HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Hürgüç Gazetecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon Anonim Şirket nin ( Şirket ), 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, aşağıda belirtilen sınırlama dışında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir. 2. İlişikte 33 (d) numaralı bilanço dipnotunda Şirket Yönetimi nin 2000 yılı sorunu ile ilgili açıkladığı bilgiler, Şirket in konuyla ilgili yapmış ve yapmakta olduğu teknik çalışmalara ve bunların sonuçlarına ilişkin olup özel denetim çalışmalarınızın kapsamı dışında tutulmuştur. 3. Görüşümüze göre, yukarıdaki paragrafta söz konusu edilen mali tablolar, yukarıda ikinci paragrafta açıklanan çalışma alanının sınırlanması hususu haricinde, tüm önemli taraflarıyla, Şirket in 31 Aralık 1998 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. 4. Şirket, 30 Eylül 1999 Olağanüstü Genel Kurul Kararı na istinaden AD Yayıncılık A.Ş. ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, 20 Ekim 1999 tarihinde birleşmiştir. Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi a member of PricewaterhouseCoopers Cansen Başaran, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi İstanbul, 30 Aralık 1999

3 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Hürgüç Gazetecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon A.Ş. nin faaliyet konusu, basın, yayın, tanıtım ve haber hizmetleri yapmak ve sunmaktır. Şirket in yayınlamakta olduğu dergilerin bir kısmı lisans sözleşmeleri dahilinde yurtdışından alınan isim hakları kapsamında çıkartılmaktadır. Şirket ile lisans sözleşmesi olan firmaların isimleri aşağıda verilmiştir. Axel Springer Verlag AG Verlag Aenne Burda GmbH & Co. Grüner + Jahr AG & Co. Grüner + Jahr / Mondadori S.p.A. Excelsior Publications 2. Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Ortakların Adı (%) (Milyon TL) (%) (Milyon TL) Doğan Yayın Holding A.Ş , Burda-RCS International GmbH , Aydın Doğan , ,000 Işıl Doğan ,000 Diğer , , , , Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) Yoktur ( 1997 : Yoktur). 4. Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir (1997: Yoktur). 5

4 5. Dönem içinde yapılan sermaye arttırımları ve kaynakları Şirket, 1998 yılı içerisinde sermaye arttırımı yapmamıştır. Şirket 1997 yılı içerisinde aşağıdaki şekilde sermaye arttırımında bulunmuştur: Arttırım Tarihi Arttırım Tutarı Nakit Yedekler Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu 18 Nisan , ,528-5, Dönem içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler Yoktur (1997 : Yoktur). 7. Dönem içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler Yoktur (1997 : Yoktur). 8. Cari dönemde duran varlık hareketleri a) Satın alınan maddi duran varlık maliyeti; 143, ,292 b) Satılan maddi duran varlıkların maliyeti; (4,731) (109,633) c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları 80,114 13,820 - Varlık maliyetlerinde (+) 141,221 25,035 - Birikmiş amortismanlarda (-) (61,107) (11,215) d) Yapılmakta olan Yatırımlar : - 1,341,346 Şirket in 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle yapılmakta olan yatırımı yoktur. Cari yılda maddi duran varlığın 4,076,651 milyon TL si 1997 ve 1998 dönemleri içinde yapılmakta olan yatırımlardan, 97,832 milyon TL si arazi ve arsalar hesabından transfer edilmiştir. Yapılmakta olan yatırımlardan maddi duran varlıklara transfer edilen 4,076,651 milyon TL nin 417,624 milyon TL si aktifleşen kur farkıdır. Bu meblağ 31 Temmuz 1997 tarihinde alınan 1,000,000 ABD Doları ile 15 Ağustos 1997 tarihinde alınan 1,000,000 ABD Doları tutarlarındaki kredilerin döneme isabet eden 302,650 milyon TL tutarındaki kur farkı ile yine bu yatırım ile ilgili açılan akreditiflerden kaynaklanan 114,974 milyon TL tutarındaki kur farkından oluşmaktadır. 6

5 8. (Devamı) Şirket in 31 Aralık 1997 tarihi itibariyle yapılmakta olan yatırımlarının detayı aşağıdaki gibidir: Tamalanma Niteliği Yatırım tutarı Başlangıç ve bitiş tarihi derecesi (%) Bina ve makina Tesisat yatırımı 1,442, Aralık Aralık Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı Şirket in elinde bulundurduğu yatırım teşvik belgesinin detayı aşağıdaki gibidir: Belge No Toplam Yatırım Gümrüksüz Yatırım Fon Kaynaklı Belge Bitiş Milyon ithalat İndirimi Kredi Tarihi ,792,680 % 100 % Aralık 1999 Cari dönemde yararlanılmış yatırım indiriminin toplam tutarı 2,735,305 (1997: 1,442,872) milyon TL dır.6 Ocak 1997 tarihli yatırım teşvik belgesine bağlı olarak gelecek dönemlerde yararlanılabilecek yatırım indirim tutarı 614,503 (1997: 2,745,808) milyon TL dır 10. İşletmenin, iştirakler, ortaklar ve bağlı ortaklıklarla olan alacak-borç ilişkisi a) Ortaklar : Bu mali tablolar açısından Şirket sermayesinde pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler ortaklar olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım çerçevesinde 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle ortaklarla ilgili mevcut hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir : Alacaklar Borçlar Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş. 60, , Aydın Doğan , Doğan Yayın Holding A.Ş , ,670-60, ,161 9,223 26, ,670-7

6 10. (Devamı) Doğan Yayın Holding A.Ş. ye 488,670 milyon TL tutarında olan borç, Şirket in yaptığı yatırım ile ilgilidir (Gelir tablosu dipnotu 4). b) Bağlı ortaklıklar: Bu mali tablolar açısından Şirket in en az %50 oranında oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu sermaye ortaklıkları bağlı ortaklıklar olarak tanımlanmaktadır.bu tanım çerçevesinde, 31 Aralık 1997 tarihi itibariyle şirketin bağlı ortaklığı bulunmamakta iken 1998 yılı içerisinde Rekpa Reklam Pazarlama A.Ş. bağlı ortaklık haline gelmiştir. 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle bağlı ortaklıklarla ilgili mevcut hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir: Alacaklar Borçlar Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan Rekpa Reklam Pazarlama A.Ş. 1,089, c) İştirakler : Bu mali tablolar açısından, bir ortaklık ile Şirket arasında sözkonusu ortaklığın yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağ yaratan doğrudan sermaye ve yönetim ilişkisi iştirakler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım çerçevesinde 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle iştiraklerle ilgili mevcut hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir. Alacaklar Borçlar Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan Simge Yayıncılık A.Ş Rekpa Reklam Pazarlama A.Ş , ,

7 10. (Devamı) d) İlişkili kuruluşlar : Bu mali tablolar açısından şirketin ortaklarının doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisi içinde bulunduğu ve Şirket in iştirakleri ve bağlı ortaklıkları dışındaki Doğan Grubu şirketleri ilişkili kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım çerçevesinde ilişkili kuruluşlarla 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle mevcut hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir : Alacaklar Borçlar Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan Yaysat Dağıtım A.Ş. 316, , , İdeal Yayıncılık 12,854 12, Hürgün 2,022 1, Doğan Ofset , , Express Haber Ajansı , Hürbim A.Ş , DTV - 42, , Hür Medya , Doğan Dış Ticaret - 17, , DYG , Hürriyet Haber Ajansı , Gerçek Yayıncılık , Diğer 16, ,059 55, , , , , Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri: Uygulanan Muhasebe İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) XI/1 sayılı tebligi ve bu tebliğe değişiklik ve eklemeler yapan XI/4, XI/5, XI/11, XI/13, XI/14, XI/15, XI/16 ve XI/17 sayılı tebliğleriyle, Sermaye Piyasası Kanunu na tabi ortaklıklar ve aracı kurumlar tarafından 31 Aralık 1988 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ilişkin olarak düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kurallarına göre hazırlanmıştır. 9

8 11. (Devamı) İlişikteki mali tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe ilkeleri aşağıdaki gibidir: Menkul kıymetler Menkul kıymetler portföyü elde etme maliyeti ile değerlendirilmektedir. Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları vadelerinde elde edilecek gelirin, söz konusu menkul kıymetlerin iktisabından bilanço tarihine kadar geçen süreye isabet eden kısmı için gelir tahakkuk ettirilmektedir. Döneme isabet eden faiz tahakkuları menkul kıymetler kalemi içinde yer almaktadır. 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle Şirket in menkul kıymeti bulunmamaktadır. Alacaklar ve borçlar Alacaklar ve borçlar bilançoda kayıtlı değerleriyle gösterilmektedir. Alacak ve borçlar içerisinde gösterilen alacak ve borç senetleri ile vadeli çekler T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan % 80 (1997: % 80) faiz oranı kullanılarak reeskont işlemine tabi tutulmuştur, ilgili reeskont geliri ve gideri cari dönem faaliyet gelir ve giderlerine intikal ettirilmiştir. 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle, senetsiz alacak ve borçların vadesi üç ayı aşmadığı için, reeskonta tabi tutulmamıştır. Şüpheli alacaklar karşılığı Şüpheli Alacaklar Karşılıkları, hukuki takibi başlatılmış olan alacaklar için ayrılmıştır. Cari döneme ilişkin karşılıklar 1998 yılında dava veya icra safhasına intikal ettirilmiş bulunan alacaklarla ilgili olup, Vergi Usul Kanunu hükümleri dikkate alınarak dönem faaliyetlerine intikal ettirilmektedir (Not 25). Stoklar 31 Aralık 1998 itibariyle fiili stok sayımı yapılmış olup, stokların değerlemesinde elde etme maliyeti esas alınmıştır. Promosyonlar ile ilgili stoklar Promosyonlar ile ilgili stoklar Şirket in promosyon kampanyaları dahilindeki stokları olup değerlemesinde elde etme maliyeti esas alınmıştır. 10

9 11. (Devamı) İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar elde etme maliyeti ve buna ilaveten ilgili kuruluşlarının içsel kaynaklarından yaptıkları sermaye arttırımlarından elde edilen bedelsiz hisse senetlerinin nominal değerleriyle yansıtılmaktadır. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar'dan alınan temettü gelirleri cari dönem faaliyetlerine intikal ettirilmiştir. Maddi duran varlıklar ve amortisman Taşıt araç ve gereçleri ve döşeme ve demirbaşlar T.C. Maliye Bakanlığı nca yayımlanan yeniden değerleme oranı olan % 77.8 (1997: % 80.4) üzerinden değerlenmiştir yılı girişli tüm sabit kıymetler % 25 oranında doğrusal amortisman metoduna göre amortismana tabi tutulmakta, 1995, 1996, 1997 ve 1998 yılı girişleri ise % 20 oranında azalan bakiyeler üzerinden hızlandırılmış amortisman metoduna göre amortismana tabi tutulmaktadır. Binalar ise %4 oranında hızlandırılmış amortisman metoduna göre amortismana tabi tutulmaktadır. 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle sabit kıymetler (cari yıl alımları hariç) yeniden değerlenmiş aktif değerleri üzerinden amortismana tabi tutulmuştur. Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar itfa payları indirildikten sonra gösterilmekte ve 5 yılda eşit paylarla itfa edilmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı Türk İş Kanununa göre Şirket, Türk İş Kanun una tabi bir hizmet yılını doldurmuş her personeline sebepsiz olarak işten çıkarma veya emekliliğe hak kazanma, 25 yılını doldurma (kadınlarda 20 yıl), askere çağrılma veya ölüm hallerinde kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir.ödenecek tazminat çalışılan her sene için bir aylık maaş tutarı olup,bu miktar 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle 200,625,000 TL ( 1997 : 104,734,375 TL) ile sınırlandırılmıştır. 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle ödenecek toplam tazminat tutarı 103,240 milyon TL ( 1997 : 38,507 milyon TL) olup, tamamı için karşılık ayrılmıştır (Bilanço dipnotu 33.c). 11

10 11. (Devamı) Yabancı para ile temsil edilen değerler Yıl içinde yabancı para cinsinden gerçekleşen tüm tarihindeki kurlar esas alınarak, bilançoda yer alan yabancı para cinsinden varlık ve borçlar bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen kurlar esas alınarak Türk Lirasına çevrilmiştir, Türk Lira sına çevirmelerden doğan kur farkları, yapılmakta olan yatırımlar hesabı içindeki aktifleştirme hariç olmak üzere (bilanço dipnotu 8), kur farkı gelir ve gider hesaplarına aktarılmıştır. Diğer bilanço kalemleri Diğer bilanço kalemleri esas olarak kayıtlı değerleriyle yansıtılmıştır. Gelir/gider belirlenmesi Gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esası uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak satış hasılatı mallar dağıtım şirketine sevk edildiği, reklam gelirleri reklam yayınladığı anda belirlenmektedir, gider ise tahakkuk esasına göre hesaba alınmaktadır. Mal takası sözleşmeleri Mal takası (barter) sözleşmeli satışlar fatura kesildiği anda ilgili hesaplara intikal ettirilmektedir. 12. Tebliğin 1 no.lu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklık gerktiren hususlara ilişkin bilgi 20 Ekim 1999 tarihinde AD Yayıncılık A.Ş. nin hisseleri 31 Mart 1999 tarihli mali tabloları üzerinden kül halinde Şirket e devrolmuştur. Kıdem tazminatı tavanı her kıdem yılı için 1 Ocak 1999 dan geçerli olmak üzere 286,341,250TL na yükseltilmiştir. 12

11 13. Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilaflerın mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) Şirket aleyhine açılan hukuk ve ceza davalarının toplam tutarları aşağıdaki gibidir: Dava cinsi Hukuk davaları 75,400 67,170 Ceza davaları 36, İş davaları 1, Ticaret davaları 7,192 4, ,160 71, Aralık 1998 tarihi itibariyle hukuk davaları için %10, diğer davalar için %100 karşılık ayrılmıştır. Bilançodaki dava tazminat karşılığı tutarı 52,299 (1997: 11,427) milyon TL'dir. 14. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri Yoktur (1997 : Yoktur). 15. Aktif değerler üzerindeki toplam ipotek veya teminat Aktif değerler üzerinde herhangi bir ipotek veya teminat yoktur (1997 : Yoktur). 16. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları Aktif değerler üzerindeki toplam sigorta tutarı 3,710,306 milyon TL dir (1997 : 25,286). 13

12 17. Alacaklar için alınan toplam ipotek ve teminatlar Alacaklar için Yaysat Yayın Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. den alınan nakit teminat tutarı 81,470 milyon TL dır ( 1997 : 51,470 milyon TL). TL Cinsinden Teminat Teminat Mektubu - 1,660 Teminat Senedi 142,240 95,096 Teminat Çekleri 53, , , ,498 Döviz Cinsinden Teminat Mektupları Alman Markı DEM - 533,828 İsviçre Frangı CHF 18,480 - ABD Doları ABD 82, ,240 Fransız Frangı FF - 54, Pasifte yer almayan taahhütler Şirket in 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle verdiği banka teminat mektuplarının toplam tutarı 111,028 (1997 : 56,153) milyon TL dir 19. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar Yoktur ( 1997 : Yoktur). 20. Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi Yoktur (1997 :Yoktur). 14

13 21. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar Yoktur ( 1997 : Yoktur). 22. Mali tablolardaki diğer ibaresini taşıyan hesap kalemlerinin dahil olduğu grubun toplam tutarının %20 sini veya bilanço aktif toplamının %5 ini aşan kalemlerin ad ve tutarları Diğer Hazır Değerler: Alınan çekler 1, ,586 Kısa Vadeli Diğer Alacaklar: Personelden alacaklar Diğer Dönen Varlıklar: Personel ve iş avansları 41, ,843 Peşin ödenen vergi 48, ,993 Gelecek aylarda indirilecek KDV 105,412 62,678 Gelecek aylara ait giderler 92,677 54,466 Ertelenen KDV 89,968 53,782 Gelir tahakkukları 4,220 33, , ,948 Diğer duran varlıklar: Gelecek yıllara ait indirilecek KDV 5,657 1,278 Kıst amortisman karşılığı 4,531-10,188 1,278 15

14 22. (Devamı) Diğer maddi olmayan duran varlıklar: Özel maliyetler 2,855 3,808 Bilgisayar uygulama paket programı 6,889 2,089 9,744 5,897 Kısa vadeli diğer borçlar: Ertelenen KDV 89,968 53,782 Personele Borçlar 124,564 15,894 Diğer Çeşitli Borçlar - 38,150 Gelecek Aylara Ait Gelirler 37, , ,884 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları: Finansman gider karşılığı - 15,459 Dava tazminatı karşılığı 52,299 11,427 Gazete ve dergi iade karşılıkları - 12,130 Faturası gelmemiş mallar - 55,307 Peşin Alınan Reklam Kom.Karş Maliyet Giderleri Karşılığı 176, ,524 94, Diğer alacaklar ile diğer kısa ve uzun vadeli borçlar hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları Diğer alacaklar kalemi içinde bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan personelden alacaklar yoktur (1997: Yoktur ). Diğer kısa vadeli borçlar kalemi içinde Aralık 1998 itibariyle tahakkuku yapılan ve ödemesi Ocak 1999'da gerçekleşen maaşlardan oluşan personele borçlar tutarı 124,564 milyon TL'dir (1997: Yoktur). 16

15 24. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçluları Yoktur (1997: Yoktur). 25. Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları aşağıdaki gibidir. Şüpheli alacak karşılığı 39,519 33, İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü aşağıdaki gibidir. a) Bağlı Ortaklıklar İştirak İştirak İştirak İştirak Tutarı Tutarı Oranı(%) Oranı(%) Net Dönem Ait Olduğu Kar/(Zarar) Dönem Rekpa Reklam Pazarlama A.Ş. 16,329 4, , b) İştirakler Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş. 10, , İştiraklerin mali tabloları Tek Düzen Hesap Planı ve esaslarına göre hazırlanmış denetimden geçmemişlerdir. 17

16 27. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş. 9,500 - Hürriyet TV Film Production A.Ş Mesiar Medya Sigorta A.Ş , Taşınmazlar üzerinde sahip olunan aynı haklar ve bunların değerleri Yoktur ( 1997 : Yoktur). 29. Duran varlıklarda son üç dönemde yapılan yeniden değerleme tutarları Son üç dönemde yapılan yeniden değerlemelerden kaynaklanan maddi duran varlıkların maliyet ve birikmiş amortismanlarına ilişkin artışlar aşağıdaki gibidir: Maliyetlerdeki artış 141,221 25,035 5,645 Birikmiş amortismanlardaki artış (61,107) (11,215) (2,532) Yeniden değerleme artış fonu 80,114 13,820 3,113 18

17 30. Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL na dönüştürülme kurları 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle Şirket in yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan varlık ve borçları ile aktifte mevcut yabancı paraların dökümü aşağıdaki gibidir : Hazır Değerler : Döviz Döviz TL Döviz TL cinsi tutarı karşılığı tutarı Karşılığı - Kasa ABD 3, , ITL 3,017, Banka (Döviz Tevdiat) DEM ,800 1,577 Menkul Kıymetler : - Turkish Republic Eurobond(Maliyet) ABD ,000 73,710 - Turkish Republic Eurobond(Faiz) ABD ,768 3,638 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar: - Hürriyet International DEM 14,000 2,623 13,810 1,578 - Hellenic Distribution Agency Ltd. ABD , Verilen Avanslar: - Axel Springer Verlag AG DEM 633, , ,365 62,874 - Diralsa AG CHF ,241 11,001 - DPV DEM 150,315 28, Newsweek GBP 27,875 14, Ticari Borçlar: Rizzoli Corriere Della Sera ABD ,500 2,150 Picture Press DEM - - 7, Excelsior Publications ABD 19,500 6,098 13,338 2,731 Excelsior Publications FF 5, , Axel Springer Verlag DEM 1, ,000 8,911 Türknet Information Servis ABD - - 1, Akın Giray ABD Grüner & Jahr ITL 2,000,

18 30. (Devamı) Döviz Döviz TL Döviz TL cinsi tutarı karşılığı tutarı Karşılığı Kısa Vadeli Krediler: ABD 105,000 32, ,423 88,129 ITL 62,645,399 11, ,644,212 88,816 CHF ,078 62,863 DEM ,350 22,659 GBP - - 8,535 2,893 ABD 2,000, , Uzun Vadeli Krediler : ABD 1,500, ,080 2,000, ,500 Yabancı Para Varlıklar ve Borçlar içinde kasa mevcutları 31 Aralık 1999 ve 1998 tarihinde geçerli T.C.Merkez Bankası efektif alış kurlarından, diğer varlıklar ve borçlar T.C. Merkez Bankası döviz alış kurlarından TL`na dönüştürülmüştür. Bu kurlar aşağıda belirtilmiştir:- -T.C.Merkez Bankası efektif alış kurları: Döviz cinsi 31 Aralık Aralık 1997 ABD Doları 312, ,500 ITL T.C.Merkez Bankası döviz alış kurları: Döviz cinsi 31 Aralık Aralık 1997 ABD Doları 312, , DEM 187, , CHF 228, , GBP 522, , ITL 18, FRF 55, ,120 20

19 31. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı Yoktur (1997 : Yoktur). 32. Dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı 1998 yılı ortalama çalışan personel sayısı 250 dir. 212 sayılı yasaya tabi olarak çalışan yazar ve muhabirlerin sayısı 97, yönetim, mali işler ve idari işlerde çalışanların sayısı ise 153 tür( 1997 : 219 Kişi). 33. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar a) Vergi karşılıkları Etkin kurumlar vergisi oranı (fon payı dahil) %27.5 olmakla birlikte Şirket in varsa istisnalardan önceki karı üzerinden efektif asgari kurumlar vergisi %22 den az olamaz. Buna ilave olarak kurum kazancı, kurumlar vergisi, istisnalar (iştirak kazançları, yatırım ve benzeri fonlardan elde edilen kar payları) dan sonra kalan kısım halka açık şirketlerde %11 (fon payı dahil) ile %0 arasında değişen oranlarda stopaja tabidir. Bu esaslar altında bilançoda kısa vadeli borç ve gider karşılıkları altında gösterilen vergi karşılıkları Şirket in etkin vergi oranları kullanılarak hesaplanmış olup, 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle 260,760 milyon TL karşılık gideri faaliyet sonuçlarına yansıtılmıştır (1997 : 299,009 milyon TL). 21

20 33. (Devamı) b) Factoring sözleşmeleri Şirket 1998 yılında factoring sözleşmesi imzalamamıştır yılında ise çeşitli firmalarla factoring sözleşmesi imzalamıştır.bu işlemler aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 1997 Factoring Tarihi İtibariyle Tutar Ücreti Tahakkuk eden Firma Adı Başlangıç Tarihi Vade Milyon TL Milyon TL Milyon TL Toprak Factoring A.Ş. 27 Kasım Ocak ,000 6,995 4,993 Toprak Factoring A.Ş. 24 Aralık Ocak ,000 3,439 1,277 Ka Factoring A.Ş. 24 Aralık Ocak ,000 8,958 2,632 Fiba Factoring A.Ş. 27 Aralık Ocak ,000 21, Şirket, 1997 yılında bu sözleşmeler çerçevesinde, Factoring firmasına 350,000 milyon TL tutarında yurtiçi satışlarından doğan alacaklarını belgeleyen faturalarını temlik etmiştir. c) Kıdem tazminatı karşılığı Şirket'in 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle 1475 sayılı İş Kanunu'na göre hesaplanan toplam Kıdem tazminatı yükümlülüğü 103,240 milyon TL dır (1997: 38,507 milyon TL) sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar ve Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanuna göre Şirket bu kanuna tabi ve gazetecilik mesleğinde en az 5 yıl çalışmış her personeline herhangi bir sebep dolayısıyla iş akdinin feshi halinde kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir.ödenecek tazminat, çalışılan her sene için 30 günlük ücret tutarı ile sınırlandırılmıştır.kıdem tazminatına esas olan ücret, personelin aylık ücretine, bir yıl içinde aldığı ayni ve nakdi bütün ödemelerin 1/12 si ile bulunan tutardır. Şirketin 5955 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak hesaplanan 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle toplam Kıdem Tazminatı yükümlülüğü 113,983 milyon TL'dir (1997: 60,790 milyon TL). 22

21 33. (Devamı) d) 2000 yılı sonuna yönelik şirketçe yapılan işlemler 2000 yılı sorununa Şirket in Bilgi Sistemleri alt yapısı olarak 3 ayrı katagoride incelemiştir gerekli çalışmalar yapılmıştır. 1. Donanım (Hard Ware) 2. İşletim Sistemi (Operating System) 3. Uygulama Yazılımları (Application Software) 1. Donanım (Hard Ware) Donanım problemleri öncelikli olarak bilgisayar tarih bilgisinin iki hane olarak tanımlanmış olmasından kaynaklanmıştır. Server ve PC parkımızdaki tüm bilgisayarlarda tarih bilgisi dört hane tutulmaktadır. Bunun yanısıra Server larda ve PC lerde 2000 yılı testleri iki aşama olarak yapılmıştır. Öncelikle bilgisayar tarihi saat a ayarlanıp tarihin e geçişi gözlenmiştir. İkinci aşamada ise Y2K. EXE isimli test programi ile kapsamlı testler gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak testler sorunsuz geçmiştir. 2. İşletim sistemi (Operating System) Bilgi sistemleri alt yapısında kullanılan işletim sistemleri şunlardır: Windows 95, 98 Windows NT 4.0 Novel Netware 4.11 Mac05 (Macintosh operating system) Yapılan testlerden sorunsuz olarak geçilmiştir. 23

22 33. (Devamı) 3. Uygulama Yazılımları (Application Software) i- Hazır Yazılımlar: MS Office MS Internet Explorer 4.01 MSIIS Server 3.0 MS SQL 6.5 MS Exchange Server 5.5 Logo Gold 3.15 Cheyenne Arc Server 6.5 McAfee Antivirus (Total Virus Defense) İstenilen tüm yazılımlar 2000 yılı uyumludur. ii- Kendi ürettiğimiz yazılımlar Reklam uygulaması dergi Bilgi Sistemleri bünyesinde geliştirilmiş olan bu uyğulamalarda tüm tarihler dört haneli kullanılmıştır yılına ait bir sorun bulunmamaktadır. 24

23 33. (Devamı) e) Mal takası sözleşmeleri Şirket, dönem içinde, medya sektöründe yaygın olan, mal takası (barter)sözleşmeli satışlar yapmıştır. Bu sözleşmelerin içeriğini, üretilen dergilerin ve verilen servislerin nakit para tahsil ve ödemesi doğurmadan değişimi oluşturur. 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle belli başlı mal takası sözleşmeleri aşağıdaki gibidir: Alınan Fatura Kesilen Fatura Firma Anlaşma Tutarı (ABD) Milyon TL Milyon TL Vakkorama 20,000 6,819 - Nergis Haber Ajansı 1,200 24,997 4,037 Koleksiyon Mobilya 163, Hesmek 40, Elektromedya 14,700 5,989 - f) Hürriyet Gaz. ve Matb.A.Ş., Şirket'in 333 adet hissesini 21 Aralık 98 tarihinde Şirket'in personeli olan 115 kişiye satmıştır. Nominal bedeli 500,000 TL olan hisselerin beheri 38,700,000 TL'ye satılmıştır. Böylece Şirket'in ortak sayısı 120'ye çıkmıştır. SPK'nın 24 Aralık 1998 tarih ve 115/1405 sayılı toplantısında görüşülerek Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi hükmü uyarınca Kurul kaydına alınmasına karar verilmiştir. 25

24 AYRINTILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları a) Amortisman giderleri aa) Normal amortisman giderleri 893,316 49,331 ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri 28,244 12, ,560 61,357 b) İtfa ve tükenme payları 6,381 5, Dönemin reeskont ve karşılık giderleri 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle reeskont ve karşılık giderleri aşağıdaki gibidir : Kurumlar Vergisi Karşılığı 260, ,009 Yabancı yayın mal bedeli karşılığı 136,068 55,307 Finansman Giderleri Karşılığı 22,500 15,459 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 7,085 19,884 Dava Tazminatları Karşılığı 40,872 4,437 Diğer Gider Karşılıkları 40,676 12,130 Reeskont Gideri 145,432 86,054 Kıdem Tazminatı Karşılığı 64,733 28, , ,786 Yabancı Yayın Mal Bedeli karşılığı, henüz faturası gelmemiş yabancı yayınlar ile ilgili ayrılan karşılık meblağı olup 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle satışların maliyetine intikal ettirilmiştir. 25

25 AYRINTILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 3. Dönemin tüm finansman giderleri Üretim Maliyetine Verilenler - - Sabit Kıymet Maliyetine Verilenler 279, ,169 Doğrudan Gider Yazılanlar 272,141 58, , , Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 1998 yılında Şirket ortağı Doğan Yayın Holding A.Ş.den alınan ABD Dolarına endeksli kredi için oluşan 20,078 milyon TL'lik kur değerlemesi finansman giderlerinde yer almıştır. 31 Aralık 1997 tarihinde sona eren geçmiş döneme ait finansman giderlerinin ise 2,756 milyon TL lık kısmı Rekpa Reklam Pazarlama A.Ş. ne pul masrafı ödemesidir. 5. Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (toplam tutar içindeki payları %20 yi aşan ayrıca gösterilecektir.) 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirakler ve ilgili kuruluşlarla yapılan satış ve alışlar aşağıda belirtilmiştir. a) Ortaklar Alışlar Satışlar Alışlar Satışlar Hürriyet Gaz. ve Matb. A.Ş. 508,704 1,753, , ,193 Doğan Yayın Holding 8, Toplam 516,724 1,753, , ,193 b) Bağlı Ortaklıklar Rekpa Reklam Pazarlama A.Ş.319,682 5,586,

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 1998 31 ARALIK 1998 DÖNEMİNE AİT ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. AD Yayıncılık A.Ş. ( Şirket ) nin 31 Aralık

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 29,401 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,302,791,044 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL

Detaylı

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL)

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 6,893 Milyon TL'sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,176,199,738 Milyon TL'sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL'sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon TL'sı,

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 107.010.446 119.231.730 A. Hazõr Değerler 99.705.555 83.515.298 1. Kasa 595 560 2. Bankalar 99.704.716

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOLARI... 3 KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU NİN 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİTABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİTABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİTABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Đnceleme Raporu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim

Detaylı

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN 112,500,000,000TL'LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SATIŞI YAPILACAK

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2008 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Đnceleme Raporu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU TASSDSDSDSD Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 31 AĞUSTOS 2012 VE 31 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOLARI

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 31 AĞUSTOS 2012 VE 31 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOLARI 31 AĞUSTOS 2012 VE 31 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOLARI Dipnot Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Referansları 31 Ağustos 2012 31 Mayıs

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

DİPNOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1.1. Genel Bilgi Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) iştigal konusu bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı