığı nca yayımlanan yeniden değerleme oranı olan % 77.8 (1997: % 80.4) üzerinden değerlenmiştir yılı girişli tüm sabit kıymetler % 25 oranında doğrusal amortisman metoduna göre amortismana tabi tutulmakta, 1995, 1996, 1997 ve 1998 yılı girişleri ise % 20 oranında azalan bakiyeler üzerinden hızlandırılmış amortisman metoduna göre amortismana tabi tutulmaktadır. Binalar ise %4 oranında hızlandırılmış amortisman metoduna göre amortismana tabi tutulmaktadır. 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle sabit kıymetler (cari yıl alımları hariç) yeniden değerlenmiş aktif değerleri üzerinden amortismana tabi tutulmuştur. Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar itfa payları indirildikten sonra gösterilmekte ve 5 yılda eşit paylarla itfa edilmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı Türk İş Kanununa göre Şirket, Türk İş Kanun una tabi bir hizmet yılını doldurmuş her personeline sebepsiz olarak işten çıkarma veya emekliliğe hak kazanma, 25 yılını doldurma (kadınlarda 20 yıl), askere çağrılma veya ölüm hallerinde kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir.ödenecek tazminat çalışılan her sene için bir aylık maaş tutarı olup,bu miktar 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle 200,625,000 TL ( 1997 : 104,734,375 TL) ile sınırlandırılmıştır. 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle ödenecek toplam tazminat tutarı 103,240 milyon TL ( 1997 : 38,507 milyon TL) olup, tamamı için karşılık ayrılmıştır (Bilanço dipnotu 33.c). 11

10 11. (Devamı) Yabancı para ile temsil edilen değerler Yıl içinde yabancı para cinsinden gerçekleşen tüm tarihindeki kurlar esas alınarak, bilançoda yer alan yabancı para cinsinden varlık ve borçlar bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen kurlar esas alınarak Türk Lirasına çevrilmiştir, Türk Lira sına çevirmelerden doğan kur farkları, yapılmakta olan yatırımlar hesabı içindeki aktifleştirme hariç olmak üzere (bilanço dipnotu 8), kur farkı gelir ve gider hesaplarına aktarılmıştır. Diğer bilanço kalemleri Diğer bilanço kalemleri esas olarak kayıtlı değerleriyle yansıtılmıştır. Gelir/gider belirlenmesi Gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esası uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak satış hasılatı mallar dağıtım şirketine sevk edildiği, reklam gelirleri reklam yayınladığı anda belirlenmektedir, gider ise tahakkuk esasına göre hesaba alınmaktadır. Mal takası sözleşmeleri Mal takası (barter) sözleşmeli satışlar fatura kesildiği anda ilgili hesaplara intikal ettirilmektedir. 12. Tebliğin 1 no.lu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklık gerktiren hususlara ilişkin bilgi 20 Ekim 1999 tarihinde AD Yayıncılık A.Ş. nin hisseleri 31 Mart 1999 tarihli mali tabloları üzerinden kül halinde Şirket e devrolmuştur. Kıdem tazminatı tavanı her kıdem yılı için 1 Ocak 1999 dan geçerli olmak üzere 286,341,250TL na yükseltilmiştir. 12

11 13. Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilaflerın mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) Şirket aleyhine açılan hukuk ve ceza davalarının toplam tutarları aşağıdaki gibidir: Dava cinsi Hukuk davaları 75,400 67,170 Ceza davaları 36, İş davaları 1, Ticaret davaları 7,192 4, ,160 71, Aralık 1998 tarihi itibariyle hukuk davaları için %10, diğer davalar için %100 karşılık ayrılmıştır. Bilançodaki dava tazminat karşılığı tutarı 52,299 (1997: 11,427) milyon TL'dir. 14. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri Yoktur (1997 : Yoktur). 15. Aktif değerler üzerindeki toplam ipotek veya teminat Aktif değerler üzerinde herhangi bir ipotek veya teminat yoktur (1997 : Yoktur). 16. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları Aktif değerler üzerindeki toplam sigorta tutarı 3,710,306 milyon TL dir (1997 : 25,286). 13

12 17. Alacaklar için alınan toplam ipotek ve teminatlar Alacaklar için Yaysat Yayın Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. den alınan nakit teminat tutarı 81,470 milyon TL dır ( 1997 : 51,470 milyon TL). TL Cinsinden Teminat Teminat Mektubu - 1,660 Teminat Senedi 142,240 95,096 Teminat Çekleri 53, , , ,498 Döviz Cinsinden Teminat Mektupları Alman Markı DEM - 533,828 İsviçre Frangı CHF 18,480 - ABD Doları ABD 82, ,240 Fransız Frangı FF - 54, Pasifte yer almayan taahhütler Şirket in 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle verdiği banka teminat mektuplarının toplam tutarı 111,028 (1997 : 56,153) milyon TL dir 19. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar Yoktur ( 1997 : Yoktur). 20. Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi Yoktur (1997 :Yoktur). 14

13 21. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar Yoktur ( 1997 : Yoktur). 22. Mali tablolardaki diğer ibaresini taşıyan hesap kalemlerinin dahil olduğu grubun toplam tutarının %20 sini veya bilanço aktif toplamının %5 ini aşan kalemlerin ad ve tutarları Diğer Hazır Değerler: Alınan çekler 1, ,586 Kısa Vadeli Diğer Alacaklar: Personelden alacaklar Diğer Dönen Varlıklar: Personel ve iş avansları 41, ,843 Peşin ödenen vergi 48, ,993 Gelecek aylarda indirilecek KDV 105,412 62,678 Gelecek aylara ait giderler 92,677 54,466 Ertelenen KDV 89,968 53,782 Gelir tahakkukları 4,220 33, , ,948 Diğer duran varlıklar: Gelecek yıllara ait indirilecek KDV 5,657 1,278 Kıst amortisman karşılığı 4,531-10,188 1,278 15

14 22. (Devamı) Diğer maddi olmayan duran varlıklar: Özel maliyetler 2,855 3,808 Bilgisayar uygulama paket programı 6,889 2,089 9,744 5,897 Kısa vadeli diğer borçlar: Ertelenen KDV 89,968 53,782 Personele Borçlar 124,564 15,894 Diğer Çeşitli Borçlar - 38,150 Gelecek Aylara Ait Gelirler 37, , ,884 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları: Finansman gider karşılığı - 15,459 Dava tazminatı karşılığı 52,299 11,427 Gazete ve dergi iade karşılıkları - 12,130 Faturası gelmemiş mallar - 55,307 Peşin Alınan Reklam Kom.Karş Maliyet Giderleri Karşılığı 176, ,524 94, Diğer alacaklar ile diğer kısa ve uzun vadeli borçlar hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları Diğer alacaklar kalemi içinde bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan personelden alacaklar yoktur (1997: Yoktur ). Diğer kısa vadeli borçlar kalemi içinde Aralık 1998 itibariyle tahakkuku yapılan ve ödemesi Ocak 1999'da gerçekleşen maaşlardan oluşan personele borçlar tutarı 124,564 milyon TL'dir (1997: Yoktur). 16

15 24. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçluları Yoktur (1997: Yoktur). 25. Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları aşağıdaki gibidir. Şüpheli alacak karşılığı 39,519 33, İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü aşağıdaki gibidir. a) Bağlı Ortaklıklar İştirak İştirak İştirak İştirak Tutarı Tutarı Oranı(%) Oranı(%) Net Dönem Ait Olduğu Kar/(Zarar) Dönem Rekpa Reklam Pazarlama A.Ş. 16,329 4, , b) İştirakler Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş. 10, , İştiraklerin mali tabloları Tek Düzen Hesap Planı ve esaslarına göre hazırlanmış denetimden geçmemişlerdir. 17

16 27. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş. 9,500 - Hürriyet TV Film Production A.Ş Mesiar Medya Sigorta A.Ş , Taşınmazlar üzerinde sahip olunan aynı haklar ve bunların değerleri Yoktur ( 1997 : Yoktur). 29. Duran varlıklarda son üç dönemde yapılan yeniden değerleme tutarları Son üç dönemde yapılan yeniden değerlemelerden kaynaklanan maddi duran varlıkların maliyet ve birikmiş amortismanlarına ilişkin artışlar aşağıdaki gibidir: Maliyetlerdeki artış 141,221 25,035 5,645 Birikmiş amortismanlardaki artış (61,107) (11,215) (2,532) Yeniden değerleme artış fonu 80,114 13,820 3,113 18

17 30. Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL na dönüştürülme kurları 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle Şirket in yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan varlık ve borçları ile aktifte mevcut yabancı paraların dökümü aşağıdaki gibidir : Hazır Değerler : Döviz Döviz TL Döviz TL cinsi tutarı karşılığı tutarı Karşılığı - Kasa ABD 3, , ITL 3,017, Banka (Döviz Tevdiat) DEM ,800 1,577 Menkul Kıymetler : - Turkish Republic Eurobond(Maliyet) ABD ,000 73,710 - Turkish Republic Eurobond(Faiz) ABD ,768 3,638 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar: - Hürriyet International DEM 14,000 2,623 13,810 1,578 - Hellenic Distribution Agency Ltd. ABD , Verilen Avanslar: - Axel Springer Verlag AG DEM 633, , ,365 62,874 - Diralsa AG CHF ,241 11,001 - DPV DEM 150,315 28, Newsweek GBP 27,875 14, Ticari Borçlar: Rizzoli Corriere Della Sera ABD ,500 2,150 Picture Press DEM - - 7, Excelsior Publications ABD 19,500 6,098 13,338 2,731 Excelsior Publications FF 5, , Axel Springer Verlag DEM 1, ,000 8,911 Türknet Information Servis ABD - - 1, Akın Giray ABD Grüner & Jahr ITL 2,000,

18 30. (Devamı) Döviz Döviz TL Döviz TL cinsi tutarı karşılığı tutarı Karşılığı Kısa Vadeli Krediler: ABD 105,000 32, ,423 88,129 ITL 62,645,399 11, ,644,212 88,816 CHF ,078 62,863 DEM ,350 22,659 GBP - - 8,535 2,893 ABD 2,000, , Uzun Vadeli Krediler : ABD 1,500, ,080 2,000, ,500 Yabancı Para Varlıklar ve Borçlar içinde kasa mevcutları 31 Aralık 1999 ve 1998 tarihinde geçerli T.C.Merkez Bankası efektif alış kurlarından, diğer varlıklar ve borçlar T.C. Merkez Bankası döviz alış kurlarından TL`na dönüştürülmüştür. Bu kurlar aşağıda belirtilmiştir:- -T.C.Merkez Bankası efektif alış kurları: Döviz cinsi 31 Aralık Aralık 1997 ABD Doları 312, ,500 ITL T.C.Merkez Bankası döviz alış kurları: Döviz cinsi 31 Aralık Aralık 1997 ABD Doları 312, , DEM 187, , CHF 228, , GBP 522, , ITL 18, FRF 55, ,120 20

19 31. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı Yoktur (1997 : Yoktur). 32. Dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı 1998 yılı ortalama çalışan personel sayısı 250 dir. 212 sayılı yasaya tabi olarak çalışan yazar ve muhabirlerin sayısı 97, yönetim, mali işler ve idari işlerde çalışanların sayısı ise 153 tür( 1997 : 219 Kişi). 33. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar a) Vergi karşılıkları Etkin kurumlar vergisi oranı (fon payı dahil) %27.5 olmakla birlikte Şirket in varsa istisnalardan önceki karı üzerinden efektif asgari kurumlar vergisi %22 den az olamaz. Buna ilave olarak kurum kazancı, kurumlar vergisi, istisnalar (iştirak kazançları, yatırım ve benzeri fonlardan elde edilen kar payları) dan sonra kalan kısım halka açık şirketlerde %11 (fon payı dahil) ile %0 arasında değişen oranlarda stopaja tabidir. Bu esaslar altında bilançoda kısa vadeli borç ve gider karşılıkları altında gösterilen vergi karşılıkları Şirket in etkin vergi oranları kullanılarak hesaplanmış olup, 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle 260,760 milyon TL karşılık gideri faaliyet sonuçlarına yansıtılmıştır (1997 : 299,009 milyon TL). 21

20 33. (Devamı) b) Factoring sözleşmeleri Şirket 1998 yılında factoring sözleşmesi imzalamamıştır yılında ise çeşitli firmalarla factoring sözleşmesi imzalamıştır.bu işlemler aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 1997 Factoring Tarihi İtibariyle Tutar Ücreti Tahakkuk eden Firma Adı Başlangıç Tarihi Vade Milyon TL Milyon TL Milyon TL Toprak Factoring A.Ş. 27 Kasım Ocak ,000 6,995 4,993 Toprak Factoring A.Ş. 24 Aralık Ocak ,000 3,439 1,277 Ka Factoring A.Ş. 24 Aralık Ocak ,000 8,958 2,632 Fiba Factoring A.Ş. 27 Aralık Ocak ,000 21, Şirket, 1997 yılında bu sözleşmeler çerçevesinde, Factoring firmasına 350,000 milyon TL tutarında yurtiçi satışlarından doğan alacaklarını belgeleyen faturalarını temlik etmiştir. c) Kıdem tazminatı karşılığı Şirket'in 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle 1475 sayılı İş Kanunu'na göre hesaplanan toplam Kıdem tazminatı yükümlülüğü 103,240 milyon TL dır (1997: 38,507 milyon TL) sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar ve Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanuna göre Şirket bu kanuna tabi ve gazetecilik mesleğinde en az 5 yıl çalışmış her personeline herhangi bir sebep dolayısıyla iş akdinin feshi halinde kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir.ödenecek tazminat, çalışılan her sene için 30 günlük ücret tutarı ile sınırlandırılmıştır.kıdem tazminatına esas olan ücret, personelin aylık ücretine, bir yıl içinde aldığı ayni ve nakdi bütün ödemelerin 1/12 si ile bulunan tutardır. Şirketin 5955 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak hesaplanan 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle toplam Kıdem Tazminatı yükümlülüğü 113,983 milyon TL'dir (1997: 60,790 milyon TL). 22

21 33. (Devamı) d) 2000 yılı sonuna yönelik şirketçe yapılan işlemler 2000 yılı sorununa Şirket in Bilgi Sistemleri alt yapısı olarak 3 ayrı katagoride incelemiştir gerekli çalışmalar yapılmıştır. 1. Donanım (Hard Ware) 2. İşletim Sistemi (Operating System) 3. Uygulama Yazılımları (Application Software) 1. Donanım (Hard Ware) Donanım problemleri öncelikli olarak bilgisayar tarih bilgisinin iki hane olarak tanımlanmış olmasından kaynaklanmıştır. Server ve PC parkımızdaki tüm bilgisayarlarda tarih bilgisi dört hane tutulmaktadır. Bunun yanısıra Server larda ve PC lerde 2000 yılı testleri iki aşama olarak yapılmıştır. Öncelikle bilgisayar tarihi saat a ayarlanıp tarihin e geçişi gözlenmiştir. İkinci aşamada ise Y2K. EXE isimli test programi ile kapsamlı testler gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak testler sorunsuz geçmiştir. 2. İşletim sistemi (Operating System) Bilgi sistemleri alt yapısında kullanılan işletim sistemleri şunlardır: Windows 95, 98 Windows NT 4.0 Novel Netware 4.11 Mac05 (Macintosh operating system) Yapılan testlerden sorunsuz olarak geçilmiştir. 23

22 33. (Devamı) 3. Uygulama Yazılımları (Application Software) i- Hazır Yazılımlar: MS Office MS Internet Explorer 4.01 MSIIS Server 3.0 MS SQL 6.5 MS Exchange Server 5.5 Logo Gold 3.15 Cheyenne Arc Server 6.5 McAfee Antivirus (Total Virus Defense) İstenilen tüm yazılımlar 2000 yılı uyumludur. ii- Kendi ürettiğimiz yazılımlar Reklam uygulaması dergi Bilgi Sistemleri bünyesinde geliştirilmiş olan bu uyğulamalarda tüm tarihler dört haneli kullanılmıştır yılına ait bir sorun bulunmamaktadır. 24

23 33. (Devamı) e) Mal takası sözleşmeleri Şirket, dönem içinde, medya sektöründe yaygın olan, mal takası (barter)sözleşmeli satışlar yapmıştır. Bu sözleşmelerin içeriğini, üretilen dergilerin ve verilen servislerin nakit para tahsil ve ödemesi doğurmadan değişimi oluşturur. 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle belli başlı mal takası sözleşmeleri aşağıdaki gibidir: Alınan Fatura Kesilen Fatura Firma Anlaşma Tutarı (ABD) Milyon TL Milyon TL Vakkorama 20,000 6,819 - Nergis Haber Ajansı 1,200 24,997 4,037 Koleksiyon Mobilya 163, Hesmek 40, Elektromedya 14,700 5,989 - f) Hürriyet Gaz. ve Matb.A.Ş., Şirket'in 333 adet hissesini 21 Aralık 98 tarihinde Şirket'in personeli olan 115 kişiye satmıştır. Nominal bedeli 500,000 TL olan hisselerin beheri 38,700,000 TL'ye satılmıştır. Böylece Şirket'in ortak sayısı 120'ye çıkmıştır. SPK'nın 24 Aralık 1998 tarih ve 115/1405 sayılı toplantısında görüşülerek Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi hükmü uyarınca Kurul kaydına alınmasına karar verilmiştir. 25

24 AYRINTILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları a) Amortisman giderleri aa) Normal amortisman giderleri 893,316 49,331 ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri 28,244 12, ,560 61,357 b) İtfa ve tükenme payları 6,381 5, Dönemin reeskont ve karşılık giderleri 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle reeskont ve karşılık giderleri aşağıdaki gibidir : Kurumlar Vergisi Karşılığı 260, ,009 Yabancı yayın mal bedeli karşılığı 136,068 55,307 Finansman Giderleri Karşılığı 22,500 15,459 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 7,085 19,884 Dava Tazminatları Karşılığı 40,872 4,437 Diğer Gider Karşılıkları 40,676 12,130 Reeskont Gideri 145,432 86,054 Kıdem Tazminatı Karşılığı 64,733 28, , ,786 Yabancı Yayın Mal Bedeli karşılığı, henüz faturası gelmemiş yabancı yayınlar ile ilgili ayrılan karşılık meblağı olup 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle satışların maliyetine intikal ettirilmiştir. 25

25 AYRINTILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 3. Dönemin tüm finansman giderleri Üretim Maliyetine Verilenler - - Sabit Kıymet Maliyetine Verilenler 279, ,169 Doğrudan Gider Yazılanlar 272,141 58, , , Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 1998 yılında Şirket ortağı Doğan Yayın Holding A.Ş.den alınan ABD Dolarına endeksli kredi için oluşan 20,078 milyon TL'lik kur değerlemesi finansman giderlerinde yer almıştır. 31 Aralık 1997 tarihinde sona eren geçmiş döneme ait finansman giderlerinin ise 2,756 milyon TL lık kısmı Rekpa Reklam Pazarlama A.Ş. ne pul masrafı ödemesidir. 5. Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (toplam tutar içindeki payları %20 yi aşan ayrıca gösterilecektir.) 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirakler ve ilgili kuruluşlarla yapılan satış ve alışlar aşağıda belirtilmiştir. a) Ortaklar Alışlar Satışlar Alışlar Satışlar Hürriyet Gaz. ve Matb. A.Ş. 508,704 1,753, , ,193 Doğan Yayın Holding 8, Toplam 516,724 1,753, , ,193 b) Bağlı Ortaklıklar Rekpa Reklam Pazarlama A.Ş.319,682 5,586,

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S.

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Türkiye ve Yurtdışında Endüstriyel ve Ticari şirketlere Factoring Hizmetleri

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 A. Brüt Satõşlar 771.437 40.216.376

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Milyon TL) : 1- İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu : Et ve Et Ürünleri İle Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 ve Daha Fazlasına Sahip Ortaklar : Adı/Ünvanı

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1999 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1999 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 1999 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 1999 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Hürgüç Gazetecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon

Detaylı

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 116.941.839 99.596.409 A. Hazõr Değerler 84.692.941 67.483.612

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2003 30.06.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 19.513.981 24.073.044 A. Hazır Değerler 8.413.233 4.478.512 1. Kasa 228 449 2. Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: 1 30.06.2004 TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1-

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satõşlar 299.400 32.348.218 1. Yurtiçi Satõşlar 113.277 32.240.514 2. Yurtdõşõ

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 1998 31 ARALIK 1998 DÖNEMİNE AİT ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. AD Yayıncılık A.Ş. ( Şirket ) nin 31 Aralık

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satõşlar 40.216.376 1.084.680 1. Yurtiçi Satõşlar 39.858.168

Detaylı

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Sayfa No: 1 Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının --- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 491.814.851.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının --- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının ---

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 25.04.2013-16:22:56 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 1430028214 kadir@get.com.tr

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ nin 1 OCAK- 30 HAZİRAN

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2,340,903 1,707,665 A. Hazır Değerler

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar 1. Faaliyet Konusu Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirketidir. Şirket faaliyetlerini aşağıdaki müesseseleri vasıtasıyla yürütmektedir. Müessese

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI 1. Đşletmenin fiili faaliyet konusu: Đşletmenin fiili faaliyet konusu Karma yem üretimi-satışı,

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 55 47 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 55 47 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 20.052.773 16.005.537 A. Hazır Değerler 17.048.094 12.402.392 1. Kasa 931

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu (

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı